SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA ÉVI II. (ŐSZI) SZEMESZTER SOPRON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2011. ÉVI II. (ŐSZI) SZEMESZTER SOPRON"

Átírás

1 A SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) EINEK PROGRAMJA ÉVI II. (ŐSZI) SZEMESZTER SOPRON

2 A rendezvények helyszíne: A Soproni TIT központja, Széchenyi Palota II. emelet, Dr. Gyulay Zoltán terem, Sopron Széchenyi tér 2. A rendezvények időpontja: Az előadások minden kedden órakor kezdődnek. A BELÉPÉS MINDEN I ELŐADÁSRA INGYENES! KEDD 18 óra Renner Kálmán Művészeti Szabadegyetem szeptember 20. november 15. Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem szeptember 27. november 29. Breuer György Madártani és Természetvédelmi SZE. október 4. november 8. Nikolics Károly Egészségtudományi Szabadegyetem október 11. december 13. Csapody István Természettudományi Szabadegyetem október 25. Környei Attila Társadalomtudományi Szabadegyetem október 18. december 6. Winkler Oszkár Műszaki Tudományi Szabadegyetem november 22. HÉTVÉGÉN Gróf Almásy László Keleti Szabadegyetem (SZOMBATONKÉNT) október óra október óra november óra november óra december óra Soproni TIT 9400 Sopron Széchenyi tér 2. II. em. Tel.: 99/ Fax: 99/ Honlap: 2

3 RENNER KÁLMÁN MŰVÉSZETI ELŐADÁSAI Időpont: szeptember 20. (kedd) Előadó: RENNER KÁLMÁNNÉ a Széchenyi István Gimnázium nyugalmazott rajztanára, Sopron Téma: Leonardo da Vinci a sokoldalúan képzett reneszánsz ember Témavázlat: Leonardo képeit, életét sokan ismerik. Nem alkotásokat kívánok elemezni, hanem kevésbé ismert dolgokról, érdekességekről szólnék. A természeti jelenségek pontos, sajátos megfigyeléseiről. Mi volt Leonardo véleménye az emberről, a szívről, a szemről, a jóslásról, a divatról, stb. Miért tisztelte Mátyás királyt? Milyen személyes kapcsolata volt hazánkkal? Szeretném idézni művészi hitvallását a tisztelt hallgatóságnak. Időpont: november 15. (kedd) Előadó: CSISZÁR ATTILA néprajzos muzeológus, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeum, Néprajzi Gyűjtemény, Sopron Téma: Sopron vármegye parasztságának anyagi kultúrája a XVIII- XIX. században Témavázlat: Sopron vármegye parasztságának, paraszti sorban élő nemesi jogállású és iparos lakosságának XVIII XIX. századi anyagi kultúrájába mindenekelőtt a hagyatéki leltárak engednek bepillantást. A vagyon középpontjában az ingatlan, ezen belül is a belső telek állott. A leltárak általában a telek építményeit is felsorolják (lakóház, gazdasági épületek, kutak). A hagyatéki leltárakat, mint legjelentősebb forráscsoportot egészítik ki a végrendeletek, peres iratok, kárösszeírások és végül a múzeumi tárgygyűjtemények. A jobbágyparasztság a XVIII. század végén, a francia háborúkkal fellépő mezőgazdasági konjunktúrát kihasználva még hagyományos gazdálkodással, de egyre nagyobb mértékben termelt piacra. A háborús szükséglet elmúltával az ipari forradalom hazánkat is elérő hatása, a nem mezőgazdaságból élő lakosság növekvő aránya továbbra is megkívánta a felesleg megtermelését és értékesítését. E megtorpanásoktól, visszaesésektől sem mentes folyamat során mind több pénz jutott a parasztság kezére, kiváltva erőteljes vagyoni 3

4 tagozódását, elősegítve kulturális arculatának átalakulását. Az évi jobbágyfelszabadítás, a feudális viszonyok felszámolása felgyorsította a vidékenként eltérő intenzitással jelentkező paraszti polgárosulási törekvéseket, és egyúttal fokozta a volt jobbágyparasztok vagyoni polarizálódását. Sopron vármegyében a vékony nagygazda réteg anyagi gyarapodása a környező nagybirtokok, kiváltképpen az Esterházy és a Széchenyi uradalmak kettős, korlátozó-ösztönző hatása alatt ment végbe. A parasztgazdaság az árutermelésbe a korszerű nagybirtok példáját követve egyre belterjesebb módon kapcsolódott be. Jövedelmét föld vásárlásába korlátozott mértékben fektethette, helyette építkezésre, lakáskultúrája színvonalának emelésére, ruházkodásra fordította. A felhasznált források, a vagyonleltárakban tételesen felsorolt házi mobíliák, a szobabéliek, a bútorok, lakástextíliák, a viselet ruhadarabjai, a díszkerámia és a vallási élet tárgyai, a konyha- és kamrabéliek, főként az ételkészítés és tartósítás eszközei, valamint a gazdálkodás eszközei, szerszámai jól tükrözik egyrészt azt a vagyoni gyarapodást, amely a korszakban végbement, másrészt az ingóvagyon összetételében megfigyelhető változást. A saját kezűleg és helybeli iparosok által előállított tárgyak (szálán varrott díszlepedők és vánkoshéjak, fazekascserép, festett asztalosbútor) mellett a XIX. század folyamán egyre több lett a vásári vagy házaló kereskedelem útján terjedő, távoli vidékekről származó áru, a háziipari, manufaktúra, majd gyáripari termék (felföldi vásznak, csipkék, hímzett lepedőfiókok, cseh és osztrák üvegképek, hutaüveg és kőcserép tárgyak, a viseleti darabokhoz felhasznált rőfösáru stb.). 4

5 BARABITS ELEMÉR KERTÉSZETI ELŐADÁSAI Időpont: szeptember 27. (kedd) Előadó: HORVÁTH SÁNDOR nyugalmazott főkertész, életmód tanácsadó, teológus, Sopron Téma: Serdülőkori problémák a természet tükrében Témavázlat: Az ember a teremtés koronája teljesen összhangban kell, hogy legyen a természettel testi, lelki, szellemi, érzelmi vonatkozásban. Mint minden élőlénynek törvényei vannak, s azok figyelembe vétele, harmóniája eredményeként lehet teljes, és igazán boldog. Ahogy a mag magában hordja a leendő növény tulajdonságait, ugyanúgy az ember is magában hordja az anyaméhben azokat a genetikai tulajdonságokat, amelyeket örököl az elődeitől. Természetesen a környezet hatására is alakul, változik, fejlődik, ám a legfontosabb, hogy ez a legpozitívabb irányba történjen. Isten mikor az embert megteremtette a gyönyörű Édenkertbe helyezte, hogy mívelje és őrizze azt. (1Móz 2,15) Az ember azonban nem tartotta be ezt az utasítást, félretéve az Isten útmutatásait, a természet törvényszerűségeit. Törekedni kell arra, hogy a legkisebb kortól a fejlődés szakaszain át minél simábban, zökkenőmentesen, krízisek, nagyobb konfliktusok nélkül történjen meg az életszakaszok váltása. Szólni kívánok korunk ifjúságáról, annak jelenéről, jövőjéről bibliai példákkal kiegészítve. Jézus ifjúkori példája, valamint a Biblia ma is példák a serdülők, az ifjúság, sőt mindnyájunk számára. A serdülőkorban jelentkező biológiai, pszichológiai és szociológiai változásokat sok esetben nehezen élik meg a fiatalok. A régi és az újabb korok ideológiái, ideáljai társadalmi téren is nagy hatással vannak a serdülőkre. Az előadás során ismertetem négy középiskolában, majd 100 serdülővel készített, egészséges élettel, családdal, kultúrával kapcsolatos kérdőíves felmérés eredményét, a vizsgálat tanulságait, továbbá javaslataimat a hallgatóság fele. 5

6 Időpont: november 29. (kedd) Előadó: Prof. Dr. PORPÁCZY ALADÁR egyetemi tanár, MTA mezőgazdasági tudomány doktora, professzor emeritus, Nyugatmagyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Kertészeti Intézet, Mosonmagyaróvár ZATYKÓ JÓZSEF kertészmérnök, tudományos munkatárs, Fertőd Téma: Művészet és tudomány az Eszterházi vigasságok mellett Témavázlat: Eszterházát az egész művelt világ számon tartja. A hercegi udvarban alkotó Haydn nélkül már nem tudjuk elképzelni a zeneirodalmat. Az Esterházy dinasztia pedig a magyar történelem elválaszthatatlan része. Fényes Miklós herceg által épített csodálatos barokk kastély kifejező szimbóluma egy nagy, valóban fényes korszaknak. A tehetséges, sokoldalú arisztokrata és a zseniális komponista jelenléte máig érezhető, és kiemelkedő rangot adott ennek a kis településnek. A hercegi aranykor utóéletét Fertőd Eszterháza és Süttör összevonásával kialakított városka zenekultúrájában is tetten érhetjük. A Muzsikaház szinte jelképként fogadta be a zeneiskolát. Évszázadok során számos kórus szerveződött, és nyaranta már több mint ötven éve színvonalas hangversenyeket rendeznek. Minthogy az Esterházyak óriási földbirtokot műveltek, a művészetek pártolása mellett, a valóság talaján is helyt kellett állniuk. Ezért jó száz évvel ezelőtt létrehozták a Növénynemesítő üzemet, mely megfelelő fajtákkal szolgálta a termesztés igényeit. Ebből fejlődött ki a Fertődi Kutatóintézet. Alapításában meghatározó szerepet töltött be Porpáczy Aladár, aki maga is eredményes gyümölcsnemesítő volt. Ugyanakkor létrehozta a Kertészeti Szakközépiskolát, amit később róla neveztek el. Nem szabad elfeledkeznünk Porpáczy Aladár értékmentő munkájáról sem. Nélküle a hercegi kastély csaknem reménytelen állapotban érte volna meg a napjainkban folyó restaurálást. Szólni kell még a Fertőd-Eszterházán nemesített növényfajtákról. Ezek hasznosan illeszkednek a hazai termesztésbe, és közülük több külföldre is elvitte az Intézet hírét. 6

7 BREUER GYÖRGY MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELŐADÁSAI Időpont: október 4. (kedd) Előadó: PELLINGER ATTILA erdőmérnök, zoológus, címzetes egyetemi docens, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, Sarród Téma: Fejezetek az elmúlt 20 év természetvédelméből Témavázlat: A Nemzeti Park 1991-ben alakult a Fertőn, s bár a hivatalos évforduló ünneplése még hátra van, az eltelt kerek 20 év alkalmat ad a történések, eredmények áttekintésére. A rendszerváltás óta eltelt évtizedek során jelentős fejlesztésekre került sor a természetvédelmi célokat szolgáló infrastruktúrában, a szakemberek mellett széles nyilvánosság számára is elérhetők lettek a védett fajokra, értékekre vonatkozó információk, amelyeket a hivatásos természetvédők a társadalmi szervezetekkel, tudományos intézményekkel együttműködve tártak fel. Jelentős lépések történtek a természeti állapot javításáért és területeinknek a nemzetközi természetvédelmi hálózatba integrálása érdekében. Hogyan jutottunk el ide, hol tartunk pillanatnyilag és merre vezet tovább a természetvédelem útja? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat az előadás során. Időpont: november 8. (kedd) Előadó: Dr. RICHARD ZINK biológus, programvezető, Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Universität für Veterinärmedizin Wien, Bécs Szaktolmács: SZÉLL PÉTER villamosmérnök, Sarród Téma: Madár-visszatelepítési programok Ausztriában Témavázlat: Ausztriában 1986 óta folyik egy nemzetközi, a teljes Alpok területére kiterjedő program keretében a saskeselyű visszatelepítése. Három éve pedig az uráli bagoly visszatelepítési akciója indult el, amelynek idén voltak az első látványos sikerei, és talán előbb-utóbb Sopron térségében is lehet megfigyelésekkel számolni. A két akció vezetője számol be azok tudományos alapjáról, gyakorlati kérdéseiről. A német nyelvű előadáshoz és az azt követő beszélgetéshez szaktolmács áll rendelkezésre. 7

8 NIKOLICS KÁROLY EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ELŐADÁSAI Időpont: október 11. (kedd) Előadó: NAGY KRISZTINA dietetikus, Soproni Erzsébet Oktató Kórház, Érgondnok rendelőház, Sopron Téma: Tojás: enni vagy nem enni? Témavázlat: Az egészséges táplálkozásról számtalan tudományos és kevésbé tudományos állásfoglalás született az elmúlt években. Rengeteg hit és tévhit él együtt, legismertebben a koleszterinnel kapcsolatban. Ezek között az ismeretek között, igyekszünk rendet teremteni szigorúan a táplálkozástudomány (dietetika) tényeire alapozva. Az előadás központjában a kifejezetten magas koleszterintartalmú táplálékunk, a tojás áll. Időpont: december 13. (kedd) Előadó: Dr. KÁRPÁTI ZSÓFIA gyógyszerész, Arany Kígyó Gyógyszertár, Sopron Téma: Pályakezdés a 100 éves gyógyszertárban Témavázlat: 100 évvel ezelőtt július 15-én nyílt meg Sopronban a jelenlegi Arany Kígyó Gyógyszertár elődjeként az Irgalmasság Gyógyszertár a Magyar utcában. Ez a gyógyszertár mind a mai napig ugyanazon a helyen működik. Ferenc József uralkodása idején alakult, átvészelte az első világháborút, a két háború közötti gazdasági válságot, a második világháborút, és 1956-ot. A kerek jubileum alkalmából levéltári és múzeumi kutatások eredményeként a gyógyszertárral kapcsolatos, számos, eddig nem ismert érdekes dokumentum került elő. A patikát 100 évvel ezelőtt Gallus Jenő soproni származású budapesti gyógyszerész Irgalmasság néven nyitotta Sopron 6-ik gyógyszertáraként. Ő három évtizeden át működtette a gyógyszertárat, majd 1940-ben átadta a működtetés jogát Hell Arankának, aki tíz éven át, a gyógyszertárak államosításáig volt a patika tulajdonosa. Az államosítást követően a patika neve 5/18-as gyógyszertárra változott. Ezután egy hónapig Dr. Nikolics Károly, majd felesége Dr. Nikolics Károlyné lett a gyógyszertár vezetője, aki 8

9 nyugdíjazásáig itt dolgozott ben Kovács Sándorné lett a patika vezetője től Dr. Kárpátiné Gangl Teréz lett a gyógyszertár megbízott vezetője a megye legfiatalabb gyógyszerészeként. Fiatalos lendülettel fogott hozzá a munkához. Kiharcolta, hogy a gyógyszertári központ korszerűsítse a patikát. A rendszerváltást követően 1996-ban lehetőség nyílt a gyógyszertár privatizációjára. Ekkor vette fel a gyógyszertár az Arany Kígyó Gyógyszertár nevet. A privatizációt követően saját erőből és hitelből megkezdődött a patika felújítása. A százéves officina bútorzatot restaurálták, a komplett patika edényzetet kicserélték. Sor került a labor és a raktárhelyiségek valamint az iroda bútorzatának cseréjére is. Korszerű szociális helyiségek kialakítása is megtörtént. A felújítás során számos izgalmas felfedezés történt. Előkerült a patika régi titkos kamrája. Ebben a raktárban rejtették el az egykoron itt élők értékeiket, élelmiszertartalékaikat. A feltárások során egy középkori áldozati edényt is találtak. A régi állvány edényzet megmaradt darabjai, valamint régi munkaeszközök az officina vitrinjében láthatók. A patika felújítása, a korszerűsödő körülmények lehetőséget teremtettek a gyógyszertárban folyó tevékenység szakmai színvonalának emelésére is. A fiatalos lendület, a logisztika átszervezése és a korszerű számítógépes hálózat kialakítása nagyban hozzájárult a betegekkel való kapcsolat elmélyítéséhez. Az infrastruktúra megteremtette a lehetőséget a gyógyszerészi gondozáshoz is. Odafordulással, szakmai továbbképzésekkel magas színvonalúra fejlesztették ezt a tevékenységet. A magas vérnyomás betegség gondozása, a cukorbetegek és a magas vérzsírú betegek szűrése mindennapi munkájuk része. Évről-évre nagy gonddal szervezik meg az országos patikanap helyi rendezvényét. Az erre a napra szervezett ingyenes szűrőprogram, és a patikakertben megrendezett esti jótékonysági patikakoncert is sok érdeklődőt vonz. Az itt dolgozó gyógyszerészek iskolákban, nyugdíjas otthonokban, közösségekben rendszeresen tartanak felvilágosító előadásokat különböző témakörökből. Friss diplomás gyógyszerészként ebben a gyógyszertárban dolgozom. Nagy kihívásnak érzem, hogy ennek a 100 éves patikának a szellemiségét magamévá tehetem, és ennek szellemében dolgozhatok. Úgy gondolom, hogy ennek a patikának a története a magyarországi gyógyszertárak és gyógyszerészek története is lehetne. Örömmel teszem közkinccsé. Az előadást a 100 éves évfordulóról készített film vetítése zárja. 9

10 CSAPODY ISTVÁN TERMÉSZETTUDOMÁNYI ELŐADÁSA Időpont: október 25. (kedd) Előadó: Prof. Dr. FARAGÓ SÁNDOR az MTA doktora, erdőmérnök, intézetigazgató egyetemi tanár, rektor, Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet, a Soproni TIT elnöke Téma: Egy madárfaj a fogoly válságos helyzetben. A LAJTA Project fogolyállományának 20 éves kutatási eredményei Témavázlat: A LAJTA Projectet az 1991-es előkészítés után 1992-ben indítottuk az agrárterületeken élő apróvad fajok és környezetük komplex monitorozására Nyugat-Magyarországon, a Kisalföldön, Mosonszolnok, Jánossomorja és Várbalog térségében. A Project területe 3084 hektár. E Project zászlóshajó faja a fogoly, amelynek állományváltozását és a változások ok-okozati összefüggéseit igyekszünk bemutatni jelen munkában. A fogolyra azért eshetett a választás, mert valamennyi mezei faj közül ez tekinthető a legérzékenyebbnek mind a pozitív, mind a negatív környezeti hatásokra legjobban reagálónak azaz indikátor fajnak. A kutatások nem csak a mindenkori paraméterek passzív rögzítését jelentették, de az aktív beavatkozás és annak hatásellenőrzése is részét képezte. A vizsgálatok megerősítették az élőhely diverzitásának a tavaszi és az őszi fogoly állománysűrűségre gyakorolt kedvező, a rókának, mint kulcs predátornak az őszi állománysűrűségre gyakorolt negatív hatását, ugyanígy a többi predátornak a különböző időszakokban mortalitást okozó jelentőségét. Mindezek a tények a gyakorlatunkban is alkalmazott ún. bölcs hasznosítás (wise use) további kiterjesztését, hatékonyabb alkalmazását kívánják a jövőben, a LAJTA Projectben, miáltal megőrizhető lesz a jövő számára a magyar fauna oly jellegzetes, egykor nagy mennyiségben előforduló faja. 10

11 KÖRNYEI ATTILA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ELŐADÁSAI Időpont: október 18. (kedd) Előadó: Prof. Dr. BALÁZS JUDIT egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok kandidátusa, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet, Sopron Téma: Új arab világ születik? Témavázlat: Az utóbbi hónapokban zajló közel-keleti forrongások nemcsak az arab világot bolygatták fel, hatással voltak a világgazdaságra, a nemzetközi politikára és sajtóra is. A Tunéziából indult folyamatok a régió egyre több országára terjedtek át, naponta érkeztek hírek újabb tüntetésekről, lázongásokról. Mubarak elnök távozását a legnépesebb arab ország éléről nem csak a Tahrir téri tüntetők, de a piacok is lelkesen fogadták. Reményeik szerint a legnépesebb arab állam ezzel elindulhat a demokratizálódás felé vezető úton. Ahhoz azonban, hogy Egyiptomban és a többi érintett országban megszilárduljon a demokrácia, nemcsak politikai változásokra, de mély gazdasági átalakításra is szükség van. Mi történt az arab világban? Mi volt a kiváltó ok? Mi volt a közös, az egyes országokban, mi volt ország specifikus? Körkép a biztonságról: a kulcsországok szerepe. Milyen világgazdaságibiztonsági hatások prognosztizálhatók? Új arab világ születik? Időpont: december 6. (kedd) Előadó: Dr. KELEMEN ISTVÁN történész, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeum, Helytörténeti Gyűjtemény, Sopron Téma: A mi Lisztünk: a művész kötődése Sopronhoz és a vármegyéhez Témavázlat: A vetítettképes előadás célja a 200 évvel ezelőtt született Liszt és a szűkebb pátria kapcsolatának bemutatása. Az érdeklődők megismerhetik a soproni és környékbeli Liszt-emlékhelyeket, virtuálisan bepillanthatnak a Soproni Múzeum Liszt-gyűjteményébe. Hallhatnak Széchenyi István és a művész kapcsolatáról, valamint Liszt magyarságának kérdéséről. Az előadást a Pulzus Televízió és a Soproni Múzeum közös kisfilmje zárja. 11

12 WINKLER OSZKÁR MŰSZAKI TUDOMÁNYI ELŐADÁSA Időpont: november 22. (kedd) Előadó: U. NAGY GÁBOR Ybl-díjas és Kós Károly díjas építész, egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron Téma: Hagyomány és modernitás faépítészet a természetvédelem szolgálatában Témavázlat: Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából Szőcére tervezett Természetturisztikai Kutatóház építészeti sajátosságát, egyediségét éppen az egyedi, fokozottan védett, érzékeny természeti környezet megóvásának és bemutatásának igénye és ennek az épület építészeti-műszaki megoldásaival is megvalósítható hangsúlyozása jelenti. A tervezett épület és építéstechnológia Magyarországon még szinte példa nélküli, gyakorlatilag komplett előregyártást és a helyszínen csak rövid idejű összeszerelést feltételez. 12

13 GRÓF ALMÁSY LÁSZLÓ KELETI PROGRAMJAI A Soproni TIT és a TUSITA Buddhista Meditációs Központ közös rendezvényei október 15. szombat Előadás október szombat-vasárnap 9.00 Meditációs szeminárium november 12. szombat Előadás november szombat-vasárnap 9.00 Meditációs szeminárium december 10. szombat Előadás 1. Előadás Időpont: október 15. (szombat) Előadó: Dharmabodhi SIPOSS ZOLTÁN kommunikációs szakember Téma: Tetten ért hazug szavak Témavázlat: A hazugságok palettája a köznapi beszéd pontatlanságaitól és a hiányos emlékezettől, a társadalmi konvenciók közmegegyezésen alapuló és a közösség túlélélését biztosító álságosságán és a kegyes hazugságokon át egészen a kegyetlen és tudatos, másokat elpusztító hamis tanúzásig terjed. Ezek között természetesen mind erkölcsi értelemben, mind pedig a következmények tekintetében óriási különbségek vannak, mégis úgy érzi az ember, hogy mindez valahol végletesen összetartozik. Nem hazudni. Ez a legtöbb szellemi úton, kötelező érvényű törvény. A buddhista út, a Nemes Nyolcrétű Ösvény egyik tagjának, a Helyes Beszédnek elemeként is rengeteg kérdést vet fel. Miért hazudunk, s miként védekezhetünk ellene? Ezt vizsgálja ez az előadás. Időpont: november 12. (szombat) Előadó: Jotiphala SZÁRAZ RÓBERT Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest Téma: Démonok és Tanvédők a tibeti buddhizmusban Témavázlat: A tibeti hitvilág szerint az ember számtalan érzékelhető és 13

14 sok szemmel láthatatlan lénnyel osztja meg világát. Az intenzív meditációs gyakorlás által érzékennyé vált gyakorlók képesek voltak ez utóbbi csoportba tartozó lényeket is észlelni. Ezek az energialények a tibetiek szerint hatást tudnak kifejteni a saját energiarendszerünkre olyannyira, hogy a tibeti gyógyászat a betegségeket karmikus, fizikai, vagy pedig más lények (démonok) által okozott akadályokra vezeti vissza. Az előadás bevezet a tibeti hagyomány által leírt démonok és más misztikus lények világába és azokba a gyakorlatokba, amelyekkel elhárítják ezek esetleges támadásait. Időpont: december 10. (szombat) Előadó: HARGITAI GÁBOR a TUSITA meditációs központ vezetője, Sopron Téma: A Felébredés bölcsessége Témavázlat: A felébredés olyan jelenség, amelyet mindannyian minden nap gyakorlunk, amikor reggel megcsörren a vekkerünk. A legtöbb keleti tradíció mégis ezt a fogalmat állítja a tanításainak középpontjába, azt sugallva, hogy valójában még akkor sem vagyunk éberek, amikor már túl vagyunk az első kávén. A világról, mint álomszerű, illuzórikus jelenségről beszélnek, amiben azért szenvedünk, mert a benne megjelenő dolgokat valósnak képzeljük. Azonban ha ráébredünk ezek álomszerűségére, minden szorongás, félelem és szenvedés szétoszlik. De milyen egyáltalán a Felébredés tudata, miben különbözik a hétköznapi tudatállapotunktól és hogyan lehet szert tenni erre? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az előadásban. 2. Ven. VADZSRAMÁLÁ hétvégi meditációs szemináriumai A szeminárium egy tematikus sorozat része, amely a tantrikus buddhizmus előkészítő gyakorlataiba (tib. Ngöndro) kíván bevezetést nyújtani. Időpont: október (szombat ; vasárnap ) Előadó: Ven. VADZSRAMÁLÁ meditációs mester Téma: Dinamikus egyensúly- hogyan találunk békét és harmóniát a világ viharában? Témavázlat: A világot mindig is viharos tengerként látta az ember, ezért nem meglepő, ha a saját életünket is hasonló módon éljük meg. Más kérdés, hogy jól érezzük-e magunkat ebben. Valószínűleg a legtöbben nyugodt, kiegyensúlyozott körülményeket választanának, 14

15 ha lenne rá lehetőségük. A változások viharát azonban akárhogy is próbáljuk, nem tudjuk kikerülni. A Tiszteletreméltó Vadzsramálá szemináriumán megtanulhatjuk, hogyan tudjuk megőrizni a belső békénket még a legnagyobb hullámverés közepette is. Időpont: november (szombat ; vasárnap ) Előadó: Ven. VADZSRAMÁLÁ meditációs mester Téma: Belső alkímia - Valódi természetünk felfedezése a kelet ősi pszichofizikai térképeinek segítségével Témavázlat: A Kelet misztikusai, bölcsei a szellemi felfedezőutak úttörőiként nem kívül, a világban, hanem önmagukban keresték az alkímisták aranyát, a lét végső értelmét, a tudat határait, a test és tudat közötti kapcsolat mibenlétét. Felfedezéseiket tanítványok hosszú sora őrizte meg mostanáig. Így maradt fenn a titkos tudás szimbólumainak értelme, az emberi lény finom energiarendszerének térképe, a csakrák, nádik és binduk jellegzetességei és azok a módszerek, amelyekkel felismerhetjük és visszaállíthatjuk ezek stabil és egészséges működését. Ezeknek a gyakorlatoknak a célja is az illúzió szétoszlatása és ezen keresztül a szellemi felébredés elérése volt, de a változások, amelyeket e gyakorlatok kiváltanak, olykor fizikailag is észlelhetők. Vadzsramálá szemináriuma bevezetést nyújt ebbe az ősi tudásba és azokba a gyakorlatokba, amelyekkel meg tudjuk tisztítani az energiarendszerünket. Információk a hétvégi meditációs szemináriumokhoz: Részvételi díj: kötelező önköltség: 6 500,- Ft / alkalom (két ebéddel) A tanító tiszteletdíja: önkéntes felajánlás alapján. További információ kérhető: telefon: (06 99) , ; Jelentkezés: a honlapon keresztül (www.buddhizmus.hu/content/jelentkezeselvonulasra), vagy a fenti telefonszámon és címen. Az októberi szeminárium részvételi feltétele: írásos vagy online jelentkezés legkésőbb október 24-ig. A novemberi szeminárium részvételi feltétele: írásos vagy online jelentkezés legkésőbb november 21-ig. Ajánlott olcsó és jó minőségű szállás: 15

SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2012. ÉVI I. (TAVASZI) SZEMESZTER SOPRON

SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2012. ÉVI I. (TAVASZI) SZEMESZTER SOPRON A SOPRONI TIT (SOPRONI TUDÓS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT) SZABADEGYETEMEINEK PROGRAMJA 2012. ÉVI I. (TAVASZI) SZEMESZTER SOPRON 2012. 1 A rendezvények helyszíne: A Soproni TIT központja, Széchenyi Palota

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Felismerni a hagyomány értékét Istvánfi Gyula. A hagyomány nem formai kérdés U. Nagy Gábor építész. Tanyabokor-koncepció Bodonyi Csaba építész

Felismerni a hagyomány értékét Istvánfi Gyula. A hagyomány nem formai kérdés U. Nagy Gábor építész. Tanyabokor-koncepció Bodonyi Csaba építész 2013. augusztus építész közlöny műhely magyar építész kamara 229 Quo vadis, avagy merre tartasz vidék? Fotó: Kékesi Donát Felismerni a hagyomány értékét Istvánfi Gyula A hagyomány nem formai kérdés U.

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

TARTALOM 2010 :: 3 :: május - június :: Vivat Academia :: 1

TARTALOM 2010 :: 3 :: május - június :: Vivat Academia :: 1 TARTALOM 2 NULLA DIES SINE LINEA - interjú Prof. Dr. Mátyás Csabával 4 Neményi Miklós professzort az MTA levelező tagjává választották - 5 XXXIII. Óvári Tudományos Nap 6 Rangos elismerések a GEO oktatóinak

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. KUTATÓI NAP TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. 0 N YÍRADONY- GÚTHPUSZTA 2009. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3

Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Tartalomjegyzék Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Magyarországi Nyingmapa Közösség... 7 Buddhista Vipasszaná Társaság... 9 Átama A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre buddhista

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Patikarablások: megelőzés és felkészülés

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Patikarablások: megelőzés és felkészülés a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/6. sz. Kreativitás és optimalizáció Interjú Németh Tamással, a Hungaropharma Zrt. Trade Marketing Vezetőjével Patikarablások: megelőzés

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXVI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2010. JÚNIUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN HÁLÁVAL ÉS SZERETETTEL Június első vasárnapja 1952 óta ünnepe a pedagógusoknak.

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából XIV/2 2009. őszi-téli szám Célunk: gazdasági, társadalmi és környezeti harmónia Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde Kenyeri, 2009. augusztus 27. Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Megalakult a megyei közgyûlés

Megalakult a megyei közgyûlés 2010. november Bács-Kiskun eredményes sportolói Ünnepélyes keretek között köszöntötték Bács-Kiskun megye legeredményesebb sportolóit. A legeredményesebb felnőtt sportoló címet Hosszú Katinka úszó érdemelte

Részletesebben

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 2 2 SAVARIA FÓRUM NAPRÓL NAPRA A HÉT HÍRE: Május 27. péntek Harmincéves a Napsugár Óvoda Egyhetes gyermek- és felnõttprogrammal ünnepelte

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI HETILAP 2011.

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői piac

Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői piac EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANSZÉK Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 22. szám november 21. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban A biológia

Részletesebben