Lakcím, tel. A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel:"

Átírás

1 WOL ÉLET SZAVA 2015 ÉVI NYÁRI TÁBORI KEDVEZMÉNYKÉRELEM Kérjük, hogy a kérelem összes lapját töltsék ki, mert a hiányosan beküldött kérelmeket nem bíráljuk el. Ezen kérelem kitöltése önkéntes adatszolgáltatás. A kérelem kitöltésével és aláírásával az aláíró félreérthetetlenül hozzájárulását adja, hogy az ezen kérelemben megadott személyes és különleges adatokat a WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány ezen kérelem elbírálása, valamint a rávonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. Az adatokat alapítványunk a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, harmadik félnek át nem adja. A TÁBORBA JELENTKEZŐ GYERMEK (18 év alatti kiskorú) ADATAI Családi és utónév Lakcím, tel: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI Családi név: Leánykori név: Születési hely, idő: Utónév: Lakcím, tel. SZÜLŐI, GONDVISELŐI NYILATKOZAT (csak általános kedvezmény kérése esetén kell kitölteni) Gyermekem a múltban már táborozott a WOL Élet Szava Táborban. igen nem Gyermekem 2013-ban csak egy tábori héten fog részt venni a WOL Élet Szava táborban. igen nem (csak az kaphat általános kedvezményt, akinek gyermeke 2015-ben csak egy hétig táborozik nálunk. A barátkedvezményre ez nem vonatkozik) Családunk teljes egy havi jövedelme (fizetés, nyugdíj, szociális ellátások, minden tényleges készpénzbevétel) ennyi: Ft (Kérjük, hogy a valóságos adatot tüntesse fel, ha pl. hálapénzt, borravalót, stb. kap, akkor azt is) Családunk magán-, vagy céges tulajdonú gépjárművet használ magáncélra. magán céges Évjárat: Típus: A kérelem végén levő Önkéntes Hozzájáruló Nyilatkozat Személyes adatok kezeléséhez és felhasználásához c. nyomtatvány kitöltésével és aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy ha gyermekem kedvezményt kap, róla fénykép/videó/interjú készüljön. (A kedvezménykérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azok, akik ehhez hozzájárulnak). igen nem ÁLTALÁNOS KEDVEZMÉNY KÉRELMEZÉS JOGCÍME (Több is megjelölhető, egy jogcím megléte sem jelenti a kedvezmény automatikus odaítélését. Alapítványunk akkor tud bárkinek is általános kedvezményt adni, ha rendelkezésünkre áll ennek pénzügyi fedezete) forintos általános kedvezmény kérhető az adott heti táborozási díjból az alábbi jogcímeken: (ebből egész nyáron fejenként csak egy kérhető, kizárólag 18. életévüket még be nem töltött jelentkezők számára) Nagycsaládos (3 vagy több 18 évnél fiatalabb gyermek). 1 Tóalmási állandó lakhelyű táborozók. 1 Egyedülálló szülő gyermeke. 2 Határon túli magyar család gyermeke. 3 Szociális intézmények gondozottjai, valamint az ilyen intézményekben élők gyermeke. 1 Olyan családok gyermekei, ahol az egy főre eső nettó jövedelem (beleértve a szociális ellátásokat is) nem haladja meg az Ft/fő összeget. 4 Roma családok gyermekei (kisebbségi önkormányzat, vagy táborozót hozó szervezet igazolásával) Lelkészcsaládok gyermekei A szülő v. gondviselő a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) tagja. 5 1 Igazolására lakcímkártya másolatát kérjük nagycsaládosok esetén minden gyermekről. 2 Igazolására az egyedülállóság tényét igazoló okirat másolatát kérjük. 3 Igazolására útlevél vagy személyi igazolvány másolatát kérjük. 4 Igazolására munkáltatói nettó jövedelemigazolást kérünk, mindkét szülőtől, valamint igazolást vagy nyilatkozatot minden más jövedelemről, rendszeres bevételről, valamint e kérelem 2. oldalának pontos kitöltését. 5 A tagságot a szülőnek, gondviselőnek névre szóló érvényes tagsági igazolvánnyal kell igazolnia. 1

2 FORINTOS BARÁT KEDVEZMÉNY (A barát kedvezményt automatikusan odaítéljük, amennyiben van rá pénzügyi keretünk. Családtag, hozzátartozó pl. testvér, unokatestvér után nem igényelhető. Több hétre is kérhető.) Hetente maximum 2 db forintos kedvezményt kérhető minden olyan barát után, aki először van az Élet Szavánál, és ugyanarra a hétre megy, mint te. Az igényelt kedvezmények száma: A barát kedvezményt az alábbi, a jelentkezővel együtt érkező, ugyanazon a héten táborozó barát (-ok) után kérem: Név: Név: Ha csak barát kedvezményt kér, a kérelem többi részét nem kell kitölteni. (ha általános kedvezményt kér, kérjük folytassa a kérelem kitöltését) NYILATKOZAT EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ ELTARTOTTAKRÓL Kérjük, ne felejtse el kitölteni ezt a lapot sem! A hiányosan beküldött kérelmeket nem tudjuk elbírálni. Közös háztartásba az olyan együtt lakó személyek tartoznak, akik egy lakásban vagy annak egy részében laknak, a létfenntartás (pl. étkezés, napi kiadások) költségeit legalább részben közösen viselik. Az előbbiek teljesülése esetén sem minősülnek egy háztartásban élőknek az ugyanabban a lakásban lakó személyek, ha önálló lakáshasználati jogcímük van. A tulajdonos, illetve a bérlő az albérlőjével, ágybérlőjével soha nem alkot közös háztartást, utóbbiak (ha családot alkotnak, családtagjaikkal együtt) mindig külön háztartásba tartoznak. Az egycsaládos háztartás a családtól abban különbözik, hogy a családdal együtt élő rokon vagy nem rokon személyeket (ide értve a családdal élő állami gondozott gyermeket is) a családtagok száma nem, a háztartás tagjainak száma viszont tartalmazza. A fentiek alapján kijelentem, hogy a következő személyek élnek egy háztartásban: Név (leánykori név is) Születési hely és év Anyja leánykori neve Lakóhely címe Családi állapota 1. személy 2. személy 3. személy 4. személy 5. személy 6. személy 7. személy 8. személy 9. személy 11. személy 12. személy További személy(ek) esetén kérjük, hogy a lap túlsó oldalán a kért adatokkal együtt folytassa! (ha általános kedvezményt kér, kérjük folytassa a kérelem kitöltését a következő oldalon) 2

3 MUNKÁLTATÓI JÖVEDELEMIGAZOLÁS Minden a kérelmezővel egy háztartásban élő személytől kérjük a jövedelemigazolást. A munkáltatói jövedelemigazolás nélküli kérelmeket nem fogadjuk és nem is bíráljuk el. A munkáltatói igazoláshoz nem kötelező e formanyomtatvány használata. Kérjük továbbá, hogy a kérelem első oldalán nyilatkozzon háztartásuk minden egyéb bevételéről is (rendszeres és átlagos havi bevétel) hogy a rendelkezésre álló szűkös támogatási keretünket valóban a legrászorultabbaknak tudjuk odaítélni! Munkavállaló adatai: Családi név: Keresztnév: Leánykori név: Anyja leánykori neve: Születési hely: Születési idő: Lakcím: Telefonszám: Adószám: Személyi igazolvány szám: Munkáltató adatai: Munkáltató neve: Cégjegyzék száma: Székhelye: Címe (ha nem azonos a székhellyel): Telefonszáma: Fax száma: Jelen igazolást kiállította: Telefonszáma: Munkaviszony adatai: Munkavégzés helye: Telefonszám: Foglalkozás: Beosztás: Jelenlegi munkaviszony kezdete: Havi nettó keresete: Ft Nettó keresetet terhelő levonások (jogcím, összeg): Ft Munkaszerződés típusa: Határozatlan idejű Határozott idejű Lejárat: Jelen igazolást a munkavállaló kérésére, a WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány táborozási kedvezmény elbírálásához adtuk ki. Kelt.: Cégszerű aláírás és cégbélyegző: (ha általános kedvezményt kér, kérjük folytassa a kérelem kitöltését a következő oldalon) 3

4 A KÉRELEM RÉSZLETES ÍRÁSOS INDOKLÁSA Kérjük itt részletezzen a fentieken túl minden egyéb, az elbíráláskor Ön által fontosnak tartott körülményt. E rész kitöltése nem kötelező, de előnyt jelent az elbírálásnál. Kijelentem, hogy a fenti tábori kedvezménykérelemben általam közölt minden adat a valóságnak megfelelő. Dátum:,.. Szülő, törvényes gondviselő neve, olvashatóan:. Szülő, törvényes gondviselő aláírása:.. 4

5 Önkéntes Hozzájáruló Nyilatkozat Személyes adatok kezeléséhez és felhasználásához Alulírott... lakcíme:... cím:... telefonszám:... tudomásul veszem és kifejezetten hozzájárulok, nem járulok hozzá (a megfelelő válasz aláhúzandó) hogy... nevű lakcím:... szül. hely, dátum:... cím: telefonszám: kiskorú gyermekemről a WOL Élet Szava által tól ig tartott táborozás során a táborozással és annak programjaival kapcsolatosan - akár csoportos, - akár egyéni fénykép és/vagy videó felvétel és interjú készülhet. Hozzájárulok továbbá, hogy az előbbiekben megnevezett gyermekemről készült fénykép/videó/interjú - felvételeket a WOL Élet Szava promóciós anyagaiban felhasználja és azokat nyilvánosságra hozza (pl. prospektusokban, munkatársi tábori beszámolókban, a tábori hetekről készült összefoglaló videókban, kiadványokban, interneten stb.). A gyermekemről készült fénykép és videó felvételeket az Alapítvány három évig kezelheti és használhatja kizárólag az előbbiekben ismertetett célra. Továbbá kifejezetten hozzájárulok, nem járulok hozzá (a megfelelő válasz aláhúzandó) hogy a WOL Élet Szava előbbiekben megnevezett gyermekem fentiekben megadott személyes adatait: a nevét, címét, címét, születési idejét és helyét, telefonszámát ezen nyilatkozat keltétől számított 5 évig kezelje annak érdekében, hogy őt az Alapítvány programjairól tájékoztathassa. Ezen túl a WOL Élet Szava fentiekben megadott adatokat csak jogszabályon alapuló kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. Tudomásom van arról, hogy ezen nyilatkozatomat bármikor egyoldalúan a WOL Élet Szava Magyarország Alapítványhoz (2252 Tóalmás, Kókai u. 2.) intézett írásbeli kérelmemmel módosíthatom vagy visszavonhatom. Tudomásom van továbbá arról, hogy az Alapítvány ezen kéréseim teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha az adatkezelés számára jogszabályon alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozat nem érinti a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések teljesítését. Kelt:... Előttünk mint tanúk előtt: Név:.... Aláírás Név:.. Lakcím:.... Lakcím:.... 5