ÖKOLLÉGIUM 2011/12. tanév téli szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖKOLLÉGIUM 2011/12. tanév téli szám"

Átírás

1 ÖKOLLÉGIUM 2011/12. tanév téli szám

2 Az idei Vécsey díjasaink: kezett a műsorhoz szükséges dekorációk elkészítésében. Költészet Napján, valamint irodalmi teaházi rendezvényeinken szívesen szavalt, illetve prózát mondott. Kollégiumok közötti sportversenyen asztalitenisz sportágban képviselte intézményünket. Két kollégiumunkban eltöltött éve során nemcsak a kötelező, de minden szabadon választott programon is részt vett, gyakran szereplőként is. Tanárainak, diáktársainak mindenben segítségére volt, mindig lehetett rá számítani. Az idei Vécsey díjasaink: Diákok 1. Halász Kinga Harmadik éve kollégiumunk lakója. Elkötelezett nem csak a kollégium iránt, hanem minden olyan program, esemény iránt, amit értéknek tart. Beköltözése óta, olyan természetességgel vállal Halász Kinga feladatokat és olyan felelősségteljesen teljesíti azokat, hogy részemről csak köszönet illeti. Remélem, hogy az, amit nekünk adott, őt is gazdagította. A számtalan programból néhányat említek meg: Versmondó versenyek, Vécsey napok, adventi estek, irodalmi estek, március 15-i megemlékezés, 56-os megemlékezés, trianoni emlékműsor. Ezen kívül diák könyvtárosként is dolgozik. 3. Koszorús Fruzsina Negyedik éve kollégiumunk diákja. Az évek folyamán szinte minden kollégiumi rendezvényen vállalt szereplést, amelyet Koszorús Fruzsina színvonalasan teljesített. Így: Vécsey-napon, karácsonykor, a Költészet Napján, a Holocaust megemlékezésen, irodalmi teaházban, ballagáson. Minden évben indult házi vers-és prózamondó versenyeken, amelyeken több ízösszességében egy igen értékes em- ben első helyezést ért el. Nemcsak házi, ber, akiről elmondható, hogy nem kapni hanem kollégiumok közötti mesemondó akar, hanem adni. Mindezt, halkan, csen- versenyeken is indult, amelyeken dobodesen, szerényen. gós helyezést több alkalommal ért el. 2. Pusztai Klaudia 4. Kiss László Két évig volt kollélaci 10 éves kora giumunk aktív diákja. óta énekel. Kezdetben a Indult vers-és prózamonkrónikás Zenede, dó, valamint mesemondó Dévai Nagy Kamilla versenyen. Vécsey-nanövendéke volt. Vele pon mindkét évben mipárhuzamosan az nistrált a templomban, Óbudai Népzeneiskola erősítette az énekkart. növendéke lett, ahol jekiss László Szerepelt karácsonyi Pusztai Klaudia lenleg is tanul Budai műsorban, illetve segédilona és Kobzos Kiss Tamás szerető kezei 2

3 Az idei Vécsey díjasaink: alatt. Nagyon sok népzenei verseny Október 19-én megemlérésztvevője, és még ezen kívül sok országos verseny kiemeltje keztünk az 1956-os forradakörüli fellépése volt már határon innen és lom- és szabadságharcról túl. Jelenleg 12. évfolyamos hallgató, H. Bodó József: a hársfa virága című idén fog érettségizni a Sylvester János könyvének bemutatóját rendeztük meg. Protestáns Gimnáziumban. Továbbiakban is kiemelt szerepet szán a zenének, célja a Liszt Ferenc Zeneakadémia népi ének szakára való bejutás. A Vécsey díjat azért ítélte oda neki a tantestület, mert hosszú évek óta elkötelezetten vesz részt rendezvényeinken és énekével, zenéjével emeli a megemlékezéseink színvonalát. Tanárok és dolgozók: A könyv részleteinek előadók által történő megelevenítése reményeim szerint közelebb hozta az 50-es éveket és azt a szellemiséget, ami odáig vezetett, hogy az emberek azt mondták: ELÉG VOLT! Ez a könyv nem csupán az 56-os forradalomról szól, sokkal több annál: szépirodalmi dokumentumregény, mely az első világháború és napjaink közötti időszakot hús-vér emberek sorsán keresztül mutatja be. A szerző személyes érintettsége méltán hitelesíti a forradalmat követő megtorlás iszonyú gyakorlatát. A korabeli szereplők jellemábrázolásán keresztül megérthetjük Magyarország mai helyzetének, kettéosztottságának múltban gyökerező okait. A könyv egy igazi olvasmányos szépirodalmi regény, a végén hiteles, hivatalos iratokkal, dokumentumokkal, ami bizonyítja, hogy a könyv minden sora igaz. Megrendelhető a könyv. Karácsonyi ajándéknak is szép lehet. A szerző szíve- 1. Koszorúsné Zeke Zsófia igazgatóhelyettes 2. Novotnyné Horváth Mónika nevelőtanár 3. Dóczy Emilné gazdasági vezető GRATULÁLUNK! Az Igazgatónő és a díjazottak. 3

4 Október 19-én megemlékeztünk az 1956-os forradalom- és szabadságharcról sen dedikálja. Érdeklődjetek nálam. A Nemzeti Színiakadémia színész szakát és a Semmelweis Egyetemen testnevelőtakács Bence műsorvezető, előadóművész egészségtan tanár szakát végezte el tól a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakán tanul. Volt a Duna TV sportriportere, a Magyar Katolikus Rádió bemondója, a Lánchíd Rádió munkatársa. Jelenleg az Echo Televízióban Hiradós szerkesztő-műsorvezető és önálló kulturális műsora is van. A Tehetséges Fiatalok Műhely alapító tagja, rendezője, versmondója. Számos irodalmi est meghívott előadója. Mindezeken túl, háromszoros Országos Bajnok, evezésben. Az 1956-os megemlékezésünk részvevői voltak: Előbb olvastam könyvét, mint ismertem volna. Aztán a sors úgy hozta, hogy egy asztalhoz ültünk le a MOM MűvelőHetessy József dési házban, a könyv szerzője Jánosi Antal Gérecz Attila filmjének vetítése után. Azóta tartjuk a kapcsolatot. Az 50-es években volt fiatal. Gyermekkorával kezdődik a könyv, majd az 56-os forradalom napjait idézi, amely egész életére sorsdöntő hatással volt. Kamaszként élte át az orosz birodalom elleni lázadás heroikus küzdelmét. A harcokba véletlenül csöppent bele az orosz ellentámadás napjaiban. A magyar szabadságharcosok küzdelme ekkoriban ahogy ő átélte már csak folyamatos menekülést jelentett a túlélésért az irtózatos túlerőben lévő szovjet hadsereg gyilkos gépezete elől. Hetessy József könyve nemcsak egy igaz élettörténet őszinte elbeszélése, hanem vádbeszéd is a nemzetvesztő hitványság és gyávaság ellen. Önmagukkal való szembenézésre kényszeríti az 56 után született nemzedékeket is. Nem lehet gyáván megkerülni ezt.a tudatlanság nem adhat menlevelet. Mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Fiatal kora ellenére már hegedűművész.5 éves korában kezdett hegedülni és 7 évesen zonvörösváry Márton gorázni. 12 évesen felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályának hegedű szakára ben a III. Országos Zeneiskolai Ferenczy György zongoraverseny I. helyezettje és különdíjasa ben, a poznani Nemzetközi Hegedűverseny IV. helyezettje lett.idén a Fiatal Virtuózok Nemzetközi Hegedűversenyén Zágrábban I. helyezést ért el. Különdíjat kapott a Paganini etűd legjobb előadásáért. Abszolút fődíjat nyert Zágráb város 4

5 Október 19-én megemlékeztünk az 1956-os forradalom- és szabadságharcról részéről. Ő is Kiváló Vécsey kollégista, pedig sosem volt a kollégium lakója. Csak az elkötelezettsége olyan, mintha közösségünk tagja lenne. Illetve én azt gondolom, hogy az is. A Dévai Nagy Kamilla zenede növendéke. Rendezvényeken gyakorta fellép és lakóhelyén Soroksári katolikus templomban rendszeresen énekel a miséken. Hallhattátok a múlt héten a Vécsey házaspár emlékére tartott misén. Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet és az Atalanta Üzleti Szakiskolát egyszerre végezte el. Védelmi igazgatási szervező és felsőfokú jogi asszisztens. Rendezvényeket szervez, verset Mohai Heléna mond, fontos számára a kiváló Vécsey kollégista volt diákunk haza és ezért tesz is. Az aradi vértanúk emlékére összeállított megemlékezésünkön találkozhattak A jelenlegi kollégisták közül fellépmár azok is vele, akik még eddig nem is- tek merték őt. Zrinyi A múlt héten bemutatta már az Igazgatónőnk Lacit, amikor átadta neki a Kiváló Vécsey díjat. Lacit én 10 éve ismerem. Olyan fiatal volt még akkor, hogy őszinkiss László Kiváló Vécsey kollégista tén mondom, hogy amikor elkezdett énekelni azon a gyönyörű gyermekhangon, nem tudtam megállapítani, hogy fiú, vagy lány. Dévai Nagy Kamilla zenedéjében kezdett zenét tanulni, majd az Óbudai Népzenei iskola diákja lett. 12 évesen jelent meg első CD-je. Hosszú évek óta azon kívül, hogy rendszeresen fellép határon belül is kívül, mindig igyekszik megoldani, hogy a kollégiumunk megemlékezésein is itt tudjon lenni. Laci nem csak énekel, zenél, hanem többszörös rúdugró magyar bajnok is. Zellerik Ágnes Gál Anna Sipos Kati néni 5 Fehér Zsuzsi Kiváló Vécsey kollégista Halász Kinga Kiváló Vécsey kollégista

6 Mindenszentek. Halottak napja. dusok és a rászoruló családok a paptól, harangozótól, koldusbírótól vagy templomatyától kapták meg a részüket. Ilyen módon kirekesztődött alamizsna adó diilyenkor ősszel emlékezünk halot- csekvése, a rászoruló Istennek. Az ő adotainkra, azokra, akik eltávoztak közü- mányát köszönhette meg. Mivel a temető lünk. az utolsó két évszázadban a helység széezek a napok a lelkek napja, a lére szorult, az alamizsnaosztás fokozatosan, egyre több helyen a temető kapujánál lelkek emlékezete. történik. A régiségben több idő jutott a bensőgöcsejben a család otthonában éjséges ünneplésekre. Talán, mert fontosabbnak tartották és ezért időt szántak rá. szakára terítettek az elhunyt hozzátartozóés mert időt szántak rá, hát ráértek ünne- nak. Az ételt azután a koldusoknak és a pelni, ráértek törődni, foglalkozni a lel- szegényeknek ajándékozták vagy maguk költötték el. kükkel, és halottjaik lelkével is. Szeged környékén mindenszentek Úgy hitték, hogy a test itt marad ugyan a földön, s elporlad, de a lélek to- estéjén egy vagy két óra hosszat szóltak a harangok. vább él. Tápén azt tartották, hogy ez idő alatt Ezért fontos gondolni rájuk, emlékezni az eltávozottakra. Így alakult ki a nem szenvednek a lelkek a tisztítótűzön. lelkek napja, a lelkek emlékezete. Pórszombaton a halottakért mindena Minden szentek napja, novem- ki maga harangozott annyi verset, ahány ber 1.-e katolikus ünnep. Ezen a napon az halottja volt. Más göcseji falvakban sütösszes üdvözültre, az összes szentre emlé- nek, főznek, éjfélig szól a muzsika, a régi engesztelő torok maradványaként. A vikezünk. dám hangulattal a hazajáró lelket akarják November 2.-a halottak napja. megtéveszteni. Mindenszentek. Halottak napja. Régen általános dologtiltó nap volt. Mosni, párolni nem szabad ezen a Ilyenkor tilos volt a földmunka, a ré- héten, mert a család halottja vízbe kerül. pa és a krumpli elvermelése, a varrás, a Pölöskefőn megterítenek: rétest teszmosás, a takarítás, a meszelés, a káposz- nek az asztalra és égő gyertyát a közepétának télire való eltevése - néhol az egész re, s csak azután mennek a halottak halottak hetében. A hívek halottak napján litániájára. alamizsnát osztottak: kenyér, kalács, bor, Fehér terítőre kenyeret, fokhagymát, zsír, szalonna, köles, bab volt a legáltalánosabb adomány. Az alamizsnát ilyenkor sót és kést tesznek Kéthelyen a halott réa templomban fölállított halottak napi ka- szére. tafalk, gyászkoporsó mellé rakták. A kolgalga mente néhány falvában is vit6

7 Mindenszentek. Halottak napja. tek ételt a sírkereszt tövéhez. Valamikor a halottak koporsójába is helyeztek ételt. Este a család halottjaiért az asztal előtt, a vízbe fulladtakért külön az asztal alatt gyújtottak gyertyát. Hercegszántó sokácai azt tartották, hogy a halottak a sírjukból fölkelnek és a templomba mennek, amikor is az üdvösségükért harangoznak. Simon András grafikusművész február 4-én születtem Buda- A göcseji Mikefán az ünnepen diófalevelet szednek és elteszik. A diófalevél csakúgy, mint a diófa koporsó, a halott lelkének oltalmazója; a dió a középkorban a Megváltó jelképe volt. pesten. Szüleim elmondása szerint már két és fél éves koromban is ellenállhatatlan vágyat éreztem arra, hogy nyomot hagyjak a világban. Ez abban nyilvánult meg, hogy bármilyen kezem közé kerülő tárggyal, amely képes volt vonalat húzni, absztrakt grafittiket helyeztem el a lakásunk falain. Szelíd szülői biztatásra aztán rászoktam a papírra és ezt a nemes matériát, azóta sem hagytam el. Az élő és a halott rokonság összejön a göcseji Vadamason: vacsora után az asztalt nem szedik le, tiszta tányérokat raknak a halottak részére; kinek-kinek kedvelt evőeszközét teszik a tányérok mellé. Simon András Molnár V. József nyomán Megtudhattuk tőle: Lelki és egzisztenciális értelemben is mély válságba kerültem. Úgy éreztem, rajtam valóban már csak az Isten segíthet. Egy mélységesen mélyen átélt imádságban leborultam hát elé és arra kértem, hogy könyörüljön rajtam és adjon nekem tehetséget az Ő végtelen gazdagságából. Olyan tehetséget, amely képessé tesz arra, hogy megtalálva egyéni és másokkal össze nem téveszthető stílusomat ki tudjam fejezni mindazt, amit rejtett kincsként a lelkemben hordozok. Hálám jeleként azt ajánlottam fel, hogy ha megajándékoz a kért talentummal, akkor azzal én nem a magam, hanem az Ő dicsőségét fogom szolgálni. Hiszem és úgy is tapasztalom, hogy Isten meghallgatta a kérésemet. Én TANUSÁGTEVŐK Beszélgetés olyan elkötelezett emberekkel, akik hitükkel, erkölcsi tartásukkal értek el kimagasló eredményt valamilyen téren. Olyanok, akiknek életútja példaértékű és hitet, tartást adhat. Beszélgetés munkáról, tehetségről, hitről, kegyelemről, elhivatottságról, kitartásról, saját gyengeségeink leküzdéséről Vendégünk volt november 15-én 7

8 TANUSÁGTEVŐK pedig gyönyörűségemet találom abban, hogy a rajzaimmal Őt szolgáljam, róla beszéljek és Őt dicsérjem. Beszélt nekünk alázatról, talentumról, szeretetről, hűségről. Grafikái közül egy ízelítőnek november 21-én a DUNA pasipos Kati néni lotában ennek a fotópályázatnak a díjátadó gálaestjén vehettünk részt. Az est védnöke Hoffmann Rózsa Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatátrikolor FOTÓPÁLYÁZAT sért felelős államtitkára volt, aki videó Hatodik alkalommal rendezték meg üzenetben köszöntötte a jelenlévőket és a trikolor fotópályázatot. Középiskolás különös szeretettel a pályázó diákokat. diák és felnőtt kategóriában osztottak ki A színvonalas díjkiosztón hallhattuk díjakat. Több mint 600 pályamű érkezett Eperjes Károly Jászai- és Kossuth-díjas be, amelyeket egy neves zsűri értékelt. színművészt, Pitti Katalint, a Magyar Olyan képeket vártak, amelyek magyarsá- Köztársaság Érdemes Művészét, valamint gunkat szimbolizálják, jelenítik meg. A a Kormorán együttest. zsűri elnöke Zsigmond Vilmos világhírű A jövő évi fotópályázaton, fotósnak kéoperatőr és rendező volt. szülő diákjaink is megmérethetik magua díjazott fotókból állították össze a kat es naptárat. megtartó erő 8

9 ADVENT ADVENT Bevezető Művészettörténeti sorozatot indí"advent, Krisztusvárás hónapja. Szenteste arra emlékezünk, hogy Földre született tunk. Minden számban ízelítőt adunk egy-egy művészettörténeti korszakról, a Megváltó. A Fényt, a Szeretetet hozó Isten-ember. stílusról. A napok egyre rövidebbek, az éjszakák egyre Elsőként az etruszk művészetet hosszabbak, miközben a sötétség egyre fokozómutatjuk be. dik. Mindannyian várjuk a Világosságot, a Világ Világosságát, a Teremtő Isten földre küldött Fiát. Ma, a magyar nemzet is sötétségben van. Nemzetünk reménykedik abban, hogy Magyarhonban is világosság támad. Készülődjünk! Imádkozzunk!" Az etruszk művészet A,,capitoliumi farkas (Kr. e. 500 körül), bronz, róma, Capitolino Múzeum: Romolus és Remus legendája szerint az ikrek mars isten és Rhea Silvia (Vestaszűz) fiai voltak. Egy kosárba helyezték, majd a Tiberis folyóra tették őket, megmentőjük pedig egy nőstényfarkas volt. Felnőttként Romulus megölte Remust. Romolus megalapította Rómát és ő lett a város első királya. (Kr. e. 753) (Prof. Dr. Papp Lajos) Ebben az évben advent első vasárnapja november 27-ére esik. Az etruszk temetkezési szokások: Az etruszk régészeti leletek a városok határában épített temetőkből származdecember 14-én Adventi est keretében vendégünk nak. Az etruszkok életmódjára és művélesz: szetére a sírok berendezéseiből és díszítéséből próbálunk következtetni. A sírkamrákban talált bútorok, használati tárgyak, fegyverek arra utalnak, hogy hittek a halál utáni életben és művészetükben is nagy szerepet kapott a halottkultusz. A sírokat sziklába vágták vagy kőtömbökből építették. A négyszög vagy kör alaprajzú sírokat álboltozattal fedték, majd a kúp alakú földhalommal borították be. A kedr. Papp Lajos szívsebész professzor rek alaprajzú sírok (tumulus) alsó szegélye, egy magas, peremes kőfal építésével Mindenkit szeretettel várunk! indult (pl.: cerveteri etruszk temető). A sísipos Kati n. rok a házakat jelképezték, a sírkamrák a 9

10 Az etruszk művészet lakóházak belsejét utánozták. A lakóházak központi átriumához hasonlóan Itt van az ősz,itt van újra a sírokban is volt egy pillérekkel alátámasztott központi tér, és ebből A tartós barnaság titka nyíltak a sírkamrák. (Tumulus sírdomb) A nap szemmel látható nyomot hagy Az etruszk szobrászok főleg agyagot maga után: mialatt azonban a barna színt és bronzot használtak. Az égetett agyag- lehetőleg minél tovább szeretnénk megból (terrakotta) készült ágy formájú szar- őrizni,addig a kiszáradás okozta ráncocskofág fedelére az elhunyt szobrát mintáz- kákat egyáltalán nem kedveljük. Speciális ták. Ismert a szarkofágoknak az a típusa ápolással a bőr újra szép sima lesz,és egyis, amikor a szobrász a lakomák jellegze- úttal megtartja napbarnított színét is. tes pózában, ágyon heverésző házaspároalig csökkent a nap hatása,máris kat ábrázol. Olyanok, mint az életben, mosolyognak, kedélyesek, humorosak. Az halványodik a nehezen megszerzett barelmúlás komor hangulata helyett a túlvi- naság.egyrészt,mert a bőr 28 naponta megújul,másrészt mert az UV-sugárzás lági életbe vetett bizalmat fejezik ki. kiszárít és gyorsabban hámlaszt.ha a bőaz etruszk festészet leghíresebb al- rünket nem ápoljuk tüstént megfelelően,a kotásait a cerveteri, a tarquiniai, a veii, az hiperkeratózis-(hiperkeratózisnak nevezorvietói, a chiusi és vulci sírok őrizték zük azt, amikor a szaruképzés vegyi fomeg. Az elbeszélő stílusban megörökített lyamata normális és csak a szarusejtek lemitológiai események és halotti szertartá- válási sebessége lassul le, ezért vastagszik sok mellett szerették az élet vidám olda- meg a szaruréteg. Kialakulását leginkább lát- lakomát, zenét, táncot, vadászatot, a külső tényezők okozzák, mint például a birkózást- is bemutatni. Az élénk színek- mechanikai hatások, az ibolyántúli sugakel festett képek meglepően jó állapotban rak, a nem megfelelő higiéniás körülmények és a különböző kozmetikumok helymaradtak meg. telen használata. A hiperkeratózis állandó A stílus jellegzetességei: a síkábrá- kísérője a seborrhoeás bőrtípusoknak. A zolásnak megfelelő árnyékolás nélküli szaruképzési rendellenességek közül csak színek, határozott kontúrokkal kiemelt a hiperkeratózist kezelheti kozmetikuprofilnézetű alakok, dinamikus mozdula- sunk.) tok, stilizálásra való törekvés. Nem töre-védő réteget képez a hatóanyagok és kedtek az anatómiailag pontos ábrázolásra, sőt az arányokat szinte karikatúrasze- termékek felvétele ellen.ennek következménye pedig a vastagabb,ernyedtebb rűen eltorzították. bőr,valamint a mély,illetve apró ráncok. Az A-vitamintól a cinkig A káros UV-fény miatt megviselt,száraz bőrnek szüksége van nedvességet 10

11 Itt van az ősz,itt van újra adó és nyugtató hatóanyagokra,mint például algák,allantoin, Aloe vera, kollagén, elasztin,gingko,méz hialuronsav,kamilla mályva, citromfű,urea vagy búzacsíra. lik. Nyirokmasszázs, illetve masszázs mézes masszázskrémekkel és ligetszépe olajjal, mézes maszk a szemkörnyékre és nyakra, valamint kollagén-ampullák. Ezenkívül elengedhetetlen számára Befejezésül: az arcra, a nyakra és a az A-,C- és E-vitamin,hogy megkösse a dekoltázsra, adott esetben önbarnító és szabadgyököket és csökkentese,illetve színezett nappali krém felvitele. A dekolhelyrehozza az oxidatív károsodásokat. tázsra alkalmazhatunk bronzosítót is. Otthonra ajánlott négyhetes ampullakúrát A mentol és a menta hűsíti,a szelén a méhpempős zselével. Ez a bőrt puhává és cink pedig védi a bőrt a szabadgyökök elrugalmassá varázsolja, emellett serkenti a len,mialatt az olivaolaj,a peptid,a phytovéráramlást és enyhíti a ráncokat. hormon és a tigrifűkivonat kifejti regeneráló hatását.ajánlatos ilyenkor egy keze Második időpont: méregtelenítés lés havi egy-két alkalommal(kezdetben Egy teljes test, illetve testrészgyakrabban). A méregtelenítéshez és a masszázs mézzel, amelynek során a bőrt napbarnított szín megtartására különösen enyhén hámlasztjuk és speciális hatékony lehet még egy mézkúra is,melymasszázsfogások segítségével serkentjük re érdemes egy hat alkalomból álló kezea méreganyagok kiválasztását. Ezután a léssel számolni. bőrt 24 órán keresztül sem lemosni, sem Ragadós, édes, tökéletes krémezni nem szabad, mert a méregtelenítés tovább folytatódik. A méz nemcsak nedvességet ad, hanem gyulladásgátló, csillapít és ápol. SeTipp: Azok a vendégek, akik nem gítségével emellett a bőr gyorsabban re- tudják ilyen sokáig pihentetni bőrüket, generálódik. A mézkúra ideális lehet heti péntek este keressék fel Önt, és az arcukat egy-két alkalommal néhány perces szolá- lehetőség szerint szombat délig ne érintriummal kombinálva. Ezáltal a bőr nem sék meg. szárad tovább, de napozás utáni termé Harmadik időpont: csakrák harmokekkel még tovább ápolhatjuk. Valamint nizálása, illetve reiki hetente egyszer a vendéggel egyeztetve ajánlatos egy teljes test-, illetve testkiegészíthetjük mindezt csakra-harrészkezelés önbarnítókkal. monizálással is, ugyanúgy, ahogy az első időpont alkalmával, mézes termékekkel Első időpont: hosszan tartó barnaápoljuk a bőrt: az arcra, a nyakra és a deság koltázsra, adott esetben önbarnítót, színetisztítás mézes termékekkel és test- zett nappali krémet és bronzosítót viheápolókkal, valamint vapozon (couperózis- tünk fel. nál: hideg gőzölés). Peeling és maszk Negyedik időpont: méregtelenítés anyag mikrorészecskékkel. A gyantázott testrészeket a második időpontban kezea hátakra 2-3 teáskanálnyi, enyhén 11

12 Itt van az ősz,itt van újra felmelegített, folyékony mézet vigyünk kekkel. fel és dolgozzunk be. Szükség esetén a Készítették a 212-es szoba szépségszakérprocedúrát ismételjük meg. Az arcra, a tői : Balázs Zsófia, nyakra és a dekoltázsra adott esetben ön- Botos Vivien, Fodor Henrietta, Lehoczki Enikő barnítót, színezett nappali krémet és bronzosítót is felvihetünk. Ötödik és hatodik időpont: tartós barnaság Enyhe bőrtisztítás mézes termékekkel, vapozon, peeling és maszk anyag mikrorészecskékkel, színesfény-terápia alkalmazása. Fiatal bőr esetén: A- és C- vitaminos kezelés, kollagén-gyapjú-maszk bevezetése. Érett bőrnél: kollagén és hialuronsav tartalmú, 37 Celsius fokos melegmaszk javasolt, percen keresztül. Az ötödik időpontba becsempészhetünk kéz- és felkarápolást is, a hatodikba pedig regeneráló pedikűrt. Otthon a vendégnek mindenekelőtt jó minőségű, hidratáló, illetve éjszakai krémeket kell használnia, valamint heti egy-két alkalommal hidratáló pakolást kell bevetnie. Ha a bőr eléggé hidratált és zsírral is jól ellátott, nem fog lehámlani olyan gyorsan, és hosszabban barna marad. A szem és a szem körüli terület gyakran túlságosan igénybe véve, ezért többnyire nagyon intenzív ápolásra szorul. Ebben az esetben speciális ampullák, pakolások és krémek segítenek. Azért, hogy a barnaságot olyan hosszan megőrizhessék, amennyire csak lehet, tanácsoljon vendégeinek a kezelési sorozat után heti egyszer néhány perc szoláriumozást, valamint bőrápolást napozás utáni termé12

13 Szakíts végleg a cigivel! Szakíts végleg a cigivel! Hiába tudunk ezeregy okot felsorolni, hogy miért lenne jó füstmentesen élni, mégis képtelenek sokan letenni a cigit. Van néhány jó módszer a leszokásra. Magyarországon a nők 23%-a, vagyis majdnem minden negyedik naponta dohányzik, míg a férfiak 38%-a gyújt rá rendszeresen: az európai átlaghoz képest ez az arány igen magas. 19 percenként egy, naponta 77, évente pedig haláleset hozható összefüggésbe a cigarettázással. Összeszedtem azokat a módszereket, melyekkel akár örökre elbúcsúzhatunk a cigarettától! Elektromos élvezet? Rendkívül hatásos módszer a leszokáshoz az elektromos cigi. Az elektromos cigaretta abban tér el a hagyományostól, hogy amikor szívod, tulajdonképpen nikotinnal kevert vízgőzt inhalálsz. A füst csupán látszólagos: nincs benne kátrány, szén-monoxid és még több mint 200 toxikus anyag. Sőt megkíméli a füsttől a nem dohányzókat is, tehát ott is használható, ahol amúgy tilos rágyújtani. Az e-cigaretta a dohányzással járó egészségi ártalmakat minimálisra csökkenti, miközben nem kell lemondanod a megszokott érzésről. A különböző nikotintartalmú (0 mg-tól 18 mg-ig) patronoknak köszönhetően a beszívott nikotinmennyiséget fokozatosan csökkentheted. Te szabályozod, mennyi idő alatt hagyod el teljesen a nikotint, aztán akár zéró nikotintartalmú patronnal folytathatod is a cigarettázást. Így elkerülheted az elvonási tüneteket idegességet, feszültséget is, de ne felejtsd el, hogy a nikotin okozza a függőséget! Éppen ezért az e-cigi elsősorban azoknak ajánlott, akik még nem határozták el magukat sziklaszilárdan, hogy leszoknak, de arra azért ügyelnek, hogy legalább ne mérgezzék magukat. Tű helyett lézer A lézerakupunktúra a több ezer éves kínai gyógymód, az akupunktúra modern változata, csupán nem tűkkel, hanem lézersugarakkal szurkálnak. Már egy alkalom hatásos lehet, de azért érdemes párszor megismételni, illetve a sikeres leszokás után egy-két hónappal újra elmenni a kezelésre. Amikor abbahagyod a dohányzást, szervezetedben hirtelen leesik az endorfin hormon szintje, ami elvonási tüneteket idegességet, lehangoltságot, feszültséget okoz. A lézer a különböző hormonok (endorfin, szerotonin, dopamin, norepinefrin) termelését stimulálja, s ezzel tompítja a kellemetlen következményeket. Az eredményt szinte azonnal megtapasztalhatod: az első 48 órában csúcsosodik, majd a következő 4-6 hét alatt fokozatosan elhalványul. Ezalatt a szervezet saját maga kezd el endorfint termelni, ahogyan dohányzás előtt tette. Ha mindez egyszerűen is hangzik, csak akkor hatásos, ha komoly elhatározás áll mögötte. 14

14 Szakíts végleg a cigivel! eljárás, amelynek hatékonysága azon múlik, rendszeresen iszol-e vizet, és megtartod-e a cigizés helyett más tevékenységgel eltöltendő kényeztető szüneteket. Azt azért nem olyan nehéz, ugye? Az e-cigaretta Az akupunktúra nagy lökést ad a leszokáshoz és csökkenti a cigaretta utáni vágyat, de csak akkor várhatsz sikert, ha száz százalékig eltökélt vagy, és lelkileg felkészültél arra, hogy tényleg leteszed a cigit. Így tartsd magad távol a cigitől: Ez aztán az energia! A biorezonanciás leszoktatás mindössze 32 percig tart, de az, hogy végleg felhagyj a dohányzással, nem kevés erőfeszítésbe kerül, és komoly felkészülést igényel. Éppen ezért ennek a módszernek az alapja egy beszélgetés, amely biztosítja, hogy ne érezd ijesztőnek a füstmentes életet. Ugyanis hirtelen visszakapsz körülbelül napi egy órát, és ezt az űrt pótolni kell valamivel, amibe ugyanilyen szenvedéllyel és örömmel vetheted bele magad. Fontos, hogy ez nem lehet házimunka, alvás vagy az eddigi napirended szokásos része, csakis valami új és más! A gépi kezelés egyszerű: rézlapokkal vagy -golyókkal a kezedben, pánttal a fejeden kapod a hullámokat, amelyek energetizáló, vitalizáló hatását 48 órán át érzed. Nem semmi: már másnap reggelre megszűnik vagy jelentősen csökken a dohányzás utáni vágyad. Ezután két héten keresztül óránként meg kell inni egy pohár vizet, amely méregteleníti a szervezetet. Közben újra felfedezed az illatokat, ízeket, és a bőröd is kitisztul, élettelivé válik. Az esetek százalékában sikeres az Jelöld ki a napot, amikor abbahagyod a dohányzást, és tartsd magad hozzá! Szabadulj meg az összes hamutáltól, amit otthon, az iskolában, a munkahelyeden, az autóban találsz! (A cigi rejtekhelyeket ürítsd ki!) Kérd meg a barátaidat, hogy ne bagózzanak nálad. Kerüld el azokat a helyzeteket, amelyektől kedved támad rágyújtani, és ebéd után inkább relaxálj vagy sétálj, csak ne cigivel foglald el magad. Amennyire tudod, kerüld a stresszes szituációkat, vegyél illatos fürdőt, mozogj, vagy olvass egy jó könyvet. Igyál sok vizet vagy gyümölcslevet, de ne alkoholt vagy kávét. 15 Barta Lili

15 A szépség csodái A szépség csodái gyógyulást, pigment folt halványító, frissítő, tonizáló. Nagyszerű az öregedő, vízhiáa vitaminok és az ásványi anyagok, nyos bőrre. Hiányában fáradékonyság, étamelyek a testben rendkívül kis mennyi- vágytalanság alakul ki. ségben vannak jelen, a szervezet számára rendkívül fontosak védelmező, antioxi- F-vitamin: dánsként és energiaforrásként betöltött Bársonyossá teszi a bőrt, gyulladáscsökszerepük miatt. kentő, az egészséges haj, bőr, köröm feltéhasználatuk a kozmetikai krémekben tele, pattanásos, zsírhiányos, gyulladásra már nagymértékben elterjedt, a kutatások hajlamos bőrre ajánlott. Hiányában a haj, pedig további ígéretes felfedezéseket tar- köröm töredezik, a bőr száraz lesz. togatnak. A legfontosabb elemek az A, E, C-vita- B-vitaminok: min, a nagyhatékonyságú antioxidánsok, Egészséges bőrt eredményez, csökkenti a amelyek a bőr öregedése és a ráncok ellen faggyútermelést, a mitesszer kialakulását, ezért pattanásos bőrre rendkívül jó hatással nyújtanak hatékony segítséget. van. A B- vitamin, a H és P-vitamin szintén nélkülözhetetlenek az egészséges bőrhöz. H-vitamin: A vitaminok csodálatos hatásai a bőrre: Csökkenti a faggyútermelést. A-vitamin: Gátolja a szaru felhalmozódást, a hám kiszáradását, így a bőr selymes, rugalmas és sima lesz. Gyorsítja a sebgyógyulást, gyulladáscsökkentő, hat a faggyúmirigyek működésére. E- vitaminnal együtt használva felerősítik egymás hatását. Hiányában a bőr kiszárad, megvastagszik, a köröm töredezik. Túlzásba ne vigyük a fogyasztását, mert karotinémiát okoz! E-vitamin: Segíti a kötőszövet fejlődését, fokozza az A-vitamin hatását. Anyagcsere fokozó, regeneráló, antioxidáns, gyökfogó, öregedés gátló, hidratáló. Háromszor erősebb antioxidáns, mint a C-vitamin. C-vitamin: Fontos szerepe van a sejtlégzésben, erősíti a hajszálereket, segíti a kollagén képződést, erősíti az E-vitamin hatását, méregtelenítő hatású, antioxidáns, elősegíti a seb- P-vitamin: Rugalmassá teszi a hajszálereket, gyulladás gátló. Előfordulás: A-vitamain: sárga, piros, zöld növényekben található meg. Sárgarépa, sütőtök, narancs, sárgabarack, tojássárgája, paraj. E-vitamin: Csíraolajak (kukorica, búza), tojássárgája, máj C-vitamin: kivi, narancs, petrezselyem, citrom, paprika F-vitamin: növényi olajok, búza-, kukoricacsíra-olaj B-vitaminok: élesztő, máj, tojás, tej, húsok H-vitamin: Élesztő, tej, máj, tojássárgája P-vitamin: narancs héjastól, áfonya 16 Lehockzi Enikő (212-es szoba)

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap Tisztelt Zagyvarékasi Polgárok! Tekintettel arra, hogy a Zagyvarékasi Hírmondó ebben az évben utolsó alaklommal jelenik meg, megragadom az alkalmat, hogy

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

2011. DECEMBER 12. ünneplünk! (FOLYTATÁS A 2. OLDALON)

2011. DECEMBER 12. ünneplünk! (FOLYTATÁS A 2. OLDALON) WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO MEGJELENIK KISKUNDOROZSMÁN KISKUNDOROZSMÁN ÉS KÜLTERÜLETEIN, 4000 PÉLDÁNYBAN ünnepe KÖZÉLETI LAP ALAPÍTVA 1990-BEN Kará csony 1 Karácsony. Decemberben erről az ünnepről

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Riport néhány leendő olvasónkkal

Riport néhány leendő olvasónkkal ágasegyháza NAPLÓ I. évfolyam 1. szám 2009. december Ára: 100 Ft Tisztelt Ágasegyháziak! Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy kezükben tartják NAPLÓ -nk első számát, mely megjelenésének célja az

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Tévében a 4.a osztály. Júliusi kezdés. körforgalom. XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

Tévében a 4.a osztály. Júliusi kezdés. körforgalom. XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 6. szám l 2014. június l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból tűzriadó az óvodában Az óvónők és dajkák gyorsan ki ürítették a csoportokat,

Részletesebben

A SCHOLA EUROPA AKADÉMIA IDŐSZAKI LAPJA. IX. évfolyam 1. szám 2011. október

A SCHOLA EUROPA AKADÉMIA IDŐSZAKI LAPJA. IX. évfolyam 1. szám 2011. október A SCHOLA EUROPA AKADÉMIA IDŐSZAKI LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2011. október 2 HÁZUNK TÁJA TARTALOMJEGYZÉK HÁZUNK TÁJA (b)első használatra MÚLT ÉS JELEN 56 izzó ősze volt Halloween Mindenszentek KÖZ-ÉLET

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

Õszi hónapok EVANGELIZÁCIÓ. Az egyházi esztendõ utolsó negyede DÁVID KIRÁLY ÉLETE ALAPJÁN AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA

Õszi hónapok EVANGELIZÁCIÓ. Az egyházi esztendõ utolsó negyede DÁVID KIRÁLY ÉLETE ALAPJÁN AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XI. évfolyam 4. szám 2004 õsze Õszi hónapok Az egyházi esztendõ utolsó negyede A z õsz nemcsak télközelítõ évszak, hanem érett gyümölcsökben

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD JÁNOSHALMI HARANGOK A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA IX. ÉVF. 3. SZÁM 2006. PÜNKÖSD...áraszd ránk hét ajándékodat! Bölcsesség Lelke! Gyújts bennünk világosságot, hogy az "egy szükségest" szemünk elõl

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Fergetes farsang a Táborhegyi Népházban március 5-én, 19 órától

Fergetes farsang a Táborhegyi Népházban március 5-én, 19 órától ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR Vasárnapi mozi a Táborhegyi Népházban. február 6-án, 17.00 órakor Jim Jarmus: Halott ember /1995/ február 20-án, 17.00 órakor

Részletesebben

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad

Részletesebben

Ujra eltelt egy küzdelmes esztendő,

Ujra eltelt egy küzdelmes esztendő, Wass Albert utolsó karácsonyi üzenete "# Ujra eltelt egy küzdelmes esztendő, s fel kell tennünk a kérdést: az idő múlásának árán étünk-e el e legendő eredményt a magyarság- mentés néma frontján ahhoz,

Részletesebben

Halász Judit: Önmagunkban is hinni kell!

Halász Judit: Önmagunkban is hinni kell! XII. évfolyam 11. szám Ára: 240 Ft Halász Judit: Önmagunkban is hinni kell! Egészségünkre! Vitaminpótlás NYOSZ-hírek Elnökségi ülés Életmese Ismeretlen ismerős 8. oldal 12. oldal 25. oldal Együttműködő

Részletesebben