A munkaközeg melegítési igényének kielégítése kazán alkalmazásával.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaközeg melegítési igényének kielégítése kazán alkalmazásával."

Átírás

1 I. KAZÁNOK A kazán tüzelõberendezésbõl és a füstgázzal (égéstermékkel) munkaközeget (vízet) melegítő hõcserélõbõl áll. A tüzelési folyamatot jelenleg csak az anyag és energiamérleg meghatározása céljából vizsgáljuk, a témakör részletesebb tanulmányozására az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Tüzeléstechnika illetve Tüzelõ és kazánszerkezetek tárgyainak keretében a következõ félévekben van lehetõség. A munkaközeg melegítési igényének kielégítése kazán alkalmazásával. Az igény lehet: Helyiség fűtés: melegvíz kazán:(tvízki<115 C, p>ps(tvízki)) a legolcsóbb, nem veszélyes és a legjobb hatásfokú: Tvízki alacsony és T=Tfgki-Tvízki C. Forróvíz kazán: (Tvízki>115 C) távfűtés esetén használatos. p>ps(tvízki) Technológiai folyamat fűtése: Melegvíz, forróvíz és telített gőzt termelő kazán. A hőmérséklet pontos tartására a telített gőz különösen alkalmas. p=ps(tgőz) Villamosenergia termelése: Nagy nyomású és jelentősen túlhevített gőz (Ez ad jó körfolyamat hatásfokot, lásd a Carnot körfolyamatot: hőbevezetés és hőelvonás közepes hőmérséklete.) Kombinált hő- és villamosenergia termelés is lehetséges. Számítási feladatok: 1./ Határozza meg a oktán égéséhez szükséges levegõ-, valamint a keletkezõ égéstermék fajlagos (1kg tüzelõanyagra vonatkozó) mennyiségét elméleti λ=1 és valóságos pl. λ=1.2 esetben! Elméleti az égés, ha az teljes és tökéletes: összes: C CO 2 valamint az összes H H 2 O lesz. (A harmadik éghető elem a kén, ami most S=0 ) Az égési (sztöchiometriai) egyenlet: 1 C H + 12 O = 8CO + 9H O Molszámokkal: 1kmol +12.5kmol 8kmol+9kmol Reagensek = 13.5 kmol 17kmol = Termékek (Az égés során =3.5 kmol térfogat növekedés állandó hőmérséklet mellett!) Az égés tömegekkel(m C =12kg/kmol, M H =1kg/kmol, M O =16kg/kmol, M N =14kg/kmol) 114kg + 400kg = 352kg + 162kg 514kg = 514kg (Tömeg nem változik!) Az energetikai tüzelés nem oxigénnel hanem levegõvel történik. A levegõ összetétele: térfogat %: 21 % oxigén 79% nitrogén (atmoszférikus ) tömeg%: 23.2% " 76.8% " A levegõt ilyen módon leírva: 1 O2 figyelembe * + * N térfogat, és 1* O2 + * N tömeg szerinte összetétellel vehetõ D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 1

2 A sztöchiometriai (kémiai) egyenlet levegõvel tüzelve az oktánt: Molszámokkal: C H + 12 *( O + N ) = 8 * CO + 9* H O + 12 * * N kmolC 8 H kmolO kmol N 2 8kmolCO 2 + 9kmolH 2 O kmol N 2 Összesen: kmol kmol (növekmény 3.5kmol változatlan!) Tömeggel: 114kgC 8 H kgO kg N 2 352kgCO kgH 2 O kg N 2 Összesen: kg = kg (Nem változik!) Mindkét oldalt elosztva az oktán moltömegével (114 kg/kmol): 1kgC 8 H kg levegõ = 3.09kgCO kgH 2 O kgN 2 Összesen: 16.06kg = =16.06kg Az 1kg oktán tüzelõanyag égéséhez fajlagosan szükséges elméleti levegõ mennyisége: µ Lo =15.06kg, szokásos jelölés még: L 0 a keletkezõ elméleti fajlagos égéstermék alkotók mennyisége pedig: µ CO2 = 3.09 kg/kg szokásos jelölés még: V CO2 µ H2O = 1.42 kg/kg szokásos jelölés még: V H2O µ N2 = kg/kg szokásos jelölés még: V N2 Az elméleti fajlagos égéstermék mennyisége: µ fgo = µ CO2 + µ H2O +µ N2 = 16.06kg. Szokásos jelölés még: V fg0 Az energetikai tüzelés az elméletileg szükségesnél több levegővel eredményez tökéletes és teljes elégést. A többlet levegő mennyiségét jellemzi a λ>1 légfelesleg tényező: λ = µ L / µ Lo vagy λ=l/l 0 Az 1kg oktán tüzelõanyag égéséhez fajlagosan bevezetett tényleges levegõ mennyiség µ L : µ L =λ µ Lo A keletkező fajlagos égéstermék tényleges mennyisége : Például az oktánra λ=1.2 érték esetén: µ fg = µ fgo + (λ-1) µ Lo µ L =λ µ Lo =15.06*1.2=18.07 kg/kg és: µ fg = µ fgo + (µ L - µ Lo ) =µ fgo + (λ-1) µ Lo = (1.2-1) 15.06=19.07 kg/kg A kazán hőmérlege: A kazánba bevezetett hőteljesítmény: Q be =Q hasznos +Q veszteségek A kazán veszteségei: Q veszteségek = Q füstgázhőv +Q elégetlenv +Q falv A tüzelésbe bevezetett hőteljesítmény: D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 2 Q tüzbe =B F+Q tüza. előmelegítés +Q lev.külső előmelegítés

3 2./ Határozza meg egy háztartási melegvízkazánra a jellemzõ tömeg- és energiaáramokat! (Tüzelőanyag: oktán) A kazánba belépõ víz hõmérséklete: t 3 =55 C A kazánból kilépõ víz hõmérséklete: t 4 =70 C A kazánba belépõ víz tömegárama: G 3 =18 kg/perc A kazánt elhagyó füstgáz hõmérséklete: t 2 =145 C A tüzelõanyag oktán, légfeleslegtényezõ: λ=1.2 Az oktán fûtõértéke kalorimetrálás szerint: F1=44630kJ/kg A környezõ levegõ hõmérséklete: t 1 =20 C A kazán külsõ felülete: A k =1 m² A kazán külsõ felületének hõmérséklete: t wk =50 C és ott az átlagos hõátadási tényezõ: αk=15 W/m² C t4 t2 Füstgáz ki tw Égõ t1 Fûtõfelület Qfal B1, F1 Tûztér Pvill t3 Víz be G3 Megoldás: A kazán állandósult üzemállapotában a be- és kilépõ tömeg- és entalpia áramok megegyeznek (tömeg és energia megmaradás): G 3 =G 4 és B1 + B1*λ*µ Lo = B1*[µ fgo + (λ-1) µ Lo ] valamint: Qtüza+Qlevbe+Qvízbe+Pvill = Qvizki+Q2fgki+Qfalv+Qéghetőv Átrendezés után a vízáram felmelegítésével a kazán hasznos hőteljesítménye: Qhasznos = Qvízki - Qvízbe = G 3 *(h v 4-h v 3) ahol: h v =c víz *t víz és c víz = 4.2 kj/kg C, amivel: Qhasznos=G 3 *c víz *(t 4 t 3 )=(18/60)*4.2*15=18.9kW A tüzelőanyag fűtőértékével bevezetett (Fizetünk érte!) hőteljesítmény: Qtüza=B1*F1=B1*44630kJ/kg A kazánban eltüzelt B1 tüzelőanyag tömegáramot még nem ismerjük! D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 3

4 Tüzelőanyag tömegáram meghatározása a kazán energia mérlegéből: A H levo (t)=µ Lo c plev t és H fg (t)=[µ fgo c pfg + (λ-1) µ Lo c plev ] t további jelölésekkel valamint P vill 0, c plev = 1.01kJ/kg C, c pfg = 1.08kJ/kg C felvételével: Belépő = Kilépő B1*F1 + B1*λ*H levo (t 1 ) + G 3 *h v3 = B1*H fg (t 2 )+ G 3 *h v4 +αk*a k *(t wk -t 1 ) A fenti entalpia mérlegben egyedül a B1 tüzelõanyagáram ismeretlen, így az kiszámítható. B1= [G 3 *(h v4 - h v3 )+αk*a k *(t wk -t 1 ) ]/[F1 + λ*h levo (t1) - H fg (t 2 )] B1= kg/s = kg/h A még hiányzó entalpiaáramok: Q 1 =B1*F1 = kw tüzelési teljesítmény vagy hőterhelés Q levbe =B1*λ*H levo (t 1 ) = kw Q 2fgki =B1*H fg (t 2 ) = kw Qfgv=Q2fgki - Qlevbe=B1*[Hfg(t2) - λ*hlevo(t1)] =1.192 kw füstgázveszteség Q falv =αk*a k *(t wk -t 2 )=0.015*1*(50-20)=0.45 kw fal-hõveszteség: A tömegáramok közül a még ismeretlen égési levegõ és égéstermék tömegáram: G lev = B1* µ L = kg/s =29.94 kg/h G fg = B1[µ fgo + (λ-1)* µ Lo ] = kg/s= 31.6 kg/h Égéslevegõ térfogatárama: V lev =G lev /ρ lev = m³/h Égéstermék térfogatárama: V fg =G fg /ρ fg = m³/h A kazán hatásfoka az entalpiaáramokkal (direkt meghatározási módszer, ha a számítást mérési adatok alapján végezzük el): η= Q hasznos / Q tüza = 18.9/20.54= 0.92 azaz 92%. A mért mennyiségek: t 3, t 4, B1, G 3, F1. és η= Qhasznos/Q be = G 3 *c víz *(t 4 t 3 )/B1*F1 Mind az öt mennyiség relatív mérési hibáját ±1%-ra becsülve, a kazán hatásfok értéke a becsült hibakorláttal: η=92% ±4.5%. (!) Meghatározás módszeréből adódik ekkora hiba. A kazán hatásfok indirekt meghatározása a veszteségek alapján: η= [Q tüza - Q fgv - Q falv ]/ Q tüza =1 (Q fgv - Q falv )/ Q tüza η=1-[h fg (t 2 )-λ*h levo (t 1 )]/F1 - Q falv /B1*F1 A veszteségtényezők összege a kazánhatásfok szokásos értéktartományában kereken 0.08 azaz 8%. A mért mennyiségek: t1, t2, λ, F1, falveszteség, melyek mérési hibáját egyenként ±5%-ra (összesen 25%) becsülve, a kazán hatásfok értéke a hibakorláttal: η=92% ±2%. Az indirekt kazánhatásfok meghatározási módszer hibája kisebb! D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 4

5 Nagyvízterű lángcsöves-füstcsöves gőzkazán robbantott képe: Nagyvízterű gőzkazán vázlata: biztonsági szelep gõz kilépés vízszint 2. füstcsõ huzam 1. füstcsõ huzam lángcsõ kazándob nyomás mérõ p Füstgáz forduló kamra füstgáz kilépés tápszivattyú lúgozó tápszelep fõgõz tolózár lángcsõ G gõz 2. füstcsõ huzam 1. füstcsõ huzam iszapoló p gõz Víz tükör vízállásmutató Lángcsöves kazán kiterített vázlata a hőtechnikai és áramlástechnikai számításokhoz: LÁNGCSÕ Tfal Tvíz α víz HÕSUGÁRZÁS Qlcs TÜZELÕANYAG F [kj/kg] ÉGÕ LEVEGÕ Tlev Ptûztér LÁNG I.FORDULÓKAMRA Ttüki QIfk ÉGÉSTERMÉK T1 p1 II. FORDULÓKAMRA GYÛJTÕKAMRA Q2fcs QIIfk α α víz fg δ1 λ1 Q1fcs T3 T4 p3 p4 T2 p2 d1, L1, n1 d2, L2, n2 1. FÜSTCSÕHUZAM 2. FÜSTCSÕHUZAM Tfgki, pfgki TÁVOZÓ ÉGÉSTERMÉK D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 5

6 .3. Példa: Ipari technológia fűtés igénye: pg=12bar nyomású ts=188 C hőmérsékletű száraz telített gőz Ggőz=5t/h tömegáramban. A gőzt termelő kazán a gáztalanítóból 105 C hőmérsékletű tápvizet kap. A kazánvíz sótartalmának csökkentésére lelúgozott tömegáram a termelt gőz 3%-a. A kazán lángcsöves-füstcsöves kialakítású. A tárolt víz tömege mvíz=9000kg. A tüzelőanyag fűtőértéke: F=41000kJ/kg, légfeleslegtényező: λ=1.16 µ Lo =14.31 kg/kg µ fgo = kg/kg c plev =1.04 kj/kg.k c pfg =1.1 kj/kg.k A távozó füstgáz hőmérséklete: t fgki =230 C Környezeti hőmérséklet: t k = 20 C A víz jellemzői: h sf =h =798 kj/kg v = m3/kg h sg =h =2783 kj/kg v =0.166m3/kg h tv =440 kj/kg r=1985 kj/kg Kazándob átmérője: Dd=2500 mm Kazándob hossza: Ld=3445 mm A kazán külső felületén a hőveszteség: Q falv =32.4 kw (A tüzelési teljesítmény 1%-a) Kérdések: Mekkora az igényelt gőzárammal képviselt hőteljesítmény? Mekkora a lelúgozással okozott hőveszteség? Mekkora a kazánban a füstgázból a víznek átadott hőteljesítmény? Mekkora a kazán tüzelési teljesítménye (terhelése)? Mekkora a kazán hatásfoka? Mekkora kazán tárolóképessége? Megoldás: A gőzkazán hőteljesítményei állandósult üzem esetén A hasznos hőteljesítmény: Q hasznos Q gõz Q tápv G gõz h sg h tv A lelúgozás hőteljesítménye: ( ) ( ). Q lúgv P G gõz ( h sf h tv ) ( ) kW 3255kW D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 6

7 A hőmérleg állandósult üzemben: Q tüz.a Belépõ = Kilépõ + Q lev + Q tápv Q gõz + Q fgki + Q falv + Q lúgv Átrendezve a hõleadó és hõfelvevõ közeg szerint: Tüzelés oldali hõleadás = Vízoldali hõfelvétel Q tüz.a. + Q lev Q fgki Q gõz Q tápv + Q falv + Q lúgv A kazánban a füstgáz-víz közötti hőcsere teljesítmény:. Q hõcsere Q hasznos + Q lúgv + Q falv 3300kW A szükséges tüzelőanyag tömegáram a kazán hőmérlegéből számítható:. B λ µ Lo c plev t k + F µ fgo + λ 1 amiből kifejezve: B=322 kg/h A füstgáz hővesztesége: ( ) µ Lo ( ) µ Lo c pfg t fgki Q hõcsere. Q fgv Q fgki Q levbe B µ fgo + λ 1 c pfg t fgki λ µ Lo c plev t k. Qfgv=369 kw A kazán tüzelési teljesítménye: Ez a legnagyobb vesztesége a kazánnak! A kazán hatásfoka:. Q tüz B F 3667kW. azaz: 90% Q fgv Q falv η k Q tüz Q tüz A kazándob szükséges falvastagsága ha σ meg =450N/m2, k=2.6:. ( ) D d p d p k s o 3.06mm 2 σ meg A k biztonsági tényezővel és a feltételezett korrózió pótlásával: A választott falvastagság: s=10 mm.. s s o k + c korr 9.5mm D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 7

8 Vízcsöves gőzkazán elvi sémája: A vízcsöves gőzkazánban lejátszódó állapotváltozást a T-s diagramban a 2-3 pontok közötti szakasz mutatja: A gőzkazánban lejátszódó 2 3 pontok közötti állapotváltozás három tartományra bontható: vízhevítés: s 2 -s, elgőzölögtetés: s -s és túlhevítés: s -s 3 Az álapotváltozások elméleti határpontjai: vízhevítés telített folyadék állapotig, (2 s ) elgőzölögtetés száraz telített gőz állapotig (s s ). Így lehet meghatározni az egyes szakaszok elméleti hőszükségletét az igényelt túlhevített gőz tömegáramhoz (G thg ) és állapotjelzőkhöz (h tv, p, h thg ). A vízhevítés elméleti hőszükséglete: Q vh0 = G thg (h -h tv ) Az elgőzölögtetés elméleti hőszükséglete: Q elg0 =G thg (h -h ) A túlhevítés elméleti hőszükséglete: Q th0 =G thg (h thg -h ) A vízcsöves kazánban lejátszódó állapotváltozásokat (vízhevítés, elgőzölögtetés, túlhevítés) általában szerkezetileg és kapcsolásilag is elkülönülő fűtőfelületekben célszerű léterehozni. Ennek oka egyrészt a szerkezeti anyagokban kialakuló legmagasabb hőmérsékletek korlátozása, másrészt a kazán hatásfokának javítása a szabályozhatóság mellett. A vízcsöves gőzkazán fűtőfelületei a munkaközeg melegítésében betöltött szerepük szerint két csoportba sorolhatóak: gőztermelést és D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 8

9 túlhevítést eredményezők. A két fűtőfelület csoportot a kazándob mint fix pont választja el egymástól. A dodos kazán működésének az a kötöttsége, hogy a dobot csak (telített) gőz fázis hagyhatja el, és abban a folyadék szint közel állandó kell legyen. Ez annyit jelent, hogy a kazándobba annyi tápvizet lehet csak bevezetni, amennyi gőz onnan kilép, vagyis amennyit megtermeltünk. A gőztermelést eredményező hőteljesítmények: Q gőzterm.=q vh +Q elg. Az ezzel megtermelt és a kazándobból kilépő gőzáram időben változatlan folyamatnál: G gőzt =(Q vh +Q elg )/(h -h tv ) Az egyes fűtőfelületek hőteljesítményének aránya egy működő berendezésnél nem marad változatlan (állandó), mert a kazán fűtőfelület tisztasága, terhelése és a tüzelőanyag minősége, vagy a belépő közegek állapotjelzői különböznek a tervezési (névleges) értéktől. A hőfelvétel arányának üzem közbeni megváltozása beavatkozási lehetőség nélkül azt eredményezné, hogy a kazán nem az igényelt állapotú (hőmérsékletű) munkaközeget állítaná elő, ami technológiai kárt illetve hatásfok csökkenést okozhat. Annak érdekében, hogy a vízcsöves kazánból a megkívánt állapotú fűtött közeg lépjen ki, szabályozási beavatkozásra van szükség. A szabályozást tervezéskor úgy lehet figyelembe venni, hogy pozitív és negatív (+/-) irányban egyaránt biztosítson beavatkozási lehetőséget. Pl: a befecskendezéses gőzhűtő névleges üzemállapotban 4-5% tápvizet kap, mert ennek csökkentésére (zérusig) és növelésére (szelep max. áteresztéséig) is van lehetőség. A szabályozás megoldásánál figyelembe kell venni, hogy a fűtőfelületek hőfelvételi arányának sajátos karakterisztikája van a terhelés függvényében. Ez a fűtőfelületek füstgáz áramút menti elhelyezkedésével függ össze. A vízhevítő célszerűen az alacsonyabb hőmérsékletű füstgázázáramba kerül, mert a tápvíz tömegárama 0 Gtvmax között változhat, ami a csőfal hőmérsékletét csak alacsony füstgázhőmérséklet mellett garantálhatja. Továbbá a vízhevítő a kazán hatásfokának javításában is jelentős hatású, mivel a leghidegebb fűtött munkaközegről van szó, ami a füstgáz lehűtésének mértékét is meghatározza. (Innen az ECO vagy EKO: Ekonomiser elnevezés.) D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 9

10 Az elgőzölögtető fűtőfelületet a legnagyobb hőáramsűrűségű helyre, a tűztérbe szokták elhelyezni, mert a cső falának hőmérsékletét a víz nagy értékű forrásos hőátadási tényezőjével a legolcsóbb korlátozni. (Alacsony ötvözésű acél tmax= C-ig olcsó!) A túlhevítő elhelyezését több szempont határozza meg: Egyik a csőanyag hőmérséklet állósága, a másik a túlhevítő hőteljesítményének változási jellege a kazán terheléssel. (u.n. karakterisztika) A besugárzott túlhevítő a tűztérhez közvetlenül csatlakozik, így hőfelvételét a láng-test hősugárzása döntő mértékben befolyásolja. A lángtest hősugárzásából származó hőáramsűrűség a terhelés kb. négyzetgyökével arányos, míg a konvektív hőáramsűrűség a terheléssel kb. lineárisan változik. Ebből adódóan a besugárzott túlhevítő hőfelvételének aránya a konvektív túlhevítővel ellentétben a terhelés csökkenésével növekszik. Újrahevítéses gőzkazán kapcsolódása a gőz-körfolyamatba: A kazánban a 2 3 állapotváltozás a nagynyomású túlhevített gőz termelése, a 4 5 állapotváltozás a gőz kisnyomású újrahevítése. A kazánban a nyomás növelésének nincsen elvi korlátja. Ennek megfelelően elterjedt megoldás a nyomást a kritikus feletti értére választani (szuperkritikus kazán). Ezzel már kétszeres újrahevítés is megvalósítható (7 8 és 9 10 állapotváltozás), ami a körfolyamat hatásfokát további 1.5-2%-kal növeli: D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 10

11 Orientáló kérdések Kazán témakör 1. Milyen igényt elégít ki a kazán? 2. Mi a kazán? 3. Mire szolgál a kémiai (sztöchiometriai) egyenlet? 4. Mi az elméleti fajlagos égési levegő mennyiség? 5. Mi az elméleti fajlagos égéstermék mennyiség? 6. Mi a légfelesleg tényező? 7. Mi a kazán hasznos hőteljesítménye? 8. Mi a kazán tüzelési teljesítménye vagy hőterhelése? 9. Milyen veszteségei vannak a kazánnak? 10. Mi a kazán hatásfoka? 11. Mi a különbség a direkt és indirekt kazánhatásfok meghatározás között? 12. Miért szükséges a kazándobon vízállás mutató? 13. Miért szükséges mérni a kazándobban a nyomást? 14. Mi a gőzkazán tárolóképessége? 15. Mit fejez ki a kazán-képlet? 16. Mi a kazánvíz, a tápvíz és a kondenzvíz? 17. Mi a lelúgozás? 18. Mi a tápvíz előkészítés? 19. Milyen állapotváltozás játszódik le egy erőművi gőzkazánban? (h-s, T-s diagram) 20. Mi a vízhevítés, elgőzőlögtetés és túlhevítés elméleti hőszükséglete? (lgp-h vagy T-s diagram) 21. Miért van szükség a túlhevített gőz hőmérsékletének szabályozására? 22. Hogyan határozható meg a kazándobból kilépő gőzáram? 23. Milyen állapotváltozás jön létre a tápvíz befecskendezéses gőzhűtőben? 24. Mit értünk a gőz minőségén (x) és a gőz tisztaságán (S) a kazándob után? 25. Mi a kazándobban a tükör-terhelés és a gőztér-terhelés? 26. Mi az ejtőcső és a forrcső funkciója a vízcsöves kazánban? 27. Mi a keringési szám és milyen a kapcsolata a forrcsőből kilépő közeg gőztartalmával? 28. Miből adódik a természetes cirkuláció hajtóereje? 29. Mi fékezi a természetes cirkuláció sebességét? 30. Miért alkalmaznak keringető szivattyút a cirkulációs körben? D:\Konczol\Oktatás\kalorgep\kggy01_.doc 11

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK Gyakorlati feladatok gyűjteménye Összeállította: Kun-Balog Attila Budapest 2014

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mi a fontos? Tüzelôanyag szerint:

Mi a fontos? Tüzelôanyag szerint: I. KAZÁNOK A kazán tüzelőberendezésből és a füstgázzal (égéstermékkel) munkaközeget (vízet) melegítő hőcserélőből áll. A tüzelési folyamatot jelenleg csak az anyag és energiamérleg meghatározása céljából

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás

Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás 1 Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Vincze Lászlóné dr. Levegőtisztaságvédelem Példatár II. évfolyamos nappali tagozatos környezetmérnök, III. évfolyamos levelező tagozatos környezetmérnök hallgatók

Részletesebben

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK A CSOPORT Név:.. Alkalmazott műszaki hőtan, Csoport:. Hűtés Dátum: 2005.10.25. Adott

Részletesebben

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐK Közvetlen hőtermelők olyan berendezések, amelyekben fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyagok kötött energiájából használható hőt állítanak elő a hőfogyasztók

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK II. Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Részletesebben

K özponti klím atechnikai rendszerek

K özponti klím atechnikai rendszerek K L Í M A T I Z Á L Á S Klímaberendezés feladata: a szellőztetés mellett a helyiség hőmérséklet és páratartalom bizonyos határok között tartása az egész év folyamán. Klímatizálás célja: a klímatizált térben

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)

Részletesebben

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Hőközlés. Munkaidő: 90 perc. Értékelés: Feladat elérhető elért

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Hőközlés. Munkaidő: 90 perc. Értékelés: Feladat elérhető elért MŰSZAKI HŐTAN II. 1. ZÁRTHELYI Adja meg az Ön képzési kódját! N Név: Azonosító: Terem Helyszám: - Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Schön

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: 1019 OTP Társasház Budapest, XI. Regős utca 14-15-16. Megrendelő: 1019 OTP TÁRSASHÁZ Budapest, XI. Regős utca 14-15-16.

Részletesebben

2 1.a) Milyen tűzelőanyagokat ismer? Sorolja fel azok legfontosabb jellemzőit! Melyek a szén éghető és nem éghető alkotórészei? b) Hogyan működik a mérőperem? Milyen mérőeszközökkel mérhetjük az áramló

Részletesebben

Kazánok és Tüzelőberendezések

Kazánok és Tüzelőberendezések Kazánok és Tüzelőberendezések Irodalom Az ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/kazanok_es_tuzeloberendezesek/ szerveren Az előadások és gyakorlati példák pdf formátumban Jegyzet (ugyancsak az ftp-n): Dr. Lezsovits

Részletesebben

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés 2012. október 31.

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés 2012. október 31. A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai Hőtés és hıtermelés 2012. október 31. 1. rész. A hıtermelı berendezéseket jellemzı hatásfokok 2 Az éppen üzemelı hıtermelı berendezés veszteségei

Részletesebben

Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Bepárlás Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Megköszönjük Szternácsik Klaudia és Wolowiec Szilvia hallgatóknak a diák

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Épületrész (lakás) Megrendelő Polgármesteri Hivatal 3350. Kál szent István tér 2 Teljes épület Kál Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1. feladat Összesen 20 pont

1. feladat Összesen 20 pont É 047-06/1/D 1. feladat Összesen 0 pont Csőköteges hőcserélőben óránként 1,5 m anyagot melegítenek 0 C-ról 95 C-ra bar nyomású telített vízgőz rejtett hője segítségével. Az anyag sűrűsége 985 kg/m, fajhője,0

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Földvár Terv Kft Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: 5 lakásos társasház Paks, Kossuth Lajos utca 4. Hrsz.: 864. Viczai János GT/17-0469

Részletesebben

Hőtı körfolyamat. Vezérfonal a számításokhoz. Hűtőgépek számításai 1

Hőtı körfolyamat. Vezérfonal a számításokhoz. Hűtőgépek számításai 1 Hőtı körfolyamat Vezérfonal a számításokhoz Hűtőgépek számításai 1 2 Gızzel mőködı kompresszoros hőtı körfolyamat 3 log p 4 4 3 s=áll. s=áll. v=áll. 1 q h 5 2 p 2 ε = q h w =1,5...3,5 ε x=áll. 5 q h x=0

Részletesebben

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ] Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Védőnői szolgálat épülete, Kál Főút alsó 6. Hrsz 1228 Megrendelő: Kál Nagyközség Önkormányzata Tanúsító: Vereb János 3368.

Részletesebben

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Kód: 485-0000.03g G É P K Ö N Y V KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Készült: 2002.07.01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés, működés 4. Átvétel,

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1 emelet 4. Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Versenyző kódja: 32 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 582 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 32 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 582 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 582 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 582 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Elérhető

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: 6. emelet 25. lakás Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros Szilárd tüzelésű kazán felügyeleti rendszerének alapjai Készítette: Csordás Bernadett Konzulensek: Woperáné

Részletesebben

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? Próhászkáné Varga Erzsébet Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak

Energetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak nergetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak NRGIA, TLJSÍTMÉNY, NRGTIKAI TCHNOLÓGIÁK A gyakorlat célja, hogy a hallgatók A. elsajátítsák az energia és teljesítmény, ár és költség fogalmak pontos használatát;

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra

Részletesebben

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi) Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi) 1. Melyek a vákuumszivattyúk leggyakrabban alkalmazott jelleggörbéi? Ismertessen hármat! Az izotermikus teljesítmény a relatív vákuum függvényében: P izot = f 1 ( p ) A térfogatáram

Részletesebben

KAZÁNOK ÉS TÜZELŐBERENDEZÉSEK

KAZÁNOK ÉS TÜZELŐBERENDEZÉSEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék KAZÁNOK ÉS TÜZELŐBERENDEZÉSEK Oktatási segédanyag írta: Dr. Lezsovits Ferenc szerkesztette: Rieth Ágnes BUDAPEST,

Részletesebben

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés. 9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. ktivitás mérés. MÉRÉS CÉLJ: Megismerkedni a radioaktív sugárzás jellemzésére szolgáló mértékegységekkel, és a sugárzás

Részletesebben

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 2005. p. 44 56. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis

Részletesebben

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv 8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 11. 05. Leadás dátuma: 2008. 11. 19. 1 1. Mikroszkóp

Részletesebben

Fizika II. E-példatár

Fizika II. E-példatár Fizika II. (hőtan, termosztatika, termodinamika) E-példatár 5*8 internetes feladat Élelmiszermérnök, Biomérnök és Szőlész-borász mérnök hallgatóknak Dr. Firtha Ferenc Fizika-Automatika Tanszék 2013 egyes

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű kazán fűtői

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Szemestermények szárítása és tárolása 1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai 2. Szárítólevegő

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2 2. FELADAT (6p) / A mellékelt ábrán látható módon egy zárt, p t nyomású tartályra csatlakozó ÆD=50mm átmérőjű csővezeték 10m hosszú vízszintes szakasz után az utolsó 2 méteren függőlegesbe fordult. A cső

Részletesebben

54 850 01 0010 54 05 Nukleáris energetikus Környezetvédelmi technikus

54 850 01 0010 54 05 Nukleáris energetikus Környezetvédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME Megújuló tüzelőanyagok felhasználása belsőégésű motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME Tartalom: Előzmények, várható trendek, követelmények Bioetanol előállítása energetikai

Részletesebben

PB-gáz 30 100 % bután 34,9 950 0,04 4,2 1,56 2,78 4,44 0,045 0,115 0,080 0,205 0,128 0,328 0,045 0,115 15 60 0,8-1,5 0,58

PB-gáz 30 100 % bután 34,9 950 0,04 4,2 1,56 2,78 4,44 0,045 0,115 0,080 0,205 0,128 0,328 0,045 0,115 15 60 0,8-1,5 0,58 A Beszerelési és javítási elõírásban leírtak, a gázszerelõi jogosítvánnyal rendelkezõk és a FÉG KONVEKTOR RT. termékeinek javítására kiképzett szerelõk számára adnak útmutatást. Az itt leírt, és a fali

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai 2. A készülék felszerelése 3. A készülék beüzemelése 4. A készülék karbantartása Robbantott ábrák

TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai 2. A készülék felszerelése 3. A készülék beüzemelése 4. A készülék karbantartása Robbantott ábrák TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai...4 Mûszaki adatok...4 A készülék szerkezete...5 2. A készülék felszerelése...6 A készülék felszerelésének és üzembe helyezésének feltételei...6 Szerelési útmutató...6

Részletesebben

Szerkezet típusok: Kétlakásos lakóépület. Megrendelő: Tóth István. parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370)

Szerkezet típusok: Kétlakásos lakóépület. Megrendelő: Tóth István. parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370) Épület: Megrendelő: Tervező: Dátum: Kétlakásos lakóépület Erdélyi Enikő Tóth István 2010. október Szerkezet típusok: µ parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370) y méret: 1.0 m tervi

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

PORSZÍVÓ AGGREGÁT HATÁSFOKKAGYLÓJÁNAK MÉRÉSE

PORSZÍVÓ AGGREGÁT HATÁSFOKKAGYLÓJÁNAK MÉRÉSE MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke PORSZÍVÓ AGGREGÁT HATÁSFOKKAGYLÓJÁNAK MÉRÉSE ZÁRÓDOLGOZAT Energetikai mérnök szak, gépészeti szakirány. Készítette:

Részletesebben

Tervezési segédlet 2. 1,08 5. 0,96. 8.ábra A fûtõtest teljesítmény tényezõje néhány jellegzetes kapcsolásnál

Tervezési segédlet 2. 1,08 5. 0,96. 8.ábra A fûtõtest teljesítmény tényezõje néhány jellegzetes kapcsolásnál . a : A fûtõvíz csatlakozási módja, vagyis a fûtõvíz be- és elvezetése jelentõsen módosíthatja a hõleadást. A.ábra szerint hosszú tagos fûtõtesteknél a.pontban részletezett tagszámkorrekció javítható,

Részletesebben

GAE Család MAGAS HATÁSFOKÚ TÚLNYOMÁSOS MELEGVÍZKAZÁN

GAE Család MAGAS HATÁSFOKÚ TÚLNYOMÁSOS MELEGVÍZKAZÁN GAE Család MAGAS HATÁSFOKÚ TÚLNYOMÁSOS MELEGVÍZKAZÁN A GAE típusú, túlnyomásos, magas hatásfokú lemezkazánok gáz- és olajégőkkel szállíthatók, CE certifikációval rendelkeznek. A GAE tervezésekor a jövő

Részletesebben

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35 A vizsgafeladat ismertetése: Égéstermék elvezető rendszerek csoportosítása, valamint szabványok, technológiai utasítás szerinti vezetési, kitorkollási és tűzvédelmi előírások A tételekhez segédeszköz nem

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vízellátás-Csatornázás. Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME)

Vízellátás-Csatornázás. Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME) Vízellátás-Csatornázás Összeállításnál felhasznált anyagok, előadások készítői:kónya T. (DE MK) Szikra Cs. (BME) Vízellátó rendszerek Rendszer megtáplálása szerint lehet: -atmoszférikus magastartályos

Részletesebben

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802 Pom T-206/3 szállítócsiga Műszaki adatok : T-206/3 4-9 t/h Alapgép hossza (m) 4 Maximális hossz (m) 6 1,7* 4,3** 60⁰ Belső átmérő (mm) 100 1,5 1420 Gép tömege (kb) 80 Kiegészítő tartozékok: fogadógarat

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata

Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata Összeállította: Bárdos Ádám Dr. Németh Huba Budapest, 2013 Tartalom 1. A mérés célja... 3 2. A méréshez ajánlott irodalom... 3 3. Az 1. számú fékterem bemutatása...

Részletesebben

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti ben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó

Részletesebben

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana 9. Áramlástechnikai gépek üzemtana Az üzemtan az alábbi fejezetekre tagozódik: 1. Munkapont, munkapont stabilitása 2. Szivattyú indítása soros 3. Stacionárius üzem kapcsolás párhuzamos 4. Szivattyú üzem

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 0. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 014. május 0. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.6 Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban Tárgyszavak: kapcsolt termelés; fűtés; hűtés; tömbfűtő-erőművek; abszorpciós

Részletesebben

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

M é r é s é s s z a b á l y o z á s 1. Méréstechnikai ismeretek KLÍMABERENDEZÉSEK SZABÁLYOZÁSA M é r é s é s s z a b á l y o z á s a. Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői Pontosság: a műszer jelzésének hibája nem lehet nagyobb, mint a felső

Részletesebben

Automata biomassza fűtőkazánok. 2014 Termékkatalógus HPK-RA 12,5 160 kw

Automata biomassza fűtőkazánok. 2014 Termékkatalógus HPK-RA 12,5 160 kw Automata biomassza fűtőkazánok 2014 Termékkatalógus HPK-RA 12,5 160 kw 12,5-160 kw biomassza fűtés árlista Verziószám: 2012/2 1/29 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 MEGENGEDETT FŰTŐANYAGOK... 3

Részletesebben

A tájékoztatót a FÜTSZIG BAU dokumentumai, valamint a témában megjelent anyagok felhasználásával összeállította: Kiss Lajos

A tájékoztatót a FÜTSZIG BAU dokumentumai, valamint a témában megjelent anyagok felhasználásával összeállította: Kiss Lajos megjelent anyagok felhasználásával összeállította: Kiss Lajos Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Komlós Ferenc: A hőszivattyúzás Épületfajták fajlagos energiaigényei [kwh/m 2 év] Forrás:

Részletesebben

Tüzeléstechnikai Kft.

Tüzeléstechnikai Kft. Melegvízkazán GAE BLU K KONDENZÁCIÓS technológia Tüzeléstechnikai Kft. H-1103 Budapest Szlávy u. 22-30. Tel(+36-1) 260-2727 Fax: (+36-1) 260-0033 Területi Kereskedelmi Iroda: Dunántúli Kereskedelmi Iroda

Részletesebben

MÉRSÉKLETI NYÚLÁS hossz mérséklet változás t (oc) 100 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

MÉRSÉKLETI NYÚLÁS hossz mérséklet változás t (oc) 100 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 HŐMÉRSÉKLETI NYÚLÁS Csőhossz Hőmérséklet változás t ( o C) m 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,10 0,01 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,20 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 0,16 0,18 0,20 0,23 0,26

Részletesebben

FŰTÉS RENDSZER FELÚJÍTÁS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓ SELECTA FLÓRA KFT. (KISS LÁSZLÓ) 8330 SÜMEG-JÁNOSMAJOR HRSZ: 052/13 ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: IMREH MÁRTON ZOLTÁN okl. gépész-mérnök G 01-01036 MAVAGE

Részletesebben

A kényelem új generációja CLAS, CLAS SYSTEM KOMBINÁLT ÜZEMÛ ÉS FÛTŐ FALI GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD AUTO FUNKCIÓVAL

A kényelem új generációja CLAS, CLAS SYSTEM KOMBINÁLT ÜZEMÛ ÉS FÛTŐ FALI GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD AUTO FUNKCIÓVAL A kényelem új generációja CLAS, CLAS SYSTEM KOMBINÁLT ÜZEMÛ ÉS FÛTŐ FALI GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD AUTO FUNKCIÓVAL A környezeti viszonyokhoz alkalmazkodó kazán Személyreszabott komfort/maximális teljesítmény/gazdaságos

Részletesebben

Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-2:2012 Kockázatkezelés

Villámvédelem. #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-2:2012 Kockázatkezelés Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-2:2012 Kockázatkezelés Villámvédelem 1 Szakkifejezések

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE Kutatási jelentés a Pro Progressio Alapítvány Magyar Cukor Zrt. kutatói ösztöndíjához Készítette: Dr. Barta Zsolt Egyetemi

Részletesebben

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Boros Dorottya Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Szabadka, Szerbia dorottya93@gmail.com Összefoglaló: A dolgozatunkban bemutatunk

Részletesebben

Készítette: Telefon:

Készítette: Telefon: Pozíció Darab Leírás 1 SQ 5-7 Cikkszám: 965217 3" többfokozatú búvárszivattyú házi vízellátó rendszerekhez, tartályok töltésére-ürítésére, öntözésre és környezetvédelmi alkalmazásokra. A szivattyúnak "lebegő"

Részletesebben

Hová mit? Mibõl mennyit?

Hová mit? Mibõl mennyit? Hová mit? 2006-tól új irányelvek a hõszigetelésben! ENERGIATANÚSÍTÁS Mibõl mennyit? 2006/3 Hõszigetelés Energiatanúsítás Páravédelem Hõcsillapítás Akusztika Az Az emberek a Földön közelebb kerültek egymáshoz.

Részletesebben

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához Soltész Ilona, NFGM 2008. szeptember 1. 2 Az épületek energetikai jellemzőinek megállapítására vonatkozó jogszabályok Az épületek

Részletesebben

légt g echn h i n kai rend n s d zerne n k

légt g echn h i n kai rend n s d zerne n k Légtechnikai rendszerek Mindazokat a rendszereket, amelyek működésük során megváltoztatják a bennük áramló levegő paramétereit, azzal a céllal, hogy biztosítsák az ember/technológia számára a megfelelő

Részletesebben

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Levegő-víz hőszivattyú» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Levegő-víz hőszivattyú» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « 2016 / 17 ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Levegő-víz hőszivattyú» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « ESTIA Hozzájárulásunk a környezetvédelemhez Amikor manapság megújuló energiáról beszélünk,

Részletesebben

legbeereszto-elemek_beliv_050914_kor2.qxp 2005.09.14. 12:21 Page 1

legbeereszto-elemek_beliv_050914_kor2.qxp 2005.09.14. 12:21 Page 1 legbeereszto-elemek_beliv_914_kor2.qxp 2.9.14. 12:21 Page 1 legbeereszto-elemek_beliv_914_kor2.qxp 2.9.14. 12:21 Page 2 A szellõztetés A gravitációs szellõzés is depressziót okoz Csak megfelelõ légutánáramlással

Részletesebben

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL SK 300-1 solar SK 400-1 solar SK 500-1 solar 6 720 613 940 HU (2007/03) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet / Fűtés megújuló energiával / Tökéletes komfort / Megfelelő hőmérséklet NIMBUS Fűtő HŐSZivattYÚK FŰTÉS A NIMBUS hőszivattyúval: EGY LÉPÉS A jövő FELÉ A magas szintű környezeti fenntarthatóság biztosítása

Részletesebben

Légtechnikai rendszerek elemei

Légtechnikai rendszerek elemei Légtechnikai rendszerek elemei Axiális ventilátorok Tetőventilátor Ventilátor Szűrő Légszűrő Szűrő Megjegyzés: 1) DIN EN 779 szabvany szerint 2) DIN EN 1822 szabvany szerint 3) DIN 24 185 szabvany szerint

Részletesebben

Kompakt rács KG / KG-R

Kompakt rács KG / KG-R Kompakt rács KG / KG-R Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás...

Részletesebben

FEHU-A kompakt álló légkezelők

FEHU-A kompakt álló légkezelők A FEHU-A készülékek olyan helyiségek szellőztetésére lettek tervezve, ahol a levegőminőség biztosítása érdekében mesterséges szellőztetésre van szükség. Fő alkalmazási területük azok a 100 1000 m 2 alapterületű

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 2005.10.05. A Zeeman-effektus. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 2005.10.05. A Zeeman-effektus. A beadás dátuma: A mérést végezte: Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 005.10.05. A mérés száma és címe: 6. A Zeeman-effektus Értékelés: A beadás dátuma: 005.10.1. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 Az atomok mágneses momentuma

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek

Általános mérnöki ismeretek Általános mérnöki ismeretek 3. gyakorlat A mechanikai munka, a teljesítmény, az energiakonverzió és a hőtan fogalmával kapcsolatos számítási példák gyakorlása 1. példa Egy (felsőgépházas) felvonó járószékének

Részletesebben

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hagyományos tömörség-ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének meghatározása

Részletesebben

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk. Villams Gépek Gyakrlat 1. 1.S = 100 kva évleges teljesítméyű egyfázisú, köpey típusú traszfrmátr (1. ábra) feszültsége U 1 /U = 5000 / 400 V. A meetfeszültség effektív értéke U M =4,6 V, a frekvecia f=50hz.

Részletesebben

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA

ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLISTA ÁRLIST ÁRLIST ÁRLIST 2015/2016 TRTLOMJEGYZÉK Megnevezés Jellemzők Rendelési kód Nettó listaár Oldal Fali, kondenzációs gázkészülékek 35 kw felett VICTRIX PRO 35 ErP 34,0 kw, tároló előkészítéssel - - 3.025622

Részletesebben

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Tartalomjegyzék 1. Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása...

Részletesebben

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló

Részletesebben

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk kazánok Öntöttvas kazánok 105-1200kW Fûtésben otthon vagyunk Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax: (24) 525-201

Részletesebben

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Kondenzátorok. Fizikai alapok Kondenzátorok Fizikai alapok A kapacitás A kondenzátorok a kapacitás áramköri elemet megvalósító alkatrészek. Ha a kondenzátorra feszültséget kapcsolunk, feltöltődik. Egyenfeszültség esetén a lemezeken

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

m & w = száraz _ szilárd nedvesség m = nedvesség szilárd _ száraz SZÁRÍTÁS I. A nedves (szárítandó) anyag:

m & w = száraz _ szilárd nedvesség m = nedvesség szilárd _ száraz SZÁRÍTÁS I. A nedves (szárítandó) anyag: SZÁRÍTÁS Szárításo azt a űveletet értjük, ely sorá valailye edves ilárd ayag tartalát csökketjük, vagy eltávolítjuk elárologtatás vagy kigőzölögtetés által. Esetükbe a árítadó ayag ecsés (darabos), a legtöbbör

Részletesebben

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben 1. Ismertesse a levegő sűrűség meghatározásának módját a légnyomás és a levegő hőmérséklet alapján! Adja meg a képletben szereplő mennyiségek jelentését és

Részletesebben

Tudnivaló DIN 32 730 szerint típusvizsgált állítószelepek szállíthatók. Kis teljesítményre alkalmazható sugárszivattyúk külön megrendelésre.

Tudnivaló DIN 32 730 szerint típusvizsgált állítószelepek szállíthatók. Kis teljesítményre alkalmazható sugárszivattyúk külön megrendelésre. Állítószelepek sugárszivattyúval Villamos állítószelepek Típus 3267/5821, Típus 3267/5822, Típus 3267-2 és Típus 3267-4 Pneumatikus állítószelepek Típus 3267-1 Sugárszivattyús állító tagok Típus 3267 Alkalmazás

Részletesebben

A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL

A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL A kényelem új generációja GENUS FALI, KOMPAKT GÁZKAZÁN LCD MONITORRAL ÉS AUTO FUNKCIÓVAL Hangolódj rá a kényelem új formájára Személyre szabott komfort/maximális teljesítmény/gazdaságos fogyasztás(legalább

Részletesebben