Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye"

Átírás

1 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Részletes értékelés 1/ Egészségügy Intézményünk egészségügyi tevékenységét jellemzı összesített betegforgalmi adatokat az alábbi táblázat mutatja. folyamán alkalommal került páciens ellátásra intézményünk keretein belül. A számok természetesen nem foglalják magukba a privát házi gyermekorvosi, háziorvosi, felnıtt fogorvosi ellátás betegforgalmát, amivel együtt látható, hogy a kerület jelentıs közszolgáltató ágazata az egészségügy. Egsézségügyi és Szociális Intézmény Privát alapellátás Ellátási forma Betegforgalom Gyermek fogorvosi ellátás 2 praxis 4543 Területi védőnők tanácsadás 4642 látogatás 8198 Iskola védőnők* 7022 Vérvétel 3526 Szakellátás Otthoni szakápolás 520 Felnőtt háziorvosi ellátás 9 praxis Gyermek háziorvosi ellátás 5 praxis Felnőtt fogorvosi ellátás 5 praxis 8513 Gyermek fogorvosi ellátás 1 praxis 2269 összesen * csoportos előadások nélkül Gyermekfogászati ellátás A gyermek- és ifjúsági fogászati tevékenység 2 fı közalkalmazott fogszakorvossal, 2 fı közalkalmazott szakasszisztenssel mőködött az elmúlt évben.. január 1.-tıl Dr. Horváth Judit privatizálta rendelését. Telephely a Táncsics Mihály u-i Rendelıintézetben van. Ellátási kötelezettség: 0-18 éves korosztály fı soroksári gyermek és fiatal fogászati ellátását végzi a két önkormányzati és egy privatizált praxis, ebbıl 2966 fı jut az önkormányzatiakra. A bölcsıdét és az oktatási intézményeket is ellátják a kollégák, ide nem soroksári fő Beszámoló. 20. oldal, összesen 82 oldal

2 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának gyermekek is járnak. Az intézmény által ellátottak: Intézményi forma Bölcsıdébe járók 89 Óvodás 679 Általános iskolás 1972 Középiskolás 160 Tevékenységi kör: A szervezett oktatásban résztvevı gyermekek fogászati szőrıvizsgálata és kezelése (csoportosan) két alkalommal történt meg. A kezelések során, olyan gyermekeket is ellátnak, akinek speciális betegsége van, pl. vérzékenység, asthma bronchiale, epilepsia. Ellátnak viselkedés zavaros, nehezen kezelhetı, valamint autista gyermekeket is. Fogászati prevenciós elıadást az általános iskolák alsó tagozatos tanulói részére egy alkalommal tartottunk. Az óvodás és bölcsıdés csoportok szőrıvizsgálata. évben egy alkalommal történt meg, felvilágosító, prevenciós elıadással egybekötve. ÁNTSZ ellenırzés. évben rendelésenként egy alkalommal történt, december hónapban. Célja: A higiénés és közegészségügyi elıírások, követelmények betartásának ellenırzése volt, problémát ne talált. Statisztikai adatok Szervezett napi orvosi munakóra 12 Éves orvosi munkaóra 3024 Összes gyógykezelések 4543 Orvosnkénti átlag beavatkozásszám 2271 Beavatkozásszám 1921 Sós Margit dr. Soltész Mariann dr. csoportos kezelések 61 ellátandó csoportok 37 egy csoportot hányszok kezetek 1,64 megtermelt pont Beavatkozásszám 2622 csoportos kezelések 63 ellátandó csoportok 36 egy csoportot hányszok kezetek 1,75 megtermelt pont Beszámoló. 21. oldal, összesen 82 oldal

3 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Eszközök: Kezelıegységük, melyet két mőszakban használnak, igen elavult, többször felújított lassan mőködésképtelen. Javítására lassan nincs lehetıség alkatrészhiány miatt. (Közel 30 évesek!) Hasonlóan elhasználódtak a speciális kéziszerszámok, valamint a fogfogók. Beszámoló. 22. oldal, összesen 82 oldal

4 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Területi védınıi ellátás (anya -, gyermek- és csecsemıvédelem): A XXII kerületben 7 területi védınıi állásban 6 kolléganı dolgozik, egy állást helyettesítéssel látnak el. A munkát két gyermekrendelıben végzik. Ebbıl 4 védını a Táncsics M. u sz. alatt, 2 védını pedig a XX. Pacsirta u sz. alatti rendelıben dolgozik. A Pacsirta utcai telephelyen a csecsemı és várandós tanácsadások továbbra is közös helyiségben, de elkülönült idıpontokban zajlanak a XX. kerületi védınıkkel megosztva. A területi védınık által gondozottak köre nem változott. Várandós anyák, 0-6 éves korú és 7-18 éves, még óvodába járó valamint oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek tartoznak az ellátandók közé. A körzetek nagy kiterjedésőek. Részben csak gyalogosan vagy kerékpárral közelíthetık meg (Péteri major, Milleneum telep, Dunapart, Vizisport utca). -ben a területi védınık által gondozott családok, gyermekek és várandósok, gyerekek életkori megoszlása az alábbi táblázatban olvasható: Veszélyeztetett * Koraszülött Gondozottak fı család Gondozott család éves korig Gondozott gyermekek 1-3 éves korig éves korig Újonnan nyilvántartott terhes () 7-18 éves korig 32 3 Várandós anyák Összesen * Egészségügyi és/vagy szociális (környezeti) ok miatt januártól a 0-6 éves korig az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok, látásélesség, hallás vizsgálat, mozgás szervi vizsgálat, testmagasság, testtömeg, pszichomotoros fejlettség szőrése, vérnyomás mérés a védınıi önálló tanácsadáson történik a szülık jelenlétében. Kiszőrtek Életkor fı látás hallás mozgásfejlıdés beszéd értelmi Egyéb elvált. 1 hónapos 3 hónapos Összesen 0 2 Beszámoló. 23. oldal, összesen 82 oldal

5 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának hónapos 4 1 éves éves éves éves éves éves Összes Pozitív tapasztalatként észleltük, hogy a szülık körében egyre népszerőbb az önálló védınıi tanácsadás keretében a jelenlétükben végzett szőrıvizsgálat. Az észlelt eltéréseket megbeszéljük és a további vizsgálatok fontosságát jobban elfogadják. A szőréseken kívül segítünk a szülıknek megoldást találni a felmerülı szociális, egészségügyi és családi problémákkal kapcsolatban, ezenkívül táplálási,- nevelési,- gondozási tanácsokat adunk, súlygyarapodást mérünk. Szükség esetén PRÓBA-SZOPTATÁSOK elvégzésére adunk lehetıséget az édesanyáknak. A közösségbe kerülı (bölcsıdébe, óvodába menı) gyermekeknek környezettanulmányokat írtunk. A védınık egy része (Táncsics M. u-i telephelyen) gyermekorvossal együtt is tart egészséges tanácsadást, itt 0-18 éves korú gyermekeket látnak el. A tanácsadás forgalmi adatai: Gondozott gyermekek Önálló védınıi Tanácsadás Védını ovossal Összesen 0-1 éves korig éves korig éves korig éves korig Várandós anyák Összesen Családoknál felhívjuk a figyelmet a szőrıvizsgálatok fontosságára, önvizsgálatra tanítunk. Nıvédelmi tevékenységet folytatunk: egészséges életmód mindennapos testmozgás szorgalmazása dohányzás elkerülése emlı önvizsgálat méhnyak szőrés fogamzásgátlás a nem kívánt terhesség megelızésére Beszámoló. 24. oldal, összesen 82 oldal

6 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Külön feladat a várandós anyák gondozása. Részben a rendelıben önálló védınıi terhes tanácsadáson lásd fenti táblázat részben az otthonokban történı, szociális helyzetet is felmérı látogatásokból áll. Látogatások forgalmi adatai: Szorosan vett gyermekvédelmi tevékenység Látogatási formák család fı Várandós anyák látogatása 755 Családlátogatás 6228 Szaklátogatás * 8198 Összesen *a szaklátogatás az egy családon belüli 0 18 éves gyermekek, és a kismamák látogatását foglalja magába Az év folyamán azt tapasztaltuk, hogy egyre több a rossz körülmények között élı gondozottak. Okok között szerepel a jövedelmek csökkenése, a munkahelyek elvesztése, a lakhatási és megélhetési problémák. Új jelenség, hogy a szülık pszichés állapota romlott, tőrıképességük csökkent, ezért türelmetlenebbek a gyermekekkel és a környezetükkel szemben. A pszichés és anyagi válságba kerülı családok esetében kölcsönös a megkeresés a Családsegítı Szolgálattal. A szolgálat szakembereivel megfelelı a kapcsolatunk. Probléma esetén kölcsönös az együttmőködés. Évek óta a Családsegítı Szolgálatnál alapellátásba vett családokról idıszakonként (fél év, egy év) a jelenlegi állapotokról védınıi véleményt kérnek. A megtörtént további intézkedésekrıl visszajelzést kapunk. Rendszeresen vettünk részt esetmegbeszéléseken valamint védelembe vételi tárgyaláson. Védınıi jelzés: Gyermekjóléti jelzés: Közös értekezlet: Közös kiszállás: Védelembe vételi tárgyalás: Családból kiemelés 6 esetben, 2 esetben, 4 esetben, 7 esetben, 4 esetben 3 esetben Óvodai munka: 51/1997.(XI 18.) NM rendelet értelmében 2009 évtıl az óvodáskorú gyermekek szőrését önálló védınıi tanácsadás keretében végezzük. Az óvodában kérésre a gyermekek testi, szellemi fejlıdésének ellenırzése, beiskolázási vizsgálat történik. A közösségekben tisztasági és tetvességi szőrések folynak rendszeresen. Serke vagy fejtető esetén ismételt ellenırzı vizsgálatokat végzünk. Rendszeresen tartottak egészségvédelmi foglalkozásokat, kiscsoportos beszélgetéseket az egészséges táplálkozásról, életmódról, személyi higiénérıl, helyes fogápolásról. A -es évben a szükséges kredit pontok megszerzése érdekében - különbözı továbbképzéseken vettünk részt. A munkánkat és a két telephely közötti kommunikációt az Internet szolgáltatás segíti. Beszámoló. 25. oldal, összesen 82 oldal

7 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának A Pacsirta u-i Védınıi Szolgálat év utolsó negyedében korszerőbb számítógépeket kapott. Azóta az inertnetes kapcsolat és a munka zökkenımentes. A Táncsics M. utcai védınıi terhes tanácsadó számítógéppel lett felszerelve, ami nagymértékben segíti és gyorsítja a várandós védınıi tanácsadásokat. Mindkét telephelyen a régi monitorokat újra cserélték a védınıi szobákban. A körzetben élık számára a védınık internetes elérhetısége továbbra is megfelelı és erre egyre nagyobb az igény. A Stefánia Védınıi Program használata továbbra is nagy segítség a munkánkban, a látogatások, tanácsadási forgalom rögzítésében, státuszlapok, statisztikai adatok, oltási-és havi jelentések elkészítésében, ezért a kézi adminisztráció egyre kevesebb tıl a Táncsics M. u 104 alatti védınıi szolgálathoz kihelyezésre került anyatej elosztó Depó továbbra is folyamatosan mőködik. A kerület rászoruló csecsemıi számára heti 2 alkalommal biztosítja az anyatejet, amit a Heim Pál Gyermekkórház Központi Anyatejgyőjtı Állomásról szállítanak ki. Az itt dolgozó négy védını felváltva látja el az ezzel kapcsolatos teendıket. Munkánkat a hatályos jogszabályok valamint az idınként megújuló Védınıi Szakmai Kollégium módszertani útmutatói alapján végezzük. Iskola egészségügy Iskolavédınık Egészségfelmérés, osztályvizsgálatok, szőrések Az Iskolaegészségügyi Szolgálat feladatait az 5 soroksári körzeti gyermekorvosként dolgozó részfoglalkozásban iskolaorvosi teendıket ellátó házi gyermekorvosok mellett két fıállású iskolavédını látta el ig tıl helyettesítésben egy iskolavédını látja el az iskolaegészségügyi feladatokat Soroksár 6 iskolájában, ezért a /. adataiban látható, hogy a helyettesítés alatt a kötelezı szőrıvizsgálatokra, oltásokra korlátózodott az iskolaegészségügyi munka. Az alapellátás keretében mőködı Iskolaegészségügyi Szolgálat feladatait az alábbi jogszabályok alapján végzi: 26/1997.(IX.3.) és az 51/1997. (XI18), valamint a 11/1999. (V.14.) NM rendelet szabályozza az iskolaegészségügyi ellátásról, valamint az életkorhoz kötött kötelezı szőrıvizsgálatokról szól. Ennek értelmében ún. index-osztályoknak tekintendı a 2., 4., 6., 8., 10., 12., és 14. osztály, és tanulói között el kell végezni az alábbi vizsgálatokat: Teljes fizikális vizsgálat Testmagasság, testtömeg, mellkas-körfogat mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot értékelése, a nemi fejlıdés értékelése Érzékszervek vizsgálata: látásélesség, színlátás, hallás Mozgásszervek vizsgálata Vérnyomásmérés Beszámoló. 26. oldal, összesen 82 oldal

8 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Ezek számszerő kimutatása az alábbi táblázatban olvashatók: XXII kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatok I Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas Kiszőrtek Kiszőrtek Kiszőrtek Kiszőrtek Kiszőrtek Kiszőrtek (létszám) Testsúlymérés Testmagasság Látásélesség Színlátás Hallásszőrés Golyvaszőrés Mozgásszervi szőrések Vérnyomás XXII kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatok / Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas Kiszőr- tek Kiszőr- tek Kiszőr- tek Kiszőr- tek Kiszőr- tek Kiszőrtek tek (létszám) Testsúlymérés Testmagasság Látásélesség Színlátás Hallásszőrés Golyvaszőrés Mozgásszervi szőrések Vérnyomás Beszámoló. 27. oldal, összesen 82 oldal

9 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának XXII kerület iskoláiban szőrıvizsgálatok alkalmával kiszőrtek : XXII kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatok alkalmával kiszőrtek Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas I I I I I I / / / / / / (létszám) Megvizsgáltak Obesitas Alultáplátság Mozgásszervi elváltozás Szemészeti elváltozás Halláscsökkenés Belgyógyászati elváltozás XXII kerület iskoláiban szőrıvizsgálatokon való részvétel: XXII kerület Iskoláiban végzett szőrıvizsgálatokon való részvétel Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas I / I / I / I / I / I / (létszám) Szőrésre kötelezettek Megvizsgálta k Szőrıvizsgála tokról való hiányzás (fı) Szőrıvizsgála tokról való hiányzás (%) 1,92% 10,35 % 0.9% 4,03% 10,30 % 11,76 % 5,60% 3,70% 5,90% 3,50 % 74,50 % 36,80 % Beszámoló. 28. oldal, összesen 82 oldal

10 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának XXII kerület iskoláiban a gyógytestnevelési kategóriák besorolási léti: XXII kerület Iskoláiban a gyógytestnevelési kategóriák besorolási léti Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / / I I I I I I (létszám) Könnyített testnevelés I IA+IB II,A Gyógytestnevelés+ normál testnevelés IB Csak gyógytestnevelés II Felmentett Kampányoltások szervezése és végrehajtása a /. tanévben 6. osztályban:. szeptember hónapban: MMR-újraoltás 6. osztályban:. október hónapban DTpa oltás 7. osztályban:. március hónapban Engerix-B oltás 8. osztályban:. szeptember hónapban Engerix-B I oltás XXII kerület iskoláiban elvégzett oltások: I Fekete István / XXII kerület Iskoláiban elvégzett oltások Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I (létszám) MMR 6. osztály Dtpa 6. osztály Engerix-B 7. osztály Engerix-B 8. osztály Beszámoló. 29. oldal, összesen 82 oldal

11 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának XXII kerület iskoláiban elvégzett oltások: I Fekete István / XXII kerület Iskoláiban elvégzett oltások Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I (létszám) Védıoltási alkalmak Oltottak Egészségfejlesztés/nevelés Az iskolavédını kiemelt feladata az egészségfejlesztés/nevelés, elsısorban az egészséges életmód támogatása, a népegészségügyi program és az iskolai egészségfejlesztési terv megvalósulása érdekében. A 26/1997. (IX.3) NM. rendelet 3. számú melléklete 8. pontja az oktatási intézmény védınıjének a részvételét írja elı az egészségtan oktatásban. Szabályozza a témaköröket is az alábbiak szerint: a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek ( személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsısegélynyújtás ), b) családtervezés, fogamzásgátlás, c) szülıi szerep, csecsemıgondozás, d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, e) szenvedélybetegségek megelızése A kerületi iskolák igénybe veszik az iskolai védınıket Egészségfejlesztési terveik megvalósításában. Fıleg osztályfınöki és egészségtan órákon kapunk lehetıséget egészségnevelési elıadások, foglalkozások megtartására ( valamint Egészségnapokon, Családi napokon ). A Grassalkovich Antal Általános Iskola Egészséges táplálkozás otthon és az iskoládban elnevezéső TÁMOP-os pályázatában és a Dohányzással kapcsolatos kutatások kiterjesztése Magyarországon Semmelweis Egyetem által végzett követéses vizsgálatban egészségügyi szakemberként is részt veszünk. XXII kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások: XXII kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas I Fekete István Grassalkovich Egészségnevelési Óraszávevıszávevıszávevıszávevıszávevıszávevık téma (létszám) Kötelezı oltásokról Beszámoló. 30. oldal, összesen 82 oldal

12 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Higiéne Kamaszkori változásokról Elsısegély katasztrófavédelem Egészséges táplálkozás Fogamzásgátlás Egészség megırzés XXII kerület iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások: XXII kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások / Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas Egészségnevelési Óraszávevıszávevıszávevıszávevıszávevıszávevık téma (létszám) Kötelezı oltásokról Higiéne Kamaszkori változásokról Elsısegély katasztrófavédelem Egészséges táplálkozás Fogamzásgátlás Egészség megırzés XXII kerület Iskoláiban tartott egészségnevelı elıadások Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I I / (létszám) Órák Résztvevık Beszámoló. 31. oldal, összesen 82 oldal

13 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Az iskolai védını a. tanév I ében a felsı tagozaton osztályonként az elsısegélynyújtás témáról tartott egészségnevelı elıadást a Családi napon a Kálmán Általános Iskolában. Ugyancsak az elsısegélynyújtás volt a központi téma a Grassalkovich Antal Általános Iskola./. ében hagyományosan megrendezett ıszi Családi Napján. Ezen a napon az alapszintő újraélesztés alapjait sajátíthatták el a résztvevık. Az a tapasztalatunk az elsısegélynyújtás elıadások kapcsán, hogy fokozott az érdeklıdés a diákok és szüleik részérıl is az alapvetı életmentı technikák elsajátítása iránt. A diákok érdeklıdését tovább fokozza a téma iránt az évek óta minden soroksári iskola részvételével megrendezésre kerülı tavaszi Katasztrófavédelmi Versenyre való felkészülés. Az elıadásokon résztvevı diákok között sokan az internetrıl és a tudományos témákkal foglakozó TV-csatornákból hallottak errıl a témáról a legszélsıségesebb baleseti helyzetekkel illusztrálva. Gondozás: a kiszőrt tanulókat gondozásba veszi és állapotát nyomon követi, figyelemmel kíséri az egészségügyi vagy szociális okból veszélyeztetett tanulókat. XXII kerület iskoláiban veszélyeztetettek : I Fekete István / XXII kerület Iskoláiban veszélyeztettek Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / I I I I I / (létszám) Egészségügyi okok miatt Szociális okok miatt Higiénés ellenırzések Minden tanulónál rendszeresen történik tisztasági vizsgálat végzése, személyi higiénia ellenırzése. Az iskola alábbi helyiségeiben történik higiénés ellenırzés: Fiú és lány mosdók Iskolabüfé Iskolai ebédlı Beszámoló. 32. oldal, összesen 82 oldal

14 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának XXII kerület iskoláiban elvégzett tisztasági vizsgálatok: XXII kerület Iskoláiban elvégzett tisztasági vizsgálatok Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I I / (létszám) Alkalmak Megvizsgáltak Tetvesnek minısítettek XII kerület iskoláiban végzett védınıi tevékenységek: XXII kerület Iskoláiban végzett védınıi tevékenységek Fekete István Grassalkovich Kálmán Páneurópa Török Flóris Qualitas / / / / / I I I I I I / (létszám) Egyéni tanácsadási alkalmak Egyéni tanácsadások ideje (órák ) Tanácsadáson résztvevık Intézkedések Ellenırzési alkalmak Szülıvel való találkozások Beszámoló. 33. oldal, összesen 82 oldal

15 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Szülıi értekezleten való részvételek Hiányzások miatti eseti gondnokság Otthoni szakápolás A fekvıbeteg intézeti elhelyezés adott esetben kiváltható, vagy a már megkezdett ilyen kezelés lerövidíthetı szolgáltatásunkkal. Az arra jogosultak térítésmentesen, a társadalombiztosítás által finanszírozottan vehetik igénybe, a szakorvos illetve a háziorvos rendelése alapján. Az ápolás team munkában folyik, a beteg ellátása egyénre szabott ápolási terv alapján történik. A szakápolási csoport az egészségügyi és szociális Intézmény Gondozó Szolgálatához kapcsolódva mőködik, így az ellátást igénybe vevı egy intézményhálózaton belül hozzájuthat minden olyan szociális szolgáltatáshoz is (étkeztetés, házi segítségnyújtás, szakápolás, gyógytorna) amely lehetıséget biztosít arra, hogy otthonában élhessen. A szakápolással kapcsolatos koordinációs feladatokat a Gondozó Szolgálat vezetıje látja el. Szerzıdött havi vizitszám 60 volt. Év közbeni jogszabály változás miatt a gyógytorna elrendelés csak az összes vizitszám felét érhette el, így jelentısem csökkent márciustól. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Szerzıdött vizitszám Gyógytornahavi munkaóra Gyógytornászok (fı) Kezelt betegek (fı) Összes vizitszám S7200,S7210, S7220 kóddal kezelt (fı) Gyógytorna vizitszámuk Átlagos gyt. kezelési idejük (perc) Beszámoló. 34. oldal, összesen 82 oldal

16 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi járóbeteg szakellátás 2009 februárjától, 4. éve mőködteti intézményünk szakellátó rendeléseit. Létrehozásukkal a kerületi lakosok lakóhely közeli ellátása bıvült. Sikerült a szolgáltatásokat megfelelı minıségen mőködtetni. A tevékenységnek gazdasági elınyei is vannak. Jelentıs részt vállal a Táncsics rendelı és az intézmény üzemeltetésébıl is magán a tevékenységnek az eltartásán kívül. szakma beavatkozások betegforgalom termelt pontérétk bevétel Ft nıgyógyászat szemészet rheuma gyógytorna fizioterápia tüdıgyógyászat Reumatológia A beteglétszám az elızı évhez képest emelkedett - összesen 3697 fı - ebbıl 1672 volt az új beteg. A szakrendelésen megjelent betegek többnyire most is nyaki-, ágyéki discopathiás panaszokkal jelentkeztek. Ezen esetek aránya az összforgalomnak kb. egyharmada. Gondozott betegeink legnagyobb hányadát az osteoporosisos és rheumatoid arthritises esetek teszik ki. A kerületi betegeken kívül- emelkedı létszámban XX. kerületi betegeket is ellátunk, valamint kisebb számban az agglomerációból érkezıket. Reumatológia A beteglétszám az elızı évhez képest is emelkedett, összesen 4110 fı, ez több, mint 10 %-os növekedés. A szakrendelésen megjelent betegek többsége lumbalis- és cervicalis discopathiás-, valamint arthrosis okozta panaszokkal, és osteoporosissal jelentkeztek. Ezek az esetek teszik ki a forgalomnak valamivel több, mint 50 %-át. Gondozott betegeink túlnyomórészt osteoporosisos és rheumatoid arthritisesek. A kerületi betegeken kívül tovább emelkedı számban látunk el erzsébeti betegeket is. Gyógytorna A gyógytorna szakrendelésen 2 gyógytornászunk dolgozik, 2 mőszakban, napi 12 órában. -ben a gyógytorna kezelésen részt vevı beteglétszám az elızı évihez képest 14%-kal nıtt. Ennek megfelelıen a pontszám növekedés az elızı évhez képest 1,1 millió. A nem szerinti megoszlás követi a tavalyi tendenciát: a nık lét a férfiakénak több mint kétszerese. Korcsoport szerinti megoszlásban legnagyobb létszámban a éves, valamint a éves korosztály képviseltette magát. A gerincproblémákkal küzdı gyerekek (19 éves korig) a tanév során rendszeresen járnak gyógytornára, a szünidıre házi feladatot is kapnak. Felnıtt betegeink életmódbeli tanácsokat és otthon végezhetı gyakorlatsort is kapnak- ezzel elısegítve az elért gyógyulás fenntartását. Beutaló szakmák szerint a legtöbb beteg a reumatológiáról, valamint a traumatológiáról érkezik kisebb számban az ortopédiáról, neurológiáról és egyéb osztályokról. Beszámoló. 35. oldal, összesen 82 oldal

17 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Fizikoterápia A -es évben mintegy 10%-kal több beteget láttunk el. A leggyakoribb diagnózis:nyaki-, ágyéki discopathia és arthrosis. Életkor szerint legtöbb betegünk a éves korosztályból kerül ki. Beutaló osztályok: reumatológia, neurológia,, traumatológia, háziorvosok. Szemészet -ben a betegforgalom ismételten kis fokban emelkedett a 2011-es évhez képest ben 1364 beteg jelent meg a rendelésünkön, míg -ben A háziorvosok a beutalásokat még inkább emelték, fıleg hypertonia és cukorbetegség miatti szemfenék vizsgálatok tekintetében. Továbbra is szoros együttmőködési kapcsolatot tartunk a Dél-pesti Kórház szemészeti osztályával. A betegektıl továbbra is szóbeli visszajelzéseket kapunk, bevált az új elıjegyzési rendszer, elégedettek az ellátással. Jelenleg problémáról nem tudunk. A betegek a rendelést nem zavarják telefonokkal idıpontok miatt. A hirtelen látásromlás, akut sérülés, gyulladás soron kívüli fogadást jelent továbbra is. A szemészeti rendelıben elvégezhetı diagnosztikai vizsgálatok és a terápiás eljárások mind mőszaki, mind személyzeti feltétele nem változott az elızı évekhez viszonyítva. (Keratorefraktometria, réslámpa tonométerrel, hármastükör, gonioskopia, szemüvegszekrény, próbakerettel, Ischihara színlátás teszt, Lang-sztereoteszt, Binokularis tükör). Hiányosság:CFF mérı, Látótér, pachymetria, még egy számítógép. Tüdıgyógyászat A rendelések két szakorvos közremőködésével heti két alkalommal 10 óra idıtartamban folytak. Az elızı évhez képest a betegszám lényegesen nem változott. A megjelent betegek közel kétharmada új betegként, a többi visszatérı - gondozottként került regisztrálásra. A betegforgalom jelentıs részét továbbra is az asztma és COPD miatt ellátottakból,az ı kontroll vizsgálataikból és terápiás javaslatuk megújításából adódott. Az ellátottak másik jelentıs részét a családorvosok által kért konzíliumok adják. Minimális a a más szakrendelések által kért pulmonológiai vizsgálatnak. Továbbra is jelentıs az ellátási területen kívülrıl (Taksony, Dunaharaszti) érkezı konzílium kérések.különösen figyelemre méltó, hogy van olyan kerületi családorvos kollega az ellátási területen belül aki a három éves mőködés alatt egyetlen szakvizsgálatot sem kért. A szakrendelés anyag és eszköz ellátás megfelelı, az informatikai rendszer különösen jónak mondható. Nıgyógyászat Betegforgalom mérsékelt növekedést mutatott 2011-hez képest, míg az elızı évben 2337-en, addig -ben 2503-an keresték fel a szakrendelést. A páciensek kb. 1/3 terhes gondozásra jelentkezett. A méhnyak szőrések körül volt a rákszőrések. Az év folyamán mindkét kolléga egyéb elfoglaltságaira hivatkozva megszüntette szerzıdését, de pótlásuk probléma, jelentıs rendelés elmaradás nélkül megtörtént. Beszámoló. 36. oldal, összesen 82 oldal

18 Budapest Fıváros XXII kerület Soroksár Önkormányzatának Vérvételi mintavevı hely 2010-tıl áll a soroksári lakosok rendelkezésére a vérvételi mintavevı hely. A forgalmi adatokat az alábbi táblázat mutatja: év ellátottak - fı Nagyrészt kerületi háziorvosok és gyermek háziorvosok, illetve szakrendelések küldték a betegeket laborvizsgálatra. felnıtt háziorvosok gyermek házirovosok szakrendelık Horváth Judit dr. 393 Jakab Erzsébet dr. 789 Varga Ida dr. 840 Szepes Miklós dr. 73 Havrilik György dr. 46 Révész Katalin dr. 444 Léderer Imre dr. 1 Vomberg Frigyes dr. 0 Császár Tivadar dr. 12 Szöllısy-András Judit dr. 110 Csiszár Béla dr. 49 Jakubenszky Tünde dr. 82 Reumatológia 117 Nıgyógyászat 354 Szemészet 19 Tüdıgyógyászat 43 Más kerületi orvos utalta 154 összes vérvétel 3526 Sikertelen vérvétel nem történt. Ájulásos rosszullét 8 esetben történt, orvosi ellátásban részesültek. Panasz nem érkezett. Beszámoló. 37. oldal, összesen 82 oldal