2010. február 4., csütörtök 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. február 4., csütörtök 1"

Átírás

1 2010. február 4., csütörtök 1

2 Mindennapi gondjaink Városunk szebbé tételéhez időszerű lenne tettekkel is hozzájárulni. Akármerre fordul az ember, akárkivel beszélget, egyre gyakrabban szóba kerül városunk tisztasága, kinézete, s egyre gyakrabban bukkannak fel bírálatok. Miért van ez így vagy úgy, miért nem másképpen? A városvezetőség, a helyi közösség, a kommunális vállalat, a még működő magáncégek stb. miért nem viselnek gondot erről vagy arról, hangzik el legtöbbször. Ám az sohasem vetődik fel, hogy én, mi mindanynyian, a polgárok, mit is teszünk az ügy érdekében. Itt nem szeretném az összes tennivalót a lakosság nyakába varrni, hiszen azok két csoportra oszthatók, s az egyik feladatkör a hivatalos fórumok tevékenységi körébe tartozik, míg a másik a bírálókra, azaz mindannyiunkra. Talán könnyebb először azokkal kezdeni, akik ezért az igazán nélkülözhetetlen munkáért pénzt, fizetést kapnak. Az ő munkájuktól nagyban függ a város tisztasága, a zöld felületek karbantartása, a felszíni vizek lecsapolása, a közvilágítás, a polgárok éjjeli nyugalmának biztosítása, a közrend s nem utolsó sorban azon felszerelések védelme, amelyek nélkülözhetetlen tényezők a felsorolt feladatok teljesítéséhez. A Szerbiai Vöröskereszt adományokat gyűjt a haiti földrengés áldozatainak megsegítésére! A magánszemélyek, szervezetek és vállalatok a Szerbiai Vöröskereszt folyószámlájára fi zethetik be adományaikat Haiti megsegítésére megjelöléssel. címzett: Crveni krst Srbije megjelölés: Pomoć za Haiti folyószámla: Köztisztaságunk Hivatalos teendőim végzése során elég sokat utazom. Így van módom arra, hogy öszszehasonlítsam városunk általános tisztaságát (kinézetét) a környező községekével. Legtöbbször megnyugodva s büszkén megállapíthatom, hogy Magyarkanizsa sokkal tisztább, virágosabb, zöldebb a környező városokhoz viszonyítva. Sajnos ez a megállapítás csak a központunkra és a főutcánkra vonatkozik. Ha elhagyom a központot már nem lehetek annyira büszke. Elhanyagolt házelők, gazos járdaszélek, eldobott papírzacskók, talán csak a széllel sepertetett járdák. Télen pedig az el nem takarított, jéggé taposott, hófedte járdákkal találkozhatok, sőt a közös költségen kitisztított felszíni csapadékelvezető csatornák betömése s szeméttel való feltöltése fogad. Ezért a városképért már csakis mi, lakosok vagyunk a felelősek. Azért fizetem az adót, hogy takarítsák az utcámat, úgy mint ahogy közös pénzből takarítják a főutcai járdákat, takarítják el a havat, parkosítanak, ültetnek virágokat. Ezért az ott lakók külön fizetnek, kapom a kérdést. Ám az ilyen kérdezőnek nem jut eszébe, hogy lassan felszámoljuk a télen járhatatlan utcákat, de a mindenki előtti köztisztaság biztosítására ebből már nem futja. Ezért ezen a téren talán üdvös lenne egy kis helyzetfelmérés, józan belátás, egy kicsivel több mozgás, mert napi fél óra munkával szebb, egészségesebb környezetet biztosíthatnánk saját magunknak. Kedves olvasóim közül sokan feltehetik a kérdést, a véleményüket is kifejthetik, hogy könnyebb így sózni a polgárok agyát. A papír mindent kibír. Igazuk is van, de ehhez annyit fűznék csak, hogy az én házam előtt az arra járó mindig tiszta járdát, gondosan ápolt sövényt, s nyírt pázsitot láthat. Gondoltam hátha a jó példa követőkre talál. Talált is! Legalábbis a Gyógyfürdő utcája, a Ligetsor utcája szépen rendezett. Igazán nem rajtunk áll, hogy a futballpálya melletti bűzölgő kanálist immár harminc éve nem fedik le. Városunk kinézete Azt nem sikerült megtudnom, hogy a többi városban mi a divat, mi a szokás az utcai plakáthirdetések terén. Mi dicsérjük a jó s jó helyen kihelyezett öt hirdetőoszlopot, amelyekkel szerették volna felszámolni a várost ellepő falragaszokat. Rá lehet szokni, hogy a hirdetőoszlopokon a közügyeket szolgáló híreket megtalálhatjuk. Ezek lettek a mai világban a dobosok néma utódai. Ám ezen a téren van még mit tenni! Jönnek a választások, ahány párt annyiszor száz meg száz falakra ragasztott plakát. Ahányszor városunkba látogat egy cirkusz (kár jönniük, van itt néha elég nagy cirkusz, ingyen belépővel ) teleplakátolják a falainkat. Egy-két napig itt vannak, majd odébbállnak, de a plakátok tovább hirdetik érkezésüket, míg az idő el nem tűnteti őket. Tudom, az ilyen céllal idelátogatóknak engedélyt kell kiváltaniuk a terep használatáért, helypénzt kell fizetniük. Hát akkor legyen annyi az a helypénz, hogy beleférjen egy ember napszáma, hogy utána levakarja a falakról a plakátokat. Ezt látjuk a diszkók hirdetéseivel is. Jó ez nekünk? Jó lenne az ilyen módon terjesztett híreket teljesen megszűntetni és a kijelölt helyen végezni. Városunk éjjeli csendje Jómagam nem vagyok kocsmába (sajnos már diszkóba sem) járó ember, én csak a polgártársaimmal éjjelenként értesülök arról, mi is történik az éj leple alatt környékünkön. Először is duhajkodás, ordítozás veri fel az embert álmából. A hangtompító hiányában a motorropogás emelgeti a vérnyomásunkat, s kétkedünk abban, hogy ezt nem hallják a rend és csend őrei. Már csak azért is, mert az ő kötelességük lenne betiltani, büntetni mindazokat, akik bármivel is zavarják a város éjjeli nyugalmát. Talán nem is tudják, mi folyik a piaci pultokon szombatról vasárnapra virradóra, s hogy honnan is az a sok törött alkoholos üveg a nyugdíjas egyesület falánál Nem hajtja őket a szolgálati kíváncsiság? M. Cs. B. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg. FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Művelődési Ház, Kanizsa, Damjanich u. 2. Pf. 39. Folyószámla: Alapító főszerkesztő: dr. Papp György Felelős szerkesztő: Tóth Klára Munkatársak: Aranyos Á. Klára, Bata Attila (műszaki szerkesztés), Bánszki Anna, Bíró Renáta, Bognár Irma, Bödő Sándor, Csápek József (egyházi hírek), Farkas Tibor, Jánosi Károly, Koprivica Aranka, Losoncz Ernő (sport), Major Ibolya, Molnár Csikós Benedek, Novák Anikó, Orosz-Vass Márta, Teleki Mária (humanitárius tevékenységek) Fotók: Iván László, Puskás Károly Készült a tóthfalusi Logos-print d.o.o. nyomdában Felelős vezető: Deák Verona Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Egyes szám ára 35 dinár Előfizetés egy évre 1430 dinár, fél évre 720 dinár, negyedévre 390 dinár postaköltséggel LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2010.FEBRUÁR 11-ÉN JELENIK MEG. CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 659.3( ) Új kanizsai újság Független hetilap / Fő- és felelős szerkesztő Papp György. 1 évf., 1 sz. (1994) Tóthfalu : Logos-print, 1994, 30 cm. Dvonedeljno. ISSN COBISS,SR-ID február 4., csütörtök

3 Önkormányzati sajtótájékoztató Szociális és mezőgazdasági témák a terítéken Tavaly augusztusban a szabadkai egyházmegye Caritas szolgálatának jóvoltából Magyarkanizsán is beindult az a hathónapos program, amely az idős, rászoruló, főleg magányos személyek házi ápolását hivatott szolgálni. A négyszemélyes, két egészségügyi nővérből és két kisegítőből álló szolgálat munkája iránt a vártnál is nagyobb volt az érdeklődés. Sajnos a program kifutási ideje lejárt és félő volt, hogy kellő anyagi támogatás híján mivel az idevágó köztársasági pályázatok még nem jelentek meg a szolgálat működése leáll. A Községi Tanács ezért úgy határozott, hogy a szociális védelmi stratégiában kiemelt helyen szereplő tevékenységet négy hónapig költségvetési támogatásban részesíti, hogy a szolgálatot igénybe vevő idős polgárok ellátásában ne keletkezzen űr, ne legyen kiesés. Erről számolt be a sajtótájékoztató kezdetén Darabán Piroska, a Községi Tanács szociális védelemmel megbízott tagja. Beszámolójából kiderült, hogy a szolgálat munkájára 64-en tartottak igényt, de heten közben elhaláloztak, így most 57 ápoltról kell gondoskodni. Közülük Darabán Piroska 33-an magyarkanizsaiak, 24-en horgosiak, 45-en betöltötték a 70. életévüket, negyvenen nyugdíjjal rendelkeznek, 13 szociális eset, 4 személy pedig az egyéb kategóriába sorolható. Huszonnégy védenc mozgássérült, többen más fogyatékossággal küszködnek, de akadnak közöttük daganatos betegségben szenvedők is. A róluk való gondoskodás mivel sem családtagjuk, sem más hozzátartozójuk nincs kiemelt feladat. A község által finanszírozott négy hónap alatt vélhetően megjelenik a támogatásukra vonatkozó pályázat is, amelyre természetesen a község már elő is készítette a pályázati anyagot. Darabán Piroska arra kéri a polgárokat, hogy újabb rászorulók felfedezése esetén jelentsék azt a Vöröskereszt magyarkanizsai székházában vagy a horgosi illetve magyarkanizsai katolikus plébániákon. A sajtótájékoztató folytatásában Aleksandar Stojanović és Serfőző Jenő a Községi Agrárunió elnöke illetve egyik alapítója a társulás létrehozásáról számolt be. Noha az Unió már a múlt év szeptemberében legitim civil szervezetté lett, működését ez év januárjában kezdte. Tizenegy kisebb községi mezőgazdasági társulás hozta létre, elsősorban azoknak a programcéloknak a megvalósítása érdekében, amelyek a község mezőgazdaságának fejlesztését célozzák meg. Tizennyolc pontból álló programtervezetük minden olyan területet felölel, amelyek így összefogva, lendíthetnek valamit a mezőgazdaság még mindig mély kátyúban vergődő szekerén. A község termelői úgy látják, hogy összefogással hatékonyabbak, eredményesebbek tudnak lenni, úgy az érdekvédelem, mint a feldolgozókkal és a felvásárlókkal kialakított kapcsolatokban. Az Agrárunió nyitott társulás, várja a további érdekelteket is, nem csak a község területéről, hanem szélesebb régiónkból is, emellett nemzetközi kapcsolatokra is törekszik. A felszólalók figyelmeztettek: nem formai társulásról, pénzszerzésről van szó, hanem komoly munkáról, egy csata, egy küzdelem megvívásáról, ezért olyanokat várnak, akik hajlandóak vállalni és viselni is a terheket. Az Agrárunió a tervek szerin mintegy 1,5 millió dinárból gazdálkodik majd évente, aminek 60 %-át a falugazdász szolgálatra költi, a maradék negyven százalékot pedig a többi tevékenységre fordítja. Eszközeinek felét a községi költségvetésben előirányzott mezőgazdasági támogatásból fedezi. Ebben a hónapban az Agrárunió tájékoztatókat tart az új közlekedésbiztonsági törvényről, mivel annak alapintézkedési sok változást hoztak a mezőgazdasággal kapcsolatban is. A sajtótájékoztatón arra is felhívták a termelők figyelmét, hogy a napokban kikézbesített lecsapolási végzéseket fotózzák le és juttassák el a falugazdászokhoz. A befizetésekkel ne siessenek, mert az erre vonatkozó rendeleteket alkotmányellenesnek tartják, de nem tudni még, hogy lesz-e, s ha igen, mikor, erre vonatkozó alkotmánybírósági döntés. A továbbiakban Szalkai Nemes Valéria, a Községi Tanács mezőgazdasági megbízottja a községi mezőgazdaságfejlesztési lehetőségekről szólt. Az agrárbüdzsé eszközeire tavaly a mezőgazdasági és környezetvédelmi civil szervezetek együtt pályázhattak, az idén azonban csak mezőgazdasági szervezetek tarthatnak rá igényt. Az Agrárunió megalakulása lehetővé tette, hogy a falugazdász szolgálat továbbra is zavartalanul működjön, mivel idén megszűnt az Észak-vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének támogatása. A község egyik falugazdásza a jövőben az Agrárunió dolgait is intézi majd, gyakorlatilag az alkalmazottja lesz. A falugazdászokra nagyon nagy szükség lesz ebben az esztendőben is, mivel a mezőgazdasági miniszter ígéretei ellenére, a gazdaságok bejegyzése nem hogy egyszerűsödni nem fog, hanem még drágul is. A jövőben ugyanis kataszteri kivonattal kell bizonyítani a tulajdonjogot, aminek kiváltása mintegy 1200 dinárba kerül majd. Kataszteri községenként változhat a bejegyzéshez szükséges követelmény, mivel a dokumentumok beszerzésénél döntő szempont, hogy rendezett-e a kataszteri dokumentáció vagy sem és melyik évtől. Bonyolultnak tűnik, talán az is, de a február elsejétől újra a falvakat járó falugazdászok mindenről felvilágosítással szolgálnak. Kovács Andrea falugazdász beosztása a következő: hétfőn Kishomok, Sors Endre házában, 8-tól 14 óráig. Kedden Horgos, Termelők Klubja, 8-tól 14 óráig. Szerdán Kispiac, Helyi Közösség, 7-től 14 óráig, csütörtökön Martonos, Helyi Közösség, fél 8-tól 13 óráig és pénteken Magyarkanizsa, a Dózsa György 4. szám alatt, fél 8-tól délig. Milutinovics Izabella hétfőn Oromhegyesen fogad a Helyi Közösség épületében 7 és 13 óra között. Kedden Tóthfaluba látogat, ahol 7-től 13 óráig a Helyi Közösség épületében várja a termelőket. Szerdán és csütörtökön Magyarkanizsán lesz fél 8-tól délig, pénteken pedig, 7 és 13 óra között a Helyi Közösség épületében az adorjániakat fogadja. Velebitre szükség szerint látogat el. Oromra nem mennek a falugazdászok, mivel ott a Vajdasági Fejlesztési Háló irodája állandó jelleggel vállalta a falugazdász-feladatok végzését. A sajtótájékoztató végén Szarapka Ede, a Községi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatóbizottságának elnöke beszámolt az Alap tavalyi eredményeiről. Tájékoztatójából megtudhattuk, hogy a minisztériumi hozzájárulás elmaradása ellenére az Alap kiírta a pályázatot a mezőgazdasági termelők részére, mégpedig közép- és rövidlejáratú hitelek odaítélésére. Az első körben négy termelő jelentkezett, majd a második körben, amikor a pályázatot nem kötötték a nyugdíjalap fizetéséhez, további tíz termelő tartott igényt a támogatásra. Hatan középlejáratú, nyolcan rövidlejáratú hitelt igényeltek. A kölcsönökre sikerült minimális, mindössze 2 százalékos évi kamatot elérni, ami kedvezően befolyásolta az érdeklődést is. Az Alap ebben az évben is tervez hiteleket biztosítani a termelőknek, a tavalyi 4,5 millió dináros keret helyett azonban idén mindössze egymillió dinárnyi eszközzel rendelkezik majd, ami csak akkor növekedhet, ha a mezőgazdasági minisztérium hozzáadja a saját, ugyanolyan nagyságú támogatását, ahogyan azt már tavaly is ígérte. Hogy idén beváltja-e ígéretét, az a jövő zenéje. Bödő Sándor február 4., csütörtök 3

4 Szent Száva ünnepség a középiskolában Szerbia-szerte január 27-én ünnepelték Szent Száva (Rastko Nemanjić), az iskolák és az oktatásügy védőszentjének napját, aki a középkori szerb államalakulatokat egyesítő Stefan Nemanja nagyzsupán harmadik, legkisebb fia volt ben született, a keresztségben a Rastko nevet kapta és apjától megkapta Hum földjének (a mai Hercegovina jelentős részének) irányítását. Azonban őt nem érdekelte a cím, a rang és 1192-ben orosz szerzetesekkel a görögországi Athosz szent hegyére menekült, ahol belépett a szerzetesek közé és felvette a Száva nevet. Kedvenc olvasmányait az ószláv, cirill betűs könyvek képezték, így ismerte meg a szentéletű Száva életrajzát is. Nevéhez köthető az első eredeti szerb nyelven írott könyv, apja, Nemanja életrajza. Összeállította a Hilandari és Studenicai Tipikont (kolostori szabályzatot), vezető szerepet vállalt a szerbiai egyház életében ben a szerb ortodox egyház megkapta az önállóságát a pátriárkától, és Szent Száva lett az egyház első érseke. Nyolc püspökséget alapított, rendezte a kolostorok működését, iskolákat és kórházakat hozott létre. Ezért már 1823 óta az oktatás védőszentjeként tartják számon. Rá emlékezve került sor múlt szerdán egy alkalmi műsorra a Beszédes József MMIK szervezésében. Az ünnepség megnyitójaként a Szent Száva himnuszt Perkućin Nemanja (IV.9) énekelte el, majd a pravoszláv pópa, Mojsilović Jovica Mladen Stepančev templomi segéddel szertartás keretében megszentelte a slavki kolačot, a bort és a koljivót (mézes búzát). Az első műsorszám egy számítógépes bemutató volt, melyet az I.9 tanulója, Boris Stevanov, valamint az I.10 osztályból Mészáros Csongor készített. Szent Száva életrajzát Harmat Tímea ismertette magyar nyelven, Zakić Leposa pedig szerb nyelven olvasott fel néhány szép gondolatot a felvilágosodás eszméjének és hirdetőjének kiemelkedő szerb személyiségéről, és a szerb egyház legnagyobb szentjéről. Ezután két vers hangzott el Nemanja Perkučin és Szabó Szanella előadásában. Stojčić Marija saját versét olvasta fel. Ezt követően a III.1 osztály tanulói egy Szent Száva legenda alapján készített rövid jelenetet mutattak be. A műsor a szép hanggal megáldott Nemanja Perkučin énekével zárult.. Végezetül az igazgató, dr. Sarnyai Zoltán szólt az összegyűlt vendégekhez: Nevelőtestületünket képviselve szeretném minden résztvevőnek, versenyzőnek, tanárnak, diáknak, nézőnek, megköszönni, hogy eljött és hozzáadott valamit a mai ünnephez. Ez ami összeköt, összetart. Legyen még sok-sok ünnepünk. A diákokat idén is mézes búzával vendégelték meg. Megemlítendő a műsor szervezőinek neve: Szvircsák Sarolta, Kelemen Tamara és Madić Ana tanárnők, műsorvezetők: Sűrűs Noémi és Dejan Soklovački. Az ünnepség a tantestület és a meghívott vendégek számára egy borkóstolóval egybekötött ebéddel folytatódott a Tangazdaságban. A meghívott vendégek között volt dr. Katkics Zoltán a kkt elnöke, Varjú Potrebić Tatjana, az általános ügyosztály vezetője, Bíró Edit a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Nikičić Goran a horgosi és Vajda Attila az oromhegyesi általános iskola igazgatója. Kőrösi István mezőgazdasági mérnök beszámolt a január 16-án Temerinben megtartott XIII. Vince-napi nemzetközi borversenyről, amelyen Szerbia, Horvátország, Magyarország és Románia bortermelői vettek részt. 761 borminta volt összesen, mi két mintát vittünk, és az egyik borunk aranyérmes lett 91,6 ponttal, tehát a 330 fehérbor-minta közül a 6. helyen végzett. A másik bormintánk bronzérmet szerzett. A Tangazdaságnak jelenleg öt fajta bora van és ehhez viszonyítva ez nagyon jó eredmény! mondta Kőrösi tanár úr. Az arany- és bronzérmes diplomát mutatva az igazgató örömmel mesélte, hogy mire ő Temerinbe ért, a borukból már nem maradt egy csepp sem. Kell ennél jobb cégér? A jelenlevők a borok kóstolása után ugyanígy vélekedtek. A hangulatos és vidám borkóstoló után ízletese húsos káposztával kínálták a vendégeket. TM február 4., csütörtök CyanMagentaYellowBlack

5 Segítség a cégeknek A magyarkanizsai önkormányzat közleménye A magyarkanizsai önkormányzat tájékoztatja a község vállalatait, hogy a Községi Tanács január 27-én megtartott 53. ülésén, hatályon kívül helyezte a cégtábla, illetve cégnév üzlethelységre való kihelyezése után a és évre fizetendő helyi kommunális illeték megállapításáról, a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztálya részéről meghozott és nemrégiben kézbesített, áruforgalmi, személy- és áruszállító vállalatokra vonatkozó határozatait. Tekintettel a gazdasági válság következményeinek enyhítését célzó állami és PÁLYÁZATI FELHIVÁS A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság pályázatot írt ki a Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei számára, pénzbeli támogatás odaítélésére. A pályázatra azok a szervezetek és egyesületek jelentkezhetnek, melyeknek tevékenysége a nemzeti és kulturális identitás megőrzésén és ápolásán, vagy a nemzetek közötti tolerancia megőrzésén és előmozdításán alapul. Az etnikai közösségek szervezetei: - rendes tevékenységükre, - projektumok és rendezvények szervezésére, valamint - felszerelés beszerzésére pályázhatnak. A pályázat benyújtásának határideje: február 15. A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a magyarkanizsai Tisza Menti Információs Fejlesztési Központban - ICR (Dózsa György u. 4.) kapható, illetve a következő elérhetőségeken: Tel.: 024/ helyi szintű törekvésekre, az érintett jogi személyek esetében a tanács indokoltnak tartotta a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztálya által javasolt 65 százalékos csökkentést. A meghozott végzés értelmében az illetékfizetésre kötelezettek 2008-ra 5418,00 dinárt, míg 2009-re 5852,00 dinárt fizetnek, a kézbesített határozatokon szereplő ,00, illetve ,00 dinár helyett. A községi költségvetés számára a jóváhagyott csökkentés mintegy 4 millió dinár értékű bevételkiesést jelent. A magyarkanizsai község ily módon, mintegy 200 bejegyzett cég helyzetén segít. A Községi Tanács utasította az illetékes főosztályt, hogy a meghozott végzés értelmében készítse el a cégtábla és cégnév üzlethelységre való kihelyezése után 2008-ra és 2009-re fizetendő helyi kommunális illeték megállapításáról szóló új Magyarkanizsán a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes osztálya február elsejéig 6343 személy adatait tüntette fel a magyar választói névjegyzéken és ugyanennyi végzést hozott meg. A végzések kézbesítése folyamatosan történik. Varjú Potrebić Tatjana Ismét felvehető a H1N1 elleni védőoltás! A magyarkanizsai Egészségház információi szerit hétfőtől ismét felvehető a H1N1 elleni védőoltás községünkben. Az eddigiekhez hasonlóan az érdekeltek először jelentkezzenek kezelőorvosuknál. A védőoltás minden szerbiai állampolgárnak ingyenes! (t) határozati javaslatokat. Egyúttal azzal a feladattal is megbízta a főosztályt, hogy dolgozza ki a 2010-re szóló helyi kommunális illetékekre vonatkozó rendeletjavaslatot, illetve készítse el a 2008-ban és 2009-ben ugyancsak nem kivetett, más kommunális illetékekről szóló jelentést. Ez utóbbi tartalmazza majd például a közterület vagy üzlethelység előtti terület üzleti célú igénybevétele és az áru üzlethelységen kívül való kiállítására szolgáló vitrin kihelyezése, a játékeszközök üzemeltetése, valamint a vendéglátóhelyek zenegépeinek üzemeltetése és zenés műsor szolgáltatása utáni illeték nagyságát, akárcsak a közterület használatával (pl. épületanyag) kapcsolatos kötelezettséget, amelyet más községek, Magyarkanizsától eltérően, rendszeresen megfizettetnek. Magyarkanizsa község szóvivője: Röhrig Ottó MŰSORAJÁNLÓ február 4., csütörtök: 7, 8, 9, 10, 11 és 12 órától: Magyarkanizsai körkép (városi események magazinja) 17 órától: Jazz-1995: Mal Waldron & Steve Lacy duo február 5., péntek: 9 órától: 17 órától: A Zentai Magyar Kamaraszínház vendégszereplése: Székek + Magyarkanizsai körkép február 6., 7.: Szombaton és vasárnap egész napos reklámműsort sugárzunk február 8., hétfő: 12 és 17 órától: Szent Száva bál február 9., kedd: 9 órától: 17 órától: Kiállításmegnyitó: Torok Melinda és Torok Sándor kiállítása február 10., szerda: 9 órától: Hólyagcirkusz Társulat: Pinokkió 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 20 órától: Magyarkanizsai körkép városi események magazinja február 4., csütörtök 5

6 A VMÚE feltérképezi a vajdasági magyar tájékoztatás helyzetét Az Újságírók Magyarkanizsai Egyesülete január 28-án Tóth Líviát, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnökét látta vendégül. A helyi egyesület munkáját a házigazda, Röhrig Ottó, az ÚMKE elnöke vázolta, kiemelve, hogy a fő cél a tagság érdekképviselete, a fiatalok továbbképzése, a szakma népszerűsítése, a magyar nyelv ápolása, az objektív és közszolgálati tájékoztatás szabályainak ismertetése, a szerkesztés tudnivalóinak elsajátítása és nem utolsó Tóth Lívia sorban más civil szervezetekkel, újságíró egyesületekkel folytatott együttműködés. Emellett az egyesületi tagok időnként ellátogatnak egy-egy magyarországi médiumba, hogy tapasztalatokkal gazdagítsák tájékoztatással kapcsolatos ismereteiket. A taglétszám immár hat éve között alakul. Az egyesületnek nemcsak az újságírók lehetnek a tagjai, hanem írók, költők, rendezők, operatőrök és fotósok is, mindazok, akik médiumokban dolgoznak, attól függetlenül, hogy állandó munkaviszonyt létesítettek-e vagy tiszteletdíjasok. A tagsági díj az egyesület megalakulása óta változatlanul 480 dinár. Az ÚMKE hagyományosan megszervezi az Aranytollas diák elnevezésű, középiskolásoknak és egyetemistáknak szánt fogalmazási versenyt, amelynek eredményét, a magyar sajtó napja jegyében az egyesület márciusi évi közgyűlésén ismertetik. Ezen a Média-találkozón évről évre kihirdetik a korábbi esztendő legsikeresebb egyesületi tagjait. A szakmai, tematikus kerekasztal-beszélgetésekre Vajdaság kiemelkedő közéleti személyiségeit, elsősorban médiaképviselőit hívják meg. Az egyesület idei tervében az ÚMKE kapcsolatépítést irányozott elő a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével és az erdélyi MÚRE rokonszervezettel, emellett szakmai találkozókat, fotókiállítást, könyvbemutatót tart majd. Elhangzott továbbá, hogy a magyarkanizsai egyesület projektumaival az elmúlt hat évben sem a magyarországi, sem pedig a hazai pályázatokon nem nyert, a magyarkanizsai önkormányzat azonban felkarolta az egyesületet és szerény anyagi támogatást nyújt. Tóth Lívia, a VMÚE elnöke, egyébként a Hét Nap újságírója elmondta, hogy az egyesület már hat évvel ezelőtt megalakult, de működése nem indult be, az érdemi munka tavaly novemberben a 11 tagú elnökség megválasztásával vette kezdetét. Az elnökségben helyet kapott a Magyar Szó, az Újvidéki, a Pannon és a Mozaik Televízió, a Hét Nap és többek közt a Szabadkai Rádió képviselője is. Az újonnan megalakult egyesület legfontosabb célja a tagság érdekvédelme, a vajdasági magyar médiastratégia kidolgozásához való szakmai hozzájárulás, a vajdasági magyar újságírás helyzetének feltérképezése, ideértve a szórványt is. Emellett a munkaadó és munkavállaló kapcsolatának figyelemmel kísérése, az újságírók folyamatos képzése, a szerkesztőségekkel való hatékony együttműködés feltételeinek megteremtése, a magyar nyelvű tájékoztatás utánpótlásának megteremtése és képzése, nem utolsó sorban egy ifjúsági szakosztály beindítása, valamint más, elsősorban határon túli magyar újságíró egyesületekkel való együttműködés is fontos tennivaló. A tagsági díj 500 dinár. A tagok nemcsak újságírók lehetnek, hanem a médiumokban dolgozó újságírók mellett, operatőrök, fotósok, írók, költők egyaránt. Eddig ötvenen tagosodtak be az egyesületbe. Honlapot is működtetnek, a cím A tartalmas beszélgetés után abban állapodtak meg, hogy a továbbiakban együttműködnek, ugyanakkor a házigazdák meghívták Tóth Líviát az ÚMKE hagyományos, évi közgyűléssel egybekötött Média-találkozójára, amelyet márciusban szerveznek meg. Röhrig Ottó Rangos elismerés Dr. Csengeri Attila, vajdasági egészségügyi titkár egy nem mindennapi elismerésről számolt be, amelyet január 26-án az Európai Méhnyakrák Elleni Küzdelem Hetének keretében Brüsszelben megrendezett háromnapos szakmai találkozón vehetett át a vajdasági küldöttség az ő vezetésével. A vajdasági egészségügyi titkárságnak volt egy közös projektuma a Vajdasági Onkológiai Intézettel, amely a méhnyakrák vírusának kimutatására irányult kezdte beszámolóját a doktor úr Ebben a programban részt vettek a vajdasági kórházak, az egészségügyi intézmények, a nőgyógyászati gondozók és egyes kórházak patológiai osztályai (pl. a zentai Dr. Gerő István kórházé is). Ez egy egész Vajdaságot behálózó projektumként fogható fel. Ezt díjazta az Európai Méhnyakrák Szövetség (ECCA). A díjat a vajdasági küldöttség vette át 26-án este az Európai Parlament épületében. Első alkalommal vettünk részt ezen a pályázaton, amelyen számos ország képviseltette magát, és máris kiérdemeltük ezt a díjat, ezt a magas szintű elismerést, amely nagy öröm, megtiszteltetés és kitüntetés számunkra. Annál is inkább, mivel ezt a díjat idén második éve adják át az arra érdemeseknek. TM OKTATÁSI-NEVELÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK FIGYELMÉBE! (SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL PÁLYÁZAT) Értesítjük az érintett szülőket, egyetemi és főiskolai hallgatókat, hogy hétfőtől, azaz ától igényelhető az oktatásinevelési támogatás a 2009/10-es tanévre. A pályázati feltételek megegyeznek az előző években meghatározottakkal. Infó: vagy 024/ , 246-os mellék Az előző évekből visszamaradt űrlapok nem használhatók fel! Önkormányzatunk területén a pályázati űrlapok igényelhetők illetve a pályázatok átadhatók: Adorjánon a helyi hivatalban: kedd, szerda és péntek között Magyarkanizsán a városházán: munkanapokon között a 2-es irodában Horgoson a teleházban: szerdán és pénteken között Kispiacon az általános iskolában: február 26-án az általános iskolában Oromhegyesen a helyi hivatalban: hétfőn és pénteken között Tóthfaluban a helyi hivatalban: munkanapokon között Martonoson a helyi hivatalban: érdeklődni a helyszínen Oromon a helyi hivatalban: munkanapokon között Pályázati határidő: Csőke Rudolf pályázatlevezető CMH külmunkatárs február 4., csütörtök

7 A virágban benne van a tavaszi áradat, a mindenség, és a mindenségben az ember. Hagyományos virágkötészeti verseny a Beszédes József középiskolában A Szent Száva ünnepség kapcsán a Beszédes József MMIK Majoros Nyilas Erzsébet kertépítő mérnök vezetésével, valamint Sterbik Ildikó, Bővíz Szilárd előadók közreműködésével egy szemet-lelket gyönyörködtető virágkiállítással, virágkötészeti versennyel tette feledhetetlenné a január 27- ei iskolai ünnepséget. Már a folyosó elején szebbnél szebb, tobozból, rózsabogyóból, fenyőgallyból, szárított virágokból, természetes anyagokból készült fali és asztali díszek fogadták a belépőket, amelyeket a kertészeti tagozat ügyes kezű diákjai készítettek. A tornateremben, az ünnepség színhelyén állította ki az ötvenhét résztvevő a csodálatos remekműveket, amelyek mind-mind a jövendő kertészek rátermettségét, kreativitását, szárnyaló fantáziáját bizonyították. A látványos, változatos és bámulatosan szép virágtálak, kosarak, fatörzseken, fahajakon kialakított kompozíciók mind egyedi képzelőerőről tanúskodtak. Mindegyik önálló életet élt, és a választás (a magam részéről) szinte lehetetlennek tűnt. A zsűri Zsoldos Angéla (Magyarkanizsa), Radetić Szilvia (Horgos) és Kocsis Szilvia (Zenta), virágüzletek tulajdonosai, a szakma hozzáértői szorgalmasan végezték Majoros Nyilas Erzsébet tanácsokkal segít a diákoknak a feladatukat, és az ünnepség végére megszületett az eredmény, amelyet a főszervező Majoros Nyilas Erzsébet hirdetett ki. Előzetesen elmondta, hogy idén a középiskolából a kezdő (II.7, III.5, III.1) és a haladó (III. 7, IV.5) csoport versenyzett és téli, ünnepi asztali kompozíciókat kellett bemutatniuk. A bírálóbizottság nevében Zsoldos Angéla értékelt: Igen sok jó, kidolgozott és fantáziadús alkotást láthattunk, amelyekkel szebbé tettétek a Szent Száva ünnepséget. A formára, az összhatásra, a témára és a természetes anyagokra mégis több figyelmet kell fordítani. Mindent összevetve a kiállító versenyzők megérdemlik a dicséretet és a gratulációt. Ezután a főszervező kihirdette az eredményt és átadta a díjakat és okleveleket. Almádi Anita Valter Botond Berić Aleksandra Bata Szamanta Berkes Szabina Szögi Enikő A kezdők kategóriában: 1. hely: Almádi Anita 2. hely: Valter Botond 3. hely: Berić Aleksandra Különdíjat kapott Gulyás Orsolya, Bús Lolita, Rúzsa Árpád, Vajda Szilvia és Gordana Negomir. A haladók csoportjában: 1. hely: Bata Szamanta 2. hely: Berkes Szabina 3. hely: Szögi Enikő Különdíjasok: Botos Orsolya, Csesznek Hermina, Juhász Klaudia és Klonka Szandra. Az iskola a helyezetteknek könyvet, kertészollót és forrasztópisztolyt, a három kertészüzlet pedig cserepes virágot ajándékozott. Szívből gratulálunk mindannyiuknak! TM XXII. Gazdag Ág Oromhegyesen! Imhol szüret egy-két hónap... Az első Gazdag Ág hagyományörző és hagyományápoló szemlét 1987-ben tartottuk meg. Az idősebb korosztály szórakoztatására tervezte és találta ki Bajusz Terike nyugalmazott magyartanárnő, négy nyugdíjas csoport részvételével. A következő évben már Magyarkanizsa község minden művelődési egyesülete jelen volt és a nyugdíjas egyesület is. Az évek folyamán mind nagyobb sikere lett és kinőtte a község határát. Ma büszkén állíthatjuk, hogy vajdaság legismertebb rendezvényei közé tartozik. A XXII. Gazdag Ágat február 13-án, kor tartjuk az oromhegyesi Faluházban. Témája a Szőlő, bor, szüret. Az idei szemlénkre 11 csoportot hívtunk meg. Kilencet Magyarkanizsa községből: Horgos, Martonos, Kispiac, Magyarkanizsa, Adorján, Oromhegyes, Tóthfalu, Völgyes, Orom, valamint Hajdújárás és Tornyos művelődési egyesületei más községekből. A Gazdag Ág szokásos kísérő rendezvénye a kiállítás. A szőlészet és a borászat termékei, kellékei, a szőlő és a bor felhasználásával készült ételek és italok bemutatása. Rendezvényükre mindenkit szerettel várunk! február 4., csütörtök 7

2010. május 20., csütörtök 1

2010. május 20., csütörtök 1 2010. május 20., csütörtök 1 Május 22. a biodiverzitás világnapja Mit is rejt magában ez a szó, ez a fogalom? tehetik fel a kérdést tisztelt olvasóink. A biodiverzitás az élővilág sokfélesége. Egyaránt

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. HORGOŠ, ŽELEZNIČKA 22. tel.centr.: 024/792-050,792-409,dir.: 792-084, tel./fax: 792-348, 792-214, Kanjiža:

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Téli világ

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2014. FEBRUÁR 6-ÁN JELENIK MEG.

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2014. FEBRUÁR 6-ÁN JELENIK MEG. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja.

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

Itt a nyár? Fiatal labdarúgóink Csongrádra utaztak az Aranycsapat versenyre. Következő számunkból már kiderülhet, milyen eredménnyel térnek haza.

Itt a nyár? Fiatal labdarúgóink Csongrádra utaztak az Aranycsapat versenyre. Következő számunkból már kiderülhet, milyen eredménnyel térnek haza. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Korai didergés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

Korai didergés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 2. szám 2006. január 19. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni Alul is, fölül is ázik a Húszas Lassan két hónap telt

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Augusztus havában Mire e lapszám napvilágot

Augusztus havában Mire e lapszám napvilágot ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök.

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök. K ispiac Helyi Közösség tájékoztatója www.kispiac.rs, e-mail: mzmalepijace@gmail.com, hkkispiac@tiszanet.net Kispiac, 2010. december 2. évfolyam, 8. szám Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

XIX. évfolyam 4. (930.) szám Temerin, 2013. január 24. Ára 50 dinár

XIX. évfolyam 4. (930.) szám Temerin, 2013. január 24. Ára 50 dinár Helyi tájékoztató hetilap e-mail: TU1995@stcable.net www.temeriniujsag.info XIX. évfolyam 4. (930.) szám Temerin, 2013. január 24. Ára 50 dinár Felfüggesztett adófizetés A községi képviselő-testület üléséről

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROS PÁLYÁZAT Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ, Jázmin utcában található 4057 hrsz-ú, 654 m 2 alapterületû ingatlan ékesítésére. Az ingatlan lakóövezetben

Részletesebben