Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:"

Átírás

1 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: /2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Babicz Béla-díj átadása Kollár Istvánné kitüntetett részére Napirendek: 1/a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1/b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről 2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítására 3./ Beszámoló Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogprobléma visszaszorítása érdekében évben tett stratégiai lépéseiről 4./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 5/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011.(IV.28.) számú határozatának visszavonására, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartásával és működtetésével összefüggő vagyonkezelési és ellátási szerződés megkötésére irányuló pályázat elbírálására, az intézmény megszüntető okiratának elfogadására 5/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011.(IV.28.) számú határozatának visszavonására, a 117/2011.(VI.30.) számú határozatának módosítására, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ szervezeti keretében lévő étkeztetés feladatai ellátási szerződésének megkötésére, az intézmény alapító okiratának módosítására

2 / Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának stabilitása, valamint likviditásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekre 7./ Előterjesztés az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények közötti munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás jóváhagyására 8/a. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megvalósítás alatt álló pályázatairól 8/b. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott és elbírálás alatt lévő pályázatairól 9./ Előterjesztés a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati sajáterő biztosítására 10./ Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (Nyíregyháza Megyei Jogú Város- Alkony utca-hajnal utca-0667/3 hrsz-ú út /40 hrsz-ú csatorna által határolt területet, és a Nyíregyháza 02282/243 hrsz-ú ingatlant érintően) 11./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítására 12/a. Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására 12/b. Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterének helyettesítésére 13./ Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Középiskola és Kollégium, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola vezetőinek megbízására pályázat kiírására

3 / Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kialakításáról szóló 86/2011.(V.31.) számú határozat módosítására 15/a. Előterjesztés a Huszár tér 5. szám alatti 8089 hrsz-ú ingatlan egyes részeinek a Hajdúdorogi Egyházmegye részére történő átadására 15/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Human-Net Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány között megkötött ellátási szerződés módosítására 16./ Előterjesztés a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására 17./ Előterjesztés a kulturális, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosítására 18./ Előterjesztés a nyíregyházi távhőszolgáltatási díjak hatósági ármegállapításával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 21/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására 20./a Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek, továbbá alapítványok által történő használatának szabályozásáról szóló 12/2007.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására és az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötendő haszonkölcsön szerződésre 20/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete között kötött ellátási szerződés módosítására 21./ Előterjesztés a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítására 22/a. Előterjesztés a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás módosítására 22./b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 117/2011.(VI.30.) számú határozatának módosítására, a Gyermekjóléti Központ és a Mentálhigiénés Központ alapító okiratának módosítására, és egységes szerkezetben történő elfogadására

4 / Előterjesztés Human-Net Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány által A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című TÁMOP B 11/2 kódjelű pályázat benyújtásának támogatására és együttműködési szándéknyilatkozat aláírására 24./ Előterjesztés az Oltalom Szeretetszolgálat részére a TIOP /1. önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására 25./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város, valamint a Szabolcs Volán Zrt. között a helyi menetrend szerinti személyszállítás évi eredmény elszámolásának lezárására irányuló egyeztetésről 26./ Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság nem képviselő tagja lemondásának tudomásul vételére Nyíregyháza, augusztus 25. Dr. Kovács Ferenc polgármester

5 1741 JEGYZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 25-én tartott nyílt üléséről Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Kósa Tímea alpolgármesterek, Dr. Adorján Gusztáv, Fesztóry Sándor, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin, Jászai Menyhért, Jeszenszki András, Kósa János, Lengyel Gábor, Lipták Lajos, Magera Tibor, Mikó Dániel, Mussó László, Dr. Moskovits Károly, Nagy László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Szilvási István, Tormássi Géza, Dr. Tirpák György, Vass Zoltán Géza képviselők. Hiányozott: Dr. Szilassy Géza (távolmaradását bejelentette) Meghívottként részt vettek: Dr. Gál György aljegyző, Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője, Gaszperné Román Margit Humán Főosztály vezetője, Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője, Dr. Krizsai Anita, Kőhegyi Edit, Dr. Polgári András, Virágh Zoltán, Patóné Nagy Magdolna, Lengyelné Petris Erika osztályvezetők, Dr. Kovács Orsolya jogász, Parillák Gabriella sajtószóvivő, Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezető, Nagy Erika pályázati ügyintéző, Ujhelyi Rita, Tóth Attila projekt menedzserek, Pató István városfejlesztési referens, Metzner Zsolt humán referens, Béda Zsuzsa kulturális referens, Veres István városi főépítész, Dr. Kvancz József könyvvizsgáló, Ignácz László Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatója, Balogh Zoltán Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht. igazgatója, Szilvásiné Bojda Márta Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, Sipos Kund Kötöny Nyíregyházi Város Református Egyházközség esperese, Dr. Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd, Kollár Istvánné kitüntetett, Dr. Béres József Attiláné, jegyzőkönyvvezető, Tirpák Dóra, Tomasovszki Edit, Dobos Adrienn joghallgatók, Saliga Péter, Bednárik Mónika, Polgáriné Szilágyi Edit újságírók. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm a Közgyűlés ülésén megjelent képviselőket, szakmai előadókat, szakembereket és mindenkit, aki a médián keresztül kíséri figyelemmel munkánkat. A Közgyűlésünk megkezdése előtt egy ünnepélyes díjátadásra kerül sor. Mégpedig a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Babicz Béla-díj kitüntetést adományozta a Közgyűlés korábban, s kérem Kollár Istvánné védőnőt, a díjazottat, hogy fáradjon ki ide. Rövidem röviden ismertetném az indokolást. Kollár Istvánné 1971-ben érettségizett Tiszalökön ban Szegeden kitűnővel végezte a védőnőképző iskolát, s 1976-ban diplomát szerzett az Egészségügyi Főiskolán. Pályafutását 1976-ban kezdte Öcsödön és Szentesen től Nyíregyházán, illetve

6 1742 különböző körzetekben gyermekorvosok mellett védőnőként dolgozik. Elméletben és gyakorlatban megszerzett tapasztalataira minden általa látogatott család számíthat. Számára mindig a gyermek egészsége és ellátása a legfontosabb. Munkáját nagy odaadással, elhivatottsággal, kiemelkedő szakmai tudással végzi. Mindezek alapján a Közgyűlés ez évben a Babicz Béla-díj -at számára juttatta. Gratulálunk. Tisztelt Közgyűlés, a mai ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek alapján teszek javaslatot két módosítással. Az egyik a 11.-dik pont, b. pontként javaslok előterjesztést a NYITÖT-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterének helyettesítéséhez, ugye ez a napirend foglalkozik a NYITÖT-tel, tehát a 11. napirendi pont nem is b., hanem c. pont, illetve b. pontként egészülne ki. Valamint javaslom, hogy a 2. napirendi pontunk után a 6. napirendi pontot tárgyaljuk, tehát hozzuk előre. Ez a napirend a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum beszámolója. S azzal indokolom, hogy Szilvásiné Bojda Márta, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke itt van, és ne várakoztassuk. Megkérdezem, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek egyéb javaslata? Ha nincs, akkor kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk a napirendnek az általam elmondott módosítással történő elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 20 képviselő. A Közgyűlés 20 szavazattal elfogadta a napirendet. 1/a. napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1/b. napirend: Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ez a polgármesteri szokásos szóbeli tájékoztató. Javaslom, hogy együttesen tárgyaljuk, hiszen összefüggenek ezek a napirendi pontok. Az 1/a. ponthoz szóbeli kiegészítésem nincs. A 1/b. pontra pedig az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést. Ugye június 30-án volt a nyári szabadságok előtti utolsó közgyűlésünk. Ezt követően július 1. napjával a Városkép Kft. ügyvezetőjévé Kósa Árpád urat neveztem ki, Rendes Sándor lemondott és közös megegyezéssel más munkakörbe végzi munkáját. Július 6-án újabb lakossági fórumot tartottunk, az IVS program keretében. Ennek témája a Szent István út tervezet szakaszának átépítése, Kiskörút, Bocskai út, Szent István út közötti új, kétszer-kétsávos út kiépítése és a hozzátartozó közmunkák voltak. 7- én szintén az IVS programunk keretében újabb lakossági fórimra került sor. Nyíregyháza Város archív fotó-repró képének elhelyezése a Zrínyi Ilona utca rekonstrukciója keretében, ez volt a tárgya a lakossági fórumnak. Július 8-án italos karton akció volt az Állatparkban, sajtótájékoztatóval és mondhatom, hogy igen sikeres volt ez az akció. Július 8-án a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás ülésén vettünk részt, ahol a Társulási Tanács döntést hozott, melyet szeptemberben kell kidolgozni annak érdekében, hogy ez évben befejeződik a szilárdhulladék beruházási program és az üzemeltetésről beszéltünk. Július 21-én Tiszadob Önkormányzatával való együttműködés eredményeként négyezer tő

7 1743 virágot kaptunk ajándékba Tiszadobtól, s ezt a Pazonyi térre ültettük ki. Július 21- én összefogás a sportban is címszóval az új sporttámogatási törvény kapcsán tartottunk egyeztető fórumot városi és megyei cégek vezetőinek részvételével. Július 21-én került sort a szennyvíztisztító telepen az alapkőletételre, ugye ez a beruházás már korábban folyik. Július 21-én a Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-bővítése volt a program. Augusztus 9-én Városüzemeltetési Kft-énk új vezetése még most is folyamatban lévő átvilágítás eredményeként büntető feljelentést tett falopás miatt. Ezek a vizsgálatok tovább folynak, erről majd egy külön napirendi pontként szeretném tájékoztatni a Közgyűlést, vagy a szeptemberi, vagy az októberi közgyűlésünkön, attól függően, hogy mikorra ér oda ez a folyamat, hogy tájékoztatni tudjuk korrekten a Közgyűlést. Augusztus 13-án megjelent a szennyvíz kivitelezésre vonatkozó ajánlati felhívás. Ez egy régi, régóta húzódó dolog, és reméljük, hogy most már ez célegyenesbe érkezik. Augusztus 15-én, folyamatosan folynak az állampolgársági eskütételek, a honosítási eljárás keretében. Ezen a napon szentmisével összekötött Nagyboldogasszony eskütétel volt a Római Katolikus templomban, Szatmárnémeti testvérvárosunkból érkezett 60 fős közösség, akik együtt tették le az esküt. Augusztus 16-án Hámoriné Rudolf Irént felmentettem a munkavégzés alól, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjeként. Ezt követően módosítottam az alapító okiratot, hiszen a kettős ügyvezetés gyakorlatilag ezzel megszűnt, Hámoriné nyugdíjba kíván menni, és Bocskai Péter az ügyvezető. Augusztus 17- én Halkóné dr. Rudolf Éva alpolgármester asszony családi okok miatt bejelentette lemondási szándékát, mely augusztus 31. napjával realizálódik. Augusztus 20-án nem tartottunk tűzijátékot, a takarékoskodás jegyében, de azt gondolom, hogy színvonalas műsorral ünnepeltünk. A Sétálóutca rekonstrukciója befejeződött, határidőre elkészült. Nagyon megfeszített, este 10 fél 11-ig tartó munka folyt. Az átadásra még nem került sor, de itt a határidő nagyon fontos volt a Vidor fesztivál miatt. Gondolom mindenki látta már. Igazából a műszaki átadását, bejárás, az holnap lesz. Kisebb pótlandó hibáktól eltekintve én azt gondolom, hogy megszépült a Sétálóutca. Tegnap harmadfokú hőségriadó elrendelésére került sor, ezért a mai napon a Kossuth utca Rákóczi utca kereszteződésében 1500 palack víz kiosztását rendeltem el a polgármesteri keretből. Tisztelt Közgyűlés, röviden így tájékoztatom a Közgyűlést az elmúlt ülésünk óta történt fontosabb eseményekről. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakhoz? Vass Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót. Vass Zoltán Géza:(képviselő) Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nem kérdésem lenne, hanem egy eseménnyel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot mondani, ami a héten történt, a hét elején. A Semmelweis utcáról lenne szó, lehet, hogy már többen tudnak róla. Itt a Human-Net Alapítvány építene egy úgynevezett közösségi házat, így szerepelt ez az áprilisi előterjesztésben. Ez az előterjesztés arról szólt, hogy a Human-Net Alapítvány részére a város haszonkölcsönbe adja a területet, ez a Semmelweis utcán található, s ők építenek oda egy építményt. Na most az derült ki, hogy lakosok kerestek meg minket, hogy nem tudnak erről az ügyről semmit, tehát a lakosság nem lett tájékoztatva arról, véleményük szerint, hogy itt mi fog épülni, és milyen feladatokat fog ez az épület ellátni. Ehhez kapcsolódóan hétfői napon volt egy demonstráció is, ahol körülbelül 40 ember vett részt, és a problémája az a lakosoknak, hogy a Human-Net Alapítvány építi ezt az épületet és ebben az épületben helyet fog kapni a Szocio-

8 1744 East Egyesület és a Periféria Egyesület is. S a lakók azért aggódnak, mert tudjuk, hogy ezekkel az egyesületekkel rossz helyzetben lévő polgártársaink kerülnek kapcsolatba és attól tartanak, hogy ez rontani fogja az ingatlanjaik értékét, a társadalmi ranglétra alján lévő emberek, csoportok fognak ott nagy számban megjelenni és ez zavarni fogja a lakókat, tehát ezt mondták el, gyermekeiket is féltik ezzel kapcsolatban. Most itt nekem ezzel kapcsolatban két kérésem lenne, illetve egy kérdésem. Az egyik kérésem az lenne, hogy ha a továbbiakban a lakók keresnék ez ügyben a városvezetést, akkor jó lenne, ha tudnák őket fogadni és megnyugtatni azzal kapcsolatban, hogy milyen épület és milyen céllal fog itt épülni valójában. A másik kérésem az lenne, hogy elmondásuk szerint nem volt semmilyen lakossági tájékoztatás, lakossági fórum ebben a témában, a továbbiakban erre sokkal jobban oda kellene figyelni. Tehát én úgy gondolom, hogy nem elég az, hogy ha Nyíregyházi Naplóban vagy a Kelet-Magyarországban megjelenik egy felhívás lakossági fórumra, hanem itt társasházak vannak. Elég lett volna annyit tenni, hogy egy-két A/4-es méretű plakátot kiragasztani a lépcsőházak ajtajaira. Hozzá kell tenni egyébként, hogy ezt az előterjesztést mi magunk is megszavaztuk, mert álmunkban se gondoltuk volna, hogy a lakosság nem lett tájékoztatva erről az építkezésről. A kérdésem pedig az lenne, hogy ha tényleg kibontakozna egy ilyen nagyobb fokú lakossági ellenállás ezzel az építkezéssel kapcsolatban, akkor jogilag mit tehetnénk? Tehát el lehetne állni ettől a szerződéstől? Tudunk-e más területet adni esetleg a Human-Net Alapítványnak, vagy miket lehetne tenni ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András képviselő úrnak adom meg a szót. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Ugye a feladatfinanszírozási rendszer, illetve az intézményi átszervezések kapcsán elindult a közalkalmazotti jogviszony megszüntetések folyamata Nyíregyházán és információim szerint a dolgozók olyan értesítést kapnak, amely szerint a megszüntető okirataikat a Városházán vehetik át. A kérdés arra vonatkozna, kérdéseim első része, hogy mivel nem a Polgármesteri Hivatal a munkáltatójuk, ezért ez a folyamat rendjén van-e így? Illetve a kérdés második része arra vonatkozna, hogy nehezen értelmezhető ez az értesítés, amit kapnak, hiszen az értesítés már gyakorlatilag önmagában felmentésnek tűnik, amit a dolgozók kapnak, és van-e szükség erre, hiszen ugye magát a felmentést egyébként is alá kell, hogy írják. Egyes dolgozók információja szerint a törvényben, a közalkalmazott törvényben előírt állásfelajánlásnak a lehetőségéről nem nyilatkoztatták meg őket. A kérdés arra vonatkozna, hogy ez valóban így történte? Valamint a kérdés arra vonatkozna még, hogy a Polgármesteri Hivatalban ezeknek az elbocsátásoknak a végrehajtásának ki a törvényes felelőse? Hiszen ha valóban nem kaptak tájékoztatást, akkor ez a folyamat nem annak megfelelően zajlik, mint ahogyan azt a közalkalmazotti törvény előírja. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Magera Tibor képviselő úrnak adom meg a szót.

9 1745 Magera Tibor:(képviselő) Köszönöm a szót polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Mint a Semmelweis utcai körzetnek, vagy az örökösföldi körzetnek az önkormányzati képviselője vagyok, ilyen minőségemben szeretnék hozzászólni jobbikos képviselőtársam által felvetett kérdésre. Igen, a hétfői nap folyamán volt egy lakossági fórum, amelyben az ott lakókat részben tájékoztattam a Semmelweis utcai építkezésnek a jelenlegi folyamatairól, s a pénteki nap folyamán 18 órától lesz egy újabb lakossági fórum, amelyen én úgy gondolom, hogy minden további vitás kérdést tudunk majd tisztázni. Erre, mint a terület önkormányzati képviselője önöket is várom szeretettel. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László frakcióvezetőnek adom meg a szót. Nagy László:(képviselő) Köszönöm szépen. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, egy pár kérdést szeretnék feltenni. Az egyik kérdésem az augusztusi 20-ai ünnepséghez kötődik. Polgármester úr is említette, hogy egy színvonalas műsort láthatott a érdeklődő városlakók közössége, akik a Kossuth téren megjelentek. Ehhez kötődően a kérdésem az, hogy amennyiben a Szabadtéri Színpadon megrendezett, néptánc együttesek által előadott műsor az augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódott, márpedig úgy érzékeltem, hogy igen, akkor miért kellett a városlakóktól pénzt kérni ennek a műsornak a megtekintéséhez? Miért nem gondolta úgy a városvezetés, hogy az augusztus 20-ai ünnepség színvonalát talán emelte volna az, hogy a Kossuth téren rendezték volna meg ezt az előadást, hiszen azért korábban így volt, ebben az évben is kellett volna, de nyilván anyagi okok miatt elmaradt, néptánc fesztiválok voltak itt a Kossuth téren kétévente, és akkor is alkalmas volt a Kossuth tér arra, hogy néptánc együttesek mutatkozzanak be a Kossuth téren. Különösen érdekessé teszi ez azt, még egyszer hangsúlyozom azt, hogy egy zárt térbe vitte be a városvezetés ezt a műsort és pénzt kért a városlakóktól, akik kíváncsiak voltak erre a műsorra, eddig erre nem volt példa, hogy állami ünnepségeken pénzért lehetett volna megtekinteni bármilyen műsort. A másik kérdésem az, hogy hány szóvivője van jelenleg a Városházának? Hiszen azt látjuk, azt is említette polgármester úr, hogy Rendes Sándor felmentésével más munkakörbe került. Úgy tudjuk, hogy ő a Városháza szóvivője, de azt is tudjuk, hogy Parillák Gabriella is valami hasonló feladatot lát el. Valóban, a takarékoskodás jegyében szükség van-e két szóvivőre is, vagy nem tudom, hogy hányra? Vagy milyen minőségben vannak jelen az említett személyek? A harmadik kérdésem az, hogy polgármester úr még valamikor a ciklus elején, az első hónapokban akkor, amikor felügyelő bizottsági helyekről tárgyalt a frakcióvezetőkkel, arra is ígéretet tett, hogy a Nyírségvíz Felügyelő Bizottságában is lesz valamilyen változás. Ez a mai napig nem történt meg. Fontosnak vagy szükségesnek tartja-e polgármester úr korábbi ígéretének megfelelően, hogy a Felügyelő Bizottságban az ellenzék is kapjon szerepet, annál is inkább, mert továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez a város egyik legnagyobb és legkomolyabb beruházása előtt áll és ebben az értelemben nem mindegy az, hogy a Felügyelő Bizottságnak a megoszlása milyen és hogy ebben az ellenzék valamilyen szerepet kap-e? És csak egy apró kiegészítést szeretnék tenni. Ínségesebb időben minden apró sikernek örülni kell, ez is a sporthoz kötődik, talán

10 1746 megért volna annyit az amerikai futball válogatott, tudom, hogy nem egy hagyományosan tömegsport jellegű sportágról van szó Magyarországon, de azért az mégis csak egy érték kell, hogy legyen Nyíregyházának is, hogy magyar bajnoki címet szerezett ez az amerikai futball válogatott. Akár így, a Képviselőtestület nevében is, hogyha ezzel egyetértenek a képviselőtársak, szeretnék nekik gratulálni. Éppen a mai újságban olvasható, hogy már elkezdték a felkészülést a következő bajnokságra, de miután ez a bajnoki döntő júliusban volt Dunaújvárosban, ezért azt gondolom, hogy a lehetőséget most tudtuk megteremteni arra, hogy ehhez a bajnoki címhez gratuláljunk. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Szeretnék én is reagálni az elhangzottakra. Vass Zoltán képviselő úr, Örökösföld, Semmelweis utca. Tehát itt egy közösségi ház építéséről van szó, amit ugye a Human-Net nyert és erre, ehhez biztosítja a város haszonkölcsön-szerződés keretében a telket. Tegnap érkezett be hozzám délután 4-5 óra között egy aláírási jegyzék, hogy nehezményezik az ottani lakosok és kérik az építkezés átgondolását. Igazából arra hivatkoznak, ami ugye a Törzs utcai közösségi házban folyt. Tehát, amit a képviselő úr is elmondott. Tehát itt hétfőn nem egy demonstráció volt, azt azért szögezzük le, hanem egy lakossági fórum. Pénteken lesz egy újabb lakossági fórum, én kértem a Polgármesteri Hivatal munkatársaitól tegnap egy feljegyzést, hogy mi történt, hogy állunk? És egy felkészülést arra, hogy pénteken mit tudunk mondani. Igazából ott a lakók egy része nehezményezi arra hivatkozással, ez szerepel a levükben is, hogy ők már a templomépítést is meghiúsították, és ők egyáltalán nem akarnak oda semmit építeni. Ugyanakkor óta építési terület, tehát arról tájékoztattak a munkatársaim, hogy itt minden szabályosan történt. Telekmegosztás, az építkezés előkészületei és ez 10 éves időszakra vezethető vissza. Ott korábban valóban egy templomépítésről volt szó, azt ellenezték amiatt, hogy a harang zavarná őket: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos foglalkoznunk ezzel az üggyel és komolyan foglalkozunk. Valószínűnek tartom, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást a lakosok, tehát ez derült ki a levélből, nem tudják, hogy mi lesz, vannak félelmeik. Igazából itt a Human-Net az, akinek tájékoztatni kellett volna korábban a lakosságot. Állítólag volt is tájékoztatás, de azt gondolom, hogy nem elégséges, úgyhogy remélem, hogy a pénteki lakossági fórumon mindenkit sikerül majd megnyugtatni, és az pedig, hogy lakossági ellenállás, itt két lakótömb lakosairól van szó. Itt ugye nekünk mérlegelni kell, ugyanakkor Örökösföldön én úgy tudom, hogy évek óta igény volt egy közösségi házra. Az viszont nagyon nem mindegy, hogy hogyan működik, és ami elhangzott, hogy a Szocio-East és a Perifériával kapcsolatban ott voltak intézkedések, és a jelenlegi állapotok már nem olyanok, mint amilyen volt egy évvel ezelőtt. Tehát, hogy is mondjam, nem teljesen alaptalan a félelem, de azt gondolom, hogy a pénteki lakossági fórum után sikerül majd mindenkit megnyugtatni. Jeszenszki András képviselő úr kérdése, felvetése, én azt gondolom azt célozza, hogy hogyan is történt az oktatás levezénylése. Én erre kérem Kőhegyi Edit osztályvezető asszonyt, hogy nagyon röviden adjon tájékoztatást, mert azokat, amiket nem tényként mondott a képviselő úr, de hozzá eljutott, azokra azt gondolom, hogy a legautentikusabb választ Kőhegyi Edit osztályvezető asszony tudja megtenni, aki az egész folyamatot végigvezényelte. Megadom a szót.

11 1747 Kőhegyi Edit:(Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője) Tisztelt Közgyűlés, tisztelt képviselő úr. Akkor egy rövid tájékoztatást, hogy hogyan történt ez az egész. Az egész nyár folyamán nagyon hosszú egyeztető tárgyalások történtek a dolgozókkal a közös megegyezés, nyugdíjazás tárgyában, és a felmentés tárgyában is. Ezt követően két nagy értekezlet volt az intézményvezetők részére, ahol folyamatosan a munkajogász segítségével jogszerűségről tájékoztattuk őket, hogy mit-hogyan kell a Kjt. törvényének megfelelően elvégezni. Ennek a legutolsó eseménye, most volt 10.-én egy nagy tárgyalás, egy nagy egyeztetés, amelyen megnéztük, hogy kik azok, akik nyugdíjazásra jogosultak, kik azok, akik felmentéses lehetséges tervezet listába kerülnek, illetve kik azok, akik az áthelyezést, kik azok, akikkel az áthelyezést meg tudjuk oldani. Na most első kézből a munkáltatónak van munkáltatói joga. Mi nem kívánjuk ezt gyakorolni, nem is tehetjük, mi koordináljuk, segítjük az ő munkájukat, hogy minden lépésük jogszerű legyen. Ők végzik el az értesítéseket, a Kjt. szerint a lehetséges felmentés időpontját megelőző 10 nappal. Az értesítés alkalmával megtörténik maga az álláshely megszűnésének az értesítése, illetve a felajánlható álláshelynek az értesítése, amit ott a dolgozó vagy személyesen aláírja és elfogadja ezt a felajánlható álláshelyet, vagy ha nem sikerül vele személyesen találkozni, akkor postán kiértesítik és 5 napon belül van lehetősége arra, hogy válaszoljon írásban. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy azt nem elfogadottnak tekintjük. Ezt a munkáltató elvégezte minden esetben, legfrissebb tudomásom szerint ezek megtörténtek. Az áthelyezések elfogadásáról nekünk egy másodpéldányt benyújtottak, erre szükségük van, mert ha valaki nem vállalja el, akkor egy másik, soron következő hasonló életkornak, egészségi állapotnak, munka alkalmasságának megfelelően szintén fel kell, hogy ajánljuk ezt az álláshelyet. Tehát ezek megtörténtek, de ezt mind a munkáltató végzi. Ezt követően miután megtörtént ez az értesítés történik a felmentésnek az okiratainak az előkészítése, illetve a kitöltése, magát a program, a kiírt program segítségével, meg a MÁK segítségével. Ezeket előkészítik a munkáltatók és mi biztonsági okokból kértük azt, hogy vizsgáljuk át újra munkajogász segítségével, nem mi töltjük ki, nem mi végezzük helyettük, hanem egyszerűen biztonsági okokból szeretnénk ezt megnézni. Azt kértük a munkáltatóktól és a dolgozóktól is, hogy miután a munkajogász ezt áttekintette, megvizsgálta, mielőttünk írják alá, ott lesz a munkáltató, ott lesznek a dolgozók, megnézzük pontosan, hogy minden rendben van-e, és csak annyit kértünk, hogy fizikálisan itt történjen a Polgármesteri Hivatalban, hogy lássuk és ne nekünk kelljen kimenni nagyon sok intézménybe, előre meghatározott, beütemezett terv szerint. Nem tudom, hogy elegendő volt-e, vagy még esetleg szükséges valamit mondani? Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Én elegendőnek tartom. Következő Nagy László frakcióvezető úr felszólalása, mire szeretnék reagálni. Az első az augusztus 20-ai program. Tehát a Szabadtéri Színpadon a néptáncegyüttesek produkciója az nem volt a hivatalos programnak a része, hivatalos program utáni program volt, lehet, hogy az megtévesztő volt, hogy a hivatalos programmal együtt volt erről is egy-egy tájékoztatás. Ami azt jelenti, hogy itt egy 990 Ft-os alacsonynak mondható jegyárak voltak, annak érdekében, hogy az előadással kapcsolatos költségeket tudjuk viselni, illetve tudják viselni a néptáncegyüttesek, hiszen nem várható el tőlük, nem is lett volna lehetőségük saját erőből. Én azt gondolom, hogy aki ott volt, az jól érezte magát és egy

12 1748 színvonalas műsort látott. Következő felvetése frakcióvezető úrnak, hány szóvivő van? Rendes Sándor a szóvivő, Parillák Gabika a sajtómunkatárs, és aki ismeri az ő munkájukat tudja, hogy mind a ketten a város ügyeinek rendezése érdekében dolgoznak. A Nyírségvíz Felügyelő Bizottsági elnöki kérdése, természetesen továbbra is áll. Én nem szeretnék szakítani azzal a kialakult gyakorlattal, hogy felügyelő bizottság elnökét az ellenzék jelöli, én ezt egy, ha jól emlékszem márciusi vagy április nem tudom már mikor volt frakcióvezetői egyeztetésen fel is vetettem ott, igazából én azt gondolom nem nálam van a labda. Tehát, ha hoznak az ellenzék részéről egy együttes javaslatot, én a következő közgyűlésen itt beterjesztem és ezt fogom képviselni a Nyírségvíz közgyűlésén is. Tehát igazából ennek érdemi akadálya nincs. Az amerikai futball válogatott nagyon szép eredmény, gratuláltunk neki, én személyesen nem tudtam találkozni velük, kabinetvezető úr igen, illetve úgy tudom, hogy a Tiszavasvári úti pályával kapcsolatban is történt egy felajánlás, hogy segítsük a munkájukat. Valóban, országos bajnok cím ez egy nagyon szép eredmény. Én ennyiben kívántam reagálni és Nagy László frakcióvezető úr jelentkezett. Nagy László:(képviselő) Köszönöm szépen polgármester úr, csak a pontosság kedvéért most én megnyitottam újra a meghívótót, hogy valóban rosszul emlékeztem-e, de úgy tűnik, hogy jól emlékeztem. Az Önkormányzat által kiadott hivatalos meghívóban szerepel a 20 órától megrendezésre kerülő Ó Szent István dicsértessél című műsor. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy helyesen feltételeztem azt, hogy az ünnepi műsornak hivatalos része. Ehhez képest most polgármester úr azt mondta, hogy nem volt az. Akkor viszont lehet, hogy a meghívóban valahogy másképp kellett volna feltüntetni és így itt is szerepel, hogy 990 Ft-os belépődíj ellenében lehet megtekinteni a műsort, amit még egyszer mondom furcsállunk, ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy egy augusztus 19-ei Kósa Tímea alpolgármester asszony által aláírt levélben még további támogatást is kértek ehhez a műsorhoz és információim szerint meg is kapták az együttesek Ft értékben. Azért furcsa ez, mert miközben a városlakóktól pénzt szedünk az ünnepi műsor egy részének a megtekintéséért, a város még külön támogatja, szóval egy kicsit faramucinak érzem a helyzetet. Én ezt csak azért mondom, hogy talán a következő évben, vagy még az év hátralévő állami ünnepségein el kellene kerülni azt a városvezetésének, hogy a város által hivatalos ünnepség program keretében városlakóktól pénzt szedjünk a műsorok megtekintéséért. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tehát, hogy pontosítsunk, valóban ez, mint ahogy mondtam, a hivatalos meghívóhoz egy ilyen tájékoztatás volt. El kell mondani azt is ugyanakkor, hogy a Közgyűlés tagjai tiszteletjegyet kaptak, tehát nem kellett fizetni ezért. Igazából összemosódott, tehát nem alaptalan ez a felvetés, de én azt gondolom, hogy ennyi szót nem érdemel már a Közgyűlésen. Halkóné dr. Rudolf Éva alpolgármester asszonynak adom meg a szót. Halkóné dr. Rudolf Éva:(alpolgármester) Köszönöm szépen polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Frakcióvezető úrhoz, ha már ugyan lezárta polgármester úr, mert mondta, hogy ennyi szót ugyan nem érdemel, de úgy gondolom, hogy az előzetes egyeztetések és az alpolgármester asszonytársam által aláírt levélhez

13 1749 muszáj vagyok hozzászólni, hiszen mi egyeztettünk mielőtt ő aláírta ezt a levelet. Frakcióvezető úr, valóban szokatlan, furcsa, de nem lehet idegen ez a fajta megoldás, hogy egy városi ünnepségsorozat részeként a tényleges, hivatalos ceremóniát követően egy ünnepi műsorral fémjelezve lezárjuk az egésznapi rendezvénysorozatot. Utánanéztünk számos más városban és nagyon sok helyen találtunk erre meghívókban is és sajtóközleményekben is példát, hogy egy beléptidíjas, nyomot áron felkínált belépti-díjas rendezvénnyel zárják le az egésznapi rendezvénysorozatot. Ez történt Nyíregyházán is. Hogy is került be az ünnepi műsorba? Ez a történet visszanyúlik egészen februárig, illetve kora tavaszig, amikor a Fesztivál Szervizzel megkötöttük azt a támogatási szerződést, ahol a program részeként külön kértük tőlük, hogy nyíregyházi együttesek zárják a programot augusztus 20-án és ezzel is támogassák a nyíregyházi együtteseket, mert mi nem tudunk olyan nagymértékű támogatást biztosítani, ahogy frakcióvezető úr is mondta, hogy például egy néptánc gálát meg tudjanak szervezni, ami egyébként szokásos volt vagy volt erre hagyomány Nyíregyházán. Így történt az, hogy beemelődött az ünnepi műsorba, a Fesztivál Szerviz fizetett az együtteseknek fellépti díjat, ez volt a tárgyalásunknak a fő célja, hogy így is támogassuk az együtteseinket. Időközben, amikor a műsor összeállt, akkor jelezték viszont számunkra, a városvezetés számára a három néptáncegyüttes képviseletében jelezte Demarcsek György úr, hogy a Szikes Együttes, tehát az az együttes, amelyik kísérni fogja ezt a műsort, egy meghatározott összegű fellépti díjért hajlandó csak eljönni. A Szikes Együttesnek a fellépti díját egyébként úgy tárgyaltuk le a Demarcsek úrral, hogy az ő, a Fesztivál Szerviz által kapott fellépti díjuknak a feléből finanszírozni kell, mert mi nem tudunk többet erre fordítani, és éppen ezért csak a felét tudtuk támogatásként az Oktatási Bizottság elé vinni, és kértük, hogy ezzel is támogassa ezt az ünnepi rendezvénysorozat az Oktatási Bizottság. Ehhez kapcsolódóan még egyetlen egy mondatot frakcióvezető úrnak, hogy olyan nagyon jól gazdálkodtunk a februári költségvetésben a kulturális céltartalék, tehát a kulturális feladatokra elkülönített pénzekkel, hogy még mindig jelentős tartalékunk van, és ezért próbáltuk ilyen nehéz körülmények között is a színvonal emelése érdekében és a néptáncegyüttesek érdekében kérni az Oktatási Bizottságtól, hogy ezt a plusztámogatást még tegyék meg annak ellenére, hogy valóban ilyen nehéz likviditási gondjaink vannak. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy sikerült kivesézni ezt a témát. Megkérdezem, hogy a polgármesteri szóbeli tájékoztatóhoz van-e még valakinek hozzászólási szándéka? Nem látok jelentkezőt, akkor lezárom a napirendi pontot, s kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy először az 1/a. napirendünk előterjesztéséről, azaz a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szavazzunk. Szavazáskor jelen volt 20 képviselő. A Közgyűlés 20 szavazattal elfogadta az előterjesztést. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Most pedig kérem a tisztelt Közgyűlést az 1/b. napirend, a két közgyűlés között történt eseményekről szóbeli tájékoztató tudomásul vételéről szavazzon. Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.

14 1750 A Közgyűlés 17 szavazattal, 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: határozatot: 140/2011.(VIII.25.) számú h a t á r o z a t a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről A Közgyűlés I. a polgármester által - a felelősök jelentései alapján - adott előterjesztés szerint: 1./ - a 152-2/2009.(VI.29.) számú határozat, - a 72/2011.(IV.28.) számú határozat, - a 101/2011.(V.31.) számú határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2./. - 77/2011.(IV.28.) számú határozat végrehajtási határidejét december 31-ig meghosszabbítja. II. a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm dr. Kvancz József könyvvizsgáló urat, aki jelen van a közgyűlésünkön. Kérdezem, hogy szóbeli kiegészítés nincs? Ezt az előterjesztést megtárgyalta és véleményezte a Pénzügyi Bizottság és a

15 1751 Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság. Kérem Nagy László urat, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját. Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen, Polgármester úr, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi nap során tárgyalta az előterjesztést és 7 igen és 2 nem szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Jászai Menyhért elnök urat kérem a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének ismertetésére. Jászai Menyhért:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a rendelet módosítást megtárgyalta, azzal egyetért és elfogadásra javasolja. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy kinek van kérdése az előterjesztéshez? Kósa Tímea alpolgármester asszonynak adom meg a szót. Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottságon, ha jól emlékszem egy módosítás volt, amelyet előterjesztőként befogadtam. Erről szerettem volna a tisztelt Közgyűlést tájékoztatni. Az előterjesztés 3. oldalán az Ér utcát tekintően Tormássi képviselő úr felvetését fogadta el az előterjesztő, nyilvánvalóan így a bizottság is, mely szerint az Ér utcára vonatkozó bekezdés 3. sorában javasoljuk a következő évekre halasztani helyett, javasoljuk a következő évre halasztani szerepel helyesen. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérdezem, hogy hozzászólásra jelentkezik e valaki ennél a napirendi pontnál? Jelentkezőt nem látok úgy, hogy lezárom a vitát. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az önkormányzati rendelet módosításáról. Szavazáskor jelen volt 20 képviselő. A Közgyűlés 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet: 27/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011 (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

16 1752 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011. (II.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1)A képviselő testület az önkormányzat évi a) költségvetési bevételeit eft-ban, b) finanszírozási bevételeit eft-ban, c) összes bevételét eft-ban, d) költségvetési kiadásait eft-ban, e) finanszírozási kiadásait eft-ban, f) összes kiadását eft-ban, g) a tárgyévi költségvetési hiány összegét eft-ban, h) a költségvetés összesített hiányát eft-ban állapítja meg. 2.. Az Ör. 7. melléklete Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek évi létszámadatai jelen rendelet 9. és 10. kimutatása szerint változik. Az Ör. 21. melléklete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi és kiadási címrendje jelen rendelet 8. kimutatása szerint változik a 4. kimutatásban szereplő összegekkel. Az Ör. 36. melléklete Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat hitelből megvalósítandó feladatai helyébe jelen rendelet 3. kimutatása lép. 3.. Jelen rendelet augusztus 26. napján 14 órakor lép hatályba, de az 1. mellékletet már június 30. napjától alkalmazni kell. E rendeletet augusztus hó 26. napján kihirdetem.

17 2011. évi tervmódosítás 1. melléklet 1. A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jutt. Munk.j. 2. Módosított előirányzat Polgármesteri hatáskörben 4. végrehajtott előirányzatmódosítás 5. 8/2011. (V. 24.) 6. Polgármesteri Hivatal 7. Sport célfeladatok Sporttartalék Férfi Kézilabda Módosított előirányzat Központosított előirányzatok: Könyvtári és közművelődési 14. érdekeltségnövelő támogatás Helyi közösségi közlekedés támog Központi támogatások vis maior támogatás évi bérkompenzáció Normatív, kötött felhaszn. támogatások: 20. Kiegészítő támogatás egyes szociális felad Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj Bérpótló támogatás Adósságkezelési támogatás Lakásfenntartási támogatás Átvett pénzeszköz: Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj Bérpótló támogatás Adósságkezelési támogatás Lakásfenntartási támogatás VOLÁN pénzeszköz átadás I. Hivatali költségvetés 37. Egyéb feladatok belvízvédelmi feladatok Céltartalék évi bérkompenzáció Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Ö S S Z E S E N I. féléves beszámoló módosított előirányzata

18 JAVÍTOTT! évi tervmódosítás 2. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) 1. Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jutt. Munk.j I. féléves beszámoló módosított 2. előirányzata Polgármesteri hatáskörben 4. végrehajtott előirányzatmód kimutatás szerint Módosított előirányzat /2011. (VI.30.) Önkorm. rendelet augusztus 01-től hatályos 2..-a Módosított előirányzat aug Átvett pénzeszközök felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15. (Városfejlesztési és Városüz.Osztály) kimutatás szerint Tanulói laptop programra átvett p.e mozgáskorlátozottak közlekedési támog Hitel felvétel beruházási hitel (támogatott) kimutatás szerint Működési bevétel Áfa bevétel, visszatérülés Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célú működési célú I. Hivatali költségvetés Tartalékok Felújítási tartalék 34. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) kimutatás szerint Sportcélú tartalék 38. (14/2011. (III.) OKSB határozat) Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft Nyíregyházi Spartacus FC. Kft Sporttartalék Céltartalék évi bérkompenzáció fedezete átszervezés fedezete áthúzódó kiadás Hivatal Polgármesteri keret 49. Dévai Szent Ferenc Alapítvány - átcsoport. 50. Nagyenyedi Templom felújításának támog Pénzeszköz átadás 53. Dévai Szent Ferenc Alapítvány 54. Nagyenyedi Templom felújításának támog polgármesteri keret terhére Egyéb feladatok Települési részönkormányzat kiadásai 59. Rozsrétszőlősi Részönkormányzat 60. Váci M. Kulturális és Gyermekcentrum 61. hátrányos heyzetű gyermekek nyári 62. táborának támogatására átcsoportosítás Igazgatási kiadások Áfa befizetés évi bérkompenzáció fedezete kimutatás szerint Városfejlesztési kiadások 70. (Városfejlesztési és Városüz.Osztály) kimutatás szerint Oktatási, Kulturális és Sportfeladatok Tanulói laptop program TIOP-1.1.1/ Egészségvédő Egyesület támogatása Szociális feladatok mozgáskorlátozottak közlekedési támog oldal

19 JAVÍTOTT! évi tervmódosítás 2. melléklet 1. A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jutt. Munk.j Vagyoni kiadások 81. (Ellátási Osztály levele alapján) Benczúr Gy. Általános Iskola 83. vagyonmegőrzésére örzés-védelem ktg NYÍRINFO Nonprofit Kft. 85. Ortofotó betöltésének költsége II. Intézményi költségvetés Intézm.költségvetési keretszámok kimutatás szerint évi bérkompenzáció fedezete 92. (intézményi szintű felmérés alapján) kimutatás szerint május-júniusi érettségi, 96. szakmai vizsgadíjak fedezete 97. (intézményi szintű felmérés alapján) kimutatás szerint Felújítás 101. (Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapján) kimutatás szerint Egyéb feladatok Móricz Zs. M. és V.Könyvtár gondnokság Váci M. Kulturális és Gyermekcentrum 107. hátrányos heyzetű gyermekek nyári 108. táborának támogatására átcsoportosítás III. Engedélyezett létszám 111. Westsik V. Élelm.Szakközép-és Szakiskola 112. egyéb létszám terhére 1 fő átcsoportosítás 113. engedélyezése a gazdasági létszámhoz Intézményi átszervezés miatt kimutatás szerint Létszámcsökkentés miatt kimutatás szerint Ö S S Z E S E N Módosított előirányzat oldal

20 K I M U T A T Á S a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról 1. kimutatás A B C K i a d á s (eft) Megnevezés 1. Növekedés Csökkenés /2011. (VII. 18.) 4. Polgármesteri Hivatal 5. Igazgatási kiadások Magyar Telekom által nyújtott BDSL szolgáltatás ig.vétele /2011. (VIII. 01) 8. Egészs., Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnokság 9. - Egészs., Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u.) 11. mosókonyha lefolyóvezeték cseréje Bóbita Bölcsőde (Tas u. ) 13. vízvezeték szerelési munka utáni kőműves munka elvégzése Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.) 16. vízóra aknában csőtörés megszüntetése, helyreállítása Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Bem József Általános Iskola (Epreskert u.) 19. eldugult csapadékvíz vezeték kimosatása 35 m szakaszon 20. hordalék elszállítása Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon 22. és Gyermekek Átmeneti Otthona gondnokság 23. Móra Ferenc Általános Iskola 24. balesetveszélyes fa nyílászárók javítása Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 26. Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság 27. Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola 28. iskola épület részleges nyílászáró csere Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság 30. Váci M. Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum 31. lépcsők felújítása, anyagköltség Felújítási tartalékkeret Átszervezés céltartalék Összesen:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 2351 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 204-220/2011. c./ rendeletei: 39-42/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról szóló 26/2010.(II.1.) számú határozat módosítására

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról szóló 26/2010.(II.1.) számú határozat módosítására 1970 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. szeptember 20-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 206-225/2010. c./ rendeletei: 22-24/2010. Napirend előtt: Ivancho

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 06-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-12/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben