13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Jánoshalma város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított Évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló Évi LXXVIII. Tv. 13. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján Jánoshalma város Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban HÉSZ) módosításáról a következő rendeletet alkotja meg, az 1253/2007(XII.20.)Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt véleményezési eljárásban érdekelt Államigazgatási szervekkel egyetértésben. A z e l ő í r á s o k h a t á l y a (1) A rendelet hatálya Jánoshalma város teljes közigazgatási területére kiterjed. 1. (2) Az (1) bekezdés szerinti területen területet felhasználni, továbbá egyedi építési telket alakítani, építményt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni: a) az OTÉK előírásai, b) az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései, valamint, 6 c) a rendelet és annak mellékletét képző szabályozási tervlapok Vé-1/MM, Vé- 2/MM, Vé-2a/MM, Vé-3, Vé-4/MM, Vé-5, Vé-6, Vé-7, Vé-8/MM, Vé-9/M, Vé-10/a, Vé-11, Vé-12, Vk-1/1, Vk-1/2, Vk-1/3M, Vk-1/4M, Vk-1/5M, Vk- 1/6M, Vk-1/7 szerint szabad. 6 Módosította a 30/2012(XII.14.) Önkormányzati rendelet

2 Szabályozási elemek 2. (1) A szabályozási elemek a település egésze szempontjából kötelezőnek tekintendők, megváltoztatásuk csak a szabályozási terv módosításával lehetséges. Ezek az elemek a következők: - Beépítésre szánt és nem szánt területek határa - Szabályozási vonalak - Területfelhasználási egység határa - Területfelhasználási és övezeti besorolás (2) Az RSzTK jelű területre Részletes Szabályozási Tervet kell készíteni. Csak ezen terv jóváhagyása után lehet a területen építkezni. Beépítésre szánt területi határ 3. ( 1 ) Beépítésre szánt területen az 1..(2). bekezdés szerinti tevékenységet csak a művelés alóli kivonás, a teleprendezési és az alap közművesítés végrehajtása után lehet engedélyezni. Rendeltetési övezetek 4. (1) Az 1. (1) bekezdés szerinti tervezési terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket foglal magába. Ezen belül a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege szerint: a) lakóterület Ln ; Lk ; Lke és Lf jelű, b) településközpont vegyes terület Vt jelű, c) gazdasági terület Gksz és Gip jelű, d) különleges terület K jelű, e) üdülőterület Üü jelű a beépítésre nem szánt területek általános jellege szerint: a) közlekedési és közmű terület Kö jelű, b) zöldterület Z jelű, c) erdőterület Ee és Ev jelű, d) mezőgazdasági MaT és Mk jelű, f) vízgazdálkodási terület V jelű

3 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI 5. 7 Módosította a 30/2012(XII.14.) Önkormányzati rendelet (1) A beépített és beépítésre szánt területek határát a VÉ-1/MM, VÉ-2/MM, VÉ- 2/a/MM, VÉ-3, VÉ-4/MM, VÉ-5, VÉ-6, VÉ-7, VÉ-8/MM, VÉ-9/M, VÉ-10/a, VÉ- 11, VÉ-12, Vk-1/1, Vk-1/2, Vk-1/3, Vk-1/4, Vk-1/5/M, Vk-1/6, Vk-1/7 tervek tüntetik fel. (2) Beépítésre kijelölt (tervezett) területek beépítésének megkezdését megelőzően a szükséges előkészítő munkákat (készítendő részletes szabályozási terv, előközművesítés) el kell végezni. (3) Beépítésre szánt területek igénybevételének bekövetkeztéig legalább részleges közművesítettség (OTÉK 8. (2)b.) biztosítandó. (4) Az egyes telektömbökön belül a besorolásnak megfelelő beépítési előírások az eltérő rendeltetésű létesítményekre is vonatkoznak (pl.: lakóterületen lévő intézmény, vagy kereskedelmi, szolgáltató, illetve mezőgazdasági üzemi építmény). (5) A lakóterület fejlesztésre kijelölt területek előkészítését ütemezetten kell megvalósítani. Egy-egy ütem max. 50 telket tartalmazhat. Az újabb ütem előkészítését csak akkor lehet megkezdeni, amikor az előző ütem telkeinek 50 %-a építési engedéllyel rendelkezik. Építési övezetek 6.. (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi, építési övezeteket jelöli ki: - Ln Nagyvárosias lakóterület, - Lk Kisvárosias lakóterület, - Lke Kertvárosias lakóterület, - Lf Falusias lakóterület, - Vt Településközpont vegyes terület, - Gksz Gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezet, - Gip Gazdasági ipari övezet. - Üü Üdülőterület, - K Különleges terület, 7 Módosította a 30/2012(XII.14.) Önkormányzati rendelet

4 - (2) Az övezetek szintterület-sűrűsége: az OTÉK-ban előírtak szerint. (3) Az övezetekben az épületek bontási engedélyezésénél az érvényben lévő általános jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. (4) Meglévő épület funkcióváltása vagy új épület építése esetén a gépkocsi várakozóhelyek kialakításánál az OTÉK előírásait be kell tartani. Ln jelű építési övezet előírásai 7.. (1) Az Ln jelű övezet területén a kialakult, nagy laksűrűségű, nagyvárosias sűrű beépítést figyelembe véve jellemzően szabadonálló többszintes lakóházak, valamint az OTÉK 11../2/ bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. a) Beépítés: telepszerű, szabadonálló b) A beépítés mértéke: max. 60%. c) A telek területének min. 15%-át talajszinten növényzettel kell borítani d) Az építménymagasság: max. 12,50 m. f) A közterületek felöl és az oldalhatárok előkerti szakaszán kerítés a környéken már kialakultak szerint építhető. g) Állattartási épület nem létesíthető. h) Szintterület-sűrűség: 1,5 Lk jelű építési övezet előírásai 8.. (1) Az Lk jelű Kisvárosias lakóövezet területén a kialakult, kisvárosias és sűrű, beépítést figyelembe véve jellemzően lakóházak, valamint az OTÉK 12../2/ bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. a) A telek területének min. 20%-át talajszinten növényzettel kell borítani b) A közterületek felöl és az oldalhatárok előkerti szakaszán kerítés a környéken már kialakultak szerint építhető. c) Hátsókert: min. 6,00 m. d) Állattartási melléképület max. 10,0 m 2 -es létesíthető. e) Féltetős épület nem építhető. f) A telken nem lakóépület célját szolgáló épület építménymagassága max.: 3,50 m, gerincmagassága max.: 5,50 m lehet. g) Utcai telekszélesség: új telek esetén min. 14,0 m. h) Szintterület-sűrűség: 1,0 (5) Az övezet 21 jelű területén: a) Beépítés: zártsorú, utcavonalon álló. A zártsorú beépítés ütemezhetően is megvalósítható. A telken az első ütemben történő

5 építkezéshez Építési engedélyt, a második ütemhez pedig elvi Építési engedélyt kell együttesen kérni, illetve beszerezni, melyek a telek végleges beépítését mutatják. b) A beépítés mértéke: max. 40%. c) Építménymagasság: min. 4,50 m max. 6,00 m. d) Telekterület: új telek esetén min. 400 m 2. (6) Az övezet 22 jelű területén: a) Beépítés: utcavonalon és, oldalhatáron álló b) A beépítés mértéke: max. 40%. c) Építménymagasság: max. 6,00 m. d) Telekterület: új telek esetén min. 400,0 m 2 (7) Az övezet 23 jelű területén: a) Beépítés: szabadon álló előkertes b) A beépítés mértéke: max. 40%. c) Építménymagasság: min. 7,50 m - max. 10,00 m. d) Telekterület: új telek esetén min. 400,0 m 2 Lke jelű építési övezet előírásai (1) Az Lke jelű Kertvárosias lakóövezet területén a kialakult, alacsony laksűrűségű, kertvárosias beépítést figyelembe véve jellemzően kertes családi házak, valamint az OTÉK 13..(2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. a) Az övezet területén az épületek, 5,00 m előkerttel helyezhetők el. b) A beépítés mértéke: max. 30%. Meglévő 400,0 m 2 -nél kisebb telek esetén a jelenlegi beépítés m 2 -e újonnan is megépíthető. c) Teleknagyság: Új telek esetén min. 500,0 m 2. d) Hátsókert: min. 6,00 m. e) A telek területének min. 50%-át talajszinten növényzettel kell borítani f) A közterületek felöl és az oldalhatárok előkerti szakaszán kerítés a környéken már kialakultak szerint építhető. g) Lásd a 8../1/ e) és f) pontjait. h) A telken elhelyezhető állattartási épület alapterülete max. 10,0 m 2 lehet. i) Amennyiben a telek mélysége 20,0 m vagy annál kisebb, különálló melléképület nem építhető. j) Az övezetben önálló telket igénylő vállalkozás lakás nélkül nem létesíthető. k) Utcai telekszélesség: új telek esetén min. 16,0 m. l) Szintterület-sűrűség: 0,6 9.. (2) Az övezet 30 jelű területén : a) Beépítés: utcavonalon és szabadon álló b) Építménymagasság: min. 6,00 m max. 7,50 m

6 (3) Az övezet 31 jelű területén : a) Beépítés: kialakult, szabadon álló b) Építménymagasság: min. 6,00 m max. 7,50 m (4) Az övezet 32 jelű területén: a) Beépítés: előkertes, szabadon álló b) Építménymagasság: min. 3,5 m - max. 4,50 m (5) Az övezet 33 jelű területén: a) Beépítés: oldalhatáron álló b) Építménymagasság: min. 3,5 m - max. 4,50 m Lf jelű építési övezet előírásai 10.. (1) Az Lf jelű falusias lakóövezet területén a kialakult, alacsony laksűrűségű, falusias beépítést figyelembe véve jellemzően kertes családi házak, valamint az OTÉK 14..(2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. a) A beépítés mértéke: max. 30%. Meglévő 400 m 2 -nél kisebb telek esetén a jelenlegi beépítés m 2 -e újonnan is megépíthető. b) Teleknagyság: új telek esetén min. 800,0 m 2 c) Hátsókert: min. 6,00 m. d) A telek területének min. 40%-át talajszinten növényzettel kell borítani e) Építménymagasság: min. 3,50 m - max. 4,50 m lehet f) Utcai telekszélesség: új telek esetén min. 14,0 m. g) Szintterület-sűrűség: 0,5 (2) Az övezet 41 jelű területén a beépítési mód: 5,00 m előkertes, oldalhatáron álló. (3) Az övezet 42 jelű területén a beépítési mód: utcavonalon-, és oldalhatáron álló, úgy hogy az épület utcai homlokzatának 50%-a az utcavonalon kell hogy álljon. (4) Az övezet 43 jelű területén a beépítési mód: 5,00 m előkertes, szabadon álló. (5) Az övezet 44 jelű területén a beépítési mód: 5,00 m előkertes, ikres beépítés. Vt jelű építési övezet előírásai 11.. (1) A Vt jelű Településközpont - vegyes területen a kialakult beépítést figyelembe véve lakóházak, szolgáltató kereskedelmi létesítmények és intézmények, valamint az OTÉK 16..(2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. a) A beépítés mértéke: max. 70%. b) A teleknagyság: - meglévő telek esetén kialakult. - új lakótelek esetén min. 500,0 m 2, - új nem lakótelek esetén min. 300,0 m 2,

7 c) Hátsókert: min. 6,00 m d) A telek területének min. 15%-át talajszinten növényzettel kell borítani e) Állattartási épület nem létesíthető. f) Utcai telekszélesség: min. 14,0 m. g) Szintterület-sűrűség: 1,5 (2) Az övezet 01 jelű területén a beépítési mód: utcavonalon álló, zártsorú. A zártsorú beépítés ütemezhetően is megvalósítható. A telken az első ütemben történő építkezéshez Építési engedélyt, a második ütemhez pedig elvi Építési engedélyt kell együttesen kérni, illetve beszerezni, melyek a végleges beépítést mutatják. Építménymagasság: min. 7,50 m-max.10,00 m (3) Az övezet 02 jelű területén a beépítési mód: utcavonalon álló, zártsorú. A zártsorú beépítés ütemezhetően is megvalósítható. A telken az első ütemben történő építkezéshez Építési engedélyt, a második ütemhez pedig elvi Építési engedélyt kell együttesen kérni, illetve beszerezni, melyek a végleges beépítést mutatják. Építménymagasság: min. 6,00 m-max.7,50 m (4) Az övezet 03 jelű területén a beépítési mód: utcavonalon álló és oldalhatáron álló. Építménymagasság: min. 4,50 m - max. 6,00 m (5) Az övezet 04 jelű területén a beépítési mód: szabadon álló, 5,00 m előkerttel. Építménymagasság: min. 6,00 max. 7,50 m (6) Az övezet 05 jelű területén a beépítési mód: oldalhatáron álló 5,00 m-es előkerttel. Építménymagasság: max. 7,50 m Üü jelű üdülőépítési övezet előírásai 12.. (1) Az Üü jelű Üdülőövezet területén kertes üdülőházas építmények helyezhetők el, - az OTÉK 22.. figyelembevételével. (2) Az övezet Ü jelű üdülőházas területén: a) Az épületek szabadon állóan 5,00 m előkerttel helyezhetők el. b) A telken több épület is elhelyezhető. c) A beépítés mértéke: max. 20%. d) Hátsókert: min. 6,00 m e) A telek területének min. 40%-át talajszinten növényzettel kell borítani f) Építménymagasság: min. 3,50 max. 4,50 m g) Tömör kerítés nem építhető h) Kialakítandó üdülőtelek nagysága: min. 600,0 m 2 i) Utcai szélesség: min. 18,0 m j) Állattartási épület nem létesíthető k) Szintterület-sűrűség: 0,5

8 Gksz és Gksz1 jelű építési övezet előírásai 13. (1) A Gksz jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú nagyobb védőtávolságot nem igénylő, kereskedelmi és szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál, az általános jogszabályok szerint. a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gk. parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni. b) Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadonállóan helyezhetők el. c) Az építménymagasság max. 6,50 m. 8 d) A beépítés mértéke a telekterület 60%-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25%-a növényzettel borított legyen. e) A teleknagyság: Kialakult, -új telek kialakítása esetén min m 2 f) Előkert: 5,0 m g) Oldalkert: min. 6,00 m h) Hátsókert: min. 6,00 m i) A telek hátsó kertjének 6,0 m és előkertjének 5,0 m szélességében beültetési (fásítási) kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Ezért a telken a beültetést az építéssel egyidőben kell megvalósítani. j) Szintterület-sűrűség: 1,5 (2) A Gksz1 jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú nagyobb védőtávolságot nem igénylő, kereskedelmi és szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál, az általános jogszabályok szerint. a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gk. parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni. b) Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadonállóan helyezhetők el. c) Az építménymagasság max. 7,50 m. d) A beépítés mértéke a telekterület 50%-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25%-a növényzettel borított legyen. e) A teleknagyság: min m 2 f) A telek utcai homlokvonala: min. 25,0 m g) Előkert: min. 10,0 m h) Oldalkert: min. 6,00 m i) Hátsókert: min. 10,00 m 9 j) A telek hátsó kertjében, előkertjében és oldalkertjében beültetési (fásítási) kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Ezért a telken a beültetést az építéssel egyidőben kell megvalósítani. Kettős fasorral az alföldi tájhonos fajtákkal: gömb kőris, gömb akác, tatár juhar, szilfa, hársfa. k) Szintterület-sűrűség: 1,5 8 Módosította a 30/2012(XII.14.) Önkormányzati rendelet 9 Módosította a 30/2012(XII.14.) Önkormányzati rendelet

9 Gip és Gip1 jelű építési övezet előírásai 14. (1) A Gip jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú ipari épületek elhelyezésére szolgál, mely övezetbe tartoznak a külterületen már meglévő majorközpontok (állattartási telepek) ill. mezőgazdasági üzemek is. a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gk. parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertekben is lehetséges. b) Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadonállóan helyezhetők el. c) Az építménymagasság: max. 7,50 m. 10 d) A beépítés mértéke a telekterület 50%-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25%-a növényzettel borított legyen. e) A teleknagyság: Kialakult, -új telek kialakítása esetén min m 2 f) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m g) Előkert: 10,0 m h) Oldalkert: min. 6,00 m i) Hátsókert: min. 10,00 m k) Szintterület-sűrűség: 1,5 (2) A Gip1 jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú ipari épületek elhelyezésére szolgál. a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gk. parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertekben is lehetséges. b) Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadonállóan helyezhetők el. c) Az építménymagasság: max. 10,50 m. d) A beépítés mértéke a telekterület 50%-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 25%-a növényzettel borított legyen. e) A teleknagyság: min m 2 f) A telek utcai homlokvonala: min. 30,0 m g) Előkert: 10,0 m h) Oldalkert: min. 6,00 m i) Hátsókert: min. 10,00 m 11 j) A telek hátsó kertjében, előkertjében és oldalkertjében beültetési (fásítási) kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Ezért a telken a beültetést az építéssel egyidőben kell megvalósítani. Kettős fasorral az alföldi tájhonos fajtákkal: gömb kőris, gömb akác, tatár juhar, szilfa, hársfa. 10 Módosította a 30/2012(XII.14.) Önkormányzati rendelet 11 Módosította a 30/2012(XII.14.) Önkormányzati rendelet

10 k) Szintterület-sűrűség: 1,5 (3) A vasút és az utak melletti gazdasági (ipari) területeken a telek vasút és az utak felöli oldalán, telken belül, 2 fasor beültetési kötelezettsége van a telektulajdonosnak. K jelű különleges területek 15. (1) A K jelű különleges területekre vonatkozó előírásokat az OTÉK 24. -a tartalmazza. (2) A különleges területeken épületek elhelyezése szabadon álló módon 5,00 m elő-, 5,00 m oldal-, és 6,00 m hátsókert biztosításával lehetséges. (3) Egy telken több épület is elhelyezhető. (4) Különleges területekre tartozó létesítmények: a) Ks jelű sportpálya: Szintterületsűrűség: max. 0,2 Beépítettség: max. 5% Építménymagasság: max. 4,50 m b.) Kv jelű vízmű terület: Szintterületsűrűség: max. 0,2 Beépítettség: max. 10% Építménymagasság: max. 4,50 m, - lelátó esetén max. 7,50 m c.) Kf jelű fürdő-strandterület: Szintterületsűrűség: max. 0,2 Beépítettség: max. 10% Építménymagasság: max. 4,50 m d) Kvt jelű vásártér terület: Szintterületsűrűség: max. 0,2 Beépítettség: max. 5% Építménymagasság: max. 4,50 m e) Kt jelű temetőterület: Szintterületsűrűség: max. 0,2 Beépítettség: max. 2% Építménymagasság: max. 4,50 m f) Kszt jelű Szennyvíztisztító terület Szintterületsűrűség: max. 0,2

11 Beépítettség: max. 50% Építménymagasság: max. 4,50 m A Szennyvíztisztító telep DNy-i határa mentén 15,0 m széles fasor beültetési kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Ezért a telken fásítást az építkezéssel egyidőben kell megvalósítani elegyes hazai nyárfa fajták ültetésével. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI Közlekedési területek 16.. (1) A Kö jelű közlekedési területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 26..-a tartalmazza. a) A, Kö1 jelű közlekedési terület: városi út b) A, Kö2 jelű közlekedési terület: gyűjtő út c) A, Kö3 jelű közlekedési terület: lakó út d) A, Köv jelű közlekedési terület: vasútterület (2) A terv szerint és kijelölt védőtávolságok biztosítása szükséges. a) M-9 tervezett elkerülő főútvonal: m b) sz. összekötőút: m c) sz. összekötőút: m d) sz. összekötőút: m e) Bácsalmás Kiskunhalas vasútvonal: 50-50m f) Tervezett lakóút szabályozási szélessége: 16,00 m (3) Az M-9. és a nyugati elkerülő út tervezett végleges nyomvonalának kitűzése előtt m védőterületén belül történő építési engedélyek kiadását megelőzően a Megyei Közlekedési Felügyelet előzetes véleményezését be kell szerezni. (4) A Kö1 jelű közlekedési terület 5312 sz. országos út (városi út) Árpád utca és Vörösmarty utca közötti szakaszára, valamint a Kö1 jelű közlekedési terület sz. országos út (városi út) Tulipán utca és Kilián Gy. utca közötti szakaszára az út felújítása vagy korszerűsítése esetén út-, és közterületrehabilitációs tervet kell készíteni. (Forgalomcsendesítés, kerékpárút, egységes utcabútorozás, közvilágítási rendszer, zöldterületek, kertészeti rendezés, gyalogosforgalom, gk. parkolóhelyek stb.) Az útszakaszok nem említett részére is készíthető út-, és közterület-rehabilitációs terv.

12 Zöldterületek 17. (1) Zöldterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 27..-a tartalmazza. (2) A Z jelű közparkokat és a Zv helyi védettségű közparkot a szabályozási terv jelöli. (3) A közparkokat más célra igénybe venni tilos. (4) Utcafásításra, pótlásra ill. cserére javasolt fafajok: ezüsthárs (Tilia argentea), ostorfa (Celtis occidentalis)), csörgőfa (Koelreutéria paniculata), virágos és magas kőris (Fraxinus ornus, Fraxinus excelsior) és vérszilva (Prunus cerasifera Nigra ). (5) A városközpont értékes faállományát, (Béke tér), a jelenlegi állapotnak megfelelően meg kell tartani és területükön intenzív parkművelést és parkfenntartást kell folytatni. (6) A telektulajdonos a telke előtti zöldsávot gondozni köteles, - a telekhatárától az útburkolat széléig. (7) A nagyobb, 20 gk. férőhelyet meghaladó, parkoló felületeket 4 parkolóhely/1 db előnevelt nagy lombkoronájú fával kell beültetni. (8) A vasút és az utak melletti gazdasági területeken a telek vasút és az utak felőli oldalán, telken belül 2 fasor beültetési kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Erdőterületek 18. (1) Az erdőterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 28..-a tartalmazza. (2) Védelmi célú Ev jelű és parkerdő célú Ee jelű egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületek alakítandók ki a szabályozási tervben kijelölt helyeken. Telepítésre ajánlottak a következő szárazságtűrő fafajok: Fehér, rezgő vagy szürke nyár (Populus alba, P. tremula, P.x canescens), mezei és tatárjuhar (Acer campestre, A. tataricum), vadkörte (Pyrus pyraster), magaskőris (Fraxinus excelsior), akác (Robinia pseudoaccacia). MaT és Mk jelű mezőgazdasági területek 19. (1) Az MaT jelű általános mezőgazdasági területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 29. -a tartalmazza. (2) A külterületen az MaT jelű általános mezőgazdasági terület tanyás gazdasági övezet. (3) Az MaT jelű, általános mezőgazdasági terület, tanyás gazdaságok övezetén az (1) bekezdésben hivatkozott és egyéb vonatkozó általános szabályokon túl a következő helyi szabályok érvényesek:

13 a) Az építmények elhelyezéséhez legalább 400 m 2, legfeljebb a földrészlet területének 30%-ával azonos méretű, művelésből kivont tanyaudvar kialakítása szükséges. b) Az építési hely az ingatlan határaitól legalább 6,0 m távolságban lehet, (szabadon álló beépítés). c) A tanyaudvar beépítési módja kötetlen, beépítettsége nem haladhatja meg a 30%-ot d) A létesíthető építmények elhelyezése, megformálása, anyaghasználata az Alföldi-táj építési hagyományaira alapozva, a táji adottságokhoz illeszkedjen. e) Az építménymagasság max. 4,50 m lehet. Amennyiben a mezőgazdasági technológia azt megköveteli az építménymagasság max. 7,50 m is lehet. (4) Az Mk jelű kertgazdasági területen épület nem helyezhető el. (5) A Tt jelű terület Természeti terület. (6) A Tt jelű területek jellegét, jelenlegi terület és művelési ág felhasználását megváltoztatni nem lehet. A területen az ettől eltérő tevékenységhez a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának hozzájárulása szükséges. Az övezetbe tartozó területeken építmény elhelyezése nem engedélyezhető. Az övezet határától 50,0 m-en kívül lehet csak épületet, trágyatárolót, komposztálót elhelyezni és műtrágyázást végezni. Ezekben az övezetekben birtok-központ (OTÉK bek.) nem alakítható ki. Vízgazdálkodási területek 20. (1) A V jelű területekre vonatkozó előírásokat az idevonatkozó általános rendeletek tartalmazzák. (2) A város területén V jelű terület: a) Vízügyi kezelésben lévő csatorna nyomvonalak: melyek mindkét partja mentén 10,0 10,0 m széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése érdekében. b) Társulati kezelésben lévő csatornák partélétől számított 4,0 4,0 m széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése érdekében. c) Záportározó tó

14 KÖRNYEZETVÉDELEM Levegőtisztaság-védelem 21. (1) Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben előírt határértékeket kell alkalmazni az idevonatkozó rendeleteknek megfelelően. (2) Légszennyezettségi (immisszió) határérték szempontjából a város területére az idevonatkozó rendeletet figyelembe véve az F zónacsoportra vonatkozó előírásokat kell irányadónak tekinteni. (3) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni. (4) Töltőállomás üzemeltetésénél az idevonatkozó rendelet előírásait kell betartani. (5) A területen a létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni az idevonatkozó rendelet védőövezetre vonatkozó előírásait. (6) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. (7) Légszennyező forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához, ill. technológiájának megváltoztatásához az elsőfokú környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. (8) Környezeti hatásvizsgálat köteles létesítményre az építés hatósági eljárás csak a jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható meg. Zajvédelem 22. (1) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi, közlekedési, kulturális, szórakoztató, sport, stb. létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb helyhez kötött külső zajforrás létesítése esetén be kell tartani az idevonatkozó rendelet követelményeit. (2) Jelentős építési tevékenység esetén az illetékes zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. (3) Zajos ipari szolgáltató létesítmény létesítését csak a zaj- és rezgésvédelem szabályozásáról szóló idevonatkozó rendelet követelményei betartását igazoló akusztikai szakvélemény alapján lehet engedélyezni és az üzembe helyezés során méréssel kell igazolni a határértékek teljesítését. (4) A tervezett területre kerülő létesítmények épülethatároló szerkezeteit úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy teljesüljenek az idevonatkozó rendelet belső terekre vonatkozó követelményei.

15 (5) A város területén úgy kell munkahelyeket létesíteni, hogy teljesüljenek az idevonatkozó rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről című rendelet előírásai. Talaj és vízvédelem 23. (1) A szabályozási területről szennyvizet elvezetni ill. a területen elhelyezni csak a hatályos előírások betartásával lehet. (2) Külterületen, szociális jellegű szennyvíz elhelyezésére a vonatkozó előírások betartásával közműpótló (szikkasztó) is létesíthető. (3) A szenny-, és csapadékvíz szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni. (4) A létesítési engedélyezési eljárás során az engedélyesnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell, hogy a szennyvizét a hatályos jogszabályok betartásával el tudja helyezni. (5) Talaj- és talajvízszennyezést okozó szabadtéri tevékenységet csak vízzáró burkolattal ellátott aljzaton lehet végezni, a lefolyó vizeket csak a megfelelő előkezelés után lehet a befogadóba juttatni. (6) A csapadékvíz a szennyezett területről csak megfelelő előtisztítás után bocsátható a befogadóba. (7) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének védelme érdekében az idevonatkozó rendelet előírásait kell figyelembe venni. (8) A város ha egyedi lokális érzékenységi vizsgálat nem készül a fokozottan érzékeny területek közé van sorolva és az idevonatkozó rendelet intézkedési szennyezettségi határértéket kell irányadónak tekinteni. (9) A Gip1 és a Gksz1 jelű területeken (telkeken) a telektulajdonos bármilyen tevékenység megkezdése előtt köteles a terület szennyeződésmentességét megvizsgáltatni, szükség esetén azt elvégeztetni és ezt igazolni, - a volt laktanyaterületre való tekintettel. Hulladékkezelés 24.. (1) A szabályozási területen levő ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan határán belül, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni. (2) A kommunális jellegű hulladékok gyűjtését és elszállítását a kötelezően igénybeveendő település tisztasági szolgáltatás keretén belül kell megoldani. (3) A területen keletkező hulladékokkal kapcsolatban az idevonatkozó Törvény, valamint ezek végrehajtási utasításai szerint kell eljárni. (4) A területen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az idevonatkozó rendelet előírásai az irányadóak. (5) Hulladékgazdálkodási szempontból az Országos Hulladék-gazdálkodási és a Regionális Hulladékgazdálkodási tervekkel összhangban kidolgozásra kerülő Települési Hulladékgazdálkodási Tervet kell irányadónak tekinteni.

16 Épített környezet védelme 25.. (1) Műemléki védelem alatt álló épületek, ingatlanok, melyekre a kulturális örökségvédelméről Törvény idevonatkozó rendelkezéseit kell betartani: - Bognár Józsefné féle szélmalom Népi,-városképi jelentőségű (Bajai út 75.) - Rk. Templom Barokk, elektikus stílusban (Béke tér) - Orczy-kastély Klasszicista 1820 körül épült (Orczy. utca 9.) - Műmalom Berendezése 1920-as évek (Dózsa György út 141.) - Zsinagóga (Petőfi u. 3.) (2) Helyi védettség alatt álló épületek, utcaképek, területek: - Egykori uradalmi kocsma valószínűleg XVIII. Századi épület (Rákóczi u. 1.) - Bordó-féle kastély (Dózsa György út 108.) - Rk. Temető kálvária, temető kápolna - Egykori Ipariskola ép körül; (Béke tér 13.) - Kossuth L. utca és az 5.,7., sz., valamint a 23., 25., 30., 32., sz. lakóházak, mint védett utcakép. - Bajai út 45., Álmos u. 6.sz. - Áldás u. 8., 18. sz. - Szegfű u. 8. sz. faoromzat és kémény - Csőszapa u. 2.sz. faoromzat - Izraelita temető - Út menti keresztek - Közterületi emlékművek, szobrok A felsorolt épületek homlokzatai, tetőformája és tömege nem változtathatók meg. Az építési engedélyezési eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági közreműködését biztosítani kell. (3) Városkép védelme: a) A műemléki területet körülvevő térfalakon történő bármilyen engedélyhez kötött tevékenység esetén előzetesen elvi építési engedélyt kell beszerezni.

17 b) Valamennyi műemlék és helyi védettség alatt álló épület szomszédságában történő bármilyen engedélyhez kötött tevékenység esetén a városi Főépítész előzetes véleményét be kell szerezni. d) Az Izraelita temetőt jelen állapotában kell megőrizni. (4) A város teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében alkalmazni kell a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. Törvényt, mivel ezek a törvény erejénél fogva ex lege védettek: Kutyahegy azon. sz.: 27482, - Epreskert azon. sz.: 27485, Vadgalamb u. 13. hrsz:4389, azon. sz.: 36257, - Kápolna u. 20., hrsz: 4144, azon. sz.: 36258, - Kápolna u. 39. hrsz: 3687/2, azon. sz.: 36259, - Kápolna u.98., azon. sz.: 36255, - Vasvári Pál u. azon. sz.: 36260, - Csorba telep, azon. sz.: 36261, - Orczy u. 64., hrsz: 243, azon. sz.: 36263, - Orczy u. azon. sz.: 36262, - Hergyevica hrsz: 0210/2, 0211/1,2,3,16,17, azon. sz.: 27484, Hergyevica Kovács tanya, azon. sz.: 27486, - Sertéshízlalda hrsz: 0201/2-11, 16-21, 0255/22, azon. sz.: 36265, - Tataházi út, azon. sz.: 36264, - Erdőszél, hrsz: 0410/8,18,41, 0413/11-13, azon. sz.: 36457, - Lőtér, azon. sz.: 36266, Széchenyi u. 33. hrsz:1022, - Orczy u. felső vége, - Orczy u.113, hrsz: 4509, - Epres, - Templom déli oldala, Béke tér hrsz: 24, - Halász u. környéke, - Kecskés széle, - Semlyék, Bordó tanya, - Semlyék, Nagy István tanya, - Kisráta, Halastó dűlő, - Kisráta, Magyar Péter háza, - Borotai határdomb, - Madarász Péter földje, - Nagypál tanya, - Hergyevica, Ádám (Váczi) tanya, - Hergyevica, Ádám (Cérna) tanya,- Göge sarok, - Dragony lapos, - Keserű, Halász u. folytatása, - Kisszállási út, Vlasics tanya, - Halomi tábla, Faddi Pongrác és Vinkó Antal földje. (6) A város közigazgatási területén található természetes vízfolyások, tavak, nádasok magas partvonulatai a évi LXIV. Tv. Szerint régészeti érdekű területek. (7) Minden szántási mélységet meghaladó földmunkával járó fejlesztésnél, beépítésnél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni mindaddig, amíg a település teljes közigazgatási területének régészeti topográfiája elkészül, s a nyilvántartott adatok Jánoshalma Város Helyi Építési Szabályzatában rögzítésre nem kerülnek. Természeti területek 26. (1) Természeti területek: 213/14, és a 20,21,22 hrsz területek nyugati része, - a 260/5-9 hrsz. területek, a 286/1-11, a 288/1-7, és a 288/10,11 hrsz. területek. A területeken bármilyen jellegű tevékenység csak a Természetvédelmi Hatóság és a Természetvédelmi kezelő engedélyével végezhető. (2) A terület művelési ága nem változtatható meg.

18 Helyi védelem 27. (1) Helyi védelemben kell részesíteni a Béke tér platánfáit, a Petőfi S. és a Dózsa Gy. utca hárs fasorait. Egyéb környezetvédelmi intézkedések (1) Az igazgatási területen jelzett R jelű régészeti lelőhelyeken földmunkát, illetve azzal járó tevékenységet csak fokozott figyelemmel, gondos kivitelezéssel lehet végezni. Régészeti emlék előkerülése esetén, az illetékes Múzeumot és az örökségvédelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező területileg illetékes hivatalt azonnal értesíteni kell és a munkálatokat azok helyszíni kiérkezéséig le kell állítani, az alábbi helyeken: azonosító lelőhelysz. név helyrajzi szám Kutyahegy 3971, 3968, 3962, 3976/2, 3976/1, 3972, 4354, 3967, 3964, 3963, 4373, 4372, 4355, 4400, 4399, 4403/1, 4401, 3970, 3969, 3966, 3965, 3973, 4003/1, 4340, 4341, 4344, 4345, 4353, 4356, 4403/2, 4415, 4376, 4377/1, Hergyevicza 0211/2, 0210/3, 0211/16, 0211/17, 0211/3 Epreskert 663, 628, 607, 606, 604, 605, 627, 664, 665, 703, 590, 712, 702, 668, 667, 666, 629/2, 631, 626, 603, 591, 559 Kutyahegy II. 3991, 3993, 4003/1, 4303, 4302, 4306, 3994, 3997, 3998/1, 4307 Vadgalamb u , 4422, 4415, 4377/2, 4386, 4398 Kápolna u /1, 3997, 3994, 4003/1 Vasvári Pál u. 635, 638, 650/7, 661, 650/12, 650/1, 659, 656, 657, 658, 655, 650/2, 639, 642, 643, 650/11, 660, 630, 629/2, 636, 632, 633, 634, 637, 640 Csorba telep 275, 517, 518, 519, 516, 281, 494, 493, 276, 488, 489, 487, 486, 495, 513, 512, 485, 483, 490, 492, 299, 509, 514, 515, 277, 280, 282 Bíró Béla út 650/7, 650/11, 650/10, 650/6, 650/4, 650/5, 649, 4542, 4540, 4541/1, 650/9, 650/8, 4541/2, 4539, 4543

19 Bíró Béla út II. 253, 252, 259, 258, 257, 254, 256, 255, 251, 538, 4543 Sertéshizlalda, tataházi úti elágazás 0201/3, 0201/2, 0201/10, 0201/9, 0201/8, 0201/7, 0201/6, 0201/5, 0201/4, 0201/1, 0202/7, 0242 Erdőszél, Agócs-tanya 0413/3, 0413/13, 0410/41, 0410/18, 0412 Petőfi TSz út 0179/5, 0181, 0182/1, 0180 Sertéshizlalda (Bajai út vége) 0202/41, 0201/14 Széchenyi utca (Csabi János kertje) Gyékényes-dűlő, Tangazdaság 0352/69 Dózsa György u , 36, 35/1, 730/1 Vlosics-tanya 0371/22 Gyékényes-dűlő, Mélykúti út 0344/ , 1354, 1352, 1351, 1353, 1297/1, 1297/2, 1378, 1350, 1349, 1346, 1347, 1345, 1026, 1025, 1023, 1020, 1022, 1019, 1018, 1017, 1171/2 Dézsmakert 0188/45, 0188/46, 0188/48, 0188/47, 0188/49 Széchenyi u , 1380, 1386, 1382, 1385, 1387, 1379, 1388 Borota határkő 0202/34, 0206/88, 0203, 0463/3 Epres 705, 704, 540, 553, 552, 710, 707, 706, 708, 711, 709, 550, 549, 551, 541, 545, 544, 543, 547, 546, 548, 542, 713, 712, 703, 554, 556, 555 Fiúiskola (Hétközi udvar) 29, 24 Templom és környéke 25, 24, 40 Móricz Zsigmond utca 1842, 1828, 1829, 1831, 1832, 1833, 1834, 1839, 1840, 1841, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 Gyékényes-dűlő 0344/48 Sertéshizlalda (Bajai út) 0202/36, 0202/35, 0202/37, 0202/ Homokbánya 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, Terézhalmi major 0465/5, 0465/ Hergyeviczai iskola 0228/3, Jankovobesa-palánk 567, 565, 561, 568, 564, 562/1, 569, 562/2, 572, 573, 563, 575, 574, 571, 577, 576, 579, 578, 582, 559, 560, 570, 583, Keserű 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, Holács-ház 4510, 4497, 570, 4543, 571, 572, 4516/2, Hergyevicza - Kecskés Ferenc tanyája 0236/31, 0236/19

20 Kiserdő - Haladás Tsz. 0397/24 Gyékényes-dűlő II. 0344/48 Ádám Antal ajándéka 3716, 3719/1, 3720, 3719/2, 3723, 3671, 3670, 3674, 3675, 3635 Kiserdő - Iskola-dűlő 0397/25, 0397/24, 0399, 0402/21, 0402/3, 0402/46 Halmi-tábla K-i rész 0363/12, 0363/13, 0363/14 Halmi-tábla 0363/15, 0363/16 Halmi-tábla, Brecska-tanya 0363/17, 0363/19, 0363/18 Halmi-tábla, Brecska-tanya II. 0363/17, 0363/18 Halomi-tábla-dűlő, Tangazdaság 0357/94, 0357/93, 0357/89, 0357/92, 0357/91, 0357/90, 0357/95, 0357/54, 0357/55 Halomi-tábla-dűlő 0357/113, 0363/30, 0363/73, 0357/94, 0357/93, 0357/92, 0357/91, 0357/90, 0357/89 Halomi-tábla-dűlő, Tangazdaság 0357/53 II. Halomi-tábla-dűlő II. 0363/25, 0363/26 Halomi-tábla-dűlő III. 0363/25, 0363/26, 0363/28, 0363/27, 0363/29 Halomi-tábla-dűlő IV. 0363/29, 0363/30 Gyékényes-dűlő 0359/30, 0344/48, 0359/21 Kisszállási út, Kusztor Mihály tanyája 52. km-szelvény 0466/10 Terézhalmi-majortól ÉNy-ra 0468/15, 0468/5, 0465/6 55 km szelvénytől Ny-ra, Fadditanyától ÉK-re 0396, 0397/16, 0397/14, 0395/3, 0395/5 55 km szelvénynél 0397/17, 0398/2 Terézhalom, K Kisszállási út É, Barna-tanya Elkerülő út 1. lh. - Semlyék 0188/54, 0188/51, 0188/52, 0188/53 Elkerülő út 2. lh. - Gyékényes 0270/9, 0270/8, 0270/7 Faddi-dűlő, Kabai-tanya 0373/19, 0373/20, 0373/18 Faddi-dűlő 0363/52, 0363/51, 0363/53, 0373/17, 0366, 0363/48, 0363/50, 0363/49 Faddi-dűlő II. 0360/11, 0363/64, 0360/9, 0363/63, 0360/7, 0363/62 Gyékényes-dűlő, Gázelosztó állomás 0344/46

21 Hergyevicza, Madarász-tanyától ÉK-re Hergyevicza, Madarász-tanyától ÉNy-ra Hergyevicza, Mátételkei-Kígyóscsatornától K-re Hergyevicza, Mátételkei-Kígyóscsatornától Ny-ra Horvát Tranzit / /11, 0248/12, 0248/14, 0248/13, 0248/15, 0248/16, 0250, 0252/21, 0252/24, 0252/23, 0252/25, 0252/ /34, 0248/10, 0248/11, 0248/12, 0248/14, 0248/13, 0248/15, 0248/16, 0248/32, 0248/17, 0248/18, 0248/35, 0248/33, 0248/36, 0248/37, 0248/19, 0248/ /22, 0209, 0208/ /41, 0218/38 HT 126, Tábla-dűlő, Zámbótanya 0383/3, 0384 HT 127, Tábla-dűlő 0376/20 HT 128, Faddi-dűlő, Kabai-tanya 0373/5 II. HT 130, Farkas-tanya 0259/12, 0258, 0255/94 HT 131, Farkas-tanya II. 0255/94 HT 132, Hergyevicza, Szulcsántanyától Ny-ra HT 133, Hergyevicza, Ignácztanya 0232/ , 0124/28, 0232/10 12 Módosította a 30/2012(XII.14.) Önkormányzati rendelet Védőterületek, védősávok 29. (1) A védőterületek általános szabályait az OTÉK 38. -a, továbbá a jelen rendelet 16..(2) előírásai tartalmazzák. (2) Az egyes telkeken megépítendő létesítményekhez szükséges védőtávolságot saját telken kell biztosítani és kialakítani. (3) Külterületen a közművek részére az alábbi védőterületeket biztonsági övezetet - kell biztosítani: a) elektromos légvezeték kv: 20,0 20,0 m b) elektromos légvezeték - 20 kv: 10,0 10,0 m c) ellátó gázvezeték - GFNK: 9,0-9,0 m d) vízelvezető csatorna : 6,0-6,0 m e) MOL szénhidrogén vezeték - GOÜ: 30,0 30,0 m f) vízellátó vezeték : 2,0-2,0 m g) mikrohullámú összeköttetés : 32,0 32,0 m építési magassági korlátozás max. 25,0 m. h) Szennyvíztisztító telep : 150,0 m

22 (4) A Szennyvíztisztítóhely körül 300 m védőtávolságot kell biztosítani. (5) A Szemétlerakóhely körül m védőtávolságot kell biztosítani. (6) Az állattartó telepek védőtávolságát a lakó és intézményterületek telekhatárától kell biztosítani. A számszerű értékek az üzembe helyezési eljárást megelőzően kell megállapítani, az állatok száma, fajtája és a tartási technológia figyelembevételével. Egyéb rendelkezések 30.. (1) A létesítmények terepcsatlakozási magasságát a szabályozási tervlapon megadott útmagasságok figyelembe vételével kell megállapítani. (2) Építési tilalom áll fenn a közutak területbiztosítása érdekében a terven jelölt telkeken ill. telekrészeken. Az alábbi térképszelvények helyrajziszámain: 1. térképszelvény: 733/1,/2, 734, 735/1, ig hrsz. telkein. 2. térképszelvény: 580, 581, ig, 703, 704, 706, 707, 708, 3601, 3610/1 hrsz. telkein. 3. térképszelvény: 924, 925, 926, 936/1,/2, 937, 938, 939/1,/2, 941, 943, 981, 998, 1000, 1142/1, 1143/1,/2, 5151, 5152, 5153, 5154/2, ig, 5161, 5162, 5171, 5179, 5180, 5182, ig, ig, ig hrsz. telkein. 4. térképszelvény: 244, 289, 292, 293, 295/2, 435, 436, 458, 459, 460, 464, 465, 918, 946, 948, 953, 1008, 2314 hrsz. telkein. 5. térképszelvény: 3382, 3383, 3388, 3390/2,/5, 3391, 3392, 3393/1,/2,/3, 3394/1,/2, /7, 3394/2, 3395, 3396, 3398, 3426, 3427, 3428/2, 3428/4-/7-ig, 3428/10,/11,/13,/14,/15, 3449, 3450, 3453/1, 3456, 3457, 3459, 3466/2-/9-ig, 3478, 3481, 3482, 3489, 3490, 3491, 3510/1-/14-ig, 3410/16, ig, 3521, 3522, 3527, 3528, ig, 3817/1 hrsz. telkein. 6. térképszelvény: 3362/2, 3362/5,/7,/8,/9, /11-/15-ig, hrsz. telkein 7. térképszelvény: 1069, 1095, 1096/2, 1098/1, 1620 hrsz telkein. 8. térképszelvény: 36, 1553, 1554, 1555, 2207, 2520, 2522, 2761, 2763, 2764, 2765/2-/6 ig, 2774, 2775, 2777 hrsz telkein 9. térképszelvény: 2811, 2812, 2976, 3211, 3216, 3217/1,/2, 3218, 3219, 3220/1, 3221/2, 3222, 3223, 3324, 3325, 3326/2,/3,/4, ig, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3242/1,/2, 3243, 3244, 3245, 3318/3, 3335, 3341/1 hrsz. telkein. 11. térképszelvény: 2781, 2784/1,/2, 2785, 2786/2, 2789/2, 2790/2,/3, 2791/3, 2792, 2793, 2798/2, 2799/1, 2800/1, 2808/1 hrsz telkein (3) Az I. fokú tűzrendészeti Hatóság szükség esetén egyedi tűzvédelmi távolságot is meghatározhat.

23 (4) A tűzrendészeti oltóvíz biztosítása érdekében min. Ø100 mm átmérőjű vízvezetéket kell építeni a közterületen. Záró rendelkezések 31.. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben kell alkalmazni. Jánoshalma, szeptember 30. Czeller Zoltán sk. polgármester dr. Benda Dénes sk. címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, október 1. dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

24

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma,

Részletesebben

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Üllés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány Gátér Településrendezési terve GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány 2005. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Gátér Településrendezési terve

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ)

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2002.(IX.30.)Kt. rendelete a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) ZÁRADÉK Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Maglód,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. 21/2001. (07.16.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely, Ipoly utca és környéke helyi építési szabályzatáról. Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése, az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben