Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye"

Átírás

1 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Részletes értékelés 1/ Egészségügy Intézményünk egészségügyi tevékenységét jellemzı összesített betegforgalmi adatokat az alábbi táblázat mutatja. folyamán alkalommal került páciens ellátásra intézményünk keretein belül. A számok természetesen nem foglalják magukba a privát házi gyermekorvosi, háziorvosi, felnıtt fogorvosi ellátás betegforgalmát, amivel együtt látható, hogy a kerület jelentıs közszolgáltató ágazata az egészségügy. Egsézségügyi és Szociális Intézmény Privát alapellátás Ellátási forma Betegforgalom Gyermek fogorvosi ellátás 2 praxis 4543 Területi védőnők tanácsadás 4642 látogatás 8198 Iskola védőnők* 7022 Vérvétel 3526 Szakellátás Otthoni szakápolás 520 Felnőtt háziorvosi ellátás 9 praxis Gyermek háziorvosi ellátás 5 praxis Felnőtt fogorvosi ellátás 5 praxis 8513 Gyermek fogorvosi ellátás 1 praxis 2269 összesen * csoportos előadások nélkül Gyermekfogászati ellátás A gyermek- és ifjúsági fogászati tevékenység 2 fı közalkalmazott fogszakorvossal, 2 fı közalkalmazott szakasszisztenssel mőködött az elmúlt évben.. január 1.-tıl Dr. Horváth Judit privatizálta rendelését. Telephely a Táncsics Mihály u-i Rendelıintézetben van. Ellátási kötelezettség: 0-18 éves korosztály fı soroksári gyermek és fiatal fogászati ellátását végzi a két önkormányzati és egy privatizált praxis, ebbıl 2966 fı jut az önkormányzatiakra. A bölcsıdét és az oktatási intézményeket is ellátják a kollégák, ide nem soroksári fő Beszámoló. 20. oldal, összesen 82 oldal

2 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának gyermekek is járnak. Az intézmény által ellátottak: Intézményi forma Bölcsıdébe járók 89 Óvodás 679 Általános iskolás 1972 Középiskolás 160 Tevékenységi kör: A szervezett oktatásban résztvevı gyermekek fogászati szőrıvizsgálata és kezelése (csoportosan) két alkalommal történt meg. A kezelések során, olyan gyermekeket is ellátnak, akinek speciális betegsége van, pl. vérzékenység, asthma bronchiale, epilepsia. Ellátnak viselkedés zavaros, nehezen kezelhetı, valamint autista gyermekeket is. Fogászati prevenciós elıadást az általános iskolák alsó tagozatos tanulói részére egy alkalommal tartottunk. Az óvodás és bölcsıdés csoportok szőrıvizsgálata. évben egy alkalommal történt meg, felvilágosító, prevenciós elıadással egybekötve. ÁNTSZ ellenırzés. évben rendelésenként egy alkalommal történt, december hónapban. Célja: A higiénés és közegészségügyi elıírások, követelmények betartásának ellenırzése volt, problémát ne talált. Statisztikai adatok Szervezett napi orvosi munakóra 12 Éves orvosi munkaóra 3024 Összes gyógykezelések 4543 Orvosnkénti átlag beavatkozásszám 2271 Beavatkozásszám 1921 Sós Margit dr. Soltész Mariann dr. csoportos kezelések 61 ellátandó csoportok 37 egy csoportot hányszok kezetek 1,64 megtermelt pont Beavatkozásszám 2622 csoportos kezelések 63 ellátandó csoportok 36 egy csoportot hányszok kezetek 1,75 megtermelt pont Beszámoló. 21. oldal, összesen 82 oldal

3 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Eszközök: Kezelıegységük, melyet két mőszakban használnak, igen elavult, többször felújított lassan mőködésképtelen. Javítására lassan nincs lehetıség alkatrészhiány miatt. (Közel 30 évesek!) Hasonlóan elhasználódtak a speciális kéziszerszámok, valamint a fogfogók. Beszámoló. 22. oldal, összesen 82 oldal

4 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Területi védınıi ellátás (anya -, gyermek- és csecsemıvédelem): A XXII kerületben 7 területi védınıi állásban 6 kolléganı dolgozik, egy állást helyettesítéssel látnak el. A munkát két gyermekrendelıben végzik. Ebbıl 4 védını a Táncsics M. u sz. alatt, 2 védını pedig a XX. Pacsirta u sz. alatti rendelıben dolgozik. A Pacsirta utcai telephelyen a csecsemı és várandós tanácsadások továbbra is közös helyiségben, de elkülönült idıpontokban zajlanak a XX. kerületi védınıkkel megosztva. A területi védınık által gondozottak köre nem változott. Várandós anyák, 0-6 éves korú és 7-18 éves, még óvodába járó valamint oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek tartoznak az ellátandók közé. A körzetek nagy kiterjedésőek. Részben csak gyalogosan vagy kerékpárral közelíthetık meg (Péteri major, Milleneum telep, Dunapart, Vizisport utca). -ben a területi védınık által gondozott családok, gyermekek és várandósok, gyerekek életkori megoszlása az alábbi táblázatban olvasható: Veszélyeztetett * Koraszülött Gondozottak fı család Gondozott család éves korig Gondozott gyermekek 1-3 éves korig éves korig Újonnan nyilvántartott terhes () 7-18 éves korig 32 3 Várandós anyák Összesen * Egészségügyi és/vagy szociális (környezeti) ok miatt januártól a 0-6 éves korig az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok, látásélesség, hallás vizsgálat, mozgás szervi vizsgálat, testmagasság, testtömeg, pszichomotoros fejlettség szőrése, vérnyomás mérés a védınıi önálló tanácsadáson történik a szülık jelenlétében. Kiszőrtek Életkor fı látás hallás mozgásfejlıdés beszéd értelmi Egyéb elvált. 1 hónapos 3 hónapos Összesen 0 2 Beszámoló. 23. oldal, összesen 82 oldal

5 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának hónapos 4 1 éves éves éves éves éves éves Összes Pozitív tapasztalatként észleltük, hogy a szülık körében egyre népszerőbb az önálló védınıi tanácsadás keretében a jelenlétükben végzett szőrıvizsgálat. Az észlelt eltéréseket megbeszéljük és a további vizsgálatok fontosságát jobban elfogadják. A szőréseken kívül segítünk a szülıknek megoldást találni a felmerülı szociális, egészségügyi és családi problémákkal kapcsolatban, ezenkívül táplálási,- nevelési,- gondozási tanácsokat adunk, súlygyarapodást mérünk. Szükség esetén PRÓBA-SZOPTATÁSOK elvégzésére adunk lehetıséget az édesanyáknak. A közösségbe kerülı (bölcsıdébe, óvodába menı) gyermekeknek környezettanulmányokat írtunk. A védınık egy része (Táncsics M. u-i telephelyen) gyermekorvossal együtt is tart egészséges tanácsadást, itt 0-18 éves korú gyermekeket látnak el. A tanácsadás forgalmi adatai: Gondozott gyermekek Önálló védınıi Tanácsadás Védını ovossal Összesen 0-1 éves korig éves korig éves korig éves korig Várandós anyák Összesen Családoknál felhívjuk a figyelmet a szőrıvizsgálatok fontosságára, önvizsgálatra tanítunk. Nıvédelmi tevékenységet folytatunk: egészséges életmód mindennapos testmozgás szorgalmazása dohányzás elkerülése emlı önvizsgálat méhnyak szőrés fogamzásgátlás a nem kívánt terhesség megelızésére Beszámoló. 24. oldal, összesen 82 oldal

6 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Külön feladat a várandós anyák gondozása. Részben a rendelıben önálló védınıi terhes tanácsadáson lásd fenti táblázat részben az otthonokban történı, szociális helyzetet is felmérı látogatásokból áll. Látogatások forgalmi adatai: Szorosan vett gyermekvédelmi tevékenység Látogatási formák család fı Várandós anyák látogatása 755 Családlátogatás 6228 Szaklátogatás * 8198 Összesen *a szaklátogatás az egy családon belüli 0 18 éves gyermekek, és a kismamák látogatását foglalja magába Az év folyamán azt tapasztaltuk, hogy egyre több a rossz körülmények között élı gondozottak. Okok között szerepel a jövedelmek csökkenése, a munkahelyek elvesztése, a lakhatási és megélhetési problémák. Új jelenség, hogy a szülık pszichés állapota romlott, tőrıképességük csökkent, ezért türelmetlenebbek a gyermekekkel és a környezetükkel szemben. A pszichés és anyagi válságba kerülı családok esetében kölcsönös a megkeresés a Családsegítı Szolgálattal. A szolgálat szakembereivel megfelelı a kapcsolatunk. Probléma esetén kölcsönös az együttmőködés. Évek óta a Családsegítı Szolgálatnál alapellátásba vett családokról idıszakonként (fél év, egy év) a jelenlegi állapotokról védınıi véleményt kérnek. A megtörtént további intézkedésekrıl visszajelzést kapunk. Rendszeresen vettünk részt esetmegbeszéléseken valamint védelembe vételi tárgyaláson. Védınıi jelzés: Gyermekjóléti jelzés: Közös értekezlet: Közös kiszállás: Védelembe vételi tárgyalás: Családból kiemelés 6 esetben, 2 esetben, 4 esetben, 7 esetben, 4 esetben 3 esetben Óvodai munka: 51/1997.(XI 18.) NM rendelet értelmében 2009 évtıl az óvodáskorú gyermekek szőrését önálló védınıi tanácsadás keretében végezzük. Az óvodában kérésre a gyermekek testi, szellemi fejlıdésének ellenırzése, beiskolázási vizsgálat történik. A közösségekben tisztasági és tetvességi szőrések folynak rendszeresen. Serke vagy fejtető esetén ismételt ellenırzı vizsgálatokat végzünk. Rendszeresen tartottak egészségvédelmi foglalkozásokat, kiscsoportos beszélgetéseket az egészséges táplálkozásról, életmódról, személyi higiénérıl, helyes fogápolásról. A -es évben a szükséges kredit pontok megszerzése érdekében - különbözı továbbképzéseken vettünk részt. A munkánkat és a két telephely közötti kommunikációt az Internet szolgáltatás segíti. Beszámoló. 25. oldal, összesen 82 oldal

7 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának A Pacsirta u-i Védınıi Szolgálat év utolsó negyedében korszerőbb számítógépeket kapott. Azóta az inertnetes kapcsolat és a munka zökkenımentes. A Táncsics M. utcai védınıi terhes tanácsadó számítógéppel lett felszerelve, ami nagymértékben segíti és gyorsítja a várandós védınıi tanácsadásokat. Mindkét telephelyen a régi monitorokat újra cserélték a védınıi szobákban. A körzetben élık számára a védınık internetes elérhetısége továbbra is megfelelı és erre egyre nagyobb az igény. A Stefánia Védınıi Program használata továbbra is nagy segítség a munkánkban, a látogatások, tanácsadási forgalom rögzítésében, státuszlapok, statisztikai adatok, oltási-és havi jelentések elkészítésében, ezért a kézi adminisztráció egyre kevesebb tıl a Táncsics M. u 104 alatti védınıi szolgálathoz kihelyezésre került anyatej elosztó Depó továbbra is folyamatosan mőködik. A kerület rászoruló csecsemıi számára heti 2 alkalommal biztosítja az anyatejet, amit a Heim Pál Gyermekkórház Központi Anyatejgyőjtı Állomásról szállítanak ki. Az itt dolgozó négy védını felváltva látja el az ezzel kapcsolatos teendıket. Munkánkat a hatályos jogszabályok valamint az idınként megújuló Védınıi Szakmai Kollégium módszertani útmutatói alapján végezzük. Iskola egészségügy Iskolavédınık Egészségfelmérés, osztályvizsgálatok, szőrések Az Iskolaegészségügyi Szolgálat feladatait az 5 soroksári körzeti gyermekorvosként dolgozó részfoglalkozásban iskolaorvosi teendıket ellátó házi gyermekorvosok mellett két fıállású iskolavédını látta el ig tıl helyettesítésben egy iskolavédını látja el az iskolaegészségügyi feladatokat Soroksár 6 iskolájában, ezért a /. adataiban látható, hogy a helyettesítés alatt a kötelezı szőrıvizsgálatokra, oltásokra korlátózodott az iskolaegészségügyi munka. Az alapellátás keretében mőködı Iskolaegészségügyi Szolgálat feladatait az alábbi jogszabályok alapján végzi: 26/1997.(IX.3.) és az 51/1997. (XI18), valamint a 11/1999. (V.14.) NM rendelet szabályozza az iskolaegészségügyi ellátásról, valamint az életkorhoz kötött kötelezı szőrıvizsgálatokról szól. Ennek értelmében ún. index-osztályoknak tekintendı a 2., 4., 6., 8., 10., 12., és 14. osztály, és tanulói között el kell végezni az alábbi vizsgálatokat: Teljes fizikális vizsgálat Testmagasság, testtömeg, mellkas-körfogat mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot értékelése, a nemi fejlıdés értékelése Érzékszervek vizsgálata: látásélesség, színlátás, hallás Mozgásszervek vizsgálata Vérnyomásmérés Beszámoló. 26. oldal, összesen 82 oldal

8 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Ezek számszerő kimutatása az alábbi táblázatban olvashatók: XXII kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatok I Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas Kiszőrtek Kiszőrtek Kiszőrtek Kiszőrtek Kiszőrtek Kiszőrtek (létszám) Testsúlymérés Testmagasság Látásélesség Színlátás Hallásszőrés Golyvaszőrés Mozgásszervi szőrések Vérnyomás XXII kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatok / Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas Kiszőr- tek Kiszőr- tek Kiszőr- tek Kiszőr- tek Kiszőr- tek Kiszőrtek tek (létszám) Testsúlymérés Testmagasság Látásélesség Színlátás Hallásszőrés Golyvaszőrés Mozgásszervi szőrések Vérnyomás Beszámoló. 27. oldal, összesen 82 oldal

9 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának XXII kerület iskoláiban szőrıvizsgálatok alkalmával kiszőrtek : XXII kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatok alkalmával kiszőrtek Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas I I I I I I / / / / / / (létszám) Megvizsgáltak Obesitas Alultáplátság Mozgásszervi elváltozás Szemészeti elváltozás Halláscsökkenés Belgyógyászati elváltozás XXII kerület iskoláiban szőrıvizsgálatokon való részvétel: XXII kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatokon való részvétel Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas I / I / I / I / I / I / (létszám) Szőrésre kötelezettek Megvizsgálta k Szőrıvizsgála tokról való hiányzás (fı) Szőrıvizsgála tokról való hiányzás (%) 1,92% 10,35 % 0.9% 4,03% 10,30 % 11,76 % 5,60% 3,70% 5,90% 3,50 % 74,50 % 36,80 % Beszámoló. 28. oldal, összesen 82 oldal

10 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának XXII kerület iskoláiban a gyógytestnevelési kategóriák besorolási léti: XXII kerület Iskoláiban a gyógytestnevelési kategóriák besorolási léti Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / / I I I I I I (létszám) Könnyített testnevelés I IA+IB II,A Gyógytestnevelés+ normál testnevelés IB Csak gyógytestnevelés II Felmentett Kampányoltások szervezése és végrehajtása a /. tanévben 6. osztályban:. szeptember hónapban: MMR-újraoltás 6. osztályban:. október hónapban DTpa oltás 7. osztályban:. március hónapban Engerix-B oltás 8. osztályban:. szeptember hónapban Engerix-B I oltás XXII kerület iskoláiban elvégzett oltások: I Fekete István / XXII kerület Iskoláiban elvégzett oltások Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I (létszám) MMR 6. osztály Dtpa 6. osztály Engerix-B 7. osztály Engerix-B 8. osztály Beszámoló. 29. oldal, összesen 82 oldal

11 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának XXII kerület iskoláiban elvégzett oltások: I Fekete István / XXII kerület Iskoláiban elvégzett oltások Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I (létszám) Védıoltási alkalmak Oltottak Egészségfejlesztés/nevelés Az iskolavédını kiemelt feladata az egészségfejlesztés/nevelés, elsısorban az egészséges életmód támogatása, a népegészségügyi program és az iskolai egészségfejlesztési terv megvalósulása érdekében. A 26/1997. (IX.3) NM. rendelet 3. számú melléklete 8. pontja az oktatási intézmény védınıjének a részvételét írja elı az egészségtan oktatásban. Szabályozza a témaköröket is az alábbiak szerint: a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek ( személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsısegélynyújtás ), b) családtervezés, fogamzásgátlás, c) szülıi szerep, csecsemıgondozás, d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, e) szenvedélybetegségek megelızése A kerületi iskolák igénybe veszik az iskolai védınıket Egészségfejlesztési terveik megvalósításában. Fıleg osztályfınöki és egészségtan órákon kapunk lehetıséget egészségnevelési elıadások, foglalkozások megtartására ( valamint Egészségnapokon, Családi napokon ). A Grassalkovich Antal Általános Iskola Egészséges táplálkozás otthon és az iskoládban elnevezéső TÁMOP-os pályázatában és a Dohányzással kapcsolatos kutatások kiterjesztése Magyarországon Semmelweis Egyetem által végzett követéses vizsgálatban egészségügyi szakemberként is részt veszünk. XXII kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások: XXII kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas I Fekete István Grassalkovich Egészségnevelési Óraszávevıszávevıszávevıszávevıszávevıszávevık téma (létszám) Kötelezı oltásokról Beszámoló. 30. oldal, összesen 82 oldal

12 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Higiéne Kamaszkori változásokról Elsısegély katasztrófavédelem Egészséges táplálkozás Fogamzásgátlás Egészség megırzés XXII kerület iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások: XXII kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások / Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas Egészségnevelési Óraszávevıszávevıszávevıszávevıszávevıszávevık téma (létszám) Kötelezı oltásokról Higiéne Kamaszkori változásokról Elsısegély katasztrófavédelem Egészséges táplálkozás Fogamzásgátlás Egészség megırzés XXII kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I I / (létszám) Órák Résztvevık Beszámoló. 31. oldal, összesen 82 oldal

13 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Az iskolai védını a. tanév I ében a felsı tagozaton osztályonként az elsısegélynyújtás témáról tartott egészségnevelı elıadást a Családi napon a Kálmán Általános Iskolában. Ugyancsak az elsısegélynyújtás volt a központi téma a Grassalkovich Antal Általános Iskola./. ében hagyományosan megrendezett ıszi Családi Napján. Ezen a napon az alapszintő újraélesztés alapjait sajátíthatták el a résztvevık. Az a tapasztalatunk az elsısegélynyújtás elıadások kapcsán, hogy fokozott az érdeklıdés a diákok és szüleik részérıl is az alapvetı életmentı technikák elsajátítása iránt. A diákok érdeklıdését tovább fokozza a téma iránt az évek óta minden soroksári iskola részvételével megrendezésre kerülı tavaszi Katasztrófavédelmi Versenyre való felkészülés. Az elıadásokon résztvevı diákok között sokan az internetrıl és a tudományos témákkal foglakozó TV-csatornákból hallottak errıl a témáról a legszélsıségesebb baleseti helyzetekkel illusztrálva. Gondozás: a kiszőrt tanulókat gondozásba veszi és állapotát nyomon követi, figyelemmel kíséri az egészségügyi vagy szociális okból veszélyeztetett tanulókat. XXII kerület iskoláiban veszélyeztetettek : I Fekete István / XXII kerület Iskoláiban veszélyeztettek Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / I I I I I / (létszám) Egészségügyi okok miatt Szociális okok miatt Higiénés ellenırzések Minden tanulónál rendszeresen történik tisztasági vizsgálat végzése, személyi higiénia ellenırzése. Az iskola alábbi helyiségeiben történik higiénés ellenırzés: Fiú és lány mosdók Iskolabüfé Iskolai ebédlı Beszámoló. 32. oldal, összesen 82 oldal

14 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának XXII kerület iskoláiban elvégzett tisztasági vizsgálatok: XXII kerület Iskoláiban elvégzett tisztasági vizsgálatok Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I I / (létszám) Alkalmak Megvizsgáltak Tetvesnek minısítettek XII kerület iskoláiban végzett védınıi tevékenységek: XXII kerület Iskoláiban végzett védınıi tevékenységek Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I I / (létszám) Egyéni tanácsadási alkalmak Egyéni tanácsadások ideje (órák ) Tanácsadáson résztvevık Intézkedések Ellenırzési alkalmak Szülıvel való találkozások Beszámoló. 33. oldal, összesen 82 oldal

15 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Szülıi értekezleten való részvételek Hiányzások miatti eseti gondnokság Otthoni szakápolás A fekvıbeteg intézeti elhelyezés adott esetben kiváltható, vagy a már megkezdett ilyen kezelés lerövidíthetı szolgáltatásunkkal. Az arra jogosultak térítésmentesen, a társadalombiztosítás által finanszírozottan vehetik igénybe, a szakorvos illetve a háziorvos rendelése alapján. Az ápolás team munkában folyik, a beteg ellátása egyénre szabott ápolási terv alapján történik. A szakápolási csoport az egészségügyi és szociális Intézmény Gondozó Szolgálatához kapcsolódva mőködik, így az ellátást igénybe vevı egy intézményhálózaton belül hozzájuthat minden olyan szociális szolgáltatáshoz is (étkeztetés, házi segítségnyújtás, szakápolás, gyógytorna) amely lehetıséget biztosít arra, hogy otthonában élhessen. A szakápolással kapcsolatos koordinációs feladatokat a Gondozó Szolgálat vezetıje látja el. Szerzıdött havi vizitszám 60 volt. Év közbeni jogszabály változás miatt a gyógytorna elrendelés csak az összes vizitszám felét érhette el, így jelentısem csökkent márciustól. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Szerzıdött vizitszám Gyógytornahavi munkaóra Gyógytornászok (fı) Kezelt betegek (fı) Összes vizitszám S7200,S7210, S7220 kóddal kezelt (fı) Gyógytorna vizitszámuk Átlagos gyt. kezelési idejük (perc) Beszámoló. 34. oldal, összesen 82 oldal

16 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi járóbeteg szakellátás 2009 februárjától, 4. éve mőködteti intézményünk szakellátó rendeléseit. Létrehozásukkal a kerületi lakosok lakóhely közeli ellátása bıvült. Sikerült a szolgáltatásokat megfelelı minıségen mőködtetni. A tevékenységnek gazdasági elınyei is vannak. Jelentıs részt vállal a Táncsics rendelı és az intézmény üzemeltetésébıl is magán a tevékenységnek az eltartásán kívül. szakma beavatkozások betegforgalom termelt pontérétk bevétel Ft nıgyógyászat szemészet rheuma gyógytorna fizioterápia tüdıgyógyászat Reumatológia A beteglétszám az elızı évhez képest emelkedett - összesen 3697 fı - ebbıl 1672 volt az új beteg. A szakrendelésen megjelent betegek többnyire most is nyaki-, ágyéki discopathiás panaszokkal jelentkeztek. Ezen esetek aránya az összforgalomnak kb. egyharmada. Gondozott betegeink legnagyobb hányadát az osteoporosisos és rheumatoid arthritises esetek teszik ki. A kerületi betegeken kívül- emelkedı létszámban XX. kerületi betegeket is ellátunk, valamint kisebb számban az agglomerációból érkezıket. Reumatológia A beteglétszám az elızı évhez képest is emelkedett, összesen 4110 fı, ez több, mint 10 %-os növekedés. A szakrendelésen megjelent betegek többsége lumbalis- és cervicalis discopathiás-, valamint arthrosis okozta panaszokkal, és osteoporosissal jelentkeztek. Ezek az esetek teszik ki a forgalomnak valamivel több, mint 50 %-át. Gondozott betegeink túlnyomórészt osteoporosisos és rheumatoid arthritisesek. A kerületi betegeken kívül tovább emelkedı számban látunk el erzsébeti betegeket is. Gyógytorna A gyógytorna szakrendelésen 2 gyógytornászunk dolgozik, 2 mőszakban, napi 12 órában. -ben a gyógytorna kezelésen részt vevı beteglétszám az elızı évihez képest 14%-kal nıtt. Ennek megfelelıen a pontszám növekedés az elızı évhez képest 1,1 millió. A nem szerinti megoszlás követi a tavalyi tendenciát: a nık lét a férfiakénak több mint kétszerese. Korcsoport szerinti megoszlásban legnagyobb létszámban a éves, valamint a éves korosztály képviseltette magát. A gerincproblémákkal küzdı gyerekek (19 éves korig) a tanév során rendszeresen járnak gyógytornára, a szünidıre házi feladatot is kapnak. Felnıtt betegeink életmódbeli tanácsokat és otthon végezhetı gyakorlatsort is kapnak- ezzel elısegítve az elért gyógyulás fenntartását. Beutaló szakmák szerint a legtöbb beteg a reumatológiáról, valamint a traumatológiáról érkezik kisebb számban az ortopédiáról, neurológiáról és egyéb osztályokról. Beszámoló. 35. oldal, összesen 82 oldal

17 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Fizikoterápia A -es évben mintegy 10%-kal több beteget láttunk el. A leggyakoribb diagnózis:nyaki-, ágyéki discopathia és arthrosis. Életkor szerint legtöbb betegünk a éves korosztályból kerül ki. Beutaló osztályok: reumatológia, neurológia,, traumatológia, háziorvosok. Szemészet -ben a betegforgalom ismételten kis fokban emelkedett a 2011-es évhez képest ben 1364 beteg jelent meg a rendelésünkön, míg -ben A háziorvosok a beutalásokat még inkább emelték, fıleg hypertonia és cukorbetegség miatti szemfenék vizsgálatok tekintetében. Továbbra is szoros együttmőködési kapcsolatot tartunk a Dél-pesti Kórház szemészeti osztályával. A betegektıl továbbra is szóbeli visszajelzéseket kapunk, bevált az új elıjegyzési rendszer, elégedettek az ellátással. Jelenleg problémáról nem tudunk. A betegek a rendelést nem zavarják telefonokkal idıpontok miatt. A hirtelen látásromlás, akut sérülés, gyulladás soron kívüli fogadást jelent továbbra is. A szemészeti rendelıben elvégezhetı diagnosztikai vizsgálatok és a terápiás eljárások mind mőszaki, mind személyzeti feltétele nem változott az elızı évekhez viszonyítva. (Keratorefraktometria, réslámpa tonométerrel, hármastükör, gonioskopia, szemüvegszekrény, próbakerettel, Ischihara színlátás teszt, Lang-sztereoteszt, Binokularis tükör). Hiányosság:CFF mérı, Látótér, pachymetria, még egy számítógép. Tüdıgyógyászat A rendelések két szakorvos közremőködésével heti két alkalommal 10 óra idıtartamban folytak. Az elızı évhez képest a betegszám lényegesen nem változott. A megjelent betegek közel kétharmada új betegként, a többi visszatérı - gondozottként került regisztrálásra. A betegforgalom jelentıs részét továbbra is az asztma és COPD miatt ellátottakból,az ı kontroll vizsgálataikból és terápiás javaslatuk megújításából adódott. Az ellátottak másik jelentıs részét a családorvosok által kért konzíliumok adják. Minimális a a más szakrendelések által kért pulmonológiai vizsgálatnak. Továbbra is jelentıs az ellátási területen kívülrıl (Taksony, Dunaharaszti) érkezı konzílium kérések.különösen figyelemre méltó, hogy van olyan kerületi családorvos kollega az ellátási területen belül aki a három éves mőködés alatt egyetlen szakvizsgálatot sem kért. A szakrendelés anyag és eszköz ellátás megfelelı, az informatikai rendszer különösen jónak mondható. Nıgyógyászat Betegforgalom mérsékelt növekedést mutatott 2011-hez képest, míg az elızı évben 2337-en, addig -ben 2503-an keresték fel a szakrendelést. A páciensek kb. 1/3 terhes gondozásra jelentkezett. A méhnyak szőrések körül volt a rákszőrések. Az év folyamán mindkét kolléga egyéb elfoglaltságaira hivatkozva megszüntette szerzıdését, de pótlásuk probléma, jelentıs rendelés elmaradás nélkül megtörtént. Beszámoló. 36. oldal, összesen 82 oldal

18 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Vérvételi mintavevı hely 2010-tıl áll a soroksári lakosok rendelkezésére a vérvételi mintavevı hely. A forgalmi adatokat az alábbi táblázat mutatja: év ellátottak - fı Nagyrészt kerületi háziorvosok és gyermek háziorvosok, illetve szakrendelések küldték a betegeket laborvizsgálatra. felnıtt háziorvosok gyermek házirovosok szakrendelık Horváth Judit dr. 393 Jakab Erzsébet dr. 789 Varga Ida dr. 840 Szepes Miklós dr. 73 Havrilik György dr. 46 Révész Katalin dr. 444 Léderer Imre dr. 1 Vomberg Frigyes dr. 0 Császár Tivadar dr. 12 Szöllısy-András Judit dr. 110 Csiszár Béla dr. 49 Jakubenszky Tünde dr. 82 Reumatológia 117 Nıgyógyászat 354 Szemészet 19 Tüdıgyógyászat 43 Más kerületi orvos utalta 154 összes vérvétel 3526 Sikertelen vérvétel nem történt. Ájulásos rosszullét 8 esetben történt, orvosi ellátásban részesültek. Panasz nem érkezett. Beszámoló. 37. oldal, összesen 82 oldal

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Részletes értékelés 1/ Egészségügy találkozás Gyermek fogászat 5226 Területi védınık tanácsadás 6131 szaklátogatás 8098 Iskola védınık 1656 Otthoni szakápolás 490 Szakellátás 13452 Összesen 35053 Alapellátás

Részletesebben

találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık

találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık Részletes értékelés 1/ Egészségügy Intézményünk egészségügyi tevékenysége az eddig mőködtetett alapellátáson kívül szakellátási tevékenységgel is bıvült 2009-ben. Összesített betegforgalmi adatokat az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A védőnői

Részletesebben

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás - születések száma - járványok

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Véd i Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Véd i Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mködési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke Védi Szolgálat Szervezeti és Mködési Szabályzata a) A védi szolgálat mint az önkormányzat kötelez közszolgáltatási

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Az intézmény 2014. évi tevékenységéről

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Az intézmény 2014. évi tevékenységéről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Az intézmény 2014. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 67 oldal Készült

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A védőnői szolgálat,

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Az iskola védőnők szerepe a prevencióban Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Iskola-egészségügyi ellátás 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskolaegészségügyi ellátásról 1.(2) Az iskola-egészségügyi

Részletesebben

- családlátogatást végez:

- családlátogatást végez: I. A területi védőnő feladatai (előzmények összefoglalása) A védőnő megelőző tevékenység végzésére, az egészségfejlesztésre képzett, felsőfokú képesítéssel rendelkező egészségügyi szakember. 1. A védőnői

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 15310 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 2. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSI HELYRŐL ÉS VÉDŐNŐI GONDOZÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! 22-103/2011. TÁJÉKOZTATÓ A NIM-MED BT. MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Képviselı-testület! Ismét fiatalabbak lettünk egy évvel! Lassan belakjuk a megújult, nagyon szép rendelınket. Még ma is az újdonság erejével hat,

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK Védőnői Szolgálat A védőnői ellátás szervezése, az ellátás területe A védőnői ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás körében. A védőnői

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-3/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. március 29.

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról A védőnői tevékenységet szabályozó alapjogszabályok: 49/2004.(VI.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 51/1997.(XII.18.) NM rendelet a kötelező

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás Védőnői gondozás A területi védőnő feladatai: nővédelem/családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

Részletesebben

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 Mirıl lesz szó? 1. Újszülöttkori szőrıvizsgálatok szabályozása. 2. Fejlıdési rendellenességek szőrése. 3. Anyagcsere-betegségek

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 24.579/2008. Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére audiológiai szőrés és utánkövetés céljából Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! .napirendi pont E 27 Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést előkészítette: Balzó Edina önkormányzati osztályvezető Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: védőnői beszámoló Előterjesztés

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A Johnson & Johnson Kft. nıi higiéniai oktató programjai. OEFI Konferencia 2007. február 28.

A Johnson & Johnson Kft. nıi higiéniai oktató programjai. OEFI Konferencia 2007. február 28. A Johnson & Johnson Kft. nıi higiéniai oktató programjai OEFI Konferencia 2007. február 28. Iskolai program Szakmai programok J&J oktató programok Dr. o.b. Internet Sajtóhirdetések tini magazinokban o.b.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Elıterjesztés 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Az alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerzıdések felülvizsgálata

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága

Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága A családközpontú kora gyermekkori intervenció tevékenységei, szereplıi és megvalósításának lehetıségei 2010. november 16. Czeizel Barbara Budapesti Korai Fejlesztı Központ Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbiakban kívánom összefoglalni a központi orvosi ügyelet mőködésének 2008. évi tapasztalatait. Egyúttal szeretném megköszönni

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

Vállalkozási szerzıdés

Vállalkozási szerzıdés Szám: XXVII-39-61/2007. Vállalkozási szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Kispesti Egészségügyi Intézet képviseletében: Dr. Vargha Péter fıigazgató címe: 1195 Budapest, Ady Endre utca 122., KSH jelzıszám:

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2015. március 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2015. március 24-i ülésére Tárgy: Védőnők beszámolója az általános iskolai tanulók egészségügyi állapotáról Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna Igazgató főorvos Nagy Krisztina Vezető védőnő Véleményező Bizottság: Ügyrendi, lakásügyi,

Részletesebben

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa A TESTNEVELÉSI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTJAI- SZAKMAI IRÁNYELV Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa Budapest 2007 Az útmutató kidolgozása

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2013/2014. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2013/2014. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a 13/1 tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a 13/1 tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Hatályosság: 2011.01.01 -

Hatályosság: 2011.01.01 - 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2011.01.01 - A közúti jármővezetık

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Somogyiné Laczkó Mariann

Somogyiné Laczkó Mariann Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 201. június 25 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Elıadó: Elızetes beszámoló a

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége LÉT.A.MED Nonprofit Zrt. 4281 Létavértes, Baross u. 7. Tel: (52) 592 599 Fax: (52) 250 387 E-mail: letamed@letamed.hu Internet: www.letamed.hu Bőrgyógyászat Dr. Markó Lóránt Hétfő: 07:00-15:00 A bőrgyógyászati

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2006/2007. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2006/2007. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a 6/7. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a 6/7. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal település demográfiai mutatói: Állandó lakosok száma: 5.879 fı 0 3 évesek: 212 fı 4 6 évesek:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 6/7. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a 6/7. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Részletesebben

KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

KÜLDETÉSI NYILATKOZAT KÜLDETÉSI NYILATKOZAT A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházának tevékenysége a Vértes és a Gerecse hegységben folytatott bányászat igényei alapján több, mint száz éves múltra visszatekintı

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Védőnői munka a szegregátumban

Védőnői munka a szegregátumban Védőnői munka a szegregátumban Egyedül nem megy Egészségügyi alapellátás védőnő feladatai Várandós gondozás Gyermek gondozás Prevenció Iskolaegészségügy Nővédelem Azok az emberek, akik csak akkor akarnak

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Jövedelemhatárok (Ft) 0 28.500.- 200.- 28.501 57.000.- 300.- 57.001 85.000.- 400.- 85.001 felett 470.-

Jövedelemhatárok (Ft) 0 28.500.- 200.- 28.501 57.000.- 300.- 57.001 85.000.- 400.- 85.001 felett 470.- Étkeztetés: Nyirád Község Önkormányzat Képviselı-testülete a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeken túl - tovább szabályozta a jogosultak körét: - Egészségi állapota miatt rászorulónak kell

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben A Nemzeti Erıforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben hatályos: 2012.04.25

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-3/2011. Sorszám: 14. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

ÉRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKORVOSI RENDELİINTÉZETE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÉRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKORVOSI RENDELİINTÉZETE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÉRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKORVOSI RENDELİINTÉZETE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETİ RÉSZ 1. Az intézet elnevezése: Érd Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelıintézete 2. Az

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben