Az ipari park megnevezése Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló Ipari park

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ipari park megnevezése Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló Ipari park"

Átírás

1 Az ipari park megnevezése Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló Ipari park Tulajdonosi szerkezet Tulajdonosi szerkezet A társaság alapt kéje forint. Tulajdonosok: WIBAG Infrastruktur Kft 89,5 % Ausztria, Burgenland 7000 Eisenstadt, Technologiezentrum Szentgotthárd Város Önkormányzata 8,4 % 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Heiligenkreuz Nagyközség Önkormányzata 1,4 % Ausztria, Burgenland, 7561 Heiligenkreuz 126. TESCO Nemzetközi Együttm ködési és Tanácsadó Kft. 0,7 % 1054 Budapest, Hold u. 21. Kapcsolattartó személy Az Ipari parkot m ködtet szervezet: Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejleszt és Beruházó Kft Ügyvezet k: Dipl. Ing. Takáts József Ing. Josef Leopold Walter Lorenz Székhely: H-9970 Szentgotthárd, Ipari parki határátkel Levélcím: H- Telefon: ** (36) 94 / vagy Fax: ** (36) 94 / Mobiltelefon: ** (36) 30 / Internet: 1

2 Részletek az ipari parkról Az "Ipari Park" cím birtokosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata februárjában jött létre a parkot m ködtet Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejleszt és Beruházó Kft. A térség ipari szerkezetének átalakítását és a további fejlesztéseket a Nyugat-Dunántúlon ben meginduló Phare CBC, a határ osztrák oldalán pedig az Interreg II. programhoz való csatlakozás tette lehetségessé, melyek keretében a Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló ipari park kiemelten támogatott projektté vált. Az Ipari park hasznosítható területe: Betelepített terület: 145 ha 84,7 ha A hasznosítható terület %-ban: 57% A betelepült vállalkozások száma: 31 Aktuális, folyamatban lév fejlesztések Iparvágány-fejlesztés az ipari parki II. terület kiszolgálására Logisztikai háttér (csarnok, kiszolgáló létesítmények) fejlesztése, II. ütem Informatikai rendszerépítés Befektet szervezés, területértékesítés A terület nettó értékesítési irányára: 12 EURO/m2, amely a régióban lév ipari park árait tekintve az egyik legalacsonyabb. 2

3 Infrastruktúra, közlekedés Infrastruktúra Az Ipari park ellátását a feltáró utakkal párhuzamosan kiépített, közm sávban haladó teljes infrastruktúra biztosítja: - szilárd burkolatú, kamionforgalomra méretezett feltáró utak - NA 150 KM-PVC körvezetékes vízellátó hálózat, 1000 liter/perc vízfelhasználás biztosítására alkalmas. Hálózat karbantartás és üzemeltetés helyben lév szakvállalaton keresztül - gravitációs és nyomott szennyvízcsatorna-hálózat, átemel m tárgyakkal - nyílt árkos és zárt csapadékvíz elvezetés - közvilágítás, térvilágítás - körvezetékes elektromos energia ellátás 20 kv-os elektromos földkábellel (NA2XS(F)2Y 1x240 mm 2, két darab 630 kva teljesítmény transzformátorral. Jelenlegi kiépítettségében levehet teljesítmény transzformátoronként: 3x800 A, cca. 500 kw. (80 %-os terhelésen) A rendszer igény szerint tetsz legesen b víthet, távlati fejlesztésként 26 MW teljesítményig. Hibaelhárítás helyben. - gáz ellátás NA 160 KPE vezetékkel, m 3 /h teljesítménnyel - telekommunikációs hálózat igény szerinti, közm sávban történ gyors, problémamentes kiépítésének lehet sége, kiemelt partnerként. Az un. I. terület betelepítése nagyrészt megtörtént, jelenleg 28 cég m ködik, szabad terület az Önkormányzat tulajdonában lév 2,5 ha. A II. területen az Ipari Park Kft tulajdonában lév 35 ha terület értékesítése folyik, itt jelenleg négy betelepült cég van. 3

4 A II. terület lehatárolása Az ipari park a 8. sz. f közlekedési úttól l200 m, Szentgotthárd városközponttól 1500 m távolságban terül el. A terület a Rába és Lapincs folyók áradása elleni védelmet biztosító un. vápacsatornával és árvízvédelmi bajusztöltéssel határolt északról ill. keletr l, míg nyugatról Szentgotthárdot és Rábafüzes városrészt összeköt 7459 sz. út, ill. az államhatár, délr l pedig a Graz-Szombathely vasúti f vonal határolja. Közlekedés, utak Közúthálózathoz való csatlakozás: A sz. közútról, ill. teljes m szaki infrastruktúrával ellátott önkormányzati kezelés ipari parki feltáró útról megközelíthet a cca m 2 szabad terület. A korszer sítés el tt álló, 1,2 km távolságra húzódó 8-as számú f közlekedési út és az ausztriai A2 autópálya közelsége, valamint az iparvágányi ellátás lehet sége adott. Az ipari park és jelent sebb városok közti távolság: Budapest Szentgotthárd 280 km Bécs Szentgotthárd 162 km Graz Szentgotthárd 82 km Határátkel Szentgotthárd 2 km Ljubljana Szentgotthárd 240 km Trieszt Szentgotthárd 360 km Buszközlekedés Szentgotthárd a régió buszközlekedésének csomópontja. A környék kisfalvas településszerkezetéb l adódó tömegközlekedési igényt a buszjáratok teljes kör en kielégítik, továbbá naponta rendszeres buszjárat van mind a megyeszékhelyre, mind a f városba. Reptér Szombathely Pápa Budapest Graz (60 km) (160 km) (280 km) (80 km) 4

5 Vasút Szentgotthárd a Szombathely-Graz vasúti összeköttetés mentén található. Rendez vágányokkal rendelkez, jelent s személy- és áruforgalmat lebonyolító állomás. A Szentgotthárd- Heiligenkreuz Ipari park területére Szentgotthárd állomásról kiépített iparvágány csatlakozik. Iparvágány A szentgotthárdi vasútállomás 2 km távolságon belül az Ipari park közelében helyezkedik el. A vasútvonal közelsége lehet vé teszi a teljes terület iparvágánnyal való ellátását. Az I. területen az OPEL Magyarország Járm gyártó Kft iparvágányt létesített. A II. sz. építési területre az iparvágány és járulékos létesítményei tekintetében mindenre kiterjed en joger s építési engedélyekkel rendelkezünk. Az iparvágányok, út és rakodótér közvetlenül a hasznosításra váró területekhez csatlakoznak. Közm vek, közm díjak, közm hozzájárulás Vízszolgáltatási díjak Vízszolgáltatási alapdíj Vízmér átmér je mm Alapdíj Ft/hó Vízmér nélküli 168 fogy. hely A díjak ÁFA-T nem tartalmaznak (20 %). 5

6 Csatlakozási hozzájárulás Ivóvíz vezeték Ft (1m3/nap) Szennyvízvezeték Ft (1m3/nap) Lakossági Közületi Vízszolgáltatás, szennyvíztisztítás díja Ivóvíz szolgáltatás díja Ft/m3 Szennyvízelvezetés, tisztítás kezelési díj Ft/m3 Lakossági Közületi A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (20%). Gázszolgáltatási díjak Utólagos csatlakozáslétesítési (beruházási) hozzájárulás díja Ft/m3/h. Nem lakossági árszabás Gázmér névleges Teljesítménye (m3/h) Éves alapdíj (Ft) Gázdíj (Ft/MJ) 20-nál kisebb , , , nál nagyobb 2,086 A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (20%). 6

7 Információk a telefondíj árszabásokról T-COM magyar kábelhálózati szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a T-COM telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1235 vagy T-Mobile mobiltelefon szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a T-Mobile telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1230 vagy 1777 vagy vagy T-Online Internet szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a T-Online telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1234 vagy Pannon GSM mobiltelefon szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a Pannon GSM telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1220 vagy 1741 vagy Vodafone mobiltelefon szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a Pannon GSM telefonos ügyfélszolgálatán keresztül:

8 Villamos energia árszabás Alapdíj árszabás: Díjszabások Nagyfeszültség Alapdíjas egytarifás Középfeszültség Alapdíjas egytarifás Nagyfeszültség és középfeszültség Alapdíj Áramdíj Ft/kWh Ft/kVA/év Ft/kVA/hó csúcsidei csúcsid n kívüli ,00 15, ,40 23,50 Kisfeszültség Díjszabások Alapdíj fázisonként Áramdíj Ft/kWh Ft/Amper/év Ft/Amper/hó csúcsidei csúcsid n kívüli Alapdíjas kéttarifás ,80 27,70 Alapdíjas egytarifás ,40 35,40 Alapdíjas vezérelt külön mért ,50 22,50 Közvilágítási árszabás: Teljesítménydíj Áramdíj Teljesítménydíjas árszabás: Díjszabások Nagyfeszültség Csúcsidei díj Ft/kW/hó 29,20 Ft/kWh Teljesítménydíj Áramdíj Ft /kw/év Ft /kw/hó Ft /kwh Csúcsid n kívüli díj Csúcsidei díj Csúcsid n kívüli díj Csúcsidei díj Csúcsid n kívüli díj Teljesítménydíjas I ,60 14,40 Teljesítménydíjas II ,00 18,60 Középfeszültség Teljesítménydíjas I ,80 18,30 Teljesítménydíjas II ,80 20,60 Kisfeszültség Teljesítménydíjas I ,50 24,90 Teljesítménydíjas II ,70 26,20 A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (20%). 8

9 Építési, leveg szennyezési, valamint a terület felhasználására vonatkozó szabályozás Szentgotthárd város Önkormányzata 10/2002. sz.(iii.28.)ökt. rendelete - a Szentgotthárd város Ipari Park II. ütemének Szabályozására és Helyi építési Szabályzatának jóváhagyása - alapján: Ipari gazdasági terület, helyt l függ en: Környezetvédelem: a kialakítható legkisebb telekterület m 2 a beépítés megengedett legnagyobb mértéke: 45% ill. 50 % a legkisebb építménymagasság: 4,5 m a legnagyobb építménymagasság m a kötelez en kialakított zöldterület telekterületre vonatkoztatott legkisebb mértéke: 30% lehet. Leveg védelemmel kapcsolatban az alábbi országos jogszabályok szerint kell eljárni: - a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról, - a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelete a légszennyezettségi határértékekr l, a helyhez kötött légszennyez források kibocsátási határértékeir l, - a 10/2001. (IV.19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról. A közcsatornára vezetett szennyvizek min ségének, a 4/1984. (II.7.) OVH rendelkezésben el írt, valamint az osztrák-magyar államközi szerz désben rögzített feltételeit kell kielégíteni. Az él vízi befogadóba vezetett felszíni vizek min ségének a módosított 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezésében a VI. területi kategóriára el írtaknak kell megfelelni. A tervezett tevékenységek m ködtethet ségét a tervezett Ipari park objektumainak várható zaj- és légszennyezésének és az Ipari park I. ütemében lév üzemek konkrét zaj- és légszennyezésének tükrében kell meghatározni. Az engedélyezési eljárások el tt ennek érdekében számításokkal kell el re jelezni, és mérésekkel kell alátámasztani a tervezett létesítmények környezetterhel hatásait, szükség esetén a környezet érzékenysége miatt ( rségi Nemzeti Park) egyedi határértéket kell megállapítani. Zaj és rezgésvédelem szempontjából a 12/1983 (VI.12) MT és a 4/1984(I.23.) rendeletek alapján a terület besorolása egységesen: nappal 65 db, éjjel 55 db. A terület nem földrengés veszélyes. Árvíz ellen bevédett. Vegyi anyagoktól, egyéb szennyez désekt l mentes, korábban mez gazdasági m velés alatt álló terület. 9

10 Telekkialakítás : 330 m x 580 m legnagyobb egybefügg en kialakítható telekméret, a hatályos Szabályozási Terv módosításával. A terület sík, beépítetlen, hossz- és oldalesése nem éri el a 0,5 %-ot. A területr l, ill. annak környezetéb l talajmechanikai adatok rendelkezésre állnak. Feltöltés nélküli, termett talaj, zöldmez s beruházás megvalósítására alkalmas. Azonnal beépíthet, startra kész, iparterület besorolású ingatlan. A megvalósítást az építési engedély joger re emelkedését l számítva 2 éven belül kell megkezdeni, de amennyiben ez nem lehetséges, az építési engedély több alkalommal is meghosszabbítható. Hatályos Szabályozási Tervlap csatolva, pdf formátumban. Bérleti lehet ségek A határon átnyúló ipari park bérelhet irodákkal, ill. mintegy 5400 m 2 összfelület, b víthet csarnokkal rendelkezik. 10

11 M köd cégek a városban és a térségben Szentgotthárdi Ipari Park vállalatai Megnevezés F tevékenységi kör 1. General Motors Powertrain-Magyarország Kft motor- és hengerfejgyártás 2. FOCUS ON Logistics HungaryKft logisztikai szolgáltatás 3. Washington Group karbantartás 4. Körmendi B. S. L. Eü. Szolg. Kft foglalkozás-egészségügyi ellátás 5. HTCM Kft szerszámok után-élezése 6. EDS Kft számítástechnika 7. Eurest Kft élelmezés 8. Qakel Management Service Kft üzemanyag forgalmazás 9. Organica Környezettechnológiák ZRt környezetvédelem 10. KRAFTSZER Kft építési szerel ipar 11. G4S Biztonsági Szolgáltatások ZRt vagyonvédelem 12. Allison Kft nyomatékváltó-összeszerelés 13. Arcelor Hungary Kft huzalgyártás 14. VOSSEN Hungária Kft frottírtermék-gyártás 15. W & T Railtech Kft termékforgalmazás 16. DOMETÁL szerszámkészít 17. Vasi Konvoj Kft teherfuvarozás 18. Eklat Kft iroda bérbeadás 19. Vasi Épkoll Kft asztalosipari termékek 20. Vigvam 99 Kft épít anyag forgalmazás 21. Agria Kft & Agria Kkt mez gazdasági tevékenység Penny Market kereskedelem 23. Offner Kft szállítmányozás 24. Nagy és Társa Bt asztalosipari termékek 25. Varga József egyéni vállalkozó autószerelés 26. Mesics és Társa Bt könny ipari termékek 27. JOKA Kft ablakok, red nyök 28. Schittl Kft alkatrészgyártás 29. CMS Components Hungary Kft alkatrészgyártás 30. Logisztikai Centrum Kft logisztikai szolgáltatások 31. Fersint CE Kft porkohászat 11

12 Az ipari park területén kívül, de Szentgotthárd város közigazgatási határain belül m köd jelent sebb cégek: 1. Tér és Forma Kft épít anyag-forgalmazás 2. Sariana Kft fehérnem gyártás 3. Lurotex Kft textilipar 4. Pintér-Trans Bt fuvarozás 5. ÁFÉSZ ált. fogy. cikkek értékesítése 6. ALLSPED Kft fuvarozás 7. MOL üzemanyag-forgalmazás 8. OMV üzemanyag-forgalmazás 9. AGIP üzemanyag-forgalmazás 10. AVANTI üzemanyag-forgalmazás 11. FERROSÜT Kft süt - és édesipari termékek 12. STEINER-STURM Kft fémipari termékek 13. Falco-Profil Kft faipari termékek 14. VÉ-KO TERV BT épülettervezés, ingatlanközvetítés 15. Pujante Kft faipari termékek 16. Simply Clean Textile Kft mosás, tisztítás 17. Vend-Tex Kft szállodai textíliák 12

13 Munkanélküliségi ráta a városban, a régióban és a megyében A decemberi adatok alapján a regisztrált munkanélküliek száma Szentgotthárdon 640 f. Munkanélküliség alakulása január 8 6,78% 6 5,34% 3,81% Szentgotthárd Szombathely Vas megye A város és a térség népessége A város népessége december 31-iki adat szerint: 8969 f. A magyar-osztrákszlovén hármashatár vonzáskörzetét tekintve Magyarországon a szentgotthárdi, körmendi és riszentpéteri kistérségben cca f, Ausztriában és Szlovéniában cca f él. 13

14 A helyi önkormányzatnál kapható kedvezmények (helyi adók, feltételek) 1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának többször mód. 5/1991. sz. rendelete a helyi ipar zési adóról alapján 8. Az adóalap: Állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illet leg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. 9.. Az adó mértéke: (1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. (2) Az (1) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség maximum évi 2550,- e/euro-nak megfelel összeg ig. A fizetés napján érvényes MNB deviza középárfolyamot kell alkalmazni a számításnál. (3) Az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén naptári naponként 200 Ft Adókedvezmények: (1) Az az adóalany, amely évben a rendelet alkalmazásában adóalanynak min sül január december 31. között az általános mértékkel számított egyébként fizetend : Ft Ft közötti adó összege után 3 % Ft Ft közötti adó összege után 5 % Ft Ft közötti adó összege után 8 % Ft Ft közötti adó összege után 10 % Ft Ft közötti adó összege után 13 % Ft Ft közötti adó összege után 15 % Ft Ft közötti adó összege után 18 % Ft tól az adó összege után 20 %. A fenti adókedvezmények az adó teljes összegére vonatkoznak. 2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának többször mód. 19/1991. sz. rendelete a helyi kommunális adóról alapján: A kommunális adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. Az adó mértéke a számított létszámra vetítve: 1500 Ft/f /év 14

15 Információk a magyar ill. külföldi t kebefektetéssel m köd cégeknek a béreket terhel adóiról ill. terheir l 1. Adók ill. terhek a foglalkoztatottak ill. a bérek vonatkozásában: a) A munkáltatót terhel kötelezettségek (mindösszesen a bér 33,5 %-a): - Bér (minimálbér: ,- Ft) szakmunkás 2 év gyakorlat alatt 1,2szorzó 2 év gyakorlat felett 1,25 szorzót kell alkalmazni. Társadalombiztosítási járulék a bér (24+5=) 29 %-a - Munkaadói járulék - a bér 3 %-a - Egészségügyi hozzájárulás Ft/f /hó - Szakképzési hozzájárulás - az elszámolt bérköltség 1,5 %-a - Rehabilitációs hozzájárulás a 20 f nél több foglalkoztatottat alkalmazó cégek számára: a létszám 5%-a szorozva ,- Ft/f /év-vel - Munkaegészségügyi szolgálat igénybevétele kötelez : besorolás a munka veszélyességét l függ en általában Ft/f /év között - Innovációs járulék: helyi adóalap x 0,3%-a nem tartozik a tv hatálya alá a kis és mikrovállalkozás b) A munkavállalót terhel járulékok és költségek: - Személyi jövedelemadó - adótábla alapján ,- Ft > 18% ,- Ft fölött > 36% - Munkavállalói járulék - a bér 1,5%-a - Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék - a bér 15,5 %-a (9,5% nyugdíjjárulék + 4%+2% egészségbiztosítási járulék) - Adójóváírás ,- F-ig: 18%, de max Ft/hó; Ft-ig a meghaladó rész 9%-ával csökken. - Társas vállalkozás esetén: vállalkozói adó 4% 2. Utazási költségtérítés A munkábajárás költségtérítése a munkaadó számára az alábbiak szerint kötelez (Csak a menetjegy leadásával adómentes!): - vonatköltség 86%-a - buszköltség 80%-a - személygépkocsi-költség 9 Ft/km 3. Befizetend forgalmi adó a nettó árbevétel 20 %-a 4. Helyi adók Ipar zési adó: Kommunális adó: - 2 % ill. lásd 14. oldal! Ft/f 15

16 5. Társasági adó 16 % (adózás el tti eredmény) kedvezményes 10%-os társasági adó lehet sége 6. Különadó 4 % (külföldön elért jövedelem nélküli adózás el tti eredmény után) 7. Céges telefon magánhasználata adóköteles - magánjelleg telefonforgalom összegének 54%-a személyi jövedelemadó, + 29%-a társadalombiztosítási járulék és 3% MAJ, vagy - átalányfizetés: adóalap az összes telefonköltség 20%-a, az így kapott összeg 54%-a adó, 29 %-a társadalombiztosítási járulék + 3 % munkaadói járulék 16

17 Munkaer -támogatások, munkaügyi információk Vas Megyei Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltsége 9970 Szentgotthárd Vajda J. u. 6. Szolgáltatások: Munkaközvetítés Munkajogi tanácsadás Külföldiek Magyarországi munkavállalásának engedélyezése Foglalkoztatást b vít bértámogatás Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés támogatása Pályakezd k foglalkoztatásának támogatása Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: Cím: H-9700 Szombathely, Honvéd u. 2. Telefon: , Fax: Általános információk: Heti 40 órás foglalkoztatási rendszer, több m szakos munkarend lehetséges és gyakorlat is, a hétvégi és éjszakai túlóradíj a bruttó órabér 100 %-a, az ezen kívüli, bruttó órabérre vetített túlórapótlékok mértéke Du. 15%, éjszaka 30%, hétköznapi 50%. Határozott idej munkaszerz dések kötése, próbaid s foglalkoztatás nem korlátozott. Az éves szabadság minimális mértéke 20 nap/év, egyedileg változhat. 17

18 Tanulási lehet ségek a városban és a környéken SZENTGOTTHÁRD III. Béla Szakközép- és Szakmunkásképz Iskola Vörösmarty Mihály Gimnázium A III. Béla Szakképz Iskola külön szerz désben foglaltak szerint 3 éves képzési id tartamokra vonatkozóan végzi az General Motors Powertrain-Magyarország Kft képzési és átképzési területen felmerül igényeinek kielégítését. A legutóbbi szerz désük a os id szakra szól. Hasonló konstrukció az újan betelepül cégek irányába is lehetséges. A III. Béla Szakképz Iskola részér l gy ri Széchenyi István Egyetemmel a korábbi évek során eseti jelleggel mérnökképzés terén több alkalommal történt kapcsolatfelvétel és zajlott eredményes együttm ködés, els sorban informatikai területen. Nemzeti és regionális fejlesztési támogatások A Szentgotthárd-Heiligenkreuzi Ipari Park egy olyan területfejlesztési program meghatározó eleme, amely az alábbi területeken modell értékkel és kiemelt jelent séggel bír: A Magyar-Osztrák Phare-CBC-Interreg program legnagyobb projektje, amely egyedülálló módon valóban határon átnyúló ipari park létrehozását t zte ki céljául egy EU tagállam és egy szomszédos ország között, amelyik nem tagja az Európai Uniónak. Brüsszel kiemelt pilot projektként kezeli. A projekt minden lehetséges elemét (infrastruktúra, szolgáltatások, képzés, munkaer piac, környezetvédelem stb.) tartalmazza a Magyarország és az EU közötti csatlakozási folyamatban el térbe kerül problémaköröknek. A projekt megvalósításának alapfeltétele, hogy ezekre a gyakorlatban alkalmazható megoldások szülessenek. Különösen a vasúti és közúti határátkeléssel, továbbá a vámtechnikával kapcsolatos gyakorlati kérdések megvalósítása került el térbe. Az Ipari park a hozzá szorosan kapcsolódó képzési programmal együtt a kibontakozó eurorégió tartalmi elemeit foglalja magába. A program Vas Megye és Dél-Burgenland legnagyobb iparfejlesztési projektje, amely alapvet en meghatározza a térség fejl dését. Az Ipari park kapcsolódva a Kelet-Ausztria (Bécs, Graz) és a Nyugat-Dunántúl (Gy r, Szombathely, Zalaegerszeg) ipari parki hálózatához egy európai mércével is komoly rendszer részévé vált. Szentgotthárd és térsége számára els sorban a háromoldalú (magyar, osztrák, szlovén) együttm ködésében rejl lehet ségek kiaknázása jelenti a fejl dés útját. A határon átnyúló Ipari park egy olyan területfejlesztési program, amely a gazdasági környezet minden elemének tudatos kiépítésével párhuzamosan kikényszeríti a térség más szektorainak (oktatás, rekreáció, egészségügy) er södését, ezzel biztosítja a fenntartható fejl dést. 18

19 Az ipari park által nyújtott szolgáltatások Szolgáltatások Ingatlanok értékesítése, bérbeadása. Teljes kör logisztikai szolgáltatás. Vámkezelés, közvetlen kapcsolat az osztrák oldallal.. Cégalapítási-, jogi-, pénzügyi tanácsadás, könyvelés. Állami források felkutatása, pályázat készítés, pályáztatás lebonyolítása. Telephelytervezés: hatástanulmány készítés, engedélyeztetés, kivitelezés. Munkaer szervezés. Képzés-továbbképzés. Beruházás szervezés, lebonyolítás. Biztonságtechnikai, üzemgazdálkodási szolgáltatások. Reklám és marketing, utazásszervezés. Szabad területek A Szentgotthárdi Ipari Parkban 35 ha, zöldmez s beruházások megvalósítására alkalmas, úttal, teljes m szaki infrastruktúrával ellátott beépíthet terület, komplex, határon átnyúló ipari parki szolgáltatási környezet képzési-átképzési lehet ségekkel, egészségügyi háttérrel várja a befektet ket, akik számára letelepedés esetén ipari parki bels határátkel, ill. egy a határ mindkét oldalán m köd logisztikai központ teljes szolgáltatási skálával áll rendelkezésre. 19

20 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.