PÉNZ, DE HONNAN? KONFERENCIASOROZAT INDUL A START ZRT. RÉSZVÉTELÉVEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZ, DE HONNAN? KONFERENCIASOROZAT INDUL A START ZRT. RÉSZVÉTELÉVEL"

Átírás

1

2 PÉNZ, DE HONNAN? KONFERENCIASOROZAT INDUL A START ZRT. RÉSZVÉTELÉVEL Újraindult a Piac & Profit Konferenciaközpont ingyenes konferenciasorozata a mikro- kisés középvállalkozások számára rendezett Pénz, de honnan?, melynek előadóihoz az idei évben a Start Garancia Zrt. is csatlakozott. A konferenciasorozat tavaly 14 helyszínen került megrendezésre és a résztvevők száma több mint főt tett ki, akik többsége kkv-k képviseletében volt jelen. Az előadássorozat akkori tematikája a hatékony pénzgazdálkodás köré szerveződött. A 2012-es év részvételi sikereire alapozva a Piac & Profit Pénz, de honnan? elnevezésű konferenciája az idén Pénzek a régióban címmel, a as EU-s költségvetési ciklust a fókuszba helyezve a régiók fejlesztési lehetőségéivel foglalkozik. A workshopon ismételten a mikro-, kis- és középvállalkozások kerülnek megszólításra, akik számára a rendezvénysorozat megkísérli részletesen bemutatni a rendelkezésre álló regionális fejlesztési, befektetési és finanszírozási forrásokat, pályázati lehetőségeket, valamint azok igénybevételének feltételeit. A kkv-k képviselői az előadásokból megtudhatják honnan és hogyan szerezhetnek kedvezményesen pénzügyi forrásokat és milyen hatékony eszközöket használhatnak vállalkozásuk fejlesztéséhez, bővítéséhez. Az előadássorozaton résztvevő nívós előadói gárdához (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, MAG Zrt,, Regionális Fejlesztési Holding, RFH Nonprofit Zrt., Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt., OTP Bank Nyrt., Unio Tender Európa Kft., PayU Hungary, KAVOSZ Zrt., Opten Informatikai Kft., Privátbankár.hu Kft.) az idén a Start Zrt. is csatlakozott, azzal a céllal, hogy megismertesse a vállalkozókkal pályázati garancia termékét, amely a támogatások lehíváshoz használható fel, megkönnyítve a társaságok számára a pályázati pénzekhez való hozzájutást. Az előadásokon túlmenően az előadók a roadshow minden állomásán a konferencia szüneteiben konzultációs lehetőséget is kínálnak, így a rendezvényeken a konferencia résztvevői személyre szabott tanácsokat kaphatnak vállalkozásuk hatékony forrásszerzéséhez. A konferenciasorozat első rendezvényére február 7-én került sor Budapesten, mely az év első felében további hat vidéki városban (Pécs, Salgótarján, Szeged, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Szombathely) is megrendezésre kerül. A konferenciasorozat előadásainak időpontjai a Piac és Profit honlapján (http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont) tekinthetők meg. A konferencián a mikro-, kis- és középvállalkozások részére a részvétel regisztrációhoz kötötten ingyenes. Regisztrálni szintén a Piac és Profit honlapján lehet. A Pénz, de honnan? című előadássorozatról további felvilágosítás és információ kapható az 1/ es telefonszámon, valamint a címen.

3 GARANCIASZERVEZETEK SZEREPE A VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN Mivel a KKV-k kiemelkedő szerepet töltenek be az európai gazdaságban és a számukra szükséges forráshoz (hitel, pályázati támogatás, tőkebefektetés) való hozzáférésnek egyre jelentősebb akadályai vannak, szinte minden EU tagállamban, így Magyarországon is, a pénzügyi válság következményeként felértékelődött a már évtizedek óta működő garanciaszervezetek jelentősége. A garanciaszervezetek a kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának elősegítését szolgálják kezességvállalás által. A kezességvállalással a garanciaszervezet kötelezi magát arra, hogy az adós vagy kötelezett (hitelfelvevő, pályázati támogatást elnyert társaság, befektetést fogadó társaság) helyett fizet a forrást nyújtónak (banknak, befektetőnek), ha a kötelezett nem tesz eleget fizetési vagy egyéb kötelezettségének. Kezességet vállalnak tőkebefektetésekhez, vissza nem térítendő támogatásokhoz, hitelhez, bankgaranciához, lízing- és faktoring ügyletekhez. A kezességvállalás lehetővé teszi, hogy olyan életképes üzleti tervvel rendelkező kis- és középvállalkozások is forráshoz jussanak, akiknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, ezért hitelezésük, támogatásuk túlzottan kockázatosnak minősül. A garanciaszervezetek általában országos, regionális vagy helyi non-profit szervezetként működnek. Négy fő garanciaszervezet típust különböztethetünk meg: garancia szövetkezeteket, magán garancia szervezeteket, állami garancia programokat, valamint PPP kezdeményezéseket. Az, hogy melyik országban, mely típusok a dominánsabbak általában tükrözi az adott ország gazdasági és jogi környezetét. 1., A garanciaszövetkezeti rendszer lényege, hogy a belépő vállalkozások az általuk befizetett tagi hozzájárulásból képződő közös vagyonnal egymásért vállalnak felelősséget, így a szolgáltatások igénybevételéhez a szövetkezet tagjává kell válniuk. A garanciaszövetkezet tagjai szavazati joggal rendelkeznek és részt vesznek a szervezet közgyűlésének és igazgatótanácsának megválasztásában. A garanciaszövetkezeteket általában vállalkozók vezetik, melyek a KKV-k jellegzetességeit és perspektíváit is érvényesíteni tudják a kockázatelemzési folyamatban. Hazánkban a garanciaszövetkezeti rendszer gyakorlatba ültetésére az Unió Garancia Szövetkezet szolgáltat példát. 2., A privát garanciaszervezetek a magánszektor képviselőinek kezdeményezéseként alakulnak meg (kereskedelmi kamarák, banki szervezetek). Általában részvénytársasági, alapítványi vagy más formában működnek és a szavatoló tőkét a részvényesek hozzájárulásaiból fedezik. Privát garanciaszervezetek közé tartozik a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (MVA), mely a Start Garancia Alapot kezeli és viszontgaranciát nyújt a Start Zrt. által vállalt garanciák kapcsán. Továbbá privát garancia szervezetnek tekinthető az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány is. 3., Egyes országokban állami garanciaszervezeteket hoztak létre. Ezek általában jogilag független szervezetek, különböző státussal rendelkezhetnek (fejlesztési bank, fejlesztési alap) és teljes mértékben állami forrásból finanszírozottak. Az állami garanciaszervezetek az állam KKV politikájának egyik eszközeként szolgálnak, közvetlen garanciát nyújtanak a KKV-knak, vagy viszontgaranciát

4 magán garanciaszervezeteknek. Ilyen szervezet Magyarországon a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., mely európai uniós visszatérítendő forrást használ fel garanciavállalási tevékenységéhez. 4., Fentiek mellett megjelennek PPP konstrukcióban alapított garanciaszervezetek is. Ezekben rendszerint az állam kisebbségi tulajdonnal bír. Ilyen tulajdonosi szerkezettel rendelkezik a Start Garancia Zrt.(51% MVA, 49% MFB Invest Zrt.), de a privát garanciaszervezetek és a PPP konstrukcióra jellemzően működik a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. is. Jogi státuszuktól függetlenül, a garanciaszervezetek a legtöbb esetben pénzügyi közvetítői engedéllyel rendelkeznek. Magyarországon a garanciaszervezetek a PSZÁF engedélyével és felügyelete alatt működnek. Magyarországi garanciaszervezetek A legnagyobb portfolióval rendelkező magyarországi garanciaszervezet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., melyet 1992-ben alapított a magyar állam és a jelentősebb hazai kereskedelmi bankok. Az állami többségi tulajdonú vállalat a hazai hitelgarancia szerződésállománynak több mint 81%-át tudhatja magáénak. A Garantiqa hitelhez, bankgaranciához, lízing- és faktoring ügyletekhez vállal kezességet, melyek mögött általában 85%-os állami viszontgarancia áll. A 2007-ben alakult, 100%-ban állami tulajdonú Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., több gazdaságélénkítő programja között, fő tevékenységeként a kezességvállalást jelöli meg. A társaság viszontgarancia programja mellett (mely által 85%-os viszontgaranciát nyújt garanciapartnerei számára) közvetlen hitelgaranciát is vállal a vele szerződött pénzintézetek által nyújtott hitelekhez. A garanciaprogramokon kívül az MV Zrt. olyan programokon keresztül is segíti a hazai kkv-kat a teljesség igénye nélkül - mint az Új Széchenyi Hitel-, Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel-, illetve Új Széchenyi Kockázati Tőke Programok. Az MV Zrt. által menedzselt programok mögött 85%-ban a mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források (JEREMIE) és 15%-ban hazai források állnak. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mezőgazdasági területen működő vagy tevékenységük alapján a vidéki térséghez kapcsolódó mikro, kis - és középvállalkozók hiteleihez vállal készfizető kezességet. Az Alapítványt 1991-ben hozta létre a Vidékfejlesztési Minisztérium jogelődje és öt pénzintézet. A szervezet a hazai hitelgaranciák közel 17%-át tudhatja portfoliójában, melyek fedezetét a magyar állam 85%-os viszontgaranciája biztosítja. A 2006-ban alapított Start Garancia Zrt. pénzügyi termékeket kínál, melyek a magyarországi kis- és középvállalkozások fejlesztési tőkéhez, vissza nem térítendő Európai Uniós és hazai támogatáshoz és beruházási hitelhez jutását segítik elő. A Start Zrt. kezességvállalásainak teljesítését a 7,8 milliárd forint értékű Start Garancia Alap biztosítja, mely a társaság fő tulajdonosának, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak a kezelésében van. A Start Garancia Zrt. szerződésállományának értéke 2012 végén megközelítette a 9 milliárd Ft-ot, melynek 84%-át pályázati támogatásokhoz, 14%-át hitelekhez és 2%-át egyedi tőkebefektetésekhez vállalt. A Start Zrt. az egyetlen olyan garanciaszervezet mely a KKV-k finanszírozásának mindhárom lehetőségéhez (hitel, tőke, támogatás) vállal kezességet. Továbbá megemlíthetjük az Unió Garancia Szövetkezetet, mely 2007 óta működik, azzal a céllal, hogy pályázati- és hitelgaranciát biztosítson a szövetkezet tagjai számára a szervezet közös vagyonának terhére.

5 A garanciát sok esetben leegyszerűsítve egyfajta biztosításként értelmezik. Az alábbi táblázat mutatja be a garanciavállalás és a biztosítás közötti lényeges különbségeket. Különbség a garanciavállalás és a biztosítás között Garanciavállalás Háromoldalú megállapodás A kezességvállalási ügyletnek három szereplője van. A garantőr ígéretet tesz arra, hogy teljesít a kedvezményezett felé abban az esetben, ha a kötelezett nem teljesíti a kezesi megállapodás alapjául szolgáló kedvezményezett és kötelezett közötti megállapodásban foglaltakat. A veszteségek nincsenek beleszámítva a garanciadíjba Bár némi veszteség (lehívás) mindig keletkezik, a garanciadíj mértéke nem biztosítja az esetleges lehívásból eredő költségek fedezetét. Ezért a kezességet vállaló társaság csak olyan ügylethez vállal garanciát, melyet a saját kockázatelemzése alapján indokoltnak lát. A garancia kifizetéséből fakadó veszteség megtérülhet A kezesi megállapodás vagy kötelezvény egy hitelnek is tekinthető. A garantőr hitelt nyújt a kötelezettnek. Ha lehívásra kerül sor és a garantőr kifizeti a kedvezményezettet, az összeget megpróbálja behajtani a kötelezettől. A garanciadíj a kezes költségeit fedezi A garanciadíj lényegében egy szolgáltatási díj, melyet a garantőr azért számol fel, mert elemzései során kiszűri a nem garantálható ügyleteket és ügyfeleket, valamint megköti a kezesi megállapodást és kiállítja a kezesi kötelezvényt. A garanciavállalás egy szelektíven nyújtott szolgáltatás A garantőr szervezet alkalmazottai kockázatelemzők, kiknek célja, hogy a társaság elkerülje a túlságosan kockázatos ügyleteket. Biztosítás Kétoldalú megállapodás A biztosítási megállapodásnak két szereplője van. A biztosító társaság ígéretet tesz arra, hogy közvetlenül teljesít a biztosítottnak a biztosítási szerződésben meghatározott esemény beálltakor. A biztosítási díjak megállapításakor a veszteségekkel is számolnak A biztosítási díjak megállapításakor mindig figyelembe veszik a várható kifizetésekből adódó költségeket (adott ügylet kockázatát) és a díjbevételekből tartalékot képeznek azok fedezetére. A biztosítás esetén a kifizetésből adódó veszteség nem térül meg Amikor a biztosítótársaság fizet, nem várja el, hogy a biztosított visszafizesse az összeget. A biztosítás díja a biztosító költségeit és jövőbeli veszteségeit fedezi A biztosításdíjakból a biztosító fedezi a működési költségeit és a várható veszteségeket is. Ha egy biztosító társaság egy biztosítási osztály (fajta) esetében elegendő átlagos kockázatúnak tekinthető kockázatot vállal be, akkor mindig elegendő forrással fog rendelkezni, hogy fedezze a működési költségeit és a kifizetésekből származó veszteségeket. A biztosító társaságok lehetőleg minél több biztosítást nyújtanak A biztosító társaság a lehető legkülönfélébb típusú és kockázatú ügyletekhez nyújt biztosítást a megfelelő díjért cserébe. A biztosító társaság üzletpolitikája a nagy volument helyezi előtérbe, melyből fedezni tudja a kiugró kockázatokat.

6 MIT TEGYÜNK, HOGY A KÖNNYEN JÖTT PÉNZ NE TÁVOZZON KÖNNYEN? Minden harmadik kockázati tőkebefektetésnek bukás a vége tartja a hüvelykujj szabály a befektetői iparágban. Az üzleti környezetből adódó kihívások amúgy is megtizedelik a beruházási vagy fejlesztési jellegű projekteket, vannak azonban olyan hibák, amelyek kedvező piaci környezetben is súlyos problémákat okozhatnak. Eddigi tapasztalataink, illetve korábbi élményeink alapján elmondhatjuk, hogy számos okból meghiúsulhat egy jól induló közös projekt, érdemes tehát induláskor körültekintőnek lenni bizonyos kérdésekben. Magánemberként is komoly kihívás azt a helyzetet lélektanilag kezelni, ha hirtelen jelentős összegű pénzre teszünk szert. Egy vállalkozásnál ugyanez a helyzet, elbizonytalanítja a cégvezetőt, hogy melyik álmát váltsa valóra, és könnyen hozhat rossz döntést. Ám ezen kívül is számos mód van arra, hogy elillanjon a friss tőke, még akkor is, ha jóhiszeműen állapodtak meg egymással a felek, és nem hiányzik az elkötelezettség és a céltudatosság sem. Egy projekt jövője a befektetett tőke hasznosulásától függ, ezért nem szabad hagyni, hogy a betett tőke azonnal kiáramoljon készpénzben, vagy rövid idő alatt elcsorogjon nem termelő kiadásokra. A pénzelcsorgás veszélye akkor áll fenn, ha csak a tőkebefektetés után derül ki, hogy éppen lejár az a tagi kölcsön, amelyet a vállalkozás tulajdonosa adott a cégének, s a visszafizetésre nincs más forrás, mint a betett tőke. Előfordulhat olyan eset is, hogy az egyik tulajdonos részvényhányadának csökkentéséhez kapcsolódó sajátrészvényvásárlásra kell elkölteni a befektetett tőke javát. Hasonlóan végzetes hiba lehet, ha a betett tőke bankhitel-tartozások visszafizetésére megy el. Ezek az események elvileg előre láthatóak egy társaság életében, de ha a kockázati tőkés és a vállalkozás között ezt nem tisztázzák előre, akkor a pénz nem válik működő tőkévé. Résen kell lenni az utazási, konferencia-, kiállítási és egyéb marketing jellegű költségek meghatározásánál. Egyrészt érdemes előre meghatározni a költségvetésben az ilyen jellegű kiadások arányát, másrészt célfüggvényt kell melléjük tenni: csak úgy költhető el rájuk a pénz, ha mérhető a kiadások árbevétel- emelő és hatékonyságjavító hatása, lehetőleg már középtávú eredményekkel. Gondosan számba kell venni egy tőkebefektetési döntés előtt az erőforrásokat is, például azt, hogy a cég tulajdonosa tud-e saját forrást mozgósítani veszélyhelyzetben. Az nem elég, ha a cégbeli társ hozományként egy nyertes pályázatot visz be a házasságba, bár sokszor előfordul, hogy a tőkét remélő vállalkozók egy megnyert pályázathoz a saját erőt a kockázati tőkebefektetőtől remélik. Van azonban arra példa, hogy az így elinduló projekt finanszírozási tartalék hiányában megbukik, s a kockázati tőkés is elveszti pénzét. Ritka a 100 százalékra teljesülő projekt, a hiánytalanul lehívható támogatás, és a pénz beérkezése is csúszhat. Ezért tartalékot mindenképpen be kell tervezni, ha másért nem, hát a cash-flow fenntartása érdekében. Mekkora tartalék kell? A tapasztalatok szerint ideális, ha egy cégtulajdonos veszély esetén képes a befektetett tőke 25 százalékának megfelelő összeget biztosítani, például tagi kölcsönként.

7 A MENEDZSMENT KÉPESSÉGEI A KOCKÁZATI TŐKÉSNEK IS KULCSFONTOSSÁGÚAK Legyen bármilyen jó is az üzleti elképzelés, döntő fontosságú, hogy azt milyen úton, milyen képzettséggel, és a kihívásokra milyen módon reagálva viszi végig egy kisvállalat menedzsmentje. Sok vállalkozó hivatkozik a kiszámíthatatlan piaci folyamatokra, a múltban kitűzött célok gyors elavulására, megvalósíthatatlanságára. Ennek ellenére fontos, hogy minden vállalkozásnak legyen saját jövőképe. Persze formálisan üzleti tervet sok pályázathoz, finanszírozási ügylethez kell készíteni, ami esetleg technikai kérdésnek tűnik, de nem az! Mi, a Széchenyi Tőkealap-kezelőnél azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb vállalkozásnál igen komoly problémát okoz, ha ezt nem pusztán papíron kell legyártani, hanem részleteiben, okokozati összefüggésben be kell mutatni egy olyan pályát, amit amúgy a cég vállalhatónak tart. Kell, hogy legyen egy legalább 5 éves üzleti terv, benne a fejlesztési és finanszírozási tervekkel, a humánerőforrásra vonatkozó elképzelésekkel, és a termékek gyártását és piacra juttatását övező jogi, vagy akár szabadalmi dokumentációval. Ehhez a hazai vállalkozástámogatói intézmények már sokféle szolgáltatással tudnak segítségként felsorakozni. A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. például nem csak tőkebefektető, hanem komplex vállalkozásfinanszírozási szemlélete miatt egyéb források bevonását is megvizsgálja. Számos olyan iparág van, ahol kisebb súllyal esik latba egy vállalkozás sikerességében a technológiai környezet, vagy a tőkeellátottság, sokkal inkább számít az, hogy milyen üzleti modell mentén tevékenykedik, és azt milyen vezetéssel hajtja végre. Egyes multinacionális cégeknél a beszállítók körébe való bekerülésre sok alkalmas vállalkozás áll sorba, amelyek valamennyien magas színvonalon, jó minőségben gyártanak, ugyanakkor a kiválasztottak között menedzsmentképességekben plusz tényezőket fedezhetünk fel. A szakképzett munkaerő folyamatos utánpótlásának biztosítása, a financiális kihívások kezelése, a partnerekkel való gördülékeny kapcsolattartás során a bizalom felépítése, mind nehezen számszerűsíthető tulajdonságok. Ám mégis ezek azok a képességek, amelyek versenyelőnyt biztosítanak, és azt a kicsi pluszt adják, amivel az ember elnyer, vagy nem nyer el olykor milliárdos megbízásokat. Ezekhez nemzetközi gyakorlat, magas szintű nyelvismeret, korábbi vállalatoknál szerzett tapasztalatok, és jó elemzői, rendszerezői képesség is kell. Van, akiben mindez intuitíve megvan, vannak született menedzserek, ám ez annyira ritka, hogy nem szabad erre apellálni, túlbecsülni képességeinket. Ráadásul ezeknek a képességeknek a megléte nemcsak megbízások elnyerésében, hanem a kockázati tőke bevonásához is elengedhetetlen. Az első döntési pont, hogy meg legyen a befektető arról győződve, hogy az a tulajdonos vagy menedzser, akivel üzleti kapcsolatba akar lépni, az számára megbízható partner, és lát-e benne annyi spirituszt, hogy ő egy fejlődőképes vállalatot vezessen.

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HITELEZÉSE Készítette: Tóth Martina Zsanett Budapest,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ Mindazok, akik az elmúlt években aktívan kutatták a fejlesztési célú tőkebevonási lehetőségeket, biztosan találkoztak az Európai Unió által finanszírozott JEREMIE program keretrendszerével

Részletesebben

Idén is vállal garanciát a Nemzetgazdasági Minisztérium munkahelyteremtő beruházási támogatásaihoz a Start Garancia Zrt.

Idén is vállal garanciát a Nemzetgazdasági Minisztérium munkahelyteremtő beruházási támogatásaihoz a Start Garancia Zrt. Idén is vállal garanciát a Nemzetgazdasági Minisztérium munkahelyteremtő beruházási támogatásaihoz a Start Garancia Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által, mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 4. füzet VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS Vállalkozás finanszírozás 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek?

Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek? Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek? A Start Zrt. górcső alá vette a 2007-2013-as pályázati ciklus első hat évének projektjeit, amelyekre vonatkozóan a Start Zrt.

Részletesebben

Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez

Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez című műhelymunka előkészítő kutatásának összefoglaló kiadványa

Részletesebben

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Magyarország a mezõgazdaság és az élelmiszeripar szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, s ezt kihasználva az itt élõ kreatív,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

2010. szeptemberi hírek

2010. szeptemberi hírek 2010. szeptemberi hírek Zárás előtt a sztárpályázat Áttörés a keretprogramnál Megkönnyítené a kormány a kkv-k részvételét az uniós Jeremie programban 100 milliót is kaphatnak Kevesebb pályázathoz több

Részletesebben

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS Segítség vállalkozásod felépítéséhez Bízz az álmaidban, és mi segítünk megvalósítani azokat, hogy Te is Magyarország sikeres fiatalja, elismert vállalkozóinak egyike lehessél!

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

A beruházási terv Kérdések és válaszok

A beruházási terv Kérdések és válaszok A beruházási terv Kérdések és válaszok Q & A Tartalom 1. Miért új és miben különbözik a beruházások e megközelítése?... 3 2. Miért van szükség az új Európai Stratégiai Beruházási Alapra (ESBA)?... 3 3.

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

A Start Zrt. és a Széchenyi Tőkebefektetési

A Start Zrt. és a Széchenyi Tőkebefektetési Tisztelt Olvasónk! A Start Garancia Zrt. 2007 márciusában határozta el, hogy havi rendszerességgel megjelenő elektronikus hírlevelet indít. A Start Zrt. célja az volt, hogy folyamatosan tájékoztassa a

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az állam hitelezésben betöltött katalizátor szerepe jellemzően kamattámogatás és/vagy kezességvállalás formájában mutatkozik meg.

BEVEZETÉS. Az állam hitelezésben betöltött katalizátor szerepe jellemzően kamattámogatás és/vagy kezességvállalás formájában mutatkozik meg. 1 BEVEZETÉS Mottó: A mezei gazdaságot minden időben törekedett a józan kormány előmozditni s a legfényesb hivatalbeliek se szégyenlettek azzal foglalatoskodni, (Széchenyi, 1830: 76. o.). A mezőgazdaság

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben