Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15"

Átírás

1 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1

2 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése alapján a tanév rendjéről szóló a 35/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben meghatározottak figyelembevételével az alábbi munkatervet fogadja el: Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 3.OLDAL 1.1 Tárgyi feltételek Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei 3. vonatkozásában 1.3 Taneszköz- és könyvtárfejlesztés Személyi feltételeinkről Pedagógusaink továbbképzési helyzete Az iskola célkitűzései személyi feltételei 5. vonatkozásában 2. Tantervi rendszerünk a es tanévben Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink Nevelőtestületi értekezletek Országos mérés Iskolai szervezeteink Osztályfőnökeink, napközis nevelőink A tanév helyi rendje Szülői értekezletek, fogadóórák rendje Referencia-intézményi munkaterv A beiskolázással kapcsolatos teendőink A továbbtanulással kapcsolatos teendőink Nemzetközi kapcsolataink Szakkörök, szabadidős tevékenységek, sportolási 14. lehetőségek 15. Versenynaptár Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Vezetői ellenőrzési munkaterv Eseménynaptár Legitimáció Mellékletek felsorolása 26. 2

3 1. Helyzetelemzés 1.1 Tárgyi feltételek Az elmúlt évek beruházásaiból adódóan iskolánk százéves épülete jól karbantartott, esztétikus. A legutóbbi beruházás óta akadálymentes (lift, mozgássérült lift), tűz-és füstérzékelő rendszerrel ellátott, kívül belül felújított, biztonságos épület. Tantermeink száma éppen elegendő, további tantermek kialakítására nincs lehetőségünk. A nyár folyamán az alábbi felújítási, karbantartási munkálatokat végeztette el a működtető önkormányzat: - tisztasági meszelés festés a szükséges mértékben, - a 3-as és az 5-ös tanterem teljes felújítása. Továbbra is folyamatosan feladatunk tantermeink padló- és falburkolatának felújítása, cseréje. Az iskola felszereltsége technikai eszközök tekintetében megfelelő. 1.2 Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei vonatkozásában 1) Az 1. emelet folyosói burkolatának cseréje. 2) A folyosói lámpatestek cseréje az épület műemlék jellegének megfelelően. 3) A pinceszint vakolatjavítása. 4) A díszterem székeinek cseréje. 5) Tantermi bútorzat cserék az elhasználódás mértékében. 6) Az iskola szemléltető, fejlesztő eszköztárának bővítése. 7) Három újabb tanterem interaktív táblákkal való felszerelése. 8) Az elhasználódott számítógéppark folyamatos cseréje. 9) Az iskola belső udvarán kemence építése. 1.3 Taneszköz- és könyvtárfejlesztés Iskolánk a Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben előírtakkal rendelkezik. Folyamatosan igyekszünk minden olyan eszközt beszerezni, amely a pedagógusok munkáját és a tanulók ismereteinek bővítését megkönnyíti. A megrongálódott, tönkrement eszközöket próbáljuk pótolni. Korábban minderre a naptári év végén volt lehetőségünk, amikor a takarékos gazdálkodás eredményeképp kiderült, hogy mennyi pénzt költhetünk az iskola költségvetéséből erre a célra. Ebben a tanévben továbbra is a fejlesztő és tehetséggondozó eszköztár, az angol és német nyelv oktatását segítő szemléltető eszközök és az IKT-hoz szükséges eszközök beszerzése az elsődleges cél. Kiemelt feladat az iskolai könyvtár anyagának további folyamatos bővítése. 3

4 1.4 Személyi feltételeinkről szeptember 1-jén álláshelyeink száma: 64 státusz augusztus szeptember Álláshelyek száma 67,5 69,5 - ebből pedagógus 63,5 65,5 - igazgató, 3 3 igazgatóhelyettes - iskolatitkár pedagógiai asszisztens 2 2 Távozó kollégáink Megszüntettük közös megegyezéssel határozatlan idejű munkaviszonyát az alábbi kollégáknak: - Tóth Zsolt testnevelés szakos tanár - Feczkó Andrásné, matematika szakos tanár - Szabóné Czupi Zsuzsanna tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár - Kalmár Petra napközis nevelő Megszüntettük határozott idejű munkaviszonyát az alábbi kollégáknak: - Gulyás Erzsébet kémia szakos tanár Nyugdíjba vonult: - Molnárné Tóth Erzsébet tanító Szülési szabadságra megy: - Kottmayerné Bálint Enikő tanító Új kollégáink: - Antal István tanító, pedagógia szakkollégium (szabadidő) - Czechner Mária tanító, környezetismeret szakkollégium - Csengeri Beatrix - tanító, magyar nyelv és irodalom műveltség terület (szabadidő) - Cservákné Palotás Viktória biológia - testnevelés szakos tanár - Fazekas Tímea matematika kémia szakos tanár (fél állás) - Nagy Ferenc tanító, történelem szakos tanár (szabadidő) - Sipos Gyula tanító (részmunkaidő) GYED-en, GYES-en, ill. szabadságon vannak alábbi kollégáink: Baki Orsolya, Kottmayerné Bálint Enikő, Czeisz- Halász Zsuzsanna, Enyedi Anita, Hajdu Ferenc, Kszel Adrienn, Stánicz Nikolett, Válayné Gödör Ágnes, Villásiné Istók Beatrix Nyugdíj mellett megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk: - Malomvári Éva - nemzetiségi tanító - Molnárné Tóth Erzsébet tanító, pedagógia szakos tanár (szabadidő) - Varga Erzsébet magyar szakos tanár, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 4

5 1.5 Pedagógusaink továbbképzési helyzete Ebben a tanévben szakvizsgáért tanuló kollégánk: - Csomborné Sándor Anikó ELTE BGGYF Gyógypedagógus szakvizsga A tanév beiskolázási terve alapján továbbképzésen vesznek részt az alábbi kollégák: Csörgei Diána Kárpátiné Hesz Teréz Kuti Hermina Konorót Bálint Budapesti Kommunikációs Üzleti Főiskola Geomatech Velünk Játék a tanulás 60 óra Budapesti Kommunikációs Üzleti Főiskola Geomatech Élményszerű temészettudomány 60 óra Budapesti Kommunikációs Üzleti Főiskola Geomatech Élményszerű temészettudomány 60 óra Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: módszertani megújulás és egységes fizikai fittségmérés a gyakorlatban 30 óra Tárainé Mórocz Rita Budapesti Kommunikációs Üzleti Főiskola Geomatech Élményszerű matematika 60 óra Nevelőtestületi továbbképzés A nevelőtestület részére két közös, tanúsítványt adó (5 akkreditált pont értékű) továbbképzést tervezünk: Előadó: Uzsalyné Pécsi Rita, neveléskutató Téma: Az érzelmi intelligencia Motiváció Szeptember folyamán aktualizáljuk a pedagógusok 5 évre szóló továbbképzési tervét, elkészítjük a pedagógusok os tanévére szóló beiskolázási tervet. 1.6 Az iskola célkitűzései személyi feltételei vonatkozásában - Az ellátandó feladatok szükségessé tennék további 2 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását. 2. Tantervi rendszerünk a ös tanévben Évfolyam/tanterv Új NAT NAT 2013 Első évfolyam * Második évfolyam * Harmadik évfolyam * Negyedik évfolyam * Ötödik évfolyam * 5

6 Hatodik évfolyam * Hetedik évfolyam * Nyolcadik évfolyam * Új NAT bevezetve: jével 1. osztályban felmenő rendszerben. NAT 2013 bevezetve: jével 1. és 5. évfolyamon. 3. Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink 1. Kiemelt feladatunk ebben a tanévben az Office365 rendszer bevezetése és használata iskolánkban. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk is digisulivá váljon. Az Office 365 szolgáltatásai lehetővé teszik, hogy a diákok és a tanárok otthonról is elérjék leveleiket, az iskolában készített dokumentumaikhoz on-line készített tananyagaikhoz hozzáférjenek távolról is, illetve elvégezhessék a házi feladatokat. Napjaink egyik legfontosabb alapkészsége a csoportban való együttműködés, amelynek legmodernebb eszközeit biztosítja az alapcsomag, mint pl. a közös dokumentumszerkesztést, a csetelést, a számítógép alapú hang- és videóhívásokat és az online megbeszéléseket. - Ősszel minden 6-8. osztályból egy-egy tanuló, mint osztály-rendszergazda és két tanár, mint a tanári kar rendszergazdája, részt vesz a Microsoftnál egy továbbképzésen, ahol megismerkednek az Office 365 szolgáltatásaival és képességeivel. - Ebben a tanévben a német, a természettudományi és a matematika munkaközösség is kiemelt feladatának tekinti az Office 365 rendszer és az IKT használatát a tanulástanítás folyamatában. - Tankerületi szintű bemutató óra (kedd) német nyelvből a 8.a osztályban. Az órát tartja: Izsák Dávid tanár úr. 2. A 2013-as NAT felmenő rendszerű bevezetése. Az új tantervekhez kapcsolódó tanügyi dokumentációk elkészítése. 3. Kapcsolat felvétele a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói és tanári szinten. Látogatás a százhalombattai iskolába: 1. alkalom(március): Énekkari bemutató (katonadalok) tanulói program 2. alkalom (április): Az inkluzív pedagógiai módszerek, valamint a kummulatív értékelés alkalmazása az angol nyelvi órán. Tanít: Bercsényiné Kántor Judit. tanári program Fogadjuk a százhalombattai iskola nevelőit, diákjait: 1.alkalom(november): A mesefolyam és zenezörej módszer alkalmazása 1. osztályban + beszélgetés a módszer kidolgozójával, Ványi Ágnes logopédus szakértővel tanári program 2. alkalom (április 23.) Duna Szimfonikusok Mosolygó muzsika előadása, vendéglátás tanulói program + két alkalommal vezetői találkozó ( október 2. fele, március) 6

7 4. A referencia - intézményi cím megszerzése. Az evvel kapcsolatos minősítési eljárási folyamatban való részvétel: iskolai dokumentációk feltöltése az ellenőrző felületre, felkészülés a helyszíni ellenőrzés folyamatára. Bemutató foglalkozás és műhelymunka szervezése (hálózat-építés) az alábbi témákban: - ÖKO-projektnap (tankerületi szintű bemutató nap) november 7-én. - Nemzetiségi német nyelvóra digisuli technikák alkalmazásával (tankerületi szintű bemutató óra) én 4. Nevelőtestületi értekezletek (tervezett) a) Alakuló értekezlet augusztus 25. (hétfő) 8 óra b) Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet szeptember 15. (hétfő) 15 óra c) Nevelőtestületi továbbképzés, téma: Az érzelmi intelligencia (hétfő) 15 óra d) Félévi osztályozó értekezlet január 16. (péntek) 14 óra e) Félévi nevelőtestületi értekezlet január 26. (hétfő) 16 óra f) Nevelőtestületi továbbképzés, téma: Motiváció (hétfő) 15 óra g) Tanév végi osztályozó értekezlet június 11. (csütörtök) 14 óra h) Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet június 19. (péntek) 8 óra 5. Országos mérés A tanévben országos mérés, értékelés keretében május 27-én vizsgálják az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően én hatodik és nyolcadik évfolyamon angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében írásbeli nyelvi mérés. (Javítás egységes javítókulcs alapján helyben. Adatfeltöltés határideje: ) A méréseket, értékeléseket az Oktatási Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. A méréshez szükséges adatok feltöltésének határideje:

8 6. Iskolai szervezeteink Munkaközösségeink Munkaközösség neve Munkaközösség vezetője Alsós tanítók 1-2. osztály Csörgei Diána Alsós tanítók 3-4. osztály Ginál Beáta Napköziotthon Stánicz István Lászlóné Humán Erdős-Pilinyi Katalin Német nyelvi Megyeri Lívia Angol nyelvi Saliga Nóra Matematika Palkó Balázs Osztályfőnöki Kárpátiné Hesz Teréz Természettudományi Izsák Dávid Tanulószobás Szűcs Sándor Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Komendáné Nemes Éva és Gyuricza Anita A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Papp Ildikó Iskolaszékünk tagjai: - a fenntartó részéről: Sárközi Márta, tankerületi igazgató asszony - a szülők képviselői: Bánkuti Melinda Breznai Marianna Dr. Vágvölgyi Tímea - a tantestület képviselői: Hegedüsné Garda Éva titkár Izsák Dávid Ujszászi Gabriella - a tanulók képviselői: Komlós Alexandra 8.c Merényi Dóra 8.a Müller Dóra 8.c Az Intézményi Tanács tagjai: - a nevelőtestület képviselői: Bartos Zoltánné, titkár Czékmán Zsuzsa Stánicz István Lászlóné - a szülők képviseletében: Szaller Emőke, elnök Merényi Éva Sár Emese - a működtető önkormányzat részéről: Antal Jenő Megyaszainé Mámmel Magdolna Scheiblinger Péter 8

9 Mentorálás a ös tanévben: MENTORÁLÓ PEDAGÓGUS NEVE Bartos Zoltánné Izsák Dávid Papp Ildikó Szép Margit Komendáné Nemes Éva Csörgei Diána Szabóné Dienes Krisztina MENTORÁLT PEDAGÓGUS NEVE Antal István Fazekas Tímea Cservákné Palotás Viktória Nagy Ferenc Csengeri Beatrix Czechner Mária Varga Erzsébet 7. Osztályfőnökeink, napközis nevelőink beosztása Osztály Osztályfőnök Napközis nevelő Terem 1.a Faragóné Makai Gabriella Vita Hajnalka (1. csoport) 4. 1.b Hajdúk-Szigeti Gabriella Lantosi Istvánné (3. csoport) c Szerzőné Fiedler Mónika Stánicz László Istvánné (2. csoport) 7. 1.d Pethő-Kátai Boglárka Molnárné Tóth Erzsébet (4. csoport) 8. 2.a Hegedüsné Garda Éva Szőkéné Ispány Erika (5. csoport) Kánnár Gabriella (5. csoport) b Czechner Mária Józan Eszter (6. csoport) c Kuti Hermina Vita Hajnalka (1.csoport) Lantosi Istvánné (3. csoport) 15. Molnárné Tóth Erzsébet (4. csoport) 2.d Csörgei Diána Szőkéné Ispány Erika (5. csoport) Kánnár Gabriella (5. csoport) 208. Józan Eszter (6. csoport) 3.a Ginál Beáta Terenyi Szilveszterné (7. csoport) b Világi Enikő Décsi Csaba (8. csoport) 3. 3.c Komendáné Nemes Éva Csengeri Beatrix (9. csoport) a Bartos Zoltánné Antal István (10. csoport) 6. 4.b Andrékó Tünde Serdült Zita c Kuizsné Virág Edina Antal István (10. csoport) Nagy Ferenc (11. csoport) d Szép Margit Nagy Ferenc (11. csoport) 5. 5.a Ujszászi Gabriella b Kárpátiné Hesz Teréz a Czékmán Zsuzsa b Szűcs Sándor c Feketéné Rendes Mária a Gyuricza Anita b Kaszap Diána c Szkiba Ivánné a Izsák Dávid b Erdős-Pilinyi Katalin c Papp Ildikó d Tárainé Mórocz Rita

10 SNI I. Csomborné Sándor Anikó Décsi Csaba 117. SNI II. Dominek Jánosné Décsi Csaba A tanév helyi rendje a 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján A tanév helyi rendje a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet Évnyitó: augusztus 31. (vasárnap) első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) Első negyedévi értesítő (felső tagozat): november 21. (péntek) Őszi szünet: október 27 október 31. Utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. Utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) Első tanítási nap: január 5. (hétfő) Első félév vége: január 16. (péntek) Első féléves értesítő: január 23. (péntek) Harmadik negyedévi értesítő (felső tagozat): április 17. (péntek) Tavaszi szünet: április 2. - április 7. Utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) Első tanítási nap: április 8. (szerda) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Osztálykirándulások időpontja az alsó és felső tagozaton: május Tanítás nélküli munkanapok a tanévben október 18. (szombat, munkanap) Nevelőtestületi kirándulás (csapatépítő tréning) február Munkaközösségek szakmai napja, önképzés április 24. (péntek) Zimándy-nap (a DÖK egyetértésével) június 15. (hétfő) Beszámolót előkészítő munkaközösségi, tagozati értekezletek 9. Szülői értekezletek, fogadóórák rendje Szülői értekezletek, fogadóórák rendje szeptember óra szülői értekezlet 1-2. évfolyam szeptember óra szülői értekezlet 3-4. évfolyam szeptember óra szülői értekezlet 5-8. évfolyam november óra fogadóóra alsó tagozat 10

11 november óra fogadóóra felső tagozat január óra fogadóóra alsó tagozat január 13. február óra fogadóóra felső tagozat 18 óra továbbtanulási szülői értekezlet 8. évfolyam 17 óra szülői értekezlet 1-2. évfolyam 18 óra szülői értekezlet 3-4. évfolyam február óra szülői értekezlet 5-8. évfolyam március óra fogadóóra alsó tagozat március óra fogadóóra felső tagozat május óra szülői értekezlet 1-2. évfolyam 18 óra szülői értekezlet 3-4. évfolyam május óra szülői értekezlet 5-8. évfolyam 10. Referencia-intézményi munkaterv FELADAT - PROGRAM HATÁRIDŐ - IDŐPONT A referencia intézményi tevékenységet irányító és ellátó teamek újra alakulása A megbízási dokumentumok elkészítése FELELŐS Lengyelné - MEGJEGYZÉS Gátiné munkaköri leírásokhoz csatolás Partnerlista frissítése Bartos K. - Kuizsné Nyilvánosság biztosítása: nevelőtestület tájékoztatása, tájékoztatás internetes fórumokon, helyi sajtóban folyamatos Hálózatépítés ÖKO-projektnap Referenciaintézményi szolgáltatási portfóliók elkészítése Lengyelné, Bartos Kinga, Kuizsné, Szuna A Kárpátiné Hesz Teréz szeptember - október Lengyelné, Teamek A végleges minősítő eljárás október 31. Lengyelné - 11

12 elindítása: - bejelentkezés- - dokumentumok feltöltése Minősítő ülés 2014? Lengyelné - Jó gyakorlatok feltöltése a kosar.educatio honlapra Belső szakmai műhelymunkák szervezése, és azokon való részvétel Az éves munka értékelése Beszámoló folyamatos érintett pedagógusok, team-vezetők folyamatos team-vezetők munkaközösségvezetők június team-vezetők, Lengyelné Az időpontot az Educatio határozza meg 11. A beiskolázással kapcsolatos teendőink Időrendben: - novemberben az óvodák vezetőinek és pedagógusainak meghívása, óralátogatások az 1. évfolyamon; - tanítóink részvétele az Óvodapedagógiai napok programjain - januárban a leendő 1. osztályos tanulók szülei részére tájékoztató kiadvány összeállítása; - Ovisuli (készségfejlesztő foglalkozások) a tanköteles korú óvodások számára (februármárcius) - februárban tanítóink részt vesznek az óvodai szülői értekezleteken, ahol bemutatják intézményünket; - márciusban nyílt tanítási napot tartunk a leendő 1.osztályosok szüleinek: órákat látogathatnak, majd pedig fórum keretében feltehetik beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket az iskola vezetőinek; - áprilisban beiratkozás a kormányhivatal által kijelölt napokon; - májusban szülői értekezletet tartunk a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek; - május végén vagy június elején iskola-hívogató foglalkozást tartunk leendő elsős gyermekeknek. 12. A továbbtanulással kapcsolatos teendőink ig a nyolcadik osztályos tanulóink szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről ig a hetedik osztályos tanulók szülei részére írásbeli tájékoztató elküldése a továbbtanulással kapcsolatban ig jelentkezési lapok beadása a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgákra. 12

13 óra: a központi írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban óra: központi írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára óra: pótló írásbeli felvételi vizsgák : tájékoztatás az írásbeli eredményeiről : az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói adatlapokat a Felvételi Központnak : szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében : a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában A módosító tanulói adatlapok megküldése a felvételi központnak ig a középiskolák értesítik a felvétel eredményességéről a tanulókat és az ált. iskolát ig rendkívüli felvételi eljárás Az általános iskolaértesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 13. Nemzetközi kapcsolataink 1. Kapcsolat a Johann Fischer Georg Schule-val Több mint 23 éves múltra tekint vissza a két iskola kapcsolata. Ebben a tanévben iskolánk fogadja a süsseni iskola tanulócsoportját, pedagógusait. Az időpont egyeztetése még folyamatban van, várhatóan április 26 május Kapcsolat a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolával A két iskola 12. éve ápol tanulói és nevelői tekintetben is szoros baráti szakmai kapcsolatot tavaszán iskolánk tanulócsoportja utazik Székelyudvarhelyre. Időpont egyeztetés még folyamatban van, várhatóan május végén június elején. A nyári szünetben később egyeztetendő időpontban iskolánk nevelői vendégül látják a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor iskola nevelőtestületének csoportját. Időpont egyeztetés folyamatban van, várhatóan június utolsó hetében. 13

14 14. Szakkörök, szabadidős tevékenységek, sportolási lehetőségek Szakkörök alsó tagozat Megnevezése Vezetője Az alábbi korosztálynak ajánlott Bokréta / néptánc Bálint Emese 1. évfolyam Bokréta / néptánc Udvarhelyi Ildikó 2. évfolyam Bokréta / néptánc Bálint Emese 3-4. évfolyam Bokréta / német Udvarhelyi Ildikó 3-4. évfolyam Furulya szakkör Andrékó Tünde 4. évfolyam (4.b) Informatika szakkör Kánnár Gabriella 3-4. évfolyam Karate szakkör Cservákné Palotás Viktória 3-4. évfolyam Könyvbarát Komendáné Nemes Éva 3. évfolyam Magyar szakkör Ginál Beáta 3. évfolyam Matematika szakkör Ginál Beáta 3. évfolyam Művészi torna Cservákné Palotás Viktória 3-4. évfolyam Tehetséggondozás Bartos Zoltánné 4. évfolyam Tehetséggondozás Világi Enikő 3. évfolyam Tehetséggondozás Komendáné Nemes Éva 3. évfolyam Tehetséggondozás magyar és matematika Kuizsné Virág Edina 4. évfolyam (4.c) Szakkörök felső tagozat Megnevezése Vezetője Ajánlott Aerobic / torna Cservákné Palotás Viktória 5-8. évfolyamos lányok Bokréta / néptánc Udvarhelyi Ildikó 4-5. évfolyam Bokréta / néptánc Udvarhelyi Ildikó 6-8. évfolyam Bálint Emese Énekkar Feketéné Rendes Mária 5-8. évfolyam Labdarúgás Konorót Bálint 5-6. és 7-8. évfolyam Labdás Papp Ildikó 5-8. évfolyam ügyességfejlesztés Mazsorett Feketéné Rendes Mária 5-8. évfolyam Rajz szakkör Palkó Balázs 5-8. évfolyam Tehetséggondozás Kárpátiné Hesz Teréz 7.évfolyam természetismeret Tehetséggondozás Kaszap Diána 5.évfolyam magyar Tehetséggondozás Bátri Blanka 6.évfolyam angol Tehetséggondozás Bátri Blanka 7.évfolyam angol Tehetséggondozás Megyeri Lívia 7.évfolyam német Tehetséggondozás német Megyeri Lívia 8.évfolyam 14

15 Felvételi előkészítők Felvételi előkészítő magyar Felvételi előkészítő matematika Kaszap Diána Tárainé Mórocz Rita 8.évfolyam 8.évfolyam 15. Versenynaptár Háziversenyek HÓNAP PROGRAM FELELŐS Szeptember Rajzverseny 3-4. évfolyam Kánnár Gabriella Levelezős versenyek indítása / Bendegúz, Abacus, Időutazó / Humán mk. Focibajnokság 3-4. évfolyam /őszi forduló/ Lantosi Istvánné testnevelők TIFO- sportnap 7-8.o.osztályfőnökök, testnevelők Október Házi levelezős verseny indítása Gyuricza Anita magyarból Kerekdomb-futás testnevelők, osztályfőnökök Futsal házi bajnokság Konorót Bálint /5-6. osztály/ Városi Volf György Anyanyelvi Humán munkaközösség Verseny November Szövegelő 3-4. évf. Komendáné Nemes Éva Versmondó verseny 3-4. évfolyam Bartos Zoltánné Világi Enikő Prózamondó verseny 2. évfolyam Hajdúk Sz. Gabriella Ginál Beáta Sorverseny 3-4. évf. Kertai Julianna Kuizsné V. Edina Német helyesírás verseny 7. évf. Fábry Tímea Futsal házi bajnokság Konorót Bálint /7-8. évfolyam/ December Német szavalóverseny 1-4. évf. Malomvári Éva Mikulás kupa kosárlabda verseny Papp Ildikó /környező iskolák bevonásával/ Sorverseny 1-2. évf. Kuti Hermina Január Német nyelvi csemegék 8. évf. Izsák Dávid Zsinórlabda házi bajnokság Papp Ildikó 15

16 Angol országismereti verseny 5- Melika Tetyana 8.évf. Játékos sportvetélkedő 5-6. évf. Cservákné P. Viktória Február Die feuerrote Friderike Brindza Erika 6.évf. Prózamondó verseny 3-4. évfolyam Világi Enikő Andrékó Tünde Házi helyesírás verseny Humán munkaközösség / felső tagozat / Házi vers és prózamondó Humán munkaközösség verseny /felső tagozat/ Angol vers-és prózamondó Bátri Blanka verseny 5-8. évf. Német nyelvi házi levelező Malomvári Éva verseny 3-4. évf. (3 forduló) Március Labdarúgó bajnokság 5-6. évf. Konorót Bálint Versmondó verseny 1-2. évfolyam Pethő-Kátai Boglárka Hajduk Sz. Gabriella Kedvenc szavaink és családjuk Ujszászi Gabriella 5. évf. Angol vesrmondó verseny Saliga Nóra Április Német betű és szójátékok Megyeri Lívia Spelling Bee Saliga Nóra Matekoló 3-4. évfolyam Komendáné Nemes Éva Május Labdarúgó bajnokság 7-8. évf. Focibajnokság 3-4. évf. (tavaszi forduló) A megyei és országos versenyekre bejutott tanulóink versenyeztetése Pingpong és tollaslabda házi bajnokság Litterátum német nyelvi levelező verseny Konorót Bálint Lantosi Istvánné testnevelők munkaközösségek Papp Ildikó Brindza Erika Területi, megyei és országos versenyek, amelyekre iskolánk tanulóit felkészítjük: HÓNAP PROGRAM FELELŐS Október Bolyai Matematika Csapatverseny (3-8. évfolyam) Alsós mk. Bátaszéki Matematikaverseny (1. forduló) November Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (3-8. évfolyam) Alsós mk. Amfiteátrum kupa Kockakobak 16

17 December Január Február Március Április Május Bolyai Matematika Csapatverseny (3-8. évfolyam Döntő Varga Tamás Matematikaverseny (1. forduló) Bátaszéki Matematikaverseny (2. forduló) Varga Tamás Matematikaverseny (2. forduló) Szép Magyar Beszéd Kazinczy verseny (3-8. évfolyam) Zrínyi Ilona Matematikaverseny (2-8. évfolyam) Bendegúz Anyanyelvi Verseny (1-8. évfolyam) Kiskobak Világismereti Verseny (3-8. évfolyam) Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny (iskolai forduló) Bátaszéki Matematikaverseny (3. forduló) Varga Tamás Matematikaverseny (3. forduló) Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny (2-8. évfolyam) Kalmár László Matematikaverseny Teleki Pál Országos Földrajz- Földtan Verseny Bolyai Természettudományos Csapatverseny Nyelvünkben élünk tankerületi verseny Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny Területi vers- és prózamondó verseny (Páty) Orchidea-Pangea Matematikaverseny (2-8. évfolyam) A megyei és országos fordulókba bejutott tanulóink versenyeztetése Alsós mk. Humán mk. Alsós mk. Alsós mk. Humán mk. Alsós mk. Természettudományos mk. Alsós mk. Humán mk. Alsós mk. Természettudományos mk. Természettudományos mk. Humán mk. Természettudományos mk. Humán mk. Alsós mk. Alsós mk. minden munkaközösség 17

18 16. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Katolikus hittan kedd 3. a 6. óra Bohn István 113. terem 4. a-d 6. óra Bolla Júlia 116. terem 7. évfolyam 7. óra Bolla Júlia 107. terem szerda 3. b, c 6. óra Bohn István 3. terem 4. b-c 6. óra Bolla Júlia 116. terem 8. évfolyam 7. óra Bolla Júlia 204. terem Református hittan kedd 3. évfolyam 6.óra Szaszák Imréné 201. terem szerda 4. évfolyam 6. óra Szaszák Imréné 10. terem 17. Vezetői ellenőrzési munkaterv A pedagógiai munka belső ellenőrzése A Pedagógiai programban megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket: a) Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv szerint. Határidő: szeptember vége Felelős: igh.-ek, mköz.-vezetők b) Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program és órabeosztás elkészítése az érintett tanulókra vonatkoztatottan, tanulócsoportonként. Határidő: szeptember szept. 8. felelős: igh.-ek, fejlesztő pedagógus, logopédus c) Tanmenetek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel Határidő: szeptember vége felelős: igh.-ek, munkaközösség-vezetők d) Tanügyi dokumentumok (haladási és osztályozó naplók, anyakönyvek, beírási napló) összhangjának ellenőrzése határidő: szeptember vége felelős: igazgatóhelyettesek 18

19 e) Haladási és osztályozó naplók naprakész vezetésének ellenőrzése Határidő: folyamatos, havi rendszerességgel felelős: igazgatóhelyettesek f) A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül. Határidő: folyamatos felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek g) A helyi tantervhez, kerettantervekhez és a szaktanár tanmenetéhez viszonyított lemaradások tanév végi záró adatainak regisztrálása Határidő: tanév végi osztályozó értekezlet Felelős: szaktanárok, igh.-ek h) Tanév végi dokumentáció ellenőrzése (bizonyítványok, anyakönyvek megírása; naplók, szakköri naplók lezárása). Határidő: június 20. felelős: ig., igh.-ek., szaktanárok Kiemelt ellenőrzési területek: 1) A tanítási órákat, foglalkozásokat illetően: - az egyéni fejlesztés működési struktúrájának ellenőrzése tartalmi, szervezési és adminisztratív tekintetben (hi.: szeptember vége, ill. folyamatos) - az idegen nyelvi (nemzetiségi német nyelv és angol nyelv) oktatás hatékonysága, motiváció, szemléltetés a tanítási órákon, 6. és 8. évfolyamos vizsga előkészítés - a napköziotthon, tanulószoba szabadidős foglalkozások (hi.: folyamatos) - óralátogatások alkalmával a differenciált képességfejlesztés (hi.: folyamatos) - szemléltetés és motiváció a tanítási órákon (hi.: folyamatos) - felzárkóztatás, tehetséggondozás (hi.: folyamatos) - szakköri foglalkozások ellenőrzése (hi.: november vége) *az ellenőrzés folyamatos külön óralátogatási tervek szerint; az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek, munkaközösség-vezetők 2) A tanügyigazgatást illetően: - bizonyítványok, bizonyítvány törzslapok, és pótlapok nyilvántartásának rendje (hi.: október vége) - diákigazolványok adminisztrációjának ellenőrzése (hi.: december) - tanuló balesetek nyilvántartásának rendje (hi.: január vége) - szakértői és nevelési tanácsadó által kiadott vélemények nyilvántartása, aktuális teendők meghatározása (hi.: szeptember közepe) *az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek 19

20 3) Leltározás - tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározásuk, selejtezésük (hi.: június 30.) *az ellenőrzést végzik: iskolatitkár, érintett kollégák 4) Az épület karbantartását illetően: - általános tisztaság ellenőrzése (hi.: folyamatos) - balesetveszély elhárítás (hi.: folyamatos) *az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek, pedagógusok Az ellenőrzések tapasztalatairól Az óralátogatásokról az igazgató és a helyettesek naplót vezetnek. Az ellenőrzések folyamán feltárt esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. Minősítés (Pedagógus Életpálya Modell szerinti) A ös tanévre minősítésre bejelentkezett és a minősítési tervbe bevett kollégáink: Brindza Erika és Megyeri Lívia. 18. Naptár tanév feladat felelős(ök) tervezett időpont Alakuló tantestületi értekezlet óra Szülői értekezletek rendje Igh.-ek Javító- és osztályozóvizsgák Lengyelné óra Krómerné Munkaközösségek megalakulása Igh.-ek Tanév rendje Tantárgyfelosztás, Igazgatóhelyettesek órarend Igazgatóhelyettesek Izsák Dávid Tanévnyitó Igazgatóhelyettesek óra Első tanítási nap, órarend kihirdetése Lengyelné Krómerné

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2011-12. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév Munkaterv Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény,

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap)

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/20 (V.2) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) 20 augusztus 20 szeptember 20 október 2 26-2 - 9. 13. vasárnap 1 1 6- - 6. 9 óra: tanévnyitó

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

14 óra: nyitó értekezlet. 2010. augusztus 23.

14 óra: nyitó értekezlet. 2010. augusztus 23. A 2010/2011. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V.13.) OKM rendelete a 2010/2011. tanév rendjéről alapján (182 tanítási nap) 2010. augusztus 23. 24-25-26. - 26-27. - 14 óra:

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE 2012-2013. tanév TARTALOM 1. Székhelyének 2. Marcali Telephelyének 3. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

Részletesebben

A 2015-16. tanév rendje

A 2015-16. tanév rendje A 2015-16. tanév rendje tanítási nap száma hónap nap esemény felelős augusztus 24 hétfő 9.00 alakuló értekezlet, javító vizsgák Kayser Veronika augusztus 25 kedd javító vizsgák Kayser Veronika augusztus

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév Szeptember 2014.09.01 Tanévnyitó ünnepély Vukman Andrea 2014. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2014.09.08-11. Szülői értekezletek (Sorrend: 4., 3., 2., 1. évfolyam)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben