Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet"

Átírás

1 Természetes Életmód Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet Agostyán

2 A Természetes Életmód Alapítványt 1993-ban, több évi előkészület után, a Magyar Humánökológiai Társaság és két magánszemély alapította a hazai szerves műveltségre alapozott ökofalvak-, élőfalvak létesítésének kezdeti időszakában. A már élő legendának számító Gyűrűfű, Visnyeszéplak, Drávafok, Galgafarm, Gömörszőllős alapítóinak példáját követve, de a saját fejlődésének más irányt szabott az agostyáni kezdeményezés. Jelesül az ökofalvak előszobájává kívánt válni. Mindez abból a felismerésből fakadt, amit az eddig tapasztaltak is igazoltak, hogy a természetben, a természeti környezetben magának újra helyet kereső ember működő minták, példák nélkül csak nagyobb zűrzavart csinál magában és maga körül. Alapítványunk a visszagondolkodásnak ezen damaszkuszi útján próbál segítséget nyújtani élhetőbb, fönntartható rendszerek kimunkálásával, és bevezetésével a napi környezettudatos gyakorlatba. Természet és környezetvédő társadalmi szervezetünk bemutatása Alpítványunk hitvallása: A természet jobban tudja Alapítvány célja: Humánökológiai alapelvekre építve a természetes életmód egyéni lehetőségeinknek, közösségi és regionális formáinak megteremtése a természetikörnyezeti nevelés, oktatás és képzés eszközeivel egy önfenntartó rendszer keretein belül. A rendszer fejlesztése során kapott eredmények a természetvédelmi kezelések és az okszerű tájhasználati módok alapjául szolgálnak. Szakmai műhely és helyszín: A Magyar Humánökológus Társaság és magánszemélyek által alapított Természetes Életmód Alapítvány a Tataimedencét és a Gerecse peremvidékét leképező területek művelési ágaiból, élőhelyeiből mintegy 130 hektáron végez természetvédelmi kezelést. 1 Ágoston- liget madártávlatból

3 Alapítványunk filozófiája: Szép és egyszerű. Legyen olcsó, ami természetes! Előbb-utóbb szembetalálkozunk a választási lehetőséggel: Vagy megpróbálunk egy időtálló, fönntartható rendszert kialakítani magunk körül, ami nem jelenti az eddig megszokott mindennapi kényelmünkről való lemondást, de átgondolt cselekedeteket és gondosságot igen. Cserébe egy szép, egyszerű, egészséges, olcsón üzemeltethető életteret kapunk. Vagy folytatjuk eddigi életünket, amely átgondolatlan, mértéktelen, költséges - tehát fenntarthatatlan, ön- és környezetpusztító. Erre a problémára kínál megoldást a Természetes Életmód Alapítvány folyamatosan fejlesztett programmal a mindenkinek meggondolandó alapelvek betartása mellett. A gyakorlatban kevés példát találunk a felsoroltakra: Ezért foglalkozik alapítványunk a természetes életmód, az alternatív házépítés, az okszerű tájhasználat, az integrált és szerves földműves gazdálkodás, a tartamos erdőművelés kérdéseivel, környezeti neveléssel, illetve minden olyan módszerrel, ami a természetes vagy természetközeli állapot megtartására törekszik. Az Alapítvány kínálata nagyon széles. Lehetőség van hosszabb-rövidebb látogatásokra, táborozásokra, terepgyakorlatokra, de arra is, hogy valaki tanítvánnyá szegődjön, és a helyzeteket valóságosan megélve tanulja meg a természetközeli, szép és egyszerű életmódot. maximális gondosság, a természet jobban tudja, tiszta használat, a szépség iránti igény. A gondnok háza 2

4 PROGRAMJAINK Akkreditált pedagógus továbbképzés: Felkészít a helyi nevelési- pedagógiai programok gyakorlati megvalósítására, kiemelve a külső világ tevékeny megismerését, a környezeti nevelés színtereit. Lehetőséget ad a környezeti nevelés tevékenységhez kapcsolt élményközpontú módszereinek átélésére, a terepséták vezetésének játékos, életkorhoz igazodó speciális óvodai-, általános iskolai módszereinek megismerésére, gyakorlására. A környezeti nevelés ökológiai szemléletű tervezésének, a cselekvésen alapuló tanulásnak, a konkrét problémából kiinduló alkotó gondolkodásnak, a környezeti nevelésre jellemző sajátos tanulásszervezési módoknak átadása, egy más szemléletű nemzedék felnevelése érdekében. Erdei- iskolák, óvódák, táborok szervezésének, a programok összeállításának gyakorlása a komplexitás szellemében, a művészetek eszközeivel. Ismerkedés a természetközeli neveléssel, oktatással, sok terep-gyakorlattal, kirándulással. Tanfolyamaink közül néhány: Terepen végezhető ökológiai vizsgálatok (rét, erdő, vizes élőhelyek) módszereinek élményközpontú bemutatása, gyakorlása. Erdei iskolák: 1997 Nyári Ökofalu Tábor A végleges erdei iskola programot a tanárokkal való egyeztetés alapján, tananyaghoz és életkorhoz kapcsolódóan közösen alakítjuk ki. Erdei iskola programjai: Gerecse élővilága Állati útitársak A középkor meséje Alternatív energiák hasznosítása Tata a vizek városa 3 Labanc Györgyi és a fiókák

5 A környezeti nevelésünk célja Erdei iskoláinkban és táborainkban. A cél olyan ökológiai szemléletmód kialakítása, ami biztosítja, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kapcsolatukat a földdel, az évszakok változásával, a természet ritmusával, az élővilág szépségével, titokzatosságával. Célunk a környezetei nevelés eredményeit hasznosítva, az élménypedagógia módszereivel sok-sok játékkal, mozgással, kísérletezéssel, a természet kalandos felfedezése. Ismeretátadás: élőhelyek és élőlények kapcsolatrendszere, talaj-éghajlatcsapadék összefügései, gyakori növények és állatok megfigyelése, azonosságok és különbözőségek, vizi gerinctelenek, algák és eutrofizáció, alapvető vízkémiai mérések, a vízszennyezés, a rovarvilág jellegzetes képviselői (egyenesszárnyúak, lepkék), kétéltűek és hüllők, helyi madárvilág, madárvilág kutatásának gyűrűzési bemutatója, fafajok ismertetése élőhelyek és évszakok aspektusában, gyomok, gyógynövények és gyógyteák, mérgező növények és alapvető mérgezési mechanizmusok. Gyakorlati képességek fejlesztése: érzékszervek fejlesztése (hallás, tapintás, látás, szaglás), megfigyelőképesség fejlesztése, színérzékelés, kreativitás (gipszöntés, kéregrajz, kéreglenyomat), erdei gyümölcs aszalása, gyógynövények szárítása, képzőművészeti alkotások készítése (Land art képek) Attitűdformálás: a természet iránti felelősségteljes magatartás megfigyelése, megtapasztalása, az állatok és növények iránti érzékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés, a gondoskodás képességének kialakítása Módszereink : terepi séta, projekt - módszer, megfigyelés, bemutatás, vizsgálódás, kísérletezés gyakorlás (makett készítés, használat gyakoroltatása), beszélgetés, szenzitív játékok, egyéni bánásmód, verseny, vetélkedő, ellenőrzés, értékelés, véleménykérés Szomorú szeretettel. (vihar után) 4

6 Tantárgyközi követelmények szerint: a. Közösségfejlesztés: az ember gondoskodó magatartásának megalapozása, empátiás érzék fejlesztése, alkalmazkodás, felelősségvállalás, b. Személyiségfejlesztés: környezettudatos magatartásjegyek alapozása, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakítása, erkölcsi tulajdonságok: önzetlenség, figyelmesség, együttélés fejlesztése, az élet tisztelete, becsülete, c. Egészségnevelés: testi képességek fejlődésének elősegítése, egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, testi-lelki harmóniára való törekvés. d. Hon és népismeret : őshonos fafajok, honos állatfajok, a biológiai sokféleséget biztosító hagyományos-tartamos erdőgazdálkodás, tárgy és környezetkultúra, Terepgyakorlatok: Természetismereti- humánökológiai terepgyakorlatok a Tatai-medence természetes élőhelyein fajok, életközösségek és kölcsönhatások vizsgálata. Terepgyakorlatok különböző művelési ágakban. (szántó, erdő, rét-legelő, gyümölcsös, szőlő, kert) Terepgyakorlatok épített környezetben. Különböző építészeti, energiaellátási, épületgépészeti és területhasználati megoldások. A természetes állapot és az emberi jelenlét tájhasználat nyomainak kutatása. A természetes életmód, mint életforma teljes rendszerének megismerése. Egyéb továbbképzések: Auditálás a környezeti számvetés szabályai szerint, gazdasági szakember továbbképzés. (kiegészítő tananyag) Önfenntartó rendszerek (népfőiskola keretein belül, a munkaügyi központok támogatásával). Gyógynövény feldolgozás természetes fortélyai. Aszalás, szárítás, tartósítás. Az állattartás ma is eredményesen működő hagyományai a természetvédelmi célokkal összhangban. Állati termékek feldolgozásának házi praktikái. 5

7 Tanfolyamszerű oktatás: A házépítés, területhasználat alternatív módjainak bemutatása. Földműves gazdálkodás, erdészeti tevékenység, Pro-Silva módszer bemutatása. Kismesterségek gyakorlása. Egyéb életvezetési lehetőségek, reformkonyha, egészségvédelem gyakorlati bemutatója. Oszágos konferenciák, találkozók, sportversenyek: Nyári ökofalu találkozó Téli ökofalu találkozó TOT Természetvédelmi és Ornitológiai tábor Magyar Környezeti Nevelési Egyesület országos találkozója Terepfutó versenyek Tájfutó versenyek 3D terepíjász verseny (először Magyarországon 25 éves a Gerecsei TK Találkozók elődeink emlékezetére (Skoflek István, Hopp Ferenc, Dr.Sághi Antal) a cél szentesíti Zöldturizmus: tatai -vár A helyi táji, természeti és kulturális értékekre felfűzött humánökológiai séták természetvizsgálati módszerekkel. Az Esterházyak hagyatéka Tatán Bemutatkozik a Gerecsei Tájegység A tatai vár története A tatai Öreg-tó madárvilága Baj Öreg -Kovács -hegy régészeti emlékei Az Öreg-tó leggyakoribb vadlúd vendége a vetési lúd (Nincs még egy hasonló Ramsari terület a világon ) a tatai Öreg-tó A Radvány-sziget és környékének kincsei (Neszmély) Földtörténeti séta Tatán a Kálváriadombon Látogatás a Fényes-forrásoknál (Tata) A vértesszőlősi előembertelep Turul Parkerdő (Tatabánya) 6

8 Az Öregkovács- hegy régészeti emlékei Az Öregkovács- hegyen 440 m magasan fekvő Kovácsi nevű falu az Árpád-kortól a középkor végéig folyamatosan lakott volt. Az erdei lelőhelyen 1993-ban megindult régészeti feltárás eredményeként előkerült egy az Árpád-korban épített plébániatemplom a hozzá kapcsolódó temetővel és egy, a későközépkorban ezek mellé épített nemesi udvarház is a hozzá tartozó épületekkel és halastóval. Az Árpád-kori körtemplom feltárása mára már befejeződött. Az ásatás során előkerült a pasztofórium több darabja, a nagy déli résablak faragott köveinek jelentős része és a mensa tardosi vörös mészkőből csiszolt több töredéke. A templom szentélyében, az apszis déli ívének alsó felén függöny alsó szegélyét ábrázoló freskórészletet találtak, amit a falról leválasztottak, restauráltattak és kiállítható állapotba hoztak. A feltárások során kiderült, hogy a templomot a törökök a XVI. sz. végén feldúlták, a padlót áttörték és az alatta található sírokat feldúlták, kirabolták. A régészek a templom körül található temetőnek közel 300 sírját bontották ki és szedték fel. az osztatlan, szent időben senki sem siet A későközépkori Kovácsi- Újszászi féle nemesi udvarház feltárása során szinte teljesen épen került elő a főépület pincéje. A pincétől északra egy nagyméretű gödörházat fedeztek fel, amely az udvarházhoz tartozott. A szolgaszemélyzet lakhelyét, egy félig gazdasági-, félig lakóépületet, az udvar délnyugati részén tártak fel. Az udvarháztól kissé távolabb előkerült az a mészégető kemence is, amelyben a kőépület építéséhez szükséges meszet égették. Az épületek alatt a völgyben még ma is látható az egykor itt létesített halastó völgyzáró gátja. 7 négylábú útitársaink delelőn

9 Történeti Ökológiai Program Séta utcai ruhában a középkorban Az információs társadalom egyre több problémát old meg, de ezek nyomán egyre több a megválaszolatlan kérdés. Napi szinten tapasztaljuk, hogy már a múltunk sem a régi. reambulált környezetben / korabeli viselet, növényzet, állatok / valósult meg. Az alapítvány szeretné megteremteni az érdeklődők számára az itteni tartózkodás vonzó feltételeit, valamint a kirándulás lehetőségét a zöldturizmus kedvelőinek. A biztonságosabb jövő alapja a minél alaposabb tudás, amely még gyönyörködtet is, főleg ha a régmúlt faggatása, egy újrateremtett hiteles környezetben történik. Ennek a gondolatnak a jegyében a Természetes Életmód Alapítvány Természetvédelmi és Humánökológiai Oktató Központja egy új szellemű kísérletnek ad helyt a Gerecsei Tájvédelmi Körzet tőszomszédságában. Egy kisebb, középkori települést kívánunk megépíteni, melynek alapját, a közeli Baj községhez tartozó Öregkovács-hegyi ásatások adják. A több mint tíz éve folyó munkálatokat alapítványunk a kezdetektől fogva támogatja anyagilag és önkéntes segítőkkel. körtemplom -rom a XIII. századból Időutazást szervezünk folyamatosan bővülő XV. századi faluban ahol a középkor hangulatát, kényelmét és ízeit lehet megtapasztalni - akár bentlakással is - a körtemplom, az udvarház és a fogadó épületek együttesében, amelynek a természeti- társadalmi béke temploma és udvarháza címet adtuk. Az ásatás során előkerült Árpád-kori körtemplom és a mellette feltárt későközépkori nemesi udvarház rekonstrukciója készülne el a lehető leghitelesebb módon. A tervek szerint már felépült egy működő középkori fogadó, amelyhez korabeli konyha is kapcsolódik. Mindez körtemplom épül a XXI. században 8

10 A természeti-, táji értékekkel harmonizáló vendégház kitűnő alkalmat kínál az időnként elemi szükségletként jelentkező lelassulásra, lecsendesedésre, és feltöltődésre. Szellemi táplálékul a humánökológiai oktatóközpont programjai szolgálnak Mindezeket keretbe fogja egy természetgazdálkodási modell, ahol a területen élő emberek közössége próbál fenntartható módon együtt élni azokkal az útitársaikkal akik már korábban is itt voltak Tanösvények: A tanösvény információs tábláival tudatosítható az emberekben lakóhelyük természeti értékeinek védelme és annak sokszínűsége. A társadalom széles rétege semmilyen információval nem rendelkezik a védendő állat- és növényfajokról és szűkebb-tágabb környezetükről. A táblákkal a szükséges információ birtokába jutva felkelthető érdeklődésük a természetvédelem iránt, s egyben iránymutatás is adható a természetvédelemmel foglalkozó szervezetek elérhetőségéről. Meglévő táblák: 1. Gerecse madárvilága 2. Hüllők kétéltűek Fogadó a Boldog Szomorú Szép Ilonkához Mátyás -korban megállt az idő Történeti ökológia: A történeti ökológia fogalmát nem a természettudomány, hanem a közgazdaságtudomány vezette be ban a berni Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszuson született meg. Tárgya az ember és a természeti környezet viszonya a történelem során. Mégsem a közgazdászok, hanem a társadalomtudósok, elsősorban a történészek bontakoztatták ki, megemlítve a természettudományok szerepét is. A történészek - már képzettségükből adódóan is - az ökológiát a történeti (írott) források oldaláról közelítik meg, az ökológia mélyebb összefüggéseinek feltárása nélkül. Ezért is természetes, hogy a történeti ökológia összemosódik a művelődés históriájával, s az is érthető, hogy a környezetvédelem is belekerül e roppant nagy kérdéskörbe. /Dr. Gyulai Ferenc/ 9 Készülő táblák: 3. Középhegységi lombos erdők Erdőfenntartás Pro-Silva módszerekkel 4. Gerecse rovarvilága és lepkefaunája 5. Lágyszárúak, gyógynövények 6. Szelíd energia hasznosítás 7. Építkezés természetes anyagokból 8. Természetgazdálkodás I. Őshonos állatok 9. Természet gazdálkodás II. Régi gyümölcsfajták és konyhakerti növények

11 Táborok: Természetfigyelő Tábor Kézműves tábor Kenus- Lovas- Íjász Tábor Óvodapedagógusok - tanítók tábora Családi tábor Hagyományőrző tábor Agostyán megint szép lesz Természetgyógyász tábor Harcművészeti tábor Jóga tábor Természetgazdálkodás Településünkre - Agostyánra - vonatkozó gazdálkodástörténeti hagyományokat több, mint 700 év távlatából ismerjük oklevelekből és a környéken végzett régészeti ásatások leletanyagából. Mindezeket a Tatai-medence hasonló adataival összefüggésben is. Nagy kihívást jelentett számunkra ezen ismeretek mentén létrehozni egy olyan szerves gazdaságot, ahol tudásanyagban együtt van a múlt a jövő elvárásaival és ami bemutató, iskola és oktatóhely is egyben. Természetesen a helyi önellátásra, önfenntartásra méretezve. Legnagyobb feladat a körülbelül 20 ha-os terület vízgyűjtő szemléletű és egységes ökológiai elvek szerint való kezelése jelenti. Az egyes művelési ágak nem különülnek el egymástól élesen, hanem átmenetet képeznek. Ilyen részletek az észak-nyugati oldalon található öregerdő, a fiatalos, a legelőerdő, a sétálóvagy jóléti erdő. Aztán a legelők, a kaszálók, gyümölcsfa csoportokkal. Szántó, illetve kézimunkával művelt szőlő, gyümölcsös és zöldségkertészet néhányszáz méterre van egy délnyugati kitettségű domboldalon. Orkán, a lusta hucul Az állatcsoportok kialakításának főbb szempontjai - a terület eltartóképessége - hagyományok - őshonosság - önellátás, önfenntartás - bemutathatóság Bubó 10

12 Így lófajtánk a hucul, sertésből a mangalicát részesítjük előnyben. (Időnként vaddisznóval párosítva). Kecskéink magyar parlagi kecskék. Baromfiak: sárga magyar tyúk, magyar vadas (tarka) kacsa, fodros-tollú lúd. Nyúlból általában a magyar vadast tartjuk. A fönti útitársainkra egy komondor, puli és egy mudi vigyáz. A szerves- gazdálkodási programunkkal partnere szeretnénk lenni mindazoknak, akik érintettek és érdekeltek a fönntarthatósági programokban. Közülük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pro-Silva Egyesület, a magyarországi öko-, vagy élőfalvak (amiknek az előszobája vagyunk), az Általér Szövetség és minden olyan gazda, aki hobbiból vagy megélhetési programként választja szelídebb alakítását a rábízott közös kincsünknek, a Földnek. szalmaház vízemelő kos nemsokára szabad vagy 11 hazafelé

13 Utószó Ami az alapítás előtt történt Vagyis miért kellett létrehozni az alapítványt? Majd öt éve voltam már hivatásos természetvédő, amikor jött a kárpótlás és a helyes felismerés: a legnagyobb jó, amit tehetek a földdel, hogy megveszek sokféle fajnak, sokszínű életközösségnek otthont adó területet. Lehetőleg egy vízgyűjtő mentén, de a Gerecse peremvidékére jellemző mozaikosságban. A maga természetes rendje szerint viselem gondját ezeknek a művelési ágaknak úgy, hogy az utánunk jövőknek is kedve teljen benne. Hagyom a maga törvényei szerint alakulni, okulásra szolgálva minden odalátogató vendégnek, aki ezt jól megfigyeli. A választás sorsszerűsége ellen nem tehettem semmit. Már kitanult, gyakorló, Dániát is megjárt agrármérnök voltam azidőtájt, humánökológusi képesítéssel tetézve. Mestereim, tanítóim is ezt várták volna tőlem. Jelesül: Baranyai Vince, Czimber Gyula, Papp László, Csapody István, Simon Tibor, Juhász- Nagy Pál, Varga Enikő, Vida Gábor, Marx György, Kardos László, Kindler Józsf, Sárközy Péter, Orsovai Imre, Kerekes Sándor, Sabján Tibor, Sághy Antal. Nélkülük nem, vagy kevésbé boldogultam volna így. Elnézést azoktól, akiket nem soroltam föl. Amikor hivatásos természetvédőnek szegődtem, és megörököltem áldott emlékű Salló Pista bácsitól a Gerecsei Tájvédelmi Körzet vezetését - idestova 17 éve- egy idő után elkezdett hiányozni valami. A gyakorlati tennivaló, amivel azidőtájt szükségképpen nem foglalkozott a Hivatal: a természetes folyamatoknak és használatoknak az összehangolásával egy olyan rendszeren belül, aminek kialakítását a környezettudatos ember maga vállalja fel, abból a felismerésből, hogy ezt nem lehet és nem is érdemes másképp csinálni (az okok ismertek sic). Ehhez kell a modell, a minta, a példa, a terület; vagyis a MINTATERÜLET! Így kezdődött és köszönet érte mindenkinek, akik ebben segítettek. Már azzal is, hogy nem akadályoztak. / Czumpf Attila / 12

14 Kronológia 1993 Alapítvány megalakulása Folytatódik 1991-től az alapítvány létrehozását is meghatározó ELTE-TTK humánökológus posztgraduális képzés, terepgyakorlatainak szervezése és abban való közreműködés A nomád tábor helyének kiválasztása és megtervezése Nomád tábor felépítése Bio kertek kialakítása Baj Öregkovács- hegyen folyó ásatás támogatása 1994 Nyári Ökofalu találkozó Agostyán megint szép lesz hagyományőrző tábor I. szervezése Természetismereti tábor lebonyolítása Nomád tábor továbbépítése Utak kialakítása 1995 Természetgyógyász táborok elindítása (minden évben ismétlődik) Első magyarországi 3D Terepíjász verseny házigazdája Hittan tábor Agostyán megint szép lesz hagyományőrző tábor II. Gyógynövény és természetismereti tábor (Jávorka Sándor Mezőgazdasági SZKI- vel közösen) 1996 Tematikus Nyári táborok szervezése Hagyományteremtő sportnapok szervezése Agostyánban 1997 Nyári Ökofalu találkozó megszervezése Faházak felállítása (szálláshely bővítés) Alapítványi PR szórólapok, kiadványok szerkesztése, pedagógiai programok összeállítása Nomád, tematikus táborok megszervezése és terepi programok meghirdetése, lebonyolítása Első erdei iskolák meghirdetése, lebonyolítása 1998 Kiemelkedően közhasznúság bírósági bejegyzése Pedagógus továbbképzés meghirdetése, elindítása, lebonyolítása (45 fővel) Erdőfigyelő jelentés W.W.F (18 old.) Ferences Harmadrend országos nyári tábora 1999 Környezeti nevelés szobában szabadban című pedagógus továbbképzés Akkreditációs eljárásának elindítása Óvodai nevelés c. szakmai folyóirat A természet varázsa c. írás Harcművészeti tábor megszervezése 13

15 Pályakezdő tapasztalatszerzők és polgári szolgálatosok munkalehetőségeinek megteremtése Erdei iskolák elindításához szükséges (tárgyi, szakmai) feltételek megteremtése Tematikus táborok folyamatos meghirdetése DUNA TV, MTV pedagógiai riportok, módszertani filmek Természetes anyagokból készülő házak megterveztetése Felvétel a KOKOSZ tagjai közé Pro Natura emlékplakett átvétele (Labanc Györgyi) Vályogház (lakóház minta) megtervezése, felépítse Cédrus című folyóirat 4.száma A természetes életmód végvári vitézei c. riport 24 Óra Megyei Hírlap (07.17.) Aranyhegy tetején üldögélő koldusok c. riport 2000 Zöld Turizmus Iroda alapjainak megteremtése (iroda bérlése Tatán) Alapítvány logójának megtervezése Tanoda, szalmabálás ház megtervezése, Szalmabálás házépítő tanfolyam meghirdetése Akkreditáció befejezése, Pedagógus továbbképzés elindítása Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus táborok szervezése Buszmegálló kialakítása, építése Ökofarmok- kitörési pontok c. tanulmány HVG (aug. 5 sz.) 26. Nemzetközi Madarásztábor (TOT) Védegylet szervezésében, magyarországi társadalmi szervezetek vezetőinek látogatása, tanácskozása Természetgazdálkodási major épületeinek megtervezése, felépítése (istállók, karámok) KÖM Zöld Mikulás Program lebonyolítása 2001 TEA az élőfaluk előszobája, (az élőfaluk kollégiumának megtervezése) ELTE terepgyakorlat (lebonyolítása, terepi füzetek) Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetem támogatásával őshonos baromfiak beszerzése Ideál c. Reforméletmód-magazin (72.szám) Tata- Agostyán c. írás Napkollektor építő tanfolyam Szelíd Energia Ösvény kivitelezésének megkezdése CEU egyetemmel való kapcsolat kialakítás (terepgyakorlat lebonyolítása) 2002 II. Téli Ökofalu Találkozó lebonyolítása, Találkozók elődeink emlékezetére (Skoflek István, Hopp Ferenc, Sághy Antal) Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése Által-ér Szövetséggel közös vízbiológiai továbbképzés Történeti Ökológiai Program elindítása 14

16 Mátyás-kori fogadó megtervezése, építése Bemutatkozása a helyi televízióban (Tatai TV) Vendégház építése (szálláshely bővítés) Szerlíd energia füzet megtervezése, kivitelezése feladatlapokkal Őshonos állatok beszerzése (hucul ló, mangalicák, cikta birkák) Történeti Ökológiai Hálózat megteremtése. Folyamatos kapcsolat Biohistória BT.-vel (Szarvasgede) Házépítés c. magazin VI. évf.1-2 sz. Öko-falu a Gerecse lábánál c. írás 2003 Általér Szövetségének Kulturális örökség díja SASAKAWA Alapítvány Közép-kelet Európára kiírt pályázatának első díja Czumpf Attila : Gondolatok a fenntartható fejlődésről című kötet társszerzője Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése Körtemplom alapjainak kiásása, Ökoépítész tábor szervezése Fogadó melletti pihenőház befejezése Tatai TV forgatás, mint az események nyomon követői Az alapítványról képeslapok, könyvjelzők elkészítése Civil természetvédő szervezetek állami munkaerő-piaci támogatások segítségével megvalósuló foglakoztatási lehetőségei Országos konferencia az OFA, és a Megyei Munkaügyi Központ részvételével, támogatásával. Flórafilm folyamatos forgatása, Öko-portré készítése (Labanc Györgyi) Erdei iskolai munkafüzet megtervezése, elkészítése Szent László-domb csodatevő erejének megtapasztalása 2004 IV. Téli Ökofalu Találkozó megszervezése Japán tanulmányút a japán Sasakawa Alapítvány szervezésében Környezeti nevelés "szobában szabadban" c. akkreditált továbbképzés lebonyolítása Tematikus tábortok szervezése, lebonyolítása Körtemplom folyamatos építése Kálmán atya pálosrendi szerzetes 3 hónapig segítette a körtemplom építését Zarándokok látogatása Pálosszentkútról Máltai Szeretetszolgálat Nemzetközi Tábora Történeti Ökológiai Program bemutatása rádióinterjúban a Gordiusz című műsor keretein belül Geo-film folyamatos forgatása (Erdei Iskola módszerei, az alapítvány szakértésével) Tatai TV tudósítás programjainkról Erdei iskola minősítésének elkezdése Kormányprogram keretében, erdei iskolához kapcsolódó környezeti nevelés című továbbképzések, tematika összeállítása, lebonyolítása 15

17 Kuratórium tagjai: Labanc Györgyi Czumpf Attila Dr. Lakatos Péter Csaba Attila Music László elnök titkár Felügyelő bizottság tagjai: Dr Petényi Sándor Csonka Péter Dr. Galántainé Máté Zsuzsanna Támogatóink Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Miniszterelnöki Hivatal Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Budapest Bank Damer KFT. Tata Város Polgármesteri Hivatal IKR RT. Nyugat - Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Ökotárs Alapítvány Sasakawa Alapítvány D omikron KFT Program 2000 Tatai Cserép RT. Szileszton KFT Budai Attila Zorella Ferenc Thermo Üveg KFT A kiadványt támogatta: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fotók: Kovács György Labanc Györgyi Varga Norbert (légifelvételek) Szerkesztette: Kovács György Lektorálta: Czumpf Attila

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Erdei élőhelyek kezelése

Erdei élőhelyek kezelése Erdei élőhelyek kezelése Pro Silva. Dr. Katona Krisztián SZIE VMI Út a szálalásig Szálalás úttörői a francia Adolphe Gurnaud (1825-1898) és a svájci Henri Biolley (1858 1939) voltak. Dauerwald, az örökerdő

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor Kik vagyunk? Név: Felsőoktatási Fenntarthatósági Hálózat, (Mo.) Hungarian Sustainable University

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001 HANDÓ JÁNOS SZEKSZÁRD, 2014.11.06. Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter Gesztor szervezet: Gyeregyalog.hu

Részletesebben

Vadludak és vízimadarak Tatán

Vadludak és vízimadarak Tatán Tata kincsei Tata a Vizek Városa Tata, 2012. április 13. Vadludak és vízimadarak Tatán Musicz László, elnök Magyar Madártani Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoport Tatai Öreg-tó 1977-ben megyei jelentőségű

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét.

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét. KÉPZÉSI TEMATIKA Gyakorlatorientált környezeti nevelési program a kistérség pedagógusainak, környezetvédelmi és civil szervezetek szakembereinek"című képzéshez (célterület azonosító: 1021860) című pályázathoz.

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola Elhagyott ifjúsági táborból erdei iskola A Magosfa Alapítvány Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központjának kialakítása Az Alapítványról Alapítás éve: 2003 Küldetésünk: a helyi értékek megóvása,

Részletesebben

PROJEKTLEÍRÁS. I. Adatok

PROJEKTLEÍRÁS. I. Adatok PROJEKTLEÍRÁS I. Adatok PROGRAM: Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 KÓD: HUHR/1001/2.2.1/0014 CÍM: The paths of the past through the common path ACRONYM: PATHS GIVE WAY KONZORCIUM:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

társadalmi bázisának szélesítése 2008.11.07

társadalmi bázisának szélesítése 2008.11.07 A társadalmi bázisának szélesítése 2008.11.07 A víz rejtett bölcsessége Masaru Emoto, japán professzor láthatóvá teszi a víz által tárolt információkat mágneses rezonanciaanalizáló készülékkel (MRA). A

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ KÉPZÉSEK A TÁMOP.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ Stiefel Eurocart Kft 1155 Budapest, Kolozsvár u. 1. Tel: 06(1)415-2010 Fax: 06(1)414-068 E-mail: iskola@stiefel.hu www.stiefel.hu www.okostabla.hu www.interaktiveszkozok.hu

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben