Az ipari park megnevezése Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló Ipari park

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ipari park megnevezése Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló Ipari park"

Átírás

1 Az ipari park megnevezése Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló Ipari park Tulajdonosi szerkezet Tulajdonosi szerkezet A társaság alapt kéje forint. Tulajdonosok: WIBAG Infrastruktur Kft 89,5 % Ausztria, Burgenland 7000 Eisenstadt, Technologiezentrum Szentgotthárd Város Önkormányzata 8,4 % 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Heiligenkreuz Nagyközség Önkormányzata 1,4 % Ausztria, Burgenland, 7561 Heiligenkreuz 126. TESCO Nemzetközi Együttm ködési és Tanácsadó Kft. 0,7 % 1054 Budapest, Hold u. 21. Kapcsolattartó személy Az Ipari parkot m ködtet szervezet: Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejleszt és Beruházó Kft Ügyvezet k: Dipl. Ing. Takáts József Ing. Josef Leopold Walter Lorenz Székhely: H-9970 Szentgotthárd, Ipari parki határátkel Levélcím: H- Telefon: ** (36) 94 / vagy Fax: ** (36) 94 / Mobiltelefon: ** (36) 30 / Internet: 1

2 Részletek az ipari parkról Az "Ipari Park" cím birtokosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata februárjában jött létre a parkot m ködtet Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejleszt és Beruházó Kft. A térség ipari szerkezetének átalakítását és a további fejlesztéseket a Nyugat-Dunántúlon ben meginduló Phare CBC, a határ osztrák oldalán pedig az Interreg II. programhoz való csatlakozás tette lehetségessé, melyek keretében a Szentgotthárd-Heiligenkreuzi határon átnyúló ipari park kiemelten támogatott projektté vált. Az Ipari park hasznosítható területe: Betelepített terület: 145 ha 84,7 ha A hasznosítható terület %-ban: 57% A betelepült vállalkozások száma: 31 Aktuális, folyamatban lév fejlesztések Iparvágány-fejlesztés az ipari parki II. terület kiszolgálására Logisztikai háttér (csarnok, kiszolgáló létesítmények) fejlesztése, II. ütem Informatikai rendszerépítés Befektet szervezés, területértékesítés A terület nettó értékesítési irányára: 12 EURO/m2, amely a régióban lév ipari park árait tekintve az egyik legalacsonyabb. 2

3 Infrastruktúra, közlekedés Infrastruktúra Az Ipari park ellátását a feltáró utakkal párhuzamosan kiépített, közm sávban haladó teljes infrastruktúra biztosítja: - szilárd burkolatú, kamionforgalomra méretezett feltáró utak - NA 150 KM-PVC körvezetékes vízellátó hálózat, 1000 liter/perc vízfelhasználás biztosítására alkalmas. Hálózat karbantartás és üzemeltetés helyben lév szakvállalaton keresztül - gravitációs és nyomott szennyvízcsatorna-hálózat, átemel m tárgyakkal - nyílt árkos és zárt csapadékvíz elvezetés - közvilágítás, térvilágítás - körvezetékes elektromos energia ellátás 20 kv-os elektromos földkábellel (NA2XS(F)2Y 1x240 mm 2, két darab 630 kva teljesítmény transzformátorral. Jelenlegi kiépítettségében levehet teljesítmény transzformátoronként: 3x800 A, cca. 500 kw. (80 %-os terhelésen) A rendszer igény szerint tetsz legesen b víthet, távlati fejlesztésként 26 MW teljesítményig. Hibaelhárítás helyben. - gáz ellátás NA 160 KPE vezetékkel, m 3 /h teljesítménnyel - telekommunikációs hálózat igény szerinti, közm sávban történ gyors, problémamentes kiépítésének lehet sége, kiemelt partnerként. Az un. I. terület betelepítése nagyrészt megtörtént, jelenleg 28 cég m ködik, szabad terület az Önkormányzat tulajdonában lév 2,5 ha. A II. területen az Ipari Park Kft tulajdonában lév 35 ha terület értékesítése folyik, itt jelenleg négy betelepült cég van. 3

4 A II. terület lehatárolása Az ipari park a 8. sz. f közlekedési úttól l200 m, Szentgotthárd városközponttól 1500 m távolságban terül el. A terület a Rába és Lapincs folyók áradása elleni védelmet biztosító un. vápacsatornával és árvízvédelmi bajusztöltéssel határolt északról ill. keletr l, míg nyugatról Szentgotthárdot és Rábafüzes városrészt összeköt 7459 sz. út, ill. az államhatár, délr l pedig a Graz-Szombathely vasúti f vonal határolja. Közlekedés, utak Közúthálózathoz való csatlakozás: A sz. közútról, ill. teljes m szaki infrastruktúrával ellátott önkormányzati kezelés ipari parki feltáró útról megközelíthet a cca m 2 szabad terület. A korszer sítés el tt álló, 1,2 km távolságra húzódó 8-as számú f közlekedési út és az ausztriai A2 autópálya közelsége, valamint az iparvágányi ellátás lehet sége adott. Az ipari park és jelent sebb városok közti távolság: Budapest Szentgotthárd 280 km Bécs Szentgotthárd 162 km Graz Szentgotthárd 82 km Határátkel Szentgotthárd 2 km Ljubljana Szentgotthárd 240 km Trieszt Szentgotthárd 360 km Buszközlekedés Szentgotthárd a régió buszközlekedésének csomópontja. A környék kisfalvas településszerkezetéb l adódó tömegközlekedési igényt a buszjáratok teljes kör en kielégítik, továbbá naponta rendszeres buszjárat van mind a megyeszékhelyre, mind a f városba. Reptér Szombathely Pápa Budapest Graz (60 km) (160 km) (280 km) (80 km) 4

5 Vasút Szentgotthárd a Szombathely-Graz vasúti összeköttetés mentén található. Rendez vágányokkal rendelkez, jelent s személy- és áruforgalmat lebonyolító állomás. A Szentgotthárd- Heiligenkreuz Ipari park területére Szentgotthárd állomásról kiépített iparvágány csatlakozik. Iparvágány A szentgotthárdi vasútállomás 2 km távolságon belül az Ipari park közelében helyezkedik el. A vasútvonal közelsége lehet vé teszi a teljes terület iparvágánnyal való ellátását. Az I. területen az OPEL Magyarország Járm gyártó Kft iparvágányt létesített. A II. sz. építési területre az iparvágány és járulékos létesítményei tekintetében mindenre kiterjed en joger s építési engedélyekkel rendelkezünk. Az iparvágányok, út és rakodótér közvetlenül a hasznosításra váró területekhez csatlakoznak. Közm vek, közm díjak, közm hozzájárulás Vízszolgáltatási díjak Vízszolgáltatási alapdíj Vízmér átmér je mm Alapdíj Ft/hó Vízmér nélküli 168 fogy. hely A díjak ÁFA-T nem tartalmaznak (20 %). 5

6 Csatlakozási hozzájárulás Ivóvíz vezeték Ft (1m3/nap) Szennyvízvezeték Ft (1m3/nap) Lakossági Közületi Vízszolgáltatás, szennyvíztisztítás díja Ivóvíz szolgáltatás díja Ft/m3 Szennyvízelvezetés, tisztítás kezelési díj Ft/m3 Lakossági Közületi A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (20%). Gázszolgáltatási díjak Utólagos csatlakozáslétesítési (beruházási) hozzájárulás díja Ft/m3/h. Nem lakossági árszabás Gázmér névleges Teljesítménye (m3/h) Éves alapdíj (Ft) Gázdíj (Ft/MJ) 20-nál kisebb , , , nál nagyobb 2,086 A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (20%). 6

7 Információk a telefondíj árszabásokról T-COM magyar kábelhálózati szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a T-COM telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1235 vagy T-Mobile mobiltelefon szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a T-Mobile telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1230 vagy 1777 vagy vagy T-Online Internet szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a T-Online telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1234 vagy Pannon GSM mobiltelefon szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a Pannon GSM telefonos ügyfélszolgálatán keresztül: 1220 vagy 1741 vagy Vodafone mobiltelefon szolgáltató Részletes információk beszerezhet k az alábbi honlapon: vagy a Pannon GSM telefonos ügyfélszolgálatán keresztül:

8 Villamos energia árszabás Alapdíj árszabás: Díjszabások Nagyfeszültség Alapdíjas egytarifás Középfeszültség Alapdíjas egytarifás Nagyfeszültség és középfeszültség Alapdíj Áramdíj Ft/kWh Ft/kVA/év Ft/kVA/hó csúcsidei csúcsid n kívüli ,00 15, ,40 23,50 Kisfeszültség Díjszabások Alapdíj fázisonként Áramdíj Ft/kWh Ft/Amper/év Ft/Amper/hó csúcsidei csúcsid n kívüli Alapdíjas kéttarifás ,80 27,70 Alapdíjas egytarifás ,40 35,40 Alapdíjas vezérelt külön mért ,50 22,50 Közvilágítási árszabás: Teljesítménydíj Áramdíj Teljesítménydíjas árszabás: Díjszabások Nagyfeszültség Csúcsidei díj Ft/kW/hó 29,20 Ft/kWh Teljesítménydíj Áramdíj Ft /kw/év Ft /kw/hó Ft /kwh Csúcsid n kívüli díj Csúcsidei díj Csúcsid n kívüli díj Csúcsidei díj Csúcsid n kívüli díj Teljesítménydíjas I ,60 14,40 Teljesítménydíjas II ,00 18,60 Középfeszültség Teljesítménydíjas I ,80 18,30 Teljesítménydíjas II ,80 20,60 Kisfeszültség Teljesítménydíjas I ,50 24,90 Teljesítménydíjas II ,70 26,20 A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (20%). 8

9 Építési, leveg szennyezési, valamint a terület felhasználására vonatkozó szabályozás Szentgotthárd város Önkormányzata 10/2002. sz.(iii.28.)ökt. rendelete - a Szentgotthárd város Ipari Park II. ütemének Szabályozására és Helyi építési Szabályzatának jóváhagyása - alapján: Ipari gazdasági terület, helyt l függ en: Környezetvédelem: a kialakítható legkisebb telekterület m 2 a beépítés megengedett legnagyobb mértéke: 45% ill. 50 % a legkisebb építménymagasság: 4,5 m a legnagyobb építménymagasság m a kötelez en kialakított zöldterület telekterületre vonatkoztatott legkisebb mértéke: 30% lehet. Leveg védelemmel kapcsolatban az alábbi országos jogszabályok szerint kell eljárni: - a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról, - a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelete a légszennyezettségi határértékekr l, a helyhez kötött légszennyez források kibocsátási határértékeir l, - a 10/2001. (IV.19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról. A közcsatornára vezetett szennyvizek min ségének, a 4/1984. (II.7.) OVH rendelkezésben el írt, valamint az osztrák-magyar államközi szerz désben rögzített feltételeit kell kielégíteni. Az él vízi befogadóba vezetett felszíni vizek min ségének a módosított 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezésében a VI. területi kategóriára el írtaknak kell megfelelni. A tervezett tevékenységek m ködtethet ségét a tervezett Ipari park objektumainak várható zaj- és légszennyezésének és az Ipari park I. ütemében lév üzemek konkrét zaj- és légszennyezésének tükrében kell meghatározni. Az engedélyezési eljárások el tt ennek érdekében számításokkal kell el re jelezni, és mérésekkel kell alátámasztani a tervezett létesítmények környezetterhel hatásait, szükség esetén a környezet érzékenysége miatt ( rségi Nemzeti Park) egyedi határértéket kell megállapítani. Zaj és rezgésvédelem szempontjából a 12/1983 (VI.12) MT és a 4/1984(I.23.) rendeletek alapján a terület besorolása egységesen: nappal 65 db, éjjel 55 db. A terület nem földrengés veszélyes. Árvíz ellen bevédett. Vegyi anyagoktól, egyéb szennyez désekt l mentes, korábban mez gazdasági m velés alatt álló terület. 9

10 Telekkialakítás : 330 m x 580 m legnagyobb egybefügg en kialakítható telekméret, a hatályos Szabályozási Terv módosításával. A terület sík, beépítetlen, hossz- és oldalesése nem éri el a 0,5 %-ot. A területr l, ill. annak környezetéb l talajmechanikai adatok rendelkezésre állnak. Feltöltés nélküli, termett talaj, zöldmez s beruházás megvalósítására alkalmas. Azonnal beépíthet, startra kész, iparterület besorolású ingatlan. A megvalósítást az építési engedély joger re emelkedését l számítva 2 éven belül kell megkezdeni, de amennyiben ez nem lehetséges, az építési engedély több alkalommal is meghosszabbítható. Hatályos Szabályozási Tervlap csatolva, pdf formátumban. Bérleti lehet ségek A határon átnyúló ipari park bérelhet irodákkal, ill. mintegy 5400 m 2 összfelület, b víthet csarnokkal rendelkezik. 10

11 M köd cégek a városban és a térségben Szentgotthárdi Ipari Park vállalatai Megnevezés F tevékenységi kör 1. General Motors Powertrain-Magyarország Kft motor- és hengerfejgyártás 2. FOCUS ON Logistics HungaryKft logisztikai szolgáltatás 3. Washington Group karbantartás 4. Körmendi B. S. L. Eü. Szolg. Kft foglalkozás-egészségügyi ellátás 5. HTCM Kft szerszámok után-élezése 6. EDS Kft számítástechnika 7. Eurest Kft élelmezés 8. Qakel Management Service Kft üzemanyag forgalmazás 9. Organica Környezettechnológiák ZRt környezetvédelem 10. KRAFTSZER Kft építési szerel ipar 11. G4S Biztonsági Szolgáltatások ZRt vagyonvédelem 12. Allison Kft nyomatékváltó-összeszerelés 13. Arcelor Hungary Kft huzalgyártás 14. VOSSEN Hungária Kft frottírtermék-gyártás 15. W & T Railtech Kft termékforgalmazás 16. DOMETÁL szerszámkészít 17. Vasi Konvoj Kft teherfuvarozás 18. Eklat Kft iroda bérbeadás 19. Vasi Épkoll Kft asztalosipari termékek 20. Vigvam 99 Kft épít anyag forgalmazás 21. Agria Kft & Agria Kkt mez gazdasági tevékenység Penny Market kereskedelem 23. Offner Kft szállítmányozás 24. Nagy és Társa Bt asztalosipari termékek 25. Varga József egyéni vállalkozó autószerelés 26. Mesics és Társa Bt könny ipari termékek 27. JOKA Kft ablakok, red nyök 28. Schittl Kft alkatrészgyártás 29. CMS Components Hungary Kft alkatrészgyártás 30. Logisztikai Centrum Kft logisztikai szolgáltatások 31. Fersint CE Kft porkohászat 11

12 Az ipari park területén kívül, de Szentgotthárd város közigazgatási határain belül m köd jelent sebb cégek: 1. Tér és Forma Kft épít anyag-forgalmazás 2. Sariana Kft fehérnem gyártás 3. Lurotex Kft textilipar 4. Pintér-Trans Bt fuvarozás 5. ÁFÉSZ ált. fogy. cikkek értékesítése 6. ALLSPED Kft fuvarozás 7. MOL üzemanyag-forgalmazás 8. OMV üzemanyag-forgalmazás 9. AGIP üzemanyag-forgalmazás 10. AVANTI üzemanyag-forgalmazás 11. FERROSÜT Kft süt - és édesipari termékek 12. STEINER-STURM Kft fémipari termékek 13. Falco-Profil Kft faipari termékek 14. VÉ-KO TERV BT épülettervezés, ingatlanközvetítés 15. Pujante Kft faipari termékek 16. Simply Clean Textile Kft mosás, tisztítás 17. Vend-Tex Kft szállodai textíliák 12

13 Munkanélküliségi ráta a városban, a régióban és a megyében A decemberi adatok alapján a regisztrált munkanélküliek száma Szentgotthárdon 640 f. Munkanélküliség alakulása január 8 6,78% 6 5,34% 3,81% Szentgotthárd Szombathely Vas megye A város és a térség népessége A város népessége december 31-iki adat szerint: 8969 f. A magyar-osztrákszlovén hármashatár vonzáskörzetét tekintve Magyarországon a szentgotthárdi, körmendi és riszentpéteri kistérségben cca f, Ausztriában és Szlovéniában cca f él. 13

14 A helyi önkormányzatnál kapható kedvezmények (helyi adók, feltételek) 1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának többször mód. 5/1991. sz. rendelete a helyi ipar zési adóról alapján 8. Az adóalap: Állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illet leg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. 9.. Az adó mértéke: (1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. (2) Az (1) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség maximum évi 2550,- e/euro-nak megfelel összeg ig. A fizetés napján érvényes MNB deviza középárfolyamot kell alkalmazni a számításnál. (3) Az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén naptári naponként 200 Ft Adókedvezmények: (1) Az az adóalany, amely évben a rendelet alkalmazásában adóalanynak min sül január december 31. között az általános mértékkel számított egyébként fizetend : Ft Ft közötti adó összege után 3 % Ft Ft közötti adó összege után 5 % Ft Ft közötti adó összege után 8 % Ft Ft közötti adó összege után 10 % Ft Ft közötti adó összege után 13 % Ft Ft közötti adó összege után 15 % Ft Ft közötti adó összege után 18 % Ft tól az adó összege után 20 %. A fenti adókedvezmények az adó teljes összegére vonatkoznak. 2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának többször mód. 19/1991. sz. rendelete a helyi kommunális adóról alapján: A kommunális adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. Az adó mértéke a számított létszámra vetítve: 1500 Ft/f /év 14

15 Információk a magyar ill. külföldi t kebefektetéssel m köd cégeknek a béreket terhel adóiról ill. terheir l 1. Adók ill. terhek a foglalkoztatottak ill. a bérek vonatkozásában: a) A munkáltatót terhel kötelezettségek (mindösszesen a bér 33,5 %-a): - Bér (minimálbér: ,- Ft) szakmunkás 2 év gyakorlat alatt 1,2szorzó 2 év gyakorlat felett 1,25 szorzót kell alkalmazni. Társadalombiztosítási járulék a bér (24+5=) 29 %-a - Munkaadói járulék - a bér 3 %-a - Egészségügyi hozzájárulás Ft/f /hó - Szakképzési hozzájárulás - az elszámolt bérköltség 1,5 %-a - Rehabilitációs hozzájárulás a 20 f nél több foglalkoztatottat alkalmazó cégek számára: a létszám 5%-a szorozva ,- Ft/f /év-vel - Munkaegészségügyi szolgálat igénybevétele kötelez : besorolás a munka veszélyességét l függ en általában Ft/f /év között - Innovációs járulék: helyi adóalap x 0,3%-a nem tartozik a tv hatálya alá a kis és mikrovállalkozás b) A munkavállalót terhel járulékok és költségek: - Személyi jövedelemadó - adótábla alapján ,- Ft > 18% ,- Ft fölött > 36% - Munkavállalói járulék - a bér 1,5%-a - Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék - a bér 15,5 %-a (9,5% nyugdíjjárulék + 4%+2% egészségbiztosítási járulék) - Adójóváírás ,- F-ig: 18%, de max Ft/hó; Ft-ig a meghaladó rész 9%-ával csökken. - Társas vállalkozás esetén: vállalkozói adó 4% 2. Utazási költségtérítés A munkábajárás költségtérítése a munkaadó számára az alábbiak szerint kötelez (Csak a menetjegy leadásával adómentes!): - vonatköltség 86%-a - buszköltség 80%-a - személygépkocsi-költség 9 Ft/km 3. Befizetend forgalmi adó a nettó árbevétel 20 %-a 4. Helyi adók Ipar zési adó: Kommunális adó: - 2 % ill. lásd 14. oldal! Ft/f 15

16 5. Társasági adó 16 % (adózás el tti eredmény) kedvezményes 10%-os társasági adó lehet sége 6. Különadó 4 % (külföldön elért jövedelem nélküli adózás el tti eredmény után) 7. Céges telefon magánhasználata adóköteles - magánjelleg telefonforgalom összegének 54%-a személyi jövedelemadó, + 29%-a társadalombiztosítási járulék és 3% MAJ, vagy - átalányfizetés: adóalap az összes telefonköltség 20%-a, az így kapott összeg 54%-a adó, 29 %-a társadalombiztosítási járulék + 3 % munkaadói járulék 16

17 Munkaer -támogatások, munkaügyi információk Vas Megyei Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltsége 9970 Szentgotthárd Vajda J. u. 6. Szolgáltatások: Munkaközvetítés Munkajogi tanácsadás Külföldiek Magyarországi munkavállalásának engedélyezése Foglalkoztatást b vít bértámogatás Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés támogatása Pályakezd k foglalkoztatásának támogatása Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: Cím: H-9700 Szombathely, Honvéd u. 2. Telefon: , Fax: Általános információk: Heti 40 órás foglalkoztatási rendszer, több m szakos munkarend lehetséges és gyakorlat is, a hétvégi és éjszakai túlóradíj a bruttó órabér 100 %-a, az ezen kívüli, bruttó órabérre vetített túlórapótlékok mértéke Du. 15%, éjszaka 30%, hétköznapi 50%. Határozott idej munkaszerz dések kötése, próbaid s foglalkoztatás nem korlátozott. Az éves szabadság minimális mértéke 20 nap/év, egyedileg változhat. 17

18 Tanulási lehet ségek a városban és a környéken SZENTGOTTHÁRD III. Béla Szakközép- és Szakmunkásképz Iskola Vörösmarty Mihály Gimnázium A III. Béla Szakképz Iskola külön szerz désben foglaltak szerint 3 éves képzési id tartamokra vonatkozóan végzi az General Motors Powertrain-Magyarország Kft képzési és átképzési területen felmerül igényeinek kielégítését. A legutóbbi szerz désük a os id szakra szól. Hasonló konstrukció az újan betelepül cégek irányába is lehetséges. A III. Béla Szakképz Iskola részér l gy ri Széchenyi István Egyetemmel a korábbi évek során eseti jelleggel mérnökképzés terén több alkalommal történt kapcsolatfelvétel és zajlott eredményes együttm ködés, els sorban informatikai területen. Nemzeti és regionális fejlesztési támogatások A Szentgotthárd-Heiligenkreuzi Ipari Park egy olyan területfejlesztési program meghatározó eleme, amely az alábbi területeken modell értékkel és kiemelt jelent séggel bír: A Magyar-Osztrák Phare-CBC-Interreg program legnagyobb projektje, amely egyedülálló módon valóban határon átnyúló ipari park létrehozását t zte ki céljául egy EU tagállam és egy szomszédos ország között, amelyik nem tagja az Európai Uniónak. Brüsszel kiemelt pilot projektként kezeli. A projekt minden lehetséges elemét (infrastruktúra, szolgáltatások, képzés, munkaer piac, környezetvédelem stb.) tartalmazza a Magyarország és az EU közötti csatlakozási folyamatban el térbe kerül problémaköröknek. A projekt megvalósításának alapfeltétele, hogy ezekre a gyakorlatban alkalmazható megoldások szülessenek. Különösen a vasúti és közúti határátkeléssel, továbbá a vámtechnikával kapcsolatos gyakorlati kérdések megvalósítása került el térbe. Az Ipari park a hozzá szorosan kapcsolódó képzési programmal együtt a kibontakozó eurorégió tartalmi elemeit foglalja magába. A program Vas Megye és Dél-Burgenland legnagyobb iparfejlesztési projektje, amely alapvet en meghatározza a térség fejl dését. Az Ipari park kapcsolódva a Kelet-Ausztria (Bécs, Graz) és a Nyugat-Dunántúl (Gy r, Szombathely, Zalaegerszeg) ipari parki hálózatához egy európai mércével is komoly rendszer részévé vált. Szentgotthárd és térsége számára els sorban a háromoldalú (magyar, osztrák, szlovén) együttm ködésében rejl lehet ségek kiaknázása jelenti a fejl dés útját. A határon átnyúló Ipari park egy olyan területfejlesztési program, amely a gazdasági környezet minden elemének tudatos kiépítésével párhuzamosan kikényszeríti a térség más szektorainak (oktatás, rekreáció, egészségügy) er södését, ezzel biztosítja a fenntartható fejl dést. 18

19 Az ipari park által nyújtott szolgáltatások Szolgáltatások Ingatlanok értékesítése, bérbeadása. Teljes kör logisztikai szolgáltatás. Vámkezelés, közvetlen kapcsolat az osztrák oldallal.. Cégalapítási-, jogi-, pénzügyi tanácsadás, könyvelés. Állami források felkutatása, pályázat készítés, pályáztatás lebonyolítása. Telephelytervezés: hatástanulmány készítés, engedélyeztetés, kivitelezés. Munkaer szervezés. Képzés-továbbképzés. Beruházás szervezés, lebonyolítás. Biztonságtechnikai, üzemgazdálkodási szolgáltatások. Reklám és marketing, utazásszervezés. Szabad területek A Szentgotthárdi Ipari Parkban 35 ha, zöldmez s beruházások megvalósítására alkalmas, úttal, teljes m szaki infrastruktúrával ellátott beépíthet terület, komplex, határon átnyúló ipari parki szolgáltatási környezet képzési-átképzési lehet ségekkel, egészségügyi háttérrel várja a befektet ket, akik számára letelepedés esetén ipari parki bels határátkel, ill. egy a határ mindkét oldalán m köd logisztikai központ teljes szolgáltatási skálával áll rendelkezésre. 19

20 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Ergépek csoportosítása

Ergépek csoportosítása Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin(

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

E-Learning alkalmazás szolgáltatás: a bárhonnan és azonnal elérhet tudás. Main

E-Learning alkalmazás szolgáltatás: a bárhonnan és azonnal elérhet tudás. Main E-Learning alkalmazás szolgáltatás: a bárhonnan és azonnal elérhet tudás HostLogic 1989 óta az SAP piacon Üzleti és technológiai tudás az USA-ból 5 éves tapasztalat az ASP és Hosting üzletben 5-15 éves

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

EGYES ADÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA RÉGIÓNKBAN. Magyarország. 2004 2005 Társasági adó 16 % 16% Személyi jövedelemadó. 0-800.000 Ft 18% 0-1.500.

EGYES ADÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA RÉGIÓNKBAN. Magyarország. 2004 2005 Társasági adó 16 % 16% Személyi jövedelemadó. 0-800.000 Ft 18% 0-1.500. EGYES ADÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA RÉGIÓNKBAN Magyarország Társasági adó 16 % 16% Személyi jövedelemadó Minimálbér adómentes Sávos 18, 26, 38 % Minimálbér adómentes Sávos 18, 38% 0-800.000 Ft 18% 0-1.500.000

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004.(I.28), a 25/2004.(XII.15.), a 16/2006.(XI.22.), a 37/2007.(XII.19.), a 30/2008.(XII.17.), a 32/2009.(XII.18.),

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg ipar zési tevékenység esetén 36956 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 179. szám 14. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelethez 18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi ipar zési adóról állandó jelleg

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük városunkban!

Szeretettel köszöntjük városunkban! Szeretettel köszöntjük városunkban! Európa szívében vagyunk Három ország vonzáskörzetében (melyek 1,5 órán belül elérhetőek) Az M3-as autópálya révén az európai autópálya hálózat része InterCity vonatok

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál 5. elearning Fórum 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház T-Mobile Magyarország Rt. elearning a T-Mobile Magyarországnál Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens Csatlakozás az EU-hoz: 2004. május 1. Euró bevezetése: 2007. január 1. Terület - Összes 20 273 km² - Víz (%) 0,6 Népesség

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710 Vízmű árbevétele 19 499 901 Vízmű költségei 13 962 149 Vízmű ráfordításai 1 866 523 Vízmű eredménye 3 671 229 Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés

Részletesebben

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok 1. számú melléklet Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Részletesebben

Budapest 02.02.2009 A J Á N L A T Sorsz.: 26605

Budapest 02.02.2009 A J Á N L A T Sorsz.: 26605 Budapest 02.02.2009 A J Á N L A T Sorsz.: 26605 Tisztelt Németh-Jelinek Andrea! Köszönettel vettük érdeklödésüket, hogy az új ablakaik összeállításánál fontosnak tartják a variációs lehetöségeket, az esztétikus

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete A helyi adókról * I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása. 2006. február 15.

Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása. 2006. február 15. Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása 2006. február 15. A helyi önkormányzatok által elérhet támogatások alakulása Adatok millió forintban Megnevezés 2005. 2006. 2007.

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ Adókötelezettség, az adó alanya Adóbevallási és adófizetési kötelezettség

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt.

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Hogyan gondoljuk a GYSEV-nél a valódi intermodalitás közlekedési feltételeit Infrastrukturális

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Wind Energy the Facts Integrating wind power in Hungary

Wind Energy the Facts Integrating wind power in Hungary Wind Energy the Facts Integrating wind power in Hungary EWEA Workshop, Budapest 2009. június 12. Széler vek közcélú hálózatra csatlakoztatása és üzemeltetése beruházói tapasztalatok Magyarországon (2002

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság!

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság! Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága Tisztelt Bizottság! Az alábbiakban küldöm az Önök által kért beszámolót. Rendel mben a fogászati alapellátás keretén belül a város II. számú

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig.

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévről HALMAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:.

AO 155/2 1/11. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:. Az adóhatóság azonosító száma:. AO 155/2 1/11 HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrl Zalaegerszeg önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg iparzési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben

32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben A helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 1..(1) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes

Részletesebben