MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK)"

Átírás

1

2 BMF NIK MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) TANTÁRGYLEÍRÁSOK 2004

3 Tartalom Elõszó 3 A Mérnök informatikus mesterszak képzési követelményei és tanterve 5 Mérnök informatikus mesterszak tantervi táblája 7 Elméleti alapozás Információ- és kódelmélet 9 Matematikai logika 10 Tömegkiszolgálás 11 Rendszer- és irányításelmélet 12 Számítástudomány 13 Optimumszámítási módszerek 14 Formális módszerek az informatikában 15 Gazdasági és humán ismeretek Mérnöki menedzsment 17 Üzleti gazdaságtan 20 Szakmai törzsanyag Párhuzamos rendszerek architektúrája 23 Szoftverfejlesztés párhuzamos és elosztott környezetben 25 Szoftverfejlesztés párhuzamos és elosztott környezetben gyakorlat 27 Az alkalmazásmenedzsment alapjai 28 Adatbázis-kezelés elmélete 29 Adatbázis-kezelés gyakorlat 30 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája 31 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája gyakorlat 33 Kutatás-fejlesztési projekt 34 Differenciált szakmai anyag Alkalmazás menedzsment szakirány Párhuzamos és elosztott rendszerek operációs rendszerei 37 Párhuzamos és elosztott rendszerek operációs rendszerei gyakorlat 39 Hálózati szolgáltatások tervezése és mûködtetése 40 Alkalmazásszolgáltatás 41 Rendszerfelügyelet 42 Informatikai auditálás 43 Informatikai auditálás gyakorlat 45 Integrált intelligens rendszerek szakirány Gépi intelligencia I. 49 Gépi intelligencia II. 51 Intelligens mérnöki rendszerek I. 52 Intelligens mérnöki rendszerek II. 53 Intelligens fejlesztõ eszközök 54 Modellezés és tervezés 56 1

4 Szabadon választható tárgyak Képfeldolgozás 58 Képfeldolgozás gyakorlat 59 Adatbányászat 60 Adatbányászat gyakorlat 61 Recent Advances in Intelligent Systems 62 Diszkrét idejû irányítási rendszerek 63 Pályázatok elõkészítése, menedzselése 64 Multivariate Analysis 65 2

5 Elõszó A mesterképzések súlypontját és így a meghirdetett szakirányokat az informatika területén kibontakozó trendek és Karunk hagyományai alapján jelöltük ki. A trendek tekintetében az alkalmazások egyre nagyobb mérvû integrációját és az alkalmazások intelligenciájának folyamatos növekedését emeljük ki. Ennek és Karunk orientációjának, személyi és tárgyi adottságainak figyelembevételével mesterképzésünket az Alkalmazásmenedzsment és az Intelligens mérnöki rendszerek szakirányokkal indítjuk. Tantervünk kidolgozásánál az informatika hagyományos kulcstechnológiái mellett, mint pl. a hálózati technológiák, operációs rendszerek, adatbázis-technológiák, szoftvertechnológiák, kitüntetett figyelmet fordítottunk az egyre nagyobb jelentõségre szert tevõ mobilinformatikára, tártechnológiákra, többmagos, többprocesszoros rendszerekre, informatikai biztonságra. Tantervünk, tantárgyprogramjaink tervezeteinek kidolgozásánál az informatikai trendeken túlmenõen a vezetõ külföldi egyetemek oktatási programjait is kiértékeltük. Az így kidolgozott tervezeteket megküldtük az informatika fejlõdését meghatározó világcégek hazai vállalatai, ill. hazai informatikai cégek vezetõinek, véleményüket, javaslataikat kérve. Véleményük figyelembevételével alakítottuk ki az itt közreadott tantervünket és tantárgyprogramjainkat. Az Alkalmazásmenedzsment szakirány megvalósításakor a releváns technológiák közvetítésében és folyamatos megújításában Karunk stratégiai együttmûködésre törekszik az informatikai alkalmazások terén domináns multinacionális cégekkel, így elsõdlegesen az IBM és a HP hazai leányvállalataival. Ezen túlmenõen Mérnökinformatikus mesterképzésünk megvalósításában ki kívánjuk használni Kompetencia Központjaink elõnyeit is. Jelentõs értéknek tekintjük azt, hogy a világ vezetõ informatikai cégeivel (CISCO, Intel, Microsoft, Oracle, SAP, Symantec) közösen létrehozott és mûködtetett Kompetencia Központjaink folyamatos technológiatranszfert valósítanak meg az informatika fejlõdését meghatározó multinacionális cégek és Karunk között, és így nagymértékben hozzájárulnak képzésünk folyamatos megújításához. Jóllehet mesterképzésünket 2006-ban a megadott két szakiránnyal indítjuk, a szakirányok választékát a késõbbiekben az informatika várható fejlõdésének figyelembevételével bõvíteni kívánjuk. Reméljük, hogy a szoros ipari partnerségben kialakított és megvalósított Mérnök informatikus mesterképzésünket sikeresen abszolváló informatikus mérnökök a munkaerõpiacon kiemelkedõen jó versenyhelyzetbe kerülnek, ill. egyaránt szilárd elvi és gyakorlati ismeretekkel felvértezve folytathatják tanulmányaikat a PhD-képzésben. Dr. Sima Dezsõ egyetemi tanár, fõigazgató 3

6

7 A Mérnök informatikus mesterszak képzési követelményei és tanterve Jelen kiadványunkban közreadjuk a Mérnök informatikus mesterszak képzési követelményeit, kreditrendszerû mintatantervét, az egyes tantárgyak leírását és a tantárgyi követelményeket. Szakfelelõs: Dr. Sima Dezsõ, egyetemi tanár A képzés célja: A szakterület, a gazdaság és a munkaerõpiac igényeinek megfelelõen olyan mérnök informatikusok képzése, akik a megszerzett magas szintû természettudományi, informatikai és mûszaki, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén szakterületükön tervezõi és kutatási-fejlesztési feladatok ellátására alkalmasak. Ezen túl a képzésben részt vevõk egy konkrét szakmai területen (szakirányban) önálló mérnöki feladatok megoldására készülnek fel, és képessé válnak a szakra épülõ doktori képzésben való részvételre. A képzés formája: Nappali Megszerzendõ kreditek száma és a képzési idõ: 120 kredit, ami a mintatanterv szerint 4 félév alatt teljesíthetõ. Az oklevél megnevezése: Okleveles mérnök informatikus A képzés fõbb területei és arányai: Diplomamunka (30 kredit) Szabadon választható tárgyak (6 kredit) Szakirány (25 kredit) Alkalmazásmenedzsment Integrált intelligens rendszerek Szakmai törzsanyag (22 kredit) Alapozás Elméleti alapozás (27 kredit) Gazdasági és humán alapozás (10 kredit) 5

8 Választható szakirányok: Alkalmazásmenedzsment Integrált intelligens rendszerek Nyelvi képzés: 150 óra az 1. és 2. félévekben. Legalább alapfokú angol nyelvvizsgával nem rendelkezõk számára angol nyelvi tanulmányokat, mások számára pedig szakmai középfokú nyelvvizsgára felkészítõ képzést biztosítunk. Testnevelés: Heti 2 óra 2 féléven keresztül. A záróvizsgára bocsátás feltételei: végbizonyítvány (abszolutórium megszerzése); vagy angol nyelvû legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott szakmának tudományos irodalma van, középfokú C típusú és angol nyelvbõl alapfokú C típusú nyelvvizsga megléte; legalább 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése; a bíráló által elfogadott diplomamunka; a testnevelés követelményeinek teljesítése. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése; szóbeli vizsga szakirány szerinti tantárgycsoportból. Továbbtanulási lehetõségek: A mesterfokozat (MSc fokozat) megszerzése felkészít a tanulmányok doktori szinten (PhDképzés) való folytatására akár hazai, akár külföldi felsõoktatási intézményekben. Útmutató a szak tantervéhez és a tantárgyleírásokhoz: A mintatanterv táblázatos formában tartalmazza a képzés során elõírt tantárgyak óraszámait, a hozzárendelt krediteket, valamint a tantárgyi követelményeket. A mintatanterv egyben feltünteti a tantárgyak felvételének javasolt idõrendjét is, valamint az elõtanulmányi rendet. A tantárgyleírásoknál az alábbi információkat tüntettük fel: a mintatanterv szerint hányadik félévben szerepel a tantárgy, a tárgy kreditértéke, elõfeltétel(ek), azaz mely tantárgy(ak) teljesítését követõen vehetõ fel a tantárgy, a tantágy heti óraszáma elõadás (ea), tantermi gyakorlat (tgy) és laboratóriumi gyakorlat (l) órákra bontva (pl.: 2/0/1, 2 elõadás/hét, 1 laboratórium/hét), tantárgyi követelmények: v vizsga, f félévközi jegy. 6

9 Mérnök informatikus mesterszak tantervi táblája Szemeszterek Tantárgy neve ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr Elméleti alapozás Információ- és kódelmélet v 5 Matematikai logika v 2 Tömegkiszolgálás v 3 Rendszer- és irányításelmélet v 5 Számítástudomány v 5 Optimumszámítási módszerek v 5 Formális módszerek az informatikában v 2 Gazdasági és humán ismeretek Mérnöki menedzsment f 5 Üzleti gazdaságtan f 5 Szakmai törzsanyag Párhuzamos rendszerek architektúrája v 2 Szoftverfejlesztés párhuzamos és elosztott környezetben v 2 Szoftverfejlesztés párhuzamos és elosztott környezetben gyakorlat f 2 Az alkalmazásmenedzsment alapjai v 5 Adatbázis-kezelés elmélete v 2 Adatbázis-kezelés gyakorlat f 2 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája v 2 Informatikai rendszerek biztonságtechnikája gyakorlat f 2 Kutatás-fejlesztési projekt f 3 Differenciált szakmai anyag Alkalmazás menedzsment szakirány Párhuzamos és elosztott rendszerek operációs rendszerei v 2 Párhuzamos és elosztott rendszerek operációs rendszerei gyakorlat f 3 Hálózati szolgáltatások tervezése és mûködtetése v 5 Alkalmazásszolgáltatás v 5 Rendszerfelügyelet v 5 Informatikai auditálás v 2 Informatikai auditálás gyakorlat f 3 Integrált intelligens rendszerek szakirány Gépi intelligencia I v 4 Gépi intelligencia II v 4 Intelligens mérnöki rendszerek I v 4 Intelligens mérnöki rendszerek II v 4 Intelligens fejlesztõ eszközök f 4 Modellezés és tervezés f 5 Diplomamunka 7 23 Szabadon választható tárgyak Képfeldolgozás v 2 Képfeldolgozás gyakorlat f 3 Adatbányászat v 2 Adatbányászat gyakorlat f 3 Recent Advances in Intelligent Systems v 5 Diszkrét idejû irányítási rendszerek v 3 Pályázatok elõkészítése, menedzselése f 3 Multivariate Analysis v 5 Követelmények száma (szakirányok nélkül): Vizsga Félévközi jegy Szakirány nélkül AMSZ szakirány IIRendsz.szakirány

10 8

11 Információ- és kódelmélet Elõfeltétel: szemeszter 1 óraszám/köv 4+0+0/v kredit 5 Dr. Szeidl László egyetemi tanár, DSc A tárgy oktatásának célja, hogy bevezetést adjon az információs folyamatok (az adattömörítés, a biztonságos adatátvitel, valamint a titkosítás) elméletébe és az ehhez kapcsolódó gyakorlati tervezésbe. A félév során a hallgatók kellõ mélységû ismereteket szerezhetnek az információ tárolásának, továbbításának és feldolgozásának leírására szolgáló matematikai modellekrõl és algoritmikus eljárásokról. A tantárgy tartalma: Bevezetés A kommunikáció alapjai. Általános kommunikációs rendszerek. Példák. Entrópia Az entrópia és tulajdonságai. Feltételes entrópia és tulajdonságai. Kölcsönös információ és tulajdonságai. Forráskódolás I. Egyértelmû dekódolhatóság, prefix kódok. Változó szóhosszúságú kódolás. Shannon Fano-kód. Huffman-kód. Aritmetikai kódolás. Lempel Ziv algoritmusok. Információforrások változó szóhosszúságú kódolása. Markov-forrás. Forráskódolás II. Forráskódolás elõírt hibavalószínûséggel. Forráskódolás betûnkénti hûségkritériummal. Kvantálás. Lineáris szûrés. Transzformációs kódolás. Hang- és beszédtömörítés. Kép- és videotömörítés. Csatornakódolás Alapok. Csatornák jellemzése. Bayes-döntés. Optimális dekódolás bináris szimmetrikus csatornánál. Optimális detektálás bináris sorozat átvitelekor analóg csatornán. Csatornakapacitás. Csatornakódolási tétel és megfordítása. Hibakorlátozó kódolás I. Alapfogalmak. Bináris lineáris kódok. Szindróma dekódolás. Hamming-kódok. Elsõrendû Reed Müller-kódok. Hibakorlátozó kódolás II. Véges testek. Véges test feletti polinomok. Aritmetika GF(pm)-ben. Nembináris lineáris és Hamming-kódok. Reed Solomon-kód. Ciklikus kódok Alapfogalmak. Ciklikus GRS-kódok és Reed Solomon-kódok. BCH-kódok. A PGZ algoritmus. Kódkombinációk és konvolúciós kódolás Interleaving. Szorzat-kód. Kaszkád-kód. Konvolúciós kódolás elemei. Viterbi algoritmus. Kriptográfia Alapfogalmak. Hagyományos titkosítók. Nyilvános kulcsú titkosítás. Az RSA algoritmus. Kriptográfiai protokollok. Protokollhibák. Kötelezõ irodalom: Györfi L., Gyõri S., Vajda I.: Információ- és kódelmélet, Typotex, Budapest, 2002 D. MacKay: Information Theory, Pattern Recognition and Neural Networks, Cambridge University Press, A könyv elektronikus formában az alábbi helyrõl letölthetõ: book.html T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, Wiley, New York, 1991 R. B. Wells: Applied Coding and Information Theory for Engineers, Prentice-Hall,

12 Matematikai logika Elõfeltétel: szemeszter 1 óraszám/köv 2+0+0/v kredit 2 Dr. Fodor János egyetemi tanár, DSc A tárgy keretén belül a matematikai logika alapvetõ fejezeteinek és eredményeinek olyan tárgyalását adjuk, amely szilárdan megalapozza a hallgatók további tanulmányait, különös tekintettel a logikai eszközök számítástudományban történõ mind szélesebb körû alkalmazásaira. A tantárgy tartalma: Bevezetés A matematikai logikai alapjai. A filozófiától az informatikáig. Az elsõrendû logika nyelve A nyelv és alapelemei. Formulák. Indukció, rekurzió. A logika halmazelméleti felépítése Struktúra. Igazság. Igazsághalmazok. Formalizálás. Logikai következmény és kapcsolatai. Érvényesség, logikai ekvivalencia. Normálformák. Redukciós tételek. Bizonyításelmélet Alapfogalmak. A Hilbert-féle levezetési rendszer. Elemi tételek. A teljességi tétel és következményei. Analitikus fák. Rezolúció. A logika korlátai: inkomplettség, eldönthetetlenség. Logikai programozás. Modellelmélet Nevezetes axiómarendszerek. Modellmódszer. Standard és nemstandard modellek. Modellkonstrukciók. Karakterizációs tételek. Klasszikus logikák, modális logika Másodrendû logika. Többfajtájú logika. Modális logika. A logika és a matematika más területei Algebrai logika. Bonyolultságelmélet és logika. Nemstandard analízis. A halmazelmélet alapjai. Kötelezõ irodalom: Ferenczi M.: Matematikai logika, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002 Csirmaz L.: Matematikai logika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1994 Letölthetõ a honlapról. Pásztorné Varga K.: Logikai alapozás alkalmazásokhoz (egyetemi jegyzet), ELTE, Budapest, 1997 Urbán J.: Matematikai logika (példatár), Mûszaki Könyvkiadó, Budapest,

13 Tömegkiszolgálás Elõfeltétel: szemeszter 2 óraszám/köv 3+0+0/v kredit 3 Dr. Szeidl László egyetemi tanár, DSc A tömegkiszolgálás elmélete tömegesen elõforduló igények és kiszolgálásuk problémájának matematikai modellezésével és megoldásával foglalkozik. A tárgy ennek alapjait mutatja be, megismertetve egyben a hallgatókat azokkal a szükséges speciális sztochasztikus folyamatokra vonatkozó ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a különbözõ tömegkiszolgálási rendszerek modellezéséhez és vizsgálatához. A tárgy megértését számos példa segíti. A tantárgy tartalma: Tömegkiszolgálási rendszerek (TKR) általános fogalma Kendall-féle osztályozás. Alapvetõ minõségi mutatók, Little-formula, analógiák. Legfontosabb kiszolgálási elvek. Többcsatornás várakozásos és veszteséges rendszerek néhány általános tulajdonsága. Diszkrét idejû Markov-láncok Fontosabb fogalmak és tulajdonságok. Markovláncok alapvetõ határeloszlás tétele. Diszkrét idejû tömegkiszolgálási modellek, alkalmazások Folytonos idejû Markov-láncok Születési-halálozási folyamatok. Poisson-folyamat és tulajdonságai. M M 1 típusú TKR-ek és tulajdonságaik Minõségi mutatók idõfüggõ és stacionárius eloszlásának meghatározása. M G 1 és G M 1 típusú TKR-ek Sorhosszúság, foglaltsági/szabad intervallumok és a virtuális várakozási idõ eloszlásának vizsgálata. Távközlési algoritmusok Forgalomszabályozó eljárások, véletlen erõforrás hozzáférés konfliktust feloldó algoritmusai. TKR-ek statisztikus modellezése, szimulációval történõ vizsgálata Kötelezõ irodalom: Györfi L., Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben, Mûegyetemi Kiadó, 1996 Lakatos L., Szeidl L., Telek M.: Tömegkiszolgálási algoritmusok, In: Informatikai algoritmusok, 2. kötet (szerkesztõ: Iványi A.), ELTE Eötvös Kiadó, 2005 S.Karlin, H. M.Taylor: Sztochasztikus folyamatok, Gondolat, Budapest, 1985 L. Kleinrock: Sorbanállás kiszolgálás. Bevezetés a tömegkiszolgálási rendszerek elméletébe, Mûszaki Kiadó, Budapest, 1979 Sztrik J.:Bevezetés a sorbanállási elméletbe és alkalmazásaiba, Debrecen, 2004 (elektronikus változat: A. S. Tanenbaum, M. van Steen: Számítógép-hálózatok, Panem, Budapest,

14 Rendszer- és irányításelmélet Elõfeltétel: Információ- és kódelmélet Szemeszter 2 óraszám/köv 4+0+0/v kredit 5 Dr. Rudas Imre egyetemi tanár, DSc A rendszer- és irányításelmélet alapfogalmai. Stabilitáselmélet (stabilitás feltételei, zárt és visszacsatolt rendszerek stabilitása). Zárt szabályozási körök minõségi jellemzõi. Robusztus stabilitás. Bevezetés az állapottér-elméletbe (állapottér-reprezentációk, transzformációk). Állapottér-reprezentációk tulajdonságai, állapotegyenletek megoldása. Állapot-visszacsatolás. Lineáris Kvadratikus Szabályzó tervezése (LQR). Állapot-megfigyelõ. Számítógéppel irányított rendszerek. A tantárgy tartalma: Az általános rendszerelmélet alapfogalmai. A rendszer fogalma. Zárt és nyitott rendszerek. Információ és entrópia. Kauzalitás és teleológia. A szervezõdés alapjai. Az általános rendszerelmélet és a tudományok egysége. Rendszerfogalom a társadalomtudományokban. Az irányításelmélet alapfogalmai. Rendszerek tulajdonságai. A szabályozási feladat hatásvázlata. Lineáris idõinvariáns rendszerek modelljei (idõtartományi leírás, átviteli függvény, frekvencia függvények). Folytonos, lineáris, idõinvariáns dinamikus rendszerek állandósult állapotbeli és tranziens vizsgálata az idõtartományban. Soros, párhuzamos és visszacsatolt rendszerek eredõje. Tipikus vizsgáló- és válaszfüggvények. Folytonos, lineáris, idõinvariáns dinamikus rendszerek vizsgálata frekvenciatartományban. Az idõ- és a frekvenciatartomány kapcsolata. Nyquist-diagram, Bode-diagram, határérték tétel. Analóg villamos áramkörök frekvencia tartománybeli analízise. Stabilitáselmélet. A stabilitás fogalma, feltételei. A zárt, visszacsatolt rendszerek stabilitása. Nyquist és Bode stabilitási kritériumok. Zárt szabályozási körök minõségi jellemzõi. Aszimptotikus jelkövetés, túllendülés, zavarkompenzálás. Soros kompenzálás. Soros kompenzálási feladatok megoldása Matlab Control Toolbox segítségével. Robusztus stabilitás. Additív és multiplikatív hibastruktúrák. Robusztussági tesztek. Robusztussági feladatok megoldása Matlab Control Toolbox segítségével. Állapottér elmélet. Dinamikus rendszerek állapottér reprezentációja (irányítható és diagonális alak). Állapottér reprezentációk vizsgálata. Kapcsolat az átviteli függvény és a reprezentációk között. Irányíthatósági és diagonális alakok elõállítása hasonlósági transzformációk segítségével. Állapottér reprezentációk tulajdonságai. Stabilitás, megfigyelhetõség, irányíthatóság és minimalitás. Az állapotegyenlet megoldása. Állapot-visszacsatolás és kapcsolódó feladatok megoldása Matlab Control Toolbox segítségével. Inverz inga. Lineáris Kvadratikus Szabályozó tervezése. Számítógéppel szabályozott rendszerek. Diszkrét idejû állapottér reprezentáció származtatása. T. Kailath: Linear systems, Prentice-Hall, 1980 B. C. Kuo, F. Golnaraghi: Automatic control systems, John Wiley & Sons, Inc., 2003 L. Ljung: System identification. Theory for the user, Prentice Hall,

15 Számítástudomány Elõfeltétel: szemeszter 1 óraszám/köv 4+0+0/v kredit 5 Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, DSc A tantárgy a számítástudomány alapjait tartalmazza, beleértve az automaták és a formális nyelvek elméletének alapjait, továbbá bemutatja a Turing gépeket, a rekurzív függvényeket, az algoritmikusan megoldhatatlan problémákat, valamint a számítási bonyolultságot. A tantárgy H. R. Lewis és C. H. Papadimitriou elismert elõadásanyagán alapul. A tantárgy tartalma: Véges állapotú automaták determinisztikus automaták nem-determinisztikus automaták automaták és reguláris kifejezések állapotminimalizálás Környezet-független nyelvek környezet-független nyelvtanok levezetési fa veremautomaták veremautomaták és környezet-független nyelvtanok környezet-független nyelvtanokhoz kapcsolódó algoritmusok Turing gépek Turing gép számítások Turing géppel Turing gép kiterjesztései Eldönthetetlenség Church-Turing tézis univerzális Turing gépek megállási probléma Turing géppel nem megoldható feladatok Számítási bonyolultság P osztály NP osztály NP-teljesség Kötelezõ irodalom: H. R. Lewis, C. H. Papadimitriou: Elements of the theory of computation, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, U.S.A., 1998 Fülöp Z.: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük, POLYGON, Szeged, 2001 J. Carroll, D. Long: Theory of Finite Automata with an Introduction to Formal Languages, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, U.S.A.,

16 Optimumszámítási módszerek Elõfeltétel: Tömegkiszolgálás szemeszter 3 óraszám/köv 3+1+0/v kredit 5 Dr. Szeidl László egyetemi tanár, DSc A tárgy ismeretanyaga tartalmazza azokat a legfontosabb matematikai eszközöket és módszereket, melyek segítségével alapvetõ optimalizálási feladatok oldhatók meg különbözõ gazdasági, ipari, logisztikai és tudományos területeken. A feladat általában az, hogy adott modell esetén bizonyos feltételeknek eleget tevõ paraméterértékek közül kell kiválasztani az optimálist. Gyakran a modell és a feltételek is lineárisak (vagy azzal közelíthetõk), ezért az anyagban fontos szerepet játszik az erre az esetre vonatkozó optimalizálási eljárás, az ún. lineáris programozás. A tantárgy tartalma: Az optimumszámítási modellek általános tulajdonságai, példák Feltétel nélküli szélsõérték-feladatok megoldása Szélsõérték létezésének szükséges és elégséges feltételei többváltozós függvényekre. Egyenlõségfeltételes szélsõérték-feladatok Módszer az ismeretlenek számának csökkentésére. A Lagrange-féle multiplikátoros módszer. Általános egyenlõtlenségfeltételes szélsõérték-feladatok A lineáris programozás feladata A szimplex algoritmus és változatai. Érzékenységvizsgálat. Konvex poliéderek és a dualitás Konvex poliéderek tulajdonságai, kapcsolata a lineáris programozási feladat megoldásával. Dualitás, Farkas-lemma, duális szimplex algoritmus. Egészértékû programozás Az alapfeladat. Metszési eljárások. A korlátozás és szétválasztás módszere. Hozzárendelési feladat. Szállítási feladat megoldása magyar módszerrel. Nemlineáris programozás Hiperbolikus és kvadratikus programozás. Néhány alkalmazás. Konvex programozás. A hálózatok elemzése, a PERT-CPM módszer Hálózati folyamok alapfogalmai (út és vágás dualitása, címkézési technika). A legrövidebb úttal kapcsolatos algoritmusok. Minimális kifeszítõ fa probléma. Maximális folyam problémája. Idõtervezési feladatok. A mátrixjátékok elmélete (egyensúlypont fogalma, Neumann-tétel, kooperatív játékok) Az optimalizálásra, a lineáris programozási és a hálózati folyam feladatok megoldására kifejlesztett néhány számítógépes programcsomag ismertetése Kötelezõ irodalom: Komlósi S.: Az optimalizáláselmélet alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, 2001 Bajalinov E., Imreh B.: Operációkutatás, Polygon, Szeged, 2001 Galántai A., Hujter M.: Optimalizálási módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1997 F. S. Hillier, G. J. Lieberman: Bevezetés az operációkutatásba, LSI Oktatóközpont, Budapest, 1994 Illés T., Nagy M., Terlaky T.: Belsõpontos algoritmusok, In: Informatikai algoritmusok (szerkesztõ: Iványi A.), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2005 Kárász P., Schmidt E.: Operációkutatás, BMF, Budapest,

17 Formális módszerek az informatikában Elõfeltétel: Szoftverfejlesztés párhuzamos és elosztott környezetben szemeszter 3 óraszám/köv 2+0+0/v kredit 2 dr. Takács Márta fõiskolai docens, PhD A tantárgy célja az informatika igényeinek megfelelõ, gyakorlatorientált szemlélettel bemutatni azokat a legfontosabb matematikai eszközöket, amelyek az informatikai rendszerek tervezési és ellenõrzési folyamataiban szerepet játszanak. A tantárgy tartalma: Formális módszerek alkalmazása informatikai rendszerekben. Validáció, verifikáció, modellalkotás, modellellenõrzés, helyesség-bizonyítás. Formalizálás Petri-hálóval Markov-folyamatok; Petri-háló mint Markov-lánc ábrázolás. Rendszerállapotok és átmenetek. Rendes (ordinary) Petri-hálók, az alkalmazott formalizálás alapjai: helyek tokenekkel, átmenetek, osztályozás és viselkedések. Kiértékelés folyamata, tüzelés, ennek feltételei és sajátosságai. Színezett Petri-hálók (CPN) és token-manipulációk. Idõzített (TPN), sztochasztikus idõzített (STPN) és általánosított sztochasztikus (GSPN) Petri-hálók. Petri-hálók elemzése A Petri-hálók viselkedési és strukturális tulajdonságainak meghatározása. Ennek módszerei. Elemzési problémák. Elérhetõségi gráf, invariáns és állapotegyenlet típusú elemzési módszerek. Redukciós technikák. Lineáris algebra alkalmazása az analízisben. Színezett, jól-formált Petrihálók (CPN). Diszkrét idejû szimuláció alapjai Szimuláció Petri-hálóval: jellegzetes alkalmazási feladatok sajátosságai, a megismert módszerek, pl. az elérhetõségi gráf alkalmazása. Számítógépes kísérlettervezés alapjai. Alkalmazások Real-time, konkurens és elosztott alkalmazások modellezése. Gyártásautomatizálás és ütemezés. Digitális hardvertervezés. Workflow menedzsment. Ágens technológia formális modelljei (P-gráfok). Rendszerábrázolás: Adatfolyamhálók Modellezés adatfolyamhálókkal, modellfinomítás, konzisztencia-ellenõrzés Az UML dinamikaleíró eszközei (állapottérkép, aktivitásdiagram, üzenetdiagram). Állapottérképek Strukturált és nem strukturált rendszerábrázolások. UML és a STATEMATE szemantika. Tervezés állapottérkép alapján. Matematikai alapok: Temporális logikák A temporális logikák nyelve és szemantikája, osztályai: lineáris temporális logika (LTL kielégíthetõség és érvényesség), elágazó idejû temporális logika (BTL). Döntési módszerek, döntési diagramok. CTL és CTL* (érvényesség és kielégíthetõség, FairCTL). Programozási nyelvek szemantikája Denotációs, operációs, axiomatikus szemantikák. Formális módszereken alapuló rendszerfejlesztés. Modellellenõrzés. Automatikus tételbizonyítás. Alkalmazások: Processz algebrák Nem-determinisztikus és konkurens rendszerek. A rendszerfinomítás, modellellenõrzés, tesztelés eszközei. Konkurens nyelvek alapjai (CSP, CCS). Speciális leíróeszközök (Ada-hálók, P-gráfok). A temporális logika alkalmazása processzütemezési problémák megoldására: konkurens és biztonságkritikus rendszerekben. Formalizálás, komplexitás, BDD alapú reprezentáció, SMV. Real-time, konkurens és elosztott alkalmazások modellezése. Gyártásautomatizálás és ütemezés. Digitális hardvaretervezés. Workflow menedzsment. 15

18 Ágens technológia formális modelljei Ágens típusok. Szoftverágensek. If-then szabályalapú ágensrendszerek. Célalapú és utility-alapú ágensrendszerek. Ágenskörnyezet leírása. P-gráfok. Formális módszereken alapuló fejlesztõeszközök Z-módszer (Z). B formális módszer (B). Absztrakt gép (típusai, mûveletei). B-Core, B-Toolkit, jbtools. Alkalmazások verifikációja és validációja Transzformáció bázisú modellverifikáció. Kötelezõ irodalom: Pataricza András (szerk.): Formális módszerek az informatikában, Typotex kiadó, 2004 Reisig, Rozenberg: Lectures on Petri Nets Vols 1-2, Springer, S. Russell, P. Norvig: Artifical Intelligence: A Modern Approach, Prentice-Hall, 1995 J-R. Abrial: The B-Book, Cambridge University Press,

19 Mérnöki menedzsment Elõfeltétel: Üzleti gazdaságtan szemeszter 2 óraszám/köv 2+2+0/f kredit 5 dr. Farkas András fõiskolai tanár, PhD Felkészíteni a hallgatókat a mérnöki munka legfontosabb menedzseri vonatkozásaira a globális piacgazdaság körülményei között. Hazai viszonyokra adaptált módon megismertetni a fejlett ipari országokban már bevált menedzsmentelveket és módszereket azért, hogy képesek legyenek azokat a gyakorlatban is sikeresen alkalmazni, beleértve a környezeti viszonyokhoz való gyors és rugalmas alkalmazkodás és a változtatások menedzselésének képességét is. E kihívásoknak való megfelelés érdekében a tantárgy a stratégiai gondolkodásmód és a problémamegoldási készségek továbbfejlesztéséhez kíván hozzájárulni, ezért hangsúlyozottan tárgyalja a vonatkozó informatikai, matematikai és döntéselméleti metodológiákat, ideértve azok számítástechnikai repzrezentációit is. A tantárgy tartalma: Ipari rendszerek menedzselésének általános elvei és alapfogalmai Modern piacorientált organikus szervezetek. Marketing, kommunikáció. Produktív rendszerek felépítése és modellezésük. A döntéshozatal jellemzõi, szintjei és technikái Döntési szintek, a hatáskörök és a felelõsség kérdései, csoportos döntések, a személyes értékek és érdekek kapcsolata, a kreatív problémamegoldás és technikái, a többtényezõs döntéshozatal és módszerei, kockázatelemzés. A fejlesztés és a mûködtetés pénzügyi, gazdasági elemzésének módszerei A teljesítmények és a ráfordítások tervezése, mérése és ellenõrzése. Fedezeti pont számítás, döntési fák, kifizetési táblázatok, költség-haszon elemzés, a beruházások pénzügyi elemzése, költségvetés készítése, standard költségszámítás, üzleti és megvalósíthatósági tervek. A vevõi, illetve felhasználói igények felmérése A produktumok és szolgáltatások minõségi és megbízhatósági szinvonalának meghatározása. Minõségköltség, költséghatékony elõállítási folyamatok és szolgáltatások. A piaci (vevõi) információk gyüjtésének módszerei, a gyártmánytervek vevõi igények szerinti értékelése. A versenytársak potenciáljának összehasonlító elemzése Kompetitív benchmarking, komplex összemérési technikák alkalmazása (Concurrent Engineering), a folyamatok szisztematikus megváltoztatásának a módszerei (Business Process Reengineering). A minõség piacorientált értelmezése és a funkciókban történõ gondolkodás A piaci (vevõi) információk módszeres felhasználása a tervezési és gyártási folyamatokban, a minõségi funkció alkalmazása (Quality Function Deployment), a Minõség-ház közelítésmód, a Taguchi-féle veszteségfüggvény és a kapcsolódó kísérlettervezési módszerek. A statisztikai minõségszabályozás legfontosabb módszerei. A stratégiai tervezés módszerei Hosszú-, középtávú és operatív stratégiák, a mérettõl függõ gazdaságosság hatása a növekedés tervezésénél (economies of scale, economies of scope). Termék életgörbék, folyamat életgörbék, termék-folyamat mátrix, SWOT analízis, Porter versenystratégia modelljei. A környezet jövõbeli változásainak a meghatározása Idõhorizontok, az elõrejelzés tárgyának és jellemzõinek a meghatározása. Kvantitatív és kvalitatív elõrejelzési technikák, determinisztikus idõsorok és dekompozíciójuk, sztochasztikus idõsorok elemzése. 17

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tudnivalók Segédanyagok Jegyzet, előadásvázlatok, munkafüzet Példatár, konzultáció, képletgyűjtemény Elméleti kérdések kidolgozása

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

Összeállította Horváth László egyetemi tanár Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Intelligens Mérnöki Rendszerek Szakirány a Mérnök informatikus alapszakon Összeállította Horváth László Budapest, 2011

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

01. gyakorlat - Projektalapítás

01. gyakorlat - Projektalapítás 2 Követelmények 01. gyakorlat - Projektalapítás Szoftvertechnológia gyakorlat OE-NIK A félév során egy nagyobb szoftverrendszer prototípusának elkészítése lesz a feladat Fejlesztési módszertan: RUP CASE-eszköz:

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tematika Bevezetés A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése Alapfogalmak, az előrejelzési módszerek osztályozása Előrejelzési

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Dr. Kalló Noémi. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Dr.

Dr. Kalló Noémi. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Dr. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 13. Ismertesse a legfontosabb előrejelzési módszereket és azok gyakorlati

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel

A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel Majzik István Micskei Zoltán BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 1 Modell alapú fejlesztési folyamat (részlet)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdinfo Nappali Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév II. félév 1/4 Tantárgy megnevezése: Operációkutatás II. Tantárgy kódja: OPKT2KOMEMM Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Számítógép architektúra

Számítógép architektúra Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek

Részletesebben

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata IKP-9010 Számítógépes számelmélet 1. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9011 Számítógépes számelmélet 2. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9021 Java technológiák IK Prog. Nyelv és Ford.programok Tsz. IKP-9030

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP)

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Tárgykód Félév Tárgynév Ea. Gy. Köv. Kr. GEIAL211N 1 Programozás alapjai I. 2 2 G 5 - METES001GE1 1 Testnevelés 0 2 A 0 GEMAN151N

Részletesebben

Elosztott rendszer architektúrák

Elosztott rendszer architektúrák Elosztott rendszer architektúrák Distributed systems architectures Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 12. Andrew S. Tanenbaum, aarten van Steen: Distributed Systems: rinciples

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel

A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel Majzik István Micskei Zoltán BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 1 Modell alapú fejlesztési folyamat (részlet)

Részletesebben

Döntési módszerek Tantárgyi útmutató

Döntési módszerek Tantárgyi útmutató Gazdálkodási és menedzsment alapszak Nappali tagozat Döntési módszerek Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1 Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Döntési módszerek. D Kontaktórák száma/hét:

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes Mérnök informatikus MSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtől Dr. Friedler Ferenc szakvezető Dr. Hartung Ferenc dékánhelyettes

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN A FELSŐOKTATÁS TARTALMÁNAK ÉS A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN Határterületek tanterve Milyen közgazdasági ismeretekre van szüksége egy jogásznak, mérnöknek,

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Ez vajon egy állapotgép-e? Munkafolyamat (Workflow):

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Operációkutatási modellek

Operációkutatási modellek Operációkutatási modellek Alkalmazott matematika A sorozat kötetei: Kóczy T. László Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek (2000) Elliott, J. R. Kopp, P. E.: Pénzpiacok matematikája (2000) Michelberger Szeidl

Részletesebben

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Indítási kérelem Székesfehérvár, 2010 AZ INDÍTÁSI KÉRELEM TARTALMA I. A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdinfo Nappali Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/4 Tantárgy megnevezése: Operációkutatás II. Tantárgy kódja: OPKT2KOMEMM Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Szoftvertechnológia szakirány

Szoftvertechnológia szakirány Szoftvertechnológia szakirány A szakirány keretében a hallgatók a jó minõségû szoftvertermékek elõállításához szükséges módszertani, technológiai és szervezési ismereteket szerezhetik meg. A súlypontot

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK A könyvvizsgálat számítógépes támogatása Tantárgyi útmutató

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A szemantikus világháló oktatása

A szemantikus világháló oktatása A szemantikus világháló oktatása Szeredi Péter Lukácsy Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ A szemantikus világháló... c. tárgy ➁ A tananyag

Részletesebben

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez 1. Információmenedzsment az információmenedzsment értelmezése, feladatok különböző megközelítésekben informatikai szerepek, informatikai szervezet, kapcsolat

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

A hálózattervezés alapvető ismeretei

A hálózattervezés alapvető ismeretei A hálózattervezés alapvető ismeretei Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése 2011 2011 Sipos Attila ügyvivő szakértő BME Híradástechnikai Tanszék siposa@hit.bme.hu A terv általános meghatározásai

Részletesebben

Név KP Blokk neve KP. Logisztika I. 6 LOG 12 Dr. Kovács Zoltán Logisztika II. 6 Logisztika Dr. Kovács Zoltán

Név KP Blokk neve KP. Logisztika I. 6 LOG 12 Dr. Kovács Zoltán Logisztika II. 6 Logisztika Dr. Kovács Zoltán Név KP Blokk neve KP Felelıs vizsgáztató Kombinatorikus módszerek és algoritmusok 5 MAT 10 Dr. Tuza Zsolt Diszkrét és folytonos dinamikai rendszerek matematikai alapjai 5 Matematika Dr. Hartung Ferenc

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKAI INTÉZET ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉS SZAKLEÍRÁS

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKAI INTÉZET ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉS SZAKLEÍRÁS EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKAI INTÉZET ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉS SZAKLEÍRÁS BUDAPEST 2013 ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERSZAK (2013 ) Képzési idő: 4 félév A szak indításának tervezett

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A J2EE fejlesztési si platform (application model) 1.4 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. A J2EE application model A Java szabványok -

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Szoftver-technológia I.

Szoftver-technológia I. Szoftver technológia I. Oktatók Sziray József B602 Heckenast Tamás B603 2 Tananyag Elektronikus segédletek www.sze.hu/~sziray/ www.sze.hu/~heckenas/okt/ (www.sze.hu/~orbang/) Nyomtatott könyv Ian Sommerville:

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE ANYAGMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERÁMIA- és POLIMERMÉRNÖKI

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Gazdaságinformatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Számítástudomány alapjai I... 12 Információrendszerek

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

Hogyan lesz adatbányából aranybánya?

Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Szolgáltatások kapacitástervezése a Budapest Banknál Németh Balázs Budapest Bank Fehér Péter - Corvinno Visontai Balázs - KFKI Tartalom 1. Szolgáltatás életciklus 2.

Részletesebben