A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: február 1-tıl

2 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum Megbízás felvétele Általános rendelkezések Megbízás ügyfélszolgálati felvétele Megbízás üzletkötıi felvétele Megbízás végrehajtásának szempontjai Végrehajtási helyszínek A megbízás végrehajtása A legkedvezıbb végrehajtás pénzügyi eszközönként Részvények A Budapesti Értéktızsdére bevezetett részvényekre vonatkozó megbízások végrehajtása Külföldi tızsdére bevezetett részvényekre vonatkozó megbízások végrehajtása Tızsdére bevezetett határidıs instrumentumok Tızsdén kívüli pénzügyi eszközök Állampapírok Kötvények Befektetési jegyek Egyéb pénzügyi eszközök Allokáció és megbízások összevont teljesítése Értesítés megbízás végrehajtásáról Ügyfél határozott utasítása Végrehajtási politika értékelése és felülvizsgálata Legkedvezıbb végrehajtás igazolása Záró rendelkezések

3 Preambulum A befektetési vállalkozásokról és árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Fióktelep) köteles az ügyfél megbízását a legkedvezıbb módón végrehajtani. Ezen kötelezettségét jelen Végrehajtási politika (a továbbiakban: politika) elkészítésével és következetes betartásával biztosítja. Jelen politika a Fióktelep lakossági és szakmai ügyfelei vonatkozásában kerül alkalmazásra. Elfogadható partner számára végzett tevékenység és nyújtott szolgáltatás esetén a Fióktelep jelen politikától eltérıen is teljesítheti kötelezettségeit. 1. Megbízás felvétele 1.1. Általános rendelkezések Lakossági ügyfél megbízást az ügyfélszolgálaton keresztül személyesen írásban, illetve telefonon keresztül adhat. Szakmai ügyfél megbízását a kijelölt üzletkötı telefonon, illetve elektronikus levelezési csatornán keresztül (pld. , Bloomberg) veszi fel. A megbízás felvételét is tartalmazó telefonos beszélgetések rögzítésre, illetve az üzenetek tárolásra kerülnek A megbízások felvételének további részletszabályait így az üzleti órák, elérhetıségek, hangfelvételek kezelése, szóbeli megbízás írásba foglalása a Fióktelep Üzletszabályzata tartalmazza A felvett megbízásokról, azok jellegétıl függıen elektronikus rendszerben (ERI Bancaire, a Fióktelep által használt nyilvántartási rendszer) rögzíti vagy papír alapú kötjegy készül Az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások teljesítésére vonatkozó szabályokat jelen politika 5-ös fejezete tartalmazza Megbízás ügyfélszolgálati felvétele A lakossági ügyfelek kiszolgálása a Fióktelep ügyfélszolgálatán keresztül történik Az ügyfélszolgálati munkatárs a megbízásokat a Fióktelep által használt ERI rendszerben rögzíti vagy telefonon keresztül továbbítja a lakossági ügyfelek kezelésére kijelölt üzletkötınek Megbízás üzletkötıi felvétele A szakmai ügyfelek megbízásainak felvétele a szakmai ügyfelek kiszolgálására kijelölt üzletkötıkön keresztül történik A megbízást az üzletkötı telefonon, vagy elektronikus levelezési rendszeren keresztül (pld. , Bloomberg) az pontnak megfelelı eljárással veszi fel és az ügyfél által megadott paraméterek szerint az ERI rendszerben vagy közvetlenül az adott tızsdei 3

4 kereskedési rendszerben rögzíti, vagy telefonon / elektronikus levelezési rendszeren keresztül továbbítja a végrehajtásért felelıs partnercég üzletkötıjének 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai 2.1. A megbízások végrehajtását számos tényezı befolyásolja, úgymint a megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszköz ár(folyam)a, a megbízás költsége(i), a gyorsaság, a megbízás teljesíthetıségének és végrehajtásának valószínősége, az ügylet elszámolhatósága, a megbízás mérete, jellege, és egyéb, a végrehajtás szempontjából lényeges megfontolások. A fenti tényezık relatív fontosságának meghatározásánál a Fióktelep az alábbi szempontokat veszi figyelembe és azokat a jelen fejezetben meghatározott elvek alapján értékeli: a) az ügyfél jellemzıi, beleértve az ügyfél lakossági vagy szakmai minısítését; b) a megbízás jellemzıi és jellege, beleértve az ügyfél esetleges konkrét rendelkezéseit; c) a megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszközök jellemzıi;, d) a lehetséges végrehajtási helyszínek jellemzıi, ahová a megbízás továbbítható. A fent említett szempontokat a Fióktelep egyenként és összességükben is értékeli Annak biztosítására, hogy a lakossági ügyfelei megbízásainak végrehajtásakor az ügyfél számára a legkedvezıbb eredményt érje el, a Fióktelep - az ügyfél határozott utasításának hiányában - mindazon tényezıket figyelembe veszi, amelyek révén a megbízás az ún. teljes ellenérték tekintetében a lehetı legeredményesebben hajtható végre. A teljes ellenérték fogalma magában foglalja az adott pénzügyi eszköz árát, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó költségeket, beleértve az ügyfél számára felmerülı, a megbízás végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó valamennyi ráfordítást A szakmai ügyfelek megbízásainak végrehajtása esetében is az ár(folyam), valamint a költségek a legtöbb esetben jelentıs relatív fontossággal bírnak a lehetı legkedvezıbb eredmény elérése szempontjából Az ár(folyam) és a költségek relatív fontosságán túl azonban elıfordulhat az is, hogy más tényezık úgymint a megbízás piacra gyakorolt hatása, a gyorsaság, a megbízás teljesíthetısége és elszámolhatósága, a megbízás mérete, jellege, és egyéb, a végrehajtás szempontjából lényeges megfontolások fontosabbnak bizonyulnak a megbízás lehetı legkedvezıbb végrehajtása érdekében A Fióktelep bizonyos körülmények között, egyes ügyfélmegbízások, pénzügyi eszközök illetve piacok vonatkozásában így például ha az adott teljesítési helyen az adott idıpontban nem áll rendelkezésre a megbízás egyösszegő végrehajtásához szükséges likviditás, ha az ügyfél által adott megbízás a standard piaci kötésméretet meghaladja, illetve illikvid eszközök esetén jogosult a fent felsorolt tényezık fontossági sorrendjét saját belátása szerint meghatározni. Ennek megfelelıen a Fióktelep adott esetben dönthet úgy, hogy a legjobb azonnal elérhetı ár(folyam) nem jelenti az ügyfél számára a megbízás legeredményesebb végrehajtását A Fióktelep törekszik az érintett pénzügyi eszköz vonatkozásában valamennyi végrehajtási helyszín összes tényezıjét figyelembe venni, és az összehasonlítást egységes szempontok szerint biztosítani, de a megbízás tárgyának és a lehetséges végrehajtási helyszínek eltérı jellegzetességeibıl adódóan elıfordulhat, hogy egyes tényezık nagyobb hangsúllyal szerepelnek az összehasonlításban. 4

5 3. Végrehajtási helyszínek 3.1. A Fióktelep kizárólag olyan végrehajtási helyszínekkel áll a megbízás végrehajtására irányuló szerzıdéses kapcsolatban, ahol jelen politikában foglaltak érvényesítése biztosított Az Ügyfél határozott utasítása hiányában a Fióktelep figyelembe veszi mindazon, jelen politikában feltőntetett végrehajtási helyszíneket, amelyek a megbízás végrehajtásának esedékességekor nyitva vannak A megbízásokat a Fióktelep jelen politika alapján azon szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben, rendszeres internalizálónál, árjegyzınél, transzfer ügynöknél, vagy más, likviditás biztosítására létrejött személynél vagy szervezetnél, illetve hasonló feladatokat ellátó harmadik országbeli személynél vagy szervezetnél hajtja végre, melyek jelen politikában feltőntetésre kerülnek Az Ügyfél kifejezett rendelkezése esetén a Fióktelep jogosult olyan végrehajtási helyszínen is végrehajtani a megbízást, amely jelen politikában nem került feltőntetésre A Fióktelep közvetlen tagsággal rendelkezik a Budapesti Értéktızsdén, valamint a GL rendszeren keresztül közvetlenül tudja teljesíteni az ügyfelek megbízásait a lengyel tızsdén (WSE) A Fióktelep anyavállalata, a KBC Securities Brüsszel, illetve rajtuk keresztül a Fióktelep az alábbi végrehajtási helyszínekhez rendelkezik közvetlen vagy közvetett hozzáféréssel: Ország Végrehajtási helyszín Tag Elektronikus Legkedvezıbb végrehajtási helyszín Amerika USA E x Anglia Euronext Liffe London M Anglia London Stock Exchange I E x Anglia UK AIM Market M x Ausztrália Ausztrália M Ausztria Ausztria M Belgium Euronext Brussel I E x Belgium Euronext Liffe Brussel I E Csehország Prague Stock Exchange I E Dánia Dánia M x Dél Afrika Dél Afrika M Finnország Finnország M x Franciaország Euronext Liffe Parijs M Franciaország Euronext Parijs I E x Görögország Görögország M Hollandia Euronext Amsterdam I E x Hollandia Euronext Liffe Amsterdam I E 5

6 Hong-Kong Hong-Kong M Írország Írország M Japán Japan M 6 Kanada Kanada E x Lengyelország Warsaw Stock Exchange I E x Luxemburg Bourse de Luxembourg I E x Magyarország Budapest Stock Exchange I E x Németország Duitsland Floor E x Németország Xetra I E x Norvégia Norvégia M x Olaszország Olaszország E x Portugália Euronext Lissabon I E x Spanyolország Spanyolország E x Svájc Svájc E x Svédország Svédország M x Szingapúr Szingapúr M Új Zéland Új Zéland M Eurex Magyarázat: Tag (I): A KBCS csoport tagsággal rendelkezik az adott piacon. E: Elektronikus megbízás továbbítás / feldolgozás M: Manuális megbízás továbbítás / feldolgozás Európa Ausztria Belgium Csehország Dánia Egyesült Királyság Finnország Franciaország Hollandia Lengyelország Magyarország Németország Németország Norvégia Olaszország Portugália Wiener Börse Euronext M Burza Cennych Papirú Praha OMX London Stock Exchange OMX Euronext Euronext Gielda Papierów Wartosciowich w Warszawie Budapesti Értéktızsde Börse Stuttgart Deutsche Börse Oslo Bors Borsa Italiana Euronext

7 Románia Spanyolország Svájc Svédország Amerika Kanada USA USA USA USA USA Bursa de Valori Bucuresti Bolsa de Madrid Exfeed OMX TSX Group- Canadian Stock Exchange American Stock Exchange Dow Jones Nasdaq New York Stock Exchange OPRA/CBOE 4. A megbízás végrehajtása 4.1. A Fióktelep a kereskedési profiljában szereplı egyes pénzügyi eszközökre vonatkozóan, tekintettel azok különbözı paramétereire, eltérı eljárásmódot alkalmaz a legkedvezıbb végrehajtás biztosítása érdekében. Amennyiben a végrehajtást befolyásoló körülményekben bekövetkezett változásból adódóan így a végrehajtási rendszer meghibásodása esetén a Fióktelepnek nincs lehetısége jelen fejezet rendelkezéseit figyelembe venni, a Fióktelep jogosult eltérı szempontok alapján eljárni. Ebben az esetben a Fióktelep az adott helyzetben lehetséges legkedvezıbb módon törekszik a megbízást teljesíteni Az ügyfél esetleges ellenkezı értelmő határozott utasításának hiányában a Fióktelep az Ügyfél megbízását végrehajtási politikájának megfelelıen az alábbi módok valamelyike (vagy azok kombinációja) révén hajtja végre: (1) A megbízás végrehajtható közvetlenül a szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben, illetve, amennyiben a Fióktelep közvetlenül nem tagja az adott szabályozott piacnak vagy multilaterális kereskedési rendszernek, úgy végrehajtásra továbbíthatja a megbízást egy olyan piaci szereplınek, amellyel az adott szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer vonatkozásában a megbízások kezelését szabályozó megállapodással rendelkezik. (2) A megbízás végrehajtás céljából továbbítható egy másik brókercéghez illetve a KBC Csoport vagy Fióktelep valamely leányvállalatához, amely esetben a Fióktelep vagy maga határozza meg a tényleges végrehajtási helyszínt és ennek megfelelıen utasítja a másik brókercéget, vagy meggyızıdik róla, hogy a másik brókercég megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek lehetıvé teszik a Fióktelep számára, hogy a jelen végrehajtási politikában foglaltakat teljesítse. (3) A végrehajtási politika lehetıvé teszi az ügyfélmegbízások szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívüli végrehajtását például úgy, hogy a Fióktelep maga szerepel teljesítési helyként ha a Fióktelep megítélése szerint így nyílik lehetıség az adott megbízás lehetı legeredményesebb végrehajtására. Mindazonáltal, a megbízás szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívüli végrehajtásához a Fióktelep köteles az ügyfél elızetes kifejezett hozzájárulását beszerezni. 7

8 A megbízás továbbítása esetén amennyiben az Ügyfél a szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren, illetve hasonló Európai Unión kívüli piacon vagy más végrehajtási helyszínen kívül végrehajtásához kifejezetten hozzájárult a megbízást végrehajtó brókercég, vállalt kötelezettségeinek az említett piacok igénybevételével is jogosult eleget tenni. (4) Kollektív befektetési társaságok (collective investment undertaking) befektetési jegyei esetében a megbízás transzfer ügynök részére is továbbítható. 5. A legkedvezıbb végrehajtás pénzügyi eszközönként 5.1. Részvények A Fióktelep kizárólag piaci áras vagy limitáras megbízások esetén, a 3.6-os pontban megjelölt piacok vonatkozásában biztosítja a legkedvezıbb végrehajtást, a következı szabályok szerint: Alapszabály, hogy a rendszer a megbízás felvételének idıpontjában kereskedési lehetıséget biztosító végrehajtási helyszíneket veszi számításba A Fióktelep álláspontja szerint általánosságban megállapítható, hogy az egyazon ISIN kóddal rendelkezı, több piacra is bevezetett ún. dual-listed részvények vonatkozásában a honos piac ( home market ) tızsdéjén (ahol a részvényt kibocsátották) történı teljesítés jelenti az Ügyfél számára a legkedvezıbb végrehajtást. Ezért az Ügyfél határozott utasításának hiányában a legkedvezıbb végrehajtás funkció kiválasztásával a megbízásokat az ERI rendszer automatikusan az adott részvény honos piacára továbbítja teljesítésre. Ez azt jelenti, hogy a rendszer bizonyos esetekben felülírhatja a kiválasztott értékpapírt. Limitáras megbízás esetén a rendszer azon végrehajtási helyszíneket veszi csak számításba, amelyeken a megadott devizanemben történik az elszámolás. Ebben az esetben az értékpapír kiválasztásának lehet hatása a legkedvezıbb végrehajtás validálási folyamatára. Eltérı deviza meghatározására a pénzügyi eszköz kiválasztásával van lehetıség A Budapesti Értéktızsdére bevezetett részvényekre vonatkozó megbízások végrehajtása A Budapest Értéktızsde Zrt. által üzemeltetett kereskedési rendszerbe bevezetett részvényekre vonatkozó megbízásokat a Fióktelep közvetlenül közvetítı igénybevétele nélkül teljesíti A több kereskedési egységben végrehajtott megbízást a rendszer súlyozott átlagáron számolva, egyetlen kereskedési tételként jeleníti meg. A megbízás végrehajtásának feltőntetett idıpontja a legkésıbb teljesült kötés idıpontjával azonos Külföldi tızsdére bevezetett részvényekre vonatkozó megbízások végrehajtása A külföldi tızsdére bevezetett részvényekre vonatkozó megbízásokat a Fióktelep a KBC Securities brüsszeli anyavállalatának vagy a KBC Securities csoport egy másik leányvállalatának (fióktelepének) továbbítja teljesítésre. A megízások továbbítása a KBC Securities Brüsszel felé az anyavállalat által is használt ERI rendszeren keresztül történik, míg más fióktelepek felé történı továbbítás történhet telefonon vagy egyéb elektronikus 8

9 csatornán keresztül (pld. , Bloomberg) is a megfelelı üzletkötı részére (például a román, cseh és lengyel piacra bevezetett instrumentumok vonatkozásában). A Fióktelep a GL rendszeren keresztül közvetlen eléréssel rendelkezik a lengyel tızsdéhez, így ezen részvényekre vonatkozó megbízások teljesítése történhet ezen a csatornán keresztül is A megbízások továbbítása a felvételnek megfelelı idırendben történik, a megbízást adó Ügyfél rendelkezéseinek megfelelıen Tızsdére bevezetett határidıs instrumentumok A szabályozott piacra bevezetett tızsdei instrumentumokra vonatkozóan a Fióktelep kizárólag az Ügyfél által megadott specifikus instrukciót fogad el A Fióktelep a Budapesti Értéktızsdére bevezetett határidıs deviza ügyletekre vonatkozó megbízásokat - tekintettel az alacsony likviditásra - a bankközi devizapiac szereplıinek részvételével teljesíti Tızsdén kívüli pénzügyi eszközök Amennyiben az ügyfél elızetesen kifejezetten hozzájárult a megbízás szabályozott piacon kívüli végrehajtásához és a Fióktelep jelen politika szerint végzett mérlegelése során úgy állapította meg, hogy a megbízás az adott piacon teljesíthetı a legkedvezıbb feltételekkel, a Fióktelep közvetetten, olyan harmadik fél közvetítésével hajtja végre a megbízást, amellyel a megbízás végrehajtását szabályozó megállapodással rendelkezik Állampapírok A Fióktelep az Államadósság Kezelı Központ Zrt. által kibocsátott Magyar Államkötvények és Diszkont Kincstárjegyek vonatkozásában sajátszámlás kereskedelmet folytat, tranzakcióit adás-vételi ügyletek keretében bonyolítja Kötvények A Fióktelep a KBC csoport, valamint a K&H Bank Zrt. által kibocsátott kötvényekre vonatkozó megbízásokat fogad A KBC csoport valamely tagja által kibocsátott kötvényekkel kapcsolatos adásvételeket a Fióktelep saját számlán keresztül teljesíti a kibocsátó által jegyzett másodpiaci árfolyam alapján, alkalmazva az adott termék piaci szokványainak megfelelı marzsokat és költségeket Kötvényekre vonatkozó megbízást ettıl eltérıen a Fióktelep csak az ügyfél határozott utasítása esetén hajt végre Befektetési jegyek A Fióktelep a K&H Alapkezelı Zrt. és a KBC Asset Management (továbbiakban: Alapkezelık) nyíltvégő befektetési alapjai által kibocsátott befektetési jegyeire vonatkozó 9

10 megbízásokat fogad. A Fióktelep a K&H Alapkezelı megbízásából forgalmazóként jár el. A megbízásokat a Fióktelep az érintett Alapkezelı Letétkezelıje által meghatározott árfolyamon, napi eszközértéken teljesíti A Budapesti Értéktızsdére bevezetett befektetési jegyekre vonatkozó megbízásokat a Fióktelep az pontban leírt módon teljesíti Egyéb pénzügyi eszközök Egyéb pénzügyi eszközre vonatkozó megbízást a Fióktelep az Ügyfél határozott utasítása esetén is csak egyedi mérlegelés, illetve feltételek alapján fogad el. 6. Allokáció és megbízások összevont teljesítése 6.1. A megbízás végrehajtásakor a Fióktelep az Ügyfél megbízását jelen politikának és az Üzletszabályzatnak megfelelıen rögzíti és allokálja A Fióktelep a piaci áras megbízásokat a szükséges mérlegelés lefolytatása után azonnal végrehajtja, feltéve, ha az Ügyfél eltérıen nem rendelkezik. Amennyiben a megbízás végrehajtása akadályba ütközik, a Fióktelep haladéktalanul tájékoztatja a megbízást adó ügyfelet A Fióktelep jogosult a megbízás végrehajtását késleltetni, amennyiben azt az aktuális piaci feltételek között nem lehet végrehajtani, valamint ha a késleltetés hiányában az Ügyfél érdekei sérülnének Szabályozott piacra bevezetett részvényre adott limitáras megbízás felvétele esetén, amennyiben annak azonnali végrehajtása nem lehetséges és az Ügyfél eltérıen nem rendelkezett, a Fióktelep a megbízást haladéktalanul nyilvánosságra hozza oly módon, hogy az más piaci szereplık számára könnyen hozzáférhetı legyen. Különbözı feltételő megbízásokat a Fióktelep a megbízások beérkezésének sorrendjében teljesíti A Fióktelep nem köteles a 6.4. pont szerinti eljárásra, ha az Ügyfél által adott megbízás az adott végrehajtási helyszínen az Európai Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 20. cikke alapján nagy méretőnek minısül. Egy ügylet nagyméretőnek számít a szokásos piaci nagyságrendhez képest, ha ugyanakkora vagy nagyobb, mint a jelen pontban szereplı minimális megbízási méret: A szokásos piaci nagyságrendhez képest nagymérető megbízások (euro) ÁNF < ÁNF < ÁNF < ÁNF < Az átlagos napi forgalom (ÁNF) szerinti osztályok A szokásos piaci nagyság- rendhez képest nagyméretőnek minısülı megbízások minimális mérete ÁNF Azonos pénzügyi eszközre vonatkozó, azonos irányú és árú megbízások összevontan is teljesíthetıek. 10

11 6.7. A Fióktelep saját számlájára való végrehajtás esetén akkor vonhat össze ügyfélmegbízásokat, ha ezzel egyetlen érintett Ügyfél sem szenved hátrányt. A Fióktelep elızetesen felhívja a több megbízást adó Ügyfelek figyelmét arra, hogy a Fióktelep jogosult a megbízások összevonására és arra, hogy több megbízás esetén az egyes megbízások tekintetében az összevonás hátrányos következményekkel járhat A Fióktelep a teljesített megbízásokat a megbízások beérkezésének sorrendjében allokálja A Fióktelep a részleges végrehajtás során is érvényesíti az Ügyfelek egyenlı bánásmódjának követelményét Amennyiben az Ügyfél megbízását a Fióktelep saját számlára végrehajtásra kerülı ügylettel vonta össze, a saját számlára való végrehajtásra kizárólag az Ügyfél megbízása alapján létrejött ügylet teljes végrehajtása után kerül sor. Amennyiben a Fióktelep hitelt érdemlı módon igazolja, hogy az Ügyfél által adott megbízás alapján a Fióktelep saját számlájára végrehajtott ügylet az összevonás nélkül nem, vagy kedvezıtlenebb feltételekkel teljesült volna, a saját számlájára és az Ügyfél számlájára történı allokációt arányosan is teljesítheti A közvetlenül az ERI rendszeren keresztül végrehajtott megbízások esetében az allokáció, illetve a megbízások könyvelése teljesen automatikusan történik Az MMTS rendszeren (BÉT-re bevezetett instrumentumok esetében), valamint a GL rendszeren (jelenleg: lengyel tızsdei megbízások vonatkozásában) keresztül teljesített megbízások allokációja és lekönyvelése az ún. MOTT (Middle Office Transaction Tool) rendszeren keresztül történik Az allokáció ellenırzését minden nap végén a Middle Office végzi az ERI rendszerbıl kinyomtatott kötjegyek és az MMTS kötéslisták alapján A több kereskedési egységben végrehajtott megbízás az ERI rendszerben súlyozott átlagáron számolva, egyetlen kereskedési tételként kerül lekönyvelésre. A megbízás végrehajtásának feltőntetett idıpontja a legkésıbb teljesült kötés idıpontjával azonos. 7. Értesítés megbízás végrehajtásáról 7.1. Lakossági ügyfél esetén a Fióktelep által történı értesítés történhet az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelıen postai úton, legkésıbb a végrehajtást követı kereskedési napon, en az ERI rendszer által automatikusan generált üzenet formájában, illetve tájékoztató jelleggel sms üzenetben, az ERI rendszer által automatikusan generált formátumban Szakmai ügyfél esetén a teljesítési visszaigazolás a Middle Office által történı lekönyvelésekor, az ERI által automatikusan generált formátumban kerül elküldésre az Ügyfél rendelkezése szerinti címre, illetve fax-számra A megbízások végrehajtásáról való értesítés további részletszabályait az Üzletszabályzat tartalmazza. 8. Ügyfél határozott utasítása 11

12 8.1. Amennyiben az Ügyfél a megbízás bármely paraméterét illetıen határozott utasítást ad, a Fióktelep, a megbízásnak megfelelı teljesítés érdekében a megadott paramétereket a jelen politikában említett mérlegelési szempontok elé helyezi Amennyiben az ügyfél a megbízás vagy annak bármely paramétere kapcsán határozott utasítást ad ideértve többek között egy meghatározott végrehajtási helyszín kiválasztását az adott megbízás e határozott utasítás szerinti végrehajtása úgy tekintendı, hogy a Fióktelep minden ésszerő lépést megtett annak érdekében, hogy az adott megbízás vagy paraméter vonatkozásában a legkedvezıbb eredményt érje el. 9. Végrehajtási politika értékelése és felülvizsgálata 9.1. A Fióktelep folyamatosan figyelemmel kíséri, és legalább évente egyszer értékeli a megbízások végrehajtásának szabályait, jelen politika rendelkezéseit, valamint a gyakorlat és jelen politika közötti összhang fennállását. Hiányosságok feltárása esetén a Fióktelep haladéktalanul intézkedik a jogszabályoknak való teljes megfelelés és az Ügyfelek érdekeinek biztosítása érdekében A Fióktelep rendszeresen ellenırzi a jelen politikában feltőntetett végrehajtási helyszínek paramétereit és szükséges szerint további végrehajtási helyszíneket határoz meg, illetve meglévı végrehajtási helyszíneken való kereskedést szünetelteti A Fióktelep megfelelıen tájékoztatja Ügyfeleit a jelen politikát, valamint a megbízások végrehajtását érintı lényeges változásokról. 10. Legkedvezıbb végrehajtás igazolása Amennyiben az Ügyfél kéri az adott megbízás legkedvezıbb végrehajtásának igazolását, a Fióktelep írásban válaszolva bemutatja a jelen politika szerinti eljárásrendjét, megjelölve azokat a szempontokat, amelyek az érintett megbízás végrehajtása során meghatározó jelentıséggel bírtak a végrehajtási helyszín kiválasztásának folyamatában. 11. Záró rendelkezések Jelen politikát és szabályzatot a Fióktelep az alábbi napon elfogadta és azt február 1- ei hatállyal alkalmazza Jelen politika és szabályzat hatálybalépésével minden ellentétes vezérigazgatói utasítás és szabályzat hatályát veszti. Budapest, Horváth Zsolt vezérigazgató KBC Securities Zrt. 12