TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17"

Átírás

1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ 2 ÖNKORMÁNYZAT 3 KÖZBIRTOKOSSÁG 4 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 6 KULTÚRA 10 ÓVODA, ISKOLA 12 GYERMEKVILÁG 16 MÚLTIDÉZŐ 17 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 18 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 19 SPORT 22 MAGAZIN 23 PROGRAM 24

2 2 BEKÖSZÖNTŐ KÁPOLNÁSI FORRÁS Hitünk parancsa az, hogy a templomon kívül is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk és egymás terhét kölcsönös megértéssel hordozzuk. (Márton Áron) KÁNYÁDI SÁNDOR Vannak vidékek vannak vidékek ahol a fölösleges kutya s macskakölyköket vízbe ölik vagy elevenen eltemetik de mielőtt még a szemük kinyílt volna de mielőtt még a szemük kinyílt volna (1974) Előhang vannak vidékek gyönyörű tájak ahol a keserű számban édessé ízesül vannak vidékek legbelül szavak sarjadnak rétjein gyopárként sziklás bércein szavak kapaszkodnak szavak véremmel rokon a patak szívemhez csörgedez csobog télen hogy védjem befagyok páncélom alatt cincogat jeget pengető hangokat tavaszok nyarak őszeim maradékaim s őseim vannak vidékek viselem akár a bőrt testemen meggyötörten is gyönyörű tájak ahol a keserű számban édessé ízesül vannak vidékek legbelül (1982) Tisztelt kápolnási Lakosok! Szeretettel köszöntök minden kedves községbelit önkormányzatunk közéleti lapja első számának hasábjain. A Kápolnási Forrást-t Önöknek szántuk. A lap létrehozásával egy olyan intézményt hívunk életre, amely által betekintést nyerhetünk közösségi és kulturális életünk eseményeibe, amely lehetőséget ad arra, hogy a fontos információk rendszeres eljuthassanak Önökhöz. Szeretnénk Önökkel megismertetni az önkormányzati munkát, tájékoztatni a község lakóit a Polgármesteri Hivatalon belül működő irodák tevékenységéről, továbbá mindazon eseményekről, információkról, amelyek mindennapi életünkben hasznosak, s amelyek továbbításában az elmúlt időszakban hiányosságokat tapasztaltunk. A Kápolnási Forrás kiemelt célja, hogy valós képet nyújtson mindennapi éltünkről, erős helyi közösséget kovácsoljon az itt élőkből. Negyedévente megjelenő újságunk nekünk, rólunk szól: ünnepeinkről, munkánkról, mindennapjainkról, a kápolnásfalviakról. Kérem, fogadják szeretettel ezt az újságot, amely reményeim szerint felkelti érdeklődésüket, eleget fog tenni az Önök elvárásainak. Ugyanakkor szeretném megköszönni azon lelkes csapat munkáját, akik felvállalták, és odaadóan dolgoznak e lap létrejöttéért, akik tudásukkal azon fáradoznak, hogy általa községünk életébe egy új, hasznos színfoltot vigyenek. Várjuk hozzászólásaikat, észrevételeiket, megjegyzéseiket a lappal kapcsolatosan, melyek által még tartalmasabbá, színvonalasabbá válhat kiadványunk. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a lap önkormányzat, egyház, iskola és községlakók között szorosabbá teszi kapcsolatainkat, hiteles tájékoztatást adva múltunkról, jelenünkről, jövőbe vetett elképzeléseinkről. Kívánom, hogy e kiadvány hosszú időn keresztül fennmaradjon, sok örömteli pillanatot hozva Önöknek. Isten áldja Kápolnásfalu lakosságát! Tisztelettel, Benedek László polgármester Kiadja: Kápolnásfalu Község Önkormányzata Felelős kiadó: Benedek László polgármester Szerkesztőség címe: Kápolnásfalu, Fő utca 352 szám, Tel.: Nyomdai előkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. Megjelenik negyedévenként ROVATSZERKESZTŐK: Önkormányzat: Benedek László, Both Lajos Közbirtokosság: Tamás Pál Egyház, civil szervezetek: Ferencz Sándor Kultúra: Ferencz Anna, Both Juditha Múltidéző: Balázs Irénke Iskola, óvoda: Bálint Irma, Gáll Mária Gyermekvilág: Bálint Irma Testvértelepülések: Benedek László Egészségügy, életmód: Deák András Sport: Both Lajos Magazin: József Rózália Terézia

3 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÖNKORMÁNYZAT 3 Önkormányzati tájékoztató Aközel 7500 négyzetkilométert kitevő adminisztratív területünket az Önkormányzat igazgatja, amely a hatályos törvények alapján hoz döntéseket. A tanácsi határozatok végrehajtó szerve helyi szinten a Polgármesteri Hivatal. Ez intézmény biztosítja a végrehajtáshoz szükséges körülményeket, és felülvizsgálja a határozatok érvényesítésének törvényességét. A helyi önkormányzat saját költségvetéssel rendelkezik, felügyeli a körzetébe tartozó állami közvagyont, emellett, a helyi közigazgatási törvényt betartva kezeli és megoldja a település közérdekű gondjait. A júniusi helyhatósági, valamint az azt követő belső választások eredményeként Kápolnásfalu Helyi Tanácsa 11 tanácsosból tevődik össze. Tanácsosaink: Benedek Bálint, Benedek G. István, Benedek Z. István, Both Tibor, Deák Réka, Elekes Edit, György Ágoston, György István, Lőrincz Gyula, Tamás Pál és Péter József alpolgármester, aki június óta vette át ezt a tisztséget. A Helyi Tanács június 20-i beiktatása óta 2008-ban 45, 2009-ben pedig 49 tanácsi határozatot hozott. Ezek a döntések nemcsak adminisztratív előírások, hanem eszközei a gazdasági, társadalmi és szociális intézkedések meghozatalának. Beruházások terén nagy volumenű pályázatok indultak, úgymint a községi csatornahálózat létrehozása, községi út modernizálása, valamint az előző tanács munkájának folytatásaként a kultúrotthon teljes felújítása, sportcsarnok, óvoda építése. Elkészült a játszótér is, a gyermekek nagy örömére. Nagy előrelépésként sikerült telekkönyveztetni a község magán és közvagyonának ingatlanait. A hulladék és vízgazdálkodás regionális kezelése érdekében a tanács megyei szintű egyesületek tagja lett. Fontos döntések születtek a különböző egyesületek, alapítványok munkájának segítésére is. Támogatást nyert a Kápolnásfalu 2008 Sportegyesület az elinduláshoz, és folytatódott a Szent Gellért Alapítványnak az Őrangyal Programhoz, a fúvósok, a hagyományőrző huszárok és a többi kultúrcsoport munkájának támogatása. A Polgármesteri Hivatal, Benedek László polgármester és Péter József alpolgármester vezetésével, mint a tanácsi határozatok, valamint a törvény által szabályozott más tevékenységek napi végrehajtója, saját alkalmazottai révén a lakossági igények kiszolgálását is végzi. Jegyző Dobos Hajnalka, akit szülési szabadsága idején József Rozália Terézia helyettesit. A megsokasodott feladatok nemegyszer állítanak nehéz helyzetbe, de igyekszünk minden hozzánk fordulót becsülettel kiszolgálni. A helyi újság hasábjain a következőkben próbáljuk majd egy-egy iroda munkáját bővebben is bemutatni, s munkánk hatékonyabbá tételéhez észrevételeiket, javaslataikat, a lakossági segítséget szívesen vesszük. Felhívás József Rozália Terézia Szociális és gyermekvédelmi osztály A gyerekes családok figyelmébe ajánljuk, hogy családi pótlékban részesülhetnek azok a családok, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 470 lejt. A kéréshez szükséges iratok: a szülők személyazonossági igazolványának másolata a családkönyv másolata a gyerekek születési igazolványának másolata jövedelemről igazoló akták gyermekpénz szelvény iskolai igazolás A családi pótlékot 3 havonta (március, június, szeptember és decemberben) kell felújítani. Benedek Annamária, szociális referens

4 4 KÖZBIRTOKOSSÁG KÁPOLNÁSI FORRÁS Közbirtokossági tájékoztató Tisztelettel köszöntöm a helybeli közbirtokossági tulajdonosokat. Mivel a tavaszi közgyűlésünkön kevesen vettek részt, ez alkalommal szeretném a következőket ismertetni: 1. A 2008 évi bevételek és kiadások ismertetése BEVÉTELEK (45184,06 lej). Lekötve kamatra, év végén ,98 lej van a Székelyudvarhelyi Kereskedelmi Banknál. 2. Mérésekkel kapcsolatos tájékoztató A közbirtokossági legelős területek felmérése folyamatban van, a CONUS-INC SRL által, a mérések során tisztázódnak KIADÁSOK fahasználat 1411 köbm.*: 89335,45 erdészeti adminisztrálás: 57513,24 sípályabér: 3013,92 területmérések: 3000,00 legeltetési illeték: 4122,00 fa kárpótlás: 1348,75 saját adminisztrálás: garancia pénz: 220,00 bérek bruttó: 23197,00 területalapú támogatás: ,78 társadalmi és egyéb biztosítások: 2864,00 kamat: 117,20 működtetési költségek: lekötött pénzre kamat: 5500,97 üzemanyag: 1704,74 egyéb: 4673,49 terület tisztításokra üzemanyag: 653,27 csemeteült. pénz: 9518,00 telefon: 1780,37 TVA visszaigénylés: 6327,00 protokoll: 930,80 telekkönyv/ügyvéd: 1038,30 részesedés iskola: 2600,00 pénzügy kamat: 23,00 amort. költségek: 1137,00 banki kezelési költs.: 204,41 papír, iroda: 1195,30 tagsági könyvek: 892,50 számítógép javítások: 575,00 sorompó készítés: 387,74 telefon vásárlás: 201,20 munkálatok: 1175,00 ültetési alap 2008: 14703,00 területadók: területadók 2007 elmaradás: 13809,00 területadók 2008: 18430,00 Összesen: , ,87 *MEGJEGYZÉS: Az 1411köbméter évi fakvótában elmaradott farészek kiosztása is benne van. Az évi összköltséget a Közbirtokosság saját bevételéből ( ,81 lej) és a területalapú támogatásból fedeztük a kaszálók és legelők közti pontos határok, így a Cekend- Láz-i dűllők felmérése után (a felmért terület 450 hektár 36 munkanap a közbirtokossági tanácsosok részéről) 43 kaszáló tulajdonos kapott felszólítást a Közbirtokosságtól, az elfoglalt/bekertelt területek nagyságáról. Ismét felkérjük Őket,

5 KÁPOLNÁSI FORRÁS KÖZBIRTOKOSSÁG 5 hogy az idén állítsák vissza kerítéseiket az eredeti helyére, ellenkező esetben birtokháborítási pert indítanak ellenük. A területek felmérése szakaszosan, dűlőnként fog történni 3-4 év alatt, a felmérések költsége is 3-4 évre van befogva, és így folyamatosan kiközöljük a kaszáló tulajdonosokkal az elfoglalt/bekertelt területek nagyságát. 3. Fontosabb határozataink 2.3. számú Tanácshatározat: Mivel a évi fakvótánk 1500,00 köbméter és ennek 36%-a gyérítés, az idegen helységben lakó tulajdonosoknak nem osztanak ki fát, hogy a helybeli tulajdonosok megkapják a farészesedésüket, így közmunkára sem kötelesek számú Tanácshatározat: Egy hektár után félnapi közmunkára kötelesek a tulajdonosok. Megszabott értéke: 20,00 lej/fél nap Tanácshatározat: A legeltetés az egész legelőn kell történjen, a tehéncsordával hetente háromszor, a juh, meddő csordával hetente egyszer a Nagymezőben kell legeltetni. A helybeli gazda legeltethet egy hektár legelőterület után egy számosállatot, kettő növendéket, öt juhot/kecskét. Ha nem elég a saját területe, a legeltetés szempontjából egy nyilatkozattal és személyazonossági másolattal lehet falubelieknek egymás közt cserélni legelő területet a 2009-es legeltetési évben. Tudatni szeretném a tulajdonosokkal, hogy július 3- tól megkezdődött a évi fakiosztások, a Fenyéd borvizénél, itt a fa az út mellé van termelve, a kitermelés költsége 37,50 lejbe kerül és a fa átlagára 53,00 lej (változatlan). Minden tulajdonosnak szép nyarat és egészséget kívánok! Tamás Pál, közbirtokossági elnök

6 6 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS Isten szolgálatában Hatvan év óta községünkben ismét van újmisés papunk, Both Dávid tisztelendő úr személyében. Istennek köszönjük, hogy Dávid szolgájának megadta a papi hívatás kegyelmét, és hogy Ö is elfogadta azt. Fejlesztette tudását, amelyet Isten szolgálatára és a magyarság lelki életének a gondozására használ fel. Amint a legtöbben tudjuk Dávid tisztelendő úr felszentelése június 29-én történt meg, tehát egyházi közösségünk búcsús napján. Gyulafehérváron, Dr. Jakubinyi György érsek úr kilenc társával együtt szentelte pappá. Innen két nagy autóbusz és egy mikrobusz szállította a zarándokokat, akik részt vettek a papszentelésen. A zarándokok sok szép élménnyel tértek haza. XVI. Benedek Pápa június 19-én, Jézus Szent Szívének ünnepétől meghirdette a papok évét, ezzel is hangsúlyozni akarta, hogy a papok megszentelődése mennyire fontos egyházunk életében. Községünk lapja ezúton is emléket állít ennek a jelentős egyházi eseménynek. Dávid tisztelendő úr a Primiciás miséjét július 5-én tartotta meg. A kedves tisztelendő urat felajánljuk az Úrnak, és szülőfalunk keresztény testvéreinek a nevében kívánjuk, hogy beléphessen a szent életű papok soraiba. Következik Dávid tisztelendő úr köszöntője, amely július 5-én a Primiciás misén hangzott el: Both Dávid tisztelendő úr újmisés köszöntője D. J. K. Csodálatos Isten megadtad e napot, Mikor köszönthetünk itthon egy új papot. De mindenek előtt Jézus téged áldunk Szívünkből köszöntünk, lélekben imádunk. Hálánk szálljon feléd Szentháromság Isten, Téged ünnepelünk elsősorban itten. Másodszor Both Dávid szolgád van a sorba Primiciás szentmiséjét bemutatja. A hitközösségünk üli ünnepnapját, Érsekurunk nem rég felszentelte papját. Papi hivatásodért sokat tanultál, Az Úr oltáránál hittel leborultál. Szomjazik a lelkünk, azt is kell táplálni, A hitélet nélkül nem tudunk helyt állni. Tudomány, szépség, hatalom és vagyon Hit nélkül mit sem ér, nem boldogít nagyon. Bálint Lajos érsek urunk is jelen vagy, Tiszteletünk irántad őszinte, s nagyon nagy, Együtt ünnepelnek a megjelent papok, Kegyelmekben telnek most a nyári napok. Dávid utad Czikó László egyengette Lelki atyánk nagyon sokszor segítette. Községünknek te vagy a negyedik papja, E magasztos hivatást ki megkaphatja. Élted minden napján vezéreljen Isten, Ennél fontosabb jó az életben nincsen. Ki a példaképed kedves ünnepeltünk, Tudjuk magunktól is, így téged nem kérdünk. Maga Jézus Krisztus a szerető Isten, Olyan igaz és jó emberek közt nincsen. Nagyot imádkozni s Istent nem követni, Jézusunk az ilyent langyosnak nevezi. Ő mondja szó szerint:,,kiköplek a számból Jézus tana igaz, ne tanuljunk mástól. 2 A község hivőinek nevében szólok, Ha Istent szeretjük, jól mennek a dolgok. Jézus Dávid nemzetségéből jött A neved is Dávidkirály nevéhez köt. Biblikus név, s neki nagy volt reménysége Kedves volt Istennél az ő embersége. Uriával szemben ám ő is vétkezett, Nem tetszett az Úrnak, amit elkövetett. Ne kövessünk mi el hasonló bűnöket Engeszteljük inkább drága Istenünket. Miért kellettél Dávid éppen te az Úrnak? Az Isten tervei olykor kitárulnak. Magasztos tudomány a teológia, Az bizony a tudományok királynéja. Isten s ember között közvetítő a pap, Erre az Úrtól ő felhatalmazást kap. Eme gondolatnak valóság a magva, Teljesüljön benned Isten akarata.

7 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 7 Tudjál te szolgálni Istennek, s embernek Az Istennel szemben maradj meg kicsinek. Mindenkinek fontos, s főleg a papoknak, Hogyha Jézus tana szerint igazodnak, Szenvedés és kereszt a hívőknek útja, Az igaz keresztényt meg-meglátogatja. Nem kell tőle félni, csak azt bizonyítja Isten előtt kedves, s helyes az ő útja. Ezért vállalkozunk önmegtagadásra, A keskeny úton, a méltó haladásra. Így lesz meg bennünk a Krisztusi szeretet, Amely más lelkeket is Istenhez vezet. Ki, maga dicsőségét nagyon hajszolja, Azt a jó Isten mellékvágányra tolja. Isten előtt lenni jónak s,,népszerűnek,, Nem baj, ha vádolnak ok nélkül a hívek. Keresztény testvérek ezt most nektek mondom, Papoknak is nehéz megállni a fronton. 3 Böjttel és imával segíthetünk nekik, Papok megszólását oly sokan szeretik. E szép ünnepségért köszönetet mondok, Életünknek egén mindig vannak gondok. Rossz ellen harcoljunk a jó érdekében, S megmaradunk Istennek szeretetében. És mondjunk ellene az ördögnek százszor, Szavakkal s tettekkel, kísért valahányszor. Ima háttér legyünk Dávid új papunknak, Ez szól a családnak és a rokonoknak. Ezt szívlelje meg a kápolnási ember, A papokért nekünk is imádkozni kell. Ők is imádkoznak miérettünk sokat, Jó munkájuk során védjük a papokat. Jó pásztor és a nyáj egy úton haladjon, A sátánnak köztünk senki ne maradjon. A mai áldásra adjuk meg a választ, Az újmisés áldás kegyelmeket áraszt. Jó és rossz harca az egyházban is zajlik, A jóra az ember nehezebben hajlik. Jézus szíve ünneptől a papok éve Az ők életüknek megszentelődése, Mélységesen fontos, a sok-sok lemondás, Nagy akaraterő, s végsőkig kitartás. A Szentlélek vezet, hogyha tőle kérjük, S úgy földi életünk nem hiába éljük. Áldjon meg az Isten kedves Dávid papunk, Úgy élj, hogy Istennek érted hálát adjunk. Dicsőséges Isten áldott a szent neved, Minden földi jóért hálát adunk Neked. Bár bűnösök vagyunk hozzád, vágyakozunk Teremtő Istenünk mi Hozzád tartozzunk. D. J. K. Kápolnásfalu, július 5. Ferencz Sándor

8 8 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK KÁPOLNÁSI FORRÁS Both Dávid Isten kegyelméből Kápolnásfaluban születtem augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján. Vallásos családdal ajándékozott meg engem a jó Isten, és ez minden bizonnyal nagyban közrejátszott abban, hogy felismerhettem azt a hivatást, amellyel az Úr meglátogatott. Édesapám gondnok egy menedékháznál, édesanyám egy csomagológyárban dolgozik. Van egy fiatalabb fiútestvérem, aki még egyetemista. Isten után köszönetet mondok drága jó szüleimnek, hogy fáradságot nem ismerve felneveltek, döntésemben segítettek és támogattak, imádkoztak és imádkoznak értem. Az általános iskolát szülőfalumban, a Kriza János nevét viselő I VIII osztályos iskolában végeztem ban felvételiztem a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly római katolikus líceumi szeminárium kilencedik osztályába. Az itt eltöltött négy év, példamutató és képzett tanárainak köszönhetően sok szépre és jóra megtanított. Megtanított a közösségi életre, megtanított rendre, fegyelemre, emberségre nyarán felvételiztem a gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Szemináriumba. Nem volt ismeretlen számomra az intézet, a benne zajló élet, hiszen kisszeminarista koromban láttuk, hallottuk az akkori kispapokat, beszélgettünk velük. Így a beilleszkedés könnyebb volt. A szeminárium számomra, minden nehézségével együtt otthon volt, egy olyan otthon, ahol a Mester lábaihoz borulva, rá figyelhettem, Őt hallgathattam, és Vele készülhettem a papságra. E készületben segítettek tanító és intő szavaikkal, magatartásukkal, életpéldájukkal az intézet elöljárói és tanárai, nem utolsó sorban pedig kispaptársaim. Köszönet és hála nekik mindezért. Hogy miért éppen a papság mellett döntöttem? Nem mondhatom azt, hogy egyik reggel azzal keltem fel, hogy pap leszek. Az Úristen csodálatos módon, fokozatosan vezetett el erre a döntésemre. Szüleim és nagyszüleim már kisgyermekkoromban megtanítottak imádkozni, templomba járni, jót tenni. Kisiskolás koromban elkezdtem ministrálni. Igaz, akkor még a maratoni ministrálás oka a pontszerzés és a verseny volt. Fokozatosan lettem öntudatos ministráns. A helybeli plébános munkája, önzetlensége és példája is nagy hatással volt rám. Ő volt az, aki vonzóvá tette számomra a papságot. Az ő példája nyomán mélyült el bennem az az elhatározás, hogy Istennel Istenért tenni szép és érdemes, Isten rajta, az ő példáján keresztül hívott meg arra, hogy másokat Hozzá vezessek. Ezúton is hálámat szeretném kifejezni neki minden lelki, szellemi és anyagi támogatásáért. A gyakorlati-pasztorális év első félévét Gyimesbükkön töltöttem. Örömmel gondolok vissza erre a félévre. Sok új tapasztalatban volt részem. Mindezért hálával tartozom elsősorban az Istennek, de nem utolsósorban a plébános atyának is, aki lelkesedésével, egyszerűségével és jóságával mint jó példa állt és áll előttem. Második félévben a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet öregotthonban voltam. Az öregotthonban betekintést nyertem egy szociális intézmény életébe. Ennél is fontosabbnak, tartom viszont azt, hogy ezzel párhuzamosan megismerhettem az idős emberek magatartását, felfogását, élettapasztalatát. Az itt töltött pár hónap nem múlt el nyomtalanul. Istennek hála, sok mindent megtanultam az előrehaladott korúaktól, mikor azáltal, hogy elbeszélgettem velük, mikor egyszerűen csak a magatartásuk megfigyelésével. Összességében nézve szép és tartalmas időszak volt az ott töltött pár hónap. Papi jelmondatomnak a János evangélium 15. fejezetének 16. versét választottam: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ez a vers mindig arra emlékeztetett és emlékeztet, hogy Isten a kezdeményező, Ő hívott és választott engem, minden érdemem nélkül arra, hogy Őt hirdessem, hogy az Ő papja legyek. Én ezt a hívást alázattal elfogadtam, és válaszul életemet az Ő kezébe helyezve akarom szolgálni Őt annak tudatában, hogy az Ő kiválasztott eszköze és szolgája vagyok. Isten kegyelmében bízva és segítségét kérve készülök a papszentelésre, Isten áldását kérve mindazokra, akik bármi módon segítettek engem abban, hogy Isten akaratát felismerjem, és hívására igent mondjak.

9 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 9 Dicsértessék a Jézus Kriszus Ajánlok mindenkit Isten kegyelmébe Örömmel szólok a kortársak névébe Both Dávid kortársunk te vagy az ünnepelt, a Gondviselő lám az oltárra emelt. Érlelődött benned hogy pap akarsz lenni, Elhatározásod véghez tudtad vinni. Sokakat elvártál, még többen itt vagyunk, Fogadd szeretettel a köszöntő szavunk. Papi szolgálatra te elhívást kaptál, Az elvárás szerint bölcsen választottál. Az élet színterén mind győzni akarunk, Ha Istent szeretjük jó felé haladunk. Hitünk a szeretet szent nyíló rózsái, Üdvözülésünket mely megteremheti. A szeretet nyelvén szót érthetünk mindig, Az istenszeretet kísérjen a sírig. Lelki síkon mi mind együvé tartozunk, Istenem mi bűnös gyermekeid vagyunk, Ezt a szép szentmisét megköszönjük Néked Dávid kortársunkat tovább vezéreljed! Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ferencz Sándor, Kápolnásfalu Humán jellegű volt az érdeklődésed, Mélyebb gondolkodást adott az Úr néked. Világi hiúság nem is vonzott téged, Hivatásodnak megfelel csendességed. Isten azért adta testi s lelki erőd, Hogy a Góliátokat még könnyebben legyőzd. Eljegyezett Isten saját szolgájának, Az evangélium, hü tanítójának. Lakodalmad üljük, gratulálunk néked, Angyalok vigyázzák e szép ünnepséget, '84 es korosztály tagjai vagyunk, Családosak, avagy magányos a sorsunk. Barótra helyeztek, sok-sok gyereked van, Összekapcsol téged majd velük a hittan. Az életed bizony nem lesz könnyű néked, De fogsz boldogulni, mert Jézussal éled. Kívánjuk neked, hogy mindig boldoguljál, Néha-néha értünk is majd imádkozzál. Dávid tisztelendő, mindig hazavárunk, Isten oltáránál itthon többször lássunk. A papi hivatás egyre nehezebb lesz, A kísértő mindinkább világivá tesz. Ne legyünk a gonosznak áldozatai, Híveknek papoknak együtt kell küzdeni. Szép is lesz, nehéz is lelkekért dolgoznod, A jó Pásztorral kell mindig barátkoznod. A Mária Rádiót hallgassad sokat, Biztos értékeled a jó adásokat. Mélyen tisztelt Egyházi Méltóságok, Tisztelendő urak, Egyházunk Plébános ura, Kis és Új papok, Újmisés szeretett papunk, és kedves ünneplő hívek! Boldogok vagytok, mert Istennek szolgáltok Kedves Őelőtte a tiszta ajándék Így szólott a főpap Áldásom reátok Szentírás II. könyv. VIII. rész Most, ebben a felemelő pillanatban, emlékezni és tisztelegni próbálunk Neked, mi, a volt általános iskolai osztálytársaid. Te nagyon szép útra tértél, amikor minden gondolatoddal és minden lépéseddel, erősíted hitedet, reményedet, szeretetedet Istennel és az emberekkel szemben. Mi a te utadat figyelemmel kísérhettük, büszkék vagyunk Rád példás magatartásodért, bátor és kitartó elhatározásodért. Hisszük azt, hogy Isten segítségével, tetteiddel, imáiddal, életviteleddel kiérdemelted e szent hivatást a nagyirgalmasságú Bírótól, a mi Urunktól. Tudjunk hogy ebben a pillanatban nagyon boldog vagy, hogy Istennek szolgálhatsz, és mi is részesei vagyunk ennek nagy ajándéknak. Búcsúzóul alázattal megkérünk, hogy imáidban állandóan légy velünk, a te gyerekkori hű pajtásaiddal. Mi is megígérjük, hogy szülőfalud kis templomának esteli harangjának imára hívó szavára érted is mondunk egy fohászt, amelyben arra kérjük az Úristent, hogy vezéreljen továbbra is, az Ő igaz útján. Isten áldása legyen Veled mindörökké Ámen! Balázs Lőrinc, Kápolnásfalu

10 10 KULTÚRA KÁPOLNÁSI FORRÁS Kulturális tájékoztató Akultúra életünkben fontos tényező azért, hogy az ember kulturált lénynek érezze magát. Nem a szélsőségek, hanem az igazi kulturális értékek alakítják az erkölcsöt és teszik jobbá az embert, nevelnek és csiszolnak. Alakítják az emberek között a jó kapcsolatokat, helyes értékrendet alakítanak ki. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kultúra, élő szellemi táplálék. Napjainkban a kultúrának sok vadhajtása létezik, amelyek ízlésficamot okoznak. Minden ember, magának kell kialakítson kellő kritikai érzékkel olyan igényeket, amelyekkel a valós értékek mellett tud dönteni. Ez érvényes a színházi előadások, énekek, táncok, zenei irányzatok vagy más megnyilvánulási formák területén. Hozzánk lélekben közel állnak a népi értékek. Ezeket a hagyományokat próbáljuk megőrizni és ápolni. Sajnos a kommunikáció felgyorsulásával sok értékromboló, erkölcsöt fertőző irányzat terjedt el. Mint negatívum megemlítendő, hogy után a hagyományos, valamikor közkedvelt bálok megszűntek létezni. A többszöri próbálkozások, e hagyomány újjáélesztésére, sorban kudarcot vallottak. E kapcsolatokat alakító szép népi szokás és egyben szórakozási forma sajnos már a múlté. Különösen a televízió az, amely alakítja a ma emberének szokásait, és kitölti szabadidejének nagy részét.ma már sok esetben nem az az irányadó, amit a szülő vagy a nagyszülő közöl, hanem a Tv sztárok véleménye a fontos. Arra tanítanak, hogy vállaljuk önmagunkat, legyünk vakmerőek, erősek és bátrak, a zabolátlan viselkedésre ösztönöznek. Az erőszakot és a rossz ízlést terjesztik. Az ártatlannak tűnő folytatásos filmek is a megszólást, a rágalmazást, cselszövést, botrányokat, hűtlenséget és gyilkosságot tárnak a néző elé, mintha ezek a cselekmények lennének az élet szükséges velejárói. A Tv távirányítója arra való, hogy az ember a színvonalasabb adásokra kattintson. A jellemalakító, nevelő műsorok sokakat untatnak, pedig a családi béke és a személyes nyugalom előfeltételei ezek. A nívós színdarabok nézettségi foka is alacsony. Ez is bizonyítja, hogy az emberek zöme elszakadt az élő kultúra gyökereitől. Felgyorsult a világ és kénytelen-kelletlen mi is pörgünk vele. Az életnek mindenkor megvoltak a maga nehézségei, és a mai ember is meg kell birkózzon a mostani feladatokkal. A tárgyilagos tájékoztatás érdekében megemlítendő, hogy 2007-ben, a kultúrotthonok jelentős támogatást kaptak, amelyet községünkben is kihasználtak, és ezen kívül a helyi költségvetésből is érdemben támogattak. A felújítási folyamat 2008-ban is folytatódott és tovább folytatódik. Így kultúrotthonunk arculata megszépült. Felszereltségével alkalmassá vált arra, hogy jó körülmények között megfeleljen az előadások megtartására, vendégfogadásra, valamint mulatságok, lakodalmak és torok megtartására. A konyha és felszereltsége szintén megfelel az igényeknek. Több évtizedes múltra tekint vissza az amatőr színjátszás és a fúvószenekar is ben alakult meg a hagyomány - őrző csoport, a Fonós cím alatt. Bemutatták a régi hagyományokat, és többen a csoport tagjai közül évente részt vettek a Homoródmenti elnevezésű népdalvetélkedőn ben alakult meg a hagyományőrző huszárcsoport, amely a megemlékező ünnepségeken és a környéken szervezendő hadjáratokon is részt vesz. Július én első alkalommal sor kerül a falunapok megszervezésére. A falunapok megszervezésének célja ízelítőt adni a község kulturális életéről, felsorakoztatni községünk hagyományait, rávilágítani a kultúra szerepére és fontosságára. Buzdítjuk magunkat arra, hogy érdemes alkotni, érdemes tevékenykedni a kultúra érdekében, hogy megőrizzük hagyományainkat, és új értékeket hozzunk létre. A falunapok keretében sor kerül a Sütő András kultúrotthon névadó ünnepségére is. Július 26-án lesz a hagyományos fúvószenekarok találkozója. A jelenleg működő zenekar az idén ünnepli újraalakulásának 30. évfordulóját. Az ifjak minden évben megszervezik a szüreti mulatságot és a nagykorúsító bált. Az iskolások is kiveszik részüket a kultúra ápolásából. Kulturális életünket próbáljuk tudatosan alakítani az igényeknek megfelelően. Utoljára maradt, de nem utolsó sorban a könyvtárról is érdemes szólni. A könyvtár helyiség az évek folyamán fokozatosan megújult. A mindenkori polgármesteri hivatal pénzt juttatott a könyvállomány gyarapítására. Jelenleg könyvtárunk internet hozzáférhetőséggel is rendelkezik az igénylők számára. E mellet a könyvek még mindig hű társaink a tanulás folyamatában. Ferencz Anna, kultúrigazgató és könyvtáros

11 KÁPOLNÁSI FORRÁS KULTÚRA 11 A kápolnási színjátszás története Kápolnásfalu történetében a színjátszás az es évektől létezett. Megszakítások voltak a háborús években. Általában az egyházi nagy ünnepek vagy egyszerűen a vasárnapi bálok része volt. A különböző korokban működő falubeli színjátszó csoportok nem rendelkeztek jogi személyiséggel. A községben élő ifjak és fiatal házasok éltették évrőlévre. Vezetője a mindenkori kántortanító volt, vagy később a pedagógusok közül került ki. Említésre méltó a kezdetekben Vajda Lajos kántortanító és Tamás Mihály kántortanító tól Balázs Irén tanítónő vezetésével folytak a rendezvények, majd 1956-tól Both Ráchel tanítónő vezette a csoportokat. Az as években még foglalkoztak színdarabok rendezésével: Dr. Tóth Attila, Bálint Mihály, Bálint Mihályné tanárok, Lakatos Mihály tanár dec. 5-től a jelenleg is működő csoport vezetője Both Judith. Az évek során bemutatásra került darabok a teljesség igénye nélkül a következők: 1921-ben: A falu rossza, Sárga rózsa 1948-tól: A csikós, A vén bakancsos fia, a huszár 1956-tól: Tóth Ede: A falu rossza, A tolonc Móricz Zsigmond: Sári bíró, Úri muri, Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Légy jó mindhalálig Szigligeti Ede: A cigány, Liliomfi Bródy Sándor: A tanítónő Tamási Áron: A boldog nyárfalevél, Énekes madár, Hullámzó vőlegény Gárdonyi Géza: A lámpás Jókai Mór: Fekete gyémántok, Az aranyember Darvas József: Szakadék, Botcsinálta doktor, Mirándolina Pap Lajos: Zsuzsi, A lelenc Jaroslav Hasek: Svejk, a derék katona, Tépett rózsa (népszínmű) dec. 5-én indult egy nagy létszámú csoport. Előadásaik: 1991 karácsonya: Uzoni lányok február: Farsangi hangulat kabaréműsor karácsony: A cigány február: Farsangi vidám jelenetek karácsony: Kir Januli február: Farsangi vidám jelenetek karácsony: Az igazgató nyugdíjba megy február: Farsangi vidám jelenetek karácsony: Válás után február: Farsangi vidám jelenetek február: Farsangi kabaré április: A fal február: Farsangi műsor Ettől kezdve a csoport csak a farsangi előadásokra készült, mert erre volt igény. A nagyobb színművek látogatottsága megcsappant. A csoport tevékenységéhez még hozzátartozott a Homoródmenti színjátszó-találkozókon való részvétel, valamint az Udvarhelyi Fiatal Fórum által szervezett műkedvelő rendezvényeken való jelenlét. Both Judith, nyugalmazott óvónő

12 12 ÓVODA, ISKOLA KÁPOLNÁSI FORRÁS Együtt, iskolán kívül is Az iskola mindenkori küldetése a tanítás - tanulás, amelynek eredményét órai feleléssel, dolgozatírással, félévi vagy év végi vizsgával mérjük. A tanórán, a vizsgán nem készül fénykép, ez a diák pedagógus zárt világa. Az iskola másik, ugyanennyire fontos küldetése a nevelés. A pedagógus nevel a tanórán, szünetben, órán kívüli tevékenységeken, magatartásával, viselkedésével, beszédével, megjelenésével, egyszóval mindig és mindenütt. A tanórán kívüli tevékenységeken a diák felszabadul, legyőzi gátlásait, amit fényképek, videofelvételek bizonyítanak. Kriza János Általános Iskola az elmúlt tanév néhány, ilyen jellegű tevékenységét képekben mondjuk el. A tanórán kívüli iskolavilágunk bemutatása írásban most hosszadalmas lenne, ezért, a teljesség igénye nélkül, felsoroljuk mindazt, ami örömet szerzett egész iskolanépünknek : emlékeztünk az aradi vértanukra, a Mikulástól ajándékot küldtünk a beteg gyerekeknek, örültünk a télnek (hóembert építettünk versengve, szánkóztunk, síztünk és korcsolyáztunk Homoródon), teadélutánokat tartottunk, megtisztítottuk a falut és környékét a sok szeméttől, versenyeztünk itthon és kiállítást néztünk Csíkszeredában a tatárokkal (Gyermekemet az országért), kuruttyoltunk Lövétén (Kurutty), sóztunk helyben, levélben és Parajdon (Sótörés), alfáztunk, itthon, levélben és Sepsiszentgyörgyön (Alfa-fizika), követeltük jogainkat a királytól Szentpálon és Sepsiszentgyörgyön (Adj, király, katonát!), eltévedtünk, tájékozódtunk és visszataláltunk (Budvár-kupa), sportversenyekre jártunk és nyertünk. 2. Az ajándékozás öröme december 6. Vajon mi van a Mikulás zsákjában? 3. Mennyből az angyal december Gólyabál október 23. Kis karácsony, nagy karácsony Farsangi mókázás február Esküszöm, hogy könyveimre vigyázok, soha nem forgatom Itt a farsang, áll a bál...

13 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÓVODA, ISKOLA Zúg Március! március Anyanyelvemben őrizlek téged Horváth István szavalóverseny május 9. A pákozdi csata magyar győzelemmel ért véget A nyolcadik osztályosok búcsúműsora április 26-án Gratulálok, megérdemled a különdíjat! 15. Sportnap Kapusé a labda! Jól csak a szívével lát az ember Nőnap és anyák napja az óvodában, iskolában március, május 18. Gaudeamus igitur ballagtak a végzős diákok június 11. Elválás előtt még egyszer együtt... Lakodalom van a mi utcánkban... Összeállította, válogatta Csorba Hilda, Balázs Enikő és Bálint Mihályné

14 14 ÓVODA, ISKOLA KÁPOLNÁSI FORRÁS A Kriza János Általános Iskola Mint minden erdélyi településen, Kápolnásfaluban is az egyház volt az iskolaalapító. Kápolnásfalu leányegyházközségként Szentegyházasfalu egyházközség gondnoksága alá tartozott, így az iskolai teendőket is az onnan küldött kántortanító látta el, vagy a székelyudvarhelyi ferencrendi papok. Iskolai levéltárunkban alapításra vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk, de régi egyházi iratokból tudjuk, hogy 1758-ban két tanerővel már működött itt iskola. A kisebb gyerekek jártak ide, a nagyobbak Szentegyházasfaluba jártak át tanulni január 1-jétől Kápolnásfalu különálló egyházközség lett. Első plébánosa Varga Sándor aki 32 évig szolgált a faluban -, feljegyzéseiből tudjuk, hogy ideérkezésekor itt már működött iskola, de az oktatás nem volt kielégítő. Felismerve a lemaradás és tudatlanság eluralkodásának veszélyeit, újjászervezte az oktatást, rendezte az iskola fenntartásának anyagi alapjait. Nagy gonddal felújíttatta az iskola épületét, és szívügyének tekintette a gyerekek beiskolázását ben egy kántortanító és egy segédtanító oktatott a már jól működő iskolában. Az iskola fenntartását szolgálta a Garasos Intézet. Az adakozó hívek adományaiból befolyt összeg évi kamatjából fedezték az iskolai kiadásokat, és jutalmazták a jó tanulókat. Az iskola népesedett, egyre több gyereket iskoláztak be, így az 1872/73- as tanévben már külön tanultak a lányok és külön a fiúk ben alakult meg az első Iskolai Tanács. Az 1876/77-es iskolai évtől kezdve a tanulók számszerű nyilvántartása már az iskolában történt. Ebben a tanévben 102 fiú és 112 lány volt iskolaköteles. Az 1948-as államosításkor az iskola is állami intézmény lett, és kötelezővé vált mindenki számára az általános 7, majd 1965-től az általános 8 osztály. A régi iskolaépület megrongálódása és korszerűtlensége miatt 1976-ban új iskola építése kezdődött, mely épületet 1978-ban vett birtokba a gyerekhad. Külön óvodai épület nem lévén a községben, az óvoda is ebben az épületben működik.

15 KÁPOLNÁSI FORRÁS ÓVODA, ISKOLA 15 Iskolánk 1991-ben felvette a Kriza János nevet. E névvel a néphagyomány megőrzését és továbbadását, a népművészet megismerését vállaltuk. Ezt tükrözi iskolánk hitvallása is: Tudjuk, hogy a népi a maga egyszerűségében, tisztaságában és alkotóerejében felülmúlhatatlan; hogy évszázadok során alkotóerejének eredményeként felbecsülhetetlen értékű szellemi és használati tárgyi javakat hozott létre; hogy naptári napokhoz, nevekhez és alkotó, teremtő munkához már ősmagyarjaink életében hihetetlen szépségű hagyományok és szokások tapadtak, s ezek évszázadok során színesebbé tették a népéletet; hogy irodalmunk és művészetünk nagyjai igazán maradandót csak akkor alkottak, ha műveik megalkotásához, lelki ihletettségükhöz a tiszta forrásból merítettek. Látjuk, hogy mindezen népi szellemi és tárgyi alkotásokat a modern világ lerombolja, avatatlan kezek tárgyainkat elherdálják, hagyományainkat és szokásainkat szellemi és környezeti szennyeződés fertőzi; és szomorúan tapasztaljuk, hogy a XX. századvég gyermeke és ifjúsága ezeket már csak megsárgult lapokról ismeri, festői szépségeit már képtelen értékelni. Hisszük, hogy e lejtőn lefelé iskolánk névadó ünnepélye ben az első megállót jelentette, s a Kriza János név mementóként hat; hogy ha gyermekeink lelkébe a népélet iránti szeretet és tisztelet cseppjeit belopjuk, e folyamat leáll, majd ellenkező, felfelé mutató úton indul el; hogy a még fertőzetlen gyermeki elme és lélek befogadja őseink káprázatos bölcsességét, s ennek intelmei, tanításai és életerkölcse életelemévé válik; hogy megismertetve a fiatal nemzedékkel népünk igazi múltját, ráébresztjük jelenünk gyötrelmes vergődésére, és ily irányba haladva tovább, homályos jövőjére; hogy gyermekeinkben megvan még a hajdani népélet szépségei iránti fogékonyság, s azt kellőképpen kamatoztatva, a múlt ismeretének birtokában, népi szellemiségünk felélesztését célzó munkánk eredményes lesz; és bízunk abban, hogy gyermekeinkben tudatosítani lehet azt az örök igazságot, mely szerint csak annak a népnek van jelene és lesz jövője, amelyik ismeri és értékeli múltját. Iskolánk küldetésének pedig azt valljuk: A tanuló, képességének megfelelően, sajátítsa el azokat az alapismereteket, amelyekre építve, magasabb fokú tanintézménybe léphet; a tanuló személyisége úgy formálódjék, hogy közösségünknek értékes felnőttjévé váljék; né - pünk szellemi és tárgyi értékeinek megismerése, megőrzése és értékelése által megtartsa nemzeti önazonosságát Iskolánk hitvallása és iskolai küldetésünk szellemében oktatjuk és neveljük a jelenleg 5 óvodai csoportba járó 99 gyereket, és a beiskolázott 187 tanulót. Bálint Mihályné, iskolaigazgató

16 16 GYERMEKVILÁG KÁPOLNÁSI FORRÁS Kányádi Sándor Kánikula Kutyameleg, kánikula, nyelvét kiveti a kutya, budákol, a tűző, heves nap elől árnyékot keres. De alighogy hűvösre lel s leheverne, költöznie kell: falja az árnyékot a nap, s az ebbe is beleharap. Pillognak a récék, libák, nem csinálnak most galibát; kiapadt a kicsi patak, mint a cérna, kettészakadt. Itt-ott ha még van is, ami víznek mondható valami, odamennek a bivalyok, s kimártják a kis patakot. Egyedül egy árva csacsi hangját lehet csak hallani, megereszt egy bátor iá-t, esőért az égre kiált. A tavon Szúnyog zirreg a tó fölött, bűvöli a béka. Alig várja, hogy elszálljon elé a zsombékra. - Szállj már alább, gyere, gyere, ne félj tőlem, szentem! Szúnyogot én már náladnál nagyobbat is nyeltem. Így biztatja a szúnyogot meredt szemű béka, amikor a tóra vetül a gólya árnyéka. Ám a béka se lát, se hall: - Ne félj, szúnyog úrfi! Hamm, bekaplak, de hálából megtanítlak úszni. Ugrik is már, és a szúnyog mintha nem lett volna. De a gólya sem hiába szállott le a tóra. Pacsirta Csőre villan, mint a penge, csattan, mint az ostor: Pacsirta zeng a magasban, nyakon csípi béka úrfit, gyűrűzik s viszi szúnyogostól. hangjától a levegő; lüktető köröcskék pengetik a nap feszes sugarait. Zeng, zeng a pacsirta, óceánra menekült kis kalózadó, s azt sugározza egyre, fáradhatatlanul, hogy milyen rettenetes éjszakánként egy magányosan didergő kökénybokor alján virrasztani.

17 KÁPOLNÁSI FORRÁS MÚLTIDÉZŐ 17 Tájházunk története Ez a kis parasztház az 1890-es években kőből és fenyőfából épült, melynek eredeti tulajdonosa néhai Orbán Pál volt. Ez az épülete a teljes romba dőléstől megmentve a Kriza János Iskola alapítványon keresztül Bálint Irma iskola igazgatónő lelkes hozzáállása által vált tájházzá. A ház eredeti formájában áll, és várja mindazokat, akik tisztelik és értékelik elődeik életét, tárgyi javait. Így kerültek az összegyűjtögetett tárgyak a sok hányattatás után végleges és méltó helyükre a tájházban. Ha megismerjük elődeink múltját, úgy érezzük, magunk is részesei vagyunk e tájnak, amelynek megmaradásáért tennünk kell valamit. Ilyen gondolatoktól indíttatva kezdtem hozzá a még megmaradt néprajzi tárgyak gyűjtögetéséhez a 70-es évek elejétől, mindmáig. Szomorúan vettem tudomásul, hogy a régi bútorokat, ruházati cikkeket és egyéb használati tárgyakat az utódok vagy lefestették, vagy összetörve kidobták, vagy eltüzelték.,,mentsük meg, ami még menthető jelszóval jártam a házakat, és elkértem hol kevés pénzért, hol ingyen a különböző tárgyakat. A falu lakosai közül sokan megértettek és készségesen segítettek adományaikkal. Úgy tartották, hogy azoknak a régi tárgyaknak a használata már szégyen ebben a modern világban. Különösen az asszonyok érdemlik meg az elismerést, akik ha egyebet nem is, egy-egy innen-onnan előkotort cserépedényt adtak. Századokkal ezelőtt itt majdnem minden férfi valamilyen mesterséghez értett. Értettek a fából való épületek: ház, istálló építéséhez, a zsindely készítéséhez, kád, cseber, dézsa, borító, orsó, fakanál, teknő, szövőszék, sulyok, kapu, sőt a bútorok készítéséhez. A vésett darabokat is elkészítették, ilyen a Múzeumban a sótartó és a kelengyés láda az 1700-as évekből. E kis gyűjtemény létrehozásakor hármas célt tűztem ki: szülőfalum múltbeli néprajzának megismerése, felkutatása, mely fenntartja egy népcsoport lelkét, megmaradását, megtartó erejét; másrészt az utódok okulására szántam azért, hogy ismerjék meg elődeink értékeit, ezen keresztül becsüljék is meg azokat, amit alkottak, mert a múlt ismerete nélkül nincs jelen, sem jövő. További cél a szülőföld szeretetének ápolása, mélyítése, és a hagyományaink megőrzése. Fájó szívvel, szinte bűntudattal kellett látnom, hogy egy kis népcsoport századokat megért hagyományvilága a porba hull. Igen, ezt hozta az ipar, a technika gyors ütemű fejlődése. Kápolnásfalu néprajzának minden ágazata nem túl gazdag, mégis vannak és főképp voltak olyan tárgyi emlékek és szokások, amelyeket megismertetni az ifjakkal, a jövő nemzedékkel, amelyekre felhívni a figyelmet, hogy ne menjen teljesen feledésbe, embertársi és szülőföld iránti kötelességemnek érzem. Úgy terveztem, hogy e gyűjtemény tükrözze az egykori, vagyis a évvel ezelőtti lakásberendezést és a háziasszony kultúráját, vagyis a,, lakóházat,, és az úgynevezett,, nagyházat,, Ezt sikerült is összehozni, örömmel tölt el, hogy minden egyes tárgy a helyé re került. Az én hagyatékom az, hogy a falu szülöttei, különösen az ifjak viseljék szívükön e gyűjteményt, vigyázzanak rá, hogy ne legyen kitéve az elkallódás veszélyének. Ennek a tájháznak a megbecsülése, értékelése, gyarapítása, megőrzése emberi kötelességünk, amíg csak él az ember. Az tesz minket emberré, ha áldozatot tudunk hozni egy nemes célért. Balázs Irénke, nyugdíjas tanítónő

18 18 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK KÁPOLNÁSI FORRÁS Kápolnásfalu testvértelepülései Az 1989-es fordulatot követően Kápolnásfalu mindenkori önkormányzatai négy magyarországi helység önkormányzatával kötöttek testvértelepülési megállapodást. E helységek ábécé sorrendben a következők: Bercel, Kápolna, Kötegyán és Gyöngyössolymos. A Kápolnási Forrás hasábjain megpróbáljuk bemutatni a tisztelt olvasóknak minden testvértelepülésünket a minél szélesebb körű megismerés céljából. Gyöngyössolymos Gyöngyössolymos Magyarország keleti országrészében található, az Északi-középhegységben, a Mátra déli lábánál a Kis-hegy alatt szép erdős környezetben elterülő község. Gyöngyös város központjától 4 km-re északra húzódik meg a Nagy-patak völgyében. Közigazgatásilag Heves Megye irányítja. Megközelíthető a 3 km-re lévő Gyöngyösről, valamint a 24 sz. főútvonalról. Neve egészen 1903-ig Solymos volt, amelynek korai alakja a Solumus és a Solimus. A községet és határát ben II. Endre a Szent Sír Lovagrendnek adományozta. Az évszázadok során a falu tulajdonosai gyakran változtak: Solymosi család, Rozgonyi Péter, az egri püspökség, a szepesi kamara. Ezután több főúré volt, míg végül viszszakerült a püspök, majd az egri érsekség birtokába. A község életében jelentős szerepet tölt be a szőlőtermesztés. A lakosság megélhetésének fő forrása kötődik a helyi szőlőterületekhez. A mátraalji borvidékhez tartozó település határában több ezer hold szőlőültetvény található. A község erdőterületén jelen van a vadgazdálkodás, miután az erdőterületen jelentős a nagyvadállomány, így többek között lehet vadászni őzre, szarvasra és vaddisznóra. Turisztikailag igen látogatott helység. A településen egyetlen ún. átmenő út van, amelyen Gyöngyössolymos Község közigazgatási területének nagysága: Ebből központi terület: Belterületi út és köztér hossza: Közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza : Közüzemi zárt közcsatorna hálózat hossza: Ivóvízvezetékbe bekapcsolt lakások száma: Zárt közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma: Közkifolyók száma: Gázhálózatba bekapcsolt lakások száma: Telefonhálózatba bekapcsolt lakások száma: Nyilvános telefonfülke: A lakosság lélekszáma: Lakásállomány: keresztül egyik irányban(déli) Gyöngyös városa, másik irányban(keleti) a Mátra üdülőhelyei érhetőek el. A község keskeny nyomtávú vasútvonallal is rendelkezik (helyi megnevezése: kisvasút), amelynek kiindulópontja Gyöngyös városa, végállomása pedig a festői környezetű Lajosháza. Néhány adat Gyöngyössolymosról ha 152 ha 13.9 km 18.8 km 16.7 km db 978 db 14 db 1017 db 879 db 2 db f db

19 KÁPOLNÁSI FORRÁS EGÉSZSÉG,ÉLETMÓD 19 Humán papillomavírus Ahumán papillomavírus (HPV vagy Human Papillomavirus) egy DNS-víruscsoport, mely a bőrön és a nyálkahártyákon okoz elváltozásokat. Több mint 100 különböző humán papillomavírus típust azonosítottak. Egyesek szemölcsöt, mások egy szubakut lefolyású fertőzést okoznak, mely daganatmegelőző állapotot jelent. A vírus bőrdaganatokat, de főleg méhnyakrákot és egyéb genitális rákot okoz. Működése Az említett vírus DNS-ből épül fel, vagyis ugyanabból az örökletes anyagból, amely a növényi, állati, emberi sejtek működését is szabályozza. A vírusok, így a daganatot kiváltó DNS vírusok nem képesek önmagukban szaporodni. Ehhez mindig egy magasabbrendű élő sejt közreműködése szükséges. A vírusok bejutva a szervezetbe beépülnek az egészséges sejtekbe, köztük olyanokba is amelyek a szövetek saját elöregedett sejtjeit pótolja. A sejtek normális működését úgy kódolják át, hogy többé azok már nem csak a körülöttük lévő szövetek épségének fenntartását végzik, hanem a bennük lévő vírusokat is megsokszorozzák. Az átkódolás visszahat a gazdasejt saját életműködésére, mert például a humán papillomavírus kikapcsolja a sejtben lévő védekező mechanizmusokat, amelyek saját örökítő anyagának (DNS-ének) épségéért felelősek. Ezután a fertőzött sejt már nem képes kivédeni a benne lévő vírus, vagy a környezetből bejutott rákkeltő anyagok további DNS-t károsító hatását. Ez olyan láncreakciót indíthat meg, amelynek következtében a sejt fokozatosan elveszti a környező sejtekkel való kapcsolattartás képességét, egyre gyakrabban és szabályozatlanul osztódik, végül ráksejtté alakul át. Statisztika A méhnyakrák világszerte a nőket fenyegető második leggyakoribb rosszindulatú daganat. A világon 550 ezer méhnyak- és egyéb rák kialakulásáért felelős, mely az összes daganatos megbetegedések 6,1%-a. Az epidemiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a méhnyakrákok és az egyéb genitális karcinómák több mint 90%-a összefügg a humán papillomavírussal (HPV). A HPV az egész világon megtalálható, és legalább 100 alfaja különböztethető meg, melynek egy része a bőrt, másik része a nyálkahártyát támadja meg. Ezek közül mintegy 60-féle törzs a nemi szervek tájékán, a genitális traktusban, a méhnyak, a szájüreg, a garat, a gége, a nyelőcső, a végbélnyílás környéki régió vagy a hímvessző hámján található. A HPV a ma ismert leggyakoribb szexuális úton fertőző ágens. A szájnyálkahártya fertőzése legtöbbször orális szex útján következik be, de szüléskor a fertőzött anyáról is ráterjedhet az újszülött szájnyálkahártyájára. HPV diagnózis A lappangási időszakban a vírus elrejtve, de mindvégig jelen van a fertőzött sejtekben, és így mód van a HPV-fertőzés felderítésére és a védekezésre. A vírus többféleképpen is kimutatható. Sokszor de sajnos, nem minden esetben a papillomavírusra valló jellegzetes elváltozások találhatók a hüvely és a méhnyak nyálkahártyájának sejtjeiben, amelyet a rák citológiai szűrése alkalmával a vizsgálatot végző citológus felismer, és a leleten jelzi a HPV valószínűségét a szűrővizsgálatot kérő nőgyógyásznak. A citológiai kép csak a fertőzés meglétére utal, de ezen az alapon nem lehet meghatározni hogy alacsony, átmeneti, vagy magas rizikójú fertőzésről vane szó. Ezután a nőgyógyász újabb sejtmintát küldhet a speciálisan felkészült laboratóriumokba, ahol a HPV kimutatás és típus-meghatározás is elvégezhető. Ez nem egyszerű feladat, és a választott módszer attól is függ, hogy kevés, vagy sok vírus van-e jelen a nyálkahártya sejtjeiben. Erős fertőzés esetén a vírusok burokfehérjéje speciális szöveti immunreakcióval a sejtmagokban láthatóvá tehető. Elviekben hasonló módszerrel a vérben keringő vírusfehérje ellenes anyag is kimutatható. Más esetben géntechnológiai eljárásokat kell alkalmazni. A legérzékenyebb vírus-azonosítási eljárás az úgynevezett polimeráz-láncreakció, amelynek segítségével akár a csupán egy-két sejtben megbúvó néhány vírus is megtalálható. HPV tipizálás szükséges az alacsony, az átmeneti vagy a magas rákkockázat meghatározásához, a fertőzés megelőzésének elősegítéséhez, és a még kísérleti stádiumban lévő vírusellenes vaccináció stratégiájának kialakításához. Teendők HPV fertőzés-esetén Progresszív szimptómák női nemi szerven Ha a rákkeletkezés szempontjából alacsony kockázatú vírusfertőzésről van szó, és nincs látható nyálkahártya elváltozás, elég a rendszeres citológiai vizsgálat. Ha a nőgyógyászati vizsgálat kóros elváltozást derített fel, és különösen, ha a magas kockázatú HPV 16 fertőzés is fennáll, de rosszindulatú daganat még nem alakult ki, a kóros területet egyszerű műtéttel (konizáció) el lehet távolítani. A műtét akkor is elvégezhető, ha már súlyosabb, rákot megelőző állapot áll fenn. Ez nem befolyásolja a későbbi fogamzóképességet. Műtét után sokszor már nem tudunk kimutatni HPV fertőzést, néha azonban még visszamaradhatnak rejtett vírusok. Folytatás a 20. oldalon

20 20 EGÉSZSÉG,ÉLETMÓD KÁPOLNÁSI FORRÁS Folytatás a 19. oldalról Ezért, valamint az újrafertőzés veszélye miatt érdemes továbbra is rendszeres citológiai szűrővizsgálatot kérni. Újabban egy ígéretes HPV-ellenes gyógyszer klinikai bevezetésének előkészítése folyik, ami esetleg feleslegessé teszi ezt az egyszerű műtétet is, vagy segít a megelőzésben. Ha a méhnyakrák kialakult, a méhet el kell távolítani. A műtét típusa és a műtétet követő utókezelés módja a daganat korai vagy előrehaladott stádiumától függ. A leginkább előrehaladott méhnyakrákok esetén sugár- vagy gyógyszeres kezelést alkalmaznak. A HPV elleni vakcináról Mi ellen véd a HPV vakcina? A vakcina a 100 ismert HPV-típus közül azon 4 ellen véd, amelyek a legnagyobb gyakorisággal vezetnek méhnyakrákhoz illetve szemölcsök kialakulásához. A HPV 16, 18-as típusai tehetőek felelőssé a méhnyakrákos esetek százalékért, míg a HPV 6 és 11-es típusai okozzák a szemölcsös megbetegedések 90 százalékát. Kinek javasolt a HPV-vakcina? Elsődlegesen 9-15 éves lányoknak javasolt, a szexuális élet megkezdése előtt. Másodlagosan a éves nőknek. Miért javasolt a HPV-vakcina ennyire fiatal lányoknak? Ajánlott a lányoknak/nőknek a szexuálisan aktív időszakot megelőzően megkapniuk a vakcinát. Ennek oka, hogy az oltás abban az esetben adja a legteljesebb védelmet, ha előtte a vakcinában található 4 vírustípus egyikével sem fertőződtek meg. Miért csak a 9-26 éves lányoknak javasolt a HPV-vakcina? A vakcina biztonságát és hatékonyságát ebben a korosztályban tesztelték széles körben. Az oltás hatékonyságát vizsgálaó kutatás a 26 év fölötti nők körében csak nemrég indult, részükre az oltás engedélyeztetésre csak később kerülhet sor. Mi ellen nem nyújt védelmet a HPV-vakcina? Mivel a vakcina nem véd az összes HPV-típus ellen, nem képes megakadályozni az összes méhnyakrákos esetet vagy genitális szemölcsöt. A méhnyakrákos esetek körülbelül százaléka ellen nem véd a vakcina, ezért fontos lesz a nőknek továbbra is méhnyakrákszűrésre és kiegészítő HPV-szűrésre járniuk. A vakcina szintén nem véd a genitális szemölcsök egy része ellen és más szexuális úton terjedő kórokozók ellen sem, így továbbra is fontos lesz a megelőzés, azaz a védekezés a szexuálisan aktív felnőttek számára, hogy a HPV és más szexuális úton terjedő fertőzések esélyét csökkentsék. Mi a HPV-vakcina haszna a szexuálisan aktív nők számára? A szexuálisan aktív nők szintén részesülhetnek a vakcina védelméből, viszont a kialakuló védelmet korlátozhatja az éppen zajló HPV-fertőzés. A védelem csak a HPV-vakcina azon négy típusa ellen szerezhető, amellyel a nő az adott időpontban nem fertőződött. A négy HPV vakcina-vírustípus (6, 11, 16, 18) kimutatása (kizárása vagy megerősítése) HPV-vizsgálattal lehetséges, mely a legtöbb szakorvosnál kérhető. Szükség van-e nőgyógyászati- és HPV-szűrésre az oltás megkezdése előtt? Igen, mivel meglévő fertőzés esetén kérdéses a vakcina hatékonysága a szexuálisan aktív nők esetében. A későbbiekben észlelt valamelyik vakcinatípus általi HPV-fertőzésről nem dönthető el, hogy az oltás előtt vagy után kapta-e. A vakcináció nem helyettesíti a nőgyógyászati rákszűrést sem. A szűrés a beoltott nők számára is erősen javallt. Kell a beoltott lányoknak/nőknek továbbra is méhnyakrákszűrésre járniuk? Igen. Három ok van, amiért a nőknek továbbra is kell járniuk a rendszeres méhnyakrákszűrésre: Először is a vakcina nem véd az összes méhnyakrákot okozó HPV-típus ellen, tehát a beoltott nők továbbra is ki lesznek téve a rák kialakulása veszélyének. Így a rendszeres nőgyógyászati- és HPV-szűrés a későbbiekben ugyanolyan fontos. Másodszor, azoknak a nőknek az esetében, akik azután kapják meg a vakcinát, hogy a négy említett vírustípus (6, 11, 16, 18) közül már bármelyikkel megfertőződtek, kérdéses lehet a vakcina teljes hatása. Harmadszor, néhány nő nem kapja meg az összes szükséges dózist (vagy nem megfelelő ütemezésben), tehát a vakcina teljes hatása nem biztos, hogy érvényesül az ő esetükben. Mennyire hatékony a HPV-vakcina? A tanulmányok azt mutatták, hogy a vakcina közel 100 százalékos hatékonysággal képes megelőzni a HPV négy típusa által okozott betegségeket, ideértve a rákmegelőző méhnyak-, szeméremtest- és hüvelyelváltozásokat és a genitális szemölcsöket. A vakcinát főleg olyan fiatal nőkön vizsgálták, akik a négy HPV-típus közül egyik fertőzésnek sem voltak még kitéve. A vakcina nem gyógyítja meg a már meglévő HPV-fertőzéseket, genitális szemölcsöket, rákmegelőző vagy rákos állapotokat. Meddig tart a vakcina védelme? Szükség lesz-e megerősítő oltásra? Még nem ismert, hogy a HPV-vakcina mennyi ideig biztosít védelmet. A kutatásokban 5 éve kísérik figyelemmel a nőket, és ez idő alatt a védettség megfelelő volt. További kutatásokra van szükség, hogy megállapítsák, szükség lesz-e a későbbiekben megerősítő oltásra. A lányok/nők akkor is védettek lesznek a HPV ellen és az azzal kapcsolatos betegségek ellen, ha nem kapják meg a vakcina mindhárom dózisát? Erre a kérdésre a válasz még nem ismert, így nem tudjuk, hogy mennyire védettek azok a lányok/nők, akik csak az első vagy az első kettő dózist kapják meg. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az oltási programot minden esetben befejezzék. Milyen mellékhatásai lehetnek a vakcinának? A tanulmányok nem mutattak ki semmilyen komolyabb mellékhatást, az oltás helye körüli fájdalom fordul elő leggyakrabban. Milyen rendben történik a vakcina beoltása? A HPV-vakcinát 3 dózisban adják 6 hónap alatt. A második és a harmadik dózist 2 illetve 6 hónappal az első oltást követően kell beadni. Dr. Deák András, családorvos