LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca Szombathely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely"

Átírás

1 LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz Wien PROJEKT PARTNER 1. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca Szombathely PROJEKT PARTNER 2. BFI Burgenland Grazer Straße Oberwart KiviTELEző: Vasi Central Kft. Szent Flórián krt Szombathely Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Osztrák-magyar projekt a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálásáért a duális szakképzés keretében AT-HU ISA L00148 azonosító számú projekt A projekt az Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

2 A projektet Lead Partnerként a BFi Wien vezeti, konzorciumi partnerként a Savaria TiSzK Kft. és a BFi Burgenland vesz részt. A projekt során 10 tanulmányút valósult meg, 5 Ausztriában és 5 Magyarországon, különböző témákban. A tanulmányutak célja a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása, a munkába álláshoz vezető út elősegítése a szakképzésen, különösen a duális képzési rendszeren keresztül. A duális rendszer keretében hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott munka hatékonysága érdekében oktatói kompetenciák fejlesztése, a tanulókat fogadó munkáltatók felkészítése. A duális szakképzés bevezetése Magyarországon számos kihívás elé állítja a pedagógusokat, a cégeket, az üzemeket és a gyakorlati képzőhelyeket. A tanulmányutakon elhangzottakból a két ország szakképzési rendszerével kapcsolatban javaslatok kerültek összegyűjtésre. A javaslatok több területen is vizsgálják a szakképzési rendszert, annak működését és a szakmai támogatás lehetőségét. A Best practice brosúra a hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott munka osztrák és magyar oldali gyakorlatának bemutatására szolgál (koncepció, módszerek, munkaadók motiválása). A gyermek ilyenkor nem úgy tanul, mintha csak a tanár lenne a tudás forrása (frontális oktatás), hanem a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy valamit megtanuljanak. Mivel tanulás közben kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik biztosan fejlődnek, barátságok alakulnak ki köztük. Szaknyelven szólva: motiváltak közös célok elérésére, s közben fejlődnek kommunikációs képességeik, technikáik. A kooperatív tanulás együttműködő tanulást jelent, amely nem egyenlő a hagyományosan használt csoportosan végzett munka kifejezéssel. Egyenlő esélyt biztosít a hátrányos helyzetű vagy lassabban haladóknak is a munkában való részvételre. Elfogadásra és egymás segítésére nevel, s mint ilyen háttérbe helyezi a versengést, egymás legyőzését, kiszorítását. Négy alapelve: az egyenlő részvétel, az építő egymásrautaltság, a párhuzamos interakciók és az egyéni felelősség minden feladattípusnál be vannak építve rendszerébe. Örömmel és kedvvel végzett munkát, aktív tanulást eredményez. Feltétele a nyitott, elfogadó, toleráns pedagógiai attitűd, amely az alkalmazás során egyre jobban jellemzőjévé válik a pedagógusnak. A kooperatív tanulás elengedhetetlen szükséglet a későbbi munkára való felkészítésben, olyan, fontos és elengedhetetlen képességeket fejleszt a diákokban, mint a figyelem, empátia, felelősségvállalás, önzetlen segítés, kommunikáció, szervezőkészség, tolerancia. Alkalmas az iskolai kudarcok nagymértékű csökkentésére, a tanulási kedv, a sikerélmény és az eredményesség biztosítására. Olyan módszereket tartalmaz, amelyek egyaránt alkalmazhatók a tanulásban és a tanórán kívüli tevékenységekben is. Kooperatív tanulás: Nincs frontális oktatás. Nem tiltott a súgás. Azt tanulják meg, hogyan, miként, s hol tudnak valaminek utána járni. Folyamatos tevékenység, aktivitás, megbeszélés MOZGÁS! Folyamatos sikerélmény van! A diákok tanulási körülményeinek javulása mellett a tanórán kívüli tevékenységük is színesebbé válik. Csoportfejlesztő, kommunikációfejlesztő és gondolkodásfejlesztő hatása az életük egyéb területén is érezteti hatását. Ami a legfontosabb, hogy miként oldunk meg egy feladatot, hogyan működünk együtt, hogyan hozunk közös döntéseket, miként prezentáljuk megoldásainkat ezt nem lehet elfelejteni! 1 14

3 akadályversenyek, kulturális programok, kötetlen, játékos programok. A programok a hátrányos és a nehéz szociális helyzetűek valamint a fogyatékkal élők számára kínálnak számos lehetőséget. Fontos a társadalomba való beilleszkedéshez a fiatalok szocializációjának elősegítése, valamint egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, ösztönzése. Ezen túl nagyon fontos a hátrányos helyzetűek tanulási nehézségeinek a korrekciója. A cél a fiatalok továbbtanulásának, munkavállalásának, foglalkoztatásának elősegítése és a művelődésének, sportolásának, szabadidős tevékenységének támogatása. A műszaki rajz oktatása a szakképző iskolában elengedhetetlen, a legegyszerűbb feladatoktól indulnak, pozitív felvezetéssel. Hangsúlyos, hogy itt nem probléma a dyslexia és egyéb felmentés, mert ezek csak vonalak, nem betűk. Így felkelthető az érdeklődés, valamint a koncentráció is javul, mely bátorsággal párosul. A rajzhoz szükséges mozgáskoordinációt összetett testmozgással is fokozni lehet pl. az egyensúlyfejlesztő és csapatépítő közös korcsolyázással. Szakmunkásként a gépek mellett és a magasban elengedhetetlen az egyensúly, valamint a társakra való odafigyelés. Projekt munka keretében az osztály közösen javította a tantermek vakolathibáit, festését. A fiatalok a saját munkájukra a későbbiekben is büszkén vigyáztak. napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára. A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra állapítható meg. Mértéke a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (2013-ban ez Ft/hó) lehet, részmunkaidős foglalkoztatás során ennek a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos része alapján számított hányada vehető figyelembe. 3. MUNKÁBA járáshoz SZüKSéGES UTAZÁSI KÖlTSéG MEGTérÍTéSE: Azon álláskeresők esetében, akik a munkavégzést lakó/tartózkodási helyüktől eltérő településén is vállalják, a programban a bérköltség támogatás mellett lehetőség van a munkába járáshoz szükséges utazási költségek megtérítésére is. Ennek ideje megegyezik a bérköltség-támogatás idejével, mértéke a menetrend szerint közlekedő busz/vonat lakó/tartózkodási hely és a munkahely közötti viszonylatra szóló havi bérletének munkáltatót terhelő 86%-os hányada. Emellett megtéríthető az utazási költség munkavállalót terhelő 14%-os része is. Szakmai információs központ, AMS - Oberwart A szakmai információs központ szeretettel vár mindenkit, aki most kezd el egy szakmát tanulni, vagy változtatni szeretne, esetleg egy teljesen új szakmát szeretne megtanulni. Szakmai információs rendszerben 560 különböző foglalkozásról, szakmáról található összefoglaló, melyet el lehet olvasni, meg lehet nézni. Ezek az anyagok brosúrákban, információs anyagokban, mappákban, képekben és DVD formájában állnak rendelkezésre. A továbbképzési adatbankban minden információ elektronikusan is megtalálható. Minden szakmai anyag szakképesítés szerint külön csoportosítva található meg a centrumban. 3 12

4 Jó gyakorlat az EPCOS Elektronikai Alkatrészgyártó Kft-ben A vállalati képzések célja, jól képzett szakemberekkel lássák el a vállalatot. Nem csak szakmailag, hanem felfogásban és hozzáállásban is a vállalati normáknak kell megfelelni. A vállalat az iskolai tananyagon kívüli tudással is felvértezi a diákokat (pl.: 5S szemléletmód, folyamatszemlélet). A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban képeznek Mechatronikai technikusokat, mely a vállalat profiljába a legjobban beilleszthető. A képzés érettségire épülő 2 éves iskolarendszerű szakképzés. Az oktatás mindkét évfolyamon: heti 2 nap iskolai tanítással és 3 nap vállalti gyakorlattal telik. 1. évfolyamon tanműhelyi gyakorlat, 2. évfolyamon üzemi gyakorlat folyik, mindkét évfolyamon az EPCOS közreműködésével. Az elvárások a célokban fogalmazódtak meg. Amit a vállalat kínál: tanulószerződés (kötelező), tanulmányi szerződés (rögzítik az alábbi feltételeket: munkaidő, pénzbeli juttatás fegyelmi szankciók), betekintést ad a cég a partnerek új technológiáiba, tanműhely folyamatos eszközfejlesztése. az elvárásokról. értékelni tudják, hogy az információ hatalom és jobban eligazodjanak az információ világában. Kommunikációs, kooperációs és problémamegoldó készségeket játékos feladatok során nondirektív fejlesztéssel, csoport feladatokkal fejlesztik. Ezen szituációk elősegítik a folyamatos kommunikációt és a közös munkát. A tréning arra összpontosít, hogy pozitív megerősítések révén önbizalmat szerezzenek, megtanulják egymás véleményét elfogadni, valamint munkaerő-piaci érvényesülési technikáik fejlődjenek. El kell érni, hogy egy működőképes csapat jöjjön létre. Ennek érdekében olyan interaktív feladatok szükségesek, melyek során kapcsolatba kerülnek és lehetőségük van megismerni egymást a beilleszkedési problémák kiküszöbölésére. Az önismereti készségfejlesztés során egyéni készségek és értékek felismertetése történik. A munkaerő-piacra való kilépéshez elengedhetetlen az önismeret. Társas viselkedés hatékonyságának növelését és asszertivitást (önérvényesítés) is tanulnak. Segítségre van szükségük, hogyan tudnak sikeres munkavállalóvá válni, ezért olyan technikákat, viselkedés formákat sajátítanak el, melyekkel hatékonyabb álláskeresőkké válnak. Egyéni jövőtervek megfogalmazásával a realitás érzéküket, önismeretet és önértékelést fejlesztenek. Fontos, hogy interaktív legyen az ismeret átadás, ezért változatos, mozgalmas feladatokkal a csoportmunka van előnyben részesítve. A közös munka során igényeik szerint vesznek részt, következmény nélkül, ezáltal csökken a kudarctól való félelemérzésük. Nincs minősítés, hanem további alternatívák átgondolására kell bíztatni őket, ezáltal el lehet elérni, hogy egyre több személyes élményt hozzanak be a csoportba. Úgy láttuk, hogy ők nagyon hálásak minden olyan információért, tudásért, ami aznap, egy hét múlva vagy akár fél év múlva is tudnak alkalmazni. Volt, aki már úgy jött a következő alkalomra, hogy beszámolt róla hogyan alkalmazta a megtanult viselkedésformát. Ez nekünk is sikerélmény volt. (Lakner Tamásné) A tapasztaltok nagyon pozitívak. Igazolatlan hiányzás NINCS. Igazolt hiányzás nagyon kis számban fordul elő. Az üzemek visszajelzése nagyon pozitív. A tanulók már komoly, termelést érintő karbantartási, műszerész feladatokban is részt vesznek, sőt esetenként még iskolából is kikérik őket, hogy segítsenek egy adott feladat elvégzésében (az iskolai tananyagot később be kell pótolni). Tanulóknak is tetszik ez a duális képzés, ezért nagyon motiváltak. Az iskolai dolgozók is részt vesznek üzemlátogatásokon, ismerkednek a nagyvállalat elvárásaival. 5 10

5 Burgenlandi munkaügyi központ szolgáltatásai Mottók: 6 hónapnál tovább egy fiatal sem lehet munkanélküli! Fiatal nem lehet képzőhely nélkül! Ausztriában a szakképzésben gyakorlati helyet keresők száma teljesen független a munkanélküliségtől, számuk állandó. A munkaügyi központban a fiatalok gondozását, nyomonkövetését, két szakmai szolgálat is segíti. Az egyik a tanácsadó-közvetítő szolgálat, amit minden kolléga el tud végezni. A másik pillér azoknak a fiataloknak a gondozása, akik speciális végzettséggel nem rendelkező, iskolaelhagyók, valamint szakképző helyet kereső, szakmát váltani akaró vagy különleges szociális gondozást igénylő fiatalokkal foglalkoznak. Az Ausztriai munkaügyi intézményrendszer a tényleges személyes szükségleteik szerint foglalkozik a munkanélküliekkel, akiknek kiszolgálására a munkaügyi kirendeltségeken három jól elkülönült zónát alakítottak ki: az információs, a szolgáltató és a tanácsadó zónát. Az információs zónát azok veszik igénybe, akiknek az önkiszolgálás keretében csak valamilyen információra van szükségük, általában nem is akarják magukat regisztráltatni. A szolgáltató zóna egyrészt a munkanélküliek regisztrációját intézi, másrészt a közvetítést a szabad álláshelyekre, illetve itt lehet kezdeményezni a segélyezés igénybevételét. A tanácsadó zónát azoknak tartják fenn, akik intenzív segítséget igényelnek az elhelyezkedéshez. Azokat is ebbe a zónába irányítják át, akik három hónapja eredménytelenül veszik igénybe a szolgáltató zónát. Már a tanácsadás első találkozóján elkészíti a szolgálat szakembere a munkanélküli személlyel egyetértésben azt a gondozási tervet, amely pontosan leírja a szolgálat és az álláskereső feladatait. A tanácsadó zónában foglalkoznak olyan speciális problémákkal is, mint a jelentős adósság, a lakáshiány rendezése, a börtönből szabadultak elhelyezkedése, a drogfüggés és a bevándorlók munkavállalása. Képzési tanácsadás, melyet egy külön egyesület csak az AMS megbízásából végez. Nők a technikában program, mely során a nőket a technika irányába, a műszaki szakmák felé próbálják orientálni. Fiataloknak és felnőtteknek is egyaránt ajánlott ez a program. Támogatási eszközök munkanélküli és szakmát kereső fiataloknak: pályaorientációs programok mindenkinek, különösen a kötelező 9 osztályt elvégzőknek, akik nem tudják még, hogy milyen szakmát válasszanak. 2-3 hónapos tanfolyamok, melyek keretében kipróbálhatják a szakmákat a fiatalok Karriertervet készítenek a szakemberekkel aktivációs tanfolyamok, melyek során a fiatalok megtanulják a sikeres pályázatírást és önéletrajzírást, az állásinterjúkra való felkészülést. közvetítési tanfolyamok, ahol 2 nap elmélet után 2 napig az üzemben van gyakorlaton a fiatal. Ennek a programnak a célja, hogy az üzem megismerje a fiatalt és a későbbiekben alkalmazza. Üzemek támogatása: Szakképző helyek támogatása, mely során az üzemek pótlékokat kapnak a duális rendszeren belüli képzések után. A célcsoport azok a fiatalok, akik régóta nem találnak a szakképzésben gyakorlati helyet, megszakították korábbi képzésüket, vagy nagyon rossz tanulmányi eredményük van, esetleg fogyatékosok. Próbamunka és tréning során a munkáltatók kipróbálhatják, megismerhetik a fiatalt, mennyire alkalmas a cég általi munkafolyamatok végzésére. Pozitív tapasztalatok megteremtik a céges továbbfoglalkoztatás lehetőségét. Támogatási típusok magyarországi foglalkoztatóknak Speciális szolgáltatások: rendszeres pszichológiai alkalmassági vizsgálatok, tesztek, melyeket minden korcsoport szívesen vesz igénybe. Szakmai tanácsadás, mely a szakmai információs centrumban található. E-AMS online tanácsadás, ahol elektronikus kommunikáció alkalmazásával segítik a fiatalokat. Társadalmi Megújulás Operatív Program Út a munka világába elnevezésű program keretében a vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatásról 7 8 A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozások a TÁMOP program keretében

6 a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ez abban az esetben lehetséges, ha a TÁMOP programban résztvevő, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak teljes munkaidőben, munkaviszony keretében. A támogatás időtartama, mértéke: A támogatás legfeljebb nyolc hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a bérpótló juttatásban részesülő személy munkaviszony keretében, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt). A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. Szociális gondozás-coaching A szociális gondozást a tanuló igény szerint kérheti, illetve a szociális munkát végző az iskolai tanárral egyeztetve javasolhatja és tanácsolhatja a diákot az ún. coaching-ra, a év közöttiek, végzősök, iskolán kívüli gyerekek és lemorzsolódtak számára. Célcsoport azok a fiatalok, akik problémával küzdenek, amely lehet anyagi, fizikai-szellemi sérülés, valamint magatartásbeli probléma. A gondozás célja az egyéni probléma feltárása és megoldásának elősegítése. Mit tud tenni a tanuló, illetve a szociális gondozást végigkísérő a probléma megoldására? A coaching 1 évig tart, folyamatos szakmai támogatással. A szakember kapcsolatban van az iskolával, családdal és központi képzőhellyel. Az együttműködés már az utolsó 9. évfolyamban megkezdődik. Tanárokkal és szülőkkel történő előzetes egyeztetés és megbeszélés során erősségek és gyengeségek felmérése után egy képesség profil elkészítésével segít a munkaerő-piaci lehetőségeket felmérni, majd gyakorlati képzőhelyet találni. A szociális gondozó felkészít az interjúra, segít az önéletrajz megírásában és támogatja a beilleszkedést. A coaching támogatás és átmeneti intézkedés az iskola majd az azt követő képzés között. A személyre szabott tanácsadás hivatott felkészíteni a fiatalokat a kihívásokra, amit a továbbtanulás és a munka világa jelent. Fejlesztő tréning A szombathelyi regionális szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. munkaerő-piaci tanácsadói által kidolgozott fejlesztő tréning hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű fiatalok számára. A fejlesztő tréning csapatépítés, önismereti készségfejlesztés, munkaerő-piaci készségek fejlesztése és egyéni jövőtervek megfogalmazása. Modulokon keresztül fejleszti a tanulási hatékonyságot és a munkaerő-piaci érvényesülést A tréning célja, hogy a tanulás hatékonyságát befolyásolják,fejlesszék azokat a készségeket,amelyek fontosak a munkaerő-piaci érvényesüléshez. További célja, hogy minél több információt kapjanak 9 6

7 Az Első munkahely garancia 2013 program Cél a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítása. A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására is. A pályakezdők foglalkoztatásának támogatása megalapozza a Kormány Munkahelyvédelmi Akcióterv 25 év alattiakat érintő programelemét is, biztosítva a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát. Az egymásra épülő támogatások eredményeként a programba bevont 25 év alatti pályakezdők jelentős hányadának tartós foglalkoztatása várható. A program közvetlen célja az egymásra épülő támogatások eredményeként bevont 25 év alatti pályakezdők legalább 30%-ának a program befejezését követő 180. napon történő foglalkoztatása. A program célcsoportja: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 58.. (5) bekezdés k) pont szerinti 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten a szakképzetlenek vagy a tartós álláskeresők. A program elemei, a támogatási konstrukció: 1. MUNKAErő-PIACI SZOlGÁlTATÁS: A program sikeres megvalósítását a munkaügyi központ/kirendeltség szolgáltatások nyújtásával segíti elő. A program célcsoportjába tartozó pályakezdők elhelyezkedését a munkaügyi központ/kirendeltség az egyéni igényeken alapuló, a szükséges mértékű munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával segíti elő. A szolgáltatások lehetnek munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés, amelyek nyújtása a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban szükségszerű. Az egyéves reintegrációs képzés legfontosabb szerepe az általános iskolában megszokott hiányzások kiküszöbölése. Az új osztályközösségbe való beszoktatás, visszaszoktatás a tanárokkal való együttműködésre és az otthonról hozott súlyos civilizációs hátrányok lehetőség szerinti ledolgozása. Ez által tudjuk lehetővé tenni a normál szakképzésben való továbbhaladást. Érzékenyítő tréning Módszerfejlesztés, mely kifejezetten az attitűd, vagy a személyiség megérintését célozza meg. Az érzékenyítő tréningen résztvevők segítő attitűdöt sajátíthatnak el. Megtanulhatják felismerni saját korlátaikat, határaikat, a tapintatos, de egyértelmű közlések módját, pontosan érzékelni saját szerepüket, kezelni a kialakult játszmákat. Erősödik konfliktusmegoldó készségüket. Képessé válnak a hatékonyabb együttműködésre, csökkennek a sokféleségből fakadó ellenérzések, megértik, hogy a problémák egyben kihívások is, melyből tanulni lehet! Attitűdformáló tréningek elsődleges célja az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés, a tolerancia és befogadó-készség növelése. Az érzékenyítő tréning kommunikációs és szociális kompetenciákat fejleszt célzó gyakorlatokkal, melyek során felerősödik a segítő attitűd, valamint javulnak a kommunikációs készségek. játékos feladatok alkalmazása a saját élmény megtapasztalása céljából ( másnak lenni elfogadása). A résztvevők tisztában lesznek a támogatás, segítség alapvető szabályaival, a segítő kapcsolat kommunikációs ismérveivel (kongruencia, empátia, elfogadás). Fejlődik a problémamegoldó képesség és megoldásfókuszált eljárásmódok iskolai alkalmazásának lehetőségeit tanulják meg. Mi azt a tanári típust ismerjük, aki feltöltődik az egyetemen sok tudással és azt továbbtöltögeti a gyerekekbe. Most ezzel mi nem elégszünk meg, tovább kell színesednie. Meg kell tanulnia azokat a sérülés-specifikus tudásokat, szüksége van nagyon színes modellek ismeretére, együtt kell működnie más tanárokkal és szülőkkel. El kell fogadnia és szeretnie a gyerekeket, melynek lépései vannak: először meg kell ismerni, mi is az ő problémája, hogyan is működik. Fontos, hogy érzelmileg kötődjünk hozzá, megszeressük. Ezután tudjuk őket elfogadni. (Vidonyiné Solymos Rita) 2. BérKÖlTSéG-TÁMOGATÁS: A program keretei között bérköltség támogatás állapítható meg - a munkáltató kérelme alapján - a 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a A fogadó intézmények szakembereinek attitűdje és felkészültsége kulcsfontosságú tényező az integráció sikeressége szempontjából. 11 4

8 A számítógépeken tesztek találhatók, mellyel fel lehet mérni, hogy mik azok a tevékenységek és kompetenciák, melyek szükségesek a kiválasztott szakma elsajátításához. Különböző tevékenységi területből szűri ki a rendszer, hogy mely szakma az, ami az érdeklődőnek megfelelő lehet. Ezen túl az elektronikus felületen mintákat találnak az érdeklődők a pályázatíráshoz, önéletrajz íráshoz. Az E-ams egy elektronikus tanácsadás. Saját internetes profilt lehet létrehozni, amin keresztül kommunikálni tud mindenki a saját tanácsadójával. Főként a magasabb végzettségű személyek veszik igénybe az e-ams szolgáltatást, mivel ők önállóbbak és így is meg tudják találni tanácsadójukat kérdéseikkel, illetve a számukra érdekes információkhoz hozzá tudnak jutni. Ezáltal a tanácsadóknak több idejük jut a személyes tanácsadásra, azok számára, akik gyengébb teljesítményűek és igénylik a személyes kontaktust. Olyan brosúrák is találhatók, melyek nem szakmákról, hanem a szakmaválasztásról szólnak. Brosúrák lányoknak, akik műszaki területre szeretnének menni, vagy időseknek, akik munkát keresnek. Készültek információs anyagok fogyatékosoknak is. Különböző más szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, mint például a fizetés iránytű vagy a fizetés számoló. Ezek mind elektronikusan állnak rendelkezésre. Másik szolgáltatás a szakképzési barométer, melynek célja, hogy a fiatal lássa meg, amit eddig tanult, azzal mit tud elérni. A fentieken túl szakmai iránytű, Ams portál a pályázatokhoz, illetve saját speciális tanácsadások (egyéni vagy csoportos) is a szolgáltatások közé tartoznak. Elsődleges célcsoportja a központnak az általános iskolát végző fiatalok. Az iskolával közösen tartanak különböző előadásokat, hogy a fiataloknak legyen rálátásuk a lehetőségeikre. Már az iskolában minden tanuló számára felajánlják a pszichológiai tanácsadást, hogy minél több információt eljutassanak a gyerekekhez. Az iskolákban tanárokat képeznek át képzési tanácsadóknak. Természetesen nemcsak fiatalok előtt, hanem valamennyi munkát kereső felnőtt számára is nyitva áll a központ. Kooperatív oktatás - Dr. Takács Péter pszichológus Mottó: Légy, aki vagy, bontakoztasd ki magad, én ebben segítek, támogatlak, amennyire tudlak! Az ember társas lény. A kisgyerek az általános iskola első éveiben inkább környezetének kiszolgáltatott, mintakövető. A kamasz számára a társakkal való jó viszony érzelmi biztonságának egyik fő forrása. A kooperatív tanulás mindennek a figyelembevételét jelenti. 13 Reintegráció és felzárkóztató oktatás a szombathelyi Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző iskola és Kollégiumban A reintegrációs osztályokat elsősorban olyan éves korú gyerekek számára hozták létre, akik addig még nem tudták befejezni az általános iskola 7. illetve 8. osztályát. A képzés kompetencia alapú, a cél az, hogy a tanulók a 10 hónap során megszerezzék a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. Mivel ebben az osztályban kompetencia alapú oktatás folyik, az év során a tanulók osztályzatokat nem kapnak, ezért a naplójuk és az ellenőrzőjük sem a szokásos. Az órai munkájuk, a projektekben való részvételük alapján kompetenciákat értékelnek az oktatók. Az értékelés negyedévenként szöveges formában történik. Minden tantárgyból rövid összegzést kapnak a tanulók az addigi teljesítményükről. A javaslatokból láthatják, hogy miben kell még fejlődniük. Minősítésük jól megfelelt, megfelelt, illetve nem megfelelt. A tanév végén bizonyítványt kapnak arról, hogy az évfolyam követelményeit teljesítve a szakképzés megfelelő szakirányába bekapcsolódhatnak. Tehát ők az általános iskola 7. vagy 8. osztályából érkezve ezt a felzárkóztató oktatást teljesítve, a szakképzés 11. évfolyamába kapcsolódnak be. A tanítás során sok magatartási problémával szembesülünk, de azt is sokszor érezzük, hogy egy kis odafigyelés, a gyerek problémáinak meghallgatása csodákra képes. A gyerekek megnyílnak, ha azt érzik, hogy érdeklődünk irántuk. Többek között ezért is jó, hogy az osztály létszáma optimális esetben fő. (Gomborné Halászi Zsuzsanna) Több alkalommal is meghívnak az osztályba rendőrt, aki elbeszélget a gyerekekkel a drogokról és egyéb bűncselekményekről, és azok következményeiről. Ezeknek a látogatásoknak pozitív visszhangja van a gyerekeknél. Ezeket az előadásokat már minden évben rendszeresen beépíti az iskola az éves projektek közé. A hátrányos helyzetű fiatalokkal folytatott munka során nagyon fontos a személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés a tanórákon kívül is, melyek az alábbi formákban valósulnak meg: nyári táboroztatás, csapatépítő foglalkozások, szakkörök, sportkörök, 2

Projekt adatok. A projekt bemutatása

Projekt adatok. A projekt bemutatása Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 Projekt adatok A projekt bemutatása A Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A térség munkaerő-piaci helyzete

A térség munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A térség munkaerő-piaci helyzete Előadó: Schwarcz Gáspár kirendeltség-vezető Pest megye Járásai Pest Megye lakosainak száma

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete A Nagykátai járás népességre vonatkozó statisztikái Pest Megye lakosainak száma (2013): 1 237 141 fő. A Nagykátai

Részletesebben

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA Az Európai Unió a tagjai számára számos támogatási formát nyújt. Magyarország a csatlakozást követően jogosulttá vált ezen támogatási formák igénybevételére. A Széchenyi

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi BARANYA BARANYA MEGYEI MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL GINOP GINOP 5.2.1-14 5.2.1-14 Ifjúság Ifjúság Garancia Garancia Fábos Fábos Nóra Nóra 2015.09.17. 2015.09.17. Munkaerőpiaci Munkaerőpiaci Osztály

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest Tájékoztató a TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest A projekt. Időtartam: 2011.05.01 2013.04.30 (2 év) Teljes

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely

LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely TISZK_12old+_Layout 1 5/29/13 1:52 PM Page 1 16 01 LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 1. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely PROJEKT PARTNER 2.

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásairól

Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásairól Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásairól IFJÚSÁGI GARANCIA MUNKAERŐ-PIACI PROGRAM Célja:hogy munkaerő-piaci program által nyújtottak segítségével javuljon

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei Aktív eszközcsoport, ami a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER és kapcsolata a GYAKORNOKI PROGRAMMAL"

AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER és kapcsolata a GYAKORNOKI PROGRAMMAL AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER és kapcsolata a GYAKORNOKI PROGRAMMAL" Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR) Az Ifjúsági Garancia Rendszer alapja az Európai Tanács 2013. április 22-i ajánlása, mely szerint a

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPOK 2013. Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

A kiemelt célcsoportok támogatása a projekt megvalósulása során elsődleges, de nem kizárólagos.

A kiemelt célcsoportok támogatása a projekt megvalósulása során elsődleges, de nem kizárólagos. Út a munkaerőpiacra A program elsődleges célja a hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedésének támogatása különböző bértámogatási, bérköltség támogatási konstrukciók keretében. Emellett a munkaadók számára

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben