Világirodalmi folyóirat Alapítva: október TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LV. évfolyam, 10. szám október TARTALOM Kortárs indiai irodalom Összeállította Bangha Imre, szerkesztette Bangha Imre és Lukács Laura BIBHÚTIBHÚSAN BANDJÓPÁDHJÁJ Áranjaka Az erdô könyve (Bangha Imre fordítása) KUNVÁR NÁRÁJAN Öt vers (Négyesi Mária fordítása) HARISANKAR PARSZÁÍ Bárányok és farkasok (Borbély Judit Bernadett fordítása) BHÚPI SÉRCSAN Hajnali pofon (Bangha Imre fordítása) UMÁSANKAR DZSÓSI Valamit mondani akart egy madár (Bangha Imre fordítása) INTIZÁR HUSZAIN A sárga kutya (Kovács Hajnalka fordítása) PRAJÁG SUKLA Három vers (Bangha Imre fordításai) RÁDZSÉNDRA JÁDAV Mérgezés (Négyesi Mária fordítása) AGJÉJ Én láttam (Balogh Dániel fordítása) Elrepül a madár (Bangha Imre fordítása) UDAJ PRAKÁS Warren Hastings bikája (Négyesi Mária fordítása)

2 SZÍTÁKÁNTA MAHÁPÁTRA Reggel, monszun idején Ködös téli reggel (Bangha Imre fordításai) NAJJAR MASZÚD Sísá-ghát (Kovács Hajnalka fordítása) N. GÓPI Ének a vízrôl (Bangha Imre fordítása) HARISANKAR PARSZÁÍ Családtervezés (Borbély Judit Bernadett fordítása) RABÍNDRANÁTH TAGORE Betegágyban (Bangha Imre fordítása) PRÉMCSAND Átmárám (Bangha Mónika fordítása) SZERZÔINK Válogatásunk megjelenését az Indiai Köztársaság Külügyminisztériuma támogatta. Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 BIBHÚTIBHÚSAN BANDJÓPÁDHJÁJ Áranjaka 1 Az erdô könyve Érdekes élményben volt részem. Hírt kaptam, hogy a móhanpurái védett erdôtôl tizenöt-húsz mérföldnyire délre nagy kiterjedésû szála- és ébenfaerdôt árverez el a Körzeti Adóbeszedô Hivatal. Azonnal megsürgönyöztem a központi irodának, és postafordultával azt az utasítást kaptam, hogy licitáljak rá. Elôtte azonban szükséges volt saját szememmel is megtekintenem. Míg nem tudom, mi van benne, nem vagyok hajlandó licitálni. Közel volt az árverés, így mindjárt a választávirat kézhezvételének másnapján útra keltem. Kísérôim már kora hajnalban elindultak, fejükön ládával, ágynemûvel és egyéb poggyásszal. A móhanpurái erdô határában értem utol ôket, amikor a Káró folyón keltek át. Banvárílál jegyzô is elkísért. A Káró keskeny hegyi folyócska. Térdig érô vize kavicsrengetegben csobogva tör elôre. Mindketten leszálltunk a lóról, nehogy a síkos köveken, kavicsokon botladozva elessenek az állatok. A túlsó partot föveny borította. Ott sem lehetett még nyeregbe szállni; elsüppedtünk volna a homokban. Tizenegy óra lett, mire szilárd területre értünk. Itt kell megebédelnünk, uram. Nem tudni, késôbb találunk-e vizet mondta Banvárílál jegyzô. A folyónak ezen a partján nagynak nem nevezhetô, lakatlan erdôség terül el. Kisebb-nagyobb szála-, ében- és papagájfákból álló ôserdô, sûrûn benôtt köves vidék ez. Embernek se híre, se hamva. Kutyafuttában ebédeltünk, mégis egy óra lett, mire továbbindultunk. Telt-múlt az idô, de az erdônek nem akart vége lenni. Jobb lenne, gondoltam, ha nem folytatnánk a menetelést, hanem letáboroznánk egy nagy fa alatt. Két erdei falut az egyiket Kulpálnak, a másikat Burudinak hívják persze már magunk mögött hagytunk. De akkor még csak három felé járt, így eszünkbe sem jutott tanyát verni éjszakára. Nem sejtettük, hogy estig sem keveredünk ki az erdôbôl. 1 Áranjaka: A cím a védikus irodalom egyik mûfaját jelöli. A majd háromezer éve keletkezett áranjakák ( erdei könyvek ) neve arra utal, hogy erdei bölcsek tanítását tartalmazzák. 939

4 Szürkület elôtt még jobban megsûrûsödött az erdô. Elôttünk ember nem lakta, dús rengeteg. Minden irányból faóriások nyomultak elôre, fokozatosan maguk alá gyûrve a keskeny ösvényt... Hatalmas fák vettek körül, és nem látszott az ég. Egyre áthatolhatatlanabb lett az esti sötétség. De ahogy egy-egy tisztás környékén tündököl a vadon, az semmihez sem fogható! Itt is, ott is fehér virágcsoportok nyílnak a fákon, fénnyel vonva be az erdô csúcsait az árnyak övezte, sötétkék esti égbolt alatt. Vajon kinek teremtetett ez az emberszemtôl rejtett, világunk határain túli szépség? Ez a vadtéuri, uram. Kúszónövény, és mostanában virágzik mondta Banvárílál. Bármerre néztem, a fák, a bokrok tetején kékesfehéren ragyogott a virágzó vadtéuri. Pontosan úgy, mintha kéken derengô gyapotpamatokkal szórták volna tele a fák koronáját. Többször is megálltam lovammal, és hoszszan gyönyörködtem. Otthontalan vándornak érzi magát az ember, ha efféle szépséget lát, miközben ráeszmél, hogy a civilizált vidékektôl messzire vetôdve milyen közönyösen öleli körül ez a kápráztatóan szép, ismeretlen világ. Mert birtokot háborít: semmi keresnivalója ott, ahol öröktôl fogva csakis erdei lények, fák és bokrok laknak. Minthogy minduntalan megálltunk, és tátott szájjal bámultuk a pazar erdei látványt, persze még jobban megkéstünk. Alárendeltem lévén, szegény Banvárílál jegyzô fennhangon nem tehette szóvá, de magában bizonyára azt gondolta, hogy ennek a bengáli uraságnak nincs ki a négy kereke. Vajon meddig tarthatja meg intézôi tisztét a földesúr mellett? Végül egy hatalmas ászánfa tövében ütöttünk tábort. Nyolcan-tízen lehettünk. Rakjatok jó nagy tüzet, húzódjatok köré. Éjszaka csupa veszély az erdô. Szétnyitottam a tábori széket, s leültem a fa alá. Végtelenül nyúlt fölém az üres égbolt. Még nem szállt le teljesen a sötétség. Közel és távol népes csoportokban, ezerszámra nyílt a vadtéuri fehér virága a magas lombkoronákon. Tábori székem környékén aranyszínû, magas fû fonnyadozott. Napégette föld, száraz fû és erdei virág oly kellemes illatban egyesült, mintha a Durgá-szobrok 2 aranyfüsttel bevont ékszereit szagolgatná az ember a templomban. Ez a szabad erdei élet valamiféle megváltás és öröm érzetét keltette 2 Durgá: Párvati istennônek (Siva hitvesének) egyik legismertebb, sötét formája, aki büntet és megfélemlít, de nagy bajból is kisegít. Néha gyönyörû nôként mutatkozik, máskor szörnyûséges, vérengzô alakban. A durgá szó jelentése: áthatolhatatlan, legyôzhetetlen, mint egy hegyi erôd, s a Durgá képviselte energia rendkívüli erejére utal. Négy vagy nyolc karral ábrázolják; sok kezében kést, kardot, poharat, kereket, kagylókürtöt, csengôt, nyilat, háromágú szigonyt, kígyót, buzogányt, vizeskorsót, lótuszvirágot és levágott fejeket tarthat. Általában tigris vagy oroszlán hordozza. 940

5 bennem olyasmit, ami e hatalmas, ember nem lakta rengetegen kívül el sem képzelhetô. Olyannak, aki nem tapasztalta meg, nehéz szavakkal leírnom e korlátok nélküli lét kitörô örömét. Egyszer csak egy kuli lépett a jegyzôhöz, és arról számolt be neki, hogy miközben száraz ágakat gyûjtött, valami furcsát látott az erdôben. Nem jó helyen táborozunk tette hozzá. Itt ugyanis kísértetek és tündérek laknak. Jöjjön, uram, nézzük meg, mirôl van szó javasolta a jegyzô. Nem kellett messze menni; a kuli hamarosan lecövekelt, s kijelentette, hogy nem megy tovább. Csak mutatta, hogy mitôl fél. Uram, nézze! Arra, ni! A sûrûben oszlop emelkedett a tüskés bokrok fölé, tetején szörnyûséges faragott fej. Nem csoda, hogy emberünk megijedt tôle; fôleg így estefelé. Csakis emberi kéz mûve lehetett. Ám fogalmam sem volt, hogy került a lakatlan vadonba, és a korát még kevésbé tudtam volna megállapítani. Eltelt az éjszaka. Felszedelôzködtünk, reggel kilencre már el is értük úti célunkat. Ott aztán egy alkalmazott az erdô birtokosának szolgálatában ajánlkozott, hogy megmutatja nekem az árverésre kerülô portékát. Egy patakhoz érve egyszerre csak látom, hogy a túlsó partról kôoszlopon nyugvó fej felügyeli a rengeteget. Pontosan olyan, amilyet elôzô este láttunk. Ugyanolyan szörnyûséges faragott fej. Megmutattam Banvárílál jegyzônek is. Legalább három-négy ilyen van még az erdôben jegyezte meg a birtokos embere, aki egyébként helybéli volt. Vademberek uralkodtak az egész vidéken. Ôk készítették ezeket az oszlopokat, amelyekkel királyságuk határait jelölték. Honnan tudja? kérdeztem. Hallomásból. És régóta tudom, hogy a vademberek utolsó királya, valamint számos leszármazottja még ma is él. Hol? ámultam el. Az erdô északi határában van egy kis falu mutatta ujjával az ember. Ott laknak. Nagy tiszteletnek örvendenek a környéken. Azt beszélik, minden hegyen és erdôségen, amely északon a Himalája vonulata, délen a Cshótá Nágpur, 3 keleten a Kusi folyó, nyugaton pedig Mungér 4 közé esik, az ô ôseik uralkodtak. Eszembe jutott Ganóri Tivári iskolamester, aki egyszer irodámba be- 3 Cshótá Nágpur: Fennsík Északkelet-Indiában (Dzshárkhand). 4 Mungér: Gangesz menti történelmi város Kelet-Bihárban. 941

6 térve ugyancsak említette, hogy az erdei uralkodóknak él egy leszármazottja, s hogy a környékbeli hegylakók ma is királynak szólítják. Hirtelen felidézôdött bennem az egész. Az intézôt Buddhu Szinghnek hívták. Nagyon okos ember volt, és hosszú évek óta állt az erdôbirtokos földesúr szolgálatában. Úgy ismerte a környék hegyeit és erdôségeit, mint a tenyerét, és történelmüket is betéve tudta. Harcoltak a Mogul Birodalom ellen folytatta Buddhu Szingh. Amikor a nagymogul útban Bengál felé átvonult az erdôn, fellázadt íjászaik megtámadták, nyílzáport zúdítottak rá. Végül, amikor a mogulok helytartói már Rádzsmahalban 5 laktak, odalett a függetlenségük. A nagy és hôsi dinasztia teljesen elszegényedett. Az 1862-es szantál 6 felkelés után kevés megmaradt vagyonukat elvesztették. A szantál felkelés vezetôje még él. Ô most a király. Dóbru Pánná Bírbardinak hívják. Nagyon öreg és nagyon szegény. De a környék minden ôslakója ma is királyként tiszteli. Bár nincs királysága, királynak szólítják. Nagyon szerettem volna megismerkedni a királlyal. Ám ha uralkodó színe elé járulunk, nem mehetünk üres kézzel: ajándékot kell vinnünk. Kellô tiszteletadás nélkül nem sikerülhet semmi sem. A közeli faluból beszereztem hát némi zöldséget és gyümölcsöt, valamint két nagy tyúkot. Hivatalos munkám végeztével pedig a következô ötlettel álltam elô: Látogassuk meg a királyt! Buddhu Szingh azonban nem lelkesedett: Mi keresnivalója lenne ott az úrnak? Nem helyénvaló. Miért kötne ismeretséget egy barbár hegyi királlyal? Semmi közük egymáshoz, ugyan mirôl beszélgetnének? Amúgy sincs rajta semmi különös! Rá se hederítettem; Banvárílállal máris indultam a fôváros -ba. És persze ôt is magammal vittem. A fôváros nagyon kicsi volt: húsz-huszonöt házból állt. A cseréptetôs, apró vályogkunyhókat rendkívül tisztán tartották, agyaggal tapasztott, sima falaikra kígyót, lótuszvirágot, kúszónövényeket és sok mást festettek. A gyerekek kint játszadoztak. A nôk a házimunkával voltak elfoglalva. A serdülô lányok és fiatal nôk hibátlan testalkatúak voltak, és tökéletesen egészséges- 5 Rádzsmahal: Gangesz menti város Dzshárkhand és Bengál határán, Mungértôl nem meszsze. A XVII. században a Mogul Birodalomban Bengál tartomány központja volt. 6 Szantálok: India legnagyobb törzsi berendezkedésû közössége. Ôslakosok, nyelvük az ausztroázsiai nyelvcsaládba tartozik. Eredeti kultúrájuk kívül áll a hindu valláson és kultúrán ben (vagyis nem 1862-ben, ahogy a szerzô állítja), fellázadtak az ôket területükrôl kiszorító brit gyarmatosítók, a velük szövetséges indiai földesurak és a népüket rabszolgasorba hajtó pénzkölcsönzôk ellen. Lázadásukat 1856-ban leverték. 942

7 nek látszottak. Különös báj sugárzott az arcukról. Ámulva nézték érkezésünket. Itthon van a király? szólította meg Buddhu Szingh az egyik asszonyt. Ô nem látta, felelte az asszony, de ugyan hová ment volna? Bizonyára otthon van. 2 Buddhu Szingh tudta, hogy pontosan a királyi lakosztállyal szemben álltunk meg a falu közepén. A többi kunyhóhoz képest csak annyi különbséget vettem észre a palotán, hogy minden oldalról kôkerítés veszi körül. A falu egy alacsonyabb hegy lábánál állt. Onnét hozták a követ. A királyi házban rengeteg gyerek volt. Sok egészen kicsi. Nyakukban üveggyöngyvagy indigómagfüzér. Láttam néhány kifejezetten gyönyörû gyermeket. Buddhu Szingh kiáltására egy tizenhat-tizenhét éves lány szaladt elô; amikor meglátott minket, úgy elcsodálkozott, hogy egy hang nem jött ki a torkán. A tekintetébôl kiolvastam, hogy kicsit meg is ijedt. Hol van a király? tudakolta Buddhu Szingh. Ki ez a lány? kérdeztem. A király dédunokája. A hosszú életû király bizonyára már számos utódját fosztotta meg attól a gyönyörûségtôl, hogy elfoglalhassa a trónt. Jöjjenek velem! tért magához a lány. Nagyapám a hegy aljában üldögél. Tetszik, nem tetszik, tûnôdtem menet közben, vezetônk valódi királylány, akinek ôsei hosszú idôn át uralták ezt a vadonbirodalmat. Uralkodói dinasztiából való. Kérdezze meg tôle, hogy hívják! kértem Buddhu Szinghet. Bhánumatinak 7 felelte ô. Ez igen! Nagyon szép név! Bhánumati hercegnô! A gyönyörû Bhánumati majd kicsattant az egészségtôl, és elbûvölôen kedves arca volt. Ám a ruhája aligha lett volna alkalmas arra, hogy egy civilizált társaság díszévé tegye viselôjét. Haja olajozatlan, nyakában üveggyöngybôl és kagylóból fûzött lánc lógott. Menjenek csak oda mutatott a lány egy hatalmas fehércédrusra, kissé távolabb. Nagyapám a fa alatt ül. Tehenet legeltet. 7 Bhánumati: szanszkrit eredetû nôi név. Jelentése fényes, ragyogó. Ezt a nevet viselte a Mahábhárata címû eposz egyik hadvezér-hercegének a felesége. 943

8 Hogyhogy? A csodálkozástól szinte elállt a lélegzetem. E hatalmas föld ura, a szantál felkelés vezetôje, Dóbru Pánná Bírbardi tehenet legeltet? De mielôtt megfogalmazhattam volna a kérdést, a lány sarkon fordult, és távozott. Néhány lépéssel elôrébb már az öreget is megpillantottuk a fehércédrus alatt; friss szálalevélbe tekert dohányt szívott. Szalám, király uram! köszöntötte Buddhu Szingh. Dóbru Pánná király bizonyára jól hallott, de a látása aligha volt tökéletes. Ki az? kérdezte. Buddhu Szingh? És a társaid? Egy bengáli úr jött önhöz látogatóba. Szerény ajándékot is hozott. Fogadja el. Elôléptem, és letettem az öregember elé a két tyúkot meg a többi ajándékot. Ön a királya ennek a vidéknek. Messzirôl jöttem, hogy találkozzam önnel mondtam. Dóbru Pánná király bizony nagyon megörült. Széles arcából ítélve úgy véltem, fiatalkorában igen szép ember lehetett. Sugárzott róla az értelem. Hol lakik? kérdezte, miután alaposan szemügyre vett. Kalkuttában. Ó, az nagyon messze van. Úgy hallottam, hatalmas város. Soha nem járt ott? Nem. Hát járhatunk mi városokba? Jó nekünk itt, az erdôben. Üljön le! Hová lett Bhánumati? Bhánumati! Tessék, nagyapa! szaladt oda máris Bhánumati. Ez a bengáli úr meg a kísérôi ma nálunk esznek, és nálunk alszanak. Kérem, ne fáradjanak! szabódtam. Beszélgetünk, és már megyünk is! Nem szeretnénk alkalmatlankodni Szó sem lehet róla! jelentette ki Dóbru Pánná. Bhánumati, vidd csak el innét ezeket a dolgokat. Intettem Banvárílál jegyzônek, így ô szedte össze az ajándékokat, és vitte át Bhánumati nyomában lépkedve a király házába. Nem lehetett visszautasítani az öregember meghívását. Az elsô pillanattól fogva tiszteletet éreztem iránta. Dóbru Pannának, a szantál felkelés vezetôjének, egy ôsi még ha törzsi és erdei, akkor is uralkodói család tagjának, egy igazi hôsnek a kívánsága, hogy szálljak meg nála. Kívánsága olyan, mintha parancs lenne. Elsô pillantásra felfogtam, hogy Dóbru Pánná király igen szegény. Elcsodálkoztam ugyan, hogy tehenet legeltet, de aztán eszembe jutott, hogy a sors csapásaitól sújtva hány nagy indiai uralkodó kényszerült már a pásztorkodásnál is alacsonyabb rendû munkára. A király saját kezûleg sodort dohányt szálalevélbe, és azzal kínált. Gyufája nem volt; meggyújtott egy levelet a fa tövében égô tûznél, és elém tartotta. 944

9 Ön a vidék ôsi uralkodócsaládjából való mondtam. Szerencsés, aki megismerheti önt. De maradt-e valami egykori Nap-dinasztiánkból? Pedig ezek a hegyek, ezek az erdôk és földek mind a mi uralmunk alá tartoztak. Fiatalon a britek ellen harcoltam. De már nagyon öreg vagyok. Elveszítettük a háborút. És nincstelenek lettünk. Dóbru Pánnának szemlátomást fogalma sem volt, mi történik a nagyvilágban, vagyis szûkebb hazáján, az erdôségen túl. Épp válaszoltam volna, amikor egy ifjú csatlakozott hozzánk. A legkisebb unokám, Dzsagru Pánná mutatta be a király. Az apja most nincs idehaza; elutazott, hogy találkozzék Laksmípur királynôjével. Dzsagru, készítsd elô az étkezést a vendég úrnak. A fiú, mint a fiatal szálafa. Izmos teste csupa erô. Uram, eszik ön sündisznót? kérdezte a fiú. A hegy túloldalán tettem ki a csapdákat folytatta a nagyapja felé fordulva. Tegnap két sün esett beléjük. Megtudtam, hogy a királynak három fia, és nyolc-tíz unokája van. A népes királyi család egy helyen lakik, mindannyian ebben a faluban. Fôleg vadászatból és pásztorkodásból élnek. Ezenkívül tej, tyúk, kecske, madárhús és gyümölcs is akad, valahányszor a király elé járulnak vitás ügyeikkel a perlekedô hegylakók, akik a döntés fejében kötelesek az uralkodónak ajándékot hozni. No és a földmûvelés? kérdeztem. Családunkban nem szokás földet mûvelni válaszolta büszkén Dóbru Pánná. A vadászatnak van a legnagyobb becsülete, és régen az volt a legelôkelôbb, aki lándzsával vadászott. Íjjal az istenek sem vadásznak, ezért az nem harcosoknak való. Ma már persze mindent lehet. A legnagyobb fiam puskát vásárolt Mungérban, de én azt soha meg nem érintettem. Az igazi vadász lándzsát használ. Bhánumati visszajött, és letett elénk egy kis kôedényt. Dörzsölje be magát olajjal! biztatott a király. A közelben csodálatos forrás fakad. Menjenek, fürödjenek meg a vizében! Amikor megjöttünk a fürdésbôl, a palota egyik szobájába invitált minket a király. Bhánumati rizst és homokszínû krumplit hozott be gyékénytálon. Dzsagru szálalevél-tányérra helyezte a megnyúzott sündisznó húsát. Bhánumati fordult még egyet, tejet és mézet hozott. Bráhmana szakács persze nem volt velünk. 8 Míg Banvárílál a krumplit hámozta, én a 8 A kasztrendszer elôírásainak értelmében alacsonyabb kasztúak, például érinthetetlen törzsi ôslakók által készített ételt nem fogadhat el egy magasabb kasztú hindu. Indiában a sza- 945

10 tûzgyújtással bajlódtam. A nagyobb fadarabokkal sehogy se ment. Két-három próbálkozás után sem sikerült. Ekkor Bhánumati kiszaladt egy elszáradt madárfészekért, és annak a lángjáról végre fellobbant a tûz. Aztán félrehúzódott. Bhánumati királylány létére igen szerény volt; ráadásul csodálatosan természetes és egyszerû, mégis udvarias. Dóbru Pánná mindvégig a konyhaajtónál ült, így mutatva ki legteljesebb vendégszeretetét. 9 Nem nagy a háztartásunk szólalt meg, amikor befejeztük az étkezést. Emiatt talán kényelmetlenül is vacsoráztak az urak. De apámtól és nagyapámtól tudom, hogy ôseink hatalmas palotában laktak. Akit érdekel, meggyôzôdhet róla, hiszen a hegyen még ma is látható. De hol van már az a kor? Igaz, ôseim istenségszobra most is ott áll, ahová ôk helyezték. Szerfelett kíváncsi lettem. Van kifogása ellene, király uram, hogy megnézzük? kérdeztem. Miért lenne? Csakhogy nincs mit nézni rajta. De ahogy óhajtja! Menjünk! Dzsagru, gyere te is! Tiltakoztam. Dehogyis akarom arra kényszeríteni a kilencvenkét éves öreget, hogy hegyet másszon! De hiába. Gyakran felkapaszkodom oda magyarázta a király. Mert dinasztiánk temetkezési helye is arrafelé van. Minden holdtöltekor ott kell lennem. Jöjjön, azt is megmutatom. A helybéliek nyelvén Dhandzsarinak nevezett dombvonulat, amely északkelet felôl nyúlik idáig, egy helyen hirtelen keletnek fordul. Ezen a ponton óriási hasadék tátong rajta. Lejjebb a völgyet teljesen beborítja az erdô. Hullámzón ereszkedik alá a zöld növénytakaró. Mintha lezúduló víz mosná a hegy testét. Egy helyen azonban megritkul az erdô. A fák fölött kék hegyvonulat látszik a szemhatáron. Talán Gajá vagy Rámgarh lehet arra. Amerre a szem ellát, mindenfelé csak erdô. Emitt hatalmas faóriások állnak, amott alacsony szála- és papagájfa-csemeték. Keskeny erdei kaptatón igyekeztünk fölfelé. Ferdén álló, nagy kôlaphoz értünk, amely takart valamit. Jókora mélyedés volt alatta, fenekén ásító nyílás; olyasmi, mint a fazekasok edényégetô gödre, vagy épp egy rókalyuk bejárata. Körülötte sûrûn tenyésztek a papagájfacsemeték. kácsok hagyományosan a legmagasabb, bráhmana kasztból kerülnek ki, mivel az ô fôztjüket bárki eheti. 9 Hinduk számára érinthetetlen lévén nem lépett be az étkezôszobába, ugyanakkorr, magukra sem hagyta a vendégeit. 946

11 Ebbe kell bebújnunk jelentette ki Dóbru király. Jöjjön, nincs mitôl félnie. Dzsagru, menj elôre! Tudtam persze, hogy életveszélyes, de bemásztam a lyukon. Lehet tigris vagy medve tanyája. Ha egyiké sem, hát kígyó biztosan lakik benne! Egy darabig négykézláb haladtunk a járatban, de hamarosan fel lehetett állni. Eleinte félelmetes volt a sötétség, de nemsokára hozzászokott a szemünk. Tágas, húsz-huszonkét könyök hosszú, tizenöt könyök széles barlangba jutottunk. Az északi falon másik rókalyukszerûség nyílt, azon keresztül egy másik, nagyjából ugyanolyan barlangba lehetett átmászni. Nem lelkesedtem érte. A barlang mennyezete elég alacsony volt, kinyújtott karral elértem. Száradó bôr szagához hasonló szag terjengett odabent. Minden zugban denevérek tanyáztak. De mint megtudtam, cibetmacska, sakál, róka és más állatok is megfordulnak ott. Menjünk ki, uram! súgta oda Banvárílál. Ne idôzzünk itt többet! Ez volna hát Dóbru Pánná ôseinek palotája? Annyi biztos, hogy a nagy, természetes barlang tökéletes menedék lehetett a régi idôkben. Akik ide behúzódtak, könnyûszerrel megvédhették magukat bármiféle ellenséggel szemben. Létezik egy titkos bejárat is mondta a király, de azt nem szabad megmutatnom. Nem ismerheti más, csak saját nemzetségem tagjai. Noha már nem lakik itt senki, a család betartja ezt a szabályt. Kimásztunk a barlangból, fellélegeztünk. Valamivel feljebb kapaszkodva egy banjanfához értünk, amely szinte elborította a dombtetôt. A negyedhektárnyi földön terpeszkedô óriásfa temérdek léggyökeret eresztett a föld felé, vékonyat, vastagot egyaránt. Kérem, vegyék le a lábbelijüket! mondta Dóbru Pánná király. A banjan tövében malomkôszerû csak vékonyabb kôdarabok hevertek. Ez a dinasztia temetôje mondta a király. Minden kôdarab alatt családtag nyugszik. A hatalmas banjanfa alatt szinte teljesen befedték a földet a nagyméretû kôdarabok. Némelyik sír igen régi lehetett. A lelógó léggyökerek harapófogóként fogták közre a kôlapokat. Egyik-másik gyökér olyan vastag volt, mint a fa törzse. Sok kôlap már alig látszott a léggyökerek alatt. El tudtuk hát képzelni, milyen régiek lehetnek. Ez a banjanfa nem mindig állt itt mondta Dóbru király. Vegyes erdô volt a helyén. Aztán felnôtt egy kis banjancsemete, és kipusztította a többi fát. Olyan öreg már, hogy az eredeti törzse régen elhalt. Léggyökerekbôl lett a mai, megsokszorozódott törzs. Ha kivágnák a fát, kiderülne, milyen sok kôlap temetôdött alá. 947

12 A banjanfa alatt egészen rendkívüli érzés fogott el: nem éreztem így, amikor elôször pillantottam meg a királyt (akkor öreg szantál nemesre emlékeztetett), vagy épp a királylányt (aki semmiben sem különbözött egy egészségtôl kicsattanó hó vagy munda 10 leánytól), és különösen nem a királyi palota láttán (mert azt inkább kígyófészekkel vagy kísértettanyával azonosítottam). Ám a dombtetôn álló hatalmas fa és a temetô valami csodálatos, soha nem tapasztalt érzést ébresztett bennem. A mélység, a titokzatosság és az ôsiség leírhatatlan érzése volt ez. Közben alkonyodni kezdett. A nap aranysárga fényt bocsátott a kövekre, bevonta velük az ágakat és a törzseket, a Dhandzshari csúcsait és a távoli erdôk lombkoronatömegét. A sûrûsödô sötétség még mélyebb, még titokzatosabb szépséggel ruházta fel az ôsi királytemetôt. Az egyiptomi fáraók nekropoliszába, a Théba városától nem messze található Királyok völgyé -be manapság a világ minden tájáról özönlenek a turisták. A reklám jóvoltából fôszezonban dugig telnek a nagy szállodák. A Királyok völgyét a múlt ködénél sokkal vastagabban üli meg a drága cigaretták és szivarok füstje. Az árja kultúrából kirekesztett, civilizálatlan, ôsi királyok e temetôje azonban amely sûrû erdôk árnyékában, hegyvonulatoktól takarva, idôtlen idôk óta rejtôzködik, és rejtôzködni fog ezután is semmiben sem marad el mögötte titokzatosság és fenség tekintetében. A holtak emlékét itt nem ôrzi fényûzô, kifinomult mûvészet, mint a gazdag egyiptomi fáraókét, mert ezek szegény királyok voltak. Ôskori kultúrájukat a természettôl lesték el. Gyermeki lelkülettel csináltak királyi palotát a barlangból, temetôt a dombtetôn, és állítottak határjelzô oszlopokat. Az esti szürkületben, a fa alatt állva mintha megsejtettem volna valami más tapasztalást, egy másik világot a mindent átjáró, örök idôn túli messzeségben. E távlathoz képest akár a puránák és a védák világa is jelenkornak tekinthetô. Szinte láttam, amint az északnyugati hegyvidék felôl támadó nomád árják elözönlik az ókori Indiát és ôslakóit... Innentôl fogva India egész történelme az árja civilizáció történelme lesz. A legyôzött nem árja törzsek története sehol sincs megírva... hacsak nem ilyen eldugott hegyi barlangokban, ôserdôk homályán porladó csontvázak rajzolatában. De annak megfejtésével sosem törôdött a gyôztes árja nép. És a legyôzötteket ma is ugyanúgy elhanyagolja, lenézi, semmibe veszi. A civilizációjukra büszke árják soha nem néztek vissza a leigázott ôslakosokra, nem próbálták megérteni ôket, nem próbálják ma sem. Én és Banvárílál a gyôztes népet képviseltük. Az öreg Dóbru Pánná, az ifjú Dzsagru és a fiatal Bhánumati hercegnô pedig a legyôzött, 10 Hó és munda: Északkelet-India ausztroázsiai nyelvet beszélô, nem hindu kultúrájú ôslakói. 948

13 elnyomott népet. Két népként álltunk egymással szemben az alkonyati félhomályban. És én, civilizációmra büszke árja, képes voltam gondolatban öreg szantálnak titulálni az elôkelô ôsi családból származó Dóbru Pánnát, munda kisasszonynak képzelni a királylány Bhánumatit, és ôsembernek való sötét, levegôtlen odút, kígyófészket vagy kísértettanyát látni a királyi barlangpalotában, melyet oly büszkén mutattak meg. Lelki szemeim elôtt lepergett a történelem e félelmetes tragédiája. Egyfelôl a legyôzött, megvetett, kisemmizett Dóbru Pánná, az ôslakosok királya, Bhánumati királyleány és az ifjú Dzsagru Pánná szerepelt benne, másfelôl pedig jómagam, Banvárílál jegyzô, és útikalauzunk, Buddhu Szingh. Mielôtt az alászálló sötétség elnyelte volna a királyi emlékhelyet és a banjanfát, leereszkedtünk a hegyrôl. A sûrûben lefelé menet függôlegesen álló, cinóberrel bekent kô került az utunkba. Körömvirágot, nagy csodatölcsért ültetett köré az emberi kéz. Szemközt másik nagy kô, azon is cinóbernyomok. Ôsidôk óta áll itt ez a szentély. A királyi család házi istensége lakja. Régen embert is áldoztak neki. A nagy kô volt az áldozati oltár. Manapság galamb vagy tyúk szokott lenni az áldozat. Ki ez? kérdeztem. Tándbáró, a vadbivaly-isten világosított fel Dóbru király. Eszembe jutott, mit mesélt róla Ganu Máhátó: Tándbáró roppant éber istenség. Ha ô nem lenne, a vadászok már rég kiirtották volna a vadbivalyokat, bôrük és szarvuk utáni telhetetlen vágyukban. Ô azonban védelmezi a fajt. Ha látja, hogy a bivalyok csapdába rohannak, megjelenik a csorda elôtt, és felemelt kézzel megálljt parancsol nekik. Sokan látták ezt a saját szemükkel! A civilizált világban nem tisztelik az erdei társadalomnak ezt az istenét; nem is tudnak róla. De akkor és ott, a dúsan burjánzó, vadállatokkal benépesített erdôben a vadon szépsége és titokzatossága magától értetôdôvé tette számomra, hogy mindez nem képzelgés: az istenség valóban létezik. Sokkal késôbb, amikor már rég hazatértem Kalkuttába, egy elviselhetetlenül forró napon láttam egy nyugat-indiai kocsist, aki könyörtelenül és tiszta erôbôl ostorozta a roskadásig megrakott szekere elé fogott bivalypárt. Ó, jaj, Tándbáró! jutott mindjárt eszembe a bivalyok istene. Bizony, ez nem Cshótá Nágpur, és nem az ôserdô. Idáig nem ér el oltalmazó kezed, hogy megvédd ezeket az agyongyötört barmokat! Lám, a huszadik század Kalkuttája így hirdeti büszkén az árja civilizációt. Itt ugyanolyan tehetetlen vagy, mint a legyôzött Dóbru Pánná. Sötétedés után indultunk útnak. Úgy terveztem, Nóvádában majd buszra 949

14 szállok, és Gajába utazom, míg Banvárílál visszaviszi táborhelyünkre a lovakat. Indulás elôtt még egyszer láthattam Bhánumatit. Kezében egy csupor bivalytejjel várt ránk a királyi ház kapujában. BANGHA IMRE fordítása bengáliból Durgá istennô

15 KUNVÁR NÁRÁJAN Egy furcsa nap Ma egész nap odakint jártam, és nem történt semmi baj, ma egész nap emberekkel találkoztam, és sehol nem aláztak meg. Ma egész nap igazat mondtam, és senki nem vette rossz néven. Ma megbíztam mindenkiben, és sehol nem vertek át. És az volt a legnagyobb csoda, hogy hazatérve nem valaki mást, önmagamat találtam, sértetlenül. Folyó a csónakban folyó sötét széles a víz mély a sötét alámerült a folyó mélyébe a sötétnek mindkettôn egyszerre kell átkelni. Ki tudja túl a sötéten ragyogás van vagy egy másik sötétség? Van-e túlsó partja a folyónak vagy csak víz és víz mindenütt? 951

16 Most én vagyok a kapocs csónak folyó sötétség s nem tudni ki merült alá s miben kinek kell átkelnie s minek a túlpartjára? Minden rendben Tegnap ismét gyilkosság történt különös körülmények között. Bementem a kórházba, de az a hely nem kórház volt. Bent találkoztam az orvossal, de az az ember nem orvos volt. Mondott valamit a nôvérnek, de az a nô nem nôvér volt. Aztán bementek a mûtôbe, de az a hely nem mûtô volt. Az altatóorvos már korábban megjelent de ô is valójában valaki más volt. Aztán egy félholt gyereket hoztak, aki éhes volt, nem beteg. Az orvos az asztalról felemelte a szikét, de az nem szike volt, félelmetes, rozsdás kés. A kést a gyerek gyomrába döfve megszólalt: Most már biztosan rendbe jön. 952

17 Személyleírás egy eltûntrôl Bôre barna, kinézete vidéki, homlokán sebhely, magassága öt lábnál nem kevesebb, olyanokat mond, hogy nincs semmi bánata. Dadog. Ha kérdik, hány éves, azt feleli, alig több, mint néhány ezredév. Bolondnak látszik, de nem az. A magasságokból jó párszor lezuhant, és összetörte magát. Így aztán meglátszik rajta, hogy ragasztgatva van, akárcsak Hindusztán térképe. Utóirat Benyújtom a lemondásomat üzletrôl családról kormányzásról Nem fogadom el hogy kifizessenek akciós áron részletfizetéssel Meg akarom tanulni hogy újra éljek négykézláb járjak mint a gyerekek lábra álljak s utoljára mielôtt botladozva elesem szeretném ha sikerülne még egyszer újra élnem. NÉGYESI MÁRIA fordításai

18 HARISANKAR PARSZÁÍ Bárányok és farkasok Egy szép napon az erdô állatai arra jutottak, hogy elég civilizáltak már egy kormányzati rendszer bevezetéséhez. Egyhangú döntés született: Erdôországban demokrácia lesz. Nyomban össze is ült egy bizottság, kidolgozta az alkotmányt, majd bejelentette, hogy az erdei állatok választotta képviselôkbôl testületet alakít, amelynek az lesz a dolga, hogy törvényeket alkosson, és igazgassa Erdôországot. Az állatok társadalma örömmámorban úszott a forradalmi változás hírének hallatán; végre eljô a boldogság, a gyarapodás és a biztonság aranykora. És úgy lôn. Erdôország, ahol történetünk játszódik, seregnyi bárány otthona volt rendkívül tisztességes, becsületes, szelíd, illemtudó, jóravaló, feddhetetlen bárányoké, akik a légynek sem tudnának ártani. Nem kell többé rettegésben élnünk gondolták a bárányok. Képviselôink révén olyan törvényt alkotunk, amely kimondja, hogy egyetlen élôlénynek sincs joga bántani vagy megölni a másikat. Élni és élni hagyni. A béke, a szeretet, a testvériség és az együttmûködés lesz a társadalom alapja. A farkasok is gondolkodtak: Nehéz idôk elé nézünk. A bárányok annyira sokan vannak, hogy biztosan többséget szereznek a testületben, és ha megszavazzák azt a bizonyos törvényt a gyilkolás ellen, nekünk felkopik az állunk, hacsak meg nem tanulunk füvet rágcsálni. A bárányok egyre lelkesebben tekintettek a választások elébe. A farkasok pedig egyre csüggedtebben várták a szavazást. Egy nap az öreg sakál megszólította az egyik farkast: Mostanában nagyon gondterheltnek látom, uram. Minden farkas körül lebzselnek sakálok, akik eltakarítják a maradékot, és leszopogatják a csontokat, miután a farkas végzett a zsákmányával. Állandóan a farkas körül sündörögnek, hajbókolnak elôtte, és akár rászolgált, akár nem, buzgó üvöltéssel dicsôítik. Elég az hozzá, hogy az öreg sakál így fordult a farkashoz: 954

19 Felséges uram szólt komolykodva, miért árnyékolják arcának holdtányérját az aggodalom sötét fellegei? Úgy látszik, konyított valamicskét a költészethez, de az is lehet, hogy idegen tollakkal ékeskedett. Hát nem tudod, hogy Erdôországban hamarosan megalakul az új kormány? kérdezett vissza a farkas. Leáldozóban a csillagunk! Honnan tudhatnám, felség? csikorgatta a fogát a sakál. Ön a mi édesatyánk, számunkra nem létezik más kormányzat. Azt esszük, amit juttatni méltóztatik nekünk, és megénekeljük felséges erényeit. Márpedig most olyan idôk jönnek, amikor még száraz csontot se szopogathatunk felelte a farkas. A sakál persze mindenrôl tudott, de színészkedés nélkül nem sokra jutott volna. A farkas mindenesetre tájékoztatta, hogy hamarosan megválasztják Erdôország vezetô testületét. Nyakunkon a választás kesergett. Nincs mit tenni, odébb kell állnunk, de hová? Szegôdjenek el a cirkuszhoz, uram javasolta a sakál. Á, azok csak oroszlánokat és medvéket vesznek fel, különben is, olyan rossz a hírünk, hogy úgysem kellenénk. Ebben az esetben törte a fejét a sakál talán a múzeumnál kellene próbálkozni! Ott sincs semmiféle lehetôség, úgy hallom, már csak embereket állítanak ki! Az öreg sakál a gondolataiba mélyedt; lehunyta fél szemét, és alsó ajkába harapva merôn bámult az égre, mintha a jóistennel diskurálna. Minden világos mondta aztán. Mi lenne, uram, ha önök jutnának többségbe a testületben? Képtelen ötlet! torkolta le a farkas. Mi, farkasok, mindössze tíz százalékát alkotjuk a lakosságnak, a bárányok és a többi aprónép a maradék kilencven százalék. Miért épp minket választanának meg? Hát megadja-e magát az élet önszántából a halálnak? De mit is akartál mondani? Ne búsuljon, felség! Csak egy napot adjon, holnapra kifundálok valamit. De akkor azt kell majd tennie, amit mondok. Szorult helyzetében a farkas végül elfogadta tanítómesternek a sakált, és megígérte, hogy engedelmeskedik neki. Másnap az öreg sakál három társát is magával vitte egyiknek sárgára, a másiknak kékre, a harmadiknak zöldre volt festve a bundája. Kik ezek? rökönyödött meg a farkas. 955

20 Sakálok, uram felelte az öreg sakál, színes sakálok, szolgálatára. Ön mellett fognak kampányolni. Ugyan már! vetette ellen a farkas. Ki ad ilyen semmirekellôk szavára? A sakál erre megnyalta a farkas mancsát, és azt mondta: Ne legyen naiv, felséges uram. Én úgy hallottam, még az emberek is megváltoznak, elég fordítaniuk egyet a köpönyegükön; ezek meg itt csupán sakálok. Az öreg sakál ezután a farkas külsejét is megváltoztatta. Homlokára szent jelet pingált, nyakába rózsafüzért akasztott, és fûszálat dugott a szájába. Szakasztott úgy fest, mint valami szent! állapította meg. Máris mehetünk a bárányok gyûlésére. Hanem három dolgot alaposan véssen az eszébe: elôször is, ne emelje fel gyilkos tekintetét, inkább tartsa a szemét lesütve! Másodszor: egy szót se szóljon, különben leleplezôdünk. Harmadszor: rengeteg bárány lesz ott, szebbnél szebbek, finomabbnál finomabbak, nehogy fel találja falni valamelyiket! És mi szükség a színes sakálokra? Mi lesz a dolguk? kérdezte a farkas. Rendkívül fontos feladatot látnak el: ôk a kampányfelelôsök. Ön az ô támogatásukkal indul a választáson. Ez a sárga nagy tudós, nagy bölcselô, költô és író egy személyben. A kék sakál politikus és újságíró, a zöld pedig vallási tanító. Induljunk! Várj csak egy percet! állította meg a farkas. Költô, író, politikus, bölcselô csupa kiválóság, nem igaz? Ez a három viszont Ezek nem igaziak, csak be vannak festve, felséges úr vágott a szavába a sakál. De ne késlekedjünk tovább! Elindultak hát. Elöl lépkedett az öreg sakál, mögötte a színes sakálok, a farkast közrefogva. Ô komótosan bandukolt homlokán szent jel, nyakában rózsafüzér, szájában fûszál, végtelen komolysággal, fejét lehorgasztva, akár a testet öltött alázat. Nem messze onnét több ezer bárány gyûlt össze: látni kívánták a szentet, akinek az öreg sakál oly nagy hírét keltette. Amikor a négy sakál a farkast éljenezve odaért a bárányokhoz, az öreg sakál elordította magát: Éljen a szent farkas! A bárányok sorai között jó elôre elhelyezkedett többi sakál is menten éljenezni kezdett. Vigyázz, farkas! Meneküljünk! kiabálták a bárányok, de az öreg sakál szavára megtorpantak. Fivéreim és nôvéreim! Ne féljetek! Uralkodónk, a farkas szentté lett, örökre lemondott a gyilkolásról. Belsô átalakuláson esett át, és már hét napja kizárólag füvön él. Éjt nappallá téve imádkozik és jó cselekedetek egész 956

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet Tiszperger József : Örökkévaló Publio Kiadó 2011 ISBN: 978-1-4709-4666-1 Kezdet Kezdetben volt Drakkar. Senki nem tudta honnan jött ezekre a földekre. Senki nem tudta miért. Senki nem tudta őt megfékezni.

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Hogy kezdtem el írni?

Hogy kezdtem el írni? Hogy kezdtem el írni? Caracas, Venezuela, 1970. május 30. A beszéd a caracasi Ateneóban hangzott el. Később a bogotái El Espectadorban is megjelent. Juan Carlos Zapata így írt róla: Gabo Caracasban született,

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP HAMAR ZOLTÁN Jismáél megöli a helytartót és híveit 41,1 A hetedik hónapban Jismáél, Netanjá fia, Elisámá unokája,

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben