MSZSZE előadás Madarasiné Szirmai Andrea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea"

Átírás

1 MSZSZE előadás

2 T/6667. számú törvényjavaslat Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

3 1. Személyi jövedelemadó 2. Gépjármű adóról szóló törvény 3. Különadóról szóló törvény 4. Társasági és osztalékadóról szóló törvény 5. ÁFA törvény 6. Luxusadóról szóló törvény 7. Illetékekről szóló törvény 8. Helyi adókról szóló törvény 9. Adózás rendjéről szóló törvény

4 1) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza: a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint ezen költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat. A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi

5 A jövedelem kiszámításánál nem figyelembe veendő bevételek 1. a képzés kifizető által átvállalt költségét, ha a képzés a) a kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély, akkor sem, ha a költséget nem a munkáltató viseli, de munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgálja b) a társas vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tagja számára szükséges, a kifizető, a társas vállalkozás tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja c) a kifizető tevékenységében közreműködő magánszemély (például üzleti partner, szakértő) e feladatának ellátásához szükséges felkészítését (ide nem értve az iskolai rendszerű képzést),

6 A jövedelem kiszámításánál nem figyelembe veendő bevételek 2. Az a) és b) pontban említett esetben az iskolai rendszerű képzés adóévben átvállalt költségének a minimálbér két és félszeresét meghaladó részére e rendelkezés nem alkalmazható; bármely esetben feltéve, hogy az említett átvállalt költségek elszámolása olyan bizonylat, számla alapján történt, amelyre annak kiállítója adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolás kiadásának tényét nem tüntette fel

7 A jövedelem kiszámításánál nem figyelembe veendő bevételek 3. a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy ellenértékét, ideértve a szokásosan a jegy árában felszámított étkezés ellenértékét is, továbbá a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szállás ellenértékét, ideértve a szokásosan a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés ellenértékét is a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság figyelembevételével az utazásra, valamint élelmezési költségtérítésként kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket Nemcsak munkavállaló kaphat, hanem a kifizető tevékenysége érdekében hivatali, üzleti utazást teljesítő más személyek is!

8 Egyszerűsített bevallás Az adóhatóság állítja össze a bevallást a nála rendelkezésre álló adatok alapján, és kiszámítja az adót Ha a magánszemély egyetért, visszaküldi aláírva Munkáltatói adómegállapítás és önadózás lehetősége megmarad

9 Egyszerűsített bevallás Azon magánszemélyeknél, akiknek kizárólag olyan jövedelmük van, A) amelyből történt adó-, illetve adóelőleg-levonás, B) egyéni vállalkozói tevékenységet nem végeztek, C) adóévben őstermelői tevékenységből nem keletkezett adóköteles bevételük, vagy a bevételből nem kell jövedelmet megállapítani, vagy arra nemleges nyilatkozatot adtak. ingó vagy ingatlan átruházása miatt van adóbevallási kötelezettségük (tehát ezen jövedelmükből nem történt adó-, illetve adóelőleg levonása), ha: lásd B-C) feltételek fennálása esetén! Adókedvezmények érvényesítésére, az adóról való rendelkezésre lehetőség van.

10 Önadózás Szabályai kis mértékben módosulnak: mely esetekben kell a magánszemélynek adóbevallását saját magának elkészítenie mindazon magánszemély, aki nem felel meg az egyszerűsített bevallás és munkáltatói adómegállapítás feltételeinek vagy nem kívánja választani azokat, szintén ebbe a körbe tartozik.

11 a) egyéni vállalkozó volt; b) mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről egyszerűsített bevallásban, munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani; c) fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott: d) a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot; e) tőzsdei ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett; f) az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint adóelőleg-különbözet alapján meghatározott (12 százalék) adó fizetésére köteles;

12 g) nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyilatkozatot); h) a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult; i) olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott; j) nem belföldi illetőségű magánszemély; k) végkielégítés megosztott része után van adókötelezettsége; l) a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el

13 Munkáltatói adómegállapítás Ha azt a munkáltató vállalja az a magánszemély kérhet, aki: az adóévben csak munkaviszonyból, a költségvetési szervek központosított illetményszámfejtési körébe tartozó kifizetőtől vagy társas vállalkozástól (személyes közreműködés ellenértékeként) szerzett bevallási kötelezettség alá tartozó bevételt, illetve az előbbiek mellett kizárólag meghatározott ellátások címén szerzett bevételt. Nem zárja ki a munkáltatói adómegállapítást: az adókedvezmények érvényesítése ha a mezőgazdasági kistermelő a nemleges nyilatkozatát az adót elszámoló munkáltatónak adja át.

14 Nem kérhet munkáltatói adómegállapítást Nem kérhet munkáltatói adómegállapítást az, aki: háztartási kedvezményt érvényesít, nyugdíjelőtakarékossági nyilatkozatban rendelkezik az adójáról vagy a kiutalt adóval, tartós adományozás, biztosítások adókedvezményével, illetve az egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg kedvezményével összefüggésben visszafizetési kötelezettsége van.

15 Értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó jövedelem és a vállalkozásból kivont jövedelem bevallása A hatályos szabály szerint nem kell bevallani, ha az adóévben az összes ilyen jogcímen megszerzett összes jövedelem nem haladja meg az 50 ezer forintot, és az adót a kifizető levonta. Javaslat: 100 ezer forintot meg nem haladó,az említett jogcímeken keletkező jövedelmek és az osztalékra vonatkozó szabályok szerinti adókötelezettség esetén az életjáradékból származó jövedelem nem esik adóbevallási kötelezettség alá.

16 Adókedvezmények Évi 3,4 millió Ft jövedelemhatárig 30 %- os kedvezmény kulcs Az értékhatár túllépése esetén, 3,9 millió FT-ig az összevont adókedvezmény mértéke a 100 ezer forintból a 3,4 millió Ft-ot meghaladó jövedelemrész 20 %-át meghaladó rész, de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 ezer forint lehet.

17 Adókedvezmények 2. Az egyes jogcímekre vonatkozó egyedi korlátozások megszűnnek A tandíj kedvezményét bárki érvényesítheti, akit a hallgató kérésére az igazoláson adókedvezményt érvényesítőként feltüntetnek. A szerződéssel vállalt tartós adomány többletkedvezményének a meghiúsulás esetére vonatkozó növelt összegű visszafizetési kötelezettsége visszamenőlegesen csak a megelőző három évben érvényesített összegre korlátozódik. A biztosítások kedvezményéhez kapcsolódó növelt összegben történő visszafizetést a kedvezményalap 36 %-ának megfizetése biztosítja.

18 A háztartási munkákkal kapcsolatos kedvezmény ha valaki háztartási berendezéseit javíttatja, szerelési munkát végeztet, vagy ápolónőt, bejárónőt fizet, és a kapott szolgáltatásról számlát kér: a szolgáltatás áfával együtt számított árának 30 százaléka levonható lenne a személyi jövedelemadóból összesen legfeljebb 100 ezer forint.

19 Az adókedvezmények sorrendje Ha a magánszemély több adókedvezményre is jogosult: 1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye, 2. személyi kedvezmény, 3. alkalmi foglalkoztatás kedvezménye, 4. összevont adókedvezmény, 5. őstermelői kedvezmény, 6. családi kedvezmény, 7. egyéb.

20 Tételes költségelszámolást alkalmazó egyéni vállalkozók A fejlesztési tartalék és a 10 % adókulcs alkalmazása által elért adómegtakarítás belföldi pénzforgalmi bankszámlán történő lekötése helyett olyan nyilvántartás vezetésének előírása, amely ellenőrizhetővé teszi e pénzeszközök törvényi rendelkezéseknek megfelelő felhasználását. A 10 %-os kulcs az adózó választásának függvénye

21 Általányadózás Nő az átalányadózás választási lehetőségének értékhatára: általános esetben 8 millió forintról 15 millió forintra, a kereskedők esetében 40 millió forintról 100 millió forintra.

22 Osztalék szja Megszűnik a magánszemély osztalékból származó jövedelmének, és az egyéni vállalkozó osztalékalapja adóztatásának 35 százalékos kulcsa, az osztalék, illetve az osztalékalap teljes összege 25 százalékkal adózik.

23 Tagi kölcsön A társas vállalkozás a tagja által nyújtott tagi kölcsön elengedéséből származó eredményjavulást a évi adózott eredmény felosztásakor osztalékként kifizeti, ez az osztalék csak 10 százalékkal adózik.

24 Adómentes béren kívüli juttatások határa Megszűnik az adómentes béren kívüli juttatások 400 ezer forintos korlátozása.

25 Kamatjövedelem Hatályos szabály: a kamatjövedelmet nem kell bevallani, ha a kifizető az adót levonta. A kifizetőnek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége. Előfordulhat, hogy a kifizető több adót von le a jövedelemből, mert a magánszemély nyilatkozatának hiányában, illetve nem megfelelő nyilatkozata miatt nem veszi figyelembe teljes összegben a bevételt csökkentő tételeket: az értékpapír megszerzésére fordított érték és járulékos költségek összege

26 Kamatjövedelem 2. Javaslat: az adóbevallásban vagy önellenőrzésével rendezhetővé válik a többletként levont adó miatti különbözet. amennyiben a magánszemély kérelmére a kifizető a kiadott igazoláson feltünteti, hogy azt a többletként levont adó rendezése céljából adta ki, a kifizető annak adattartalmáról az adóhatóságot tájékoztatni köteles. Ha a kamatadó megállapítására és befizetésére a magánszemély kötelezett, azt a jelenlegi negyedéves kötelezettség helyett éves kötelezettségként kell teljesítenie.

27 Egyéb A mezőgazdasági kistermelés bevételi értékhatára 7 millió forintról 8 millió forintra emelkedik; Az elismert munkavállalói értékpapírjuttatási program keretében ingyenesen adható részvények juttatási kerete 500 ezer forintról 1 millió forintra emelkedik Az adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő szociális gondozói díj 120 ezer forintról 180 ezer forintra emelkedik.

28 Pontosítások, egyszerűsítések Falusi vendéglátás Az adókötelezettség keletkezése és a jövedelem megszerzésének időpontja

29 Mégsem! Az szja-ban az összevont adóalap érdemben nem változott, a 18 %-os sávhatár felemelése - a korábbi tervek szerint 1,7 millióról 2 millió forintra nőtt volna - elmarad, mert a költségvetésnek bevételcsökkenést okozott volna.

30 2) A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény módosításához Javaslat: ha a tulajdon-átruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó régi tulajdonos a változást 15 napon belül bejelenti az okmányirodához, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától nem őt, hanem a tőle tulajdonjogot szerző személyt kell az adó alanyának tekintetni akkor is, ha a régi tulajdonos nevére helyezi vissza a forgalomba a járművet a nyilvántartó hatóság. Nem éves szabály, hanem havi!

31 Cégautóadó nem szja! Szélesebb adóbázison nyugvó, alacsonyabb terhelést biztosító közteherré válik. Vagyoni típusú adó: adótárgyi kör teljes körűen felöleli a nem magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsikat, továbbá a magánszemélyek azon személygépkocsiját, amellyel kapcsolatban költséget számoltak el, ide nem értve a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsit.

32 Cégautóadó összege 1600 köbcentiméter alatti hengerűrtartalmú személygépkocsi esetében havi 7000 forint, e fölötti hengerűrtalomnál pedig havi 15 ezer forint lenne. Nem kell cégautó adót fizetni: a megkülönböztető jelzést viselő, az egyházi és karitatív feladatokhoz kapcsolódó, a halott-, illetve a betegszállító kocsik után.

33 3) Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló évi LIX. Törvény módosítása Hatályos szabályozás: csak a munkáltatónál, illetve csak az ugyanazon magánszemélynek ugyanazon kifizető által történő kifizetéseknél: adóelőleg levonása Több jogviszony, különböző kifizetőkkel kötött szerződések alapján szerzett jövedelmek esetén a magánszemélynek kell figyelemmel kísérnie a határ átlépését. Ekkor nyilatkozatban kérheti a levonást, vagy saját magának kell negyedévenként megfizetnie a különadóelőleget, aminek elmulasztása késedelmi pótlék fizetésének szankcióját vonja maga után. DE! az adózó az összes jövedelméről pontos adatot csak az adóévet követő január 31-éig kiadott jövedelemigazolás alapján lát.

34 Javaslat: a különadó-alap azon része után, amely után a kifizető részéről nem történt különadó-előleg levonás, a magánszemélynek nem kell adóelőleget fizetnie, és a le nem vont különadó megfizetésére csak a bevallásra nyitva álló határidőig köteles. A kifizetőnek akkor is kötelessége különadó-előleget vonni, ha bár a magánszemély nem kéri, de arról nyilatkozik, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény által előírt nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig megfizette.

35 4) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása 10 %-os adókulcs alkalmazható, ha A Javaslat tételesen meghatározza, hogy milyen módon és mely időszakra vonatkozóan kell megfelelni az államháztartásról szóló törvényben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozóan előírtaknak. Munkaügyi kapcsolatok általános feltételeinek történő megfelelés hiányát az adóévben és a megelőző adóévben nem állapította meg jogerős és végrehajtható határozat, Nincs munkaügyi, munkavédelmi vagy az egyenlő bánásmód elvének megsértése miatt meghozott közigazgatási határozat vagy nem került bírság kiszabásra munkaügyi bíróság nem állapított meg jogsértést, illetve az adózó az adóévben eleget tett az érdekképviseleti szervekkel kapcsolatos kötelezettségének

36 A Javaslat általánosan fogalmazza meg, hogy a kedvezményes adómérték alkalmazásnak a járulékokra vonatkozó feltétele a leghátrányosabb térségekben és településeken kedvezőbb. az adóévben legalább az adóév első napján érvényes minimálbér kétszeresének ha az adózó székhelye a jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települések valamelyikében van, akkor a minimálbér adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot Ennek alapján e rendelkezést a mindenkor hatályos jogszabály szerinti leghátrányosabb térségekben, településeken működő vállalkozások alkalmazhatják ben a 311/2007. (XI.17) kormányrendelet melléklete sorolja fel a leghátrányosabb 47 térséget.

37 A Javaslat egyszerűsítést tartalmaz az átalakulással létrejött adózókra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor nem kell az adózónak a megelőző adóévben megfelelni annak a feltételnek, hogy az adóalapja érje el legalább a jövedelem- (nyereség-) minimumot.

38 Mégsem! Nem változik az adó alapja és mértéke A szolidaritási adó is megmarad

39 5) Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása Fiktív számlázás visszaszorítása: Hatályos:adófizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben is, ha egyébként gazdasági eseményre (teljesítésre) ténylegesen nem kerül sor, de ennek ellenére számla kibocsátása mégis megtörténik.

40 Fiktív számlázás Javaslat: a jelzett adófizetési kötelezettség alól a számlakibocsátóként feltüntetett adóalany a jövőben kizárólag csak akkor mentesülhet, ha az említett teljesített jogügyletet nem tükröző számláját érvényteleníti, vagy amennyiben nem ő volt a számlakibocsátó (csak a nevében valaki más állított ki nem valós gazdasági eseményről szóló számlát), akkor a számla címzettjét értesíti, hogy részéről teljesítés nem történt.

41 Import ÁFA önadózással Engedély köteles: részben függenek attól, hogy az adóalany összes bevételéből az export, illetve a Közösségen belüli értékesítés milyen arányban részesedik, illetve az abszolút értékben milyen nagyságrendet képvisel a tárgyévet megelőző naptári évben az adómentes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékeként megtérített vagy megtérítendő éves szinten göngyölített összeg eléri vagy meghaladja az ugyanezen időszakban összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékeként megtérített vagy megtérítendő adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összeghez viszonyítottan a 67 %-os hányadot, de legalább a 12,5 milliárd forintot; vagy a 25 milliárd forintot

42 Számla kibocsátása Az adóalany köteles számlát kibocsátani, ha magánszemélytől vagy nem jogi személy szervezettől forintot elérő vagy meghaladó előleget kap. A hivatkozott összeghatárt elérő, meghaladó előleget akkor is számlával kell kísérni, ha a leendő vevő (szolgáltatást igénybe vevő) azt nem kéri.

43 Számla kibocsátása 2. Szigorítás: Ajövőben a készpénz-fizetéses jogügyletek esetében a számla kibocsátásának a készpénzfizetés időpontjában haladéktalanul meg kell történnie. Enyhítés: az adó áthárításával nem járó jogügyletek tekintetében (adó alóli mentes ügyletek [tárgyi mentesség alá esők, export, illetve Közösségen belüli adómentes ügyletek], az Áfa tv. hatályán kívül eső ügyletek, stb.) a számla kibocsátásának határidejére vonatkozóan az Áfa tv. a Javaslat szerint már nem fog konkrét időpontot tartalmazni, így ezen ügyletek esetében a jelenlegi szabályozással ellentétben a teljesítéstől számított 15. Napot követően is kibocsátható az ügyletet tanúsító számla.

44 Utazási iroda Az egyedi nyilvántartáson alapuló módszer helyett pozíciószámonként is fizetheti a forgalmi adót. Ekkor a pozíciószámonkénti árrés tömeg az áfa alapja, de az árrést csökkenteni lehet magával az adóval.

45 6) A luxusadóról szóló évi CXXI. törvény módosításához A hatályos Luxusadó tv. értelmében az adókötelezettség kezdő időpontja az épületre, épületrészre kiadott használatbavételi engedély vagy fennmaradási engedély kiadását követő év első napja. a hatósági engedélyeknek nem kell jogerősnek lenniük, és adókötelezettség a hatósági döntés (határozat) keltéhez kötődik. Ha a használatbavételi engedély kiadása az év utolsó napjaiban történt:az adózó a bevallási határidőt követően értesül a hatóság döntéséről:hibáján kívül késedelembe esik. A Javaslat: az adókötelezettség a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától kezdődik.

46 Tulajdonos fogalma: újonnan létrehozott épület esetén ha az épület, épületrész átruházása az épületre vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően történt a szerző felet csak a jogerőre emelkedést követően kell tulajdonosnak tekinteni.

47 7) Illetéktörvény (nem teljeskörű) Ingatlanokkal kapcsolatos feltűnő értékaránytalanság: amennyiben az ellenszolgáltatás - vételár - nem éri el a forgalmi érték felét, akkor az első 50 %-ra a vagyonátruházási, míg a második 50 % vételárrészre a magasabb ajándékozási illetéket kell alkalmazni. Ha a vételár azért alacsonyabb a forgalmi értéknél, mert a vevő hitelt vállalt át, akkor a vételárhoz hozzá kell adni az átvállalt hitelt, és így kell vizsgálni a feltűnő értékaránytalanságot.

48 8) A helyi adókról szóló évi C. törvény módosítása (nem teljeskörű) Építményadó-kötelezettség: az adókötelezettség a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától kezdődik. A külföldi telephelyen elért teljes adóalap-rész (90 % volt) levonható lesz a vállalkozó iparűzési adóalapjából. Iparűzési adóalap egyszerűsített megállapításának lehetősége az adóévet megelőző évben 8 millió Ft (4 millió Ft volt) árbevételt meg nem haladó vállalkozások számára.

49 9) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása (nem teljeskörű) 86. Állandó meghatalmazás: egyszerűsítés az állandó meghatalmazást az adózón kívül a meghatalmazott képviselő is bejelentheti az adóhatósághoz az adóhatóság a meghatalmazót a bejelentésről köteles írásban értesíteni. az eseti és állandó meghatalmazásra kiterjedően egyértelművé teszi, hogy a képviseleti jog időbeli hatálya a bejelentés időpontjától (napjától) függ.

50 Bankszámla 87. Nevesítésre kerül: adókötelezettség a bankszámlanyitás kötelezettsége (eddig csak az elmulasztás szankcionálása volt benne) A bankszámláról történő kifizetési kötelezettsége e törvényben meghatározott értékhatár feletti kifizetés e törvényben meghatározott módon való teljesítésére

51 OEP nyilvántartás jogutódlás esetén 88. A jogutódlással érintett Tbj. 5. (1) bekezdése a)-c), f)-g) pontjai és (2) bekezdése szerinti biztosított magánszemélyek tekintetében a jogutód kötelessége a jogelőd adatait is feltüntetve a bejelentési kötelezettség teljesítése, mely a jogutódlásból származó kötelmekkel összhangban van.

52 Hazai munkáltató külfödi magánszemély bejelentése A magyarországi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet hazai munkáltatóhoz nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély hazai adókötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés adóhatósági ellenőrzése érdekében előírja a hazai munkáltató részére a munkavégzés befejezésének, illetve ha az adat a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre áll, az ország területe elhagyásának e tények bekövetkezése előtt 30 nappal történő előzetes bejelentését.

53 Ha a munkavégzés befejezésének időpontja ebben a határidőben pl. a munkavégzésre irányuló jogviszony azonnali hatályú megszüntetése miatt nem áll rendelkezésre, a bejelentést a munkavégzés befejezése napját követő napon kell megtenni a főszabálytól eltérő határidőtől való eltérés okának megjelölésével.

54 Egészségügyi szolgáltatási járulék 1. A nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a sem jogosult belföldi személy egészségügyi szolgáltatási járulékot a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig köteles fizetni. Javaslat: egyszerűsíti az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megszűnése esetén alkalmazandó eljárást: biztosítási jogviszony létesítése esetén az egészségügyi szolgáltatási járulékkötelezettség megszűnését a magánszemélynek nem kell bejelentenie az adóhatósághoz.

55 Egészségügyi szolgáltatási járulék 2. Javaslat: az adóhatóság a saját nyilvántartásaiban szereplő adatok, természetes azonosítók segítségével megvizsgálja, hogy a konkrét magánszemély után történik-e járulékfizetés. Ha nem állapítható meg: határidő kitűzésével felszólítja a magánszemélyt, hogy hitelt érdemlő módon bizonyítsa egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát. Ha a magánszemély határidőn belül nem tesz eleget bizonyítási kötelezettségének, az adóhatóság a az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget határozattal előírja.

56 Adószám felfüggesztés 93. Irat-kézbesítéssel kapcsolatos tényállás:tárgyi hatálya körében a hivatalos irat helyett az ennél tágabb jelentéstartományú hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat szerepel Székhely fiktivitása: a tényállás alkalmazásában székhelynek minősül a székhely-szolgáltatás (székhely biztosítás) útján az adózó székhelyéül szolgáló hely is, tárgyi hatályt bővít azzal, hogy a cég székhelyétől eltérő központi ügyintézés helyének fiktivitása is megalapozza az adószám felfüggesztését.

57 Adószám-felfüggesztés mellett lehet 60 napos üzletlezárás, tevékenység-felfüggesztés A bevallási vagy adófizetési kötelezettség huzamos idejű (egy éves) elmulasztása miatt alkalmazható adószámfelfüggesztés Határozott időtartamú felfüggesztés esetén: a felfüggesztés megszüntetése alatt a a felfüggesztés határozott időtartamának elteltét kell érteni lásd: az Art. esetén a visszaigénylési jog korlátozását, a felfüggesztett adószámú adózók közzétételét, az Áfa-tv. esetén pedig a levonási jog felfüggesztését követően a levonási jog gyakorlását A határozott időtartamú felfüggesztés nem vezethet az adószám szankciós törlésére

58 Az adószám felfüggesztését elrendelő határozatot: a speciális közlési szabályok miatt az üzletlezárást, tevékenység felfüggesztést elrendelő döntéssel egyidejűleg, de önálló döntésben kell meghozni. Határozatlan időtartamú felfüggesztés: A bevallási, adófizetési kötelezettség elmulasztása miatti, a mulasztás pótlásának igazolásáig tart. az adófizetési kötelezettség teljesítése esetén lehet megszüntetni, a fizetési könnyítés engedélyezése tehát nem jelent jogalapot a felfüggesztés megszüntetésére. Nem függeszthető fel az adószám: A bírság, pótlék, költség fizetési kötelezettség elmulasztása miatt

59 Magánszemélyek adóbevallása 94. A munkáltatói oldalról megszűnik a kötelező közreműködés a magánszemély adójának megállapításában. A munkáltató szabadon dönthet, hogy vállalja-e a munkáltatói adómegállapítást. Amennyiben nem vállalja, köteles tájékoztatni a magánszemélyt az új, egyszerűsített bevallás választásának lehetőségéről.

60 Egyszerűsített bevallás Adóévet követő év február 15-éig teszik lehetővé a magánszemély számára, hogy az egyszerűsített bevallás kitöltését kérje az adóhatóságtól. Az adóhatóság az adóévet követő év január 31-éig kipostázza a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges bevallási csomagokat, amelyek tartalmazni fogják a nyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványt, illetve egy tájékoztatót a nyilatkozat kitöltéséhez. A választás papíron és elektronikus úton is bejelenthető

61 Az APEH feldolgozza az adatokat, az ezeket tartalmazó egyszerűsített adóbevallást április 30. napjáig postai vagy elektronikus úton megküldi az adózónak. A bevallás mellékleteként az APEH közli a bevallás alapjául szolgáló adatokat is Az adózó a bevallás kézhezvételét követően vagy elfogadja az adóhatóság által kitöltött bevallást, vagy a bevallás adatait javíthatja. A bevallást aláírva május 20. napjáig kell visszaküldenie. Adófizetési kötelezettség teljesítése: május 20-áig Javított bevallás esetén: az APEH június 20. napjáig értesítést küld az adózónak (fizetendő vagy visszaigényelhető-e az adó). Határidő: az APEH értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül.

62 Nullás bevallás Lehetőség az adózó számára, hogy nulla értékadatot tartalmazó bevallás kitöltése és beküldése helyett egy egyszerűen kitölthető nyilatkozattal jelezze az adóhatóság felé, miszerint a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett.

63 Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység IPA Pontosítás: az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adó bevallási határideje a megfizetés határidejével egyezően, a tevékenység befejezésének napja.

64 Jogutód nélküli megszűnés sajátos esetei Pl: külföldi vállalkozások, amelyek nem szűnnek meg, azonban székhelyüket vagy üzletvezetési helyüket áthelyezik Magyarországról, így emiatt az adókötelezettségeiket rendezni szükséges. Javaslat: soron kívüli bevallás benyújtandó valamennyi adóra, bevallással le nem fedett időszakra. Mentesített: a csoportból kiváló tag, a csoport megszűnése esetén a csoport-tagokat az ÁFA-n kívüli adónemekre a soron kívüli adóbevallási kötelezettség teljesítése alól.

65 Kifizető által kiállított bizonílat tartalma 103 Hatályos szabályok: kifizető, munkáltató a kifizetéskor olyan bizonylatot köteles kiállítani, és átadni, amelyből megállapítható a magánszemély: bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg vagy az adó alapjául szolgáló összeg és a levont adóelőleg, illetve adó összege. Javaslat: kiegészül az igazolás adattartalma: a levont, illetve a kifizetőt terhelő járulékok adataival, az előző időszakra vonatkozó járulékadatokkal, amelyről a kifizetőnek, a munkáltatónak már bevallást kellett tennie.

66 Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 105. korábban baleseti járulék fizetésére volt kötelezett hatályos törvény: egészségügyi-szolgáltatási járulék + nyugdíjjárulék fizetési kötelezettséget állapított meg az éves SZJA bevallásban bevallott nyugdíjjárulék alapjára és összegére vonatkozó adatokat az adóhatóságnak évente a SZJA feldolgozását követően az év augusztus 31. napjáig hivatalból elektronikus úton át kell adnia a nyugdíjbiztosítási szerv részére.

67 Adó túlfizetések 118. Hatályos szabály: az APEH a túlfizetést csak korlátozott esetben vezetheti át hivatalból az általa nyilvántartott tartozásra. ha a túlfizetés elévül, illetőleg a felszámolási eljárás indul. Tartozás túlfizetés összevezetése hivatalból nem volt lehetséges: végrehajtás indult a tartozásra Javaslat: APEH megindítja a végrehajtást, és végrehajtási cselekményként foganatosítja az átvezetést

68 APEH inkasszálás 120. Hatályos szabály: az APEH a késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet, ha az inkasszót valós tartalmú végrehajtható okirat hiányában nyújtotta be. Javaslat: akkor is fizetnie kell az APEH-nak az ügyfél felé késedelmi kamatot, ha: az inkasszót végrehajtható okirat birtokában, de az önkéntes teljesítésre rendelkezésre álló határidő lejártát megelőzően nyújtja be vagy a benyújtott végrehajtható okirat nem valós tartalmú

69 Adótartozás végrehajtása 127. Amennyiben az adózó adóbevallását késedelmesen, közvetlenül az adó megállapításához, illetőleg az adótartozás végrehajtásához való jog elévülését megelőzően nyújtja be, úgy az APEH-nak nincs lehetősége arra, hogy a bevallott adót önkéntes teljesítés hiányában végrehajtsa. Ez vagyonosodási vizsgálat esetében visszaélésre is lehetőséget ad Javaslat:az adóbevallás késedelmes benyújtása az adótartozás végrehajtásához való jog elévülését megszakítja. (végrehajthatóvá vált adótartozások vonatkozásában kell alkalmazni).

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Adózás 2009. tervezett változások

Adózás 2009. tervezett változások Adózás 2009 (az építési szakmát leginkább érintő) tervezett változások XXIII. TÉGLÁS NAPOK Balatonfüred, 2008. november 6-7. Dr. Juhász István Előzmények, és ami még várható Benyújtott majd visszavont

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Amit a cégautó adóról tudni érdemes

Amit a cégautó adóról tudni érdemes Amit a cégautó adóról tudni érdemes Cégautóadót kell fizetnünk abban az esetben, ha a személygépkocsink nem magánszemély tulajdonában áll, vagyis például egy társaság tulajdonában van ide nem értve a kizárólag

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben