Egészségbiztosítási rendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségbiztosítási rendszer"

Átírás

1 Az egészségügyi rendszer Egészségbiztosítási rendszer Célja: A lakosság minél tovább, minél jobb életminőségben éljen Eszközei: Megelőzés és gyógyítás EKF Biztosítás előre meghatározott esemény bekövetkezése esetén előre meghatározott feltételek szerint előre meghatározott díjfizetés ellenében (kockázat alapú) szolgáltatás finanszírozása, kártérítés, vagy kárenyhítés Egészségbiztosító (nemzeti kockázatközösségen alapuló, nemzeti szolidaritás elvű előre meghatározott esemény - egészségügyi ellátási szükséglet - egészségi állapot változása miatt bekövetkező keresetvesztés pótlása (TP, GYÁP, baleseti TP, GYED, TGYS) előre meghatározott feltételek: az egészségbiztosítási szolgáltatások vásárlására, illetve igénybevételére vonatkozó jogszabályok, szabályozások összessége (pl.: járulékköteles jövedelem) díjfizetés ellenében járulékfizetés: - jövedelem-arányos - normatív (jogosultak) szolgáltatások költségének utólagos megtérítése, megtéríttetése - E. Alapnak - ha indokolatlan volt az igénybevétel - ha az igénybevétel elrendelésére nem volt feljogosítva - ha az igénybevételre 3. fél mulasztása vagy károkozása miatt került sor - más biztosítónak ellátások külföldön történő igénybevételekor - biztosítottnak térítésköteles külföldi ellátás visszatérítése Az egészségügyi rendszerek típusai Bismarcki-modell (szolidaritás, mint alapelv, 1883,Németország) Beveridge-modell (1944, Anglia) USA-modell. Bismarcki modell Biztosítottak közötti szolidaritásra és a munkáltatói hozzájárulásra épül, Vertikális/horizontális szolidaritás (gazdagok-szegények, fiatalok-idősek) Azonos esélyű hozzáférés és jövedelemarányos hozzájárulás. Magyarország a rendszerváltás után, Dánia, Belgium, Norvégia, Japán. 1

2 Beveridge-modell Bismarcki modell Skandinávangolszász modell nemre és anyagi helyzetre való tekintet nélkül mindenkinek joga van a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz. Megvalósul a kvázi ingyenes egészségügy. A rendszert tisztán adóból finanszírozzák, szolidaritás elvének maximális érvényesülésével, de teret enged a magánkórházaknak is. Egyesült Királyság, Új-Zéland. Alapelv ekvivalencia szolidaritás Jogosultak köre munkavállalók rászorulók, később mindenki Forrás járulék adó Elosztás módja időben időben és személyek között Jogalap befizetésekkel szerzett állampolgárság Szervezet államigazg-tól elkülönített önkormányzat államigazgatás része USA-modell Megvalósult a magánfinanszírozás magánellátás módszere. Szabad verseny, szabad választás, maximális egyéni felelősség, Nincs társadalombiztosítás, dominálnak az üzleti biztosítók. A modell fő vezérlőelve a hatékonyság. A rendszer működése során sérül a szolidaritás elve. 2

3 Magyar egészségügyi rendszer első eü. törvény 2 vh. között a lakosság kb. 20%-a biztosított, 50-nél több biztosító működik re alakul át teljesen az eü. rendszer: Megszűnik a magánszolgáltatás Extenzív, tervutasításos Népegészségügy Területi ellátási elv Falusi lakosság Kisiparosok kiszorulnak! Alacsony bérek-hálapénz Szocialista egészségügy Szociális medicina- milyenek az egészségmutatók/életkilátások Ausztriához viszonyítva? 1972: a mezőgazd. dolg.+ a kisiparosok is állampolgári jogon kapják az eü. ellátást. Megnő a biztosítottak száma Ellátórendszer ezzel nem tud lépést tartani. Maradékelv érvényesítése a központi elosztáskor Az egészségügyi reform Magyarországon Az állam és az önkormányzatok szerepének törvényi tisztázása az egészségügy működtetésében A kórházak új vezetési rendszere Betegbiztosítás társadalombiztosítási alapon Törvény az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról Háziorvosi rendszer új finanszírozással --- fejkvóta! Teljesítményfinanszírozás a járó- és a fekvőbeteg szakellátásban Német pontrendszer Homogén Betegség Csoportok (DRGs) Ápolási nap alapú finanszírozás a krónikus betegellátásban Induló privatizáció (gyógyszertárak, háziorvosok) Az egészségügyi reform Magyarországon Egészségügyi törvény Néhány technikai módosítás a finanszírozási rendszerben Adminisztratív ágyszámcsökkentés a kórházi szektorban törvény útján Az egészségbiztosítás átalakítása: megszűnő önkormányzatiság állami felügyelet Rezidens rendszer a pályakezdő orvosok számára állami forrásokból Irányított betegellátási kísérlet (a lakosság 5%-a körében) Népegészségügyi Program a prevenció erősítéséért Rendszerváltás Magánpraxis, eü. vállalkozások, gyógyszergyárak privatizációja. (kb. 16%) Bismarcki szolidaritáselv- DE Potyautasok, Nincsenek egyértelmű terápiás protokollok, nincs jól definiált ellátási csomag, Az emberek nem tekintik biztosítónak a TB-t. Problémás a járulékok beszedése ingyenes és legmagasabb szintű eü. szolg. nem alkotmányos, állampolgári jog. 3

4 Finanszírozás átalakulása Milyen alapelvek mentén szervezhető meg a finanszírozás? FEJKVÓTA KÖLTSÉGVETÉS ESET ÁPOLÁSI NAP FEE FOR SERVICE A magyar egészségügyi rendszer alapjellemzői Osztott felelősség és feladatrendszer az állam, az önkormányzatok és az Egészségbiztosítás között Társadalombiztosítás: önálló egészségbiztosítási alap APEH által gyűjtött járulék, önálló gazdálkodás a lakosság egészét lefedi, gyakorlatilag teljes körű ellátást nyújt, a kiegészítő vagy alternatív biztosítások szerepe marginális kétszintű, a háziorvosra épülő ellátórendszer vegyes tulajdonforma, az önkormányzati és állami tulajdon dominanciájával dualisztikus finanszírozás invesztíció : tulajdonos működési költség : é á Egészségbiztosítási ellátottak Az egészségügy főbb szereplői Szakmai irányítás tulajdonosok finanszírozó szakmai felügyelet szakmai érdekvédelem szakmai szervezetek munkavállalói érdekképviseletek Egészségügyi Minisztérium állam, önkormányzat, beruházó működési költség: OEP invesztíció: tulajdonos ÁNTSz Magyar Orvosi Kamara, szakmai kollégiumok MOTESZ, MKSZ, EGVE, stb. reprezentatív szakszervezetek Beteg-egyesületek, Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) 4

5 Kormány Költségvetés KAMARÁK MOK, GYOK Egészségügyi Minisztérium egyéb minisztériumok KAMARÁK MOK, GYOK Egészségügyi Minisztérium egyéb minisztériumok Intézményfenntartó NGO ÁNTSz Helyi önkormányzatok K ö z i g a z g a t á s Intézményfenntartó NGO ÁNTSz Helyi önkormányzatok APEH K ö z i g a z g a t á s NGO intézmények önkormányzati intézmények Egészségügyi szolgáltatók állami intézmények biztosítottak Egészségbiztosítás NGO intézmények önkormányzati intézmények Egészségügyi szolgáltatók állami intézmények biztosítottak Egészségbiztosítás magyar egészségügy szereplői, kapcsolatrendszerük A magyar egészségügy finanszírozási rendszere A magyar egészségügy forrásai Egészségbiztosítás gyógyító szolgálatok működési költségei Állam népegészségügyi feladatok, (kiemelt) fejlesztések, beruházások, állampolgári jogon járó egészségügyi ellátások Tulajdonos invesztíció (létesítés, pótlás) Állampolgár járulékfizetés, önrész-vállalás biztosítási szolgáltatásoknál, készpénzfizetés a biztosításon kívül eső szolgáltatásokért. Munkáltató járulékfizetés, foglalkozás egészségügy költségei A magyar egészségügyi é szolgáltatások finanszírozási rendszere alapellátás (háziorvosi rendszer) korkorrigált fejkvóta kiegészítések területi pótlék, az orvos szakképesítése, kiegészítő tevékenységek járóbeteg szakellátás tételes elszámolás (pontrendszer alapú tevékenységfinanszírozás) alapja: WHO (ICPM - OENO) klasszifikáció, német pontrendszer adaptált értékei fekvőbeteg ellátás aktív ágyak homogén betegségcsoportok krónikus ágyak differenciált ápolási nap közti reformok Önkormányzati tulajdon:orvosi rendelők, szakrendelők, kórházak. Kollegiális kórházvezetés, ÁNTSZ, MOK Betegjogi törvény. Egészségügy Magyarországon Legfontosabb kérdések Legmodernebb diagnosztika/terápia, Személyi feltételek/fluktuáció/bérek, Műszerezettség/gyógyszerellátás, Kórházi ágyak/ambuláns betegellátás, Prevenció szerepe, Minőségi ellenőrzés, Média szerepe, Hálapénz 5

6 Hálapénz? Örök hálánk? Hálapénz vagy paraszolvencia? Paraszolvencia lehet Egy másfajta felosztás. A betegtől kapott paraszolvencia (ráutaló magatartás?) Elvárt, az orvos által kért paraszolvencia Előny nélkül adott: Hálapénz, Borravaló, Hátrány elkerülése miatt adott paraszolvencia Előnyért adott: Más kárára előny, Más eü. állapotát nem károsító (hotelszolgáltatás, Eltérő szakmai tartalom Orvosválasztás) A beteg előnytől esik el, ha nem fizet Nem kap ellátást -olyat sem, ami térítésmentesen jár. A hálapénz egészségpolitikai jelentősége Mikor tekinthető egészségpolitikai problémának a hálapénz? befolyásolja-e a rendszer teljesítményét? rontja-e a hatékonyságot? vagy a hozzáférés esélyegyenlőségét? 6

7 Örök hálánk? TÁRKI Hálapénz-kutatás Becslések szerint milliárd forint között költ a lakosság évente hálapénzre. Nem változott a hálapénz a szülészek/sebészek körében. (lényegében kötelező a hálapénz) Belgyógyász/gyerekorvosok (a betegek ¾-e ad hálapénzt) A háziorvosoknak adott hálapénz kismértékben nő (betegek ¼-e ad ) Kik szoktak a leggyakrabban hálapénzt adni? Legnagyobb eséllyel a nők, a 60 éven felüliek és a budapestiek fizetnek. Nem a legnagyobb jövedelműek adják a legtöbb hálapénzt! Miért adunk? Hiányában nem kapunk megfelelő szintű ellátást (55%) Valóban hálásak vagyunk (25%) E két ok keveredése (21%) A hálapénz jelenség megítélése Jogellenes 45% Helytelen 43% ugyanakkor az emberek 40%-a szerint a hálapénz nem tekinthető megvesztegetésnek és csak 27%-uk vélekedik úgy, hogy csak az előre adott hálapénz korrupció. 77% szerint a hálapénz egyfajta szolidaritás az egészségügyi dolgozók irányába. Konzekvenciák Uniós monitoring-jelentések kizárólag Mo. esetében hívják fel a figyelmet a hálapénz jelentőségére. A lakosság kevésbé a korrupció részének, inkább bevett jelenségnek tekinti. Az emberek negatívan ítélik meg, de amikor orvoshoz kerülnek, mégis fizetnek 1999-hez képest kis mértékben nő a kifizetett hálapénz. 7

8 Mi a magyar egészségügy problémája? A probléma nem igazán az, hogy rövid a takaró, hanem az, hogy keresztben van. Problémák 3. Az egészségügyi kiadások növekedése: a lakosság elöregedése, a fokozódó fogyasztói elvárások, a technika-technológia fejlődése. Igényekhez képest szűkös források: csökkenő járulék(adó)bevételek, a közkiadások mérséklésére nehezedő gazdasági nyomás. Az egészségügy legfontosabb költségnövelő tényezői 4. Az élettartam meghosszabbodása, ezzel a társadalom korfájának átalakulása; a társadalom elöregedése, a gazdaságilag aktívak és passzívak arányának eltolódása 5. Az egyes betegségek élettel összeegyeztethetővé tétele, ezzel a betegséggel, a fogyatékkal élők arányának növekedése; Az orvostudomány, orvostechnika további ugrásszerű fejlődése várható (gén- és egyéb biotechnológiák). a technológiai fejlődés, a jó prevenció, életmód fejlődése, környezeti káros hatások csökkenése miatt javítják az életminőséget, de növelik a költségeket. Az egészségügy költségnövelő tényezői Szükségletek növekedése (várható élettartam növekedése, korösszetétel változása) Igények növekedése: egyre több betegség válik kezelhetővé. + medikalizáció orvostudomány/technika fejlődése - következmény: a technikailag lehetséges gazdaságilag megengedhető konfliktusa Elöregedő társadalomfenntartható finanszírozás? 8

9 Egy főre jutó átlagos éves egészségügyi kiadás: összes kassza (2003) Igények növekedése 1. Az idősödő népesség egyre több betegséget mutat fel (kieső aktív prevenciós politika hiányában még hatványozottabban). 2. Az elszegényedés, a gazdasági problémák a legfontosabb betegséget okozó faktorok, ezek idős korban összeadódnak. Hogyan lehetne az egészségügyi finanszírozásban megteremteni az egyensúlyt? Az egyensúly megteremtésének eszközei Bevételi oldal (források) növelése: Járulék növelés/ kiszélesítés állami hozzájárulás növelése co-payment (lakossági térítés) Kiadási oldal csökkentése: kapacitás-csökkentés, szolgáltatási csomag csökkentés, támogatási rendszer átalakítása. Az egyensúly megteremtésének eszközei A szolgáltatatók forrásfelhasználásának javítása: Technikai hatékonyság növelése (pazarlás ) Szerkezetváltás, prioritásjavítás. Az egészségügyi ellátás alapelvei Fenntarthatóság, Hozzáférés, Minőség. Az egészségügyi ellátás alapelvei egy adott teherbíróképességű gazdaságban, csak egymás rovására maximalizálhatók. 9

10 Finanszírozhatóság (fenntarthatóság) Finanszírozhatóság Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás a tengelyek A Kormány 1033/2008. (V. 22.) Korm. határozat I. Finanszírozhatóság 1. A kötelező egészségbiztosítási rendszer alapvető fejlesztési céljaként határozza meg: Hozzáférés (equity) Minőség/ innovatibilitás a) az egészségügyi ellátórendszert jellemző területi egyenlőtlenségek fokozatos felszámolását, b) az egészségügyi szolgáltatók felelős és rugalmasabb gazdálkodási feltételeinek kialakítását, /2008. (V. 22.) Korm. határozat II. Szükségesnek tartja a kötelező egészségbiztosítás biztosítói szerepének megerősítéséhez: a)az egészségbiztosítási forrásokkal való gazdálkodás és szolgáltatás-vásárlás felelősségének és szabadságának kiterjesztését, b)az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének és az Egészségbiztosítási Alapból származó források felhasználásának fokozott ellenőrzését, és az ehhez szükséges informatikai rendszerek megteremtését, 1033/2008. (V. 22.) Korm. határozat III. c.) a területi egyenlőtlenségek fokozatos csökkentését szolgáló, a népegészségügyi prioritásokat figyelembe vevő finanszírozási rendszer kialakítását, d.) a szektorsemleges finanszírozás továbbfejlesztését, e.) az egészségügyi szolgáltatások mennyiségi és minőségi mutatóinak nyilvánosságra hozatalát. 10

11 1033/2008. (V. 22.) Korm. határozat IV. Feladatok: 1.) biztosítói szerep megerősítése 2.) a finanszírozási rendszer fokozatos átalakítása 3.) a kötelező egészségbiztosítás szervezeti korszerűsítése, átalakítása A kezdeti kiugrást követően a betegterhek konszolidálódnak Biztosítói szerep megerősítése Jogviszonyok számának alakulása április október - jogviszony-ellenőrzés folyamatos feladata mellett a biztosítottak nyilvántartásának megbízhatóvá és teljes körűvé tétele érdekében a bejelentési rendszer felülvizsgálata, - informatikai fejlesztés a jogviszonyadatok és az APEH járulékbevallási adatainak összefuttatására, - ellenőrzés erősítése (az egészségügyi ellátás mely szintjén legegyszerűbb és legcélszerűbb a jogviszony ellenőrzése) - további cél: nyilvántartási rendszer létrehozása (jogviszony/ járulékbevallás/ járulékbefizetés) 4 350,- Ft-os egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők számának alakulása április október Elsődleges szempontok: Biztosítói szerep megerősítése - a biztosított megkapta-e azt az egészségbiztosítási ellátást, amely őt biztosítotti (jogosulti) jogállásában megilleti, - az egészségügyi szolgáltató maradéktalanul teljesítette-e a szerződésben foglalt kötelezettségeit, - a szolgáltató nem terjeszkedett-e túl a szerződésben foglalt feladatain, - a szolgáltató ténylegesen elvégzett teljesítményt jelentett-e. Szankciók: - többletkifizetés visszatéríttetése, - eszközként a szolgáltatás minőségének biztosítására = a szolgáltató tevékenységének szakmai felülvizsgálata = a szolgáltató ellátást nyújtó személyzete továbbképzési kezdeményezésének joga = közfinanszírozásból való átmeneti vagy végleges kizárás 11

12 Finanszírozási rendszer átalakítása a) a szükségletbecslésen alapuló fejkvóta alapján működő új forrásallokáció kidolgozása Nagy időigényű háttérmunka: - a lakosság egészségügyi kockázatainak, ezekhez kapcsolódó szükségleteknek számbavétele után - kockázatok / szükségletek régiós szintű kiegyenlítésének kidolgozása Finanszírozási rendszer átalakítása b) a tényleges költségeken alapuló finanszírozási díjparaméterek rendszeres karbantartásával az igazságos, az elismerten szükséges ráfordításokkal arányos finanszírozási díjak meghatározása. - költségfelmérés intézményi mintán ( ráfordítás-adatgyűjtés ) intézményi adatgyűjtés biztosítói ellenőrzés, elemzés valós költségekből és az egyes eljárások költségeinek egymáshoz viszonyított arányaiból finanszírozási díjparaméterek megállapítása - távlat: valós ráfordítások és szakmai, finanszírozási protokollok összekapcsolása a megfelelő díjképzésben Finanszírozási rendszer átalakítása c) teljesítményvolumen szabályozásának átalakítása - differenciált szabályozás, amely biztosítja = a vásárolt teljesítmények mennyiségének = az ellátott lakosság számának és = a finanszírozott intézmények által ellátott feladatok összhangját. Biztosítói szerep megerősítése Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXX. törvény módosítása I. Évente szeptember 1-ig javaslat készítése a régiónkénti kapacitás felosztás módosítására (RET, ÁNTSZ részére) Az eljárások során figyelembe kell venni: - az adott régió megbetegedési és halálozási mutatóit, - az ellátandó lakosság számát, - az egy ágyra jutó betegforgalmi adatokat szakterületenként, - az egy esetre jutó ápolási időt szakterületenként, - a külön jogszabály szerinti esetösszetételi indexet (CMI) szakterületenként, - az ágykihasználtsági mutatókat szakterületenként, -a sürgős és nem sürgős esetek arányát, Biztosítói szerep megerősítése - szakterületenként az elvégzett beavatkozások arányát, - a továbbküldött betegek arányát, - az átvett betegek arányát, - a külön jogszabály szerinti TVK-teljesítés arányát, a védett TVKteljesítés arányát, a védett TVK arányát a teljes TVK-hoz képest, - a külön jogszabály szerinti járóbeteg-szakellátásban szakterületenként az egy órában átlagosan ellátható esetszámot, - a progresszivitásban betöltött szerepet, - a területen kívülről ellátott betegek arányát, - az elérhetőség szempontjából a helyi tömegközlekedési viszonyokat. Minőség értékelése az egészségügyi ellátásban szolgáltatás strukturális feltételei (ÁNTSZ, minimum-feltétel rendszer) szolgáltatás tartalma: szakmai irányelvek alkalmazása szakmai folyamatok szabályozottsága ellátási folyamatok szervezése ellátás biztonsága, képessége (felszereltség) szerződések teljesítése, jelentési gyakorlat (tartalom, időszerűség) adatminőség finanszírozási protokollnak való megfelelőség szolgáltatás formája betegjog, emóció 12

13 Elektronikus egészségbiztosítási kártya Létszám Cél: - biztosítottak, ellátásra jogosultak azonosítása és elektronikus eljárások kezdeményezése az egészségügyi rendszerben Feltétel: - elfogadó és alkalmazási rendszerek kiépítése -EU megfelelőség Létszám Létszám Létszám Az egészségügyre fordított pénz A járulékfizetőknek súlyos teher A rendszerben dolgozók többségének nem biztosít tisztességes megélhetést A betegek színvonalas ellátásához nem elég 13

14 Kitörési lehetőségek 1 Bevételek növelése: járulékok növelése, járulékfizetők körének növelése, járulékalap növelése (GDP növelése), co-payment Kitörési lehetőségek 2 Kiadások csökkentése Ellátás szűkítése (várólisták) Hatékonyabb működés kevesebb kórház hatékonyabb betegellátás szigorúbb közbeszerzés Esetszám csökkentés (vizitdíj, irányított betegellátás) Az egészségügy felépítése Egészségügyi kormányzati Kormányzat intézmények (Eü.M., ÁNTSZ, OVSZ, OMSZ) Fekvőbeteg ellátás Országos intézetek Egyetemi klinikák A tulajdonost mi terheli? Ellátási kötelezettség Az esetleges működési veszteség fedezése Beruházások, felújítások Kormányzat Városi kórházak Önkormányzatok Megyei kórházak Kormányzat Állami kórházak Kormányzat Önkormányzatok Járóbeteg ellátás - Rendelőintézetek Alapellátás háziorvosok, fogorvosok Az egészségügy finanszírozása 1 Több mint 10 éve már teljesítményfinanszírozás Finanszírozó az OEP (zárt kasszákból) fixdíjak (gondozás, védőnők, iskolaeü. stb.) fogászati pontszám járó pontszám fekvő HBCS súlyszámok krónikus napidíj Az egészségügy finanszírozása 2 Előnye: hatékonyabb gazdálkodásra kényszeríti az intézményeket Hibái: nincs piaci árszabályozás, nem ráfordítás-arányos, önkényes súlyszámok, pontszámok bevételnövelésre ösztönöz (ami legegyszerűbben kreatív kódolással érhető el) Jelenleg visszalépés a TVK 14

15 2006-ban a költségvetési hozzájárulás és az E-alap hiánya elérte az 500 milliárd forintot Közel annyit költünk gyógyszertámogatásra, mint az aktív kórházi ellátásra Forrás: OEP Forrás: OEP A gyógyszertámogatás összege nyolc év alatt megháromszorozódott Ha semmi sem változna, 8 év alatt ismét háromszorosára nőne Forrás: OEP Forrás: OEP Magas az aktív kórházi ágyak száma A német és a magyar egészségügy számokban 15

16 Ahol nagyobb a tapasztalat, jobb a gyógyulás esélye Egyensúlyban lehet-e az egészségbiztosítási kassza? A szívinfarktust és a szélütést követő 30 napos halálozási ráta a különböző esetszámú kórházakban Ahol az ellátott infarktusok száma Ahol az ellátott agyvérzések száma Halálozási ráta ,8% 18,0 % ,2% Halálozási ráta ,3 % 14,2% 11,7 % forrás: ESKI forrás: PM Melyek lehetnek a legfőbb alapelvek az átalakításkor? Szolidaritás Fenn kell maradnia a nemzeti kockázatközösségnek Senki nem maradhat megfelelő ellátás nélkül Nem alakulhatnak ki szegényeket, illetve gazdagokat biztosító társaságok, az ellátás minden biztosítottnak egyenlő mértékben jár. Verseny A biztosítottak választhatnak a versenyző biztosítók között, mert ez vezet az általuk kínált szolgáltatások minőségének javulásához. A biztosítók választhatnak a szolgáltatók között, mert ezzel érhetik el a minőség javulását és a költséghatékonyságot. Biztonság Fokozatos átmenet Politikától független stabil rendszer Erős Egészségbiztosítási Felügyelet Választási lehetőségek Állami, illetve önkormányzati egészségügyi ellátórendszer adó alapú rendszerek: alapvetően az önkormányzati rendszerhez kötődő egészségügyi rendszer, vagy állami egészségügyi szolgálat Egy biztosítós rendszer (ez valójában állami e. rendszer) Csak a volt szocialista országokban Több biztosítós rendszer regionális állami monopóliumokkal A biztosított nem választhat, megsokszorozott bürokrácia Több biztosítós rendszer csak a kiegészítő biztosításban A verseny csak a kiegészítő biztosítások szintjén valósul meg, így annak előnyeit csak a tehetősebbek élvezhetik, míg a rászorultabbak csak a kötelező ellátáshoz jutnak hozzá. Ez a rendszer nem szolidáris, hanem gazdagpárti Biztosítási alapon működő több biztosítós rendszer a nemzeti kockázatközösséget megőrizve, a kötelező társadalombiztosításban állami és magánbiztosítók versenyeznek, amelyek közül a biztosítottak szabadon választhatnak Több biztosítós rendszer működik Európa nagy részén Önkormányzati rendszer Skandináviában, állami ellátás Nagy-Britanniában Dél-Európára a kevert modellek jellemzők Egy biztosítós rendszer kizárólag volt szocialista országokban van Földrajzi kitekintés Miért nem jó az egy biztosítós modell? Az egybiztosítós modellben valójában nincs verseny, nincs meg az a hajtóerő, ami kikényszeríthetné a folyamatos minőségjavítást az intézményektől. Nem lehet megszüntetni a politikai befolyást. Az egy biztosítóért ugyanúgy a kormány vállalja a felelősséget, mint ma az OEP-ért. Ezekből következően nem garantálható sem a jobb minőségű, sem a gazdaságosabb ellátás. 16

17 kompromisszumos javaslat Vegyes modell, mely megoldást kínál valamennyi felvetett problémára Valódi szolidaritás és minőségjavító verseny - többletfizetés nélkül S Z O L I D A R I T Á S V E R S E N Y A vegyes modell ábrája Lakosság Egységes Nemzeti Kockázatközösség Alap (ENKA) Választható Állami Biztosító (OEP) Szolgáltató Választható Magán Biztosító 1. Járulék Választható Magán Biztosító 2. A biztosítók választanak az intézmények között Választható Magán Biztosító 3. Szolgáltató Szolgáltató Szolgáltató A biztosítottak szabadon választanak a biztosítók között Szolidaritás A magyar kormányzat számára alapvető kihívás: J Á R U L É K F E J K V Ó T A Idős, beteg, szegény nyugdíjas néni (Állam fizeti) Fiatal, egészséges, gazdag férfi Egységes Nemzeti Kockázatközösség Alap (ENKA) Állami Biztosító Magánbiztosító Magánbiztosító A biztosítóknak nem érdekük csak a fiatal és gazdag biztosítottak kiválasztása, mert nem járnak velük jobban. Csökkenteni a magyar népesség életesélyeiben az EU átlagától, jobb helyzetű országaitól való elmaradást, Prioritást adni ennek a célnak az egészségügyi rendszer és az egészségbiztosítási rendszer átalakításában. A magyar népesség egészségi állapota rosszabb mint a gazdasági fejlettségünk alapján várható A magyar népesség egészségi állapota rosszabb mint az egészségügyre fordított kiadások alapján várható Forrás: OECD Health at a Glance 2003 Forrás: OECD Health at a Glance

18 Az USA üzleti biztosításon alapuló rendszerénél számos más egészségügyi rendszer eredményesebb A kellő időben nyújtott megfelelő terápiával potenciálisan megelőzhető halálokokból eredő 75 éves kor előtti halálozás (100 ezer lakosra) * Countries age-standardized death rates, ages 0 74; includes ischemic heart disease. Érdekeltek-e a minőség javításában a versenyző üzleti biztosítók? a megelőzés megtérülése kétséges a biztosító számára nem érdekelt a krónikus betegségek magas színvonalú menedzselésében több biztosítóval szerződött kórház esetében a biztosító nem érdekelt a befektetésekben (potyautas probléma) a háziorvosoknál - több biztosító eltérő szempontjai és szerződései mellett - nem alakulhat ki hatékony ellátásszervezés Forrás: Commonwealth Fund National Scorecard on U.S. Health System Performance, Az üzleti biztosításon alapuló rendszer (USA) kevésbé képes a kiadások korlátozására Összhangban áll-e a versenyző biztosítók modell a kórházhálózat modernizálására választott stratégiával? Lehetséges helyzetek: 8-10 biztosító versenyez az ügyfélért, de a páciens csak ugyanabba a kórházba tud menni (Miben lesz verseny?) A biztosító nem köt szerződést (bizonyos ellátásokra) azzal a kórházzal, amit a beteg választana (Hogyan érvényesül a fogyasztói igények jobb kielégítése?) Forrás: OECD Health Data 2006 (Adatok: 2004) A finanszírozók terheinek megoszlása Források Egészségügyi minisztérium: A kompromisszumos vegyes modell Győrffy Zsuzsa: Az egészségügyi rendszer működésének alapelvei Dr. Molnár Andrea Winkler Sándor: Stratégiai és operatív kontrolling az egészségügyben Dr. Orosz Éva: Panacea nincs alternatíva van Dr. Rendek Vilma: A biztosító feladatainak átalakulása az átalakuló egészségügyben 18

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2015.

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Az Egészségügy 10/14/2013 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS SAJÁTOSSÁGAI

Az Egészségügy 10/14/2013 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS SAJÁTOSSÁGAI Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek alapvető modelljei

Az egészségügyi rendszerek alapvető modelljei Az egészségügyi rendszerek alapvető modelljei Dr. Kincses Gyula egészségpolitológus 1/23 Kincses Gyula, 2011. Az egészségügyi rendszerek tipizálásának nehézségei Az egészségügyi rendszerek hihetetlenül

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

Egészségügyi rendszer, gyógyszerellátó rendszer

Egészségügyi rendszer, gyógyszerellátó rendszer Egészségügyi rendszer, gyógyszerellátó rendszer Gyógyszertárvezetés, üzemeltetés, minőségbiztosítás szakképzés II. évfolyam 2014. október 11. Program Bevezető (Hankó Balázs) 9:30-9:45 Magyarország egészségügyi

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, III. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, III. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, III. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV 18 PONTBA N dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke 1. E-alap : Egységes, egy nemzeti kockázat közösségen

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon?

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? VI. Egészséginformációs Fórum Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? KEREKASZTAL Bodrogi József Csaba Iván Sinkó Eszter Skultéty László Vitrai József CÉLKITŰZÉSEK Cél: a hallgatóság módszertani

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása Molnár Attila Főosztályvezető helyettes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály molnar.at@oep.hu

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása Az egészségügyi rendszerek jellemzői Az egészségügy finanszírozása Merész Gergő SE-EMK 2016. január Egyáltalán mi az egészségügyi rendszer? Az egészségügyi rendszer a társadalom által egy bizonyos populáció

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

DILEMMÁK EURÓPA SZÁMÁRA

DILEMMÁK EURÓPA SZÁMÁRA A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatói együttműködések egészségpolitikai szempontból Dr. Oberfrank Ferenc DILEMMÁK EURÓPA SZÁMÁRA A sajátos európai szociális vívmányok - gazdasági versenyképesség

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák 2014. november 17. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/

Részletesebben

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény Kórházfejlesztés Az 5. reformtörvény A reform folytatódik A kormány elfogadta az ötödik egészségügyi reformtörvény tervezetét, amit ma nyújtottunk be a parlamentnek. A Kórházfejlesztési törvény az európai

Részletesebben

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák 2015. november 3. dr. Lukács Marianna marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: ww.patikapenztar.hu/

Részletesebben

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában Népszabadság 2. egészségbiztosítási konferencia 2008. március 11. Skultéty László ügyvezető igazgató A magánfinanszírozás

Részletesebben

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár Medicina 2000 Szakellátási Konferencia Balatonfüred 2008.

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több- biztosítós rendszerben működik az egészségügy irányító szerve az Eg

Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több- biztosítós rendszerben működik az egészségügy irányító szerve az Eg Dr.Horváth Zoltán, MPH Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több- biztosítós rendszerben működik az egészségügy irányító szerve az Egészségügyi Minisztérium az egészségügyi

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása Az egészségügyi rendszerek jellemzői Az egészségügy finanszírozása Ragány Károly SE-EMK 2015. június Egészségbiztosítási / -finanszírozási rendszerek alapmodelljei Bismarck-féle eredet: Németország, 1883,

Részletesebben

Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései. Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője

Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései. Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései Dr Kissné Dr Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője Semmelweis terv, kormányzati intézkedések, stratégiák Struktúraváltás, Térségi Ellátásszervezési

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások

A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások Molnár Attila OEP GYMEF főosztályvezető helyettes molnarat@oep.hu Szeged, 2005 május 25. Az érdekrendszerek szorításában Laborszakmai érdekek

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása. Ragány Károly SE-EMK 2014. január

Az egészségügyi rendszerek jellemzői. Az egészségügy finanszírozása. Ragány Károly SE-EMK 2014. január Az egészségügyi rendszerek jellemzői Az egészségügy finanszírozása Ragány Károly SE-EMK 2014. január Egészségbiztosítási / -finanszírozási rendszerek alapmodelljei Bismarck-féle eredet: Németország, 1883,

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Betegbiztonság az alapellátásban

Betegbiztonság az alapellátásban Betegbiztonság az alapellátásban Dr. Kolozsvári László Róbert, MBA, PhD 1 A betegbiztonság az egészségügyben Az egészségügy világszerte közismerten magas kockázatú terület A nem kívánt események bekövetkezése

Részletesebben

Határon átnyúló egészségügyi ellátások az EU-ban

Határon átnyúló egészségügyi ellátások az EU-ban Határon átnyúló egészségügyi ellátások az EU-ban Budapest, 2013 december 6 Dr Kiss Csaba osztályvezető OBDK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Előzmények: ellentmondás az Unióban a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG 1 INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG A szociális ellátás kulcskérdései Mikor egy szociális szolgáltatást értékelni akarunk, akkor a következő szempontokat szokták vizsgálni: Szolgáltatások

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK

ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK 1 ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK Ssz. Cím Konzulens 1. Környezeti ártalmak és egészségi állapot összefüggései Dr.Kvarda Attila 2. Marketing és menedzsment az egészségügyben Horváth

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Dr. Fellegi Miklós PhD BGE PSZK Vigvári András Közpénzügyi Műhely Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok

Részletesebben

Szakképzési nap célja

Szakképzési nap célja Szakképzési nap célja Átfogó ismereteket szerezni az egészségügyi rendszer mőködésérıl Megismerni a hazai egészségügyi rendszert és annak aktuális változásait Megismerni ebben a gyógyszerellátás helyzetét

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

Egészségpolitikai helyzetkép: kormányváltás utáni időszak

Egészségpolitikai helyzetkép: kormányváltás utáni időszak Egészségpolitikai helyzetkép: kormányváltás utáni időszak Semmelweis Terv és társai dr. Sinkó Eszter Politikai környezet a választások után Új kormány 2/3-os többség Egészségügy nincs miniszteri rang,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Gondozni vagy nem gondozni?

Gondozni vagy nem gondozni? Gondozni vagy nem gondozni? Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Osztály Balatonfüred, 2014. szeptember 12. A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) általános

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési

Részletesebben

Az Egészségügy. 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés

Az Egészségügy. 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer szabályozása

Az egészségügyi rendszer szabályozása Francia nap 2007. november 20. Francia Intézet, Budapest Az egészségügyi rendszer szabályozása Francia jellemzők Pierre Czernichow Egyetemi Kórházi Központ Rouen-i Egyetem (Franciaország) Tartalom Egészségügyi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 7. elıadás Az állami szabályozás eszközei Forrásallokációs mechanizmusok Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Prof. Dr. Mihályi Péter

Prof. Dr. Mihályi Péter Biztosítás 2007 Üzleti biztosítók megjelenése az egészségügy finanszírozásában Prof. Dr. Mihályi Péter Egészségügyi reform 2. szakasz (2007-2008) Vázlat 1. A biztosítási reform keretfeltételei 2. Mi a

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 8. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához Dr Pásztélyi Zsolt M.Sc. elnök 1 315 független összesen intézmény, (db) TVK (német pont/hó) 50 100 ezer alatt 106 100 ezer- 1 millió között

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

Úton és útközben az orvosegyetemek tapasztalatai a külföldi betegek ellátásában. Gál János általános és klinikai rektorhelyettes Semmelweis Egyetem

Úton és útközben az orvosegyetemek tapasztalatai a külföldi betegek ellátásában. Gál János általános és klinikai rektorhelyettes Semmelweis Egyetem Úton és útközben az orvosegyetemek tapasztalatai a külföldi betegek ellátásában Gál János általános és klinikai rektorhelyettes Semmelweis Egyetem Egészségturizmus - fogalma: olyan turizmusforma, melynek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben