Hazatelepülés Magyarországra. Tájékoztató a véglegesen hazatelepülni szándékozó magyar állampolgárok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazatelepülés Magyarországra. Tájékoztató a véglegesen hazatelepülni szándékozó magyar állampolgárok részére"

Átírás

1 Hazatelepülés Magyarországra Tájékoztató a véglegesen hazatelepülni szándékozó magyar állampolgárok részére A magyar jogszabályok értelmében minden magyar állampolgár alkotmányos joga, hogy hazájába visszatérjen, visszatelepüljön. A hazatelepülés egyetlen feltétele a magyar állampolgárság megléte, amelyet a külföldön élő magyar állampolgár érvényes magyar útlevéllel vagy egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal tud igazolni. Aki sem magyar útlevéllel, sem állampolgársági bizonyítvánnyal nem rendelkezik, az a Főkonzulátusnál beadhatja a két okmány valamelyikének kiadására vonatkozó kérelmét. Ha a hazatérés sürgős, és a hazatelepülő rendelkezik külföldi útlevéllel, valamint a tervezett magyarországi tartózkodása meghaladja a 90 napot, akkor a külföldi útlevélbe kért érvényes vízummal beutazhat az országba, és otthon nyújthatja be kérelmét a két okmány valamelyikére a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalához vagy a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Útlevél Osztályához. A végleges hazatelepülés a magyarországi lakcímnek és az egyéb személyes adatoknak a magyarországi lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjénél történő bejelentésével és a magyar személyi igazolvány ezt követő kiváltásával valósul meg. Az érvényes magyar útlevéllel vagy egy évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal rendelkező személy a lakcímbejelentés, a személyi igazolvány kiváltása nélkül is korlátlan ideig tartózkodhat Magyarországon, de a végleges hazatelepüléshez fűződő kedvezmény, az ingóságok vámmentes vámkezelése a lakcímbejelentés és a személyi igazolvány kiváltása nélkül nem biztosítható. Az útlevéltörvény rendelkezései szerint a magyar állampolgár érvényes magyar útlevél birtokában korlátlan számban és időtartamra utazhat külföldre. A magyar és az amerikai jog is megtűri a kettős vagy többes állampolgárságot, ezért a hazatelepülő megtarthatja amerikai állampolgárságát és útlevelét. A hazatelepülőket bizonyos feltételekkel vámmentesség illeti meg az általuk Magyarországra bevitt és beküldött ingóságok tekintetében. (A vámmentesség részleteire vonatkozóan a lenti tájékoztató szolgál.) Az USA-ban saját jogon szerzett nyugdíját Magyarországra is folyósítják a hazatelepülő számára. Megszűnt az a korábbi amerikai gyakorlat, hogy a nem amerikai állampolgároknak csak hat hónapi fizették a nyugdíjat. Nem jogosult az amerikai társadalombiztosítási kifizetésére viszont az a nem amerikai állampolgár, aki nem töltött legalább öt évet az USA-ban. A hazatelepülő által magyarországi bankban nyitott devizaszámlára utalt pénz, oda érkező nyugdíj teljes egészében USA dollárban vagy más külföldi valutában tartható, vagy kívánság szerint forintra váltható. A régebbről ismert, a nyugdíj bizonyos 1

2 hányadának forintra történő kötelező átváltása évekkel ezelőtt megszűnt. A devizaszámlán tartott összeg devizában kamatozik. A hazautalt nyugdíj adó- és illetékmentes. Ha a hazatelepülő magyar állampolgárok munkaviszonyt létesítenek, vagy vállalkozást folytatnak, vagy magyarországi nyugdíjjal rendelkeznek, a magyar társadalombiztosítási szabályoknak megfelelő egészségügyi ellátásban részesülnek. Ha Magyarországon nem dolgoznak és nem rendelkeznek magyar nyugdíjjal, akkor a magyarországi lakóhelyük szerinti megyei társadalombiztosítási igazgatósággal szerződést köthetnek egészségügyi (orvosi) ellátás biztosítása céljából. A hazatérő a megállapodás alapján, a jogszabályban meghatározott járulék fizetése fejében kap egészségügyi ellátást. A fenti információk tájékoztató jellegűek. Részletes és pontos tájékoztatásért vámügyekben levélben fordulhat a Vám- és Pénzügyőrség Információs Szolgálatához, a melynek címe, telefon- és faxszáma a következő: Budapest XIII. ker., Hungária körút Telefon: (36-1) , Fax: (36-1) Telefonon történő információkat a szolgálat óráig ad. Ügyfélfogadás munkanapokon között. Nyugdíjügyekben a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság illetékes, amelynek címe, telefon- és faxszáma a következő: 1081 Budapest, Fiuemi út 19/a. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Ennek elmulasztása esetén a külképviselet anyagi felelősséget az adott információkért nem tud vállalni. 2

3 Állandó tartózkodási helynek harmadik országból a Magyar Köztársaság területén való áthelyezése során igénybe vehető kedvezmény Vámmentesen vámkezelhetők azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket azok a természetes személyek hoznak be, akik az állandó tartózkodási helyüket az Európai Unióhoz nem tartozó országból a Magyar Köztársaságba helyezik át, feltéve, ha azok: a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában vannak és a korábbi állandó tartózkodási helyén legalább hat hónapig használta őket, mielőtt a harmadik országban megszűnik az állandó tartózkodási helye, továbbá ugyan azt a célt szolgálja, mint az előző lakhelyén. A "személyes vagyontárgy" bármely, az érintettek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdont jelenti. A "személyes vagyontárgy" körébe tartoznak: háztartási célú ingóságok, kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek. A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a "személyes vagyontárgyak" körébe tartoznak. Nem tekinthetők személyes vagyontárgynak, az olyan árucikkek, melyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva kereskedelmi célt szolgálnak. A "háztartási célú ingóságok" az érintett(ek) személyes használatára vagy háztartási igényei(k) kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik. A vámmentesség további feltétele, hogy csak olyan személy(ek) áruinak vámkezelése során alkalmazható, aki(k)nek az állandó tartózkodási helye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a közösség vámterületén kívül volt. Ettől a feltételtől el lehet tekinteni, amennyiben az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjon. Nem vámkezelhetők vámmentesen: a)alkoholtartalmú termékek; b)dohány és dohányból készült termékek; c)kereskedelmi szállító eszközök; d)foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt tárgyak, kivéve a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység hordozható eszközeit, melyet az érintett hivatásának gyakorlásához szükségesek. 3

4 Főszabályként csak a letelepedéstől számított 12 hónapon belül az Európai Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg a kedvezmény. A személyes vagyontárgyak behozatala a fent említett határidőn belül több "részletben" is történhet, amennyiben azok megfelelnek az általános követelményeknek. A vámmentesen vámkezelt személyes vagyontárgyak, a vámeljárás lefolytatásától számított egy éven belül csak a behozatalkori vámteher megfizetése után adható kölcsönbe, tehető le biztosítékként, adható bérbe és ruházható át akár ellenszolgáltatás mellett, vagy a nélkül. A vámmentes vámkezelésre lehetőség van az előtt is mielőtt az érintett személy állandó tartózkodási helyét áthelyezné a Magyar Köztársaság területére, feltéve, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a magyarországi állandó tartózkodási helyén. Ebben az esetben az előírt - 6 hónapos használatra vonatkozó - időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyi tulajdont behozták a Magyarország vámterületére. Az ilyen eljárás során vámbiztosítékot kell nyújtani, melynek mértékét a vámhivatal állapítja meg, figyelemmel a vám és a nem közösségi adók és díjak mértékére. Amennyiben a fentiek alapján lehetőség van a vámmentes vámkezelésre az egyúttal általános forgalmi adó fizetési kötelezettségtől mentes eljárást is feltételez. 4

5 Tájékoztató a nyugdíjról A külföldön élő személy, amennyiben a magyar társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkezik (az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte és Magyarországon a szükséges szolgálati időt megszerezte) kérheti nyugellátásának megállapítását. A megállapított nyugellátást a nyugdíjfolyósító szerv a Polgári Bank Rt-hez, illetőleg a nyugdíjasnak az első folyósítást követően előterjesztett kérésére egyéb - a nyugdíjfolyósító szervvel az ellátások utalására szerződéses kapcsolatban álló - pénzintézethez utalja. A választható pénzintézetekről a nyugdíjmegállapító szerv a határozatban ad tájékoztatást. A devizáról szóló évi XCV. törvény hatályba lépésével lehetőség nyílt a nyugellátások külföldre történő átutalására. A hatályos társadalombiztosítási törvény nem teszi állampolgárságtól függővé a nyugellátásra való jogosultságot. A külföldön élő személyek a Magyarországon élő nyugdíjigénylőkkel azonos feltételek mellett jogosultak nyugellátásra, ellátásuk külföldre történő utalása ugyancsak nem függ állampolgárságuktól. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) honlapján - - részletes tájékoztató található a főigazgatóság tevékenységéről angol nyelven is. A nyugdíj iránti igényt az "Igénybejelentő lap" kitöltésével kell kérelmezni. A nyomtatvány letölthető az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról. Az igénybejelentő lapon a kérelmező aláírását hitelesíttetni kell. (Lásd a hitelesítéssel kapcsolatos tájékoztatónkat!) A kitöltött, hitelesített igénybejelentő laphoz az alábbiakat kell feltüntetni, illetve mellékleteket csatolni: - Személyi okmányának adatai (a személyi szám helyén születési év, hónap, nap), útlevelének fénymásolata. - Magyarországon használt összes és valamennyi előző nevének feltüntetése. - Pontos és olvasható külföldi lakcíme. - A szolgálati időre vonatkozó okmányok csatolása, ezek hiányában a munkaviszony pontos felsorolása (a magyarországi munkáltatók neve, címe, a munkaviszonyok időtartama, kezdettől a végéig). - Ha a kérelmező már nyugdíjasként távozott Magyarországról, akkor az előző pontban feltüntetettek helyett a nyugdíjfolyósítási törzsszámát és az utolsó magyarországi lakcímét kell közölni. - A hozzátartozói (özvegyi) nyugdíjigényekre is a fentiek vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy az özvegyi nyugdíjbejelentéshez rendszeresített igénybejelentő lapot kell kitöltése, továbbá a kérelemhez csatolni kell a házassági és halott anyakönyvi kivonatok fénymásolatát. 5

6 A kitöltött, hitelesített és mellékletekkel ellátott igénybejelentő lapot nem a külképviseletnek, hanem közvetlenül a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére kell megküldeni. Címe: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a. Telefon: Fax: A fenti információk tájékoztató jellegűek. Részletes és pontos tájékoztatásért ugyancsak a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot kell megkeresni. Ennek elmulasztása esetén a külképviselet anyagi felelősséget az adott információkért nem tud vállalni. 6