Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet"

Átírás

1 Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet Agostyán

2 A Természetes Életmód Alapítványt 1993-ban, több évi előkészület után, a Magyar Humánökológiai Társaság és két magánszemély alapította a hazai szerves műveltségre alapozott ökofalvak-, élőfalvak létesítésének kezdeti időszakában. A már élő legendának számító Gyűrűfű, Visnyeszéplak, Drávafok, Galgafarm, Gömörszőllős alapítóinak példáját követve, de a saját fejlődésének más irányt szabott az agostyáni kezdeményezés. Jelesül az ökofalvak előszobájává kívánt válni. Mindez abból a felismerésből fakadt, amit az eddig tapasztaltak is igazoltak, hogy a természetben, a természeti környezetben magának újra helyet kereső ember működő minták, példák nélkül csak nagyobb zűrzavart csinál magában és maga körül. Alapítványunk a visszagondolkodásnak ezen damaszkuszi útján próbál segítséget nyújtani élhetőbb, fönntartható rendszerek kimunkálásával, és bevezetésével a napi környezettudatos gyakorlatba. Természet és környezetvédő társadalmi szervezetünk bemutatása Alpítványunk hitvallása: A természet jobban tudja Alapítvány célja: Humánökológiai alapelvekre építve a természetes életmód egyéni lehetőségeinknek, közösségi és regionális formáinak megteremtése a természetikörnyezeti nevelés, oktatás és képzés eszközeivel egy önfenntartó rendszer keretein belül. A rendszer fejlesztése során kapott eredmények a természetvédelmi kezelések és az okszerű tájhasználati módok alapjául szolgálnak. Szakmai műhely és helyszín: A Magyar Humánökológus Társaság és magánszemélyek által alapított Természetes Életmód Alapítvány a Tataimedencét és a Gerecse peremvidékét leképező területek művelési ágaiból, élőhelyeiből mintegy 130 hektáron végez természetvédelmi kezelést. 1 Ágoston- liget madártávlatból

3 Alapítványunk filozófiája: Szép és egyszerű. Legyen olcsó, ami természetes! Előbb-utóbb szembetalálkozunk a választási lehetőséggel: Vagy megpróbálunk egy időtálló, fönntartható rendszert kialakítani magunk körül, ami nem jelenti az eddig megszokott mindennapi kényelmünkről való lemondást, de átgondolt cselekedeteket és gondosságot igen. Cserébe egy szép, egyszerű, egészséges, olcsón üzemeltethető életteret kapunk. Vagy folytatjuk eddigi életünket, amely átgondolatlan, mértéktelen, költséges - tehát fenntarthatatlan, ön- és környezetpusztító. Erre a problémára kínál megoldást a Természetes Életmód Alapítvány folyamatosan fejlesztett programmal a mindenkinek meggondolandó alapelvek betartása mellett. A gyakorlatban kevés példát találunk a felsoroltakra: Ezért foglalkozik alapítványunk a természetes életmód, az alternatív házépítés, az okszerű tájhasználat, az integrált és szerves földműves gazdálkodás, a tartamos erdőművelés kérdéseivel, környezeti neveléssel, illetve minden olyan módszerrel, ami a természetes vagy természetközeli állapot megtartására törekszik. Az Alapítvány kínálata nagyon széles. Lehetőség van hosszabb-rövidebb látogatásokra, táborozásokra, terepgyakorlatokra, de arra is, hogy valaki tanítvánnyá szegődjön, és a helyzeteket valóságosan megélve tanulja meg a természetközeli, szép és egyszerű életmódot. maximális gondosság, a természet jobban tudja, tiszta használat, a szépség iránti igény. A gondnok háza 2

4 PROGRAMJAINK Akkreditált pedagógus továbbképzés: Felkészít a helyi nevelési- pedagógiai programok gyakorlati megvalósítására, kiemelve a külső világ tevékeny megismerését, a környezeti nevelés színtereit. Lehetőséget ad a környezeti nevelés tevékenységhez kapcsolt élményközpontú módszereinek átélésére, a terepséták vezetésének játékos, életkorhoz igazodó speciális óvodai-, általános iskolai módszereinek megismerésére, gyakorlására. A környezeti nevelés ökológiai szemléletű tervezésének, a cselekvésen alapuló tanulásnak, a konkrét problémából kiinduló alkotó gondolkodásnak, a környezeti nevelésre jellemző sajátos tanulásszervezési módoknak átadása, egy más szemléletű nemzedék felnevelése érdekében. Erdei- iskolák, óvódák, táborok szervezésének, a programok összeállításának gyakorlása a komplexitás szellemében, a művészetek eszközeivel. Ismerkedés a természetközeli neveléssel, oktatással, sok terep-gyakorlattal, kirándulással. Tanfolyamaink közül néhány: Terepen végezhető ökológiai vizsgálatok (rét, erdő, vizes élőhelyek) módszereinek élményközpontú bemutatása, gyakorlása. Erdei iskolák: 1997 Nyári Ökofalu Tábor A végleges erdei iskola programot a tanárokkal való egyeztetés alapján, tananyaghoz és életkorhoz kapcsolódóan közösen alakítjuk ki. Erdei iskola programjai: Gerecse élővilága Állati útitársak A középkor meséje Alternatív energiák hasznosítása Tata a vizek városa 3 Labanc Györgyi és a fiókák

5 A környezeti nevelésünk célja Erdei iskoláinkban és táborainkban. A cél olyan ökológiai szemléletmód kialakítása, ami biztosítja, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kapcsolatukat a földdel, az évszakok változásával, a természet ritmusával, az élővilág szépségével, titokzatosságával. Célunk a környezetei nevelés eredményeit hasznosítva, az élménypedagógia módszereivel sok-sok játékkal, mozgással, kísérletezéssel, a természet kalandos felfedezése. Ismeretátadás: élőhelyek és élőlények kapcsolatrendszere, talaj-éghajlatcsapadék összefügései, gyakori növények és állatok megfigyelése, azonosságok és különbözőségek, vizi gerinctelenek, algák és eutrofizáció, alapvető vízkémiai mérések, a vízszennyezés, a rovarvilág jellegzetes képviselői (egyenesszárnyúak, lepkék), kétéltűek és hüllők, helyi madárvilág, madárvilág kutatásának gyűrűzési bemutatója, fafajok ismertetése élőhelyek és évszakok aspektusában, gyomok, gyógynövények és gyógyteák, mérgező növények és alapvető mérgezési mechanizmusok. Gyakorlati képességek fejlesztése: érzékszervek fejlesztése (hallás, tapintás, látás, szaglás), megfigyelőképesség fejlesztése, színérzékelés, kreativitás (gipszöntés, kéregrajz, kéreglenyomat), erdei gyümölcs aszalása, gyógynövények szárítása, képzőművészeti alkotások készítése (Land art képek) Attitűdformálás: a természet iránti felelősségteljes magatartás megfigyelése, megtapasztalása, az állatok és növények iránti érzékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés, a gondoskodás képességének kialakítása Módszereink : terepi séta, projekt - módszer, megfigyelés, bemutatás, vizsgálódás, kísérletezés gyakorlás (makett készítés, használat gyakoroltatása), beszélgetés, szenzitív játékok, egyéni bánásmód, verseny, vetélkedő, ellenőrzés, értékelés, véleménykérés Szomorú szeretettel. (vihar után) 4

6 Tantárgyközi követelmények szerint: a. Közösségfejlesztés: az ember gondoskodó magatartásának megalapozása, empátiás érzék fejlesztése, alkalmazkodás, felelősségvállalás, b. Személyiségfejlesztés: környezettudatos magatartásjegyek alapozása, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakítása, erkölcsi tulajdonságok: önzetlenség, figyelmesség, együttélés fejlesztése, az élet tisztelete, becsülete, c. Egészségnevelés: testi képességek fejlődésének elősegítése, egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, testi-lelki harmóniára való törekvés. d. Hon és népismeret : őshonos fafajok, honos állatfajok, a biológiai sokféleséget biztosító hagyományos-tartamos erdőgazdálkodás, tárgy és környezetkultúra, Terepgyakorlatok: Természetismereti- humánökológiai terepgyakorlatok a Tatai-medence természetes élőhelyein fajok, életközösségek és kölcsönhatások vizsgálata. Terepgyakorlatok különböző művelési ágakban. (szántó, erdő, rét-legelő, gyümölcsös, szőlő, kert) Terepgyakorlatok épített környezetben. Különböző építészeti, energiaellátási, épületgépészeti és területhasználati megoldások. A természetes állapot és az emberi jelenlét tájhasználat nyomainak kutatása. A természetes életmód, mint életforma teljes rendszerének megismerése. Egyéb továbbképzések: Auditálás a környezeti számvetés szabályai szerint, gazdasági szakember továbbképzés. (kiegészítő tananyag) Önfenntartó rendszerek (népfőiskola keretein belül, a munkaügyi központok támogatásával). Gyógynövény feldolgozás természetes fortélyai. Aszalás, szárítás, tartósítás. Az állattartás ma is eredményesen működő hagyományai a természetvédelmi célokkal összhangban. Állati termékek feldolgozásának házi praktikái. 5

7 Tanfolyamszerű oktatás: A házépítés, területhasználat alternatív módjainak bemutatása. Földműves gazdálkodás, erdészeti tevékenység, Pro-Silva módszer bemutatása. Kismesterségek gyakorlása. Egyéb életvezetési lehetőségek, reformkonyha, egészségvédelem gyakorlati bemutatója. Oszágos konferenciák, találkozók, sportversenyek: Nyári ökofalu találkozó Téli ökofalu találkozó TOT Természetvédelmi és Ornitológiai tábor Magyar Környezeti Nevelési Egyesület országos találkozója Terepfutó versenyek Tájfutó versenyek 3D terepíjász verseny (először Magyarországon 25 éves a Gerecsei TK Találkozók elődeink emlékezetére (Skoflek István, Hopp Ferenc, Dr.Sághi Antal) a cél szentesíti Zöldturizmus: tatai -vár A helyi táji, természeti és kulturális értékekre felfűzött humánökológiai séták természetvizsgálati módszerekkel. Az Esterházyak hagyatéka Tatán Bemutatkozik a Gerecsei Tájegység A tatai vár története A tatai Öreg-tó madárvilága Baj Öreg -Kovács -hegy régészeti emlékei Az Öreg-tó leggyakoribb vadlúd vendége a vetési lúd (Nincs még egy hasonló Ramsari terület a világon ) a tatai Öreg-tó A Radvány-sziget és környékének kincsei (Neszmély) Földtörténeti séta Tatán a Kálváriadombon Látogatás a Fényes-forrásoknál (Tata) A vértesszőlősi előembertelep Turul Parkerdő (Tatabánya) 6

8 Az Öregkovács- hegy régészeti emlékei Az Öregkovács- hegyen 440 m magasan fekvő Kovácsi nevű falu az Árpád-kortól a középkor végéig folyamatosan lakott volt. Az erdei lelőhelyen 1993-ban megindult régészeti feltárás eredményeként előkerült egy az Árpád-korban épített plébániatemplom a hozzá kapcsolódó temetővel és egy, a későközépkorban ezek mellé épített nemesi udvarház is a hozzá tartozó épületekkel és halastóval. Az Árpád-kori körtemplom feltárása mára már befejeződött. Az ásatás során előkerült a pasztofórium több darabja, a nagy déli résablak faragott köveinek jelentős része és a mensa tardosi vörös mészkőből csiszolt több töredéke. A templom szentélyében, az apszis déli ívének alsó felén függöny alsó szegélyét ábrázoló freskórészletet találtak, amit a falról leválasztottak, restauráltattak és kiállítható állapotba hoztak. A feltárások során kiderült, hogy a templomot a törökök a XVI. sz. végén feldúlták, a padlót áttörték és az alatta található sírokat feldúlták, kirabolták. A régészek a templom körül található temetőnek közel 300 sírját bontották ki és szedték fel. az osztatlan, szent időben senki sem siet A későközépkori Kovácsi- Újszászi féle nemesi udvarház feltárása során szinte teljesen épen került elő a főépület pincéje. A pincétől északra egy nagyméretű gödörházat fedeztek fel, amely az udvarházhoz tartozott. A szolgaszemélyzet lakhelyét, egy félig gazdasági-, félig lakóépületet, az udvar délnyugati részén tártak fel. Az udvarháztól kissé távolabb előkerült az a mészégető kemence is, amelyben a kőépület építéséhez szükséges meszet égették. Az épületek alatt a völgyben még ma is látható az egykor itt létesített halastó völgyzáró gátja. 7 négylábú útitársaink delelőn

9 Történeti Ökológiai Program Séta utcai ruhában a középkorban Az információs társadalom egyre több problémát old meg, de ezek nyomán egyre több a megválaszolatlan kérdés. Napi szinten tapasztaljuk, hogy már a múltunk sem a régi. reambulált környezetben / korabeli viselet, növényzet, állatok / valósult meg. Az alapítvány szeretné megteremteni az érdeklődők számára az itteni tartózkodás vonzó feltételeit, valamint a kirándulás lehetőségét a zöldturizmus kedvelőinek. A biztonságosabb jövő alapja a minél alaposabb tudás, amely még gyönyörködtet is, főleg ha a régmúlt faggatása, egy újrateremtett hiteles környezetben történik. Ennek a gondolatnak a jegyében a Természetes Életmód Alapítvány Természetvédelmi és Humánökológiai Oktató Központja egy új szellemű kísérletnek ad helyt a Gerecsei Tájvédelmi Körzet tőszomszédságában. Egy kisebb, középkori települést kívánunk megépíteni, melynek alapját, a közeli Baj községhez tartozó Öregkovács-hegyi ásatások adják. A több mint tíz éve folyó munkálatokat alapítványunk a kezdetektől fogva támogatja anyagilag és önkéntes segítőkkel. körtemplom -rom a XIII. századból Időutazást szervezünk folyamatosan bővülő XV. századi faluban ahol a középkor hangulatát, kényelmét és ízeit lehet megtapasztalni - akár bentlakással is - a körtemplom, az udvarház és a fogadó épületek együttesében, amelynek a természeti- társadalmi béke temploma és udvarháza címet adtuk. Az ásatás során előkerült Árpád-kori körtemplom és a mellette feltárt későközépkori nemesi udvarház rekonstrukciója készülne el a lehető leghitelesebb módon. A tervek szerint már felépült egy működő középkori fogadó, amelyhez korabeli konyha is kapcsolódik. Mindez körtemplom épül a XXI. században 8

10 A természeti-, táji értékekkel harmonizáló vendégház kitűnő alkalmat kínál az időnként elemi szükségletként jelentkező lelassulásra, lecsendesedésre, és feltöltődésre. Szellemi táplálékul a humánökológiai oktatóközpont programjai szolgálnak Mindezeket keretbe fogja egy természetgazdálkodási modell, ahol a területen élő emberek közössége próbál fenntartható módon együtt élni azokkal az útitársaikkal akik már korábban is itt voltak Tanösvények: A tanösvény információs tábláival tudatosítható az emberekben lakóhelyük természeti értékeinek védelme és annak sokszínűsége. A társadalom széles rétege semmilyen információval nem rendelkezik a védendő állat- és növényfajokról és szűkebb-tágabb környezetükről. A táblákkal a szükséges információ birtokába jutva felkelthető érdeklődésük a természetvédelem iránt, s egyben iránymutatás is adható a természetvédelemmel foglalkozó szervezetek elérhetőségéről. Meglévő táblák: 1. Gerecse madárvilága 2. Hüllők kétéltűek Fogadó a Boldog Szomorú Szép Ilonkához Mátyás -korban megállt az idő Történeti ökológia: A történeti ökológia fogalmát nem a természettudomány, hanem a közgazdaságtudomány vezette be ban a berni Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszuson született meg. Tárgya az ember és a természeti környezet viszonya a történelem során. Mégsem a közgazdászok, hanem a társadalomtudósok, elsősorban a történészek bontakoztatták ki, megemlítve a természettudományok szerepét is. A történészek - már képzettségükből adódóan is - az ökológiát a történeti (írott) források oldaláról közelítik meg, az ökológia mélyebb összefüggéseinek feltárása nélkül. Ezért is természetes, hogy a történeti ökológia összemosódik a művelődés históriájával, s az is érthető, hogy a környezetvédelem is belekerül e roppant nagy kérdéskörbe. /Dr. Gyulai Ferenc/ 9 Készülő táblák: 3. Középhegységi lombos erdők Erdőfenntartás Pro-Silva módszerekkel 4. Gerecse rovarvilága és lepkefaunája 5. Lágyszárúak, gyógynövények 6. Szelíd energia hasznosítás 7. Építkezés természetes anyagokból 8. Természetgazdálkodás I. Őshonos állatok 9. Természet gazdálkodás II. Régi gyümölcsfajták és konyhakerti növények

11 Táborok: Természetfigyelő Tábor Kézműves tábor Kenus- Lovas- Íjász Tábor Óvodapedagógusok - tanítók tábora Családi tábor Hagyományőrző tábor Agostyán megint szép lesz Természetgyógyász tábor Harcművészeti tábor Jóga tábor Természetgazdálkodás Településünkre - Agostyánra - vonatkozó gazdálkodástörténeti hagyományokat több, mint 700 év távlatából ismerjük oklevelekből és a környéken végzett régészeti ásatások leletanyagából. Mindezeket a Tatai-medence hasonló adataival összefüggésben is. Nagy kihívást jelentett számunkra ezen ismeretek mentén létrehozni egy olyan szerves gazdaságot, ahol tudásanyagban együtt van a múlt a jövő elvárásaival és ami bemutató, iskola és oktatóhely is egyben. Természetesen a helyi önellátásra, önfenntartásra méretezve. Legnagyobb feladat a körülbelül 20 ha-os terület vízgyűjtő szemléletű és egységes ökológiai elvek szerint való kezelése jelenti. Az egyes művelési ágak nem különülnek el egymástól élesen, hanem átmenetet képeznek. Ilyen részletek az észak-nyugati oldalon található öregerdő, a fiatalos, a legelőerdő, a sétálóvagy jóléti erdő. Aztán a legelők, a kaszálók, gyümölcsfa csoportokkal. Szántó, illetve kézimunkával művelt szőlő, gyümölcsös és zöldségkertészet néhányszáz méterre van egy délnyugati kitettségű domboldalon. Orkán, a lusta hucul Az állatcsoportok kialakításának főbb szempontjai - a terület eltartóképessége - hagyományok - őshonosság - önellátás, önfenntartás - bemutathatóság Bubó 10

12 Így lófajtánk a hucul, sertésből a mangalicát részesítjük előnyben. (Időnként vaddisznóval párosítva). Kecskéink magyar parlagi kecskék. Baromfiak: sárga magyar tyúk, magyar vadas (tarka) kacsa, fodros-tollú lúd. Nyúlból általában a magyar vadast tartjuk. A fönti útitársainkra egy komondor, puli és egy mudi vigyáz. A szerves- gazdálkodási programunkkal partnere szeretnénk lenni mindazoknak, akik érintettek és érdekeltek a fönntarthatósági programokban. Közülük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pro-Silva Egyesület, a magyarországi öko-, vagy élőfalvak (amiknek az előszobája vagyunk), az Általér Szövetség és minden olyan gazda, aki hobbiból vagy megélhetési programként választja szelídebb alakítását a rábízott közös kincsünknek, a Földnek. szalmaház vízemelő kos nemsokára szabad vagy 11 hazafelé

13 Utószó Ami az alapítás előtt történt Vagyis miért kellett létrehozni az alapítványt? Majd öt éve voltam már hivatásos természetvédő, amikor jött a kárpótlás és a helyes felismerés: a legnagyobb jó, amit tehetek a földdel, hogy megveszek sokféle fajnak, sokszínű életközösségnek otthont adó területet. Lehetőleg egy vízgyűjtő mentén, de a Gerecse peremvidékére jellemző mozaikosságban. A maga természetes rendje szerint viselem gondját ezeknek a művelési ágaknak úgy, hogy az utánunk jövőknek is kedve teljen benne. Hagyom a maga törvényei szerint alakulni, okulásra szolgálva minden odalátogató vendégnek, aki ezt jól megfigyeli. A választás sorsszerűsége ellen nem tehettem semmit. Már kitanult, gyakorló, Dániát is megjárt agrármérnök voltam azidőtájt, humánökológusi képesítéssel tetézve. Mestereim, tanítóim is ezt várták volna tőlem. Jelesül: Baranyai Vince, Czimber Gyula, Papp László, Csapody István, Simon Tibor, Juhász- Nagy Pál, Varga Enikő, Vida Gábor, Marx György, Kardos László, Kindler Józsf, Sárközy Péter, Orsovai Imre, Kerekes Sándor, Sabján Tibor, Sághy Antal. Nélkülük nem, vagy kevésbé boldogultam volna így. Elnézést azoktól, akiket nem soroltam föl. Amikor hivatásos természetvédőnek szegődtem, és megörököltem áldott emlékű Salló Pista bácsitól a Gerecsei Tájvédelmi Körzet vezetését - idestova 17 éve- egy idő után elkezdett hiányozni valami. A gyakorlati tennivaló, amivel azidőtájt szükségképpen nem foglalkozott a Hivatal: a természetes folyamatoknak és használatoknak az összehangolásával egy olyan rendszeren belül, aminek kialakítását a környezettudatos ember maga vállalja fel, abból a felismerésből, hogy ezt nem lehet és nem is érdemes másképp csinálni (az okok ismertek sic). Ehhez kell a modell, a minta, a példa, a terület; vagyis a MINTATERÜLET! Így kezdődött és köszönet érte mindenkinek, akik ebben segítettek. Már azzal is, hogy nem akadályoztak. / Czumpf Attila / 12

14 Kronológia 1993 Alapítvány megalakulása Folytatódik 1991-től az alapítvány létrehozását is meghatározó ELTE-TTK humánökológus posztgraduális képzés, terepgyakorlatainak szervezése és abban való közreműködés A nomád tábor helyének kiválasztása és megtervezése Nomád tábor felépítése Bio kertek kialakítása Baj Öregkovács- hegyen folyó ásatás támogatása 1994 Nyári Ökofalu találkozó Agostyán megint szép lesz hagyományőrző tábor I. szervezése Természetismereti tábor lebonyolítása Nomád tábor továbbépítése Utak kialakítása 1995 Természetgyógyász táborok elindítása (minden évben ismétlődik) Első magyarországi 3D Terepíjász verseny házigazdája Hittan tábor Agostyán megint szép lesz hagyományőrző tábor II. Gyógynövény és természetismereti tábor (Jávorka Sándor Mezőgazdasági SZKI- vel közösen) 1996 Tematikus Nyári táborok szervezése Hagyományteremtő sportnapok szervezése Agostyánban 1997 Nyári Ökofalu találkozó megszervezése Faházak felállítása (szálláshely bővítés) Alapítványi PR szórólapok, kiadványok szerkesztése, pedagógiai programok összeállítása Nomád, tematikus táborok megszervezése és terepi programok meghirdetése, lebonyolítása Első erdei iskolák meghirdetése, lebonyolítása 1998 Kiemelkedően közhasznúság bírósági bejegyzése Pedagógus továbbképzés meghirdetése, elindítása, lebonyolítása (45 fővel) Erdőfigyelő jelentés W.W.F (18 old.) Ferences Harmadrend országos nyári tábora 1999 Környezeti nevelés szobában szabadban című pedagógus továbbképzés Akkreditációs eljárásának elindítása Óvodai nevelés c. szakmai folyóirat A természet varázsa c. írás Harcművészeti tábor megszervezése 13

15 Pályakezdő tapasztalatszerzők és polgári szolgálatosok munkalehetőségeinek megteremtése Erdei iskolák elindításához szükséges (tárgyi, szakmai) feltételek megteremtése Tematikus táborok folyamatos meghirdetése DUNA TV, MTV pedagógiai riportok, módszertani filmek Természetes anyagokból készülő házak megterveztetése Felvétel a KOKOSZ tagjai közé Pro Natura emlékplakett átvétele (Labanc Györgyi) Vályogház (lakóház minta) megtervezése, felépítse Cédrus című folyóirat 4.száma A természetes életmód végvári vitézei c. riport 24 Óra Megyei Hírlap (07.17.) Aranyhegy tetején üldögélő koldusok c. riport 2000 Zöld Turizmus Iroda alapjainak megteremtése (iroda bérlése Tatán) Alapítvány logójának megtervezése Tanoda, szalmabálás ház megtervezése, Szalmabálás házépítő tanfolyam meghirdetése Akkreditáció befejezése, Pedagógus továbbképzés elindítása Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus táborok szervezése Buszmegálló kialakítása, építése Ökofarmok- kitörési pontok c. tanulmány HVG (aug. 5 sz.) 26. Nemzetközi Madarásztábor (TOT) Védegylet szervezésében, magyarországi társadalmi szervezetek vezetőinek látogatása, tanácskozása Természetgazdálkodási major épületeinek megtervezése, felépítése (istállók, karámok) KÖM Zöld Mikulás Program lebonyolítása 2001 TEA az élőfaluk előszobája, (az élőfaluk kollégiumának megtervezése) ELTE terepgyakorlat (lebonyolítása, terepi füzetek) Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetem támogatásával őshonos baromfiak beszerzése Ideál c. Reforméletmód-magazin (72.szám) Tata- Agostyán c. írás Napkollektor építő tanfolyam Szelíd Energia Ösvény kivitelezésének megkezdése CEU egyetemmel való kapcsolat kialakítás (terepgyakorlat lebonyolítása) 2002 II. Téli Ökofalu Találkozó lebonyolítása, Találkozók elődeink emlékezetére (Skoflek István, Hopp Ferenc, Sághy Antal) Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése Által-ér Szövetséggel közös vízbiológiai továbbképzés Történeti Ökológiai Program elindítása 14

16 Mátyás-kori fogadó megtervezése, építése Bemutatkozása a helyi televízióban (Tatai TV) Vendégház építése (szálláshely bővítés) Szerlíd energia füzet megtervezése, kivitelezése feladatlapokkal Őshonos állatok beszerzése (hucul ló, mangalicák, cikta birkák) Történeti Ökológiai Hálózat megteremtése. Folyamatos kapcsolat Biohistória BT.-vel (Szarvasgede) Házépítés c. magazin VI. évf.1-2 sz. Öko-falu a Gerecse lábánál c. írás 2003 Általér Szövetségének Kulturális örökség díja SASAKAWA Alapítvány Közép-kelet Európára kiírt pályázatának első díja Czumpf Attila : Gondolatok a fenntartható fejlődésről című kötet társszerzője Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése Körtemplom alapjainak kiásása, Ökoépítész tábor szervezése Fogadó melletti pihenőház befejezése Tatai TV forgatás, mint az események nyomon követői Az alapítványról képeslapok, könyvjelzők elkészítése Civil természetvédő szervezetek állami munkaerő-piaci támogatások segítségével megvalósuló foglakoztatási lehetőségei Országos konferencia az OFA, és a Megyei Munkaügyi Központ részvételével, támogatásával. Flórafilm folyamatos forgatása, Öko-portré készítése (Labanc Györgyi) Erdei iskolai munkafüzet megtervezése, elkészítése Szent László-domb csodatevő erejének megtapasztalása 2004 IV. Téli Ökofalu Találkozó megszervezése Japán tanulmányút a japán Sasakawa Alapítvány szervezésében Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése, lebonyolítása Körtemplom folyamatos építése Kálmán atya pálosrendi szerzetes 3 hónapig segítette a körtemplom építését Zarándokok látogatása Pálosszentkútról Máltai Szeretetszolgálat Nemzetközi Tábora Történeti Ökológiai Program bemutatása rádióinterjúban a Gordiusz című műsor keretein belül Geo-film folyamatos forgatása (Erdei Iskola módszerei, az alapítvány szakértésével) Tatai TV tudósítás programjainkról Erdei iskola minősítésének elkezdése Kormányprogram keretében, erdei iskolához kapcsolódó környezeti nevelés című továbbképzések, tematika összeállítása, lebonyolítása 15

17 Kuratórium tagjai: Labanc Györgyi Czumpf Attila Dr. Lakatos Péter Csaba Attila Music László elnök titkár Felügyelő bizottság tagjai: Dr Petényi Sándor Csonka Péter Dr. Galántainé Máté Zsuzsanna Támogatóink Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Miniszterelnöki Hivatal Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Budapest Bank Damer KFT. Tata Város Polgármesteri Hivatal IKR RT. Nyugat - Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Ökotárs Alapítvány Sasakawa Alapítvány D omikron KFT Program 2000 Tatai Cserép RT. Szileszton KFT Budai Attila Zorella Ferenc Thermo Üveg KFT A kiadványt támogatta: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fotók: Kovács György Labanc Györgyi Varga Norbert (légifelvételek) Szerkesztette: Kovács György Lektorálta: Czumpf Attila

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét.

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét. KÉPZÉSI TEMATIKA Gyakorlatorientált környezeti nevelési program a kistérség pedagógusainak, környezetvédelmi és civil szervezetek szakembereinek"című képzéshez (célterület azonosító: 1021860) című pályázathoz.

Részletesebben

Vadludak és vízimadarak Tatán

Vadludak és vízimadarak Tatán Tata kincsei Tata a Vizek Városa Tata, 2012. április 13. Vadludak és vízimadarak Tatán Musicz László, elnök Magyar Madártani Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoport Tatai Öreg-tó 1977-ben megyei jelentőségű

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ KÉPZÉSEK A TÁMOP.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ Stiefel Eurocart Kft 1155 Budapest, Kolozsvár u. 1. Tel: 06(1)415-2010 Fax: 06(1)414-068 E-mail: iskola@stiefel.hu www.stiefel.hu www.okostabla.hu www.interaktiveszkozok.hu

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001 HANDÓ JÁNOS SZEKSZÁRD, 2014.11.06. Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter Gesztor szervezet: Gyeregyalog.hu

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Szervezi: Lovas Község Önkormányzata és Civil Szervezetei Támogatók: ÁNTSZ- Balatonfüred, Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft., Balaton- felvidéki

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Történelme, nevezetességei

Történelme, nevezetességei 2015-ben Történelme, nevezetességei Rezi neve először 1236-ban fordul elő. Ekkor a zalai királyi várhoz tartozott. Rezi homokkőből faragott síremlékek 1300-as években 418 m-es dolomitsziklára épült Vár

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 1 Művelődési terület: Természet és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén: Dátum Aláírás

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

Mecseker dő Zr t. Mókus Suli Er dészeti Er dei Iskola és Er dő Háza

Mecseker dő Zr t. Mókus Suli Er dészeti Er dei Iskola és Er dő Háza Mecseker dő Zr t. Mókus Suli Er dészeti Er dei Iskola és Er dő Háza Mecseker dő Zr t. Az erdész unokái örökségével gazdálkodik Baranya megye Mecsek, Dráva-sík állami erdőinek kezelője Erdő- és vadgazdálkodás

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról1 A magyar nép történetéből ismert,

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Részletes programterv

Részletes programterv Részletes programterv 1. nap 2015. május 26. (kedd) 2. nap 2015. május 27. (szerda) 7:45 Gyülekező Ászáron az iskola előtt 8:00 Indulás az Erdei iskolába 11:00 Megérkezés Zebegénybe 11:15 Hajózás történeti

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja Ugron Ákos Gábor főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A természetvédelem elvárása

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola Elhagyott ifjúsági táborból erdei iskola A Magosfa Alapítvány Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központjának kialakítása Az Alapítványról Alapítás éve: 2003 Küldetésünk: a helyi értékek megóvása,

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU)

ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) ÉRTÉKFELTÁRÁS DÉL-BORSODBAN (DÉL-BORSOD ÉRTÉKTÁRA WWW.DBLE.HU) TÁJ- ÉRTÉK- VIDÉK műhelykonferencia Előadó: Murányi Norbert, vidékfejlesztési menedzser Dél-borsodi LEADER Egyesület 2014. Május 21. DÉL-BORSOD

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Tel.: 06-70/426-7686. Fatemplom Fesztivál Magyarföld 2015. július 17-19. További információk: Honlap: www.magyarfold-falu.hu, www.kalakazenebolt.

Tel.: 06-70/426-7686. Fatemplom Fesztivál Magyarföld 2015. július 17-19. További információk: Honlap: www.magyarfold-falu.hu, www.kalakazenebolt. Őrállók kézműves és katonai hagyományőrző táborok és vándortábor az Őrségben és az Őrvidéken Időpontok: 2015. július 1-5. 2015. július 14-19. 2015. július 27-31. 2015. augusztus 10-14. Információ: Őrállók

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyalogos túravezetői oktatási tananyag írására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyalogos túravezetői oktatási tananyag írására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyalogos túravezetői oktatási tananyag írására Újra igénye a hazai természetjáró mozgalomnak az egységes és korszerű túravezetői tananyag elkészítése. A Magyar Természetjáró Szövetség

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség H-2890 TATA, Kossuth tér 1. Tel: (34) 656-652 Iroda: 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13. VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

társadalmi bázisának szélesítése 2008.11.07

társadalmi bázisának szélesítése 2008.11.07 A társadalmi bázisának szélesítése 2008.11.07 A víz rejtett bölcsessége Masaru Emoto, japán professzor láthatóvá teszi a víz által tárolt információkat mágneses rezonanciaanalizáló készülékkel (MRA). A

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR I. II. III. Kerektemplom Kerektemplom Római gát Római gát Szentháromság szobor Szentháromság szobor IV. V. VI. Szent Anna szobor Szent Anna szobor Római katolikus templom Római

Részletesebben

Választható erdei iskola foglalkozások

Választható erdei iskola foglalkozások Sorsz. Foglalkozás megnevezése Foglalkozás jellege 1 Csillagászat és távcsöves Előadás és terepi égboltvizsgálat 2 Vászoly földrajzi elhelyezkedése, története és építészeti emlékei 3 Pécselyi-medence földtana,

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012.01.01.-TŐL 2012.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6.

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Az MME idén is meghirdeti az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) elnevezésű országos programját október első hétvégéjén. A rendezvény amellett, hogy európai

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

PROJEKTLEÍRÁS. I. Adatok

PROJEKTLEÍRÁS. I. Adatok PROJEKTLEÍRÁS I. Adatok PROGRAM: Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 KÓD: HUHR/1001/2.2.1/0014 CÍM: The paths of the past through the common path ACRONYM: PATHS GIVE WAY KONZORCIUM:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem. Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem. Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Az ökoturizmus és a természetvédelem kapcsolata A védett természeti területek bemutatásában

Részletesebben

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a GYEMSZI Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet ismét életmódtábort szervez az alábbi időpontban:

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a GYEMSZI Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet ismét életmódtábort szervez az alábbi időpontban: Örömmel tájékoztatjuk, hogy a GYEMSZI Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet ismét életmódtábort szervez az alábbi időpontban: Időpont Jelentkezési határidő 2013. május 5 9. 2013. március 15. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben