Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt."

Átírás

1 Tıkepiaci, tızsdei alapismeretek Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest,

2 Mirıl lesz szó? Tıkepiac mőködése és szereplıi Kereskedés a BÉT-en Befektetıi irányzatok 2

3 USD USD éves GDP ~ USD 3

4 Tıkepiac 4

5 A pénzügyi közvetítıi rendszer HITELPIAC TİKEPIACI V Á L L A L A T O K HITELEK FORRÁS BANKOK TİKEPIACI KÖZVETÍTİK TİZSDE BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK BETÉTEK RÉSZVÉNYEK KÖTVÉNYEK M E G T A K A R Í T Ó K 5

6 Elsıdleges és másodlagos piac Elsıdleges piac (Kibocsátás) A VÁLLALAT a kibocsátás révén forrást / tıkét tud bevonni. A hitelfelvétel alternatíváját jelenti. Célja a növekedés finanszírozása, illetve a meglévı tulajdonosok kilépése lehet. Azok a befektetık, akik lejegyzik a papírokat, tulajdonossá válnak az adott cégben. Másodlagos piac A BEFEKTETİK számára kínál lehetıséget, hogy az adott cég papírjaival kereskedjenek. A már meglévı TULAJDONOSOK számára lehetıséget nyújt a tulajdonosi körbıl való kilépésre. A papír piaci árfolyamának alakulása nincs közvetlen hatással a cégre, a mérlegtételeket nem befolyásolja. A piaci árfolyam alakulásának a cégre közvetett hatásai lehetnek: Piaci értékítélet a cég és a menedzsment teljesítményérıl Menedzsment ösztönzési rendszerek Saját részvények (piaci értékelés esetén) Felvásárlási szándéknak való kitettség 6

7 A tızsdei jelenlét elınyei kibocsátók számára Pénzügyi A növekedés finanszírozása, tıkebevonás Adókedvezmények és egyéb ösztönzı elemek kihasználása A finanszírozási költség csökkentése és a tıkeszerkezet megerısítése A tulajdonosi kör bıvítése Exit biztosítása a magánvállalkozások, speciálisan az erre érett hazai kkv-k számára (kockázatmegosztás) Akár jelentıs tulajdonosi részesedés tızsdei, széleskörő értékesítése (exit) mellett a kontroll megtartása Érdekeltségi rendszer Menedzsment ösztönzık: részvényopciók, kedvezményes részvényvásárlás Dolgozói részvényprogramok További okok Piaci ismertség, nagyobb publicitás, reklám Bizalom az üzleti kapcsolatokban Saját részvény fizetıeszközként való felhasználhatósága (pl.: M&A) Pénzügyi fegyelem kialakítása Az átláthatóság növelése A cég image-ének javítása A cég tıkepiaci megmérettetése (értékelés) 7

8 Van-e egyáltalán szükség megtakarításra - befektetésre? Infláció pénzünk vásárlóerejének folyamatos romlását okozza 1998 eleje óta az árak átlagosan több mint kétszeresükre emelkedtek Pénzünk befektetésével védekezhetünk az értékvesztéssel szemben Önálló jövedelemforrássá válhat, akár 8

9 Mindenki befektetı Közvetlenül Befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlán Nyugdíjpénztárak Magán Önkéntes Biztosítók Befektetési alapok Értékpapíralapok Ingatlanalapok 9

10 A tızsde szerepe Hatékony tıkeallokáció Gazdasági folyamatok átláthatóságának biztosítása Gazdasági tendenciák indikátora A tızsde ebben a rendszerben a tıkebevonás egyik legfontosabb színtere, ahol a keresleti és a kínálati oldal nyilvános és szabályozott keretek között találkozik egymással. 10

11 Tızsdeszövetségek Európában Nasdaq OMX Nemzeti szövetségek London Stock Exchange Group CEE Stock Exchange Group NYSE Euronext 11

12 A CEE Stock Exchange Group tagja Tények és számok a CEE Stock Exchange Group-ról Tagjai: Bécs Budapest Ljubljana Prága Kelet-Közép-Európa legnagyobb szereplıje: A kelet-közép-európai régió teljes piaci kapitalizációjának felét teszi ki A kelet-közép-európai régió teljes részvényforgalmának kétharmadát adja 12

13 A magyar tıkepiac szerkezete Felügyeleti szerv (PSZÁF) B e f e k t e t ı k BÉT szekciótagok Bankok ajánlatok Brókercégek BÉT szekciótagok Adatvendorok Információ értékesítés Budapesti Értéktızsde Kereskedési adatok ajánlatok Bankok Brókercégek KELER KSZF Kft. Központi Szerzıdı Fél - CCP KELER Elszámolás, Központi Értéktár B e f e k t e t ı k 13

14 Kereskedés a BÉT-en 14

15 Kereskedhetı termékek a BÉT-en Részvény Szekció Hitelpapír Szekció Származékos Szekció Áru Szekció Részvények Állampapírok Határidıs termékek Azonnali termékek Befektetési jegyek Jelzáloglevelek Opciós termékek Határidıs termékek ETF Vállalati kötvények Opciós termékek Strukturált termékek Egyéb termékek Kárpótlási jegyek 15

16 Alapvetı értékpapír típusok Részvény Tulajdonosi jogokat testesít meg Lejárata nincsen Árfolyamkockázat Hitelpapír Hitelviszonyt testesít meg Fix jövedelmet nyújt Lejáratig megtartva nincsen árfolyamkockázat Visszafizetési és kamatláb kockázat Befektetési jegyek A befektetési döntésünket szakemberekre bízzuk Rövid távú spekulációs célra nem alkalmas (szakértelem, diverzifikált portfolió, méretgazdaságosság / költséghatékonyság) Certifikátok Bank által kibocsátott értékpapír Szinte bármilyen likvid eszköz lehet alaptermék Lehet tıkeáttételes is, letéti követelmény nélkül 16

17 Milyen szolgáltatásokat nyújt egy befektetési szolgáltató? Megbízás felvétele és végrehajtása Saját számlás kereskedés Befektetési tanácsadás Portfoliókezelés 17

18 Tartós befektetési szerzıdés (TBSZ) januártól Magánszemélyek vonatkozásában Forintban denominált pénzügyi eszközre Adókulcs kedvezmény nélkül: 20% Hosszú távú befektetés ösztönzése 3 év után 10%-os adó 5 év után nincs adó Kedvezményes adó: befektetés hozama, kamat, realizált árfolyamnyereség, osztalék Minimális összeg: Ft Egy befektetési szolgáltatónál maximum két számla nyitható egy évben (betétszámla, értékpapírszámla) Portfolió bármikor átrendezhetı 18

19 Tartós befektetési szerzıdés (TBSZ) Győjtıév Feltöltési idıszak: a számlanyitástól az adóév végéig (dec. 31.) Pénzt befizetni, illetve utalni csak ekkor lehet A kedvezményes adózás már erre az idıszakra is vonatkozik 3 éves lekötési idıszak Pénzt befizetni már nem lehet Kedvezményes adózású kivétre még nincs lehetıség (20%- os adókulcs) 3 éves idıszak utolsó napja +2 éves lekötési idıszak +2 éves idıszak utolsó napja 3. év utolsó napja (dec. 31.) Lehetıség részkivétre 10%-os adókulcs mellett (befektetés hozama adózik) Ha nem szüntetjük meg, 2 évvel automatikusan meghosszabbodik Nincs lehetıség részkivétre, csak a szerzıdés megszüntetésével és 10%-os adókulcs mellett 5. év utolsó napja (dec. 31.) A keletkezett jövedelmek adókulcsa: 0% Hosszabbítható: a nyereség tıkésítésre kerül, a 20%- os, 10%-os, 0%-os adókulcsokat csak az ezt követı hozamokra kell alkalmazni 19

20 TBSZ a gyakorlatban Győjtıév: Befizetni csak ekkor lehet Számlanyitás minimum Ft Számlanyitás Részkivét lehetısége 10%-os adókulcs mellett Adómentesség %-os adó, mint a normál ép. számla esetén 10%-os adó Kifizetés, átvezetés, átutalás, transzferálás a számla megszüntetését jelenti. A megfelelı összeg és az értékpapírok átkerülnek normál számlára. 20 Forrás: Erste

21 Kereskedési módok Nyílt kikiáltásos, a múlt Elektronikus távkereskedés, a jelen 21

22 22 Nyílt kikiáltásos kereskedés

23 Ajánlatok Típusok: Limit ajánlat: Az ajánlatban megadott áron, illetve annál jobb áron teljesíthetı. Piaci ajánlat: A Részvény és a Hitelpapír Szekcióban ár megjelölése nélkül tett ajánlat. Kizárólag az Ajánlati Könyvben, az ajánlattétel idıpontjában legjobb árszinten teljesülhet, akár több kötésben is. Stop ajánlat: Feltételes ajánlat, amely az ajánlattevı beavatkozása nélkül, automatikusan akkor válik aktív limit / piaci ajánlattá, ha az ajánlatban megadott aktiválási áron (vagy annál jobb áron) ügylet jön létre. Fajták: RÉSZ ajánlat: Részletekben, akár kötésegységenként is, vagy a teljes ajánlati mennyiség igénybevételével teljesíthetı. MIND ajánlat: Csak az ajánlati mennyiség maradéktalan kielégítésével teljesíthetı. Minimális mennyiségő ajánlat: Csak az ajánlatban megadott minimális mennyiség maradéktalan kielégítésével teljesíthetı akár több ügyletkötésben. Idıbeli hatály: szakasz, most, nap, adott dátumig érvényes, visszavonásig érvényes 23

24 Limitrendszer Vételi ajánlati limit Bázisár Eladási ajánlati limit Ajánlati limit: Részvény és hitelpapír piacon a Tızsde által meghatározott napi ármozgás limit. +/-15%: A kategóriába tartozó, illetve BUX kosárba tartozó részvényekre; hitel típusú értékpapírokra +/-20%: B kategóriába tartozó részvényekre, befektetési jegyekre, kárpótlási jegyekre 24

25 Limitrendszer Vételi ajánlati limit Felfüggesztési limit Bázisár Felfüggesztési limit Eladási ajánlati limit Felfüggesztési (szüneteltetési) limit: Amennyiben az árfolyammozgás elér egy százalékosan meghatározott limitet, az érintett értékpapír kereskedése szüneteltetésre kerül. Ennek idıtartama 2-15 perc, a Levezetı határozza meg. +/-10%: valamennyi értékpapírra a részvénypiacon 25

26 Kereskedési idı a Részvény Szekcióban 8.30-tól ig A kereskedés négy szakaszra oszlik okt. 1-jétıl Egyensúlyi áras algoritmus keretében záróár Folyamatos ajánlatpárosítás Ajánlatgyőjtés Ajánlatgyőjtés Folyamatos ajánlatpárosítás / / Nyitó szakasz Szabad szakasz Záró Záróáras szakasz ker. szakasz 26

27 Klíring, elszámolás, garanciarendszer 27

28 Elszámolás menete: 3 különálló szolgáltatás Garanciavállalás CCP; Központi Szerzıdı Fél Klíring Elszámolás A KELER és a KELER KSZF végzi 28

29 A central counterparty Brókercég vevı Brókercég vevı Brókercég eladó Brókercég eladó Brókercég vevı Brókercég eladó 29

30 A central counterparty Brókercég vevı Brókercég vevı E L A D Ó Elszámolóház V E V İ Brókercég eladó Brókercég eladó Brókercég vevı Brókercég eladó 30

31 3 alapelv Multilaterális nettósítás Gördülı elv (minden nap van elszámolás) DVP delivery versus payment / szállítás fizetés ellenében Részvény Szekció T. T+1. T+2. T+3. T+4. T+5. Hitelpapír Szekció T. T+1. T+2. T+3. T+4. T+5. 31

32 Részvények osztalékfizetése Osztalékra jogosult, aki a részvényt az osztalék kifizetését megelızı 5. napon birtokolja (munkanapok), ekkor vágják le az osztalékszelvényeket Osztalékfizetés szempontjából kizárólag ez a szelvényvágási nap releváns A KELER T+3 elszámolási ciklusa miatt a részvényeket 3 nappal az osztalék fordulónap elıtt kell megvásárolni, hogy a fordulónapon a birtokunkban legyenek A részvény árfolyama az osztalék fordulónap utáni elsı kereskedési napon (ex-dividend day) az osztalékkal megegyezı mértékben esik E-8 E-7 E-6 E-5 E-4 E-3 E-2 E-1 E nap T+1 T+2 Osztalék fordulónap Részvényvásárlás Exdividend day Osztalék kifizetése KELER elszámolási ciklus T+3 nap Osztalékfizetés elıtt 5 munkanap 32

33 Példa osztalékfizetésre Magyar Telekom Osztalékfizetés napja: május 7. Osztalék mértéke: 74 Ft Záróár: 584 Ft Záróár: 515 Ft 69 forintos csökkenés; a piac beárazta az osztalékfizetést E E-7 E E-5 E-4 E-3 E-2 E E nap T+1 T+2 Osztalék fordulónap Részvényvásárlás Exdividend day Osztalék kifizetése KELER elszámolási ciklus T+3 nap Osztalékfizetés elıtt 5 munkanap 33

34 Mi mozgatja az árfolyamokat? 34

35 A kereslet és kínálat találkozása a központi ajánlati könyvben 35

36 Példa ügyletkötésre azonnali piacon Ajánlati könyv Vételi mennyiség Beteszünk egy új vételi LIMIT ajánlatot Árszintek Eladási mennyiség

37 Példa ügyletkötésre azonnali piacon Ajánlati könyv Vételi mennyiség Árszintek Eladási mennyiség Valaki betesz egy eladási LIMIT ajánlatot 37

38 Példa ügyletkötésre azonnali piacon Ajánlati könyv Vételi mennyiség Árszintek Eladási mennyiség Ügyletkötés 38

39 Példa ügyletkötésre azonnali piacon Ajánlati könyv Vételi mennyiség Árszintek Eladási mennyiség db Ft-on lekötıdött, db bennmarad 39

40 Példa ügyletkötésre azonnali piacon Ajánlati könyv Vételi mennyiség Beteszünk egy vételi PIACI ajánlatot Árszintek Eladási mennyiség LEGJOBB ÁRSZINT

41 Példa ügyletkötésre azonnali piacon Ajánlati könyv Vételi mennyiség Ügyletkötés Árszintek Eladási mennyiség

42 Példa ügyletkötésre azonnali piacon Ajánlati könyv Vételi mennyiség db 5010 Ft-on lekötıdött, db törlıdik Árszintek Eladási mennyiség

43 Példa ügyletkötésre azonnali piacon Ajánlati könyv Vételi mennyiség db 5010 Ft-on lekötıdött, db törlıdik Árszintek Eladási mennyiség

44 Befektetıi irányzatok Hatékony piac elmélete (bolyongás) Index követés Gyengén hatékony piacok Fundamentális elemzés Viselkedési pénzügyek, irracionalitás Technikai elemzés 44

45 Piackövetés Mi is az az index? Rába Otp MTelekom Mol Richter Fotex Otp Mol MTelekom Richter Fotex Rába 45

46 Nincsen piac index nélkül ISEQ FTSE CAC40 SMI DAX MIB PX15 ATX SBI2 0 WIG SAX BUX BET SOFIX IBEX35 ATHE X20 46

47 Légvárak és buborékok Néhány híresebb légvár: Tulipánhagyma ırület Hollandiában.com, stb. Olajlufi Ingatlan buborék A részvényárak alakulását esetenként pusztán a befektetıi hangulatváltozásokkal, a tömegpszichológiával lehet magyarázni. A befektetık légvárakat építenek. Akkor alakul ki, ha a piac szereplıi arra számítanak, hogy az ár belsı értéktıl való távolodása még tovább tart, azaz az áremelkedés (illetve árcsökkenés) minden fundamentális hatás nélkül tovább folytatódik. A buborékot nem könnyő egyértelmően beazonosítani, még utólag sem. 47

48 Internet buborék 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% Forrás: Reuters Nasdaq DJIA

49 A szépségverseny hasonlat Forrás:www.missworld.com 49

50 Az árfolyamok viselkedése a kutyát sétáltató emberhez hasonlít. A kutya össze-vissza rohangál gazdája körül séta közben. Néha elıre szalad, néha pedig lemarad. De alapvetıen követi gazdáját. Így van ez a részvények esetében is. Az árfolyamok néha meglódulnak, máskor pedig zuhannak, de alapvetıen a cég valódi teljesítménye körül mozognak. (André Kosztolany) 50

51 Mi mozgatja a befektetıket? Kapzsiság Félelem 51

52 Kockázat és hozam Minden befektetınek két kérdésre kell választ adnia mielıtt befektetne: Mekkora kockázatot hajlandó vállalni? Milyen idıtávban gondolkozik? A pénzügyi piacok alaptörvénye: A nagyobb hozamokhoz nagyobb kockázatok is kapcsolódnak. 52

53 Diverzifikáció Kockázat Diverzifikálható kockázat (egyedi), diverzifikációval eltőntethetı Nem diverzifikálható kockázat (szisztematikus / piaci) Eszközök száma a portfolióban 53

54 Idıtáv és kockázat Kockázat Részvények Magas Számottevı Kötvény (hosszú lejárat) Vegyes (részvény -kötvény) Mérsékelt Kötvény (rövid lejárat) Nagyon alacsony Pénzpiaci Ajánlott min. befektetési idıtáv (év) 54

55 Vesztes tozsdézok kézikönyve Mikor azt számítgatod, mekkora hozamot vársz befektetésre szánt pénzedbıl, jó elıre döntsd el, hogy mit akarsz: jól enni, vagy jól aludni (J. Kenfield Morley) Befektet Befektetési Befektet Befektet si si tan tanácsot tan tan adok adok adok adok étel telért 55

56 Tızsdebabonák 56

57 Tızsdebabonák Január effektus: Lényege, hogy az év elején az év többi hónapának átlagához képest látványosan magasabbak a hozamok. Portfolió átrendezések Év eleji általános optimizmus Sell in May and go away : Nyáron a brókerek szabadságukat töltik, így a piac nem mozog. Csak azok adják el részvényeiket, akiknek pénzre van szükségük. Mikulás rali: A részvényárak emelkedése december második felében. Általában az új év elıtti utolsó héten a legerısebb. Egyértelmően szoros kapcsolatban áll a január effektussal. Mark Twain hatás: Az íróról elnevezett hatás arra a jelenségre utal, hogy októberben átlagosan mindig rosszabbul teljesítenek a piacok, mint a többi hónapban. Az elnevezés Twain egyik híres mondásából ered: Október. Egyike azon hónapoknak, amikor különösen veszélyes tızsdézni. A többi ilyen hónap január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, november és december. Szoknyahossz? 57

58 Köszönöm a figyelmet! Információs kék szám:

A Tızsde és ami mögötte van Kádár Kristóf

A Tızsde és ami mögötte van Kádár Kristóf A Tızsde és ami mögötte van Kádár Kristóf Szolnok, 2009.11.24. A szövetségesek megnyerték ugyan a waterlooi csatát, de igazából Rotschild nyerte meg. 2 62.000.000.000. USD 11.000.000.000. USD 2008. éves

Részletesebben

Tızsdei kereskedés és ami mögötte van

Tızsdei kereskedés és ami mögötte van Tızsdei kereskedés és ami mögötte van Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Szolnok, 2009.03.11. Mirıl lesz szó? Értékpapírok Kereskedés a BÉT-en Befektetési döntések Hitelpiaci válság 62.000.000.000.

Részletesebben

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon

Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Prompt részvénypiac Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Megértsük a prompt részvénypiac működését, és képesek legyünk önállóan kereskedni a piacon Mi a tőzsde? Miből lesz a tőzsdén

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita 13.04.2011 A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosi szerkezete A BÉT tulajdonosai MNB 6,95% KBC Securities 5,19% Concorde 4,17% Österreichische Kontrollbank AG 18,35%

Részletesebben

A MiFiD és a tőkepiac működése

A MiFiD és a tőkepiac működése A MiFiD és a tőkepiac működése Az EU-s direktíva relevanciája a magyar tőkepiac működésében Laczkó Tihamér Assistant ECON Mi is az a tőzsde? Szervezett piac, mely koncentrálja mind a keresletet, mind a

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA

HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági Pénzügyi Menedzsment szakirány HOGYAN KÉSZÜL? CERTIFIKÁTOK BEMUTATÁSA Készítette: Farkas

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Tőzsde fogalma. Homogén tömegáruk szervezett, koncentrált piaca. A tõzsde fajtái. Értéktõzsde. Árutõzsde. Általános árutõzsde. Speciális árutõzsde

Tőzsde fogalma. Homogén tömegáruk szervezett, koncentrált piaca. A tõzsde fajtái. Értéktõzsde. Árutõzsde. Általános árutõzsde. Speciális árutõzsde Tőzsde fogalma Homogén tömegáruk szervezett, koncentrált piaca A tõzsde fajtái Árutõzsde Értéktõzsde Általános árutõzsde Speciális árutõzsde Általános értéktõzsde Speciális értéktõzsde Meghatározott árucsoport

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

Értékpapírokkal kapcsolatos alapismeretek

Értékpapírokkal kapcsolatos alapismeretek Értékpapírokkal kapcsolatos alapismeretek Értékpapír definíció jogi szempontból: olyan okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy testesíti meg, hogy azt a papír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani,

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma A tőzsde különlegesen szervezett, koncentrált piac, ahol tömegáruk kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. Homogén tömegáruk

Részletesebben

A diplomadolgozat címe: Piacelemzés számítás és/vagy spekuláció? 1. A koncentrált piacok fejlıdésének és jelentıségének történeti bemutatása

A diplomadolgozat címe: Piacelemzés számítás és/vagy spekuláció? 1. A koncentrált piacok fejlıdésének és jelentıségének történeti bemutatása Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügytan-Számvitel Intézet DIPLOMAMUNKA FELADAT A diplomadolgozat készítıjének neve: Süge Csongor A diplomadolgozat címe: Piacelemzés számítás és/vagy

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI KBC EQUITAS A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI Tőzsdei oktatóanyag a KBC Equitas ügyfelei részére A kézirat zárása: 2014.07.03. Tartalom Bevezető... 1 1. Ismerkedés a tőzsdével... 3 1.1. A tőzsde... 4 1.2. A

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó: BNP PARIBAS

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT 2013. JANUÁR 7. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési Szabályzat Tartalom Fogalom magyarázat... 3 Összefoglaló... 6 A Vagyonkezelő befektetési politikája...

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben