Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet"

Átírás

1 Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet Agostyán

2 A Természetes Életmód Alapítványt 1993-ban, több évi előkészület után, a Magyar Humánökológiai Társaság és két magánszemély alapította a hazai szerves műveltségre alapozott ökofalvak-, élőfalvak létesítésének kezdeti időszakában. A már élő legendának számító Gyűrűfű, Visnyeszéplak, Drávafok, Galgafarm, Gömörszőllős alapítóinak példáját követve, de a saját fejlődésének más irányt szabott az agostyáni kezdeményezés. Jelesül az ökofalvak előszobájává kívánt válni. Mindez abból a felismerésből fakadt, amit az eddig tapasztaltak is igazoltak, hogy a természetben, a természeti környezetben magának újra helyet kereső ember működő minták, példák nélkül csak nagyobb zűrzavart csinál magában és maga körül. Alapítványunk a visszagondolkodásnak ezen damaszkuszi útján próbál segítséget nyújtani élhetőbb, fönntartható rendszerek kimunkálásával, és bevezetésével a napi környezettudatos gyakorlatba. Természet és környezetvédő társadalmi szervezetünk bemutatása Alpítványunk hitvallása: A természet jobban tudja Alapítvány célja: Humánökológiai alapelvekre építve a természetes életmód egyéni lehetőségeinknek, közösségi és regionális formáinak megteremtése a természetikörnyezeti nevelés, oktatás és képzés eszközeivel egy önfenntartó rendszer keretein belül. A rendszer fejlesztése során kapott eredmények a természetvédelmi kezelések és az okszerű tájhasználati módok alapjául szolgálnak. Szakmai műhely és helyszín: A Magyar Humánökológus Társaság és magánszemélyek által alapított Természetes Életmód Alapítvány a Tataimedencét és a Gerecse peremvidékét leképező területek művelési ágaiból, élőhelyeiből mintegy 130 hektáron végez természetvédelmi kezelést. 1 Ágoston- liget madártávlatból

3 Alapítványunk filozófiája: Szép és egyszerű. Legyen olcsó, ami természetes! Előbb-utóbb szembetalálkozunk a választási lehetőséggel: Vagy megpróbálunk egy időtálló, fönntartható rendszert kialakítani magunk körül, ami nem jelenti az eddig megszokott mindennapi kényelmünkről való lemondást, de átgondolt cselekedeteket és gondosságot igen. Cserébe egy szép, egyszerű, egészséges, olcsón üzemeltethető életteret kapunk. Vagy folytatjuk eddigi életünket, amely átgondolatlan, mértéktelen, költséges - tehát fenntarthatatlan, ön- és környezetpusztító. Erre a problémára kínál megoldást a Természetes Életmód Alapítvány folyamatosan fejlesztett programmal a mindenkinek meggondolandó alapelvek betartása mellett. A gyakorlatban kevés példát találunk a felsoroltakra: Ezért foglalkozik alapítványunk a természetes életmód, az alternatív házépítés, az okszerű tájhasználat, az integrált és szerves földműves gazdálkodás, a tartamos erdőművelés kérdéseivel, környezeti neveléssel, illetve minden olyan módszerrel, ami a természetes vagy természetközeli állapot megtartására törekszik. Az Alapítvány kínálata nagyon széles. Lehetőség van hosszabb-rövidebb látogatásokra, táborozásokra, terepgyakorlatokra, de arra is, hogy valaki tanítvánnyá szegődjön, és a helyzeteket valóságosan megélve tanulja meg a természetközeli, szép és egyszerű életmódot. maximális gondosság, a természet jobban tudja, tiszta használat, a szépség iránti igény. A gondnok háza 2

4 PROGRAMJAINK Akkreditált pedagógus továbbképzés: Felkészít a helyi nevelési- pedagógiai programok gyakorlati megvalósítására, kiemelve a külső világ tevékeny megismerését, a környezeti nevelés színtereit. Lehetőséget ad a környezeti nevelés tevékenységhez kapcsolt élményközpontú módszereinek átélésére, a terepséták vezetésének játékos, életkorhoz igazodó speciális óvodai-, általános iskolai módszereinek megismerésére, gyakorlására. A környezeti nevelés ökológiai szemléletű tervezésének, a cselekvésen alapuló tanulásnak, a konkrét problémából kiinduló alkotó gondolkodásnak, a környezeti nevelésre jellemző sajátos tanulásszervezési módoknak átadása, egy más szemléletű nemzedék felnevelése érdekében. Erdei- iskolák, óvódák, táborok szervezésének, a programok összeállításának gyakorlása a komplexitás szellemében, a művészetek eszközeivel. Ismerkedés a természetközeli neveléssel, oktatással, sok terep-gyakorlattal, kirándulással. Tanfolyamaink közül néhány: Terepen végezhető ökológiai vizsgálatok (rét, erdő, vizes élőhelyek) módszereinek élményközpontú bemutatása, gyakorlása. Erdei iskolák: 1997 Nyári Ökofalu Tábor A végleges erdei iskola programot a tanárokkal való egyeztetés alapján, tananyaghoz és életkorhoz kapcsolódóan közösen alakítjuk ki. Erdei iskola programjai: Gerecse élővilága Állati útitársak A középkor meséje Alternatív energiák hasznosítása Tata a vizek városa 3 Labanc Györgyi és a fiókák

5 A környezeti nevelésünk célja Erdei iskoláinkban és táborainkban. A cél olyan ökológiai szemléletmód kialakítása, ami biztosítja, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kapcsolatukat a földdel, az évszakok változásával, a természet ritmusával, az élővilág szépségével, titokzatosságával. Célunk a környezetei nevelés eredményeit hasznosítva, az élménypedagógia módszereivel sok-sok játékkal, mozgással, kísérletezéssel, a természet kalandos felfedezése. Ismeretátadás: élőhelyek és élőlények kapcsolatrendszere, talaj-éghajlatcsapadék összefügései, gyakori növények és állatok megfigyelése, azonosságok és különbözőségek, vizi gerinctelenek, algák és eutrofizáció, alapvető vízkémiai mérések, a vízszennyezés, a rovarvilág jellegzetes képviselői (egyenesszárnyúak, lepkék), kétéltűek és hüllők, helyi madárvilág, madárvilág kutatásának gyűrűzési bemutatója, fafajok ismertetése élőhelyek és évszakok aspektusában, gyomok, gyógynövények és gyógyteák, mérgező növények és alapvető mérgezési mechanizmusok. Gyakorlati képességek fejlesztése: érzékszervek fejlesztése (hallás, tapintás, látás, szaglás), megfigyelőképesség fejlesztése, színérzékelés, kreativitás (gipszöntés, kéregrajz, kéreglenyomat), erdei gyümölcs aszalása, gyógynövények szárítása, képzőművészeti alkotások készítése (Land art képek) Attitűdformálás: a természet iránti felelősségteljes magatartás megfigyelése, megtapasztalása, az állatok és növények iránti érzékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés, a gondoskodás képességének kialakítása Módszereink : terepi séta, projekt - módszer, megfigyelés, bemutatás, vizsgálódás, kísérletezés gyakorlás (makett készítés, használat gyakoroltatása), beszélgetés, szenzitív játékok, egyéni bánásmód, verseny, vetélkedő, ellenőrzés, értékelés, véleménykérés Szomorú szeretettel. (vihar után) 4

6 Tantárgyközi követelmények szerint: a. Közösségfejlesztés: az ember gondoskodó magatartásának megalapozása, empátiás érzék fejlesztése, alkalmazkodás, felelősségvállalás, b. Személyiségfejlesztés: környezettudatos magatartásjegyek alapozása, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakítása, erkölcsi tulajdonságok: önzetlenség, figyelmesség, együttélés fejlesztése, az élet tisztelete, becsülete, c. Egészségnevelés: testi képességek fejlődésének elősegítése, egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, testi-lelki harmóniára való törekvés. d. Hon és népismeret : őshonos fafajok, honos állatfajok, a biológiai sokféleséget biztosító hagyományos-tartamos erdőgazdálkodás, tárgy és környezetkultúra, Terepgyakorlatok: Természetismereti- humánökológiai terepgyakorlatok a Tatai-medence természetes élőhelyein fajok, életközösségek és kölcsönhatások vizsgálata. Terepgyakorlatok különböző művelési ágakban. (szántó, erdő, rét-legelő, gyümölcsös, szőlő, kert) Terepgyakorlatok épített környezetben. Különböző építészeti, energiaellátási, épületgépészeti és területhasználati megoldások. A természetes állapot és az emberi jelenlét tájhasználat nyomainak kutatása. A természetes életmód, mint életforma teljes rendszerének megismerése. Egyéb továbbképzések: Auditálás a környezeti számvetés szabályai szerint, gazdasági szakember továbbképzés. (kiegészítő tananyag) Önfenntartó rendszerek (népfőiskola keretein belül, a munkaügyi központok támogatásával). Gyógynövény feldolgozás természetes fortélyai. Aszalás, szárítás, tartósítás. Az állattartás ma is eredményesen működő hagyományai a természetvédelmi célokkal összhangban. Állati termékek feldolgozásának házi praktikái. 5

7 Tanfolyamszerű oktatás: A házépítés, területhasználat alternatív módjainak bemutatása. Földműves gazdálkodás, erdészeti tevékenység, Pro-Silva módszer bemutatása. Kismesterségek gyakorlása. Egyéb életvezetési lehetőségek, reformkonyha, egészségvédelem gyakorlati bemutatója. Oszágos konferenciák, találkozók, sportversenyek: Nyári ökofalu találkozó Téli ökofalu találkozó TOT Természetvédelmi és Ornitológiai tábor Magyar Környezeti Nevelési Egyesület országos találkozója Terepfutó versenyek Tájfutó versenyek 3D terepíjász verseny (először Magyarországon 25 éves a Gerecsei TK Találkozók elődeink emlékezetére (Skoflek István, Hopp Ferenc, Dr.Sághi Antal) a cél szentesíti Zöldturizmus: tatai -vár A helyi táji, természeti és kulturális értékekre felfűzött humánökológiai séták természetvizsgálati módszerekkel. Az Esterházyak hagyatéka Tatán Bemutatkozik a Gerecsei Tájegység A tatai vár története A tatai Öreg-tó madárvilága Baj Öreg -Kovács -hegy régészeti emlékei Az Öreg-tó leggyakoribb vadlúd vendége a vetési lúd (Nincs még egy hasonló Ramsari terület a világon ) a tatai Öreg-tó A Radvány-sziget és környékének kincsei (Neszmély) Földtörténeti séta Tatán a Kálváriadombon Látogatás a Fényes-forrásoknál (Tata) A vértesszőlősi előembertelep Turul Parkerdő (Tatabánya) 6

8 Az Öregkovács- hegy régészeti emlékei Az Öregkovács- hegyen 440 m magasan fekvő Kovácsi nevű falu az Árpád-kortól a középkor végéig folyamatosan lakott volt. Az erdei lelőhelyen 1993-ban megindult régészeti feltárás eredményeként előkerült egy az Árpád-korban épített plébániatemplom a hozzá kapcsolódó temetővel és egy, a későközépkorban ezek mellé épített nemesi udvarház is a hozzá tartozó épületekkel és halastóval. Az Árpád-kori körtemplom feltárása mára már befejeződött. Az ásatás során előkerült a pasztofórium több darabja, a nagy déli résablak faragott köveinek jelentős része és a mensa tardosi vörös mészkőből csiszolt több töredéke. A templom szentélyében, az apszis déli ívének alsó felén függöny alsó szegélyét ábrázoló freskórészletet találtak, amit a falról leválasztottak, restauráltattak és kiállítható állapotba hoztak. A feltárások során kiderült, hogy a templomot a törökök a XVI. sz. végén feldúlták, a padlót áttörték és az alatta található sírokat feldúlták, kirabolták. A régészek a templom körül található temetőnek közel 300 sírját bontották ki és szedték fel. az osztatlan, szent időben senki sem siet A későközépkori Kovácsi- Újszászi féle nemesi udvarház feltárása során szinte teljesen épen került elő a főépület pincéje. A pincétől északra egy nagyméretű gödörházat fedeztek fel, amely az udvarházhoz tartozott. A szolgaszemélyzet lakhelyét, egy félig gazdasági-, félig lakóépületet, az udvar délnyugati részén tártak fel. Az udvarháztól kissé távolabb előkerült az a mészégető kemence is, amelyben a kőépület építéséhez szükséges meszet égették. Az épületek alatt a völgyben még ma is látható az egykor itt létesített halastó völgyzáró gátja. 7 négylábú útitársaink delelőn

9 Történeti Ökológiai Program Séta utcai ruhában a középkorban Az információs társadalom egyre több problémát old meg, de ezek nyomán egyre több a megválaszolatlan kérdés. Napi szinten tapasztaljuk, hogy már a múltunk sem a régi. reambulált környezetben / korabeli viselet, növényzet, állatok / valósult meg. Az alapítvány szeretné megteremteni az érdeklődők számára az itteni tartózkodás vonzó feltételeit, valamint a kirándulás lehetőségét a zöldturizmus kedvelőinek. A biztonságosabb jövő alapja a minél alaposabb tudás, amely még gyönyörködtet is, főleg ha a régmúlt faggatása, egy újrateremtett hiteles környezetben történik. Ennek a gondolatnak a jegyében a Természetes Életmód Alapítvány Természetvédelmi és Humánökológiai Oktató Központja egy új szellemű kísérletnek ad helyt a Gerecsei Tájvédelmi Körzet tőszomszédságában. Egy kisebb, középkori települést kívánunk megépíteni, melynek alapját, a közeli Baj községhez tartozó Öregkovács-hegyi ásatások adják. A több mint tíz éve folyó munkálatokat alapítványunk a kezdetektől fogva támogatja anyagilag és önkéntes segítőkkel. körtemplom -rom a XIII. századból Időutazást szervezünk folyamatosan bővülő XV. századi faluban ahol a középkor hangulatát, kényelmét és ízeit lehet megtapasztalni - akár bentlakással is - a körtemplom, az udvarház és a fogadó épületek együttesében, amelynek a természeti- társadalmi béke temploma és udvarháza címet adtuk. Az ásatás során előkerült Árpád-kori körtemplom és a mellette feltárt későközépkori nemesi udvarház rekonstrukciója készülne el a lehető leghitelesebb módon. A tervek szerint már felépült egy működő középkori fogadó, amelyhez korabeli konyha is kapcsolódik. Mindez körtemplom épül a XXI. században 8

10 A természeti-, táji értékekkel harmonizáló vendégház kitűnő alkalmat kínál az időnként elemi szükségletként jelentkező lelassulásra, lecsendesedésre, és feltöltődésre. Szellemi táplálékul a humánökológiai oktatóközpont programjai szolgálnak Mindezeket keretbe fogja egy természetgazdálkodási modell, ahol a területen élő emberek közössége próbál fenntartható módon együtt élni azokkal az útitársaikkal akik már korábban is itt voltak Tanösvények: A tanösvény információs tábláival tudatosítható az emberekben lakóhelyük természeti értékeinek védelme és annak sokszínűsége. A társadalom széles rétege semmilyen információval nem rendelkezik a védendő állat- és növényfajokról és szűkebb-tágabb környezetükről. A táblákkal a szükséges információ birtokába jutva felkelthető érdeklődésük a természetvédelem iránt, s egyben iránymutatás is adható a természetvédelemmel foglalkozó szervezetek elérhetőségéről. Meglévő táblák: 1. Gerecse madárvilága 2. Hüllők kétéltűek Fogadó a Boldog Szomorú Szép Ilonkához Mátyás -korban megállt az idő Történeti ökológia: A történeti ökológia fogalmát nem a természettudomány, hanem a közgazdaságtudomány vezette be ban a berni Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszuson született meg. Tárgya az ember és a természeti környezet viszonya a történelem során. Mégsem a közgazdászok, hanem a társadalomtudósok, elsősorban a történészek bontakoztatták ki, megemlítve a természettudományok szerepét is. A történészek - már képzettségükből adódóan is - az ökológiát a történeti (írott) források oldaláról közelítik meg, az ökológia mélyebb összefüggéseinek feltárása nélkül. Ezért is természetes, hogy a történeti ökológia összemosódik a művelődés históriájával, s az is érthető, hogy a környezetvédelem is belekerül e roppant nagy kérdéskörbe. /Dr. Gyulai Ferenc/ 9 Készülő táblák: 3. Középhegységi lombos erdők Erdőfenntartás Pro-Silva módszerekkel 4. Gerecse rovarvilága és lepkefaunája 5. Lágyszárúak, gyógynövények 6. Szelíd energia hasznosítás 7. Építkezés természetes anyagokból 8. Természetgazdálkodás I. Őshonos állatok 9. Természet gazdálkodás II. Régi gyümölcsfajták és konyhakerti növények

11 Táborok: Természetfigyelő Tábor Kézműves tábor Kenus- Lovas- Íjász Tábor Óvodapedagógusok - tanítók tábora Családi tábor Hagyományőrző tábor Agostyán megint szép lesz Természetgyógyász tábor Harcművészeti tábor Jóga tábor Természetgazdálkodás Településünkre - Agostyánra - vonatkozó gazdálkodástörténeti hagyományokat több, mint 700 év távlatából ismerjük oklevelekből és a környéken végzett régészeti ásatások leletanyagából. Mindezeket a Tatai-medence hasonló adataival összefüggésben is. Nagy kihívást jelentett számunkra ezen ismeretek mentén létrehozni egy olyan szerves gazdaságot, ahol tudásanyagban együtt van a múlt a jövő elvárásaival és ami bemutató, iskola és oktatóhely is egyben. Természetesen a helyi önellátásra, önfenntartásra méretezve. Legnagyobb feladat a körülbelül 20 ha-os terület vízgyűjtő szemléletű és egységes ökológiai elvek szerint való kezelése jelenti. Az egyes művelési ágak nem különülnek el egymástól élesen, hanem átmenetet képeznek. Ilyen részletek az észak-nyugati oldalon található öregerdő, a fiatalos, a legelőerdő, a sétálóvagy jóléti erdő. Aztán a legelők, a kaszálók, gyümölcsfa csoportokkal. Szántó, illetve kézimunkával művelt szőlő, gyümölcsös és zöldségkertészet néhányszáz méterre van egy délnyugati kitettségű domboldalon. Orkán, a lusta hucul Az állatcsoportok kialakításának főbb szempontjai - a terület eltartóképessége - hagyományok - őshonosság - önellátás, önfenntartás - bemutathatóság Bubó 10

12 Így lófajtánk a hucul, sertésből a mangalicát részesítjük előnyben. (Időnként vaddisznóval párosítva). Kecskéink magyar parlagi kecskék. Baromfiak: sárga magyar tyúk, magyar vadas (tarka) kacsa, fodros-tollú lúd. Nyúlból általában a magyar vadast tartjuk. A fönti útitársainkra egy komondor, puli és egy mudi vigyáz. A szerves- gazdálkodási programunkkal partnere szeretnénk lenni mindazoknak, akik érintettek és érdekeltek a fönntarthatósági programokban. Közülük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pro-Silva Egyesület, a magyarországi öko-, vagy élőfalvak (amiknek az előszobája vagyunk), az Általér Szövetség és minden olyan gazda, aki hobbiból vagy megélhetési programként választja szelídebb alakítását a rábízott közös kincsünknek, a Földnek. szalmaház vízemelő kos nemsokára szabad vagy 11 hazafelé

13 Utószó Ami az alapítás előtt történt Vagyis miért kellett létrehozni az alapítványt? Majd öt éve voltam már hivatásos természetvédő, amikor jött a kárpótlás és a helyes felismerés: a legnagyobb jó, amit tehetek a földdel, hogy megveszek sokféle fajnak, sokszínű életközösségnek otthont adó területet. Lehetőleg egy vízgyűjtő mentén, de a Gerecse peremvidékére jellemző mozaikosságban. A maga természetes rendje szerint viselem gondját ezeknek a művelési ágaknak úgy, hogy az utánunk jövőknek is kedve teljen benne. Hagyom a maga törvényei szerint alakulni, okulásra szolgálva minden odalátogató vendégnek, aki ezt jól megfigyeli. A választás sorsszerűsége ellen nem tehettem semmit. Már kitanult, gyakorló, Dániát is megjárt agrármérnök voltam azidőtájt, humánökológusi képesítéssel tetézve. Mestereim, tanítóim is ezt várták volna tőlem. Jelesül: Baranyai Vince, Czimber Gyula, Papp László, Csapody István, Simon Tibor, Juhász- Nagy Pál, Varga Enikő, Vida Gábor, Marx György, Kardos László, Kindler Józsf, Sárközy Péter, Orsovai Imre, Kerekes Sándor, Sabján Tibor, Sághy Antal. Nélkülük nem, vagy kevésbé boldogultam volna így. Elnézést azoktól, akiket nem soroltam föl. Amikor hivatásos természetvédőnek szegődtem, és megörököltem áldott emlékű Salló Pista bácsitól a Gerecsei Tájvédelmi Körzet vezetését - idestova 17 éve- egy idő után elkezdett hiányozni valami. A gyakorlati tennivaló, amivel azidőtájt szükségképpen nem foglalkozott a Hivatal: a természetes folyamatoknak és használatoknak az összehangolásával egy olyan rendszeren belül, aminek kialakítását a környezettudatos ember maga vállalja fel, abból a felismerésből, hogy ezt nem lehet és nem is érdemes másképp csinálni (az okok ismertek sic). Ehhez kell a modell, a minta, a példa, a terület; vagyis a MINTATERÜLET! Így kezdődött és köszönet érte mindenkinek, akik ebben segítettek. Már azzal is, hogy nem akadályoztak. / Czumpf Attila / 12

14 Kronológia 1993 Alapítvány megalakulása Folytatódik 1991-től az alapítvány létrehozását is meghatározó ELTE-TTK humánökológus posztgraduális képzés, terepgyakorlatainak szervezése és abban való közreműködés A nomád tábor helyének kiválasztása és megtervezése Nomád tábor felépítése Bio kertek kialakítása Baj Öregkovács- hegyen folyó ásatás támogatása 1994 Nyári Ökofalu találkozó Agostyán megint szép lesz hagyományőrző tábor I. szervezése Természetismereti tábor lebonyolítása Nomád tábor továbbépítése Utak kialakítása 1995 Természetgyógyász táborok elindítása (minden évben ismétlődik) Első magyarországi 3D Terepíjász verseny házigazdája Hittan tábor Agostyán megint szép lesz hagyományőrző tábor II. Gyógynövény és természetismereti tábor (Jávorka Sándor Mezőgazdasági SZKI- vel közösen) 1996 Tematikus Nyári táborok szervezése Hagyományteremtő sportnapok szervezése Agostyánban 1997 Nyári Ökofalu találkozó megszervezése Faházak felállítása (szálláshely bővítés) Alapítványi PR szórólapok, kiadványok szerkesztése, pedagógiai programok összeállítása Nomád, tematikus táborok megszervezése és terepi programok meghirdetése, lebonyolítása Első erdei iskolák meghirdetése, lebonyolítása 1998 Kiemelkedően közhasznúság bírósági bejegyzése Pedagógus továbbképzés meghirdetése, elindítása, lebonyolítása (45 fővel) Erdőfigyelő jelentés W.W.F (18 old.) Ferences Harmadrend országos nyári tábora 1999 Környezeti nevelés szobában szabadban című pedagógus továbbképzés Akkreditációs eljárásának elindítása Óvodai nevelés c. szakmai folyóirat A természet varázsa c. írás Harcművészeti tábor megszervezése 13

15 Pályakezdő tapasztalatszerzők és polgári szolgálatosok munkalehetőségeinek megteremtése Erdei iskolák elindításához szükséges (tárgyi, szakmai) feltételek megteremtése Tematikus táborok folyamatos meghirdetése DUNA TV, MTV pedagógiai riportok, módszertani filmek Természetes anyagokból készülő házak megterveztetése Felvétel a KOKOSZ tagjai közé Pro Natura emlékplakett átvétele (Labanc Györgyi) Vályogház (lakóház minta) megtervezése, felépítse Cédrus című folyóirat 4.száma A természetes életmód végvári vitézei c. riport 24 Óra Megyei Hírlap (07.17.) Aranyhegy tetején üldögélő koldusok c. riport 2000 Zöld Turizmus Iroda alapjainak megteremtése (iroda bérlése Tatán) Alapítvány logójának megtervezése Tanoda, szalmabálás ház megtervezése, Szalmabálás házépítő tanfolyam meghirdetése Akkreditáció befejezése, Pedagógus továbbképzés elindítása Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus táborok szervezése Buszmegálló kialakítása, építése Ökofarmok- kitörési pontok c. tanulmány HVG (aug. 5 sz.) 26. Nemzetközi Madarásztábor (TOT) Védegylet szervezésében, magyarországi társadalmi szervezetek vezetőinek látogatása, tanácskozása Természetgazdálkodási major épületeinek megtervezése, felépítése (istállók, karámok) KÖM Zöld Mikulás Program lebonyolítása 2001 TEA az élőfaluk előszobája, (az élőfaluk kollégiumának megtervezése) ELTE terepgyakorlat (lebonyolítása, terepi füzetek) Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetem támogatásával őshonos baromfiak beszerzése Ideál c. Reforméletmód-magazin (72.szám) Tata- Agostyán c. írás Napkollektor építő tanfolyam Szelíd Energia Ösvény kivitelezésének megkezdése CEU egyetemmel való kapcsolat kialakítás (terepgyakorlat lebonyolítása) 2002 II. Téli Ökofalu Találkozó lebonyolítása, Találkozók elődeink emlékezetére (Skoflek István, Hopp Ferenc, Sághy Antal) Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése Által-ér Szövetséggel közös vízbiológiai továbbképzés Történeti Ökológiai Program elindítása 14

16 Mátyás-kori fogadó megtervezése, építése Bemutatkozása a helyi televízióban (Tatai TV) Vendégház építése (szálláshely bővítés) Szerlíd energia füzet megtervezése, kivitelezése feladatlapokkal Őshonos állatok beszerzése (hucul ló, mangalicák, cikta birkák) Történeti Ökológiai Hálózat megteremtése. Folyamatos kapcsolat Biohistória BT.-vel (Szarvasgede) Házépítés c. magazin VI. évf.1-2 sz. Öko-falu a Gerecse lábánál c. írás 2003 Általér Szövetségének Kulturális örökség díja SASAKAWA Alapítvány Közép-kelet Európára kiírt pályázatának első díja Czumpf Attila : Gondolatok a fenntartható fejlődésről című kötet társszerzője Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése Körtemplom alapjainak kiásása, Ökoépítész tábor szervezése Fogadó melletti pihenőház befejezése Tatai TV forgatás, mint az események nyomon követői Az alapítványról képeslapok, könyvjelzők elkészítése Civil természetvédő szervezetek állami munkaerő-piaci támogatások segítségével megvalósuló foglakoztatási lehetőségei Országos konferencia az OFA, és a Megyei Munkaügyi Központ részvételével, támogatásával. Flórafilm folyamatos forgatása, Öko-portré készítése (Labanc Györgyi) Erdei iskolai munkafüzet megtervezése, elkészítése Szent László-domb csodatevő erejének megtapasztalása 2004 IV. Téli Ökofalu Találkozó megszervezése Japán tanulmányút a japán Sasakawa Alapítvány szervezésében Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése, lebonyolítása Körtemplom folyamatos építése Kálmán atya pálosrendi szerzetes 3 hónapig segítette a körtemplom építését Zarándokok látogatása Pálosszentkútról Máltai Szeretetszolgálat Nemzetközi Tábora Történeti Ökológiai Program bemutatása rádióinterjúban a Gordiusz című műsor keretein belül Geo-film folyamatos forgatása (Erdei Iskola módszerei, az alapítvány szakértésével) Tatai TV tudósítás programjainkról Erdei iskola minősítésének elkezdése Kormányprogram keretében, erdei iskolához kapcsolódó környezeti nevelés című továbbképzések, tematika összeállítása, lebonyolítása 15

17 Kuratórium tagjai: Labanc Györgyi Czumpf Attila Dr. Lakatos Péter Csaba Attila Music László elnök titkár Felügyelő bizottság tagjai: Dr Petényi Sándor Csonka Péter Dr. Galántainé Máté Zsuzsanna Támogatóink Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Miniszterelnöki Hivatal Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Budapest Bank Damer KFT. Tata Város Polgármesteri Hivatal IKR RT. Nyugat - Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Ökotárs Alapítvány Sasakawa Alapítvány D omikron KFT Program 2000 Tatai Cserép RT. Szileszton KFT Budai Attila Zorella Ferenc Thermo Üveg KFT A kiadványt támogatta: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fotók: Kovács György Labanc Györgyi Varga Norbert (légifelvételek) Szerkesztette: Kovács György Lektorálta: Czumpf Attila