LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Szereplőcsere, szereplőkivonás - Ügyféltájékoztató Érvényes: január 28-tól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Szereplőcsere, szereplőkivonás - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól"

Átírás

1 LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Szereplőcsere, szereplőkivonás - Ügyféltájékoztató Érvényes: január 28-tól Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk Önnek nyújtani arra az esetre, ha meglévő jelzáloghitelének futamideje alatt a kötelembe bevont személy(ek) körével kapcsolatban változást szeretne kezdeményezni: szereplőt szeretne cserélni vagy kivonni. A tájékoztatás nem teljes körű, így kérjük, ha bármilyen kérdése van, melyre nem találja meg tájékoztatónkban a választ, keresse bizalommal kollégáinkat bankfiókjainkban vagy telefonon a (+36-1) es telefonszámon. Szereplőcsere, szereplőbevonás- és kiengedés az alábbi esetekben kezdeményezhető: - Tulajdonjog átruházás, tulajdoni hányad változás (ajándékozás, adásvétel, vagyonközösség megszüntetése, vagyonközösség alapítása) - Új szereplő bevonása (új adós/zálogkötelezett bevonása a kötelembe) - Szereplőkiengedés (meglévő adós/zálogkötelezett kiengedése a kötelemből) Amennyiben Ön bármelyik fenti változtatással a jelenleg érvényben lévő kölcsön- és/vagy jelzálogszerződés kapcsán élni kíván, úgy azt írásos kérelem formájában kezdeményezheti, melyet a kérelemhez szükséges iratokkal együtt bármelyik, az Ön által választott Budapest Bank fiókban nyújthat be. (Fiókjaink listáját, pontos címét és nyitvatartási rendjét a honlap Fiókok és ATM-ek menüpontjában részletesen is megtekintheti.) A szereplőcsere bírálatának főbb szempontjai: A hitel adósa, adóstársa és/vagy zálogkötelezettje köteles a kölcsönszerződés, illetve a jelzálogszerződés alapján a kölcsönkötelmet és/vagy a fedezetet érintő változtatásokhoz a Bank hozzájárulását kérni. Hozzájárulásunk folyamatát az Ön által kitöltött kérelem alapján indítjuk el. A szereplőváltozás a Banki szerződések (kölcsön-és zálogszerződés) módosításával jár, a szerződésmódosítás díja Önt terheli, melynek mértékét a mindenkor hatályos díjhirdetményünk tartalmazza. A Banki szerződéseket minden esetben közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költsége Önt terheli (összegét a közjegyző határozza meg). A Bankhoz benyújtott kérelem elutasításra kerül abban az esetben, ha döntéskor 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn a jelzáloghitelén. A Budapest Bank megfelelve az MNB elnöke által kiadott, 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló rendeletének, az alábbi szabályokat is alkalmazza a jövedelem terhelhetőségének vizsgálata kapcsán: A hitelügyletbe bevont adósok jövedelmét figyelembe véve: Amennyiben az összes jövedelem az ügyletben Ft vagy alacsonyabb: maximum 50% lehet a havi törlesztőrészletek aránya az igazolt jövedelmekhez képest, Amennyiben az összes jövedelem az ügyletben Ft vagy a feletti, maximum 60% lehet a havi törlesztőrészletek aránya az igazolt jövedelmekhez képest, A Bank a hitelminősítés során vizsgálja, hogy a fentiekben hivatkozott rendeletben szereplő jövedelemmel rendelkezik-e az igénylő. Emellett a hiteligénylésnek a Bank belső szabályzataiban rögzített hitelezési szabályoknak is meg kell felelnie. Amennyiben Ön 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti Otthonteremtési Kamattámogatott Hitellel rendelkezik és támogatott személyt érint a szereplőcsere, úgy meg kell felelni a 13/A. (1-4) bekezdésben meghatározott alábbi feltételeknek: 13/A. (1) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 4. (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült, a kölcsönszerződés módosítását követően a támogatott személyeket a 15/A. d) pontja szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli, és a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően jogosult. (2) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 4. (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, a támogatott személyeket a 15/A. d) pontja szerinti visszafizetési

2 kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően a (3) bekezdés szerinti kivétellel nem jogosult. (3) A (2) bekezdés esetén, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 4. (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában foglalt feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését a kölcsönkérelem benyújtásakor igazolta vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság továbbra is fennmarad. (4) Az (1)-(3) bekezdés esetén a 4. (1) bekezdés b) pontjában vállalt kötelezettséget a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a 4. (1) bekezdés b) pontjában vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott személyeket a 15/A. d) pontja szerinti visszafizetési kötelezettség terheli és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult. A SZEREPLŐVÁLTOZÁS ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Benyújtandó dokumentumok: Szereplőcsere iránti kérelem (formanyomtatvány), minden szereplő, illetve két tanú aláírásával, valamint keltezéssel ellátva (1. melléklet) A változás alapjául szolgáló szerződés és/vagy bírósági határozat. Amennyiben a változás Ingatlan-nyilvántartási átvezetést igényel(t), úgy a Földhivatal által érkeztetett, eredeti szerződést (pl.: adásvétel, ajándékozás, tulajdonközösség megszüntetése) kérjük benyújtani az ahhoz kapcsolódó földhivatali kérelem eredeti, érkeztetett példányával együtt, továbbá kérjük a földhivatali igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének hitelt érdemlő igazolását Bírósági határozat (válás esetén) 30 napnál nem régebbi, teljes, hiteles tulajdoni lap Jövedelemigazolás dokumentumai (a bent maradó és bevonandó adós/ok esetében is) Alkalmazottak esetén: 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (5. sz. melléklet: Budapest Bankos formanyomtatvány) Külföldi munkavállalók esetén: Német és angol nyelvű munkáltatói igazolás formanyomtatványon (6. és 7. sz. melléklet), valamint munkaszerződés hivatalos fordítása (amennyiben nem angol nyelvű) Nyugdíjasok esetén: év eleji nyugdíjértesítő, utolsó havi eredeti bankszámlakivonat Vállalkozók esetén: a benyújtás napján 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolás a vállalkozás vonatkozásában és NAV jövedelemigazolás az ügyfél részéről Ha Ön egyéb állami segélyben részesül: határozat és utolsó havi eredeti bankszámlakivonat vagy egyéb eredeti kifizetés igazolás Amennyiben változik a törlesztésre szolgáló fizetési számla tulajdonosának személye, az új számlatulajdonos (új adós) nevére forint és deviza fizetési számla nyitása szükséges. Ennek igazolására a fizetésiszámla szerződések másolati példányait vagy legalább a fizetési számla 24 jegyű, ún. GIRO számát kérjük benyújtani. Vagyonbiztosításra vonatkozó, a Biztosító által kiállított Fedezetigazolás Minden ügyletben maradó illetve újonnan bevonandó fél részéről: A kölcsönügylet szereplőire vonatkozó adatszolgáltatáshoz mellékelt nyomtatvány kitöltve, aláírva (2 sz. mellékelt) Új KHR és adatkezelési nyilatkozat kitöltve, aláírva (3. sz. melléklet) Utolsó 3 havi eredeti bankszámlakivonat, melyen látszik a leigazolt jövedelemjóváírás (külföldi bankszámlakivonat esetén - amennyiben nem angol nyelvű - hivatalos fordítás) Az ügyletbe újonnan belépő féltől a fentiek mellett szükséges még: Személyes dokumentumainak másolata (személyi igazolvány vagy plasztik jogosítvány és lakcímkártya) Nyilatkozat deviza alapú hitelekhez (deviza hitel esetében, 4. sz. melléklet) Amennyiben a szereplőváltozás kérelem a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel támogatott személyét érinti (olyan módon, hogy az a támogatott személy távozna a kötelemből, akinek részéről a jogszabály 4. (1) fa) pontja szerinti - folyamatos és legalább 180 napos biztosítotti jogviszony igazolásra került), a kötelemben maradó támogatott személy a Korm. rendelet 13/A. (3) pontjának megfelelően igazolhatja a folyamatos biztosítotti jogviszony feltételének meglétét. Fontos: Bírálat során a Bank további dokumentumokat kérhet be! Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmek elbírálása nem automatikus, mindent igényt egyedileg vizsgál a Bank.

3 A SZEREPLŐCSERE, SZEREPLŐKIVONÁS FOLYAMATA Kérelem és szükséges dokumentumok összegyűjtése. A kérelem továbbítása Bankfiókba Kérelem bírálata Szerződésmódosítás aláírása, földhivatali ügyintézés A fenti folyamatlépésekről bővebben: Kérelem és szükséges dokumentumok összegyűjtése. Ebben a lépésben történik meg a kötelezően benyújtandó dokumentumok összegyűjtése. Hiányosan beküldött igénylés esetén hiánypótló levelet küldünk. A kérelem az 1. számú mellékletben található. A kérelem továbbítása Bankfiókba Bankfiókban tanácsadóink fogadják és továbbítják kérelmét. (Fiókjaink listáját, pontos címét és nyitvatartási rendjét a honlap Fiókok és ATM-ek menüpontjában részletesen is megtekintheti.) Kérelem bírálata Amint az igényléshez szükséges összes dokumentumot megkaptuk, elkezdődik a kérelem elbírálása. Szerződésmódosítás aláírása, földhivatali ügyintézés Pozitív elbírálás esetén a Bank elkészíti a szükséges szerződésmódosításokat. Aláírásra a kérelmen megjelölt bankfiókban van lehetősége, előre egyezetett időpontban. Ezt követően történik meg a közjegyzői okiratba foglalás. Az aláírást követően szükséges a Földhivatalban is átvezetni a szerződésmódosítást, így a következő lépés a régi jelzálogjog törlése, és az új bejegyzése, a földhivatali ügyintézés, melynek díja Önt terheli. Amennyiben kérelme elutasításra kerül, írásban értesítjük Önt.

4 MELLÉKLETEK

5 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Budapest Bank Zrt. Alulírott/ak/(adós/ok/) 1138 Budapest, Váci út 193. Telefon: 06-1/ , fax: (06-1) Hivatkozási szám:... SZEREPLŐCSERE IRÁNTI KÉRELEM Név: Leánykori név: Születési hely, idő:. Anyja neve: Lakcím: Szem.ig.szám: Telefonszám: Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Szem.ig.szám: Telefonszám: mint a Budapest Bank Zrt--vel. napján kötött kölcsönszerződés (Szerződésszám/Ügyfélazonosító: /. ) szereplői ezúton SZEREPLŐVÁLTOZÁS iránti kérelemmel fordulok(unk) a Bankhoz. Kölcsönügyletet érintő változás (jövedelmükkel részt vevő szereplők): Kivonni kívánt szereplők: 1. Név, születési idő: adós adóstárs készfizető kezes 2. Név, születési idő adós adóstárs készfizető kezes Bevonni kívánt szereplők: 1. Név, születési idő: adós adóstárs készfizető kezes 2. Név, születési idő adós adóstárs készfizető kezes Jelzálogügyletet érintő változás (az ingatlan korábbi és leendő tulajdonosai): Kivonni kívánt szereplők 1. Név, születési idő: 2. Név, születési idő: Bevonni kívánt szereplők: 1. Név, születési idő: 2. Név, születési idő A szerződés-módosítást a bankfiókban kívánjuk aláírni.

6 Kérelem részletes leírása, indoklása: Tudomásul veszem, hogy a szerződésmódosítás díja, illetve a módosítással kapcsolatos egyéb költségek engem terhel és elutasítás esetén a Bank azt nem téríti részemre vissza., 20 hó napján. Adós neve Adós/Adóstárs/Kezes neve Adós/Adóstárs/Kezes neve Zálogkötelezett neve Zálogkötelezett neve Zálogkötelezett neve Előttünk mint tanúk előtt Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Aláírás:.. Aláírás:..

7 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 3. oldal KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP JELZÁLOG KÖLCSÖNÖKHÖZ Kölcsönigénylő neve: SZEMÉLYI ADATOK - IGÉNYLő / TÁRSIGÉNYLő / KÖTELEZő TÁRSIGÉNYLő / DOLOGI ADÓS / HASZONÉLVEZO TÖLTI KI Ügylet szereplője: Igénylő Társigénylő (jövedelmét figyelembe vesszük) Kötelező társigénylő / dologi adós (zálogkötelezett) Otthonteremtési kamattámogatás esetén az ügyfél támogatott személy igen nem Otthonteremtési kamattámogatás esetén az ügyfél nem támogatott személy hiteladós igen nem Házassági név: Születési név: Anyja neve: Állampolgársága: Születési hely és idő: év hó nap Személyazonosító dok. száma: Érvényessége: év hó nap Személyi száma: Adóazonosító jel: Családi állapot: Házas Élettársi kapcsolat Egyedülálló Elvált Özvegy Kapcsolat az igénylővel: Házastárs Élettárs Szülő Gyermek Egyéb: Állandó lakcím: Ideiglenes cím: Folyósítás utáni értesítési cím: Vezetékes telefonszám: Mobil: Lakhelyének: Tulajdonosa Tulajdonos vagy bérlő családtagja Bérlő Egyéb: Legmagasabb iskolai végzettsége: Felsőfok Középfok 8 ált. és szakképesítés 8 ált. és vagy kevesebb Budapest Bankos számlaszáma: Egyéb számlavezető bankjának neve: Számlaszáma: - - MUNKAHELYI ADATOK - IGÉNYLő / TÁRSIGÉNYLő / KÖTELEZő TÁRSIGÉNYLő / DOLOGI ADÓS / HASZONÉLVEZO TÖLTI KI Jövedelem szerzés módja: Alkalmazott Vállalkozó Nyugdíjas Egyéb: Egyéni vállalkozó-e, Beltagja-e BT-nek, KKT-nak? igen nem A Társaság címe: GYÁS/GYED/GYES, ezt megelőzően a munkaviszony kezdő időpontja: év hó nap Ha igen, a társaság neve, adószáma: FENNMARADÓ NEM KIVÁLTANDÓ TARTOZÁSRA VONATKOZÓ ADATOK - IGÉNYLő / TÁRSIGÉNYLő TÖLTI KI Típusa A kölcsön nyújtója Lejárat Havi fizetendő törlesztőrészlet A kölcsönben egyedüli adósként veszek részt 1. Igen Nem 2. Igen Nem 3. Igen Nem 4. Igen Nem 5. Igen Nem Összes törlesztőrészlet összege: Ft Kérjük a 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet 1. 1 b) b), valamint az 5. (4), (5), (8). pontja alapján nyilatozzon fennálló hitel és kölcsöntartozásairól az alábbiak szerint: 1.Közeli hozzátartozója által felvett pénzügyi lízingben kezes-e? Igen Nem Az előzőek szerint 30 napon belül le nem járó pénzügyi lízingszerződésből fakadó tartozásra vonatkozó információk: A pénzügyi lízing nyújtója: Lejárat: Havi fizetendő lízingdíj: 2. Van-e lakás előtakarékossági szerződéssel (LTP) kombinált hitele, amely esetén a LTP szerződést nem vonhatja vissza egyoldalúen? Igen Nem Az előzőek szerint 30 napon belül le nem járó LTP szerződésből fakadó havi díjra vonatkozó információk: LTP nyújtója: Lejárat: LTP havi díja: 3. Van-e életbiztosítással kombinált hitele, amely esetén az életbiztosítási szerződést nem vonhatja vissza egyoldalúan? Igen Nem Az előzőek szerint 30 napon belül le nem járó Életbiztosítási szerződésből fakadó havi díjra vonatkozó információk: A kölcsön nyújtója: Lejárat: Havi fizetendő biztosítási díj összege: ELTARTOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK Keresők száma a családban: Fő Gyermekek, eltartottak száma a háztartásban: Fő Gyermektartás nettó összege: A háztartás összes jövedelme: Amennyiben gyermektartást fizet, nettó összege: A háztartás összes törlesztorészlete (a hitel folyósítása után: Kelt: NÉV/ALÁÍRÁS

8 4.oldal KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP JELZÁLOG KÖLCSÖNÖKHÖZ Kölcsönigénylő neve: ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK - AZ ÜGYLET VALAMENNYI SZEREPLŐJÉNEK ALÁ KELL ÍRNIA Hozzájárulok, hogy a Budapest Bank Zrt. ( a Bank ) a Kölcsönkérelemben foglalt szolgáltatások ellátása, kötelezettségeim teljesítésének ellenőrzése, illetve a Bank vállalásainak teljesítése céljából személyi, betét, hitel és kockázati adataimra vonatkozóan tájékoztatást kérjen, az ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat bekérje, ellenőrizze. Hozzájárulok, hogy a kölcsönkérelem elutasításának esetén a kölcsönkérelem és kiegészítő lapjain megjelölt személyes, betét és hitel adataimat általános kockázatértékelési céllal nyilvántartsa, kezelje. Hozzájárulok, hogy a Bank a Hpt. rendelkezései szerint eljárva, időről időre hirdetési célokból közvetlen levél (direct mail) útján megkeressen, akár a Kölcsönkérelemben foglalt jogviszonyon kívül eső termékeiről, továbbá harmadik személyek egyes termékeiről részemre figyelemfelhívó tájékoztatást adjon. (Jelen paragrafus áthúzásával az Ügyfél kizárhatja ilyen közvetlen értesítés küldését.) Kötelezettséget vállalok arra, hogy a kölcsönigénylésben megadott és a Bank által nyilvántartott adataimban bekövetkező bármely változást 5 napon belül bejelentem a Banknak. Felhatalmazom a Bankot, hogy a rám vonatkozó - egyébként banktitoknak minősülő - adatokat New York állam bankfelügyeleti hatósága, a Budapest Bank-csoport tagjai, valamint a Bankban befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos vállalatcsoport részére adatkezelés és nyilvántartás céljára, valamint a Bank szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett a Bankkal és a tulajdonos vállalatcsoporttal szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló ügynökei, nyomdászai, feldolgozói illetve egyéb megbízottjai és képviselői részére, akár külföldre is kiszolgáltassa, és felmentem a Bankot, hogy a titoktartási kötelezettségét ebben a körben fenntartsa. Külföldre történő adattovábbítás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. Kifejezetten felhatalmazom a Bankot, hogy a jelen Kölcsönkérelem feldolgozás/elbírálása céljából a Kölcsönkérelmet - az adatbiztonság és a banktitok fenntartása mellett - erre szakosodott vállalkozás részére átadja. EGYÉB NYILATKOZATOK Kijelentem, hogy a Kölcsönigénylő lapok tartalmát teljes részletességgel megismertem, az általam közölt adatok, nyilatkozataim tartalma a valóságnak megfelelnek, és nem hallgattam el olyan információt, körülményt vagy adatot, melyek a hitelbírálat szempontjából lényeginek vagy befolyásolónak tekinthetők. Felhatalmazom a Bankot, hogy a Bankkal szemben fennálló/kialakuló tartozásaim maradéktalan rendezéséig más pénzügyi intézménynél vezetett bankszámláimról és tartozásaimról felvilágosítást kérjen. Kijelentem, hogy a kölcsönigénylő lapon megjelölt - és a Bank által nyújtott kölcsönnel rendezni kívántakon túl kivetett és meg nem fizetett adó-, vám-, nyugdíj-, illetve egyéb köztartozásom nem áll fenn, vagyonommal szemben végrehajtás vagy egyéb hatósági intézkedés nem indult, és nincs tudomásom olyan információkról, melyek alapján ilyen eljárások indulása joggal feltételezhető lenne. Kijelentem, hogy nem állok cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt. Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint az általam benyújtott jövedelemigazoláson szereplő havi nettó jövedelmem után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. IGÉNYLŐ TÁRSIGÉNYLŐ Kelt: év hó nap Az ügyletben szereplő személyek neve, aláírása:

9 Adatkezelők a Budapest Bankcsoport tagjai: Budapest Bank Zrt; Budapest Alapkezelő; Budapest Autófinanszírozási Zrt; Budapest Lízing Zrt. Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. (a továbbiakban együtt: Bank)) Az adatkezelés helye: Az adatkezelők székhelye: 1139 Budapest, Váci út 193. Az érintettek köre: Az adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő ügyfél, ide értve az ügyfél képviselőjét, megbízottját, meghatalmazottját; Az adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő természetes személy, címzett reklámküldemény címzettje; Az adatkezelő székhelyén, telephelyén tartózkodó természetes személy; Az adatkezelés célja: Tájékoztatjuk, hogy a Bank személyes adatait üzleti tevékenysége körében kezeli. Az adatkezelés elsődleges célja a pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok kezelése. Az elsődleges adatkezelési cél keretében az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelés célja részletesen: ügyfél azonosítás, pénzügyi és működési kockázat mérése, kezelése, bankbiztonsági, üzletbiztonsági és belső ellenőrzés, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás nyújtásból fakadó jogok és kötelezettségek elszámolása, igazolása ügyfélkapcsolat, kommunikáció, követelés érvényesítés, marketing. Jogszabályon alapuló adatkezelési célok különösen: Hatósági adatszolgáltatás törvényben szabályozott esetben, banktitok megtartása alóli felmentés alapján kibocsájtott hatósági megkeresések teljesítéseként. Kötelező jelentésszolgálat. Ilyen különösen az adóügyi (Nemzeti Adó és Vámhivatal a továbbiakban: NAV) és felügyeleti hatóság (Magyar Nemzeti Bank a továbbiakban: Felügyelet), valamint tulajdonos cégcsoport (General Electric Company - General Electric Capital Corporation, 901 Main Avenue, Norwalk, CT , USA a továbbiakban: GE) és annak felügyeleti hatósága, a Federal Reserve számára nyújtott adatszolgáltatás. Nemzetközi közjogi kötelezettségvállalás alapján a Bank a NAV útján adatszolgáltatást teljesít az USA adóhatósága (Internal Revenue Service IRS) számára. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása. Állami támogatás igénybe vételéhez szükséges adatátadás a Magyar Államkincstár részére. Panaszkezelés. Az adatkezelést előíró törvények különösen: évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól Az adatok forrása: Az adatok forrása az ügyfél adatszolgáltatása, valamint az adatkezelő számára jogszabály, megállapodás alapján elérhető adatbázisok. Ilyen különösen: a polgárok személyi adat- és lakcím nyilvántartása, a cégnyilvántartás, az ingatlan nyilvántartás, a gépjármű nyilvántartás, zálogjogi nyilvántartás, Ügyfélkapu útján elérhető nyilvántartások. Az adatkezelés tartalma: Az adatkezelés tartalma üzleti ajánlat, szolgáltatás nyújtásához, illetve annak tartama alatt beszerzett adatok papír alapú és informatikai rendszerekben történő rögzítése, tárolása, feldolgozása, leválogatása, kiértékelése, továbbítása, archiválása. Ennek során az adatokat a Bank elemezheti, partnereinek továbbíthatja a szolgáltatások fejlesztése, tesztelése valamint marketing céljából. A Bankcsoport tagjai az egyes szolgáltatások igénybe vevői személyes azonosító és elérhetőségi adatait egységesen kezelik. A Bankcsoport több tagjától igénybe vett szolgáltatások esetén, ezen törzsadatok tekintetében együttes adatkezelőnek minősülnek. Az egységes törzsadat kezelés nem zárja ki, hogy egyes szolgáltatások elkülönített személyes adatokat tartalmazzanak.. Az egyes szolgáltatások adott esetben bank- illetve értékpapírtitoknak is minősülő adatait a Bank elkülönítetten tartja nyilván, és védi szervezési intézkedésekkel, az elégséges hozzáférési jogosultságokra korlátozott informatikai rendszerrel. A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy nyilvánosan elérhető adatbázisból illetve más úton történő jogszerű tudomásszerzéssel az általa kezelt adatot tisztítsa, frissítse, naprakészségét, pontosságát biztosítsa. Ez nem érinti a Bank ügyfele azon kötelezettségét, hogy a Bank által kezelt adatokban beállt módosulást öt napon belül közölje. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat Ilyen közlésig a Bank nem felel a megadott címen történő adatközlés illetéktelen személy tudomására jutásáért, mert ez az adatközlő felelőssége. Az adatkezelés során a Bank a személyes jellemzők kiértékelésén alapuló automatizált egyedi döntést hozhat. A Bankcsoport tagja saját, más bankcsoporti tag vagy partnere ajánlatával, marketing üzenetével megkeresheti ügyfelét, ilyen célból továbbíthatja adatait. A marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásig érvényes. A Bank fiókját, irodaépületét felkereső, vagy ATM berendezését használó személyről biztonsági célú képfelvétel készül. Az értékesítési, tranzakciós, követeléskezelési, panasz-ügyintézési célú telefonhívásokat a Bank rögzíti. Az adatkezelést támogató információs rendszerek a jogszabályokban előírt és elismert szakmai színvonalhoz igazodó fejlesztési, kontroll és biztonsági rendszerrel védettek. Az adatkezelés időtartama: Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az általános adatkezelési időtartam az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 10 év. Ez az adatkezelési időtartam igazodik az általános polgári jogi igények elévüléséhez, tekintettel az elévülés megszakadására is. Ha az adatkezelés célja esetleges panasz elbírálása, törvény eltérő rendelkezése hiányában az adatkezelés időtartama 1 év. Ilyenek különösen a visszavont vagy, elutasított szolgáltatás iránti igények adatai. Marketing célból hozzájárulása visszavonásáig ilyen ügylettel rendelkező érintettet is megkereshet a Bank. A vagyonvédelmi célú képfelvétel őrzési ideje hatvan nap. A panaszkezelési célú hangfelvétel törvényes őrzési ideje 1 év. Az ügyleti megbízást tartalmazó hangfelvételre az általános adatőrzési időtartam irányadó. A Bank az adatkezelés időtartamának elteltével zárolja az adatokat, ha a zárolás törvényes feltételei és a technikai adottságok ezt lehetővé teszik. Az adatkezelés időtartamát a Bank lerövidítheti, ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Adatfeldolgozás: A Bank az adatkezeléshez kiszervezet tevékenységet végzőket, ügynököket, pénzügyi közvetítőket, adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az ügynökökről, pénzügyi közvetítőkről a Felügyelet nyilvántartása útján nyújt tájékoztatást. A kiszervezett tevékenységet végzőkről és az adatfeldolgozókról a Bank hirdetmény útján nyújt tájékoztatást, amely elérhető a Bank honlapján, a címen a Hirdetmények/Általános hirdetmények oldalon. A Bank az adatfeldolgozás során igénybe veszi a GE globális informatikai szolgáltatásait, adattároló és feldolgozó rendszereit. Ezek igénybe vétele során is biztosított a kezelt személyes adatok megfelelő fizikai és logikai védelme. Adattovábbítás: A Bank a szerződés alapján végzett adattovábbítás címzettjeiről hirdetmény útján nyújt tájékoztatást, amely elérhető a Bank honlapján, a címen a Hirdetmények/Általános hirdetmények oldalon. Az adatkezelés célja különösen a Bank szolgáltatásaihoz kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás, keresztértékesítés) nyújtása. Az adatátadást követően az adatátadás címzettjénél új adatkezelés kezdődik. Az adattovábbítási felhatalmazás kiterjed a bank- és értékpapírtitok Bankcsoporti tag valamint a GE részére történő továbbítására. A Bank a követelése érvényesítésének elősegítése céljából a követelést megalapozó szerződéssel összefüggő bármely adatot, tényt vagy körülményt a követelés biztosítékaként fedezetet felajánló harmadik személy részére továbbíthat.. Törvényes jogcím nélkül az adatok nem kerülnek ki a Bank felügyelete alól. Nemzetközi adattovábbítás esetén a Bank betartja a magyar, európai, joggyakorlat valamint felügyeleti iránymutatás alapján általánosan elismert adatvédelmi követelményeket. Ezt a GE Kötelező Érvényű Adatvédelmi Vállalati Szabályok (BCR) alkalmazása biztosítja. Tájékoztatás: Az érintett személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. A tájékoztatást a Bank az alábbiak szerint nyújtja: Igénybe vett szolgáltatásról a vonatkozó szerződés, ennek hiányában dokumentáció egyszerű másolatával; Hangfelvételről leirattal, hanganyag másolatával; Képfelvételről a megtekintés lehetőségének biztosításával. Jogérvényesítés: A Bank az adatvédelmi jogok érvényesítését az alábbiak szerint biztosítja: Az érintett adatmódosítási kérelem útján kérheti személyes adatai helyesbítését. Az adattörlésre vonatkozó kérelmet a Bank ha a törvényes adatőrzési kötelezettsége fennáll adatzárolás, valamint közvetlen megkeresés útján eljutatott marketing üzenetek tiltó listájára vétel útján teljesíti. Az érintett adatkezeléssel szemben előterjesztett tiltakozását a Bank panaszkezelési eljárásrendjén bírálja el. Ha a tiltakozás megalapozott, az adatokat törli, illetve az érintettet közvetlen megkeresés útján eljutatott marketing üzenetek tiltó listájára veszi. Az érintett bírósághoz fordulhat. Ha az érintett vizsgálati eljárást kezdeményez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál, a Bank az egyedi jogsérelmet akkor tudja vizsgálni, ha az érintett hozzájárul személyes és ügylet adatainak a Bank részére történő átadásához. 3. SZÁMÚ MELLÉKLET KHR TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BANK-CSOPORT ÁLT AL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCI ÓS RENDSZER ( KHR ) RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLT ATÁSR ÓL A KHR rendszerről természetes személy ügyfeleink, valamint a vállalkozások számára a jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről című dokumentum (továbbiakban: MNB Tájékoztató) valamint az ott nem szereplő kérdésekben jelen tájékoztató útján nyújtunk tájékoztatást. Nyilatkozatok a) Amennyiben korábban megtiltottam, hogy adataimat más pénzügyi szolgáltató a KHR rendszeréből átvegye, vagy arról előzetesen nem nyilatkoztam, úgy ezen tiltó nyilatkozatomat megváltoztatva hozzájárulok ahhoz, hogy jelen hiteligénylés bírálatához a Bank átvegye a KHR rendszeréből a más pénzügyi szolgáltató által megadott adataimat. (Hozzájárulása a kötelező adatátadás alapján tárolt adatok átvételére nem vonatkozik! A hozzájárulás megadása nem kötelező! Hozzájárulás esetén kérjük, tegyen x-et a négyzetbe!) Igen b) Az MNB tájékoztató 3.1 pontban foglaltakkal kapcsolatban hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat más pénzügyi szolgáltató a KHR rendszeréből az MNB Tájékoztatóban meghatározott célból átvegye. (Az itt megadott nyilatkozat az összes, MNB Tájékoztatóban megjelölt szerződésére vonatkozik! A nyilatkozat megadása törvényi kötelezettség! Kérjük, mindenképp tegyen x-et a megfelelő négyzetbe!) Igen Nem c) Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a KHR a szerződés megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje. (A nyilatkozat megadása nem kötelező! Kérjük, tegyen x-et a megfelelő négyzetbe!) Igen Nem Az a) pontban adott hozzájárulás a hiteligénylés elutasítása esetén is érvényes. Az a) és b) pontban megadott hozzájárulás későbbi visszavonása vagy megadása vonatkozásában mindig az ügyfél legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden, az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Az a) és b) pontban megadott hozzájárulás a referenciaadat-szolgáltató útján, a c) pontban megadott hozzájárulás a szerződés fennállása alatt a referenciaadatszolgáltatón keresztül, a szerződés megszűnését követően közvetlenül a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. részére benyújtott nyilatkozat útján bármikor visszavonható. A hozzájárulás megtagadásának tényét a KHR tartalmazza. Törvényben meghatározott esetekben jelen hozzájárulástól függetlenül átadhatók az adatok a KHR-ből. Vállalkozások Az adattovábbítás feltételei A vállalkozásnak minősülő ügyfél esetén az alábbi feltételek bekövetkezésekor adatai továbbításra kerülnek a KHR-be: pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződésmegkötése esetén, a szerződéskötést követően öt munkanapon belül, ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt, ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a Bank felmondta vagy felfüggesztette. ha fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tart nyilván. Az adatokat a KHR a törvényi előírásnak megfelelően le nem zárt tartozás esetén az eseményeket a felviteltől számított maximum 10 évig, a szerződés, illetve a követelések sorba állítása megszűnésének időpontjától számított öt évig kezeli. A KHR részére átadandó adatok köre Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám. A pénzügyi szolgáltatásra, befektetési hitel nyújtására, értékpapírkölcsönzésre vonatkozó szerződési adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a szerződés megszűnésének módja, a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részleteinek összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, a 30 napos késedelem bekövetkeztének időpontja és az ekkor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme. Azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a szerződés azonosítója (száma), a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, perre utaló megjegyzés. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, perre utaló megjegyzés Nyilatkozat Alulírott hozzájárulok, hogy személyes, valamint bank- és értékpapírtitoknak minősülő adataimat a Budapest Bankcsoport tagjai az alábbi tájékoztatásnak megfelelően kezeljék. Hozzájárulok, hogy a tájékoztatóban meghatározott személyek részére bank- és, értékpapírtitkaim átadásra kerüljenek. Kijelentem, hogy a Bankcsoporti tag Üzletszabályzatát átvettem és megismertem. Hozzájárulok továbbá, hogy jelen nyilatkozatom visszavonásáig az adatkezelők üzleti ajánlatokkal, reklámokkal megkeressenek. Igen Nem A megfelelő részt jelölje X -el) NÉV / CÉGNÉV: LAKHELY / SZÉKHELY: ügyfél (cégszer ű) aláírása ÜGYLET/CIS AZONOSÍTÓ: KELT:

10 A Magyar Nemzeti Bank 3. SZÁMÚ MELLÉKLET tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a törvényben1 meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban: KHR) kerülnek. A tájékoztató célja a KHR-rel kapcsolatos fontos tudnivalók, illetve az Önt megillető jogok ismertetése. A pénzügyi szervezetek által a KHR-re vonatkozó tájékoztatás megtörténtéről és a tájékoztatás tudomásul vételéről a szerződés megkötése során nyilatkozatot is alá kell írnia. 1. Mi is az a KHR? A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt. A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon. A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat adnak és kapnak a KHR-ből. Az Önnel szerződő intézmény az adatainak egy részét a szerződés megkötése után, más részét bizonyos események bekövetkeztekor adja át a KHR-nek (lásd részletesen 3. pontban). Amennyiben Önről az előzőekben említettek következtében már van információ a KHR-ben, az intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához (lásd részletesen a 2. pontban). A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A KHR-t működtető vállalkozás felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért. Magyarországon jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak. 2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt? Mielőtt a hitelezők így például bankok, szövetkezeti hitelintézetek Önnek kölcsönt nyújtanak vagy egyéb szolgáltatásra szóló szerződést kötnek (lásd 3.1. pont), meg 1 Jelenleg a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR törvény) kívánják állapítani, hogy képes lesz-e kötelezettségvállalását teljesíteni, hitelét visszafizetni. A hitelképesség vizsgálatához a hitelt nyújtók adósminősítő rendszert használnak. E rendszer lehetővé teszi, hogy a hitelnyújtók minden hitelkérelmet azonos szabályok szerint bíráljanak el. Ahhoz, hogy a hitelnyújtó megállapíthassa az Ön adósminősítését, különböző adatokat használ fel. Ilyen adatok lehetnek részben a hitelkérelmének kitöltése során megadott információk (például van-e állása, mennyi a havi jövedelme, van-e saját ingatlana, hány éves), valamint a KHR-be került adatok (lásd részletesen 3. pont). Ezen információk összesített értékelése alapján dönt a hitelnyújtó a kölcsön folyósításáról, vagy éppen elutasításáról. Minden egyes hitelnyújtó saját egyedi adósminősítő rendszert használ. FONTOS TUDNIA, hogy a KHR-be került adatok a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzíti a KHR, és ezt megismerhetik a pénzügyi szervezetek. A hozzájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor szabadon módosítható. A megfelelő hitelbírálat kialakítása szempontjából rendkívül fontos, hogy a KHR-ben lévő, Önről szóló adatok helytállóak és érvényesek legyenek (probléma esetén lásd 4. és 5. pont). FONTOS TUDNIA azt is, hogy szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHRből a hitelképességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket. Fogyasztóval kötendő, devizahitel nyújtására irányuló szerződés, illetve szükség esetén az intézménynek figyelmeztetnie kell Önt a pénzügyi szolgáltatási szerződés (hitelfelvétel, lízingügylet, stb.) kockázataira. A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt a KHR-ben lévő információra is tekintettel megfelelő adósnak ítélte. 3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR? FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás ben is teljesíthető. E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tőketartozásokról. FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy a fenti adatai fognak bekerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. Tartozásának rendezésére a figyelmeztetést követően is van lehetősége. A jelen pontban említett adatok amennyiben a tartozás nem szűnt meg az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása Aki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény3 elkövetését állapítja meg, arról az alábbi adatok kerülnek a KHR-be: a pontban ismertetett azonosító adatok ilyen magatartás adatai (igénylés elutasításának időpontja és indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma) Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához Kártyavisszaélések nyilvántartása Akit bíróság jogerősen elítél bankkártyával való visszaélés miatt, annak az alábbi adatai kerülnek a KHR-be: a pontban ismertetett azonosító adatok a jogellenes bankkártya használattal kapcsolatos adatok (a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés) Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. 4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilvántartott adatokat? Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket, ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz. A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján levélben, vagy kérése esetén en kap hivatalos tájékoztatást. 5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van? Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen került a KHR-be, vagy a nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kérheti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményéről szoros törvényi határidők mellett írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában kap tájékoztatást. A kifogás beadása előtt érdeklődjön az intézménynél a vonatkozó eljárási szabályokról és a beadvány szükséges tartalmáról. Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul köteles a KHR-t kezelő vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi. Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el. 6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban? A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz. A KHR-re vonatkozó részletes szabályokat a évi CXXII. törvényben találja meg. A témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján is: 3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be: az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím) a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága) Szerződéshez kapcsolódó adatátadás rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a már korábban átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik. Hasznos címek: A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: Bankközi Informatika Szolgáltató (BISZ) Zrt. Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca , honlap: telefon: (+36 1) Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank Telephely cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: telefon: (+36 40) Adatvédelmi Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: telefon: (+36 1) Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás Hitelmulasztás nyilvántartása Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, az alábbi adatok kerülnek a KHR-be: a és pontban már felsorolt azonosító adatok és a szerződésre vonatkozó adatok a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, ebben az időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés) A minimálbér aktuális összegéről a pénzügyi szolgáltatóknál érdeklődhet, vagy felkeresheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalát2. 1 Jelenleg a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR törvény) 2 3 a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény 342., 343., 345. és ában meghatározott bűncselekmény

11 4. SZÁMÚ MELLÉKLET N Y I L A T K O Z A T deviza hitelekhez Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem/vesszük, hogy: A kölcsönt forintban igényeltem, a folyósítása is forintban történt, de a kölcsönt a Bank CHF devizában tartja nyilván. A nyilvántartott deviza kölcsön összege a folyósítás napján érvényes, Budapest Bank érvényes hirdetményében közölt számlakonverziós vételi árfolyamon került kiszámításra. Az esedékes törlesztő részleteket az igényeléskor megjelölt CHF devizában köteles az ügyfél megfizetni. A törlesztési számla az igénylésnek megfelelő devizaszámla, melyet legkésőbb szerződéskötésre kell megnyitnia az ügyfélnek. Amennyiben az esedékesség napján a törlesztő részlet teljesítéséhez szükséges fedezet az esedékesség időpontjában nem áll a törlesztő számlán rendelkezésre, a Bank jogosult az aktuális törlesztő részlet és a késedelmi kamat összegével az Ügyfél Banknál vezetett bármely számláját megterhelni. Ebben az esetben az ennek kapcsán esetleg felmerülő árfolyamkockázatot szintén az ügyfél viseli és a Bank, az általa az esedékesség napján Budapest Bank hirdetményében közölt számlakonverziós eladási árfolyamon átszámított CHF összeget számol el az esedékesé vált kötelezettség teljesítésére. Ez azt jelenti, hogy mivel az adott deviza árfolyama időről időre változhat, nem lehet pontosan tudni előre, hogy az egyes, devizában azonos összegű törlesztő részletek megfizetéséhez mennyi forint (vagy egyéb deviza) összeget kell majd az igénylőnek a bankszámlán biztosítania a törlesztő részletek teljesítéséhez. Az egyes törlesztések összegének meghatározása úgy történik, hogy az esedékesség napján érvényes számlakonverziós eladási árfolyammal a bank kiszámolja az esedékes devizatörlesztés forint (vagy egyéb deviza) ellenértékét és ezt az összeget vonja le az ügyfél fizetési számlájáról forintban (vagy az egyéb devizában). Ebből adódóan a törlesztő részletek megfizetésével kapcsolatos, a deviza átváltásból eredő esetleges árfolyamkockázatot ami a forintban (vagy egyéb devizában) számolt törlesztés tekintetében okozhat növekedést, de csökkenést egyaránt teljes egészében az ügyfél viseli. Tudomásul veszem, hogy a törlesztő részletek megfizetéséhez szükséges deviza átváltásból eredő valamennyi árfolyamkockázatot én viselem. Tudomásul veszem, hogy a kölcsön kamatperiódusa 6 hónap, ami naptári hónapot jelent, ezért a kamatakció lejárata után a kölcsön minden év januárjában, és júliusában kerülhet átárazódásra. Kijelentem, hogy a fenti rendelkezésekre figyelemmel az árfolyamváltozásból eredő kockázatokat megértettem, és viselem azokat. Kijelentem továbbá, hogy a Bankkal szemben igényt nem érvényesítek az árfolyamkockázatból eredően., 20 hó napján. Adós neve 1 Adós/Adóstárs/Kezes neve 2 Adós/Adóstárs/Kezes neve 3 Zálogkötelezett neve 1 Zálogkötelezett neve 2 Zálogkötelezett neve 3

12 MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS JELZÁLOG KÖLCSÖNÖKHÖZ KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI! A MUNKAVÁLLALÓ ADATAI A MUNKÁLTATÓ ADATA 5. SZÁMÚ MELLÉKLET Alkalmazott neve: Szem. ig. száma: Munkahelyi telefonszáma: Jelenlegi beosztása: felsővezető középvezető, Foglalkozása: egyéb szellemi alkalmazott mellék: fizikai alkalmazott Munkáltató neve: Székhelye: Munkáltató címe: Adószáma: - - Foglalkoztatás: A munkavállaló Passzív állomány órás munkaidőben, passzív aktív (táppénzes) GYÁS, GYED állományban van. Cégjegyzék száma: Kitöltésért felelős személy neve: Kitöltésért felelős személy címe kezdete: év hó nap Jelenlegi munkaviszony kezdete: év hó nap Igazoljuk, hogy nevezett munkavállaló nincs felmondás alatt, és munkaszerződése határozott időre szól év hó napig határozatlan időre szól. Utolsó három havi bér Dátum Bruttó (Ft) Nettó (Ft) év hó.... Telefonszáma: mellék : Fax száma: Kijelentjük, hogy a fentiekben igazolt jövedelmek után a közterhek megfizetésre kerültek. Gazdasági ágazat: ipar, feldolgozóipar, mezőgazdaság kereskedelem, vendéglátás, szállítmányozás, utaztatás, távközlés pénzügyi, jogi tevékenység és kiegészítő szolgáltatásai, építészet, adatfeldogozás, egyéb tanácsadói tevékenység oktatás, egészségügy, kormányzat, szociális ellátás, egyéb társadalmi szolgáltatás év hó.... Kelt:, év hó nap év hó.... Fenti összegekből az egyéb juttatások részletezése: Bruttó (Ft) Nettó (Ft) Jutalom, bónusz:.... Ennek gyakorisága: havi negyedéves féléves éves egyéb Munkáltató cégszerű aláírása: Bélyegző helye: Műszak pótlék:.... Rendszeres egyéb pótlék:.... Egyéb juttatások összesen (átlag):.... Havi cafeteria keret összege (Ft):.. A munkáltató Céges autót biztost magántulajdonú használatra A munkabért terheli-e valamilyen levonás vagy munkabér előleg? Ha igen, a levonás oka: év hó napig igen nem igen nem a levonás összege:. Ft vagy a jövedelem %-a Munkabér kifizetés módja: készpénz kifizetés átutalás aláírás aláírás A MUNKAVÁLLALÓ TÖLTI KI! Alulírott amennyiben a Budapest Bank Zrt-vel (1138 Budapest, Váci út 193.)...számon megkötésre kerülő kölcsönszerződés alapján fizetési késedelembe esek, úgy erre az esetre kérem a mindenkori munkáltatómat (és egyben hozzájárulok ahhoz), hogy a Bank által írásban megjelölt összeget munkabérem maximum 33%-a erejéig levonja, és közvetlenül a Bank által megjelölt bankszámlára utalja át. Jelen rendelkezésem mindaddig érvényes, amíg a Budapest Bank Zrt-vel szemben a megjelölt kölcsönszerződésből eredően tartozásom áll fenn. Alulírott önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásomat és felhatalmazásomat adom ahhoz, hogy az előzőekben hivatkozott szerződéssel összefüggésben az általam megadott, reám vonatkozó személyes, illetve egyébként banktitoknak minősülő adatokat (illetve az azokat tartalmazó dokumentumokat) a Bank kiszolgáltassa mindenkori munkáltatóm részére, a kölcsönszerződésből fakadó követelésének érvényesítése céljából. név név Kelt: év hó nap Munkavállalló aláírása:... Tanú (1) neve... Tanú (2) neve:... Címe:... Címe:... Aláírás:... Aláírás:...

13 Munkáltatói igazolás - Employer's certification 6. SZÁMÚ MELLÉKLET Munkáltató adatai - Employer's data Munkáltató neve - Employer's name: Munkáltató címe - Employer's address: Cégjegyzék száma - Company registry number: Székhelye - Address: Telefonszáma - Phone number: Adószáma - Fiscal code: Tevékenységi köre - Type of activity: Vállalkozás tevékenységének kezdete Start of activity: A vállalkozás felszámolás, csődeljárás, vagy végelszámolás alatt áll? Is the company under liquidation, bankruptcy or termination? Igen / Yes Nem / No Igen / Yes Nem / No A munkáltatói igazoláson lévő jövedelmek után a közterhek megfizetésre kerültek. Common charges have been paid after the income reflected on the proof of income. Munkavállaló adatai - Employee's data Munkavállaló neve - Employee's name: Leánykori neve - Birth name: Születési helye és ideje - Date and place of birth: Anyja neve - Mother's maiden name: Àllandó lakcíme - Permanent address: Beosztása - Job title: Személyi igazolvány száma - ID number: Munkaszerzödés fajtája - Type of contract: határozatlan idejü indefinite határozott idejű definite Munkaviszony kezdete - Start of employment: Felmondás alatt áll a munkavállaló? Is the employee under dismissal? Igen / Yes Nem / No Utolsó három havi jövedelmi adatok - Last three months' income data Dátum/Date: Havi bruttó bér - Monthly gross income Havi nettó bér - Monthly net income Havi rendszeres pótlékok - Regular monthly allowances Családi pótlék - Family allowance Levonások összesen - Total deductions A kitöltésért felelös személy adatai - Data of the person responsible for filling out the form Név - Name: Munkahelyi telefonszám - Phone number: Munkahelyi faxszám - Fax number: cím: Dátum - Date:

14 Munkáltató cégszerű aláírása Employer's signature 7. SZÁMÚ MELLÉKLET Munkáltatói igazolás - Gehaltsbestätigung Munkáltató adatai - Employer's data Munkáltató neve - Name des Arbeitgebers: Munkáltató címe - Sitz des Arbeitgebers: Cégjegyzék száma - Firmenregister Nummer: Székhelye - Firmensitz: Telefonszáma - Telefonnummer: Adószáma - Steuernummer: Tevékenységi köre - Tätigkeitsbereich der Firma: Vállalkozás tevékenységének kezdete Beginn der Tätigkeit der Firma: A vállalkozás felszámolás, csődeljárás, vagy végelszámolás alatt áll? Befindet sich die Firma unter Ausgleich, Konkurs oder Schlußabrechnung? Igen / Ja Nem / Nein A vállalkozás felszámolás, csödeljárás, vagy végelszámolás alatt áll? Befindet sich die Firma unter Ausgleich, Konkurs oder Schlußabrechnung? Igen / Ja Nem / Nein Munkavállaló adatai - Daten des Arbeitnehmers Munkavállaló neve - Name des Arbeitnehmers: Leánykori neve - Geburtsname des Arbeitnehmers: Születési helye és ideje - Ort und Datum der Geburt: Anyja neve - Mädchenname der Mutter: Àllandó lakcíme - Hauptwohnsitz: Beosztása - Position in der Firma: Személyi igazolvány száma - Personalausweis Nummer: Munkaszerzödés fajtája - Art des Arbeitsvertrages: határozatlan idejü unbefristet határozott idejű befristet Munkaviszony kezdete - Start of employment: Felmondás alatt áll a munkavállaló? Steht der Arbeitnehmer unter Kündigung? Igen / Ja Nem / Nein Utolsó három havi jövedelmi adatok - Einkommensdaten der letzten drei Monaten Dátum/Datum: Havi bruttó bér - Monatseinkommen brutto Havi nettó bér - Monatseinkommen netto Havi rendszeres pótlékok - Regelmäßige Zuschüsse monatlich: Családi pótlék - Familienbeihilfe: Levonások összesen - Abzüge insgesamt: A kitöltésért felelös személy adatai - Data of the person responsible for filling out the form Név - Name: Munkahelyi telefonszám - Telefonnummer am Arbeitsplatz: Munkahelyi faxszám - Telefaxnummer am Arbeitsplatz:

15 Dátum - Datum: Munkáltató cégszerű aláírása Firmenmäßige Zeichnung des Arbeitgebers

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági Folyószámlahitelhez

Ügyfél-tájékoztató lakossági Folyószámlahitelhez Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyfél-tájékoztatójának célja, hogy a teljes körű tájékoztatás érdekében hiteligénylő ügyfelének bemutassa azokat a kockázatokat, amelyek a hitellel kapcsolatos törlesztési

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató Személyi kölcsönhöz

Ügyfél-tájékoztató Személyi kölcsönhöz Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyfél-tájékoztatójának célja, hogy a teljes körű tájékoztatás érdekében hiteligénylő ügyfelének bemutassa azokat a kockázatokat, amelyek a hitel törlesztőrészletének növekedését

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan A devizakölcsön száma, melyhez a Gyűjtőszámlahitel kapcsolódik: A hitelhez állami fizetéskönnyítő program (Áthidaló kölcsön) kapcsolódik:

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetkivonás Ügyféltájékoztató Érvényes: 2014. március 29-től

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetkivonás Ügyféltájékoztató Érvényes: 2014. március 29-től Tisztelt Ügyfelünk! LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetkivonás Ügyféltájékoztató Érvényes: 2014. március 29-től Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk Önnek nyújtani arra az esetre, ha meglévő

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez Ügyféltájékoztató a kockázatokról, amelyek a hitel törlesztőrészletének emelkedését eredményezhetik, a teljes hiteldíj-mutatóról, a hiteligénylés folyamatáról, és az MNB, illetve a PBT fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetcsere Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetcsere Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetcsere Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk Önnek nyújtani arra az esetre, ha meglévő

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

a központi hitelinformációs rendszerről? Mit kell tudni Hitelszerződés megkötését tervezi?

a központi hitelinformációs rendszerről? Mit kell tudni Hitelszerződés megkötését tervezi? Mit kell tudni a központi hitelinformációs rendszerről? Hitelszerződés megkötését tervezi? Fontos tudnia, hogy a szerződés megkötését követően a törvényben meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Igénylőlap. (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) Név: Személyi ig. szám:

Igénylőlap. (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) Név: Személyi ig. szám: Igénylőlap Gyűjtőszámlahitel és közszférában dolgozók támogatására (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) I. Személyi adatok: Név: Személyi ig. szám:

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK Ajánlatszám:... Szerződésszám:... Keretszerződésszám:... A./ NYILATKOZAT A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez Ügyféltájékoztató a kockázatokról, melyek a hitel törlesztőrészletének emelkedését eredményezhetik, a teljeshiteldíj-mutatóról és a hiteligénylés folyamatáról Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyfél-tájékoztatójának

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT 1. számú nyomtatvány ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK SZÜLETÉSI NÉV: SZÜL HELYE, IDEJE: ANYJA NEVE: SZERZŐDÉS SZÁMA: NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Hasznos információk fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára

Hasznos információk fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára Hasznos információk fizetési nehézséggel rendelkező ügyfelek számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú - a követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

9.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( lakásvásárlásra nyújtott forint alapú kölcsönhöz) Jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői:

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Hatályos: 2016. március 21 -től ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező nem kapott elszámolást és/vagy szerződésmódosulási dokumentációt) Benyújtandó

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni.

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni. A Lombard kölcsönt a Hitelintézet szabad felhasználásra nyújtja. A kölcsön fedezetét bankszámlán elhelyezett forint vagy deviza betét, továbbá értékpapír számlán elhelyezett forgalomképes értékpapír kell

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező nem kapott elszámolást és/vagy szerződésmódosulási dokumentációt) Benyújtandó

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1)

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITELKERET IGÉNYLŐLAP (1) Iktatószám: Hitelező KirendeltségFiók kódja: hó K8. sz. melléklet 31 Előn Titulus: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: Devizabelföldi: Családi állapot:

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT Ajánlatszám:... ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről Tisztelt

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

A lényegről egyszerűbben

A lényegről egyszerűbben A lényegről egyszerűbben Szeretné tudni, hogy Önt is érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Kérdése van a határidőkről, vagy nem tudja, hogy mikor milyen teendője van? Kiadványunkból választ

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben