A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése"

Átírás

1 8. melléklet a /2011. (....) NMHH rendelethez A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése 8PSK ACAS AES AIS ALS ASDE ATIS ATPC AUT AVI BFWA BMA BTS BWA CDMA CD/SES CEPT CEPT T/R 8 Phase Shift Keying Nyolcállapotú digitális fázismoduláció Airborne Collision Avoidance System Légijárművek összeütközését megakadályozó fedélzeti rendszer Aircraft Earth Station Légijármű földi állomás Universal Shipborne Automatic Identification System Egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszer Airfield Landing System Változtatható telephelyű repülőtéri leszállító rendszer Airport Surface Detection Equipment Gurítóradar Automatic Transmitter Identification System Automatikus adóazonosító rendszer Automatic Transmitter Power Control Automatikus adóteljesítmény-szabályozás Austria Ausztria Automatic Vehicle Identification for Railways Automatikus vasútikocsi-azonosító Broadband Fixed Wireless Access Szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés Building Material Analysis Építőanyag-vizsgálat Base Transceiver Station Adó-vevő bázisállomás Broadband Wireless Access Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés Code Division Multiple Access Kódosztásos többszörös hozzáférés Duna Bizottság Ajánlása European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete CEPT T/R Recommendation CEPT T/R Ajánlás 1

2 CGC Complementary Ground Component Kiegészítő földfelszíni komponens CT1 Cordless Telephone 1 Első generációs zsinórnélküli telefon CW Continuous wave Folytonos hullám(ú) CZE Czech Republic Cseh Köztársaság D Germany Németország DAA Detect And Avoid Érzékel és elkerül DECT Digital European Cordless Telecommunications Digitális európai zsinórnélküli távközlés DFS Dynamic Frequency Selection Dinamikus frekvenciakiválasztás DME Distance Measuring Equipment Távolságmérő berendezés DMO Direct Mode Operation Közvetlen üzemmód(ú) DSC Digital Selective Calling Digitális szelektív hívás EAS Electronic Article Surveillance Elektronikus árufelügyelet ECC Electronic Communications Committee Elektronikus Hírközlési Bizottság ECC/DEC ECC Decision ECC-határozat E-GSM Extended GSM Kiterjesztett GSM-sáv EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény ELT Emergency Location Transmitter Kényszerhelyzeti helymeghatározó adó EN European Standard Európai Szabvány EOV Egységes Országos Vetületi Rendszer 2

3 EPIRB ERC ERC/DEC ERP ETCS ETS EU FDD FM FNFT FWA GBSAR GMDSS GMSK GNSS GSM GSM 1800 GSM-R HCM Emergency Position-Indicating Radiobeacon Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója European Radiocommunications Committee Európai Rádiótávközlési Bizottság ERC Decision ERC-határozat Effective Radiated Power Effektív kisugárzott teljesítmény European Train Control System Európai vonatbefolyásoló rendszer European Telecommunications Standard Európai Távközlési Szabvány European Union Európai Unió Frequency Division Duplex Frekvenciaosztásos duplex Frequency Modulated Frekvenciamodulált Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata Fixed Wireless Access Állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés Ground Based Synthetic Aperture Radar Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radar Global Maritime Distress and Safety System Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer Gaussian Minimum Shift Keying Gaussi szűrésű minimálfázisú moduláció Global Navigation Satellite System Világméretű műholdas navigációs rendszer Global System for Mobile Communications Világméretű mozgó távközlő rendszer GSM in the 1800 MHz band 1800 MHz-es sávú GSM GSM-Railway GSM rendszer vasúti nyalábolt felhasználás részére Harmonised Calculation Method Harmonizált számítási módszer 3

4 HDFSS HH HIPERLAN HiperMAN HRV I IARU ICAO ICAO Annex 10 ILS ILS LOC IMT IMT-2000/UMTS ISM ITS ITU ITU-R KH High-density applications in the fixed-satellite service A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai Hosszúhullám(ú) High Performance Radio Local Area Network Nagysebességű rádiós helyi hálózat High Performance Radio Metropolitan Area Network Nagysebességű rádiós városi hálózat Croatia Horvátország Italy Olaszország International Amateur Radio Union Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség International Civil Aviation Organization Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation (Aeronautical Telecommunications) Az évi 25. tvr.-rel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló évi Chicagói Egyezmény 10. Függeléke (Légiforgalmi távközlés) Instrument Landing System Műszeres leszállító rendszer Localizer Element of ILS ILS iránysávadó International Mobile Telecommunications Nemzetközi mozgó távközlés International Mobile Telecommunications-2000/Universal Mobile Telecommunications System Nemzetközi mozgó távközlés-2000/egyetemes mozgó távközlő rendszer Industrial, Scientific and Medical Ipari, tudományos és orvosi Intelligent Transport Systems Intelligens közlekedési rendszerek International Telecommunication Union Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Radiocommunication Sector ITU Rádiótávközlési Ágazat Középhullám(ú) 4

5 LDC LIE LORAN LTE MCA MLS MSI MSS MSZ MWA NAVTEX NBFM NCU NDB NWA OFDM OMEGA (OR) PAR Low Duty Cycle Kis kitöltési tényező Liechtenstein Liechtenstein Long Range Air Navigation System Nagy távolságú léginavigációs rendszer Long Term Evolution Hosszú távú fejlődés Mobile Communication on Aircraft Mobilhírközlés légijárműveken Microwave Landing System Mikrohullámú leszállító rendszer Maritime Safety Information Tengeri biztonsági közlemények Mobile-Satellite Service Műholdas mozgószolgálat Magyar Szabvány Mobile Wireless Access Mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférés Automated direct-printing telegraph system for navigational and meteorological warnings and urgent information to ship Hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások továbbítására szolgáló távgépíró rendszer Narrow-Band Frequency Modulated Keskenysávú frekvenciamodulált Network Control Unit Hálózati vezérlő egység Non-Directional Radio Beacon Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó Nomadic Wireless Access Nomadikus vezetéknélküli hozzáférés Orthogonal Frequency Division Multiplex Ortogonális frekvenciaosztásos multiplex Hiperbolic Long-range Navigation System Hiperbolikus nagy távolságú léginavigációs rendszer Off-route Útvonalon kívüli Precision Approach Radar Element Precíziós leszállító radar egység 5

6 PMR POL Professional/Private Mobile Radio Professzionális/Magán mozgórádió Poland Lengyelország PR 27 Personal Radio 27 (R) RASS RAT RFID RH RLAN RMS ROES ROU RR RSMS RTTT SIT SM/CM SNG 27 MHz-es sávú személyi rádió Route Útvonali Radar Acoustic Sounding System Rádióakusztikus szondázó rendszer Rádióalkalmazási Táblázat Radio Frequency Identification Rádiófrekvenciás azonosító Rövidhullám(ú) Radio Local Area Network Rádiós helyi hálózat Root-mean-square Négyzetes középérték Receive Only Earth Station Csak vételre szolgáló földi állomás Romania Románia Radio Regulations Nemzetközi Rádiószabályzat Radar Sensing and Measurement System Fedélzeti Radarérzékelő és mérő rendszer Road Transport & Traffic Telematics Közúti közlekedési és forgalmi telematika Satellite Interactive Terminal Műholdas interaktív földi állomás Service Module/Communication Module Szolgálati modul/kommunikációs modul Satellite News Gathering Műholdas hírcsere 6 TERVEZET! SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 S-PCS A évi XI. törvénnyel kihirdetett Életbiztonság a tengeren tárgyú évi nemzetközi egyezmény Satellite Personal Communications Services/Systems Műholdas személyi távközlési szolgáltatások/rendszerek

7 SRB SRE SRD SRR SSB SSR SUI SUT SVK SVN T-DAB TDD TLPR TPC TV TVOR UHF UIC UKR Serbia Szerbia Surveillance Radar Element Légtérellenőrző radar egység Short Range Device Kis hatótávolságú eszköz Automotive Short Range Radar Kis hatótávolságú gépjárműradar Single-Sideband Egyoldalsávos Secondary Surveillance Radar Másodlagos légtérellenőrző radar Switzerland Svájc Satellite User Terminal Műholdas végfelhasználói állomás Slovakia Szlovákia Slovenia Szlovénia Terrestrial Digital Audio Broadcasting Földfelszíni digitális hangműsorszórás Time Division Duplex Időosztásos duplex Tank Level Probing Radar Tartályszintmérő radar Transmitter Power Control Adóteljesítmény-szabályozás Television Televízió Terminal VOR Közelkörzeti VOR Ultra High Frequency Deciméteres frekvenciasáv(ú) International Union of Railways Nemzetközi Vasúti Egyesület Ukraine Ukrajna 7

8 UMTS/IMT-2000 URH-FM UWB VOR VSAT WAS WCDMA WiMAX YUG Universal Mobile Telecommunications System/International Mobile Telecommunications-2000 Egyetemes mozgó távközlő rendszer/nemzetközi mozgó távközlés-2000 Ultrarövid-hullámú Frekvencia modulált Ultra-Wideband Ultraszéles sávú VHF Omnidirectional Radio Range VHF körsugárzó rádió-irányadó Very Small Aperture Terminal Kis apertúrájú földi állomás Wireless Access Systems Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek Wideband Code Division Multiple Access Szélessávú kódosztásos többszörös hozzáférés Worldwide Interoperability for Microwave Access Mikrohullámú hozzáférés világméretű csereszabatossággal Yugoslavia (Serbia and Montenegro) Jugoszlávia (Szerbia és Montenegró) 8