VETÔMAG KATALÓGUS 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VETÔMAG KATALÓGUS 2014."

Átírás

1 VETÔMAG KATALÓGUS 214.

2 A kiszámítható fejlôdés útján Bene Lász ló Ügyvezetô A befektetett munkának, és szaktudásnak köszönhetôen mára a Raiffeisen-Agro elérte azt, hogy a hazai piac legnagyobb, saját fajtaszortimenttel rendelkezô integrátorává vált. A kalászosgabona-piacon átlagban 1% piaci részesedéssel rendelkezik, de ôszi sörárpában a hazai piacvezetô fajta tulajdonosaként jegyzik, közel 8%-os piac - rés szel. A növényvédô szer a ter ménykereskedelem, illetve a mûtrágya forgalmazásban is folyamatos fejlôdés jellemzi a vállalatot, a legtöbb meghatározó gyártó céggel önálló kereskedelmi kapcsolatban van és a forgalmazott volumen minden évben jelentôsen növekszik. Ennek jegyében a 214-es szezonra több új, teljesítményében és napjaink mezôgazdálkodásának kihívásaira megfelelô választ adó fajtával bôvítjük a hazai piacon is széles nek mondható fajtakíná - latunkat. Elsôként ki kell emelnünk új, FAO 35-es CHAPALU ( KINCSEM ) kukorica hibridünket, amely mind az eddigi kísérleti, mind nagyüzemi teljesítménye alapján a legkülönbözôbb földrajzi és termôhelyi környezetben tesztel - ve elképesztô stabilitást és megbízhatóságot mutatott a legmagasabb termésszinteket hozva gyakorlatilag mindenütt. Rendkívül jó vízleadó képességébôl adódóan korán betakarítható, így tökéletesen illeszkedik a vetésszerkezetbe. Szintén FAO 35-es érésû a SHERLEY elônyeink a Minôség, Megbízhatóság, Rugalmasság és az Innováció hibridünk, amely erôteljes korai fejlôdésének és kiváló tápanyaghasznosító képességének köszönhetôen egy minden tekintetben korszerû hibrid, amely bármely technológiába bátran beilleszthetô húzó hibrid. Szójatermesztôk figyelmébe bátran ajánljuk új, DH4173 nevû fajtánkat, amely az MgSzH kísér - letekben mutatott kiugró a standard fajtákhoz képest 113,5%-os (!) teljesítményével tört be a hazai palettára. Éllovas teljesítménye mellett korán érô és kiválóan ellenáll a kipergésnek, javítva ezzel a gazdálkodás hatékonyságát. Ôszi káposztarepce portfoliónk új jeles tagja a MAXIM (SW Seeds), amely egy kiválóan alkalmazkodó, télálló, közepes magasságú és kiválóan elágaz hibrid repce a rájuk jellemzô nagy termés potenciállal. Új anyagaink mellett feltétlenül ki kell emelnünk az elmúlt években sikeresen bevezetett, a Termelôk igényeit messze kielégítô vagy több esetben azt meghaladó teljesítményt mutatott, mára népsze - rû vé vált fajtáinkat, mint a gyakor latilag a hazai ôszi sörárpa 8%- át (!) jelentô VANESSA, a szójatermesztôknél kimagaslóan teljesítô WALLACE, illetve a minden körülmények között elsôrendû teljesítményt adó ôszi búza fajta, az AKTEUR. Vetômag kínálatunk mellett ajánljuk Partnereink figyelmébe teljes körû, a gazdálkodás minden eleméhez segítséget nyújtó szolgáltatásainkat is. A gazdálkodásukhoz szükséges valamennyi input anyagot a vetômag mellett növényvédô szert, mûtrágyát és gázolajat beszerezhetik nálunk Területi képviselôinken keresztül, illetve saját telephelyeinken, mindezt abszolút versenyképes, akár testreszabott finanszírozási konstrukció mellett. Legfontosabb elônyeink a Minôség, Megbízhatóság, Rugalmasság és az Innováció. Cégünket a Raiffeisen-Agro Magyarország Kftt érdemesnek találták arra, hogy a Superbrands 212 díj elnyerése után immár második alkalommal is - megkapja a Business Superbrands 213 elismerést.

3 ÉTKEZÉSI ÉS TAKARMÁNYBORSÓ CRISTA Kimagasló termôképesség akár 4 tonna/ha felett Korai érés hamar betakarítható, korán lekerülô elôvetemény Sárga magszínû Afila típusú A legkimagaslóbb állóképesség a Magyarországon elismert fajták között Fehérjetartalma magas SW Seed, Németország 27. Ezermag tömege közepes A fuzáriumos tôhervadással szem - ben rezisztens RAM szaporítási átlag 211-ben 4.5 t/ha Származása, jelentôsége, felhasználása A borsó az egyik legrégebben termesztett kultúrnövényünk, nagyon fontos szerepe van az emberi táplálkozásban és az állatok takarmányozásában. Eredete még ma sem teljesen tisztázott. Vavilov származási helyeként Délnyugat-Ázsiát (Kis- Ázsia, Perzsia, Afganisztán, Turkesztán és Északnyugat-India) jelöli meg. Neolit kori (i.e. 7-6 között) elterjedését a Közel-Keletrôl (Lagrosz hegység) bizonyítják a mezei borsó megtalált magvai. Az ókori írásos emlékekben is szerepel a borsó (régi görögök, római pásztorköltemények, füvészkönyvek említik). A hüvelyes növényeknek, így a borsónak is a világ lakosságának táplálkozásban és az állatok takarmányozásában nélkülözhetetlen szerepe van. Élelmiszerként és takarmánynövényként történô felhasználását fehérje-, szénhidrát-, vitamin-, és ásványianyag-tartalma indokolja. Magyarországon az utóbbi években 25 ezer ha körül alakult a vetésterülete a szárazborsónak, 1,3-2,4 t/ha-os termésátlaggal. A zöldborsót 15-2 ezer ha-on termesztjük, 5-1 t/ha-os termésátlaggal. Felhasználása: A borsó felhasználása igen sokrétû, gyakorlatilag az egész növény hasznosítható. A zöldborsónak fôleg az emberi élelmezésben van nagy szerepe, a le ves - zöldségek (sárgarépa, petrezselyem, stb.) után gyakorlatilag a zöldborsó az elsô nagy mennyiségben termesztett zöldségnövény, amit különbözô feldolgozottsági állapotban fogyasztunk. Zöldborsóként frissen, illetve a tartósítóipar (konzervipar, hûtôipar) által feldolgozva a magját, a cukorborsót hüvellyel együtt fogyasztjuk. A biológiailag érett termés - a szárazborsó - (sárga vagy zöld magszínû) étkezési vagy takarmányozási célra használható. A növény friss zöldtakarmányként vagy szilázsként állatok takarmányozására is alkalmas. Szárazborsó összetétele: A szárazborsó magja 53-6% szénhidrátot, 22-28% nyersfehérjét, 1,5-1,9% olajat és 3% hamut tartal maz. A fehérje-tartalom nagysága el - sô sorban fajtától függô tulajdonság, de a környezeti feltételek és a termesztéstechnológia is befolyásolja. Jelentôs vitamintartalommal is rendelkezik (B 1 -, B 2 -, nikotinsav, C-vitamint), ami növeli használati értékét. A borsómagban is található emésztést gátló fehérje, ami az emészthetôségét rontja. Forrás: ÉTKEZÉSI ÉS TAKARMÁNYBORSÓ 3

4 TAVASZI ÁRPA SCARLETT Méltán a legnépszerûbb tavaszi sörárpa Európában Kimagasló minôség Magyarország egész területén biz tonsággal termeszthetô Kiváló osztályozottság, alacsony fehérjetartalom Legnagyobb területen vetett tavaszi sörárpa Európában A sörgyárak által elismert fajta Nagyon jó ellenállóképesség a betegségekkel szemben Gondos agrotechnika és a vetés elôtti talajvizsgálati eredményekre alapozott kellô tápanyagutánpótlás mellett elérhetô a jó termés és kiváló minôség Termesztés során kerülni kell a hormon típusú gyomírtószerek alkalmazását Saatzucht Breun, Németország 27. Jó malátaipari minôség biztosítása érdekében megfelelô agro - tech nikát és technológiai fe gyel - met igényel Javasolt vetendô csíraszám 4,5 millió/ha RAM szaporítási átlag 211-ben 4.47 t/ha TAVASZI BÚZA SENSAS Lehetô legkorábban vethetô Kiemelkedô állóképesség Magas sütôipari érték Középérésû szálkás búzafajta Ezermagtömege magas Minden területre alkalmas Középmagas szármagasság Jó kezdeti fejlôdésû Serasem, Franciaország 26. EU Betegségekkel szemben jó ellenálló (lisztharmat, rozsda, septoria, fusarium) Termésátlaga standardok feletti 4 TAVASZI ÁRPA TAVASZI BÚZA

5

6 ZAB EFFEKTIV Elsôrendû stabilitás Korai érésû Kiemelkedô beltartalmi jellemzôk Rövidszárú fajta, a szem pelyvás Kimagasló állóképesség és betegség-ellenállóság Megbízható termôképesség (RAM szaporítási átlag 211-ben 4.2 t/ha) Saatzucht Edelhof, Ausztria 24. Sárga szemszínû A külsô toklász közepesen hoszszú, sárga Sovány talajokon kedvezôen reagál az istállótrágyára is. Mûtrágyázása pedig mindenben hasonló és csak nagyon kis mértékben tér el a többi kalászos gabona mû trá gyázási irányelveitôl. A tavaszi takarmányárpa mûtrágyázásához hasonlítható leginkább. A mûtrágyák közül a zab a nitrogénre a legigényesebb, ezért a zab nitrogén-igényes növénynek tekinthetô. A foszfor és kálium igénye - gyökérzetének jó tápanyag-feltáróképessége miatt - kisebb, mint a többi gabonaféléé. A foszfor és káliummûtrágyázás pedig csak megfelelô nitrogénellátottság esetén gazdaságos. A zab nitrogénfelvétele a tenyészidô kezdeti szakaszától egészen a virágzásig élénk. A többi kalászosokhoz képest asszimiláló képességét hosszabb ideig megtartja. A foszforigény a növekedés elsô szakaszában nagyobb. A kálcium felvétel maximuma a szárbaindulás és a bugahányás között van. A zab felhasználása Az emberi felhasználásra termesztett zab fogyasztása az egészségre gyakorolt kedvezô hatásai miatt nôtt. Jelenleg az összes termesztett mennyiség 1%-a étkezési célból ôrlésre kerül. A malomipar számára termesztett zabnál követelmény a kedvezô minôség; az elô - írás a teltség, szem nagysága, idegen anyag- ill. íz- mentesség, elszínezôdés-mentesség tekintetében elôírt specifikációnál is szigorúbb lehet. Malomipari célra bármelyik fajta használható, de az állományban védekezni kell a megdôlés ellen, meg kell akadályozni a betegségek terjedését és a szemeket azonnal be kell takarítani az idôjárás által okozott kártétel mérséklése és az elszínezôdés csökkentése érdekében. Mesterséges szárításra elsô - sorban a pelyva nélküli fajtáknál lehet szükség; ha csapadék valószínû, direkt kombájnolás javasolt a rendre vágással szemben. Lovak számára abraktakarmányként a zab a kukorica értékének 9%-ával egyenértékû. A zabot lovakkal vagy juhokkal gyakran egész szemként etetik. Ôrölt vagy dara változatban adják fejôsteheneknek, tenyész- és növendék állatoknak. A pelyva eltávolítása után a zab a sertések számára a kukoricával egyenértékû táplálékot képvisel. Szárított takarmányként való alkalmazásra, valamint élelmiszer, takarmány és gyógyszeripari termékekhez klorofill és karotin kivonására a zab az egyik zölden legjobban betakarítható növény. A fiatal levelek fehérjékben és vitaminokban gazdagok. Forrás: Huszár Viktor (Ikrény) Már a tavalyi évben, illetve idén tavasszal is vásároltam az ES Fortress kukoricából kb ha-ra. Mindkét év nyara rendkívül meleg és csapadékszegény volt. Ennek ellenére a Fortress 212-ben és 213-ban is 9,5-9,8 tonna termést adott hektáronként 18-19% közötti nedvességtartalommal. Szárazságtûrése és jó vízleadó képessége mellett ki kell emelnem, hogy viszonylag extenzív körülmények között hozta ezeket az igen jó eredményeket. 6 ZAB

7 KUKORICA CHAPALU - KINCSEM FAO35 Lenyûgözô stabilitás és megbízhatóság Kiegyenlítetten magas termô képes - ség szélsôséges évjáratokban is Gyors vízleadás, korai betakaríthatóság Szárítási költség csökkentés, idôbeni betakarítás Kiemelkedô stressztûrés és betegség-ellenálló képesség Új genetikájú hibrid Közép-Kelet Európában Szemes hasznosítási irány Korai betakaríthatósága magas terméshozammal párosul Több év átlagában is stabilan, magas termôképesség Termésátlag: 14,1 t/ha, ami 4%-al meghaladta csoportátlagát (RWA Demo, Ausztria ) t/ha Rácz István (Madocsa) Gleisdorfer Saatzucht, Ausztria 211. EU A 213-as évben hallottam elôször a CHAPALU hibrid kukoricáról, Petrovics Zoli ajánlotta. Elvetettem a többi neves hibrid mellé, április 19-én, 27 Ak földbe. A kezdeti fejlôdés során jelentôs különbséget nem tudok megemlíteni a másik vezetô hibridek javára, nagyon jól helyt állt mellettük. Július 16-tól egészen a betakarításig esôt szinte nem kapott. A betakarítás szeptember 5-én történt meg, 16,7% vízzel, 6,4 tonnás eredménnyel 1 hektárról. Bátran merem ajánlani minden olyan termelônek aki még ezt a hibridet nem ismeri. Személyem szerint nagyon meg voltam elégedve a Chapalu hibrid kukoricával. ES FORTRESS - FAO32 Kiugróan magas terméspotenciál korai érés mellett Robusztus, erôs növény, igen jó kezdeti fejlôdéssel Egyik legalacsonyabb kidôlési hajlam Jó vízleadó képesség Jó szárazságtûrô, stabilan termô Minden területre alkalmas, az in - tenzív területeket jobban preferálja Üszkösödésre és fattyasodásra kevésbé hajlamos Termésátlag 11,31 t/ha (M.K.K. 211.) Szemnedvesség 16,21% (Magyar Kukorica Klub 211.) Euralis, Franciaország 211. EU KUKORICA 7

8 KUKORICA Limagrain, Franciaország SHERLEY - FAO35 Kiváló tápanyag hasznosítás Gyengébb területeken is számíthatunk rá Erôteljes korai fejlôdés Intenzívebb technológiára terméstöbblettel reagál t/ha 21. EU Sempol, Szlovákia 24. VLASTA - FAO39 Extenzív területek egyik legütôsebb hibridje Aszálytûrô és stabilan termô Alacsony kidôlési hajlam Lófogú szemptípusú, kimagasló szemtermésû szemes kukorica Jó beltartalmi paraméterek Vetésnorma 65-7 ezer szem/ha Szemes hasznosítás Fuzáriummal szemben jól ellenáll t/ha 8 KUKORICA

9 SYNGENTA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA KUKORICÁBAN vetés előtt vetéssel egymenetben vetés után, kelés előtt kelés után, korai posztemergens kezelés 4 leveles levélfejlődés, 5-16 leveles szármegnyúlás címerhányás virágzás szemfejlődés érés gyomirtó szer

10 KUKORICA Sempol, Szlovákia QUINTAL - FAO42 Magasra növô, erôteljes kettôs hasznosítású kukorica hibrid Kiváló beltartalmi paraméterek, kimagasló szemtermés Kiváló szárszilárdság Lófogú szemptípusú, Alacsony kidôlési hajlam Jó szárazságtûrô, stabilan termô Kettôs hasznosítás Vetésnorma ezer szem/ha ALLSCOR - FAO54 Igen nagy silótömeg Kiváló csôarány a jó beltartalomért és energiáért Egyik legjobb ár-érték arány Lófogú szemptípusú, kimagasló szemtermésû siló kukorica a késôi éréscsoportban Jó beltartalmi paraméterek Magas, erôs növény Alacsony kidôlési hajlam Jó szárazságtûrô, stabilan termô Vetésnorma 7-8 ezer szem/ha Minden területre alkalmas Siló kukorica k. Bóly (211): 39,2 t/ha Sempol, Szlovákia 1 t/ha KUKORICA

11 Retengo Plus Növeljük együtt a kukoricatermesztés biztonságát! Tudom, hogy kukoricám meghálálja a gondoskodást: A Retengo Plus számos kukoricabetegség ellen hatékony és használata javítja a növény nitrogén-hasznosítását. AgCelence termékként többet várhatok tőle, hiszen stressz előtti kijuttatásával mérsékelhetem a mechanikai sérülések, a szárazság és a hőstressz hatását, ezzel lehetőségem nyílik a jobb termés elérésére. Előnye, hogy Fendona 1 EC-vel együtt kijuttatva csökkenti a rovarok által okozott sérüléseken keresztül történő fertőzéseket. A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

12 NAPRAFORGÓ Euralis, Franciaország ES EUROMIS CL Korai érésidô Clearfiel (CL) típus Közepes magasságú növény Tányérállása bókoló Olajtartalma közepes Szádor rezisztens Kiemelkedô a stressz rezisztenciája Stabil a termôképessége (cv%=18,98) az eltérô viszonyok között is Ajánlott tôszám vetéskor: (1./ha) 1 Euralis, Franciaország ES FLORIMIS CL Korai érésidô Clearfiel (CL) típus Kezdeti fejlôdése nagyon jó Magas növények Félig álló tányér Magas olajtartalom Szádor rezisztens Kiváló a Diaporthe (Phomopsis) és Sclerotinia toleranciája Rendkívüli termésstabilitással ren - delkezik a különbözô termôhelyi viszonyok között (cv%=14,41) Ajánlott tôszám vetéskor: (1./ha) NAPRAFORGÓ

13 SYNGENTA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA NAPRAFORGÓBAN Judo * vetés előtt vetés után, kelés előtt kelés után levélfejlődés, 2-16 levél szárfejlődés csillagbimbós állapot virágzás magképződés érés

14 OLAJTÖK GLEISDORFI Magas olajtartalmú 48-5% - és magtermésû fajta Könnyen leválasztható, héjnélküli magok Bio-vetômag is rendelkezésre áll Középérésû szabadelvirágzású fajta Hosszúkacsos növény Sötétzöld, héj nélküli magokat hoz Április végén, május elején vethetô Saatzucht, Ausztria 24. Hazánk egész területén biztonsággal termeszthetô Cégünk csak csávázott vetômagot forgalmaz Kimagasló termôképességû OPAL Bôtermô, rövidszárú hibrid olajtök Könnyen leválasztható, héjnélküli magok Korai-középkorai érés Hibrid olajtök Középkorai virágzás Minden száron sok termést hoz Sötétzöld héjnélküli magok, Vetésnorma 15-18ezer mag/ha, 3,5-4 kg/ha Sortáv 1,4 m Vetômagcsávázás feltétlenül indokolt Saatzucht, Ausztria 28. Vetésidô április vége, május eleje Szárított termésmennyiség 211. Ausztria 1.13 kg/ha (Steyermark és Dél-Burgenland) Magyarország egész területén termeszthetô 14 OLAJTÖK

15 Ismerjen meg minket új oldalunkról is!

16 SZÓJA Pflanzenzucht Oberlimpurg, Németország WALLACE Korai éréscsoportba tartozó, biztonsággal termeszthetô fajta Kiemelkedô terméspotenciál a koraiak között Könnyû betakaríthatóság, egészséges termés Alsó hüvelymagasság 14 cm Szabadelvirágzású fajta Tenyészideje nap Ezermagtömege 185 gr RAM Demo szaporítási átlag 3,47 t/ha (Acsád 211.) Termesztési tulajdonságai kedvezôek Javasolt termôtô 5. tô/ha Magyarország valamennyi szójatermô területén biztonsággal termeszthetô Éberhardt György (Újmohács, ügyvezetô) 21. RAM termésátlag 3,8 t/ha (kisparcellás kísérleti eredmény 211.) Margittasziget 92 Kft. gazdálkodásában 2 éve szerepel a WALLACE szója fajta tesztelés céljából. Mindkét évben az idôjárási körülmények igazából nem kedveztek a szójatermesztésnek, de a WALLACE esetében még így is biztonsággal 3-3,2 t/ha termést be lehetett takarítani, ami optimálisabb körülmények között ennél több is lehet. Nagy elônye ennek a fajtának a koraisága, augusztus végén, szeptember elsô hetén be lehetett takarítani 14-14,5%-os nedvességtartalommal. Jó termô, korán betakarítható, kipergésre nem hajlamos, egyöntetûen beérô fajta. Származása, jelentôsége, felhasználása A szója az emberiség egyik legrégebben termesztett növénye (immár ötezer éves), a pontos ôshazáját nem ismerjük. A kutatók Délkelet-Ázsiára teszik származási helyét, a szakemberek Kínát, Japánt és Indiát jelölik meg, mint lehetséges származási területet, legtöbben mégis Mandzsúriát tartják a szója ôshazájának (Kína és Korea egymással határos területe). Mandzsúriában még mai nap is fellelhetô a szója összes változata. A szóját Kínában és Japánban szent növényként tisztelték, a vallásos szertartásokban is szerepet kapott. A keletázsiai országok nagy népsûrûsége és életereje nem alakulhatott volna ki a szója fogyasztása nélkül. Európába a szóját a XVIII. sz-ban egy dalmát tengerészkapitány kelet-ázsiai útjáról hozta be, a magokat Dalmáciában (Horvátország) és Dél-Ausztriában vetették el. Magyarországon között még alig több mint 16 ha-on foglalkoztak a szója termesztésével, az 197-es évektôl kezdett növekedni a szója termesztéssel foglalkozó gazdaságok száma ban érte el a hazai szójatermesztés a legnagyobb vetésterületet (66 ezer ha). Beltartalma: A szója emészthetô nyersfehérje-tartalma 38-4 % (igen kedvezô az esszenciális aminosavak aránya is). A szójában található olaj %, a félig száradó olajok csoportjába tartozik, igen kedvezôek a fizikai és a kémiai tulajdonságai, így sokoldalúan felhasználható. A szójaolajban található fôleg telítetlen zsírsavak könnyen megemészthetôek, gyorsan felszívódnak, fogyasztásuk egészséges. A szójaolaj 2-3 % lecitint is tartalmaz, ez a finomítás után visszamaradó üledékbôl nyerhetô ki, a zsírok és szénhidrátok emésztésében van igen fontos szerepe. A lecitin igen sokoldalúan használható fel az élelmiszeriparban, mint stabilizáló, nedvesítô és antioxidáns szer. A szója magjában % szénhidrát van, ez a szénhidrát a fôleg gyorsan felszívódó nádcukorból (szacharóz) áll (néhány szénhidrát, pl. a raffinóz emésztése során gáztermelést okoz, ez kedvezôtlenül befolyásolja fogyaszthatóságát). A szója tápértékét növeli, hogy keményítôt nem tartalmaz. A szójamag vitamintartalma is jelentôs: B1, B2, A, E, K- vitaminokat és nikotinsavamidot tartalmaz. Rosttartalma 3,9-5,3 %. Jó beltartalmi értékei mellett a tápanyagok értékesülését gátló (antinutritív) anyagokat is tartalmaz, ezek gátolják a fehérje emészté - sé nek élettani mechanizmusát. Hôkezeléssel (fôzéssel, gôzöléssel) lehet minimálisra csökkenteni ezen antinutritív anyagok mennyiségét. Forrás: 16 SZÓJA

17 SZÓJA Hendrick Seeds, Kanada DH 4173 Legjobb magtermés az éréscsoportban! (113,5%, MgSzH 212) Korai érésû Kiváló állóképesség és kipergés ellenállóság Vida András Feldolgozóüzem igazgató 212. A pápai Agroprodukt Zrt. szójaszaporítása folyamán már több éve foglalkozik a Raiffeisen-Agro Mo. Kft szója fajtáival. Ezen fajták messzemenôkig megfelelnek a térségünk szójatermesztési igényeinek. Ezen fajták közül is kiemelkedik a DH4173 fajta. Tapasztalatunk szerint ez a fajta jól alkalmazkodott a változó idôjárási viszonyokhoz, de szereti a jó tápanyagellátottságú és vízgazdálkodású területeket. Több emeletû virágképzés mellett jó magkötése biztosítja a kiemelkedô terméshozamot, ami a koraiságával párosul. Ez igazán ideális kombináció, egyazon fajtában. ANGELA Kiváló állóképességû fajta 4,29 t/ha magtermés - MgSzH 28-21; 17,9% Biztonságos betakaríthatóság Magasan elhelyezkedô hüvelyek Pergésre nem hajlamos Középérésû éréscsoportba tartozó szabadelvirágzású fajta Tenyészideje nap Magasan fekvô hüvelyek jellemzik, amely a stabil betakarítást biztosítja Átlagos ezermagtömege: 198g Közepes növénymagasság, megdôlésre nem hajlamos Javasolt termôtô: 5. tô/ha Pflanzenzucht Oberlimpurg, Németország 21. Gerencsér József (Acsád, ev.) A OAC533-ANGELA szója fajtát nyugodtan mondhatom, hogy a kezdetek kezdetétôl, gyakorlatilag a keresztelôje óta termelem. Középérésû, és tapasztalataim szerint igen jó termôképességû fajta. Számos elônye közül ki kell emelnem, hogy magasan elhelyezkedô hüvelyek jellemzik, amely a szinte veszteségmentes, stabil betakarításhoz elengedhetetlen. Szintén nem elhanyagolható elônye a kipergéssel szembeni ellenállósága. Mindezeket a saját területemen megtapasztalva nyugodtan mondhatom, hogy a Raiffeisen-Agro ANGELA szója fajtája a vetésszerkezetünk egyik stabil szereplôje marad. SZÓJA 17

18 ÔSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID RUMBA Korai érésû hibrid repce Termésbiztonság jó betegség ellenálló képesség Jellemzôen 45-46% vagy a feletti olajtartalom Magtermés átlag 3,71 t/ha (MgSzH 212.) Olajtermés átlag 1543 kg/ha (MgSzH 212.) Olajtartalom 46,14% (MgSzH 212.) Magyarország egész területén biztonsággal termeszthetô Lakó László (Rábacsécsény) Deutsche Saatveredelung, Németország 211. Tavaly kipróbáltam a Rumba hibridrepcét 1 hektáron, jónak találtam. Jó kezdeti fejlôdéssel rendelkezik, kiválóan átvészelte a telet, és a termése is hozta az elvárt szintet, ami kb. 3,2 tonna volt hektáronként. Sikerült deszikkáló és ragasztó használata nélkül betakarítani, pergési veszteség nélkül. INSPIRATION Rendkívül nagy teljesítményû Nagyszámú elágazás, bôséges becôállomány Kivételes termôhelyi stabilitás Mélyre hatoló, intenzív gyökérképzés Középérésû hibrid Alacsony erukasav- és glükozinolát tartalom Jó alkalmazkodóképesség a különbözô termôhelyi viszonyokhoz Középmagas, sûrûn elágazó ge - ne ratív hibrid Deutsche Saatveredelung, Németország 211. Jó télállóság Betegségekkel szemben ellenálló Magtermés 4,46 t/ha (MgSzH 211.) Olajtermés 1893 kg/ha (MgSzH 211.) Fehérjetartalom 5,1%-al meghaladta a standardok átlagát (MgSzH 211.) 18 ÔSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

19 ÔSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID RALLY Kiemelkedô télállóság Kiváló növekedési erély Nagyon jó betegség ellenállóság Középérésû, duplanullás hibrid Kimagasló növekedési erély Olajtartalom 45,11% (MgSzH 212.) Olajtermés 1524 kg/ha (MgSzH 212.) Magtermés 3,75 t/ha (MgSzH 212.) Kimagasló télállóság Betegségekkel szemben ellenálló Alacsony glükozinolát tartalom t/ha RAM átlag 3,32 t/ha (kisparcellás kísérleti eredmény) Deutsche Saatveredelung, Németország 26. Magyarország vezetô hibridje Deutsche Saatveredelung, Németország 26. SITRO Élvonalbeli terméspotenciál Kiemelkedô télállóság Kiváló betegség ellenállóság Középérésû, duplanullás hibrid Olajtartalom 45,42% (MgSzH 212.) Olajtermés 161 kg/ha (MgSzH 212.) Szemtermés 3,92 t/ha (MgSzH 212.) Kimagasló télállóság Betegségekkel szemben ellenálló Magyarország kimagaslóan vezetô hibridje RAM átlag 3,32 t/ha (kisparcellás kísérleti eredmény) ÔSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID 19

20 ÔSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID HORNET A nagy teljesítmény és megbízhatóság elônyös kombinációja Szinte minden típusú stresszt kimagaslóan jól tolerál Kiváló termôhelyi stabilitásának köszönhetôen minden területre ideális Nagy teljesítôképességû, középérésû hibrid, magas hozammal és olajtartalommal 29-ben is kimagasló termésstabilitás, a közép-, kelet-európai országokban és a Baltikumban Minden területre alkalmas hibrid Nagyon jó szárazságtûrô Jó szárszilárdság Stressztûrô és áttelelô képessége jó t/ha Deutsche Saatveredelung, Németország 26. EU Gyökérrendszere különösen jól feljett RAM átlag 3.19 t/ha (kisparcellás kísérleti eredmény) MAXIM Középérésû hibrid repce ( duplanullás ) Nagyon jó alkalmazkodó képességû, nagy termôképességû, kedvezô termesztési tulajdonságú hibrid Közepes növénymagasságú, sok elágazást fejleszt igen jó betegség ellenállóság és jó télállóság jellemzi Magtermés 4,39t/ha (NÉBIH 212.) Olajtermés 1816kg/ha (NÉBIH 212.) SW Seed, Németország 213. Olajtartalom 45,77% (NÉBIH 212.) 2 ÔSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

21 Hozza ki növényeibõl a maximumot! biostimulátor,6 l/ha Nagy segítség az indulásnál! Arysta LifeScience Magyarország Kft., 123 Budapest, Bécsi út 3 5. Telefon: Fax:

22 TAKARMÁNYÁRPA MERLE Kiváló állóképességû, alacsony szárú takarmány árpa fajta Kiemelkedô termésbiztonság télállóság, betegség tolerancia Magas ezermag tömeg Korai érésû, többsoros takarmányárpa Magyarország egész területén biztonsággal termeszthetô Vetésnorma: 4-4,5 millió csíra/ha Szaporítási átlag: 5,44 t/ha (212. Kóny) 1 t/ha Saatzucht Ackermann, Németország 211. TRITIKALE TALENTRO Kimagasló alkalmazkodás és állóképesség Kiváló beltartalmi és takarmányozási tulajdonságú Magas hektoliter súly Középérésû fajta Lisztharmat és szárrozsda ellenállóképessége kitûnô Termésátlag 8.3 t/ha (211. Agroprodukt Pápa RAM demo) SW Seed, Németország 25. EU Kiváló télállóság RAM szaporítási átlag: 5,93 t/ha (212. Sopronhorpács) 22 TAKARMÁNYÁRPA ÉS TRITIKALE

23 ÔSZI SÖRÁRPA VANESSA Magyarország méltán piacvezetô ôszi sörárpa fajtája Kitûnô söripari tulajdonságai ki - vá ló termôképességgel párosulnak Kimagasló ezerszem- és HL tömeg Középérésû, 2 soros ôszi árpa A sörgyárak által kedvelt és elismert ôszi sörárpa Nagy fokú liszt harmat és hálózati levélfoltosodás ellenállóság Nagy fokú tolerancia a sárga mozaik vírussal szemben Szemtermés átlag 7.32 t/ha (MgSzH 212. kísérleti eredmények) Saatzucht Breun, Németország 27. Termésátlag: 7.37 t/ha (212. RAM demo) Javaslatok a sörárpák mûtrágyázáshoz Elsô, ha a tél hideg és esôs Vetéssel: kb.7 kg P és K (25 kg 6: 26: 3) vagy (3 kg : 2: 2) vagy (15 kg MAP+ 1 kg MOP). Nem tanácsos nitrogént kijutatni, a vetéssel egy idôben vagy csak nagyon keveset. Márciusban: 25 kg KAN fenofázis: kalászkezdemény 1 cm vagy egy kicsit korábban (= 8 N) Második megoldási lehetôség Vetéskor: semmit Jan. 2. tól február 2. : 4 kg 15: 15: 15 Március elején: 2 kg t- 3 kg KAN vagy 15 kg Urea minimum. A nitrogén mennyiségét csökkenteni kell, ha a talaj tápanyagban humuszban gazdag Gyomirtás Ahogy minden termesztett növényünk az ôszi sörárpák is érzékenyen reagálnak az elgyomosodásra. A gyomirtást a lehetô legkorábban szükséges elvégezni. Ha a tavaszi védekezésnél a sulfonylurea használatánál a kései kockázat fennáll akkor ajánlott ôsszel elvégezni Ally és Isoproturon vagy Klortoluron hatóanyagú készítménnyel. 1. kezelési javaslat Ha sok az egyszikû gyom, és kora tavasszal nem lehet gyomírtani, akkor: isoproturon 1,5 kg/ha hatóanyag+ally, vagy klórtoluron 1,5 kg/ha hatóanyag+ally 3 leveles állapottól legfeljebb a fagyok beálltáig. Ha szükséges, tavasszal egy hormonos kezelés, az ôszi gyomirtást túlélô gyomok ellen, amit a bokrosodás végétôl a 2. nódusz megjelenéséig használhatunk. 2. kezelési javaslat Tavaszi gyomirtás, a gyomok erôteljes fejlôdése elôtt. Gombaölôszerek használata Fô betegségek: Helminthosporium és a Rynchospsorium. Zászlós levél megjelenése elôtt szükséges a területek rendszeres ellenôrzése. Legalább 1 gombalôszeres kezelés elvégzése feltétlenül javasolt, mint minimális követelmény a zászlóslevél megvédésére a kalászhányás elôtt.(kb. május, közepén ill. végén) Ha nagy a fertôzés elterjedésének a veszélye (idôjárás, elôvetemény) feltétlenül 2 kezelés ajánlott. Az elsô, a növény egy és két nódusz közötti fenofázisában, a második, a zászlós levél megjelenésekor. Elsô permetezés, elsô nódusz megjelenésénél, általában április közepén. Második permetezés zászlóslevél állapotában, általában 5 héttel késôbb. 2. kezelési javaslat, olcsóbb, de kockázatos Folyamatos ellenôrzés mellett - ha nincs fertôzés - akkor a védekezés csak a zászlóslevélre koncentrálódik. ÔSZI SÖRÁRPA 23

24 ÔSZI BÚZA ENERGO Szálkás minôségi búzafajta kiemelkedô terméshozammal különösen intenzív termesztésben Nagyon jó télállóság Kedvezô sütôipari tulajdonságok, stabilan magas fehérjetartalom és esésszám Minden területre alkalmas de az intenzív technológiát magas hozammal- és minôséggel hálálja meg Vetésidô október elejétôl november közepéig Betegségekkel szemben ellenálló (lisztharmat, szeptória, kalászfuzárium) Saatzucht Edelhof, Ausztria 29. EU Korai kalászolás és érés Vetômagnorma 4-4,5 millió csí - ra/ha Termésátlag 5,83 t/ha (RAM de - mo 211.) Kísérleti termésátlag: 6,76 t/ha (212. AGES Ausztria) SW Seed, Németország 211. EU NORENOS Kimagasló termôképesség, ma - gas ezermag tömeg Kiváló malomipari tulajdonságok Kiváló állóképesség Tar kalászú minôségi búzafajta Középérésû csoportba tartozik Hazánk egész területén biztonsággal termeszthetô Jó télállóság Közepes növénymagasság jellemzi Jó betegségellenálló képességû Javasolt vetômagnorma: 4-4,5 millió csíra/ha Szaporítási átlag: 4,4 t/ha (Bábolna) Termésátlag: 6,76 t/ha (212. AGES Ausztria) 24 ÔSZI BÚZA

25 ÔSZI BÚZA ARKTIS Magas nedvessikér és fehérjetar - ta lom intenzív termesztés mellett Késôi vetést is nagyon jól tolerálja Kiváló télálló Középérésû búzafajta Tar kalászú, malmi búza Jó télállóság jellemzi Magas terméspotenciállal rendelkezik Lisztharmat fertôzésre kevésbé hajlamos Javasolt vetômag norma: 4-4,5 millió csíra/ha Deutsche Saatveredelung, Németország 211. EU ASTARDO Egyik legjobb liszthatmat és sárgarozsda ellenálló képesség Rendkívüli sütôipari tulajdonságok Ausztria vezetô búza fajtája! Szálkás kalászú, középérésû búzafajta Probstdorfer Saatzucht, Ausztria 24. Hadarits Kálmán ügyvezetô A nagylózsi Növény Kft. az elmúlt években vetômag elô - állítást végzett a legnagyobb területen. Ôszi búza vetômag szaporításban vezetô helyen az ASTARDO fajta különbözô szaporulati fokai szerepeltek. Kellô tápanyagellátottság mellett a jó termésátlagok kedvezô beltartalmi mutatókkal párosultak. Szálkás kalásztípusának köszönhetôen erôsen vadjárta területeken is eredményesen termeszthetô. Kiváló télállóság Jó állóképesség A RAM 211 évi, demo-kísérleti hely termésátlaga: 5.54 t/ha Kimagasló fehérjetartalom ÔSZI BÚZA 25