a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18."

Átírás

1 ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizttság közleményei 15. évflyam - összevnt szám (1-4) 2007.augusztus hó A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. Díjak és Citrmk Hrler Miklós az I. kerület Díszplgára lett. Gratulálunk! Ismét vlt Nyári Egyetem! Rmán András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem Nszvaj, június 28 július 4. Nyilatkzataink és Felhívásaink A szabadkai színház épülete, és a tervek 1

2 Nagy Gergely: Elnöki köszöntés A valóban nagyszerűen megrendezett szentendrei közgyűlésen sajns nem nyílt lehetőség arra, hgy megköszönjem a bizalmat az ICOMOS új vezetősége nevében és arra sem, hgy néhány szóban beszéljünk a jövőnkről. Elképzeléseinket a felső-magyarrszági tájegység igazán tthns éttermének erre a célra való teljes alkalmatlansága akadályzta meg. Mindenek előtt a leköszönő elnöknek, Winkler Gábrnak kell köszönetet mndani, akinek elnöksége idején teljesen átfrmálódtt az ICOMOS munkamódszere. Az eredményekről a szemléletes elnöki összefglaló szólt, a jelentés mindenkit lenyűgözött. Az új elnökség és vezetőség számára szinte prgrambeszédként is szólt a feladatsr. Az elkövetkező időszakban egyre nehezebb gazdasági körülmények között kell tevékenykednünk. A civil szervezetek számára nyújttt pályázati lehetőségek a legbiztsabb pntunkra, az irdánk fenntartására nem adnak lehetőséget. Pedig az elmúlt időszak egyik legnagybb tette, hgy Illy Luca vezetésével igazi közpnttá nőtt ki az irda. Tvábbra is számítunk partnerünk, a KÖH támgatására. Ezt igazán nem is támgatásnak tekintjük, hanem munkánk szükségszerű segítésének. Ugyanis a hazai műemlékvédelemben is a nemzetközi szkásjgnak megfelelően egyre nagybb szerepet vállal az ICOMOS MNB a világörökségi területekkel kapcslats munkában. Szmrúan kell megállapítani, hgy a nagyszerű hagymányk ellenére már az elmúlt évben is teljesen magára maradt az ICOMOS a nagy jelentőségű Egri Nyári Egyetem megszervezésének munkájában. Kvács Erzsébet áldzats munkájának köszönhető, hgy ez mégis megvalósulhattt. Fntsnak tartjuk, de jövőjéről és céljáról közösen kell döntenünk. Elsősrban a műemlékvédelem hazai területén kell, hgy vállalt feladataink kiterjedtebbé váljanak. Napjainkban egyre jbban átrendeződnek a fgalmak, a műemlékvédelem egyre nehezebben illeszthető be a mai fgalmtárba, intézményrendszerbe. Az elmúlt hárm évben több alkalmmal beszélhettünk a műemlékvédelemről nagy nyilvánsság előtt, több kérdésben próbáltuk frmálni a közvéleményt. A műemlékvédelem területén is megnő a civil szervezetek jelentősége. Az ICOMOS a legalkalmasabb arra, hgy segítse a szakmailag rkn civil kezdeményezések összehanglását. Nemzetközi tevékenységünket alapvetően meghatárzza, hgy meg tudjuk-e teremteni az anyagi feltételét annak, hgy minél több kllegánk vehessen részt a nemzetközi szakbizttságk munkájában. Ehhez egyrészt a Magyar Nemzeti Bizttságnak kell támgató partnereket találnia, másrészt a szakbizttságknak kell lyan munkatervvel jelentkeznie, hgy tervezhetőek legyenek ezek a terhek. Pályázatkn csak így szerezhetünk támgatást. Remélem, hgy ezzel is megnő a szakbizttságk aktivitása és egyesületünkön belül szerepük is jelentősebbé válik. Munkánkat ne csak a Magyar Nemzeti Bizttság fellépéséről lehessen megítélni, hanem a szakbizttságk önálló fellépésükkel és megnyilvánulásaikkal is erősítsék az ICOMOS jelenlétét. Elsődlegességet kell élvezzen a megtisztelő, de súlys terheket jelentő nemzetközi alelnökséggel és az Európa Nstra-díj bíráló bizttsági tagsággal együtt járó terhek vállalása. Az elnökség munkájában az eddiginél kmlyabb munkamegsztást javaslk a tisztségviselők között. Ez a kapcslattartást, tevékenységünk népszerűsítését, ismertebbé tételét és újabb lehetőségeink megteremtését szlgálja. A Citrm-, az ICOMOS-, a Möller-díjak mst már többéves múltra is visszatekinthetnek, reméljük egyre kmlyabb hagymánnyá válnak. Az előző vezetőség idején felvetett gndlat, a műemlékvédelmi panthen összeállításának munkája erre az időszakra esik, támgatók felkutatásával kívánjuk megteremteni a kiadvány lehetőségét a következő években. Egyre nagybb az érdeklődés egyesületünk iránt. Egyetértünk az utóbbi évek gyakrlatával, hgy azk nyerjenek felvételt, akik valóban kötődnek a műemlékvédelemhez és készek szerepvállalásra is. A tagfelvételnél tvábbra is a szervezet szakmai bázisának erősítését kívánjuk előtérbe helyezni. Egyértelmű, hgy az ICOMOS MNB-t is munkája alapján ítélik meg. Vállalt feladataink lehetőségeinken és aktivitásunkn múlik, n meg azn, hgy munkánkhz és jelenlétünkhöz szükséges anyagi feltételeket biztsítsuk. Kutatjuk és várjuk támgatóinkat, akik aznsulnak céljainkkal. Elképzeléseinkből talán kitűnik, hgy a Magyar Nemzeti Bizttság elismert nagyszerű hagymányait kívánjuk flytatni. A mai körülmények aznban új feladatt is rónak ránk, de ehhez meg kell találnunk a szűkülő lehetőségek mellett a feltételeket. A vezetőség és az elnökség nevében várjuk tehát minden szakbizttság, minden tag kezdeményezését, jbbító javaslatát. 2

3 Nagy Gergely: Beszámló az európai nemzeti bizttságk ICOMOS elnökeinek évi nagyszebeni knferenciájáról A tusnádi knferenciáhz kapcslódóan, április 23-án Nagyszebenben rendezték meg az európai ICOMOS elnökök ezévi tanácskzását. Az ICOMOS Rmán Nemzeti Bizttságának meghívására 18 rszág képviselőinek jelenlétében, Fejérdy Tamás európai alelnök elnökletével flyt a megbeszélés. A tárgyalásn résztvett Michael Petzet úr, az ICOMOS elnöke. A megbeszélésen az európai műemlékvédelem legaktuálisabb kérdéseit vitattuk meg: Tvábbra is aggálys Drezda helyzete. Az tt tervezett autópálya híd kmlyan veszélyezteti a vársképet, ezáltal a világörökségi címet is. Több rszágban ahgy ez mst ismét aktuális téma Budapesten - a felhőkarcló-építési láz fenyegeti leginkább a műemléki együtteseket. Nem tűnik újdnságnak, de a gyakrlati példákat áttekintve ismételten megállapítást nyert, hgy a kutatás a műemlékvédelem jelentős feladata, a helyreállítás egyik legfntsabb kezdeti lépése. Különös aggdalmra ad kt, amikr az elvi reknstrukció lesz a műemlékhelyreállítás alapja. Leginkább Lengyelrszágban kezd divattá lenni a műemlékreknstrukció. A műemlékvédelem szempntjait háttérbe szrítva az új vártulajdnsk zablátlanul építik vissza váraikat minél rmantikusabb környezet átalakításra törekedve. Tvábbra is gndt jelent, hgy az európai előírásk és a pályázati rendszer merevsége nem segíti a műemlékvédelmet. Felvetődött egy pár éve megkezdett ellanyhult munka felelevenítésének a gndlata is. Minden rszágtól kérik a gyakrlatában megjelenő kedvezőtlen jelenségek összegyűjtését. Érezhető nyitttsággal fgadták az új magyar elnököt. A sk kutatóintézeti és egyetemi szaktekintély mellett valóban csdabgárnak számíttt egy függetlennek látszó gyakrló építész megjelenése. Ugyanakkr érezni lehetett a tiszteletet, ami a Magyar Nemzeti Bizttság új függetlenedő szellemiségnek is tulajdnítható. Félreértés ne essék, nem az elnöknek szólt ez az érdeklődés, hanem annak a munkának, amit az elmúlt évben végeztünk. Minden nemzeti bizttságt kmlyan fglalkztat a gndlat, hgy hgyan láttathatja műemlékvédelmének eredményeit. Szerénytelenség nélkül állíthatm, hgy díjainkkal igen nagy sikert arattunk. Mindenki egyetértett szellemiségével és céljával. A jó példák megmutatása, azk közkinccsé tétele mellett a kárs jelenségekre való figyelemfelhívás is fnts feladat. Esély van arra, hgy az ICOMOS- és Citrm-díjunk példává válik - amennyiben a nrvég vezetőség elnökük előterjesztését elfgadva a mi kiírásaink alapján szintén bevezeti ezeket az el-, és el nem ismeréseket. A 2008-as ülést a Svájci Nemzeti Bizttság szervezi Bernben. 3

4 Kerner Gábr: Műemléki Világnap április 18. A évi Műemléki Világnap alkalmából rendezett műemléki eseményen az épített örökség megőrzése érdekében tevékenykedő civil szervezetek és a műemlékvédelem hivatáss művelői a szakmai és társadalmi tevékenység szerepével, eredményeivel, prblémáival, valamint a tvábbi sikerek elérésére szükséges legfntsabb célk és teendők megfgalmazásával fglalkztak. Hazánk közel egyedileg védett épülete, épületegyüttese, illetve területe, tvábbá örökségünk több helyileg védett, illetve védendő értékének fennmaradása érdekében az illetékes állami intézmények és szervezetek, önkrmányzatk, tulajdnsk, kezelők és a társadalm egészének összehanglt lépéssrzata szükséges. A jelenlévők egyhangúan elfgadtt álláspntja szerint az épített örökség, a műemlékek nem csupán a múlt emlékeinek számítanak, hanem a fenntartható helyi, kistérségi és reginális fejlesztések integrált részei, a turisztikai vnzerő növelésének és ezen keresztül új munkahelyek teremtésének eszközei, valamint a laksság megtartó erejét fkzó erőfrrásk. Ebből következően a fórum szükségesnek tartja, hgy A szabályzási tervek vegyék figyelembe a települések történetének kialakult szerkezetét, beépítési módját, intenzitását, és egyéb örökségi értékeit; Az új településfejlesztések és beruházási tervek előkészítéseként érték leltár készüljön; A műemlékek felújítását, megőrzését szlgáló érvényes szakmai szabályk egyértelmű, jgi és pénzügyi szabálykkal egészüljenek ki; A krmányzat az értékmegőrzést megfelelő ösztönző és támgatási rendszerrel - pl. adókedvezménnyel segítse. Így szólt az az állásfglalás, amelyet a Műemléki Világnap résztvevői közfelkiáltással fgadtak el a Parlament Főrendiházi termében április 18-án. A Világnap alkalmából, ahgy az lenni szktt, méltó körülmények között köszöntötték az épített örökség védelme területén kiemelkedő tevékenységet flytató személyiségeket. Így a Műemlékvédelemért Frster Gyula-díjban részesült Krähling Jáns, kleveles építészmérnök, Hulyák Anna, építészmérnök, Olajs Csaba, építészmérnök. A régészeti örökségért Schönwisner István-díjat kaptt Barkóczi László, régész- kandidátus és Jósvayné Dankó Katalin, régész-igazgató. A műemlékvédelemért Frster Gyula-emlékérmet admányztak Bihari Richárd lelkésznek, a Fűzérért Alapítványnak, Anthny Gall festőművész-építészmérnöknek, Illés Sándr plébánsnak a Nyék-Kurucles Közhasznú Egyesületnek, Sebe Istvánnak, Magyarplány vlt plgármesterének. 4

5 A régészeti örökségért Schönwisner István-emlékérmet kaptt Ackermann Kálmán plébáns, Buday Aurél építészmérnök, Harsányi Eszter és Kurkvszky Zsófia festő-restaurátrk, valamint Harsányiné Vladár Ágnes építészmérnök. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke psztumusz Dercsényi Dezső Sajtódíjat admányztt Szilágyi A. Jáns újságírónak. ICOMOS díjat ítéltek da a győri Szent Ignác templm reknstrukciójáért, a budapesti VI. ker. Eötvös utca 13. sz. valamint a veszprémi Dubniczay-ház helyreállításáért. Citrm-díjat kaptt az esztergmi Kannksr az értékeket semmibe vevő felújításért, a váci Főtér a hitelességet mellőző helyreállításért, valamint a nyírbátri Báthry-kastély a legfélrevezetőbb helyreállításért. A díjakat dr.hiller István miniszter, Varga Kálmán, az OMVH elnöke, valamint Nagy Gergely az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizttság elnöke adta át. Dr. Hiller István köszöntőjét követően dr. Fejérdy Tamás emlékezett meg a műemlékvédelem jeles évfrdulóiról, így a műemlékek Ideiglenes Bizttsága (1872) megalakulásáról, az OMF és a Műemlékvédelem című flyóirat (1957) létrejöttéről, az UNESCO Egyezmény a világ kulturális és természeti örökség védelméről (1972), és az első magyarrszági helyszínek Hllókő és Budapest (1987). kijelöléséről. Együtt az épített örökség megőrzéséért címmel a KÖH részéről Varga Kálmán, a civil szakmai és társadalmi szervezetek részéről Nagy Gergely és Ráday Mihály tarttt gndlatébresztő beszámlót a pesszimizmus és az ptimizmus jegyében. A világnapi rendezvényen a Kárpát-medence különböző területeiről a civil szervezetek képviselői is tartttak egy-egy rövid beszámlót, így: Anderkva Erika, Agócs Attila (Szlvákia): Diákk Fülek épített örökségért, Gergely Erzsébet (Rmánia): Örökségünk a Házsngárdi temető; Kelemen Béla: Tarpa Egy alföldi mezővárs örökségének gndjai és örömei; Kerner Gábr: Örökségvédelem a Káli-medencében; Kleszár Krisztián: Népi műemlékek megóvása és helyreállítása a Galyaságban és mellékén; Krajcsvics Jáns: A pusztazámri Barcza kúria helyreállítása; Nagy Tamás: Készülődés a Wekerle telep centenáriumára; Orbán Jáns: Erdélyi magyarlakta települések felmérése; Pinczésné Kiss Klára: Örökségvédelemi ifjú önkéntesekkel; Szablyár Péter: Jósvafő épített örökségének védelme; Vadnai Judith: A sajókazai refrmátus templm helyreállítása címekkel. A Műemléki Világnap a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban fgadóórával és a gyűjtemények bemutatásával flytatódtt és egyben fejeződött be. A jeles napn kiegészítő prgramk is gazdagíttták az eseményeket, melyeknek keretében Mihályiban a Mustra kiállítás megnyitására került sr a Dőry-kastélyban április 19-én, délután pedig ICOMOS-séta keretében a Margitszigeten elmélkedtek a lelkes örökségvédők kulturális örökségeinkről. 5

6 A 2007-es Műemléki Világnapn ICOMOS Díjat kaptt: A győri Szent Ignác templm reknstrukciója a főhajó hiteles és esztétikus helyreállításáért A vlt Hatvani Deutsch palta épületének helyreállítása a gnds előkészítésért, az épület karakterének és értékeinek megőrzéséért A veszprémi Dubniczay-ház a műemléki elveket tiszteletben tartó helyreállításért és méltó funkcióválasztásért Győr, Szent Ignác templm Budapest, Hatvany Deutsch palta (Spanyl Nagykövetség) Veszprém, Dubniczay-ház A 2007-es Műemléki Világnapn Citrm Díjat kaptt: Az esztergmi Északi Kannksr az értékeket semmibe vevő felújításért, tvábbá a legkedvezőtlenebb hasznsításért A nyírbátri Báthry várkastély a legfélrevezetőbb helyreállításért és a hasznsításért Vác várs főtere a meglévő barkk értékeket figyelmen kívül hagyó és a hitelességet mellőző helyreállításért Esztergm, Északi kannksr Nyírbátri Báthry várkastély Vác, Főtér 6

7 Nagy Gergely: Díjak és citrmk avagy milyen felnőtt lesz a félrenevelt gyermekből? Igen nagy visszhangt válttt ki az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizttság idei műemlékvédelmi Citrmdíjakkal kapcslats döntése. A díj célja, hgy felhívja a figyelmet a műemlékeinket veszélyeztető legújabb jelenségekre. De felismertük, hgy a kedvező példák - vagyis az eredmények - bemutatása még fntsabb és még tanulságsabb lehet. Ha a kiváló eredményekre is ráirányul a figyelem, szemléletükkel még talán mintául is szlgálhat más helyreállításknál ban ezért hztuk létre az ICOMOS-díjat. Ma az ICOMOS-díj az egyetlen lyan díj, ami a színvnalas és példamutató műemlékhelyreállítást ismeri el. A műemlékvédelem száms szakterületének és befektetők, tulajdnsk, kivitelezők, a környező laksság, a hatóságk, stb. összefgásával születhet ez a díj. Tudjuk, hgy közös értékmentő törekvés nélkül nem lehet szakszerű műemlékhelyreállításról beszélni. Bízunk abban, hgy a legnagyszerűbb helyreállításk elismerésének is lehet kiemelt hírértéke. Az ICOMOS-díj azknak elismerés, akik a megfelelő környezetben tudtak élni a lehetőséggel, és példaértékű módn ldtták meg a műemlék helyreállítását. Az elismerésre méltó helyreállítás példájával mintává és frrássá válhat minden újabb műemlékvédelmi feladatnál. Sajns krunk magában hrdzza, hgy a jónak nem tudunk szívből örülni. Nagybb szenzáció, ha a rsszal lehet fglalkzni. A műemlékeinket legjbban veszélyeztető kárs jelenségek bemutatására létrehztt Citrm-díjunk alapításának már az első évében, 2005-ben láttuk, hgy mint minden negatív példának ennek is túl nagy a népszerűsége. Az újságkban a legkülönfélébb értelmezések láttak napvilágt. Ezért fnts kijelenteni, hgy az eredeti elhatárzásnak megfelelően természeténél fgva ezt a díjat sem kaphatja személy, csak a sajnálats jelenség. Több szervezet, intézmény, szak-, és nem szakértő közreműködésének szerencsétlen összedlgzása szükséges egy ilyen díj kiérdemléséhez. Ezek mögött általában lyan társadalmi jelenség, kulturális háttér, nemtörődömség, felelőtlenség húzódik - és még srlhatnánk tvább a műemlékeket súlysan veszélyeztető emberi megnyilvánuláskat ami pusztítja műemlékeinket, és kifejezetten árt a magyar műemlékvédelem ügyének. A díj célja, hgy a kedvezőtlen flyamatkra felhívjuk a figyelmet. Még azt sem tartjuk lehetetlennek, hgy egyes esetekben az adtt műemlék srsa jbbra is frdulhat. Az idén Nagyszeben megtarttt ICOMOS nemzeti bizttságk európai elnökeinek tanácskzásán megbeszéltük az európai műemlékvédelem aktuális gndjait. Bizts, hgy nem véletlen egybeesés, hgy a magyar Citrm-díjjal értékelt jelenségek az európai műemlékvédelemnek is ugyanlyan kmly gndjai: Meglepően több rszágban különös aggdalmra ad kt, amikr kizárólag az elvi reknstrukció lesz a műemlékhelyreállítás alapja. Még ettől is nagybb baj, amikr a műemlékvédelem szempntjait háttérbe szrítva az új tulajdnsk új rmantikus környezet alakításra törekedve zablátlanul építik vissza a történeti várakat. Új látványt teremtenek, de nem törődnek azzal, hgy a hiteles múlt semmissé válik. Tvábbra is gndt jelent, hgy az európai előírásk és a kötődő európai pályázati rendszer merevsége nem segíti a műemlékvédelmet. A tervezést előkészítő kutatás - ha frrás hiányában elmarad - későbbi eredményeivel nem módsíthatja a megalapzatlan, ám már elfgadtt terveket. 7

8 Ugyanilyen fnts a régi épület újrahasznsításánál az új funkció és az épület meglévő adttságai közötti összhang megteremtése. Ha ez már eredetileg sincs meg, annak a műemlék látja kárát. Üzemeltető, beruházó, tervező, kutató, kivitelező, befektető, önkrmányzat, bármely prgramalktó, a szakhatóságk skszr egymásnak ellentmndó előírásaikkal mind részesei lehetnek egy félresikerült vállalkzásnak. Az alkalmatlan funkció, a túl sk pénz, vagy téves befektetési törekvések, a környezetidegen értelmetlen fejlesztések mind kársan hathatnak műemlékeinkre. A díj a figyelem felkeltést szlgálja és szeretne tükröt mutatni a társadalmnak a műemlékhelyreállításnak vélt, visszafrdíthatatlan műemlékkársító jelenségeknél és ez teljesen független az építtető eredeti döntése vagy célja mögött meghúzódó jószándéktól. A díj céljától és természetétől teljesen idegen, amikr a Citrm-díjjal kapcslatban személynév, vagy bármi személyeskedés hallik. A Citrm-díj lyan jelenségeket mutat be, ahl az enyészet és a pusztulás nyer teret, vagy tévútjaival még a legjbb szakembert is megakadályzza abban, hgy a szakszerű műemlékvédelmet tudja szlgálni. A kialakult közeg alkalmatlan arra, hgy értékmentésről lehessen beszélni.. Díjunk csak akkr érheti el célját, ha a főhangsúly az ügyön marad. Csak akkr várhatunk társadalmi szemléletváltást a műemlékvédelem területén, ha magát a jelenséget tudjuk elemezni. Ez szlgál tanulságul. Akkr tanultunk belőle, ha sikerült megakadályzni a műemlékkársító helyzetek újbóli kialakulását. A műemlékvédelem társadalmi és közösségi tevékenység, nem néhány ember ügye. A hzzá nem értés nem jgsít fel senkit arra, hgy pusztítsa értékeinket. A műemlékek srsa ma leginkább azn múlik, hgy kivel hzta össze szerencséje, vagy szerencsétlensége. A Citrm-díj célja, hgy a szerencsétlenség elkerülhető legyen, az ICOMOS-díj a szerencsének szeretne nagybb esélyt adni. Ugyanakkr a műemlékvédelem nem lehet szerencse dlga. Műemlékeink sk helyen a túlélésükért küzdenek, és szemléletváltás kell ahhz, hgy szakszerű segítségre számíthassanak - pedig rászrulnak. Citrm-díjaink igazlják, hgy skszr még a nagy anyagi áldzatkat követelő jószándék vezérelte munkák sem a szakszerűséget képviselik, hanem a műemlék múltjától független közösségi elvárást szlgálnak. A műemlékvédelmi szemléletet teljesen nélkülöző lázas építési tevékenység száms amúgy elkerülhető - knfliktushelyzetet teremt. A megbízók értetlenül állnak a helyzet előtt, a műemlékvédelemért felelős hatóság fellépését kötözködésnek tekintik. Haladást gátló knzervatív beállításnak bélyegzik a hzzáértők véleményét. Ha rsszul nyúlnak egy történeti épülethez, a kifgásk után a tulajdns valóban nyűgnek tekintheti a műemlékét. Senki nem azt látja, hgy átmenetileg egy tulajdnsra bíztt közös érték mindeközben felelőtlenség áldzata lett. A Citrm-díjak értetlen visszajelzései pntsan igazlják, hgy a társadalm csak távlról szemléli a műemlékvédelmet. Ugyanúgy értetlenül áll előtte, mint a félrenevelt kamasz előtt, akinek a szülei mindig csak a javát akarták. A túláradó szülői szeretet és a nemtörődömség egyaránt trz személyiségű felnőtté neveli a születésekr még kiegyensúlyztt gyermeket. Lehet, hgy a kr szelleme, vagy a tájékzatlanság és a nevelés hiányssága, hgy ma a társadalm elvárásai egyre inkább eltérnek a műemlékvédelem felelős szakmai követelményétől. Értéket, örökséget értékelő világban, múltját tisztelő közegben ennek összhangban illenék lennie. Bízunk abban, hgy az értékmentés, a műemlékvédelem hamarsan társadalmi igénnyé válik. 8

9 Dr. Hrler Miklós építész-művészettörténészt május 21-én az I. kerület díszplgárává avatták. A meghitt ünnepségen Örsi Kárly is köszöntötte az ünnepeltet: 1960-ban még rms vlt a Budai Vár, a Palta. 15 évvel a hábrú után a várkertek felújításáhz alkalmaztak, a műemlékvédelemhez tartzó várberuházáshz. Ettől kezdve alakult munkatársi, mndhatm számmra megtisztelő baráti kapcslatunk Dr. Hrler Miklóssal után alakult újra a műemlékvédelem hazánkban. Sk fiatal került ez időben da. Hrler Miklós is, aki a Pgány Frigyes vezette Vársesztétikai Szaksztályról került ahl 1950 óta dlgztt, ahl 1956-ban átszervezéssel a Fővársi Tanács Vársrendezési és Építészeti Osztályára. Itt megszervezte a Fővársi Műemlékvédelmi Felügyelőséget. Nem csupán egy adminisztratív hivatal felállítását, hanem új szemléletet is jelentett. A budai várnegyed helyreállítása kapcsán Hrler Miklós kezdeményezte a krszerű, mdern építészetnek a műemléki környezetben és a műemlékvédelemben való alkalmazását. Ez időtől a Várban élt, és tett skat a budai várért. A plitika közbeszólt 1960-ban méltatlanul elbcsáttták. A várberuházásn hallttam, kiaranyztatta Hrthy Miklós emléktábláját. stb meg klerikális. Így került az OMF akkr szerveződő tervezési sztályára vezetőnek as évektől megszervezte tehetséges fiatal építészekből azt az Európa mndhatni világhírű irdát, amelyik irányításával a magyar műemlékvédelmet eddig nem láttt magasságba emelte a következő évtizedekben. Ő vlt az egyike azknak, akik a több évtizedes múltra visszatekintő magyar műemlékvédelmi tevékenység elejtett szálait újra felvette, s találta meg a közös hangt, a tudmánys kutatókkal, régészekkel, művészettörténészekkel, kőszbrászkkal stb. én is ez időben kerültem sztályára, mint kertépítész. Tervezett is, nemcsak vezetője vlt az sztálynak. A nagykereki Bcskay Vár munkájával újult meg. Engem bíztt meg kerttervével. Így együtt dlgztunk a simntrnyai vár helyreállításán is. Azóta is isklapélda a vár, a múlt héten szakmérnökök vltak kíváncsiak erre, és mutattam be, helyszínen nekik. Még ma is megvan a helyreállításban részvevők teljes névsra a kiállításn: a szerény segédmunkásk is szerepelnek, megadva a megbecsülést nekik is. A Sió melletti síkn a pesti ldaln van a vár, a másik a budai dmbs, ldal ahl kellemes tudmánys beszélgetéseken vettünk részt a szőlősgazdák és Miklós vendégszeretetéből. Az esztergmi Bakócz Káplna is az ő tervei szerint újult meg. Az OMF Tervezési Osztálynak kialakításával lyan tervezőket nevelt, irányíttt, akik közül kilencen kaptak Ybl-díjat. Egyik irányítója vlt annak a nagy vlumenű elméleti munkának, amely a műemlékhelyreállítás krszerű módszereit a tudmánys és tervezési dkumentálással együtt kidlgzta. Elvi és módszertani kérdésekkel fglalkzó munkássága túlnőtt rszághatárkn ben aktívan részt vett a Velencei Charta megfgalmazásában, és az ICOMOS megalakulásától kezdve a nemzetközi szakmai élet elismert szakértője lett. Olyan kiválóságk képviselték a magyar műemlékvédelmet, mint pl. a már említett Pgány Frigyes, Dercsényi Dezső, Entz Géza, Gerő László, Zádr Anna, Brss Béla de a BME Építészettörténeti Tanszék stb ben Magyarrszágn vlt az ICOMOS nemzetközi kngresszusa. Egyik fnts színtere vlt a Budai Vár, a frissen helyreállíttt középkri részei. Nagy sikere vlt az rszágnak, és az említett szakmai vezetőknek, a műemlékvédelemnek, Hrler Miklósnak. Az akkri Icms elnök Le-Meer és Ftó: Örsi Kárly 9

10 főtitkár P. Gazzla személyes barátja lett. Az UNESCO-ICOMOS felkérésére több ízben is részt vett különböző nemzetközi szakértői bizttságk munkájában óta a belgiumi Leuven Egyetem Műemlékvédelmi Intézetének tanára lett a műemlékhelyreállításk módszertana tárgykörben. Ez időben vlt sztályának egy-egy tervezője hónapkig tanulmányútn Olaszrszágban. Igen nagy eredmény vlt ez akkr, amikr még vasfüggöny nehezítette a nemzetközi kapcslatkat. Hrler Miklós útja sem vlt gndmentes. Ismét közbeszólt a plitika ben felmentették, parklópályára tették az sztályvezetés alól. Elavult, krszerűtlen, új, fiatal nemzedék kell az sztályvezetésre vlt az indk. Ez és családi tragédiái mérhetetlenül nehéz helyzetbe hzták. Sk ember összemltt vlna, de hite átsegítette a nehézségeken. Ellenfelei is tisztelték tudását, felkészültségét, krrektségét. Tudmánys tanácsadó, majd tudmánys titkár lett. Tudmánys munkájával, tudmánys fkzatkat szerzett és 1989 után a rendszerváltás után tudmánys igazgató lett. A reneszánszt tudmánys munkáiban dlgzta fel. Ő a Budapesti Műemléki Tpgráfia két kötetének egyik alktója is. Önálló műve a Bakócz Káplna mngráfiája. Nagyn sk magyar és idegennyelvű cikk szerzője. Nevéhez fűződik a Lapidarium Hungaricum első két kötete és ennek az alapkutatásnak elindítása. Tudmánys munkássága alapján 1981-ben a TMB a művészettörténeti tudmányk kandidátusává nyilváníttta ben a Budapesti Műszaki Egyetem műszaki dktrává avatta, majd 1991-ben a művészettörténeti tudmányk dktra lett között a Magyar Képzőművészeti Főiskla Restaurátrképző Intézetében taníttt: a műemlékvédelem c. tantárgy előadója a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának műemlékvédelmi Szakmérnöki Tagzatán is óta tagja a Magyar Tudmánys Akadémia Építészettörténeti és Elméleti Bizttságának és től a Művészettörténeti Bizttságnak is. A Magyar Építőművészek Szövetségének alapító-, majd között vezetőségi tagja és a Szövetség Műemléki Bizttságának elnöke vlt. Alapító tagja az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizttságának ben a Magyar Unesc Bizttság is tagjává választtta. Ybl Miklós díjat kaptt ben kitüntették a Magyar Műemlékvédelemért plakettel ban Budapest Fővárs Tanácsa Reitter Ferenc-díjban részesítette. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti társulat 1984-ben neki ítélte az Iplyi Arnld-érmet, március 15-én Széchenyi-díjjal tüntették ki életművéért. Nemzetközi szakmai elismerését jelenti, hgy 1977-ben a francia Műemléki Főépítészek Társasága levelező tagjává választtta, 1983-ban pedig a Belga Királyi Akadémia külföldi tagjává választtta, ugyanebben az évben a francia kulturális miniszter a Művészetek és Tudmányk Lvagrendjével tüntette ki. Fáradhatatlanul dlgztt/dlgzik az ifjabb nemzedékek számára követendő példát adva, több, mint fél évszázada. Meg nem alkuvóan a legmagasabb szintű elvi megalapzttsággal képviselve az értékvédelmet mai szóhasználattal. Gyakran a Budavári Nagybldgasszny templm kórusán, az építőművészet és a zeneművészet egymáshz közel álló mestere az építészet és a zene együttes örömét adó kncertek karnagyaként tette még emlékezetesebbé pályafutását, személyiségét. A magyar és az európai műemlékvédelem nagy egyénisége ő. Jó prófétája annak az ügynek, amit képviselt. Európai vlt akkr, amikr ezt még akadályzták is. Mert hinni, amikr ezt a szót emlegetni sem vlt haszns. Megtette barátaiért, családjáért, hazájáért. Az élet őt igazlta, a krlátk lemlttak lebnttták. Hrler Miklós a II. világhábrú utáni műemlékvédelem egyik meghatárzó személyisége. 10

11 Nyilatkzataink és Felhívásaink: NYILATKOZAT A Tkaj-Hegyalja Kulturtájként jegyzett világörökségi terület kapujában Szerencsen, a legfntsabb főközlekedési út melletti területen szalmatüzelésű erőmű építését tervezik. A tervezett erőmű szöges ellentétben áll Szerencs várs jelenlegi rendezési tervével, amely ezen a területen csak 9 méteres magasságt engedélyez. Az erőmű zavaró helyre települ, a több tömbszerű épületből álló együttes tájidegen. A tervezett sematikus együttes egyes részeinek 34 m-t megközelítő 10 emeletnyi magassága durva látványelem a világörökségi védettségű területen. Megjelenése súlysan veszélyezteti a tájra jellemző értékek megőrzését, a világörökségi terület védelmét. Az ICOMOS a Világörökség Bizttság állandó műemlékvédelmi szakértő testülete. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizttságának kötelessége felhívni a figyelmet a tervezett beruházás veszélyére, ezért tiltakzik a szerencsi szalmatüzelésű erőmű tervezett megépítése ellen. Megvalósítása sérti a Tkaj-Hegyalja Kulturtáj, a tkaji brvidék világörökségi területet, látványa tönkre teszi a tájat. Tüzelőanyag ellátása csak külső területekről történhet, ami a környezetre jelent különös veszélyt.. Az ICOMOS MNB felhívja az építtetők és a várs vezetőinek a figyelmét, hgy a helyszín körültekintő kijelölésével, kihasználatlan ipari együttesek hasznsításával lyan helyszínen és lyan technlógia megválasztásával valósítsák meg elképzelésüket, ami megjelenésével nem veszélyezteti a világörökségi terület kulturtáji értékeinek védelmét. ICOMOS Magyar Nemzeti Bizttsága február A téblyda nem egy épület amelyben, hanem amellyel kezelnek betegeket Szép és nagy intézetek nélkül az elmervsk minden törekvése meddő küzdelem marad (Oláh Gusztáv) A vlt Lipótmezei Országs Téblyda (Országs Pszichiátriai és Neurlógiai Intézet) Az UNESCO műemlékvédelmi szervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizttsága fntsnak tartja a műemlék eredeti rendeltetésének a megőrzését. Biznyíttt, hgy egy kulturális értéket képviselő épület eredeti funkciójával együtt őrizheti meg szellemiségét, ezáltal műemléki értékét. Ilyen értékünk a Lipótmezei Országs téblyda. A Lipótmezei Országs Téblyda létrehzására az Uralkdó (Ferenc József) a királyi várak fenntartására szlgáló alapból biztsíttt pénzt, sőt ltteria-t is engedélyezett, amelynek bevételéből az erdélyi és magyarrszági hasnló intézeteket támgatták. Schwartzer Ferenc 1848-as javaslatát figyelembe véve, 1851-ben, a Bécsben székelő Belügyminisztérium által felkért tudósk véleményére alapzva tudmánysan választtták ki a helyszínt. Ludwig Zettl tervei alapján épült fel az 500 beteg gndzására szlgáló épület, amely az egyik legnagybb méretű és ma is az eredeti funkciójában működő kastélyszerű, gyönyörű tervezett parkkal körülvett, rmantikus műemlék épületünk. Az együttes ékköve az 1913-ban újjászületett káplna, 11