Az Ön szociális biztonsági jogai. Franciaországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Franciaországban"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Franciaországban

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 5 Általános tudnivalók... 5 A szociális védelem szerkezete... 6 Finanszírozás... 6 II. fejezet: Egészségügyi ellátások... 8 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?... 8 Finanszírozott ellátások... 8 Az egészségügyi ellátások igénybevétele... 9 III. fejezet: Táppénz...11 Mikor jogosult táppénzre?...11 Finanszírozott ellátások...11 A táppénz igénybevétele...11 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...12 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...12 Finanszírozott ellátások...12 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele...13 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...14 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...14 Finanszírozott ellátások...14 A rokkantsági ellátások igénybevétele...14 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...15 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...15 Finanszírozott ellátások...15 Az öregségi ellátások igénybevétele...16 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...17 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...17 Finanszírozott ellátások...17 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...18 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...19 Mikor jogosult ellátásokra?...19 Finanszírozott ellátások...19 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...20 IX. fejezet: Családi ellátások...21 Mikor jogosult családi ellátásokra?...21 Finanszírozott ellátások...21 A családi ellátások igénybevétele...21 X. fejezet: Munkanélküliség...23 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...23 Finanszírozott ellátások...23 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...23 XI. fejezet: Minimumjövedelem...24 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...24 Finanszírozott ellátások...25 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...25 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...27 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...27 Finanszírozott ellátások...27 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele július 3

4 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 4

5 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók Franciaországban a szociális biztonsági rendszer öt nagy egységből áll: az általános rendszer, amely kiterjed a munkavállalók többségére, valamint más kategóriákra is (egyetemisták, egyes ellátások kedvezményezettjei, az ország területén állandó lakóhellyel rendelkezők), akik az évek során e rendszerhez csatlakoztak; a munkavállalók különleges rendszerei, amelyek közül egyesek valamennyi kockázatra, mások kizárólag az öregségi biztosításra terjednek ki (e rendszer tagjai tehát a többi kockázat tekintetében az általános rendszerbe tartoznak); a mezőgazdasági rendszer, amely valamennyi kockázatra kiterjed, de két különböző igazgatás alatt: a gazdálkodók és a mezőgazdasági munkavállalók; a nem mezőgazdasági önálló vállalkozók rendszerei: három autonóm öregségi biztosítási rendszer (kézművesek, kereskedők és iparosok, valamint szabadfoglalkozásúak) és egy betegbiztosítási rendszer; a munkanélküliségi rendszerek és a kötelező kiegészítő nyugdíjrendszerek. Az általános rendszer négy ágra oszlik: betegség, anyaság, rokkantság és halálozás; munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések; öregségi biztosítás; családi támogatások. Ezeken kívül léteznek kollektív, önkéntes vagy kötelező jellegű kiegészítő rendszerek is. Ezek szakmai (vállalati vagy ágazati) keretben jöttek létre, elsődlegesen az öregségi, az egészség- vagy a rokkantsági biztosítás területén. E különböző rendszereket bárki kiegészítheti egyéni biztosítással. Belépés Amennyiben Ön munkáltatónál dolgozik, a munkáltató végzi el az Ön szociális biztonsági, munkanélküliségi biztosítási és kiegészítő nyugdíjbiztosítási rendszerbe történő belépésével kapcsolatos formaságokat. Amennyiben Ön önálló vállalkozó, a nyilatkozattétellel kapcsolatos formaságokat Önnek kell elvégeznie. Jogorvoslat Amennyiben Ön és a pénztára között jogvita merül fel, jogorvoslattal élhet annál a Fellebbezési Bizottságnál (commission de recours amiable CRA), amelyikhez tartozik. A fellebbezést a vitatott határozatról szóló értesítéstől számított 2 hónapon belül kell benyújtani. Ha a CRA elutasítja az Ön kérelmét, két hónapon belül a szociális biztonsági ügyekkel foglalkozó bírósághoz (tribunal des affaires de la sécurité sociale) fordulhat. Amennyiben ezen időszak alatt nem kezdeményezi ezt az eljárást, az Ön pénztárához tartozó fellebbezési bizottság határozata jogerőssé válik július 5

6 A szociális védelem szerkezete A fenti rendszerek a szociális biztonságért, a mezőgazdaságért, a munkaügyért és a költségvetésért felelős, illetékes minisztériumok felügyelete alatt állnak. A Munkavállalók Országos Betegbiztosítási Pénztára (Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés CNAMTS) az első két ágat egymástól elkülönítve kezeli, az alábbiak szerint. Helyi szinten, a CNAMTS felügyelete alatt kétféle intézmény található, amelyek között nincs hierarchikus kapcsolat: a regionális nyugdíj-biztosítási és munkahelyi egészségbiztosítási pénztárak (caisses d assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT)) és az elsődleges betegbiztosítási pénztárak. Az öregségi biztosítási ágat az Országos Öregségi Biztosítási Pénztár (Caisse nationale d assurance vieillesse CNAV) igazgatja, amely hatáskörének egy részét a regionális nyugdíj-biztosítási és munkahelyi egészségbiztosítási pénztárakra (caisses d assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT)) ruházta. A családi ágat az Országos Családtámogatási Pénztár (Caisse nationale des allocations familiales CNAF) igazgatja, amely felügyeletet gyakorol a családtámogatási pénztárak felett. A járulékok beszedését helyi szinten a szociális biztonsági és családtámogatási járulékokat beszedő hivatalok (URSSAF) végzik, amelyek a Szociális Biztonsági Szervek Központi Hivatalának (Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)) felügyelete alatt állnak. Ez utóbbi feladata az egyes ágak pénzforgalmának ellenőrzése az előirányzatok és a könyvelés szempontjából. A megállapodáson alapuló munkanélküli-biztosítási rendszert az Ipari és Kereskedelmi Országos Foglalkoztatási Szövetség (Union nationale pour l emploi dans l industrie et le commerce Unedic) irányítja, amely az ellátások folyósításával a Munkaügyi Hivatalt (Pôle emploi), a járulékok beszedésével pedig az URSSAF-et bízza meg. Az öregségi alapbiztosításon felül a munkavállalókra vonatkozóan kötelező kiegészítő felosztó-kirovó rendszerek is működnek. Ezek a Munkavállalók Kiegészítő Nyugdíjrendszereinek Szövetsége (Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO)) és a Munkavállalók Nyugdíjintézeteinek Általános Szövetsége (Association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC)) által biztosított, megállapodáson alapuló rendszerek. Az önfoglalkoztatók kötelező alap- és kiegészítő nyugdíjrendszereit különböző pénztárak, nevezetesen az Önfoglalkoztatók Szociális Védelmi Rendszere (Régime social des indépendants (RSI)), a Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár (Mutualité sociale agricole (MSA)) és a Szabadfoglalkozásúak Nemzeti Öregségi Biztosítási Pénztára (Assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)) kezeli. Finanszírozás A szociális biztonsági rendszert a dolgozók és a munkáltatók által befizetett társadalombiztosítási járulékokból és az adóbevételekből és célzott díjakból finanszírozzák július 6

7 Járulékok és hozzájárulások Önnek a szociális biztonsági rendszerben járulékokat és hozzájárulásokat kell fizetnie, amelyek összege a munkabérének egy bizonyos százaléka. A munkáltató e járulékokat és hozzájárulásokat levonja a munkabérből, és befizeti a járulékok beszedésével foglalkozó, illetékes szervezetnek. Amennyiben Ön önálló vállalkozó, maga fizeti e járulékokat és hozzájárulásokat, amelyeket szakmai jövedelme alapján kell kiszámítani július 7

8 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? Egészségügyi ellátásra a keresőtevékenységet (munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként) folytató személyek, vagy szakmai tevékenység hiányában az állandó és szokásos jelleggel francia területen lakó személyek, valamit az általuk eltartott személyek jogosultak. A jogosultság feltételei A jogosultság megnyílására mindenekelőtt szakmai vagy hasonló kritérium alapján kerül sor. Meg kell felelni előzetes feltételeknek: ledolgozott órák száma vagy járulékok összege. Azok a személyek, akik a továbbiakban nem teljesítik egy szociális biztonsági rendszerbe biztosítottként vagy biztosított jogán jogosultként való tartozás feltételeit, jogosultságukat egy évig fenntartják a korábbi rendszer természetbeni ellátásaira, kivéve, ha újra teljesítik egy kötelező rendszerbe való belépés feltételeit. A lakóhely kritériuma alapján az általános rendszerbe tartozó más személyek jövedelmük függvényében kötelesek az egyetemes betegbiztosítási járulék megfizetésére. Az egészségügyi ellátások tekintetében az általános rendszer a magánszektor munkavállalóiból, a köztisztviselőkből és az állandó és szokásos jelleggel Franciaországban lakó és más biztosítással nem rendelkező személyekből álló lakosság 85%-ára kiterjed. A mezőgazdasági rendszerbe és a nem mezőgazdasági önálló vállalkozók rendszerébe tartozóknak nyújtott természetbeni ellátások összhangban állnak az általános rendszer ellátásaival. Finanszírozott ellátások Ön a saját és az Ön által eltartott személyek (házastárs, 20 év alatti gyermekek, élettárs, a biztosított háztartásában élő eltartott személy) tekintetében jogosult az egészségügyi ellátások megtérítésére. A különböző alaprendszerek a háztartások egészségügyi költségeinek körülbelül 75%- át fedezik. A költségek egy bizonyos része a beteget terheli, tehát díjfizetési kötelezettsége van ( ticket modérateur ), jóllehet ez alól számos esetben mentesülhet, különösen bizonyos hosszadalmas kezelést igénylő és különösen költséges terápiával járó betegségek esetében. E hozzájárulás mértéke nagyobb, ha a beteg nem a tartja be az ellátás igénybevételének előírt menetét (parcours de soins). A hozzájáruláson túl a beteg számos további költséget visel, mégpedig: átalánydíj súlyos orvosi beavatkozás esetén (forfait actes lourds); az egyes orvosi beavatkozások átalánydíja (participation forfaitaire sur les actes médicaux) és a gyógyszerekből, paramedikális beavatkozásból és betegszállítási költségekből eredő többletköltségek (franchise médicale) július 8

9 Kiegészítő biztosítás Amennyiben munkáltatóján/vállalatán keresztül nem rendelkezik kollektív kiegészítő biztosítással, annak érdekében, hogy az egészségügyi költségeknek a kötelező rendszer által át nem vállalt részét részben vagy teljesen fedezze, lehetősége van kiegészítő biztosítást kötni egy kölcsönös pénztáránál, vagy egy egészségpénztárnál, vagy egy biztosítótársaságánál. Amennyiben Ön csekély jövedelemforrással rendelkezik, ingyenes kiegészítő egyetemes egészségbiztosításban részesülhet (couverture maladie universelle complémentaire), amely előzetes befizetések nélkül is teljes körű biztosítási fedezetet nyújt. Végül, ha anyagi forrásai csupán kevéssel haladják meg az ilyen kiegészítő egyetemes egészségbiztosításra való jogosultság szintjét, a kiegészítő biztosítás részleges finanszírozásához támogatást kaphat. Az egészségügyi ellátások igénybevétele Minden 16 évesnél idősebb beteg jogosult kezelőorvost választani, aki felügyeli az ellátását, és aki összeállítja a személyes egészségügyi dokumentációt. A gyermekeket ezek az intézkedések nem érintik. A kezelőorvos lehet általános orvos vagy szakorvos, elegendő, ha az érintett elvállalja ezt a feladatot. A kezelőorvos megváltoztatására is van lehetőség, ehhez elegendő új írásbeli nyilatkozatot tenni a betegbiztosítási pénztárnál. A kezelőorvos naprakészen vezeti az egészségügyi dokumentációt, és ő írja elő a kiegészítő egészségügyi vizsgálatokat, vagy utal más orvoshoz szakorvoshoz, vagy kórházi szolgáltatóhoz, vagy más egészségügyi szakemberhez (fikizkoterápia, nővér stb.). Amennyiben az egészségügyi beavatkozásokat a kezelőorvos végzi el vagy ajánlja, azokat a szokásos mértékben térítik meg: Ön az összehangolt ellátások rendszerét követi. Ezzel szemben, ha nem jelentett be kezelőorvost, vagy közvetlenül szakorvoshoz fordul, jóval kevesebb térítést kap, és az Ön által vállalandó költségek magasabbak lesznek, mintha a kezelőorvos utalta volna Önt be. Mindazonáltal sürgősségi esetben, vagy a kezelőorvos vagy helyettese hiányában, illetve a lakóhelytől távol felkereshet a kezelőorvostól eltérő orvost is. A nőgyógyászokat, szemészeket és pszichiátereket a kezelőorvos beutalója nélkül is fel lehet keresni. Valamennyi esetben a megkeresett orvos vezeti fel az Ön sajátos állapotát a gondozási kartonra. Az ellátások folyósítása Ön kifizeti a díjat az egészségügyi szakembernek, és bemutatja neki a carte vitale-t (egészségügyi kártyát). A carte vitale egy olyan memóriakártya, amely igazolja az ellátásra való jogosultságot. Minden 16. életévét betöltött személy számára kiállítják, és a kezelések megtérítéséhez szükséges adminisztratív információkat tartalmazza. Ez alapján lehetőség van az elektronikus gondozási karton kiállítására, amelyet távadással közvetlenül továbbítanak az Ön betegbiztosítási pénztárához. Ez az eljárási mód lerövidíti a térítési időket. Amennyiben az egészségügyi szakember nem rendelkezik a carte vitale használatához szükséges felszereléssel, a gondozási kartont július 9

10 papír formátumban állítja ki, amelyet Önnek kell továbbítania a betegbiztosítási pénztárához. A betegbiztosítási pénztára téríti meg a díjakat a térítési alaptarifa szerint. Egyes beavatkozásokhoz vagy speciális kezelésekhez a betegbiztosítási pénztár előzetes belegyezése szükséges. Az egészségügyi szakember tájékoztatja Önt az előzetes beleegyezés megkérésének szükségességéről. A gyógyszerkészítményeket az orvosnak kell felírnia. Lehetősége van a költségek egy részének közvetlen áthárítására is (tiers payant pharmaceutique), a carte vitale bemutatásával. Ebben az esetben Önnek csak a költségek azon részét kell kifizetnie a gyógyszerésznek, amelyet a betegbiztosítási pénztára nem térít meg. Kórházi ápolás Kórházi ápolás céljából a választása szerinti intézményt igénybe veheti, de amennyiben ez elismert, a társadalombiztosítással szerződéses kapcsolatban nem álló magánintézmény, az összes költséget meg kell előlegeznie. Erről tájékozódjon betegbiztosítási pénztáránál! Amennyiben a kórházi ápolás költségét 100%-ban átvállalják, Önnek napi átalányt kell fizetnie minden kórházban vagy mediko-szociális intézményben töltött nap tekintetében (forfait journalier). Mindazonáltal egyes személykategóriák mentesülnek ezen átalány megfizetése alól, különösen a várandós nők a terhesség utolsó 4 hónapja tekintetében, az újszülöttek, a fogyatékkal élő gyermekek, a fogyatékkal élő olyan fiatalok, akik különleges szakképző vagy oktatási intézetekbe járnak, a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében kezelt személyek, valamint az egyetemes betegbiztosítás kedvezményezettjei július 10

11 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? Táppénzben részesülnek azok a személyek, akiknek a keresőtevékenység végzésére való képtelensége orvosilag igazolt. E táppénz a kiesett fizetés százalékos arányával egyezik meg. Valamennyi munkavállaló jogosult táppénzre a betegségnek betudható keresőképtelensége idejére, a munka beszüntetésétől számított negyedik naptól. A támogatott munkanélküliek is igényelhetnek táppénzt. Amennyiben Ön elveszíti biztosítotti jogállását, a betegbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultsága egy évig fennmarad, amennyiben nem tartozik másik kötelező rendszer hatálya alá. A kézművesek, kereskedők és iparosok is részesülhetnek táppénzben betegség esetén. A nyújtott ellátások kismértékben eltérnek a munkavállalóknak nyújtottaktól. A jogosultság feltételei A táppénz folyósításának feltétele a járulékfizetés vagy egy minimális tevékenységi idő. A táppénzben való részesülés érdekében az Ön pénztára adott esetben felkérheti Önt arra, hogy vesse alá magát orvosi felülvizsgálatnak. Finanszírozott ellátások A táppénz összege korábbi (napi) jövedelme egy adott százalékának felel meg (háromgyermekes kedvezményezettek esetén 50 vagy 66,66% a munka beszüntetését követő 31. naptól), bizonyos felső értékekig. A táppénz igénybevétele A munka beszüntetése esetén (kezdeti leállás vagy meghosszabbítás): ki kell töltenie a munkabeszüntetésről szóló formanyomtatványt, amelyet az orvos ad át, és; e dokumentum első két szelvényét 48 órán belül meg kell küldenie a betegbiztosítási pénztárához, és a harmadik szelvényt a munkáltatóhoz, amennyiben Ön munkaviszonyban áll. Kiegészítő biztosítás Amennyiben munkáltatóján/vállalatán keresztül nem rendelkezik kollektív kiegészítő biztosítással, annak érdekében, hogy az egészségügyi költségeknek a kötelező rendszer által át nem vállalt részét részben vagy teljesen fedezze, lehetősége van kiegészítő biztosítást kötni egy kölcsönös pénztáránál, vagy egy egészségpénztárnál, vagy egy biztosítótársaságánál július 11

12 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? Önnek (vagy a közvetlen biztosítottnak) legalább 10 hónapig biztosítottnak kell lennie a szülés időpontját megelőzően, és a fogantatás vélelmezett időpontjáig vagy a szülés előtti szabadság idejére vonatkozóan igazolnia kell az egészségügyi ellátások, és betegség esetén a táppénz átvállalásához előírt feltételek teljesítését. Finanszírozott ellátások Az anyasági biztosítás teljes mértékben átvállal egyes, a terhességhez és a szüléshez kapcsolódó költségeket, valamint pénzbeli ellátásokat nyújt az anya szülés előtti és szülés utáni szabadsága, az anya és az apa örökbefogadási szabadsága, valamint az apa apasági szabadsága idejére. Az anyasági biztosítás valamennyi, terhességgel kapcsolatos költségre kiterjed, a biztosított általi költségviselés (ticket modérateur) nélkül. A mezőgazdasági önálló vállalkozóknak vagy a nem mezőgazdasági önálló vállalkozóknak nyújtott ellátások megegyeznek az általános rendszerben nyújtott ellátásokkal. Egészségügyi ellátások Ön a terhességgel, a szüléssel és ezek következményeivel kapcsolatos költségek térítési alaptarifája 100%-ának áthárítására jogosult; e költségek a következők: orvosi költségek, gyógyszerköltségek, a kórházi ápolás költségei, a terhesség és a szülés következményeinek egészségügyi ellenőrzése keretében előírt vizsgálatok (szülés előtti és utáni kötelező vizsgálatok) költségei. Táppénz A pénzbeli ellátások feltétele valamennyi keresőtevékenység beszüntetése. Az érdekeltnek legalább 8 hétig kell pihennie, és 16 hétre (fő szabályként 6 hétre a szülés előtt, és 10 hétre utána), a harmadik gyermektől pedig 26 hétre jogosult. Örökbefogadás esetén a szabadság megosztható az apa és az anya között. Az apasági szabadság időtartama 11 egymást követő nap, vagy ikerszülés esetén 18 egymást követő nap. Az örökbefogadási szabadság időtartama 10 hét, vagy több gyermek örökbefogadása esetén 22 hét. A táppénz összege megegyezik az utolsó három hónap napi átlagbérével, a társadalombiztosítási felső határon belül. A táppénz összege egy meghatározott minimumértéknél nem lehet alacsonyabb. E figyelembe vett munkabért csökkenteni kell a kötelező törvényi és megállapodás szerinti járulékokkal és az általános szociális hozzájárulással. A mezőgazdasági vagy nem mezőgazdasági önálló vállalkozók szintén igényelhetnek pénzbeli ellátásokat anyaság vagy apaság címén. Ezek átalánytámogatások vagy átalánytáppénz július 12

13 A formaságokról és a benyújtandó dokumentumokról tájékozódjon betegbiztosítási pénztáránál és a családtámogatási pénztáránál! Ezeket a szervezeteket akkor is meg kell keresnie, ha másik tagállamba utazik vagy költözik. Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele A pénzbeli anyasági ellátások igénybevételéhez a kezelőorvosa által kiállított terhességi igazolás alapján tájékoztatnia kell betegbiztosítási pénztárát július 13

14 V. fejezet: Rokkantsági ellátások Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? Rokkantsági ellátásokra jogosult az a biztosított személy, akinek a munkaképessége 2/3-ával csökkent, és aki legalább 12 hónapon keresztül biztosított volt, és aki igazolja munkavállalói mivoltát. Finanszírozott ellátások Amennyiben Ön képes keresőtevékenység folytatására, nyugdíja a 10 legjobb éve éves átlagbérének 30%-a lesz 10-zel osztva, amennyiben volt 10 ilyen év (vagy kevesebbel osztva, ha nincs 10 év), egy meghatározott felső határon belül. Amennyiben Ön nem képes semmilyen szakma gyakorlására, nyugdíja a fent meghatározott bér 50%-a lesz, egy meghatározott felső határon belül. Nyugdíjának értéke növekszik, ha harmadik személy segítségnyújtására szorul ahhoz, hogy a mindennapi élet szokásos tevékenységeit végrehajtsa. Egészségügyi ellátások Amennyiben Ön rokkantsági nyugdíjban részesül, jogosult az Ön vagy családtagjai által betegség és anyaság esetén igénybe vett egészségügyi ellátások megtérítésére. Amennyiben Ön veszi igénybe ezeket az ellátásokat, e térítés a térítési alaptarifa 100%-áig terjed. A rokkantsági ellátások igénybevétele A rokkantsági nyugdíjigénylését a lakóhely szerinti elsődleges betegbiztosítási pénztárhoz kell benyújtani, vagy az Île-de-France régió regionális betegbiztosítási pénztárához, ha Ön a párizsi régióban rendelkezik lakóhellyel. Kiegészítő biztosítás Amennyiben munkáltatóján/vállalatán keresztül nem rendelkezik kollektív kiegészítő biztosítással, annak érdekében, hogy az egészségügyi költségeknek a kötelező rendszer által át nem vállalt részét részben vagy teljesen fedezze, lehetősége van kiegészítő biztosítást kötni egy kölcsönös pénztáránál, vagy egy egészségpénztárnál, vagy egy biztosítótársaságánál július 14

15 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások Mikor jogosult öregségi ellátásokra? Az öregségi biztosítás azokra a magánszektorbeli munkavállalókra vonatkozik, akik az általános rendszer vagy a mezőgazdasági rendszer által nyújtott valamely alapellátásban, és az Association générale des institutions de retraites des cadres-ba (AGIRC Munkavállalók Nyugdíjintézeteinek Általános Szövetsége) és az Association des régimes de retraites complémentaires-be (ARRCO Kiegészítő Nyugdíjrendszerek Szövetsége) tömörült intézmények által nyújtott kiegészítő ellátásban részesülnek. A kiegészítő rendszerbe való belépés kötelező. Az önálló vállalkozók is részesülnek az alaprendszer és a kötelező kiegészítő rendszerek kedvezményeiben. A kézművesek, a kiskereskedők és az iparosok, valamint a mezőgazdasági gazdálkodók rendszerei által nyújtott alapnyugdíjak összhangban állnak az általános rendszer nyugdíjaival. A teljes nyugdíjra való jogosultsághoz minimális biztosítási idővel kell rendelkeznie és meg kell felelnie az életkorra vonatkozó feltételnek: ez utóbbi 60 évről fokozatosan 62 évre emelkedik (2017-ig), ha pedig a biztosítási időre vonatkozó feltétel nem teljesül, akkor 65 évről fokozatosan 67 évre emelkedik (2022-ig); speciális kikötések vonatkoznak azonban a hosszú biztosítási idővel rendelkező dolgozókra. A jogosultság onnantól él, amikor a befizetett járulékok elegendőek legalább negyedévi biztosítási fedezet jóváhagyásához. A negyedévi biztosítási fedezet akkor teljesül, ha a biztosított jövedelme megfelel a minimálbéren számított 200 munkaórának. A kiegészítő nyugdíjrendszerekben a nyugdíjkorhatárra ugyanezek a szabályok vonatkoznak, de nincs meghatározott minimális biztosítási idő. Finanszírozott ellátások Az öregségi nyugdíjat három elem függvényében számítják ki: az éves átlagbér (a 25 legmagasabb jövedelmű év), a folyósítási mérték (27,5% és 50% között) és a rendszerben szerzett biztosítási idő tartama. Az éves átlagbért az 1947 után születettek esetében a 25 legmagasabb jövedelmű év alapján számítják ki. A 60. életévtől a 62. életévig a teljes öregségi nyugdíj (50%) megszerzéséhez 160-tól 165-ig terjedő negyedévet kell szereznie egy vagy több alapnyugdíjrendszerben (160 negyedév az 1949 előtt született biztosítottak tekintetében; 166 negyedév az ben születettek tekintetében). Az 50%-os mérték automatikusan megszerezhető a biztosítási időtől függetlenül, ha a biztosított betöltötte életévét. Amennyiben a teljes nyugdíjjogosultsághoz előírt, a korhatárra és a biztosítási időre vonatkozó feltételek teljesítését követően tovább dolgozik, öregségi alapnyugdíját a további foglalkoztatási negyedévek számának megfelelően megemelik (prémium) július 15

16 A kiegészítő nyugdíj összegét pontrendszer alapján számítják ki. A vonatkozó rendszer(ek)ben megszerzett pontok számát megszorozzák az AGIRC és az ARRCO által meghatározott pontértékkel. Az életkor, amelytől a nyugdíjat folyósítják, az alaprendszerben meghatározott életkorral megegyező. A nyugdíjak legkisebb és legnagyobb összege Valamennyi olyan biztosított, akinek a nyugdíját a teljes mértékkel számítják, minimálnyugdíjat igényelhet, amelyet minimum contributifnek neveznek. Mindazonáltal, ha a nyugdíjat a teljes mértékkel számítják, de a rendszerben szerzett olyan biztosítási idő alapján, amely elmarad az életkor függvényében előírt negyedévek számától, ezt a nyugdíjminimumot az általános rendszerben szerzett biztosítás tényleges tartamának arányában számítják ki. A fizetendő nyugdíj nem haladhatja meg a járulékköteles legmagasabb jövedelem felében meghatározott összeget. Bizonyos feltételek mellett a nyugdíj értékét növelik, ha: a nyugdíjjogosultnak legalább három gyermeke volt, vagy annyit nevelt fel; fogyatékkal élőként keresőtevékenységet folytatott; a nyugdíjjogosult egy bizonyos életkor betöltése előtt harmadik személy segítségnyújtására szorult az élet szokásos tevékenységeinek végrehajtásához. Az öregségi ellátások igénybevétele Az öregségi nyugdíj iránti igényléseket az Ön lakóhelye szerinti nyugdíj-biztosítási és munkahelyi egészségbiztosítási pénztárhoz (CARSAT), ha pedig a párizsi régióban lakik, a Nemzeti Öregségi Biztosítási Pénztárhoz (CNAV) kell címezni. Az általános rendszeren kívüli rendszerbe tartozó biztosítottak tekintetében lásd a lent felsorolt címeket. Amennyiben Ön a nyugdíj iránti igénylésének az alappénztárhoz történő benyújtásakor Franciaországban rendelkezik lakóhellyel, azt a kiegészítő nyugdíjpénztárt is fel kell keresnie, amelyhez legutoljára tartozott. A nyugdíj folyósításának kezdete legkorábban az igénylés benyújtását követő hónap első napja július 16

17 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra? Az általános rendszerben és az összehangolt rendszerekben a túlélő hozzátartozói nyugdíj a legalább 55 éves túlélő házastársnak (a tényleges túlélő hozzátartozói nyugdíj, pension de réversion), illetve az 55 év alatti túlélő házastársnak (az özvegyi rokkantsági nyugdíj, pension de veuf ou de veuve invalide) jár. Egyes különleges rendszerekben és a kiegészítő rendszerekben az árvák bizonyos feltételek mellett árvaellátást vehetnek igénybe. Özvegyi nyugdíj jár a legalább 55 (ha a biztosított január 1-je előtt hunyt el, 51) éves túlélő házastársnak vagy elvált volt házastársnak, rászorultságtól függően. Az ARRCO (munkavállalók) és az AGIRC (vezető személyzet) kiegészítő rendszerek keretében a túlélő hozzátartozói ellátások olyan legalább 55 (ARRCO) vagy 60 (AGIRC) éves özvegy részére folyósíthatók, aki nem házasodott újra. Nincs korhatár, amennyiben az özvegy rokkant vagy két gyermeket tart el. Haláleseti juttatás A haláleseti biztosítás bizonyos feltételek esetén átalányösszeg kifizetését írja elő azon személyek számára, akik a biztosított halála napján a biztosított tényleges, teljes és állandó eltartottjai voltak. Ha egy hónapon belül nem határoznak meg elsőbbséget, a haláleseti juttatást a túlélő házastársnak vagy PACS-partnernek ítélik oda, vagy ezek hiányában a leszármazóknak, felmenőknek, vagy a biztosított valamennyi eltartottjának (élettárs stb.). Finanszírozott ellátások Az alapnyugdíj összege az elhunyt házastárs öregségi nyugdíjának 54%-ával egyenlő. E nyugdíj jövedelemfüggő és bizonyos határokon belül halmozható más öregségi vagy rokkantsági személyes ellátásokkal. Ha az özvegy elvált, a nyugdíj összegét a házasság éveinek számával arányosan elosztják. Özvegyi rokkantsági nyugdíj a 66,66%-os munka- vagy keresőképesség-csökkenést jelentő fogyatékkal élő, 55 év alatti túlélő házastársnak jár. Az elhunyt biztosítottnak halálakor öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban kellett részesülnie vagy arra jogosultnak kellett lennie. Az özvegyi nyugdíjat gyermekenként átalányösszegű pótlékkal növelik meg, ha a túlélő házastársnak legalább egy 16 év alatti eltartott gyermeke van. Az özvegyi nyugdíj 10%-kal megemelkedik, ha a kedvezményezettnek legalább három gyermeke van vagy 16 éves koruk előtt legalább kilenc évig ennyi gyermeket nevelt. Az özvegyi támogatás bizonyos feltételek mellett ideiglenes támogatást garantál az elhunyt biztosított túlélő házastársa számára, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a számára a szakmai életbe való beilleszkedést vagy újra beilleszkedést. Legfeljebb 2 évre folyósítják valamennyi 55. életévét be nem töltött, korlátozott személyes jövedelemforrással rendelkező személy számára július 17

18 Az ARRCO és AGIRC kiegészítő rendszerek keretében a túlélő hozzátartozói nyugdíj összege az elhunyt házastárs nyugdíjának 60%-a. Válás esetén a nyugdíj a házasság éveinek számával arányosan megoszlik a túlélő házastársak között, amennyiben nem házasodtak újra. Haláleseti juttatás A haláleseti juttatás a biztosított napibérének kilencvenszerese, meghatározása a táppénzhez hasonlóan történik. Összege nem lehet kevesebb, mint a társadalombiztosítási éves felső határ 1%-a, és nem haladhatja meg ezen éves felső határ egynegyedét. Részletesebb információkért kérjük, forduljon betegbiztosítási pénztárához. A hozzátartozói ellátások igénybevétele Az özvegyi nyugdíj iránti igényléseket az Ön lakóhelye szerinti nyugdíj-biztosítási és munkahelyi egészségbiztosítási pénztárhoz (CARSAT), ha pedig a párizsi régióban lakik, a Nemzeti Öregségi Biztosítási Pénztárhoz (CNAV) kell címezni. A rokkant özvegy nyugdíjigénylését a lakóhely szerinti elsődleges betegbiztosítási pénztárhoz kell benyújtani, vagy az Île-de-France régió regionális betegbiztosítási pénztárához, ha Ön a párizsi régióban rendelkezik lakóhellyel. Az általános rendszeren kívüli rendszerbe tartozó biztosítottak tekintetében lásd a lent felsorolt címeket. Amennyiben Ön a nyugdíj iránti igénylésének az alappénztárhoz történő benyújtásakor Franciaországban rendelkezik lakóhellyel, azt a kiegészítő nyugdíjpénztárt is fel kell keresnie, amelyhez az elhunyt biztosított személy legutoljára tartozott. A nyugdíj folyósításának kezdete legkorábban az igénylés benyújtását követő hónap első napja. Haláleseti juttatás A haláleseti juttatás iránti igénylést az elhunyt munkavállaló pénztárához kell benyújtani július 18

19 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások Mikor jogosult ellátásokra? A (mezőgazdasági és nem mezőgazdasági) munkavállalók és a mezőgazdasági gazdálkodók kötelező jelleggel tartoznak a munkahelyi baleseti biztosítás hatálya alá. A munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel szembeni biztosítás kiterjed azokra a munkahelyi balesetekre, amelyek az Ön munkájából erednek, vagy amelyeket az Ön munkája okoz, a munkába vezető úton (oda és vissza) bekövetkezett balesetekre és a munkavégzés során kialakult olyan betegségekre, amelyek a foglalkozási megbetegedések hivatalos listáján szerepelnek, vagy amelyeket közvetlenül a szokásos munkavégzés okoz, a foglakozási megbetegedések elismerésével foglalkozó bizottság szakvéleménye alapján. Finanszírozott ellátások A munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén Ön egészségügyi ellátásra, táppénzre és adott esetben állandó munkaképtelenségért járó nyugdíjra jogosult. Halála esetén az Ön jogán jogosultak is részesülhetnek nyugdíjban. Táppénz Amennyiben Ön munkavállaló, keresőképtelenségének első napjától jogosult táppénzre. E táppénz az első 28 nap alatt a bruttó napi kereset 60%-a, ezt követően 80%-a, az éves társadalombiztosítási felső határ 0,834%-án belül. A mezőgazdasági gazdálkodók táppénze átalányösszegű, és a munkabeszüntetés nyolcadik napjától folyósítják. Állandó munkaképtelenségi nyugdíj Amennyiben baleset vagy betegség következtében állandó, részleges (legalább 10%- os a munkavállalók vagy a mezőgazdasági gazdálkodók tekintetében 30%-os) vagy teljes munkaképtelenség áll be, Ön nyugdíjra jogosult. A nyugdíj összege a munkaképtelenséget megelőző 12 hónapban kapott bértől, valamint az állandó munkaképtelenség fokától függ. Haláleseti nyugdíjak A munkavállalók rendszere nyugdíjat fizet az elhunyt biztosított házastársának vagy élettársának, vagy az áldozathoz szolidaritási polgári szerződéssel (pacte civil de solidarité PACS) kötődő személynek, 20 év alatti gyermekeinek, és bizonyos feltételek mellett a szülőknek. A nyugdíjak az elhunyt biztosított éves munkabérének százalékos arányával egyeznek meg. Ez a százalékos arány 40% (bizonyos esetekben 60%) a házastárs, 25% az első két gyermeke mindegyikének, és 20% további gyermekei tekintetében. A munkahelyi baleset áldozatának a túlélő hozzátartozói számára folyósított nyugdíjak teljes összege nem haladhatja meg az elhunyt személy éves jövedelmének 85%-át július 19

20 Egészségügyi ellátások A baleseti formanyomtatvány bemutatásával ingyenesen, a költségek megelőlegezése nélkül (kivéve, ha az adott összeg meghaladja a térítési alaptarifát) jogosult egészségügyi ellátásokra, gyógyszerekre, kórházi ápolásra, készülékekre és protézisekre. Bizonyos feltételek mellett Ön szakmai átképzésre vagy rehabilitációs terápiára jogosult. A legalább 66,66%-os tartós keresőképtelenséggel járó munkahelyi baleset utáni járadék jogosultjai természetbeni betegbiztosítási és anyasági ellátásokra jogosultak és nyitnak jogosultságot, a biztosított általi költségviselés nélkül. A túlélő hozzátartozói járadék jogosultjai szintén részesülnek természetbeni betegbiztosítási és anyasági ellátásokban. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele Baleset esetén késedelem nélkül értesítenie kell munkáltatóját, és megadni neki a baleset tanúinak nevét és címét. A munkáltató nyilatkozatot tesz az Ön pénztáránál, és baleseti formanyomtatványt ad Önnek, amely lehetővé teszi, hogy Ön a költségek megelőlegezése nélkül természetbeni ellátásokban (ápolásban) részesülhessen. Visszaesés esetén a baleseti formanyomtatványt a betegbiztosítási pénztár adja ki, és nem az Ön munkáltatója. Amennyiben foglalkozási megbetegedésben szenved, erről a keresőképtelenség első 15 napján értesítenie kell a pénztárát. Nyilatkozatát a pénztárhoz kell címeznie, és a nyilatkozathoz mellékelnie kell az orvosa által kiállított orvosi igazolás két példányát. Egy orvosi vizsgálatot követően a pénztár értesíti Önt határozatáról. Az áldozat elhalálozása esetén a túlélő hozzátartozók számára nyújtott ellátások iránti igénylést az elsődleges betegbiztosítási pénztárnál (caisse primaire d assurance maladie (CPAM)) kell benyújtani az általános rendszerben biztosított munkavállalók tekintetében, és a mezőgazdasági szociális biztonsági segélypénztárhoz (caisse de mutualité sociale agricole) a mezőgazdasági munkavállalók és gazdálkodók tekintetében július 20