POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI"

Átírás

1 2012. november /24. szám (47. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/ , Fax: 24/ , Ügyfélfogadás: H: , Sze: , P: (ebédidő: ) POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Meghívó a Taksony napi ünnepségre november 29. Taksony Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját ünnepi önkormányzati ülésére 2012 november 29-én, csütörtökön 18 órára a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár színháztermébe. A Taksony-hét lezárásaként megrendezésre kerülő ünnepségen emlékezünk az 1000 esztendővel ezelőtti ősökre, és településünk névadójára, Taksony fejedelemre. Hagyományosan ezen az estén adja át Kreisz László polgármester úr a kitüntető díjakat. Az est programjában fellép a Taksony Vezér Nemzetiségi Általános Iskola kórusa Kreisz Jánosné vezetésével - harmonikán kísér Solymosi Dávid, a Rozmaring tánccsoport Winkler Andrea vezetésével, valamint a Schwäbische Kumpels. Az ünnepi műsor részét képezi órakor Taksony vezér szobrának megkoszorúzása, melyhez a művelődési házból indul a menet. Legyen részese Ön is településünk legnagyobb ünnepének, melyre szeretettel várjuk! Közmeghallgatást tartott Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete November 22-én a közmeghallgatáson a Polgármester tájékoztatót tartott a 2013-évi költségvetési koncepcióról. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24 -ában előírt kötelezettségnek megfelelően a polgármester november 30-ig nyújtja be a képviselő testületnek a költségvetési koncepciót. A költségvetés összeállításának célmeghatározásakor a tervezett bevételek és kiadások, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, az intézmények, civil szervezetek, a helyi kisebbségi önkormányzatok által korábban megfogalmazott igényeket és alapelveket valamint az általános gazdasági tendenciákat vettük figyelembe. A helyi sajátosságokon túlmenően a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényjavaslata, a KSH és az Állami Számvevőszék előrejelzése; az Önkormányzat évi költségvetésének várható teljesítése; az Önkormányzat hosszúlejáratú hitelállománya; a futó projektek évre vonatkozó hatásai; a korábbi könyvvizsgálói vélemények valamint a számlavezető pénzintézet jelzéseit tartottuk szem előtt ban továbbra is a reorganizációs (megújulási) program folytatását tűztük ki célul, melynek keretében a megújított működési struktúra optimalizálását, a bevételek következetes szigorú beszedését, a kiadások megszorítás nélküli visszafogását, az intézményrendszer korszerűsítését tervezzük. Az önkormányzatok mozgásterét mind a feladatellátás, mind a gazdálkodás területén jelentősen befolyásolhatják a nemzetgazdasági előrejelzések, a kormány stratégiai elképzelései, gazdaságpolitikája. A vártnál kedvezőtlenebb nemzetközi makrogazdasági helyzet következtében a tavaszán elfogadott Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő intézkedések nélkül az államháztartás hiánya túllépné a célértéket. A költségvetésben előirányzott egyenlegjavítás hozzájárul az adósságráta fokozatos csökkenéséhez. A évi költségvetési javaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, melynél a fő szempont a hatékonyság és a gazdasági igényeknek megfelelő ellátórendszerek kialakítása. Mindez érinti többek között a munkaerőpiacot, a nyugdíjrendszert, a közösségi közlekedést, a felsőoktatást, és a gyógyszerár-támogatási rendszert ban az önkormányzati feladatellátás és finanszírozási rendszer alapjaiban fog megváltozni. Az eddig önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, létrejön feladatok és források telepítésének egysége, új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely az eddigi normatív alapúról

2 2 feladatalapúra tér át. Kiemelkedő szerepe van a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, a szociális és igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik és január 1-jétől egy részük a járási hivatalokhoz kerül át, mely intézkedés célja, hogy a hatósági ügyintézés (gyámügy, okmányiroda, egyes szociális támogatások, stb.) korszerűbb és hatékonyabb legyen. A térségi szakellátások terén is átalakításra kerül sor, mely keretében a szakellátási felelősség teljes egészében állami feladattá válik. Az önkormányzat kötelező (alap) feladatai 2013-tól: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb. Az önkormányzat helyben maradó személyi jövedelemadó részesedése 2013-tól megszűnik, viszont az iparűzési adó rendszerét az átalakítás nem érinti. A közfeladatok változása miatt felmerülő előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalékot különítenek el évtől a közoktatás szakmai feladatait az állam látja el. A pedagógusok és a munkájukat segítők állami alkalmazásba kerülnek, létszámátvételre kerül sor: a szociális és jóléti intézményi ellátás és a járások kialakítása következtében. A szociális ágazatban továbbra is kiemelt cél: a családok megerősítése és támogatása, a gyermek- és ifjúságügy, a fogytékkal élők és a megváltozott munkaképességűek kiemelt támogatása. Bevételek terén a kötelező önkormányzati feladatok méretgazdaságos szerkezet optimalizálása jellemző. Átengedett, megosztott bevételek: a gépjárműadó 40%-a, a termőföld bérbeadásából származó szja 100%-a. Az önkormányzat egyéb bevételei: a környezetvédelmi bírság teljes összege, szabálysértési és helyszíni bírság 100%-a, a közlekedési bírságból származó bevétel 40%-a. Az állami támogatás várható összege 2013-ban: Megoszlása feladatonként: az önkormányzat működésére köznevelési feladatok támogatása: szociális és gyermekjóléti feladatok: Könyvtári és közművelődési feladatok: Intézményi működési (sajátos) bevételek: (szolgáltatások, helyiségek, eszközök bérbeadása) E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Ft évi bevételek: (E Ft) Bevétel jogcíme évi III évi bevételi bevételi terv negyedévi telj. terv Építményadó Gépjárműadó * Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Adóbírság, pótlék Talajterhelési díj Összesen: *A beszedett gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot E Ft november 20-án nyilvántartott adóalanyt érintő követeléseink Tartozás jogcíme Követelés mértéke (E Ft) Építményadó Helyi iparűzési adó Telekadó Magánszemélyek Kommunális adója 4 180

3 Gépjárműadó Adóbírság, pótlék Talajterhelési díj 453 Összesen: Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei az ingatlanok értékesítéséből származhatnak, mely a jelenlegi gazdasági helyzetben csak nagyon óvatosan becsülhetők és bizonytalanok. Ezen a téren 2012-ben: 4,6 millió Forintra, 2013-ban: 50 millió Forint számítunk. Kiadások: Legfontosabb feladat az önkormányzat fenntartásában működő intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. További létszámcsökkenésre lehet számítani az iskola átvételével, és a járási hivatal létrehozásával. A 40 éves jogosultsági időt elért nyugellátásra jogosult munkatársak pozíciói nem tölthetőek be új alkalmazottal, a nyugdíjasok főállásban nem alkalmazhatóak. A közfoglalkoztatás terén kibővített közmunkaprogramok segítik a munkanélküliség csökkentését (rehabilitációs program). A dologi kiadásokban a közüzemi díjaknál jelentős növekedés várható: az önkormányzatok nagyfogyasztókként eleve magasabb díjkategóriába esnek. Az élelmiszerár változás érinti a beszerzést (pl. óvoda melegkonyhája). Az oktatási ágazat változásai: a közoktatást új alapokra helyezi a 2011-ben elfogadott új köznevelési törvény. Az iskolák fenntartása állami feladattá válik 2013-tól, míg az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. Az állam biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, az óvodai nevelést biztosító eszközöket, felszereléseket, hozzájárul az épület folyamatos működéséhez, és támogatja a szociális gyermekétkeztetést. A szociális ágazat változásai: január 1-től a járási hivatal hatáskörébe tartozik az időskorúak járadéka, és az ápolási díjak elbírálása és a folyósítása ban rendszeres pénzbeli ellátásokra: E forint, eseti pénzbeli ellátásokra: E forint került betervezésre. Önkormányzati feladat a szociális intézmények működtetése: házi gondozói szolgálat, gyermekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat. A bölcsődei férőhelyek finanszírozását a költségvetési rendelet elfogadásakor határozza meg a képviselő-testület. A védőnői szolgálat fenntartása az egyetlen önkormányzati feladat, ahol a lakosságszám miatt létszámbővítést kell alkalmaznunk. Közművelődési, turisztikai és sajtófeladatokra a lakosságszám alapján 1.140,- Ft/fő finanszírozásból kell magvalósítanunk a Művelődési Ház teljes működtetését ban az önkormányzat feladata a : március 15., augusztus 20., október 23., Búcsú, Taksony Nap rendezvények szervezésére, a testvérvárosi kapcsolatok ápolása. A tájékoztatásra a Taksonyi Hírharang, a Hírlevél, és az Ünnepnap-Tár áll rendelkezésünkre az internetes felületen és a hirdetőtáblákon kívül. Nyomtatott kiadványaink költségének egy részét a hirdetési bevételek növelésével kívánjuk fedezni. Településüzemeltetési feladatok: a beérkezett igények a lehetőségeinket ebben az évben is jelentősen meghaladják. Intézményi épületek esetében energia-megtakarítást eredményező fejlesztésekre kerül sor, a közterületekkel kapcsolatban parkok, zöldterületek, játszóterek karbantartása a cél. Szennyvíz-szolgáltatás terén kiszámíthatatlan gazdasági környezetet és kezelhetetlen jogi problémákat generál a DTV Zrt. vel fennálló koncessziós szerződés módosításának elmaradása, a hatósági ármegállapítás állami kézbevétele, a szennyvíz hálózat műszaki állapota, a tisztítótelep végleges engedély nélkül történő működése. Tovább nehezíti a helyzetet a szennyvíztársuláson belül az önkormányzati érdekek nem megfelelő képviselete, a társult önkormányzatok érdekellentéte. Mindezek hatására önálló kockázatértékelésre került sor (jogi, pénzügyi területen). Adósságszolgálat 2013-ban: a tőketörlesztés: E Ft, a kamatfizetési kötelezettség E Ft ban összességében: E Ft. A kormány döntése alapján az önkormányzatok adósság konszolidációja csökkentheti településünk adósságállományát előreláthatólag 40%-kal. Felhalmozási kiadások : év során a már évben megkezdett Európai Uniós finanszírozásból megvalósuló projekt Forrás Beruházás megnevezése Teljes összeg Támogatás Önerő KEOP-1.3.0/ Ivóvízminőség-javítás

4 4 A projekt önerejét a magyar Állam által finanszírozott Önerő Alap pályázaton elnyert összeggel biztosítottuk, mely azt jelenti, hogy összességében a projektből nem kellett településünknek semmit finanszíroznia. Összességében elmondható, hogy a 2013-as költségvetési koncepcióban betervezett bevételek jelenleg még hozzávetőlegesek, a kiadások viszont viszonylag nagy pontossággal becsülhetők. Fő szempont a méretgazdaságosság és a feladatalapú finanszírozás. valamint a megoldandó feladatok körében rangsorolásra van szükség. Meghívó a Képviselő-testületi ülésre december 4. A Képviselő-testület soron következő ülését december 4-én (kedd) 18 órakor a szokásos helyen, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár pincéjében tartja, amelyen az alábbi témákat tárgyalja (a változtatás jogát fenntartjuk): a évi költségvetési koncepció megalkotása, III. negyedévi pénzügyi beszámoló elfogadása, átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendelet megalkotása, folyószámla hitel kiváltása, a testület évi munkatervének meghatározása, adórendelet módosítása, Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjének módosítása, óvoda, iskola alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének módosítása, gyermekvédelmi rendelet módosítása, helyettesítő védőnői állásra pályázati kiírás, Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.-ben lévő üzletrész átvétele, Szigetszentmiklósi HÉSZ véleményezése, közvilágítási karbantartás villamos energiaszolgáltató kiválasztása, évi szúnyoggyérítési feladatok, évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek, hozott döntések (határozatok, rendeletek) megtekinthetők a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint a honlapon az önkormányzat menüpont alatt, ahol az ülések hanganyaga is meghallgatható. Tájékoztató az adóügyi végrehajtás további lépéseiről A helyi önkormányzati adóhatóság időről időre beszámol a helyi adóbevételek alakulásáról és az előtte álló végrehajtási feladatok helyzetéről. Tényként könyvelhetjük el, hogy szeptember 17-ig az adóbevételek teljesítése elmarad a tervezettől és a korábban közzétett hátralékosok száma jelentősen megnőtt, a mai napon 1026 fő, akik Ft adóhátralékkal rendelkeznek, ami miatt az elmúlt napokban újabb figyelemfelhívó levelet küldtem. A rendelkezésre álló eszközökkel hatóságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a hátralékosokkal a lehető legrövidebb úton felvegye a kapcsolatot és lehetőség szerint szigorú végrehajtási cselekmény foganatosítása nélkül próbálja ösztönözni az adóalanyt a fizetés teljesítésére. Azonban számos esetben az együttműködési hajlandóság hiánya a hatóságot intézkedésre kényszeríti és megindulnak a végrehajtási eljárások, mint pl. a jövedelemből történő letiltás, gépjármű forgalomból történő kivonása, azonnali beszedési megbízás kibocsátása stb. Jelenleg a hátralékosok azon részével szemben, akik semmiféle együttműködést nem tanúsítanak a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 47. -ában meghatározott végrehajtási cselekmény előkészítése van folyamatban, mely szerint a pénzforgalmi szolgáltatókhoz (bankok, pénzintézetek stb.) fordul hatóságunk a természetes személy adóalanyok számla adatainak beszerzése céljából, akik a megkeresés beérkezését követő 8 napon belül kötelesek kiszolgáltatni a kért információkat az adóhatóság részére. Ezen információ birtokában az adósnak a pénzforgalmi szolgáltatóknál vezetett bankszámlájukról hajtjuk be a tartozás összegét letiltás formájában, melynek eredménye lehet, hogy a december hónapban bankszámlára érkező jövedelemből levonásra kerülhet a teljes adótartozás, ha a jogszabályi feltételek fennállnak. A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató az adóhatóság hatósági átutalási megbízását a végrehajtó okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető összegből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehatás alá vonható, az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá. Ezen végrehajtási cselekmény nagyon szigorú intézkedés hatóságunk részéről, azonban hangsúlyozom, hogy azokkal szemben kerül alkalmazásra, akik semmilyen hajlandóságot nem mutatnak felénk az együttműködésre.

5 5 Ezúton megkérem hátralékot felhalmozó taksonyi adóalanyokat, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a befizetés egyeztetése céljából munkatársaimmal a hivatal nyitvatartási idejében. Amennyiben a hátralék összegét nem áll módjukban egy összegben megfizetni úgy lehetőség van részletfizetésre, de ezt Önöknek kell kérelmezni. Ha a család jövedelmi helyzete, illetve a vállalkozás anyagi helyzete indokolja hatóságunk megadja ezt a lehetőséget az ügyfeleknek. Az adófizetési kötelezettséget külön-külön adónemenként az alábbi számlaszámokra kell megfizetni, illetve az (ötezer) forintnál alacsonyabb tartozás a hivatal pénztárába is befizethető bármikor! Építményadó beszedési számla: Telekadó Beszedési számla: Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: Iparűzési adó beszedési számla: Gépjárműadó beszedési számla: Késedelmi pótlék beszedési számla: Mivel a településen élőknek és az értük dolgozóknak közös érdeke az önkormányzat és a családok, vállalkozások biztonságos működése bízom az együttműködésükben. Széll Attila címzetes főjegyző Beázás az óvoda épületében Az elmúlt években több helyen beázott az óvoda lapos tetejének vízszigetelése. A szigetelés javítására szerződött Vállakozó, a Településüzemeltető, az önkormányzat műszaki csoportja valamint a szakszerű javítás elvégzése érdekében szerződtetett épületszerkezeti műszaki szakértő együttműködve felmérik a beázások helyét, és mértékét. Jelenleg a tető két szakaszán letermelték a kavicsterítést, felszedték a hőszigetelést, majd mindkét szakasz elárasztásra került. Az elárasztás után a kivitelező és a szakértő lokalizálta a beázási pontokat, a víz leeresztése után megtörtént a hibák javítása, melyet újabb (72 órás) elárasztással teszteltek. A 72 óra alatt a felbontott 2 tetőszakaszon újabb beázás nem volt tapasztalható. A továbbiakban még két tetőszakasz fenti módon történő ellenőrzése és javítása várható. Jelenleg a harmadik szakasz bontása és elárasztása folyik. Hamarosan befejeződnek a munkálatok, mely eredménye képpen megszűnik a hosszú ideje fennálló beázás. Taksony település vízminőség javító program - Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás Beruházás összköltsége nettó: Ft, Európai Uniós támogatás nettó: Ft, Önerő (saját forrás) nettó: Ft. A projekt önerejét a magyar Állam által finanszírozott Önerő Alap pályázaton elnyert összeggel biztosítottuk, mely azt jelenti, hogy összességében a projektből nem kellett településünknek semmit finanszíroznia. A beruházás során megvalósul: 2 db 150 m3-es medence építése medencegépészettel, 2x50 m3 iszapülepítő építése, Vízkezelő technológia: 2000 m3/nap kapacitású vas-, mangán-, arzén eltávolítását végző technológia szerelése, egy új vízmű-épület kialakítása a víztisztító technológia befogadására, hálózati nyomásfokozó berendezések telepítése, szűrőgépház kialakítása, vízvezeték hálózat építése: 1771,3 fm töltővezeték és 3106,1 fm összekötő vezeték megépítése. A projekt során Taksony ivóvízhálózata olyan szintre bővül, mely képes lesz a település lakosságszámának növekedésével lépést tartani a megnövekedett igények kiszolgálásában. A vízhálózat elavult vízvezeték csöveinek cseréjével biztosítható a tisztított ivóvíz minőségének a megtartása. A speciális vízkezelő technológia alkalmazásával az Európai Unió szabványainak megfelelő minőségű ivóvízzel látják el a lakosságot. A munkálatok várható időtartama: október szeptember 13. Hol tartanak most a munkálatok? Jelenleg a Vízmű épületének alapozása folyik, valamint töltővezetékek lefektetésére kerül sor. Az óvoda és a Vízmű épülete melletti utcában (Rákóczi u.) munkagépek felvonulására lehet számítani, mely akadályozhatja a forgalmat, de nem kerül sor útlezárásra. Az estleges kellemetlenségért előre is megértésüket és türelmüket kérjük. A projekt előrehaladásáról a kéthetente megjelenő Hírlevélben, a Taksonyi Hírharang hasábjain és a honlapon folyamatos tájékoztatást adunk a lakosságnak.

6 6 Útfelújítás a Szigeten Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Taksonyi holtághoz vezető Szigeti lejárónál (Révész utca) a holtág hídjától 250 m-es szakaszon az útépítési munkálatok befejeződtek. Az aszfaltozás tervezett és előzetesen kommunikált időpontja módosult, melyről a kivitelező részéről nem érkezett tájékoztatás megfelelő időben, ezért az önkormányzatnak nem volt alkalma időben értesíteni a lakosságot. Az útkorlátozás miatti kellemetlenségért utólag is elnézésüket kérjük. INTÉZMÉNYEK HÍREI Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár: november 26-án, hétfőn vásár, november 30-án, pénteken vásár, december 3-án, hétfőn vásár, látásvizsgálat, december 4-én, kedden Érces Ferenc, Győrke Erzsébet, Wágnerné Bartha Zsuzsa, Szalai János fogadóórája, december 5-én, szerdán vásár, Áncsán Mihály, Varga László fogadóórája, december 7-én, pénteken tól Erdélyi utazások Varga Csaba diashow bemutatója című rendezvény. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei: November ig Taksony hetet tartunk az alábbi programokkal: November 23. (péntek): Nemzetiségi nap az iskolánkban folyó 60 éves nemzetiségi német nyelvoktatás alkalmából, November 24. (szombat): Egészségnap, a T.I.S. Alapítvány, a VNK, és az iskola szervezésében III. Taksonyi Falukerülő Túra, November 27. (kedd): 9 órakor Taksony-kupa, Kistérségi teremfoci bajnokság, 17 órakor Drog-prevenciós előadás 7-8. évfolyamos tanulók részére, November 28. (szerda): 14 óra, Kistérségi matematika verseny a 3-4. illetve a 7-8. osztályos diákoknak., November 29. (csütörtök): a Taksony-emléktábla koszorúzása az iskolában., November 30. (péntek): 10 óra, Természettudományos délelőtt, meglátogatja iskolánkat az országszerte népszerű Fizibusz, érdekes kísérleteket láthatnak tanulóink. December 1. (szombat) - munkanap. Ezen a napon ig a Humán Munkaközösség különböző feladatokkal, mesemondó verseny házi selejtezőjével készül. Természetesen a délutáni napközis ügyelet biztosított lesz, az igényeket a csoportvezető pedagógusok felé, a kiosztott adatlapon kérjük jelezni. EGYHÁZAK HÍREI november 28, 30 és december 1-jén este 18 órakor "Szabadulás a félelemből" címmel tart egy három estés előadást Mark Van Bebber lelkipásztor (USA) a Taksonyi Református Imaházban (Virág u. 6.) december 2-án "Teológusnap" lesz a gyülekezetünkben, amelyre a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának küldöttségét várjuk. Az istentisztelet reggel 9 órakor kezdődik. KULTURÁLIS PROGRAMOK Meghívó III. taksonyi FALUKERÜLŐ gyalogtúrára. 12. Egészségnap címmel a Taksony Napok keretében gyalogtúra lesz Taksonyban november 24-én, szombaton. Célja: az egészséges életmód és a túrázás népszerűsítése. Regisztrálás: Taksony Vezér Általános Iskola aulája 9-10h-ig. A falukerülésen családok, baráti társaságok civil szervezetek, intézmények, csapatos nevezéseit várjuk, de egyénileg is lehet indulni. A legnagyobb létszámú csapat nyeri el a vándorserleget! A családok részvételét, az egyéni teljesítményt, és a legifjabb, legidősebb túrázókat külön díjazzuk. A túrán a menetlevélen megjelölt útvonalon haladva kijelölt állomásokat kell érinteni. A totó kitöltésével és teljesítményigazolással a kiválasztott távot (rövidtáv kb.3km, vagy nagykör 9km) gyalog kell teljesíteni. Nevezni 9-10h-ig lehet az iskola aulájában. Célba érkezés legkésőbb 12 óráig. Eredményhirdetés kb. 13h. Forró teával és uzsonnával várjuk a lelkes résztvevőket! Szervezők: Györke Erzsébet, T.I.S Alapítvány, VNK, segítő természetbarátok.

7 7 Stúdiószínház indul Taksonyban Meghallgatást hirdetünk 10 és 30 év közötti fiataloknak, akik szívesen ismerkednek a színház világával, a tánc, az ének, a mozgás-és hangképzés, valamint a szerep-illetve drámajáték titkaival. A meghallgatás időpontja november 25-e, vasárnap 11 óra. Helyszíne: Művelődési Ház nagyterme, ahol előadhatod kedvenc prózád és dalod. Jelentkezés: a címen, vagy személyesen a meghallgatás helyén és időpontjában. Szenior Álláskeresők Klubjának rendezvénye A Magányos időseket és Családokat segítő Alapítvány által működtetett Szenior ÁLLÁSKERESŐK KLUBJA ebben a hónapban is az utolsó héten, november 27-én, kedden 14 órától tartja az összejövetelét Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. Most munkaadók hívását tervezzük és természetesen álláslisták is lesznek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János. Adventi gyertyagyújtás a Fő téren Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt december 2-án, vasárnap 16 órára a főtérre, ahol a templom előtt elkészített óriáskoszorún közösen meggyújtjuk az első gyertyát, mely a várakozás kezdetét jelképezi. Ekkora már a helyére kerül az Irzsik Miklós által kifaragott betlehemi szoborcsoport, és ünnepi fények fogadják az embereket. A gyertyagyújtás házigazdái a Taksonyban dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők, akik a pillanat hangulatához illő programmal is készülnek. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra. Lokálpatrióta Egyesület Adventi vásár December án Idén december án rendezzük meg településünk egyik legkedveltebb, bensőséges rendezvényét, az Adventi Vásárt. Szeretettel várunk mindenkit családjával, barátaival ismerőseivel a közös adventi készülődésre, ahol kedvükre válogathatnak a civil szervezetek, intézmények, egyesületek által készített portékák közül kedvükre válogathatnak, és a forralt bor, mézes kalács illata mellett a szeretet ünnepére készülve lehetősége nyílik minden látogatónak a közösséghez tartozás élményének megélésére. Lokálpatrióta Egyesület APRÓHIRDETÉSEK Gépjármű és egyéb biztosítások kötése legkedvezőbb feltételekkel TÖBB BIZTOSÍTÓHOZ. H-Cs: , Taksony, Baross tér. 6. Wágnerné Bartha Zsuzsa Tel: 20/ MOSOLYZÓ EGÉSZSÉGSTÚDIÓ: jóga és rekreációs programok, torna, tánc, közérzetjavító kezelések, kozmetika, masszázs, biotermékek. Sipos Irén 70/ , Taksony, Arany J. u.1., A Taksonyi Kézimunkabolt szeretettel vár minden kedves vásárlót! Karácsonyra rengeteg szép kézimunkával, fonallal, kiegészítővel stb. készültünk Taksony, Varsányi út 25., Tel/Fax: , Mob.: , Építési telek eladó! Belterület: 1100 m2, Zártkert: 1000 m2 Taksony, Szőlőhegy utca 2520 hrsz. Aszfalt út, közművel ellátva. Érd: 06-30/ A Hírlevél Taksony Nagyközség Önkormányzatának minden páratlan héten, pénteken megjelenő információs összeállítása, melybe a hivatal és intézményei mellett szívesen közre adjuk a civil szervezetek és egyesületek kulturális és sportprogramjait, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó rendezvények rövid leírását. A lapzárta mindig a megjelenés előtti napon, csütörtökön 10 órakor van. Apróhirdetés a Hírlevélben: Taksonyi magánszemélyeknek: ingyenes; Nem taksonyi lakosoknak és vállalkozásoknak: bruttó 40 Ft / szó, a terjedelem maximum 20 szó lehet. A hirdetéseket készpénzben az önkormányzat ügyfélszolgálatán kérjük befizetni. A megjelenés feltétele a hirdetési díj lapzártáig történő beérkezése. Hirdetések felvétele: a címre küldve, vagy az önkormányzat ügyfélszolgálatán, papír alapon leadva. A Hírlevél megrendelhető elektronikus formában a címen ingyenesen, vagy előfizethető nyomtatott formában az önkormányzat ügyfélszolgálatán. Fél évre 600.-, egy évre Ft-ért. A nyomtatott verziót postaládában helyezzük el. A Hírlevél elérhető a honlapon, olvasható a Hivatal hirdetőtábláján, és a megjelent számok megtekinthetőek a művelődési ház könyvtárában is nyomtatott formában.

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2015/23. szám (47. hét) 2015. november 20.HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. január 9. 2015/1. szám (2. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/4. szám (7. hét) 2016. február 26. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00 (ebédidő: 12.00-13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00 (ebédidő: 12.00-13.00) 2015/6. szám (11. hét) 2015. március 15.HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. www.taksony.hu Telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00,

Részletesebben

Taksonyi Hírharang. Ünnepnap-tár. 2015. május június

Taksonyi Hírharang. Ünnepnap-tár. 2015. május június 2015/12. szám (21. hét) 2015. május 22.HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Ünnepnap-tár. szeptember október

Ünnepnap-tár. szeptember október 2015/19. szám (37. hét) 2015. szeptember 15.HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI. A Képviselő-testület 2012. június 26-i Közmeghallgatásán az alábbi lakossági kérdések hangzottak el:

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI. A Képviselő-testület 2012. június 26-i Közmeghallgatásán az alábbi lakossági kérdések hangzottak el: 2012. július 6. - 2012/14. szám (27. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/6. szám (14. hét) 2016. április 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/5. szám (11. hét) 2016. március 18. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 2335 Taksony, Fő út 85. Tel: 06/24-520-777, Fax: 06/24-520-770 K I V O N A T

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 2335 Taksony, Fő út 85. Tel: 06/24-520-777, Fax: 06/24-520-770 K I V O N A T TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 2335 Taksony, Fő út 85. Tel: 06/24-520-777, Fax: 06/24-520-770 K I V O N A T Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december

Részletesebben

eménynaptár 2015. április május 2015. április 21., kedd 18 óra, művelődési ház.

eménynaptár 2015. április május 2015. április 21., kedd 18 óra, művelődési ház. 2015/9. szám (16. hét) 2015. április 15. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. február 20. 2015/4. szám (8. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. Határozat számok: 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Taksonyi Hírharang. Ünnepnap-tár 2016. február-március MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

Taksonyi Hírharang. Ünnepnap-tár 2016. február-március MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA 2016/3. szám (5. hét) 2016. február 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére

Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 1. sz. melléklet INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODA VEZETŐJE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tisztelt Jászkisériek!

Tisztelt Jászkisériek! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XV. évfolyam 2. szám Tisztelt Jászkisériek! Az év vége felé közeledve, az adventi idõszakban járva engedjék meg, hogy polgármesterükként én is számot adjak néhány

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

Megerősítettük a süllyedő ravatalozó épületét. 20 tonna cementet az egyház, murvát a bánya biztosította ehhez. Köszönjük segítségüket.

Megerősítettük a süllyedő ravatalozó épületét. 20 tonna cementet az egyház, murvát a bánya biztosította ehhez. Köszönjük segítségüket. HÍREK Az alábbiakban olvasható a 2015. évi önkormányzati tevékenységről a 2015. december 15-én tartott közmeghallgatáson elhangzott beszámoló. 2014. december 9-én volt az előző évi közmeghallgatás, amely

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM. Képviselő-testületi határozatok és rendeletek A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM. Képviselő-testületi határozatok és rendeletek A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2012. március 1. XIV. ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Képviselő-testületi határozatok és rendeletek TARTALOM Önkormányzati hírek 1-3. o. Meghívó március 15.

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet!

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Megfáradt már az Esztendő, lassúbb lett a lépte, úgy gondolta, ideje lesz megpihenni végre. Búcsúzóul összehívta

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Pályázat Városnéző kisvonat üzemeltetésére

Pályázat Városnéző kisvonat üzemeltetésére Pályázat Városnéző kisvonat üzemeltetésére 1. Pályázat kiírója VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (röviden: VÜZ Nonprofit Kft.) Cím: 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Kapcsolattartó

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

2015. november. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Kedves Nagypalliak!

2015. november. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Kedves Nagypalliak! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Kedves Nagypalliak! Minden évben a téli hónapokban ismét gazdagabb programokkal várjuk a lakosságot különböző rendezvényeinkre. Miután a betakarításoknak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről Időpont: 2009. május 30. (szombat). 14:00 óra Helyszín: Az egyesület klubhelyisége a Kapostüskevári vasúti megállóhelyen Kemenczei

Részletesebben

1. A pályázat kiírója és elbírálója: Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége - továbbiakban MSZÚOSZ (a társ szakágak egyetértésével)

1. A pályázat kiírója és elbírálója: Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége - továbbiakban MSZÚOSZ (a társ szakágak egyetértésével) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. ÉVI SZENIOR ÚSZÓ-MŰUGRÓ-SZINKRONÚSZÓ ÉS HOSSZÚTÁVÚSZÓ EURÓPA BAJNOKSÁG PÁLYÁZATI ANYAG ELKÉSZÍTÉSÉRE ÉS AZ ESEMÉNY RENDEZÉSÉRE 1. A pályázat kiírója és elbírálója: Magyar Szenior

Részletesebben