A Szeretet Törvényvilága

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szeretet Törvényvilága"

Átírás

1 Tandari Éva A Szeretet Törvényvilága Én tenéked mondtam: Kövess ENGEM! (Pét. VII. 144.) I. kötet

2 Köszöntelek benneteket gyermekeim. Tandari Éva: A Szeretet Törvényvilága I. kötet Talán nem szokványos dolog, de az Írás kibontása közben egy újabb könyvet is elkezdünk, amely a Harmadik Szövetségről, s ekként a Szeretet Törvényvilágáról szól. A Szeretetről, amely maga az ÉLET. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. mondja az ÚR. (Ján ) Ez viszont megfordítva is igaz, s mert igaz, kötelez, amiként minden Igazság: Nincsen senkinek sem inkább Élete, semhogy annak, aki Szeretetét adja az ő felebarátainak. S a ti korotokban e második mondat kell betöltötté legyen, mert csak aki Igaz Szeretettel közeledik embertársaihoz, mondhatja el azt, hogy Élete van, s már a szó magasabb rendű értelmében: Élete a Krisztusban. És nem csak ember-társaitokhoz, de mindenhez és mindenkihez e Szeretettel kell közelednetek, aki él. Szeretetet adni: ez ma a legfontosabb, és legszentebb kötelessége annak, aki az Igaz Életre törekszik, vagyis e Szeretet kell vezéreljen Titeket is, hogy Életetek legyen. Aki Szeretetét adja, nem csak Életét adja azokért, s azoknak, akiket Szeretetével körül vesz, de Életet ad azoknak is, megmutatva nékik a Szeretet erejét, amely épp annyira teljesedhet ki a gyengeségben, s a Szeretet Hatalmát, amely viszont az alázatban teljesedik ki: amiként a Krisztus Élete és Megváltói Műve e Szeretet jegyében volt, s teljesedett ki. És bizony, nem véletlen, hogy a folyamatban lévő Evangéliumi magyarázatot célzó munkánk címét adtam alcímül e munkánkhoz. Krisztus valósággal is TENÉKED: mindegyikőtöknek külön, személy szerint mondta, s mondja mindenkor: KÖVESS ENGEM! Követnetek kell ŐT: nemcsak hogy mindannyiótoknak, együtt, de mindannyiótoknak külön, egyénileg, mert hisz csak a tökéletes EGY-ÉN- IS-ÉG - ekből állhat össze a MIND-ANNYI-Ó-tok EGY-S-ÉG-e, tehát az Ó, vagyis az Ősi EGY-S-ÉG, amely azonban nem csak az EGY-ÉN vágya, de az EGY-S-ÉG vágya is. Amikor azt mondjátok: Krisztus-emberré kell lennetek, közel jártok az igazsághoz, és mégsem egészen, mert a ti szinteteken még inkább emberekké kell lennetek Krisztusban, s nem Krisztusokká az emberben, hisz a ti szinteteken még az ember is hiányos, tökéletlen, s míg az embert ki nem teljesítettétek magatokban, a bennetek mindenkor Élő Krisztus sem lesz, mert nem lehet Tökéletes. Mert Krisztus, a FIÚ ISTEN mindannyiótokban ismétlem: mindannyiótokban ott van, bennetek ÉL: a FIÚ ISTEN EREJE az bennetek, ami az Isteni Szikra. A FIÚ ISTEN EREJE IS: amiként az Atyának Bölcs Ereje, és a Szentlélek Szeretetének Ereje is bennetek van! E hármat egyként kell megkeresni és megélni: amiként maga Krisztus is egyként élte mindhármat, hisz Ő Birtokosa volt, s maradt a Föld színén járva is az Atya Bölcs Erejének és a Szentlélek Szeretete Erejének. Egyesítette magában mindhármat, s az Atya és a Szentlélek ekként megnyilvánulva is része és részese lett a Megváltás Hatalmas Csodájának. Ahhoz, hogy valósággal is, már Szellemi-lelki értelemben véve EMBERRÉ legyetek, el kell tudnotok vetni magatoktól - magatokból azt, ami megkötve tart benneteket az ember-lét világában, hisz csak az Isteni Törvények mindinkább-való megismerése és kibontása és megvalósítása révén válhattok igazán EMBERRÉ. Ehhez ismernetek, és uralnotok kell a Test és a Tudat mindahány Törvényeit és törvényszerűségeit, amiként ismernetek kell Lélek és Szellem Törvényeit is, hogy az utóbbiak révén mindinkább felülírhassátok az előbbenit, fokozatosan átadva a Lélek Törvényének, majd a Szellem Törvényének a Test és a Tudat törvényei fölötti uralmat. Enélkül nem léphettek sem előrébb, sem feljebb Utatokon, amelyen most értetek el ama bizonyos víz-választóhoz, amikor a Fent és a lent közt választ a Tudat, akarva és megtartva magának a test, és a testi lét irányítását, s ezzel megkötve magát a testek világában, vagy elfogadva és betöltve Lélek és Szellem irányítását, kilépve ezzel már örök időkre a testi lét egyedülvalóságának hiedelméből, s ekként a testi világból is, hogy ha még testben is, de már a Lélek és a Szellem Útján járjon, feloldva Önmagában, de már valós, Szellemi Önmagában a test-képzetet, amelyet akként lesz képessé mind anyagtalanabb, mindinkább lelki és Szellemi Energiákból megfogalmazni, amiként Önmagára ébredhet. 2

3 I. kötet A ti szintetek és a ti világotok még erős keveredése az Igazság Törvényvilágának és a Kegyelem Törvényvilágának, de már a Szeretet Törvényvilága is mindinkább érezteti hatását. Ahhoz, hogy végre valósággal is elhagyhassátok az alsóbbrendű, tehát az Igazság Törvényvilágát, mindinkább törekednetek kell arra, hogy a Kegyelem Ereje révén beilleszkedjetek a Szeretet Törvény-világába. De vajon mit mondtam én most ezzel, drága gyermekeim? Hogyan lehetséges az, hogy még az Igazság Törvényvilága is érvényes korotokban, amikor azt már magasabb szintre emelte az ÚR, hogy a Föld népe, s mindahány, a mélység felé elindult Szellem is a Kegyelem Törvényének lehessen része, és részese? Akként, drága gyermekeim, hogy fölöttetek még érvényesül és hat a Karma Törvénye. Nem akként értvén a karmát, mint értik azt közületek néhányan, magát a Sorsot nevezvén karmának, hanem akként, amiként az a valóságban van: tetteitek és szavaitok és gondolataitok és érzéseitek visszaható Törvényvilágaként. Amit korábbi Útjaitokon megfogalmaztatok, mint tudati - érzelmi és cselekedeti elemet, most visszaköszön: a pozitív Lét-elemek mint a Szellem, s ekként a Szellemi Én-rész Ereje, míg a negatívok mint elébetek adatott Sors-elemek, mint a magatok Élet-filmjének elemei, amelyek épp azért állnak elétek, hogy a korábban megfogalmazott negatív energiát megtisztítsátok, s már akként építhesse azt magába az Úton lévő Én-rész, majd attól átvéve az ÉN, amely az Én-részt Útjára küldte. Minden történésnek meg van a hatása a következő Utak valamelyikén, s minél több, karmikus elemet tud megtisztítani a test, s a Test-tudat révén az Én-rész, annál könnyebbé lesz az ÉN, tehát annál magasabb szintre lesz képes felemelkedni, majd ha már mindahány karmikus elemtől megszabadult, a Kegyelem Ereje révén lép át a magasabb, a Szeretet Törvényébe: s e két Isteni Törvényben jutva mind magasabb és magasabb szintre; térhet vissza a Szellembe, amint a Dualitását visszaállító ÉN-kép megfogalmazza magában a Szellemmel való EGY-S-ÉG - ét, feladva önnön ÉN-ségét, ÉN-képzetét az Ő VAGY-OK Tudatállapotáért cserébe, amellyel a Valóság Törvényébe, vagyis ismételten a Mennyei Szintre lép az Ébredő Szellem. Mindez természetesen nem egy egyszeri történés, de amiként a lefelé vezető Út is volt egy meglehetősen hosszú, több Eonon, több Világ-éven át tartó folyamat: amely azonban csak számotokra hosszú, akik még a magatok-fogalmazta Tér-Idő képzetekben éltek. Hogy jobban áttekinthessétek az eddig megtett utat, most, ha csak vázlatosan is, de ismertetem véletek a mélységből a ti jelenlegi szintetekig megtett Utat: valóban csak egy-egy szóval, vagy egy-egy rövid magyarázattal, hogy aki nem olvasta az Eszter testvérünkkel leíratott Kegyelem Törvényvilága című munkánkat, mégis képet kaphasson arról is, s persze az Igazság Törvényvilágáról is. Annál is inkább nem kívánom most részletesen is kibontani számotokra a fentebb említett Kegyelem Törvényvilága című könyvben leírtakat, legalábbis annak teljességét, mert a későbbiek során mindenképp sort kerítünk arra is, hisz sokan vannak, akik nem értik, mert Eszterrel nem mindahány, általatok már ismert szót tudtam kibontatni, lévén maga a szó még nem, vagy nem abban az értelmezésben létezett, mint amilyen értelmezésben ti ma megismertétek és használjátok is. Most tehát néhány szóban vázolom a Lent legalsó szintjétől a ti jelenlegi szintetekig vezető Utat, az egyes szintek jellemzőit is megmutatva, akként, amiként azt korábban a fentebb említett könyvben nyomon kísérhetitek, ha a könyv birtokotokban van: Elsőként az alsóbbrendű fejlődési törvényeket sorolom fel, amelyek az anyag-világ törvényei. Az alsó világ, annak 7. szintje, tehát az ISTENI REZGÉS-KÖRTŐL legtávolabb eső pontja Satana birodalma. A legmélyebb pokol tehát, amelyben az ördögi lények sötét fejedelme tanyáz'. S most egy pár szóval hadd magyarázzam meg a pokol, és az ördög fogalmát. A sátán a magát Satanának, fekete fejedelemnek, vagy ellen-istennek nevező és neveztető, a Teremtőtől való elfordulás alapgondolatát megfogalmazó Teremtmény: ennek csatlósai azok, akiket ördögi, azaz sátáni lényeknek, Satana követőinek és híveinek neveztek. Ezek produktumai azok a negatív energiákból létbe léptetett: de csak a lent világai értelmében való létre léptetett lényei a démoni lények, amelyek nem bírnak Szellemi Én-résszel, hisz ténylegesen is nem egyebek, mint megfogalmazóik sötét gondolati és akarati energiáinak produktumai, amelyek a Valóságban csak az ő gondolatukban léteznek, s azok gondolataiban még, akiknek Tudatába azokat mint gondolat-energia-képeket átvetítenek, megadva lényeiknek a Tudat megszállásának, vagy megkísértésének késztetését. A Valóság értelmében azonban 3

4 I. kötet nincsenek, hisz testeiknek nincs magja, nincs középpontja, Én-része, s ekként nincs felsőbb szintű Eredete, tehát Szelleme sem. Vannak, mert megfogalmazóik gondolatai akként rendeződtek össze egységes gondolatenergia-halmazokká, és mégsincsenek, mert a gondolat megváltoztatásával megváltoznak, s a gondolat elvetésével meg is szűnnek, gondolatenergia-elemekké lesznek, amiként korábban voltak. Ha többek előtt tűnik fel egy-egy sötétségből érkezett lény, az nem a gondolati-akarati úton megfogalmazott démon, de mindenkor a mélységbe hullottak valamelyikének önmagáról felközvetített gondolati képe, vagy inkább csak képzete, amely az ÚR Szent Nevére el is tűnik, mert az ÚR Nevében lévő energia mindenkor felül tudja írni a mélység által felközvetített gondolati kép energiáját: s ekként az visszahúzódik elküldője tudatába, vagy felbomlik, ha akként külditek felé a pozitív energiát, azzal a kifejezett szándékkal, hogy megszüntessétek azon gondolati energia-képeket egészen. Ez mindenkor energia-veszteség a mélységben lévőnek, aki igyekszik az ekként elveszített energiát pótolni, többnyire akként, hogy már nem csak egy, de több képet fogalmaz meg magáról, s küld a korábbi pontra: s ekként lesz lehetségessé az, hogy akiből egy ördögöt tehát egy ördögi lény ön-képmását kiűztétek, azt hamarosan több, a korábbinál is erősebbek fogják megszállni, amelyek épp sokaságukban őrzik többletenergiájukat. Tehát a legmélyebb szint, a pokol legmélye Satana szintje, amelyet védelmül fogalmazott meg a maga számára, de amelybe be is zárta magát, hisz amiként mondtam, minden, általatok megfogalmazott energia akként hat vissza reátok, amiként azt megfogalmaztátok. Satana elzárta magát még csatlósai és leghívebb követői elől is, de elzárta ekként önmagát is azoktól, s mindahány, az alsó világ-képzet bármely szintjére hullottaktól, akik bár maguk is a Nem-lét állapotát adó mélységben vannak, de hasonlíthatatlanul magasabban, mint fejedelmük. S még egy előnnyel bírnak Satanával szemben, s ez éppen az, hogy a hozzájuk legközelebb lévő energia-kör felé nyitott a maguk szintje: de nem lefelé, hanem felfelé! Ők tehát Satanával ellentétben mindenkor ismerői maradnak az elhagyott szintnek, s ha visszaemelkedniük már nem is olyan egyszerű, nem is lehetetlen, mint Satana esetében, aki egy teljességgel zárt világot alkotott meg magának, amelyből csak az önmagáról, mindenkor egyéni tetszése szerinti, vagy a szerinte szükséges formában megfogalmazott ÉN-képet vetíti fel, anélkül, hogy valaha is ki kellene emelkednie a maga szintjéről: amire már képes sem lehetne, hisz a minősítési Törvény értelmében a saját energiáját kell, hogy betöltse, s azt kell, legalábbis kellene mind magasabb szintűre emelje. Satana szempontjából azért fontos és lényeges, hogy az önmagáról megfogalmazott képet tetszés szerinti pontra, és tetszés szerinti formában, s még számban is felközvetíthesse a maga birodalmán belül, mert ha nem tehetne ekként, csatlósai rég tudatára ébredtek volna annak a nagyon is nyilvánvaló ténynek, hogy uralkodójuk mindösszes energiája kevés és gyönge ahhoz: megszüntetni önmaga fölött a minősítési Törvényt, amely reá épp úgy vonatkozik, mint bárki másra a Teremtettség ama kis elkülönített részében. Ki milyen energiát képes megfogalmazni, olyan Világ-képbe, és olyan testbe zárja önmagát. Vagyis, a számára már és még elérhető energiákból fogalmazza meg önnön testét. E testek Lét-ideje nem egységes: a mélységben használt, sűrű és sötét gondolati-akarati energiákból (vagy ahogy korábban fogalmaztuk: fluidokból) álló testben léteznek, s ezeket csak akkor vetik le, ha képessé válnak kiemelkedni a mélységből, hisz addig, ha a Mélység-szintek egy magasabb pontjára tudnak is emelkedni, az előző, mélyebb szinten megfogalmazott energia-testbe épül be az alig is hajszállal fölötte álló szint energiája, tágabbá, vagyis kevésbé sűrűvé téve a mélységbe hullott Én-rész Mélység-energiákból álló testét, amelyek ekként továbbra is csak a Mélység-energiákból fognak állani, ha azok rezgése, tehát sűrűsége változik is. S ez a Lényeg-törvény egyik oldala, egyik magyarázata, amelyre a későbbiekben visszatérek. Az alsó világ tehát a sátáni természet világa, amely természet a tudatlanságban, a sötétségben, a mélységben, s a testetlen, pontosabban a sűrű gondolati-akarati energia-testekben való, a Lét legalsó szintje alatti, tehát Létnek már nem is nevezhető látszat-lét világa. A Satana szintje fölötti, 6. szint még mindig a teljes besötétültség állapotát adja: itt Satana csatlósai vannak, akik lényegében a szellemi holtak, tehát azok, akik a második halált is elvették, amiként az akaratuk szerint volt. Ők csak a mélység felé áramoltatják a bennük lévő energiát, amiként csak a mélységből, vagyis egymástól, és Satanától fogadják, valamint a magasabb Mélység-szintekről vonzzák 4

5 I. kötet magukhoz a fölöttük lévő szinteken állók által megfogalmazott negatív energiákat, hogy azok sűrűségi foka szerint rendszerezzék azokat, amiként azt Satana rendelte nékik. Azt, hogy a Mélység-szintjein a tudatlanság állapotában vannak, ismétcsak ne a magatok értelmezése szerint vegyétek! Ezeken a szinteken a Valóság Ismeretétől vannak teljességgel megfosztva, s a Fent Világának Igazságát vetették el maguktól, amikor Satana sötét bölcsességét választották, az ÉLET BÖLCSESSÉGE helyett. Ekként a földi értelemben vett, de csak az Isten nélkül való, teljességgel anyagelvű gondolkodás elemeivel bírnak, de azzal bírnak: ám amiként már azt is elmondtam; az emberi bölcsesség, ha az Isten nélkül, vagy akár már Isten ellenében van, nem több, mint okoskodás, amely a Szellem szempontjából semmi, nem maradandó érték, mert a Szellem, pontosabban annak Én-része csak azt viheti magával egy-egy Útról, ami mint Magasabb rendű Bölcsesség: nyílik ki az elmében, a Tudatban, s lesz Valósággá a test által. Az efölötti, vagyis az ötödik szint a mozgásnélküliség világa. Az a szint, ahol a mélységbe hullott Énrész nem fogad, és nem is áramoltat ki energiát: csak önmagában őrli a még benne lévő energiákat, mintegy: önmagába záródva. Vagyis az a szint ez, amelyen egyként érzi a lent és a Fent erejét, de nem követi sem ezt, sem azt, annak ellenére, hogy a mélység energiája mindinkább igyekszik magához rántani. Ezzel szemben a Kegyelem által a mélység felé is elküldött Életenergia már nem vonzza, mert a magába zárt mélységenergiák végett nem is vonzhatná: ahhoz ő maga kéne az addig bevonzott Mélységenergiákat megtagadja és elvesse, ami még akkor is igen lassan megy végbe, ha végül tényleg elindul a magasabb szint felé. Ekként az ötödik mélységi körben álló Én-rész akként tűnik, vagy inkább csak tűnne fel egy külső szemlélő szemében, mintha az megfeneklett volna egy bizonyos szinten. S ez lényegében ekként is van, a mélység ezen szintje olyan, mint valami ősi kövület, amely csak önnön erejét égetheti, míg képessé nem válik mozdulni: ám akkor sem a maga erejéből, bár a maga valós irányultsága szerinti irányban fog bárminő mozgást végezni. Ha úgy tetszik, a második, azaz a Szellemi halál előtti szint ez. Amely Én-részben továbbra is a mélység vágya marad meg, azt az alsóbb szint szippantja magához, azaz Szellemi halottá lesz, s annak felsőbbrendű ÉN-je is minden addiginál erősebben fedődik el, s válik képtelenné arra, hogy bárminő késztetést közvetítsen le a Lélek-szálon keresztül önnön Én-része felé. Amely azonban már képessé válik a mélységtől elborzadni, azt a Lélek-szálon leáramló Élet-energia kezdi vonzani, s lassan egy szinttel feljebb emelkedik, hogy ott folytassa útját, amely akár a végtelenbe is érhet. Az ötödik szintről a negyedik szintre emelkedő Én-rész Útja azért is lehet oly hosszú, mert ez a szint az, tehát a mélység negyedik szintje, amelyben a körforgás lassú megszűnése végbe megy. Aki e szint magasabb rezgés-körében áll, még érzékelheti az energiák áramlását, de már csak egy bizonyos fokig. A mélységben áramló villamos energia erősebben taszítja, míg a delejes Élet-szál erősebben vonzza. Ám minél lejjebb száll alá a szint energia-gyűrűiben, annál kevésbé érzékelheti az energia-áramlást, a körforgás lassan megszűnik benne és körötte egyaránt. Ha viszont a felfelé vonzó Energiát képes elfogadni és követni, a harmadik szintre emelkedhet: s ez az a szint, amelyen ugyan a felemelkedő Énrész továbbra is a teljes Szellemi-tudati besötétültség állapotban van, de a felsőbbrendű Energia áramlását még (s visszafelé már) érzékelheti, s ekként követheti is. Ez az a szint, amelyen a pozitív Erő, tehát az Életenergia, amely a Kegyelmi Erő, a (még) benne lévő Életerőre igyekszik hatni, hogy még feljebb vonzza, míg a mélység, mint eddig is, s eztán is, a benne lévő negatív elemek révén igyekszik még mélyebbre rántani áldozatát, s megakadályozni, hogy az továbbra is a fizikai síkhoz közelítsen. A második szint tudattalan, Lét-nélküli lét állapotot ad, szellemi vegetációt, aholis még a Szellemi Tudat sötétsége a domináns, de már a szellemi Lét-érzet ébredése is kezdetét veszi. Az ezen a szinten, valamint az ettől alig is eltérő, első Mélység-szinten megrekedt Szellemi Én-részeket közvetíti fel a mélység fejedelme, hogy a számára kedvező cselekvések végrehajtóivá legyenek. Ezeken a szinteken állnak meg azon Szellemi Én-részek is, amelyek ezer esztendőre elkötelezték magukat a mélység fejedelmének, s akik innen indulnak újra és újra, hogy adósságuknak megfelelően Satana szolgálatát vállalják az egyes fizikai Világokban. 5

6 I. kötet S most nézzük néhány szóval azon szinteket, vagy inkább fejlődési állomásokat, amelyeken a ti hét szférátokban tehát a középső világban, a fizikai síkon kell túllépnie annak, aki a ti szintetekig el akar érni. Az 1. szint a semmiből, az anyag-világból való kiemelkedés szintje. Ennek alsó határán még csak az anyagelemeket képes megfogalmazni és betölteni a Mélység-kábulatban lévő Én-rész. Minél magasabb Ébredtségi szintre ér, annál összetettebb rendszerű testeket irányíthat, míg a szint legfelső fokán már az ösztöni létállapotra képes testben járja rövid, de tanulságos Útjait. Ez az Életre ébredés szintje, ahol az első fizikai testek, tehát az ásványvilág törvényét kell megismerje az Úton járó. Itt már teljességgel hat a szervező életerő törvénye, s a magasabb rendű Élet-erő körforgása. A szint legmagasabb pontján az előember testi (ösztöni) érzetével, de már a tudat lassú, fokozatos ébredésre való képességgel érkezik az itt testbe öltöző Én-rész. A testi Én -tudat révén megtapasztalásokat szerez, s egy bizonyos szintig képessé válik az emlékezésre. Mindent és mindenkit csak önmagán keresztül érzékel, és mér fel, tehát ez az a szint, amelyen mindent az Én-központúság, az önzés hat át. Itt a minősítési törvény már erősebben hat, s az alsó rendű lényegtörvény körforgásába, vagyis a születés és halál törvényébe lép a szellem: s amit előző Útján megfogalmazni képessé vált, olyan elemeket használhat a következő test kiépítéséhez. S minthogy ígértem, most leíratom munkatársammal a Minősítési törvényt, már akként, amiként azt a ti korotok emberének tudnia lehet és kell. Amiként mindent, a Minősítési törvényt is több, egymással épp annyira összefüggő, mint amennyire egymástól mégis külön választható, s ekként a Kegyelem által külön is választott szintre emelt fogalomkörben használjuk. Az Elsődleges Minősítési Törvény lényege az, hogy amilyen energiák megfogalmazására képessé vált a Szellemi Én-rész korábbi Útjain, olyanokat használhat fel teste felépítésénél. Azokat az energia-elemeket (fluidokat), amelyeket a lefelé vezető Út során a lefelé tartó ÉN, ÉN-fél, majd ezek Én-része megfogalmazott, a Kegyelem által alááramoltatott Kegyelmi Erőszálak vonzották magukhoz, megfogalmazva a Káoszban a Rendet. Az aláereszkedő ÉN-fél, vagy annak már csak Én-része mindenkor azt az energiát tartotta meg, mint leendő testei elsődleges energia-elemét, amely benne magában rezgett, tehát amellyel ténylegesen is bírt akkor, amikor képessé vált megállni, s már visszafelé indulni. Akik a Mélység-szintekre, tehát Satana Mélység-birodalmába léptek alá, már a Mélység-energiákkal bírhattak csak, minden-kor az adott szintnek megfelelő sűrűségi fokú energiákkal, akként, hogy a felsőbbrendű ÉN-ben mint meglévő, de elfedett ismeret jelen volt, és jelen is van és lesz a lefelé vezető Út mindahány állomásán megfogalmazott energia, mint emlékezeti elem. A felsőbbrendű ÉN-ben tehát mindahány állomás ismerete jelen van, de csak az Én-rész tényleges Ébredtségi fokának megfelelő Emlékképet áramoltathatja át az újra és újra Útnak indítandó Én-rész felé, s az Én-rész ezen Emlékképnek megfelelő energiákat fogja magához vonzani, azokat tehát, amelyek a benne lévő, a néki átadott Emlékezeti kép energiájával teljes harmóniában állnak. Ennek köszönhető, hogy maga az energia is, s itt már az Én-rész által magához vonzott Kozmikus Energiákra gondoljatok, a saját tényleges rezgéskörében nyilvánul meg, s lesz láthatóvá, vagyis a maga tisztultsági fokának megfelelő szinten rendezheti azokat össze testté a maga számára az Én-rész. A negyedik szféra felső szintjén használt test nem volna a látható tartományba illeszthető mondjuk a második szféra első dimenziójában: amiként az ott használt testet sem akként látná a negyedik szférában álló, amiként látja azt egy második szférabeli, tehát egy azonos szinten álló, ha látná azt egyáltalán bármiképpen is. Amiként mondtam, a lefelé vezető Út gondolati - érzelmi - akarati energiái a Kegyelmi Szálak mellé csatolódtak, majd az ezekből megfogalmazódott, különböző rezgésszintű energia-gömbökön kezdték meg visszavezető Útjaikat azok, akik képessé váltak erre. Ki-ki a maga Mélység-fokának megfelelő szinten, a saját benső energiáival harmonizáló bolygó, vagy Csillag-testen, vagy ha a magasabb szinten állt meg, valamely Nap testén, hogy a benne lévő Szellemi energiák mind magasabb szintre emelése révén váljék képessé a magasabb rezgésszintű bolygótesten, vagy az alsóbbrendű Nap helyett egy magasabb rendű Nap testén folytatni Útjait. A ti kiáramoltatott gondolati - érzelmi - akarati energiáitok egy jelentős része nem marad meg a Föld légterében, de nem is épülhet be a Szellemi Burokba (vagy egyéb bolygók és Csillagok esetében azok Kozmikus Energia-burkaiba): a Kozmikus Tér energia-mezőibe kerülnek, s hamarosan a hozzájuk hasonlatos energiák vonzásának engedve egy-egy energia-felhővé formálódnak. Ezeket aztán aszerint vonzza magához a Kozmikus Világlélek, amilyen szinten az energia-halmok pozitív 6

7 I. kötet töltettel bírnak, vagyis, amilyen fokon (s épp a bennük rezgő energiák által) képesek az Életenergia tiszta Elemeit magukba fogadni. A durvább, erősebben tisztátalanná tett Lélekenergiák természetesen a tisztátalanabb gondolati-akarati érzelmi energiákat fogják magukhoz vonzani, a tisztábbak, vagy már inkább megtisztítottabbak a tisztábbakat. Ekként az Útra induló Én-rész is a magához vonzott Lélekszálnak megfelelő energia-elemeket fogalmazhatja meg, mint a leendő test elsődleges energiaelemeit, amelyek akkor még csak mint energia-elemek: léteznek, amiként a test Útjának mindahány testi megfelelője is felépül ezekből az elsődleges energia-elemekből, fluidikus testek formájában mutatva meg a majdani gyermeket, ifjút, felnőttet, vagy akár már az öreget, akként nyitva ki a megfogant pete körül e testek energia-köpenyét, amiként a rózsa bontja ki a szirmokat: egyiket a másik fölé építve a magával vitt Élettervnek megfelelően. A durvább test-elemekből felépített, de egy magasabb szintről Utat vállaló Énrész által használni kívánt test azonban nem akként lesz durvává, amiként volna egy alacsony szintről érkező Én-rész esetében. S ez még csak nem is a test külső megjelenési formájára vonatkozik, hisz a számotokra csúnya testet is használhatja egy magasabb szintről érkezett Testvér, s a szemeiteknek tetszetős testet egy alacsony szintről kiemelkedhető: de a testek körüli energia-áramlás lesz mássá, mert a testek elemszerkezetének, tehát atomjainak belső energia szintje változik ekképpen. S különösen érvényes ez a ti szinteteken, amely a végletek Világa, ahol minden, és mindennek az ellenkezője is elképzelhető, s ahol semminek sem lehet igazán Tudója és ismerője más, csakis a Nagy Rendező, vagyis Krisztus. A magasabb szintű értelemben vett Lényegtörvény alapja az oly gyakran ismételt, s oly igen fontos Szeretet Törvény, annak egy eleme: ne ítélj! Ez tehát már nem a fizikai én-re: a Szellemi, s a tudati Én-re vonatkozik, s inkább nevezném Lélektörvénynek, amelyet a Minősítési Törvényben mér meg az ÚR, Aki az Utakat adta, s adja mindenkor. Amiként mondtam, az Én-rész a maga szintjének megfelelő energiákat vonzza magához. Ezen kívül azonban egy bizonyos szint elérése után, amikor a korábbi Utak során megfogalmazott karmikus elemek letisztítása mellé külön Feladatot is visz magával, tehát amikor az Ok-okozati Törvény mellé a Fejlődés Törvénye is hatni kezd fölötte, már a feladat bevégzéséhez szükséges energiákat is magához kell vonzza. Ezek nemegyszer akként kell hassanak az Én-rész által megfogalmazott test fölött, hogy teljességgel fedjék az Én-rész valós eredetét, vagyis azt: honnan, mely szintről, s milyen energiák birtokosaként érkezett az adott Útra. Akkor lesz, vagy lehet erre szüksége az Én-résznek, ha a még hiányzó megtapasztalás, vagy az adott ponton bevégzendő Vállalás a maga ténylegesen elért szintjénél durvább történéseket tartalmaz, vagy akkor, ha a vállalását, legyen az bármily magas szintű, valamely meglehetősen durva közegben kell megkezdenie, sőt: esetenként akár teljességgel bevégeznie is. Ilyenkor az adott közegben élők által ténylegesen is használt Kozmikus energiákat is magához kell vonzza az Énrész, hisz ha nem is teljességgel, s ha nem is maradandó, tehát nem állandó jelleggel, de be kell illeszkedjék abba a közegbe, amelyben feladata van, vagy amelyben meg kell kezdje Útját ahhoz, hogy már onnan továbblépve foglalja el a maga tényleges helyét, amelyen feladatát bevégezheti. Az adott szint energiái viszont azt is magukkal hozzák, hogy az ott testbe lépő Én-rész által megfogalmazott test Tudata is a szint követelmény-rendszeréhez fog igazodni, legalábbis részben. Egy mélyebb szinten álló, de magasabb szintű feladatot vállaló Én-rész esetében ez mindenkor lehetőséget ad az előrébb és feljebbemelkedésre, még akkor is, ha az ő saját energiái gyengék ahhoz, hogy a Tudatot az adott szint követelményeinek teljes és tökéletes elfogadására késztessék. Ilyenkor tapasztalhatjátok azt a gyakorta érthetetlennek maradó jelenséget, hogy a két, csendes és visszahúzódó embernek egy nagyhangú, esetenként akár kötekedő utódja születik. Ez esetben a vállalás adott a szülők, és az utód Én-része esetében is. A szülők tisztítják, s a lehetőségekhez mérten emelni igyekszenek a gondjaikra bízott utódot, annak Én-részét, míg az utód Én-része a teljes és tökéletes elfogadásra, vagy a türelmes Szeretet megélésére tanítja a szülőket: úgy emberi, mint Szellemi értelemben. Nem is ez a gyakori azonban a ti korszakotokban, hanem ennek ellenkezője. Az, amikor a magasabb szintre ért Szellemi Én-rész kell valamely mélyebb szinten megkezdje Útját, akár azért, hogy az adott szinten testet vettek közt végezzen oktató - nevelő munkát, akár azért, hogy onnan kiemelkedve már a kiemelkedés lehetséges voltát is igazolja, vagy akár azért is, hogy a magasabb szintre emelkedve kezdje meg vállalását. Ez esetben a tisztább, magasabb szintről Útnak induló Én-rész olyan Kozmikus energiákat fog magához vonzani, 7

8 I. kötet amelyek alkalmassá teszik olyan test felépítésére, amelyre a mélység ama szintjén szüksége van. A mélyebb szint durvaságát viselni mindig ellenállóbb, terhelhetőbb, vagy gyorsabban regenerálódó testre van szüksége. Ha egy nyomorban, tudatlanságban, testi tisztátalanságban élő családhoz törékeny testű, gyenge újszülött testét építené fel magának az Én-rész, vajmi kevés esélye volna arra, hogy hosszabb Utat járjon végig. Az ilyen közegbe születő gyermek, ha vékony testalkattal, kis súllyal születik is, erősebb immunrendszerrel, tehát egy bizonyos értelemben erősebb, ellenállóképesebb testtel születik, amely jobban ellenáll a fertőzéseknek, a testbe kerülő baktériumoknak, ahogy azt magatok is megfigyelhettétek. A mélyebb szinten Utat vállaló Testvér aztán kiemelkedik az adott közegből, ha a feladat jellege olyan, a korábbi közeg azonban benne hagyja nyomát a Tudatban csak úgy, mint a test teljességében, s az agyi ideghálózatban is. Ekként a Tudatban sok olyan elem figyelhető meg még hosszú időn át, vagy akár az Út teljességében, amelyek e korábbi hatások nyomát őrzik. Azt is, és azon Kozmikus Energiákat, amelyeket az Én-rész vonzott magához, nemegyszer azzal a céllal, hogy azokat részben vagy egészében megtisztítsa. Nem ritka azonban, hogy a bevonzott Kozmikus Energiák teljessége megmarad az Út végéig: háttérbe szorulva a járulékos, és előtérbe kerülve az Én-rész valós energiái, s azok a Kozmikus energiák, amelyeket már a tényleges Vállalás értelmében vont magához a fizikai test létbenmaradását segítő járulékos Kozmikus energiák mellett. Ekként az illető személyben már az erős kettősség lesz tapasztalható. A Vállalás adja személyisége egyik részét, s ezt a Szellemi Én-rész saját energiái, valamint az azzal harmonizáló, azt megtámogató Kozmikus energiák adják, míg a személyiség másik része a járulékos Kozmikus energiák révén megnyilvánuló milyenség, tehát az azok révén sajátjává lett viselkedési elemek tapasztalhatóak. A magasabb rendű, tehát már nem fizikai értelemben vett Minősítési Törvény ez esetben is kétféle szempont alapján rétegeződik. Az egyik szempont lényege az, hogy az adott energiákat miként tudja a maga ténylegesen is elért szintje értelmében használni az Én-rész. Ha egy mélyebb szintről érkezett személy nem tud teljességgel beilleszkedni a magasabb szintű követelmény-rendszerbe, nem lesz akként ítélve, mintha a maga szintjének nem volna képes megfelelni: ezért nem kárhoztatik, hisz épphogy fejlődni és tanulni helyeztetett a saját szintjénél magasabbról érkezettek közé, tehát természetes, hogy nem, vagy nem teljességgel fog tudni megfelelni a magasabb szintű követelményeknek. Ha legalább megpróbál valamilyen szinten felzárkózni a körötte lévők mellé, már elérte célját, s feljebb is léphet Útján, még akkor is, ha ti magatok, mint földi szemlélők akként látjátok: lényegesen alatta marad annak a szintnek, amelyet ti (neveltetése, származása, családi helyzete, a szülők egyéni milyensége stb.) alapján vártatok volna. A másik szempont viszont a bevonzott és megtartott Kozmikus Energiát veszi alapul. Egy Marsikus személytől nem várja el a Kegyelem Istene, hogy teljességgel nyugodttá legyen, még akkor sem, ha ti akként vélnétek: az illető Testvér másként kéne éljen és szóljon és cselekedjen, mint amiként azt tapasztaljátok. Ahogy azt sokaknál megfigyelhetitek, akiket mint hirtelen és dacos, igen erős akarattal bíró, mondhatni: makacs embereknek ismertek meg. Ez azonban nem csak a mellettetek lévő testvérek személyi milyensége: nem egy esetben munkájuk része is, hisz ha nem ezzel az adottsággal bírnának, nem volnának alkalmasak arra a feladatra, amelynek bevégzéséért közétek érkeztek. Az ekként mellettetek élőknél megfigyelhetitek azt is: a bevonzott Kozmikus Energiákat hogyan, miképp hasznosítják amellett, hogy gyakran azok ártó elemeivel is bírnak, tehát például a Mars mindahány energia-hatása érvényesül bennük. A fizikai testben a hatékony és energikussá tevő hatás, míg az idegrendszerben a robbanékonyság, a gyors, de rövid lefutású ingerlékenység lesz a jellemző e testvéreknél, ami bár valóban heves ingerület, nem harag mégsem a szó tényleges értelmében, mert nem hagy nyomot sem a Tudatban, sem az Én-részben, hisz nem ezekből, hanem az agyi idegekből indul, amelyeknek nincs emlékezetük, tehát a hatás csak addig tart, ameddig azt érzékelhető is, aztán nyomtalanul eltűnik. Az illetőnél ekként megfigyelhetitek, hogy bár az egyik pillanatban robban, a másikban már nyugodt, sőt: akár kirobbanóan jókedvű lesz, vagy épp megfordítva, mert a Tudat nem képes a szélsőséges energiák áramlását kormányozni, irányítani. Aki e kettősséggel él, minden esetben a saját és a bevonzott energiák összességében méretik meg, s amiként ti is, mindannyian, a feladat vagy a vállalás értelmében. Ha valaki kicsiny gyermekek gondozását vállalja, s amellett meg kell tudnia birkózni azokkal az energiákkal, amelyeket Én-része mint járulékos energiákat magához vonzott, nem élheti meg olyan mértékben a benne feszülő indulatokat: viszont aki nagyobb akaratot igénylő feladatot vállalt, annak esetleg a magához vonzott, lényegesen gyengébb (vagy inkább gyengédebbé tevő) Vénuszi energiákkal kell tudjon 8

9 I. kötet megbirkózni ahhoz, hogy egyéni feladatával megbirkózzék, amely nélkül az Én-rész nem szerezhetné meg azon megtapasztalásokat, amelyek még hiányoznak a felsőbbrendű ÉN-ből. A benső, nem fizikai Lényeg-törvény, vagyis a Minősítési törvény lényege tehát a viszonyításon alapul: ki milyen saját, és szerzett erőkkel, milyen környezetben, milyen feladatot milyen fokon képes elvégezni úgy, hogy az a tőle elvárható maximumhoz a legközelebb álljon az adott paraméterek mellett. S most haladjunk tovább, immáron a második szféra dimenzionális körei felé. A második szféra már nem az ösztönök világa: legalábbis nem teljességgel. A Tudat már bír bizonyos fejlettséggel, hisz az Énrész is bír az Ébredtség egy bizonyos fokával. A második szféra még az erő, az erőszak világa, amelyben viszont már hat az Igazság törvénye, vagyis az ide érkező Én-rész megtapasztalja az ok-okozati törvényt, amely az alsóbb szinteken még nem a Karma Törvénye, hisz az egyes cselekedetek bérét szinte azonnal elveszi test és a Tudat. Ez az Igazság törvényvilágának alsóbbrendű szintje, a szemet szemért világa. Az Én-rész a test és a lassan nyiladozó Tudat révén megtapasztalásokat gyűjt, nem egyszer a sorozatos kudarcok révén. E szint második dimenziója az, amelyben az Ok-okozat kikutatásának vágya is megfogalmazódik az Én-részben csak úgy, mint az egyéni Tudatban. A külső, irányíthatatlan és érthetetlen jelenségek révén (vihar, baleset, vadász-szerencse, vagy kudarc, stb.) a Tudat egy számára láthatatlan Erő jelenlétét kezdi feltételezni, aki mindazok irányítója, amit ő maga csak mint szenvedő, vagy elégedett lény kell elviseljen: vagyis megfogalmazódik a magasabb rendű Lét Világa, mint feltételezés. Azaz a Tudat elfogad egy, vagy több, számára láthatatlan lényt, s mert hogy még mindig önmagából, tehát saját én-ségéből indul ki, az istenek világának lakóit is önmagához hasonlatosaknak, csak végtelen hatalommal bíróknak képzeli el, akiket egyes ajándékokkal, azaz áldozatokkal igyekszik a maga pártjára állítani. Az elemi istenek korszaka ez, amikor úgyszólván mindennek külön istene van. A Tudat fejlődésével aztán, s az egyes megtapasztalások megismerése és emlékké válása révén ez a százistenhit lassan tisztulni kezd: már van, amit meg tud érteni, aminek képes megtalálni az okát: s akkor annak az addig tudattalan tapasztalati elemnek, mint tudati tényezőnek istene a feledés homályába hull, kikopik a tudatból: itt még a csoport-tudatból, hisz ez még az ősközösségi társadalom szintje, amelyben az egyéni tudat csaknem azonos a csoport-tudattal, s amelyben az Én csak mint konkrét fizikai érzet, s nem mint egyén, nem mint individuum létezik. Aztán az EGY-ÉN - érzet erősödik, s a csoport-érzet halványul, majd egy bizonyos értelemben el is tűnik. Már ki-ki a maga útjait járja, ha az éjjeleket igyekszenek is a megszokott csoportban, s a megszokott helyen tölteni. Ekként viszont már meg is osztják egymással megfigyeléseiket, tapasztalataikat, vagyis a Tudat további tisztulása figyelhető meg. Ez a szint, és ez a fejlődési állomás egyben az is, amelyben az Isten-hit fejlődése is inkább megfigyelhetővé válik. S itt már valósággal is képessé válik arra a Szellemi Én-rész, hogy Istent, s ne isteneket feltételezzen, még akkor is, ha a szint legmagasabb pontjáig vissza-vissza nyúl az elhagyott, vagy akár csak elhagyni vélt istenekhez. A második szféra két legmagasabb szintjén éri el az Én-rész azt a fejlődési fokozatot, amely alkalmassá teszi: egy-egy testet öltésre a harmadik szférába is utat vállalni, ahol erősebben íródik bele az Egy Isten hite, ha még nem is annak Bizonyossága. Azok a testvérek, akik a ti épp csak elhagyott évszázadotok viharos korszakaiban vettek testet a harmadik szférában, annak legalsó dimenzióiban álló emberiségben, gyakorta épp azzal a feladattal érkeztek, hogy az Egy Isten - hitet, mint Valóság-elemet kibonthassa magában az Én-rész, amely megszerzett Ismeretet aztán ismét a maguk szintjére érkezve továbbadhatták azoknak, akik közt testet vettek. Ha az Én-rész képessé vált e Vállalás betöltésére, vagyis ki tudta bontani a Tudatban a magával vitt Ismeretet, s tovább is tudta azt adni a Tudat s a test által, már valósággal is a harmadik szférába, annak alsó szintjére emelkedhetett. A 3. szinten az Igazság és Kegyelem Törvénye keveredik, vagyis kezdetét veszi a Karma Törvénye, az elsődleges Igazság-törvénye, a szemet szemért törvénye mellett. S ha akként vesszük, ez a Törvények világa, hisz a Lét Törvénye, tehát a születés és a halál Törvénye, az alsóbb, és már a felsőbbrendű Igazság Törvénye, s már a Kegyelem Törvénye irányítják és uralják. Annál is inkább, mert ez a szint az, tehát a harmadik szféra alsóbb dimenziói, ahol a leginkább kihangsúlyozódik és érvényessé válik a Tudat, s a Tudatban az anyagközpontúság: vagyis a harácsolás, az uralom és hatalomvágy, amelyek alapja mindenkor az ősi, atavisztikus Én-központúságból megmaradt önzés, de már a megszerzett kincsek adta 9

10 I. kötet gőg, majd a fizikai értékek; a vagyon, vagy akár a nagyobb tudás, a társadalmi, tudományos, egyházi, állami rang adta hiúság is érvényesül. S érvényesül, hat ezek mellett természetesen mindezek hatása is: a csalódások, a sors-pofonok, a szenvedések: vagyis a Karmikus történések, amelyek egy-egy Út során megfogalmazódnak, majd a következő Utak valamelyikén kifejtik hatásukat a testen és a Tudaton keresztül, de az Én-részre hatva, azt csiszolva és tisztítva elsődleges jelleggel mindaddig, míg az Énrészben, s annak késztetésére a Tudatban is meg nem fogalmazódik, s meg nem érik a mindent elsöprő vágy a Szabadulás után. Ez a szint aztán a legteljesebb kettősség, a hol fenn, hol lenn korszaka, amikor is az Én-rész különböző élet-utakon és Élet-helyzetekben igyekszik megtalálni az Egyedüli Utat, amely kivezeti őt e kettősség káoszából. Ez a legteljesebb és a legtökéletesebb keresés korszaka, hisz a testi ember, és a Tudat keresi önmagát a körötte lévő világban, de keresi önmagát abban, s a Felső Világban az Én-rész is, amely mindinkább elvettetni igyekszik a Tudattal a test elsődlegességének érzetét, mindenkor olyan mértékben áramoltatva át a Tudat felé a maga irányának, s a magasabb rendű irány követésének vágyát, amilyen mértékben ő maga képes azt valóságosan is megélni. S tulajdonképpen ezzel el is értünk a ti korszakotokig, és a ti jelenlegi szintetekig. Ez az a szint, amelyre sokan már eljutottak azok közül, akik a Föld színén élhetnek, de még többen nem, s ennek is meg van a maga magyarázata. Amiként az imént elmondtam, egy-egy bolygón (stb.) mindenkor azok a Szellemi Én-részek ölthetnek testet, akikben a bennük lévő energia harmonizál a bolygótest tényleges energiáival. Ez a tény azonban, mint Törvény, megtörik a Föld esetében, hisz a Föld mindahány, vagy csaknem mindahány szférikus és dimen-zionális körébe érkezhetnek egy-egy testet öltésre az Asztrális Világképzetek lakói. S nem véletlenül tettem hozzá: csaknem mindahány, hisz akik csak most emelkedtek ki a mélységből, tehát épp csak elhagyták Satana birodalmának rezgés-köreit, már a ti bolygótoktól meglehetős távol kezdhetik csak meg Felfelé vezető Útjukat. Ekként rendelte azt számukra a Kegyelem Istene, hisz a várható Dimenzióváltás során azok ismét visszahullanának a mélységbe, amelyből alig is hogy kiemelkedtek. Akik esetében viszont bizonyosra vehető, hogy a mélységbe hullanak, egy ideig nem vállalhatnak Utat, s nemcsak hogy a Föld, de egyetlen más, a Dimenzióváltás során erősebben érintetté váló bolygón, Csillagon vagy Holdon sem. Annál is inkább nem, mert hisz hatalmas még mindig azon Testvérek száma, akik képessé lehetnek a fejlődésre, így ők kapnak alkalmat egy-egy Kegyelmi Útra a Föld színén, hogy aki ténylegesen is képes a korábbinál magasabb szintre emelkedni, az fel is emelkedhessék, aki viszont erre képtelen, ne hulljon még lejjebb a fokozottabban érvényesülő ellenerők támadásával szembeni gyengesége végett. Ez azonban ismét egy olyan kérdés, amelyre akár egy egész kötetet szánhatnánk, itt és most azonban nem az őket, de a benneteket érintő kérdést kívánom kibontani s megmutatni. A ti korszakotok a ti jelenlegi Lét-pontotokon tehát a keresés korszaka, és a keresés Világa. Ennek nagyon érdekes jellemzői vannak, amelyek akár egyetlen Út során, egymást követve érnek meg a Tudatban, akként, amiként azt az Én-rész képessé válik abban kinyitni. Elsőként a tudás utáni erős vágy lesz a mérvadó: s ha már az általatok megszerezhető Tudás birtokosává lettetek, még mindig ott fog élni bennetek a Tudás utáni vágy, amely azonban már a földi értelemben vett tudásban való csalódottságérzetet is megszüli. Ez keserűséget és üresség-érzet ad, majd ebből kibomlik a Magasabb szintű LÉT, az Igaz-ság utáni vágy: s akkortól annak kikutatása lesz a Tudat elsődleges vágya és célja. S most néhány szóval foglaljuk össze azt, amit eddig elmondtam. Annál is inkább, mert amely fejlődési fokokon túllépett a Szellem mind alsóbbrendű követe, azok valósággá létele a Szeretet törvénye értelmében vált lehetségessé, a legmagasabb rendű Isteni Törvény értelmében, amely a Teremtés oka, alapja, és annak Lényege: ekként a Visszatérés is csak a Szeretet Törvénye értelmében lehet valósággá. A 7. szint a sátán birodalma, amelyben a sátáni természet érvényesül: a Szellemi sötétség, mélység, testetlen sűrű elemi-lét, A 6. szint még mindig a teljes besötétültség szintje: itt Satana csatlósai, a szellemi holtak tanyáznak, akik a Mélység-energiák minősítését végzik Satana rendelése szerint Az 5. szint a teljes derotáció, a mozgásnélküliség szintje A 4. szint a mozgás, a körforgás lassú megszűnésének szintje A 3. szint a teljes tudati - szellemi besötétültség állapotát adja A 2. szinten a tudattalan lét állapot az uralkodó lét-forma 10

11 I. kötet Az 1. szinten válik lehetségessé a kiemelkedés a semmiből, amely szint után az anyag-világ Törvényeit, majd az ösztöni létállapotot éli meg a mélységből kiemelkedett Szellemi Én-rész, amely a Tudat teljes hiányában létezik csupán. Az ezt követő, ezzel szinte még Lényeg-közeli állapotban maradó első fizikai sík az életre ébredés szintje, ahol már az első fizikai testek törvénye, az ásványvilág Törvénye érvényesül, s a szervező életerő Törvénye, a szüntelen körforgás. Tudat és ösztön még nem létezik, így a puszta vegetáció adja a test Léttörvényét. Az első szint már magasabb dimenziójában felbukkan az előember, majd az Ős-ember. Ez viszont már a tudat ébredésének, de még nem a Szellemi Tudat, csak a testi én-tudat ébredésének szintje, ahol a lény fizikai szintű megtapasztalásokra tesz szert. Aztán egy következő fejlődési állomáson valósággá lesz az emlékezés, az én teljes megtapasztalása, s ezzel együtt mindennek az én-központúvá tétele, vagyis a teljes és tökéletes önzés. Merthogy e tudati fejlődési szintnél még nem az Én-rész a fő irányító, ez is az alsó rendű lényegtörvény, a másodlagos minősítési Törvény hatályba emelkedésének szintjéhez tartozik. Továbbra is, s még igen sokáig hat az örök körforgás Törvénye, vagyis a születés és halál Törvénye, ha az egyes Lét-tartamok alatt még nem fogalmazódik is meg Karmikus elem, lévén az Én-rész még erősen elfedett állapotban létezik csak az alig-ébredt Tudatban. A következő szint az erő, s a már tudatos erőszak világa, ahol viszont már az Igazság törvénye érvényesül, vagyis létbe lép a magasabb rendű Ok-okozati törvény, ha még csak az elsődleges jelleg Törvénye, az Igazság törvénye formájában is. Ez tehát a szemet szemért törvénytelen Törvénye. A fejlődés e szintjére elért, s az egyes megtapasztalásokat érteni kívánó Tudat megfogalmazza a magasabb rendű Létet, mint feltételezést, s hamarosan elfogadott tudati képpé válik az istenek világa. Ettől kezdve az Én-rész is nagyobb szerepet kap a Tudat irányításában, ami a tudat fokozottabb fejlődését, a tudati képek és fogalmak tisztulását adja, amely kedvez az Isten-hit fejlődésének, végezetül az EGY-Isten-hit kibontásának is, amely azonban már teljességgel az Én-rész fejlettségi fokát tükrözi, vagy tükrözheti. A ti szférikus körötökben mindmáig érvényes az Igazság, de már a Kegyelem Törvénye is, amiként érvényes, s még mindig hosszan az is kell, hogy maradjon a születés és halál Törvénye. Az alsó, és a felső szint, az abszolút végletek világa ez, amelyben épp oly fontos lehet a tudati képek közt az emberi, tehát a fizikai lét, mint amennyire szerepet kaphat az anyagtalan, vagyis a Szellemi Lét utáni vágyakozás is. Ez a magasabb fokú Ébredés Törvénye: a mélységből való szabadulás vágyának Világa, a Fent megérzett és elfogadott Ereje utáni vágyakozás Világa. E szinten felfokozottabbá válik a gondolati és akarati energiák kiválasztódása, s azok beemelése a magasabb rendű, tehát az érzelmi energiák síkjára. Az Ősi Természet-törvények fokról - fokra való megismerése, azok kibontása már nem, vagy nem teljességgel csak a tudati, még csak nem is a Szellemi-tudati energiák, de az érzelmi. vagyis a lelki energiák révén megy végbe. A felétek áramló érzelmi erőkre a testeiteket körbe ölelő fluidikus erő-réteg válaszol elsőként, vagyis még nem értitek igazán, de már érzitek az Igaz-ságot, amely a legmagasabb rendű Isteni Bölcsességben, a Teremtő Bölcs Szeretetében teljesedik ki. Érzitek, s a Tudat, a Szellemi és a Test-tudat egyként afelé fog törekedni, s azt igyekszik betölteni, hogy az is betöltse, megemelve a Szellem s az elme rezgésszintjét, megemelve egyben a fizikai test energia-körének, s ekként magának a testnek rezgésszintjét is. Az Élet törvénye, és a Halál törvénye továbbra is megmarad, de már a Halál Törvénye elveszti egy bizonyos értelemben jelentőségét, mert a tudati képben a testi élet másodrendűvé fokozódik vissza az elsődleges, tehát a Szellemi Élettel szemben. Az anyagi test visszaminősül azzá, ami valóságban is: anyaggá, s az ideiglenesen viselt test Anyag-törvényévé, amelyet felülír a Szellem Törvénye, amely anyagtalan és örök. A ti szintetek az Abszolút és egyedülvaló Igazság világának, annak parányi igazság-morzsáinak megismerési szintje, amely azonban ismét a teljes káoszt fogja eredményezni azokban, akik a testi Tudatot, s a testi Én-t tartják elsődlegesnek, míg a Szellemi és lelki erőket másodlagosnak: ha elfogadják egyáltalán annak létét és valóságát. A Tudat betelik és megcsömörlik a föld minden bölcsességétől, mert aki igazán bölccsé lesz, előbb - utóbb rá fog ébredni: mennyire semmi is, amit a Mindenből már 11

12 I. kötet megismerhetett. És akkor kell hogy megkeresse, és meg is találja Azt, Akinél a Bölcsesség teljessége van, hogy alázatos szívvel tegye le Annak zsámolyához még azt a semminél kevesebb bölcsesség-morzsát is, amit addig megszerzett, hogy tényleg akként adhassa át magát Néki, mint újszülött gyermek: teljes és tökéletes bizalommal és reáhagyatkozással. És éppen ez az, ami a legnehezebb Feladat, még a teljes és tökéletes tudatlanságból való kiemelkedésnél is nehezebb, mert az EGY-ÉN, amely a test elsődlegességét tanulta, és szokta is meg ekként, nehezen billenthető ki önlátó állapotából, még akkor is, ha az, akit el kellene tudjon fogadni maga fölött, elsődleges értelemben szintén ő maga: önmaga egy Bölcsebb, mert Istentől való eleme: a Szellem, vagyis még csak annak Én-része. Ameddig azonban csak a testet, és a test-tudatot fogadjátok el, ameddig az értelem megfeneklik az én-érzeten és az én-képzeten; nem is érvényesülhet fölöttetek, csak a test Törvénye, és a Tudat Törvénye, amely mindenkor alacsonyabb rendű, mint a Szellem Törvénye, amely a Kegyelem és a Szeretet Törvénye. A kis én-tudat nem más, és nem több: egocentrikus tudati képzet. A Tudat megfogalmaz bizonyos véleményeket: önmagáról, a körötte élőkről, a világról, vagy akár a teljes Kozmikus Térről, vagyis kialakítja a maga EGY-ÉN-I világnézetét, amelyhez igyekszik makacsul ragaszkodni. Pedig éppenhogy ezt kell tudnotok elvetni az Isten szellemi gondolataiért. Aki tehát a Harmadik Szövetség, a Szeretet Törvény-világába akar emelkedni, át kell tudja adni az elme akaratát, pontosabban át kell minősítnie azt, hogy a lelki és a Szellemi akaratot fejlessze ki. A test és a tudat elemeinek felülbírálása révén megismeritek önmagatokat: az embert, s e megismerés már lehetőséget ad a magasabb rendű Én-be való beilleszkedésre, s ekként az alsóbb erők teljes uralására: s akkortól a Tudat s a test már a Szellem és a Lélek parancsait követi, vagyis, teljességgel beilleszkedik azok irányítási rendszerébe. Ti már ennek lépcsőjén álltok, ezt kell mindinkább megvalósítanotok akként, hogy a Szellemi igazságokat a Tudat által elfogadva és megértve a testtel hajttatjátok végre, késztetve a testet önnön érdekeinek elvetésére, feladására, feloldására a lelki Természetben és a Szellemi Természetben, amely az Isteni Természet: A Bölcs, Alkotó-Teremtő Szeretet. Ez a Szellemi ÖNTUDAT és ÉN-tudat ébredése. Ennek érdekét, elérését szolgálja az Én-rész, a szellemi magocska mindahány Útja, hogy amiként azt a Mester mondta: a parányi mustármagból hatalmas fává legyen az, amelynek ágain fészket rakhatnak az Ég madarai: vagyis azok az Égi Bölcsességek, amelyek mindegyike fiókákat nevel ama fán, új és új Felismeréseket, amelyek felnövekedvén, maguk is Bölcsességekké, azaz Égi Madarakká lesznek, ha felnövekednek. Több mint 2000 éve, hogy az ember átlépett az Igazság Törvényvilágából a Kegyelem Törvényvilágába. S most, 2000 évvel Krisztus Visszatérése után élitek azt a korszakot, amikor a Harmadik Szövetség is elétek adatik, hogy EGY-ségbe emelkedjék bennetek az Atya, A FIÚ és a Szentlélek Szövetsége. Ezáltal egy Új Kor nyittatik számotokra, a Visszatérés Kora, amely mindaddig tart, míg az utolsó egy is vissza nem tért az Ősi EGY-ségbe. A Bukás korát, s az azt követő, hosszú Eonokon át ívelő korszakot még az Isteni Igazság Törvénye hatotta át, s tartotta fenn. A Megváltás korát azaz az utóbbi kétezer esztendőt a Megváltó Kegyelem Törvénye. A Szeretet Törvényvilága az, amely a EGY-ségbe foglalja, és kiteljesíti e kettőt, mert mindkettő A Szeretetből született, s adatott teértetek. Az Isteni Szeretet, amely a Visszatérést egyáltalán lehetségessé tette, s teszi. Ekként a Szeretet Törvényvilága az, amely az első, de amely az utolsó Mélység-korszak Törvényét is adta, és adja, úgy a felemeltetettek, mint a hátramaradók számára, s még a mélység legmélyének fogságában lévők, de még amaz utolsó egy; vagyis Satana számára is. A Szeretet Törvénye, amiként az imént is mondtam, az Első, s mindvégig az Egyetlen Valóság-törvény, amelyet Életenergiának is neveztünk korábban, s ez ekként is van, hisz Ez a legtisztább Élet-erő, amely egyben az egyetlen Élet-erő, amely nélkül nincs, és nem is lehetne semminő Lét. Itt és most nem a korábban már elmondott Szeretet Törvényét fogom kibontani és megmagyarázni, ha valamiképpen mégis ahhoz kötjük azt, amit mondani kívánok. Amint korábban mondtam, a Szeretet az, ami teljességgel anyagtalan, kötetlen és szabad, és a Szeretet az, amit mind a magatokénak tudhattok 12

13 I. kötet Megteremttetésetek Pillanatától, s már az előttől: öröktől fogva, mert öröktől a Teremtő Szeretetében Léteztetek. Abban a Teljes és Tökéletes és Végtelen Szeretetben, amelyet elvetettetek magatoktól, és amely után most, Ébredtségtek e fokán oly erősen vágyakoztok. Az A Szeretet, amit viszont nem lehet többé akként megszereznetek, amiként megszereztétek azt a Kezdetek előtt: de amiért már igenis, meg kell harcolnotok, meg kell küzdenetek, s éppen az ellen kell, hogy megküzdjetek a Szeretetért, aki elvetette azt magától: vagyis önmagatok ellenében. A Szeretet az a Kincs, amelyet nem lehettek képesek megszerezni, de amit nem lehettek képesek birtokolni sem, és amely Kincsnek mégis birtokosai vagytok mind, hisz képesek vagytok Szeretni, és Szeretet elfogadni is, ki-ki a maga mértékében, s a maga szellemi Ébredtségének fokán. Pontosabban - gyakorta csak képesek volnátok, ha: és akkor közbe lép az a bizonyos ha, amelyen az ébredni, s élnikész Szeretet megtorpan, majd lassan kihűl, semmivé válik, s még jó, ha nem csap át ellenszenvbe, vagy akár haragba elméitek mélyén. És éppen ez a ha az, amely végett fölöttetek épp úgy kell, hogy éljen mindmostanáig az Igazság Törvénye is, és a Kegyelem Törvénye is, de már akként, hogy ti magatok is ráéreztek a Valódi Igazságra, és ráéreztek a Valódi Kegyelemre is, és nemcsak hogy ráéreztek, de a magatok mértékében teljességgel meg is valósítjátok azt. Miként kell megélnetek az Igazság Törvényét, és miként a Kegyelem Törvényét? Természetesen a Szeretet által, hisz ha nincs tebennetek Szeretet, nincs, mert nem lehet tebennetek semmi más sem: nem lesztek képessé az Igazságra, s ekként a Kegyelemre sem, mert e kettő is csak a Szeretetből nyílik ki: s minél inkább képesek vagytok az Igazságban élni, annál inkább lesztek képessé a Kegyelemben is élni, amely A Szeretet. A ti világotok, miként mondtam, máig a harácsoláson, a vagyongyűjtésen, egymás félretaszításán alapul, vagyis még az alsóbbrendű, tehát a Sátáni törvényen nyugszik. S ezt mindahány társadalmi formára egyként értem, hisz a van mindahány társadalmi rendszerben elsődleges tudati szempont. Minél többet birtokolhattok, tehát minél magasabb szintre értek el e van -ban, annál inkább működésbe lép az ellentét által sugalmazott kell és a még is, ha okát nem tudnátok is adni, még magatoknak sem: miért kell az, ami másnak van, és miért kell még, ha már van. A szerzés, a harácsolás, a birtoklás vágya már egész kicsiny korban beleíródik a testet öltött Én-rész által irányított: s akkor még valósággal is az által irányított Tudatba. A teljességgel kicsiny gyermekek még nem akarnak, és nem igényelnek többet és mást, mint amire valósággal is szükségük van. A nyugodt otthon, a test alap szintű igényeinek kielégítése teljességgel elégedetté, és boldoggá teszi őket. Ha a csöppség nem éhes, nem fázik, s tiszta az alatta lévő pelus, viszonylagos csend és békesség veszi körül, nyugodtan alszik, míg a fizikai test igénye meg nem zavarja ebben, s ha a test igényét megelégítettétek, ismét visszatér a nyugalma. Később, amikor növekedni kezd, igényei is növekedni fognak, s ez természetes is, hisz a teljességgel ingerszegény környezet nem biztosítaná a Tudat folyamatos fejlődését. Az viszont, hogy az igények milyen formában, és milyen mértékig fokozódnak, tehát hogy a gyermek mit, és milyen mértékben fog igényelni, már a szülőkön, a gyermek mellett élő felnőtteken fog múlani. Ha a gyermek kicsinységétől akként van nevelve, hogy bármit kikövetelhet szülőjétől, követelődzővé is lesz. Ez két irányban vezetheti helytelen útra az elmét: ha gondolkodás nélkül vesz meg mindent a szülő, amit csak kigondol a gyermek, később akként fogja érezni: minden jár is néki, éspedig minden erőfeszítés nélkül. Ez az oka, hogy a gyermekből már ifjúvá érett személy könnyen nyújtja ki kezét olyasmi után, ami valamiért megtetszik neki, még akkor is, ha tudja: az adott tárgy, vagy földi értelemben vett érték a másé. A másik az, amikor a gyermek a szülő példáján okulva a törtetést és a harácsolást tanulja meg, mert csak egy értékért tanult meg megharcolni: a földi szintű értékért, félre lökve minden mást, aminek nincs anyagi mértékkel mérhető értéke, és félre taszítva mindenkit, aki a számára egyedüli érték megszerzésében gátolja, vagy akár már azokat is, akikről csak akként véli: gátolhatják. Ekként az elkényeztetett gyermek vagy a bűn útjára lép, ha a szülő már nem tudja megadni néki azt, amit pedig a gyermek jogos igénynek vél, vagy törtetővé lesz, ha azt hallja nap mint nap: amit megszerzel, az a tiéd, és annyit érsz vegyél példát rólam - ugye, milyen ismerős mindkét jelenség?! Az értéktelen értékek felhalmozási kényszere tehát inkább tanult, semmint öröklött viselkedési elem, bár nem egyszer ez utóbbi is közre játszik az emberi milyenség ilyes torzulásá-ban: s akkor az Én- 13

14 I. kötet rész elsődleges feladata éppenhogy az, hogy a hibás tudati-genetikai elemet megkísérelje felülírni a benne lévő Erő révén. Az ilyes jellegű feladattal érkező Én-rész olyan közeg felé igyekszik terelni magát a testet, amelyben a Tudat szembesül a valós szükséggel, a nyomorúsággal, de akként, hogy nálánál elesettebb, nem egyszer önmagukról gondoskodni képtelen személyek veszik körül, akiknek akár puszta fizikai léte is az ő irgalmasságától függ. Ez esetben az ekként kényszerhelyzetben lévő személy nem, vagy csak ritkán fog tiltott eszközökhöz nyúlni, hisz a földi törvények megsértése azt is jelenti számára, hogy esetleg hosszabb időre magukra kell hagyja azokat, akikről pedig gondoskodni kíván. Az Én-rész tehát a földi értelemben vett becsületérzést megtámogatja, ami viszont még inkább nehezíti a fizikai személy helyzetét, ha az nem tanult meg megharcolni azért, amit meg akar szerezni, vagy megtanult bár, de csak akként, hogy a harcot önmagáért, s nem másokért kell megvívja. A másokért vívott harcot kell tehát megtanulja, s ez egyben alázatra is tanítja, hisz csak önmaga háttérbeszorítása révén válik képessé arra, hogy meglásson másokat, s nem egyszer aztán még e meglátott személyek végett is meg kell alázza magát azok előtt, akiknek révén amazok mindennapi kenyerét megszerezhetni reméli. Aki képessé lesz meglátni a szenvedőt, lényegében már az emberi értelemben vett Igazság törvényével került szembe. Azzal a Törvénnyel, amelynek értelmében Isten minden egyes földi ember számára elegendő javakat biztosított a Föld színén, még akkor is, ha a javak helytelen, s a Magasabb szintű Igazság Törvénye ellenében vannak elosztva mindmáig. Mert ez a nyomor, az éhínség nagyon is ismert, és nagyon is szégyenletes jelenségének háttere. Az Igazság Istene egyként gondoskodott mindahány földi gyermekéről: s a földi gyermek megcsúfolván Istennek Rendelését, csak magának követel mindent, még akkor is, ha tudja: az ő önzése és Szeretetlensége végett éheznek akár százezrek és milliók, s nemcsak hogy a Föld színén, de akár egyetlen Országában is a Földnek. Ez tehát az Isteni Igazság Törvényének kicsiny, emberi mértékben való kivetülése: s ezt kellene tudnotok már teljességgel betölteni ahhoz, hogy a Föld, mint nagy Egész, EGY-ségessé legyen. Ezzel szemben mindmáig véres háborúkat vívtok akár egy darab földért, s nem csak az egyes országok, de még a kicsiny termőterületek gazdái is, akik néhány méterért pereskednek olykor egy életen át Aki önnön árnyékát átlépve, a magával hozott, vagy a hibás nevelés folytán Tudatába íródott önzést elvetve válik képessé meglátni, s fel is karolni a nála elesettebbeket, tulajdonképpen a Kegyelem Törvényét is megvalósította, s ha ezt teljességgel önzetlenül tudta megcselekedni, tehát akként, hogy tudja: akiket felkarolt, nem lesznek, mert helyzetüknél fogva nem lehetnek képesek viszonozni az érettük hozott áldozatot, már közel jár ahhoz, hogy a maga kicsinységében tökéletesen élje a Kegyelem Törvényét, ha pedig már eszébe sem jut, hogy cselekedetéért bárminő ellenszolgáltatást is várjon, vagy reméljen az Istennek Szeretetén kívül; valósággal is betöltötte a mértéket, amelyet betölteni rendelt mindannyiótoknak az Igazság és a Kegyelem Istene, Aki A SZERETET. A Kegyelem azonban nem csak ekként nyilvánulhat meg a Föld színén. Nem csak a Szellemmel bíró emberrel szemben, de a mindmáig olyannyira háttérbe szorított Lélek-lényekkel szemben is. Amiként azt korábbi munkáinkban már nem egyszer mondtam, van, akiben még csak fel sem merül, hogy szakítania kellene a húsevéssel. Ekként szokta meg, s abban a hamis hitben él, hogy a hús adja testének energiáját: s ekként az húst fog enni. Van, aki abból a megfontolásból hagy fel a húsevéssel, hogy az abban lévő energiák ártalmára vannak szervezetének: s akkor az nem a Lélek-lények iránti érzéstől vezéreltetve, hanem az önmaga iránti aggodalomból fogja mellőzni a húsfogyasztást. S vannak, akik képessé válnak felismerni a Lélek-lényekben élő Szeretetet: s e Szeretetért nem ölik le, s még csak elképzelni sem tudják, hogy leöljék az állatot csak azért, hogy felfalják annak testét. S ezek járnak egyedül közel a Szeretet Istenéhez, mert amiként az imént is mondtam, a Szeretet az, ami a legközelebb visz az Igazsághoz. És Igazság, amiként már ezt is mondottam: Egyetlen Egy van, éspedig az Istennek Igazsága, az az Igazság, amely akként tört szét kicsiny szilánkokra a mélység felé törekvő Szellemben, mint óvatlan kezekben a vékony üveglap. Ennek az üveglapnak kicsiny szilánkjait szedegeti össze, s illeszti egymásba a Szellem a Visszavezető Úton, s cselekszi ezt mindaddig, míg az üveglap ismét teljessé és éppé nem lesz előtte és benne egyaránt. Az Igazság Törvényét tehát ti magatok kell megvalósítsátok önmagatok fölött elsőként, s ehhez még az sem volna oly igazán szükséges, hogy valamely magasabb rendű Cél lebegjen szemeitek előtt: elégséges volna csupán az emberség 14

15 I. kötet Épp úgy, ahogyan a Kegyelem Törvényének megvalósításánál is. Ám ameddig az anya nem képes megkegyelmezni tulajdon magzatának: mit várhat el egy ember egy másik, egy számára idegennek maradó embertől? Szinte én szégyellem leíratni ezt a mondatot, de sajnos ekként van. Ekként, s ameddig az Elme, tehát a Tudat a Szellemnek sötétségében él, s még nincs tudomása arról: micsoda hatalmas vétket követ el, még nem is kéretik akként számon rajta tette, mint amikor már az Isten Parancsolatainak, s ezek közt is a Ne ölj! mindennél szentebb és hatalmasabb Parancsolatának ismeretével bír. Még akkor sem ítéltetik meg egyazon mértékkel, ha hallomásból ismeri bár az Életnek Törvényét, de az alig is megfogant magzatot nem tekinti élő, és érző Személynek, mert akként tanulta meg azt tekinteni, mint érzések és tervek és vágyak nélküli valamit, ami csak akkor lesz Valakivé, ha világra jön. Ez esetben is a tudatlanság ad bizonyos formában mentséget a magzatát meggyilkoltató nőnek. No, nem abban az esetben, ha már-már szinte megszokásból jár orvostól - orvosig, sokasával gyilkoltatva meg a testében megfogant Életeket: mert ez esetben a józan emberi értelmet kellene tudja használni, s ha erre adott maga az Értelem, ha tehát nincs attól megfosztva, az Értelem alapján kéretik rajta számon cselekedete, amelyet nem tesz semmissé, mert hisz nem is tehetne azzá a Kegyelem, amiként ezt oly sokan hiszik és remélik! A Kegyelem ez esetben nem mentelmi jogot ad a bűnre, de alkalmat adhat a bűnét felismerő, s azt igaz szívvel megbánó személynek: karmikus utak során megtisztítani magát a bűn sarától, amely akként húzza vissza a Szellemet, mint nehéz ólomgolyó. S éppen ez a Kegyelem, hogy a tettét felismerő, ha vétkesnek ítéltetik is, módot kaphat levezekelni bűnét. Aki egy vállrándítással teszi túl magát az Élet ellen való bűnön, maga ítél önmaga felett, s az általa írott, éspedig önmaga számára megírott Ítélet a ti korszakotok során már sokkal keményebb lesz, mint volt a korábbi korok embere számára, s nem csak azért, mert ti már az utolsó Kegyelmi Korban éltek. Ezért is, de azért is, mert a korábbi évszázadokban csak elvétve merte megtenni egy-egy asszony, hogy könnyelmű és ledér életének számára nem kívánatos következményétől ily könnyeden megszabadulva: tovább folytassa erkölcstelen életét. Ma viszont úgy tűnik: e tekintetben erősen visszafejlődött az ember! Amilyen mértékben az orvosi technika fejlődött, abban a mértékben szabadultak fel az erkölcsi gátak, s hova-tovább már azt is a Kegyelem értelmében való cselekvések közé kell, hogy soroljam, ha a magzatát megszülő nő a nem kívánt gyermeket legalább holmi rongyokba bugyolálja, s a kórházak előtt elhelyezett inkubátorba helyezi, s nem a szemét tárolására kitett edényekbe. Ugyanezt kell mondjam akkor is, ha a mellettetek élő kedvenceket ivartalanítjátok ahelyett, hogy amidőn az betöltötte, amit a Természet rendelt néki a faj fenntartása érdekében, az alig is megszületett magatehetetlen kis állatkákat hidegvérrel öldösi le a szerető gazdi, hogy a kis tetemeket csak úgy a szemétbe vesse, mint az elhasznált papirost, vagy ócska rongyot, mit sem törődve az anya-állat lelki szenvedésével. Mert az anya-állat igenis szenved, hisz ha ösztöneiben is, de épp úgy felébred benne a Szeretet kicsinyei iránt, amiként felébred az a gyermeket váró, s szülő asszonyban! Aki tehát az anya-állat Szeretetét veszi semmibe, épp úgy a Kegyelem, és a Szeretet Törvénye ellen vét, s mert aki ellen vétett, nem képes megvédeni sem kicsinyeit, sem önmagát a gazdájául lett emberrel szemben, a vétség is nagyobb súllyal esik latba, s már nem vétségként, de bizony az Élet és a Szeretet elleni bűnként íratik fel ellenében. Menjünk most tovább, gyermekeim, mert e téma nékem is igen fájó, még akkor is, ha én nem a ti fogalmaitok szerint látom a történéseket. De látom akkor is az embert, s ekként látnom bizony; mindmáig szomorúsággal tölt el, s nem csak engem, de mindannyiunkat, akik ebből azt is látjuk: mennyire messze is van még sokatok számára a Cél. S még csak nem is a Végső CÉL: de az a kicsinyke előrébb lépés is, amelynek meglépésére épp e dolgok végett lesz csak oly kevesek számára alkalom, hogy még az Írásokban is csak azt a nagyon is kifejező, jelképes számot olvassátok: ~ ami azt jelzi: szinte csak töredék, igen szűk csoport lehet a Felemeltetettek közt a többmilliárdnyi Földlakóból! A ti szinteteken, általatok megvalósítható, s ekként már megvalósítandó Kegyelmi Törvény bizony: alig is több, mint amit már eleitek korában is megkövetelt A KEGYELEM ISTENE. S ez a ti közös, tehát Globális vétketek, amelynek súlyát azonban kinek - kinek egyénileg kell tudnia elvetnie magától. Ekként azonban néktek, akik már az Útra tettétek lábaitokat, el is kell, hogy vessétek magatoktól a csoportos bűn terhét, s nem csak a Szellemmel bíró ember Élethez való JOGÁNAK teljes, és tökéletes tiszteletben tartása révén, és nem csak a Lélek-lények Élethez való, épp oly elidegeníthetetlen és 15

16 I. kötet megkérdőjelezhetetlen JOGÁNAK tiszteletben tartása révén, de már a növényvilág tagjaival szembeni kötelezettségek mind maradéktalanabb betartásával is. Tudom: sokan szeretik, ha otthonaikat egy-egy szál, vagy egy csokor vázába helyezett virág ékesíti: de a szépnek elismerése mellett nem lehet nem tudnotok azt is, hogy a vázába tett virág gyilkosai is vagytok egyben! Sokan hivatkoznak arra: nem ők szakították, vagy vágták le a virágot, s annak még mindig jobb helye lesz, ha náluk van, mint másoknál. De ameddig van, aki a legyilkolt virágot megveszi attól, aki legyilkolta azt, addig olyan is lesz, aki tovább fogja gyilkolni a virágot! Karácsony közeleg: s az esti meditációban megmutattam munkatársamnak a legyilkolásra szánt fenyőket, s hallani engedtem néki azok utolsó elkeseredett, fájdalmas sikolyát is. Aztán lejátszottam: miként kellene az ÉLET MEGSZÜLETÉSE ÜNNEPÉNEK végbemennie, ha már mindenképp ragaszkodni akartok az élő fákhoz. A kicsiny fák gyökerükkel kerülnek a lakásokba, majd az ünnep múltán, az, aki kiemelte őket, visszaviszi ugyan oda, ahonnét kiemelte, hogy visszaadja néki Szabad életét. A kicsiny fák, miután kissé megpihentek, s erőre kaptak, örvendve zizzentik világgá tűleveleikkel a szeleknek hátán az élményt, amelynek részei, és részesei lettek. Számtalan olyan üvegház van, amelyben télen nem nevelkedik egyetlen növény sem. Az elvitelre szánt fácskákat még a fagyok beállta előtt kellene áttelepítsétek ezen üvegházakba, amelyekbe visszaszállítva kivárhatnák a zord hidegek végét. Ezzel elejét vennétek, hogy a fűtött szobából visszatelepített növény megfázzon, s végül mégiscsak áldozatául legyen a ti, mindmáig erős külsőségekhez kötött ünnepeteknek. A leghelyesebb persze az volna, ha nem a külsőségek jeleznék a Kisded Születésének Ünnepét, de az, hogy a ti szíveitek volnának még inkább felékesítve a Szeretettel, s nem csak ama néhány napon, de az esztendő, sőt: ama Kegyelmi ÚT minden egyes napján. Ez volna a Valós Ajándék az Áldott Kisdednek, s akkor tudna igazán békésen megpihenni nálatok, ha Szíveteket adnátok Néki jászolul, és az egymás iránti irgalmas Szeretettel takarnátok be csöppnyi testét: ne fázzék a Föld mindmáig oly rideg, s a fűtött szobák ellenére is jegesen hideg, szeretetlen légkörében Ez, és ennyi csak most, amit a számotokra már kötelező, általatok nap mint nap megvalósítandó Irgalom, és Kegyelem kérdésében elétek kívántam tárni, bár a továbbiakban még erre is, és arra is visszatérünk, hogy azt is megmutassam: miként lehet a Tudat révén megvalósított Irgalmat és Kegyelmet már egy szinttel magasabb fokon: A Szeretet Törvénye értelmében, spontán megvalósítanotok. Mert ez csak az első lépcsőfok: már amennyire egyáltalán lépcsőfoknak nevezhetem e semminél alig is több követelményt ott, ahol a Kegyelem Teljessége hat és működik fölöttetek és bennetek, amely nélkül egy nem élhetne a Föld színén közületek, ahogyan más bolygón, bolygó-képzeten, vagy Csillagon sem. Most tovább lépve ismétcsak meg kell vizsgáljunk egynémely kérdést, hogy nagyjából körvonalazódhassék: mire gondolok, amikor a Szeretetről szólok. Mit nevezek valósággal is Szeretetnek? Mettől meddig terjed a Szeretet? Szívem szerint most átemeltetnék ide egy évekkel ezelőtt készült esszét, amelyet munkatársam e kérdéskörben írt. De nem teszem, annál is inkább, mert ti magatok is megtalálhatjátok azt a Cogito ergo sum - c. kötetben, A Szeretet tisztasága címmel. Mert bizony, nem is annyira a fogalommal: Szeretet, de magának a Szeretetnek a tisztaságával vannak, s nem is kis problémák. Miként az ÚR mondotta: nincs senkiben nagyobb Szeretet annál, mint ki Életét adja az ő barátaiért. De nem mindenkor a konkrét áldozat az, amely a tényleges Áldozat: van, hogy a béketűrő ember többet áldoz, és többeket emel is ki a mélység legmélyebb pontjáról az ő türelmes Szeretete révén, mint az, aki vértanúságot szenved egy általa szentnek és hatalmasnak tartott eszméért, amelyről oly gyakran derül ki utólag: nem volt több, mint az elme, azaz a Tudat önámítása, amelyet, ha győzni tud, épp úgy elferdít és a maga javára használ az, akiben erre van késztetés, mint bármi mást. Egyetlen olyan Eszme van, amelynek át kell tudja adni egészen magát az, aki reá talált, s ez a Bölcs Szeretet Isteni Eszméje, amely azonban a ti korotok-ban nem, vagy csak ritkán követel véres áldozatot: de annál inkább követeli a türelmes odafigyelést, az együttérzést, az alázatot és a szolgálatot. Ha egy égő házból kell kimenteni embereket, persze igen könnyen maga a mentő lesz áldozatul, s ha egy csónakban kell megbirkózni a viharos tengerrel, az, aki a gyenge evezőlapáttal igyekszik a víz fölött tartani a csónakot, nem csak önmagáért, de mindahány, a csónakban rettegő Testvéréért is küzd: s ezek épp oly Áldozatoknak, vagy mondhatom 16

17 I. kötet akként is: vértanúknak nevezhetőek, mint azok, akik a hóhér kezei által fejezik be életüket a Szeretetért. Amiként az a pap testvérünk, aki a fogolytáborban kilépve a sorból, átvállalta a halálos ítéletet egy másik fogoly helyett, akiről tudta: sok apró gyermek várja haza Ilyes jellegű áldozatot ma már nem kell hozzatok: és mégis számtalan lehetőségetek van, hogy a Szeretet Oltárán már a Valóság értelmében vett Áldozatot hozzátok egymásért. Áldozatot hoz a szülő, de a gyermek is, amiként áldozatot hoz a munkás, vagy a művész, ha sokakért: s nem csak egyéni anyagi boldogulásáért, s nem csak önnön sikeréhének kielégítéséért fárad akár éjt nappallá téve. Amiként már ezt is mondtam, még Eszter testvérünkkel dolgozván, aki testnek szolgálatát vállalja, nagyot cselekszik, ha a Szeretet jegyében cselekszi azt. Aki viszont már léleknek és Szellemnek kenyerét adja ajándékul Testvéreinek, nagyobbat cselekszik, még akkor is, ha munkájának nem, vagy nem közvetlenül érzékelhető az eredménye. A Föld színén a test éhének csillapítását már a tett bevégzése után láthatjátok. De a Szellem éhének csillapulását nem láthatja a maga teljes valóságában, csak Az, Aki a szelet kenyeret adja annak kezébe, akinek azt tovább kell adnia az arra éhező Szellemek felé, hogy Életük legyen. Még maga a munkás, a szeletnyi szellemi Kenyeret átvevő sem lesz, hisz nem is lehet képes felmérni: mi munkájának célja és valós Eredménye, még akkor sem, ha ő maga láthatja azok fejlődését, akikért a feladatot vállalta, s végzi, mert ami kis eredményt mint földi személy: láthat, annál százszor nagyobb a tényleges eredmény, amelyet viszont már csak mint Szellem: fog megláthatni, ha maga is az Út végére ért. Annál is inkább, mert ama Szellemi Kenyér nem csak azok kezébe adatik, akik akkor és ott, mellette járnak, s akik már készek is elfogadni a feléjük nyújtott Kenyeret, vagy annak bárha csak egy kicsinyke morzsalékát, de a szemnek (számotokra még) nem látható szellemi Tartományokban lévő Testvérek is, akik éppenhogy ekként, tehát még testbe öltözésük előtt töltekezhetnek ama Szellemi eledellel, hogy már annak erejét is bírva kezdhessék meg a maguk Útját valamely fizikai síkon, s ez még csak nem is mindenkor kell, hogy a Föld színén legyen, s nem kell, hogy a ti szinteteken vegyen testet. Nem egy szellemi Táplálék marad még emészthetetlen a ti számotokra, amelyet bár felétek is elküld a Kegyelem Istene, mégis elsődlegesen nékik van szánva, ha azt valami oknál fogva nem vihették magukkal a lefelé vezető Úton, a maguk testbe öltözésére szolgáló Cél-állomásig vezető asztrális szintek sokaságán át. A Szolgálat tehát mindenkor áldozat is egyben, legyen az fizikai szintű szolgálat, vagy már magasabb szintű, s ha a szolgálat a Lélek-lények érdekében esik, a szolgálat értéke is nagyobbá lesz, hisz az ember, amiként azt oly gyakran hallhattátok már munkatársamtól is, inkább tehet magáért, mint a kitaszított lélek-lény, amely alkati adottságánál fogva sem mindenkor lehet képes önmagáért cselekedni, ha homályosan megérzi is: mi is az, amit cselekedhetne, vagy cselekednie kellene a Holnapok elérhetéséért. S itt ismét meg kell említenem azt az idős Testvérünket (s mert hogy Őt már kora is oltalmazza a tudati - szellemi gőgtől, a nevét is kiírathatom), Imre bácsit, aki maga is oltalomra, és segítségre szorul, de ha jártányi ereje van, akár az éj közepén is elindul, hogy a mások által eltaszított állatkákat megetesse: ha már nap közben erre nem nyílhat alkalma, s éppenhogy embertársai végett, s persze: ama nagyon is embertelen rendelet végett, amely tiltja - nem az állatok utcára taszítását! Nem! Azok megsegítését, mintha az volna a természetes, hogy a megunt állatot az utcára lökjék, s az a Természet rendje ellen való, hogy a kitaszított, éhező és didergő jószágot pártfogásába vegye valaki, aki ekként szeretné legalább enyhíteni azt a szenvedést, amely oly méltatlan mód érte a szenvedő Lélek-lényeket. Amiként azt is mondtam már: a Lélek-lények fajtától és nemtől és küllemtől függetlenül tiszták: még ha az adott közeg milyensége ezt nem engedi is érvényesülni, mert a tiszta Lélek-elemekre a Kozmikus Energiák tapadnak, éspedig az állat faja, s a faj adottságai szerinti sűrűségű elemek, ekként az állat már testbe öltözve bírni fog a fajának megfelelő adottságokkal, de bírni fog a magához vonzott Lélek-elem Tisztaságával is. S épp ez a benső Tisztaság az, amely a segítségére van mindenkor, hogy a Lélek-elem által bevonzott, az arra tapadt tisztátalanságot kiégesse és letisztítsa magáról. Azon tisztátalanságokat, amelyeket az emberszellem fogalmazott meg: de már ezt is oly gyakran említettem! Ám sajnos, s ezt épp Imre bácsi esete, s a nemes cselekedetéért ellene fordulók vadsága mutatja: oly hiába! A Szeretet tehát áldozat. Is. Az is, és még sok más egyéb. De vajon mi a Szeretet, és az egyszerű szimpátia közti különbség? Ki mondhatja el magáról: már valósággal is a Szeretetben, s a Szeretettel él? Mi az, ami még bele fér e fogalom, és érzés-körbe, s mi az, aminek mármég csak köze sincs a Szeretethez? 17

18 I. kötet Bontsuk ki néhány szóval e kérdést is, hogy aztán innen is tovább lépjünk, már egybe vonva a fizikai síkokat, és az asztrális Világképeket, hogy értetté tegyem számotokra: mit, és miként szükséges a fizikai síkon megvalósítanotok ahhoz, hogy az beleilleszthető legyen az ÉN terveibe. A Szeretet, mint mondtam, mindenkor önzetlen. Nem önmagából indul ki, de Istenből, és abból, aki felé irányul. Ha a Valós Szeretet Erejének késztetésére cselekszik, szól, vagy irányítja át Szeretete Erejét valaki, mindenkor akként cselekszik, szól, vagy érez, amiként azt a Szeretet Istene: Krisztus tanítja néki: akként, amiként arra a szeretet tárgyának (s ez ismét lehet ember, de lehet valamely Lélek-testvéretek is) valóban szüksége van, s olykor nem is, vagy nem csak fizikai értelemben, de magasabb rendű értelemben. S éppen ez az, ami megrekedt az adok - kapok szintjén! S még csak az sem biztos, hogy valósággal áldozatot hoz az, aki úgy véli, és úgy is igyekszik azt láttatni. Nem kevés azok száma, akik csak önnön nagyszerűségüket igyekszenek kihangsúlyozni még ekként is: ám a Valódi Szeretet nem kérkedik, és nem hivalkodik. Csendesen és természetesen cselekszik, nem valamiért, de valakiért: Testvéréért, aki véle egy úton lép. Ám a Szeretet lemondás is: és bizony, a Bölcs Szeretet nem egyszer éppen azt követeli, hogy megtanultok nemet mondani, ha akként látjátok: aki felé segítséget adhatnátok, nem előrébb és feljebb, de visszább lépne alig is megkezdett Útján, vagy haladás helyett egyhelyben állna. A szülő, ha igazán szereti gyermekét, nem csak a test pillanatnyi jólétét igyekszik neki biztosítani, de törekszik arra is, hogy megtanítsa őt élni, már a Valós értelemben vett Holnapok elérhetését adva ezzel a kezébe. Amit meg lehet, azt meg is követeli a gyermektől, aki ekként megtanulja, hogy az Út egyes lépéseit néki magának kell meglépnie, s megtanulja azt is, hogy amennyiben hibázik, vállalnia kell a felelősséget is a hibákért. Amiként mondtam, a harmadik szféra asztrális Világ-képében a Szellemi ÉN, tehát a felsőbbrendű ÉN az Én-rész visszatérése, s az ÉN teljességébe való beemelkedése után egy olyan Világ-képben folytatja megkezdett Útját, amely erősen hasonlatos a ti fizikai síkotokhoz, még akkor is, ha az ott viselt testek nem azonosak, ha hasonlatosak is a ti szintjeitek anyagi testeihez. Ezeken a szinteken (s itt az alsóbbrendű asztrális Világ-képek mindegyikét értsétek) az ÉN a maga Én-része által már megismert, s ekként elméletben már kibontott Bölcsesség-elemeket gyakorolja mindaddig, míg az benső természetévé nem válik. Akkor az Én-rész ismételten útra kel, hogy a begyakorolt, s ekként már ismerős Lét-elemet a fizikai síkon is a Valóság szintjére emelje, vagyis már ott is megélje, mint természetes Lét-elemet, amely csak ekként, tehát a Tudattal s a testtel is megvalósíttatva íródik be teljességgel úgy az Én-részbe, mint annak felsőbbrendű ÉN-jébe. A harmadik szféra két, legmagasabb szintjén éppenhogy a Szeretet mind tökéletesebb formában való megélése a legfőbb Vizsga-feladat, hisz az ÉN már a Szeretet Törvényébe, az Isteni Törvény-világba való belépésre készül fel ekként. Aki ma, s még a Holnapok során ezen Asztrális Világ-képből indult Útjára, a legkülönfélébb élethelyzetekben kell tudja megvalósítani a Szeretetet, mint a Szellem valós Természetét. Amiként már ezt is elmondtam, a Szellemi ÉN, tehát mindőtök felsőbbrendű ÉN-je addig kell lefedett állapotban maradjon, míg az Én-rész Úton van, s az Út eredményét ki nem elemezte. Amikor az Én-rész bevégezte feladatát, vagyis végigjárta a számára adott Kegyelmi Utat, s végignézte és kielemezte az Életfilmet, visszaemeltetik önnön felsőbbrendű ÉN-jébe, amely ekként kiteljesedik, vagyis ereje teljében lesz. A korábban meglévő, s az Én-rész által az Út folyamán megszerzett Erő összessége egyesül: s az ÉN ezen egyesített Erő rezgésszintjének megfelelő szinten, már a benne lévő energiák rezgés-foka szerint, az azokból megfogalmazott Szellemi energiákból kiképzett testekben, a maga valós fejlettségi fokának megfelelő asztrális Világ-képben folytatja Útját, csak úgy élve, és dolgozva, amiként élt és dolgozott a fizikai síkon, a fizikai testben Én-része is. Itt tehát már nem az általatok használt sűrű anyagi, de a könnyebb szellemi elemekből álló testben élnek, s azokhoz hasonlatos Világokban is végzik a reájuk váró feladatokat, amelyek ekként lényegesen tisztábbak, mint fizikai szintű kivetüléseik. Az Asztrális Világok eme szintjein nincs vadság, nincs borzadásra alkalmat adó történés, amiként azon eszközök sem nyernek megfogalmazást, amelyek oly nehézzé és keservessé teszik számotokra: sűrű fizikai testekben lévők számára a földi utakat. Nincs, mert szükségtelen volna a börtön, vagy egyéb, fájdalmas tettre alkalmat adó intézmény, amiként a test és a Tudat züllését elősegítő helyiségek és szerek 18

19 I. kötet sem léteznek. Nincs kocsma, és nincs nyilvánosház, amiként nincs alkohol és drog, és nincs testiség sem, bár az is igaz, hogy a harmadik szférába elértek asztrális világ-képeiben még a művészeteket is hiába keresnétek, legalábbis a magasabb fokú művészeteket, hisz itt még a Törvények betöltését tanulják elsődleges jelleggel, s ez a pontosságot és a célszerűséget igényli, míg a Művészet már a magasabb rendű Szeretetből fakad, ekként csak a magasabb szinteken, a negyedik szférától fölfelé kap igazán szerepet és kiteljesedési alkalmat. S ezen Útjaiknak természetszerűleg nem a halál, hanem az Én-rész számára adott újabb Kegyelmi Út vet véget. Akkor az Én ismét kiválik az adott asztrális Világ-képzetből, hogy az Énrész számára elkészítse az új Életfilmet, majd hogy az útnak indult, az ÉN, mint Erői egy részétől megfosztott Szellemi egység, ismét lefedődik, s a védő szellemek felügyelete alatt alussza álmát. A ti szintetek, amiként ezt az imént is mondtam, s itt már a fizikai világot értve ez alatt, igen összetett. S épp ez az oka, hogy amiként az alsóbb rendű, akként a felsőbbrendű Igazság Törvénye is érvényesül, de már hat a Kegyelem Törvénye: s e kettőt elhagyva, azaz betöltve a maga teljességében, kell, hogy a Szellemi megvilágosodás, vagyis a Szeretet Törvényvilága felé lépjetek. S azalatt, hogy a ti világotok összetett, itt és most úgy a Kozmikus, mint a Globális, de az egyéni energiák összetett voltát is kell, hogy értsétek. S itt lép be a képbe egy bizonyos fokig, s egy bizonyos értelemben, mint a segítségetekre adott Tudás elem, az a bizonyos spirituális asztrológia. A lefelé ereszkedő Én-rész ugyanis az adott Csillag-energiák mindkét rezgés-köréből bevonz bizonyos mennyiséget. Az tehát, aki a ti szintetekre, s a ti bolygótokra ér, nem csak az adott Kozmikus Tér adott Tér-Idő képének a számára szükséges, de bizony, az egyéni vállalást, vagy feladatot gátló, vagy akár csak megnehezítő energiákat is bevonzza. Aki a művészetek képviselője lesz, az a Vénusz pozitív, de annak negatív energiáit is magához vonzza, amiként magához vonzza a feladat bevégzését segítő többi bolygó pozitív és negatív energiáit is. Ekként bírni fog a Vénusz művészetre képesítő energiáival is, de kisebb-nagyobb mértékben akár a könnyelműségre, a felelőtlen, (bohém) életre való hajlandóságot erősítő energiákkal is. Ezért, hogy a fizikai világban magasabb szinten lehetséges megvalósítanotok a művészetet, mint annak Asztrális megfelelőjében: de nem egyszer a vad energiákat is kibontja magában, pontosabban a Tudatban, s a test agyi idegpályáiban is az Én-rész, mert még nincs azon az ébredtségi fokon, hogy ne tenne ekként. Ha már a negyedik szférában kell hasonló Utat vállaljon, a Szeretet Ereje lesz az a többletenergia, amely érvényre hozza, s Valóság szintre emeli benne a Csillag-energiák pozitív, de már közömbösíti, megköti azok negatív energiáit. Ekként a Művészet már a negyedik szférában, s már a fizikai síkon csak úgy, amiként a Szellemi, tehát az asztrális Világképekben, olyan magaslatokra fog emelkedhetni, amilyen magasságokról ti a magatok szintjén épp csak álmodozhattok, még akkor is, ha elvétve tényleg elétek adatnak olyan alkotások, amelyek nem a ti világ-képetek rezgését viselik magukban. Ezek azonban valóban csak elvétve adatnak elétek, hogy tudatosítsuk bennetek a magasabb Szintek létező Valóságát, s hogy felébresszük az arra már alkalmas Szellemi Én-részekben a még inkább való vágyakozást a magasabb szint után, amely ekként válik alkalmassá test és Tudat irányítására, átközvetítve feléjük is a benne izzó, heves vágyakozást a Fent Világának mind tökéletesebbé váló szépségei iránt, amelyek persze még ott is, a negyedik szférában is csak halovány másai a Legtökéletesebb Szépségnek, amelyet már csak a Szeretet Tökéletességében: vagyis a Mennyei Szinteken lesz képes megérezni, és megfogalmazni, megalkotni is a már visszatért Szellem. S annál is inkább ekként van ez, mert ti, a magatok kicsinységében még csak el sem tudnátok viselni azon káprázatos Csodákat, amelyek a Fent Világában vannak, hisz nem volnátok képesek elviselni a Tökéletes Fényt sem: vakká lennének a te szemeitek, amiként vak még, vagy legalábbis erősen homályosan, épp csak valamit látó még bennetek a Szellem, mert még nem tanult meg élni a Fényben és a Fénnyel, s a Fény által. Lépjünk azonban vissza egy időre a földi értelemben vett szeretet kérdéséhez. Amíg a bűn, mint tényleges viselkedési elem, vagy mint vágy: él az emberben, addig a Természet törvénye tartja fogva. Ha már a bűnt képessé lett felismerni, s igaz szívéből megbánni, s ha már ellép a bűnnek útjáról, hogy a bűnbánat, és a Szeretet Útján járjon, a Kegyelmi Törvénybe lép, vagyis akkortól már nem a Természettörvény, és nem az alsóbbrendű Igazságtörvény, de a Kegyelem Törvénye, s a magasabb rendű az Isteni Igazság Törvénye hat fölötte, amely mindenkor a Szeretet Törvénye. 19

20 I. kötet A ti jelenlegi fizikai világotokban, amint mondtam, még érvényben van, s a jelenben ismét nagyobb teret is hódított az alsóbb rendű Igazság Törvénye, vagyis a szemet - szemért : azaz az emberi igazságszolgáltatás törvénye. Van, hogy a legősibb, a legatavisztikusabb módon lép hatályba, akként, hogy a tettet azonos tettel torolja meg az, aki ellenében az esett. Ez az átlagos, mindennapi életben már ugyan ritkábbnak tűnik számotokra, de van, létezik, annál is inkább, mert sokan vannak most, s még többen lesznek a későbbiek során a második szférából érkezők, akik még az alsóbb szintű Igazságtörvényben élnek, vagy épp csak kiemelkedőben vannak abból. Tehát nem csak az intézményesített vadság, nem csak a háborús cselekmények, és nem csak a föld törvényein keresztül történő, vagy akár azt megkerülő, de már nem fizikai értelemben vett bosszú korát élitek: de egy kissé mintha visszább léptetek volna az Időben. (S ez a Föld teljes lakosságának szellemi fokozatát tekintve ekként is van, hisz amiként mondtam, maga Föld-test egy fokot visszább kell lépjen, míg a Szellemi Gömb feljebb, már a magatok szférikus körének felső határa felé közelítvén, hogy a kettő közti energia szint különbség révén bekövetkezhessék a Nagy Robbanás, amely Szabaddá teszi a Szellemi Gömböt.) Néktek azonban ennek ellenkezője a feladatotok! Ti nem a Tudat felé kell visszafokozzátok az Én-részt, hanem a Tudatot kell mindinkább az Én-részbe emeljétek: erre pedig csak akként van, és lesz lehetőségetek, ha az Én-rész saját valós, tehát Szellemi Természetét igyekeztek mindinkább tudatosítani, s már tudatosan megélni, amely Szellemi Természet az Isteni Törvényben való LÉT, vagyis A SZERETETBEN való lét. A testi és a tudati, tehát az emberi természetet fel kell emeljétek a Szellemi Természetbe, s a kis - én érzetet fel kell váltsa a magasabb rendű ÉN érzet. Mit akarok ezzel mondani: Miként cselekedhetitek ezt meg? Akként, drága gyerekeim, hogy mindent, ami veletek - köröttetek - általatok történik, vagy kell, hogy történjék, már ne akként igyekezzetek elméitekben megvizsgálni: milyen haszna lesz, vagy lehet ennek rám, az emberre nézve! Az EGÓT (!!) kell lefokozzátok, s erre csak akkor lesztek képesek, ha az én helyett az Ő-t igyekeztek magatok elé helyezni. S ez a legnehezebb feladat, amit valaha is fizikai lénynek meg kellett tudnia valósítani, hisz a test alapjában véve nem több, mint egy követelődző kis állat, amelyet az Elme révén kell tudnotok kordában tartani! Az elme révén, amelyben magában is a test elsődleges voltának érzete a domináns, s csak aztán, mint másodlagos érzet, kap helyet minden és mindenki más: a család, a rokonság, a barát, a szerelmes: minden és mindenki be van szorítva a test, a fizikai én alá és mögé: még bizony, Isten is! Idézzünk itt fel egyetlen mondatot Pál Testvérünk Szeretet-himnuszából, ami nagyon jellemző, és nagyon is ide tartozik: Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. (1 Kor ) A hit, mint mondtam, már az ős-korszakban felbukkant az elmében, de még csak alapfokon, s csak akként, hogy az ős-korok embere vélelmezte Valaki (vagy valakik) létét önmaga fölött. Ezzel együtt bukkant fel azonban a szellemi és tudati önzés is: ha én a kedvében járok Annak A Valakinek (vagy azoknak a valakiknek), aki(k) életem eseményeit irányítja (irányítják), ezt és ezt érhetem el. Ez a mai napig fennmaradt, mint elvárás, hisz hát imáitok egy igen jelentős része csak a személyes kérések Isten elé tárásából áll, amelyek betöltését remélitek, vagy akár el is várjátok Istentől! Nem azt keresitek, hogy ti magatok hogyan, s miként tölthetitek be azt, amit Isten elétek tárt, de megfordítva, s még ha igyekeztek is betartani legalább a Tíz Parancsolatot, annak reményében cselekszetek: Isten megfizet néktek azért, mert betartottátok az Ő Rendeléseit! Csak úgy vagytok tehát, amiként a gyermek, aki abban bízik: ha szót fogad az ő szülőjének, vagy a véle lévő felnőttnek, ezt vagy azt kapja, vagy remélheti kapni azért, mert megcselekedte, amit amit a felnőtt a gyermek saját érdekében rendelt, avagy tiltott meg néki A Hit nyomán tehát felébredt a Remény: de miként mondtam, ez még csak az egó reménykedése, a valamit - valamiért reménye, de nem a Szellem Reménykedése. A Szellem már nem azért kíván megfelelni Isten Rendeleteinek, hogy azért bármiféle előnyöket, vagy jogokat reméljen, hanem mert felismeri bűnös voltát, s tudván tudja: csak ha megtartja Isten Rendeléseit, lesz reá módja, hogy leoldja magáról mindazt a tisztátalanságot, s feloldja önmagában a Szellemi Látását elfedő homályt, amelyet megfogalmazott magának. 20

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2)

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) Tandari Éva És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) I. kötet I. kötet Nem véletlen drága Gyermekeim, hogy a most következő munkánknak meghagytuk a gép által véletlenül elmentett kezdő

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él!

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él! SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Józsa István Lajos 1 Az igaz ember hitből él!»az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.«de mi nem a meghátrálás emberei

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Test, mint Univerzum. 2013. október 7.

Test, mint Univerzum. 2013. október 7. Test, mint Univerzum 2013. október 7. Üdvözöllek benneteket! Mória vagyok. Egy olyan témát hoztam be nektek, ami a figyelmetek középpontjában van, de talán nem így. Bánjatok a testetekkel úgy, mint egy

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Amikor megfordul a Szél

Amikor megfordul a Szél Tandari Éva Amikor megfordul a Szél Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Itt vagyok, hogy (bár magatok is, és munkatársam is akként érzitek: már mindenre kitértem, s amit el lehetett mondanom,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART MIT KERESTEK? MIT KERESTEK? Mondjátok, mi ez a féktelen hajsza? Süvítve söpör végig a világon, és könyvek özöne

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Tűznek keresztségével

Tűznek keresztségével Tandari Éva A Kezdettől a avagy Tűznek keresztségével I. kötet I. kötet Előszó helyett Ismét itt vagyok az Úr Krisztusban, Kedves Gyermekeim. Itt vagyok, hogy szóljak Hozzátok, amiként az Úr rendelé számomra,

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS TUDATÉPÍTÉS Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR Tudat-test energiamező egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Alapvető szemléletváltás Földünkön

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN Cikkem kapcsán az a cél vezérelt, hogy hogyan lehet a mai fiatalok számára vonzó Jézus Krisztus, hogyan tudunk egymásnak példaként mutatkozni? Ahogyan

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak.

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak. A zarándoklat A házi dolgozat megírása előtt rövid kutatást végeztem az ismerőseim között. Megkérdeztem 15-20 embert, kinek mi jut elsőre eszébe, ha a zarándoklat szót meghallja. A legnépszerűbb válaszok

Részletesebben