Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15"

Átírás

1 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1

2 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése alapján a tanév rendjéről szóló a 35/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben meghatározottak figyelembevételével az alábbi munkatervet fogadja el: Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 3.OLDAL 1.1 Tárgyi feltételek Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei 3. vonatkozásában 1.3 Taneszköz- és könyvtárfejlesztés Személyi feltételeinkről Pedagógusaink továbbképzési helyzete Az iskola célkitűzései személyi feltételei 5. vonatkozásában 2. Tantervi rendszerünk a es tanévben Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink Nevelőtestületi értekezletek Országos mérés Iskolai szervezeteink Osztályfőnökeink, napközis nevelőink A tanév helyi rendje Szülői értekezletek, fogadóórák rendje Referencia-intézményi munkaterv A beiskolázással kapcsolatos teendőink A továbbtanulással kapcsolatos teendőink Nemzetközi kapcsolataink Szakkörök, szabadidős tevékenységek, sportolási 14. lehetőségek 15. Versenynaptár Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Vezetői ellenőrzési munkaterv Eseménynaptár Legitimáció Mellékletek felsorolása 26. 2

3 1. Helyzetelemzés 1.1 Tárgyi feltételek Az elmúlt évek beruházásaiból adódóan iskolánk százéves épülete jól karbantartott, esztétikus. A legutóbbi beruházás óta akadálymentes (lift, mozgássérült lift), tűz-és füstérzékelő rendszerrel ellátott, kívül belül felújított, biztonságos épület. Tantermeink száma éppen elegendő, további tantermek kialakítására nincs lehetőségünk. A nyár folyamán az alábbi felújítási, karbantartási munkálatokat végeztette el a működtető önkormányzat: - tisztasági meszelés festés a szükséges mértékben, - a 3-as és az 5-ös tanterem teljes felújítása. Továbbra is folyamatosan feladatunk tantermeink padló- és falburkolatának felújítása, cseréje. Az iskola felszereltsége technikai eszközök tekintetében megfelelő. 1.2 Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei vonatkozásában 1) Az 1. emelet folyosói burkolatának cseréje. 2) A folyosói lámpatestek cseréje az épület műemlék jellegének megfelelően. 3) A pinceszint vakolatjavítása. 4) A díszterem székeinek cseréje. 5) Tantermi bútorzat cserék az elhasználódás mértékében. 6) Az iskola szemléltető, fejlesztő eszköztárának bővítése. 7) Három újabb tanterem interaktív táblákkal való felszerelése. 8) Az elhasználódott számítógéppark folyamatos cseréje. 9) Az iskola belső udvarán kemence építése. 1.3 Taneszköz- és könyvtárfejlesztés Iskolánk a Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben előírtakkal rendelkezik. Folyamatosan igyekszünk minden olyan eszközt beszerezni, amely a pedagógusok munkáját és a tanulók ismereteinek bővítését megkönnyíti. A megrongálódott, tönkrement eszközöket próbáljuk pótolni. Korábban minderre a naptári év végén volt lehetőségünk, amikor a takarékos gazdálkodás eredményeképp kiderült, hogy mennyi pénzt költhetünk az iskola költségvetéséből erre a célra. Ebben a tanévben továbbra is a fejlesztő és tehetséggondozó eszköztár, az angol és német nyelv oktatását segítő szemléltető eszközök és az IKT-hoz szükséges eszközök beszerzése az elsődleges cél. Kiemelt feladat az iskolai könyvtár anyagának további folyamatos bővítése. 3

4 1.4 Személyi feltételeinkről szeptember 1-jén álláshelyeink száma: 64 státusz augusztus szeptember Álláshelyek száma 67,5 69,5 - ebből pedagógus 63,5 65,5 - igazgató, 3 3 igazgatóhelyettes - iskolatitkár pedagógiai asszisztens 2 2 Távozó kollégáink Megszüntettük közös megegyezéssel határozatlan idejű munkaviszonyát az alábbi kollégáknak: - Tóth Zsolt testnevelés szakos tanár - Feczkó Andrásné, matematika szakos tanár - Szabóné Czupi Zsuzsanna tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár - Kalmár Petra napközis nevelő Megszüntettük határozott idejű munkaviszonyát az alábbi kollégáknak: - Gulyás Erzsébet kémia szakos tanár Nyugdíjba vonult: - Molnárné Tóth Erzsébet tanító Szülési szabadságra megy: - Kottmayerné Bálint Enikő tanító Új kollégáink: - Antal István tanító, pedagógia szakkollégium (szabadidő) - Czechner Mária tanító, környezetismeret szakkollégium - Csengeri Beatrix - tanító, magyar nyelv és irodalom műveltség terület (szabadidő) - Cservákné Palotás Viktória biológia - testnevelés szakos tanár - Fazekas Tímea matematika kémia szakos tanár (fél állás) - Nagy Ferenc tanító, történelem szakos tanár (szabadidő) - Sipos Gyula tanító (részmunkaidő) GYED-en, GYES-en, ill. szabadságon vannak alábbi kollégáink: Baki Orsolya, Kottmayerné Bálint Enikő, Czeisz- Halász Zsuzsanna, Enyedi Anita, Hajdu Ferenc, Kszel Adrienn, Stánicz Nikolett, Válayné Gödör Ágnes, Villásiné Istók Beatrix Nyugdíj mellett megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk: - Malomvári Éva - nemzetiségi tanító - Molnárné Tóth Erzsébet tanító, pedagógia szakos tanár (szabadidő) - Varga Erzsébet magyar szakos tanár, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 4

5 1.5 Pedagógusaink továbbképzési helyzete Ebben a tanévben szakvizsgáért tanuló kollégánk: - Csomborné Sándor Anikó ELTE BGGYF Gyógypedagógus szakvizsga A tanév beiskolázási terve alapján továbbképzésen vesznek részt az alábbi kollégák: Csörgei Diána Kárpátiné Hesz Teréz Kuti Hermina Konorót Bálint Budapesti Kommunikációs Üzleti Főiskola Geomatech Velünk Játék a tanulás 60 óra Budapesti Kommunikációs Üzleti Főiskola Geomatech Élményszerű temészettudomány 60 óra Budapesti Kommunikációs Üzleti Főiskola Geomatech Élményszerű temészettudomány 60 óra Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: módszertani megújulás és egységes fizikai fittségmérés a gyakorlatban 30 óra Tárainé Mórocz Rita Budapesti Kommunikációs Üzleti Főiskola Geomatech Élményszerű matematika 60 óra Nevelőtestületi továbbképzés A nevelőtestület részére két közös, tanúsítványt adó (5 akkreditált pont értékű) továbbképzést tervezünk: Előadó: Uzsalyné Pécsi Rita, neveléskutató Téma: Az érzelmi intelligencia Motiváció Szeptember folyamán aktualizáljuk a pedagógusok 5 évre szóló továbbképzési tervét, elkészítjük a pedagógusok os tanévére szóló beiskolázási tervet. 1.6 Az iskola célkitűzései személyi feltételei vonatkozásában - Az ellátandó feladatok szükségessé tennék további 2 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását. 2. Tantervi rendszerünk a ös tanévben Évfolyam/tanterv Új NAT NAT 2013 Első évfolyam * Második évfolyam * Harmadik évfolyam * Negyedik évfolyam * Ötödik évfolyam * 5

6 Hatodik évfolyam * Hetedik évfolyam * Nyolcadik évfolyam * Új NAT bevezetve: jével 1. osztályban felmenő rendszerben. NAT 2013 bevezetve: jével 1. és 5. évfolyamon. 3. Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink 1. Kiemelt feladatunk ebben a tanévben az Office365 rendszer bevezetése és használata iskolánkban. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk is digisulivá váljon. Az Office 365 szolgáltatásai lehetővé teszik, hogy a diákok és a tanárok otthonról is elérjék leveleiket, az iskolában készített dokumentumaikhoz on-line készített tananyagaikhoz hozzáférjenek távolról is, illetve elvégezhessék a házi feladatokat. Napjaink egyik legfontosabb alapkészsége a csoportban való együttműködés, amelynek legmodernebb eszközeit biztosítja az alapcsomag, mint pl. a közös dokumentumszerkesztést, a csetelést, a számítógép alapú hang- és videóhívásokat és az online megbeszéléseket. - Ősszel minden 6-8. osztályból egy-egy tanuló, mint osztály-rendszergazda és két tanár, mint a tanári kar rendszergazdája, részt vesz a Microsoftnál egy továbbképzésen, ahol megismerkednek az Office 365 szolgáltatásaival és képességeivel. - Ebben a tanévben a német, a természettudományi és a matematika munkaközösség is kiemelt feladatának tekinti az Office 365 rendszer és az IKT használatát a tanulástanítás folyamatában. - Tankerületi szintű bemutató óra (kedd) német nyelvből a 8.a osztályban. Az órát tartja: Izsák Dávid tanár úr. 2. A 2013-as NAT felmenő rendszerű bevezetése. Az új tantervekhez kapcsolódó tanügyi dokumentációk elkészítése. 3. Kapcsolat felvétele a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói és tanári szinten. Látogatás a százhalombattai iskolába: 1. alkalom(március): Énekkari bemutató (katonadalok) tanulói program 2. alkalom (április): Az inkluzív pedagógiai módszerek, valamint a kummulatív értékelés alkalmazása az angol nyelvi órán. Tanít: Bercsényiné Kántor Judit. tanári program Fogadjuk a százhalombattai iskola nevelőit, diákjait: 1.alkalom(november): A mesefolyam és zenezörej módszer alkalmazása 1. osztályban + beszélgetés a módszer kidolgozójával, Ványi Ágnes logopédus szakértővel tanári program 2. alkalom (április 23.) Duna Szimfonikusok Mosolygó muzsika előadása, vendéglátás tanulói program + két alkalommal vezetői találkozó ( október 2. fele, március) 6

7 4. A referencia - intézményi cím megszerzése. Az evvel kapcsolatos minősítési eljárási folyamatban való részvétel: iskolai dokumentációk feltöltése az ellenőrző felületre, felkészülés a helyszíni ellenőrzés folyamatára. Bemutató foglalkozás és műhelymunka szervezése (hálózat-építés) az alábbi témákban: - ÖKO-projektnap (tankerületi szintű bemutató nap) november 7-én. - Nemzetiségi német nyelvóra digisuli technikák alkalmazásával (tankerületi szintű bemutató óra) én 4. Nevelőtestületi értekezletek (tervezett) a) Alakuló értekezlet augusztus 25. (hétfő) 8 óra b) Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet szeptember 15. (hétfő) 15 óra c) Nevelőtestületi továbbképzés, téma: Az érzelmi intelligencia (hétfő) 15 óra d) Félévi osztályozó értekezlet január 16. (péntek) 14 óra e) Félévi nevelőtestületi értekezlet január 26. (hétfő) 16 óra f) Nevelőtestületi továbbképzés, téma: Motiváció (hétfő) 15 óra g) Tanév végi osztályozó értekezlet június 11. (csütörtök) 14 óra h) Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet június 19. (péntek) 8 óra 5. Országos mérés A tanévben országos mérés, értékelés keretében május 27-én vizsgálják az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően én hatodik és nyolcadik évfolyamon angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében írásbeli nyelvi mérés. (Javítás egységes javítókulcs alapján helyben. Adatfeltöltés határideje: ) A méréseket, értékeléseket az Oktatási Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. A méréshez szükséges adatok feltöltésének határideje:

8 6. Iskolai szervezeteink Munkaközösségeink Munkaközösség neve Munkaközösség vezetője Alsós tanítók 1-2. osztály Csörgei Diána Alsós tanítók 3-4. osztály Ginál Beáta Napköziotthon Stánicz István Lászlóné Humán Erdős-Pilinyi Katalin Német nyelvi Megyeri Lívia Angol nyelvi Saliga Nóra Matematika Palkó Balázs Osztályfőnöki Kárpátiné Hesz Teréz Természettudományi Izsák Dávid Tanulószobás Szűcs Sándor Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Komendáné Nemes Éva és Gyuricza Anita A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Papp Ildikó Iskolaszékünk tagjai: - a fenntartó részéről: Sárközi Márta, tankerületi igazgató asszony - a szülők képviselői: Bánkuti Melinda Breznai Marianna Dr. Vágvölgyi Tímea - a tantestület képviselői: Hegedüsné Garda Éva titkár Izsák Dávid Ujszászi Gabriella - a tanulók képviselői: Komlós Alexandra 8.c Merényi Dóra 8.a Müller Dóra 8.c Az Intézményi Tanács tagjai: - a nevelőtestület képviselői: Bartos Zoltánné, titkár Czékmán Zsuzsa Stánicz István Lászlóné - a szülők képviseletében: Szaller Emőke, elnök Merényi Éva Sár Emese - a működtető önkormányzat részéről: Antal Jenő Megyaszainé Mámmel Magdolna Scheiblinger Péter 8

9 Mentorálás a ös tanévben: MENTORÁLÓ PEDAGÓGUS NEVE Bartos Zoltánné Izsák Dávid Papp Ildikó Szép Margit Komendáné Nemes Éva Csörgei Diána Szabóné Dienes Krisztina MENTORÁLT PEDAGÓGUS NEVE Antal István Fazekas Tímea Cservákné Palotás Viktória Nagy Ferenc Csengeri Beatrix Czechner Mária Varga Erzsébet 7. Osztályfőnökeink, napközis nevelőink beosztása Osztály Osztályfőnök Napközis nevelő Terem 1.a Faragóné Makai Gabriella Vita Hajnalka (1. csoport) 4. 1.b Hajdúk-Szigeti Gabriella Lantosi Istvánné (3. csoport) c Szerzőné Fiedler Mónika Stánicz László Istvánné (2. csoport) 7. 1.d Pethő-Kátai Boglárka Molnárné Tóth Erzsébet (4. csoport) 8. 2.a Hegedüsné Garda Éva Szőkéné Ispány Erika (5. csoport) Kánnár Gabriella (5. csoport) b Czechner Mária Józan Eszter (6. csoport) c Kuti Hermina Vita Hajnalka (1.csoport) Lantosi Istvánné (3. csoport) 15. Molnárné Tóth Erzsébet (4. csoport) 2.d Csörgei Diána Szőkéné Ispány Erika (5. csoport) Kánnár Gabriella (5. csoport) 208. Józan Eszter (6. csoport) 3.a Ginál Beáta Terenyi Szilveszterné (7. csoport) b Világi Enikő Décsi Csaba (8. csoport) 3. 3.c Komendáné Nemes Éva Csengeri Beatrix (9. csoport) a Bartos Zoltánné Antal István (10. csoport) 6. 4.b Andrékó Tünde Serdült Zita c Kuizsné Virág Edina Antal István (10. csoport) Nagy Ferenc (11. csoport) d Szép Margit Nagy Ferenc (11. csoport) 5. 5.a Ujszászi Gabriella b Kárpátiné Hesz Teréz a Czékmán Zsuzsa b Szűcs Sándor c Feketéné Rendes Mária a Gyuricza Anita b Kaszap Diána c Szkiba Ivánné a Izsák Dávid b Erdős-Pilinyi Katalin c Papp Ildikó d Tárainé Mórocz Rita

10 SNI I. Csomborné Sándor Anikó Décsi Csaba 117. SNI II. Dominek Jánosné Décsi Csaba A tanév helyi rendje a 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján A tanév helyi rendje a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet Évnyitó: augusztus 31. (vasárnap) első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) Első negyedévi értesítő (felső tagozat): november 21. (péntek) Őszi szünet: október 27 október 31. Utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. Utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) Első tanítási nap: január 5. (hétfő) Első félév vége: január 16. (péntek) Első féléves értesítő: január 23. (péntek) Harmadik negyedévi értesítő (felső tagozat): április 17. (péntek) Tavaszi szünet: április 2. - április 7. Utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) Első tanítási nap: április 8. (szerda) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Osztálykirándulások időpontja az alsó és felső tagozaton: május Tanítás nélküli munkanapok a tanévben október 18. (szombat, munkanap) Nevelőtestületi kirándulás (csapatépítő tréning) február Munkaközösségek szakmai napja, önképzés április 24. (péntek) Zimándy-nap (a DÖK egyetértésével) június 15. (hétfő) Beszámolót előkészítő munkaközösségi, tagozati értekezletek 9. Szülői értekezletek, fogadóórák rendje Szülői értekezletek, fogadóórák rendje szeptember óra szülői értekezlet 1-2. évfolyam szeptember óra szülői értekezlet 3-4. évfolyam szeptember óra szülői értekezlet 5-8. évfolyam november óra fogadóóra alsó tagozat 10

11 november óra fogadóóra felső tagozat január óra fogadóóra alsó tagozat január 13. február óra fogadóóra felső tagozat 18 óra továbbtanulási szülői értekezlet 8. évfolyam 17 óra szülői értekezlet 1-2. évfolyam 18 óra szülői értekezlet 3-4. évfolyam február óra szülői értekezlet 5-8. évfolyam március óra fogadóóra alsó tagozat március óra fogadóóra felső tagozat május óra szülői értekezlet 1-2. évfolyam 18 óra szülői értekezlet 3-4. évfolyam május óra szülői értekezlet 5-8. évfolyam 10. Referencia-intézményi munkaterv FELADAT - PROGRAM HATÁRIDŐ - IDŐPONT A referencia intézményi tevékenységet irányító és ellátó teamek újra alakulása A megbízási dokumentumok elkészítése FELELŐS Lengyelné - MEGJEGYZÉS Gátiné munkaköri leírásokhoz csatolás Partnerlista frissítése Bartos K. - Kuizsné Nyilvánosság biztosítása: nevelőtestület tájékoztatása, tájékoztatás internetes fórumokon, helyi sajtóban folyamatos Hálózatépítés ÖKO-projektnap Referenciaintézményi szolgáltatási portfóliók elkészítése Lengyelné, Bartos Kinga, Kuizsné, Szuna A Kárpátiné Hesz Teréz szeptember - október Lengyelné, Teamek A végleges minősítő eljárás október 31. Lengyelné - 11

12 elindítása: - bejelentkezés- - dokumentumok feltöltése Minősítő ülés 2014? Lengyelné - Jó gyakorlatok feltöltése a kosar.educatio honlapra Belső szakmai műhelymunkák szervezése, és azokon való részvétel Az éves munka értékelése Beszámoló folyamatos érintett pedagógusok, team-vezetők folyamatos team-vezetők munkaközösségvezetők június team-vezetők, Lengyelné Az időpontot az Educatio határozza meg 11. A beiskolázással kapcsolatos teendőink Időrendben: - novemberben az óvodák vezetőinek és pedagógusainak meghívása, óralátogatások az 1. évfolyamon; - tanítóink részvétele az Óvodapedagógiai napok programjain - januárban a leendő 1. osztályos tanulók szülei részére tájékoztató kiadvány összeállítása; - Ovisuli (készségfejlesztő foglalkozások) a tanköteles korú óvodások számára (februármárcius) - februárban tanítóink részt vesznek az óvodai szülői értekezleteken, ahol bemutatják intézményünket; - márciusban nyílt tanítási napot tartunk a leendő 1.osztályosok szüleinek: órákat látogathatnak, majd pedig fórum keretében feltehetik beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket az iskola vezetőinek; - áprilisban beiratkozás a kormányhivatal által kijelölt napokon; - májusban szülői értekezletet tartunk a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek; - május végén vagy június elején iskola-hívogató foglalkozást tartunk leendő elsős gyermekeknek. 12. A továbbtanulással kapcsolatos teendőink ig a nyolcadik osztályos tanulóink szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről ig a hetedik osztályos tanulók szülei részére írásbeli tájékoztató elküldése a továbbtanulással kapcsolatban ig jelentkezési lapok beadása a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgákra. 12

13 óra: a központi írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban óra: központi írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára óra: pótló írásbeli felvételi vizsgák : tájékoztatás az írásbeli eredményeiről : az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói adatlapokat a Felvételi Központnak : szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében : a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában A módosító tanulói adatlapok megküldése a felvételi központnak ig a középiskolák értesítik a felvétel eredményességéről a tanulókat és az ált. iskolát ig rendkívüli felvételi eljárás Az általános iskolaértesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 13. Nemzetközi kapcsolataink 1. Kapcsolat a Johann Fischer Georg Schule-val Több mint 23 éves múltra tekint vissza a két iskola kapcsolata. Ebben a tanévben iskolánk fogadja a süsseni iskola tanulócsoportját, pedagógusait. Az időpont egyeztetése még folyamatban van, várhatóan április 26 május Kapcsolat a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolával A két iskola 12. éve ápol tanulói és nevelői tekintetben is szoros baráti szakmai kapcsolatot tavaszán iskolánk tanulócsoportja utazik Székelyudvarhelyre. Időpont egyeztetés még folyamatban van, várhatóan május végén június elején. A nyári szünetben később egyeztetendő időpontban iskolánk nevelői vendégül látják a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor iskola nevelőtestületének csoportját. Időpont egyeztetés folyamatban van, várhatóan június utolsó hetében. 13

14 14. Szakkörök, szabadidős tevékenységek, sportolási lehetőségek Szakkörök alsó tagozat Megnevezése Vezetője Az alábbi korosztálynak ajánlott Bokréta / néptánc Bálint Emese 1. évfolyam Bokréta / néptánc Udvarhelyi Ildikó 2. évfolyam Bokréta / néptánc Bálint Emese 3-4. évfolyam Bokréta / német Udvarhelyi Ildikó 3-4. évfolyam Furulya szakkör Andrékó Tünde 4. évfolyam (4.b) Informatika szakkör Kánnár Gabriella 3-4. évfolyam Karate szakkör Cservákné Palotás Viktória 3-4. évfolyam Könyvbarát Komendáné Nemes Éva 3. évfolyam Magyar szakkör Ginál Beáta 3. évfolyam Matematika szakkör Ginál Beáta 3. évfolyam Művészi torna Cservákné Palotás Viktória 3-4. évfolyam Tehetséggondozás Bartos Zoltánné 4. évfolyam Tehetséggondozás Világi Enikő 3. évfolyam Tehetséggondozás Komendáné Nemes Éva 3. évfolyam Tehetséggondozás magyar és matematika Kuizsné Virág Edina 4. évfolyam (4.c) Szakkörök felső tagozat Megnevezése Vezetője Ajánlott Aerobic / torna Cservákné Palotás Viktória 5-8. évfolyamos lányok Bokréta / néptánc Udvarhelyi Ildikó 4-5. évfolyam Bokréta / néptánc Udvarhelyi Ildikó 6-8. évfolyam Bálint Emese Énekkar Feketéné Rendes Mária 5-8. évfolyam Labdarúgás Konorót Bálint 5-6. és 7-8. évfolyam Labdás Papp Ildikó 5-8. évfolyam ügyességfejlesztés Mazsorett Feketéné Rendes Mária 5-8. évfolyam Rajz szakkör Palkó Balázs 5-8. évfolyam Tehetséggondozás Kárpátiné Hesz Teréz 7.évfolyam természetismeret Tehetséggondozás Kaszap Diána 5.évfolyam magyar Tehetséggondozás Bátri Blanka 6.évfolyam angol Tehetséggondozás Bátri Blanka 7.évfolyam angol Tehetséggondozás Megyeri Lívia 7.évfolyam német Tehetséggondozás német Megyeri Lívia 8.évfolyam 14

15 Felvételi előkészítők Felvételi előkészítő magyar Felvételi előkészítő matematika Kaszap Diána Tárainé Mórocz Rita 8.évfolyam 8.évfolyam 15. Versenynaptár Háziversenyek HÓNAP PROGRAM FELELŐS Szeptember Rajzverseny 3-4. évfolyam Kánnár Gabriella Levelezős versenyek indítása / Bendegúz, Abacus, Időutazó / Humán mk. Focibajnokság 3-4. évfolyam /őszi forduló/ Lantosi Istvánné testnevelők TIFO- sportnap 7-8.o.osztályfőnökök, testnevelők Október Házi levelezős verseny indítása Gyuricza Anita magyarból Kerekdomb-futás testnevelők, osztályfőnökök Futsal házi bajnokság Konorót Bálint /5-6. osztály/ Városi Volf György Anyanyelvi Humán munkaközösség Verseny November Szövegelő 3-4. évf. Komendáné Nemes Éva Versmondó verseny 3-4. évfolyam Bartos Zoltánné Világi Enikő Prózamondó verseny 2. évfolyam Hajdúk Sz. Gabriella Ginál Beáta Sorverseny 3-4. évf. Kertai Julianna Kuizsné V. Edina Német helyesírás verseny 7. évf. Fábry Tímea Futsal házi bajnokság Konorót Bálint /7-8. évfolyam/ December Német szavalóverseny 1-4. évf. Malomvári Éva Mikulás kupa kosárlabda verseny Papp Ildikó /környező iskolák bevonásával/ Sorverseny 1-2. évf. Kuti Hermina Január Német nyelvi csemegék 8. évf. Izsák Dávid Zsinórlabda házi bajnokság Papp Ildikó 15

16 Angol országismereti verseny 5- Melika Tetyana 8.évf. Játékos sportvetélkedő 5-6. évf. Cservákné P. Viktória Február Die feuerrote Friderike Brindza Erika 6.évf. Prózamondó verseny 3-4. évfolyam Világi Enikő Andrékó Tünde Házi helyesírás verseny Humán munkaközösség / felső tagozat / Házi vers és prózamondó Humán munkaközösség verseny /felső tagozat/ Angol vers-és prózamondó Bátri Blanka verseny 5-8. évf. Német nyelvi házi levelező Malomvári Éva verseny 3-4. évf. (3 forduló) Március Labdarúgó bajnokság 5-6. évf. Konorót Bálint Versmondó verseny 1-2. évfolyam Pethő-Kátai Boglárka Hajduk Sz. Gabriella Kedvenc szavaink és családjuk Ujszászi Gabriella 5. évf. Angol vesrmondó verseny Saliga Nóra Április Német betű és szójátékok Megyeri Lívia Spelling Bee Saliga Nóra Matekoló 3-4. évfolyam Komendáné Nemes Éva Május Labdarúgó bajnokság 7-8. évf. Focibajnokság 3-4. évf. (tavaszi forduló) A megyei és országos versenyekre bejutott tanulóink versenyeztetése Pingpong és tollaslabda házi bajnokság Litterátum német nyelvi levelező verseny Konorót Bálint Lantosi Istvánné testnevelők munkaközösségek Papp Ildikó Brindza Erika Területi, megyei és országos versenyek, amelyekre iskolánk tanulóit felkészítjük: HÓNAP PROGRAM FELELŐS Október Bolyai Matematika Csapatverseny (3-8. évfolyam) Alsós mk. Bátaszéki Matematikaverseny (1. forduló) November Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (3-8. évfolyam) Alsós mk. Amfiteátrum kupa Kockakobak 16

17 December Január Február Március Április Május Bolyai Matematika Csapatverseny (3-8. évfolyam Döntő Varga Tamás Matematikaverseny (1. forduló) Bátaszéki Matematikaverseny (2. forduló) Varga Tamás Matematikaverseny (2. forduló) Szép Magyar Beszéd Kazinczy verseny (3-8. évfolyam) Zrínyi Ilona Matematikaverseny (2-8. évfolyam) Bendegúz Anyanyelvi Verseny (1-8. évfolyam) Kiskobak Világismereti Verseny (3-8. évfolyam) Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny (iskolai forduló) Bátaszéki Matematikaverseny (3. forduló) Varga Tamás Matematikaverseny (3. forduló) Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny (2-8. évfolyam) Kalmár László Matematikaverseny Teleki Pál Országos Földrajz- Földtan Verseny Bolyai Természettudományos Csapatverseny Nyelvünkben élünk tankerületi verseny Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny Területi vers- és prózamondó verseny (Páty) Orchidea-Pangea Matematikaverseny (2-8. évfolyam) A megyei és országos fordulókba bejutott tanulóink versenyeztetése Alsós mk. Humán mk. Alsós mk. Alsós mk. Humán mk. Alsós mk. Természettudományos mk. Alsós mk. Humán mk. Alsós mk. Természettudományos mk. Természettudományos mk. Humán mk. Természettudományos mk. Humán mk. Alsós mk. Alsós mk. minden munkaközösség 17

18 16. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Katolikus hittan kedd 3. a 6. óra Bohn István 113. terem 4. a-d 6. óra Bolla Júlia 116. terem 7. évfolyam 7. óra Bolla Júlia 107. terem szerda 3. b, c 6. óra Bohn István 3. terem 4. b-c 6. óra Bolla Júlia 116. terem 8. évfolyam 7. óra Bolla Júlia 204. terem Református hittan kedd 3. évfolyam 6.óra Szaszák Imréné 201. terem szerda 4. évfolyam 6. óra Szaszák Imréné 10. terem 17. Vezetői ellenőrzési munkaterv A pedagógiai munka belső ellenőrzése A Pedagógiai programban megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket: a) Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv szerint. Határidő: szeptember vége Felelős: igh.-ek, mköz.-vezetők b) Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program és órabeosztás elkészítése az érintett tanulókra vonatkoztatottan, tanulócsoportonként. Határidő: szeptember szept. 8. felelős: igh.-ek, fejlesztő pedagógus, logopédus c) Tanmenetek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel Határidő: szeptember vége felelős: igh.-ek, munkaközösség-vezetők d) Tanügyi dokumentumok (haladási és osztályozó naplók, anyakönyvek, beírási napló) összhangjának ellenőrzése határidő: szeptember vége felelős: igazgatóhelyettesek 18

19 e) Haladási és osztályozó naplók naprakész vezetésének ellenőrzése Határidő: folyamatos, havi rendszerességgel felelős: igazgatóhelyettesek f) A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül. Határidő: folyamatos felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek g) A helyi tantervhez, kerettantervekhez és a szaktanár tanmenetéhez viszonyított lemaradások tanév végi záró adatainak regisztrálása Határidő: tanév végi osztályozó értekezlet Felelős: szaktanárok, igh.-ek h) Tanév végi dokumentáció ellenőrzése (bizonyítványok, anyakönyvek megírása; naplók, szakköri naplók lezárása). Határidő: június 20. felelős: ig., igh.-ek., szaktanárok Kiemelt ellenőrzési területek: 1) A tanítási órákat, foglalkozásokat illetően: - az egyéni fejlesztés működési struktúrájának ellenőrzése tartalmi, szervezési és adminisztratív tekintetben (hi.: szeptember vége, ill. folyamatos) - az idegen nyelvi (nemzetiségi német nyelv és angol nyelv) oktatás hatékonysága, motiváció, szemléltetés a tanítási órákon, 6. és 8. évfolyamos vizsga előkészítés - a napköziotthon, tanulószoba szabadidős foglalkozások (hi.: folyamatos) - óralátogatások alkalmával a differenciált képességfejlesztés (hi.: folyamatos) - szemléltetés és motiváció a tanítási órákon (hi.: folyamatos) - felzárkóztatás, tehetséggondozás (hi.: folyamatos) - szakköri foglalkozások ellenőrzése (hi.: november vége) *az ellenőrzés folyamatos külön óralátogatási tervek szerint; az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek, munkaközösség-vezetők 2) A tanügyigazgatást illetően: - bizonyítványok, bizonyítvány törzslapok, és pótlapok nyilvántartásának rendje (hi.: október vége) - diákigazolványok adminisztrációjának ellenőrzése (hi.: december) - tanuló balesetek nyilvántartásának rendje (hi.: január vége) - szakértői és nevelési tanácsadó által kiadott vélemények nyilvántartása, aktuális teendők meghatározása (hi.: szeptember közepe) *az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek 19

20 3) Leltározás - tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározásuk, selejtezésük (hi.: június 30.) *az ellenőrzést végzik: iskolatitkár, érintett kollégák 4) Az épület karbantartását illetően: - általános tisztaság ellenőrzése (hi.: folyamatos) - balesetveszély elhárítás (hi.: folyamatos) *az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek, pedagógusok Az ellenőrzések tapasztalatairól Az óralátogatásokról az igazgató és a helyettesek naplót vezetnek. Az ellenőrzések folyamán feltárt esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. Minősítés (Pedagógus Életpálya Modell szerinti) A ös tanévre minősítésre bejelentkezett és a minősítési tervbe bevett kollégáink: Brindza Erika és Megyeri Lívia. 18. Naptár tanév feladat felelős(ök) tervezett időpont Alakuló tantestületi értekezlet óra Szülői értekezletek rendje Igh.-ek Javító- és osztályozóvizsgák Lengyelné óra Krómerné Munkaközösségek megalakulása Igh.-ek Tanév rendje Tantárgyfelosztás, Igazgatóhelyettesek órarend Igazgatóhelyettesek Izsák Dávid Tanévnyitó Igazgatóhelyettesek óra Első tanítási nap, órarend kihirdetése Lengyelné Krómerné

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Augusztus 15 CS Fenntartó jóváhagyja a tantárgyfelosztást, tankönyvek szállítása 16-18 P-V Aszódon Reménységtábor 19 Pihenőnap 20 Munkaszüneti nap 21 K Ebédbefizetés a gimnáziumban 22 SZ Óvoda szülői értekezlet

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Augusztus 21-27. K-H Gólyatábor Gregus László/Grigoreff György 21-22. Nyári szünet utáni kezdés 25. hétfő 9. 00 Alakuló értekezlet igazgató/ igh./ mk.köz. vez. 10.00 Kibővített vezetői értekezlet igazgató

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik i,.. _/..,. _,_,.. ~ ""'... ~ ~~ '., KLIK 10. TANKERÜLET Klebelsberg l~tézményfénntartó Központ Budapesti X. Tankerülete 195000 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 8. Tel.: (06-1 )-431-8745 i A 2012/2013-AS

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben