2010. február 4., csütörtök 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. február 4., csütörtök 1"

Átírás

1 2010. február 4., csütörtök 1

2 Mindennapi gondjaink Városunk szebbé tételéhez időszerű lenne tettekkel is hozzájárulni. Akármerre fordul az ember, akárkivel beszélget, egyre gyakrabban szóba kerül városunk tisztasága, kinézete, s egyre gyakrabban bukkannak fel bírálatok. Miért van ez így vagy úgy, miért nem másképpen? A városvezetőség, a helyi közösség, a kommunális vállalat, a még működő magáncégek stb. miért nem viselnek gondot erről vagy arról, hangzik el legtöbbször. Ám az sohasem vetődik fel, hogy én, mi mindanynyian, a polgárok, mit is teszünk az ügy érdekében. Itt nem szeretném az összes tennivalót a lakosság nyakába varrni, hiszen azok két csoportra oszthatók, s az egyik feladatkör a hivatalos fórumok tevékenységi körébe tartozik, míg a másik a bírálókra, azaz mindannyiunkra. Talán könnyebb először azokkal kezdeni, akik ezért az igazán nélkülözhetetlen munkáért pénzt, fizetést kapnak. Az ő munkájuktól nagyban függ a város tisztasága, a zöld felületek karbantartása, a felszíni vizek lecsapolása, a közvilágítás, a polgárok éjjeli nyugalmának biztosítása, a közrend s nem utolsó sorban azon felszerelések védelme, amelyek nélkülözhetetlen tényezők a felsorolt feladatok teljesítéséhez. A Szerbiai Vöröskereszt adományokat gyűjt a haiti földrengés áldozatainak megsegítésére! A magánszemélyek, szervezetek és vállalatok a Szerbiai Vöröskereszt folyószámlájára fi zethetik be adományaikat Haiti megsegítésére megjelöléssel. címzett: Crveni krst Srbije megjelölés: Pomoć za Haiti folyószámla: Köztisztaságunk Hivatalos teendőim végzése során elég sokat utazom. Így van módom arra, hogy öszszehasonlítsam városunk általános tisztaságát (kinézetét) a környező községekével. Legtöbbször megnyugodva s büszkén megállapíthatom, hogy Magyarkanizsa sokkal tisztább, virágosabb, zöldebb a környező városokhoz viszonyítva. Sajnos ez a megállapítás csak a központunkra és a főutcánkra vonatkozik. Ha elhagyom a központot már nem lehetek annyira büszke. Elhanyagolt házelők, gazos járdaszélek, eldobott papírzacskók, talán csak a széllel sepertetett járdák. Télen pedig az el nem takarított, jéggé taposott, hófedte járdákkal találkozhatok, sőt a közös költségen kitisztított felszíni csapadékelvezető csatornák betömése s szeméttel való feltöltése fogad. Ezért a városképért már csakis mi, lakosok vagyunk a felelősek. Azért fizetem az adót, hogy takarítsák az utcámat, úgy mint ahogy közös pénzből takarítják a főutcai járdákat, takarítják el a havat, parkosítanak, ültetnek virágokat. Ezért az ott lakók külön fizetnek, kapom a kérdést. Ám az ilyen kérdezőnek nem jut eszébe, hogy lassan felszámoljuk a télen járhatatlan utcákat, de a mindenki előtti köztisztaság biztosítására ebből már nem futja. Ezért ezen a téren talán üdvös lenne egy kis helyzetfelmérés, józan belátás, egy kicsivel több mozgás, mert napi fél óra munkával szebb, egészségesebb környezetet biztosíthatnánk saját magunknak. Kedves olvasóim közül sokan feltehetik a kérdést, a véleményüket is kifejthetik, hogy könnyebb így sózni a polgárok agyát. A papír mindent kibír. Igazuk is van, de ehhez annyit fűznék csak, hogy az én házam előtt az arra járó mindig tiszta járdát, gondosan ápolt sövényt, s nyírt pázsitot láthat. Gondoltam hátha a jó példa követőkre talál. Talált is! Legalábbis a Gyógyfürdő utcája, a Ligetsor utcája szépen rendezett. Igazán nem rajtunk áll, hogy a futballpálya melletti bűzölgő kanálist immár harminc éve nem fedik le. Városunk kinézete Azt nem sikerült megtudnom, hogy a többi városban mi a divat, mi a szokás az utcai plakáthirdetések terén. Mi dicsérjük a jó s jó helyen kihelyezett öt hirdetőoszlopot, amelyekkel szerették volna felszámolni a várost ellepő falragaszokat. Rá lehet szokni, hogy a hirdetőoszlopokon a közügyeket szolgáló híreket megtalálhatjuk. Ezek lettek a mai világban a dobosok néma utódai. Ám ezen a téren van még mit tenni! Jönnek a választások, ahány párt annyiszor száz meg száz falakra ragasztott plakát. Ahányszor városunkba látogat egy cirkusz (kár jönniük, van itt néha elég nagy cirkusz, ingyen belépővel ) teleplakátolják a falainkat. Egy-két napig itt vannak, majd odébbállnak, de a plakátok tovább hirdetik érkezésüket, míg az idő el nem tűnteti őket. Tudom, az ilyen céllal idelátogatóknak engedélyt kell kiváltaniuk a terep használatáért, helypénzt kell fizetniük. Hát akkor legyen annyi az a helypénz, hogy beleférjen egy ember napszáma, hogy utána levakarja a falakról a plakátokat. Ezt látjuk a diszkók hirdetéseivel is. Jó ez nekünk? Jó lenne az ilyen módon terjesztett híreket teljesen megszűntetni és a kijelölt helyen végezni. Városunk éjjeli csendje Jómagam nem vagyok kocsmába (sajnos már diszkóba sem) járó ember, én csak a polgártársaimmal éjjelenként értesülök arról, mi is történik az éj leple alatt környékünkön. Először is duhajkodás, ordítozás veri fel az embert álmából. A hangtompító hiányában a motorropogás emelgeti a vérnyomásunkat, s kétkedünk abban, hogy ezt nem hallják a rend és csend őrei. Már csak azért is, mert az ő kötelességük lenne betiltani, büntetni mindazokat, akik bármivel is zavarják a város éjjeli nyugalmát. Talán nem is tudják, mi folyik a piaci pultokon szombatról vasárnapra virradóra, s hogy honnan is az a sok törött alkoholos üveg a nyugdíjas egyesület falánál Nem hajtja őket a szolgálati kíváncsiság? M. Cs. B. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg. FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Művelődési Ház, Kanizsa, Damjanich u. 2. Pf. 39. Folyószámla: Alapító főszerkesztő: dr. Papp György Felelős szerkesztő: Tóth Klára Munkatársak: Aranyos Á. Klára, Bata Attila (műszaki szerkesztés), Bánszki Anna, Bíró Renáta, Bognár Irma, Bödő Sándor, Csápek József (egyházi hírek), Farkas Tibor, Jánosi Károly, Koprivica Aranka, Losoncz Ernő (sport), Major Ibolya, Molnár Csikós Benedek, Novák Anikó, Orosz-Vass Márta, Teleki Mária (humanitárius tevékenységek) Fotók: Iván László, Puskás Károly Készült a tóthfalusi Logos-print d.o.o. nyomdában Felelős vezető: Deák Verona Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Egyes szám ára 35 dinár Előfizetés egy évre 1430 dinár, fél évre 720 dinár, negyedévre 390 dinár postaköltséggel LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2010.FEBRUÁR 11-ÉN JELENIK MEG. CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 659.3( ) Új kanizsai újság Független hetilap / Fő- és felelős szerkesztő Papp György. 1 évf., 1 sz. (1994) Tóthfalu : Logos-print, 1994, 30 cm. Dvonedeljno. ISSN COBISS,SR-ID február 4., csütörtök

3 Önkormányzati sajtótájékoztató Szociális és mezőgazdasági témák a terítéken Tavaly augusztusban a szabadkai egyházmegye Caritas szolgálatának jóvoltából Magyarkanizsán is beindult az a hathónapos program, amely az idős, rászoruló, főleg magányos személyek házi ápolását hivatott szolgálni. A négyszemélyes, két egészségügyi nővérből és két kisegítőből álló szolgálat munkája iránt a vártnál is nagyobb volt az érdeklődés. Sajnos a program kifutási ideje lejárt és félő volt, hogy kellő anyagi támogatás híján mivel az idevágó köztársasági pályázatok még nem jelentek meg a szolgálat működése leáll. A Községi Tanács ezért úgy határozott, hogy a szociális védelmi stratégiában kiemelt helyen szereplő tevékenységet négy hónapig költségvetési támogatásban részesíti, hogy a szolgálatot igénybe vevő idős polgárok ellátásában ne keletkezzen űr, ne legyen kiesés. Erről számolt be a sajtótájékoztató kezdetén Darabán Piroska, a Községi Tanács szociális védelemmel megbízott tagja. Beszámolójából kiderült, hogy a szolgálat munkájára 64-en tartottak igényt, de heten közben elhaláloztak, így most 57 ápoltról kell gondoskodni. Közülük Darabán Piroska 33-an magyarkanizsaiak, 24-en horgosiak, 45-en betöltötték a 70. életévüket, negyvenen nyugdíjjal rendelkeznek, 13 szociális eset, 4 személy pedig az egyéb kategóriába sorolható. Huszonnégy védenc mozgássérült, többen más fogyatékossággal küszködnek, de akadnak közöttük daganatos betegségben szenvedők is. A róluk való gondoskodás mivel sem családtagjuk, sem más hozzátartozójuk nincs kiemelt feladat. A község által finanszírozott négy hónap alatt vélhetően megjelenik a támogatásukra vonatkozó pályázat is, amelyre természetesen a község már elő is készítette a pályázati anyagot. Darabán Piroska arra kéri a polgárokat, hogy újabb rászorulók felfedezése esetén jelentsék azt a Vöröskereszt magyarkanizsai székházában vagy a horgosi illetve magyarkanizsai katolikus plébániákon. A sajtótájékoztató folytatásában Aleksandar Stojanović és Serfőző Jenő a Községi Agrárunió elnöke illetve egyik alapítója a társulás létrehozásáról számolt be. Noha az Unió már a múlt év szeptemberében legitim civil szervezetté lett, működését ez év januárjában kezdte. Tizenegy kisebb községi mezőgazdasági társulás hozta létre, elsősorban azoknak a programcéloknak a megvalósítása érdekében, amelyek a község mezőgazdaságának fejlesztését célozzák meg. Tizennyolc pontból álló programtervezetük minden olyan területet felölel, amelyek így összefogva, lendíthetnek valamit a mezőgazdaság még mindig mély kátyúban vergődő szekerén. A község termelői úgy látják, hogy összefogással hatékonyabbak, eredményesebbek tudnak lenni, úgy az érdekvédelem, mint a feldolgozókkal és a felvásárlókkal kialakított kapcsolatokban. Az Agrárunió nyitott társulás, várja a további érdekelteket is, nem csak a község területéről, hanem szélesebb régiónkból is, emellett nemzetközi kapcsolatokra is törekszik. A felszólalók figyelmeztettek: nem formai társulásról, pénzszerzésről van szó, hanem komoly munkáról, egy csata, egy küzdelem megvívásáról, ezért olyanokat várnak, akik hajlandóak vállalni és viselni is a terheket. Az Agrárunió a tervek szerin mintegy 1,5 millió dinárból gazdálkodik majd évente, aminek 60 %-át a falugazdász szolgálatra költi, a maradék negyven százalékot pedig a többi tevékenységre fordítja. Eszközeinek felét a községi költségvetésben előirányzott mezőgazdasági támogatásból fedezi. Ebben a hónapban az Agrárunió tájékoztatókat tart az új közlekedésbiztonsági törvényről, mivel annak alapintézkedési sok változást hoztak a mezőgazdasággal kapcsolatban is. A sajtótájékoztatón arra is felhívták a termelők figyelmét, hogy a napokban kikézbesített lecsapolási végzéseket fotózzák le és juttassák el a falugazdászokhoz. A befizetésekkel ne siessenek, mert az erre vonatkozó rendeleteket alkotmányellenesnek tartják, de nem tudni még, hogy lesz-e, s ha igen, mikor, erre vonatkozó alkotmánybírósági döntés. A továbbiakban Szalkai Nemes Valéria, a Községi Tanács mezőgazdasági megbízottja a községi mezőgazdaságfejlesztési lehetőségekről szólt. Az agrárbüdzsé eszközeire tavaly a mezőgazdasági és környezetvédelmi civil szervezetek együtt pályázhattak, az idén azonban csak mezőgazdasági szervezetek tarthatnak rá igényt. Az Agrárunió megalakulása lehetővé tette, hogy a falugazdász szolgálat továbbra is zavartalanul működjön, mivel idén megszűnt az Észak-vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének támogatása. A község egyik falugazdásza a jövőben az Agrárunió dolgait is intézi majd, gyakorlatilag az alkalmazottja lesz. A falugazdászokra nagyon nagy szükség lesz ebben az esztendőben is, mivel a mezőgazdasági miniszter ígéretei ellenére, a gazdaságok bejegyzése nem hogy egyszerűsödni nem fog, hanem még drágul is. A jövőben ugyanis kataszteri kivonattal kell bizonyítani a tulajdonjogot, aminek kiváltása mintegy 1200 dinárba kerül majd. Kataszteri községenként változhat a bejegyzéshez szükséges követelmény, mivel a dokumentumok beszerzésénél döntő szempont, hogy rendezett-e a kataszteri dokumentáció vagy sem és melyik évtől. Bonyolultnak tűnik, talán az is, de a február elsejétől újra a falvakat járó falugazdászok mindenről felvilágosítással szolgálnak. Kovács Andrea falugazdász beosztása a következő: hétfőn Kishomok, Sors Endre házában, 8-tól 14 óráig. Kedden Horgos, Termelők Klubja, 8-tól 14 óráig. Szerdán Kispiac, Helyi Közösség, 7-től 14 óráig, csütörtökön Martonos, Helyi Közösség, fél 8-tól 13 óráig és pénteken Magyarkanizsa, a Dózsa György 4. szám alatt, fél 8-tól délig. Milutinovics Izabella hétfőn Oromhegyesen fogad a Helyi Közösség épületében 7 és 13 óra között. Kedden Tóthfaluba látogat, ahol 7-től 13 óráig a Helyi Közösség épületében várja a termelőket. Szerdán és csütörtökön Magyarkanizsán lesz fél 8-tól délig, pénteken pedig, 7 és 13 óra között a Helyi Közösség épületében az adorjániakat fogadja. Velebitre szükség szerint látogat el. Oromra nem mennek a falugazdászok, mivel ott a Vajdasági Fejlesztési Háló irodája állandó jelleggel vállalta a falugazdász-feladatok végzését. A sajtótájékoztató végén Szarapka Ede, a Községi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatóbizottságának elnöke beszámolt az Alap tavalyi eredményeiről. Tájékoztatójából megtudhattuk, hogy a minisztériumi hozzájárulás elmaradása ellenére az Alap kiírta a pályázatot a mezőgazdasági termelők részére, mégpedig közép- és rövidlejáratú hitelek odaítélésére. Az első körben négy termelő jelentkezett, majd a második körben, amikor a pályázatot nem kötötték a nyugdíjalap fizetéséhez, további tíz termelő tartott igényt a támogatásra. Hatan középlejáratú, nyolcan rövidlejáratú hitelt igényeltek. A kölcsönökre sikerült minimális, mindössze 2 százalékos évi kamatot elérni, ami kedvezően befolyásolta az érdeklődést is. Az Alap ebben az évben is tervez hiteleket biztosítani a termelőknek, a tavalyi 4,5 millió dináros keret helyett azonban idén mindössze egymillió dinárnyi eszközzel rendelkezik majd, ami csak akkor növekedhet, ha a mezőgazdasági minisztérium hozzáadja a saját, ugyanolyan nagyságú támogatását, ahogyan azt már tavaly is ígérte. Hogy idén beváltja-e ígéretét, az a jövő zenéje. Bödő Sándor február 4., csütörtök 3

4 Szent Száva ünnepség a középiskolában Szerbia-szerte január 27-én ünnepelték Szent Száva (Rastko Nemanjić), az iskolák és az oktatásügy védőszentjének napját, aki a középkori szerb államalakulatokat egyesítő Stefan Nemanja nagyzsupán harmadik, legkisebb fia volt ben született, a keresztségben a Rastko nevet kapta és apjától megkapta Hum földjének (a mai Hercegovina jelentős részének) irányítását. Azonban őt nem érdekelte a cím, a rang és 1192-ben orosz szerzetesekkel a görögországi Athosz szent hegyére menekült, ahol belépett a szerzetesek közé és felvette a Száva nevet. Kedvenc olvasmányait az ószláv, cirill betűs könyvek képezték, így ismerte meg a szentéletű Száva életrajzát is. Nevéhez köthető az első eredeti szerb nyelven írott könyv, apja, Nemanja életrajza. Összeállította a Hilandari és Studenicai Tipikont (kolostori szabályzatot), vezető szerepet vállalt a szerbiai egyház életében ben a szerb ortodox egyház megkapta az önállóságát a pátriárkától, és Szent Száva lett az egyház első érseke. Nyolc püspökséget alapított, rendezte a kolostorok működését, iskolákat és kórházakat hozott létre. Ezért már 1823 óta az oktatás védőszentjeként tartják számon. Rá emlékezve került sor múlt szerdán egy alkalmi műsorra a Beszédes József MMIK szervezésében. Az ünnepség megnyitójaként a Szent Száva himnuszt Perkućin Nemanja (IV.9) énekelte el, majd a pravoszláv pópa, Mojsilović Jovica Mladen Stepančev templomi segéddel szertartás keretében megszentelte a slavki kolačot, a bort és a koljivót (mézes búzát). Az első műsorszám egy számítógépes bemutató volt, melyet az I.9 tanulója, Boris Stevanov, valamint az I.10 osztályból Mészáros Csongor készített. Szent Száva életrajzát Harmat Tímea ismertette magyar nyelven, Zakić Leposa pedig szerb nyelven olvasott fel néhány szép gondolatot a felvilágosodás eszméjének és hirdetőjének kiemelkedő szerb személyiségéről, és a szerb egyház legnagyobb szentjéről. Ezután két vers hangzott el Nemanja Perkučin és Szabó Szanella előadásában. Stojčić Marija saját versét olvasta fel. Ezt követően a III.1 osztály tanulói egy Szent Száva legenda alapján készített rövid jelenetet mutattak be. A műsor a szép hanggal megáldott Nemanja Perkučin énekével zárult.. Végezetül az igazgató, dr. Sarnyai Zoltán szólt az összegyűlt vendégekhez: Nevelőtestületünket képviselve szeretném minden résztvevőnek, versenyzőnek, tanárnak, diáknak, nézőnek, megköszönni, hogy eljött és hozzáadott valamit a mai ünnephez. Ez ami összeköt, összetart. Legyen még sok-sok ünnepünk. A diákokat idén is mézes búzával vendégelték meg. Megemlítendő a műsor szervezőinek neve: Szvircsák Sarolta, Kelemen Tamara és Madić Ana tanárnők, műsorvezetők: Sűrűs Noémi és Dejan Soklovački. Az ünnepség a tantestület és a meghívott vendégek számára egy borkóstolóval egybekötött ebéddel folytatódott a Tangazdaságban. A meghívott vendégek között volt dr. Katkics Zoltán a kkt elnöke, Varjú Potrebić Tatjana, az általános ügyosztály vezetője, Bíró Edit a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Nikičić Goran a horgosi és Vajda Attila az oromhegyesi általános iskola igazgatója. Kőrösi István mezőgazdasági mérnök beszámolt a január 16-án Temerinben megtartott XIII. Vince-napi nemzetközi borversenyről, amelyen Szerbia, Horvátország, Magyarország és Románia bortermelői vettek részt. 761 borminta volt összesen, mi két mintát vittünk, és az egyik borunk aranyérmes lett 91,6 ponttal, tehát a 330 fehérbor-minta közül a 6. helyen végzett. A másik bormintánk bronzérmet szerzett. A Tangazdaságnak jelenleg öt fajta bora van és ehhez viszonyítva ez nagyon jó eredmény! mondta Kőrösi tanár úr. Az arany- és bronzérmes diplomát mutatva az igazgató örömmel mesélte, hogy mire ő Temerinbe ért, a borukból már nem maradt egy csepp sem. Kell ennél jobb cégér? A jelenlevők a borok kóstolása után ugyanígy vélekedtek. A hangulatos és vidám borkóstoló után ízletese húsos káposztával kínálták a vendégeket. TM február 4., csütörtök CyanMagentaYellowBlack

5 Segítség a cégeknek A magyarkanizsai önkormányzat közleménye A magyarkanizsai önkormányzat tájékoztatja a község vállalatait, hogy a Községi Tanács január 27-én megtartott 53. ülésén, hatályon kívül helyezte a cégtábla, illetve cégnév üzlethelységre való kihelyezése után a és évre fizetendő helyi kommunális illeték megállapításáról, a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztálya részéről meghozott és nemrégiben kézbesített, áruforgalmi, személy- és áruszállító vállalatokra vonatkozó határozatait. Tekintettel a gazdasági válság következményeinek enyhítését célzó állami és PÁLYÁZATI FELHIVÁS A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság pályázatot írt ki a Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei számára, pénzbeli támogatás odaítélésére. A pályázatra azok a szervezetek és egyesületek jelentkezhetnek, melyeknek tevékenysége a nemzeti és kulturális identitás megőrzésén és ápolásán, vagy a nemzetek közötti tolerancia megőrzésén és előmozdításán alapul. Az etnikai közösségek szervezetei: - rendes tevékenységükre, - projektumok és rendezvények szervezésére, valamint - felszerelés beszerzésére pályázhatnak. A pályázat benyújtásának határideje: február 15. A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a magyarkanizsai Tisza Menti Információs Fejlesztési Központban - ICR (Dózsa György u. 4.) kapható, illetve a következő elérhetőségeken: Tel.: 024/ helyi szintű törekvésekre, az érintett jogi személyek esetében a tanács indokoltnak tartotta a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási főosztálya által javasolt 65 százalékos csökkentést. A meghozott végzés értelmében az illetékfizetésre kötelezettek 2008-ra 5418,00 dinárt, míg 2009-re 5852,00 dinárt fizetnek, a kézbesített határozatokon szereplő ,00, illetve ,00 dinár helyett. A községi költségvetés számára a jóváhagyott csökkentés mintegy 4 millió dinár értékű bevételkiesést jelent. A magyarkanizsai község ily módon, mintegy 200 bejegyzett cég helyzetén segít. A Községi Tanács utasította az illetékes főosztályt, hogy a meghozott végzés értelmében készítse el a cégtábla és cégnév üzlethelységre való kihelyezése után 2008-ra és 2009-re fizetendő helyi kommunális illeték megállapításáról szóló új Magyarkanizsán a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes osztálya február elsejéig 6343 személy adatait tüntette fel a magyar választói névjegyzéken és ugyanennyi végzést hozott meg. A végzések kézbesítése folyamatosan történik. Varjú Potrebić Tatjana Ismét felvehető a H1N1 elleni védőoltás! A magyarkanizsai Egészségház információi szerit hétfőtől ismét felvehető a H1N1 elleni védőoltás községünkben. Az eddigiekhez hasonlóan az érdekeltek először jelentkezzenek kezelőorvosuknál. A védőoltás minden szerbiai állampolgárnak ingyenes! (t) határozati javaslatokat. Egyúttal azzal a feladattal is megbízta a főosztályt, hogy dolgozza ki a 2010-re szóló helyi kommunális illetékekre vonatkozó rendeletjavaslatot, illetve készítse el a 2008-ban és 2009-ben ugyancsak nem kivetett, más kommunális illetékekről szóló jelentést. Ez utóbbi tartalmazza majd például a közterület vagy üzlethelység előtti terület üzleti célú igénybevétele és az áru üzlethelységen kívül való kiállítására szolgáló vitrin kihelyezése, a játékeszközök üzemeltetése, valamint a vendéglátóhelyek zenegépeinek üzemeltetése és zenés műsor szolgáltatása utáni illeték nagyságát, akárcsak a közterület használatával (pl. épületanyag) kapcsolatos kötelezettséget, amelyet más községek, Magyarkanizsától eltérően, rendszeresen megfizettetnek. Magyarkanizsa község szóvivője: Röhrig Ottó MŰSORAJÁNLÓ február 4., csütörtök: 7, 8, 9, 10, 11 és 12 órától: Magyarkanizsai körkép (városi események magazinja) 17 órától: Jazz-1995: Mal Waldron & Steve Lacy duo február 5., péntek: 9 órától: 17 órától: A Zentai Magyar Kamaraszínház vendégszereplése: Székek + Magyarkanizsai körkép február 6., 7.: Szombaton és vasárnap egész napos reklámműsort sugárzunk február 8., hétfő: 12 és 17 órától: Szent Száva bál február 9., kedd: 9 órától: 17 órától: Kiállításmegnyitó: Torok Melinda és Torok Sándor kiállítása február 10., szerda: 9 órától: Hólyagcirkusz Társulat: Pinokkió 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 20 órától: Magyarkanizsai körkép városi események magazinja február 4., csütörtök 5

6 A VMÚE feltérképezi a vajdasági magyar tájékoztatás helyzetét Az Újságírók Magyarkanizsai Egyesülete január 28-án Tóth Líviát, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnökét látta vendégül. A helyi egyesület munkáját a házigazda, Röhrig Ottó, az ÚMKE elnöke vázolta, kiemelve, hogy a fő cél a tagság érdekképviselete, a fiatalok továbbképzése, a szakma népszerűsítése, a magyar nyelv ápolása, az objektív és közszolgálati tájékoztatás szabályainak ismertetése, a szerkesztés tudnivalóinak elsajátítása és nem utolsó Tóth Lívia sorban más civil szervezetekkel, újságíró egyesületekkel folytatott együttműködés. Emellett az egyesületi tagok időnként ellátogatnak egy-egy magyarországi médiumba, hogy tapasztalatokkal gazdagítsák tájékoztatással kapcsolatos ismereteiket. A taglétszám immár hat éve között alakul. Az egyesületnek nemcsak az újságírók lehetnek a tagjai, hanem írók, költők, rendezők, operatőrök és fotósok is, mindazok, akik médiumokban dolgoznak, attól függetlenül, hogy állandó munkaviszonyt létesítettek-e vagy tiszteletdíjasok. A tagsági díj az egyesület megalakulása óta változatlanul 480 dinár. Az ÚMKE hagyományosan megszervezi az Aranytollas diák elnevezésű, középiskolásoknak és egyetemistáknak szánt fogalmazási versenyt, amelynek eredményét, a magyar sajtó napja jegyében az egyesület márciusi évi közgyűlésén ismertetik. Ezen a Média-találkozón évről évre kihirdetik a korábbi esztendő legsikeresebb egyesületi tagjait. A szakmai, tematikus kerekasztal-beszélgetésekre Vajdaság kiemelkedő közéleti személyiségeit, elsősorban médiaképviselőit hívják meg. Az egyesület idei tervében az ÚMKE kapcsolatépítést irányozott elő a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével és az erdélyi MÚRE rokonszervezettel, emellett szakmai találkozókat, fotókiállítást, könyvbemutatót tart majd. Elhangzott továbbá, hogy a magyarkanizsai egyesület projektumaival az elmúlt hat évben sem a magyarországi, sem pedig a hazai pályázatokon nem nyert, a magyarkanizsai önkormányzat azonban felkarolta az egyesületet és szerény anyagi támogatást nyújt. Tóth Lívia, a VMÚE elnöke, egyébként a Hét Nap újságírója elmondta, hogy az egyesület már hat évvel ezelőtt megalakult, de működése nem indult be, az érdemi munka tavaly novemberben a 11 tagú elnökség megválasztásával vette kezdetét. Az elnökségben helyet kapott a Magyar Szó, az Újvidéki, a Pannon és a Mozaik Televízió, a Hét Nap és többek közt a Szabadkai Rádió képviselője is. Az újonnan megalakult egyesület legfontosabb célja a tagság érdekvédelme, a vajdasági magyar médiastratégia kidolgozásához való szakmai hozzájárulás, a vajdasági magyar újságírás helyzetének feltérképezése, ideértve a szórványt is. Emellett a munkaadó és munkavállaló kapcsolatának figyelemmel kísérése, az újságírók folyamatos képzése, a szerkesztőségekkel való hatékony együttműködés feltételeinek megteremtése, a magyar nyelvű tájékoztatás utánpótlásának megteremtése és képzése, nem utolsó sorban egy ifjúsági szakosztály beindítása, valamint más, elsősorban határon túli magyar újságíró egyesületekkel való együttműködés is fontos tennivaló. A tagsági díj 500 dinár. A tagok nemcsak újságírók lehetnek, hanem a médiumokban dolgozó újságírók mellett, operatőrök, fotósok, írók, költők egyaránt. Eddig ötvenen tagosodtak be az egyesületbe. Honlapot is működtetnek, a cím A tartalmas beszélgetés után abban állapodtak meg, hogy a továbbiakban együttműködnek, ugyanakkor a házigazdák meghívták Tóth Líviát az ÚMKE hagyományos, évi közgyűléssel egybekötött Média-találkozójára, amelyet márciusban szerveznek meg. Röhrig Ottó Rangos elismerés Dr. Csengeri Attila, vajdasági egészségügyi titkár egy nem mindennapi elismerésről számolt be, amelyet január 26-án az Európai Méhnyakrák Elleni Küzdelem Hetének keretében Brüsszelben megrendezett háromnapos szakmai találkozón vehetett át a vajdasági küldöttség az ő vezetésével. A vajdasági egészségügyi titkárságnak volt egy közös projektuma a Vajdasági Onkológiai Intézettel, amely a méhnyakrák vírusának kimutatására irányult kezdte beszámolóját a doktor úr Ebben a programban részt vettek a vajdasági kórházak, az egészségügyi intézmények, a nőgyógyászati gondozók és egyes kórházak patológiai osztályai (pl. a zentai Dr. Gerő István kórházé is). Ez egy egész Vajdaságot behálózó projektumként fogható fel. Ezt díjazta az Európai Méhnyakrák Szövetség (ECCA). A díjat a vajdasági küldöttség vette át 26-án este az Európai Parlament épületében. Első alkalommal vettünk részt ezen a pályázaton, amelyen számos ország képviseltette magát, és máris kiérdemeltük ezt a díjat, ezt a magas szintű elismerést, amely nagy öröm, megtiszteltetés és kitüntetés számunkra. Annál is inkább, mivel ezt a díjat idén második éve adják át az arra érdemeseknek. TM OKTATÁSI-NEVELÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK FIGYELMÉBE! (SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL PÁLYÁZAT) Értesítjük az érintett szülőket, egyetemi és főiskolai hallgatókat, hogy hétfőtől, azaz ától igényelhető az oktatásinevelési támogatás a 2009/10-es tanévre. A pályázati feltételek megegyeznek az előző években meghatározottakkal. Infó: vagy 024/ , 246-os mellék Az előző évekből visszamaradt űrlapok nem használhatók fel! Önkormányzatunk területén a pályázati űrlapok igényelhetők illetve a pályázatok átadhatók: Adorjánon a helyi hivatalban: kedd, szerda és péntek között Magyarkanizsán a városházán: munkanapokon között a 2-es irodában Horgoson a teleházban: szerdán és pénteken között Kispiacon az általános iskolában: február 26-án az általános iskolában Oromhegyesen a helyi hivatalban: hétfőn és pénteken között Tóthfaluban a helyi hivatalban: munkanapokon között Martonoson a helyi hivatalban: érdeklődni a helyszínen Oromon a helyi hivatalban: munkanapokon között Pályázati határidő: Csőke Rudolf pályázatlevezető CMH külmunkatárs február 4., csütörtök

7 A virágban benne van a tavaszi áradat, a mindenség, és a mindenségben az ember. Hagyományos virágkötészeti verseny a Beszédes József középiskolában A Szent Száva ünnepség kapcsán a Beszédes József MMIK Majoros Nyilas Erzsébet kertépítő mérnök vezetésével, valamint Sterbik Ildikó, Bővíz Szilárd előadók közreműködésével egy szemet-lelket gyönyörködtető virágkiállítással, virágkötészeti versennyel tette feledhetetlenné a január 27- ei iskolai ünnepséget. Már a folyosó elején szebbnél szebb, tobozból, rózsabogyóból, fenyőgallyból, szárított virágokból, természetes anyagokból készült fali és asztali díszek fogadták a belépőket, amelyeket a kertészeti tagozat ügyes kezű diákjai készítettek. A tornateremben, az ünnepség színhelyén állította ki az ötvenhét résztvevő a csodálatos remekműveket, amelyek mind-mind a jövendő kertészek rátermettségét, kreativitását, szárnyaló fantáziáját bizonyították. A látványos, változatos és bámulatosan szép virágtálak, kosarak, fatörzseken, fahajakon kialakított kompozíciók mind egyedi képzelőerőről tanúskodtak. Mindegyik önálló életet élt, és a választás (a magam részéről) szinte lehetetlennek tűnt. A zsűri Zsoldos Angéla (Magyarkanizsa), Radetić Szilvia (Horgos) és Kocsis Szilvia (Zenta), virágüzletek tulajdonosai, a szakma hozzáértői szorgalmasan végezték Majoros Nyilas Erzsébet tanácsokkal segít a diákoknak a feladatukat, és az ünnepség végére megszületett az eredmény, amelyet a főszervező Majoros Nyilas Erzsébet hirdetett ki. Előzetesen elmondta, hogy idén a középiskolából a kezdő (II.7, III.5, III.1) és a haladó (III. 7, IV.5) csoport versenyzett és téli, ünnepi asztali kompozíciókat kellett bemutatniuk. A bírálóbizottság nevében Zsoldos Angéla értékelt: Igen sok jó, kidolgozott és fantáziadús alkotást láthattunk, amelyekkel szebbé tettétek a Szent Száva ünnepséget. A formára, az összhatásra, a témára és a természetes anyagokra mégis több figyelmet kell fordítani. Mindent összevetve a kiállító versenyzők megérdemlik a dicséretet és a gratulációt. Ezután a főszervező kihirdette az eredményt és átadta a díjakat és okleveleket. Almádi Anita Valter Botond Berić Aleksandra Bata Szamanta Berkes Szabina Szögi Enikő A kezdők kategóriában: 1. hely: Almádi Anita 2. hely: Valter Botond 3. hely: Berić Aleksandra Különdíjat kapott Gulyás Orsolya, Bús Lolita, Rúzsa Árpád, Vajda Szilvia és Gordana Negomir. A haladók csoportjában: 1. hely: Bata Szamanta 2. hely: Berkes Szabina 3. hely: Szögi Enikő Különdíjasok: Botos Orsolya, Csesznek Hermina, Juhász Klaudia és Klonka Szandra. Az iskola a helyezetteknek könyvet, kertészollót és forrasztópisztolyt, a három kertészüzlet pedig cserepes virágot ajándékozott. Szívből gratulálunk mindannyiuknak! TM XXII. Gazdag Ág Oromhegyesen! Imhol szüret egy-két hónap... Az első Gazdag Ág hagyományörző és hagyományápoló szemlét 1987-ben tartottuk meg. Az idősebb korosztály szórakoztatására tervezte és találta ki Bajusz Terike nyugalmazott magyartanárnő, négy nyugdíjas csoport részvételével. A következő évben már Magyarkanizsa község minden művelődési egyesülete jelen volt és a nyugdíjas egyesület is. Az évek folyamán mind nagyobb sikere lett és kinőtte a község határát. Ma büszkén állíthatjuk, hogy vajdaság legismertebb rendezvényei közé tartozik. A XXII. Gazdag Ágat február 13-án, kor tartjuk az oromhegyesi Faluházban. Témája a Szőlő, bor, szüret. Az idei szemlénkre 11 csoportot hívtunk meg. Kilencet Magyarkanizsa községből: Horgos, Martonos, Kispiac, Magyarkanizsa, Adorján, Oromhegyes, Tóthfalu, Völgyes, Orom, valamint Hajdújárás és Tornyos művelődési egyesületei más községekből. A Gazdag Ág szokásos kísérő rendezvénye a kiállítás. A szőlészet és a borászat termékei, kellékei, a szőlő és a bor felhasználásával készült ételek és italok bemutatása. Rendezvényükre mindenkit szerettel várunk! február 4., csütörtök 7

8 Az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét és Dohányfüstmentes Világnap Január 21-től 28-áig tartott az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét, amelynek kapcsán dr. Bús Mária, a magyarkanizsai Egészségház orvosa szolgált olvasóinknak bővebb információval a betegségről és megelőzéséről. Dr. Bús Mária A méhnyakrák igen veszélyes betegség, és fontos kiemelni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott adatokat. Eszerint évente 270 ezer nő hal meg ebben a betegségben és 500 ezer új beteget regisztrálnak. Ezek a számok nagyon elszomorítóak. Felmerül a kérdés, melyek azok a tényezők, amelyek a kór kialakulásához vezetnek. Ezek a következők: a humán papilloma vírus jelenléte, a szexuális élet korai megkezdése vagy a partnerek sűrű váltogatása. Azoknál a nőknél, akik többször szültek, gyakoribb a betegség, illetve ha az immunrendszer legyengült, a nő nagyobb valószínűséggel kapja meg a betegséget. Ezért igen fontos a megelőzés, a méhnyakrákszűrés, melynek célja a baj korai felismerése és kezelése. Ilyenkor tulajdonképpen kenetet veszünk a méhnyakról. Ezt a vizsgálati módszert nevezzük papanicolau (PAPA) tesztnek, melynek öt fokozata van: az egyes és kettes negatív eredményt jelent, a kettes, hármas és négyes már gyanús eredményre utal, amelyet utána még szövettanilag is meg kell vizsgálni, aminek eredménye lehet pozitív vagy negatív. Mi történik, ha a szövettani vizsgálat eredménye pozitív? Akkor sebészeti eljárással eltávolítják a rákos szövetrészt, és ha szükséges, akkor sugár- vagy kemoterápiás kezelést alkalmaznak. Felhívom a figyelmet, hogy minden nőnek, aki szexuális életet él, évente legalább egyszer el kell mennie szűrővizsgálatra. A méhnyakrák ellen már van védőoltás, azonban beadását csak a nőgyógyász vizsgálata és ajánlása után lehet elvégezni. A betegséggel kapcsolatos további kérdésével minden nő bátran forduljon választott nőgyógyászához. A szűrővizsgálat Magyarkanizsán ingyenes! Zentáról hetente három nőgyógyász jár az Egészségházba rendelni, hétfőn, kedden és csütörtökön délután. Azonban ajánlatos előre bejelentkezni fejezte be a tájékozatót dr. Bús Mária. Dr. Majorosi Ágnes Január 31-e a Dohányfüstmentes Világnap, melynek mottója: Ne gyújtson rá ezen a napon! tudtam meg dr. Majorosi Ágnestől. Ez a felhívás mind a fiatalokra, mind az idősebbekre vonatkozik. Sajnos a fiatalok korán kezdik a dohányzást, mivel a felnőttek a mintaképek. A családok nagy többségében van legalább egy dohányzó szülő, de a tágabb közösségbe kerülve, ahol felnőttek is vannak, sokszor negatív példával szembesülhetnek a gyerekek, és akaratukon kívül ki vannak téve a dohányfüst káros hatásainak, amely a fejlődő szervezetre még ártalmasabb. Miért? Mert a kisebb gyermekek és a serdülők szervezete sokkal érzékenyebben reagál a cigarettában található mérgező anyagokra, mint a felnőtteké. Vannak aktív és passzív dohányosok. Az utóbbi dohányzás még veszélyesebb, mert a levegőbe jutott, belélegzett füst nagymértékben károsítja a légutakat, és a tüdőrák kockázatát is megnöveli. Hangsúlyozni kell a terhesség alatti dohányzás veszélyeit, mert ezáltal csökken a magzat oxigénellátása, így fennáll a koraszülés, magzati elhalálozás veszélye, illetve a kisgyermekek betegségre hajlamosabbak lehetnek. Az ő környezetükben semmiféleképpen ne gyújtsunk rá! A dohányzásról fokozatosan kell leszokni, mert a szervezetnek nikotinigénye van. Ebben segít a tapasz, a nikotinos rágógumi, az akupunktúra. A dohányzás függőségi betegség, kényszertevékenység. Dohányzásról leszokottnak tekinthető az a személy, aki a cigaretta elhagyása után annyi évig nem fog dohányozni, ahány évig hódolt ennek a káros szenvedélynek. Mint a magyarkanizsai Rákmegelőző Egyesület elnöke, a doktornő elmondta, fő céljuk a rákbetegségek megelőzése, és ide tartozik a dohányzás elleni küzdelem is. Együttműködnek a tartományi egyesülettel, amely évente rajz- és irodalmi pályázatot ír ki az általános és középiskolásoknak, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás káros hatásaira. A tanulók részvétele tömeges és sikeres, amit a városszerte kirakatokba kihelyezett alkotások is bizonyítanak zárta beszélgetésünket a doktornő. TM A MŰVÉSZETEK HÁZA FEBRUÁRI MŰSORÁBÓL Február 5., péntek, nagyszínpad, 19,00 h A Cnesa OMI szervezésében és az Önkormányzat támogatásával A Kosztolányi Dezső Színház vendégszereplése Christopher Durang: TERÁPIA Rendezte: Оlja Đorđević Szereplők: Béres Márta Erdély Andrea Mészáros Árpád Mészáros Gábor Mikes Imre Elek Ralbovszki Csaba Belépő: 150 din Február 11., csütörtök, József Attila Könyvtár, 17 órakor A József Attila Könyvtár szervezésében Dianna Anastasia Divernoe írónő könyveinek bemutatója Közreműködnek: Ratko Belić, Sredoje Topalović, Boško Vujić, Snježana Luetić. Belépés díjtalan Február 12., péntek, Dobó Tihamér Képtár, 18,00 h A Cnesa OMI Dobó Tihamér Képtár szervezésében MANKÓ Művészettörténeti kurzus a kezdetektől napjainkig. Téma: Európa születése Előadó: Pósa Károly Február , péntek-szombat, Mozi, 20,00 h A Cnesa OMI Kultúra Mozi szervezésében 2012 fsz.: John Cusack, Thandie Newton Belépő: 120 din február 4., csütörtök

9 Oly korban éltem én Ünnepi műsor Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójára. Ahogyan a világirodalom, úgy a magyar irodalom nagyjai között is vannak időtlen alkotások, kortalan alkotók, mondta bevezetőjében Virág Ibolya, a József Attila Könyvtár igazgatónője. Radnóti korszerű nyelvezete, fegyelmezettségéből kibontakozó lírai énje teszi életművét hallhatatlanná. A költő május 5-én született Budapesten asszimilált zsidó családban. Születése édesanyja, Grosz Ilona és ikertestvére életébe került ban elvégzett egy tanévet a csehországi Liberec (Reichenberg) textilipari főiskoláján. Részt Krnács Erika vett a Kortárs című, avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. Beiratkozott a Szegedi Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karának magyar-francia szakára májusában sikeres doktori szigorlatot tett. A Nyugat 3. nemzedéke munkatársa lett augusztus 11-én feleségül vette Gyarmati Fannit május 2-án a budapesti Szent István Bazilikában megkeresztelkedett május 18-án munkaszolgálatra hívták be. Az ukrán fronton teljesített szolgálatot májusában a magyar hadsereg viszszavonult, és Radnóti egységét a szerbiai Bor melletti munkatáborba vezényelték. Június 2-án érkezett meg a Lager Heidenauba. Radnóti ekkor verseit egy kis noteszbe írta fel, melynek lapjait szétosztotta a barátai között. Azt akarta, hogy aki tudja, vigye magával a háború után, és jelentesse meg. Versei (többek között a Hetedik ecloga és a Razglednicák) a tábori élet sötét körülményeit mutatták be vagy szerelméhez, Fannihoz szóltak. Augusztus végén Győr mellé vezényelték. A már járni sem tudó költőt a győri kórházba irányították. Mivel a várost a szövetségesek éppen szőnyegbombázták, ezért az intézmény nem tudta fogadni, elküldték. Marányi Ede honvéd alezredes parancsára Tálas Részlet a Razglednicákból: Mellézuhantam, átfordult a teste s feszes volt már, mint húr, ha pattan. Tarkólövés. Így végzed hát te is, - súgtam magamnak, csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. - Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. (Szentkirályszabadja, október 31.) Felhívás Keresünk egy állatszerető és állatvédő embert, aki ingyen vagy csekély összeg ellenében felajánlaná üres házát és ideiglenesen otthont biztosítana a kivert, fázó és éhező kóbor kutyáknak. Az élelmezést az egyesület tagjai saját zsebükből biztosítanák (mint eddig is), de örömmel fogadnánk a jószívű polgárok és cégek támogatását. Jelentkezni a es telefonszámon lehet. Ugyanakkor felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy a véletlenül utcán maradt kedvencüket vagy a talált kutyát (a rendkívüli hidegre való tekintettel) jelentsék, jelenthetik az Új Kanizsai Újságban (Damjanich utca 2.), a Panda Rádióban ( ), valamint az Info TV-ben is ( ). Azonban az igaz állatbarátok be is fogadhatják őket! Az Állatvédők Egyesülete Hajnal Anna és Zsoldos Ervin András hadapródőrmester ötfős kerete élén Radnótit 21 társával együtt agyonlőtte. A Győr közeli Abda község határában tömegsírba temették őket. 18 hónappal később exhumálták és ekkor találták meg zubbonya zsebében a noteszét, benne utolsó verseivel. Radnótira emlékezve Krnács Erika, Hajnal Anna és Zsoldos Ervin előadásában a költő megzenésített verseit hallhattuk. Aki eddig nem ismerte volna a költő életét, amely szorosan kapcsolódik költészetének tematikájához, ezen az esten a verseket hallgatva megismerhette, közel engedhette magához Radnóti Miklóst. A fiatal, a szerelemes, a küzdő embert, akit az értelmet kereste még a munkatábor legnyomorúságosabb körülményei között is, akiben a történelem értelmetlen eseményei egyetlen dolgot nem tudtak megtörni, a reményt. (t) Pinokkió A budapesti Hólyagcirkusz zenés előadása Magyarkanizsán A Nagy József Regionális Kreatív Műhely szervezésében január 26-án Művészetek Háza kisszínpadán vendégszerepelt a budapesti Hólyagcirkusz Társulat. A mostani, felnőtteknek is készült Pinokkió című előadás a harmadik, amit ettől a csapattól láthatott a magyarkanizsai közönség. A rendező-zeneszerző Szőke Szabolcs pedig a Tin-Tin és az Ektar együttesekkel aratott nagy sikert a korábbi Jazz, improvizatív fesztiválokon. C. Collodi jól ismert műve alapján H. Ball, E. T. A. Hoffmann, K. Marx, J. Hašek, F. Kafka írásainak felhasználásával újfajta előadást hozott létre a Hólyagcirkusz Társulat. A korábbi előadásaikhoz hasonlóan a Pinokkió is zenés előadás volt, ahol a színész-muzsikusok élő muszikával kísérték a darabot. Nem akarsz abból a hitvány öt aranyból százat, ezret, kétezret csinálni? Gyere velünk! Mi nem piszkos haszonra dolgozunk. Mi csak másokat akarunk gazdaggá tenni. Másokat, bizony! (X) Figyelem! A magyarkanizsai önkormányzat felhívása Ezúton értesítjük a község tehergépjárműveinek és autóbuszainak tulajdonosait, hogy járműveiket nem ajánlatos a házuk előtt vagy más őrizetlen helyen parkolni, mert az utóbbi napokban megnőtt az üzemanyag lopók száma. A (minden bizonnyal más községekből érkező) gátlástalan tolvajok feltörik a zárakat és rövid idő alatt megcsapolják a tartályt. Ilyen eseteket Magyarkanizsáról, Horgosról, Oromhegyesről és Adorjánról jelentettek a károsultak. Éppen ezért kérjük a nevezetteket, hogy járműveiket zárt udvarban vagy őrzött parkolóban tartsák. A megkárosítottak, illetve az esetleges szemtanúk a magyarkanizsai rendőrállomás új, es telefonszámát hívhatják. Csikós László, polgármesteri tanácsnok február 4., csütörtök 9

10 A biokémiai laboratórium képekben A harmadik éve folyamatosan működő Testi-lelki gondjaink elnevezésű előadássorozat évi első előadására január 25-én délután került sor a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola épületében. A nagy hideg ellenére színültig telt a terem érdeklődőkkel, akiket Kávai Eleonóra, a sorozat szervezője üdvözölt a Kuckó NCSE nevében, és röviden felvezette a címben foglalt előadást. A fejlett országokban nincs olyan ember, aki élete során ne került volna valamilyen módon kapcsolatba a laboratóriummal, mint pl. a szűrővizsgálat vagy különböző betegségek esetén a diagnózisok felállítása. Ez a szakterület a szervezetben lezajló biokémiai folyamatok vizsgálatával foglalkozik. Az előadó az alapvető vizsgálatokat mutatja be képekben, hozzáfűzve a magyarázatokat és rámutat a megelőző előkészületekre mondta Nóra, majd bemutatta az előadót, Dukai Éva gyógyszerészt, aki egyetemi tanulmányait a Belgrádi Egyetem Gyógyszertudományi Karán végezte. A helyi Egészségházban 1995 óta dolgozik, munkáját gyógyszerész alkalmazottként kezdte. A továbbképzést-szakosítást orvosi biokémiából 1997-ben kezdte Belgrádban, majd annak befejeztével átvette a biokémiai laboratórium vezetését Magyarkanizsán, és azóta is ebben a munkakörben dolgozik. Dukai Éva Az előadó képekben szemléltette a laboratóriumi vizsgálatok előtti megfelelő előkészületek hiányát a betegeknél, valamint a laborvizsgálatok lefolyását. A vizsgálat a tolóablaknál sorszámhúzással kezdődik érkezési sorrendben, majd a beutaló átadására és a vizsgálat befizetésének lebonyolítására kerül sor. A vizsgálat lehet például vizeletvizsgálat, amely egyszerű, de nagyszerű eredményeket nyújt. Újabban kizárólag a gyógyszertárban vásárolt műanyag pohárban adható le a vizeletminta. Miért? Mert a különböző üvegtetők csavarmenetében megbújhat szirup, cukormaradvány. Ezáltal álpozitív eredmények születhetnek. Az előkészületeknél fontos a tisztálkodás. Az első reggeli vizeletet, de ne az első-, hanem a középsugárból gyűjtsük a kis pohárba. A képeken láthatták a jelenlevők a különböző színű mintákat. Ha a vizelet zavaros, az már ok az orvoshoz fordulásra, mert lázat, daganatot jelenthet. Azonban cékla, sárgarépa fogyasztása után vagy egyes gyógyszerek hatására megváltozhat a vizelet színe. Ha sörszínű és habot is képez, az sárgaságot jelez. Az átvevést követi az analízis, ami kémiai és mikroszkopikus lehet. A kémiai elemzéshez tesztcsíkokat használunk, minden változást az alapcsíkhoz viszonyítunk. Minden mező egy-egy vizeletösszetevőt vizsgál. pl. cukor, genny, C-vitamin. Ha a szín lilás, az baktériumokat jelez, a sötét szín a cukrot stb. A leolvasó egy meghatározott idő után leméri a tesztcsíkot. A mikroszkopikus analízisnél egy cseppből veszik át a képeket az adathordozóra, ahol láthatóak a különbségek. A sejteket meghatározott időben, meghatározott festékkel festjük a megkülönböztetés céljából. Az apró baktériumok a fertőzésre, a genny a gyulladásra utalnak. A piros színű vizelet legtöbbször vér jelenlétét bizonyítja, a nagy mennyiségű gomba a cukorbetegségét, az egysejtű parazita négynyelvű ostorral húgyuti és kismedencei fertőzésre utal. Az antibiotikumok használata megváltoztatja a tesztcsíkok eredményét, ezért ezt közölnie kell a betegnek a vizsgálat előtt. A székletvizsgálat kapcsán a laborvezető elmondta az utasításokat. A három egymás utáni nap betartását, a WC-kagyló letakarását a kapott papírszalaggal a tisztítószerek hatásának elkerülése miatt. Láttuk a vesekőtörmelékről, homokról az analíziseket, az epeköveket, melyek nagy részét a koleszterin alkotja, a barna színt pedig a bilirubin (epefesték) adja. A vérvizsgálatról is részletes bemutatót kaptunk. Különböző analízisekhez különféleképpen kell venni a vért. A szedimentáció nagyon fontos adatokat nyújt, de nem mondja meg, hol a baj. A vérkép analízise epruvettákban történik, majd gépen vizsgálják az eritrocitákat és leukocitákat. A leukémiánál vérkenetet vesznek. A kémiai analízis pontos adatokat nyújt, de nem valóságos állapotot. Hallottunk az alvadásgátló gyógyszerek vizsgálatáról is, amelyek akadályozzák a K-vitamin élettani hatását, amelynek fontos a szerepe a vér alvadásában. Egyes gyógyszerek túladagolásánál viszont hosszantartó vérzések alakulhatnak ki. A vérvétel előtti előkészület miből áll? Előző nap este 6-tól reggel 6 óráig csak folyadékot kell fogyasztani, különben megzavarjuk a mérés menetét és téves diagnózist mutathatnak ki. Végül az előadó kiemelte, hogy a laboratóriumi vizsgálatok után nem elég a gyógyszerszedés, hanem az orvos által ajánlott étrend beállítása is igen fontos. A jelenlevők kérdéseket is tehettek fel a laboratórium vezetőjének. Például ha a vérvétel előtt kis vizet iszunk, könnyebb a vérvétel? A válasz erre igen, a víz megkönnyíti a vérvételt. Naponta mennyi vizet fogyasszunk, szólt a második kérdés. Túlzottan sokat ne, csak annyit, hogy ne érezzünk szomjúságot, habár az idősebbeknél sokszor nincs szomjúságérzet, ezért figyeljünk oda a folyadékpótlásra. Dukai Éva befejezésül megköszönte munkatársai közreműködését, a szervező pedig egy szál virágot nyújtott át neki, és felolvasta Arany János versét az újévi jókívánságokról. A Corvina ajándékkönyvét (A gyógyító természet) Ladányi Erzsébet nyerte. A hallgatók meleg teát és ételrecepteket kaptak. A szokásos vércukorszintmérést Újvári Izabella, a vérnyomásmérést Bajus Rus Crnka végezte. A következő előadás február utolsó hétfőjén, 22-én lesz, amikor mr. Snežana Kordovan tart előadást A korosodó ember helye és szerepe a családban, a társdalomban címmel. A támogatók ezúttal is: a Biomag, Grafopak, Floramarket, Bonita, Corvina magánkereskedések, a J. J. Zmaj Általános Iskola, az Egészségház, a Cukorbetegek Egyesülete és a Vöröskereszt. TM A népes közönség február 4., csütörtök

11 Dobó Tihamér grafikai mappájának bemutatója Budapesten A Nagy József Regionális Kreatív Műhely és a Forum Könyvkiadó közös gondozásában megjelent nagyméretű mappa bemutatóját tartják Budapesten a Magyar Művészeti Akadémián (1034 Budapest, Kecske utca 25. szám) február 11-én tól, a Nagy József RKM és a MMA szervezésében. Ez alkalommal a mappa rajzait, valamint a Dobó Tihamér vonásai című kisfilmet láthatják az érdeklődők. Az est keretén belül előadást tart Baráth Ferenc és Bicskei Zoltán. A belépés díjtalan. Valójában egy élet melléktermékei ezek a szépséges rajzok. Nem is nevezhetők életműnek. Az egyenetlen opus kis gyöngyszigete e mappa. Kis sziget a tengernyi festmény között, amibe kapaszkodni alkotójuk sem szándékozott. Valami több, súlyosabb hiányzott, amivel nem tudott dűlőre jutni. Hosszú és sokak munkáját egyesítő út vezetett e lapokhoz, mégis Dobó a szülőjük. Aki időnként megnyílt s - mondhatni isteni módon áteresztette önmagán a láthatatlan Mindenség rajzát. A táj Szellemét, lelket hurkoló ritmusát, mozdíthatatlan csöndjét. A romlatlan Lét szépségét. Mindezt magától illetődő egyszerűséggel, önfeledtséggel, számára is megfoghatatlanul tette le a fehér lapra. (idézet a mappából) NJ RKM FIGYELEM! Értesítjük a tisztelt polgárokat, hogy a magyar főkonzulátusnak befi zetett vízumdíj (35 euró) és az ingyenes vízum utáni 15 euró igénylése illetve visszaigénylése a továbbiakban is intézhető a magyarkanizsai városháza 5-ös számú irodájában munkanapokon, valamint Horgoson a Teleházban, kedden és szerdán és között. Magyarigazolvány hosszabbítására vonatkozó pótfüzetek szintén itt igényelhetők. Vízumdíj visszaigényléséhez szükséges mellékletek: Vízum fénymásolata Útlevél fénymásolata (fényképes oldal) Magyarigazolvány fénymásolata (fényképes oldal) Bankkártya fénymásolat (látszódjék a folyószámlaszám!) Befizetői nyugta (eredeti harmadik példány!) Telefonszám (ráírni valamelyik fénymásolatra) Információ: /246-os mellék CMH iroda külmunkatársa február 4., csütörtök 11

12 Valkay Zoltán: Kurgán és kálvária csodás frigyre lépése: a kanizsai kurgán/kálvária Ti vagytok a mi katedrálisaink II. RÉSZ: (Illyés Gyula) A kanizsai kálváriáról: A következő lépésben, mondandóm folytatásában szent helyünk másik összetevőjéről, a kanizsai kálvária különlegességéről szólnék. Mert az nem egy szokványos lineáris szenvedéstörténetről szól. Összetettebb egy kicsit, de azt a hely történetének és összetevő elemeinek ismerete feloldja. Az elsődleges hét stációs kálvária Az emberharmonizációt elősegítő kanizsai kálváriát felismerve a hely szentségét kurgánunkra a XVIII. század hatvanas éveiben állították Klobusiczky Ferenc hírneves kalocsai érsek javaslata és a helybeli plébános buzgólkodásának eredményeként. 1 Ez, az 1768-ban emelt első keresztút, még hét stációs volt, s egy korabeli térkép tanúsága szerint a régi katolikus temetőtől (a mostani Ady-iskolától) kezdődően megközelítőleg észak-kelet irányból közelítette meg Kalvarienbergünket. Ezért fordul tehát egyáltalán nem véletlenül Krisztus Urunk feszülete az előbb említett irányba, az eredeti, elsődleges Via dolorosa irányába! 1836-ból ismert, hogy Bús Kata istenfélő helybeli asszony felállítatja a hét stációs képet, ami nyilvánvalóan az elsődleges keresztút első restaurációjának felelhetett meg. 2 Hogy meddig álhatott ez az elsődleges északkelet-délnyugati vonalú keresztút, egészen pontosan nem tudjuk. Vélhetően a XIX. század közepéig, mikortól is felmerült a mostani katolikus temető kialakításának gondolata. A második, a mostani kálvária, illetve elődje A jelenlegi katolikus temetőt 1853-tól kezdődően kezdték kialakítani, és ebből kifolyólag építettek új keresztutat. Bizonyos ugyanis, hogy 1856-ban a helyi plébániahivatal 1750 darab téglát és 42 véka meszet kért kálvária építéséhez. 3 Ez lehet pedig az, mely Hirke Antal 1876-os indukációs várostérképén az Első vetőben lévő Kálvária-dűlő 2965-ös számú telkén helyezkedett el. Ez egy szám szerint nyolc (!?) stációs; a maival megegyező irányú (megközelítőleg észak-déli 1. Gyetvai Péter: Tiszai Koronakerület telepítéstörténete, Kalocsa, oldalak. Megjegyzés: Más adatok szerint 1779-ben készült el a kálvária. 2. Feiszthámer Rudolf kutatásai alapján adat a Szent Őrangyalok katolikus plébánia levéltárából. 3. Zentai Történelmi Levéltár F: szeptember 10/124 jegyzőkönyvi szám szerint. 4. Feiszthámer Rudolf kutatásai alapján adat a Szent Őrangyalok katolikus plébánia levéltárából. 5. Megjegyzés: A XVI. század végétől a karmeliták kolostoraiban kezdték először használni. 6. Megjegyzés: Az egyiptomi Oziriszt is 14 részre vágták. Az emberi élet is a hetes számrendszerre épül. irányú) keresztút, melyet Ó-Kanizsa község tulajdonának írtak le. Kiképzése lineáris. Szerény véleményem szerint valójában hét stációs lehetett, amit később, a XIX. század végén tizennégy stációsra bővítettek. Az újonnan felállított, tulajdonképpen tizennégy stációsra bővített selyemtéglából, klasszikus manírú stációkkal kialakított keresztutat és kálváriát ft. Bakocs Károly szentelte fel március 26-án. 4 A keresztút szentséges szerepe és stációi A kálváriák állításának hagyománya a XVI-XVII. századra tehető. 5 A 14 stáció mely az ember energiarendszerére épül a Krisztus hozta fény nélkül, nem érthető meg igazán. A kálvária lényegében véve egy szerszám, mely a kozmikus fény beeresztésére szolgál a hét csakrán keresztül, egészen a keresztcsontig. Fehér fényt hoz le fentről, amit azután visszaereszt. 2x7 egyenlő a teljességgel, azaz a keresztút nem más, mint emberharmonizáció. 6 Működése egyszerű: odafelé felnyitom magamat az égiek előtt, visszafelé pedig lezárom. Mondhatni úgy is, hogy a keresztút a lent és a fent közötti megszakadt kommunikáció visszaállítása hiszen Jézus halálával a diviniális szeretetet utasította vissza az emberiség. A keresztút, személyes út. Íme, a stációk és szerepük: 7 I. stáció: Pilátus elítéli Jézust. Az elsüllyedt emberi szinten lévő csőcselék azt kiabálja: A vére hulljon ránk. A hetedik csakra nyílik. II. stáció: Jézus hátára teszik a keresztet azaz, az anyagba süllyedt Létet, az anyagba való inkarnálódás súlyát. A horizontális szárat helyezik rá, azért, hogy az anyagot felemelje eredete felé. A hatodik csakra nyílik. III. stáció: Jézus először esik el az anyag súlya alatt. Az égi erő az anyagba érkezik: a mentális szintre. Az ötödik csakra nyílik. IV. stáció: Jézus, aki a szív szintjén született találkozik anyjával, Máriával, azaz a szív archetípusával, az emberben szétárad a női princípium. A negyedik, a szívcsokor nyílik. V. stáció: Simon megsegíti Jézust. A szolgálatra kész férfi-princípium megsegíti Jézust. Példát mutatva arra, hogy a keresztvitelben a már lenyugtatott ego segítséget nyújt. Nyílik jobboldalon a Napfonat, illetve a harmadik csakra. VI. stáció: Veronika kendője Az arc kivirul, a lélek kiül az arcra, áttetszővé válik. Nyílik a második csakra: valós kreációt végez. VII. stáció: Jézus másodszor esik el. Az anyag dominál. Az anyaggal való teljes eggyé válás. Ez a kinyílt gyökér-, első csakra helye, innen már mélyebbre nem lehet zuhanni. Csak felemelkedni lehet. VIII. stáció: Jézus és a síró jeruzsálemi asszonyok. Azért sírnak, mert képtelenek voltak a másságot elfogadni. A sírás bocsánatkérés. Az asszonyi-szív oldal sír. Három az igazi bánat. Az első csakráról indulunk. IX. stáció: Jézus harmadszor esik el. Megint az anyaggal való küzdelem. Megtörténik az anyag mutációja, amikor a nemi energiát a kreáció szolgálatába állítjuk. Vagyis a vágy függőleges irányba fordul, a teremtés felé. A második csokornál (a sacrumnál; a keresztcsontnál) vagyunk. X. stáció: Jézust megfosztják ruháitól. A személyiség minden külső jelétől, minden feleslegestől meg kell szabadulni. A harmadik csakránál vagyunk. XI. stáció: Jézust felszegezik a keresztre ráfeszítik az anyagra. A szív csokorhoz értünk. XII. stáció: Jézus meghal. Megszűnik a kommunikáció. Atyám kezeidbe teszem a Lelkem. Asszony ímhol a te fiad, János ímhol a te Anyád. Atyám bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ötödik csakra zárul. XIII. stáció: Jézust leveszik a keresztről. Megszabadul az anyag súlyától. A Lélek szabad, transzmutál és transzfigurál. Hatodik csakra zárul. XIV. stáció: Sírba helyezés. Teljes és totális egyedüllét és csend. Ahol az ige (logos) születik és megjelenik. Ahol a transzfiguráció visszavezet az eredetig az Atyáig. Csak aki akceptálja a csendet, erre csak az képes. Hetedik csakra zárul. A kanizsai kálvária működési képlete A jelenlegi kanizsai kálvária működési elve az eredeti stációk megléte miatt nem a szokásos rézsűsrendszerű! Hanem axiális! Hiszen baloldalról egyenesen kiindulva, miközben a hetedik stáció után magára a kálváriadombra felkapaszkodunk, hogy ott hálánkkal adózhassunk Mennyei Atyánk előtt, keresztutunkat utána a nyolcadik állomástól folytatjuk, hogy jobb oldalon visszajőve fejezzük be (lásd a kanizsai kálvária működési elvének ábráját). A keresztút két kapuja közül az első számú stáció előtt, a második, a Jézus találkozása Édesanyjával nevezetű (az ismertető rajzon a IV. számú állomás) stációnál található. Ez pedig megegyezik az elsődleges keresztút hetes számú stációjának helyével! Itt a szív-csokornál épült egybe a régi és az új keresztút! Összegzésként elmondható tehát, hogy az egyes számú kapu megléte alázatos és ájtatos építésre vall, mivel a stációkat építő jámbor kőművesmester is leképezett egy védősávot, míg a kettes számú kapu, a régi rendszerhez való kapcsolódást jelöli. 8 A kanizsai kálvária működési képlete ezen ismeretekből talán jobban és világosabban érthető és megélhető Fontos: itt kell megjegyezni, hogy nem csak 14 stációból áll a kálvária. Van még két láthatatlan is a Pünkösd- és a nyári nap-éj egyenlőség, illetve Szent János ünnepének stációi, amik viszont bennünk találhatók a mondott napokon. 8. Megjegyzés: A kálváriaépítés felülről diktálva történhet, vagy kellő alázattal. Mert aki kellő alázattal épít az, az építés pillanatában szakralizálja a helyet. A láthatatlan Szaturnus-kapu nyílt szándékos és alázatos építéskor, vagy szenteléskor képződik le. 9. Megjegyzés: A kurgán/kálváriáról szóló szöveg megírásában nagy segítségemre voltak Somlósi Lajos geo-biológus értékes felvilágosító előadásai február 4., csütörtök

13 A lélek rejtelmei CIKIS SZÜLŐK? Minden szülő hajlamos arra, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a gyermekét. Mivel még nem létezik sem teleportálás, sem agymosás, be kell érned a mi tanácsainkkal... Szinte mindenki tud említeni rémes sztorikat az életéből, amikor a szüleinek köszönhetően olyan helyzetbe került, amiből csak egy azonnali világvége tudta volna kimenteni. Képzeld el, mennyire kínos, amikor újdonsült kedvesed először jár nálatok, és anyukád rögtön a meztelen bébifotóiddal kezdi traktálni, vagy apukád arról beszél, hogyan szorultál be dagi nyolcévesként a kisszékbe Te meg csak ülsz megsemmisülten és szóhoz sem jutsz. Pedig ez még a jobbik eset, hiszen a gyerekkorod olyan volt amilyen: igazán nincs mit szégyellni rajta. Valószínűleg a lovagodról is készült anno jó néhány kompromittáló kép. De mi van akkor, ha az ősök minden egyes alkalommal átlépik a határt és kiváló érzékkel trappolnak bele a lelkivilágodba, miközben azt hiszik, hogy irtó jó fejek? Ilyenkor muszáj átvenned a nevelő szerepét, és hosszú, fáradságos munkával megtanítanod őket a jó modorra. A harc során mindig tartsd szem előtt, hogy minél higgadtabban és felnőttesebben beszélsz, annál komolyabban vesznek majd így talán el is érsz valamit. Ha hisztizel vagy üvöltözöl, ne számíts pozitív eredményre. A LEGFONTOSABB SZABÁLYOK 1. A szüleid a szüleid! Bár hajlamosak bénázni, sok mindent köszönhetsz nekik. Feltétel nélkül szeretnek téged, és bármit megtennének érted. 2. Próbáld elfelejteni a kellemetlen incidenst! Ha te nem teszed, ők sem fogják. Minél nagyobb cirkuszt csapsz, annál rosszabb lesz, hiszen az eset annál mélyebb nyomot hagy mindannyiótokban. 3. Nevess! Ez eleinte nehéznek tűnik, de a szülőkre is alkalmas a ciki-szabály: mások szemében csak akkor lesz kínos valami, ha te magad is annak érzed. Ha nevetsz rajta, vagy rákontrázol, inkább egy vidám, lökött család benyomását keltitek. A menő és fiatalos vagyok szülő Kevés kellemetlenebb dolog van annál, mint amikor az ősök menőnek akarnak tűnni főleg ha mindezt a barátaid előtt teszik. Legszívesebben üvöltenél amikor apukád Csőváz felkiáltással köszön a többieknek,vagy anyukád csávókáimnak hívja a hímnemű haverjaidat, esetleg úgy öltöznek, mintha húsz évvel fiatalabbak lennének. Pedig te csak azt szeretnéd, ha teljesen átlagos szülőként, emelt fővel viselnék a korukat. A véletlenül ciki szülő Ő az, aki nem szánt szándékkal hoz kellemetlen helyzetbe. Ilyen például az az anyuka, aki minden reggel teli torokból üvölti 15 éves kislánya után a suli előtt: Jó légy, bébikém, hozz anyucinak ötöst! A diáktársak persze sejtik, milyen kellemetlen lehet ez a szitu, mégis ezen röhögnek egész nap, és bébikémnek hívják az áldozatot. Jó tanács! Soha ne nevezd őket szánalmasnak, és azt se éreztesd velük, hogy szégyelled őket. Inkább fogd meg a kezüket és adj stílustanácsokat. Ne próbáld visszaadni a kölcsönt, és mások előtt beégetni az ősöket. Váradi Melitta február 4., csütörtök 13

14 Ezelőtt hatvannégy éve történt Visszapillantás, emlékezés (folytatás) Látjátok, az ördög nem alszik, mondogatta Kopasz Kati néném, aki naponta többször átnézett hozzánk. Könnyű volt megtennie, mert a Kalmárék sarki házával együtt hatháznyi távolságra lakott tőlünk. Nagyon ügyes és szellemes néni volt, a nevelőanyám nagynénje. Valamennyi kerületi megmozduláson ott volt és hozta a híreket, hogy: hallottátok, hogy Egy pénteki napon nagy kerületi gyűlésre toboroztak az utcabizalmiak. Érdekük volt, mert a városi vezetőség, a párt, a HNF városi bizottsága a kerületekben összegyűlt emberek száma alapján ellenőrizhette szorgos politikai ténykedésüket. Újra, mint a bánáti trajlala, szóba került a beszolgáltatási előírás. Minden élelmet nyilván kell tartani, megállapítani a felesleget s azt azonnal átadni a népkonyhának. Természetesen a kijelölt vagy kinevezett bizottság állapította meg, hogy a megtalált élelmiszerből mennyi a felesleg. Külön bizottság lepte meg a darálókat, s azután érdeklődött, hogy ki mennyi kukoricát vagy (ne adj' isten!) búzát vitt daráltatni. Bevezették, hogy a darált mennyiségéket gabonafélék szerint a kapott nyilvántartási vámkönyvben (kjiga o ušuru) kell vezetni: mennyiség, a daráltató neve, címe, dátum. Ahogyan a háború alatt, a megszállás idején is tekintettel a tüzelőre, addig daráltak, amíg el nem fogyott a darálnivaló. Így éjjel is folyt a munka. A bizottságnak egyúttal figyelnie kellett az udvaron levő hasábfa mennyiségét is, hogy ellenőrizni lehessen hány órát daráltak egyfolytában. Ennek alapján ki lehetett számítani a ledarált gabona mennyiségét. De leleményességgel ezt a kérdést is megoldották. A Tóparton mindenki ismerte a Balog-féle kertészetet. Balog bácsi Pista nevű fia ezermester volt, főleg a gépekhez értett. Neki volt egy tehergépkocsija, amelynek a rakterületére felszerelt egy tüzelő generátort, s azzal az ott termelt gázzal hajtotta az autót. A pánai gyümölcsösbe leért mikorra kellett a tűzre tenni. Felfedezte, hogy csutkával is lehet generátorgázt fejleszteni. Így megoldódott a tüzelési probléma is. Aki daráltatni hozott valamit, egy zsák csutkát is mellékelt a vám mellé. Ezzel a hajtóanyaggal lehetett feketén darálni. Ha a kő már kopott volt a vágása előtt, persze éjjel, az eldugott búzát darálták, amelyet háromszor-négyszer kiszitáltak, s így már akkor megelőzték a mai korban annyira hirdetett egészséges, teljes kiőrlésű lisztet. Igaz, ez a megszokott fehér liszttől jóval barnább volt, de legalább volt kalács búzalisztből! Néha egy kicsit ropogott, ha a fogunk alá került egy darab a malomkőből levált homokszem, de akkor ez volt a finom, különösen akkor, amikor a kenyértésztába átpasszírozott főtt krumplit is tettek. Az a kenyér már nem tapadt anynyira a szájpadlásra, mint a kukoricából sütött sárga bodag. A téli tüzelőszezon múltával mindenki a Rác pékhez vitte a sütnivaló kenyértésztáját, aki valami cserebere alapján térítette meg a sütési díjat. A berakás után két órával lehetett menni a kisült kenyérért, kalácsért. Sajnos, akkor még nem volt ennyi fényképezőgép. Ha ott, akkor lefényképeztük volna a polcra kirakott frissen sült cipókat (így hívtuk őket, pedig inkább egy szétlapult lepényhez hasonlítottak), a mai tájékozatlan néző úgy vélné, hogy a képen egy az árvíz visszavonulásakor visszamaradt iszapréteget örökítettünk meg. Visszatérve a Kató néni által hozott szenzációra: Hallottátok? Szombaton vagy pénteken valami áfézsések, a fene tudja, mit jelent az ÁFZS Csak azt tudom, hogy a Fehérné, a Bővízné, a Mikuskáné jöttek hozzám, és fehér bugyit kértek, mert a kvartban lesz táncos bemutató. Már egy hete gyakorolják a lányok a műsort s nincs elég öltözékük. Mindegy, hogy milyen alsóról van szó, csak fehér legyen. Addig rimánkodtak, hogy kihúztam az almárium nagyfiókját, s megmutattam, hogy nekem olyan bugyim sose volt, de Imre unokámnak vannak szép fehér rövid gatyái, mert ő Kecskeméten volt egy tanfolyamon, s azokat kellett ott neki hordani. No, ezek jók lesznek! Megörültek. De, mondom nekik, ezeknek van ám elől sliccük is, mert férfiembereknek csinálták. Nem baj az, majd bevarrják a sliccet. Aztán a bál után viszszahozzák őket. Elvittek négy gatyát. Jaj, ha az Imre unokám ezt megtudja Nem mertem nem odaadni! Megvolt a táncbemutató, még Csókára is elmentek vele. Akkora volt a sikerük, hogy háromszor is visszatapsolták őket. Én is kaptam meghívót, az első sorba ültettek. Mondták, ide üljön Kati néni, innen jól lát majd, látom, nem hozta el a szemüvegét. A színpad olyan közel volt, hogy a felvert por szürkévé tette a fekete kötőmet. Gyerekek, akkora volt a taps! Mindenki nevetett, tapsolt. Még a Puszi cigányzenész is, csak én akartam elsüllyedni szégyenemben. Képzeljétek el, nem varrták be a gatyákon a slicceket. Úgy ficánkoltak, forogtak, a gatyából meg kifeketéllett a takargatnivalójuk. Hát ez tetszett a fiatal közönségnek, ezért kellett háromszor is visszajönniük! Azt mondják, hogy még aznap este, amikor visszaértek Csókáról, nálunk még nagyobb volt a siker! Tehát a kerületi kultúrbizottság megtette az első lépést a dolgozó nép kulturális felemelkedése felé vezető úton. A HNF sikerekről számolt be a házakra szerelt városi hangszórókon keresztül. Újabb beszolgáltatási bizottságokat neveztek ki. Tagadták, de mindenki tudta, hogy a tehetősebbnek vélt parasztokhoz külön bizottságokat küldtek ki. A többiekhez önként kellett jelentkezniük az utca lakóinak, mert ők tudnak legtöbbet, ismernek mindenkit, sőt azt is tudják, ki dugdossa a gabonát. No, ez az elgondolás megbukott, pedig úgy vélték, hogy így majd összeugrasztják a szomszédokat s minden titkolt dologhoz hozzájutnak majd, s ezzel a hírek terjesztése is megszűnik. Még aznap éjjel az egész utca tudta, holnap jönnek Az új megbízottak nem sokat hoztak a népkonyhák asztalára, de itt-ott összegyűjtöttek néhány kiló krumplit. M. Cs. B. UTOLSÓ ÜDVÖZLET Terikének A világ gömbölyű, és a hely, mely tán a végnek látszik, akár a kezdet is lehet. (Baker P.) Erzsi, Józsi és Botond február 4., csütörtök

15 Sport Teke Vekić és Mészáros az országos egyéni bajnokságon Január 24-én, a szabadkai tekepályán rendezték meg Vajdaság tartományi férfi egyéni bajnokságát, melyen negyven játékos lépett pályára és a legjobb húsz versenyző jutott tovább az országos bajnokságra, köztük a Kanizsa két játékosa is. A második helyen Goran Vekić (Kanizsa) végzett 598 fával, míg Mészáros Iván (Kanizsa) 560 fával a huszadik lett, így mindketten részt vesznek majd az országos egyéni bajnokságon. Szuperliga, 10. forduló Megkezdődött a tavaszi idény, melyben vereséggel rajtolt a Kanizsa. Belgrád: C. Zvezda Kanizsa 7:1 (3567:3365) Részeredmények: Bajić-Vekić 1:0 (2:2, 618:600), Macura-Mészáros Norbert 1:0 (4:0, 599:545), Suzić-Matić 1:0 (3:1, 605:556), Bukva- Szabó 1:0 (4:0, 587:528), Kornjača-Blagojević 0:1 (2:2, 544:568), Maksimović-Mészáros Iván 1:0 (4:0, 614:568). A hazaiak nagy formában játszottak, a Kanizsa minden igyekezete csak a tisztes helytálláshoz volt elegendő. Kanizsa Kupa 2009/2010 Eredmények: Banja-Foci Cuki 541:512, Jedinstvo-Penzioneri 424:440, Tondach-Sloga 606:415, Meridial-Kris & Roll (n) 558:514, ZIF Commerce-Exim 511:567, Penzioneri-Banja 501:541, Metal-Vodovod 506:457, Exim-Meridial 616:573, Foci Cuki-ZIF Commerce 519:444, Strand-Jedinstvo 580:466. L. E. Sakkhírek A 4. és 5. fordulókkal folytatódott Zenta városbajnoksága. A kanizsaiak közül Farkas Tibor továbbra is vezet a táblázaton, teljes egy pont az előnye az üldözőkkel szemben, a többiek pedig az élmezőnyben vannak, ami eddig szép eredmény. Sarnyai Dániel kettős győzelmével közel került az élmezőnyhöz, Šakić Simeon ellen nagyszerű győzelmet aratott. Tóth Kázmér döntetlen folytatást hagyott ki Jurcsák ellen és vesztett, de a következő fordulóban javitott. A 4. forduló (január 27.) fontosabb eredményei: Vranić-Farkas 0:1, Nagymélykúti-Simonyi 1:0, Domány-Ágoston remi, Nagy-Kajári remi, Jurcsák-Tóth 1:0, Savin-Djurović 0:1, Igaz-Molnár 0:1, Aleksić-Kaszás 0:1, Pósa-Novák 1:0, Kovács- Bicskei 0:1, Mrzić-Orcsik 1:0, Kormányos-Pilisi 0:1, Sólymosi-Berta 0:1, Lipót-Sarnyai 0:1. Az 5. forduló (január 29.) fontosabb eredményei: Farkas-Nagymélykúti 1:0, Ágoston- Vranić remi, Kajári-Pósa 1:0, Djurović-Domány 1:0, Simonyi-Juhász 1:0, Molnár- Jurcsák 0:1, Kaszás-Šakić L. 1:0, Bicskei-Nagy 0:1, Pilisi-Mrzić remi, Berta-Aleksić 0:1, Šakić S.-Sarnyai 0:1, Tóth-Škrbić 1:0. Sorrend az 5. forduló után: Farkas Tibor 5, Nagymélykúti István, Djurović Radoje, Ágoston Áron, Simonyi Zoltán, Jurcsák András, Kajári István, Kaszás Viktor 4, Vranić Ljubomir, Nagy Attila, Petrović Vladimir 3,5,... Tóth Kázmér, Mrzić Branko, Sarnyai Dániel 3, Pilisi Lukács 2,5 pont, stb. A további fordulók időpontjai: február 1. (6. forduló), február 5. (7. forduló), február 6. (8. forduló), február 7. (9. forduló). Néhány érdekes parti a 4. és 5. fordulóból: Vranić Ljubomir-Farkas Tibor (4. forduló) 1.e4-c5 2.c3-d5 3.e:d5-V:d5 4.d4-g6 5.Hf3-Fg7 6.Fe3-c:d4 7.c:d4-Hf6 8.Hc3-Va5 9.Fc He5-e6 11.f4-Bd8 12.Vf3-Hc He7 14.g4-Bb8 15.Fb3-b5 16.Bhg1-Fb7 17.Ve2-He4 18.V:b5- Vc7 19.Vc4-V:c4 20.H:c4-Bbc8 21.Ha5-Fd5 22.Kc2-Bd6 23.Kb1- H:c3+ 24.b:c3-Ba6 25.F:d5-H:d5 26.Fd2-B:a5 27.c4-Bb8+ 0:1 Kormányos Ákos-Pilisi Lukács (4. forduló) 1.e4-c5 2.Hf3-d6 3.d4-c:d4 4.H:d4-Hc6 5.Hc3-g6 6.Fe2-Fg7 7.Hb3-Hf Fg5-a6 10.Vd2-Be8 11.Kh1-Bb8 12.f4-b5 13.f5-b4 14.Hd5-H:e4 15.Ve3-H:g5 16.V:g5-F:f5 17.c3-b:c3 18.b:c3-e6 19.V:d8-Be:d8 20.He3-a5 21.Bf2- a4 22.Hd2-F:c3 23.Bd1-F:d2 24.B:d2-He5 25.g3-a3 26.Bf1-Bb2 27.Bfd1-B:d2 28.B:d2-Kf8 29.Bd4-Bb8 30.Fd1- Bb2 31.Fb3-Hf3 0:1 Lipót Tamás-Sarnyai Dániel (4. forduló) 1.e4-c5 2.c3-e6 3.Hf3-a6 4.h3-Vc7 5.d3-Hf6 6.e5-Hd5 7.c4-Hb6 8.Fe2-Hc6 9.Ff4-g Fg7 11.Hg5-H:e5 12.Fh2-d6 13.Hd2-Hc6 14.Fh5-h6 15.Hde4-e5 16.f4-h:g5 17.f:g5-B:h5 18.Bf3-Hd4 19.Bf2-Fe6 20.Hf6+-F:f6 21.B:f6-Bh7 22.Vd2-Ff5 23.g4-Hf3+ 0:1 Kajári István-Pósa János (5. forduló) 1.Hf3-d5 2.c4-Hf6 3.c:d5-H:d5 4.Hc3-H:c3 5.b:c3-e6 6.d4-c5 7.e3-Hc6 8.Fe2-c:d4 9.e:d4- Fe Ff4-Fd6 12.Vd2-Vc7 13.Fg3- b6 14.Fd3-h6 15.Bfe1-F:g3 16.h:g3-Fd7 17.g4-f6 18.Fc2-He7 19.Fb3-Vd6 20.Ve2-Kf7 21.Hd2-Bfe8 22.Hc4-Vc6 23.Bac1-Hd5 24.Vf3-Kf8 25.He5-Vd6 26.c4-Hc7 27.c5 1:0 Novák Tamás-Farkas Sándor (5. forduló) 1.e4-c5 2.Hf3-d6 3.d4-c:d4 4.H:d4-Hf6 5.Hc3- g6 6.Fe3-Fg7 7.Vd f3-Hc Fd7 10.g4-h5 11.g:h5-H:h5 12.Kb1-Bc8 13.Fe2-He5 14.f4-Hc4 15.F:c4-B:c4 16.Bhg1-Va5 17.Bg5-Vc7 18.Hd5-Vd8 19.f5-Kh7 20.Ve2-B:d4 21.B:h5+g:h5 22.V:h5+-Kg8 23.F:d4-f6 24.Bg1-e5 25.f:e6- F:e6 26.Vg6 1:0 A fotók Zenta városbajnokságán készültek. F-s február 4., csütörtök 15

16 Rovatvezető: Aranyos Á. Klára Irka Purgel Dominik, 3.d tanítónő: Muhi Erika A téli szünet élményei Végre eljött a decemberi hónap. Izgatottan vártam a téli szünidőt. Egyik reggel, mikor felkeltem, nagy meglepetés ért, mert éjszaka esett a hó. Sajnos még egy kicsit beteg voltam, ezért bentről néztem a fehér hótakarót. Másnap anyáék kiengedtek játszani, szánkózni. A nagy csúszkálásban jól kifáradtam. Aztán jöttek az ünnepek. Karácsonykor együtt volt a család. Hatalmas karácsonyfát kaptunk, rengeteg ajándékkal. Az idő gyorsan telt, jött az új év s az iskola, a tanulás. A legjobb a szünetben a pecaiskola volt, átmentem a vizsgán. Apáék büszkék voltak rám! Börcsök Bence 3. d Tanítónő: Muhi Erika Kedvencem és én Az én kedvencem egy kutya. Cipő a neve Cipő egy fekete tacsikeverék. Aranyos, játékos kiskutya. A kutyám azt hiszi a farkáról, hogy igazi ellenség, ezért az igazi ellenség helyett a farkát kergeti. Egyszer rászorult a fejére a befőttesüveg. Ezért úgy nézett ki, mint egy űrlakó. Szeretem, mert aranyos és játékos és néha kicsit buta. Szűcs Dóra 2. d Tanítónő: Bajusz Rózsa A téli szünetben történt Végre elérkezett a szünidő. Esett egy kis hó is, aminek nagyon örültem. Sokat hógolyóztam, szánkóztam és korcsolyáztam. Magyarországon és moziban is voltam. Szilveszterkor nagy bulit csaptunk. Nagyon jól éreztem magam a szünidőben, de sajnos hamar vége lett. Rózsa Fanni 2. c Tanítónő: Dobó Zsuzsanna A reszkető sárkány Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sárkány. Ez a sárkány félt a sötétben, ezért mindig reszketett. Egy harmatos hajnalon arra járt a medve. Bement a barlangba, gondolta bemegy körülnézni. Amikor bement és meglátta sárkányt úgy elinalt, hogy utol sem lehetett érni. Nem sokkal utána arra sétált a hiú tigris. Bement a barlangba, hátha talál valami élelmet. Ahogy bement, meglátta a sárkányt. Elfehéredett és elfutott. Az erdőben futótűzként terjedt a félelem. Az egér erről mit sem tudott, mert a szomszéd erdőben volt udvarolni. A barlang felé sétált, gondolta bemegy. Mikor meglátta a sárkányt, így szólt: Muhi Kinga, 2.c tanítónő: Dobó Zsuzsanna Mitől félsz? A sötéttől. Az egér bátorítani kezdte, hogy menjen ki a barlangból. A sárkány hallgatott az egérre, és együtt sétáltak ki a napfényre. Az erdei állatok maguk közé fogadták. Attól a naptól kezdve a sárkány, az egér és a többi állat boldogan éltek, barátságban, míg meg nem haltak. Bosznai Sára 3. d Tanítónő: Muhi Erika Hézső Renáta, 3.d tanítónő: Muhi Erika Bús Viola, 2.d tanítónő: Bajusz Rózsa Szánkózni voltunk Egyik szombat reggel szánkózni voltam a barátaimmal az utcán. A barátnőm kutyáját a szánkóhoz kötöttük és húzott. Olyan gyorsan húzott, hogy leestem. Utána építettünk egy hógolyóvárat és abban játszottunk. Hirtelen elkezdett nagy pelyhekben esni a hó, aminek nagyon örültünk. Késő estig élveztük a hóesést. Bálint Réka 2. d Tanítónő: Bajusz Rózsa február 4., csütörtök

17 Tudta? MAGYAR TALÁLMÁNYOK NYOMÁBAN VI. Bíró László József volt hipnotizőr, grafológus, autóversenyző, biztosítási ügynök és vámügyintéző, foglalkozott festészettel, szobrászattal és találmányokkal. Bíró László József Budapesten született szeptember 29-én. Tanulmányait a budapesti tudományegyetem orvosi karán kezdte, de rövid idő után megszakította azt. Fő találmányához, a golyóstollhoz újságírói pályája vezette el és 1934 között a kortárs magyar művészetet népszerűsítő Hongrie Magyarország Hungary című folyóirat szerkesztője volt, majd az Előre című hetilap munkatársaként tevékenykedett. A nyomdai rotációs hengerek egyenletes, folyamatos munkájának látványából merítette azt az ötletet, hogy egy tintával telt cső végéből hengerrel, illetve golyóval lehetne a folyadékot folyamatosan a papírra vinni. Felismerte, hogy az újságok nyomásánál használt tinta gyorsabban szárad és a papíron szárazon és piszkolódásmentesen megmarad. Mivel ez a sűrűbb tinta nem volt cseppfolyós, egy kis golyót szerkesztett a tollba, amely a tintát annak aljára vezette. Ahogy a toll a papíron mozgott, a golyó forgott, és így vette föl a tintát, melyet a papírra kent. Az első általa összeszerelt példányokkal nem lehetett tökéletesen írni. Betűk írására alkalmatlanok voltak, s a rosszul beágyazott golyók sűrűn elakadtak. A megfelelő sűrűségű festékkel végzett kísérletekben először fivére, György és barátja, Gellért Imre segítette, majd a Goy és Kovalszky cég műhelyeiben folyt a munka. A nagyüzemben gyártható golyóstoll megalkotásában nagy szerepe volt Goy Andornak. Bíró első golyóstoll-szabadalmát Töltőtoll néven április 25-én jelentette be a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnak. Nem sokkal utána, még ez év novemberében Pépes halmazállapotú tinta és hozzá tartozó töltő-toll címmel jelentett be újabb szabadalmat. A használható golyóstoll előállításához vezető kísérleteket külföldön fejezte be. Bíró László József A németek már ben átvették megoldását, és Exakt néven forgalomba hoztak egy tintával tölthető golyóstollat, amelynek nagy hátránya volt, hogy a tinta már rövid idő eltelte után beszáradt ben Párizsba ment, onnan Argentínába emigrált, egy argentin ismerőse javas-aslatára től önállóan kísérletezett, megfelelő módosítással az öntvényrepedést jelző festéket alkalmazta a golyóstoll töltésére. Argentínában benyújtott találmányának gyártására június 10-én kapott szabadalmat. Az első rendszeres eladásra gyártott golyóstollakat Argentínában Eterpennek nevezték, a gyártóról. Az angol kormány azért vásárolta meg a szabadalmat, mert a golyóstoll a repülőgépeken nagy magasságokban is működött, nem folyt ki belőle a tinta ben a Royal Air Force Bíró-féle golyóstollakat használt. A franciák máig fennálló részvénytársaságot alapítottak a találmány hasznosítására. A golyóstollat BIC védjeggyel hozzák forgalomba, ami a Bíró Crayon rövidítése. A Parker nevű cég 1957-ben kezdte meg a golyóstollak forgalmazását. Az 1960-as évektől kezdve a golyóstoll szinte minden országában elterjedt, és általánosan használt íróeszközzé vált. Angol nyelvterületen a golyóstollat ma is gyakran biro vagy biro pen néven említik. Bíró László rendkívül széles érdeklődési körű személyiség volt. Egyszer vásárolt egy vörös Bugattit, melyben a tengelykapcsolós mechanizmusú sebességváltóval való kapcsolást túl nehézkesnek találta. Ekkor kezdett el elmélkedni a sebességváltás egy automatikus megoldá- sán. Egy évnyi kísérletezés után megépítette és szabadalmaztatta automata sebességváltóművét. Bíró László József novem- ber 24-én halt meg új hazájában, ahol olyan nagy tiszteletet vívott ki magának, hogy az argentin feltalálók napját az ő születésnapján, szeptember 29-én ünneplik. Major Ibolya február 4., csütörtök 17

18 Rovatvezető: Bánszki Anna Kertésznaptár Időszerű teendők gyümölcsösgazdáknak Amíg a természet pihen, használjuk ki az időt, és szabad óráinkban tervszerűen készüljünk a tavaszi munkákra. Vásároljuk meg a műtrágyát, a növényvédő szereket, a vetőmagokat, a kertészkedéshez szükséges anyagokat. Használjuk ki az időt és hozzuk rendbe szerszámainkat, élezzük ki a metszőollót, a fűrészt. Mindezt nagy figyelemmel végezzük, mivel a különleges edzésű, önélező típusú fűrészek nem szorulnak reszelésre, sőt így tönkretehetjük az élét, a fogazatát. Ha nincs hó és enyhébb az idő, gyűjtsük össze a lehullott lombot, a zöldségfélék maradványait. A fertőzött részeket égessük el, az egészségeseket hordjuk a komposzthalomra, értékes szerves trágyához juthatunk így. A komposzt és a műtrágya együttes használatakor a műtrágya sokkal jobban hasznosul, nem kötődik le. Enyhe időben vágjuk ki a beteg, már hasznavehetetlen, csak a kórokozóknak és a kártevőknek menedéket nyújtó fákat. Enyhe, fagymentes időben megritkíthatjuk az alma- és a körtefákat. Metszéskor vigyázzunk, hogy ne hagyjunk csonkokat, mert ezek mélyen beszáradhatnak, és a sebzési felületeken gyorsan támadnak a farontó gombák. A sebeket késsel vágjuk simára, hogy gyorsabban forrjanak be, s kenjük be sebkezelő géllel. Távolítsuk el a száraz ágakat, gallyakat, a fertőzött vesszőket, az őszről ott maradt gyümölcsmúmiákat. Amennyiben még a termésérés, a szüret után elvégeztük a meggy-, a cseresznye-, a kajszi- és a szilvafák ritkító metszését, akkor ezekkel most nincs tennivalónk. Továbbra is gondoskodjunk a madarak etetéséről, mert nagy hasznot hoznak a kártevők pusztításával, s jóval kevesebbet kell majd permeteznünk. A kicsi, napos, egyenletesen meleg szoba növényei (III.) A bőséges fényt és az egyenletes meleget sok szobanövény kedveli. Így nagy a választék, ha élő szobai díszt választunk, csupán arra kell ügyelnünk, hogy a kifejlett növény és a szoba mérete összhangban legyen. A kecses amarillisz A Brazíliából származó amarilliszt (Hippeastrum vittatum) tél közepétől tavaszig kínálják a virágboltokban. Nagy, tölcséres virágaiból 2-5 nyílik egy virágszáron. A virág színe fajtától függ: egyszínű, világos- vagy sötétpiros, hófehér, esetleg csíkozott. Fajta szerint változik a virág mérete is. A virágzó növényt állítsuk világos helyre, és öntözzük rendszeresen. Elvirágzás után vágjuk le a szárról a virágfejet. Az üreges szárat hagyjuk meg, csak akkor távolítsuk el, ha már elszáradt, mert abból még tápanyag megy vissza a hagymába. A virágszár elszáradása után ültessük át az amarilliszt friss földbe úgy, hogy a hagyma felső harmada kiálljon a földből. Ha van rá lehetőség, május közepétől szeptemberig szabadban neveljük, bőséges napfényben. Ebben az időszakban rendszeresen öntözzük, és kéthetente tápoldatozzuk. Szeptember elejétől fokozatosan csökkentsük az öntözések számát mindaddig, amíg a levelek teljesen el nem száradnak. A hagymát továbbra is hagyjuk a földben, s C hőmérsékletű helyiségben tároljuk. A pihenési időszakot nem szabad öntözéssel megszakítanunk. Használhatunk párásítót, vagy kevés vízzel permetezhetjük a hagymát, ezzel biztosítva, hogy a száraz szobalevegőn túlságosan ki ne száradjon. Az amarillisz vágott virágnak is nagyon szép. Akkor vágjuk le, amikor a bimbók nyílni kezdenek. Vázában egy-két nap alatt kivirágzik, és napig nem hervad el. A vázába helyezés előtt az üreges szárat mindenképpen töltsük fel vízzel, mert így biztosítjuk a virágnak a könnyebb vízfelvételt. Szaporítása magvetéssel történik, és csak a gyakorló kertészeknek ajánlott. Ha a hagymán nem fejlődött virág, akkor kezelési hiba történt. Okozhatja tápanyaghiány, túl alacsony vagy magas hőmérséklet, esetleg a túlöntözés. Az amarillisz leveleit a viaszos pajzstetvek is megtámadhatják. Tarka levelű ananász A tarka levelű ananász (Ananas comosus) mutatós szobanövény. Népszerűségét feltűnően szép, tömött levélrózsájának köszönheti. A levélrózsát alkotó levelek sötétzöldek, tüskés szélük fehér. A növény tőzeg, fenyőkéreg és darabos lombföld keveréket igényel ültető közegnek. Az öntözéshez lehetőleg mészmentes vizet használjunk. Legjobb erre a célra az esővíz. Kedvező körülmények között a növény virágot is hozhat. Lúdtojás méretű és alakú füzérvirágzata levélkoszorúban végződik. Egyenletes párás melegben a virágzatból kifejlődik az ízletes, lédús termés is. A terméssel szaporíthatjuk a növényt. A termés csúcsán növő levélrózsát éles késsel fejtsük ki, ültessük be cserépbe, gyökeresedésig húzzunk rá fóliazacskót. Ne akarjunk azonban mindenáron termő ananászt. A növény virágzat nélkül is nagyon szép, évekig díszíti lakásunkat. Az idősebb tövek sarjakat is hoznak, melyek leválasztva impozáns növénnyé nevelhetők február 4., csütörtök

19 ,, Noi sarok,, Szerkeszti: 2010-ben végre legyőzzük az anorexiát? A divatmagazinok egyre kevésbé kérnek a csontsovány modellekből. Lehet, hogy idén sikerül az áttörés? Biztató jelek már vannak! A média az utóbbi időben egyre intenzívebben támadja a divatvilágot, amiért a kifutókon végigvonuló és a kampányokban szereplő lányok egészségtelen testképet közvetítenek a fiatalok felé. Korántsem csupán a divatvilág problémájáról van szó, hiszen az utóbbi egy évtizedben Angliában például tízszeresére emelkedett az étkezési zavarokkal küzdő tinédzserek száma. A már magában megdöbbentő változás legfontosabb mozzanata a tömegesen jelentkező anorexia. Ami néhány évtizede még elszigetelt jelenség volt, mára népbetegség. A divatvilág már korábban is a támadások kereszttüzébe került, amikor modellek haltak bele az éhezésbe, azonban egészen addig jelentős bázis állt mellettük, amíg a táplálkozási zavarok nem kezdtek aggasztó méreteket ölteni a társadalomban. A divatmagazinok egészen tavalyig kitartottak a divatházak döntései mellett és jószerével ők is az úgynevezett 0-s, XS-es modelleket preferálták. A társadalmi nyomás és az aggasztó hírek azonban úgy tűnik, a divatóriások legfőbb támogatóinak, a divatmagazinok szerkesztőinek a szemét is felnyitották, és szembefordultak az irreális testképet erőltető cégekkel. A Vogue megunta az anorexiás modelleket Tavaly nyáron az angol Vogue főszerkesztője, Alexandra Shulman végleg besokallt és nyílt levélben fordult a legpatinásabb divatcégekhez, amelyben addig szokatlan módon bírálta a divatházak vezetőit és egyben arra kérte őket, hogy a jövőben ne 0-s modellekkel hirdessék magukat. Shulman úgy véli, hogy a csont és bőr lányokkal dolgozó cégek a magazinokat is belehajszolják ebbe a veszélyes játékba. Hogy hitelességüket Bognár Irma megőrizzék, kénytelenek ők is vékony modellekkel dolgozni, amivel csak fokozzák az egészségtelen elvárások kialakulását, amivel elsősorban a fiatalok testképére és egyúttal önképére gyakorolnak káros hatást. Miközben szinte mindenki üdvözölte Shulman levelét csak a legfontosabbak, a divatházak maradtak némák. Jennifer Hawkins A változása előjelei Miközben úgy tűnt, hogy a Vogue kezdeményezése semmit sem tud változtatni a dolgokon, néhány lapnál azért már ekkor megpróbáltak szembemenni az aktuális trendekkel. Az amerikai Glamour magazin novemberi számában meztelenül pózoltak úgynevezett pluszos modellek, ráadásul összeállításukban külön felhívták az olvasók figyelmét az olyan divattervezőkre, cégekre, akik nagyobb méretben is gyártják a ruháikat. A Glamour nem maradt egyedül, hiszen a neves divatmagazin, a V idei első számát pluszos modelleknek szentelte és egy nagy divatanyagban ünnepelte a gömbölyded, kerekedő, zsírpárnácskáktól sem mentes testalkatot. Ezek persze lehetnének akár elszigetelt jelenségek is, de úgy tűnik, hogy most tényleg elindult valami, hiszen az ausztrál Marie Claire magazin februári számának címlapján a 2004-es Miss Universe, Jennifer Hawkins szerepel, meztelenül és retusálás nélkül! Bár az egykori szépségkirálynő nem nevezhető molettnek, de mindenesetre nem is csontsovány, és a photoshoppot nem látott címlapképén látszik, hogy bizony picit narancsbőrös. Ez azonban sem őt, sem pedig a magazint nem érdekelte, hiszen úgy tűnik, az idei évben végre nem kell szégyellni a plusz kilókat, vagy éppen a narancsbőrt! Új divatikonok feles kilókkal Persze, arra azért nem számíthatunk, hogy a január-februári divatheteken rögtön lecserélik a divatházak modelljeiket, de már most látható, hogy apró lépésekben ugyan, de ők is elindultak az egészségesebb testkép közvetítése felé, talán nem véletlen, hogy az utóbbi hónapok legfoglalkoztatottabb modellje, a holland Lara Stone már nem egy tipikus 0-s modell. A szőke szupermodell idén a Louis Vuitton arca lett, de a Chanel vezére, Karl Lagerfeld is szívesen foglalkoztatja, bizonyítva, hogy a divatházak is változnak és idén már náluk is labdába rúghatnak a kerekedő (igaz még csupán kevéssé) modellek. A kifutók világán kívül is egyre nagyobb számban tűnnek fel olyan hírességek, akik lassacskán divatikonokká válnak, mint például az angol Lily Allen, aki különösen büszke teltkarcsú alakjára, és akit így is elfogadnak rajongói, sőt már a Chanel reklámarcaként a divatvilágba is betört és egyre több magazinfelkérést kap. Vagy ott van a Gossip zenekar énekesnője, Beth Ditto, aki szabályosan túlsúlyos, azonban büszkén vállalja kilóit, amivel valóságos szimbóluma lett az egészségesebb testképért harcoló divatszerkesztőknek! És kérdem én: miért nem kellene Lily Allen-t elfogadniuk a rajongóknak?! Csak azért, mert nem piszkafa?! Ez nem ok, és hatalmas butaság ez az egész 0-s méret, stb. Éhezni, hogy elfogadjanak? Akiknek pedig éhezniük kell, mert nincs pénzük és nincs ennivalójuk, azok legyenek boldogok, mert soványak? Persze ez az én saját véleményem és biztos vagyok benne, hogy igazam van. Mértékkel kell táplálkozni, mértékkel fogyókúrázni, mértékkel szépnek lenni, és a belső szépség ápolt külsővel kombinálva adja az igazi szépséget. Egy boldog ember mindig szebb, mint egy anorexiás. Lily Allen február 4., csütörtök 19

20 Forró levesek hideg napokra Spárgakrémleves Hozzávalók: 50 dkg spárga, 1 evőkanál cukor, 1,5 kávéskanál só, 2 dl tejszín, 1 l víz, 2 evőkanál liszt, fehérbors A feltéthez: 1 kávéskanál vaj, 5 dkg sonka Elkészítés: A spárgát alaposan megpucoljuk, hogy ne maradjon kérge, és 1 liter sós, enyhén cukros vízben 10 perc alatt puhára főzzük. A megfőtt spárgákat kihalásszuk a vízből, a fejüket levágjuk, félretesszük, abból lesz a betét a levesbe. A többit botmixerrel pépesítjük, és viszszaöntjük a vízbe. 2 evőkanál lisztet kevés félkész levessel kikeverjük, ezzel besűrítjük, majd a már majdnem kész levest felöntjük a tejszínnel. Ezzel már nem szabad forralni, nehogy összefusson. Amikor elkészült, beleszórjuk a spárgafejeket. A feltéthez a szelet sonkákat kisebb kockákra vágjuk, 1 kávéskanálnyi vajon megpirítjuk, és a kitálalt leves tetejére szórjuk. Kukoricakrémleves Hozzávalók: 2 doboz konzerv kukorica, 1,5 dl főzőtejszín, 1 db húsleveskocka, levesgyöngy, vaj, só, bors, víz Elkészítés: Egy kis vajon megfuttatjuk a kukoricát, majd felöntjük annyi vízzel, hogy kb. 2 ujjnyira ellepje. Beletesszük a leveskockát, sót, borsot, és puhára főzzük a kukoricát. Ha megfőtt, félrehúzzuk a tűzhelyről, egy szűrővel egy kisebb menynyiségű kukoricát félreteszünk, és a maradékot botmixerrel összeturmixoljuk. Ízlés szerint átpasszírozhatjuk és visszarakjuk bele a félretett kukoricát, hozzáöntjük a főzőtejszínt. A tejszínnel együtt még 2-3 percig főzzük, majd levesgyönggyel tálaljuk. Póréhagyma-krémleves Hozzávalók: 1 póréhagyma, 1 teáskanál sütőmargarin, 1 l víz, 2 db húsleveskocka, bors, majoránna, reszelt sajt, levesgyöngy Elkészítés: A margarint megolvasztjuk, hozzáadjuk a felkarikázott póréhagymát. Alaposan megpároljuk, borsozzuk, majd hozzáadjuk a vizet és a húsleveskockákat. Majorannával és borssal ízesítjük, forraljuk. Ha kicsit kihűlt, botmixerrel krémesítjük. Tálaláskor a levesgyöngyökre merjük a forró levest, arra pedig reszelt sajtot teszünk. Juhtúrós krémleves Hozzávalók: dkg juhtúró, 1 tojás, 1 kis pohár tejföl, 3-4 evőkanál liszt, 7,5 dl víz, só ízlés szerint Elkészítés: Feltesszük a vizet forrni, közben egy másik (hőálló) edényben homogénre keverjük a juhtúrót, a tejfölt és a tojássárgáját. A tojásfehérjéből és a lisztből csipetkét készítünk a már forró vízben, de a vizet nem sózzuk meg! Ha a csipetke kész, átmerünk a forró vízből 1 merőkanállal a juhtúrós keverékre, elkeverjük, majd utána a többi vizet is átmerjük a csipetkével együtt, és már kész is! Egyszerű és finom brokkolikrémleves Hozzávalók: 40 dkg friss vagy fagyasztott brokkoli, 1 kis pohár tejföl, 1 púpozott evőkanál finomliszt, 2 húsleveskocka, csipetnyi őrölt bors Fakanál Elkészítés: A brokkolit felöntjük anynyi vízzel, amennyi ellepi (a friss brokkolit megtisztítjuk, feldaraboljuk előtte), és fedő alatt, takaréklángon puhára főzzük. Kiszedjük a brokkolikat a vízből, néhány darabot félreteszünk, a többit turmixoljuk, összetörjük. A fazékba visszaöntve a főzővízzel 1 liternyire hígítjuk, a húsleveskockákkal meg egy csipetnyi őrölt borssal ízesítjük, és jól összeforraljuk. A lisztet a tejföllel simára keverjük, a levest besűrítjük vele, a darabos brokkolit visszarakjuk a levesbe, és átforrósítjuk. Nem probléma az sem, ha tejföldarabkák maradnak a levesben, az ízélményt nem rontja. Az összes brokkolit is pépesíthetjük, de akkor kínáljunk mellé külön tálkában kis kockákra vágott, olajban vagy vajban ropogósra sütött kenyérkockát is! Tejszínes gombakrémleves Hozzávalók: 40 dkg borjú-, marhavagy sertéscsont, 15 dkg leveszöldség, 5 dkg hagyma, 5-6 szem feketebors, só, 2 l víz, 25 dkg gomba, 5 dkg vaj, 1/2 fej vöröshagyma, só, 5 dkg liszt, őrölt bors, 2 dl tej, 1,5 dl tejszín, 2 tojássárgája Elkészítés: A csontból és a leveszöldségekből a fűszerekkel levest főzünk /erre a célra jó a leveskockából elkészített is/. A gombát megmossuk, megtisztítjuk, apróra vágjuk. A hagymát finomra vágjuk, majd a vajon fonnyasztjuk. Hozzáadjuk a gombát, sózzuk, borsozzuk, és addig hagyjuk a tűzön, míg elfő a leve. Meghintjük liszttel, picit együtt pirítjuk, majd a lángról lehúzzuk, és felöntjük az előre elkészített húslevessel és a 2 dl tejjel. Jól összefőzzük. Utána az egészet áttörjük szitán - vagy turmixoljuk. A tejszínt elkeverjük a tojássárgákkal, majd besűrítjük a levest. Már csak egyet forralunk rajta. Pirított zsemlekockával tálaljuk február 4., csütörtök

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Közlöny - 12. szám - O K T Ó B E R - -1- 2015. október december 2015.10.16-17-18. KÉPZÉS AHOL MEGTÖRTÉNIK A CSODA ÉLMÉNYPEDAGÓGIA

Közlöny - 12. szám - O K T Ó B E R - -1- 2015. október december 2015.10.16-17-18. KÉPZÉS AHOL MEGTÖRTÉNIK A CSODA ÉLMÉNYPEDAGÓGIA - O K T Ó B E R - 2015.10.10. KÉPZÉS A SZERB NYELV, MINT NEM ANYANYELV ÉS AZ IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSÁRA ALKALMAS NYELVI JÁTÉKOKAT BEMUTATÓ KREATÍV MŰHELY Kat. szám: 837; K2, P:1, 1napos /8 pont Szerzők/előadók:

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítására irányuló

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. 2012 E-mail: program@kanjiza.rs Telefon: +381 24 875 166

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. 2012 E-mail: program@kanjiza.rs Telefon: +381 24 875 166 ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

2010. március 11., csütörtök 1

2010. március 11., csütörtök 1 2010. március 11., csütörtök 1 Kezdetben vala az ígéret, majd a keserű csalódás. Már nemcsak terveinket, álmainkat, hitünket csúfolja meg a valóság, hanem mindazokat az ígéreteket is, amelyek igyekeznek

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA Vajdasági régiós beszámoló Összeállította: Sóti Attila, VaMaDiSz elnök Régió tagszervezetei Szervezet Tevékenység Székhely Cserkészszövetség Cserkész szervezet Nagybecskerek

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2010. június 26. Jelenlévők: ld. az l. sz. mellékletben

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

Közlöny 11. szám - Á P R I L I S -1- MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETÉNEK LÁTOGATÁSA A VAJDASÁGI VÁROSI ÉS KÖZSÉGI TANFELÜGYELŐK ÉRTEKEZLETE

Közlöny 11. szám - Á P R I L I S -1- MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETÉNEK LÁTOGATÁSA A VAJDASÁGI VÁROSI ÉS KÖZSÉGI TANFELÜGYELŐK ÉRTEKEZLETE - Á P R I L I S 2015.04.01. ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETÉNEK LÁTOGATÁSA Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete április 1-jén látogatást tett a Regionális Központban Dr. Bimbó Mihály, Magyarkanizsa

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. április. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. április. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ Közgyűlés 2010.04.17. - Új regionális irodavezető Gyulán 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK - ET ajánlások a Kisebbségi Nyelvi Karta magyarországi

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

január Eseménynaptár Magyarkanizsa / 2014 MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

január Eseménynaptár Magyarkanizsa / 2014 MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia Eseménynaptár HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: I ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. október. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. október. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - A 2010. évi helyi kisebbségi önkormányzati választások eredményei - Prevenciós csomagok átadása az MNOÖ Hivatalában 2. OKTATÁS - Ellenőrzés

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Muhi Béla GENIUS a tehetséges diákokért 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Látványos fizikai és kémiai kísérleteket lehetett látni a GENIUS mozgalom keretében megrendezett általános iskolai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TANÁCS Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. Iratszám/ Ev. broj: MNT-001876/K/2015 - J/448/1 Kelt: 2015. december 29-én

MAGYAR NEMZETI TANÁCS Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. Iratszám/ Ev. broj: MNT-001876/K/2015 - J/448/1 Kelt: 2015. december 29-én MAGYAR NEMZETI TANÁCS Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. Iratszám/ Ev. broj: MNT-001876/K/2015 - J/448/1 Kelt: 2015. december 29-én A Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendje 22. és 23. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Támogatási eszközök odaítélése fóliasátras növénytermesztéshez szükséges

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv mely készült a Monori Borút Egyesület közgyűlésén 2009. november 4 én Monoron a Strázsahegyen Szabó István Gyuláék pincéjében. A közgyűlés 17.30 ra volt meghirdetve, de ekkor még

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok informatikai képzés- és eszköztámogatása. Strukturális alapok, EU operatív programok

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

2010. március 4., csütörtök 1

2010. március 4., csütörtök 1 2010. március 4., csütörtök 1 Címoldalunkhoz Nőnapra Évszázados ünnep a nemzetközi nőnap. Ünnepeljük a Nőt, a világ legszebb teremtményét, legyen Ő kislány, nagylány, édesanya vagy éppen szeretetreméltó

Részletesebben