KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 21. szám I december 2. I Megjelenik: kéthetente. Ifjúsági sport Barátságos mérkõzések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 21. szám I 2008. december 2. I Megjelenik: kéthetente. Ifjúsági sport Barátságos mérkõzések"

Átírás

1 A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 21. szám I december 2. I Megjelenik: kéthetente Ifjúsági sport Barátságos mérkõzések

2 KÉPES HÍREK Iskolatörténeti kiállítás a Tavaszmezõ utcában Száztíz esztendõs a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának jogelõdje. A jubileum alkalomból iskolatörténeti kiállítást rendeztek a Tavaszmezõ utca 17. számú épület aulájában. A kiállítás anyagát az elmúlt harminc esztendõben összegyûlt, nagyrészt eredeti dokumentumok, relikviák, emléktárgyak képezik. A tárlat az intézmény történetének meghatározó szakaszait, jogelõd iskoláit mutatja be, köztük az közötti Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskolát, az 1941-ben indult Magyar Királyi Állami Kandó Kálmán Ipari Középiskolát, valamint az ig mûködõ Kandó Kálmán Híradás- és Mûszeripari Technikumot. A kiállítás bepillantást enged az 1969-tõl 1999-ig Kandó Kálmán (Villamosipari) Mûszaki Fõiskola néven ismert intézmény életébe is. ny Józsefvárosi Teadélután Dalnokok-korhatár nélkül Gyarapodó Józsefváros címmel indított programot az MSZP kerületi szervezete városrészünk hosszú távú jövõképérõl. A szervezõk szeretnék, ha a lakosság is hozzátenné elképzeléseit, véleményét, észrevételeit a jövõképhez. Ennek érdekében Józsefvárosi Teadélutánt szerveztek november között a Blaha Lujza téren, december 1-én pedig Civil Párbeszéd címmel konferenciát tartottak a témában a Vasas Szakszervezetek Szövetsége Székházában, a Magdolna utcában. Sajátosan ünnepelték az idei Erzsébet- és Katalin- napot a Víg utcai Idõsek Otthonában. A fiatalok körében divatos karaoke dalversenyt rendeztek a lakók. Az idõsebb korosztály lelkesen énekelt és könnyedén használta a számítógép segítségét, amelyen a dalszövegeket tudták követni. A jó hangulatú versenyre érvényes volt a mondás, nem a gyõzelem, a részvétel a fontos. (Nyugdíjasbáli tudósításunk a 14. oldalon olvasható) Új génkutató berendezés került a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézetébe a kiemelten közhasznú Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány jóvoltából. A Ft értékû génkutató csúcsmûszer segítségével feltárható a beteg gyermekek genetikai háttere, így hatásosabban, személyre szabottan gyógyíthatók a leukémiás gyermekek, valamint csökkenthetõk a kemoterápia esetleges negatív mellékhatásai is. A Magyarországon jelenleg alkalmazott terápia a leukémiás gyerekek mintegy 80 %-ánál hatásos. A készülék segítséget nyújt a pontosabb diagnózis felállításában, s a gyermekek a személyre szabott analízissel optimális kezelésben részesülhetnek. 2

3 Az új felülésû testület költségvetési témákkal kezdte a közmeghallgatás elé, súlyosbító körülményként beillesztett munkát. Nem untatom Önöket a részletekkel, már csak azért sem, mert némely elõterjesztés szövegét csak a vájtfülû szakértõk tudnák értelmezni, mi meg nem tartozunk közéjük. Talán elég, ha az állítást bizonyítandó itt és most csak a technikai itiner tevékenységekre lebontott mértékét és a két változatban készülõ valós virtuális terv fogalmát idézem. Ami viszont lényeges: a jövõ évi költségvetési koncepció vitájában elhangzott, méghozzá Juharos Róbert tanácsnok (Fidesz) elõadásában, hogy az elõterjesztésben kevés a valódi koncepcionális elem, a tervezés során nem különítették el a mûködési bevételeket és kiadásokat, így azt sem látni, hogy melyik feladat ellátása mennyibe kerül az önkormányzatnak. A tanácsnok hiányolta továbbá Corvin-sétány projekt menedzselésének és az induló beruházásoknak a világos, egyértelmû kezelését az anyagban. Hárs Gábor országgyûlési képviselõ (MSZDP) hozzászólásában kifejtette, hogy az ország Új ülésrend Az ülésterembe érve rögtön megakadt az ember szeme az új elrendezésen: a Fideszes vezetõk régi helyükrõl, az asztal jobb oldaláról átköltöztek a polgármesterrel szembeni oldalra. Az átrendezés üzenetértékû: látványként is jelzi, hogy a testület mûködésének két ellentétes pólusa van, új súlypontot képez, és immár testi szemeinkkel is láthatóvá teszi a fideszes többséget. költségvetésének állapota miatt jövõre még több teher hárul majd az önkormányzatokra, ezért a gazdálkodásban és annak megtervezésében minden képviselõnek nagyobb felelõsséget kell vállalnia. A képviselõk végül úgy döntöttek, hogy a költségvetés koncepcióján még tovább kell dolgozni. Elfogadták a képviselõk Varga István (Fidesz) javaslatát az 1956-os, kerületi emlékmû felállításáról. Az 56 Lángja Alapítvány civil kezdeményezésére állítandó, a Pesti srácot ábrázoló szobor akkor kerülhet a Ludovika térre, ha a tervet a Budapest Galéria is jóváhagyja. A képviselõk áldásával megállapodást köthet az önkormányzat a Budapesti Történeti Múzeummal a kerület építészeti és városképi értékeinek megõrzésére. A BTM vállalja, hogy segítséget nyújt a várostörténeti szempontból értékes tárgyak, dokumentumok megõrzéséhez. A szakértõk bevonására a felgyorsult építkezések miatt van szükség, nehogy a múlt értékei veszendõbe menjenek a városrész átalakulása során. A cél kétségtelenül nemes, a szándék tiszteletre méltó, ezért csak halkan kérdem, hogy vajon egy jellegzetes józsefvárosi épületet, egy kisebb városrész hangulatát vajon hogyan lehet szakszerû tárolással vagy dokumentálással megmenteni? Külön napirendként, a Fidesz, az MSZP és az SZDSZ közös kezdeményezésére tárgyalta a testület a József körút címû lap ügyét. Dr. Kocsis Máté alpolgármester (Fidesz) javaslatára a testület felhívást intézett a lap szerkesztõjéhez. (A felhívás szövege a 4. oldalon olvasható.) Az alpolgármester elmondta, hogy a Karalyos József által jegyzett lap hemzseg a hibáktól, és rendszeresen valótlanságokat állít. A saját véleményhez, politikai véleményéhez mindenkinek joga van fejtette ki Kocsis Máté -, az azonban nem engedhetõ meg, hogy valótlan állításokkal félrevezessék az olvasókat, és a városrészek összeugrasztásán ügyködjenek. Lehet, hogy a Váci utcából nézve a ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros nem szép, vagy egyenesen undorító, de mi mégis szeretjük. Az itt élõknek joga van a pontos, tényszerû tájékoztatáshoz. Az a vállalkozás, amely tizenegy év alatt több mint félmilliárdot vitt ki a kerületbõl, az ne mocskolja fogalmazott. Az alpolgármester különösnek tartotta azt is, hogy a Futureal, amely nem hirdet a Józsefváros újságban, mondván, hogy a Corvin-program nem a józsefvárosiaknak szól, rendszeresen hirdet az ugyanannak a közönségnek szóló József körútban, így juttatva anyagi forrásokhoz a lapot. Hárs Gábor egyetértett azzal, hogy nem szabad félrevezetni az olvasókat, de úgy látta, hogy a sajtószabadsághoz hozzátartozik a sokféle vélemény. Függetlenként a lap szíve joga azt közölni, amit akar, vagy amit nem szégyell, mi meg azt gondolunk róla, amit gondolunk fogalmazott. Dr. Révész Márta (MSZP) szerint nem a véleményszabadsággal van probléma. A határozati javaslat a tárgyszerûségre vonatkozik, ez pedig követelmény minden lap esetében. Végül a képviselõk két tartózkodás ellett, egyhangúan fogadták el a felhívást. Ugyancsak Hárs Gábor tette fel a kérdést a polgármesternek: Ez komoly?, amikor napirendre került a Budapesti Külsõ Kerületek Önkormányzati Szövetségéhez való csatlakozási javaslat. Mivel Józsefváros köztudottam belsõ kerület, a javaslatot nem fogadta tetszés. A polgármester válaszában elmondta, hogy az ötlettel Geiger Ferenc, soroksári polgármester kereste meg, de egyebekben nem foglalt állást a kérdésben. Koncz Mária Tárgyalta a testület egy hölgy beadványát, aki dologi és nem vagyoni kárigényt fogalmazott meg az önkormányzattal szemben, mivel a Bérkocsis utcában, a 3. szám elõtt egy kátyúba lépve elesett, harisnyája elszakadt. Kárigényét az illetékes bizottság elutasította, mondván, hogy a helyszíni bejárás során a kátyú avagy gödör nem volt megtalálható. 3

4 ÖNKORMÁNYZAT A Józsefvárosi Képviselõ-testület felhívása Pártállástól függetlenül fogadták el a képviselõk a kerületünkben, magánvállalkozásban megjelenõ József körút újság szerkesztõségének címzett felhívást. Felhívjuk a József körút újság szerkesztõségének figyelmét, hogy a kerületrõl szóló ügyek kapcsán, igyekezzen tárgyszerû és pontos tájékoztatást nyújtani! Az indoklás szerint: Mint az mindenki elõtt ismeretes, kerületünkben rendszeresen megjelenik a József körút újság, ami a kerületi lakosság számára többször félrevezetõ, téves, valótlan információkat nyújt - ráadásul kiemelt hírekben - az önkormányzat mûködésérõl (pl. Életre kelt az MSZP-SZDSZ közös frakció, Közös frakciót alakít a Fidesz és az MSZP, Miért kap többet a Palotanegyed? stb.). Mindannyian, pontosan tudjuk, hogy a József körút állításaival szemben: nem alakult közös MSZP-SZDSZ frakció, nem alakult Fidesz-MSZP frakció, a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (benyújtott kérelme ellenére) egyetlen fillér Nem mondunk le a fejlesztésekrõl Ahogy a fizetés (már ha van) vagy a nyugdíj érkezésekor az ember sorra veszi: mit kell mindenképpen kifizetnie, mire jut és mire nem, ugyanezt a kerületvezetésnek is meg kellett tennie a 2009-es költségvetéssel kapcsolatban. hogy a nehezen elért mûködési egyensúlyt megtartsa az önkormányzat, hitelfelvételre az elmúlt két évben nem volt szükség, és ezt a továbbiakban is szeretnék elkerülni. Az önkormányzati intézményekben létszámstopot és további átalakításokat rendeltek el, a polgármesteri hivatal további szigorú változtatásokon esik át, szigorodik az adóhátralékok és az elmaradt díjfizetések behajtása, ösztönözik az üres önkormányzati helyiségek hasznosítását, és növelnék például az Ok- Elfogadták a kerület jövõ évi költségvetésének irányadó dokumentumát, amelyre két változat is érkezett: az egyik Csécsei Béla polgármesteré (SZDSZ), a másik a Fidesz, az MSZP és az SZDSZ frakcióvezetõinek közös elõterjesztése - végül ez utóbbi élvezett bizalmat. Az önkormányzatok forrásait jócskán lecsapolja a kormány, a kerület akár 500 millió forint kieséssel számol jövõre. A képviselõknek el kellett döntenie, hogy lemondanak a fejlesztési tervekrõl, vagy más túlélési stratégiát választanak. mányiroda Nem mondunk le a fejlesztésekrõl foglalta össze a koncepció lényegét dr. Juharos Róbert városfejlesztési tanácsnok. A legfõbb cél, támogatást sem kapott az idei civil támogatások között áll az indoklásban, melyet a Fidesz, az SZDSZ, és az MSZP frakcióvezetõi közösen terjesztettek be. kapacitását, amely biztos bevételt jelentene. Az iskolákat, az óvodákat, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatot és más közintézményeket továbbra is támogatnak minden olyan fejlesztési tervükben, amely bevétel-növekedést, illetve mûködésükben megtakarítást eredményez. A folyamatban lévõ beruházások mellett a már elindított projectek megvalósítását továbbra is folytatni kívánják: az Európa Belvárosa (homlokzat- és közterület-felújítást), az Iskolafejlesztési és a Józsefvárosi Lakásépítési programokat, a Teleki tér újjáépítését, az Orczy negyed fejlesztését, az útfelújításokat, a társasházak támogatását, de nem mondanak le az új, Bacsó Béla utcai Egészségközpont és az új Szociális Gondozóközpont megépítésérõl sem. Ezek tehát a kerületvezetés vállalt terhei, amelyeket - természetesen - a kerület napi mûködtetése, a hitelek fizetése mellett kell teljesíteni. (mm) Józsefváros 2 pontja Demszky Gábornak A képviselõ-testület kemény érdekképviseletre szánta el magát a Fõvárosi Önkormányzattal szemben, a képviselõk szeretnék behajtani a fõvároson a kerületet megilletõ támogatásokat. Az ügy politikai vetülete, hogy a képviselõk döntése alapján a kerület érdekeit Csécsei Béla polgármesternek (SZDSZ) kell érvényesítenie párttársa, Demszky Gábor fõpolgármesterrel szemben (SZDSZ). A javaslat egyik elõterjesztõje dr. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetõje úgy kommentálta a döntést, hogy reméli, Csécsei ez esetben végre a józsefvárosiak mellé áll és nem pártérdekek szerint cselekszik, mint ahogy azt a márciusi népszavazáson tette. 1. Rendezze a fõváros 2,2 milliárdos tartozását! Józsefváros és a fõváros közös tehervállalásban egyezett meg, amikor elkezdte a Corvin Sétány Programot, a gyakorlatban mégis a kerület cipeli a terheket: a fõváros 2,2 milliárd forinttal tartozik a kerületnek. Csak az alapkõletétel közös, a teher már nem? (Demszky Gábor és Csécsei Béla a Corvin Sétány egyik irodaházának alapkõletételén 2006-ban) 2. Igazságosabb lakásfelújítási támogatást! Józsefváros ahogy minden kerület- a lakáseladásokból származó bevétel 50%-át befizeti a fõvárosnak. Ebbõl az alapból a kerület kevesebbet kap vissza lakásfelújításokra, mint amennyi megilletné. Józsefváros - a sok a lakáseladás miatt igazi fejõs tehén ezen a téren. Az arányos visszatérítésre azonban szüksége van, mert az önkormányzat ebbõl támogatja a rendkívül rossz állapotú társasházak felújítását. 4

5 Költségvetés válságos állapotban TÖRÉSVONAL Hárs Gábor (MSZDP) országgyûlési képviselõ A pénzügyi válságra hivatkozva november 25-én a szocialista és a szabaddemokrata országgyûlési képviselõk név szerinti szavazással, egyhangúan úgy döntöttek: nyolcvanezer forintban maximálják a 13. havi öregségi nyugdíjat, és csökkentik az állami normatívákat a szociális ellátások területén. A parlamenti képviselõkhöz - akik szavazatukkal áldásukat vagy tiltakozásukat is kifejezhették a megszorítások irányával szemben- egymás után érkeztek a petíciók. Megkérdeztük Józsefváros országgyûlési képviselõjét, Hárs Gábort (MSZDP) és dr. Gotthard Gábort (Fidesz) mi a véleménye a 2009-es számokról. dr. Gotthard Gábor alpolgármester (Fidesz) A költségvetés legfõbb értéke, hogy van. A kérdés több mint aktuális, hiszen alig néhány órája fejeztük be a szavazást a költségvetés fõ számairól, valamint arról a mintegy 400 módosító javaslatról, amelyet elsõsorban de nem csak (mert pl. magam is) ellenzéki képviselõk adtak be. Mire ez az interjú megjelenik, minden szám ismert lesz, s nagyjából mindenki ki tudja kalkulálni, meddig ér az ország, illetve a saját takarója. A pénzügyi világ mai állapotában, s annak az országra gyakorolt hatására figyelemmel sem szükség, sem lehetõség nincs arra, hogy valamiféle kincstári optimizmust próbáljak sugározni. Lehet, hogy nem vagyok eléggé közgazdász, de én egy költségvetés legfõbb értékét abban látom, hogy VAN (illetve LESZ december közepén)! Az az ország ugyanis, amelynek nincs költségvetése, olyan, mint a háztartás, amelyben nem tudják, mi mennyi, s ahol máról holnapra élnek. Képviselõként is azt mondom, amit családfõként: csak arra költsünk, amit megengedhetünk magunknak, de ha lehet, még arra se! Ami a szavazást illeti. Kormánypárti képviselõként természetesen tartanom kellett és kell magam a frakciófegyelemhez, enélkül a világon sehol nem mûködik parlament. Ezért szavaztam meg a törvénytervezet javítását szolgáló javaslatokat, s szavaztam nemmel az azt fellazítani szándékozókra. A két névszerinti szavazásnál (persze a gépi szavazás is név szerinti, csak az elõbbi látványosabb ) igennel szavaztam saját költségátalányunk megadóztatására, de a 13. havi nyugdíjak jövõ évi megkurtítására is (ez utóbbinál hangsúlyozva, hogy érintettként ). Összegezve: én a jövõ évi költségvetéstõl azt várom, hogy nem lesz hiábavaló mindannyiunk áldozata, egyenesbe hozza az országot, s megnyitja az utat a szerintem egyetlen végleges megoldás, az európai közös pénz bevezetéséhez. Számunkra nem az a kérdés, hogy mekkora lesz a GDP vagy a kamatláb jövõre, hanem az, hogy mi lesz a munkahelyekkel, mi lesz az emberek jövedelmével, megélhetésével. A kormány úgy tesz, mintha eddig minden a legnagyobb rendben lett volna, és csak a pénzügyi válság miatt lennénk bajban. Ez újabb szemfényvesztés, hiszen a gazdaság növekedését az elmúlt években Európában egyedülálló módon - a Gyurcsány-kormánynak sikerült a nullához közel, 1% alá vinni, miközben a szomszédos országokban 6-9%-os növekedést produkáltak. A válság csak rávilágított arra, hogy az ország gazdasága milyen gyenge, a kormány teljesítménye milyen siralmas. Most úgy tesznek, mintha mindezért nem õk lennének a felelõsek! Gyurcsány Ferencnek nincs tehetségesebb ötlete, mint ismét Nem törvényszerû, hogy ezen az úton haladjunk. a legkiszolgáltatottabb embereken bevasalni saját alkalmatlansága árát. Befagyasztják a tanárok, a közalkalmazottak bérét, megcsapolják a 13. havi nyugdíjat, a szociális támogatásokat, emelik a gáz árát, és a panelben élõk is fizethetik a tavalyihoz képest 30%-kal drágább távhõdíjat. Nincs mit szépíteni, ebbe a kormányzásba tömegek fognak belerokkanni. Nem törvényszerû, hogy ezen az úton haladjunk! Ideje lenne végre komolyan venni a Fidesz javaslatait: adó- és járulékcsökkentéssel megmaradhatnának a munkahelyek; kamatcsökkentéssel megmenekülhetnének a vállalkozások; a kisvállalkozások támogatásával, szintén munkahelyeket menthetnénk és teremthetnénk meg. Ehelyett, a kormány akár egy rossz kuruzsló, egyszerûen félrekezeli a válságot, intézkedései nemhogy segítenek, de rontanak a helyzeten. A fejetlenséget jelzi, hogy állandóan módosítják saját költségvetési javaslatukat. Ez viszont megnehezíti az önkormányzatok dolgát, hiszen nem tudnak mibõl kiindulni saját költségvetésük megtervezésekor. Csak annyit lehet tudni: valószínûleg több száz millió forinttal kevesebb állami támogatásra számíthat Józsefváros 2009-ben. A Munkáspárt bírálja a költségvetést A Munkáspárt budapesti szervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány a bérbõl és fizetésbõl élõkre, a nyugdíjasokra hárítja a válság megoldásának minden terhét. A lakosságnál, a megélhetéshez szükséges tartalékok kimerültek, újabb terhek már rájuk nem rakhatók. Sok családot sújt a hitelre vásárolt lakások törlesztése, levegõben lóg számtalan munkahely megszûnése. Drasztikusan nõttek az élelmiszerárak, nõttek a közüzemi szolgáltatások díjai. Elfogadhatatlan a évre tervezett fõvárosi közüzemi díjemelések sora. A Munkáspárt fõvárosi szervezete a leghatározottabban tiltakozik és fellép a Fõvárosi Gázmûvek eladása ellen. A Munkáspárt azt képviseli, hogy a válság terheit azok viseljék, akik azt elõidézték, megteremtették. Nem fogadjuk el a bérek befagyasztását, a nyugdíjak megnyirbálását, az életszínvonal drasztikus romlását. A kormány ne a bankokat támogassa, hanem határozottan intézkedjen a munkahelyek megvédése érdekében. Az állam önmagán spóroljon, ne az egészségügyön, az oktatáson és az önkormányzatokon. Kajli Béla a Munkáspárt Budapesti Elnöke A tervek szerint józsefvárosi közalkalmazottak is részt vesznek azon az országos tiltakozáson, melyet az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság hirdetett november 29-re a bérbefagyasztás és a 13. havi juttatás elvétele miatt. A parlament elõtti demonstráción összesen 21 szakszervezet vesz részt. (MKKSZ magyar köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, Józsefváros) 5

6 HELYI ÜGYEK Le kell bontani a pavilonokat Megállt az idõ az újjáépített Pollack Mihály téren, ahol az oda felépített óriási pavilonok már egy éve üresen állnak. Eredetileg vendéglátóhelyeket tervezett itt a Pollack Project Kft., de ez a terv már aligha válik valósággá. A vendéglátóhely létesítésére egy 2006 nyarán elnyert pályázat alapján voltak jogosultak, amikor is húsz évre megváltották a tér használatát, és ezért 100 millió forintot fizettek az önkormányzatnak. Éttermeket, kávézókat, kulturális rendezvényeket terveztek a pavilonokba és vendéglátó teraszokra, de végül nem tudtak megnyitni, mert a szomszédos Magyar Rádió megtámadta az építésüket. A rádió szerint a pavilonok, tûz esetén akadályoznák az épülethez való hozzáférést. A pavilonok miatt a környékbeliek is egyre elégedetlenebbek lettek, ezért az ügyet a Palotanegyed Részönkormányzat is napirendjére vette. A városrész képviselõi úgy döntöttek, hogy bár a téren idõszakos színvonalas kulturális rendezvények kifejezetten hasznosak lennének, de jelen körülmények között nem látják értelmét, hogy a sok feszültséget okozó pavilonok állandó jelleggel fennmaradjanak, ezért felkérték a Pollack Project Kft-t, hogy bontsa le azokat tájékoztatta lapunkat dr. Kocsis Máté, a testület elnöke. Az ügyben eljáró XIII. kerületi építési hatóság is arra a döntésre jutott, hogy állandó jelleggel nem maradhatnak a pavilonok, vissza kell állítani az eredeti állapotot. Takács Attila a pavilonokat építõ vállalkozás nevében elmondta, hogy tudomásul veszik a döntéseket és a városrésziek kérését, de szerinte nem õk tehetnek a kialakult helyzetrõl. Takács Attila szerint azonban az ügynek nincs vége, mert érvényesíteni kívánják az elmaradt bevételek miatti kárigényüket, és visszakapni a tér használatáért befizetett százmillió forintot. MM Születésnapot ünnepeltek a kerületi németek AJózsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat november 15-én ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. A megjelentek meghallgatták Mayer Éva, az FNÖ elnökasszonyának elõadását az önkormányzat segítõ és koordináló tevékenységérõl, majd érdekfeszítõ elõadás hangzott el B. Szabó Károly, az ELTE Germanisztikai Intézetének elõadásában, melynek címe A gyökerekbõl táplálkozva, a jövõbe tekintve volt. Bajzáth Ferenc plébános lebilincselõ elõadásban emlékezett meg Józsefváros németajkú lakosságának szokásairól, társadalmi szervezõdéseirõl a 210 esztendõre visszatekintõ Historia Domusok alapján. Bánóczi Ilona képviselõ az Epreskertben található Kálvária kapcsán mesélt a kerületalapító német nemzetiség korabeli életérõl és akarásairól. A kisebbségi önkormányzat tízéves tevékenységérõl Csillag Katalin, az önkormányzat elnöke számolt be. Õ hívta fel a figyelmet Joschi Baumann, magyar származású német fotómûvész kiállítására is, amelyet a józsefvárosi témájú képekbõl állítottak össze. A rendezvény a Német Önkormányzat zászlójának felavatásával végzõdött, majd a résztvevõk átvonultak a Szent József templomba, ahol felavatták a Gott mit Uns (Isten velünk) feliratú emléktáblát. H. I. Példaértékû közös kincs Takács Gábor alpolgármester minõsítette így a Józsefvárosban több mint húsz éve kiépült szociális ellátó szervezetet. Szavai szerint e példaértékû kincs elsõsorban a szociális munka kerületi megszállottjainak köszönhetõ. A megoldást kikényszerítette az a tény is, hogy a kerületben sok idõs és alacsony nyugdíjjal rendelkezõ ellátatlan él. Mára kiépült és õket szolgálja az Õszirózsa Gondozó Szolgálat, az öt idõsklub, illetve napközben mûködõ idõsotthon, valamint a pszichiátriai gondozó. Ki kell emelni folytatta az alpolgármester, hogy az egymást váltó politikai kurzusok egyformán értéknek tekintették a hálózatot, s mindig kigazdálkodták a mûködéshez szükséges anyagiakat. Hatodik éve vagyok a szakterület kerületi felelõse, és büszke vagyok rá, hogy Józsefvárost, mint európai mércével is jelentõs szociális eredményeket felmutató kerületet, etalonkén emlegetik. H.I. 6

7 CSORBA ZOLTÁN PORTRÉ Arcél villanófényben Egy vidéki lap apróbetûs híranyagában bukkantam a kétmondatos hírre: Csorba Zoltán 2008 augusztusától a szarvasi Tessedik Sámuel Fõiskola Pedagógiai Karának adjunktusaként dolgozik. Korábban szûkebb pátriájában, Józsefvárosban tevékenykedett a Roma Szolgálat alapítójaként és vezetõjeként. Ennyi a hír, amelynek nyomán felhívtam Csorba Zoltánt, hogy pontosítsa értesüléseimet. Miképpen került sor a kinevezésére? Felfigyelhettek tizenegy éves tevékenységemre, amelylyel a józsefvárosi roma gyerekeket segítettem, segítettünk, hogy kibontakoztathassák tehetségüket. Jogászt, tanítót, közgazdászt és sok szakmunkást neveltünk ki, segítettünk diplomához és munkához jutni. Természetesen ez a munka hallatlan összefogással sikerülhetett, kell hozzá a roma önkormányzat, a többségi képviselet, és fõleg a roma szülõk megértése, és energiája. Magam is csodálkoztam a fõiskolai megkeresésen, hiszen napjainkban nagyobb a hírverés a világmegváltó roma vezetõk körül, akik sokszor oda mennek lakni, ahol tejet kapni, és úgy váltogatják politikai hitvallásukat, mint a teljes év az évszakokat. Gondolja meg, mennyivel könnyebb egy adott eseményre, csinnadrattára rászervezni a kerületi romákat, mint sziszifuszi munkával, naponta 3-4 órás önképzésre buzdítani és segíteni! Hányszor vesztettem el a hitemet, hogy egy négyéves felzárkóztató kurzus minden munkanapján sikerül-e felhevíteni az idejött roma gyerekek becsvágyát és önbecsülését! Ön húsz éve hadakozik. A Roma Szolgálat szinte az életmûve. Intézménye átélte a politikai kurzusváltásokat, Ön pedig csendben, rivaldafény nélkül dolgozik. Én nem hirdetek munka nélküli boldogulást, nem a roma bulik hangulatára építek. Nem vagyok ünnepi, illetve dísz-cigány. Tapasztalatom hozzásegít, hogy egy pedagógiai fõiskolán is megbecsüljenek. Józsefvároshoz nem vagyok hûtlen. Álmom, hogy a Roma Szolgálat felzárkóztató tevékenysége nyomán egyre több diplomás tanár, pedagógus, vezetõ kapaszkodjon meg a józsefvárosi terepen. Az õ munkájuk nyomán egyre több roma és nem roma gyerek érzi majd, hogy nem kell kilépnie a kerületbõl, ha tovább akarja képezni magát. Sok ez a cél vagy kevés? Az én életemben sok, a kerületi cigányság helyzetére gondolva még kevés H. I. A Szociális Munka Napja Dr. Révész Márta kitüntetést ad át Aszociális területen dolgozókat köszöntötte az önkormányzat november 14-én a Csekonics-palotában. Ebbõl az alkalomból ünnepi vacsorán látták vendégül a kerület szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeiben dolgozókat. A Szociális Munka Napján Polgármesteri Dicséretet kapott Nagypál Bernadett, az Õszirózsa gondozónõje, Tar-Bárczy Szilvia, a Családsegítõ helyettes vezetõje és Kislaki Károlyné, a Katica bölcsõde gondozónõje. A Józsefvárosi Szociális Munkáért kitüntetést Pap Judith (klubvezetõ, Õszirózsa), Bártfainé Kunhegyi Barbara (helyettes vezetõ, Gyermekjóléti Szolgálat), Fejér Noémi (csoportvezetõ, Családgondozó) és a Nagytemplom utcai Bölcsõde szakmai közössége nyerte el. Az ünnepségen megjelentek a Józsefvárosi Önkormányzat vezetõi és a területért felelõs tisztségviselõk is. Köszöntõt mondott Takács Gábor (SZDSZ) alpolgármester, dr. Révész Márta (MSZP) a szociális bizottság elnöke és Tóth Krisztián, a szociális bizottság alelnöke. Dr. Gotthard Gábor alpolgármester (Fidesz) a szociális munka sokrétûségét emelte ki beszédében. Hangsúlyozta, hogy a szociális szolgáltatások értékét az is emeli, hogy sok feladatot a túlterhelt vagy a nem mûködõ családoktól kell átvállalni. Ez a munka alázatot és együttérzést követel, ezért minden tiszteletet megérdemel fogalmazott rövid beszédében. A pohárköszöntõt Hárs Gábor mondta, majd megkezdõdött a jó hangulatú vacsora. (k.m.) Utolsó instrukciók (Benga-Oláh Tibor, Csécsei Béla, dr. Révész Márta) 7

8 KÖZMEGHALLGATÁS Ásó, kapa, gereblye Komoly kihívás elé állított minden résztvevõt ez a nap: a testületi ülést nem sokkal követte az éves közmeghallgatás. A kerületiektõl több mint hatvan kérdés érkezett elõre, amelyekre az írásos válaszokat az esemény kezdetén kiosztották. Csécsei Béla polgármester azzal a bejelentéssel kezdte, hogy törött bokája gyógyulásához hosszabb idõre lesz szükség, mivel szeret alapos munkát végezni, így a balesetben szinte felrobbant a bokája. Mint az várható volt, ezen a közmeghallgatáson is a közterületek rendje, tisztasága, a parkok állapota és a parkolási problémák játszották a fõszerepet. Gábler Csaba, Horváth Tiborné, Török Sándorné, Szilveszter Istvánné, Fenyõ Sándorné, Szenczy Károlyné, Kántor István, és sokan mások kifogásolták a Losonci játszótér állapotátát, a légszennyezést, a Fiumei úti fák megcsonkítását. Nekik is jó hír, amit Tóth Csaba osztályvezetõ mondott el, hogy a kerületi játszóterek rendjét és tisztaságát a nap 24 órájában a Józsefváros Közterület-felügyelet garantálja mindenütt; több játszótéren már mûködik is az éjjel-nappali õrzés. K. Veress Zsuzsa a Rökk Szilárd utca közvilágítását hiányolta, és javasolta, hogy a minden mértéken felüli piszok és rendetlenség miatt, a jövõben a lomtalanítást konténerekkel végezzék. A kerületben folyó építkezések miatt sokszor akadályba ütközik a gyalogos közlekedés, és többnyire elmarad a napi takarítás, a környék rendbetétele, és ugyancsak lehetetlenné teszik a gyalogos haladást a járdán parkoló autók jelezték a felszólalók. Biál Csaba, a közterület-felügyelet vezetõje szerint a kerékbilincs a leghatékonyabb eszköz a szabálytalan 8 parkolás megakadályozásához. Kérte, hogy a problémákat közvetlenül az irodának jelentsék a lakók, mert csak akkor tudnak intézkedni, ha az információ eljut hozzájuk. Hoyos Imre a Bródy Sándor utcában tapasztalható szabálytalanságokat tette szóvá, és tudni szerette volna, hogy hol parkolhatnak az itt lakók. Tóth Csaba tájékoztatása szerint az utca státusza egyelõre tisztázatlan, hiszen a fõváros még nem adta ki a hivatalos használatba vételi engedélyt, addig pedig nem lehet eljárni a szabálytalan parkolókkal szemben, de a lakók az utca körút felõli végében, a bal oldalon kialakított helyen parkolhatnak. A helyszínt ismerve felmerül a kérdés: vajon ez a három hely hogy lesz elég az itt élõk többtucat autójának? Murányi László, a JKSZ vezetõje azoknak válaszolt, akik Józsefváros közbiztonságával és a köztisztasággal kapcsolatban tettek fel kérdéseket. A kutyakukák gyakoribb ürítése pénzkérdés, mondta, az azonban elvárható lenne, hogy a kutyakukákat ne tömjék tele háztartási hulladékkal, és így arra lehessen használni õket, amire szánták, továbbá ne lopják el õket. Csécsei Béla polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy mi magunk szúrunk ki egymással, hiszen ha bárki kirak egy konténert, az másnapra biztosan megtelik szeméttel, mégpedig nemcsak a háztartások szemetével, hanem még a vállalkozásokéval is. Rendetlenek vagyunk, és a kérdés az, hogy hajlandóak vagyunk-e a helyi adókban megfizetni a többlet-takarítás árát, vagy pedig megváltozunk? fogalmazott. Csillag Mária, a Diószeghy utca egyik lakója a rendõrséggel szeretett volna szerzõdést kötni, mert a 22. szám alatt köz- és életveszélyes állapotok uralkodnak, szerinte. Betörés, drogozás, lopás, garázdaság, életveszélyes fenyegetések kísérik a mindennapi életet. Práger Ferenc, kerületi rendõrkapitány elmondta, hogy éppen abból a házból vittek el drogüzéreket, és többször visszatérnek a területre, de a folyamatos jelenlétet nem tudják biztosítani. Az eljárások lefolytatásához bizonyítékokra van szükségük, ezek begyûjtése pedig idõbe kerül. Ezen a ponton léptek be a történetbe a Védegylet és a Roma Parlament munkatársai, akik a Tavaszmezõ utca 6. szám alatti épület átadását és a József utca 37. szám alattival közös megõrzéséért emeltek szót. Aki azt hitte, hogy ez is csak egy téma lesz a sok között, az tévedett, mert ettõl kezdve megakadt a kérdések folyama, és gyakorlatilag már csak az õ problémájukról esett szó. Iván Roland, a gazdálkodási osztály vezetõje elmondta, hogy az önkormányzat jelenleg nincs döntési helyzetben, mert a mûemlékvédelmi hatóság fogja megmondani, hogy védelem alá helyezi vagy sem az épületet. Juharos Róbert képviselõ felajánlotta a személyes megbeszélés lehetõségét, amelyen közösen kereshetnének megoldást. Azt azonban hangsúlyozta: olyan megoldást pártol csak, amely nem növeli az önkormányzat terheit, vagyis olyan funkciót kell az épületben elhelyezni, amely garantálja az önfenntartást. A témában egymást követték az érdekeltek felszólalásai, míg a közönség többi része obstrukciót nem kiáltott. Így, végül mégis szót kaphatott Szentesi Emil, aki már rég megmondta a polgármestereknek, hogy mit kellene csinálniuk, és ha odafigyeltek volna, akkor most elég pénz lenne mindenre. Helyhiány miatt elképzeléseit itt és most nem részletezhetjük, és sajnos, több más felszólalást sem érinthetünk. Miközben a nagyteremben folyt a küzdelem, az elõtérben bürokráciamentesen lehetett az ügyintézõket megközelíteni, és ami ennél is fontosabb: érdemben ügyet intézni. Akinek ez fontos volt, az jól járt, percek alatt jutott információhoz, szakszerû és hatékony segítséghez. Koncz Mária Gereblye A Magdolna-negyed rehabilitációja során szép belsõ kerttel gyarapodott a Dankó utca 4. szám alatti ház. A lakók örülnek is neki, de mint megtudtuk, van egy problémájuk: nincs mivel megmûvelniük a kertet, senki sincs, aki az ásó-kapa-gereblye nyelét megfogná. Alföldi György, a RÉV8 igazgatója megígérte, hogy kerti szerszámokat kap a ház, de a humán erõforrásról maguknak kell gondoskodniuk.

9 FÓKUSZBAN A gyermekszívek varázslója Michaelle Jean, Kanada fõkormányzója maga is bevándorlóként érkezett az országba. A Kesztyûgyárban gyorsan barátságot kötött az Erdélyi Iskola növendékeivel Alföldi György, a RÉV8 Rt. igazgatója átadja a Közösségi Ház stílusos ajándékát, egy pár kötött kesztyût A felforrósodott hangulatban a fõkormányzó kíséretében érkezõ énekes, Jordan Croucher is dalra fakadt, majd dedikálta a felé nyújtott kezeket Michaelle Jean, Kanada fõkormányzója Demszky Gábor fõpolgármester kíséretével ellátogatott november 25- én a Kesztyûgyárba, ahol részt vett a Veszélyeztetett fiatalok címû kerekasztal-beszélgetésen. A tanácskozás során a résztvevõk megosztották egymással tapasztalataikat és megismerkedtek a sikeres programokkal. A kanadai fõkormányzó közvetlenségével elnyerte a gyerekek rokonszenvét, ezért fogadták a gyermekszívek varázslójaként. Michaelle Jean maga is bevándorló, ezért láthatóan - Ez itt nem tejeskanna, hanem tradicionális hangszer, amelynek igazi virtuóza is van már kerületünkben, aki - ráadásul - profi módon kezeli az ütõhangszereket is õszinte érdeklõdéssel követte a beszélgetést, amely a Magdolna-negyed rehabilitációját és a fiatalok felzárkóztatását, társadalmi beilleszkedését szolgáló lépéseket elemezte. A Kanadából érkezett szakértõk a soknemzetiségû, sokféle kultúrájú ország gyakorlatát ismertették. Michaelle Jean magyarországi programja filmes fórummal és a kanadai magyarok tiszteletére állított emlékkõ avatásával fejezõdött be. (koncz) Demszky Gábor a kerületi Magdolna-negyed programról beszélt Nemcsak a tánctudást, de a csodálatos hajzuhatagot is sokan megirigyelhetnék Ingyenes képzések a Kesztyûgyár Közösségi Házban (Mátyás tér 15.): vendéglátó, villanyszerelõ, betanított takarító. A képzést sikeresen elvégzõk számára munkalehetõséget kínálnak. További információ as telefonszámon, valamint a Kesztyûgyár Közösségi Házban kapható. A jelentkezés határideje december 10. A képzés az Európai Unio támogatásával valósul meg. Ingyenes számítógép-kezelõi tanfolyam: alapfokú számítógép kezelõi tanfolyam, webszerkesztõ képzés. A képzésekre jelentkezni személyesen a Kesztyûgyár Közösségi Házban lehet a következõ idõpontokban: december 9-én, kedden és 10-én, szerdán óra között, december 11-én, csütörtökön óra között. További információ as telefonszámon, valamint a Kesztyûgyár Közösségi Házban kapható. A képzés az Európai Unio támogatásával valósul meg. 9

10 KÖZTÉR Útfelújítás AVajda Péter utca felújításával párhuzamosan megkezdõdött a Törökbecse utca átépítése, ahol a földút helyén aszfaltburkolat kerül kialakításra, kapcsolódva a Tisztes utcai kis park munkálataihoz. Forgalomveszélyes úthibák megszüntetése történt meg a Dologház, Asztalos Sándor, Leonardo, Tavaszmezõ és a Bérkocsis utcában. A munkák a bejelentések alapján folytatódnak. A József utcában a gyalogos forgalmat és az épületeket is veszélyeztetõ hibák miatt felújítják a járda egy szakaszát. A parkfenntartási munkák során folyamatosan begyûjtik a lehullott leveleket, fenyõgallyakkal védik a kétnyári virágágyakat, a gyepre komposztot terítenek, mûtrágyát szórnak ki a Molnár Ferenc, a Losonci és a Kálvária téren. Folytatják a Yuccatelepítést a Kálvária téren. Az ingyenes zöldszámon a Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. - munkaidõ alatt - várja a parkokkal, úttal kapcsolatos észrevételeket, bejelentéseket. A lakók segítsége, javaslata eddig is jelentõs mértékben járult hozzá a környezet megújulásához. A fotón a Törökbecse utcai munka, illetve a Vajda Péter utca aszfaltozása látható. Lászay János PÁLYÁZAT Civil szervezetek figyelmébe! A Képviselõ-testület 498/2006.(X.19.) számú döntésének megfelelõen az Önkormányzat várja a kerületi civil szervezetek jelentkezését a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport két tagsági helyének évi betöltésére. Az önkormányzat döntése szerint a munkacsoport hét tagú, bíráló bizottságként mûködik, elõkészíti a szakmai véleményt, és javaslatot tesz a társasházi felújítási támogatás összegére, ezzel elõkészítve a döntést a beérkezett társasházi pályázatokról. A tagság egy évre szól, díjazással nem jár, minden évben új pályázat kerül kiírásra. A évi részvételre a jelentkezéseket december 12-ig kérjük eljuttatni postán vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály, Tulajdonosi Jogokat Koordináló Csoport részére (1082 Budapest, Baross u III. em szoba) Csécsei Béla polgármester nevére. A pályázatokat a januári képviselõ-testületi ülésen bírálják el. Bõvebb felvilágosítás: Dengel Zoltánné, telefon: Csécsei Béla polgármester A közterületekrõl a menedékhelyekre Minden eddiginél több a hajléktalan az országban, ezerre becsülik számukat, többségük kb. 20 ezren - a fõvárosban él. Kerületünkben különösen sok hajléktalan van, fõleg most, télen, mert itt mûködik a legtöbb hajléktalanellátó telephely (népkonyhák, éjjeli menedékhelyek, nappali melegedõk, átmeneti szállók), amelyek az egész fõvárosból ide vonzzák a fedélnélkülieket. A probléma, hogy sokan a józsefvárosi közterületeken, parkokban, pincékben húzódnak meg, emiatt tûzesetek is elõfordultak már, és megtörtént az elsõ fagyhalál is. Ráadásul, egyre több a beteg közöttük, több száz pszichiátriai beteg került ugyanis az utcára, amikor bezárták az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet, és a tbc-sek száma is nõ. A Fidesz frakció kezdeményezésére a képviselõ-testület legutóbbi ülésén olyan döntés született, amely szerint a Józsefvárosi Közterület-felügyelet a kerületben mûködõ hajléktalanellátó civil szervezetek munkatársaival közös járõrözéseket folytat, és a józsefvárosi közterületeken tartózkodó hajléktalanokat a menedékhelyre próbálják irányítani. Tudnunk kell, hogy kényszeríteni senkit sem lehet a szállás vagy a melegedõ igénybe vételére. Józsefvárosi Közterület-felügyelet Éjjel-nappali zöldszám: 06(80)

11 Ünnepi döntések A Fidesz frakció kezdeményezésére, a tavalyihoz hasonlóan, ismét lesz karácsonyfavásár a kerületi lakosoknak a Fitoland kertészettel (VIII. Korányi Sándor utca ) közösen. December 18. és 24. között az állandó kerületi lakosok a lakcímkártya felmutatásával - a megvásárolt karácsonyfa értékének 30%- áért Karácsonyi kiállítást és vásárt rendez az Õszirózsa Gondozó Szolgálat Idõsek Klubja december 5-én, pénteken óráig Kesztyûgyári Közösségi Házban. Az ajándéktárgyak és a karácsonyi díszek megvásárolhatók! dísznövény-vásárlási utalványt kapnak, amelyet a tavaszi virágosításhoz lehet felhasználni. Szintén a többségi frakció kezdeményezésére, az önkormányzat és a Bárka Színház elhatározta, hogy ezentúl minden évben megrendezi a Józsefvárosi Gyermekek Karácsonyát, amikor kerületi hátrányos helyzetû gyermekeknek ingyenes gyermekelõadásokat tartanak a Bárkában. Erre az idén december 21-én lesz elõször példa. KÖZTÉR KARÁCSONYFA-VÁSÁR A víz- és csatornadíjat az önkormányzati tulajdonú házakban is a lakóknak kell kifizetni. A Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. szeretne abban segíteni, hogy megszûnjék a felesleges vízfogyasztás, és ezzel csökkenjen a lakókra háruló díj. A vízveszteség kiküszöbölése mellett a vízórák hitelesítésével lehet spórolni. Külön elszámolás csak hitelesített vízórával lehetséges, ellenkezõ esetben a bérleményre esõ részt számlázzák ki. Havonta Spóroljunk a vízzel! mintegy hét úszómedencényi víz ára úszik el". Közös érdek, hogy ez a VIII. kerületi bérházakban élõk zsebében maradjon. Ezért a lakásokban ne legyenek rosszak a csaptelepek, a wc-tartály ne eressze át folyamatosan a vizet; a közös wc-kben a tartályokon szintén ne folyjon át feleslegesen a víz; a szomszéd a kertcsapon ne mosson autót, szõnyeget; ne menjenek el szó nélkül amellett, ha bárhol az épületben vízpazarlást, csõrepedést tapasztalnak. A Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. az ingyenesen hívható zöld számon az épületek közös területén észlelt csõrepedésekkel kapcsolatos panaszokat is fogadja. Zöld szám: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek alatt december 20.szombat munkanap, pénteki munkarend 24.szerda pihenõnap, a hivatal zárva tart 25.csütörtök ünnepnap, a hivatal zárva tart 26.péntek ünnepnap, a hivatal zárva tart 29.hétfõ igazgatási szünet, a hivatal zárva tart 30.kedd igazgatási szünet, a hivatal zárva tart 31.szerda igazgatási szünet, a hivatal zárva tart január 1.csütörtök ünnepnap, a hivatal zárva tart 2.péntek pihenõnap, a hivatal zárva tart 10.szombat munkanap, pénteki munkarend A többi napon az ügyfélfogadás rendje változatlan. dr. Xantus Judit, jegyzõ A Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. távfelügyeleti szolgálatása a kerületi lakosoknak: a december 31-ig szerzõdõ ügyfeleinknek a riasztó berendezést - kétéves hûségnyilatkozat aláírásával - ingyenesen biztosítjuk! Érdeklõdjön elérhetõségeinken: Tel/fax: , Gyermekszemészeti szûrés Gyermekeink zavartalan tanulmányi elõmenetele és egészséges szellemi fejlõdésének feltétele a jó látásélesség. Gyakran a fejfájás, olvasási és tanulási nehézségek, koncentráló képesség hiányának hátterében különbözõ fokú fénytörési hibák állnak. Különös probléma a kancsalság kialakulása, mely a legtöbbször tompalátással párosul. A betegség korai felismerése nélkül a kezelés megoldhatatlan, mert a tompalátás sikeresen csak 6-7 éves korig kezelhetõ, a már kialakult tompalátás nem gyógyítható. Az idõben, vagyis minél korábban végzett szûrõvizsgálat döntõ fontosságú. Most már kerületünkben is lehetõség van arra, hogy egy pár másodperces vizsgálat alapján megállapíthassuk, fennáll-e a kancsalság és a tompalátás veszélye. A speciális vizsgáló berendezés (Plusoptix) másik óriási elõnye, hogy már fél éves kor fölött is pontos adatokat mérhetünk. A látás hónapjának keretén belül került sor a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos osztályaiban egy felmérésre a Plusoptix nevû készülék segítségével. A megvizsgált 220 iskolás közül 46-nál lehetett megállapítani olyan szemészeti problémát, amely további vizsgálatot, kezelést igényel. dr. Szentkirályi Béla szemész fõorvos 11

12 JELES NAPOK Józsefvárosi Gyermekek Karácsonya az önkormányzat és a Bárka közös szervezésében, december 21-én 11 órakor Mátyás király asztalánál a Hepp Trupp bábelõadása ingyenes elõadás a józsefvárosi gyermekek számára Könyvtárunkban létezik egy csodakönyv, melyben megelevenednek a Mátyás királyról szóló mesék: az igazmondó juhász története, ahogy a Bolond Mátyás szolgálatába áll, láthatunk hatalmas sütõtököt, és egy róka fogta csukát is, és még ki tudja mi mindent. Ám a könyv zárva és kulcsa a könyvtár õrének zsebében lapul. Mikor a könyvtár bezár õ néha titokban kinyitja a könyvet. Lessük meg, hátha most is. Egyszer volt egy palota, benne egy király, Mátyás, aki nem hasonlított egyetlen korábbi uralkodóhoz sem. Vajon hogy viselte a palotai fegyelmet? Megidézzük a nagy királyt: udvarát, bolondját, történeteit, könyveit és keressük a rejtélyes Mátyás titkát." A Józsefvárosi Galériában december 1-23-ig Kézmûves karácsonyi vásárt tartanak naponta 9 20 óráig. Ajándáktárgyak, gyertyák, ruhák, házi készítésû élelmiszerek, kozmetikumok és sok más különlegesség közül választhatnak az érdeklõdök. Karácsonyi Vásár a Szabó Ervin téren november 28. és december 28. között. December 14-én órakor a Jézus Szíve Templom (VIII. Mária u. 25.) fennállásának 100. évfordulója alkalmából adventi egyházzenei hangversenyt tartanak. Közremûködõk: a Kodály Zoltán férfikar és a Józsefvárosi Zenebarát Kör tagjai. Vezényel: Pálinkás Péter, zongorán kísér Hossmann Erzsébet. Hogyan ünneplik a Mikulást és a Karácsonyt? Hegedûs József, bírósági biztonsági õr Vannak családok a környezetünkben, ahol személyesen teszi tiszteletét a Mikulás. Ezt nem erõltetjük, mert a mai gyerek már nem ül fel az ártatlan hazugságoknak. A csizmát, cipõt viszont kitesszük az ablakba, hogy a gyerekek a jó cselekedetért jutalmat kapjanak. A hat unoka inkább a karácsonyra figyel. Nálunk a káposzta meg a sült pulyka el nem maradhat, a gombás hal kimondottan a karácsonyi menühöz tartozik. A megszorítás hozzánk is begyûrûzött, de az ünnepeket azért kigazdálkodjuk. Szõdi Erika, jogász Nincsenek gyerekeim, a testvéreim apróságaival ünnepelek. Õk már a Mikulás személyes megjelenésébõl kiábrándultak, de az ablakba tett cipõkrõl nem mondanak le. Igazából a család összejövetele az esemény náluk, mert vagy tizennégyen is összejövünk, alig férünk a lakásban. A menü hagyományos. A lényeg a család együttléte, amire év közben oly ritkán nyílik alkalom. Surányi József, nyugdíjas villamos mérnök Nehéz a jó arányokat megtalálni, elámul az ember, ha a mekimeg a pláza-mikulásokra meg a flitterözönös karácsonyokra gondolok. A meghitt családi hangulatot is ápolni kell, anynyira harsány minden. Mi keresztény hit alapján karácsonyozunk, csendben, éjféli misével. A Mikulást sem személyesítjük meg, jobb, ha a gyerek fantáziájában él. A hagyományos menü, a szokások talán átmentik az ünnepek igazi tartalmát, a jó jutalmát, a kis Jézus megszületésének ünnepét. Molnár Mária, iskolai elõadó Reszketek a decemberi ünnepektõl, mert a felnõttek agyondolgozzák magukat, a gyerekeket meg teljesen félreneveli a média, ahol a Mikulás és a Karácsony a mértéktelen költekezés és ételpusztítás szinonimája. A két decemberi ünnep mára harsány és kirakati lett, afféle vetélkedõ. Szinte elõre látom, amint a családok jó részében éjfélre elsõnek a szülõk dõlnek el a fáradtságtól, mert átgályázták az évet s a Mikulást és a Karácsonyt is. Ennek ellenére csináljuk, mert szép, és nem magunkért szakadunk meg. Hegyi-Nyári 12

13 Ajándékozó Mikulás JELES NAPOK hogy az ablakon át pénzt dobott be nekik, és ezáltal visszaterelte õket a helyes útra. A Szent Miklós püspök legendájához kapcsolódó ajándékozás a XIX. században terjedt el Magyarországon. Igaz korábban is voltak a magyar parasztság körében Miklós-napi alakoskodások, amelyek egyrészt Szent Miklós alakjához, másrészt a téli ünnepek ajándékozó, szerencsehozó figuráihoz kapcsolódtak. A Dunántúlon ismert népszokás, hogy Miklós püspök kíséretével (ördög, krampusz) betért a házakba, ahol a gyerekeket vizsgáztatta, majd ajándékot vagy virgácsot, szenet adott nekik. ny Anépképzelet kedves, ajándékozó lénye, aki Szt. Miklós napjának (december 6.) éjjelén felkeresi a gyermekeket, és érdemük szerint ajándékot vagy virgácsot ad nekik. A Mikulás alakja Szent Miklós mirai püspök legendájából fejlõdött ki, aki a monda szerint három szegény lányt úgy segített házassághoz, Hull a pelyhes fehér hó Mikulás-ünnepséget tartanak a Roma Parlament Tavaszmezõ u. 6. szám alatti székházában december 5-én 11 órakor. Közremûködnek Józsefváros tehetséges fiataljai. Rendezõ: Oláh Ernõ, az Euro Gypsy Band elnöke. Támogatók: Csécsei Béla polgármester és dr. Kapolyi László országgyûlési képviselõ. Meghívottak: A Lakatos Menyhért iskola tanulói és a Dankó utcai gyerekek. A jótékonysági mûsor vendégeit kakaóval, beiglivel és Mikulás-csomaggal várják. Advent, a várakozás ideje Az adventi idõszak a várakozás, reménykedés bûnbánat idõszaka ez. Ad- Adventhez számos népszokás mélkedés, az imádság és a elmondott Rorate-mise. ideje, Jézus Krisztus karácsonyi ünneplésére való felkészülés, amelyet régebben vent a Mária kultusz ideje is, erre utal a december 8-i szeplõtelen fogantatás ünnepe, tartozik, így nálunk is ismert a szent család szálláskeresése, amikor a karácsonyt megelõzõ és a sok helyütt hajnalban böjttel is megszenteltek. Az kilenc napon át házról-házra advent Szent András ünnepe (november 30.) körül kezdõdik, és négy vasárnapon át, karácsonyig tart. A hívõ emberek számára, a csend, az el- viszik a szent család képét, és elõtte ájtatosságot tartanak. A legismertebb népszokás, az ádventi koszorú készítése. Rendszerint örökzöldbõl fonják, a peremén négy gyertya áll. A koszorú az évkör során elfogyó, majd újra növekvõ fényt jelképezi. nyz Advent: az adventus, eljövetel, megérkezés latin szóból ered, az egyházi év része, a karácsonyi ünnepkör bevezetése. Elsõ nyomai az V. században már fellelhetõk, általánosan a VI. században terjedt el, mai formájában VII. Gregely pápa ( ) rögzítette. 13

14 KULTÚRA Énekelni jó! Az éneklés, az együtt éneklés örömét apáink generációja messze jobban érezte, hiszen temérdek alkalma volt a megélésére. Ma ezer szórakoztató elfoglaltság kínálja magát, ritkán hallani nívós és nemes kórusmuzsikát. Ilyen közállapotok mellett keltett megérdemelt feltûnést a Józsefvárosi Napok megnyitóján a Kodály Zoltán Férfikar fellépése. Pálinkás Pétert, a kórus vezénylõ karnagyát, az énekkari munka hátterérõl kérdeztük, s arról, hogy miképpen kezdõdött és alakul kapcsolatuk Józsefvárossal. Még nem vagyunk igazán józsefvárosi kórus, de felcsillant a remény, hogy azzá legyünk. - kezdte tájékoztatóját a kórus karnagya, a Magyar Kultúra lovagja, Pálinkás Péter. Egy érték átmentése mindig nagy kihívás, a férfikar esetében egy 1903-ban alapított, nagy múltú társaság továbbéltetése, fennmaradása volt a tét. Magam éppen negyedszázada birkózom ezzel a feladattal. Összehoztam a hajdani Tungsram Férfikar vegetáló tagságát a Vám és Pénzügyõrség által korábban fenntartott, Liszt Ferenc Férfikarával, s lett egy olyan ötventagú kórusom, amelyik 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban is rangos díjakat kapott, többek közt a Budapestért Díjat és a Magyar Örökség Díjat is. Eközben a kórus karnagyának státuszát egyszerûen megszüntették. Magam józsefvárosi vagyok, a Csepreghy utcában lakom, itt kezdtem szimatolni az új vezetésû Orczy-park háza táján, s tán nem vagyok vakmerõ, ha azt állítom: van remény, hogy józsefvárosi kórussá legyünk. De hiszen Ön a Debreceni Opera Kórusának vezetõ karnagya! A hír igaz, ez a fõállásom, de a maradék idõ és energia is a magyar kórusmuzsika oltárán kell lángoljon! Kevesen maradtak az elhivatott kórusvezetõk, tán ezért siralmas a magyar karéneklés jelenlegi helyzete. Kórusom korátlaga 62 év. Ez sok mindenrõl árulkodik. De a számban az is benne van, hogy nincs fenntartónk, kottára, ruhára a tagok maguk fizetnek, és még tagsági díjat is letesznek azért, hogy énekelhessenek. Ön néha tenor-szólót is énekel kórusa élén, míg a kart egy rutinos kórustag dirigálja. Ez meglehetõsen szokatlan. A tenorszólók régi szerelmeim. A Psalmus Hungaricus híresen nehéz tenorszólóját ma is gond nélkül énekelném, mint ahogy énekeltem is, hosszú éveken át. Persze, ma inkább a szükség diktálta feladatokra koncentrálok. Ilyen, hogy Józsefvárosnak legyen egy férfikara, legyen folytatása egy olyan nemes hagyománynak, melyet olyan elõdök alapoztak meg, mint a Ganz-Mávag Acélhang kórusa vagy a Vasas Mûvészegyüttes Kórusa. Hegyi Imre Bál minden mennyiségben különféle táncokat. A bálokon megjelent önkormányzati képviselõk sem maradhattak ki az ünneplésbõl, és addig nem távozhattak, amíg nem bizonyították tánctudásukat. A jó hangulatú eseményeknek egy nagy hibája van, vélték a bálozók, az, hogy egy évet kell várni az újabb Erzsébet és Katalinnapra. De mint fogadkoztak, addig is találni fognak újabb alkalmat az ünneplésre és a táncra. ny Nyári Gyula fotói AJózsefvárosi Idõsek Klubjaiban - a hagyományokhoz híven most is megrendezték az Erzsébet és Katalin napi bálokat. A résztvevõk fiatalos lendülettel, jókedvvel vetették bele magukat a báli-örömökbe. A rendezvények közös jellemzõje volt, hogy a zene elsõ hangjaira táncra perdültek a jelenlévõk, és órák hoszszat fáradhatatlanul ropták a 14

15 KULTÚRA A Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány köszönetét fejezi ki támogatóinak a évi személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásáért. A Ft-ot a zeneiskola nyári táborozásának támogatására, hangversenybérletek és kölcsönhangszerek vásárlására, valamint a jubileumi rendezvénysorozatra fordítottuk. Kérjük, támogassák továbbra is a zeneoktatás tárgyi feltételeinek javítását, a tanulók színvonalas képzésének megõrzését. A JZA Kuratóriuma nevében: Burányi Gyuláné elnök Kortárs mûvészet Dr Székely János püspök Boldog Ceferino Himenez Malla roma vértanúra emlékezve nyitotta meg Szajkó Gézáné Oláh Aranka naiv festõ kiállítását a Szent József plébániatemplomban november 23-án, Krisztus Király ünnepén. A kiállítás december 7-ig lesz látható. Kemény Henrik bábmûvész, akinek a Bárka Színházban tartott búcsúelõadásáról elõzõ lapszámunkban írtunk, a Príma Primissimadíj egyik várományosa a Magyar népmûvészet és közmûvelõdés kategóriában. A kerületiek is szavazhatnak a mûvészre telefonon vagy sms-ben a /1 telefonszámon. A Józsefvárosi Zeneiskola Adventi gálahangversenye a Petõfi Irodalmi Múzeumban december 14-én, vasárnap 14 órakor kezdõdik. Azt követõen a gyerekek kézmûves foglalkozásokon és egyéb programokon vehetnek részt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt. A belépés díjtalan. Kelemeni esték a MASZRE támogatásával Apacuka (Horánszky u. 5.) Decemberi program: 3., szerda este hét óra: Pollágh Péter, költõ, újságíró, kritikus, a JAK-füzetek szerkesztõjével beszélget Tolvaj Zoltán. Zene: Plastic Rabbits Formáció 17., szerda este hét óra: Madarász Imre író, irodalomtörténésszel beszélget Szappanos Gábor. Zene: Plastic Rabbits Formáció December 1-7., Instant: Bíró Sándor siket szobrászmûvész tapintható tárlata December 2., 18 órától 24 óráig, Instant: CsendEsély / Csendes Éj - Jelnyelvi kocsma, jelszínház (Beszélõ Kezek), jelkaraoke. December 7., egész nap, Akku: Adventi Kirakodó vásár fogyatékos személyek által készített termékekbõl. Koncertek: Dombóvári Reménysugár Zenekar (11:00), Maskarades Együttes (18:30) December 5., 19 órától, Akku: Vers Jel Zene akadálymentesített koncert. Fellépõ: Misztrál zenekar. December 6., egész nap, Ability Park: Családi program: Jelnyelvi Mikulás, fogyatékos személyek által elõadott gyerekdalok, mesék, kézmûves foglalkozások másként December 8., 19 órától, Bárka Színház: Baltazár Színház - Picasso: A világ teremtése. ABILITY PARK: Budapest VI. kerület, Dessewffy u (www.abilitypark.hu) INSTANT: Budapest VI. kerület, Nagymezõ utca 38. AKKU: Budapest VII. kerület, Kazinczy u. 21. (www.wakku.hu) November 24-én a Fõvárosi Nagycirkuszban ismét megtartották a Mi van a puttonyban? címû gyermekelõadást. A nál is több kisgyermek a kerület általános iskoláiból érkezett; mulatságukat Csécsei Béla polgármester saját keretébõl finanszírozta. Mikulás-programok Jótékonysági Mikulás-ünnepség lesz a Ferencvárosi Mûvelõdési Központban (Haller u. 27.) december 6-án, szombaton órai kezdettel. Program: megnyitó (12.00), táncbemutató (12.30), Mimikri Bábszínház (13.00), Kaláka (14.00), megérkezik a Mikulás (14.40). A rendezvényt a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány és a Gottsegen György Kardiológiai Intézet szervezi, szponzorálja az UniCredit bankfiókja (Aréna Plaza). Ruhavásár A Magyar Vöröskereszt VIII. kerületi szervezete kedvezményes, téli ruhavásárt szervez december 8-9-én óráig Helye: Bp. VIII. ker. Diószeghy S. u. 5. I. em. Minden vásárlót szeretettel várunk! 15

16 HELYTÖRTÉNET A Szent József patika regénye A kéttornyú Szent József Plébániatemplom mögött nagy múltú saroképület húzódik. Az épület ma is patika, ahogy 154 éve mindig is az volt. A Szent József Gyógyszertár nevét annak idején a plébániatemplom ihlette. Akik Gõbel József múltidézõ emlékezéseit hallgatják, ámulva figyelnek. A gyógyszeripari gépgyártók képviseletével foglalkozó nyugdíjas mérnök meséje felforrósodik, amikor a patika regényébe kezd, mert ez a történet egyben családja regényének története is. Dédapám, Szkalla Antal gyógyszerész 154 éve, október 23- án nyitotta meg Józsefváros szívében, a Plébániatemplom tövében lévõ földszintes házban a környék elsõ patikáját, melyet Szent Józsefrõl nevezett el. A saroképület ma a Horváth Mihály tér 11. szám alatt található. A ház 1843-ban Pollack Mihály tervei alapján épült, mostani formáját az 1871-es emeletráépítéskor nyerte el. A család néhány leszármazottja ma is az emeleti lakásokban él. A patika épülésekor mintegy húszezer józsefvárosi lakott a környéken. A vegyes nemzetiségû lakosság szívesen járt a Szent József Gyógyszertárba. Dédapám 1821-ben, Temesvárott született, és 1842-ben szerzett gyógyszerész-diplomát a Pesti Tudományegyetem Orvosi Karán. A gyógyszertár ben teljes felújításon esett át. Az akkor beállított, eklektikus neo-reneszánsz bútorzat az ország legismertebb bútorkészítõjének, Thék Endrének mûhelyében készült. Az itteni, a mai Leonardo utcai gyárban készült a Parlament bútorzata is. Ibolyakrém, hashajtó-piskóta Ebben az idõben minden gyógyszer helyben, a patika mûhelyében készült. Nem volt még nagytekintélyû engedélyezési hatóság, a tabletták, balzsamok, kenõcsök hitelét a nagyközönség szájról szájra szálló véleménye adta meg. Dédapám, Szkalla Antal is maga gyártotta a bûvszereket, ibolyakrémje, hashajtó piskótája nagyon népszerû orvosság volt, sõt az ebben az idõben támadó szõlõbetegség elhárítására is gyártott filoxéra-ellenes szereket. Gazdag szakkönyvtárából még néhány kötetet õrzünk. Egyedien tervezett, különös üvegcséi, a Szkalla-féle üvegcsék a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum féltett darabjai. Szkalla Antalnak tíz gyermeke volt, a gyógyszerésztudományt a legkisebb fiú folytatta. Õ 1893-ban doktorált, és ban, édesapja halála után vette át a Szent József Gyógyszertárat. Feleségétõl, Unger Leonától, aki Pollack Mihály dédunokája volt, hat gyermeke született, és közülük hárman, László, Béla, és Éva mind gyógyszerésznek tanultak, és diplomát is szereztek. Közülök Szkalla Éva doktor, az én édesanyám, dr. Gõbel Józsefné. Nagyapám halála után a Szent József Gyógyszertár vezetõje ifj. Szkalla László lett. Jó barátságban éltek Örkény Istvánnal, akinek édesapja, Örkény Hugó, a közeli Csillag Gyógyszertár tulajdonosa volt. Örkény István ez idõ tájt gyógyszerészként dolgozott. Ha valaki beleolvas a Macskajáték címû regénybe, felfedezheti a regényben szereplõ Szkalla-lányok figuráit. A névválasztás nem véletlen, késõi igazolás a két család közeli kapcsolatára. A felszabadulás és a mellékhatások után kezdõdött a Szent József Gyógyszertár új fejezete. A két gyógyszerész Szkalla-fiú hadifogságba került, Szkalla Éva doktor pedig három kisgyermekkel nem vállalta a patika üzemeltetését, ezért úgynevezett hatósági kezelõ vezette a gyógyszertárat, egészen az államosításig. A patika új neve 808-as lett, és területébõl leválasztottak egy lakást. A Szigony utcai új orvosi rendelõ és gyógyszertár megnyitásakor végleg megpecsételõdött a sorsa, feleslegesnek ítélték, bezárták, megszüntették. Apró, keserû epizód, hogy valamilyen fõhatóság kidobatta a gyógyszerkiadó asztalkát, új bútor került a régi helyére, s így a Thék-féle bútorzat nem került védelem alá. Ekkor már 16 éve gyógyszerészként dolgoztam. Az õseim iránti tiszteletbõl megpróbáltam kijárni a patika bútorzatának megmentését, de minden kísérletem kudarcba fulladt. A Szkalla-Gõbel gyógyszerész dinasztia ötödik generációs tagjaként, leányom Gõbel Eszter is gyógyszerésznek tanult, és 1999-ben szerzett diplomát. Jólesõ érzéssel nyugtázom, hogy a család minden történelmi vihar ellenére tovább éltette a szakma, a hivatás szeretetét, és öt generáción keresztül gyógyította a beteg embereket. A régi patika helyén egyébként 1993-ban egy új gyógyszertár nyílt, bizonyítva, hogy elõdjének, a Szent József Gyógyszertárnak a felszámolása mennyire hibás döntés volt. Lejegyezte: Hegyi Imre Gõbel József, mérnök Utószó - Történetemben csak a fõbb felvonásokra szorítkoztam és teljességgel mellõztem a család és a patika történetébõl a privatizációs fejezetet. Nem akartam a történelmi adalékokat megkésett családi kesergéssel megfejelni, hiszen a tény, tény. A mostani egészségügyi reform, benne a gyógyszer-gazdaságossági törvény a gyógyszerészek többségét nagyon nehéz helyzetbe hozta. Hiába tiltakoztunk a patikaliberalizáció, a szabad gyógyszertár-alapítás ellen, sajnos, igazunk lett. Új gyógyszertárak nem ott nyíltak, ahol a gyógyszerellátás helyzete ezt indokolta volna. Az 1867-es Közegészségügyi Törvény óta a gyógyszertár közegészségügyi intézmény. Napjaink arról a küzdelemrõl szólnak, amelyben a gyógyszertárak nemzeti és szakmai kézben tartását próbáljuk megvédeni. Ha ez együtt jár a gyógyszerész-hivatás rehabilitációjával, akkor az ötgenerációs Szkalla-Gõbel család nevében ezt csak üdvözölnöm lehet. A Szent József Gyógyszertár története pedig része Józsefváros történetének, amelynek ismerete jobbá teszi az itt élõket. Gõbel József 16

17 PROGRAMAJÁNLÓ Színház Vásár Kiállítás Bemutató a Bárkában Conor McPherson: Tengeren A Tengeren címû darab szenteste játszódik Dublin egyik tengerparti, északi külvárosában. A történet középpontjában James Sharky Harkin áll, aki együtt él öregedõ, vak testvérével, Richarddal. Ezen az estén összegyûlnek barátaikkal pókerezni. A külvilág elöl zárkóznak be házukba, a biztonságosnak vélt helyre. A kinti viharból egy idegen érkezik... Ilyés Róbert, Mucsi Zoltán, Gados Béla, Dévai Balázs és Kálid Artúr szereplésével, Göttinger Pál rendezésében. Bemutató: december 19-én, pénteken, kor a Bárka Színházban Válogatás a GEO magazin képeibõl "A Föld sokszínûsége" nemzetközi vándorkiállítás - díjnyertes nemzetközi fotográfusok 40 kiválasztott felvételével mutatja be a GEO magazin témáinak teljes spektrumát. Tájak, emberek, flóra és fauna, valamint a tudomány és technológia területeirõl származó fényképek révén nyerhetünk bepillantást Földünk sokszínûségébe. A kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban december 21-ig látogatható. Orchidea kiállítás A hagyományoknak megfelelõen ismét színes forgataggal, pompás növényekkel, virágvásárral várják a látogatókat a Vajdahunyadvárban, ezúttal az advent jegyében. Magyar Mezõgazdasági Múzeum, december 4-7. X. Budapesti Karácsonyi Vásár Tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Vörösmarty téri Budapesti Karácsonyi Vásár. A fõváros karácsonyi vására és az ahhoz kapcsolódó több mint 150 kulturális program a téli szezon egyik legkedveltebb rendezvénysorozatává nõtte ki magát. A forralt bor kortyolgatása közben kedvünkre válogathatunk, a népi mesterségek termékei, és a hagyományos ajándéktárgyak között. A gyerekeket nem csupán óriási karácsonyfa, adventi koszorú, zenés kalendárium, hanem kifejezetten a számukra kialakított programok is várják. A mesélõ Betlehemi életképet december13-tól lehet megtekinteni, hétvégenként délelõtt pedig nekik szól a színpadi bábelõadás. Idén is lehetõség nyílik a régi korok hagyományos ajándékainak megismerésére, és különbözõ népi mesterségekkel is találkozhatnak a téren felállított fûtött kézmûves gyermekjátszóban, egészen karácsonyig Bp. Orczy út 1. Telefon: , Fax: Ügyvezetõ: Komáromi Tibor Józsefvárosi Galéria Válogatás a decemberi programokból: 3-án 17 órakor a Kisgrafika Barátok Körének összejövetele 10-én 15 órakor Zenés barangolás a világ legszebb tájain. Bajorország: A természeti szépségek, kastélyok és az 1000 éves magyar kapcsolatok országa. Vetített képes elôadás. Elôadó: Kiss Imre Károly, tanár, idegenvezetô 13-án 15 órától a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub karácsonyi mûsoros klubdélutánja. Szervezô: Harcz Margó Orczy-park Futapest Mikulás futás december 7-én családok számára, minden korosztálynak Koncertek faház: 5-én Scary Guyz-Metallica tribute 6-án Pandora 11-én Blues Company 13-án Meltdown-Judas Priest 27-én S-Model 30-án Blues Company. A programokkal, a tanfolyamokkal és pályabérlésekkel kapcsolatban érdeklôdjenek a as telefonszámon napközben reggel tôl délután ig a sportszervezônél. Bor és pezsgõ Adventi bor- és pezsgõvásár Hagyományõrzõ karácsonyi programok kíséretében Adventi bor- és pezsgõvásárt rendeznek Magyarország egyetlen reneszánsz pincemúzeumában, a Királyi Borház és Pincemúzeumban. A családi hétvégéken (december 6-7., , ) a jeles napokhoz kapcsolódó hagyományokat pincészet-bemutató, zene és játék kíséretében elevenítik fel. Budai Vár, Szent György tér Zászlómúzeum József körút 68., telefon: Állandó kiállítás: Hat földrész országainak jelképei Idôszakos kiállítás: A Honfoglalástól napjainkig (III.) Magyar történelmi zászló és címer kiállítás a Rákóczi-szabadságharctól napjainkig. A kiállítás december végéig látogatható. 17

18 ÜGYINTÉZÕ Ezüstérmes az Okmányiroda Az aranyat az óbudai önkormányzat hasonló intézménye nyerte az okmányirodák versenyében. A teljesítmény mérése, összehasonlítása teljesen gépi úton történik, ez a nemes verseny teljesen objektív, nem ad lehetõséget a személyes ismeretségeken alapuló elbírálásnak. Budapesten a második, ezüstérmes helyet a Józsefvárosi Önkormányzat nyerte el. Dr. Mészár Erika alapítása óta vezeti az okmány- és ügyfélszolgálati irodát. Tõle tudható, hogy az elintézett ügyek száma után költségszázalékos elszámolásban részesül az önkormányzat, s a sikerrel végzett munka nyomán szinte a teljes béralapot kigazdálkodják. A központi költségvetésbõl teljesítményarányosan részesülnek, minden elintézett ügy után ketyeg a teljesítmény-mutató, s ez éppen 320 forint ügyiratonként. Több mint 157 ezer elintézett ügy dicséri az itt dolgozókat. Dr. Mészár Erika, aljegyzõ Tudják-e az itt dolgozók, hogy a lakosság jórészt az okmányiroda és ügyfélszolgálat munkája alapján ítéli meg az önkormányzatot, hiszen többnyire ezen a ponton találkozik a hivatallal? Tudják. Munkájuk végigkíséri az emberi életet a születéstõl a halálig, gépjármû, parkolás, igazolványok, útlevél és mindenféle ügyirattal. Országos illetékességû az okmányiroda, ezért nem csak az itt élõk keresik fel. Gondolja meg, itt vannak a klinikák, szülészetek, temetõk - mennyi irat dokumentálja az emberi életet! Sokat teszünk az ügyfelek kényelméért. Hogy ne legyen sorban állás, légkondicionált legyen az iroda, jó anyagi háttér kell. Szerencsére a létszámleépítés idáig elkerülte az irodát, itt létkérdés az ügyintézõi létszám, s ezt a fenntartók is elismerik. Önnek fiatal kora ellenére, szinte életmûve ez az intézmény. Az aljegyzõi munka mellett ez is egész embert kíván. Mennyire megterhelõ a kettõs beosztás? Nagyon - és egyáltalán nem. Ha öröme telik az embernek a munkájában, akkor nem érzi a terheket. A csapat a közérzet kulcsa. Azok a munkatársak, akik velem kezdtek, akikkel közösen értük el az eredményt, akikben megbízunk, és akikkel együtt mondom, hogy elsõ a közszolgálat. H.I. Januártól jelenik meg a Trianoni Szemle címû folyóirat, a Trianon Kutatóintézet negyedéves tudományos folyóirata. Célja az június 4-i békeszerzõdés elfogultságoktól mentes, tudományos feldolgozása. Minden számban térképritkaságokat adnak közre. Egy lapszám ára 700 forint, évi elõfizetés 2500 forint+postaköltség. Elõfizetés: vagy Önkényes lakásfoglalás Önkényes lakásfoglalót költöztettek ki a Magdolna utca egyik lakásából az elmúlt héten. Az eseményrõl a televíziók is beszámoltak. Dr. Xantus Judit jegyzõ tájékoztatta lapunkat az eset részleteirõl: Az eljárás során tisztázódott, hogy az önkormányzati tulajdonú ház egyik lakójának lánya költözött fel Bicskérõl két gyermekével az üresen álló lakásba. A ház lakói bejelentették a zárak leverését és a beköltözés tényét, ezt követõen pedig a Józsefvárosi Vagyonkezelõ megállapította a jogtalan lakáshasználatot. Az önkényes beköltözõ két hónapot kapott a lakás elhagyására. Mivel ez idõ alatt ezt nem tette meg, sor került a kiköltöztetésre. Közben a gyermekek apja nyilatkozatot tett a gyermekek befogadására, így õket nem kellett átmeneti gondozásba venni. Az anyának lehetõsége van arra, hogy az ugyanebben a házban lakó édesanyjához költözzék. (km) Mire ügyeljünk pénzfelvételnél? Akarácsonyi bevásárlás idõszakában érdemes megfogadnunk azokat a tanácsokat, amelyeket a rendõrség gyûjtött össze a biztonságos bankautomata-használat érdekében. Elsõként arra hívják fel a figyelmet, hogy készpénzfelvétel esetén figyeljük meg a készülék környezetét; ha elhagyatott, rosszul megvilágított helyen van, inkább válaszszunk másikat. Beltéri automatáknál legjobb - elõkészített kártyánkkal - egyedül tartózkodni a helyiségben. Gyõzõdjünk meg róla, hogy a terminálon nincs leragasztásra utaló jel (fém- vagy kartondarab a bankjegykiadó-, illetve ragasztócsík a kártyakiadó nyílásban). Ugyanígy figyeljünk arra is, hogy semmilyen, bankbiztonságinak álcázott kamera ne irányuljon a billentyûzetre. Ha ilyet látunk, takarjuk el elõle PIN-kódunkat. Hasonlóan járjunk el sorban állásnál a mögöttünk állókkal szemben. Amennyiben a készpénzfelvételnél bármi gyanúsat észlelünk, inkább töröljük a tranzakciót, és hagyjuk el a helyszínt. Miután sikeresen hozzájutottunk a kívánt öszszeghez, ne kezdjük el azt helyben számolgatni, helyette tegyük el a kártyát, a tranzakcióról készült bizonylatot és a készpénzt, s egy biztonságosabb helyen ellenõrizzünk mindent. 18

19 Olvasói levelek Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve közöljük, a levélírók véleményének tiszteletben tartásával. A megjelent levelek nem mindig tükrözik a szerkesztõség álláspontját. A kibic jogán Elõre bocsátom, nem vagyok józsefvárosi, de naponta utazom át rajta, sõt egy ismerõsöm révén a kerületi újság is eljut hozzám. Szeretem a kerületet és a lapját is, ahol temérdek olvasnivaló kínálja magát, de a napi praktikumok is szerepelnek benne. Az olvasott anyagot szembesíteni lehet a troli ablakából látottakkal. Nem értem, hogy a kerület központjában miért nincs egyetlen ülõ-alkalmatosság, miért nincsenek a centrumban padok?a kerületi lapból tudom, hogy azért, mert akkor azon a hajléktalanok tanyáznának, s ha voltak is padok, le kellett szerelni õket, mert a használói birtokba vették és összemocskolták a vidékét. Ezt nem értem. Ez a kisebbség szabja meg a történéseket a kerületben? Az a több tízezer ember, aki a Harminckettesek terén jármûre vár és ácsorog, nem tényezõ?.a másik észrevételem, hogy a Corvin programról nem árulkodik a városközpontban semmi, pedig ez a program fehér holló-mert azt olvasom, hogy a beruházás stabil és zajlik, ami a mostani bizonytalanságok közepette nem semmi. Szívesen olvasnék errõl, hogy ne csak a borúlátó, kedélyromboló hírek vegyenek körül. Kovács Ákos közgazdász állandó olvasójuk Félve mondom! Mert ott tartunk, hogy a vélemény kimondásához is bátorság kell. Negyvenöt éve lakom a Dugonics utca környékén, s tucatnyi alkalommal tettem szóvá a környéket elborító szemetet, minden eredmény nélkül. A Kõris és Kálvária utca sarkán például olyan szeméthegy látható, hogy belepirul az ember, vagy felháborodásában kihallgatást kér a polgármestertõl, hogy ott mondja el a panaszát. Az utóbbira fanyalodtam, de olyan választ kaptam, hogy a polgármester temérdek munkája miatt nem tud idõpontot megjelölni, amikor meghallgathatna. Mi is szeretnénk tisztább, emberibb környezetben élni! Adjanak tanácsot, hogy hová forduljak? S.A. olvasójuk Dugonics utcai lakos Lapunkban beszámolunk a november 26-i közmeghallgatásról, ahol lehetõség volt Csécsei Béla polgármesternek és más illetékeseknek kérdéseket feltenni. Mint írjuk, érkezett hozzászólás a szeméthegyek ügyében is. A válaszokat a 8. oldalon olvashatja levélírónk. (A Szerk.) POSTALÁDA Átláthatóan AJózsefváros újságban olvastam, hogy az önkormányzat lakásokat hirdet eladásra, és azokra egy tárgyaláson licitálni lehet. E licitálások végeredményét, hogy végeredményben ki nyert, igazán közölhetné az újság, mert a sok órás tárgyalásokat végigülni idõs korban már nehéz. Az átláthatóság nem ártana ennek az ügyletnek, elejét venné sok sugdolózásnak, hogy a licitálás csak szerepjáték. Magam egyszer már voltam nyertes, de a birtokba helyezésem nem történt meg, a Kisfalu Kft. nem tájékoztatta a lakókat, hogy tulajdonostárs érkezett, magam sem tudtam a jogaimat és kötelességeimet, a szomszédok meg nem hitték, hogy joggal kérem a kulcsokat. Vissza is kellett adjam a lakást, hétszázezer forint károm keletkezett, mert a lányom albérletben kellett tovább éljen. Ugyancsak az ügyintézõ kft. számlájára írom, hogy amikor egy lakást megtekintésre meghirdettek, összejöttünk vagy húszan licitálni szándékozók, elküldtek bennünket azzal, hogy sajnos nincs kulcs a lakáshoz, de ha nem érjük be ennyivel, jöjjünk egy hét múlva, akkor lesz kulcs. Mentünk, de kulcs újból nem volt. Az ilyesmi kiábrándító egy idõs embernek, aki szeretne józsefvárosi lenni, de sorozatban lepattan a szándéka az ügyintézésen. Tisztelettel: P.M. Bp. IX Ráday utca 25 Felmérõsdi A feltörekvõ országok nagyvárosai közül - Sanghaj és Peking után - Budapestet sorolta harmadik helyre a MasterCard összehasonlító elemzése adja hírül büszkén a Fõpolgármesteri Hivatal weboldala. Alegjobb várost keresõ kutatók az életminõséget vizsgálták. Nagy hangsúlyt kapott az egyéni szabadságjogok érvényesülése. A fõváros hivatalos oldaláról kiderül: az értékelésnél sokat számított a születéskor várható élettartam, a közszolgáltatások és a közlekedés színvonala, valamint a város épített környezete. Erre most nem térnénk ki, ugyanakkor tény, hogy a BKV-nál a metróajtók csukódása elõtt nem kell külön paszírozó munkatársakat alkalmazni, akik segítenek betuszkolni az utasokat. Ha innen nézzük, és ha ez is fontos szempont volt az elbírálásnál, úgy a közlekedés színvonala Budapesten kétségkívül jobb, mint számos ázsiai országban. A nyolc szempont között szerepelt az adott város biztonsága is, majd pár sorral alább megtudjuk: az életminõségi listán Budapest még Buenos Aires-t is megelõzte a feltörekvõ nagyvárosok között. A városházi hírek nem írja, de megelõztük Mexikóvárost is, ahol sok helyütt kresztáblák figyelmeztetnek a gyermekrablásra Akár jó hírnek is tûnhet a a Fõváros hivatalos oldala által közreadott felmérés, mint ahogy biztos lenne olyan futóverseny, ahol e sorok írója harmadik lenne. Egyébként verseny, szempont és felmérés akad az idén is bõven: ez évben készített egyet például a Mercer brit tanácsadó cég is. A toplista élén Zürich áll, majd Bécs és Genf következik. Ebben a sorrendben Budapest a 74., mögöttünk Bukarest és Szófia. Ez utóbbi felmérésnél az elemzõk a nagyvárosok stabil politikai klímáját, a jó természeti környezetet és a kedvezõ lakhatósági feltételeket vizsgálták. Emellett nagyító alá vették a biztonságot, az egészségügyi ellátás színvonalát és a szállítási infrastruktúrát. Majd a rangsort közreadták, de errõl az elemzésrõl nem számol be a fõváros hivatalos weboldala LL V. M. JÓZSEFVÁROS a VIII. kerületi önkormányzat lapja Kiadja a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. Felelõs kiadó: Komáromi Tibor Fõszerkesztõ: dr. Koncz Mária Szerkesztõk: Hegyi Imre, Nyerges Zoltán Irodavezetõ: Tóth Józsefné Szerkesztõség: Harminckettesek tere 2. Telefon: , Fax: Tördelés: Imrik Attila Nyomda: Poster Press Kft. felelõs: Hajas Tamás Terjeszti a DM Hungary 19

20 SPORT Asztalitenisz Szakosztály a Losonciban Játékos váltóverseny, asztalitenisz-bemutató és politikusok ping-pong mérkõzése - jó hangulatú programokkal ünnepelte a Losonci iskola az Asztalitenisz Szakosztály megalakulását. November 18-án jelentették be az örvendetes hírt, hogy a KSI SE kihelyezett Asztalitenisz Szakosztálya megkezdte mûködését a Losonciban. Ezentúl az iskola ötven diákja vehet részt délutánonként az ingyenes edzésen, és profi edzõktõl sajátíthatja el a sport fortélyait. A kihelyezett szakosztály a sportolás lehetõségén túl esélyt biztosít a diákoknak arra, hogy késõbb akár élsportoló váljék belõlük. Az egyedülálló kezdeményezést egyedülálló programmal ünnepelte az iskola. Játékos Lelkesen küzdöttek együtt diákok,tanítók, szülõk a váltóversenyen Kocsis Máté alpolgármester megmérkõzött Gyenesei István sportért felelõs miniszterrel váltóversenyt rendeztek, ahol egy csapatban versengtek kisdiákok, tanító nénik és szülõk. Hogy minél többen éljenek a sportszakosztály nyújtotta lehetõséggel, kedvcsináló bemutatót tartottak Pigniczki László mesteredzõ vezetésével. Fiatal asztaliteniszezõk, a tizenkétszeres egykori magyar bajnok Németh László és a serdülõ korosztályban versenyzõ Lakatos Tamás négyszeres magyar bajnok mutatta be a játék szépségét. A rendezvény zárásaként kivételes mérkõzésre került sor, kerületünk alpolgármestere Kocsis Máté kihívta ping-pong meccsre Gyenesei István sportminisztert. A rövid játékot nem pontra játszották, de kijelenthetjük, Józsefváros gyõzött. nyz Tornászbajnokság az elsõ magyar Tornacsarnokban ASzentkirályi utcában található elsõ magyar Tornacsarnokban a hagyományokhoz híven, idén is megrendezték a Matolay Elek Emlékversenyt. A tornacsarnok óta ad otthont a rangos nemzetközi tornászversenynek. Most tizenegy európai országból több mint száz versenyzõ érkezett, hogy összemérje tudását a különbözõ szereken - korláton, gerendán, talajon és ugrásban. Az emlékverseny érdekessége, hogy a csapatokat serdülõ, kadet, ifi és felnõtt korosztályú versenyzõk közösen alkotják. Így a fiatalok tanulhatnak a nagyobbaktól, akiknek viszont törekedniük kell a tökéletes gyakorlat bemutatására, nehogy a kicsik lekörözzék õket - mondja Draskóczy Imre, a verseny szervezését lebonyolító Józsefvárosi Torna Egylet szakmai vezetõje. Szerinte a nehézségek ellenére idén is sikerült színvonalas, jó hangulatú tornászbajnokságot létrehozniuk. A november án zajló eseményre sokan kíváncsiak voltak. Akik ellátogattak, nem csak versenyeket, hanem tornászbemutatókat és látványos gálamûsort is láthattak. Délelõttönként a 3-6 és a 6-11 éves korcsoport mutatkozott be színes programokkal, közel kétszáz gyerek ötven bemutatót tartott. A kicsik gyakorlatait külön is értékelték, nekik dr. Gotthard Gábor alpolgármester adta át a díjakat. Az ország legnagyobb utánpótlás versenyén Gombás Laura, a Józsefvárosi Torna Egylet versenyzõje a felnõtt korosztályban elsõ helyezést ért el egyéni összetettben, valamint ugrásban és gerendán is aranyérmet szerzett. Aki közelebbrõl szeretne megismerkedni a férfi és nõi szertornával, annak érdemes ellátogatnia a Szentkirályi u. 26 szám alatt található Tornacsarnokba. Már hároméves kortól várnak mindenkit, aki a mozgás és a sport öröméért szeretne tornázni. Nyz 20

Elindul a Józsefváros Kártya. Kedvezményes vásárlás a kerületieknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Elindul a Józsefváros Kártya. Kedvezményes vásárlás a kerületieknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 20. szám I 2011. november 22. I Megjelenik: kéthetente Elindul a Józsefváros Kártya Kedvezményes vásárlás a kerületieknek ÖNKORMÁNYZAT Vita az

Részletesebben

Hírességek a Józsefvárosban Jótevõ akció a gyerekekért KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Hírességek a Józsefvárosban Jótevõ akció a gyerekekért KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 19. szám I 2008. november 4. I Megjelenik: kéthetente Hírességek a Józsefvárosban Jótevõ akció a gyerekekért KÉPES HÍREK Leszakadt egy lépcsõház

Részletesebben

Ünnepváró Fogd meg a gombod, Józsefváros!

Ünnepváró Fogd meg a gombod, Józsefváros! A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. évfolyam 22. szám I 2009. december 15. I Megjelenik: kéthetente Ünnepváró Fogd meg a gombod, Józsefváros! DROGKONFERENCIA Kálvária tér: Drog és tû kontra

Részletesebben

Európa Belvárosa Program Új belváros születhet KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Európa Belvárosa Program Új belváros születhet KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. évfolyam 5. szám I 2009. március 17. I Megjelenik: kéthetente Európa Belvárosa Program Új belváros születhet ÖNKORMÁNYZAT Európa Belvárosa Program Az

Részletesebben

60 éve nem volt ilyen Katonai parádé az Orczyban KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

60 éve nem volt ilyen Katonai parádé az Orczyban KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 10. szám I 2009. május 26. I Megjelenik: kéthetente 60 éve nem volt ilyen Katonai parádé az Orczyban KÉPES HÍREK Iparosok és kereskedõk Józsefvárosban

Részletesebben

Az élet napos oldala Egyetemi Napok a Trefort-kertben

Az élet napos oldala Egyetemi Napok a Trefort-kertben A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 8. szám I 2009. április 28. I Megjelenik: kéthetente Az élet napos oldala Egyetemi Napok a Trefort-kertben ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK Leltár a

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és békés új évet Józsefváros KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és békés új évet Józsefváros KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 22. szám I 2011. december 20. I Megjelenik: kéthetente Boldog Karácsonyi Ünnepeket és békés új évet Józsefváros ÖNKORMÁNYZAT Átadták a LÉLEK Házat

Részletesebben

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program XXI. évfolyam 10. szám 2013. június 4. Megjelenik: kéthetente Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program ÖNKORMÁNYZAT Idõsügyi stratégia Józsefvárosban A helyi tapasztalatokat

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

10 12 14 Hajléktalanok sorsa KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Megváltozott az ingatlaneladás adózása. Horoszkóp 2008-ra

10 12 14 Hajléktalanok sorsa KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Megváltozott az ingatlaneladás adózása. Horoszkóp 2008-ra A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 1. szám I 2008. január 15. I Megjelenik: kéthetente 10 12 14 Hajléktalanok sorsa Megváltozott az ingatlaneladás adózása Horoszkóp 2008-ra KÉPES

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 6. szám I 2008. március 25. I Megjelenik: kéthetente. Kiszolgáltatva a szolgáltatóknak?

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 6. szám I 2008. március 25. I Megjelenik: kéthetente. Kiszolgáltatva a szolgáltatóknak? A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 6. szám I 2008. március 25. I Megjelenik: kéthetente Kiszolgáltatva a szolgáltatóknak? KÉPES HÍREK Sakura ünnep a Füvészkertben A sakuravirág

Részletesebben

Közös munka a Föld Napján Rendezettebb környezetet szeretnénk

Közös munka a Föld Napján Rendezettebb környezetet szeretnénk XXI. évfolyam 8. szám 2013. április 30. Megjelenik: kéthetente Közös munka a Föld Napján Rendezettebb környezetet szeretnénk KÖZTÉR Letették az új központi betegellátó alapkövét Húszezer négyzetméter hét

Részletesebben

XXI. évfolyam 26. szám 2013. december 3. Megjelenik: hetente. 1,2 milliárdos korszerûsítés. Felújítják az Auróra utcai szakrendelõt

XXI. évfolyam 26. szám 2013. december 3. Megjelenik: hetente. 1,2 milliárdos korszerûsítés. Felújítják az Auróra utcai szakrendelõt XXI. évfolyam 26. szám 2013. december 3. Megjelenik: hetente 1,2 milliárdos korszerûsítés Felújítják az Auróra utcai szakrendelõt KÖZTÉR Átadták Józsefváros elsõ fedett sportudvarát Sportsátor a gyerekeknek

Részletesebben

Szolgálunk és élünk Rendõrlakásokat adtak át a Lujza utcában

Szolgálunk és élünk Rendõrlakásokat adtak át a Lujza utcában XX. évfolyam 13. szám 2012. július 17. Megjelenik: kéthetente Szolgálunk és élünk Rendõrlakásokat adtak át a Lujza utcában ÖNKORMÁNYZAT Ez történt A kerületben folyamatosan fejlesztések, beruházások és

Részletesebben

Rekordkísérlet a Vajdában Futás a világharmóniáért KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Rekordkísérlet a Vajdában Futás a világharmóniáért KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. évfolyam 9. szám I 2009. május 12. I Megjelenik: kéthetente Rekordkísérlet a Vajdában Futás a világharmóniáért ÖNKORMÁNYZAT A képviselõ-testület május

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 7. szám I 2008. április 8. I Megjelenik: kéthetente. Hattyúdal A Magyar Költészet Napja

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 7. szám I 2008. április 8. I Megjelenik: kéthetente. Hattyúdal A Magyar Költészet Napja A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 7. szám I 2008. április 8. I Megjelenik: kéthetente Hattyúdal A Magyar Költészet Napja KÉPES HÍREK Év Homlokzata pályázat 2007 A megújuló belsõ

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

Farsangi bálok szezonja kerületünkben

Farsangi bálok szezonja kerületünkben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. FEBRUÁR 20. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Farsangi bálok szezonja kerületünkben

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. FEBRUÁR 2. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat. XIX. ÉVF. 1 2. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2009. JANUÁR 28. WWW.UJBUDA.HU Az új

Részletesebben

Megáll az idõ? Józsefváros szociális helyzete KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 3. szám I 2008. február 12. I Megjelenik: kéthetente

Megáll az idõ? Józsefváros szociális helyzete KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 3. szám I 2008. február 12. I Megjelenik: kéthetente 14.QXD 2/7/2008 4:33 PM Page 1 A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 3. szám I 2008. február 12. I Megjelenik: kéthetente Megáll az idõ? Józsefváros szociális helyzete 14.QXD 2/7/2008

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben