Egészségbiztosítási rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségbiztosítási rendszer"

Átírás

1 Az egészségügyi rendszer Egészségbiztosítási rendszer Célja: A lakosság minél tovább, minél jobb életminőségben éljen Eszközei: Megelőzés és gyógyítás EKF Biztosítás előre meghatározott esemény bekövetkezése esetén előre meghatározott feltételek szerint előre meghatározott díjfizetés ellenében (kockázat alapú) szolgáltatás finanszírozása, kártérítés, vagy kárenyhítés Egészségbiztosító (nemzeti kockázatközösségen alapuló, nemzeti szolidaritás elvű előre meghatározott esemény - egészségügyi ellátási szükséglet - egészségi állapot változása miatt bekövetkező keresetvesztés pótlása (TP, GYÁP, baleseti TP, GYED, TGYS) előre meghatározott feltételek: az egészségbiztosítási szolgáltatások vásárlására, illetve igénybevételére vonatkozó jogszabályok, szabályozások összessége (pl.: járulékköteles jövedelem) díjfizetés ellenében járulékfizetés: - jövedelem-arányos - normatív (jogosultak) szolgáltatások költségének utólagos megtérítése, megtéríttetése - E. Alapnak - ha indokolatlan volt az igénybevétel - ha az igénybevétel elrendelésére nem volt feljogosítva - ha az igénybevételre 3. fél mulasztása vagy károkozása miatt került sor - más biztosítónak ellátások külföldön történő igénybevételekor - biztosítottnak térítésköteles külföldi ellátás visszatérítése Az egészségügyi rendszerek típusai Bismarcki-modell (szolidaritás, mint alapelv, 1883,Németország) Beveridge-modell (1944, Anglia) USA-modell. Bismarcki modell Biztosítottak közötti szolidaritásra és a munkáltatói hozzájárulásra épül, Vertikális/horizontális szolidaritás (gazdagok-szegények, fiatalok-idősek) Azonos esélyű hozzáférés és jövedelemarányos hozzájárulás. Magyarország a rendszerváltás után, Dánia, Belgium, Norvégia, Japán. 1

2 Beveridge-modell Bismarcki modell Skandinávangolszász modell nemre és anyagi helyzetre való tekintet nélkül mindenkinek joga van a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz. Megvalósul a kvázi ingyenes egészségügy. A rendszert tisztán adóból finanszírozzák, szolidaritás elvének maximális érvényesülésével, de teret enged a magánkórházaknak is. Egyesült Királyság, Új-Zéland. Alapelv ekvivalencia szolidaritás Jogosultak köre munkavállalók rászorulók, később mindenki Forrás járulék adó Elosztás módja időben időben és személyek között Jogalap befizetésekkel szerzett állampolgárság Szervezet államigazg-tól elkülönített önkormányzat államigazgatás része USA-modell Megvalósult a magánfinanszírozás magánellátás módszere. Szabad verseny, szabad választás, maximális egyéni felelősség, Nincs társadalombiztosítás, dominálnak az üzleti biztosítók. A modell fő vezérlőelve a hatékonyság. A rendszer működése során sérül a szolidaritás elve. 2

3 Magyar egészségügyi rendszer első eü. törvény 2 vh. között a lakosság kb. 20%-a biztosított, 50-nél több biztosító működik re alakul át teljesen az eü. rendszer: Megszűnik a magánszolgáltatás Extenzív, tervutasításos Népegészségügy Területi ellátási elv Falusi lakosság Kisiparosok kiszorulnak! Alacsony bérek-hálapénz Szocialista egészségügy Szociális medicina- milyenek az egészségmutatók/életkilátások Ausztriához viszonyítva? 1972: a mezőgazd. dolg.+ a kisiparosok is állampolgári jogon kapják az eü. ellátást. Megnő a biztosítottak száma Ellátórendszer ezzel nem tud lépést tartani. Maradékelv érvényesítése a központi elosztáskor Az egészségügyi reform Magyarországon Az állam és az önkormányzatok szerepének törvényi tisztázása az egészségügy működtetésében A kórházak új vezetési rendszere Betegbiztosítás társadalombiztosítási alapon Törvény az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról Háziorvosi rendszer új finanszírozással --- fejkvóta! Teljesítményfinanszírozás a járó- és a fekvőbeteg szakellátásban Német pontrendszer Homogén Betegség Csoportok (DRGs) Ápolási nap alapú finanszírozás a krónikus betegellátásban Induló privatizáció (gyógyszertárak, háziorvosok) Az egészségügyi reform Magyarországon Egészségügyi törvény Néhány technikai módosítás a finanszírozási rendszerben Adminisztratív ágyszámcsökkentés a kórházi szektorban törvény útján Az egészségbiztosítás átalakítása: megszűnő önkormányzatiság állami felügyelet Rezidens rendszer a pályakezdő orvosok számára állami forrásokból Irányított betegellátási kísérlet (a lakosság 5%-a körében) Népegészségügyi Program a prevenció erősítéséért Rendszerváltás Magánpraxis, eü. vállalkozások, gyógyszergyárak privatizációja. (kb. 16%) Bismarcki szolidaritáselv- DE Potyautasok, Nincsenek egyértelmű terápiás protokollok, nincs jól definiált ellátási csomag, Az emberek nem tekintik biztosítónak a TB-t. Problémás a járulékok beszedése ingyenes és legmagasabb szintű eü. szolg. nem alkotmányos, állampolgári jog. 3

4 Finanszírozás átalakulása Milyen alapelvek mentén szervezhető meg a finanszírozás? FEJKVÓTA KÖLTSÉGVETÉS ESET ÁPOLÁSI NAP FEE FOR SERVICE A magyar egészségügyi rendszer alapjellemzői Osztott felelősség és feladatrendszer az állam, az önkormányzatok és az Egészségbiztosítás között Társadalombiztosítás: önálló egészségbiztosítási alap APEH által gyűjtött járulék, önálló gazdálkodás a lakosság egészét lefedi, gyakorlatilag teljes körű ellátást nyújt, a kiegészítő vagy alternatív biztosítások szerepe marginális kétszintű, a háziorvosra épülő ellátórendszer vegyes tulajdonforma, az önkormányzati és állami tulajdon dominanciájával dualisztikus finanszírozás invesztíció : tulajdonos működési költség : é á Egészségbiztosítási ellátottak Az egészségügy főbb szereplői Szakmai irányítás tulajdonosok finanszírozó szakmai felügyelet szakmai érdekvédelem szakmai szervezetek munkavállalói érdekképviseletek Egészségügyi Minisztérium állam, önkormányzat, beruházó működési költség: OEP invesztíció: tulajdonos ÁNTSz Magyar Orvosi Kamara, szakmai kollégiumok MOTESZ, MKSZ, EGVE, stb. reprezentatív szakszervezetek Beteg-egyesületek, Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) 4

5 Kormány Költségvetés KAMARÁK MOK, GYOK Egészségügyi Minisztérium egyéb minisztériumok KAMARÁK MOK, GYOK Egészségügyi Minisztérium egyéb minisztériumok Intézményfenntartó NGO ÁNTSz Helyi önkormányzatok K ö z i g a z g a t á s Intézményfenntartó NGO ÁNTSz Helyi önkormányzatok APEH K ö z i g a z g a t á s NGO intézmények önkormányzati intézmények Egészségügyi szolgáltatók állami intézmények biztosítottak Egészségbiztosítás NGO intézmények önkormányzati intézmények Egészségügyi szolgáltatók állami intézmények biztosítottak Egészségbiztosítás magyar egészségügy szereplői, kapcsolatrendszerük A magyar egészségügy finanszírozási rendszere A magyar egészségügy forrásai Egészségbiztosítás gyógyító szolgálatok működési költségei Állam népegészségügyi feladatok, (kiemelt) fejlesztések, beruházások, állampolgári jogon járó egészségügyi ellátások Tulajdonos invesztíció (létesítés, pótlás) Állampolgár járulékfizetés, önrész-vállalás biztosítási szolgáltatásoknál, készpénzfizetés a biztosításon kívül eső szolgáltatásokért. Munkáltató járulékfizetés, foglalkozás egészségügy költségei A magyar egészségügyi é szolgáltatások finanszírozási rendszere alapellátás (háziorvosi rendszer) korkorrigált fejkvóta kiegészítések területi pótlék, az orvos szakképesítése, kiegészítő tevékenységek járóbeteg szakellátás tételes elszámolás (pontrendszer alapú tevékenységfinanszírozás) alapja: WHO (ICPM - OENO) klasszifikáció, német pontrendszer adaptált értékei fekvőbeteg ellátás aktív ágyak homogén betegségcsoportok krónikus ágyak differenciált ápolási nap közti reformok Önkormányzati tulajdon:orvosi rendelők, szakrendelők, kórházak. Kollegiális kórházvezetés, ÁNTSZ, MOK Betegjogi törvény. Egészségügy Magyarországon Legfontosabb kérdések Legmodernebb diagnosztika/terápia, Személyi feltételek/fluktuáció/bérek, Műszerezettség/gyógyszerellátás, Kórházi ágyak/ambuláns betegellátás, Prevenció szerepe, Minőségi ellenőrzés, Média szerepe, Hálapénz 5

6 Hálapénz? Örök hálánk? Hálapénz vagy paraszolvencia? Paraszolvencia lehet Egy másfajta felosztás. A betegtől kapott paraszolvencia (ráutaló magatartás?) Elvárt, az orvos által kért paraszolvencia Előny nélkül adott: Hálapénz, Borravaló, Hátrány elkerülése miatt adott paraszolvencia Előnyért adott: Más kárára előny, Más eü. állapotát nem károsító (hotelszolgáltatás, Eltérő szakmai tartalom Orvosválasztás) A beteg előnytől esik el, ha nem fizet Nem kap ellátást -olyat sem, ami térítésmentesen jár. A hálapénz egészségpolitikai jelentősége Mikor tekinthető egészségpolitikai problémának a hálapénz? befolyásolja-e a rendszer teljesítményét? rontja-e a hatékonyságot? vagy a hozzáférés esélyegyenlőségét? 6

7 Örök hálánk? TÁRKI Hálapénz-kutatás Becslések szerint milliárd forint között költ a lakosság évente hálapénzre. Nem változott a hálapénz a szülészek/sebészek körében. (lényegében kötelező a hálapénz) Belgyógyász/gyerekorvosok (a betegek ¾-e ad hálapénzt) A háziorvosoknak adott hálapénz kismértékben nő (betegek ¼-e ad ) Kik szoktak a leggyakrabban hálapénzt adni? Legnagyobb eséllyel a nők, a 60 éven felüliek és a budapestiek fizetnek. Nem a legnagyobb jövedelműek adják a legtöbb hálapénzt! Miért adunk? Hiányában nem kapunk megfelelő szintű ellátást (55%) Valóban hálásak vagyunk (25%) E két ok keveredése (21%) A hálapénz jelenség megítélése Jogellenes 45% Helytelen 43% ugyanakkor az emberek 40%-a szerint a hálapénz nem tekinthető megvesztegetésnek és csak 27%-uk vélekedik úgy, hogy csak az előre adott hálapénz korrupció. 77% szerint a hálapénz egyfajta szolidaritás az egészségügyi dolgozók irányába. Konzekvenciák Uniós monitoring-jelentések kizárólag Mo. esetében hívják fel a figyelmet a hálapénz jelentőségére. A lakosság kevésbé a korrupció részének, inkább bevett jelenségnek tekinti. Az emberek negatívan ítélik meg, de amikor orvoshoz kerülnek, mégis fizetnek 1999-hez képest kis mértékben nő a kifizetett hálapénz. 7

8 Mi a magyar egészségügy problémája? A probléma nem igazán az, hogy rövid a takaró, hanem az, hogy keresztben van. Problémák 3. Az egészségügyi kiadások növekedése: a lakosság elöregedése, a fokozódó fogyasztói elvárások, a technika-technológia fejlődése. Igényekhez képest szűkös források: csökkenő járulék(adó)bevételek, a közkiadások mérséklésére nehezedő gazdasági nyomás. Az egészségügy legfontosabb költségnövelő tényezői 4. Az élettartam meghosszabbodása, ezzel a társadalom korfájának átalakulása; a társadalom elöregedése, a gazdaságilag aktívak és passzívak arányának eltolódása 5. Az egyes betegségek élettel összeegyeztethetővé tétele, ezzel a betegséggel, a fogyatékkal élők arányának növekedése; Az orvostudomány, orvostechnika további ugrásszerű fejlődése várható (gén- és egyéb biotechnológiák). a technológiai fejlődés, a jó prevenció, életmód fejlődése, környezeti káros hatások csökkenése miatt javítják az életminőséget, de növelik a költségeket. Az egészségügy költségnövelő tényezői Szükségletek növekedése (várható élettartam növekedése, korösszetétel változása) Igények növekedése: egyre több betegség válik kezelhetővé. + medikalizáció orvostudomány/technika fejlődése - következmény: a technikailag lehetséges gazdaságilag megengedhető konfliktusa Elöregedő társadalomfenntartható finanszírozás? 8

9 Egy főre jutó átlagos éves egészségügyi kiadás: összes kassza (2003) Igények növekedése 1. Az idősödő népesség egyre több betegséget mutat fel (kieső aktív prevenciós politika hiányában még hatványozottabban). 2. Az elszegényedés, a gazdasági problémák a legfontosabb betegséget okozó faktorok, ezek idős korban összeadódnak. Hogyan lehetne az egészségügyi finanszírozásban megteremteni az egyensúlyt? Az egyensúly megteremtésének eszközei Bevételi oldal (források) növelése: Járulék növelés/ kiszélesítés állami hozzájárulás növelése co-payment (lakossági térítés) Kiadási oldal csökkentése: kapacitás-csökkentés, szolgáltatási csomag csökkentés, támogatási rendszer átalakítása. Az egyensúly megteremtésének eszközei A szolgáltatatók forrásfelhasználásának javítása: Technikai hatékonyság növelése (pazarlás ) Szerkezetváltás, prioritásjavítás. Az egészségügyi ellátás alapelvei Fenntarthatóság, Hozzáférés, Minőség. Az egészségügyi ellátás alapelvei egy adott teherbíróképességű gazdaságban, csak egymás rovására maximalizálhatók. 9

10 Finanszírozhatóság (fenntarthatóság) Finanszírozhatóság Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás a tengelyek A Kormány 1033/2008. (V. 22.) Korm. határozat I. Finanszírozhatóság 1. A kötelező egészségbiztosítási rendszer alapvető fejlesztési céljaként határozza meg: Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás a) az egészségügyi ellátórendszert jellemző területi egyenlőtlenségek fokozatos felszámolását, b) az egészségügyi szolgáltatók felelős és rugalmasabb gazdálkodási feltételeinek kialakítását, /2008. (V. 22.) Korm. határozat II. Szükségesnek tartja a kötelező egészségbiztosítás biztosítói szerepének megerősítéséhez: a)az egészségbiztosítási forrásokkal való gazdálkodás és szolgáltatás-vásárlás felelősségének és szabadságának kiterjesztését, b)az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének és az Egészségbiztosítási Alapból származó források felhasználásának fokozott ellenőrzését, és az ehhez szükséges informatikai rendszerek megteremtését, 1033/2008. (V. 22.) Korm. határozat III. c.) a területi egyenlőtlenségek fokozatos csökkentését szolgáló, a népegészségügyi prioritásokat figyelembe vevő finanszírozási rendszer kialakítását, d.) a szektorsemleges finanszírozás továbbfejlesztését, e.) az egészségügyi szolgáltatások mennyiségi és minőségi mutatóinak nyilvánosságra hozatalát. 10

11 1033/2008. (V. 22.) Korm. határozat IV. Feladatok: 1.) biztosítói szerep megerősítése 2.) a finanszírozási rendszer fokozatos átalakítása 3.) a kötelező egészségbiztosítás szervezeti korszerűsítése, átalakítása A kezdeti kiugrást követően a betegterhek konszolidálódnak Biztosítói szerep megerősítése Jogviszonyok számának alakulása április október - jogviszony-ellenőrzés folyamatos feladata mellett a biztosítottak nyilvántartásának megbízhatóvá és teljes körűvé tétele érdekében a bejelentési rendszer felülvizsgálata, - informatikai fejlesztés a jogviszonyadatok és az APEH járulékbevallási adatainak összefuttatására, - ellenőrzés erősítése (az egészségügyi ellátás mely szintjén legegyszerűbb és legcélszerűbb a jogviszony ellenőrzése) - további cél: nyilvántartási rendszer létrehozása (jogviszony/ járulékbevallás/ járulékbefizetés) 4 350,- Ft-os egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők számának alakulása április október Elsődleges szempontok: Biztosítói szerep megerősítése - a biztosított megkapta-e azt az egészségbiztosítási ellátást, amely őt biztosítotti (jogosulti) jogállásában megilleti, - az egészségügyi szolgáltató maradéktalanul teljesítette-e a szerződésben foglalt kötelezettségeit, - a szolgáltató nem terjeszkedett-e túl a szerződésben foglalt feladatain, - a szolgáltató ténylegesen elvégzett teljesítményt jelentett-e. Szankciók: - többletkifizetés visszatéríttetése, - eszközként a szolgáltatás minőségének biztosítására = a szolgáltató tevékenységének szakmai felülvizsgálata = a szolgáltató ellátást nyújtó személyzete továbbképzési kezdeményezésének joga = közfinanszírozásból való átmeneti vagy végleges kizárás 11

12 Finanszírozási rendszer átalakítása a) a szükségletbecslésen alapuló fejkvóta alapján működő új forrásallokáció kidolgozása Nagy időigényű háttérmunka: - a lakosság egészségügyi kockázatainak, ezekhez kapcsolódó szükségleteknek számbavétele után - kockázatok / szükségletek régiós szintű kiegyenlítésének kidolgozása Finanszírozási rendszer átalakítása b) a tényleges költségeken alapuló finanszírozási díjparaméterek rendszeres karbantartásával az igazságos, az elismerten szükséges ráfordításokkal arányos finanszírozási díjak meghatározása. - költségfelmérés intézményi mintán ( ráfordítás-adatgyűjtés ) intézményi adatgyűjtés biztosítói ellenőrzés, elemzés valós költségekből és az egyes eljárások költségeinek egymáshoz viszonyított arányaiból finanszírozási díjparaméterek megállapítása - távlat: valós ráfordítások és szakmai, finanszírozási protokollok összekapcsolása a megfelelő díjképzésben Finanszírozási rendszer átalakítása c) teljesítményvolumen szabályozásának átalakítása - differenciált szabályozás, amely biztosítja = a vásárolt teljesítmények mennyiségének = az ellátott lakosság számának és = a finanszírozott intézmények által ellátott feladatok összhangját. Biztosítói szerep megerősítése Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXX. törvény módosítása I. Évente szeptember 1-ig javaslat készítése a régiónkénti kapacitás felosztás módosítására (RET, ÁNTSZ részére) Az eljárások során figyelembe kell venni: - az adott régió megbetegedési és halálozási mutatóit, - az ellátandó lakosság számát, - az egy ágyra jutó betegforgalmi adatokat szakterületenként, - az egy esetre jutó ápolási időt szakterületenként, - a külön jogszabály szerinti esetösszetételi indexet (CMI) szakterületenként, - az ágykihasználtsági mutatókat szakterületenként, -a sürgős és nem sürgős esetek arányát, Biztosítói szerep megerősítése - szakterületenként az elvégzett beavatkozások arányát, - a továbbküldött betegek arányát, - az átvett betegek arányát, - a külön jogszabály szerinti TVK-teljesítés arányát, a védett TVKteljesítés arányát, a védett TVK arányát a teljes TVK-hoz képest, - a külön jogszabály szerinti járóbeteg-szakellátásban szakterületenként az egy órában átlagosan ellátható esetszámot, - a progresszivitásban betöltött szerepet, - a területen kívülről ellátott betegek arányát, - az elérhetőség szempontjából a helyi tömegközlekedési viszonyokat. Minőség értékelése az egészségügyi ellátásban szolgáltatás strukturális feltételei (ÁNTSZ, minimum-feltétel rendszer) szolgáltatás tartalma: szakmai irányelvek alkalmazása szakmai folyamatok szabályozottsága ellátási folyamatok szervezése ellátás biztonsága, képessége (felszereltség) szerződések teljesítése, jelentési gyakorlat (tartalom, időszerűség) adatminőség finanszírozási protokollnak való megfelelőség szolgáltatás formája betegjog, emóció 12

13 Elektronikus egészségbiztosítási kártya Létszám Cél: - biztosítottak, ellátásra jogosultak azonosítása és elektronikus eljárások kezdeményezése az egészségügyi rendszerben Feltétel: - elfogadó és alkalmazási rendszerek kiépítése -EU megfelelőség Létszám Létszám Létszám Az egészségügyre fordított pénz A járulékfizetőknek súlyos teher A rendszerben dolgozók többségének nem biztosít tisztességes megélhetést A betegek színvonalas ellátásához nem elég 13

14 Kitörési lehetőségek 1 Bevételek növelése: járulékok növelése, járulékfizetők körének növelése, járulékalap növelése (GDP növelése), co-payment Kitörési lehetőségek 2 Kiadások csökkentése Ellátás szűkítése (várólisták) Hatékonyabb működés kevesebb kórház hatékonyabb betegellátás szigorúbb közbeszerzés Esetszám csökkentés (vizitdíj, irányított betegellátás) Az egészségügy felépítése Egészségügyi kormányzati Kormányzat intézmények (Eü.M., ÁNTSZ, OVSZ, OMSZ) Fekvőbeteg ellátás Országos intézetek Egyetemi klinikák A tulajdonost mi terheli? Ellátási kötelezettség Az esetleges működési veszteség fedezése Beruházások, felújítások Kormányzat Városi kórházak Önkormányzatok Megyei kórházak Kormányzat Állami kórházak Kormányzat Önkormányzatok Járóbeteg ellátás - Rendelőintézetek Alapellátás háziorvosok, fogorvosok Az egészségügy finanszírozása 1 Több mint 10 éve már teljesítményfinanszírozás Finanszírozó az OEP (zárt kasszákból) fixdíjak (gondozás, védőnők, iskolaeü. stb.) fogászati pontszám járó pontszám fekvő HBCS súlyszámok krónikus napidíj Az egészségügy finanszírozása 2 Előnye: hatékonyabb gazdálkodásra kényszeríti az intézményeket Hibái: nincs piaci árszabályozás, nem ráfordítás-arányos, önkényes súlyszámok, pontszámok bevételnövelésre ösztönöz (ami legegyszerűbben kreatív kódolással érhető el) Jelenleg visszalépés a TVK 14

15 2006-ban a költségvetési hozzájárulás és az E-alap hiánya elérte az 500 milliárd forintot Közel annyit költünk gyógyszertámogatásra, mint az aktív kórházi ellátásra Forrás: OEP Forrás: OEP A gyógyszertámogatás összege nyolc év alatt megháromszorozódott Ha semmi sem változna, 8 év alatt ismét háromszorosára nőne Forrás: OEP Forrás: OEP Magas az aktív kórházi ágyak száma A német és a magyar egészségügy számokban 15

16 Ahol nagyobb a tapasztalat, jobb a gyógyulás esélye Egyensúlyban lehet-e az egészségbiztosítási kassza? A szívinfarktust és a szélütést követő 30 napos halálozási ráta a különböző esetszámú kórházakban Ahol az ellátott infarktusok száma Ahol az ellátott agyvérzések száma Halálozási ráta ,8% 18,0 % ,2% Halálozási ráta ,3 % 14,2% 11,7 % forrás: ESKI forrás: PM Melyek lehetnek a legfőbb alapelvek az átalakításkor? Szolidaritás Fenn kell maradnia a nemzeti kockázatközösségnek Senki nem maradhat megfelelő ellátás nélkül Nem alakulhatnak ki szegényeket, illetve gazdagokat biztosító társaságok, az ellátás minden biztosítottnak egyenlő mértékben jár. Verseny A biztosítottak választhatnak a versenyző biztosítók között, mert ez vezet az általuk kínált szolgáltatások minőségének javulásához. A biztosítók választhatnak a szolgáltatók között, mert ezzel érhetik el a minőség javulását és a költséghatékonyságot. Biztonság Fokozatos átmenet Politikától független stabil rendszer Erős Egészségbiztosítási Felügyelet Választási lehetőségek Állami, illetve önkormányzati egészségügyi ellátórendszer adó alapú rendszerek: alapvetően az önkormányzati rendszerhez kötődő egészségügyi rendszer, vagy állami egészségügyi szolgálat Egy biztosítós rendszer (ez valójában állami e. rendszer) Csak a volt szocialista országokban Több biztosítós rendszer regionális állami monopóliumokkal A biztosított nem választhat, megsokszorozott bürokrácia Több biztosítós rendszer csak a kiegészítő biztosításban A verseny csak a kiegészítő biztosítások szintjén valósul meg, így annak előnyeit csak a tehetősebbek élvezhetik, míg a rászorultabbak csak a kötelező ellátáshoz jutnak hozzá. Ez a rendszer nem szolidáris, hanem gazdagpárti Biztosítási alapon működő több biztosítós rendszer a nemzeti kockázatközösséget megőrizve, a kötelező társadalombiztosításban állami és magánbiztosítók versenyeznek, amelyek közül a biztosítottak szabadon választhatnak Több biztosítós rendszer működik Európa nagy részén Önkormányzati rendszer Skandináviában, állami ellátás Nagy-Britanniában Dél-Európára a kevert modellek jellemzők Egy biztosítós rendszer kizárólag volt szocialista országokban van Földrajzi kitekintés Miért nem jó az egy biztosítós modell? Az egybiztosítós modellben valójában nincs verseny, nincs meg az a hajtóerő, ami kikényszeríthetné a folyamatos minőségjavítást az intézményektől. Nem lehet megszüntetni a politikai befolyást. Az egy biztosítóért ugyanúgy a kormány vállalja a felelősséget, mint ma az OEP-ért. Ezekből következően nem garantálható sem a jobb minőségű, sem a gazdaságosabb ellátás. 16

17 kompromisszumos javaslat Vegyes modell, mely megoldást kínál valamennyi felvetett problémára Valódi szolidaritás és minőségjavító verseny - többletfizetés nélkül S Z O L I D A R I T Á S V E R S E N Y A vegyes modell ábrája Lakosság Egységes Nemzeti Kockázatközösség Alap (ENKA) Választható Állami Biztosító (OEP) Szolgáltató Választható Magán Biztosító 1. Járulék Választható Magán Biztosító 2. A biztosítók választanak az intézmények között Választható Magán Biztosító 3. Szolgáltató Szolgáltató Szolgáltató A biztosítottak szabadon választanak a biztosítók között Szolidaritás A magyar kormányzat számára alapvető kihívás: J Á R U L É K F E J K V Ó T A Idős, beteg, szegény nyugdíjas néni (Állam fizeti) Fiatal, egészséges, gazdag férfi Egységes Nemzeti Kockázatközösség Alap (ENKA) Állami Biztosító Magánbiztosító Magánbiztosító A biztosítóknak nem érdekük csak a fiatal és gazdag biztosítottak kiválasztása, mert nem járnak velük jobban. Csökkenteni a magyar népesség életesélyeiben az EU átlagától, jobb helyzetű országaitól való elmaradást, Prioritást adni ennek a célnak az egészségügyi rendszer és az egészségbiztosítási rendszer átalakításában. A magyar népesség egészségi állapota rosszabb mint a gazdasági fejlettségünk alapján várható A magyar népesség egészségi állapota rosszabb mint az egészségügyre fordított kiadások alapján várható Forrás: OECD Health at a Glance 2003 Forrás: OECD Health at a Glance

18 Az USA üzleti biztosításon alapuló rendszerénél számos más egészségügyi rendszer eredményesebb A kellő időben nyújtott megfelelő terápiával potenciálisan megelőzhető halálokokból eredő 75 éves kor előtti halálozás (100 ezer lakosra) * Countries age-standardized death rates, ages 0 74; includes ischemic heart disease. Érdekeltek-e a minőség javításában a versenyző üzleti biztosítók? a megelőzés megtérülése kétséges a biztosító számára nem érdekelt a krónikus betegségek magas színvonalú menedzselésében több biztosítóval szerződött kórház esetében a biztosító nem érdekelt a befektetésekben (potyautas probléma) a háziorvosoknál - több biztosító eltérő szempontjai és szerződései mellett - nem alakulhat ki hatékony ellátásszervezés Forrás: Commonwealth Fund National Scorecard on U.S. Health System Performance, Az üzleti biztosításon alapuló rendszer (USA) kevésbé képes a kiadások korlátozására Összhangban áll-e a versenyző biztosítók modell a kórházhálózat modernizálására választott stratégiával? Lehetséges helyzetek: 8-10 biztosító versenyez az ügyfélért, de a páciens csak ugyanabba a kórházba tud menni (Miben lesz verseny?) A biztosító nem köt szerződést (bizonyos ellátásokra) azzal a kórházzal, amit a beteg választana (Hogyan érvényesül a fogyasztói igények jobb kielégítése?) Forrás: OECD Health Data 2006 (Adatok: 2004) A finanszírozók terheinek megoszlása Források Egészségügyi minisztérium: A kompromisszumos vegyes modell Győrffy Zsuzsa: Az egészségügyi rendszer működésének alapelvei Dr. Molnár Andrea Winkler Sándor: Stratégiai és operatív kontrolling az egészségügyben Dr. Orosz Éva: Panacea nincs alternatíva van Dr. Rendek Vilma: A biztosító feladatainak átalakulása az átalakuló egészségügyben 18

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek alapvető modelljei

Az egészségügyi rendszerek alapvető modelljei Az egészségügyi rendszerek alapvető modelljei Dr. Kincses Gyula egészségpolitológus 1/23 Kincses Gyula, 2011. Az egészségügyi rendszerek tipizálásának nehézségei Az egészségügyi rendszerek hihetetlenül

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV 18 PONTBA N dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke 1. E-alap : Egységes, egy nemzeti kockázat közösségen

Részletesebben

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák 2014. november 17. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása. Ragány Károly SE-EMK 2014. január

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása. Ragány Károly SE-EMK 2014. január Az egészségügyi rendszerek jellemzői Az egészségügy finanszírozása Ragány Károly SE-EMK 2014. január Egészségbiztosítási / -finanszírozási rendszerek alapmodelljei Bismarck-féle eredet: Németország, 1883,

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár Medicina 2000 Szakellátási Konferencia Balatonfüred 2008.

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása Az egészségügyi rendszerek jellemzői Az egészségügy finanszírozása Ragány Károly SE-EMK 2015. június Egészségbiztosítási / -finanszírozási rendszerek alapmodelljei Bismarck-féle eredet: Németország, 1883,

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK

ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK 1 ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK Ssz. Cím Konzulens 1. Környezeti ártalmak és egészségi állapot összefüggései Dr.Kvarda Attila 2. Marketing és menedzsment az egészségügyben Horváth

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 8. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 7. elıadás Az állami szabályozás eszközei Forrásallokációs mechanizmusok Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 11. elıadás A magyar egészségügyi rendszer Történeti áttekintés 1945-tıl napjainkig 1 Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája,

Részletesebben

Prof. Dr. Mihályi Péter

Prof. Dr. Mihályi Péter Biztosítás 2007 Üzleti biztosítók megjelenése az egészségügy finanszírozásában Prof. Dr. Mihályi Péter Egészségügyi reform 2. szakasz (2007-2008) Vázlat 1. A biztosítási reform keretfeltételei 2. Mi a

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 8. elıadás Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Egészségügyünk helyzete a népszavazás után. Az egészségbiztosítás alakulása

Egészségügyünk helyzete a népszavazás után. Az egészségbiztosítás alakulása Egészségügyünk helyzete a népszavazás után Az egészségbiztosítás alakulása A háziorvosi finanszírozásban történt változások 2008. április 1. után a vizitdíj és kórházi napidíj eltörlését követően a háziorvosi,

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

A betegjogi képviselők feladatai

A betegjogi képviselők feladatai Jogvédelmi tanfolyam 2013.06.07. A betegjogi képviselők feladatai Mina András dr. Fővárosi és Pest megyei betegjogi képviselő OBDK betegjogi szakreferens ÓRAREND - Tartalom 1. Jogforrási feladatok (Eütv,

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Az egészségpolitika fogalma. Az egészségpolitikai folyamat. Az egészségpolitika alapvető feladata. Egészségügy-politika

Az egészségpolitika fogalma. Az egészségpolitikai folyamat. Az egészségpolitika alapvető feladata. Egészségügy-politika Az egészségpolitika fogalma Dr. Paulik Edit SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet Az egészségpolitika azon szervezeti cselekedetek összessége, amelynek célja: az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek

Részletesebben

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A minőségügyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról

Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról Kiinduló gondolatok és összefoglaló a társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének rendszerfejlesztési javaslatáról Az egészségügy és az egészségbiztosítás megújításának szándéka a kormányprogram

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter Szakmapolitikai háttér Jogalkotás (2 törvénycsomag + 2 korm.r. csomag bérfejlesztés, államosítás, struktúra átalakítás,

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2010.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2010. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről Budapest 2010. Mi az a jogviszony-ellenőrzés? Miért van erre szükség? Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Azonnali beavatkozást sürget a hálapénz problémájának megoldása

Azonnali beavatkozást sürget a hálapénz problémájának megoldása Azonnali beavatkozást sürget a hálapénz problémájának megoldása A Magyar Rezidens Szövetség a Hála-Pénz - Hálát a betegtől, Pénzt az Államtól Kampányának keretében a Szinapszis Kft. segítségével piackutatásokat

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG 1 INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG A szociális ellátás kulcskérdései Mikor egy szociális szolgáltatást értékelni akarunk, akkor a következő szempontokat szokták vizsgálni: Szolgáltatások

Részletesebben

Az egészségbiztosítás Franciaországban. François Maresquier, vezérigazgató

Az egészségbiztosítás Franciaországban. François Maresquier, vezérigazgató Az egészségbiztosítás Franciaországban François Maresquier, vezérigazgató A rendszer alapjai Három szereplő a rendszerben Kötelező biztosítás Kiegészítő biztosítás Magánszemélyek CNAM GAMEX MSA RAM Egyéb

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Egészségügyi,

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban

Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban A járulékpolitika középpontjában az elmúlt húsz évben az a gondolat állt, hogy a járulékok csökkentése a foglalkoztatási

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek alapvető jellemzői és aktuális szakmapolitikai kérdések

Az egészségügyi rendszerek alapvető jellemzői és aktuális szakmapolitikai kérdések Az egészségügyi rendszerek alapvető jellemzői és aktuális szakmapolitikai kérdések Dr. Sinkó Eszter Egészségügyi Menedzserképző Központ sinko@emk.sote.hu Az előadás tartalma Alapmodellek az egészségügyben

Részletesebben

Egészségügy. 1. Az egészségügyi ellátás színvonala a Szlovák Köztársaságban

Egészségügy. 1. Az egészségügyi ellátás színvonala a Szlovák Köztársaságban Egészségügy Az egészségügy olyan ágazat, amely komoly kihívások elé állítja az állam közpolitikáját. A fő cél a lakosság egészségi állapotának javítása, annak elérése, hogy a polgárok elégedettek legyenek

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás. 3. elıadás: Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok

Egészséggazdaságtan és - biztosítás. 3. elıadás: Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok Egészséggazdaságtan és - biztosítás 3. elıadás: Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS KÉRDÉSEI

EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS KÉRDÉSEI EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS KÉRDÉSEI Egészségbiztosítási alapismeretek - társadalombiztosítás és magán biztosítás az egészségügyben Dr. Kóti Tamás Egészségügy átalakulása az elmúlt

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG. Semmelweis Kiadó. www.semmelweiskiado.hu

Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG. Semmelweis Kiadó. www.semmelweiskiado.hu Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu B u d a p e s t, 2 0 0 8 ELŐSZÓ A KÖNYVBEN HASZNÁLT JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA XV XVII BEVEZETÉS: AZ EGÉSZSÉGÜGYI JOG" JELLEMZŐI 1 Több

Részletesebben

Jeskó József A társadalombiztosítási rendszer vége?

Jeskó József A társadalombiztosítási rendszer vége? Jeskó József A társadalombiztosítási rendszer vége? 2013 nyarán a megtakarítással rendelkező magyar állampolgárok jól tették, ha még augusztus előtt elfáradtak valamelyik bankfiókba és pénzüket tartós

Részletesebben

A magánbetegbiztosítás

A magánbetegbiztosítás A magánbetegbiztosítás A jogi keretfeltételek korlátozott felmondási lehetőségek a betegbiztosítási szerződések csak élethosszig köthetőek a biztosítottra, kivéve a rövid távú biztosításokat, amelyek futamideje

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről Budapest 2011. Mi az a jogviszony-ellenőrzés? Miért van erre szükség? Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság!

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság! Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14. Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 417-802. E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Web: www.eualapellatas.hu A I r Ügyiratszám:

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

A privatizáció hatása a hazai egészségügyi szolgáltatásokra

A privatizáció hatása a hazai egészségügyi szolgáltatásokra A privatizáció hatása a hazai egészségügyi szolgáltatásokra Dr. Kapócs Gábor Egészségpolitikai Helyettes Államtitkár Egészségügyi Minisztérium kapocs.gabor@eszcsm.hu 2004. November 4. A privatizáció hatása

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

Az egészségügyi ellátások finanszírozása

Az egészségügyi ellátások finanszírozása Az egészségügyi ellátások finanszírozása dr Szécsényi-Nagy Balázs 2013 november 29 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Kifizetett összegek Finanszírozási technikák Műhelymunka: átalakítás reform a feladatarányos

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 11. elıadás A magyar egészségügyi rendszer Történeti áttekintés 1945-tıl napjainkig 1 Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

A korszerű állam ígérete és követelményei Magyarországon. Verseny és szolidaritás

A korszerű állam ígérete és követelményei Magyarországon. Verseny és szolidaritás A korszerű állam ígérete és követelményei Magyarországon Verseny és szolidaritás BOKROS LAJOS egyetemi tanár, vezérigazgató Közép-Európai Egyetem Pénzügyi Csúcskonferencia 2OO8. április 14. 1 Államháztartási

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás)

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/corvinus A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) 2013. november BCE, Biztosításmatematika

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv Dr. Gaál Péter

Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv Dr. Gaál Péter Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv Dr. Gaál Péter evita Szakmai Fórum, 2011. március 24. Helyszín: Nemzeti Innovációs Hivatal, Budapest Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához Dr Pásztélyi Zsolt M.Sc. elnök 1 315 független összesen intézmény, (db) TVK (német pont/hó) 50 100 ezer alatt 106 100 ezer- 1 millió között

Részletesebben

Egészségügyi ellátások finanszírozása. 2014. május 23.

Egészségügyi ellátások finanszírozása. 2014. május 23. Egészségügyi ellátások finanszírozása 2014 május 23 Tartalomjegyzék Egészségügyi rendszerek alaptípusai és jellemzői Egészségbiztosítási Alap Egészségügyi ellátórendszer Egészségügyi ellátórendszer finanszírozása

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége.

A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége. A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége. Miért és hogyan tovább?! Dr. Ari Lajos Sarkadi Attila 2009 szeptember 11. Balatonfüred Miért rehabilitálunk? Forrás: CIA A demográfiai bomba Többfajta bomba is ketyeg:

Részletesebben