Az ipari park megnevezése Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló Ipari park

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ipari park megnevezése Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló Ipari park"

Átírás

1 Az ipari park megnevezése Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló Ipari park Tulajdonosi szerkezet Tulajdonosi szerkezet A társaság alapt kéje forint. Tulajdonosok: WIBAG Infrastruktur Kft 89,5 % Ausztria, Burgenland 7000 Eisenstadt, Technologiezentrum Szentgotthárd Város Önkormányzata 8,4 % 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Heiligenkreuz Nagyközség Önkormányzata 1,4 % Ausztria, Burgenland, 7561 Heiligenkreuz 126. TESCO Nemzetközi Együttm ködési és Tanácsadó Kft. 0,7 % 1054 Budapest, Hold u. 21. Kapcsolattartó személy Az Ipari parkot m ködtet szervezet: Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejleszt és Beruházó Kft Ügyvezet k: Dipl. Ing. Takáts József Ing. Josef Leopold Walter Lorenz Székhely: H-9970 Szentgotthárd, Ipari parki határátkel Levélcím: H- Telefon: ** (36) 94 / vagy Fax: ** (36) 94 / Mobiltelefon: ** (36) 30 / Internet: 1

2 Részletek az ipari parkról Az "Ipari Park" cím birtokosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata februárjában jött létre a parkot m ködtet Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejleszt és Beruházó Kft. A térség ipari szerkezetének átalakítását és a további fejlesztéseket a Nyugat-Dunántúlon ben meginduló Phare CBC, a határ osztrák oldalán pedig az Interreg II. programhoz való csatlakozás tette lehetségessé, melyek keretében a Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló ipari park kiemelten támogatott projektté vált. Az Ipari park hasznosítható területe: Betelepített terület: 145 ha 84,7 ha A hasznosítható terület %-ban: 57% A betelepült vállalkozások száma: 31 Aktuális, folyamatban lév fejlesztések Iparvágány-fejlesztés az ipari parki II. terület kiszolgálására Logisztikai háttér (csarnok, kiszolgáló létesítmények) fejlesztése, II. ütem Informatikai rendszerépítés Befektet szervezés, területértékesítés A terület nettó értékesítési irányára: 12 EURO/m2, amely a régióban lév ipari park árait tekintve az egyik legalacsonyabb. 2

3 Infrastruktúra, közlekedés Infrastruktúra Az Ipari park ellátását a feltáró utakkal párhuzamosan kiépített, közm sávban haladó teljes infrastruktúra biztosítja: - szilárd burkolatú, kamionforgalomra méretezett feltáró utak - NA 150 KM-PVC körvezetékes vízellátó hálózat, 1000 liter/perc vízfelhasználás biztosítására alkalmas. Hálózat karbantartás és üzemeltetés helyben lév szakvállalaton keresztül - gravitációs és nyomott szennyvízcsatorna-hálózat, átemel m tárgyakkal - nyílt árkos és zárt csapadékvíz elvezetés - közvilágítás, térvilágítás - körvezetékes elektromos energia ellátás 20 kv-os elektromos földkábellel (NA2XS(F)2Y 1x240 mm 2, két darab 630 kva teljesítmény transzformátorral. Jelenlegi kiépítettségében levehet teljesítmény transzformátoronként: 3x800 A, cca. 500 kw. (80 %-os terhelésen) A rendszer igény szerint tetsz legesen b víthet, távlati fejlesztésként 26 MW teljesítményig. Hibaelhárítás helyben. - gáz ellátás NA 160 KPE vezetékkel, m 3 /h teljesítménnyel - telekommunikációs hálózat igény szerinti, közm sávban történ gyors, problémamentes kiépítésének lehet sége, kiemelt partnerként. Az un. I. terület betelepítése nagyrészt megtörtént, jelenleg 28 cég m ködik, szabad terület az Önkormányzat tulajdonában lév 2,5 ha. A II. területen az Ipari Park Kft tulajdonában lév 35 ha terület értékesítése folyik, itt jelenleg négy betelepült cég van. 3

4 A II. terület lehatárolása Az ipari park a 8. sz. f közlekedési úttól l200 m, Szentgotthárd városközponttól 1500 m távolságban terül el. A terület a Rába és Lapincs folyók áradása elleni védelmet biztosító un. vápacsatornával és árvízvédelmi bajusztöltéssel határolt északról ill. keletr l, míg nyugatról Szentgotthárdot és Rábafüzes városrészt összeköt 7459 sz. út, ill. az államhatár, délr l pedig a Graz-Szombathely vasúti f vonal határolja. Közlekedés, utak Közúthálózathoz való csatlakozás: A sz. közútról, ill. teljes m szaki infrastruktúrával ellátott önkormányzati kezelés ipari parki feltáró útról megközelíthet a cca m 2 szabad terület. A korszer sítés el tt álló, 1,2 km távolságra húzódó 8-as számú f közlekedési út és az ausztriai A2 autópálya közelsége, valamint az iparvágányi ellátás lehet sége adott. Az ipari park és jelent sebb városok közti távolság: Budapest Szentgotthárd 280 km Bécs Szentgotthárd 162 km Graz Szentgotthárd 82 km Határátkel Szentgotthárd 2 km Ljubljana Szentgotthárd 240 km Trieszt Szentgotthárd 360 km Buszközlekedés Szentgotthárd a régió buszközlekedésének csomópontja. A környék kisfalvas településszerkezetéb l adódó tömegközlekedési igényt a buszjáratok teljes kör en kielégítik, továbbá naponta rendszeres buszjárat van mind a megyeszékhelyre, mind a f városba. Reptér Szombathely Pápa Budapest Graz (60 km) (160 km) (280 km) (80 km) 4

5 Vasút Szentgotthárd a Szombathely-Graz vasúti összeköttetés mentén található. Rendez vágányokkal rendelkez, jelent s személy- és áruforgalmat lebonyolító állomás. A Szentgotthárd- Heiligenkreuz Ipari park területére Szentgotthárd állomásról kiépített iparvágány csatlakozik. Iparvágány A szentgotthárdi vasútállomás 2 km távolságon belül az Ipari park közelében helyezkedik el. A vasútvonal közelsége lehet vé teszi a teljes terület iparvágánnyal való ellátását. Az I. területen az OPEL Magyarország Járm gyártó Kft iparvágányt létesített. A II. sz. építési területre az iparvágány és járulékos létesítményei tekintetében mindenre kiterjed en joger s építési engedélyekkel rendelkezünk. Az iparvágányok, út és rakodótér közvetlenül a hasznosításra váró területekhez csatlakoznak. Közm vek, közm díjak, közm hozzájárulás Vízszolgáltatási díjak Vízszolgáltatási alapdíj Vízmér átmér je mm Alapdíj Ft/hó Vízmér nélküli 168 fogy. hely A díjak ÁFA-T nem tartalmaznak (20 %). 5

6 Csatlakozási hozzájárulás Ivóvíz vezeték Ft (1m3/nap) Szennyvízvezeték Ft (1m3/nap) Lakossági Közületi Vízszolgáltatás, szennyvíztisztítás díja Ivóvíz szolgáltatás díja Ft/m3 Szennyvízelvezetés, tisztítás kezelési díj Ft/m3 Lakossági Közületi A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (20%). Gázszolgáltatási díjak Utólagos csatlakozáslétesítési (beruházási) hozzájárulás díja Ft/m3/h. Nem lakossági árszabás Gázmér névleges Teljesítménye (m3/h) Éves alapdíj (Ft) Gázdíj (Ft/MJ) 20-nál kisebb , , , nál nagyobb 2,086 A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (20%). 6

7 Információk a telefondíj árszabásokról T-COM magyar kábelhálózati szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a T-COM telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1235 vagy T-Mobile mobiltelefon szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a T-Mobile telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1230 vagy 1777 vagy vagy T-Online Internet szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a T-Online telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1234 vagy Pannon GSM mobiltelefon szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a Pannon GSM telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1220 vagy 1741 vagy Vodafone mobiltelefon szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a Pannon GSM telefonos ügyfélszolgálatán keresztül:

8 Villamos energia árszabás Alapdíj árszabás: Díjszabások Nagyfeszültség Alapdíjas egytarifás Középfeszültség Alapdíjas egytarifás Nagyfeszültség és középfeszültség Alapdíj Áramdíj Ft/kWh Ft/kVA/év Ft/kVA/hó csúcsidei csúcsid n kívüli ,00 15, ,40 23,50 Kisfeszültség Díjszabások Alapdíj fázisonként Áramdíj Ft/kWh Ft/Amper/év Ft/Amper/hó csúcsidei csúcsid n kívüli Alapdíjas kéttarifás ,80 27,70 Alapdíjas egytarifás ,40 35,40 Alapdíjas vezérelt külön mért ,50 22,50 Közvilágítási árszabás: Teljesítménydíj Áramdíj Teljesítménydíjas árszabás: Díjszabások Nagyfeszültség Csúcsidei díj Ft/kW/hó 29,20 Ft/kWh Teljesítménydíj Áramdíj Ft /kw/év Ft /kw/hó Ft /kwh Csúcsid n kívüli díj Csúcsidei díj Csúcsid n kívüli díj Csúcsidei díj Csúcsid n kívüli díj Teljesítménydíjas I ,60 14,40 Teljesítménydíjas II ,00 18,60 Középfeszültség Teljesítménydíjas I ,80 18,30 Teljesítménydíjas II ,80 20,60 Kisfeszültség Teljesítménydíjas I ,50 24,90 Teljesítménydíjas II ,70 26,20 A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (20%). 8

9 Építési, leveg szennyezési, valamint a terület felhasználására vonatkozó szabályozás Szentgotthárd város Önkormányzata 10/2002. sz.(iii.28.)ökt. rendelete - a Szentgotthárd város Ipari Park II. ütemének Szabályozására és Helyi építési Szabályzatának jóváhagyása - alapján: Ipari gazdasági terület, helyt l függ en: Környezetvédelem: a kialakítható legkisebb telekterület m 2 a beépítés megengedett legnagyobb mértéke: 45% ill. 50 % a legkisebb építménymagasság: 4,5 m a legnagyobb építménymagasság m a kötelez en kialakított zöldterület telekterületre vonatkoztatott legkisebb mértéke: 30% lehet. Leveg védelemmel kapcsolatban az alábbi országos jogszabályok szerint kell eljárni: - a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról, - a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelete a légszennyezettségi határértékekr l, a helyhez kötött légszennyez források kibocsátási határértékeir l, - a 10/2001. (IV.19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról. A közcsatornára vezetett szennyvizek min ségének, a 4/1984. (II.7.) OVH rendelkezésben el írt, valamint az osztrák-magyar államközi szerz désben rögzített feltételeit kell kielégíteni. Az él vízi befogadóba vezetett felszíni vizek min ségének a módosított 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezésében a VI. területi kategóriára el írtaknak kell megfelelni. A tervezett tevékenységek m ködtethet ségét a tervezett Ipari park objektumainak várható zaj- és légszennyezésének és az Ipari park I. ütemében lév üzemek konkrét zaj- és légszennyezésének tükrében kell meghatározni. Az engedélyezési eljárások el tt ennek érdekében számításokkal kell el re jelezni, és mérésekkel kell alátámasztani a tervezett létesítmények környezetterhel hatásait, szükség esetén a környezet érzékenysége miatt ( rségi Nemzeti Park) egyedi határértéket kell megállapítani. Zaj és rezgésvédelem szempontjából a 12/1983 (VI.12) MT és a 4/1984(I.23.) rendeletek alapján a terület besorolása egységesen: nappal 65 db, éjjel 55 db. A terület nem földrengés veszélyes. Árvíz ellen bevédett. Vegyi anyagoktól, egyéb szennyez désekt l mentes, korábban mez gazdasági m velés alatt álló terület. 9

10 Telekkialakítás : 330 m x 580 m legnagyobb egybefügg en kialakítható telekméret, a hatályos Szabályozási Terv módosításával. A terület sík, beépítetlen, hossz- és oldalesése nem éri el a 0,5 %-ot. A területr l, ill. annak környezetéb l talajmechanikai adatok rendelkezésre állnak. Feltöltés nélküli, termett talaj, zöldmez s beruházás megvalósítására alkalmas. Azonnal beépíthet, startra kész, iparterület besorolású ingatlan. A megvalósítást az építési engedély joger re emelkedését l számítva 2 éven belül kell megkezdeni, de amennyiben ez nem lehetséges, az építési engedély több alkalommal is meghosszabbítható. Hatályos Szabályozási Tervlap csatolva, pdf formátumban. Bérleti lehet ségek A határon átnyúló ipari park bérelhet irodákkal, ill. mintegy 5400 m 2 összfelület, b víthet csarnokkal rendelkezik. 10

11 M köd cégek a városban és a térségben Szentgotthárdi Ipari Park vállalatai Megnevezés F tevékenységi kör 1. General Motors Powertrain-Magyarország Kft motor- és hengerfejgyártás 2. FOCUS ON Logistics HungaryKft logisztikai szolgáltatás 3. Washington Group karbantartás 4. Körmendi B. S. L. Eü. Szolg. Kft foglalkozás-egészségügyi ellátás 5. HTCM Kft szerszámok után-élezése 6. EDS Kft számítástechnika 7. Eurest Kft élelmezés 8. Qakel Management Service Kft üzemanyag forgalmazás 9. Organica Környezettechnológiák ZRt környezetvédelem 10. KRAFTSZER Kft építési szerel ipar 11. G4S Biztonsági Szolgáltatások ZRt vagyonvédelem 12. Allison Kft nyomatékváltó-összeszerelés 13. Arcelor Hungary Kft huzalgyártás 14. VOSSEN Hungária Kft frottírtermék-gyártás 15. W & T Railtech Kft termékforgalmazás 16. DOMETÁL szerszámkészít 17. Vasi Konvoj Kft teherfuvarozás 18. Eklat Kft iroda bérbeadás 19. Vasi Épkoll Kft asztalosipari termékek 20. Vigvam 99 Kft épít anyag forgalmazás 21. Agria Kft & Agria Kkt mez gazdasági tevékenység Penny Market kereskedelem 23. Offner Kft szállítmányozás 24. Nagy és Társa Bt asztalosipari termékek 25. Varga József egyéni vállalkozó autószerelés 26. Mesics és Társa Bt könny ipari termékek 27. JOKA Kft ablakok, red nyök 28. Schittl Kft alkatrészgyártás 29. CMS Components Hungary Kft alkatrészgyártás 30. Logisztikai Centrum Kft logisztikai szolgáltatások 31. Fersint CE Kft porkohászat 11

12 Az ipari park területén kívül, de Szentgotthárd város közigazgatási határain belül m köd jelent sebb cégek: 1. Tér és Forma Kft épít anyag-forgalmazás 2. Sariana Kft fehérnem gyártás 3. Lurotex Kft textilipar 4. Pintér-Trans Bt fuvarozás 5. ÁFÉSZ ált. fogy. cikkek értékesítése 6. ALLSPED Kft fuvarozás 7. MOL üzemanyag-forgalmazás 8. OMV üzemanyag-forgalmazás 9. AGIP üzemanyag-forgalmazás 10. AVANTI üzemanyag-forgalmazás 11. FERROSÜT Kft süt - és édesipari termékek 12. STEINER-STURM Kft fémipari termékek 13. Falco-Profil Kft faipari termékek 14. VÉ-KO TERV BT épülettervezés, ingatlanközvetítés 15. Pujante Kft faipari termékek 16. Simply Clean Textile Kft mosás, tisztítás 17. Vend-Tex Kft szállodai textíliák 12

13 Munkanélküliségi ráta a városban, a régióban és a megyében A decemberi adatok alapján a regisztrált munkanélküliek száma Szentgotthárdon 640 f. Munkanélküliség alakulása január 8 6,78% 6 5,34% 3,81% Szentgotthárd Szombathely Vas megye A város és a térség népessége A város népessége december 31-iki adat szerint: 8969 f. A magyar-osztrákszlovén hármashatár vonzáskörzetét tekintve Magyarországon a szentgotthárdi, körmendi és riszentpéteri kistérségben cca f, Ausztriában és Szlovéniában cca f él. 13

14 A helyi önkormányzatnál kapható kedvezmények (helyi adók, feltételek) 1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának többször mód. 5/1991. sz. rendelete a helyi ipar zési adóról alapján 8. Az adóalap: Állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illet leg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. 9.. Az adó mértéke: (1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. (2) Az (1) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség maximum évi 2550,- e/euro-nak megfelel összeg ig. A fizetés napján érvényes MNB deviza középárfolyamot kell alkalmazni a számításnál. (3) Az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén naptári naponként 200 Ft Adókedvezmények: (1) Az az adóalany, amely évben a rendelet alkalmazásában adóalanynak min sül január december 31. között az általános mértékkel számított egyébként fizetend : Ft Ft közötti adó összege után 3 % Ft Ft közötti adó összege után 5 % Ft Ft közötti adó összege után 8 % Ft Ft közötti adó összege után 10 % Ft Ft közötti adó összege után 13 % Ft Ft közötti adó összege után 15 % Ft Ft közötti adó összege után 18 % Ft tól az adó összege után 20 %. A fenti adókedvezmények az adó teljes összegére vonatkoznak. 2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának többször mód. 19/1991. sz. rendelete a helyi kommunális adóról alapján: A kommunális adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. Az adó mértéke a számított létszámra vetítve: 1500 Ft/f /év 14

15 Információk a magyar ill. külföldi t kebefektetéssel m köd cégeknek a béreket terhel adóiról ill. terheir l 1. Adók ill. terhek a foglalkoztatottak ill. a bérek vonatkozásában: a) A munkáltatót terhel kötelezettségek (mindösszesen a bér 33,5 %-a): - Bér (minimálbér: ,- Ft) szakmunkás 2 év gyakorlat alatt 1,2szorzó 2 év gyakorlat felett 1,25 szorzót kell alkalmazni. Társadalombiztosítási járulék a bér (24+5=) 29 %-a - Munkaadói járulék - a bér 3 %-a - Egészségügyi hozzájárulás Ft/f /hó - Szakképzési hozzájárulás - az elszámolt bérköltség 1,5 %-a - Rehabilitációs hozzájárulás a 20 f nél több foglalkoztatottat alkalmazó cégek számára: a létszám 5%-a szorozva ,- Ft/f /év-vel - Munkaegészségügyi szolgálat igénybevétele kötelez : besorolás a munka veszélyességét l függ en általában Ft/f /év között - Innovációs járulék: helyi adóalap x 0,3%-a nem tartozik a tv hatálya alá a kis és mikrovállalkozás b) A munkavállalót terhel járulékok és költségek: - Személyi jövedelemadó - adótábla alapján ,- Ft > 18% ,- Ft fölött > 36% - Munkavállalói járulék - a bér 1,5%-a - Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék - a bér 15,5 %-a (9,5% nyugdíjjárulék + 4%+2% egészségbiztosítási járulék) - Adójóváírás ,- F-ig: 18%, de max Ft/hó; Ft-ig a meghaladó rész 9%-ával csökken. - Társas vállalkozás esetén: vállalkozói adó 4% 2. Utazási költségtérítés A munkábajárás költségtérítése a munkaadó számára az alábbiak szerint kötelez (Csak a menetjegy leadásával adómentes!): - vonatköltség 86%-a - buszköltség 80%-a - személygépkocsi-költség 9 Ft/km 3. Befizetend forgalmi adó a nettó árbevétel 20 %-a 4. Helyi adók Ipar zési adó: Kommunális adó: - 2 % ill. lásd 14. oldal! Ft/f 15

16 5. Társasági adó 16 % (adózás el tti eredmény) kedvezményes 10%-os társasági adó lehet sége 6. Különadó 4 % (külföldön elért jövedelem nélküli adózás el tti eredmény után) 7. Céges telefon magánhasználata adóköteles - magánjelleg telefonforgalom összegének 54%-a személyi jövedelemadó, + 29%-a társadalombiztosítási járulék és 3% MAJ, vagy - átalányfizetés: adóalap az összes telefonköltség 20%-a, az így kapott összeg 54%-a adó, 29 %-a társadalombiztosítási járulék + 3 % munkaadói járulék 16

17 Munkaer -támogatások, munkaügyi információk Vas Megyei Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltsége 9970 Szentgotthárd Vajda J. u. 6. Szolgáltatások: Munkaközvetítés Munkajogi tanácsadás Külföldiek Magyarországi munkavállalásának engedélyezése Foglalkoztatást b vít bértámogatás Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés támogatása Pályakezd k foglalkoztatásának támogatása Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: Cím: H-9700 Szombathely, Honvéd u. 2. Telefon: , Fax: Általános információk: Heti 40 órás foglalkoztatási rendszer, több m szakos munkarend lehetséges és gyakorlat is, a hétvégi és éjszakai túlóradíj a bruttó órabér 100 %-a, az ezen kívüli, bruttó órabérre vetített túlórapótlékok mértéke Du. 15%, éjszaka 30%, hétköznapi 50%. Határozott idej munkaszerz dések kötése, próbaid s foglalkoztatás nem korlátozott. Az éves szabadság minimális mértéke 20 nap/év, egyedileg változhat. 17

18 Tanulási lehet ségek a városban és a környéken SZENTGOTTHÁRD III. Béla Szakközép- és Szakmunkásképz Iskola Vörösmarty Mihály Gimnázium A III. Béla Szakképz Iskola külön szerz désben foglaltak szerint 3 éves képzési id tartamokra vonatkozóan végzi az General Motors Powertrain-Magyarország Kft képzési és átképzési területen felmerül igényeinek kielégítését. A legutóbbi szerz désük a os id szakra szól. Hasonló konstrukció az újan betelepül cégek irányába is lehetséges. A III. Béla Szakképz Iskola részér l gy ri Széchenyi István Egyetemmel a korábbi évek során eseti jelleggel mérnökképzés terén több alkalommal történt kapcsolatfelvétel és zajlott eredményes együttm ködés, els sorban informatikai területen. Nemzeti és regionális fejlesztési támogatások A Szentgotthárd-Heiligenkreuzi Ipari Park egy olyan területfejlesztési program meghatározó eleme, amely az alábbi területeken modell értékkel és kiemelt jelent séggel bír: A Magyar-Osztrák Phare-CBC-Interreg program legnagyobb projektje, amely egyedülálló módon valóban határon átnyúló ipari park létrehozását t zte ki céljául egy EU tagállam és egy szomszédos ország között, amelyik nem tagja az Európai Uniónak. Brüsszel kiemelt pilot projektként kezeli. A projekt minden lehetséges elemét (infrastruktúra, szolgáltatások, képzés, munkaer piac, környezetvédelem stb.) tartalmazza a Magyarország és az EU közötti csatlakozási folyamatban el térbe kerül problémaköröknek. A projekt megvalósításának alapfeltétele, hogy ezekre a gyakorlatban alkalmazható megoldások szülessenek. Különösen a vasúti és közúti határátkeléssel, továbbá a vámtechnikával kapcsolatos gyakorlati kérdések megvalósítása került el térbe. Az Ipari park a hozzá szorosan kapcsolódó képzési programmal együtt a kibontakozó eurorégió tartalmi elemeit foglalja magába. A program Vas Megye és Dél-Burgenland legnagyobb iparfejlesztési projektje, amely alapvet en meghatározza a térség fejl dését. Az Ipari park kapcsolódva a Kelet-Ausztria (Bécs, Graz) és a Nyugat-Dunántúl (Gy r, Szombathely, Zalaegerszeg) ipari parki hálózatához egy európai mércével is komoly rendszer részévé vált. Szentgotthárd és térsége számára els sorban a háromoldalú (magyar, osztrák, szlovén) együttm ködésében rejl lehet ségek kiaknázása jelenti a fejl dés útját. A határon átnyúló Ipari park egy olyan területfejlesztési program, amely a gazdasági környezet minden elemének tudatos kiépítésével párhuzamosan kikényszeríti a térség más szektorainak (oktatás, rekreáció, egészségügy) er södését, ezzel biztosítja a fenntartható fejl dést. 18

19 Az ipari park által nyújtott szolgáltatások Szolgáltatások Ingatlanok értékesítése, bérbeadása. Teljes kör logisztikai szolgáltatás. Vámkezelés, közvetlen kapcsolat az osztrák oldallal.. Cégalapítási-, jogi-, pénzügyi tanácsadás, könyvelés. Állami források felkutatása, pályázat készítés, pályáztatás lebonyolítása. Telephelytervezés: hatástanulmány készítés, engedélyeztetés, kivitelezés. Munkaer szervezés. Képzés-továbbképzés. Beruházás szervezés, lebonyolítás. Biztonságtechnikai, üzemgazdálkodási szolgáltatások. Reklám és marketing, utazásszervezés. Szabad területek A Szentgotthárdi Ipari Parkban 35 ha, zöldmez s beruházások megvalósítására alkalmas, úttal, teljes m szaki infrastruktúrával ellátott beépíthet terület, komplex, határon átnyúló ipari parki szolgáltatási környezet képzési-átképzési lehet ségekkel, egészségügyi háttérrel várja a befektet ket, akik számára letelepedés esetén ipari parki bels határátkel, ill. egy a határ mindkét oldalán m köd logisztikai központ teljes szolgáltatási skálával áll rendelkezésre. 19

20 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Ergépek csoportosítása

Ergépek csoportosítása Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin(

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

E-Learning alkalmazás szolgáltatás: a bárhonnan és azonnal elérhet tudás. Main

E-Learning alkalmazás szolgáltatás: a bárhonnan és azonnal elérhet tudás. Main E-Learning alkalmazás szolgáltatás: a bárhonnan és azonnal elérhet tudás HostLogic 1989 óta az SAP piacon Üzleti és technológiai tudás az USA-ból 5 éves tapasztalat az ASP és Hosting üzletben 5-15 éves

Részletesebben

EGYES ADÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA RÉGIÓNKBAN. Magyarország. 2004 2005 Társasági adó 16 % 16% Személyi jövedelemadó. 0-800.000 Ft 18% 0-1.500.

EGYES ADÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA RÉGIÓNKBAN. Magyarország. 2004 2005 Társasági adó 16 % 16% Személyi jövedelemadó. 0-800.000 Ft 18% 0-1.500. EGYES ADÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA RÉGIÓNKBAN Magyarország Társasági adó 16 % 16% Személyi jövedelemadó Minimálbér adómentes Sávos 18, 26, 38 % Minimálbér adómentes Sávos 18, 38% 0-800.000 Ft 18% 0-1.500.000

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola 1588-07 Adatkezelés, adatfeldolgozás Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1588-07 Adatbázisból adatok sz rése (ügyféladatok), eltér formájú grafikai Gyakorlati

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004./I.28/, 25/2004./XII.15./, 16/2006./XI.22./, 37/2007.(XII.19.), 30/2008.(XII.17.) sz. rendelettel

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása. 2006. február 15.

Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása. 2006. február 15. Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása 2006. február 15. A helyi önkormányzatok által elérhet támogatások alakulása Adatok millió forintban Megnevezés 2005. 2006. 2007.

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 3527 MISKOLC MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 015 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Borsod Abaúj Zemplén Észak-Magyarország LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Lakosság száma

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

/2013. (...) 8/2011. (IV.

/2013. (...) 8/2011. (IV. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.)

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye 1 952 172

Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye 1 952 172 Kimutatás a Kébsz Kft. eredményéről 2011 Vízmű árbevétele 19 141 912 Vízmű költségei 13 260 190 Vízmű eredménye 5 881 722 Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710 Vízmű árbevétele 19 499 901 Vízmű költségei 13 962 149 Vízmű ráfordításai 1 866 523 Vízmű eredménye 3 671 229 Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján )

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola 1588-07 Adatkezelés, adatfeldolgozás Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1588-07 A különböz formátumú, szerkezet adatbázisokból megadott szempontok szerinti

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására

Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására Dr. Ráczné Dr. Kassy Erzsébet Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére KÉBSZ Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Kft 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata képviselőtestülete 2011. novemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzati

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Ózd, 2016. május 20. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Budapest 03.10.2008 A J Á N L A T Sorsz.: 25756

Budapest 03.10.2008 A J Á N L A T Sorsz.: 25756 Budapest 03.10.2008 A J Á N L A T Sorsz.: 25756 Tisztelt Hegyi Richárd! Köszönettel vettük érdeklödésüket, hogy az új ablakaik összeállításánál fontosnak tartják a variációs lehetöségeket, az esztétikus

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debreceni út, Hrsz.: 3339 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 011 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok 1. számú melléklet Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. Könyvelt cég: BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13 Lapszám: 1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 552 384,00 1 646 623,00 T 905 761,00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 292 332,00 292 332,00 0,00 114 SZELLEMI TERMÉK 292 332,00 292

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

IPARŰZÉSI ADÓ KÖZMŰADÓ 2013-TŐL Dr. Kovács Attila HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága I. elábé és közv. szolg. együttes összegére vonatkozik, kivéve: - export árbevételhez

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: 220 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk. 13-14-000182 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p15724

PÁLYÁZAT. Irányár: 220 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk. 13-14-000182 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p15724 PÁLYÁZAT I. Üzemi ingatlan beépített technológiával. II. Kapcsolódó ingatlanok (saját használatú út valamint beépítetlen terület. III. Ingóságok Irányár: 220 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk. 13-14-000182

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Válaszaikat előre is köszönjük!

Válaszaikat előre is köszönjük! KÉRDŐÍV TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A SZERENCS-TOKAJI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁHOZ Kérjük, hogy a kérdőíveket 2004. március 5-ig töltsék ki, és juttassák vissza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben