für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013"

Átírás

1 CBC Austria Hungary FINANZHANDBUCH für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program vezető partnerei és partnerei számára Version / i verzió Finanzhandbuch / Pénzügyi Útmutató Stand / Állapot

2 1 INHALTSVERZEICHNIS / TARTALOMJEGYZÉK 1 Inhaltsverzeichnis / Tartalomjegyzék Vorwort / Előszó Rechtlicher Rahmen / Jogi keretek EU-Gesetze / EU jogszabályok Relevante Gesetze in Ungarn / Magyarországi jogszabályok: Relevante Gesetze in Österreich / Osztrák jogszabályok Programmspezifische Dokumente / Programdokumentumok Berichtslegung und Finanzierung / Jelentéstétel és finanszírozás Prozessbeschreibung / A folyamat leírása Berichtslegung auf Partnerebene / Jelentéstétel partner szinten Bestätigung der Ausgaben / A kiadások hitelesítése Berichtslegung auf Projektebene / Jelentéstétel projekt szinten Abschluss des Projekts und Abschlussbericht / A projekt zárása és a zárójelentés Rolle der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde im Zahlungsprozess / Az Irányító Hatóság és az Igazoló Hatóság szerepe a kifizetési folyamatban Auszahlung der nationalen Kofinanzierungsmittel / A nemzeti társfinanszírozási források kifizetése Auszahlung der EFRE Mittel / Az ERFA források kifizetése Die für die First Level Control zuständige Stellen / Az első szintű ellenőrzést végző szervezetek Wechselkursbezogene Fragen / Árfolyamkérdések Inhalt des Berichts / A jelentés tartalma Förderfähigkeitsregeln / Elszámolhatósági szabályok Grundprinzipien / Alapelvek Nicht förderfähige Kosten / Nem támogatható költségek Zeitliche Rahmen der Förderfähigkeit / A jogosultság időbeli keretei Geographische Einschränkungen der Förderfähigkeit / A jogosultság földrajzi korlátai Allgemeine geografische Förderfähigkeitsregeln / Általános földrajzi jogosultsági szabályok Version /85

3 5.4.2 Berechnungsmethode der Wirkung des Projektes auf die 20% Regionen / A projekt 20 százalékos területekre gyakorolt hatásának számítási módszere Förderfähigkeitsregeln für die einzelne Kostkategorien und Dokumentierung der Ausgaben / Költségkategóriánkénti elszámolhatósági szabályok, és a kiadások dokumentálása Interne Organisationskosten / Belső szervezeti költségek Externe Dienstleistungen / Külső szolgáltatások Lieferaufträge / Áru ill. eszközbeszerzés Bauaufträge / Építés Einnahmen / Bevételek Förderfähigkeit der Umsatzsteuer / Az ÁFA elszámolhatósága Allgemeine Umsatzsteuerregelungen / Az ÁFA-val kapcsolatos általános szabályok Rechnungen mit Reverse Charge / Fordított Áfa Gemeinsame Kosten / Közös költségek Nachweis des Marktpreises und öffentliche Vergabe / Piaci ár igazolás és közbeszerzés Dokumentenaufbewahrung und Kontrolle / Iratmegőrzés és ellenőrzés Publizitätsvorschriften / A nyilvánossági tevékenység szabályai Ausfüllhilfe zu Dokumenten für die Berichtslegung / Kitöltési Útmutató jelentéstételi dokumentumokhoz Bericht auf Partnerebene / Partnerszintű jelentés Tätigkeitsbericht auf Partnerebene / Partnerszintű szakmai jelentés Finanzbericht auf Partnerebene / Partnerszintű pénzügyi jelentés Bericht auf Projektebene / Projekt szintű jelentés Tätigkeitsbericht auf Projektebene/ Projekt szintű szakmai jelentés Finanzbericht auf Projektebene / Projekt szintű pénzügyi jelentés Declaration on validation of expenditure Version /85

4 2 VORWORT / ELŐSZÓ Dieses Dokuments dient zur Information der Lead Partner und Projektpartner im Programm zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich-Ungarn in Fragen der finanziellen Abwicklung von Projekten. Das Finanzhandbuch ergänzt das von der Europäischen Kommission genehmigte Operationelle Programm und den Leitfaden für Antragsteller und Projektträger. Trotz aller Bemühungen der Programmstellen kann es Fragen geben, die in diesem Handbuch nicht beantwortet werden; in solchen Fällen wenden Sie sich bitte an die zuständigen regionalen Kontrollstellen, regionalen Koordinierungsstellen und das Gemeinsame Technische Sekretariat. A dokumentum célja tájékoztatást nyújtani a az Ausztria Magyarország ETC program vezető partnerei és projektpartnerei számára a projektek pénzügyi lebonyolításával kapcsolatban. A Pénzügyi kézikönyv kiegészíti az Európai Bizottság által jóváhagyott Operatív Programot, a Pályázati és megvalósítási útmutatót. A program intézményeinek minden igyekezete ellenére lehetnek kérdések, melyeket a jelen kézikönyv nem válaszol meg, ilyen esetekben kérjük, forduljanak a regionálisan illetékes első szintű ellenőrzésért felelős szervezethez, a regionális tanácsadóhoz, vagy a Közös Technikai Titkársághoz. Die aktuelle Version des Finanzhandbuch kann von der Programmwebseite ( herunterladen werden. A dokumentum aktuális verziója elérhető a program honlapján ( Version /85

5 3 RECHTLICHER RAHMEN / JOGI KERETEK 3.1 EU-Gesetze / EU jogszabályok Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 vom 5. Juli 2006 des Rats und des Europäischen Parlaments über den Europäischen Fond für Regionale Entwicklung, welche die Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 (EFRE-Verordnung) aufhebt Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 vom 11. Juli 2006 des Rats, welche die allgemeinen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfond sowie den Kohäsionsfond festlegt und die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (Allgemeine Verordnung) aufhebt Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 vom 8. Dezember 2006 der Europäischen Kommission, welche die Regeln für die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 (Festlegung der allgemeinen Bestimmungen für EFRE, ESF und den Kohäsionsfond) festschreibt sowie die Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats zu EFRE (Durchführungsverordnung) Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 vom 5. Juli 2006 der Europäischen Kommission über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) als Option. Verordnung (EG) Nr. 1341/2008 vom 18. Dezember 2008 der Europäischen Kommission über den Europäischen Fond für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds sowie den Kohäsionsfonds über Änderungen hinsichtlich einzelner Einnahmen schaffender Projekte COCOF-Dokumente über Unregelmäßigkeiten im öffentlichen Vergabeverfahren (Guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure co-financed by the structural funds or the cohesion fund for non-compliance with the rules on public procurement) Az Európai Parlament és a Tanács július 5-i 1080/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről a Tanács július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről A Bizottság december 8-i 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról A Bizottság július 5-i 1082/2006/EK rendelete az európai területi együttműködési csoportosulásról, mint opcióról. A Bizottság december 18-i 1341/2008/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek tekintetében történő módosításáról Az Alapok Koordinációs Bizottsága által kiadott ajánlás (száma: COCOF 07/0037/03-HU) A közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó pénzügyi korrekciók meghatározására vonatkozó iránymutatások a strukturális alapok és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott kiadások tekintetében Version /85

6 3.2 Relevante Gesetze in Ungarn / Magyarországi jogszabályok: Gesetz über das öffentliche Vergabeverfahren (2003. CXXIX) Gesetz über die Rechnungslegung (2000. C.) Gesetz über die Steuerordnung (2003.XCII) Gesetz über die Allgemeine Umsatzsteuer (2007. CXXVII) Regierungsverordnung Nr. 85/2004(IV.19) über das Verfahren hinsichtlich staatlicher Beihilfen gemäß Gründungsvertrag der Europäischen Gemeinschaft Artikel 87 Absatz (1) und über die regionale Förderlandkarte Regierungsverordnung Nr. 160/2009(VIII.3) über die Durchführung einzelner, auf die territoriale Zusammenarbeit bezogener Programme der Finanzierungsfonds des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie des Instruments für Heranführungshilfe in der Programmperiode Regierungsverordnung Nr. 217/1998 über die Verfahrensordnung des Staatshaushaltes Regierungsverordnung Nr. 49/2007 über Einrichtungen der nationalen Verwendung von Förderungen aus einzelnen, auf die territoriale Zusammenarbeit bezogenen Programmen der Finanzierungsfonds des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie des Instruments für Heranführungshilfe und des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments im Programmperiode A Közbeszerzésről (2003. CXXIX) szóló törvény A Számvitelről (2000. C) szóló törvény Az adózás rendjéről (2003.XCII) szóló törvény Általános forgalmi adóról (2007. CXXVII) szóló törvény 85/2004(IV.19) kormányrendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről; 160/2009(VIII.3) kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról 217/1998 kormányrendelet Az államháztartás működési rendjéről 49/2007 kormányrendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről 3.3 Relevante Gesetze in Österreich / Osztrák jogszabályok 17. Bundesgesetz: Bundesvergabegesetz 2006 BVergG 2006 Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über das Verwaltungs- und Kontrollsystem in Österreich für die EU-Strukturfonds in der Periode BverG évi 17. számú szövetségi közbeszerzési törvény A Szövetség és a Tartományok az alkotmány 15a cikke szerinti megállapodása a időszak EU Strukturális Alapjainak irányítási és ellenőrzési rendszeréről Version /85

7 Bieten die voran genannten Regulative keine ausreichenden Erklärungen, so gilt die jeweils landesspezifische Allgemeine Richtlinie für die Förderung von Projekten samt seinen Durchführungsbestimmungen. Amennyiben a korábban megadott irányelvek nem nyújtanak kielégítő magyarázatot, úgy az országspecifikus Projektek támogatásának általános irányelvei lép érvénybe. 3.4 Programmspezifische Dokumente / Programdokumentumok Operationelles Programm zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich-Ungarn (OP) (Genehmigt: durch den Beschluss der Europäischen Kommission (CCI: 2007CB163PO010) am 20. Dezember 2007) Leitfaden für Antragssteller und Projektträger Die Publizitätsvorschriften für geförderte Projekte im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich- Ungarn Die Programmdokumente sind auf der Programmhomepage ( verfügbar. Ausztria-Magyarország közötti Határon Átnyúló Együttműködés operatív programja (OP) Jóváhagyva: az Európai Bizottság határozatával (CCI: 2007CB163PO010) december 20-án) Pályázati és megvalósítási útmutató Nyilvánossági előírások az Ausztria- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatott projektek számára A programmal kapcsolatos dokumentumok hozzáférhetőek a program weboldalán ( Version /85

8 4 BERICHTSLEGUNG UND FINANZIERUNG / JELENTÉSTÉTEL ÉS FINANSZÍRO- ZÁS 4.1 Prozessbeschreibung / A folyamat leírása Im Rahmen eines ETZ-Projekts können - wie bei allen EU-geförderten Projekten - nur tatsächlich entstandene und förderfähige Kosten aus EFRE-Mitteln finanziert werden. Grundlage dafür sind Rechnungen und Belege, die in einer klaren Beziehung zum Begünstigten, zum Projekt und zum definierten Förderzeitraum stehen. Damit EFRE-Mittel ordnungsgemäß an die Projekte ausgezahlt werden können, ist ein bestimmtes Berichts- und Kontrollprozedere vorgesehen, das in der folgenden Übersicht kurz dargestellt und im Weiteren detaillierter beschrieben wird. Egy európai területi együttműködési projekt keretében úgy, mint minden EU által támogatott projektben csak ténylegesen felmerült és elszámolható költségeket lehet ERFA forrásból finanszírozni. Ennek feltétele azoknak a számláknak és bizonylatoknak a megléte, amelyek világos kapcsolatban állnak a kedvezményezettel, a projekttel és a meghatározott támogatási időszakkal. Hogy az ERFA források az előírásoknak megfelelően kifizethetőek legyenek a projektek részére, egy meghatározott jelentéstételi- és ellenőrzési folyamatot kell teljesíteni, amelyet a következő áttekintésben röviden, a továbbiakban pedig részletesebben mutatunk be. Stufe 1 Tätigkeitsbericht und Finanzbericht auf Partnerebene Berichtlegung aller Projektpartner eines Projektes mittels der dafür vorgesehenen Formulare Einreichung der Partnerberichte bei den im Fördervertrag angegebenen zuständigen Kontrollstellen Prüfung der Berichte und der getätigten Ausgaben durch die zuständigen Kontrollstellen Erstellung der Kostenbestätigung ( declaration on validation of expenditure ) durch die zuständige Kontrollstelle und Übermittlung an den jeweiligen Projektpartner Weiterleitung dieser Erklärung von dem Projektpartner an den Lead Partner 1.lépés Partneri szintű szakmai- és pénzügyi jelentés Az előre megadott dokumentumminta segítségével az összes a projektben résztvevő projektpartner jelentéstétele. A partneri jelentés benyújtása a támogatási szerződésben megadott illetékes FLC szervezetnek. Az illetékes FLC szervezetek ellenőrzik a jelentéseket és a projekthez kapcsolódó kiadásokat. A hitelesítési nyilatkozat ( declaration on validation of expenditure ) kiállítása és megküldése az érintett projektpartner számára. A projektpartner megküldi a hitelesítési nyilatkozatot a vezető partner számára. Stufe 2 Tätigkeitsbericht und Finanzbericht auf Projektebene LP erstellt den Tätigkeitsbericht über das Gesamtprojekt sowie den Finanzbericht auf 2.lépés Projektszintű szakmai- és pénzügyi jelentés A vezető partner elkészíti a projektszintű szakmai- és pénzügyi jelentést. Version /85

9 Projektebene Übermittlung des Berichtspakets an das GTS / die VB. A vezető partner megküldi a jelentést a KTT/IH részére. Stufe 3 Auszahlung der ERFE-Mittel Prüfung des Berichtspakets durch das GTS / die VB Einreichung der Zahlungsanweisung bei der Bescheinigungsbehörde Auszahlung der EFRE-Mittel durch die Bescheinigungsbehörde an den Lead Partner Weitergabe der EFRE-Mittel an die Projektpartner durch den LP 3.lépés ERFA forrás kifizetése A KTT/IH ellenőrzi a jelentéseket. A kifizetési kérelem megküldése az Igazoló Hatóságnak. Az Igazoló Hatóság Kifizető Egysége kifizeti az ERFA támogatást a vezető partner részére. A vezető partner átutalja az ERFA forrásokat a projektpartnereknek Berichtslegung auf Partnerebene / Jelentéstétel partner szinten Jeder Projektpartner (einschließlich des LP) erstellt auf Partnerebene einen Bericht über seinen eigenen Projektteil bis zu den im Partnerschaftsvertrag in 6 (3) definierten Fristen. Die Partner reichen den Fortschrittsbericht bei den regional zuständigen Kontrollstellen (FLC) ein. Der Partnerbericht besteht aus zwei Teilen: Tätigkeitsbericht: Dieser hat die Projekttätigkeiten in der vorgegebenen Form zu enthalten, die vom Projektpartner im jeweiligen Berichtszeitraum durchgeführt wurden. Finanzbericht: Dieser hat die Ausgaben zu enthalten, die beim Projektpartner im jeweiligen Berichtzeitraum entstanden sind und bezahlt wurden. Die im Berichtzeitraum angefallenen, aber nicht bezahlten Kosten sind im folgenden Berichtzeitraum anzuführen. Beim Fortschrittsbericht wird der Finanzbericht in der Sprache des Prüfers (FLC) abgefasst (Deutsch oder Ungarisch). Der Tätigkeitsbericht muss zweisprachig (Deutsch und Ungarisch) oder auf Englisch abgefasst sein. Die Vorlage für die Kostenbestätigung ist Englisch. Der Projektpartner hat dafür Sorge zu tragen, dass jede Information und jeder Beleg, der die Entstehung der Ausgaben beweist, der jeweili- Minden projekt partner (a vezető partnert is beleértve) partneri szintű jelentést készít a saját projektrészére vonatkozóan a partnerségi szerződés 6 (3) pontjában meghatározott határidők szerint. A partnerek az előrehaladási jelentést a területileg illetékes FLC szervezetnek nyújtják be. A partneri jelentés két részből áll: Szakmai jelentés: a projekt partner által az adott beszámolási időszakban megvalósított projekt tevékenységeket kell tartalmaznia, megadott formában. Pénzügyi jelentés: a projekt partnernél az adott beszámolási időszakban felmerült és kifizetett kiadásokat kell tartalmaznia. A beszámolási időszak végéig felmerült, de ki nem fizetett költségekről a következő beszámolási időszakban kell jelenteni. Az előrehaladási jelentés esetében a pénzügyi jelentés a kontroller (FLC) nyelvén készül (németül vagy magyarul). A szakmai jelentés készülhet két nyelven (magyarul és németül) vagy angolul is. A hitelesítési nyilatkozat dokumentummintája angol nyelvű. A projekt partnernek biztosítania kell, hogy minden információ és a kiadások valódiságát alátámasztó bizonylat az ellenőrzést végző Version /85

10 gen Kontrollstelle zu Verfügung steht. Die im Partnerschaftsvertrag angegebenen Abgabefristen beziehen sich auf die Abgabe der Partner-Fortschrittsberichte und die zugehörigen Belege bei den jeweiligen FLC Stellen. Um die im EFRE-Fördervertrag in Teil 1 4 festgelegten Fristen auf Projektebene einhalten zu können - unter Berücksichtigung der Frist für die zuständigen Kontrollstellen laut Verordnung (EG) 10180/2006 in 16 (2) - kann der LP in begründeten Fällen und falls für die ordnungsgemäße Abwicklung des Projekts erforderlich, die genannten Berichtlegungstermine auf Partnerebene ändern (Partnerschaftsvertrag 6 (3)). Bei fehlenden Nachweisen oder eindeutigen Widersprüchen zu den Förderfähigkeitsregeln ist der LP berechtigt, die vom PP geltend gemachten Ausgaben nicht in die Ausgabenerklärung auf Projektebene aufzunehmen (Partnerschaftsvertrag 7 (6)). Diese Ausgaben können im nächsten Berichtzeitraum geltend gemacht werden. szervezet rendelkezésére álljon. A partnerségi szerződésben megadott jelentéstételi határidők a partnerszintű előrehaladási jelentés, valamint az azokhoz kapcsolódó bizonylatok FLC felé történő leadásának dátumára vonatkoznak. Az ERFA Támogatási szerződés 1 részének 4 - ban foglalt projektszintű jelentéstételi határidők betartása érdekében, tekintettel az első szintű ellenőrzést végző szervezet számára az 1080/2006 EK rendelet 16 (2) alapján megszabott határidőkre a vezető partner indokolt esetben, amennyiben a projekt szabályszerű lebonyolítása szükségessé teszi, megváltoztathatja a partnerszintű jelentéstételi határidőket (Partnerségi szerződés 6 (3) A benyújtott bizonylatok hiányossága illetve a támogathatósági szabályoknak való ellentmondás esetén a vezető partner jogosult a projektpartner által érvényesíteni kívánt költségeket kihagyni a projektszintű hitelesítési nyilatkozatból. (Partnerségi szerződés, 7 (6)). Ezen kiadások a következő beszámolási időszak jelentésében szerepeltethetőek Bestätigung der Ausgaben / A kiadások hitelesítése Überprüfung: Nach der Einreichung des Berichts prüft die Kontrollstelle zunächst, ob die Unterlagen komplett sind. Danach wird kontrolliert, ob die kofinanzierten Produkte und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit dem Fördervertrag erbracht wurden und ob die deklarierten Ausgaben real sind (Prüfung der Rechnungen). Darüber hinaus wird die Vereinbarkeit dieser Ausgaben mit den gemeinschaftlichen und nationalen Rechtsvorschriften (1080/16 (1)) geprüft. Nachreichung: Wenn Form und/oder Inhalt des Berichts nicht den Erfordernissen entspricht, fordert die Kontrollstelle den Partner schriftlich ( , Fax) zur Nachreichung der Dokumente bzw. zur Fehlerkorrektur auf. Vor-Ort-Kontrollen durch die regionalen Kontrollstellen: Ziel der Vor-Ort-Kontrollen ist es u.a. zu überprüfen, ob Produkte und Dienstleistungen wirk- Ellenőrzés: Az első szintű ellenőrzést végző szervezet a beérkezett jelentés alapján megvizsgálja, hogy a dokumentumok teljesek-e. Ezután ellenőrzi, hogy a ársfinanszírozott termékeket és szolgáltatásokat a támogatási szerződéssel összhangban teljesítették és hogy a lenyilatkozott költségek valósak (számlák ellenőrzése). Azonkívül ezen kiadások megfeleléséta közösségi és a tagállam nemzeti szabályaval 1080/16 (1). Hiánypótlás: Amennyiben a jelentés formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő, írásban ( , fax) felszólítja a partnert a mulasztás pótlására, illetve a hibák helyesbítésére. Helyszíni ellenőrzések a regionális ellenőrzőszervezeteken keresztül A helyszíni ellenőrzések célja többek között az, hogy a termékek és szolgáltatások valóban telje- Version /85

11 lich geliefert wurden und ob Publizitätsregeln sowie die Vergabegesetze eingehalten wurden. Während der Projektdauer wird mindestens einmal - aufgrund von Risikoanalysen kann dies auch öfters der Fall sein eine Vor-Ort-Kontrolle durchgeführt. Die Vor-Ort-Kontrolle kann von MitarbeiterInnen der regional zuständigen Kontrollstellen und/oder von externen ExpertInnen durchgeführt werden. Prüfungen können auch nach Projektabschluss durchgeführt werden. Ausstellung der Ausgabenbestätigung: Nach Abschluss der Prüfung stellt die Kontrollstelle eine Ausgabenbestätigung über diejenigen Ausgaben aus, die den Vorschriften entsprechen (auf Gemeinschaftsebene, Ebene der Mitgliedstaaten und auf Programmebene), und schickt diese Bestätigung an den Partner. Laut Verordnung (EG) 1080/ (2) stehen der Kontrollstelle für die Bestätigung der Ausgaben 3 Monate zu Verfügung. Die Ausgabenbestätigung wird in Euro ausgestellt, jegliche nicht in Euro erfolgte Ausgaben werden vorher umgerechnet. In Österreich wird dabei der am Tag der Transaktion gültige Tageskurs, in Ungarn der im letzten Monat des Berichtzeitraumes gültige Monatskurs der Europäischen Zentralbank zugrunde gelegt. Der Monatskurs der EZB ist unter der folgenden Webadresse abrufbar: fuseaction=home&language=en sítésre kerültek-e és hogy a nyilvánosságra vonatkozó előírásokat, valamint a közbeszerzési törvényt betartották-e. A projekt időtartama során legalább egy alkalommal kockázat-elemzés alapján ez több alkalom is lehet helyszíni ellenőrzésre kerül sor. A helyszíni ellenőrzést az ellenőrzésért felelős szervezet munkatársai, és/vagy külső szakértők is végezhetik. Ellenőrzésre sor kerülhet a projektzárást követően is. A hitelesítési nyilatkozat kiállítása: Az ellenőrzés elvégzését követően az ellenőrző szerv kiállítja a hitelesítési nyilatkozatot azokra a kiadásokra vonatkozóan, melyek megfelelnek az EU, nemzeti, valamint programszintű előírásoknak, majd megküldi azt az érintett projektpartnerek számára. Az 1080/2006 EK rendelet 16 (2) alapján az első szintű ellenőrzésnek a költségek hitelesítésére 3 hónap áll rendelkezésére. A FLC a hitelesítési nyilatkozatot euróban állítja ki, ennek megfelelően a nem euróban felmerült kiadások átváltásra kerülnek. Az átváltás árfolyama Ausztriában az átutaláskor/ valuta vásárlásakor használt árfolyam, Magyarországon a jelentéstételi időszak utolsó hónapjában érvényes Európai Központi Bank által közölt havi árfolyam. Az EKB havi árfolyamát az alábbi webcímen lehet elérni: fuseaction=home&language=en Berichtslegung auf Projektebene / Jelentéstétel projekt szinten Die Abgabetermine der vom Lead Partner beim Gemeinsamen Technischen Sekretariat abzugebenden Fortschrittsberichte sind in Teil 1 4 des EFRE Vertrages festgelegt und basieren auf den vom LP angegebenen Daten. Die Abgabefristen für die Fortschrittsberichte dürfen 5 Monate nach Ende des Berichtzeitraums nicht überschreiten. Die folgende Grafik stellt beispielhaft die Bezie- Az egyes, a vezető partner által a Közös Technikai Titkárságra benyújtandó előrehaladási jelentések határidejét az vezető partner által megadott adatok alapján az ERFA Támogatási szerződés rögzíti az 1 részének 4 -ban. Ez a határidő nem lehet később, mint a beszámolási időszak végétől számított 5 hónap. Az alábbi ábra egy példán keresztül mutatja be Version /85

12 hungen zwischen dem Ende des Berichtzeitraumes (Abschluss der Tätigkeiten in einem gegebenen Zeitraum), Abgabe des Fortschrittberichts auf Partnerebene, Überprüfung durch die Kontrollstelle und der Abgabe des Fortschrittberichtes auf Projektebene dar. a beszámolási időszak vége (az időszakhoz tartozó tevékenységek lezárása), a partnerszintű előrehaladási jelentés leadása, az első szintű ellenőrzés és a projektszintű előrehaladási jelentés leadása egymáshoz való időbeli viszonyát. Abbildung 1. ábra Abgabe des Partner-Fortschrittsberichts bei der FLC A partnerszintű előrehaladási jelentés leadása az FLC-nek Ende des Berichtzeitraumes Beszámolási időszak vége Abgabe des Fortschrittberichts auf Projektebene beim GTS Projektszintű előrehaladási jelentés leadása a KTT-nek Projekttätigkeiten Projekt tevékenység Administrativer Abschluss des Berichtzeitraums A beszámolási időszak adminisztratív zárása Überprüfung durch die Kontrollstelle Ellenőrzés az FLC által Monate / Hónapok Der vom Lead Partner beim Gemeinsamen Technischen Sekretariat eingereichte Fortschrittsbericht ist auf Basis der Partnerberichte zu erstellen. Er besteht aus einem Tätigkeitsund einem Finanzbericht sowie den Ausgabenbestätigungen der Partner, jeweils ausgestellt von den zuständigen Kontrollstellen. Sämtliche Teile des Fortschrittsberichts müssen in einer elektronischen Fassung sowie in Papierform inklusive Unterschrift beim GTS eingereicht werden. A vezető partner által a Közös Technikai Titkárságnak benyújtott előrehaladási jelentést a partnerszintű jelentések alapján kell elkészíteni. A jelentés egy szakmai és egy pénzügyi jelentésből, valamint a partnerszinten illetékes első szintű ellenőrzést végző szerv(ek) által kiállított partner-szintű hitelesítési nyilatkozatokból áll. Az előrehaladäsi jelentés összes részét egy elektronikus és egy egyeredeti, aláírással ellátott nyomtatott példányban kell a KTT-nek benyújtani Abschluss des Projekts und Abschlussbericht / A projekt zárása és a zárójelentés Teil 1 des EFRE Vertrags legt in 2 das späteste Datum für die Förderfähigkeit von Ausgaben fest. Dieser Termin kann vom Projektträger nicht einseitig verlängert werden. Das späteste Datum für die Förderfähigkeit ist gleichzeitig das Ende des letzten Berichtszeitraums. Die tatsächliche Umsetzung des Projekts endet normalerweise ein paar Monate vor diesem Termin. Der Abgabetermin des vom Lead Partner beim Gemeinsamen Technischen Sekretariat abgege- Az ERFA Támogatási szerződés I rész 2 rögzíti a kiadások elszámolhatóságának legkésőbbi időpontját. Ez a határidő nem hosszabbítható meg a projektgazda egyoldalú döntésével. Az elszámolhatóság legkésőbbi időpontja egyúttal az utolsó beszámolási időszak vége. Mindazonáltal a projekt tényleges megvalósítása általában néhány hónappal ezt megelőzően lezárul. A vezető partner által a Közös Technikai Titkárságra benyújtandó zárójelentés határidejét az Version /85

13 benen Abschlussberichts ist im EFRE Vertrag in Teil 1 4 festgelegt. Die Abgabefrist darf 7 Monate nach Ende des letzten Berichtzeitraums nicht überschreiten und muss spätestens auf den datieren. Vor dem Abschluss des Projektes ist unbedingt Folgendes zu berücksichtigen: Sowohl die Umsetzung der Projektaktivitäten als auch die Begleichung aller Rechnungen muss innerhalb des letzten Berichtzeitraums, also bis zu dem im EFRE Fördervertrag festgelegtem Datum für das Ende der Förderfähigkeit abgeschlossen werden. Die nach diesem Datum getätigten Ausgaben sind nicht mehr förderfähig. Auch Löhne, einschließlich der Lohnnebenkosten, sind nur bis zu diesem Zeitpunkt förderbar. Die folgende Grafik stellt beispielhaft die Beziehungen zwischen dem Abschluss der Projekttätigkeiten, dem administrativen Abschluss der Ausgaben und dem Ende der Förderfähigkeit, inkl. der Abgabe des Partnerberichts, Überprüfung durch die Kontrollstelle und Abgabe des Projekt-Abschlussberichts dar. ERFA Támogatási szerződés rögzíti az 1 rész 4 -ban. E határidő nem lehet később, mint az utolsó beszámolási időszak végétől számított 7 hónap, de legkésőbb június 30. A projekt lezárása előtt a következőket kell figyelembe venni: A projekt tényleges tevékenységeit, valamint a felmerült költségek kifizetését egyaránt le kell zárni az utolsó jelentéstételi időszakban, vagyis az elszámolhatóság ERFA szerződésben rögzített legkésőbbi dátumáig. Az ez után a dátum után kifizetett költségek nem elszámolhatóak. A bérek, beleértve a járulékokat is csak eddig a dátumig számolhatóak el. Az alábbi ábra egy példán keresztül mutatja be a projekt tevékenységeinek lezárása, az adminisztratív zárás és az elszámolhatóság végső határideje, valamint a partnerszintű jelentés leadása, az első szintű ellenőrzés és a projektzárójelentés leadása közötti időbeli viszonyt. Abbildung 2. ábra Abgabe des Partner-Abschlussberichts bei der FLC Partnerszintű zárójelentés leadása az FLC-nek Ende der tatsächlichen Umsetzung A tényleges megvalósítás lezárása Spätestes Datum für die Förderfähigkeit Az elszámolhatóság legkésőbbi időpontja Abgabe des Abschlussberichts auf Projektebene beim GTS Projektszintű zárójelentés leadása a KTT-nek Projekttätigkeiten Projekt tevékenység Administrativer Abschluss der Ausgaben, letzte Auszahlungen A kifizetések adminisztratív zárása, utolsó kifizetések Berichterstellung Jelentés összeállítása Überprüfung durch die Kontrollstelle Ellenőrzés az FLC által LP erstellt den Endbericht Az LP összeállítja a zárójelentést Monate / Hónapok Der Abschlussbericht über dengesamten Projektverlauf hat folgende Punkte zu beinhalten: A projekt teljes folyamatát magában foglaló zárójelentésnek a következő pontokat kell tartal- Version /85

14 a) Gegenüberstellung geplanter und tatsächlich durchgeführter Aktivitäten mit Begründung etwaiger Abweichungen, b) Darstellung der Ergebnisse und der erreichten Ziele, c) falls zutreffend, erhebliche Änderungen gegenüber den ursprünglich geplanten Aktivitäten, d) Erfahrungen mit der grenzüberschreitenden Kooperation, e) nähere Angaben zu geplanten Folgeaktivitäten sowie weitere Schritte zur Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse, f) Bericht über Informations- und Publizitätsmaßnahmen gemäß 16 des EFRE Vertrags. Die Abschlussberichte müssen in dem vom Programm vorgegebenen Format zweisprachig (Deutsch und Ungarisch) erstellt werden. Sämtliche Teile des Abschlussberichts müssen in einer elektronischen Fassung sowie in Papierform inklusive Unterschrift beim GTS eingereicht werden. maznia: a) A tervezett és ténylegesen megvalósított tevékenységek összevetése, az esetleges eltérések indoklásával, b) az eredmények és az elért célok bemutatása, c) az eredetileg tervezett tevékenységekhez képesti lényeges változások, ha felmerült i- lyen d) a határon átnyúló együttműködési struktúrával kapcsolatos tapasztalatok, e) közelebbi adatok a projektet követően tervezett tevékenységekről, valamint az eredmények felhasználása és terjesztése érdekében tett további lépések, f) az ERFA szerződés 16 szerinti tájékoztatási és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységekről szóló jelentés. Az előrehaladási és zárójelentéseket a program által rendelkezésre bocsátott formában németül és magyarul kell elkészíteni. A zárójelentés öszszes részét egy elektronikus és egy egyeredeti, aláírással ellátott nyomtatott példányban kell a KTT-nek benyújtani Rolle der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde im Zahlungsprozess / Az Irányító Hatóság és az Igazoló Hatóság szerepe a kifizetési folyamatban Nach dem Eingang eines Fortschritts- oder Abschlussberichts (bestehend aus Tätigkeits- und Finanzbericht sowie den Kostenbestätigungen der einzelnen Partner) prüft die Verwaltungsbehörde mit Unterstützung des GTS dessen Vollständigkeit und Richtigkeit. Sie bestätigt, dass die Prüfanforderungen gemäß Artikel 15 (1) der EFRE-Verordnung erfüllt wurden, stellt eine Zahlungsanforderung aus und übermittelt diese an die Bescheinigungsbehörde. Die Bescheinigungsbehörde führt alle erforderlichen Prüfungen durch, die sich aus ihren Pflichten gemäß Artikel 61 der Allgemeinen Verordnung ergeben. Bei Bedarf kann sie über die Verwaltungsbehörde weitere Informationen vom Lead Partner anfordern oder selbst weitere Prüfungen durchführen. A (szakmai jelentésből és pénzügyi jelentésből, valamint az egyes partnerek hitelesítési nyilatkozataiból álló) előrehaladási vagy zárójelentés beérkezése után az Irányító Hatóság a Közös Technikai Titkárság segítségével ellenőrzi, hogy a jelentések hiánytalanságát és helyességét. Az Irányító Hatóság igazolja, hogy az ERFA szerződés 15. cikk 1. bekezdés ellenőrzési követelményeinek eleget tettek, kifizetési kérelmet állít ki, és megküldi az Igazoló Hatóságnak. Az Igazoló Hatóság elvégzi az Általános Rendelet 61. cikke szerinti kötelességéből adódó öszszes ellenőrzést. Szükség esetén az Irányító Hatóságon keresztül további információkat szerezhet be a vezető partnertől, vagy saját maga is további ellenőrzéseket végezhet. Version /85

15 4.1.6 Auszahlung der nationalen Kofinanzierungsmittel / A nemzeti társfinanszírozási források kifizetése Die nationalen Kofinanzierungsstellen geben parallel (aber nicht unbedingt zeitgleich) mit den EFRE-Auszahlungen ihre Mittel an die Projektpartner / den Lead Partner frei. Ob eine Vorfinanzierung aus nationalen Kofinanzierungsmitteln zu Verfügung gestellt wird, bzw. ob die Auszahlung der nationalen Kofinanzierung auf Basis der Ausgabenbestätigung der FLC oder auf Basis anderer Abrechnungsmodalitäten erfolgt, wird in den Kofinanzierungsverträgen festgelegt. Gemäß 8 (6) des EFRE- Fördervertrags muss die proportionelle Aufwendung der nationalen öffentlichen Kofinanzierungsmittel zu den EFRE-Mitteln laut des vom Begleitausschuss genehmigten Budgets spätestens vor der letzten EFRE-Auszahlung gesichert werden. A nemzeti társfinanszírozást biztosító szervezetek az ERFA kifizetésekkel párhuzamosan de nem feltétlenül azonos időben - kezdeményezik a hazai források kifizetését a projektpartnerek/vezető partner számára. Az, hogy a nemzeti társfinanszírozásból biztosítanak-e előfinanszírozást, illetve, hogy a nemzeti társfinanszírozás kifizetése az első szintű ellenőrzés hitelesítési nyilatkozatán nyugszik vagy más elszámolási módot használnak, a társfinanszírozási szerződésben kerül lefektetésre. Az ERFA támogatási szerződés 8 (6) szerint a nemzeti közpénz társfinanszírozás ERFA forrásokkal arányos felhasználását a Monitoring Bizottság által jóváhagyott költségvetésnek megfelelően, legkésőbb az utolsó ERFA kifizetésig biztosítani kell Auszahlung der EFRE Mittel / Az ERFA források kifizetése Die EFRE-Fördermittel werden von der Zahlstelle der Bescheinigungsbehörde in Euro auf das im Teil 1, 4 des EFRE-Fördervertrags genannte Konto überwiesen. Änderungen der Projektkontodaten sind unverzüglich dem Gemeinsamen Technischen Sekretariat und der Verwaltungsbehörde schriftlich zu melden. Der Lead Partner ist gemäß EFRE-Fördervertrag für die Überweisung der EFRE-Mittel an die Projektpartner in Höhe der tatsächlichen, bescheinigten Kosten verantwortlich. Abbildung 3 zeigt den oben beschriebenen Ablauf der Berichtslegung und Zahlungsflüsse in einem Flussdiagramm. Az Igazoló Hatóság Kifizető Egysége az ERFA támogatást euróban, az ERFA szerződés 1. rész, 4. -ban megnevezett bankszámlára utalja át. A projekt vagy az egyes partnerek számlaadatainak változását haladéktalanul jelenteni kell a Közös Technikai Titkárságnak és az Irányító Hatóságnak. A vezető partner az ERFA szerződés alapján felel azért, hogy az ERFA forrásokat a ténylegesen igazolt költségek mértékében átutalja a projektpartnereknek. A 3. ábra a fentiekben leírt jelentéstételi és kifizetési folyamatokat mutatja be. Version /85

16 Abbildung 3. ábra Version /85

17 4.2 Die für die First Level Control zuständige Stellen / Az első szintű ellenőrzést végző szervezetek Eine Liste der jeweils zuständigen regionalen Kontrollstellen (FLC) aller Projektpartner ist im Anhang F des EFRE-Fördervertrags zu finden. Die Kontrollaufgaben nach 16 der Verordnung (EG) 1080/2006 übernehmen in Österreich die in den jeweiligen österreichischen Landesregierungen der Bundesländer Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark eingerichteten Kontrollstellen. In Ungarn wird die Kontrolle von VÁTI Nonprofit GmbH für Regionale Entwicklung und Städteplanung (VÁTI Nonprofit Kft.) durchgeführt. Die regional zuständigen Kontrollstellen des Programms sind: Az egyes projektpartnerek ellenőrzéséért felelős első szintű ellenőrzést végző szervezeteket (FLC) az ERFA szerződés F melléklete tartalmazza. Ausztriában az 1080/2006/EK rendelet szerinti első szintű ellenőrzést a mindenkori tartományi kormyányok, Bécs, Alsó-Ausztria, Burgenland és Stájerország veszik át. Magyarországon az első szintű ellenőrzést a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (VÁTI Nonprofit Kft.) végzi. A program regionálisan illetékes első szintű ellenőrzést végző szervezetei: Burgenland: Name / név: Organisation / szervezet: Adresse / Cím: Niederösterreich / Alsó-Ausztria Name / név: Organisation / szervezet: Steiermark / Stájerország: Thomas Grass RMB - Regionalmanagement Burgenland GmbH Technologiezentrum Eisenstadt, A-7000 Eisenstadt, Marktstraße 3 Alois Zink Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Adresse / cím: A-3109 St. Pölten Landhausplatz 1 Haus 16, Zimmer Name / név: Margit Feiertag-Tantscher Organisation / szervezet: Amt der Steiermärkischen Landesregierung Abt. 16. Adresse / cím: A-8010 Graz, Stempfergasse 7 West-Transdanubien / Nyugat-Dunántúl: Name / név: Organisation / szervezet: Péter Virágh VÁTI Non-profit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Adresse / cím: Verő József. u. 1., Sopron H-9400 Version /85

18 Wien / Bécs: Name / név: Organisation / szervezet: Ingrid Real Amt der Wiener Landesregierung MA 27 Dezernat Ausgabenkontrolle Adresse / cím: A-1082 Wien Schlesingerplatz 2. Version /85

19 4.3 Wechselkursbezogene Fragen / Árfolyamkérdések Sämtliche Projektunterlagen werden in Euro ausgestellt: Bei den eingereichten Projektanträgen müssen die Kosten in Euro angeführt werden, und auch im abgeschlossenen EFRE- Fördervertrag sind die Kosten und die Förderung in Euro angegeben. Die Partner müssen ihre Ausgaben im Finanzbericht in Euro angeben, und auch die Ausgabenbestätigung der First Level Control wird in Euro ausgestellt. Die Förderung wird stets in Euro überwiesen unabhängig davon, ob die Ausgaben in Euro oder in einer anderen Währung erfolgt sind. Daher müssen im Zuge der Berichtslegung die nicht in Euro entstandenen Ausgaben in Euro umgerechnet werden. In Österreich wird dabei der am Tag der Transaktion gültige Tageskurs, in Ungarn der im letzten Monat des Berichtzeitraumes gültige Monatskurs der Europäischen Zentralbank zugrunde gelegt. Der Monatskurs der EZB ist unter der folgenden Webadresse abrufbar: cfm?fuseaction=home&language=en Wegen der oben erwähnten Programmregeln tragen vor allem die ungarischen Projektpartner das Wechselkursrisiko, da ihre Ausgaben hauptsächlich in Forint entstehen, obwohl auch bei den österreichischen Partnern Kosten in Forint anfallen können. Zur Vermeidung von Wechselkursverlusten wird daher Folgendes vorgeschlagen: Es sollte ein Eurokonto eröffnet werden, auf das die EFRE-Fördermittel überwiesen werden, so dass Sie den Zeitpunkt der Umwechslung selbst bestimmen können. Verträge mit Zulieferern sollten in Euro abgeschlossen werden, so dass die Unternehmer und nicht die Projektpartner das Wechselkursrisiko tragen. Für die Auszahlung der Kosten, die auf keinen Fall in Euro (größtenteils in HUF) anfallen, sollte eine Art Reservefond geschaffen werden. Az összes projektdokumentumot euróban szükséges kitölteni. A beadott pályázatokban a költségeket és forrásokat euróban kellett feltüntetni, ugyanígy az ERFA támogatási szerződés is euróban kerül megkötésre. A partnereknek az első szintű ellenőrzéshez benyújtott elszámolásukban a felmerült és kifizetett költségeket euróban kell feltüntetniük, s az első szintű ellenőrzés által kibocsátott hitelesítési nyilatkozatot szintén euróban állítják ki. A támogatás folyósítása euróban valósul meg, függetlenül attól, hogy a partner költsége euróban vagy más pénznemben keletkezett. Ennek megfelelően a jelentéstétel során azokat a kiadásokat, amelyek nem euróban keletkeztek, át kell váltani euróra. Az átváltás árfolyama Ausztriában az átutaláskor/ valuta vásárlásakor használt árfolyam, Magyarországon a jelentéstételi időszak utolsó hónapjában érvényes Európai Központi Bank által közölt havi árfolyam. Az EKB havi árfolyamát az alábbi webcímen lehet elérni: cfm?fuseaction=home&language=en A program fent bemutatott sajátossága miatt az árfolyamkockázat nagymértékben terheli a magyarországi partnereket, akiknek kiadásai várhatóan túlnyomórészt forintban merülnek fel, bár az osztrák partnereknél is felmerülhetnek forint kiadások. Ezért az árfolyamveszteségek elkerülése érdekében javasoljuk a következőket: A támogatás fogadására nyisson euró alapú bankszámlát, így az átváltás időpontját Ön tudja megválasztani. A vállalkozói szerződéseket lehetőleg euró alapon kösse meg, így nem a projektpartner, hanem a vállalkozó viseli az árfolyamkockázatot. A nem euróban (nagyrész forintban) felmerülő költségek kifizetésekor keletkező árfolyamkockázat kivédésre képezzen egyfajta tartalékalapot. Version /85

20 4.4 Inhalt des Berichts / A jelentés tartalma Sowohl der Fortschrittsbericht als auch der Abschlussbericht bestehen aus einem Tätigkeitsbericht und einem Finanzbericht über den jeweiligen Berichtzeitraum. Die zwei Teile des Berichts müssen mit einander im Einklang sein, das heißt im Finanzbericht sollen diejenigen Ausgaben aufgeführt werden, die in Zusammenhang mit den im jeweiligen Zeitraum durchgeführten Tätigkeiten entstanden sind (mit der Ausnahme einiger vom vorherigen Zeitraum übrig gebliebenen Ausgaben). Der Bericht ist im vorgegebenen Format, vom zeichnungsberechtigten Vertreter des Partners unterzeichnet und gestempelt einzureichen. Der Tätigkeitsbericht soll folgendes darstellen: - die im jeweiligen Zeitraum durchgeführten Tätigkeiten, - die Ergebnisse dieser Tätigkeiten, besonders den aktuellen Stand der im Anhang G des EFRE-Fördervertrags festgelegten Output Indikatoren, bzw. die Begründung von Abweichungen, - die für den nächsten Zeitraum geplanten Aktivitäten, besonders die jetzt konkretisierten Pilotmaßnahmen, die vorher nur grob geplant waren, - Informations- und Publizitätsmaßnahmen, - Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit den Partnern, - eventuell aufgetrenene Schwierigkeiten und deren Lösungen, - jegliche Abweichungen von den geplanten Aktivitäten und deren Begründung, - im Endbericht außerdem die Wirkungen des Projekts auf die Gleichstellung, Umwelt und die grenzüberschreitende Regionalentwicklung bzw. Zusammenarbeit. Dem Bericht sind die von der zuständigen Kontrollstelle bestimmten Belegdokumente beizuschließen. Die Kontrollstellen behalten sich jedoch das Recht vor, von den Partnern eventuell Az előrehaladási és zárójelentés egyaránt a vonatkozó időszakot bemutató szakmai és pénzügyi jelentésből áll. A jelentés két részének egymással összhangban kell állni, vagyis a pénzügyi jelentés (egyes az előző időszakról áthúzódó kiadások kivételével) az adott időszakban elvégzett, a szakmai jelentésben bemutatott tevékenységek kapcsán felmerült kiadásokat mutatja be. A jelentést a kiadott formátumban benyújtani, s el kell látni a partner képviselőjének aláírásával valamint bélyegzőjével. A szakmai jelentésben a következőket kell bemutatni: - az adott időszakban elvégzett tevékenységeket, - azok eredményeit, különös tekintettek az ERFA szerződés G mellékletében rögzített output indikátorok aktuális értékeit, illetve az esetleges eltérések indoklását, - a következő időszakra tervezett tevékenységeket, különös tekintettel a korábban csak átfogóan tervezett, de időközben konkretizált pilot tevékenységekre, - a tájékoztatás és nyilvánosság intézkedéseit, - a partnerekkel való együttműködés tapasztalatait, - a felmerült problémákat és azok megoldásait, - a tervezett tevékenységektől való eltérést, és annak indoklását, - valamint a zárójelentésben a projekt esélyegyenlőségre, környezetvédelemre és a határon átnyúló területfejlesztésre, valamint együttműködésre gyakorolt hatásait. A jelentéshez az első szintű ellenőrzésért felelős szerv által elvárt alátámasztó dokumentumokat kell csatolni. Az első szintű ellenőrzést végző szervezetek fenntartják a jogot arra, hogy esetileg további alátámasztó bizonylatokat kérjen Version /85

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 CBC Austria Hungary 2007-2013 DRAFT Version FINANZHANDBUCH für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ az Ausztria-Magyarország

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Austria-Hungary Interreg V-A RECOM Abschlussveranstaltung Sopron, 27.11.2014 RECOM zárórendezvény 27.11.2014 RECOM Abschlusskonferenz - RECOM zárórendezvény

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Dr. Udvari Anita TEÜ, PVEI Partneri szeminárium magyar partnerek részére Zalaegerszeg, 2011. június 22.

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG

BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG amely egyrészről az név: székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviseli: mint Bérbeadó (a továbbiakban: a Bérbeadó ), másrészről

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1. Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1. Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1 1 Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015 1 Beszerzési Szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya Jelen szabályzat

Részletesebben

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23.

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Partneri Jelentés készítése Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Az első szintű ellenőrzés folyamata Hazai vezető partner/ partner részéről partneri

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért CROSSING BORDERS Network for Business Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA EUROPEAN

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk 44 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 16 Beilage C SZERZŐDÉS a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL INFORMATIONEN ÜBER DIE WICHTIGSTEN, STEUER- UND GEPLANTEN RECHNUNGSWESENSVERÄNDERUNGEN AB 01.01.2006 Személyi jövedelemadó

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Budapest, 7. September 2012 Tűzvédelem az elektrotechnikában A tűzvédelmi tervezővel szemben

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS. S z ó b e l i J e g y z é k

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS. S z ó b e l i J e g y z é k BGBl. III - Ausgegeben am 31. Mai 2011 - Nr. 91 1 von 6 NEM HIVATALOS FORDÍTÁS Ikt.sz. Budapest-ÖB/KONS/1598/2010 S z ó b e l i J e g y z é k Az tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

HÁP HÁP HÁP VEZETŐ PARTNER

HÁP HÁP HÁP VEZETŐ PARTNER A VEZETŐ PARTNER ÉS PROJEKT PARTNEREK Mit jelent a Vezető Partner elv? HÁP HÁP HÁP Vállalt feladatok és kötelezettségek időbeni és minőségi teljesítése Magyarország Románia Program HP VEZETŐ PARTNER Projekt

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

5. RÉSZ - JELENTÉSTÉTEL A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL MEGVALÓSÍTÁSI KÉZIKÖNYV KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA

5. RÉSZ - JELENTÉSTÉTEL A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL MEGVALÓSÍTÁSI KÉZIKÖNYV KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA Priročnik o izvajanju projektov za upravičence 2. DEL: RAZVOJ PROJEKTA MEGVALÓSÍTÁSI KÉZIKÖNYV KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 5. RÉSZ - JELENTÉSTÉTEL A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL Interreg V-A Szlovénia-Magyarország

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Részletesebben

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM Jelen hírlevél különszám kiadásának indoka, hogy Magyarország Európai Unióba való belépésével egyre sürgetőbbé válik a számviteli rendszerek fejlesztése, a beszámolók nemzetközi

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. május 11-én, 11.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: 1121 Budapest, Mártonhegyi

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster BGF NYTK Wirtschaftsdeutsch Aufgabenmuster B2 Schreiben 50 Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Az ajánlatok értékelésének új irányai a Kbt.-ben. Dr. Dezső Attila, ügyvéd

Az ajánlatok értékelésének új irányai a Kbt.-ben. Dr. Dezső Attila, ügyvéd Az ajánlatok értékelésének új irányai a Kbt.-ben Dr. Dezső Attila, ügyvéd RICHTLINIE 2014/24/EU Artikel 89: Ausschussverfahren (89) Der Begriff der Zuschlagskriterien stellt einen zentralen Begriff dieser

Részletesebben

INTERREG V-A ÖSTERREICH-UNGARN DAS PROGRAMM IN KÜRZE INTERREG V-A AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG A PROGRAMRÓL RÖVIDEN

INTERREG V-A ÖSTERREICH-UNGARN DAS PROGRAMM IN KÜRZE INTERREG V-A AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG A PROGRAMRÓL RÖVIDEN INTERREG V-A ÖSTERREICH-UNGARN DAS PROGRAMM IN KÜRZE INTERREG V-A AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG A PROGRAMRÓL RÖVIDEN EINLEITUNG Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen das Programm Interreg V-A Österreich - Ungarn

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA QSR24h HUNGARY Kft. H-9027 Győr, Pesti út 1/B PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A QSR24h felelőssége a hibás szolgáltatásokért A QSR24h-val szemben csak a szolgáltatást megrendelő és igénybe vevő megbízó jogosult

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver*

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver* VÁLLALATI ÜGYFELEK Standard Kondíciók FIRMENKUNDEN Standard-Konditionen Érvényes 2015. június 01-től visszavonásig Gültig ab 01.06.2015 bis auf Weiteres Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata Ordnung über die Organisation und Benutzung der Bibliothek der Andrássy Gyula deutschsprachigen Universität Budapest (Bibliotheksordnung) Auszug Benutzerordnung Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű

Részletesebben

HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól

HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól INFORMATIONSBRIEF über die wesentlichen Änderungen Rechnungslegungsgesetzes ab 2007 Az alábbiakban ismertetjük a Számviteli Törvény 2007.01.01-től

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Welche Gebühren

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) der GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) Általános Üzleti Feltételek ( AÜF )

Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) der GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) Általános Üzleti Feltételek ( AÜF ) Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) der GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) Általános Üzleti Feltételek ( AÜF ) 1. INFORMATIONSPFLICHTEN Unternehmen: GOLDATO Handels GmbH

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

EUROPEAN UNION European Regional. Projekt: Elektromos kerékpár utánfutó ( E-Tender )

EUROPEAN UNION European Regional. Projekt: Elektromos kerékpár utánfutó ( E-Tender ) Projekt: Elektromos kerékpár utánfutó ( E-Tender ) AUSZTRIA - MAGYARORSZÁG Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 Megbízó: TOB - Technologieoffensive Burgenland GmbH Marktstraße 3 7000 Eisenstadt

Részletesebben

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11.

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11. Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport 2016. október 11. Támogatási szerződés 1. Általános tudnivalók: Partnerség, egy pályázó,

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosiongeschützte Betriebsmittel 1/5 (1) Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók EGT Alap Ösztöndíj program Pénzügyi tudnivalók A támogatás kifizetése Támogatás: 90%, saját forrás: 10% Előleg: 40% Ha az évközi beszámoló alapján az előleg 60%-át elköltötték 40% utalása Fennmaradó 20%:

Részletesebben

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 1. szöveg Stellenausschreibung Die Landeshauptstadt München sucht Juristinnen/Juristen I. Sie erwartet ein vielfältiges Aufgabenfeld. In ihrer täglichen Arbeit sind Juristinnen und Juristen bei der Stadt

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF)

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) 1. A szerződéskötés rendje A QSR24h HUNGARY Kft. (Cg. 08-09-026340, a továbbiakban röviden: QSR24h) a minőségi menedzsment

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG Alapítók: Aquarius Vízbeszerzési és Vízvédelmi Kft. Budapest BKMI Bányászat és Környezete Mérnöki Iroda Kft. Budapest 75.000,- Ft 75.000,-

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 SEITE 1/5 JULI 2014 Am 3. April 2014 ist die Verordnung der Wirtschaftsministers Nr. 15/2014 (IV.3.) über die steuerfreien veröffentlichen worden. Aufgrund der Verordnungsregelungen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

II. Kontokorrentkredit bezüglich ab 01.02.2015 abgeschlossenen Verträgen. VI. Anlaßbezogene Gebühren

II. Kontokorrentkredit bezüglich ab 01.02.2015 abgeschlossenen Verträgen. VI. Anlaßbezogene Gebühren Tartalom I. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2015.01.31.-ig megkötött szerződésekre vonatkozóan II. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2015.02.01.-től megkötött szerződésekre vonatkozóan

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Seite 2 von 12. Terjesztőpartner és WellStar a továbbiakban együttesen szerződő felek vagy Felek.

Seite 2 von 12. Terjesztőpartner és WellStar a továbbiakban együttesen szerződő felek vagy Felek. Wellstar GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/ Wellstar GmbH & Co. KG Filialbetrieb in Ungarn Andrássy út 121., 1062 Budapest Cg./Hr. Nummer: 01 17 000575/6 Magyar adószám / ungarische Steuernummer:

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben