A SZEF-ÉSZT Unió tiltakozó gyűlése a társadalombiztosítási reform törvénytervezete ellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEF-ÉSZT Unió tiltakozó gyűlése a társadalombiztosítási reform törvénytervezete ellen"

Átírás

1 A SZEF-ÉSZT Unió tiltakozó gyűlése a társadalombiztosítási reform törvénytervezete ellen A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) tagszervezetei egyaránt kifogásolják, hogy érdemi társadalmi párbeszéd nélkül, a közvélemény kellő és közérthető előzetes tájékoztatását mellőzve került az Országgyűlés elé az ország valamennyi állampolgárát közvetlenül és jelentősen érintő törvényjavaslat az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról. Az egészségügyi kormányzat képviselői a SZEF november 28-án erről rendezett fórumán is csupán a tárca eddigi érveit ismételték, nem adtak meggyőző válaszokat az érdekképviseletek, a lakosság aggodalmaira, fenntartásaira. Közben pedig a kormánykoalíció mintha meg sem hallaná a tervezett reform elemi erejű társadalmi elutasítását. Ezért a két konföderáció szövetségeként működő SZEF-ÉSZT Unió december 8-án, szombaton délelőtt tiltakozó nagygyűlést tartott a fővárosban a Hotel Benczúr Budapest termében. A résztvevők így fejezték ki határozott közös akaratukat: Ezt a törvénytervezetet ne szavazza meg az Országgyűlés december 17-én! A tiltakozó demonstráción beszédet mondott dr. Szabó Endre, a SZEF-ÉSZT Unió elnöke, dr. Vígh László, az ÉSZT elnöke és Varga László, a SZEF elnöke. Felszólalt Fekete Valéria, az Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (EDDSZ) Pest megyei elnöke, Bákovics Sarolta, a budapesti II. sz. Belklinika asszisztense és dr. Kuti László, a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének (TUDOSZ) elnöke. Az alábbiakban közreadjuk a beszédek és felszólalások teljes szövegét. Dr. Szabó Endre, a SZEF-ÉSZT Unió elnöke: Súlyos hiba érzéketlennek lenni a társadalom hangjára Dr. Szabó Endre, a SZEF-ÉSZT Unió elnöke a tiltakozó gyűlésen elhangzott beszédét a megdöbbenés, az aggodalom, a tiltakozás és a felelősség gondolatkörére építette. A demokrácia, a jogállamiság egyik leglényegesebb elemének, értékének nevezte a társadalmi párbeszédet, a közmegegyezésre törekvést. Megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy ez ma súlyos

2 csorbát szenved, mondhatni válságjeleket mutat, mondta. Ezt általában sem engedhetjük meg, de különösképpen nem az olyan nemzetstratégiai kérdésekben, mint az egészségügy és a társadalombiztosítás. Nem emlékszem, hogy több évtizedes érdekképviseleti munkám során egy törvényjavaslatot ilyen széleskörű társadalmi érdeklődés, ilyen elementáris kritika és jobbító szándékú törekvés jellemzett volna. Éppen ezért súlyos hiba, hogy a törvényelőkészítők érzéketlenek a társadalom hangjára, a társadalmat képviselő szervezetek megjegyzéseire, javaslataira. Egyes esetekben egyenesen arrogáns módon visszautasítóak. Ezt nem engedhetjük meg. Ez ellen fel kell emelnünk a szavunkat. Nem engedhetjük meg, hogy rövidtávú koalíciós vagy hatalmi érdekektől, szándékoktól vezérelve olyan megállapodások, törvényjavaslatok készüljenek, amelyek nem találkoznak a társadalmi közmegegyezés minimumával sem. Aggodalmat kelt, hogy ez az öszvér egészségbiztosítási törvényjavaslat, amelyet a kormánykoalíció pártjai a parlament elé terjesztettek, már egyik kormányzó párt álláspontját sem tükrözi, egyik sem tekinti magáénak. Az SZDSZ képviselői azért nem, mert ők mint hangoztatják magánbiztosítói rendszerben képzelték el a jövő egészségbiztosítását. Az MSZP képviselőinek több mint száz módosító javaslata is azt jelzi, hogy ők sem elégedettek a beterjesztett törvényjavaslattal. Ez az egészségbiztosítási elképzelés magában hordozza a működésképtelenség kódját. Ennek pedig az állampolgárok, az egészségügyi szolgáltatásokra szorulók lesznek a kárvallottjai, és azok az egészségügyi dolgozók, akik már az eddigi intézkedések miatt is gyakran szembekerültek saját esküjükkel és szakmai meggyőződésükkel. Önhibájukon kívül nem egyszer kényszerültek konfrontációra betegeikkel. Kötelességünk és felelősségünk, hogy erre a veszélyre, a törvény működésképtelenségére felhívjuk a társadalom figyelmét. Tiltakozásunk alapvetően arra irányul, hogy a mi járulékainkból képződött milliárdos kasszát ne osszák meg profitérdekelt magánbiztosítókkal. S erről a kasszáról ne döntsenek azok nélkül, és azok feje felett, akik napi megélhetési gondjaik mellett is becsülettel fizetik a járulékot, hogy a nemzeti kockázatközösség és a szolidaritás révén biztosítva legyen a nekik szükséges egészségügyi ellátás. Az az álláspontunk tehát, hogy a társadalmi egészségbiztosításban nincs helyük a magánbiztosítóknak. A magánbiztosítók maradjanak saját pástjukon, ahol már ma is működnek: a kiegészítő egészségügyi szolgáltatások piacán, amely egyébként fontos szerepet tölt be az egészségügyi ellátásban. Természetesen nem gondoljuk, hogy a magyar egészségügyben mindent változatlanul kell hagyni. Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi Országos Egészségbiztosítási Pénztárat korszerű, valóságos biztosítóvá, a társadalom szigorú ellenőrzése alatt álló intézménnyé kell fejleszteni. Olyan szervezetté, amely ésszerűen takarékos gazdálkodó módjára biztosítja az egészségnyereséget, amelyet nem a magánbiztosító profitjának gyarapítására fordítja, hanem az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelésére, az ehhez szükséges feltételek javítására. Tehát tiltakozunk a törvényjavaslat jelenlegi szándékai ellen, de készek vagyunk a társadalombiztosítás, az egészségbiztosítás átalakítására, egy egységes szerkezetű biztosító életrehívására. A magyar szakszervezetek mindig felelősséget tanúsítottak. Ebben különösen élen járt a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, ide sorolva a SZEF-ÉSZT Uniót is. Mi sohasem folytattunk látványpolitizálást. Sohasem tekintettünk célunknak a konföderációk vezetőinek sztárolását. Fontos célnak tartottunk viszont az értelmes párbeszédet. Nem egyszer nagy nehézségek árán is elfogadtunk olyan kompromisszumokat, amelyekről úgy véltük, hogy az ország érdekeit szolgálják. A kormányt, a koalíciós pártokat, az országgyűlési képviselőket a felelősségükre emlékeztetjük. Legyenek tudatában annak, hogy egy olyan kiemelkedően fontos társadalompolitikai kérdésről döntenek, mint az egészségügy, a társadalombiztosítás átalakítása, amelyről tudják, hogy nem élvezi a társadalom többségének bizalmát. Ne engedjenek az idő szorításának!

3 Meggyőződésem, hogy ha ebből a felelősségből kiindulva készek lesznek a napirendről levenni ezt a törvényjavaslatot, akkor ez növelheti a presztízsüket, biztonságosabbá teheti a koalíció további működését. Ellenkező esetben pedig ma még beláthatatlan társadalmi következményekkel járhat a döntésük. Azt kérjük tehát a parlamenti képviselőktől, hogy december 17-én, a végszavazáskor jusson eszükbe a felelősségük, és a társadalom, a betegek, az egészségügy iránt elkötelezett módon szavazzanak egy, a jelenleginél jobb törvényjavaslat előkészítése érdekében. Ez az előkészítés mielőbb kezdődjék meg érdemi párbeszéddel, amelynek keretében kerüljön vitára a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal alternatív törvényjavaslata is. Ennek a vitának az eredményeként, a társadalmi közmegegyezés minimumának elérésére törekedve belátható időn belül kerüljön a parlament elé egy olyan új törvényjavaslat, amelyet majd mi is el tudunk fogadni. Dr. Vígh László, az ÉSZT elnökének beszéde: Az egészségünk nem áru, hanem a legnagyobb érték! Ha most rossz törvényt hoz az Országgyűlés, akkor az hosszú távra meghatározza az egészségügy és az egészségbiztosítás mozgásterét, egyúttal a betegként és dolgozóként részt vevők, tehát a 10 millió magyar állampolgár egészségügyi ellátásának színvonalát. Ilyen horderejű változást csak társadalmi közmegegyezéssel hatástanulmányok, a végrehajtás időtényezőjének figyelembevételével lehet eredményesen a kitűzött célokat elérően szolidaritás, alapellátás, kiegészítő ellátás, stb. a szabályozást végrehajtani. Szakszervezetként nemcsak a tagjaink, hanem az egész társadalom érdekében követeljük egy új és valóban reform értékű egészségügyi és egészségbiztosítási koncepció kimunkálását, amiben mi is részt kívánunk venni. Az egészségügyi alapok privatizációja negatívan befolyásolja a szolidaritást, csökkenti a hátrányos helyzetűek hozzáférését és rontja az egészségügyi rendszer teljesítőképességét... (Az Egészségügyi Világszervezet - WHO állásfoglalása) Miért fontos ez nekünk? - Tisztában vagyunk azzal, hogy a koalíció a rendszerváltás utáni időszak legveszélyesebb törvénytervezetet készül elfogadni a lehető leggyorsabban, december 17-én? - Tudjuk-e, hogy a nemzetközi kötelezettségeink miatt visszafordíthatatlan, az egészségügyi ellátást évtizedekre meghatározó folyamat mögött a legminimálisabb társadalmi konszenzus sincs meg? - Tudjuk-e, hogy a nemzeti kockázatközösségre épülő társadalombiztosítás nem a kádárrendszer haldokló öröksége, hanem a XX. századi európai civilizáció egyik legnagyobb vívmánya? - Józan megközelítés, ha a társadalombiztosításnak a döntéshozók felelőtlensége miatt rogyadozó épületét a felelősök felrobbantják ahelyett, hogy végre megújítanák azt? - Tudjuk-e, hogy a kormány változatában szereplő, nyereségérdekeltségen alapuló rendszernek semmi köze a nyugaton működő nonprofit több-biztosítós rendszerekhez? - Tudjuk-e hogy a nemzetközi szervezetek és tapasztalatok szerint a törvény elfogadása a mai magyar egészségügy számtalan problémáját csak fokozni, a költségeket csak növelni, az ellátás hatékonyságát pedig csak rombolni képes?

4 TILTAKOZUNK szolidaritás alapú egészségbiztosítás üzletivé tétele ellen, TILTAKOZUNK a félrevezetés, logikátlan, szakszerűtlen, a munkavállalókat és az összlakosságot sújtó, kapkodó és rohanó törvényhozás ellen, TILTAKOZUNK a logikátlan sorrendiség ellen. Először az egészségügyet kellett volna rendbe tenni, utána a egészségbiztosítást (egyik kórházból a másikba, közben meghal a beteg) TILTAKOZUNK az ellen, hogy még mindig nem sikerült a legfontosabbat, a mindenkit érintő alapellátást konkrétan megfogalmazni, TILTAKOZUNK az orvosképzés és szakdolgozói képzést is végző klinikák működésének biztosítók általi zagyva finanszírozási elképzelése ellen, TILTAKOZUNK a beteg emberek anyagi helyzete alapján történő megkülönböztetése ellen, TILTAKOZUNK az egészségügyben és a társadalombiztosításban dolgozók helyzetének bizonytalansága ellen, TILTAKOZUNK egy olyan rosszul elkészített törvény ellen, amit még 200 kormánypárti és összesen több mint 500 módosító indítvánnyal sem tehető működővé, u.i. az illetékesek beismerése szerint tovább miniszteri és egyéb utasítás, rendelet kell még a működőképességhez. Varga László, a SZEF elnökének beszéde: Még nem késő felelős döntést hozni! Tisztelettel köszöntök minden ÉSZT-es és minden SZEF-es kollégát! Aki egy fórumon, gyűlésen, demonstráción mindegy az elnevezés későn kap szót, az hátrányos helyzetű lesz, mint az a sok százezer állampolgár, akik Magyarországon ma leginkább érintettjei annak az egészségbiztosítást átalakító törvényjavaslatnak, amely ellen mi tiltakozunk. Nem vagyok orvos, nem vagyok közgazdász. Egyszerű pedagógus vagyok, akinek az élete úgy alakult, hogy szakszervezeti vezetővé vált. Pedagógusként és szakszervezeti vezetőként is sokszor találkoztam a hátrányos helyzettel. Azt viszont pontosan tudom mert megkérdeztem a hozzáértő kollégákat, hogy a járulék nem költségvetési pénz. A járulék fölött nem a kormánynak van hatalma, hanem azoknak kellene, hogy legyen, akik azt befizetik. A járulékot azért fizetjük, hogy betegség esetén gyógyíthatók legyünk. Nemcsak magunkért, mert amikor fizetjük, egészségesek vagyunk, de mások gyógyításra

5 szorulnak. Amikor meg mi szorulunk orvosra, akkor annak költségeit mások befizetéseiből fedezik. Tisztelt Kollégák, kedves Barátaim! Az, ami jó másfél hónapja zajlik amióta a szakszervezetek elé tették az egészségbiztosítás átalakításának koncepcióját, számomra érthetetlen. Elkezdtük értelmezni a koncepciót, mindazt a rendkívül súlyos változást, amit a koncepció előrejelez. De a törvényjavaslat már be volt terjesztve, tehát valójában már se nemet, se igent nem tudtunk mondani róla az érdekegyeztetőnek és tárgyalásnak nevezett eseményen. Miért ez a nagy sietség? Hova rohanunk? Az, ami azóta lezajlott, egy dolgot bizonyított be a számomra. Azt, hogy az a mechanizmus, az az eljárásmód, amely az elmúlt 18 évben kialakult, alkalmatlan arra, hogy egy ilyen nagy horderejű, az egész társadalmat alapvetően érintő átalakítást végigbeszélhessünk. Alkalmatlan arra, mert az elmúlt 18 év nem tudott kialakítani olyan politikai konszenzust ebben az országban, amelyre ráépülhetne ez a legalább évig ható, nagy horderejű reform. Én ezt tartom a legnagyobb gondnak. A kormány, a kormánypártok úgy viselkednek, mint II. József. Na, nem annyira felvilágosultan, hanem annyira abszolutista módon. Tulajdonképpen reformot csinálnak nekünk, ha belegebedünk is. (Taps.) Ez elfogadhatatlan. Nem én említettem ma itt először történelmi analógiát, szó esett a reformkorról is. Történelemtanárként hadd jegyezzem meg, hogy az az időszak a kiegyezés után volt. Ez nagyon fontos, mert azt bizonyítja, hogy a magyar történelemnek vannak olyan pillanatai, amikor képesek vagyunk egy nagy levegőt venni és újrakezdeni valamit. Nem sok ilyen pillanata volt történelmünknek. Ilyen volt a kiegyezés ideje, amikor idegen hatalommal kellett kiegyeznünk. De meg tudtuk tenni. Elég csak itt Budapesten körülnézni, hogy milyen fejlődést indított el. De elég csak az oktatási törvényre, a nemzetiségi törvényre és sok olyan, az akkori Európában is korszerűnek számító jogszabályokra gondolni, amelyekhez hasonlókat ma is hiányolunk. Ma nem idegenekkel kellene kiegyeznünk, hanem saját magunkkal. A politikának, és a politikai kiegyezést követően a társadalomnak kellene egyezségre jutnia. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor sokkal többet veszíthetünk, mint azt, hogy privatizált lesz-e az egészségügy vagy sem. Számomra ez a legkeserűbb. Nem a szakmai része, mert ahhoz én nem értek. Az a legkeserűbb, hogy elveszni látom azt az utolsó esélyt, amire alapozhatnánk egy korszerű, XXI. Századi Magyarországot. Két jelvény látható itt a falon a SZEF és az ÉSZT emblémája, és alattuk az, hogy Még nem késő. Igen, komolyan azt gondolom, hogy még nem késő. És a felelősség, hogy el ne késsünk, ma a kormány, a parlament, a politikai döntéshozók kezében van. Nem azoké a felelősség, akik tiltakoznak. Szabó Endrével és másokkal együtt azt kérem a politikusoktól, hogy amikor döntenek, valóban érezzék ezt a társadalmi felelősséget.

6 Fekete Valéria, az EDDSZ Pest megyei elnökének felszólalása: Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság, egyetértés és EGÉSZSÉG, ezért azt kívánjuk, hogy 1. Felelős Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumi vezetés jöjjön létre, amelynek el kell készítenie az Alkotmánynak az egészségügyi és egészségbiztosítási törvényeknek megfelelő egészségpolitikát. Kerüljön elfogadásra az Európai Szociális Karta társadalombiztosítási kötelezettsége a Parlament által. 2. Haladéktalanul kerüljön meghatározásra a kötelező egészségbiztosítás által nyújtandó szolgáltatások köre, szakmai protokollja, és váljon minden jogosult részére ismertté. Haladéktalanul készüljön el a fogyasztóvédelem szabályozó rendszere a biztosított és az egészségügyben dolgozók részére egyaránt. 3. A december 9-ei Petíciónk azonnali tárgyalását, melyben 5 éves bérfelzárkóztatási programot kértünk. Mindenek előtt kössük meg az ágazati kollektív szerződést, mellyel garantáljuk az ágazati munkavállalók bérezését, hivatásuk gyakorlásának feltételeit és foglalkoztatási szabályaikat. 4. Részvételi demokrácia biztosítását érdemi érdekegyeztetéssel, ahol a tárca által elmulasztott alapkötelezettségeket és jogokat kell megtárgyalni, mint pl. a bérfejlesztés ellenőrzését, vagy az egészségügyben elrendelhető túlmunkát, ügyeletet. 5. Az egészségügy korszerűsítését, valamennyi érintett közreműködő bevonásával és egyetértésével a társadalom nyilvánossága előtt, a közvélemény hiteles és folyamatos tájékoztatásával, mely mindeddig elmaradt. Az állampolgárok, a járulékfizetők döntsék el, hogy a járulékokból és közpénzből fenntartott társadalombiztosítás profit, azaz pénzügyi nyereség forrása lehet-e egészségnyereség helyett. 6. Valódi közteherviselést, így különösen a járulékfizetésben. Az állam tartsa tiszteletben az önkormányzatok törzsvagyonát megtestesítő egészségügyi intézményeket! Garantálja azok tulajdonban maradását, és ne engedje a vagyon tőkeemeléssel való eltűntetését a Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyonához hasonlóan. A kormány teremtse meg az önkormányzatok részére kormánygaranciával a hosszú lejáratú belföldi és európai Uniós hitelek felvételét az intézmények megfelelő színvonalra emelése érdekében. 7. A kormány a privatizációs bevételekből pótolja mivel egyetlen egy fillért sem kapott a társadalombiztosítási alap a privatizációs bevételekből - azt a több, mint 220 milliárd járulékhiányt, amelynek zöme behajthatatlan követelésből áll.

7 8. A társadalombiztosítási alapok ellenőrzésének soron kívüli megteremtését a munkavállalók és munkaadók részéről. Igazságos, méltányos, átlátható, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségén alapuló finanszírozási rendszer kialakítását. 9. A modellkísérletekbe, így az irányított betegellátásba bevont betegek felvilágosított beleegyező nyilatkozatát, a modellkísérletek, így az irányított betegellátás nyilvánosság előtti ellenőrzését, a kispórolt pénzek profittá válásának bemutatását. 10. Az egészségügyi ágazatban dolgozók egységes közszolgálati jogviszonyának megteremtését, emellett valódi, szabad választáson alapuló más munkavállalói, vagy szerződéses jogviszony létesítésének lehetőségét. 11. A biztosított, a beteg kartonján, kórlapján, zárójelentésén feltűntetett és általa ismert beavatkozások és alkalmazott terápiák, gyógyszerek kerülhessenek csak elszámolásra, a szolgáltatással egyenértékű módon, a hamis adatokkal generált álteljesítmények értéken aluli finanszírozásával szemben. 12. Haladéktalanul kerüljön sor a 10 éve folyó hamis adatokon alapuló, a valósággal össze nem egyeztethető finanszírozási rendszer teljes felülvizsgálata, a privatizált szolgáltatók részletes elemzése a profit keletkezésének bemutatásával. Legyen népszavazás e sorsdöntő kérdésben! Legyen béke, szabadság és egyetértés az egészségügyben érdekelt szereplők széles körében, mert ezzel 10 millió magyar állampolgár közérzetét, egészségét és gyógyulását tudjuk szolgálni! EDDSZ - ATV döntése, elhangzott a Nemzeti Egészségügyi Tanács február 28-i parlamenti nyílt ülésén Budapest, február 26. Az EDDSZ süket fülekre talált ezért július 22-én országos sztrájkokat hirdetett. Ez a sztrájksorozat novemberében zárult. A második Gyurcsány-kormány indoklás nélkül, egyoldalúan beszüntette a sztrájktárgyalásokat. Az EDDSZ ma sem tud ennél többet mondani, csak azt, hogy 2002 óta a harmadik kormány sem tesz eleget a kampányígéreteinek. Az EDDSZ nem érti, hogy a SZEF mire vár, még meddig tűri el, hogy követeléseit a kormányok figyelembe sem veszik. A közszféra legutóbbi bérmegállapodása is elfogadhatatlan az EDDSZ számára, mert a közalkalmazottiságukat önhibájukon kívül elvesztő munkavállalókról következetesen nincs szó. Az EDDSZ számára elfogadhatatlan a köztisztviselők és a közalkalmazottak közötti óriási bér- és keresetkülönbség is. És hogy mi van a társadalmi egészségbiztosítással? Aktuális kormányunk még mindig azt hiszi, hogy a munkavállalók határozott tiltakozása ellenére rendelkezhet járulékairól és odaadhatja azt gazdasági társaságoknak profitra és extra nagyságú működési költségre. Lelke rajta.

8 AZ EDDSZ ismételten felszólítja a SZEF-et, hogy segítse elő a munkavállalók és érdekképviseleteik egységes és erőteljes összefogását az álszent és hazug kormány politikával szemben. Bákovics Sarolta, a budapesti II. sz. Belklinika asszisztensének felszólalása: Érdemi választ követelünk az aggályainkra Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) képviseletében felszólaló Bákovits Sarolta, a budapesti II. sz. Belklinika vezető asszisztense történelmi áttekintéssel kezdte felszólalását. Utalt arra, hogy 131 éve, a reformkorban született egy törvénycikk, amely előírta, hogy a legszegényebbeket ingyen kell gyógyítani. Onnan kezdve sorra alakultak Magyarországon a biztosítási pénztárak az ipari és a gyári munkások számára. Ezzel párhuzamosan megjelentek a szakszervezetek, amelyek szavazati joggal mindig jelen voltak ezekben a pénztárakban januárjában született az Elnöki Tanácsnak egy rendelete, amely kimondta, hogy egységesítik a társadalombiztosítást. Az előző kormányzat idején eltörölték ezt a jogszabályt és innen kezdődtek a problémák ban egy vezető politikusunk azt mondta: nemzeti kockázatközösségben kell tartani az egészségügyet, különben a gazdagok és a szegények külön biztosítója jön létre. Ez elhangzott. A szakszervezeteknek jogosítványuk van arra, hogy a kormány tárgyaljon velük. Az egészségbiztosítási reform ügyében ez érdemi módon nem történt meg. Most már elismerik, hogy nem volt érdemi egyeztetés. Ha valamilyen szinten próbáltak is egyeztetni velünk, annyira rövid időt adtak a dokumentumok áttekintésére, hogy lehetetlenség volt valóban megismerni azokat. A Medián felmérése szerint a társadalom 60 százaléka egyértelműen elveti az Országgyűlésnek beterjesztett törvényjavaslatot. Európa számos országában folyik és folyt ilyen jellegű átalakítás, de nincs egységes vélemény és tapasztalat arról, hogyan is kellene ezt a rendszert kialakítani. Nincs egyértelmű modell. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO világosan megfogalmazta: az egészségügyi alapok privatizációja negatívan befolyásolja a szolidaritás elvének érvényesülését, csökkenti a hátrányos helyzetűek hozzáférését és rontja az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességét. Azt is nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy az üzleti elvű finanszírozás költségei jelentősen magasabbak a korábbiaknál, mert az új pénztárak bevezetése és fenntartása tetemes összegbe kerül. Enélkül nem tud működni. A másik szempont, ami miatt tiltakoznunk kell, hogy a biztosítók pénztárai szerződni fognak bizonyos egészségügyi intézményekkel, s a biztosítottjuk csak abba a korházba, rendelőbe mehet, amelyikkel az ő pénztára szerződést kötött. Nincs tehát szabad orvosválasztás. Ez a jogunk is sérül. Az egészségügyi kormányzat azt állítja, hogy mindez a betegek érdekében történik. Nincs azonban meggyőző kép arról, hogy az átalakítás miként fog a mainál jobb feltételeket,

9 jobb színvonalú egészségügyi szolgáltatást teremteni a ma és a jövő nemzedéke számára. Nem támogatható egy olyan törvényjavaslat, amelyből nem derül ki egyértelműen, hogy mire számíthatunk. Nem várható el a társadalomtól egy olyan megoldás támogatása, amelyben bizonytalan az alacsony jövedelemmel rendelkezők, a szegények, a hátrányos helyzetűek és az idősek gyógyítása, egészségmegőrzése. Nem látható az sem, hogy mi lesz velünk, egészségügyi dolgozókkal, a bérünkkel, a továbbképzésünkkel, mi lesz azokkal, akik a közszolgálati jogviszonyukat a változás miatt elveszítik. Milyen garancia van arra a szakmai és anyagi előmenetelre, amely szükséges ahhoz, hogy nyugodt körülmények között, gyarapodó szakmai ismeretekkel lássuk el a feladatainkat. Ez ugyanis a feltétele a minőségi betegellátásnak. Közvetlen érdekünk tehát, hogy összefogva tiltakozzunk a tervezett változtatások ellen. Egyetlen bajom van ezzel a mi mai tiltakozó gyűlésünkkel. Az, hogy nagyon kevés fiatalt látok itt közöttünk. Pedig most az ő jövőjükről is szó van. Nagy szükségünk lenne arra, hogy agilisak, aktívak, erősek legyenek. Most fontos a fiatalok figyelmét felhívnunk arra, hogy létre kellene hozni egy egységes, összefogott, pártállástól és a vezetők érdekeitől független erős szakszervezetet. Azért, hogy kiálljunk az érdekeinkért és a jövő generációért is. dr. Kuti László, a TUDOSZ elnökének felszólalása: Merénylet az egészségbiztosítás ellen Hölgyeim és Uraim! Barátaim! Sorstársak! Egyetértek a kormánnyal abban, hogy nem megfelelően működik az egészségügy. De ha nem jól működik az egészségügy, akkor azon kell változtatni, ami nem jó benne, és nem azon, ami jó. Különben úgy járunk, mint az egyszeri ember, akinek fájt a gyomra és kihúzatta az összes fogát, mert ha nem eszik, akkor a gyomrával sincs probléma. Körülbelül ez a helyzet velünk is. Egyetértek a kormánnyal abban, hogy pazarlás van. De nem tudok egyetérteni azzal, hogy az ablakon kiszórt pénzt most szervezetten, külső magánzsebekbe visszük be. A pénzt azok javára kell fordítani, akik azt összeadták. Azok javára, akik évtizedek hosszú sora óta azért adták össze, hogy az egészségük biztosítva legyen, hogy a magyar munkavállalók, a magyar társadalom, Magyarország lakói megfelelő, elviselhető és a biztosító által fizetett ingyenes egészségügyi ellátásban részesüljenek. A feladat a pazarlás eltüntetése, és nem az, hogy a járulékfizetők pénzét kivigyék a magánbiztosítók zsebébe. A magyar egészségbiztosítás az 1800-as években indult. Onnan kezdve mindig hányatott sorsú volt. Néhány nagy politikus fémjelezte ennek a sorsnak a kegyetlen fordulóit. Köztük Rákosi Mátyás, Antall József, Orbán Viktor elég sok merényletet követett el az egészségbiztosítás ellen. Gyurcsány Ferenc most készül a merényletre. Az első merénylet az egészségbiztosítási rendszer államosítása volt. Akkor, az ötvenes évek elején elvették azt a vagyont, amit a magyar munkavállalók és munkáltatók összeadtak. Nemcsak azt vették el, amit befizettek, hanem azt is, amit az akkori biztosítási rendszer vezetői gazdálkodásukkal megteremtettek. A bérházaktól kezdve nagyon sok mindent.

10 A kilencvenes évek elején Antall József idején megteremtették az egészségbiztosítási önkormányzatokat, tehát az egészségügyi ellátás visszakerült a befizetők ellenőrzése alá. De nem adták vissza a vagyont! Holott a kilencvenes évek elején sok mindenki visszakapta az elvett vagyont. Kivéve mi a saját vagyonunkat, amit összegyűjtöttünk, és amellyel az elődeink jól gazdálkodtak, s amely az ötvenes évek elejéig nagyon jól működött. Ezt a vagyont nem kaptuk vissza. Hogyan működjön az egészségbiztosítási rendszer, ha elveszik tőle azt, amitől működhet? Nem funkcionálhat jól az egészségbiztosítási rendszer, ha a költségvetés megsegítésére használják azt a pénzt, amit befizetünk! De még ez a kibontakozó önkormányzat is, - amely már kezdeti eredményeket mutatott zavart egyes politikusokat. Ezért az Orbán-kormány idején megszüntették. Visszaállamosították a rendszert, hogy továbbra is segíthessék a magyar költségvetést abból a pénzből, amelyet nem erre szántunk. Hanem arra, hogy mi, akik befizetjük a járulékot, normális egészségügyi ellátásban részesüljünk. És most készül az újabb merénylet. A mi pénzünk valakiknek a hasznát fogja növelni! De nem a mi egészségünk javára szolgál. Ez az, amit nem fogadhatunk el. Ez az, amire azt mondjuk külön-külön és együtt is: ezt nem! Mi azt akarjuk, hogy azt a pénzt, amit erre szánunk, azok használják, akik befizetik. Azok dönthessenek róla, akik befizetik, és mindig arra fordítsák, amire adtuk: a saját egészségünkre. Ez az, ami nekünk fontos. A nagy politikust nem az jellemzi, hogy következetesen adakozik az egészségügyre. Az igazán nagy politikus el tudja ismerni azt, hogy rosszul döntött, ezért változtat a döntésén. Akár merőben ellentétes dolgot is képes képviselni, mert ki meri mondani azt, hogy rosszul döntöttem, és ki meri mondani, hogy változtatok, és másként fogok dönteni. Ezért kérjük a kormánytól, a parlamenti képviselőktől: gondolják végig, bírálják felül a döntésüket. Hátha képesek annak elismerésére, hogy rosszul döntöttek! Döntsenek jól és vonják vissza ezt a törvénytervezetet! Kezdjenek el érdemi vitát a társadalom, az érintettek képviselőivel, hogy kialakulhasson egy olyan egészségbiztosítási rendszer, amely jó és mindannyiunk javát szolgálja. Ezért követeljük a magyar parlament képviselőitől, hogy ismerjék el: rossz a döntés, visszavonjuk, nem szavazzuk meg. Azért, hogy a társadalom képviselőivel együtt ki lehessen dolgozni egy új egészségbiztosítási rendszert. Olyat, amely mindannyiunk előnyére szolgál, s amelyet mindannyian el tudunk fogadni.

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 Június 30-án a Pedagógusok Szakszervezete XX. konresszusa elfogadta a szakszervezet 2013-2018 közötti progamját. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE P R O G R

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

SZEF KÖNYVEK SOROZAT 13. KÖZSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN a szakszervezetek nézõpontjából

SZEF KÖNYVEK SOROZAT 13. KÖZSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN a szakszervezetek nézõpontjából SZEF KÖNYVEK SOROZAT 13. KÖZSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN a szakszervezetek nézõpontjából A Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának nemzetközi konferenciája 2004. szeptember 30. október 1. SZEF

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9.

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról Előzmények

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÔ TANÁCSA ALAPSZABÁLYA december

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÔ TANÁCSA ALAPSZABÁLYA december A KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÔ TANÁCSA ALAPSZABÁLYA 1995. december 2 1. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetô Tanácsa (a továbbiakban: KIÉT) az államháztartás keretébe tartozó, a központi

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz.

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz. 1 Szervezet előkészítő javaslat I. Bevezetés helyzetértékeléssel A rendszerváltás viharos gyorsaságú gazdasági átalakulást eredményezett, de a kialakulóban lévő új politikai rétegben nem jött létre közmegegyezés

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Adózás és államháztartás.

Adózás és államháztartás. Adózás és államháztartás. Az állam én vagyok- XIV Lajos ezt nem mondta Miről lesz szó? Adókról általában Jövedelemtermelő csoportok Fogalmak, meghatározások Az adózás lehetséges pontjai Célok, eszközök

Részletesebben

A 2000. év az egészségügyé?

A 2000. év az egészségügyé? A 2000. év az egészségügyé? Interjú Cser Ágnessel Hogyan értékeli Ön a kormányprogram eddigi megvalósulását az egészségügyben? Gógl Árpád egészségügyi miniszter még az Orvosi Kamara elnökeként hirdette

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

A kutya vacsorája. Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között

A kutya vacsorája. Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között A kutya vacsorája Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között Magyarországon az E-alap a 2010-es évben 1376 milliárd forintot kezel, amiből az ország egészségügyi közkiadásainak tetemes része

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

AUTHERIED 100 KONFERENCIA

AUTHERIED 100 KONFERENCIA AUTHERIED 100 KONFERENCIA SOPRON, SZÉCHENYI GIMNÁZIUM 2014. FEBRUÁR 3-4 1 A közpénzekkel és a közvagyonnal való elszámolás/elszámoltatás helyzete Magyarországon (Nyikos László előadása) Az előadásban használt

Részletesebben

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV 18 PONTBA N dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke 1. E-alap : Egységes, egy nemzeti kockázat közösségen

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Prof. Dr. MIHÁLYI Péter: Az egészségügyi reform fő irányai és az egészségpénztárak kapcsolata 2006. november 9. 1 Mi a baj a magyar egészségügyben?

Részletesebben

OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről

OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2003. március 3-i üléséről 1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói, munkaadói és kormányzati oldala az Európai Unióhoz történő csatlakozással

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Fizetés és juttatások A környező infrastruktúra minősége Helyszín (ország,

Részletesebben

Tisztelt korkedvezményben érintett kollegák!

Tisztelt korkedvezményben érintett kollegák! Tisztelt korkedvezményben érintett kollegák! Biztos információk alapján a jelenlegi kormány a megváltott - pénzben megfizetett - "töredék" időt nem akarja elismerni, jóváírni, csak az egész évet! Holott

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Ezúton adnék egy tájékoztatást és a végén egy szavazást kérnek Tőletek.

Ezúton adnék egy tájékoztatást és a végén egy szavazást kérnek Tőletek. Tisztelt Titkár/Elnök Asszony/Úr! Ezúton adnék egy tájékoztatást és a végén egy szavazást kérnek Tőletek. Tájékoztatás 2011. év meglehetősen nehéz év volt. A kormány egyoldalúan megszüntette az OÉT-et.

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója - Amikor megterveztük ezt a Szakmai disputát, akkor úgy látszott,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

.ti1.4z9ala EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. Hiv. szám : K/3291. Iktatószám: 12527/2015/PARL

.ti1.4z9ala EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. Hiv. szám : K/3291. Iktatószám: 12527/2015/PARL ni. 1~~icacs EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA Iktatószám: 12527/2015/PARL Hiv. szám : K/3291. Szabó Sándor országgyűlési képviselő részére MSZP.ti1.4z9AlA Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön által feltett

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-1028/2006. TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE MELLÉKLET: 1 E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 22-I

Részletesebben

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban a reform Parlamenti munka Tanyaprogram készül Szabálysértési reform Közbeszerzési tanácsok Európai Unió Környezetbarát feszutiválok Négyes metró Pályázatfigyelõ

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve 2013-2016 I. RÉSZ... 3 BEVEZETÉS... 3 AZ ET JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 AZ ET ELKÉSZÍTÉSE, ELFOGADÁSA, BEVEZETÉSE ÉS TARTALMA... 3 II. RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. május 3. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu J a v a s l a t o k a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos

Részletesebben

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről MEGÁLLAPODÁS a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről Preambulum 1., 2013 decemberében a Bizottság

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.) FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. június 28-án, kedden, 11 óra 34 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Czike László könyvajánló kritikája Dr. Szabadi Béla: Kényszerpályák, tévutak (Dr. Szabadi BT, Budapest, 2010.) című könyvéről Teljesen újszerű, hiánypótló könyv ez! Dr. Szabadi Béla - aki 1998-2002. között

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM!

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM! A NYÍRLUGOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA KÜLÖNSZÁM 2010. szeptember B E S Z Á M O L Ó Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről Ismét eltelt négy év. Az 1990. szeptember 30-i első szabad önkormányzati

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról 175. sz. Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1994.

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

K i n c s e s G y u l a

K i n c s e s G y u l a A beteg felelőssége, mint az eredményes terápia kulcsa Dr. Kincses Gyula TEREK egyesület 2011. november 1/9 Megközel zelítések Történetileg (a társadalombiztosítás boldog korszakában): Az embereknek megvan

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben