Világirodalmi folyóirat Alapítva: október TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LV. évfolyam, 10. szám október TARTALOM Kortárs indiai irodalom Összeállította Bangha Imre, szerkesztette Bangha Imre és Lukács Laura BIBHÚTIBHÚSAN BANDJÓPÁDHJÁJ Áranjaka Az erdô könyve (Bangha Imre fordítása) KUNVÁR NÁRÁJAN Öt vers (Négyesi Mária fordítása) HARISANKAR PARSZÁÍ Bárányok és farkasok (Borbély Judit Bernadett fordítása) BHÚPI SÉRCSAN Hajnali pofon (Bangha Imre fordítása) UMÁSANKAR DZSÓSI Valamit mondani akart egy madár (Bangha Imre fordítása) INTIZÁR HUSZAIN A sárga kutya (Kovács Hajnalka fordítása) PRAJÁG SUKLA Három vers (Bangha Imre fordításai) RÁDZSÉNDRA JÁDAV Mérgezés (Négyesi Mária fordítása) AGJÉJ Én láttam (Balogh Dániel fordítása) Elrepül a madár (Bangha Imre fordítása) UDAJ PRAKÁS Warren Hastings bikája (Négyesi Mária fordítása)

2 SZÍTÁKÁNTA MAHÁPÁTRA Reggel, monszun idején Ködös téli reggel (Bangha Imre fordításai) NAJJAR MASZÚD Sísá-ghát (Kovács Hajnalka fordítása) N. GÓPI Ének a vízrôl (Bangha Imre fordítása) HARISANKAR PARSZÁÍ Családtervezés (Borbély Judit Bernadett fordítása) RABÍNDRANÁTH TAGORE Betegágyban (Bangha Imre fordítása) PRÉMCSAND Átmárám (Bangha Mónika fordítása) SZERZÔINK Válogatásunk megjelenését az Indiai Köztársaság Külügyminisztériuma támogatta. Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 BIBHÚTIBHÚSAN BANDJÓPÁDHJÁJ Áranjaka 1 Az erdô könyve Érdekes élményben volt részem. Hírt kaptam, hogy a móhanpurái védett erdôtôl tizenöt-húsz mérföldnyire délre nagy kiterjedésû szála- és ébenfaerdôt árverez el a Körzeti Adóbeszedô Hivatal. Azonnal megsürgönyöztem a központi irodának, és postafordultával azt az utasítást kaptam, hogy licitáljak rá. Elôtte azonban szükséges volt saját szememmel is megtekintenem. Míg nem tudom, mi van benne, nem vagyok hajlandó licitálni. Közel volt az árverés, így mindjárt a választávirat kézhezvételének másnapján útra keltem. Kísérôim már kora hajnalban elindultak, fejükön ládával, ágynemûvel és egyéb poggyásszal. A móhanpurái erdô határában értem utol ôket, amikor a Káró folyón keltek át. Banvárílál jegyzô is elkísért. A Káró keskeny hegyi folyócska. Térdig érô vize kavicsrengetegben csobogva tör elôre. Mindketten leszálltunk a lóról, nehogy a síkos köveken, kavicsokon botladozva elessenek az állatok. A túlsó partot föveny borította. Ott sem lehetett még nyeregbe szállni; elsüppedtünk volna a homokban. Tizenegy óra lett, mire szilárd területre értünk. Itt kell megebédelnünk, uram. Nem tudni, késôbb találunk-e vizet mondta Banvárílál jegyzô. A folyónak ezen a partján nagynak nem nevezhetô, lakatlan erdôség terül el. Kisebb-nagyobb szála-, ében- és papagájfákból álló ôserdô, sûrûn benôtt köves vidék ez. Embernek se híre, se hamva. Kutyafuttában ebédeltünk, mégis egy óra lett, mire továbbindultunk. Telt-múlt az idô, de az erdônek nem akart vége lenni. Jobb lenne, gondoltam, ha nem folytatnánk a menetelést, hanem letáboroznánk egy nagy fa alatt. Két erdei falut az egyiket Kulpálnak, a másikat Burudinak hívják persze már magunk mögött hagytunk. De akkor még csak három felé járt, így eszünkbe sem jutott tanyát verni éjszakára. Nem sejtettük, hogy estig sem keveredünk ki az erdôbôl. 1 Áranjaka: A cím a védikus irodalom egyik mûfaját jelöli. A majd háromezer éve keletkezett áranjakák ( erdei könyvek ) neve arra utal, hogy erdei bölcsek tanítását tartalmazzák. 939

4 Szürkület elôtt még jobban megsûrûsödött az erdô. Elôttünk ember nem lakta, dús rengeteg. Minden irányból faóriások nyomultak elôre, fokozatosan maguk alá gyûrve a keskeny ösvényt... Hatalmas fák vettek körül, és nem látszott az ég. Egyre áthatolhatatlanabb lett az esti sötétség. De ahogy egy-egy tisztás környékén tündököl a vadon, az semmihez sem fogható! Itt is, ott is fehér virágcsoportok nyílnak a fákon, fénnyel vonva be az erdô csúcsait az árnyak övezte, sötétkék esti égbolt alatt. Vajon kinek teremtetett ez az emberszemtôl rejtett, világunk határain túli szépség? Ez a vadtéuri, uram. Kúszónövény, és mostanában virágzik mondta Banvárílál. Bármerre néztem, a fák, a bokrok tetején kékesfehéren ragyogott a virágzó vadtéuri. Pontosan úgy, mintha kéken derengô gyapotpamatokkal szórták volna tele a fák koronáját. Többször is megálltam lovammal, és hoszszan gyönyörködtem. Otthontalan vándornak érzi magát az ember, ha efféle szépséget lát, miközben ráeszmél, hogy a civilizált vidékektôl messzire vetôdve milyen közönyösen öleli körül ez a kápráztatóan szép, ismeretlen világ. Mert birtokot háborít: semmi keresnivalója ott, ahol öröktôl fogva csakis erdei lények, fák és bokrok laknak. Minthogy minduntalan megálltunk, és tátott szájjal bámultuk a pazar erdei látványt, persze még jobban megkéstünk. Alárendeltem lévén, szegény Banvárílál jegyzô fennhangon nem tehette szóvá, de magában bizonyára azt gondolta, hogy ennek a bengáli uraságnak nincs ki a négy kereke. Vajon meddig tarthatja meg intézôi tisztét a földesúr mellett? Végül egy hatalmas ászánfa tövében ütöttünk tábort. Nyolcan-tízen lehettünk. Rakjatok jó nagy tüzet, húzódjatok köré. Éjszaka csupa veszély az erdô. Szétnyitottam a tábori széket, s leültem a fa alá. Végtelenül nyúlt fölém az üres égbolt. Még nem szállt le teljesen a sötétség. Közel és távol népes csoportokban, ezerszámra nyílt a vadtéuri fehér virága a magas lombkoronákon. Tábori székem környékén aranyszínû, magas fû fonnyadozott. Napégette föld, száraz fû és erdei virág oly kellemes illatban egyesült, mintha a Durgá-szobrok 2 aranyfüsttel bevont ékszereit szagolgatná az ember a templomban. Ez a szabad erdei élet valamiféle megváltás és öröm érzetét keltette 2 Durgá: Párvati istennônek (Siva hitvesének) egyik legismertebb, sötét formája, aki büntet és megfélemlít, de nagy bajból is kisegít. Néha gyönyörû nôként mutatkozik, máskor szörnyûséges, vérengzô alakban. A durgá szó jelentése: áthatolhatatlan, legyôzhetetlen, mint egy hegyi erôd, s a Durgá képviselte energia rendkívüli erejére utal. Négy vagy nyolc karral ábrázolják; sok kezében kést, kardot, poharat, kereket, kagylókürtöt, csengôt, nyilat, háromágú szigonyt, kígyót, buzogányt, vizeskorsót, lótuszvirágot és levágott fejeket tarthat. Általában tigris vagy oroszlán hordozza. 940

5 bennem olyasmit, ami e hatalmas, ember nem lakta rengetegen kívül el sem képzelhetô. Olyannak, aki nem tapasztalta meg, nehéz szavakkal leírnom e korlátok nélküli lét kitörô örömét. Egyszer csak egy kuli lépett a jegyzôhöz, és arról számolt be neki, hogy miközben száraz ágakat gyûjtött, valami furcsát látott az erdôben. Nem jó helyen táborozunk tette hozzá. Itt ugyanis kísértetek és tündérek laknak. Jöjjön, uram, nézzük meg, mirôl van szó javasolta a jegyzô. Nem kellett messze menni; a kuli hamarosan lecövekelt, s kijelentette, hogy nem megy tovább. Csak mutatta, hogy mitôl fél. Uram, nézze! Arra, ni! A sûrûben oszlop emelkedett a tüskés bokrok fölé, tetején szörnyûséges faragott fej. Nem csoda, hogy emberünk megijedt tôle; fôleg így estefelé. Csakis emberi kéz mûve lehetett. Ám fogalmam sem volt, hogy került a lakatlan vadonba, és a korát még kevésbé tudtam volna megállapítani. Eltelt az éjszaka. Felszedelôzködtünk, reggel kilencre már el is értük úti célunkat. Ott aztán egy alkalmazott az erdô birtokosának szolgálatában ajánlkozott, hogy megmutatja nekem az árverésre kerülô portékát. Egy patakhoz érve egyszerre csak látom, hogy a túlsó partról kôoszlopon nyugvó fej felügyeli a rengeteget. Pontosan olyan, amilyet elôzô este láttunk. Ugyanolyan szörnyûséges faragott fej. Megmutattam Banvárílál jegyzônek is. Legalább három-négy ilyen van még az erdôben jegyezte meg a birtokos embere, aki egyébként helybéli volt. Vademberek uralkodtak az egész vidéken. Ôk készítették ezeket az oszlopokat, amelyekkel királyságuk határait jelölték. Honnan tudja? kérdeztem. Hallomásból. És régóta tudom, hogy a vademberek utolsó királya, valamint számos leszármazottja még ma is él. Hol? ámultam el. Az erdô északi határában van egy kis falu mutatta ujjával az ember. Ott laknak. Nagy tiszteletnek örvendenek a környéken. Azt beszélik, minden hegyen és erdôségen, amely északon a Himalája vonulata, délen a Cshótá Nágpur, 3 keleten a Kusi folyó, nyugaton pedig Mungér 4 közé esik, az ô ôseik uralkodtak. Eszembe jutott Ganóri Tivári iskolamester, aki egyszer irodámba be- 3 Cshótá Nágpur: Fennsík Északkelet-Indiában (Dzshárkhand). 4 Mungér: Gangesz menti történelmi város Kelet-Bihárban. 941

6 térve ugyancsak említette, hogy az erdei uralkodóknak él egy leszármazottja, s hogy a környékbeli hegylakók ma is királynak szólítják. Hirtelen felidézôdött bennem az egész. Az intézôt Buddhu Szinghnek hívták. Nagyon okos ember volt, és hosszú évek óta állt az erdôbirtokos földesúr szolgálatában. Úgy ismerte a környék hegyeit és erdôségeit, mint a tenyerét, és történelmüket is betéve tudta. Harcoltak a Mogul Birodalom ellen folytatta Buddhu Szingh. Amikor a nagymogul útban Bengál felé átvonult az erdôn, fellázadt íjászaik megtámadták, nyílzáport zúdítottak rá. Végül, amikor a mogulok helytartói már Rádzsmahalban 5 laktak, odalett a függetlenségük. A nagy és hôsi dinasztia teljesen elszegényedett. Az 1862-es szantál 6 felkelés után kevés megmaradt vagyonukat elvesztették. A szantál felkelés vezetôje még él. Ô most a király. Dóbru Pánná Bírbardinak hívják. Nagyon öreg és nagyon szegény. De a környék minden ôslakója ma is királyként tiszteli. Bár nincs királysága, királynak szólítják. Nagyon szerettem volna megismerkedni a királlyal. Ám ha uralkodó színe elé járulunk, nem mehetünk üres kézzel: ajándékot kell vinnünk. Kellô tiszteletadás nélkül nem sikerülhet semmi sem. A közeli faluból beszereztem hát némi zöldséget és gyümölcsöt, valamint két nagy tyúkot. Hivatalos munkám végeztével pedig a következô ötlettel álltam elô: Látogassuk meg a királyt! Buddhu Szingh azonban nem lelkesedett: Mi keresnivalója lenne ott az úrnak? Nem helyénvaló. Miért kötne ismeretséget egy barbár hegyi királlyal? Semmi közük egymáshoz, ugyan mirôl beszélgetnének? Amúgy sincs rajta semmi különös! Rá se hederítettem; Banvárílállal máris indultam a fôváros -ba. És persze ôt is magammal vittem. A fôváros nagyon kicsi volt: húsz-huszonöt házból állt. A cseréptetôs, apró vályogkunyhókat rendkívül tisztán tartották, agyaggal tapasztott, sima falaikra kígyót, lótuszvirágot, kúszónövényeket és sok mást festettek. A gyerekek kint játszadoztak. A nôk a házimunkával voltak elfoglalva. A serdülô lányok és fiatal nôk hibátlan testalkatúak voltak, és tökéletesen egészséges- 5 Rádzsmahal: Gangesz menti város Dzshárkhand és Bengál határán, Mungértôl nem meszsze. A XVII. században a Mogul Birodalomban Bengál tartomány központja volt. 6 Szantálok: India legnagyobb törzsi berendezkedésû közössége. Ôslakosok, nyelvük az ausztroázsiai nyelvcsaládba tartozik. Eredeti kultúrájuk kívül áll a hindu valláson és kultúrán ben (vagyis nem 1862-ben, ahogy a szerzô állítja), fellázadtak az ôket területükrôl kiszorító brit gyarmatosítók, a velük szövetséges indiai földesurak és a népüket rabszolgasorba hajtó pénzkölcsönzôk ellen. Lázadásukat 1856-ban leverték. 942

7 nek látszottak. Különös báj sugárzott az arcukról. Ámulva nézték érkezésünket. Itthon van a király? szólította meg Buddhu Szingh az egyik asszonyt. Ô nem látta, felelte az asszony, de ugyan hová ment volna? Bizonyára otthon van. 2 Buddhu Szingh tudta, hogy pontosan a királyi lakosztállyal szemben álltunk meg a falu közepén. A többi kunyhóhoz képest csak annyi különbséget vettem észre a palotán, hogy minden oldalról kôkerítés veszi körül. A falu egy alacsonyabb hegy lábánál állt. Onnét hozták a követ. A királyi házban rengeteg gyerek volt. Sok egészen kicsi. Nyakukban üveggyöngyvagy indigómagfüzér. Láttam néhány kifejezetten gyönyörû gyermeket. Buddhu Szingh kiáltására egy tizenhat-tizenhét éves lány szaladt elô; amikor meglátott minket, úgy elcsodálkozott, hogy egy hang nem jött ki a torkán. A tekintetébôl kiolvastam, hogy kicsit meg is ijedt. Hol van a király? tudakolta Buddhu Szingh. Ki ez a lány? kérdeztem. A király dédunokája. A hosszú életû király bizonyára már számos utódját fosztotta meg attól a gyönyörûségtôl, hogy elfoglalhassa a trónt. Jöjjenek velem! tért magához a lány. Nagyapám a hegy aljában üldögél. Tetszik, nem tetszik, tûnôdtem menet közben, vezetônk valódi királylány, akinek ôsei hosszú idôn át uralták ezt a vadonbirodalmat. Uralkodói dinasztiából való. Kérdezze meg tôle, hogy hívják! kértem Buddhu Szinghet. Bhánumatinak 7 felelte ô. Ez igen! Nagyon szép név! Bhánumati hercegnô! A gyönyörû Bhánumati majd kicsattant az egészségtôl, és elbûvölôen kedves arca volt. Ám a ruhája aligha lett volna alkalmas arra, hogy egy civilizált társaság díszévé tegye viselôjét. Haja olajozatlan, nyakában üveggyöngybôl és kagylóból fûzött lánc lógott. Menjenek csak oda mutatott a lány egy hatalmas fehércédrusra, kissé távolabb. Nagyapám a fa alatt ül. Tehenet legeltet. 7 Bhánumati: szanszkrit eredetû nôi név. Jelentése fényes, ragyogó. Ezt a nevet viselte a Mahábhárata címû eposz egyik hadvezér-hercegének a felesége. 943

8 Hogyhogy? A csodálkozástól szinte elállt a lélegzetem. E hatalmas föld ura, a szantál felkelés vezetôje, Dóbru Pánná Bírbardi tehenet legeltet? De mielôtt megfogalmazhattam volna a kérdést, a lány sarkon fordult, és távozott. Néhány lépéssel elôrébb már az öreget is megpillantottuk a fehércédrus alatt; friss szálalevélbe tekert dohányt szívott. Szalám, király uram! köszöntötte Buddhu Szingh. Dóbru Pánná király bizonyára jól hallott, de a látása aligha volt tökéletes. Ki az? kérdezte. Buddhu Szingh? És a társaid? Egy bengáli úr jött önhöz látogatóba. Szerény ajándékot is hozott. Fogadja el. Elôléptem, és letettem az öregember elé a két tyúkot meg a többi ajándékot. Ön a királya ennek a vidéknek. Messzirôl jöttem, hogy találkozzam önnel mondtam. Dóbru Pánná király bizony nagyon megörült. Széles arcából ítélve úgy véltem, fiatalkorában igen szép ember lehetett. Sugárzott róla az értelem. Hol lakik? kérdezte, miután alaposan szemügyre vett. Kalkuttában. Ó, az nagyon messze van. Úgy hallottam, hatalmas város. Soha nem járt ott? Nem. Hát járhatunk mi városokba? Jó nekünk itt, az erdôben. Üljön le! Hová lett Bhánumati? Bhánumati! Tessék, nagyapa! szaladt oda máris Bhánumati. Ez a bengáli úr meg a kísérôi ma nálunk esznek, és nálunk alszanak. Kérem, ne fáradjanak! szabódtam. Beszélgetünk, és már megyünk is! Nem szeretnénk alkalmatlankodni Szó sem lehet róla! jelentette ki Dóbru Pánná. Bhánumati, vidd csak el innét ezeket a dolgokat. Intettem Banvárílál jegyzônek, így ô szedte össze az ajándékokat, és vitte át Bhánumati nyomában lépkedve a király házába. Nem lehetett visszautasítani az öregember meghívását. Az elsô pillanattól fogva tiszteletet éreztem iránta. Dóbru Pannának, a szantál felkelés vezetôjének, egy ôsi még ha törzsi és erdei, akkor is uralkodói család tagjának, egy igazi hôsnek a kívánsága, hogy szálljak meg nála. Kívánsága olyan, mintha parancs lenne. Elsô pillantásra felfogtam, hogy Dóbru Pánná király igen szegény. Elcsodálkoztam ugyan, hogy tehenet legeltet, de aztán eszembe jutott, hogy a sors csapásaitól sújtva hány nagy indiai uralkodó kényszerült már a pásztorkodásnál is alacsonyabb rendû munkára. A király saját kezûleg sodort dohányt szálalevélbe, és azzal kínált. Gyufája nem volt; meggyújtott egy levelet a fa tövében égô tûznél, és elém tartotta. 944

9 Ön a vidék ôsi uralkodócsaládjából való mondtam. Szerencsés, aki megismerheti önt. De maradt-e valami egykori Nap-dinasztiánkból? Pedig ezek a hegyek, ezek az erdôk és földek mind a mi uralmunk alá tartoztak. Fiatalon a britek ellen harcoltam. De már nagyon öreg vagyok. Elveszítettük a háborút. És nincstelenek lettünk. Dóbru Pánnának szemlátomást fogalma sem volt, mi történik a nagyvilágban, vagyis szûkebb hazáján, az erdôségen túl. Épp válaszoltam volna, amikor egy ifjú csatlakozott hozzánk. A legkisebb unokám, Dzsagru Pánná mutatta be a király. Az apja most nincs idehaza; elutazott, hogy találkozzék Laksmípur királynôjével. Dzsagru, készítsd elô az étkezést a vendég úrnak. A fiú, mint a fiatal szálafa. Izmos teste csupa erô. Uram, eszik ön sündisznót? kérdezte a fiú. A hegy túloldalán tettem ki a csapdákat folytatta a nagyapja felé fordulva. Tegnap két sün esett beléjük. Megtudtam, hogy a királynak három fia, és nyolc-tíz unokája van. A népes királyi család egy helyen lakik, mindannyian ebben a faluban. Fôleg vadászatból és pásztorkodásból élnek. Ezenkívül tej, tyúk, kecske, madárhús és gyümölcs is akad, valahányszor a király elé járulnak vitás ügyeikkel a perlekedô hegylakók, akik a döntés fejében kötelesek az uralkodónak ajándékot hozni. No és a földmûvelés? kérdeztem. Családunkban nem szokás földet mûvelni válaszolta büszkén Dóbru Pánná. A vadászatnak van a legnagyobb becsülete, és régen az volt a legelôkelôbb, aki lándzsával vadászott. Íjjal az istenek sem vadásznak, ezért az nem harcosoknak való. Ma már persze mindent lehet. A legnagyobb fiam puskát vásárolt Mungérban, de én azt soha meg nem érintettem. Az igazi vadász lándzsát használ. Bhánumati visszajött, és letett elénk egy kis kôedényt. Dörzsölje be magát olajjal! biztatott a király. A közelben csodálatos forrás fakad. Menjenek, fürödjenek meg a vizében! Amikor megjöttünk a fürdésbôl, a palota egyik szobájába invitált minket a király. Bhánumati rizst és homokszínû krumplit hozott be gyékénytálon. Dzsagru szálalevél-tányérra helyezte a megnyúzott sündisznó húsát. Bhánumati fordult még egyet, tejet és mézet hozott. Bráhmana szakács persze nem volt velünk. 8 Míg Banvárílál a krumplit hámozta, én a 8 A kasztrendszer elôírásainak értelmében alacsonyabb kasztúak, például érinthetetlen törzsi ôslakók által készített ételt nem fogadhat el egy magasabb kasztú hindu. Indiában a sza- 945

10 tûzgyújtással bajlódtam. A nagyobb fadarabokkal sehogy se ment. Két-három próbálkozás után sem sikerült. Ekkor Bhánumati kiszaladt egy elszáradt madárfészekért, és annak a lángjáról végre fellobbant a tûz. Aztán félrehúzódott. Bhánumati királylány létére igen szerény volt; ráadásul csodálatosan természetes és egyszerû, mégis udvarias. Dóbru Pánná mindvégig a konyhaajtónál ült, így mutatva ki legteljesebb vendégszeretetét. 9 Nem nagy a háztartásunk szólalt meg, amikor befejeztük az étkezést. Emiatt talán kényelmetlenül is vacsoráztak az urak. De apámtól és nagyapámtól tudom, hogy ôseink hatalmas palotában laktak. Akit érdekel, meggyôzôdhet róla, hiszen a hegyen még ma is látható. De hol van már az a kor? Igaz, ôseim istenségszobra most is ott áll, ahová ôk helyezték. Szerfelett kíváncsi lettem. Van kifogása ellene, király uram, hogy megnézzük? kérdeztem. Miért lenne? Csakhogy nincs mit nézni rajta. De ahogy óhajtja! Menjünk! Dzsagru, gyere te is! Tiltakoztam. Dehogyis akarom arra kényszeríteni a kilencvenkét éves öreget, hogy hegyet másszon! De hiába. Gyakran felkapaszkodom oda magyarázta a király. Mert dinasztiánk temetkezési helye is arrafelé van. Minden holdtöltekor ott kell lennem. Jöjjön, azt is megmutatom. A helybéliek nyelvén Dhandzsarinak nevezett dombvonulat, amely északkelet felôl nyúlik idáig, egy helyen hirtelen keletnek fordul. Ezen a ponton óriási hasadék tátong rajta. Lejjebb a völgyet teljesen beborítja az erdô. Hullámzón ereszkedik alá a zöld növénytakaró. Mintha lezúduló víz mosná a hegy testét. Egy helyen azonban megritkul az erdô. A fák fölött kék hegyvonulat látszik a szemhatáron. Talán Gajá vagy Rámgarh lehet arra. Amerre a szem ellát, mindenfelé csak erdô. Emitt hatalmas faóriások állnak, amott alacsony szála- és papagájfa-csemeték. Keskeny erdei kaptatón igyekeztünk fölfelé. Ferdén álló, nagy kôlaphoz értünk, amely takart valamit. Jókora mélyedés volt alatta, fenekén ásító nyílás; olyasmi, mint a fazekasok edényégetô gödre, vagy épp egy rókalyuk bejárata. Körülötte sûrûn tenyésztek a papagájfacsemeték. kácsok hagyományosan a legmagasabb, bráhmana kasztból kerülnek ki, mivel az ô fôztjüket bárki eheti. 9 Hinduk számára érinthetetlen lévén nem lépett be az étkezôszobába, ugyanakkorr, magukra sem hagyta a vendégeit. 946

11 Ebbe kell bebújnunk jelentette ki Dóbru király. Jöjjön, nincs mitôl félnie. Dzsagru, menj elôre! Tudtam persze, hogy életveszélyes, de bemásztam a lyukon. Lehet tigris vagy medve tanyája. Ha egyiké sem, hát kígyó biztosan lakik benne! Egy darabig négykézláb haladtunk a járatban, de hamarosan fel lehetett állni. Eleinte félelmetes volt a sötétség, de nemsokára hozzászokott a szemünk. Tágas, húsz-huszonkét könyök hosszú, tizenöt könyök széles barlangba jutottunk. Az északi falon másik rókalyukszerûség nyílt, azon keresztül egy másik, nagyjából ugyanolyan barlangba lehetett átmászni. Nem lelkesedtem érte. A barlang mennyezete elég alacsony volt, kinyújtott karral elértem. Száradó bôr szagához hasonló szag terjengett odabent. Minden zugban denevérek tanyáztak. De mint megtudtam, cibetmacska, sakál, róka és más állatok is megfordulnak ott. Menjünk ki, uram! súgta oda Banvárílál. Ne idôzzünk itt többet! Ez volna hát Dóbru Pánná ôseinek palotája? Annyi biztos, hogy a nagy, természetes barlang tökéletes menedék lehetett a régi idôkben. Akik ide behúzódtak, könnyûszerrel megvédhették magukat bármiféle ellenséggel szemben. Létezik egy titkos bejárat is mondta a király, de azt nem szabad megmutatnom. Nem ismerheti más, csak saját nemzetségem tagjai. Noha már nem lakik itt senki, a család betartja ezt a szabályt. Kimásztunk a barlangból, fellélegeztünk. Valamivel feljebb kapaszkodva egy banjanfához értünk, amely szinte elborította a dombtetôt. A negyedhektárnyi földön terpeszkedô óriásfa temérdek léggyökeret eresztett a föld felé, vékonyat, vastagot egyaránt. Kérem, vegyék le a lábbelijüket! mondta Dóbru Pánná király. A banjan tövében malomkôszerû csak vékonyabb kôdarabok hevertek. Ez a dinasztia temetôje mondta a király. Minden kôdarab alatt családtag nyugszik. A hatalmas banjanfa alatt szinte teljesen befedték a földet a nagyméretû kôdarabok. Némelyik sír igen régi lehetett. A lelógó léggyökerek harapófogóként fogták közre a kôlapokat. Egyik-másik gyökér olyan vastag volt, mint a fa törzse. Sok kôlap már alig látszott a léggyökerek alatt. El tudtuk hát képzelni, milyen régiek lehetnek. Ez a banjanfa nem mindig állt itt mondta Dóbru király. Vegyes erdô volt a helyén. Aztán felnôtt egy kis banjancsemete, és kipusztította a többi fát. Olyan öreg már, hogy az eredeti törzse régen elhalt. Léggyökerekbôl lett a mai, megsokszorozódott törzs. Ha kivágnák a fát, kiderülne, milyen sok kôlap temetôdött alá. 947

12 A banjanfa alatt egészen rendkívüli érzés fogott el: nem éreztem így, amikor elôször pillantottam meg a királyt (akkor öreg szantál nemesre emlékeztetett), vagy épp a királylányt (aki semmiben sem különbözött egy egészségtôl kicsattanó hó vagy munda 10 leánytól), és különösen nem a királyi palota láttán (mert azt inkább kígyófészekkel vagy kísértettanyával azonosítottam). Ám a dombtetôn álló hatalmas fa és a temetô valami csodálatos, soha nem tapasztalt érzést ébresztett bennem. A mélység, a titokzatosság és az ôsiség leírhatatlan érzése volt ez. Közben alkonyodni kezdett. A nap aranysárga fényt bocsátott a kövekre, bevonta velük az ágakat és a törzseket, a Dhandzshari csúcsait és a távoli erdôk lombkoronatömegét. A sûrûsödô sötétség még mélyebb, még titokzatosabb szépséggel ruházta fel az ôsi királytemetôt. Az egyiptomi fáraók nekropoliszába, a Théba városától nem messze található Királyok völgyé -be manapság a világ minden tájáról özönlenek a turisták. A reklám jóvoltából fôszezonban dugig telnek a nagy szállodák. A Királyok völgyét a múlt ködénél sokkal vastagabban üli meg a drága cigaretták és szivarok füstje. Az árja kultúrából kirekesztett, civilizálatlan, ôsi királyok e temetôje azonban amely sûrû erdôk árnyékában, hegyvonulatoktól takarva, idôtlen idôk óta rejtôzködik, és rejtôzködni fog ezután is semmiben sem marad el mögötte titokzatosság és fenség tekintetében. A holtak emlékét itt nem ôrzi fényûzô, kifinomult mûvészet, mint a gazdag egyiptomi fáraókét, mert ezek szegény királyok voltak. Ôskori kultúrájukat a természettôl lesték el. Gyermeki lelkülettel csináltak királyi palotát a barlangból, temetôt a dombtetôn, és állítottak határjelzô oszlopokat. Az esti szürkületben, a fa alatt állva mintha megsejtettem volna valami más tapasztalást, egy másik világot a mindent átjáró, örök idôn túli messzeségben. E távlathoz képest akár a puránák és a védák világa is jelenkornak tekinthetô. Szinte láttam, amint az északnyugati hegyvidék felôl támadó nomád árják elözönlik az ókori Indiát és ôslakóit... Innentôl fogva India egész történelme az árja civilizáció történelme lesz. A legyôzött nem árja törzsek története sehol sincs megírva... hacsak nem ilyen eldugott hegyi barlangokban, ôserdôk homályán porladó csontvázak rajzolatában. De annak megfejtésével sosem törôdött a gyôztes árja nép. És a legyôzötteket ma is ugyanúgy elhanyagolja, lenézi, semmibe veszi. A civilizációjukra büszke árják soha nem néztek vissza a leigázott ôslakosokra, nem próbálták megérteni ôket, nem próbálják ma sem. Én és Banvárílál a gyôztes népet képviseltük. Az öreg Dóbru Pánná, az ifjú Dzsagru és a fiatal Bhánumati hercegnô pedig a legyôzött, 10 Hó és munda: Északkelet-India ausztroázsiai nyelvet beszélô, nem hindu kultúrájú ôslakói. 948

13 elnyomott népet. Két népként álltunk egymással szemben az alkonyati félhomályban. És én, civilizációmra büszke árja, képes voltam gondolatban öreg szantálnak titulálni az elôkelô ôsi családból származó Dóbru Pánnát, munda kisasszonynak képzelni a királylány Bhánumatit, és ôsembernek való sötét, levegôtlen odút, kígyófészket vagy kísértettanyát látni a királyi barlangpalotában, melyet oly büszkén mutattak meg. Lelki szemeim elôtt lepergett a történelem e félelmetes tragédiája. Egyfelôl a legyôzött, megvetett, kisemmizett Dóbru Pánná, az ôslakosok királya, Bhánumati királyleány és az ifjú Dzsagru Pánná szerepelt benne, másfelôl pedig jómagam, Banvárílál jegyzô, és útikalauzunk, Buddhu Szingh. Mielôtt az alászálló sötétség elnyelte volna a királyi emlékhelyet és a banjanfát, leereszkedtünk a hegyrôl. A sûrûben lefelé menet függôlegesen álló, cinóberrel bekent kô került az utunkba. Körömvirágot, nagy csodatölcsért ültetett köré az emberi kéz. Szemközt másik nagy kô, azon is cinóbernyomok. Ôsidôk óta áll itt ez a szentély. A királyi család házi istensége lakja. Régen embert is áldoztak neki. A nagy kô volt az áldozati oltár. Manapság galamb vagy tyúk szokott lenni az áldozat. Ki ez? kérdeztem. Tándbáró, a vadbivaly-isten világosított fel Dóbru király. Eszembe jutott, mit mesélt róla Ganu Máhátó: Tándbáró roppant éber istenség. Ha ô nem lenne, a vadászok már rég kiirtották volna a vadbivalyokat, bôrük és szarvuk utáni telhetetlen vágyukban. Ô azonban védelmezi a fajt. Ha látja, hogy a bivalyok csapdába rohannak, megjelenik a csorda elôtt, és felemelt kézzel megálljt parancsol nekik. Sokan látták ezt a saját szemükkel! A civilizált világban nem tisztelik az erdei társadalomnak ezt az istenét; nem is tudnak róla. De akkor és ott, a dúsan burjánzó, vadállatokkal benépesített erdôben a vadon szépsége és titokzatossága magától értetôdôvé tette számomra, hogy mindez nem képzelgés: az istenség valóban létezik. Sokkal késôbb, amikor már rég hazatértem Kalkuttába, egy elviselhetetlenül forró napon láttam egy nyugat-indiai kocsist, aki könyörtelenül és tiszta erôbôl ostorozta a roskadásig megrakott szekere elé fogott bivalypárt. Ó, jaj, Tándbáró! jutott mindjárt eszembe a bivalyok istene. Bizony, ez nem Cshótá Nágpur, és nem az ôserdô. Idáig nem ér el oltalmazó kezed, hogy megvédd ezeket az agyongyötört barmokat! Lám, a huszadik század Kalkuttája így hirdeti büszkén az árja civilizációt. Itt ugyanolyan tehetetlen vagy, mint a legyôzött Dóbru Pánná. Sötétedés után indultunk útnak. Úgy terveztem, Nóvádában majd buszra 949

14 szállok, és Gajába utazom, míg Banvárílál visszaviszi táborhelyünkre a lovakat. Indulás elôtt még egyszer láthattam Bhánumatit. Kezében egy csupor bivalytejjel várt ránk a királyi ház kapujában. BANGHA IMRE fordítása bengáliból Durgá istennô

15 KUNVÁR NÁRÁJAN Egy furcsa nap Ma egész nap odakint jártam, és nem történt semmi baj, ma egész nap emberekkel találkoztam, és sehol nem aláztak meg. Ma egész nap igazat mondtam, és senki nem vette rossz néven. Ma megbíztam mindenkiben, és sehol nem vertek át. És az volt a legnagyobb csoda, hogy hazatérve nem valaki mást, önmagamat találtam, sértetlenül. Folyó a csónakban folyó sötét széles a víz mély a sötét alámerült a folyó mélyébe a sötétnek mindkettôn egyszerre kell átkelni. Ki tudja túl a sötéten ragyogás van vagy egy másik sötétség? Van-e túlsó partja a folyónak vagy csak víz és víz mindenütt? 951

16 Most én vagyok a kapocs csónak folyó sötétség s nem tudni ki merült alá s miben kinek kell átkelnie s minek a túlpartjára? Minden rendben Tegnap ismét gyilkosság történt különös körülmények között. Bementem a kórházba, de az a hely nem kórház volt. Bent találkoztam az orvossal, de az az ember nem orvos volt. Mondott valamit a nôvérnek, de az a nô nem nôvér volt. Aztán bementek a mûtôbe, de az a hely nem mûtô volt. Az altatóorvos már korábban megjelent de ô is valójában valaki más volt. Aztán egy félholt gyereket hoztak, aki éhes volt, nem beteg. Az orvos az asztalról felemelte a szikét, de az nem szike volt, félelmetes, rozsdás kés. A kést a gyerek gyomrába döfve megszólalt: Most már biztosan rendbe jön. 952

17 Személyleírás egy eltûntrôl Bôre barna, kinézete vidéki, homlokán sebhely, magassága öt lábnál nem kevesebb, olyanokat mond, hogy nincs semmi bánata. Dadog. Ha kérdik, hány éves, azt feleli, alig több, mint néhány ezredév. Bolondnak látszik, de nem az. A magasságokból jó párszor lezuhant, és összetörte magát. Így aztán meglátszik rajta, hogy ragasztgatva van, akárcsak Hindusztán térképe. Utóirat Benyújtom a lemondásomat üzletrôl családról kormányzásról Nem fogadom el hogy kifizessenek akciós áron részletfizetéssel Meg akarom tanulni hogy újra éljek négykézláb járjak mint a gyerekek lábra álljak s utoljára mielôtt botladozva elesem szeretném ha sikerülne még egyszer újra élnem. NÉGYESI MÁRIA fordításai

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője EDGAR RICE BURROUGHS A Mars hercegnője Tartalom Előszó...3 Az olvasóhoz!...3 AZ ARIZONAI HEGYEKBEN...5 HALÁLOS MENEKÜLÉS...7 MEGÉRKEZEM A MARSRA...8 FOGSÁGBAN...10 LERÁZOM A HÁZŐRZŐM...12 HARC, AMELY BARÁTOKAT

Részletesebben

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena A kötet a SANSZ, Program bevándorlók munkaerô-piaci integrációért címû

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek PPEK 158 Nagy István: A Jóisten állatai Nagy István A Jóisten állatai Állatmesék felnőtt embereknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Kristin Cashore. Keserkék

Kristin Cashore. Keserkék Kristin Cashore Keserkék 1 Ezt mindig is Dorothynak szántam 5 Prológus M amának biztosan fáj, amikor így megmarkolja a karjánál, és a falikárpitnak löki. Mama nem kiált fel. Előle ugyan igyekszik elrejteni

Részletesebben

A teljes nagy Robinson

A teljes nagy Robinson Daniel Defoe A teljes nagy Robinson Robinson Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai Angol eredetiből fordította: Dr. Szerelemhegyi Ervin TARTALOM SZÖKÉS A SZÜLŐI HÁZBÓL AZ ELSŐ HAJÓTÖRÉS

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben

Csongor Barnabás előszava

Csongor Barnabás előszava Han-san A BÖLCS VIGYOR Károlyi Amy és Tokaji Zsolt fordítása Terebess Kiadó, Budapest, 1998 A könyv borítója Bővített (!) elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Csongor Barnabás előszava A kínai festészetnek

Részletesebben

Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

A FORDÍTÓ ELŐSZAVA A BORCSIMASZ

A FORDÍTÓ ELŐSZAVA A BORCSIMASZ Pu Szung-ling A TEMPLOM DÉMONA (1) Száznyolc elbeszélés Liao-csaj furcsa históriáiból Tokaji Zsolt fordítása Terebess Kiadó, Budapest, 1997 A könyv borítója Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár A

Részletesebben

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE NNCL1591-555v1.0 C.S. LEWIS A mű eredeti címe: THE MAGICIAN'S NEPHEW 1955 C. S. Lewis Pte. Ltd. Fordította: K. NAGY ERZSÉBET Lektorálta: VIDOR MIKLÓS A rajzokat készítette: DÖNTI KÁROLY A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

Részletesebben

GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA

GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA 1 Jacksonville, Florida állambeli testvéreknek ajánlom e könyvet. Az én Efézusomnak, Jacksonville-nek 2 PROLÓGUS A lisztrai Timóteus vagyok. Most kaptam hírt arról, hogy legkedvesebb

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011 A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA Dobosy Antal A Nincs Kapu JEGYZET Budapest, 2011 Források Dobosy Antal A Nincs Kapu 無 門 関 A zen buddhizmus klasszikus kóangyűjteménye jegyzetekkel, magyarázatokkal Verziószám:

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján.

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. E R I O N I Független hírújság H A R S O N A Ára: 3 erv fillér, 4 pyar sepia vagy 5 aszisz rézpeták Tartalom: Fõszerkesztõi beköszöntõ

Részletesebben

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. Tolkien 1892. január 3-án született. Eltekintve hosszú és sikeres akadémiai karrierjétől, leginkább fantasztikus műveivel, meseregényeivel, különleges fantáziavilágban

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László SZÕRÖS IRODALOM u MÛVÉSZET u KRITIKA KÕ Nagy Farkas Dudás Erika prózája Szeles Annamária versei François Bréda abszurd drámája Startvonalon: Bárdos Kinga Kelemen Zoltán Dömény Andrea Varga Melinda Hámori

Részletesebben

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA TARTALOM ELSŐ FEJEZET GYANÚS NYOMOK MÁSODIK FEJEZET A BICEGŐ HARMADIK FEJEZET A BLOKKHÁZBAN NEGYEDIK FEJEZET OLD SHATTERHAND ÖTÖDIK FEJEZET WINNETOU HATODIK FEJEZET A KÍGYÓ INDIÁNOK

Részletesebben

Gebriel Booth. Bomba-gól

Gebriel Booth. Bomba-gól Gebriel Booth Bomba-gól FEBRUÁR 2002. február 22. péntek, 05 óra 23 perc (helyi idő) Kalattól nyugatra, Pakisztán A férfi hajnalban ébredt. Mintha puskalövés dördült volna a súlyos csendben, de lehet,

Részletesebben

Az Úr sötét anyagai trilógia részei: Északi fény A titokzatos kés A borostyán látcső

Az Úr sötét anyagai trilógia részei: Északi fény A titokzatos kés A borostyán látcső Az Úr sötét anyagai trilógia részei: Északi fény A titokzatos kés A borostyán látcső Philip Pullman A borostyán látcső ALEXANDRA A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Philip Pullman: The Amber

Részletesebben

Stephen King SUSANNAH DALA A SETÉT TORONY 6. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King SUSANNAH DALA A SETÉT TORONY 6. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King SUSANNAH DALA A SETÉT TORONY 6. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LIV. évfolyam, 2. szám 2009. február TARTALOM JULIAN BARNES A piktor (Lukács Laura fordítása)... 103 RISTO RASA versei (Acsai Roland fordításai)... 113 L

Részletesebben