LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca Szombathely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely"

Átírás

1 LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz Wien PROJEKT PARTNER 1. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca Szombathely PROJEKT PARTNER 2. BFI Burgenland Grazer Straße Oberwart KiviTELEző: Vasi Central Kft. Szent Flórián krt Szombathely Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Osztrák-magyar projekt a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálásáért a duális szakképzés keretében AT-HU ISA L00148 azonosító számú projekt A projekt az Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

2 A projektet Lead Partnerként a BFi Wien vezeti, konzorciumi partnerként a Savaria TiSzK Kft. és a BFi Burgenland vesz részt. A projekt során 10 tanulmányút valósult meg, 5 Ausztriában és 5 Magyarországon, különböző témákban. A tanulmányutak célja a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása, a munkába álláshoz vezető út elősegítése a szakképzésen, különösen a duális képzési rendszeren keresztül. A duális rendszer keretében hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott munka hatékonysága érdekében oktatói kompetenciák fejlesztése, a tanulókat fogadó munkáltatók felkészítése. A duális szakképzés bevezetése Magyarországon számos kihívás elé állítja a pedagógusokat, a cégeket, az üzemeket és a gyakorlati képzőhelyeket. A tanulmányutakon elhangzottakból a két ország szakképzési rendszerével kapcsolatban javaslatok kerültek összegyűjtésre. A javaslatok több területen is vizsgálják a szakképzési rendszert, annak működését és a szakmai támogatás lehetőségét. A Best practice brosúra a hátrányos helyzetű tanulókkal folytatott munka osztrák és magyar oldali gyakorlatának bemutatására szolgál (koncepció, módszerek, munkaadók motiválása). A gyermek ilyenkor nem úgy tanul, mintha csak a tanár lenne a tudás forrása (frontális oktatás), hanem a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy valamit megtanuljanak. Mivel tanulás közben kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik biztosan fejlődnek, barátságok alakulnak ki köztük. Szaknyelven szólva: motiváltak közös célok elérésére, s közben fejlődnek kommunikációs képességeik, technikáik. A kooperatív tanulás együttműködő tanulást jelent, amely nem egyenlő a hagyományosan használt csoportosan végzett munka kifejezéssel. Egyenlő esélyt biztosít a hátrányos helyzetű vagy lassabban haladóknak is a munkában való részvételre. Elfogadásra és egymás segítésére nevel, s mint ilyen háttérbe helyezi a versengést, egymás legyőzését, kiszorítását. Négy alapelve: az egyenlő részvétel, az építő egymásrautaltság, a párhuzamos interakciók és az egyéni felelősség minden feladattípusnál be vannak építve rendszerébe. Örömmel és kedvvel végzett munkát, aktív tanulást eredményez. Feltétele a nyitott, elfogadó, toleráns pedagógiai attitűd, amely az alkalmazás során egyre jobban jellemzőjévé válik a pedagógusnak. A kooperatív tanulás elengedhetetlen szükséglet a későbbi munkára való felkészítésben, olyan, fontos és elengedhetetlen képességeket fejleszt a diákokban, mint a figyelem, empátia, felelősségvállalás, önzetlen segítés, kommunikáció, szervezőkészség, tolerancia. Alkalmas az iskolai kudarcok nagymértékű csökkentésére, a tanulási kedv, a sikerélmény és az eredményesség biztosítására. Olyan módszereket tartalmaz, amelyek egyaránt alkalmazhatók a tanulásban és a tanórán kívüli tevékenységekben is. Kooperatív tanulás: Nincs frontális oktatás. Nem tiltott a súgás. Azt tanulják meg, hogyan, miként, s hol tudnak valaminek utána járni. Folyamatos tevékenység, aktivitás, megbeszélés MOZGÁS! Folyamatos sikerélmény van! A diákok tanulási körülményeinek javulása mellett a tanórán kívüli tevékenységük is színesebbé válik. Csoportfejlesztő, kommunikációfejlesztő és gondolkodásfejlesztő hatása az életük egyéb területén is érezteti hatását. Ami a legfontosabb, hogy miként oldunk meg egy feladatot, hogyan működünk együtt, hogyan hozunk közös döntéseket, miként prezentáljuk megoldásainkat ezt nem lehet elfelejteni! 1 14

3 akadályversenyek, kulturális programok, kötetlen, játékos programok. A programok a hátrányos és a nehéz szociális helyzetűek valamint a fogyatékkal élők számára kínálnak számos lehetőséget. Fontos a társadalomba való beilleszkedéshez a fiatalok szocializációjának elősegítése, valamint egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, ösztönzése. Ezen túl nagyon fontos a hátrányos helyzetűek tanulási nehézségeinek a korrekciója. A cél a fiatalok továbbtanulásának, munkavállalásának, foglalkoztatásának elősegítése és a művelődésének, sportolásának, szabadidős tevékenységének támogatása. A műszaki rajz oktatása a szakképző iskolában elengedhetetlen, a legegyszerűbb feladatoktól indulnak, pozitív felvezetéssel. Hangsúlyos, hogy itt nem probléma a dyslexia és egyéb felmentés, mert ezek csak vonalak, nem betűk. Így felkelthető az érdeklődés, valamint a koncentráció is javul, mely bátorsággal párosul. A rajzhoz szükséges mozgáskoordinációt összetett testmozgással is fokozni lehet pl. az egyensúlyfejlesztő és csapatépítő közös korcsolyázással. Szakmunkásként a gépek mellett és a magasban elengedhetetlen az egyensúly, valamint a társakra való odafigyelés. Projekt munka keretében az osztály közösen javította a tantermek vakolathibáit, festését. A fiatalok a saját munkájukra a későbbiekben is büszkén vigyáztak. napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára. A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra állapítható meg. Mértéke a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (2013-ban ez Ft/hó) lehet, részmunkaidős foglalkoztatás során ennek a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos része alapján számított hányada vehető figyelembe. 3. MUNKÁBA járáshoz SZüKSéGES UTAZÁSI KÖlTSéG MEGTérÍTéSE: Azon álláskeresők esetében, akik a munkavégzést lakó/tartózkodási helyüktől eltérő településén is vállalják, a programban a bérköltség támogatás mellett lehetőség van a munkába járáshoz szükséges utazási költségek megtérítésére is. Ennek ideje megegyezik a bérköltség-támogatás idejével, mértéke a menetrend szerint közlekedő busz/vonat lakó/tartózkodási hely és a munkahely közötti viszonylatra szóló havi bérletének munkáltatót terhelő 86%-os hányada. Emellett megtéríthető az utazási költség munkavállalót terhelő 14%-os része is. Szakmai információs központ, AMS - Oberwart A szakmai információs központ szeretettel vár mindenkit, aki most kezd el egy szakmát tanulni, vagy változtatni szeretne, esetleg egy teljesen új szakmát szeretne megtanulni. Szakmai információs rendszerben 560 különböző foglalkozásról, szakmáról található összefoglaló, melyet el lehet olvasni, meg lehet nézni. Ezek az anyagok brosúrákban, információs anyagokban, mappákban, képekben és DVD formájában állnak rendelkezésre. A továbbképzési adatbankban minden információ elektronikusan is megtalálható. Minden szakmai anyag szakképesítés szerint külön csoportosítva található meg a centrumban. 3 12

4 Jó gyakorlat az EPCOS Elektronikai Alkatrészgyártó Kft-ben A vállalati képzések célja, jól képzett szakemberekkel lássák el a vállalatot. Nem csak szakmailag, hanem felfogásban és hozzáállásban is a vállalati normáknak kell megfelelni. A vállalat az iskolai tananyagon kívüli tudással is felvértezi a diákokat (pl.: 5S szemléletmód, folyamatszemlélet). A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban képeznek Mechatronikai technikusokat, mely a vállalat profiljába a legjobban beilleszthető. A képzés érettségire épülő 2 éves iskolarendszerű szakképzés. Az oktatás mindkét évfolyamon: heti 2 nap iskolai tanítással és 3 nap vállalti gyakorlattal telik. 1. évfolyamon tanműhelyi gyakorlat, 2. évfolyamon üzemi gyakorlat folyik, mindkét évfolyamon az EPCOS közreműködésével. Az elvárások a célokban fogalmazódtak meg. Amit a vállalat kínál: tanulószerződés (kötelező), tanulmányi szerződés (rögzítik az alábbi feltételeket: munkaidő, pénzbeli juttatás fegyelmi szankciók), betekintést ad a cég a partnerek új technológiáiba, tanműhely folyamatos eszközfejlesztése. az elvárásokról. értékelni tudják, hogy az információ hatalom és jobban eligazodjanak az információ világában. Kommunikációs, kooperációs és problémamegoldó készségeket játékos feladatok során nondirektív fejlesztéssel, csoport feladatokkal fejlesztik. Ezen szituációk elősegítik a folyamatos kommunikációt és a közös munkát. A tréning arra összpontosít, hogy pozitív megerősítések révén önbizalmat szerezzenek, megtanulják egymás véleményét elfogadni, valamint munkaerő-piaci érvényesülési technikáik fejlődjenek. El kell érni, hogy egy működőképes csapat jöjjön létre. Ennek érdekében olyan interaktív feladatok szükségesek, melyek során kapcsolatba kerülnek és lehetőségük van megismerni egymást a beilleszkedési problémák kiküszöbölésére. Az önismereti készségfejlesztés során egyéni készségek és értékek felismertetése történik. A munkaerő-piacra való kilépéshez elengedhetetlen az önismeret. Társas viselkedés hatékonyságának növelését és asszertivitást (önérvényesítés) is tanulnak. Segítségre van szükségük, hogyan tudnak sikeres munkavállalóvá válni, ezért olyan technikákat, viselkedés formákat sajátítanak el, melyekkel hatékonyabb álláskeresőkké válnak. Egyéni jövőtervek megfogalmazásával a realitás érzéküket, önismeretet és önértékelést fejlesztenek. Fontos, hogy interaktív legyen az ismeret átadás, ezért változatos, mozgalmas feladatokkal a csoportmunka van előnyben részesítve. A közös munka során igényeik szerint vesznek részt, következmény nélkül, ezáltal csökken a kudarctól való félelemérzésük. Nincs minősítés, hanem további alternatívák átgondolására kell bíztatni őket, ezáltal el lehet elérni, hogy egyre több személyes élményt hozzanak be a csoportba. Úgy láttuk, hogy ők nagyon hálásak minden olyan információért, tudásért, ami aznap, egy hét múlva vagy akár fél év múlva is tudnak alkalmazni. Volt, aki már úgy jött a következő alkalomra, hogy beszámolt róla hogyan alkalmazta a megtanult viselkedésformát. Ez nekünk is sikerélmény volt. (Lakner Tamásné) A tapasztaltok nagyon pozitívak. Igazolatlan hiányzás NINCS. Igazolt hiányzás nagyon kis számban fordul elő. Az üzemek visszajelzése nagyon pozitív. A tanulók már komoly, termelést érintő karbantartási, műszerész feladatokban is részt vesznek, sőt esetenként még iskolából is kikérik őket, hogy segítsenek egy adott feladat elvégzésében (az iskolai tananyagot később be kell pótolni). Tanulóknak is tetszik ez a duális képzés, ezért nagyon motiváltak. Az iskolai dolgozók is részt vesznek üzemlátogatásokon, ismerkednek a nagyvállalat elvárásaival. 5 10

5 Burgenlandi munkaügyi központ szolgáltatásai Mottók: 6 hónapnál tovább egy fiatal sem lehet munkanélküli! Fiatal nem lehet képzőhely nélkül! Ausztriában a szakképzésben gyakorlati helyet keresők száma teljesen független a munkanélküliségtől, számuk állandó. A munkaügyi központban a fiatalok gondozását, nyomonkövetését, két szakmai szolgálat is segíti. Az egyik a tanácsadó-közvetítő szolgálat, amit minden kolléga el tud végezni. A másik pillér azoknak a fiataloknak a gondozása, akik speciális végzettséggel nem rendelkező, iskolaelhagyók, valamint szakképző helyet kereső, szakmát váltani akaró vagy különleges szociális gondozást igénylő fiatalokkal foglalkoznak. Az Ausztriai munkaügyi intézményrendszer a tényleges személyes szükségleteik szerint foglalkozik a munkanélküliekkel, akiknek kiszolgálására a munkaügyi kirendeltségeken három jól elkülönült zónát alakítottak ki: az információs, a szolgáltató és a tanácsadó zónát. Az információs zónát azok veszik igénybe, akiknek az önkiszolgálás keretében csak valamilyen információra van szükségük, általában nem is akarják magukat regisztráltatni. A szolgáltató zóna egyrészt a munkanélküliek regisztrációját intézi, másrészt a közvetítést a szabad álláshelyekre, illetve itt lehet kezdeményezni a segélyezés igénybevételét. A tanácsadó zónát azoknak tartják fenn, akik intenzív segítséget igényelnek az elhelyezkedéshez. Azokat is ebbe a zónába irányítják át, akik három hónapja eredménytelenül veszik igénybe a szolgáltató zónát. Már a tanácsadás első találkozóján elkészíti a szolgálat szakembere a munkanélküli személlyel egyetértésben azt a gondozási tervet, amely pontosan leírja a szolgálat és az álláskereső feladatait. A tanácsadó zónában foglalkoznak olyan speciális problémákkal is, mint a jelentős adósság, a lakáshiány rendezése, a börtönből szabadultak elhelyezkedése, a drogfüggés és a bevándorlók munkavállalása. Képzési tanácsadás, melyet egy külön egyesület csak az AMS megbízásából végez. Nők a technikában program, mely során a nőket a technika irányába, a műszaki szakmák felé próbálják orientálni. Fiataloknak és felnőtteknek is egyaránt ajánlott ez a program. Támogatási eszközök munkanélküli és szakmát kereső fiataloknak: pályaorientációs programok mindenkinek, különösen a kötelező 9 osztályt elvégzőknek, akik nem tudják még, hogy milyen szakmát válasszanak. 2-3 hónapos tanfolyamok, melyek keretében kipróbálhatják a szakmákat a fiatalok Karriertervet készítenek a szakemberekkel aktivációs tanfolyamok, melyek során a fiatalok megtanulják a sikeres pályázatírást és önéletrajzírást, az állásinterjúkra való felkészülést. közvetítési tanfolyamok, ahol 2 nap elmélet után 2 napig az üzemben van gyakorlaton a fiatal. Ennek a programnak a célja, hogy az üzem megismerje a fiatalt és a későbbiekben alkalmazza. Üzemek támogatása: Szakképző helyek támogatása, mely során az üzemek pótlékokat kapnak a duális rendszeren belüli képzések után. A célcsoport azok a fiatalok, akik régóta nem találnak a szakképzésben gyakorlati helyet, megszakították korábbi képzésüket, vagy nagyon rossz tanulmányi eredményük van, esetleg fogyatékosok. Próbamunka és tréning során a munkáltatók kipróbálhatják, megismerhetik a fiatalt, mennyire alkalmas a cég általi munkafolyamatok végzésére. Pozitív tapasztalatok megteremtik a céges továbbfoglalkoztatás lehetőségét. Támogatási típusok magyarországi foglalkoztatóknak Speciális szolgáltatások: rendszeres pszichológiai alkalmassági vizsgálatok, tesztek, melyeket minden korcsoport szívesen vesz igénybe. Szakmai tanácsadás, mely a szakmai információs centrumban található. E-AMS online tanácsadás, ahol elektronikus kommunikáció alkalmazásával segítik a fiatalokat. Társadalmi Megújulás Operatív Program Út a munka világába elnevezésű program keretében a vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatásról 7 8 A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozások a TÁMOP program keretében

6 a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ez abban az esetben lehetséges, ha a TÁMOP programban résztvevő, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak teljes munkaidőben, munkaviszony keretében. A támogatás időtartama, mértéke: A támogatás legfeljebb nyolc hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a bérpótló juttatásban részesülő személy munkaviszony keretében, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt). A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. Szociális gondozás-coaching A szociális gondozást a tanuló igény szerint kérheti, illetve a szociális munkát végző az iskolai tanárral egyeztetve javasolhatja és tanácsolhatja a diákot az ún. coaching-ra, a év közöttiek, végzősök, iskolán kívüli gyerekek és lemorzsolódtak számára. Célcsoport azok a fiatalok, akik problémával küzdenek, amely lehet anyagi, fizikai-szellemi sérülés, valamint magatartásbeli probléma. A gondozás célja az egyéni probléma feltárása és megoldásának elősegítése. Mit tud tenni a tanuló, illetve a szociális gondozást végigkísérő a probléma megoldására? A coaching 1 évig tart, folyamatos szakmai támogatással. A szakember kapcsolatban van az iskolával, családdal és központi képzőhellyel. Az együttműködés már az utolsó 9. évfolyamban megkezdődik. Tanárokkal és szülőkkel történő előzetes egyeztetés és megbeszélés során erősségek és gyengeségek felmérése után egy képesség profil elkészítésével segít a munkaerő-piaci lehetőségeket felmérni, majd gyakorlati képzőhelyet találni. A szociális gondozó felkészít az interjúra, segít az önéletrajz megírásában és támogatja a beilleszkedést. A coaching támogatás és átmeneti intézkedés az iskola majd az azt követő képzés között. A személyre szabott tanácsadás hivatott felkészíteni a fiatalokat a kihívásokra, amit a továbbtanulás és a munka világa jelent. Fejlesztő tréning A szombathelyi regionális szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. munkaerő-piaci tanácsadói által kidolgozott fejlesztő tréning hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű fiatalok számára. A fejlesztő tréning csapatépítés, önismereti készségfejlesztés, munkaerő-piaci készségek fejlesztése és egyéni jövőtervek megfogalmazása. Modulokon keresztül fejleszti a tanulási hatékonyságot és a munkaerő-piaci érvényesülést A tréning célja, hogy a tanulás hatékonyságát befolyásolják,fejlesszék azokat a készségeket,amelyek fontosak a munkaerő-piaci érvényesüléshez. További célja, hogy minél több információt kapjanak 9 6

7 Az Első munkahely garancia 2013 program Cél a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítása. A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására is. A pályakezdők foglalkoztatásának támogatása megalapozza a Kormány Munkahelyvédelmi Akcióterv 25 év alattiakat érintő programelemét is, biztosítva a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát. Az egymásra épülő támogatások eredményeként a programba bevont 25 év alatti pályakezdők jelentős hányadának tartós foglalkoztatása várható. A program közvetlen célja az egymásra épülő támogatások eredményeként bevont 25 év alatti pályakezdők legalább 30%-ának a program befejezését követő 180. napon történő foglalkoztatása. A program célcsoportja: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 58.. (5) bekezdés k) pont szerinti 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten a szakképzetlenek vagy a tartós álláskeresők. A program elemei, a támogatási konstrukció: 1. MUNKAErő-PIACI SZOlGÁlTATÁS: A program sikeres megvalósítását a munkaügyi központ/kirendeltség szolgáltatások nyújtásával segíti elő. A program célcsoportjába tartozó pályakezdők elhelyezkedését a munkaügyi központ/kirendeltség az egyéni igényeken alapuló, a szükséges mértékű munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával segíti elő. A szolgáltatások lehetnek munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés, amelyek nyújtása a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban szükségszerű. Az egyéves reintegrációs képzés legfontosabb szerepe az általános iskolában megszokott hiányzások kiküszöbölése. Az új osztályközösségbe való beszoktatás, visszaszoktatás a tanárokkal való együttműködésre és az otthonról hozott súlyos civilizációs hátrányok lehetőség szerinti ledolgozása. Ez által tudjuk lehetővé tenni a normál szakképzésben való továbbhaladást. Érzékenyítő tréning Módszerfejlesztés, mely kifejezetten az attitűd, vagy a személyiség megérintését célozza meg. Az érzékenyítő tréningen résztvevők segítő attitűdöt sajátíthatnak el. Megtanulhatják felismerni saját korlátaikat, határaikat, a tapintatos, de egyértelmű közlések módját, pontosan érzékelni saját szerepüket, kezelni a kialakult játszmákat. Erősödik konfliktusmegoldó készségüket. Képessé válnak a hatékonyabb együttműködésre, csökkennek a sokféleségből fakadó ellenérzések, megértik, hogy a problémák egyben kihívások is, melyből tanulni lehet! Attitűdformáló tréningek elsődleges célja az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés, a tolerancia és befogadó-készség növelése. Az érzékenyítő tréning kommunikációs és szociális kompetenciákat fejleszt célzó gyakorlatokkal, melyek során felerősödik a segítő attitűd, valamint javulnak a kommunikációs készségek. játékos feladatok alkalmazása a saját élmény megtapasztalása céljából ( másnak lenni elfogadása). A résztvevők tisztában lesznek a támogatás, segítség alapvető szabályaival, a segítő kapcsolat kommunikációs ismérveivel (kongruencia, empátia, elfogadás). Fejlődik a problémamegoldó képesség és megoldásfókuszált eljárásmódok iskolai alkalmazásának lehetőségeit tanulják meg. Mi azt a tanári típust ismerjük, aki feltöltődik az egyetemen sok tudással és azt továbbtöltögeti a gyerekekbe. Most ezzel mi nem elégszünk meg, tovább kell színesednie. Meg kell tanulnia azokat a sérülés-specifikus tudásokat, szüksége van nagyon színes modellek ismeretére, együtt kell működnie más tanárokkal és szülőkkel. El kell fogadnia és szeretnie a gyerekeket, melynek lépései vannak: először meg kell ismerni, mi is az ő problémája, hogyan is működik. Fontos, hogy érzelmileg kötődjünk hozzá, megszeressük. Ezután tudjuk őket elfogadni. (Vidonyiné Solymos Rita) 2. BérKÖlTSéG-TÁMOGATÁS: A program keretei között bérköltség támogatás állapítható meg - a munkáltató kérelme alapján - a 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a A fogadó intézmények szakembereinek attitűdje és felkészültsége kulcsfontosságú tényező az integráció sikeressége szempontjából. 11 4

8 A számítógépeken tesztek találhatók, mellyel fel lehet mérni, hogy mik azok a tevékenységek és kompetenciák, melyek szükségesek a kiválasztott szakma elsajátításához. Különböző tevékenységi területből szűri ki a rendszer, hogy mely szakma az, ami az érdeklődőnek megfelelő lehet. Ezen túl az elektronikus felületen mintákat találnak az érdeklődők a pályázatíráshoz, önéletrajz íráshoz. Az E-ams egy elektronikus tanácsadás. Saját internetes profilt lehet létrehozni, amin keresztül kommunikálni tud mindenki a saját tanácsadójával. Főként a magasabb végzettségű személyek veszik igénybe az e-ams szolgáltatást, mivel ők önállóbbak és így is meg tudják találni tanácsadójukat kérdéseikkel, illetve a számukra érdekes információkhoz hozzá tudnak jutni. Ezáltal a tanácsadóknak több idejük jut a személyes tanácsadásra, azok számára, akik gyengébb teljesítményűek és igénylik a személyes kontaktust. Olyan brosúrák is találhatók, melyek nem szakmákról, hanem a szakmaválasztásról szólnak. Brosúrák lányoknak, akik műszaki területre szeretnének menni, vagy időseknek, akik munkát keresnek. Készültek információs anyagok fogyatékosoknak is. Különböző más szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, mint például a fizetés iránytű vagy a fizetés számoló. Ezek mind elektronikusan állnak rendelkezésre. Másik szolgáltatás a szakképzési barométer, melynek célja, hogy a fiatal lássa meg, amit eddig tanult, azzal mit tud elérni. A fentieken túl szakmai iránytű, Ams portál a pályázatokhoz, illetve saját speciális tanácsadások (egyéni vagy csoportos) is a szolgáltatások közé tartoznak. Elsődleges célcsoportja a központnak az általános iskolát végző fiatalok. Az iskolával közösen tartanak különböző előadásokat, hogy a fiataloknak legyen rálátásuk a lehetőségeikre. Már az iskolában minden tanuló számára felajánlják a pszichológiai tanácsadást, hogy minél több információt eljutassanak a gyerekekhez. Az iskolákban tanárokat képeznek át képzési tanácsadóknak. Természetesen nemcsak fiatalok előtt, hanem valamennyi munkát kereső felnőtt számára is nyitva áll a központ. Kooperatív oktatás - Dr. Takács Péter pszichológus Mottó: Légy, aki vagy, bontakoztasd ki magad, én ebben segítek, támogatlak, amennyire tudlak! Az ember társas lény. A kisgyerek az általános iskola első éveiben inkább környezetének kiszolgáltatott, mintakövető. A kamasz számára a társakkal való jó viszony érzelmi biztonságának egyik fő forrása. A kooperatív tanulás mindennek a figyelembevételét jelenti. 13 Reintegráció és felzárkóztató oktatás a szombathelyi Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző iskola és Kollégiumban A reintegrációs osztályokat elsősorban olyan éves korú gyerekek számára hozták létre, akik addig még nem tudták befejezni az általános iskola 7. illetve 8. osztályát. A képzés kompetencia alapú, a cél az, hogy a tanulók a 10 hónap során megszerezzék a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. Mivel ebben az osztályban kompetencia alapú oktatás folyik, az év során a tanulók osztályzatokat nem kapnak, ezért a naplójuk és az ellenőrzőjük sem a szokásos. Az órai munkájuk, a projektekben való részvételük alapján kompetenciákat értékelnek az oktatók. Az értékelés negyedévenként szöveges formában történik. Minden tantárgyból rövid összegzést kapnak a tanulók az addigi teljesítményükről. A javaslatokból láthatják, hogy miben kell még fejlődniük. Minősítésük jól megfelelt, megfelelt, illetve nem megfelelt. A tanév végén bizonyítványt kapnak arról, hogy az évfolyam követelményeit teljesítve a szakképzés megfelelő szakirányába bekapcsolódhatnak. Tehát ők az általános iskola 7. vagy 8. osztályából érkezve ezt a felzárkóztató oktatást teljesítve, a szakképzés 11. évfolyamába kapcsolódnak be. A tanítás során sok magatartási problémával szembesülünk, de azt is sokszor érezzük, hogy egy kis odafigyelés, a gyerek problémáinak meghallgatása csodákra képes. A gyerekek megnyílnak, ha azt érzik, hogy érdeklődünk irántuk. Többek között ezért is jó, hogy az osztály létszáma optimális esetben fő. (Gomborné Halászi Zsuzsanna) Több alkalommal is meghívnak az osztályba rendőrt, aki elbeszélget a gyerekekkel a drogokról és egyéb bűncselekményekről, és azok következményeiről. Ezeknek a látogatásoknak pozitív visszhangja van a gyerekeknél. Ezeket az előadásokat már minden évben rendszeresen beépíti az iskola az éves projektek közé. A hátrányos helyzetű fiatalokkal folytatott munka során nagyon fontos a személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés a tanórákon kívül is, melyek az alábbi formákban valósulnak meg: nyári táboroztatás, csapatépítő foglalkozások, szakkörök, sportkörök, 2