Tartalomjegyzék. I. Központi rendezvények 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. I. Központi rendezvények 5"

Átírás

1 Tartalomjegyzék I. Központi rendezvények 5 II. Rendezvények 17 Egészségügyi Minisztérium 17 Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 22 Honvédelmi Minisztérium 27 Magyar Tudományos Akadémia 31 Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) 79 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 84 Oktatási Minisztérium 93 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 150 Tudományos Ismeretterjesztı Társulat 151 III. További tudománynapi programok 163 IV. Lapzárta után érkezett információk 165 V. Szervezık szerinti mutató 168 3

2 Kedves Olvasóink! Idén immár ötödször ünnepelhetjük országszerte a Magyar Tudomány Napját, amelynek szerteágazó programjait hivatott e füzet összefoglalni. Azok, akik az elmúlt években is olvasták a programfüzeteket, talán már megszokták, hogy a programokat idırendben, folyamatos számozással közöltük, s ha valaki egy-egy intézmény összes rendezvénye iránt érdeklıdött, eligazodhatott a Szervezık szerinti mutató alapján. A évi füzet is erre a rendszerre épül, három változtatással: 1. Tartalomjegyzéket készítettünk, amelybıl követhetı a füzet felépítése, szerkezete, az egyes rendezvény-tömbök elhelyezkedése oldalszámok szerint. 2. A fejezetekre tekintet nélkül, továbbra is folyamatosan (az elsıtıl az utolsóig) számmal láttuk el a rendezvényeket, amelyekbıl a szervezık szerinti mutatót elkészítettük. 3. A rendezvény-tömbök az egyes védnökségekhez (minisztériumokhoz, tudományos szervezetekhez) tartozó intézmények programjait tartalmazzák egy csokorba győjtve, a védnökségek betőrendjében. Az egyes tömbök rendezvényeit a védnökségek által megbízott szerkesztı kollégáktól kaptuk meg, elsısorban a rendezvények idıpontjának sorrendjében. A szerkesztı kollégák munkája nagy segítséget jelentett a programfüzet végleges összeszerkesztésének munkájában, amiért ezúton is köszönetet mond: A szerkesztı I. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK október 29. hétfı óra 1 A MTESZ KÖZPONTI RENDEZVÉNYE 4

3 Magyar Tudomány Napja Elınap Tudományos Emlékülés Elnöki megnyitó: Michelberger Pál, az MTA r. tagja, a MTESZ elnöke Köszöntık: Endre Sándor országgyőlési képviselı, a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke dr. Szécsi Gábor polgármester (Kecskemét Megyei Jogú Város) Megnyitó elıadás: dr. Szabó Gábor helyettes államtitkár, OM KFHÁ: Alkalmazott kutatás, innováció és a Széchenyi Terv kapcsolata Plenáris elıadások: Kroó Norbert, az MTA r. tagja, az MTA fıtitkára: Az MTA kutatóintézetek feladatai az ipari innováció elısegítésére dr. Pakucs János elnök (MISZ): A 10 éves Magyar Innovációs Szövetség szerepe a K+F eredmények gyakorlati megvalósításában dr. Cser László kut. ig. (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány): Bay Zoltán intézetek az innovációért Solymosi Frigyes, az MTA r. tagja, az MTA SZAB elnöke: A tudásalapú Magyarország megteremtésének feltételei fogságában dr. Závodszky Péter, az MTA l. tagja, egy. tanár, alelnök (MISZ): A mőszaki felsıoktatási képzés és az innováció dr. Czakó Erzsébet (BKÁE Vállalat-gazdaságtan Tanszék): Az Új Gazdaság kihívása a vállalati szféra eddigi válaszai Michelberger Pál, az MTA r. tagja, a MTESZ elnöke: A MTESZ területi szervezetei mint a régiók technológia transzferének közvetítıi dr. Lányi Szabolcs (Tudományos, Technológiai és Innovációs Országos Ügynökség, Bukarest): A tudomány szerepe az átmeneti gazdaságokban és Romániában Elnöki zárszó Zárókoncert az M. Bodon Pál Kamarazenekar közremőködésével z Tudomány és Technika Háza, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 2. Szervezi: MTESZ, MTESZ Bács- Kiskun Megyei szervezete, MTA Szegedi Területi Bizottsága (76) Dánfy László október 30. kedd óra 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI RENDEZVÉNYE SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 2001 RENDEZVÉNYEIRİL Tartja: Glatz Ferenc, az MTA elnöke, a MTN Rendezvénytanácsa elnöke, Kroó Norbert, az MTA fıtitkára, Meskó Attila, az MTA fıtitkárhelyettese, a MTN Rendezvénytanácsa tagja, az Operatív Bizottság elnöke z MTA Székház I. em. Elnöki Tanácsterem, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9. Szervezi: MTA Társadalmi Kapcsolatok Irodája Engedi Éva sajtótitkár 3 október 31. szerda óra A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI RENDEZVÉNYE Széchenyi István emléknap Ünnepi rendezvények Program: Koszorúzási ünnepség a nagycenki Széchenyi Mauzóleumban A 176. Emlékfa elültetése az akadémiai emlékerdıben 13.00: Emléktábla avatás a Nyu- 5

4 gat-magyarországi Egyetem soproni Fıépületében (Részletesen l.: 269 sz. rendezvény) 14.00: Erdészettudományi kerekasztal-konferencia Sopronban, a Nyugat- Magyarországi Egyetemen Megnyitja: Koloszár József kand. Elıadások: Kroó Norbert, az MTA r. tagja, az MTA fıtitkára: Az akadémiai kutatások helyzete és a jövıbeni lehetıségek Solymos Rezsı, az MTA r. tagja: Az erdészeti és faipari kutatás az agrártudományi kutatások keretében (fejlesztés és összehangolás) Mészáros Károly kand.: A NYME Erdımérnöki Karának kutatásai Molnár Sándor, a tud. dr.: A NYME Faipari Mérnöki Karának kutatásai Führer Ernı kand.: Az Erdészeti Tudományos Intézet kutatásai z Nyugat-Magyarországi Egyetem, 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 5. Szervezi: MTA Elnöki Titkárság, MTA Agrártudományok Osztálya Közremőködı intézmények: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdészeti Tudományos Intézet, Sopron (ERTI), Tanulmányi Erdıgazdaság Rt., Sopron Pannonhalmi Kálmán, Solymos Rezsı, az MTA r. tagja 4 november 5. hétfı óra A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI RENDEZ- VÉNYE A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 2001 MEGNYITÓ ÜNNEPSÉGE Ünnepi ülés Megnyitó: Glatz Ferenc, az MTA elnöke, a MTN Rendezvénytanács elnöke Köszöntık Díjátadások Tudományos elıadás: Maróth Miklós, az MTA l. tagja, osztályelnökh. Az iszlám kutatásának szerepe napjainkban z MTA Székház I. em. Díszterem 1051 Budapest, Roosevelt tér Pannonhalmi Kálmán fıov Tolnai Márton ig. november 6. kedd óra 5 AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE A magyar lakosság egészségi állapota és az ebbıl adódó népegészségügyi teendık Országos tudományos konferencia Üléselnök: Magyar Kálmán, az MTA r. tagja, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke 6

5 Az Elnökség tagjai: Gyıry Kálmán, az MTA r. tagja, a Debreceni Egyetem rektora, Fésüs László, az MTA l. tagja, a DE Orvos- és Egészségtudományi Centrum elnöke, Lun Katalin, országos tisztifıorvos, Mikola István egészségügyi miniszter Köszöntı: Gyıry Kálmán, a DE rektora Bevezetı: Fésüs László, a DE OEC elnöke Elıadások: Ádány Róza: A magyar lakosság korai halálozásának specifikumai Édes István: A keringési betegségek okozta halálozás jellegzetességei hazánkban Eckhardt Sándor: A daganatos betegségek epidemiológiája Bálint Géza: A mozgásszervi betegségek társadalmi-gazdasági terhe Széles György: A magyar lakosság megbetegedési viszonyai a Háziorvosi Morbiditási Adatgyőjtési Program adatai alapján Vokó Zoltán: A magyar lakosság egészségmagatartása Mikola István miniszter: Az egészségpolitika válasza a kihívásokra: Nemzeti Népegészségügyi Program Kérdések és válaszok z Debreceni Egyetem Aula, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Szervezi: Egészségügyi Minisztérium, MTA Debreceni Területi Bizottság, MTA Orvosi Tudományok Osztálya, Debreceni Egyetem (52) Ádány Róza november 6. kedd óra 6 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács ünnepi ülése Szendrı Péter, az OTDT elnöke, Koósné Török Erzsébet, az OTDT titkára: A XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia értékelése Anderle Ádám egy. tanár elıadása: A tudományos diákköri konferenciák fél évszázada Az ünnepi ülést jelenlétével megtiszteli: Mádl Ferenc köztársasági elnök Az ünnepi ülést köszönti: Pálinkás József, oktatási miniszter Glatz Ferenc, az MTA elnöke Csányi Sándor, az OTP Bank Rt. elnök-vezérigazgatója Átadásra kerülı kitüntetések: 1. A kiemelkedı hallgatói tudományos teljesítményt elismerı Pro Scientia Aranyérmek 2. Az aranyéremmel kitüntetettek témavezetıinek elismerése 3. Mestertanár Kitüntetések 4. Honoris Causa Pro Scientia Aranyérmek 5. Máriás Antal Emlékérmek z MTA Székház I. em. Díszterem, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9. Szervezi: az Országos Tudományos Diákköri Tanács 06 (1) Koósné Török Erzsébet 7 november 6. kedd óra A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE Rendvédelmi Tudományos Ülés a Magyar Tudomány Napja alkalmából Megnyitó: dr. Blaskó Béla Ph.D, CSc r. dandártábornok, a Rendırtiszti Fıiskola fıig. Elıadás: dr. Janza Frigyes r. ezredes, fıov.: A belügyi tudományos tevékenység helyzete és fejlıdésének irányai A tudományos pályázat eredményeinek ismertetése, a díjak átadása 7

6 Az eredményeket ismerteti: dr. Simon László, a BM Oktatási Fıosztály Tudományszervezési és Módszertani Osztályának vezetıje A díjakat átadja: dr. Felkai László közig. államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke Ünnepi köszöntıt mond a Magyar Tudomány Napja alkalmából: dr. Komáromi István, a BM Közkapcsolatok (PR) Fıosztály vezetıje Elismerések átadása Átadják: dr. Felkai László közig. államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke, valamint a BM országos hatáskörő szervek vezetıi: dr. Orbán Péter r. altábornagy, az ORFK vezetıje, dr. Bakondi György, az OKF fıig., Béndek József határır vezérırnagy, a Határırség országos parancsnoka, dr. Perger Éva, az MKI fıig. Állófogadás Köszöntıt mond: dr. Felkai László közig. államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke z Rendırtiszti Fıiskola, Fıép., A Terem, 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. Szervezi: Belügyi Tudományos Tanács, Rendırtiszti Fıiskola Tudományos Tanácsa /14329 Tímár Katalin 8 november 7. szerda óra A FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE Az élelmiszer-kutatás eredményei és lehetıségei az élelmiszer-biztonság növelése és az egészséges táplálkozás elısegítésére Tudományos konferencia Plenáris ülés Megnyitó: dr. Vonza András földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Elıadók, elıadások: dr. Bánáti Diána PhD, fıig.: Az élelmiszer-tudomány szerepe és feladata a fogyasztók egészségének védelme, az élelmiszer-biztonság garantálása érdekében dr. Incze Kálmán kand., ig.: Az Országos Húsipari Kutatóintézet Közhasznú Társaságban folyó, élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kutatások dr. Unger András ig.: Új, funkcionális (egészségvédı) tejtermékek fejlesztése Mészáros László ig.: A konzervipari termékek versenyképességének elısegítése a Konzervipari Kutató-Fejlesztı és Minıségvizsgáló Közhasznú Társaság kutató-fejlesztı munkájában Ács Péterné dr., tfm.: Diétás élelmiszer-kutatások a Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaságban dr. Czukor Bálint, kand.: Az élelmiszer-feldolgozás technológiai és termelésfejlesztési irányai z FVM Színházterem, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Szervezi: Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ; Dr. Pécsi Mária november 8. csütörtök 9.00 óra 9 Délelıtt A KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE Őrnap éves a Magyar Őrkutatási Iroda Szakmai konferencia 8

7 Elnök: Pap László, az MTA l. tagja Megnyitó: Detrekıi Ákos, az MTA r. tagja Köszöntı: Manninger Jenı pol. államtitkár Elıadók, elıadások: Prof. Mazlan Othman, az ENSZ Világőriroda ig.: The role of the United Nations in the space activity of the world (angol nyelvő elıadás) dr. Both Elıd ig.: Magyar őrpolitika az elmúlt évtizedben dr. Almár Iván, a tud. dr.: A magyar őrkutatás és alkalmazásai az elmúlt évtizedben Díjak, kitüntetések átadása Apáthy István: A Pille dózismérı dr. Ferencz Csaba tud. tan.: A SAS mőszercsalád Csornai Gábor: A bel- és árvízvédelem segítése távérzékeléssel dr. Nagy Elemér fıorvos: Őrrepüléssel kapcsolatos vesztibuláris és pszichológiai kutatások eredményei Kerényi Judit ov.: Felkészülés az új meteorológiai mőholdak adatainak alkalmazására dr. Borza Tibor kand.: A mőholdas navigáció jelene és jövıje Délután Őrtevékenység és ifjúság program a nagyközönség és az ifjúság részére Franz A. Viehböck, a Boeing International Corporation Space Communications Group, Europe vez.ig.: Boeing in the space business (angol nyelvő elıadás) dr. Both Elıd ig.: A magyar őrkutatás szakember-utánpótlása dr. Bakos Ágnes: Beszámoló a Nemzetközi Őregyetemrıl z BME Központi Ép. Díszterem, Bp. Mőegyetem rkp. 3. Szervezi: Magyar Őrkutatási Iroda, Magyar Asztronautikai Társaság Kapcsolódó esemény: november 7-én délután nyílik a magyar őrkutatást bemutató kamara-kiállítás a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumban Davidovics Sándorné 10 november 8. csütörtök óra A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTİ TÁRSULAT KÖZPONTI RENDEZVÉNYE AGENDA 21 A Fenntarthatóság Évszázada Meskó Attila, az MTA fıtitkárhelyettese: Átmenet a fenntarthatósághoz a fenntarthatóság fogalma (Az akadémiák közötti együttmőködés és a közös fellépés) Bod Péter Ákos egy. tanár: Túléli-e a világ a gazdasági növekedést? Forgách Iván egy. tanár: A társadalmi környezet és egészség (Az Egészségügyi Világszervezet programja) Gresiczki Péter, az UNESCO Nemzeti Irodájának fıtitkára: Szüksége van-e a tudománynak az UNESCO-ra? Szalay Sándor, az OMSZ fıosztályvezetıje: A globális változás éghajlati okai és bizonytalanságai (A meteorológiai mérésektıl a környezeti hatáselemzésig) Bíró Dávid szociológus: A globális felmelegedés politikai kérdései z TIT Székház Tanácsterme, 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. Szervezi: Tudományos Ismeretterjesztı Társulat Zoltai Márta 11 november 9. péntek óra 9

8 A MTESZ KÖZPONTI RENDEZVÉNYE Országos Emlékülés a Magyar Tudomány Napja alkalmából z MTESZ Pesti Konferencia Központ, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. Szervezi: MTESZ Szövetségi Tanácsa MTESZ Központi Titkárság 12 november 13. kedd óra A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fennállásának 5. évfordulója Az Egyetemi Tanács nyilvános ünnepi ülése Az elmúlt évben végzett tudományos tevékenység értékelése, elismerések átadása Ünnepi megemlékezés és ünnepi ülés Megnyitó: Szabó Miklós, az MTA l. tagja, egy. tanár, rektor Elıadók, elıadások: Szilágyi Tivadar kand., egy. tanár: Ötéves az újrendszerő doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés rendszere Turcsányi Károly kand., tszv. egy. tanár: Ötéves a habilitációs eljárás Tiszteletbeli doktorok (doctores honoris causa), habilitált doktorok, valamint PhD doktorok avatása Beszédet mond: Szabó Miklós, az MTA l. tagja, egy. tanár, rektor Díjátadások z ZMNE, 1101 Budapest, Hungária krt Szervezi: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudomány- és Kutatásszervezı Koordinációs Központ, ZMNE Rektori Hivatal Gıcze István PhD, egy. doc. november 14. szerda óra 13 A SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE Család Gyermek A családpolitika és a társadalom jövıje a XXI. század küszöbén Magyarországon és Európában Tudományos konferencia Megnyitó: Harrach Péter szociális és családügyi miniszter Díszvendég: Kroó Norbert, az MTA fıtitkára Plenáris (review) elıadások Délelıtti szekció: Vaskovics László A. dr., tszv. egy. tanár, MTA k. tagja, int. ig.: A családszerkezet változásai az Európai Unióban Lábady Tamás dr., kand., tszv. egy. doc., volt alkotmánybíró, megyei bírósági kollégiumvezetı: A család mint elsıdleges és természetes természetjogi közösség Tertyánszkyné dr Vasadi Éva dr., c. egy. 10

9 doc., alkotmánybíró: A család és a nı munkavállalása, karrierje Spéder Zsolt dr., PhD., int. ig.: A családi életformák változásai Magyarországon az elmúlt évtizedben Délutáni szekció: Józan Péter dr., PhD., tud. tan.: Változó értékrend, családi összetartozás, népesedési viszonyok a századvég Magyarországán és a népesedéspolitika lehetıségei Pongrácz Tiborné dr., kand., tfm.: A család és a munka szerepe a nık életében Aszmann Anna dr., fıov.: A társadalmi, gazdasági egyenlıtlenségek és egészség (Egy ifjúságkutatás tanulságai) Zárszó: dr. Molnár Ilona közigazgatási államtitkár, Szociális és Családügyi Minisztérium z Magyar Tudományos Akadémia Kongresszusi Terme, Budapest, Országház utca 28. Szervezi: Szociális és Családügyi Minisztérium dr. Groszmann Mária 14 november 15. csütörtök 9.00 óra AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMMAL KÖZÖS SZERVEZÉSBEN A kutatás-fejlesztés emberi erıforrásai A TéT attasék VII. tudománypolitikai konferenciája Plenáris ülés Megnyitó elıadás: Pálinkás József, az MTA l. tagja, oktatási miniszter Levezetı elnök: Szabó Gábor, a tud. dr., helyettes államtitkár (OM) Elıadók: Kroó Norbert, az MTA r. tagja, fıtitkár (MTA) Kırösi Csaba helyettes államtitkár (KüM) Palkovics László, az MTA dr., elnök (OMFB) Rudolf Meijer (EU) dr. Mezei István PhD, nagykövetségi tanácsos, TéT attasé (Brüsszel EU) Roboz András nagykövetségi titkár, TéT attasé (Washington) Szekcióülések: 1. Tudomány és társadalom. Elnököl: dr. Hronszky Imre tszv. egy. tanár (BME) Elıadók: Bálint Vera, TéT attasé (London), Mányi István, TéT attasé (Bécs), Bádonfai Judit, TéT attasé (Berlin), Dvorszki László, TéT attasé (Tel-Aviv) 2. Kutatói képzés és mobilitás. Elnököl: Náray-Szabó Gábor, az MTA r. tagja, h. államtitkár (OM) Elıadók: Grosschmid Péter, TéT attasé (Helsinki), dr. Hagymási Tünde, TéT attasé (Róma), dr. Krasznai Zoltán, TéT attasé (Párizs), Jakab András, TéT attasé (Moszkva), dr. Zsigmond Attila (HunOR Iroda, Brüsszel) z MTESZ Székház, 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8. Szervezi: Oktatási Minisztérium, Külügyminisztérium Kürti Veronika 15 november 15. csütörtök 9.30 óra 11

10 A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE Külpolitika és diplomácia a 21. században Konferencia Bába Iván államtitkár: Nemzet és globalizáció Körmendy István (KüM): Magyar külpolitika és globalizáció Kiss J. László (TLI KTK, fıig.h.): A külpolitika vége, avagy új modell a kül- és biztonságpolitikában? Rostoványi Zsolt, tszv. egy. tanár (BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tsz.): Külpolitika és diplomácia mint a kultúrák közötti párbeszéd eszköze Nagy Péter (KüM): Virtuális diplomácia: Mítosz vagy valóság? Bajtay Péter (EU Budapesti Képviseletének munkatársa): Integrációs tagság és külpolitika. Mit jelent a magyar külpolitika átértékelıdése az EU-ban? Blahó András (BKÁE, egy. tanár): Gazdasági diplomácia és globalizáció Kardos Gábor (ELTE Nemzetközi Jogi Tsz., doc.): Emberi jogok és nemzetközi diplomácia Magyarics Tamás (TLI KTK tfm.): Globalizáció és a külpolitikai intézményrendszer - a State Department példája z Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Szervezi: Külügyminisztérium, Teleki László Intézet Éles Éva (Teleki László Intézet) november 15. csütörtök óra 16 BUDAPEST FİVÁROS FİPOLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZPONTI RENDEZVÉNYE Levéltári Nap Magyar Levéltárosok a XIX. században és a XX. század elsı felében Tudományos konferencia Szögi László elnök (M. Levéltárosok Egyesülete): A levéltáros szakma kialakulása és fejlıdése a XVIII. századtól a XX. század elejéig Héjj Csaba (BFL): Pest elsı archivárusai Horváth J. András (BFL): A Fıvárosi Levéltár tudományos intézménnyé alakulása H. Hanny Erzsébet (BTM): Egy sokoldalú fılevéltárnok: Toldy László Gajáry István (BFL): Egy kettétört tudóspálya - Ungár László ( ) Kálniczky László (MOL): Országos fılevéltárnok, szaktudós és hivatalnok: Csánki Dezsı országos fılevéltárnok életpályája Kálnoki Kiss Tamás (MOL): Vázlatrajz egy pályaképhez: Herzog József országos levéltári fıigazgató emlékének ébresztése Fazekas István (Bécsi levéltári delegátus): Magyar levéltárosok Bécsben, Ujváry Gábor (Bécsi Magyar Történeti Intézet): Tudománypolitika, történettudomány, forráskutatás. Magyar történeti kutatások Bécsben, Schwartz Katalin (BTM): Levéltáros klarissza apácák emlékezete Pál-Antal Sándor (Marosvásárhely): Derzsi Biás István marosvásárhelyi levéltáros és történész Sipos Gábor (Kolozsvár): László Dezsı és Markos András, az Erdélyi Református Levéltár megteremtıi Koday György (Pozsony): Batka János, Pozsony város levéltárosa Kanyar József (ny. levéltár-igazgató): A levéltárak értékmentı tevékenysége és tudományos mőhellyé válása a második világháború után Kalmár Ella - Kellner Judit - Szegıfi Anna: Szakmák és diplomák a BFL-ben az ezredfordulón z Szabó Ervin Könyvtár, 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. Szervezi: Budapest Fıváros Levéltára Sipos András november csütörtök-péntek óra 17 12

11 AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE A Magyary Zoltán és az OTKA posztdoktori ösztöndíjasok találkozója Csütörtök: Intézménylátogatás 18.00: A Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társaságának negyedik összejövetele z NyME F. épület, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Péntek 10 óra: A Magyary Zoltán és az OTKA posztdoktori ösztöndíjasok találkozója Elıadások, ösztöndíjak átadása, kerekasztal-beszélgetés Megnyitó: dr. Kiss Ádám h. államtitkár, az AMFK kuratóriumának tiszteletbeli elnöke A Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasok elıadásai: Szilágyi András: Mitıl különlegesek a melegkedvelı élılények fehérjéi? Sveiczer Ákos: Kvantált sejtciklusok hasadó élesztıgombában Zólyomi Gábor: A sumer irodalom számítógépes adatbázisa Oxfordban Vinkó József: Extragalaktikus szupernovák Paulovics Anita: Az államigazgatási eljárási jog korszerősítési tendenciái Rekeczky Csaba: Komplex analogikai vizuális mikroprocesszor biológiai motivációk és mérnöki lehetıségek Az OTKA posztdoktori ösztöndíjasok elıadásai: Czakó László: Secretin-MRCP: Új vizsgálómódszer a krónikus pancreatitis morfológiai és funkcionális diagnózisában Nógrády Noémi: Quorum-sensing-gátlási szignál mechanizmusok Salmonella és Escherichia coli törzsek esetében Szafián Péter: A nehézségi erıtér horizontális gradienseinek felhasználása a modern háromdimenziós gravitációs modellszámításokban Bálint József: Nem hagyományos reszolválási módszerek kutatása és a diasztereomer sóképzéses reszolválás összefüggésrendszerének vizsgálata Papp Júlia: Képzımővészet a felvilágosodás és a korareformkor sajtójában ( ) Gubicza Jenı: A deformációs anizotrópia diszlokációs modelljének alkalmazása a mikroszerkezet meghatározásában 16.15: A évi Magyary Zoltán és OTKA posztdoktori ösztöndíjak átadása Átadja: Pálinkás József, az MTA l. tagja, oktatási miniszter Lipták András, az MTA r. tagja, az OTKA elnöke Kerekasztal-beszélgetés az ösztöndíjasokkal Vezeti: dr. Réthelyi Miklós egy. tanár, az AMFK kuratóriumának elnöke Vitaindító: Pálinkás József, az MTA l. tagja, oktatási miniszter z NyME F. épület, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Szervezi: Alapítvány a Magyar Felsıoktatásért és Kutatásért, Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), Nyugyat-Magyarországi Egyetem Czinkos Tímea (99) Szitás József /1312 Harkányi Kornél 18 november hétfı-kedd óra AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORT MINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZVÉNYE 13

12 Település és ifjúsága Az ifjúsági közélet színterei Konferencia Köszöntık: Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter, Sasvári Szilárd, az Országgyőlés Kulturális Bizottságának elnöke Elıadások: Szabó László h. államtitkár: Az ifjúsági törvényrıl Lipp Márta, az MMI Kut. Oszt. ov.: Az ifjúság mővelıdési lehetıségei falun Délután: Bauer Béla, a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet ig.: A kultúrafogyasztás színterei, nagyvárosi szórakozási mővelıdési minták dr. Tomka Miklós: a fiatalok vallási szokásai Települési összefogás a fiatalokért cselekvési programok bemutatása Elıadások: Matiszlovicsné Horváth Éva, a hatvani Grassalkovich Mőv. Kp. ig.: Csengeri, hajdúnánási példák (A közmővelıdés köré épülı ifjúsági ellátó rendszer terve Hatvanban) dr. Kiss Lajos ügyv. elnök: A Rétközi Jóléti Szolgálat Alapítvány ifjúsági felzárkóztató programja Vita Kedd 9 óra Szekcióülések: 1. Ifjúság és települési közélet (Vezeti: Matiszlovicsné Horváth Éva ig.) 2. A hatékonyabb ifjúsági ellátás szervezeti strukturális lehetıségei (Vezeti: Bauer Béla ig.) 3. A közmővelıdés lehetıségei a fiatalok egyéni életútjának segítésében (Vezeti: Lipp Márta ov.) 4. Rendkívüli programok, ünnepi terek (Vezeti: Kupi Péter, isk. ig., az IFÖSZ munkabizottság vezetıje) 11 óra: Közös plenáris ülés a szekcióüléseken elhangzottakról az illetékes minisztériumok képviselıivel Zárszó: Szabó László h. államtitkár, Ficsor József, az IFÖSZ elnöke z Magyar Kultúra Alapítvány, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Szervezi: Ifjúsági és Sport Minisztérium Georgi Béla Zsolt (ISM) november 30. péntek óra 19 AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORT MINISZTÉRIUM KÖZPONTI RENDEZ- VÉNYE Ifjúság 2000 Konferencia Plenáris ülés Megnyitó elıadások: az ISM és az MTA vezetı képviselıi Elıadók, elıadások: Fábri György (MTA): Az ifjúság információs társadalma Kiss Paszkál (NIKI): Az információs társadalom ifjúsága Kérdések, korreferátumok, vita Nemeskéry István (ELTE Szociológiai Intézet): Az Ifjúság 2000 tanulságai 13.20: Kerekasztal-beszélgetés az ifjúságkutatásról Résztvevık: szociológusok, társadalomkutatók Az ifjúsági törvény fı irányai az információs társadalom fejlesztésében 14.50: Kerekasztal-beszélgetés a fiatalok információs környezetérıl (médiakutatók, sulinet, stb) z MTA Székház, II. em. Kisterem, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9. Szervezi: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Tudástársadalom Kutatóközpont az ISM és az MTA támogatásával Kuna Tibor (ISM) Lendvai Dóra (NIKI) 14

13 november 30. péntek óra 20 BUDAPEST FİVÁROS FİPOLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZPONTI RENDEZVÉNYE A Szent György téri ásatások leletei Az Anjou-kárpit Kerekasztal-beszélgetés A leletfeltárás vezetıje: B. Nyékhelyi Dorottya régész A beszélgetésen a feltárást és a restaurálást végzı kollégák vitatják meg a középkori leletegyüttes feltárása nyomán felmerült kérdéseket. A leletegyüttes márciusában lesz kiállításon látható, és akkorra jelenik meg az arról szóló szakkönyv is. z Budapesti Történeti Múzeum Budavári Palota E. ép., 1014 Budapest, Szent György tér 2. Szervezi: Budapesti Történeti Múzeum Bencze Zoltán ov. (20) Holló Szilvia Andrea 15

14 II. RENDEZVÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Védnök: Mikola István miniszter A Rendezvénytanács tagja: Dr. Mandl József fıosztályvezetı, az ETT titkára Az Operatív Bizottság tagja: Dr. Temesi Alfréda osztályvezetı Fejezetszerkesztı: Szolánka Józsefné október csütörtök-péntek 8.30 óra 21 Oxidative stress in neurodegeneration and ischemia Nemzetközi Semmelweis Symposium z Hotel Mercure Buda, 1013 Budapest, Krisztina krt Szervezi: Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémiai Intézete, 1085 Budapest, Üllıi út dr. Ádám Veronika november 5. hétfı óra 22 Újabb eredmények a mozgásszervi betegségek diagnosztikájában. A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet közös tudományos ülése Program: Az orvostanhallgatók részére kiírt reumatológiai pályázat díjainak átadása Tudományos elıadások: Újfalussy Ilona dr., ovh., Koó Éva dr., Phd., ov. Seszták Magdolna dr.: Izületi aktivitásmérésarthritis psoriaticában (Budai Irgalmasrendi Kórház, II. Reumatológiai Osztály, Bp.) Farbaky Zsófia dr., ov., 16

15 Budai Ilona dr., Bálint Beáta dr.: Lágyrészduzzanatok - miben segíthet a mozgásszervi ultrahang diagnosztika? (Budai Irgalmasrendi Kórház, Radiológiai Osztály, Bp.) Kaposi N. Pál dr., ov.: MR szerepe az osteochondritis disseans diagnosztikájában (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Bp.) z ORFI Lukács Klub, 1023 Budapest, Frankel Leó út Szervezi: Budai Irgalmasrendi Kórház Kht (BIK), Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) /1480, 1107 dr. Koó Éva (BIK), /1682 dr. Temesvári Péter 23 november 7. szerda óra Gyermekbetegségek újabb gyakorlati és elméleti kérdései 45 éves jubileumi tudományos ülés I. Madarasi Anna dr., Antal Magda dr., PhD (OÉTI): Antioxidáns status mucoviscidosisban (PhD munka része) Endre László dr., PhD (MÁV Kórház-Rendelıintézet): A gyermekkori asthma növekvı gyakorisága és ennek lehetséges okai Schuler Ágnes dr., PhD, Somogyi Csilla dr., Kiss Erika, Horváth Andrea, Tırös Ildikó, Puskás Katalin: Veleszületett anyagcsere betegségek szőrésének és gondozásának újabb aspektusai Gráf Rózsa: Tanulási zavar tünetegyüttesének elemzése 8 éves koraszülötteknél pedagógiai és neuropszichológiai vizsgálatok tükrében Szolnoky Miklós dr., Kalmár Ágnes dr., PhD, Sztranyák Anikó, Újhelyi Rita dr., Megyeri Pál dr., PhD, Blatniczky László dr., PhD (SE Heim Pál Gyermekkórház; SzTE Gyermekklinika): A humorális immunválasz-készség vizsgálatának jelentısége immunhiányos állapotokban Lellei István dr., Garay Zsolt dr., Kónya Katalin dr., Rutkai János dr., Takács Ilona dr.: Gyermekkori subglotticus haemangioma Garay Zsolt dr., Lellei István dr., Kónya Katalin dr., Rutkai János dr.: Objektív hallásszőrés újszülötteknél Gellért Szilvia dr., Debrıdi Mária dr., Papp Istvánné, Maharig Ghaleb, Neményiné Percz Katalin: A laryngeális maszk használata gyakorlatunkban Kerekes Éva dr., Viola Sándor dr., PhD, Barna Judit dr., Körmendi Zoltán dr.: Kísérlet az életminıség vizsgálatára ICP-s betegeinknél z Budai Gyermekkórház Könyvtára, 1023 Budapest, Bolyai u. 7., III. em. Szervezi: Budai Gyermekkórház prof. dr. Péter Ferenc 24 november 8. csütörtök óra Ünnepi rendezvény a Fodor József Országos Közegészségügyi Központban (OKK) Üléselnök: dr. Ungváry György az MTA dr., tszv. egy. tanár, fıig. Kertészné dr. Lebovics Vera PhD, Tuboly Eszter tm., dr. Mészáros László tm., dr. Farkas József az MTA r. tagja, egy. tanár, dr. Gaál Ödön kand, fıov.: Nagy hidrosztatikai nyomással kezelt szeparált pulykahúspép lipidoxidációs paramétereinek és mikrobiológiai állapotának tanulmányozása (OKK Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézete, SZIE Kertészettudományi Kar) dr. Kerekes Andor ov.: Külföldi és hazai radiológiai környezet ellenırzı rendszerek tudományos megalapozottsága és gyakorlati mőködtetése (OKK - Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézete) dr. Tompa Anna, az MTA dr., int. ig., dr. Major Jenı PhD, dr. Bíró Anna PhD, dr. Jakab Mátyás, dr. Marcsek Zoltán kand, ov., dr. Forgács Zsolt PhD, ovh.: Komplex prevenciós kutatások a hazai egészségi állapot javítására (OKK Országos Kémiai Biztonsági Intézete) dr. Schoket Bernadette PhD, ov.: Metabolizmus polimorfizmusok, környezeti kémiai expozíció és az egyéni biológiai érzékenység összefüggései (OKK Országos Környezetegészségügyi Intézete) dr. Tátrai Erzsébet kand., ov.: Az azbeszt pótlá- 17

16 sára szolgáló wollasztonit in vivo és in vitro pulmonális toxicitása (OKK - Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézete) z Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Fodor József Elıadóterem, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Szervezi: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ , dr. Nagy Zsolt ov. november 9. péntek óra 25 Dies Academicus Az Egyetemi Tanács nyilvános ünnepi ülése Részletesen l.: 348 OM november 9. péntek óra 26 Semmelweis Emlékelıadás A gyermekágyi láztól a DIC-ig Részletesen l.: 357 OM november 10. szombat óra 27 A felnıtt hemiplég beteg rehabilitációja Tudományos Fórum Markovicsné Landor Erika (SE Fiziotherápiás Tsz.): A gyógytornászok a felnıtt hemiplég beteg rehabilitációjában dr. Benczúr Miklósné (Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Mozgásfogyatékosügyi Szekciója): A szomatopedagógia felnıtt hemiplég beteg rehabilitációjában Bökényi Terézia, Tarczay Klára, Korkáné Némedi Anna, Molnár Julianna: A felnıtt hemipleg beteg rehabilitációja a konduktív pedagógia módszereivel dr. Mogánné Tölgyessy Szilvia (OORI): A rehabilitációs foglalkoztató terápia (ergoterápia) Megbeszélés, vita z MEOSZ Nagy Tanácsterem, 1032 Budapest, San Marco u. 78. Szervezi: Magyar Rehabilitációs Társaság Mozgásterapeuta-pedagógus Munkacsoportja, Magyar Gyógytornászok Társasága, Magyar Konduktorok Egyesülete, Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Mozgásfogyatékosságügyi Szekciója dr. Benczúr Miklósné, Tarczay Klára, (72) Zethner Györgyi november 12. hétfı óra 28 A debreceni Neurológiai Klinika alapításának 80. és az Elektrofiziológiai Laboratórium alapításának 40. évfordulója Jubileumi emlékülés Megnyitja: dr. Gyıry Kálmán rektor Megnyitó elıadás: dr. Fésüs László centrumelnök Köszöntı: dr. Majerszky Klára c. egy tanár Elıadók: dr. Leel-İssy Lóránd c. egy. tanár, dr. Mechler Ferenc egy. tanár, dr. Hegedős Katalin egy. tanár, dr. Csiba László egy. tanár z DE OEC Tanterme, 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Szervezi: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (52) dr. Csiba László 18

17 29 november 14. szerda óra Csontdenzitás, kalcium-anyagcsere egyes gyermek-csoportokban 45 éves jubileumi tudományos ülés II. Bevezetı: Péter Ferenc dr., az MTA dr. Muzsnai Ágota dr., PhD, Péter Ferenc dr., az MTA dr., Gyimesi János dr., PhD, Jánosi István (Pharmavit Rt., Planimeter Kft.): Csont ásványianyag-tartalom vizsgálata egészséges éves iskolás gyermekek körében mobil pqct-vel mérve Micskey Éva dr., PhD, Muzsnai Ágota dr., PhD, Gyimesi Judit dr., Péter Ferenc dr., az MTA dr.: Kalcium anyagcsere coeliákiában Viola Sándor dr., PhD, Péter Ferenc dr., az MTA dr., György István dr., Szécsényi-Nagy István dr., Urbanek Krisztina dr. (Pest megyei Flór Ferenc Kórház): Adolescens idiopathias scoliosis és Scheuermann-kór etiopathomechanizmusának tisztázását szolgáló eredményeink György István dr., Vannai Judit dr., Péter Ferenc dr., az MTA dr.: Csontsőrőség vizsgálatok hypogonad és hyperandrogén leányoknál Vannai Judit dr., Péter Ágnes dr., Nagy- Szakáll Zsuzsanna dr., Blatniczky László dr., PhD: Csontsőrőség vizsgálat, mint az I-es típusú (inzulin dependens) diabetes mellitus gondozásának szerves része z Budai Gyermekkórház Könyvtára, 1023 Budapest, Bolyai u. 7., III. em. Szervezi: Budai Gyermekkórház prof. dr. Péter Ferenc 30 november 15. csütörtök óra Sugáregészségügy Magyarországon Tudományos ülés Megnyitó: prof. dr. Köteles György, az MTA dr. Elıadások: Pellet Sándor kand.: A sugáregészségügy kialakulása, helyzete és fejlesztés irányai az EU csatlakozás elıkészítésére Kerekes Andor dr.: A környezet radiológiai ellenırzésébıl származó adatok feldolgozása, kapcsolódás globális és nemzeti rendszerekhez Guczi Judit tm.: Hatósági Környezeti radiológiai ellenırzı rendszerek Ballay László dr.: A munkahelyi sugáregészségügy fejlıdése, a sugáregészségügyi oktatás jelentısége Bojtor Iván ov.: Új feladatok a munkahelyi személyi dozimetriában Giczi Ferenc dr., Pellet Sándor dr.: A paciens sugárterhelésének felmérése, minıségbiztosítás bevezetése Thuróczy György dr.: A nem ionizáló sugárzások elleni védelem szabályozásának fejlıdése z Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Frederic Joliot-Curie Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Könyvtára, 1221 Budapest, Anna u. 5. Szervezi: F. J. C. Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet dr. Köteles György november 16. péntek óra 31 A pulmonológia jelene és a jövı kihívásai Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet centenáriumi tudományos ülése Megnyitó: dr. Ajkay Zoltán fıig. fıorvos 19

18 Referátumok: Szállási Árpád egy. tanár: A tuberculosis mint morbus Hungaricus prof. Andrzej Szcseklik: Aspirin induced asthma prof. Joachim Müller- Quernheim: Genetics of sarcoidosis prof.walter Klepetko: Lung transplantation prof. Hutás Imre egy. tanár: A tuberkulózis terápiája dr. Magyar Pál egy. tanár: Új lehetıségek a COPD kezelésében dr. Böszörményi Nagy György egy. tanár: Akut légzészavarok tüdıbetegségekben dr. Kraszkó Pál egy. tanár : A tüdırák, mint a XXI. század legnagyobb kihívása dr. Strausz János egy. tanár : Intervenciós pulmonológia dr. Herjavecz Irén egy. doc. : Asztma terápia. Jelen és jövı dr. Csekeı Attila egy. doc.: Mellkassebészet a XXI. században z Pesti Vigadó, 1051 Budapest, Vigadó tér 2. Szervezi: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet dr. Herjavecz Irén november 21. szerda óra 32 Újabb gyermekendokrinológiai megfigyelések 45 éves jubileumi tudományos ülés III. Blatniczky László dr., PhD, Nagy-Szakáll Zsuzsanna dr., Pánczél Pál dr., PhD, Péter Ágnes dr., Vannai Judit dr. (SE ÁOK, III. Belklinika): Autoimmun markerek jelentısége az I-es típusú (inzulin dependens) diabetes mellitus korai felismerésében és kezelésében Kalmár Ágnes dr., PhD, Sztranyák Anikó, Vaszil László dr., Szolnoky Miklós dr., Horkay Béla dr., Főrész József dr., PhD, Blatniczky László dr., PhD (SE Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Kórélettani Kutatóosztály): I. típusú diabetes mellitusban szenvedı gyermekek cytokin termelésének vizsgálata Badacsonyi Szabolcs dr., Micskey Éva dr., PhD, Blatniczky László dr., PhD: Inzulin dependens diabetes mellitus gastrointestinalis szövıdményeinek követése elektrogastrográfia segítségével Ilyés István dr., PhD, Felszeghy Enikı dr. (Gyermekklinika, Debrecen): Autoimmun pajzsmirigy betegségek a gyermekkorban Péter Ferenc dr., az MTA dr., Muzsnai Ágota dr., PhD: Egyes autoimmun markerek változásai gyermek- és serdülıkori Basedow-kórban Tar Attila dr., PhD, Kemény János dr., Muzsnai Ágota dr., PhD, Hegedős Éva dr., Péter Ferenc dr., az MTA dr. (Madarász utcai Gyermekkórház): Chronicus autoimmun thyreoiditis okozta hypothyreosis az elsı életévekben Halász Zita dr. (SE ÁOK II. Gyermekklinika): MEN syndroma gyermekkorban Szécsényi-Nagy István dr., Hegedős Éva dr., György István dr., Muzsnai Ágota dr., PhD, Schuler Ágnes dr., PhD, Péter Ferenc dr., az MTA dr.: A belsı nemiszervek szonográfiás vizsgálatának gyermekendokrinológiai jelentısége z Budai Gyermekkórház Könyvtára, 1023 Budapest, Bolyai u. 7. III. em. Szervezi: Budai Gyermekkórház prof. dr. Péter Ferenc FÖLDMŐVELÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Védnök: Vonza András miniszter A Rendezvénytanács tagja: Dr. Marton István fıosztályvezetı Az Operatív Bizottság tagja, fejezetszerkesztı: Dr. Pécsi Mária fıosztályvezetı-helyettes 20

19 33 november 5-6. hétfı-kedd óra VIII. Fórum a szaporodásbiológiáról Tudományos konferencia Hétfı: Nyílt fórum a szaporodásbiológia aktuális kérdéseirıl Elıadások: Legújabb hazai és nemzetközi tenyészértékek ismertetése az ivadékvizsgálat tükrében A szaporodásbiológia legújabb állategészségügyi szabályozása Kedd: Szaporodásbiológiai Találkozó 1. Takarmányozási szekció 1/1 Szarvasmarha takarmányozás és szaporítás 1/2 Tenyészsüldı felnevelés 2. Zootechnika szekció 2/1 A szaporítás szerepe a szarvasmarha-tenyésztési programok hatékony megvalósításában (globalizáció és a nemzeti tenyésztés) 2/2 Reprodukció a sertéstenyésztés szolgálatában 2/3 A szaporítás korszerősítése hogyan segíti a lótenyésztést 2/4 A csikószaporulat növelése mővi eljárásokkal 2/5 Baromfifélék ivarsejtjeinek mélyhőtéses tárolása, mint ex situ génmegırzés 2/6 Zootechnika - állatkerti állatok szaporítása 3. A jövı szaporodásbiológusai z Hotel Nimród, 2099 Dobogókı Szervezi: Pest megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenırzı Állomás (28) Biszkupné Nánási Klára 34 november 6. kedd óra Tudomány a gyakorlatban Nyílt nap a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztı Intézet Kht.-ben Megnyitó: dr. Erdıs Zoltán tud. ig.: Csonthéjas gyümölcsök nemesítésének perspektívái Elıadók, elıadások: dr. Kerek Mária Magdolna tfm.: Új kajszibarack fajták Skola István: Új alanyfajták z Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató - Fejlesztı Intézet Kht., 2700 Cegléd, Szolnoki út 52. Szervezi: Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató - Fejlesztı Intézet Kht. (53) Gubán Klára november 6. kedd óra 35 A kutatás-fejlesztés és a hazai mezıgépgyártás kapcsolata Szakmai tanácskozás Elıadók, elıadások: dr Fenyvesi László int. ig.: Az FVM Mőszaki Intézet szerepe a hazai mezıgépfejlesztésben dr. Hajdú József fıov.: A hazai mezıgépek piaci lehetıségei dr. Szente Márk ig.: A gépvizsgálati eredmények hasznosítása a hazai mezıgépfejlesztésben z FVM Mőszaki Intézet V. em. Tanácsterem, 2100 Gödöllı, Tessedik S. u. 4. Szervezi: FVM Mőszaki Intézet, FVMMI GM Gépminısítı Kht. (28) dr. Hajdú József november 6. kedd óra 36 21

20 A Gabonatermesztési Kutató Kht. legújabb kutatási eredményei Nyilvános Tudományos Tanácsülés Megnyitó: dr. Frank József ig., a tud. dr. Köszöntı: dr. Proksza János kand., igh. Elıadó, elıadások: dr. Matuz János kand.: A GK Kht. legújabb kutatási eredményei dr. Mesterházy Ákos, a tud. dr.: A búza ellenállóságának növelése a betegséget okozó vírusokkal, rozsdákkal, lisztharmattal, fuzáriummal és a károsító rovarokkal szemben Toldiné Tóth Éva dr.: A kukorica betegségekkel szembeni ellenálló képességének javítása Nagyné Kutni Rózsa: A napraforgó rezisztenciájának növelése a kórokozókkal szemben Zárszó Fajtaelismerı oklevelek átadása a nemesítıknek: dr. Frank József, a tud. dr. z Gabonatermesztési Kutató Kht., 6726 Szeged, Alsókikötısor 9. Szervezi: Gabonatermesztési Kutató Kht. (62) dr. Matuz János november 6. kedd óra 37 Nyílt nap a Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt.-nél Borsó- és babnemesítés z ZKI Rt. Újmajori Állomása, 3024 Selyp Szervezi: Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt. (37) dr. Csizmadia László (zkicsl###mail.matav.hu) 38 november 7. szerda óra Nyílt nap a Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban Szervezett intézetlátogatás elıre bejelentett csoportok részére Program: Általános ismertetés az MBK-ról (Kiss-Dala László) Videofilm vetítés: Biztonságos bioipar Látogatás az MBK ELISA laboratóriumában (dr. Barna-Vetró Ildikó) Látogatás az MBK GMO laboratóriumában (dr. Olasz Ferenc) z MBK, 2100 Gödöllı, Szent-Györgyi A. u. 4. Szervezi: Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (28) /106 Kiss-Dala László 39 november 7. szerda óra 22

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet, a Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet és a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

P R O G R A M Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)

P R O G R A M Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) P R O G R A M Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) NYITÓNAP 2016. július 12., kedd Helyszín: KKM Bem József tér, Konferenciaterem 1027 Budapest, Bem rkp. 47. 8.30 Regisztráció 9.00 Szijjártó Péter

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap Június 29. PÉCS PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (Pécs, Akác u. 1.) A rendezvény fővédnöke: Prof. Dr. Czirják László 9.00-10.00 Regisztráció, reggeli falatkák, üdítő, kávé 10.00-10.10 Megnyitó

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel****

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel**** A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel**** 2015. november 5-7. Programfüzet Tisztelt Kongresszusi

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a Biológia Fizika, Földtudomány és Matematika Kémia és Vegyipar Műszaki szekciókban 2012. november 14. (szerda) Veszprém A konferencia helyszíne:

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Business & Technology Konferencia

Business & Technology Konferencia Magyar Közgazdasági Társaság Business & Technology Konferencia 2016. február 23-25. BME Q épület IV. emelet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (tervezet

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. Tudományos program 2011. április 29., péntek Referátumok Prof. Dr. Túri Sándor,

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 A Gabonakutató Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 című rendezvényére.. KILENC ÉVTIZED ÉS A JELENLEGI KUTATÁSI EREDMÉNYEK Időpont: 2014. november 18. (kedd) 10.30 17.30 2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. Pécs 2012 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány XXI. CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁJA PROGR AMFÜZET Székelyudvarhely,

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) 620-700 Fax: 06 (32) 620-713 Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott 06 (32) 620-700 Dr. Kalocsai Péter Igazgató 06 (32) 620-758

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tudományos Diákköri Konferencia november 10. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

MEGHÍVÓ. Tudományos Diákköri Konferencia november 10. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar MEGHÍVÓ Tudományos Diákköri Konferencia 2011. november 10. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARA tisztelettel meghívja Önt a 2011/2012-es tanév TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Kardiológiai rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Állami Szívkórház, Balatonfüred 8230 Balatonfüred Gyógy tér 2. 06 87 584 584 06 87 584 588 I-es Kardiológiai Rehabilitációs Dr. Endersz Frigyes 1 hónap

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998 Bajor- Magyar Gazdasági Konferencia München 2013. április 18-19. Helyszín: München, Magyar Főkonzulátus München, Wollmannstr.2. Programtervezet A rendezvény fővédnökei: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, uniós

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVII. Nemzetközi Emléknapja április 27. Vegyipar Háza

A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVII. Nemzetközi Emléknapja április 27. Vegyipar Háza A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVII. Nemzetközi Emléknapja 2012. április 27. Vegyipar Háza Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmié Ügynökség statisztikai adatai szerint az Európai

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben