SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA ÉVI II. (ŐSZI) SZEMESZTER SOPRON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2011. ÉVI II. (ŐSZI) SZEMESZTER SOPRON"

Átírás

1 A SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) EINEK PROGRAMJA ÉVI II. (ŐSZI) SZEMESZTER SOPRON

2 A rendezvények helyszíne: A Soproni TIT központja, Széchenyi Palota II. emelet, Dr. Gyulay Zoltán terem, Sopron Széchenyi tér 2. A rendezvények időpontja: Az előadások minden kedden órakor kezdődnek. A BELÉPÉS MINDEN I ELŐADÁSRA INGYENES! KEDD 18 óra Renner Kálmán Művészeti Szabadegyetem szeptember 20. november 15. Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem szeptember 27. november 29. Breuer György Madártani és Természetvédelmi SZE. október 4. november 8. Nikolics Károly Egészségtudományi Szabadegyetem október 11. december 13. Csapody István Természettudományi Szabadegyetem október 25. Környei Attila Társadalomtudományi Szabadegyetem október 18. december 6. Winkler Oszkár Műszaki Tudományi Szabadegyetem november 22. HÉTVÉGÉN Gróf Almásy László Keleti Szabadegyetem (SZOMBATONKÉNT) október óra október óra november óra november óra december óra Soproni TIT 9400 Sopron Széchenyi tér 2. II. em. Tel.: 99/ Fax: 99/ Honlap: 2

3 RENNER KÁLMÁN MŰVÉSZETI ELŐADÁSAI Időpont: szeptember 20. (kedd) Előadó: RENNER KÁLMÁNNÉ a Széchenyi István Gimnázium nyugalmazott rajztanára, Sopron Téma: Leonardo da Vinci a sokoldalúan képzett reneszánsz ember Témavázlat: Leonardo képeit, életét sokan ismerik. Nem alkotásokat kívánok elemezni, hanem kevésbé ismert dolgokról, érdekességekről szólnék. A természeti jelenségek pontos, sajátos megfigyeléseiről. Mi volt Leonardo véleménye az emberről, a szívről, a szemről, a jóslásról, a divatról, stb. Miért tisztelte Mátyás királyt? Milyen személyes kapcsolata volt hazánkkal? Szeretném idézni művészi hitvallását a tisztelt hallgatóságnak. Időpont: november 15. (kedd) Előadó: CSISZÁR ATTILA néprajzos muzeológus, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeum, Néprajzi Gyűjtemény, Sopron Téma: Sopron vármegye parasztságának anyagi kultúrája a XVIII- XIX. században Témavázlat: Sopron vármegye parasztságának, paraszti sorban élő nemesi jogállású és iparos lakosságának XVIII XIX. századi anyagi kultúrájába mindenekelőtt a hagyatéki leltárak engednek bepillantást. A vagyon középpontjában az ingatlan, ezen belül is a belső telek állott. A leltárak általában a telek építményeit is felsorolják (lakóház, gazdasági épületek, kutak). A hagyatéki leltárakat, mint legjelentősebb forráscsoportot egészítik ki a végrendeletek, peres iratok, kárösszeírások és végül a múzeumi tárgygyűjtemények. A jobbágyparasztság a XVIII. század végén, a francia háborúkkal fellépő mezőgazdasági konjunktúrát kihasználva még hagyományos gazdálkodással, de egyre nagyobb mértékben termelt piacra. A háborús szükséglet elmúltával az ipari forradalom hazánkat is elérő hatása, a nem mezőgazdaságból élő lakosság növekvő aránya továbbra is megkívánta a felesleg megtermelését és értékesítését. E megtorpanásoktól, visszaesésektől sem mentes folyamat során mind több pénz jutott a parasztság kezére, kiváltva erőteljes vagyoni 3

4 tagozódását, elősegítve kulturális arculatának átalakulását. Az évi jobbágyfelszabadítás, a feudális viszonyok felszámolása felgyorsította a vidékenként eltérő intenzitással jelentkező paraszti polgárosulási törekvéseket, és egyúttal fokozta a volt jobbágyparasztok vagyoni polarizálódását. Sopron vármegyében a vékony nagygazda réteg anyagi gyarapodása a környező nagybirtokok, kiváltképpen az Esterházy és a Széchenyi uradalmak kettős, korlátozó-ösztönző hatása alatt ment végbe. A parasztgazdaság az árutermelésbe a korszerű nagybirtok példáját követve egyre belterjesebb módon kapcsolódott be. Jövedelmét föld vásárlásába korlátozott mértékben fektethette, helyette építkezésre, lakáskultúrája színvonalának emelésére, ruházkodásra fordította. A felhasznált források, a vagyonleltárakban tételesen felsorolt házi mobíliák, a szobabéliek, a bútorok, lakástextíliák, a viselet ruhadarabjai, a díszkerámia és a vallási élet tárgyai, a konyha- és kamrabéliek, főként az ételkészítés és tartósítás eszközei, valamint a gazdálkodás eszközei, szerszámai jól tükrözik egyrészt azt a vagyoni gyarapodást, amely a korszakban végbement, másrészt az ingóvagyon összetételében megfigyelhető változást. A saját kezűleg és helybeli iparosok által előállított tárgyak (szálán varrott díszlepedők és vánkoshéjak, fazekascserép, festett asztalosbútor) mellett a XIX. század folyamán egyre több lett a vásári vagy házaló kereskedelem útján terjedő, távoli vidékekről származó áru, a háziipari, manufaktúra, majd gyáripari termék (felföldi vásznak, csipkék, hímzett lepedőfiókok, cseh és osztrák üvegképek, hutaüveg és kőcserép tárgyak, a viseleti darabokhoz felhasznált rőfösáru stb.). 4

5 BARABITS ELEMÉR KERTÉSZETI ELŐADÁSAI Időpont: szeptember 27. (kedd) Előadó: HORVÁTH SÁNDOR nyugalmazott főkertész, életmód tanácsadó, teológus, Sopron Téma: Serdülőkori problémák a természet tükrében Témavázlat: Az ember a teremtés koronája teljesen összhangban kell, hogy legyen a természettel testi, lelki, szellemi, érzelmi vonatkozásban. Mint minden élőlénynek törvényei vannak, s azok figyelembe vétele, harmóniája eredményeként lehet teljes, és igazán boldog. Ahogy a mag magában hordja a leendő növény tulajdonságait, ugyanúgy az ember is magában hordja az anyaméhben azokat a genetikai tulajdonságokat, amelyeket örököl az elődeitől. Természetesen a környezet hatására is alakul, változik, fejlődik, ám a legfontosabb, hogy ez a legpozitívabb irányba történjen. Isten mikor az embert megteremtette a gyönyörű Édenkertbe helyezte, hogy mívelje és őrizze azt. (1Móz 2,15) Az ember azonban nem tartotta be ezt az utasítást, félretéve az Isten útmutatásait, a természet törvényszerűségeit. Törekedni kell arra, hogy a legkisebb kortól a fejlődés szakaszain át minél simábban, zökkenőmentesen, krízisek, nagyobb konfliktusok nélkül történjen meg az életszakaszok váltása. Szólni kívánok korunk ifjúságáról, annak jelenéről, jövőjéről bibliai példákkal kiegészítve. Jézus ifjúkori példája, valamint a Biblia ma is példák a serdülők, az ifjúság, sőt mindnyájunk számára. A serdülőkorban jelentkező biológiai, pszichológiai és szociológiai változásokat sok esetben nehezen élik meg a fiatalok. A régi és az újabb korok ideológiái, ideáljai társadalmi téren is nagy hatással vannak a serdülőkre. Az előadás során ismertetem négy középiskolában, majd 100 serdülővel készített, egészséges élettel, családdal, kultúrával kapcsolatos kérdőíves felmérés eredményét, a vizsgálat tanulságait, továbbá javaslataimat a hallgatóság fele. 5

6 Időpont: november 29. (kedd) Előadó: Prof. Dr. PORPÁCZY ALADÁR egyetemi tanár, MTA mezőgazdasági tudomány doktora, professzor emeritus, Nyugatmagyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Kertészeti Intézet, Mosonmagyaróvár ZATYKÓ JÓZSEF kertészmérnök, tudományos munkatárs, Fertőd Téma: Művészet és tudomány az Eszterházi vigasságok mellett Témavázlat: Eszterházát az egész művelt világ számon tartja. A hercegi udvarban alkotó Haydn nélkül már nem tudjuk elképzelni a zeneirodalmat. Az Esterházy dinasztia pedig a magyar történelem elválaszthatatlan része. Fényes Miklós herceg által épített csodálatos barokk kastély kifejező szimbóluma egy nagy, valóban fényes korszaknak. A tehetséges, sokoldalú arisztokrata és a zseniális komponista jelenléte máig érezhető, és kiemelkedő rangot adott ennek a kis településnek. A hercegi aranykor utóéletét Fertőd Eszterháza és Süttör összevonásával kialakított városka zenekultúrájában is tetten érhetjük. A Muzsikaház szinte jelképként fogadta be a zeneiskolát. Évszázadok során számos kórus szerveződött, és nyaranta már több mint ötven éve színvonalas hangversenyeket rendeznek. Minthogy az Esterházyak óriási földbirtokot műveltek, a művészetek pártolása mellett, a valóság talaján is helyt kellett állniuk. Ezért jó száz évvel ezelőtt létrehozták a Növénynemesítő üzemet, mely megfelelő fajtákkal szolgálta a termesztés igényeit. Ebből fejlődött ki a Fertődi Kutatóintézet. Alapításában meghatározó szerepet töltött be Porpáczy Aladár, aki maga is eredményes gyümölcsnemesítő volt. Ugyanakkor létrehozta a Kertészeti Szakközépiskolát, amit később róla neveztek el. Nem szabad elfeledkeznünk Porpáczy Aladár értékmentő munkájáról sem. Nélküle a hercegi kastély csaknem reménytelen állapotban érte volna meg a napjainkban folyó restaurálást. Szólni kell még a Fertőd-Eszterházán nemesített növényfajtákról. Ezek hasznosan illeszkednek a hazai termesztésbe, és közülük több külföldre is elvitte az Intézet hírét. 6

7 BREUER GYÖRGY MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELŐADÁSAI Időpont: október 4. (kedd) Előadó: PELLINGER ATTILA erdőmérnök, zoológus, címzetes egyetemi docens, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, Sarród Téma: Fejezetek az elmúlt 20 év természetvédelméből Témavázlat: A Nemzeti Park 1991-ben alakult a Fertőn, s bár a hivatalos évforduló ünneplése még hátra van, az eltelt kerek 20 év alkalmat ad a történések, eredmények áttekintésére. A rendszerváltás óta eltelt évtizedek során jelentős fejlesztésekre került sor a természetvédelmi célokat szolgáló infrastruktúrában, a szakemberek mellett széles nyilvánosság számára is elérhetők lettek a védett fajokra, értékekre vonatkozó információk, amelyeket a hivatásos természetvédők a társadalmi szervezetekkel, tudományos intézményekkel együttműködve tártak fel. Jelentős lépések történtek a természeti állapot javításáért és területeinknek a nemzetközi természetvédelmi hálózatba integrálása érdekében. Hogyan jutottunk el ide, hol tartunk pillanatnyilag és merre vezet tovább a természetvédelem útja? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat az előadás során. Időpont: november 8. (kedd) Előadó: Dr. RICHARD ZINK biológus, programvezető, Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Universität für Veterinärmedizin Wien, Bécs Szaktolmács: SZÉLL PÉTER villamosmérnök, Sarród Téma: Madár-visszatelepítési programok Ausztriában Témavázlat: Ausztriában 1986 óta folyik egy nemzetközi, a teljes Alpok területére kiterjedő program keretében a saskeselyű visszatelepítése. Három éve pedig az uráli bagoly visszatelepítési akciója indult el, amelynek idén voltak az első látványos sikerei, és talán előbb-utóbb Sopron térségében is lehet megfigyelésekkel számolni. A két akció vezetője számol be azok tudományos alapjáról, gyakorlati kérdéseiről. A német nyelvű előadáshoz és az azt követő beszélgetéshez szaktolmács áll rendelkezésre. 7

8 NIKOLICS KÁROLY EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ELŐADÁSAI Időpont: október 11. (kedd) Előadó: NAGY KRISZTINA dietetikus, Soproni Erzsébet Oktató Kórház, Érgondnok rendelőház, Sopron Téma: Tojás: enni vagy nem enni? Témavázlat: Az egészséges táplálkozásról számtalan tudományos és kevésbé tudományos állásfoglalás született az elmúlt években. Rengeteg hit és tévhit él együtt, legismertebben a koleszterinnel kapcsolatban. Ezek között az ismeretek között, igyekszünk rendet teremteni szigorúan a táplálkozástudomány (dietetika) tényeire alapozva. Az előadás központjában a kifejezetten magas koleszterintartalmú táplálékunk, a tojás áll. Időpont: december 13. (kedd) Előadó: Dr. KÁRPÁTI ZSÓFIA gyógyszerész, Arany Kígyó Gyógyszertár, Sopron Téma: Pályakezdés a 100 éves gyógyszertárban Témavázlat: 100 évvel ezelőtt július 15-én nyílt meg Sopronban a jelenlegi Arany Kígyó Gyógyszertár elődjeként az Irgalmasság Gyógyszertár a Magyar utcában. Ez a gyógyszertár mind a mai napig ugyanazon a helyen működik. Ferenc József uralkodása idején alakult, átvészelte az első világháborút, a két háború közötti gazdasági válságot, a második világháborút, és 1956-ot. A kerek jubileum alkalmából levéltári és múzeumi kutatások eredményeként a gyógyszertárral kapcsolatos, számos, eddig nem ismert érdekes dokumentum került elő. A patikát 100 évvel ezelőtt Gallus Jenő soproni származású budapesti gyógyszerész Irgalmasság néven nyitotta Sopron 6-ik gyógyszertáraként. Ő három évtizeden át működtette a gyógyszertárat, majd 1940-ben átadta a működtetés jogát Hell Arankának, aki tíz éven át, a gyógyszertárak államosításáig volt a patika tulajdonosa. Az államosítást követően a patika neve 5/18-as gyógyszertárra változott. Ezután egy hónapig Dr. Nikolics Károly, majd felesége Dr. Nikolics Károlyné lett a gyógyszertár vezetője, aki 8

9 nyugdíjazásáig itt dolgozott ben Kovács Sándorné lett a patika vezetője től Dr. Kárpátiné Gangl Teréz lett a gyógyszertár megbízott vezetője a megye legfiatalabb gyógyszerészeként. Fiatalos lendülettel fogott hozzá a munkához. Kiharcolta, hogy a gyógyszertári központ korszerűsítse a patikát. A rendszerváltást követően 1996-ban lehetőség nyílt a gyógyszertár privatizációjára. Ekkor vette fel a gyógyszertár az Arany Kígyó Gyógyszertár nevet. A privatizációt követően saját erőből és hitelből megkezdődött a patika felújítása. A százéves officina bútorzatot restaurálták, a komplett patika edényzetet kicserélték. Sor került a labor és a raktárhelyiségek valamint az iroda bútorzatának cseréjére is. Korszerű szociális helyiségek kialakítása is megtörtént. A felújítás során számos izgalmas felfedezés történt. Előkerült a patika régi titkos kamrája. Ebben a raktárban rejtették el az egykoron itt élők értékeiket, élelmiszertartalékaikat. A feltárások során egy középkori áldozati edényt is találtak. A régi állvány edényzet megmaradt darabjai, valamint régi munkaeszközök az officina vitrinjében láthatók. A patika felújítása, a korszerűsödő körülmények lehetőséget teremtettek a gyógyszertárban folyó tevékenység szakmai színvonalának emelésére is. A fiatalos lendület, a logisztika átszervezése és a korszerű számítógépes hálózat kialakítása nagyban hozzájárult a betegekkel való kapcsolat elmélyítéséhez. Az infrastruktúra megteremtette a lehetőséget a gyógyszerészi gondozáshoz is. Odafordulással, szakmai továbbképzésekkel magas színvonalúra fejlesztették ezt a tevékenységet. A magas vérnyomás betegség gondozása, a cukorbetegek és a magas vérzsírú betegek szűrése mindennapi munkájuk része. Évről-évre nagy gonddal szervezik meg az országos patikanap helyi rendezvényét. Az erre a napra szervezett ingyenes szűrőprogram, és a patikakertben megrendezett esti jótékonysági patikakoncert is sok érdeklődőt vonz. Az itt dolgozó gyógyszerészek iskolákban, nyugdíjas otthonokban, közösségekben rendszeresen tartanak felvilágosító előadásokat különböző témakörökből. Friss diplomás gyógyszerészként ebben a gyógyszertárban dolgozom. Nagy kihívásnak érzem, hogy ennek a 100 éves patikának a szellemiségét magamévá tehetem, és ennek szellemében dolgozhatok. Úgy gondolom, hogy ennek a patikának a története a magyarországi gyógyszertárak és gyógyszerészek története is lehetne. Örömmel teszem közkinccsé. Az előadást a 100 éves évfordulóról készített film vetítése zárja. 9

10 CSAPODY ISTVÁN TERMÉSZETTUDOMÁNYI ELŐADÁSA Időpont: október 25. (kedd) Előadó: Prof. Dr. FARAGÓ SÁNDOR az MTA doktora, erdőmérnök, intézetigazgató egyetemi tanár, rektor, Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet, a Soproni TIT elnöke Téma: Egy madárfaj a fogoly válságos helyzetben. A LAJTA Project fogolyállományának 20 éves kutatási eredményei Témavázlat: A LAJTA Projectet az 1991-es előkészítés után 1992-ben indítottuk az agrárterületeken élő apróvad fajok és környezetük komplex monitorozására Nyugat-Magyarországon, a Kisalföldön, Mosonszolnok, Jánossomorja és Várbalog térségében. A Project területe 3084 hektár. E Project zászlóshajó faja a fogoly, amelynek állományváltozását és a változások ok-okozati összefüggéseit igyekszünk bemutatni jelen munkában. A fogolyra azért eshetett a választás, mert valamennyi mezei faj közül ez tekinthető a legérzékenyebbnek mind a pozitív, mind a negatív környezeti hatásokra legjobban reagálónak azaz indikátor fajnak. A kutatások nem csak a mindenkori paraméterek passzív rögzítését jelentették, de az aktív beavatkozás és annak hatásellenőrzése is részét képezte. A vizsgálatok megerősítették az élőhely diverzitásának a tavaszi és az őszi fogoly állománysűrűségre gyakorolt kedvező, a rókának, mint kulcs predátornak az őszi állománysűrűségre gyakorolt negatív hatását, ugyanígy a többi predátornak a különböző időszakokban mortalitást okozó jelentőségét. Mindezek a tények a gyakorlatunkban is alkalmazott ún. bölcs hasznosítás (wise use) további kiterjesztését, hatékonyabb alkalmazását kívánják a jövőben, a LAJTA Projectben, miáltal megőrizhető lesz a jövő számára a magyar fauna oly jellegzetes, egykor nagy mennyiségben előforduló faja. 10

11 KÖRNYEI ATTILA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ELŐADÁSAI Időpont: október 18. (kedd) Előadó: Prof. Dr. BALÁZS JUDIT egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok kandidátusa, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet, Sopron Téma: Új arab világ születik? Témavázlat: Az utóbbi hónapokban zajló közel-keleti forrongások nemcsak az arab világot bolygatták fel, hatással voltak a világgazdaságra, a nemzetközi politikára és sajtóra is. A Tunéziából indult folyamatok a régió egyre több országára terjedtek át, naponta érkeztek hírek újabb tüntetésekről, lázongásokról. Mubarak elnök távozását a legnépesebb arab ország éléről nem csak a Tahrir téri tüntetők, de a piacok is lelkesen fogadták. Reményeik szerint a legnépesebb arab állam ezzel elindulhat a demokratizálódás felé vezető úton. Ahhoz azonban, hogy Egyiptomban és a többi érintett országban megszilárduljon a demokrácia, nemcsak politikai változásokra, de mély gazdasági átalakításra is szükség van. Mi történt az arab világban? Mi volt a kiváltó ok? Mi volt a közös, az egyes országokban, mi volt ország specifikus? Körkép a biztonságról: a kulcsországok szerepe. Milyen világgazdaságibiztonsági hatások prognosztizálhatók? Új arab világ születik? Időpont: december 6. (kedd) Előadó: Dr. KELEMEN ISTVÁN történész, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeum, Helytörténeti Gyűjtemény, Sopron Téma: A mi Lisztünk: a művész kötődése Sopronhoz és a vármegyéhez Témavázlat: A vetítettképes előadás célja a 200 évvel ezelőtt született Liszt és a szűkebb pátria kapcsolatának bemutatása. Az érdeklődők megismerhetik a soproni és környékbeli Liszt-emlékhelyeket, virtuálisan bepillanthatnak a Soproni Múzeum Liszt-gyűjteményébe. Hallhatnak Széchenyi István és a művész kapcsolatáról, valamint Liszt magyarságának kérdéséről. Az előadást a Pulzus Televízió és a Soproni Múzeum közös kisfilmje zárja. 11

12 WINKLER OSZKÁR MŰSZAKI TUDOMÁNYI ELŐADÁSA Időpont: november 22. (kedd) Előadó: U. NAGY GÁBOR Ybl-díjas és Kós Károly díjas építész, egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron Téma: Hagyomány és modernitás faépítészet a természetvédelem szolgálatában Témavázlat: Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából Szőcére tervezett Természetturisztikai Kutatóház építészeti sajátosságát, egyediségét éppen az egyedi, fokozottan védett, érzékeny természeti környezet megóvásának és bemutatásának igénye és ennek az épület építészeti-műszaki megoldásaival is megvalósítható hangsúlyozása jelenti. A tervezett épület és építéstechnológia Magyarországon még szinte példa nélküli, gyakorlatilag komplett előregyártást és a helyszínen csak rövid idejű összeszerelést feltételez. 12

13 GRÓF ALMÁSY LÁSZLÓ KELETI PROGRAMJAI A Soproni TIT és a TUSITA Buddhista Meditációs Központ közös rendezvényei október 15. szombat Előadás október szombat-vasárnap 9.00 Meditációs szeminárium november 12. szombat Előadás november szombat-vasárnap 9.00 Meditációs szeminárium december 10. szombat Előadás 1. Előadás Időpont: október 15. (szombat) Előadó: Dharmabodhi SIPOSS ZOLTÁN kommunikációs szakember Téma: Tetten ért hazug szavak Témavázlat: A hazugságok palettája a köznapi beszéd pontatlanságaitól és a hiányos emlékezettől, a társadalmi konvenciók közmegegyezésen alapuló és a közösség túlélélését biztosító álságosságán és a kegyes hazugságokon át egészen a kegyetlen és tudatos, másokat elpusztító hamis tanúzásig terjed. Ezek között természetesen mind erkölcsi értelemben, mind pedig a következmények tekintetében óriási különbségek vannak, mégis úgy érzi az ember, hogy mindez valahol végletesen összetartozik. Nem hazudni. Ez a legtöbb szellemi úton, kötelező érvényű törvény. A buddhista út, a Nemes Nyolcrétű Ösvény egyik tagjának, a Helyes Beszédnek elemeként is rengeteg kérdést vet fel. Miért hazudunk, s miként védekezhetünk ellene? Ezt vizsgálja ez az előadás. Időpont: november 12. (szombat) Előadó: Jotiphala SZÁRAZ RÓBERT Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest Téma: Démonok és Tanvédők a tibeti buddhizmusban Témavázlat: A tibeti hitvilág szerint az ember számtalan érzékelhető és 13

14 sok szemmel láthatatlan lénnyel osztja meg világát. Az intenzív meditációs gyakorlás által érzékennyé vált gyakorlók képesek voltak ez utóbbi csoportba tartozó lényeket is észlelni. Ezek az energialények a tibetiek szerint hatást tudnak kifejteni a saját energiarendszerünkre olyannyira, hogy a tibeti gyógyászat a betegségeket karmikus, fizikai, vagy pedig más lények (démonok) által okozott akadályokra vezeti vissza. Az előadás bevezet a tibeti hagyomány által leírt démonok és más misztikus lények világába és azokba a gyakorlatokba, amelyekkel elhárítják ezek esetleges támadásait. Időpont: december 10. (szombat) Előadó: HARGITAI GÁBOR a TUSITA meditációs központ vezetője, Sopron Téma: A Felébredés bölcsessége Témavázlat: A felébredés olyan jelenség, amelyet mindannyian minden nap gyakorlunk, amikor reggel megcsörren a vekkerünk. A legtöbb keleti tradíció mégis ezt a fogalmat állítja a tanításainak középpontjába, azt sugallva, hogy valójában még akkor sem vagyunk éberek, amikor már túl vagyunk az első kávén. A világról, mint álomszerű, illuzórikus jelenségről beszélnek, amiben azért szenvedünk, mert a benne megjelenő dolgokat valósnak képzeljük. Azonban ha ráébredünk ezek álomszerűségére, minden szorongás, félelem és szenvedés szétoszlik. De milyen egyáltalán a Felébredés tudata, miben különbözik a hétköznapi tudatállapotunktól és hogyan lehet szert tenni erre? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az előadásban. 2. Ven. VADZSRAMÁLÁ hétvégi meditációs szemináriumai A szeminárium egy tematikus sorozat része, amely a tantrikus buddhizmus előkészítő gyakorlataiba (tib. Ngöndro) kíván bevezetést nyújtani. Időpont: október (szombat ; vasárnap ) Előadó: Ven. VADZSRAMÁLÁ meditációs mester Téma: Dinamikus egyensúly- hogyan találunk békét és harmóniát a világ viharában? Témavázlat: A világot mindig is viharos tengerként látta az ember, ezért nem meglepő, ha a saját életünket is hasonló módon éljük meg. Más kérdés, hogy jól érezzük-e magunkat ebben. Valószínűleg a legtöbben nyugodt, kiegyensúlyozott körülményeket választanának, 14

15 ha lenne rá lehetőségük. A változások viharát azonban akárhogy is próbáljuk, nem tudjuk kikerülni. A Tiszteletreméltó Vadzsramálá szemináriumán megtanulhatjuk, hogyan tudjuk megőrizni a belső békénket még a legnagyobb hullámverés közepette is. Időpont: november (szombat ; vasárnap ) Előadó: Ven. VADZSRAMÁLÁ meditációs mester Téma: Belső alkímia - Valódi természetünk felfedezése a kelet ősi pszichofizikai térképeinek segítségével Témavázlat: A Kelet misztikusai, bölcsei a szellemi felfedezőutak úttörőiként nem kívül, a világban, hanem önmagukban keresték az alkímisták aranyát, a lét végső értelmét, a tudat határait, a test és tudat közötti kapcsolat mibenlétét. Felfedezéseiket tanítványok hosszú sora őrizte meg mostanáig. Így maradt fenn a titkos tudás szimbólumainak értelme, az emberi lény finom energiarendszerének térképe, a csakrák, nádik és binduk jellegzetességei és azok a módszerek, amelyekkel felismerhetjük és visszaállíthatjuk ezek stabil és egészséges működését. Ezeknek a gyakorlatoknak a célja is az illúzió szétoszlatása és ezen keresztül a szellemi felébredés elérése volt, de a változások, amelyeket e gyakorlatok kiváltanak, olykor fizikailag is észlelhetők. Vadzsramálá szemináriuma bevezetést nyújt ebbe az ősi tudásba és azokba a gyakorlatokba, amelyekkel meg tudjuk tisztítani az energiarendszerünket. Információk a hétvégi meditációs szemináriumokhoz: Részvételi díj: kötelező önköltség: 6 500,- Ft / alkalom (két ebéddel) A tanító tiszteletdíja: önkéntes felajánlás alapján. További információ kérhető: telefon: (06 99) , ; Jelentkezés: a honlapon keresztül (www.buddhizmus.hu/content/jelentkezeselvonulasra), vagy a fenti telefonszámon és címen. Az októberi szeminárium részvételi feltétele: írásos vagy online jelentkezés legkésőbb október 24-ig. A novemberi szeminárium részvételi feltétele: írásos vagy online jelentkezés legkésőbb november 21-ig. Ajánlott olcsó és jó minőségű szállás: 15

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2012. ÉVI II. (ŐSZI) SZEMESZTER SOPRON

SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2012. ÉVI II. (ŐSZI) SZEMESZTER SOPRON A SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) EINEK PROGRAMJA 2012. ÉVI II. (ŐSZI) SZEMESZTER SOPRON 2012. 1 A rendezvények helyszíne: A Soproni TIT központja, Széchenyi Palota II. emelet, Dr.

Részletesebben

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Szervezi: Lovas Község Önkormányzata és Civil Szervezetei Támogatók: ÁNTSZ- Balatonfüred, Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft., Balaton- felvidéki

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2012. ÉVI I. (TAVASZI) SZEMESZTER SOPRON

SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2012. ÉVI I. (TAVASZI) SZEMESZTER SOPRON A SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2012. ÉVI I. (TAVASZI) SZEMESZTER SOPRON 2012. 1 A rendezvények helyszíne: A Soproni TIT központja, Széchenyi Palota

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Magyar Okleveles Adószakértık Egyesülete FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON A határmenti együttműködés jegyében 2008. decemberében pályázatot nyújtott be Kozárd Község Önkormányzata a Palóc Út Egyesület tagjaként és a fejlesztési

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak 58918-21/2008 Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 bizottsági tag, jelenléti ív szerinti meghívottak Osváth András Ismertette a javasolt

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM VAGYONKEZELÉSÉBEN LÉVŐ. ingatlanok jegyzéke 2007.március 31-i állapot szerint

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM VAGYONKEZELÉSÉBEN LÉVŐ. ingatlanok jegyzéke 2007.március 31-i állapot szerint NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM VAGYONKEZELÉSÉBEN LÉVŐ ingatlanok jegyzéke 2007.március 31-i állapot szerint 2. sz. melléklet Soproni Karok "A" épület 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192 "B" épület 9400 Sopron

Részletesebben

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel.

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel. MODERÁLTA ÉS SZERKESZTETTE: HORVÁTH TAMÁS A felsőoktatás nemzetközivé válása SZAKÉRTŐI BESZÉLGETÉS FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra az OECD zárójelentése a felsőoktatásról.

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Nyugat Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

SPORT- ÉS EGÉSZSÉGHÉTVÉGE BAKONYNÁNÁN Szeptember 19-20. SZOMBATI PROGRAMOK:

SPORT- ÉS EGÉSZSÉGHÉTVÉGE BAKONYNÁNÁN Szeptember 19-20. SZOMBATI PROGRAMOK: SPORT- ÉS EGÉSZSÉGHÉTVÉGE BAKONYNÁNÁN Szeptember 19-20. SZOMBATI PROGRAMOK: 9:00 Fut a Falu, Útvonal: Kultúrház - Alkotmány u. - Kossuth u. - Jókai u. - József Attila u. - Ady u. Jókai u. Kossuth u. -

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting Kft. 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B. Budapest, 2014. szeptember

Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting Kft. 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B. Budapest, 2014. szeptember Web: www.studiumakademia.com E-mail: info@studiumakademia.com Facebook: www.facebook.com/studiumakademia Cím: 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B Tel: 06-70-420-2700 Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben