JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről november

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-9-146/2003. Témaszám: 644 Vizsgálat-azonosító szám: V0088 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Söveges Erika Katalin osztályvezető főtanácsos Molnár Istvánné mb. osztályvezető Az ellenőrzést végezték: Kriston-Vizi János számvevő Marosi Gyöngyi számvevő tanácsos Jakubcsák Jenő szávmevő Farkas Ildikó számvevő gyakornok Alexovics Ágota számvevő tanácsos dr. Lacó Bálintné számvevő tanácsos Laskai Ede számvevő dr. Csikai Zsolt számvevő tanácsos Harsányi Imréné számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről (1999.) Az ESzCsM (korábban EüM, NM) fejezet éves zárszámadásai Jelentés az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek rendszere, jogi szabályozása A támogatási rendszer A súlyos mozgáskorlátozottság definíciójának tartalmi változásai, a jogosultság szabályozása A támogatásra jogosultak száma A pénzbeli támogatások forrása Az esélyegyenlőség érvényesülése a közlekedési kedvezmények igénybevételénél A súlyos mozgáskorlátozottságot megállapító orvosszakértői tevékenység szabályozása A jogszabályban meghatározott előny-szempontok érvényesülése az igények kielégítése során A szerzési és átalakítási támogatás reálértékének csökkenése Az január 1. előtt szerzési támogatásra jogosultságot szerzett mozgáskorlátozott személyek helyzete A közlekedési kedvezmények rendszerének célszerűsége, eredményessége, a támogatások hasznosulása A továbbfejlesztés helyzete A parkolási igazolványok bevezetésének helyzete A támogatási rendszer ügyviteli háttere, a feladatok és források összhangja A mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek ügyintézése A Moneta Kft. tevékenysége Az ügyintézés költségeinek alakulása A támogatási folyamatban megvalósult ellenőrzések 40 1

4 MELLÉKLETEK 1. melléklet: Észrevételek 2. melléklet: A fogyatékos és a súlyosan mozgáskorlátozott személyek csoportjainak kapcsolatrendszere 3. melléklet: Mozgáskorlátozottak támogatása évi kiadásának megoszlása 4. melléklet: A szerzési és átalakítási támogatások évi keretei és teljesítési adatai 5. melléklet: A személygépkocsi szerzési támogatások évi igény és keret mennyiségei (az ESzCsM adatai alapján) 6. melléklet: A szerzési utalványok megyénkénti részarányai 2002-ben 7. melléklet: A évi járműbeszerzések megoszlása vételár szerint (az ESzCsM adatai alapján) 8. melléklet: A szerzési és átalakítási támogatások évi alakulása (a vizsgált közigazgatási hivatalok adatai alapján) 9. melléklet: A várakozási idők hossza évben (a kielégített igények nélkül) 10. melléklet: évben szerzési támogatásra várakozók száma (a vizsgált intézmények adatai alapján) 11. melléklet: Az igényelt és megállapított közlekedési támogatások jogosultsági formák szerint (vizsgált polgármesteri hivatalok, 2002.) 12. melléklet: A évben megállapított közlekedési támogatások megoszlása jogosultsági forma szerint, a vizsgált intézmények adatai alapján 13. melléklet: A súlyos mértékben mozgáskorlátozott személyek évi közlekedési kedvezmény kérelmeinek orvosi pontszámai a vizsgált polgármesteri hivataloknál összesen 14. melléklet: Kérdőív a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek ügyintézéséről a polgármesteri hivataloknál kiértékelés 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áe. áfa ÁNTSZ APEH BM ESzCsM Fot. ISO KRESZ KSH MEOSZ Moneta Kft. OFP OOSZI OSAP SzCsM TÁH Kormányrendelet évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól általános forgalmi adó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Belügyminisztérium Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról International Organisation for Standardisation (szabványosítással foglalkozó nemzetközi szervezet) Közlekedésrendészeti Szabályok (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól) Központi Statisztikai Hivatal Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Országos Fogyatékosügyi Program Országos Orvosszakértői Intézet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Szociális és Családügyi Minisztérium Területi Államháztartási Hivatal 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 3

6 4

7 BEVEZETÉS JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Európai Unióban az május 1-jén hatályba lépett Amszterdami Szerződés a közösségi jog részévé tette a társadalmilag hátrányos helyzetű rétegek, így a fogyatékos személyek jogainak védelmét. A diszkrimináció tilalma mellett kiemelt közösségi célként fogalmazta meg a fogyatékossággal élőket is sújtó társadalmi kirekesztettség elleni küzdelmet, és a munkaerőpiacról kirekedt személyek integrációjának segítését. A szociálpolitika ugyanakkor továbbra is a tagállamok döntési kompetenciája maradt, így az elfogadott célok megvalósításának módszereire nincsenek direktívák. A vizsgálatnak aktualitást ad, hogy az Európai Unió Tanácsa a évet a fogyatékos emberek évének nyilvánította az EU-ban. Magyarországon a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról elfogadott évi XXVI. törvény (a továbbiakban Fot.) az Európai Unióban honos szemléletnek megfelelően fogalmazta meg a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges feladatokat. A fogyatékos személyt megillető jogok közül amelyeket a törvény öt témacsoportba sorol a mozgáskorlátozott állampolgárok életkörülményeinek javítása szempontjából kiemelendő az akadálymentes épített környezethez, a közlekedéshez és a támogató szolgálat, segédeszköz igénybevételéhez való jog. Az ellenőrzés csak a közlekedési kedvezmények hasznosulására irányult, de a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai érintették az akadálymentesítés országosan megoldatlan problémakörét is. A KSH évi önkéntes adatszolgáltatáson alapuló népszámlálási adatai szerint az ország lakosságának 5,6%-át teszik ki a különböző típusú fogyatékossággal élők. A mozgássérült és egyéb testi fogyatékos személyek száma az összes fogyatékossággal élőkön belül 251 ezer fő, ami a lakosság 2,46%-a, tehát a mozgáskorlátozottak a fogyatékos népesség legnagyobb csoportját képezik (43,9%). Az orvosi szakvélemény alapján súlyos fokú mozgáskorlátozottnak minősülők száma ennél magasabb. A különféle pénzbeli közlekedési kedvezmények ben több mint 300 ezer állampolgárt érintettek. 5

8 BEVEZETÉS A mozgáskorlátozott emberek 1991-től (1994. január 1-től csak a súlyos mértékben mozgáskorlátozott személyek) négyféle közlekedési kedvezményt igényelhetnek: szerzési támogatást személygépkocsi, illetve rokkantkocsi vagy kerekesszék vásárlásához; átalakítási támogatást személygépkocsi speciális átalakításához; közlekedési támogatást közlekedési többletköltségeikhez; parkolási engedélyt, ami a KRESZ szerinti kedvezmények, valamint a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyek igénybevételére jogosít. A Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségétől (a továbbiakban MEOSZ) kapott tájékoztatás szerint ilyen jellegű kedvezmények a parkolási jegy kivételével Európa csak néhány országában vehetők igénybe (szerzési és átalakítási támogatás működik Szlovákiában és Németországban, ez utóbbi esetében a támogatás a foglalkoztatási rehabilitációt segíti, összege munkába állás esetén kiegészül). A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek forrása a szociális ellátásért felelős tárca, jelenleg az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (a továbbiakban ESzCsM) költségvetésébe épült be. A módosítás nélkül túlléphető fejezeti kezelésű előirányzat teljesített kiadása öt éve gyakorlatilag változatlan, 4,0-4,1 Mrd Ft. A vizsgálat célja annak értékelése volt, hogy: a mozgáskorlátozott emberek közlekedési kedvezményeinek szabályozása, szervezeti és működési háttere, a feladatra elkülönített előirányzat összege megteremti-e a megfelelő hátteret a támogatási rendszer eredményes és célszerű működéséhez; a támogatás folyamataiban érintett intézményeknél átláthatók-e, megfelelően szabályozottak-e a közlekedési kedvezményekkel kapcsolatos ügyintézési folyamatok, továbbá rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások a feladatok hatékony és eredményes ellátásához; a közlekedési kedvezmények jelenlegi rendszere megteremti-e a feltételeket a támogatások ésszerű felhasználásához, továbbá lehetővé teszi-e az előnyben részesítés jogszabályi követelményeinek betartását, a várólisták felállításakor objektív prioritási szempontok érvényesülését. A helyszíni ellenőrzés során áttekintettük a fejezeti kezelésű előirányzat felett rendelkező ESzCsM illetékes szervezeti egységei, illetve a szerzési és átalakítási támogatásokkal kapcsolatos ügymenetet a minisztérium megbízásából ellátó Moneta Kft. tevékenységét, továbbá a főváros és 6 megye közigazgatási hivatalainál, 1 fővárosi kerület, 5 megyei jogú város és Cegléd város polgármesteri hivatalaiban a mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos feladatellátást. A vizsgálatba bevont megyékben, illetve a fővárosban él a közlekedési támogatásra jogosultak 49%-a, a szerzési támogatásra

9 BEVEZETÉS ben jóváhagyott keret 53%-át e megyék közigazgatási hivatalai kapták, ami közel 50%-os átlagos mintának felel meg. Az ellenőrzés előkészítéséhez és megállapításaink értékeléséhez kikértük a MEOSZ véleményét. Kérdőívet juttattunk el a vizsgálatban érintett megyék mozgáskorlátozott szervezeteihez a támogatási rendszer működéséről és eredményességéről, valamint kérdőíveken keresztül tájékozódtunk a helyszíni ellenőrzésbe bevont polgármesteri hivataloknál az ügyfélszolgálatok polgárbarát működéséről. A támogatási folyamat egyes szakaszait értékeltük az esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából is. Az ellenőrzés jogalapja az Állami Számvevőszékről szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése volt. Az ellenőrzés a év folyamataira irányult, szükség szerint évi kitekintéssel. A jelentés-tervezetet észrevételezésre megküldtük az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek, a belügyminiszternek, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek és az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszternek. Leveleik és az arra adott válaszaink másolatát az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f számú mellékletek tartalmazzák. 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési hátrányaik (részleges) ellensúlyozására háromféle pénzbeli szerzési, átalakítási és közlekedési támogatást, és a KRESZ-ben meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosító parkolási engedélyt igényelhetnek. A jelenlegi támogatási rendszer évi bevezetésekor az orvosi szakvéleménnyel igazolt mozgáskorlátozottság volt a kedvezmények igénybevételének feltétele. A jogosultsági feltételek január 1-től hatályos szigorítása miután a bevezetett új kategória, a súlyos mozgáskorlátozottság tartalmát a korábbi jogszabály mozgáskorlátozott minősítésével azonosan határozták meg nem vezetett a támogatásra jogosultak számának mérséklődéséhez. Az január 1-től hatályos szabályozás a súlyos mozgáskorlátozottságra új definíciót tartalmaz, amelynek része a közlekedőképesség minősítése is. Támogatásra az a súlyosan mozgáskorlátozott személy jogosult, aki közlekedőképességének minősítése során 7 vagy annál több pontot szerzett (a közlekedőképesség fokozatait és az ezekre adható pontszámot a rendelet melléklete tartalmazza). Az Országgyűlés a fogyatékosság problémakörének egységes szemléletű kezelése céljából 1998-ban törvényt fogadott el a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. A törvény definiálta a súlyos fogyatékosság fogalmát, amely fogyatékossági támogatás igénybevételére jogosít. A súlyos mozgáskorlátozottság e törvény szerinti meghatározása jelentős tartalmi kérdésekben eltér a közlekedési kedvezményekről szóló kormányrendelet definíciójától. A törvény végrehajtásának segítésére az Országgyűlés által elfogadott Országos Fogyatékosügyi Program (a továbbiakban OFP) célul tűzte ki a fogyatékossággal élők támogatásainak egységes rendszerbe integrálását. A Kormány 1999-ben határozatban rendelkezett a közlekedési kedvezmények átfogó felülvizsgálatáról, újraszabályozásáról és a közlekedési támogatás megszüntetéséről. A súlyos mozgáskorlátozottságra vonatkozó definíciók különbözősége, amelyben a támogatások eltérő célja és funkciója illetve ebből eredően a jogosulti kör eltérése nyilvánul meg, akadályozta a mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeinek és a fogyatékossági támogatásnak egy rendszerbe foglalását és kezelését. A Kormány ezért 2001-ben újabb határozatával visszavonta a közlekedési támogatást megszüntető rendelkezését és a szerzési, átalakítási támogatások korszerűsítését tűzte ki célul ben ezt a határozatát is hatályon kívül helyezte, és ezzel lekerült a napirendről a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit szabályozó évi 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kormányrendelet felülvizsgálata is. Az OFP módosítására nem került sor, a fogyatékossághoz kötődő támogatások egy rendszerbe integrálása továbbra is érvényes cél, de a megvalósítás módjára konkrétan körvonalazott elképzelések még nem alakultak ki. 1 A mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei szabályozásának, az erre fordítható pénzforrások meghatározásának feltétele az érintettek körének felmérése, pontos számbavétele. A fogyatékossággal élők ezen belül a mozgáskorlátozottak számáról a évi népszámlálás adatai állnak rendelkezésre. A KSH az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében gyűjti a mozgássérült személyek támogatásaira vonatkozó adatokat. Ezen belül a gépkocsi szerzéshez és átalakításhoz adható támogatásra jogosultak számáról akiknek a tárgyévben támogatásra való jogosultságát jegyzői döntés alapján megállapították, továbbá a közlekedési támogatásban részesített személyek számáról és a kifizetett közlekedési támogatás összegéről szolgáltatnak adatokat a települési önkormányzatok. A jegyzői határozatokra épülő adatgyűjtés nem teljes körű. A szerzési és átalakítási támogatásra jogosultak száma nem tartalmazza azokat, akik jogosultságát első fokon nem a jegyzők, hanem a szabályozásnak megfelelően a közigazgatási hivatalok állapítják meg. A KSH-nak nem jelentik azokat az igénylőket sem, akiknek jogosultságát január 1. előtt állapították meg, mert rájuk a határozatok éves megújításának kötelezettsége nem vonatkozik. Az adatgyűjtés hiányosságai miatt a KSH adatai nem adnak megbízható alapot a támogatások tervezéséhez. A KSH évi adata szerint fő részesült közlekedési támogatásban. Szerzési támogatásra a KSH adata szerint 2002-ben fő volt jogosult. A szerzési támogatás igénybevételére jogosító utalványokat az ESzCsM megbízásából kezelő Moneta Kft fő igénylőt tartott nyilván ugyanerre az időszakra. Az ellenőrzés által érintett három évben ez az eltérés (2002-ben 5829 fő) közel azonos mértékben végig fennállt, ennek ellenére az eltérés okát nem vizsgálták. A jogosultak pontos száma csak tételes helyszíni vizsgálattal lett volna megállapítható, így mintavételen alapuló ellenőrzésünk sem tud választ adni a kérdésre. Szerzési támogatásra 2002-ben 5300 db-os keret állt rendelkezésre a nyilvántartott igénylő részére, ami a jogos igények 16%-ának kielégítését tette lehetővé. A keretszám meghatározásánál a költségvetés egyensúlyi követelményeit veszik figyelembe, a módosítás nélkül túlléphető előirányzat mellett a keret egyfajta belső korlátként működik. Az éves keretszámot a vizsgált időszak- 1 Az ESzCsM Családi és szociális ellátások főosztálya azt a tájékoztatást adta, hogy az OFP végrehajtásáról szóló középtávú intézkedési terv évi aktuális feladatai közé javasolják felvenni a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének felülvizsgálatát és az újraszabályozására vonatkozó szakmai javaslat kidolgozását. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ban rendre meghaladta a jogosultak számának bővülése, a várakozók száma között több mint háromezer fővel emelkedett. A megkapott utalványok egy részét a jogosultak nem használták fel (az utalványok 3 hónapig érvényesek, utána kérésre újabb 3 hónapra meghosszabbítható az érvényességük). A fel nem használt utalványokat az érvényesség lejárta után felhasználni nem lehet, azok újabb igénylők részre ismételten kioszthatók. A fel nem használt utalványok száma 2000-től rendre 1000 felett volt, megmaradásuk okairól elemzés nem készült. A közlekedési kedvezmények (a parkolási engedély kivételével) pénzügyi forrását a szociális ellátásért felelős tárca jelenleg az ESzCsM - fejezeti kezelésű előirányzata mozgáskorlátozottak támogatása jogcímen tartalmazza. Az előirányzat nyújt fedezetet a három jogcímen fizetett közlekedési támogatáson kívül a jogszabály értelmében a jogorvoslati eljárás során szükségessé váló orvos-szakértői felülvizsgálat díjára, a háziorvosok szakvéleményezési tevékenységért járó átalánydíjra, továbbá a szerzési és átalakítási támogatás minisztériumi ügyvitelének ellátásával megbízott Moneta Kft. lebonyolítási díjára. A fő jogcímeken kívüli tevékenységek finanszírozására az összes források 2%-át fordították. A mozgáskorlátozott személyek támogatására elkülönített fejezeti kezelésű előirányzat tervezett összege a vizsgálat által érintett közötti években egységesen évi 4086 M Ft volt. A tervezés nem vette figyelembe sem az inflációs hatásokat, sem a jogos igények számát, illetve annak változását re 35%-kal csökkentett összeget 2600 M Ft-ot terveztek azzal az indokkal, hogy a Kormány a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatását a fogyatékossági támogatás rendszerébe illeszti. A határozatot a Kormány a végrehajtás előtt visszavonta ben a tervezett 2600 M Ft helyett továbbra is a korábbi évek előirányzatának megfelelő összeget (4084,7 M Ft-ot) használtak fel, amit az tett lehetővé, hogy a törvény értelmében az előirányzat módosítás nélkül túlléphető ra annak ellenére, hogy a közlekedési kedvezmények rendszere nem változott, így kiadáscsökkenésre nem lehetett számítani a Pénzügyminisztériummal folytatott többlépcsős egyeztetés eredményeként a évinek megfelelő csökkentett előirányzatot tervezték. Az alultervezett előirányzat és a módosítás nélküli előirányzat-túllépés lehetősége kockázatot jelent a költségvetés számára. Az esélyegyenlőség biztosítását törvény írja elő. A kormányszintű szabályozás a folyósítás feltételrendszerét, a támogatási folyamatban együttműködő szervezetek feladatait pontosan, egymással összhangban határozza meg, de tartalmában nem biztosítja minden területen az esélyegyenlőség érvényesülését. A kockázatot jelentő területek a következők: A súlyos mozgáskorlátozottság tényét megállapító orvosi szakvélemény tartalmának és kiadásának jelenlegi szabályozása a közlekedőképesség minősítését alapesetben a háziorvos vizsgálat vagy orvosi dokumentáció alapján kialakított megítélésére bízza. Az egyes mozgásfunkciók minősítési fokozatai 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tartalmának határozatlansága ( képtelen, súlyosan nehezített, nehéz ) nem segíti az egységes értelmezést. A háziorvosok által adott szakvélemények egy részét az igénylők nem fogadják el (a jegyzők által hozott elsőfokú határozatok 0,2%-ával szemben az orvosi szakvélemény kifogásolása miatt nyújtottak be fellebbezést), a támogatási döntést hozóban pedig felmerül, hogy a szakvéleményben foglalt minősítést befolyásolhatta a háziorvos és a beteg között kialakult korábbi kapcsolat. Az orvosi szakvélemény felülvizsgálatát csak a támogatást igénylő kérheti (ha nem ért egyet az orvosi szakvélemény alapján hozott jegyzői határozattal), a hatóságnak erre nincs jogosítványa akkor sem, ha a gyakorlat azt indokolttá tenné. 2 Az orvosi szakvélemény alapján a jegyző rögzíti határozatban a támogatási jogosultságot. E határozatok alapján a közigazgatási hivatalok döntenek az adott évben támogathatók köréről ben a vizsgált közigazgatási hivatalokban nyilvántartott igénylők 24,1%- ának 1998 előtt állapították meg első ízben a jogosultságát a támogatásra. A több éven át húzódó igénylések a jogosultak bizonytalan várakozásán túl a hivatalokat is hosszú ideig visszatérő feladatokkal terhelik. A jogszabály a döntés elősegítésére felsorolja azokat a szempontokat, amelyek alapján az igénylő előnyben részesíthető az igény-kielégítésnél, az előnyben részesítés szempontjai között azonban prioritási sorrendet nem határoz meg. Nem foglalkozik a nagyszámú várakozó igényének kezelésével, nem tér ki arra, hogy a várakozási idő miként viszonyul a többi előnyt nyújtó feltételhez. Az igényekhez képest igen alacsony keretszámok miatti erős szűrési kényszer és a szabályozás nyitottsága megyénként eltérő elbírálási elvek és módszerek alkalmazásához vezetett. Bár a kormányrendelet a várakozási időt nem sorolja fel az előnyben részesítés szempontjai között, több vizsgált közigazgatási hivatalnál eltérő súllyal ezt is mérlegelik. A szerzési támogatás esélye megyénként különböző. Nem készülnek olyan várólisták, amelyek alapján egyértelműen megállapítható az igénylők kielégítésének sorrendje, várható időpontja. Az alacsony keretszámok a jogosult igénylők közüli választásra kényszerítik a bíráló bizottságokat. A fogyatékossági törvényben megfogalmazott alapelvek szerint a támogatások célja a fogyatékosság miatt elszenvedett hátrányok kompenzációja. Mivel a támogatási összegek értékállóságát nem biztosította a jogszabály (a támogatási összeg emelésére 1997-től, illetve az átalakítási támogatás esetében 1993-tól nem került sor) a kompenzáció reálértéke egyre csökken. A szerzési támogatásoknál a támogatási összeg (a vásárolt jármű árának 60%-a, legfeljebb 300 E Ft) változatlansága a támogatás értékarányának csökkenéséhez vezetett. A 2002-ben beváltott utalványokkal belföldi forgalomban összesen A mozgáskorlátozottak egyesületei számára kiadott kérdőívekre érkezett válaszok 69 %-ában javasolták a háziorvosi szakvéleményezés rendszerének megváltoztatását. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK személygépkocsit vásároltak, amelyek átlagos beszerzési ára 1182 E Ft, az igénybe vett támogatás mértéke az átlagos beszerzési ár 25,2%-a volt. A reálérték folyamatos csökkenése következtében a rosszabb szociális helyzetben lévők megfelelő önerő hiányában kiszorulnak a szerzési támogatás igénybevételének lehetőségéből. A jogszabály szerint csak meghatározott jövedelmi szintig állapítható meg a jogosultság, tehát a szabályozás a szociálisan hátrányos helyzetűeket kívánta előnyhöz juttatni. A támogatások reálértékének csökkenése miatt a szabályozás nem a jogalkotó eredeti szándékának megfelelően hat ben a szerzési támogatásra kifizetett összeg több mint felét 1 M Ft vagy annál olcsóbb (használt, több éves) gépjármű vásárlására fordították. E használt és idős gépjárművek üzemben tartási és javítási költségei meghaladják egy új gépjármű hasonló költségeit. A támogatás aránya a 3 M Ft-ban maximált támogatott beszerzési árhoz viszonyítva 10 %, ami nem jelent hatékony segítséget új, vagy alacsony fenntartási költségű gépkocsik beszerzéséhez. A szerzési támogatásra 1994 előtt jogosultságot szerzett személyek helyzete rendezetlen. Az január 1-től bevezetett új szabályozás 1 évben határozta meg a korábban határozatlan ideig érvényes jegyzői határozatok hatályát, amelyek a jogosultsági feltételek fennállása esetén kérelemre évenként meghosszabbíthatók. A rendelet nem foglalkozott azokkal, akik a korábbi jogszabály alapján érvényes határozattal rendelkeznek, de támogatásban még nem részesültek. E személyek esetében a jogosultság felülvizsgálata (megújítása) jogszabályi előírás hiányában nem rendelhető el (miután nem mindegyikük felelne meg az új jogosultsági kritériumoknak). Igényeik kielégítésénél viszont hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik megfelelnek a jelenleg érvényes előny-feltételeknek (a várakozási idő nem előnyfeltétel). Az 1994 előtti időszakból jogosultsággal rendelkezők pontos számáról nincs országos adat, és az sem ismert, hogy az eltelt időszakban hogyan változott az igénylők állapota, fenntartják-e még igényeiket, hányan haláloztak el közülük. A népjóléti tárca az évi vizsgálata során foglalkozott helyzetükkel, azonban a rendezésre intézményes megoldás nem született. 3 A szerzési támogatás rendszere 2001-ig bizalmi elvre épült, az utalványok felhasználását tételesen nem ellenőrizték. A Népjóléti, illetve a Szociális és Családügyi Minisztérium 1998-ban és 2000-ben reprezentatív hatásvizsgálatot végeztetett. Ez utóbbi a szerzési támogatások 29,1%-ánál állapított meg jogellenes használatot, nevezetesen, hogy a támogatással vásárolt jármű nem a kedvezményezett tulajdonában, használatában van, nem az arra rászoruló közlekedését segíti. A vizsgálat eredményeként 2001-től ismét bevezették az elidege- 3 Az ESzCsM a helyszíni vizsgálat befejezése után felkérte a közigazgatási hivatalokat a várakozók ezen belül az 1994 január 1. előtt jogosultságot szerzett mozgáskorlátozott személyek meghatározott csoportosítás szerinti felmérésére. Az összegzés folyamatban van. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nítési tilalmat. A szigorítás életbe lépése óta nem készült felmérés az esetleges visszaélésekről. A kedvezmények egyes fajtái közül a parkolási engedélyek érintik legnagyobb számban a mozgáskorlátozott embereket. A jelenlegi rendszerben parkolási engedélyekhez viszonylag könnyű hozzájutni, és a kiadott engedélyek országos nyilvántartása nem megoldott, visszaélésekre ad lehetőséget. A parkolási engedélyek új rendjének kialakítására az EU ajánlásainak figyelembe vételével több lépés is történt. A Fot. előírta, hogy a mozgásukban korlátozott személyek számára ez a megfogalmazás a jelenleg parkolási engedélyre jogosult mozgáskorlátozottaknál szélesebb kört érint biztosítani kell a parkolóhelyeket és korszerűsíteni kell a parkolási engedélyeket. Ezek az előkészítés alatt lévő kormányrendelet tervezete szerint a jövőben közokiratok és biztonsági okmányok lesznek. A bevezetés időpontja a már elfogadott törvény szerint július 1. A parkolási engedélyek kiadásával, nyilvántartásával kapcsolatos szabályozás a jövőben kiválik a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek rendszeréből, ezáltal a pénzbeli támogatások rendszere egységesebb lesz. A vizsgálat keretében kérdőíves felmérést végeztünk az érintett megyei, illetve fővárosi MEOSZ tagszervezetek körében a mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek jelenlegi rendszeréről. A 32 szervezet által megválaszolt kérdőívek alapján a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek jelenlegi rendszere nem (62%), vagy csak részben (38%) éri el a törvényben megfogalmazott célkitűzéseket. Nem (50%), vagy csak részben (44%) elégíti ki a legrászorultabbak igényeit. Általános vélemény volt, hogy a rendszer alapvetően szociális támogatásként funkcionál. A vizsgálat tapasztalatait a szaktárca, az érintett intézmények és a MEOSZ képviselőivel értékelve, az az egységes vélemény fogalmazódott meg, hogy a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásainak rendszere átalakításra szorul, normális működése a támogatási célok, az erre épülő jogosultsági kritériumok és a költségvetésben biztosított források összhangjának megteremtését igényli. A rendszer átalakítása során figyelmet kell fordítani a jelenlegi szabályozás alapján szerzési támogatásra jogosultságot szerzett 33 ezer fő várakozó igényeinek kezelésére, amelyek kielégítése 10 Mrd Ft-os nagyságrendű kiadást jelent a költségvetés számára. A támogatási folyamatban közreműködő szervezeteknél (polgármesteri hivatalok, közigazgatási hivatalok) a mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos feladatellátás a hivatali tevékenység részeként megfelelően szabályozott. A munkafolyamatot külön nem elemzik, értékelése a személyre szóló teljesítmény-követelményrendszer, egyes hivatalokban az alkalmazott minőség-irányítási rendszer működtetése keretében valósul meg. Az ügyintézés költségeit a támogatási folyamat egyik szintjén sem figyelik, az erre vonatkozó adatokat elkülönítve nem gyűjtik, így nem is elemzik. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, alkalmasak a jogszabályban előírt határidők betartatására. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ügyfelekkel a polgármesteri hivatalok tartják a kapcsolatot. A feladatellátás szervezése az egyes vizsgált hivatalokban eltérő. Jellemző, hogy az ügyintézők az egyenletes munkaterhelés érdekében többféle segélyezési feladatot is ellátnak. A személyi feltételek, a képzettség megfelelő. Az egy főre jutó ügyiratok számának ingadozása nem tette szükségessé az ügyintézői létszám változtatását, a határidőkhöz kötődő egyenlőtlen munkaterhelést szervezési intézkedésekkel oldják meg. Az ügyfélszolgálatok akadálymentesítése a vizsgált hivatalokban megtörtént, de az ügyintézők irodáinak megközelítése kerekesszékkel nem mindenütt biztosított. A problémát azzal oldják meg, hogy az ügyintézők keresik meg az ügyfélszolgálaton megjelenő mozgáskorlátozott ügyfelet, és a hivatalon belül egy számára megközelíthető helyen intézik el ügyét. A mozgáskorlátozott emberek számára az ügyintézés a teljes hivatali időben lehetséges. A vizsgálat tapasztalatai megerősítik az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési terv megvalósulásának helyzetéről a Kormány számára készült beszámoló megállapításait, mely szerint a középületek akadálymentesítése pénzügyi és egyéb okok miatt egyes területeken elmarad a tervezett ütemtől. A vizsgálatba bevont megyék, illetve a főváros mozgáskorlátozott egyesületei az ügyintézés színvonalát 76%-ban tartották megfelelőnek, szervezettségével 20%-uk teljesen, 60%-uk részben elégedett. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak: 1. Tekintse át a mozgáskorlátozott emberek közlekedési hátrányai kompenzálásának rendszerét, összhangban a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvénnyel. A rendszer továbbfejlesztésénél fordítson figyelmet: a) b) c) az esélyegyenlőség érvényesülését gátló tényezők kiszűrésére; a jogosultsági feltételek olyan meghatározására, melyek alapján megállapított támogatások finanszírozásához a költségvetési források tartósan biztosíthatók; a jelenleg jogosultsággal rendelkező személyek igényeinek rendezésére. 2. Fontolja meg az OFP-ban megfogalmazott cél, a fogyatékossággal összefüggő támogatások egy rendszerbe történő integrálásának lehetőségét, és szükség esetén tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a módosításra. az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek: Tegyen javaslatot a támogatási rendszer általános felülvizsgálatáig a jelenlegi szabályozás módosítására. Ennek kapcsán: 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a) b) c) d) e) f) fontolja meg az orvosi szakvéleményezés rendszerének átalakítását az OFP-ban meghatározott intézkedések keretében; intézkedjen, hogy a szerzési támogatást bármely (jogszerű) indokkal igénylők azonos feltételrendszerű elbírálásban részesüljenek. Ennek érdekében a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet olyan módosítására tegyen javaslatot, amely a határozathozatalt a 4/A. -ban szabályozott esetekben is a települési önkormányzatok jegyzőinek hatáskörébe utalja; vizsgálja felül az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében az előnyben részesítés szempontrendszerét, alakítsa ki az előnyfeltételek rangsorát, figyelemmel a jogosultság első megállapítása óta eltelt várakozási időre is; dolgoztasson ki törvényes megoldást azon mozgáskorlátozott személyek helyzetének rendezésére, akik január 1. előtt szereztek jogosultságot szerzési támogatásra, igényük kielégítésére azonban egyértelmű jogi szabályozás hiányában mindeddig nem került sor. Rendelje el az e körben kezelendő igények tételes felmérését; rendelje el olyan információs rendszer kialakítását, amely támogatja a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei rendszerével kapcsolatos stratégiai tervezést; gondoskodjon a pénzügyminiszterrel való együttműködése keretében a támogatások reálértékének megőrzéséről és a támogatási rendszer eredményes működéséhez szükséges forrás biztosításáról az éves költségvetésekben. a belügyminiszternek, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek: 1. Segítse elő, hogy a szerzési támogatások odaítélése során a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben megfogalmazott előnyfeltételek érvényesítésénél egységes gyakorlat szerint járjanak el a közigazgatási hivatalok. 2. Terjessze ki a közigazgatási hivatalok felügyeleti ellenőrzését, a gépjármű-szerzési támogatás odaítéléséről szóló határozatok szabályszerűségének ellenőrzése mellett, a kialakított egységes gyakorlat értékelésére. az esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszternek: Kísérje figyelemmel és hatáskörében megfelelően segítse az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervről szóló 2062/2000. (III. 24.) Korm. határozat végrehajtását. 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉ- NYEINEK RENDSZERE, JOGI SZABÁLYOZÁSA 1.1. A támogatási rendszer A mozgáskorlátozott személyek közlekedési gátoltságukra tekintettel 1981 óta részesülnek különböző közlekedési támogatásokban, kedvezményekben ig a támogatások személygépkocsi vásárlásához és üzemeltetéséhez (vámkedvezmény, üzemanyag támogatás, hozzájárulás a kötelező biztosításhoz) kötődtek. A 91/1991. (VII. 18.) Korm. rendelettel bevezetett támogatási rendszer kibővült a közlekedési támogatás bevezetésével, amely hozzájárulást jelent a gépkocsival nem rendelkező mozgáskorlátozott emberek közlekedési többletkiadásaihoz is. Az üzemanyag-támogatás megszűnt, a gépkocsi szerzés támogatása átalakult. A KSH adatai szerint 1990-ben 40 ezer mozgáskorlátozott ember részesült üzemanyag támogatásban, 2001-ben 275 ezer fő vette igénybe a súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását. A közlekedési kedvezmények 1991-ben bevezetett rendszere a jogosultság és a támogatási összegek szabályozásának többszöri módosítása mellett fő elemeit tekintve napjainkig változatlan maradt. A szabályozás néhány kisebb hiányosságtól eltekintve zárt, a folyósítás feltételrendszerét, a támogatási folyamatban együttműködő szervezetek feladatait pontosan, egymással összhangban határozza meg. Hiányolható, hogy nem tartalmaz előírást az alkalmazandó nyilvántartásokra vonatkozóan. A parkolási igazolványok nyilvántartására, érvénytelenítésére például semmiféle központi előírás nincs, ezért országos szintű számbavételük nem lehetséges. Tartalmában azonban a támogatási rendszer megújításra szorul, ennek okait az 1.5 pontban részletezzük. Jelenleg a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén 4 féle közlekedési kedvezményre tarthatnak igényt a súlyosan mozgáskorlátozott személyek: A szerzési támogatás belföldi kereskedelmi forgalomban 3 M Ft-ot meg nem haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm 3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve 2000 cm 3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, segédmotoros rokkantkocsi és gépi meghajtású kerekes szék vásárlásához igényelhető. A szerzési támogatás ezen felül az előbb felsorolt eszközök vám- és áfa költségének kiegyenlítéséhez is felhasználható, ha azokat az ESzCsM előzetes engedélyével külföldről szerzik be. A támogatás adható összege a vételár 60%-a, 1997 óta változatlanul legfeljebb 300 E Ft. A 91/1991. (VII. 18.) Korm. rendelet a szerzési támogatás összegét 200 E Ft-ban, mértékét az ár 50%-ában határozta meg, az 53/1992. (III. 21.) Korm. rendelet ezt 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 240 E Ft-ra, illetve 60%-ra emelte. A 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 250 E Ftos felső határt határozott meg, majd az ezt módosító 225/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet január 1-től emelte 300 E Ft-ra a szerzési támogatás összegét. A 91/1991. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint legfeljebb 2000 köbcenti lökettérfogatú benzinüzemű, illetve 2500 köbcentiméteres dízelüzemű gépjármű megvásárlása esetén járt a támogatás. Az árat felülről nem korlátozták. A 179/1993. (XII. 29.) Korm. rendeletben 1610 cm 3 -ben maximálták a támogatással vásárolható benzinüzemű és 2000 cm 3 -ben a dízelüzemű gépjárművek hengerűrtartalmát. Ez azóta is változatlan. A 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet meghatározta a támogatható legmagasabb árat (1,5 M Ft), amit a jogszabály január 1- től hatályos módosítása 2 M Ft-ra, a 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 3 M Ft-ra emelt. Ezzel a támogatás aránya a legmagasabb támogatható árhoz viszonyítva az évi 16,7%-ról 10%-ra csökkent. Az átalakítási támogatás a gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve a gépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá igénybe vehető a gépjármű olyan átalakításához, speciális felszereléséhez is, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy gépkocsival történő biztonságos szállítását. Az átalakítási támogatás összege az átalakítás díja, de legfeljebb 30 E Ft. Az átalakítási támogatás eredeti összege a 91/1991. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint 25 E Ft volt, amelyet az 53/1992. (III. 21.) Korm. rendelet emelt 30 E Ft-ra. Közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges ellentételezésére igényelhető. A közlekedési támogatás egy alapösszegből jelenleg 7 E Ft/fő/év és a jogszabályban meghatározott feltételek (életkor, gazdasági aktivitás, eltartottak) szerint alkalmazandó szorzókból tevődik össze, legmagasabb összege 28 E Ft/fő/év. A közlekedési támogatás összege az eredeti 5 E Ft/év/főről 1992-ben 12 E Ft/év/főre módosult. A 179/1993. (XII. 29.) Korm. rendelet, életkor szerint differenciált összeget határozott meg, ez 6 illetve 12 E Ft/év/fő lett. A 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet vezette be az alapösszegből és szorzószám alkalmazásával számítható kiegészítésből álló támogatási formát. Az alapösszeget 5 E Ft-ban határozta meg, ami január 1-től 7 E Ft/év/főre emelkedett, azóta változatlan. Közlekedési támogatásra az a súlyos mértékben mozgáskorlátozott személy jogosult, aki megfelel a jövedelmi korlátoknak, és nem részesül fogyatékossági támogatásban. A parkolási engedély a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 15.) KPM-BM rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít. A támogatásokra vonatkozó igényt a települési önkormányzat jegyzőjénél kell bejelenteni, aki a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján államigazgatási határozatban állapítja meg a jogosultságot és a közlekedési támogatás, illetve a parkolási engedély esetében intézkedik az igény közvetlen kielégítéséről. 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A jegyzői határozatok 1 évig érvényesek, a ki nem elégített igények esetében az igénylési eljárást évente meg kell ismételni. A közlekedési támogatásokra kifizetett összeget az előirányzatot kezelő ESzCsM a TÁH-ok összegzése alapján az APEH közvetítésével (a többi normatív támogatással együtt) téríti vissza az önkormányzatok számára. A közlekedési kedvezményekre jogosultság alapvető feltétele az orvosi szakvéleménnyel igazolt súlyos mozgáskorlátozottság (a fogalom tartalmi változását, hatását a jogosultak számának alakulására az pont részletezi). Ezen kívül a parkolási engedély kivételével az igénylőnek igazolnia kell, hogy családjában a tárgyévet megelőző évben az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg. Az 53/1992. (III. 21.) Korm. rendelet hatályba lépéséig a jövedelmi korlát a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese volt. A szerzési és átalakítási támogatás esetében időbeli korlát is érvényesül: a jogosultság megállapításához igazolni kell, hogy az igénylő saját vagy más mozgáskorlátozottságára tekintettel a kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül nem részesült szerzési támogatásban, vagy gépjármű behozatali vámmentességben. Az időbeli korlát eredetileg 3 év volt, de kiterjedt a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül újként saját erőből vásárolt személygépkocsira is. Az 53/1992. (III. 21.) Korm. rendelet ezt az időt öt évre, a 164/1995. (XII. 27). Korm. rendelet hét évre emelte, de csak a támogatás igénybevételével vásárolt gépkocsi szerepel korlátként. A szabályozás meghatározott esetekben lehetővé teszi, hogy a súlyosan mozgáskorlátozott személy szállítását vállaló közeli hozzátartozó szerzési/átalakítási támogatásban részesülhessen. Szerzési és átalakítási támogatásra jogosultsága fenti általános feltételek mellett annak a súlyosan mozgáskorlátozott személynek állapítható meg, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy ennek hiányában személygépkocsival történő szállítását vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli nyilatkozatban vállalja. Ha a szállítást a mozgáskorlátozott személy nagykorú gyermeke, testvére vállalja, a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 4/A. -a értelmében a jogosultságot nem a jegyző, hanem a megyei közigazgatási hivatal állapíthatja meg. Az Országgyűlési Biztos OBH/4876/2001. nyilvántartási számú vizsgálatában megállapította, hogy ez a különbségtétel alkotmányos indok hiányában önkényes. Ugyancsak jogosultsága állapítható meg annak a személynek, aki írásbeli nyilatkozatban vállalja 3. életévét betöltött, súlyos mértékben mozgáskorlátozott kiskorú gyermekének személygépkocsival történő szállítását, ha az a gyermek tanulása, gyógykezelése rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt. A szerzési és átalakítási támogatás esetében a jegyző a határozatokat megküldi a megyei közigazgatási hivatalnak, ahol döntenek az igények tárgyévi kielé- 18

1082 Budapest, Baross u TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL.

1082 Budapest, Baross u TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL. BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA NÉPJÓLÉTI OSZTÁLY Szociális Iroda Tel: 459-2277, Fax: 314-1416 e-mail: szocialis@jozsefvaros.hu 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. A rendelet hatálya

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. A rendelet hatálya 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik kiterjed

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 -

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 - KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIHEZ A mozgáskorlátozott személy adatai: Név: Születéskori név: Születési hely: Idő: Anyja neve: Családi állapota: TAJ száma ( társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:...... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Vonatkozó jogszabály: többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: igazgatas@pannonhalma.hu Ügyintéző:

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kazár Rákóczibánya - Vizslás Községek Körjegyzősége 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax: 32/341-333 KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem,

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (szerzési és átalakítási támogatás) a 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján A kérelmet 2012.

Részletesebben

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. március 31-i jogszabály-módosítás figyelembe vételével

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. március 31-i jogszabály-módosítás figyelembe vételével Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. március 31-i jogszabály-módosítás figyelembe vételével A 61/2012. (III. 30.) Kormányrendelet 2012. március

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez Kérelem beadási határideje: tárgyév március 31., illetve szeptember 30. Elbírálás: tárgyév június

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: TAJ száma: Lakóhelye: Tartózkodási helye: (amennyiben nem azonos a lakóhelyével) Családi állapota: Adószáma:

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.)

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület december 15-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület december 15-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-232 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: Moldvánné dr. Vajai Márta E L Ő T E R

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Levelezési cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel.: 62/562-634 Név: TAJ szám: Születési hely, idő: KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től 1.1. személyes adatok Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: 1. Súlyos

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Olaszliszka-Vámosújfalu községek körjegyzıjének Alulírott Név: Születési hely, idı : Anyja neve: Lakcím:. Kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásainak

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5 Budapest Főváros XV kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011 (II1) 1 önkormányzati rendelete a nyelvvizsga megszerzésének támogatásáról a 3/2011 (II18) 2 önkormányzati

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Érkezett:.. Szignó: KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM A l u l í r o t t : Név:...... Születési név:...... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.... Lakcíme:.... Tartózkodási helye:... kérem, hogy a

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igényléséről (Győr-Moson-Sopron Megye)

T Á J É K O Z T A T Ó. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igényléséről (Győr-Moson-Sopron Megye) T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igényléséről (Győr-Moson-Sopron Megye) 2011. július 2-ától a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.578-3/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Magyar joganyagok - 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 1. oldal kapcsolódó kiegés 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési önkormányzatok

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben