Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére"

Átírás

1 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Tótkomlós szennyvízelvezetési és tisztítási projektje... 2 Pályázati felhívás - A Mozi épületének hasznosítására főnek teremtettek munkahelyet Tótkomlóson... 4 Útfelújítás... 5 Állampolgársági eskü... 5 Ellesett pillanatok a Száraz-ér mentén... 6 A világ leggyorsabb állata Tótkomlóson... 6 Tűzoltóbál... 6 Jótékonysági bál... 7 Kérés egy anyukától... 7 A megújult vadászházról... 8 Farsangi mulatság a Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumban... 9 Télűzés a Diófa utcai és a Ligeti óvodában... 9 Rendőrségi hírek... 9 Új kezdeményezés indult a Jankóban - Szülő-Tanár-Diák Klub...10 A komlósi viaszváros...10 Komlósška Mozaika...11 Programajánló...11 Rozmárok a II. Rövidpályás Országos Bajnokságon Anyakönyvi események Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére március 15-én (csütörtökön) 11,30 órai kezdettel megemlékezést tart. A megemlékezés helyszíne: Természet Háza Ünnepi beszédet mond: Soltész Miklós a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkára Föltámadott a tenger emlékműsor a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjainak előadásában Felkészítő tanárok: Boborné Tuska Erzsébet és Krcsmériné Gyurkovics Mária Koszorúzás az Erzsébet ligetben, a Történelmi Emlékparkban, a 48-as kopjafánál. Megjelenésükre feltétlenül számítok. dr. Garay Rita Tótkomlós Város polgármestere Kérjük, koszorúzási szándékát jelezze a Természet Házában személyesen vagy a 06/ es telefonszámon!

2 március Beszámoló a testületi ülésről Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 15-én tartotta soros ülését. Elsőként a társadalmi szervezetek 2012 évi önkormányzati támogatásáról döntött a képviselő-testület. Az idei évben összesen Ft támogatást ítélt oda a testület, mely összegből 24 Tótkomlós város közigazgatási területén székhellyel rendelkező társadalmi szervezet, illetve országos szervezet helyi csoportjának nyújt támogatást tevékenységéhez. A második napirendi pontban az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása történt meg, amit a képviselő-testület elfogadott. Szintén elfogadásra került Tótkomlós város költségvetése is Ft költségvetési bevétellel Ft költségvetési kiadással és Ft költségvetési hiánnyal. A felmerülő működési hiányt az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatásból kívánják pótolni. A kiadási és bevételi oldalon bekövetkezett növekedés abból ered, hogy az idei esztendőben a tervek szerint megkezdődik a szennyvíz csatornahálózat kiépítése. Ezért a kiépítés ez évre jutó összege a 2012-es költségvetést terheli. Az Önkormányzat minden eddigi feladata, intézménye továbbra is önkormányzati működtetésben marad. De az intézményekben költségcsökkentéseket kellett alkalmazni, melyekre az idei évben Tótkomlós szennyvízelvezetési és tisztítási projektje Tótkomlós Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program keretei között meghirdetett KEOP kódszámú Szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú kétfordulós pályázati konstrukción támogatásban részesült. A KEOP azonosító számú, Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése elnevezésű pályázat I. fordulója, a projektfejlesztési szakasz sikeresen lezárult. A projekt megvalósítási szakaszában Tótkomlós Város Önkormányzata ugyancsak támogatásban részesült. A Támogatási szerződés szerint a kivitelezés végső határideje május 4-e. A beruházás elsődleges célja, hogy Tótkomlóson megfelelő szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítson, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. Átfogó cél a város csatornahálózatának bővítése, fejlesztése; a szennyvíztisztító telep bővítése, a szennyvíztisztító telepen keletkező iszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás megvalósítása. A projekt II., megvalósítási szakasza jelenleg a közbeszerzési eljárások lebonyolításánál tart. A futó közbeszerzési eljárások során lesz kiválasztva a kivitelező, a műszaki ellenőr illetve FIDIC mérnök, a nyilvánosság biztosítását végző társaság valamint a projektmenedzsmentet végző cég. A beruházás során egy az EU-s és hazai jogszabályoknak és követelményeknek maradéktalanul megfelelő csatornahálózat és szennyvíztisztító telep kerül kialakításra, hosszú távon biztosítva a város szennyvízelvezetését és tisztítását, megfelelve a környezetvédelmi normáknak. A tótkomlósi lakosság körében terjedő tévhitek tisztázása érdekében, amely a házi szennyvízkezelési és tisztítási technológiák előnyeit állítja szembe a teljes körű csatornahálózat és a központi szennyvíztisztító rendszer hatékonyságával és gazdasági előnyeivel az alábbi tájékoztatást adjuk. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a település egészén december 31-ig a közműves szennyvíz elvezetést és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell oldani. Az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a házi szennyvíztisztítás tárgyában adott tájékoztatás szerint a település egészén az egyedi szennyvízkezelés a vonatkozó nemzeti továbbra is szükség lesz. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát. A február 29-i testületi ülés történései a következőek voltak: A képviselő-testület elsőként ama kötelezettségének tett eleget, mely szerint a törvényben foglalt határidőig, február 29-ig kell döntenie az önkormányzatnak arról, hogy szándékában áll-e nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősíteni az önkormányzat valamely vagyontárgyát. Tótkomlós esetében 34 ingatlan jöhet számításba, melyeket a korlátozottan forgalomképes, és az üzleti vagyonba sorolt be a testület. A javaslatot a képviselő-testület elfogadta. A második napirendi pontban az önkormányzati intézmények alapító okiratainak különböző jogszabály változások miatt szükségessé vált módosításait fogadták el a képviselők. A közbeszerzési törvény 2012 január elsejével hatályba lépő módosításai megkövetelik új közbeszerzési és beszerzési szabályzat megalkotását, melyet a képviselő-testület szintén a 29-ei ülésen fogadott el. A következő napirendi pontban arról döntött a testület, hogy a költségvetésben szereplő rendezési terv elkészítése vonatkozásában közbeszerzési eljárás lebonyolítására mely cégektől kér be árajánlatot az önkormányzat. Végül pedig kiválasztották a képviselők, hogy a nyertes magyar-román határon átnyúló pályázat keretén belül megvásárlásra kerülő eszközök beszerzésére mely cégek árajánlatát kérik be. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát. Március 5-én, hétfőn a képviselő-testület ismét ülésezett egy rendkívüli ügy megtárgyalása céljából. Az ülésen sor került a Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése elnevezésű projekt vonatkozásában a közbeszerzési dokumentáció és a hozzá tartozó dokumentumok elfogadására, a kivitelezési munkálatok, a nyilvánosság, projektmenedzsment és a Fidic mérnök kiválasztására. A képviselő-testület elfogadta a dokumentumokat azzal, hogy a részleteket még a továbbiakban pontosítani kell. A közbeszerzési eljárás elindításával a remények szerint a nyár folyamán megkezdődhetnek a kiépítési munkálatok. Amellett, hogy a lakosság által már régóta várt csatornázás megoldódik a városban, a határidőn belül történő kialakítás által elkerülhető a talajterhelési díj fizetése. Ezzel Európai Uniós bírságok megfizetése kerülhető el, mely jelentős terheket róna az önkormányzatra és a lakosságra egyaránt. A kiépítésnek köszönhetően mindezektől mentesülhet városunk, tekintettel arra, hogy az Európai Unió a Tótkomlós nagyságú települések esetében eme rendszer kiépítését támogatja. Szintén hétfőn fogadták el a képviselők a Kossuth u. 16/A B lépcsőház 3/8. számú lakás bérletére a pályázati felhívást, ugyanis a lakás eddigi bérlője felmondta a bérletet. P.B. program alapján nem lehetséges. Amennyiben a településen kijelölhető lenne olyan településrész, amely a fenti program kapcsán kötelező érvényű közműves szennyvíz elvezetéstől lehatárolható lenne, ebben az esetben is hosszadalmas és költséges engedélyezési eljárás előzné meg a technológia esetleges engedélyezését. A Felügyelőség egyértelműen kifejtette, hogy a szennyvíz öntözéssel történő kihelyezését nem tartja elfogadhatónak, illetve minden esetben monitoring rendszer bevezetését írná elő, amely az üzemeltető, azaz a fenntartó lakos számára rendszeres költséget jelentene. A fentieken túl Tótkomlós belterületének nagy része a fokozottan érzékeny besorolás alatt áll, így szennyező anyag felszín alatti vízbe történő bevezetése TILOS! A házi szennyvízkezelő berendezések hatósági engedélyezésekor két hatóság rendelkezik jogkörrel, a települési önkormányzat jegyzője, valamint az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. A települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez. Az engedélyezésnek is megvannak a maga feltételei, például csak akkor engedé-

3 2012. március 3 lyezheti a jegyző a házi szennyvíztisztító telep létesítését, ha az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése aránytalanul nagy költséggel járna (a költségekről a későbbiekben még szó esik), illetve ha a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja, ha a talajvizet károsan nem szennyezi, stb, illetve ha a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdekeket nem sért. Amennyiben az egyedi szennyvízkezelést alkalmazni kívánó vízhasználó nem csupán háztartási tevékenységet folytat, vagy a keletkező szennyvízmennyiség meghaladja az 500 m3/évet a Felügyelőségtől vízjogi engedély szükséges a házi szennyvíztisztító telep létesítéséhez, üzemeltetéséhez. Az öntözéses szennyvíz kihelyezése további engedélyezést igényel, amely az ÁNTSZ hatáskörébe tartozik. A hazai és EU-s jogszabályok, normák előírásain túl, amelyek a közművesített csatornahálózat kiépítését támogatják, mivel a fejlődéssel, a népesség növekedésével ez az 16/2012. (I. 18.) kt. határozat: A Mozi épületének hasznosítása Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 5940 Tótkomlós, Hősök tere 2. sz. alatti Mozi épületének földszinti (nézőtér, ruhatár, földszinti közlekedő folyosó, vizes blokk), 250 m2-es ingatlanrészét bérbeadással kívánja hasznosítani az alábbi pályázati felhívás szerint: Pályázati felhívás Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós, Hősök tere 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan földszinti részét (nézőtér, ruhatár, földszinti közlekedő folyosó, vizes blokk) bérbe kívánja adni és az ingatlan bérbevételére ajánlatokat kér. Az ingatlan jellemzői: - Az ingatlan helyrajzi száma: A bérbe adni kívánt ingatlanrész alapterülete: 250 m2 - Övezeti besorolása, fekvése: településközpont - Komfortfokozata: összkomfortos - Az ingatlan irányadó bérleti díja: nettó 1.100,- Ft + ÁFA/hó/m², azaz nettó ,- Ft + ÁFA/hó. - Az ingatlan közművesített, azonban a víz, gáz és elektromos hálózatot a bérlőnek kell műszakilag megfelelő állapotba hoznia, használhatóvá tennie, amennyiben az szükséges. Az ingatlan folyamatosan megtekinthető a Műszaki osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban, mely időpontot az ajánlattevő köteles kérni. A beérkezett ajánlatok alapján az ajánlatkérő versenyezteti az ajánlattevőket. Az ingatlan az alább megjelölt időpontban és helyen lefolytatott tárgyalás nyertesének részére kerül bérbeadásra. Azon ajánlattevő ajánlatát, aki a tárgyaláson nem jelenik meg, a tárgyalás során figyelmen kívül kell hagyni. A pályázatot írásban kell benyújtani a jegyzőhöz, zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: Ajánlat bérbevételre, 453 Hrsz. A Polgármesteri Hivatal iktató helyiségében érkeztető bélyegzővel és sorszámmal kell ellátni a beérkezett pályázatokat. Az ingatlan bérletére az tehet ajánlatot, aki előlegként az ingatlan bérleti díj minimumának egyszeri összeget az önkormányzat számláján letétbe helyezi és az erről szóló igazolást a pályázati anyagához csatolja. A nyertes ajánlattevőn kívül a többi ajánlattevőnek a pályázati biztosíték a tárgyalás befejezése után 8 napon belül visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a versenytárgyalást követően visszalép a bérlettől, a befizetett pályázati biztosíték visszafizetésére Tótkomlós Város Önkormányzata nem kötelezhető, az ajánlattevő pedig semmilyen visszafizetési követelést nem támaszthat Tótkomlós Város Önkormányzata felé. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: - Pályázó nevét, címét, - A pályázó ajánlatát az ingatlan bérletére vonatkozóan, amely a minimum bérleti díjnál kevesebb nem lehet, - Pályázó ajánlatában köteles megjelölni, hogy az ingatlant milyen funkciónak megfelelően kívánja használni - A pályázati biztosíték befizetésének igazolását, - Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítéséről. Pályázatok folyamatosan nyújthatók be az önkormányzathoz pályázatok benyújtásának helye: Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5940 Tótkomlós, Fő út 1. egyetlen módja, hogy vizeinket tisztán tartsuk, vizsgáljuk meg a költségtényezőket is. Egy házi szennyvíztisztító berendezés beszerzése, beüzemelése kb eft. Folyamatos üzemeltetése állandó költséget és nem kevesebb munkát ró a lakosra. Ehhez természetesen hozzá kell számolni az engedélyeztetések költségeit, amelyek mint a fentiekben leírtuk nem is biztosan támogatják a házi szennyvíztisztítási technológiákat és nem utolsó sorban a monitoring vizsgálatok folyamatos költséget. Ezzel szemben az EU által támogatott közművesített szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás városunkban ,-Ft költségterhet jelent a lakóknak, a lakástakarék pénztári szerződést aláíróknak ,-Ft-ot. Természetesen a vízdíj mellé a szennyvíz díj plusz költséget fog jelenteni, de a hálózatra rákötött lakosoknak nem kell talajterhelési díjat fizetniük, míg a szikkasztás után a lakosok ezt a díjat vízszámlájukon megfizetik. Összességében úgy vélem, hogy a közművesített csatornahálózat kiépítése és a központi szennyvíztisztítás az egyetlen jövőkép, amely a környezetvédelmi és higiéniai célokat, elvárásokat teljesíti és teljesítheti. Gondoljunk csak bele, hogy pár évtizede akár az ásott kutak vizéből is lehetett inni, és az kristálytiszta volt, ezt jelenleg nem tehetjük meg, amelyről részben a korábbi évtizedekben elterjedt olcsó, szikkasztási technológiák tehetnek. A félreértés elkerülése végett nem állítom, hogy a házi szennyvíztisztító berendezés nem megfelelő hatásfokon működik, és nem oldhatja meg adott esetben egy várostól távolabb eső ingatlan szennyvíztisztítását. Természetesen ez is egy megoldás! És nagyon hasznos, környezetbarát megoldás. De egy egész város, vagy egy ország szennyvízkezelését nem lehet egyedi, házi szennyvíztisztítókkal megoldani. Korunk egyik legnagyobb problémája az emberi szennyező hatások kiküszöbölése, ártalmatlanítása, hogy világunk, ez a bolygó, még sokáig megmaradjon nekünk, és élvezhessük csodáit. Ez csak úgy lehetséges, ha tudatos gondolkodással, és környezetközpontú szemlélettel tekintünk a világra és előnyben részesítjük a haladó gondolkodást! Borsányi Csilla - műszaki osztály Pályázatok benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton. A pályázatok elbírálása az első pályázat beérkezését követő 30 napon belül várható, amely időpontról az önkormányzat köteles a pályázókat írásban kiértesíteni. A pályázatokat Tótkomlós Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának ülésén bontják fel, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A pályázatokra vonatkozó javaslatát a Bizottság írásban terjeszti a Képviselő-testület elé. A tárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánló személy lesz a pályázat nyertese. A tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme Tótkomlós, Fő út 1. A tárgyalás ideje: az első pályázat beérkezését követő 30 napon belül várható, amely időpontról az önkormányzat köteles a pályázókat írásban kiértesíteni. A bérleti szerződés megkötésére az ajánlatkérő székhelyén kerül sor, az alábbiak szerint: - Bérlet időtartama maximum: 5 év - Fizetés havonta: tárgyhó 15-ig - Bérleti díj megállapítása minden év decemberében a következő évre vonatkozóan a bérleti szerződés külön módosítása nélkül. - Az üzlethelyiség kialakítása során a belső átalakításokat csak a műszaki osztállyal történt előzetes egyeztetés alapján végezheti a bérlő. - Felmondási idő: 1 hónap - A keletkezett rezsiköltségek a bérlőt terhelik! Amennyiben a tárgyalás nem jár eredménnyel, az ingatlan bérbeadása nem valósul meg, jelen pályázati felhívás alapján az ingatlan továbbra is pályázható.

4 március 84 főnek teremtettek munkahelyet Tótkomlóson március 7-én tartották a Komlós Településszolgáltatási Kft. által megpályázott Start munkaprogram projektnyitó rendezvényét. A program részleteiről Benyó Pált, a Komlós Településszolgáltatási Kft. vezetőjét kérdeztük. K.J.: Honnan jött a lehetőség a programra? B.P.: A 2011-es év végén kormánydöntés született a Start munkaprogramról, melynek tervezését, lebonyolítását, ellenőrzését a Belügyminisztérium koordinálja. A Megyei Kormányhivatal orosházi munkaügyi központja jelezte az önkormányzatok felé, hogy a 6 fajta program közül akár mind a hatra készítse el a saját pályázatát, amennyiben indulni szeretne azokon a 2012-es évben. Azért volt nagyon fontos, hogy lépéseket tegyen az önkormányzat, mert tudni lehetett, hogy a 2012-es évben a közcélú munkavégzést illetve foglalkoztatást várhatóan korlátozni fogják, mely még jobban növelné a munkanélküliek számát, ami Tótkomlós vonatkozásában így is igen jelentős gondot okoz. Így a programokat elkészítettük, a 6 programban 70 fővel terveztünk, de olyan szoros volt a határidő és az információk annyira későn érkeztek, hogy elég nehezen tudtuk megírni a pályázatokat. Amikor beadtuk a dokumentációkat, azokat az új információkhoz kellett igazítani, ami eléggé megnehezítette a hivatal dolgozóinak feladatát. Gondolok itt a műszaki osztályra, azon belül is Hajdú Zoltán műszaki ügyintézőre, aki a pályázat végleges formáját készítette. Előtte egyeztetett velünk, mivel a Komlós Településszolgáltatási Kft. koordinálja a város vonatkozásában azokat a feladatokat, melyeket a közfoglalkoztatottak végeznek. K.J.: Milyen programok vannak a Start munkaprogramon belül? Ezek hány órás munkaidőt nyújtanaka foglakoztatottaknak? B.P.: Ezekben a programokban az a változás az előző évekhez képest, hogy a tavalyi évben a rövidtávú közcélú foglalkoztatásoknak a napi munkaidejük 4 óra volt és a hosszú közcélú foglalkoztatásnak, ami Tótkomlósra is vonatkozott, 8 órásak voltak, tehát körülbelül 10 fő volt 8 órában 8 hónapig foglalkoztatva. A 2012-es évi Start munkaprogramok pedig mind 8 órásak. Az illegális hulladék felszámolásáról szóló programban 10 fő vesz részt 8 órás foglalkoztatásban február 1-től egészen december 31-ig. A téli közfoglakoztatás február 1-től április 30-ig, illetve október 1-től december 31-ig fog tartani szintén 8 órában. Ezek a programok már elkezdődtek, öszszesen 25 fő van jelenleg foglalkoztatva. 10 fő az illegális hulladék felszámolásáról szóló programban, 15 fő pedig a téli foglakoztatási programon belül. Március 1-étől indult a mezőgazdasági, növénytermesz- tési és tartósítási program, illetve az erdőtelepítési program, melyekbe összesen 24 főt tudtunk bevonni. K.J.: Azok, akik részt vesznek a programban, szereznek-e valamilyen képesítést? B.P.: A most indult mezőgazdasági, növénytermesztési és tartósítási programban van olyan lehetőség, hogy akik segédmunkás bérezésben részesülnek, azoknak a kormányzat egy tanfolyamot szervez, ami egy akreditált képzésen belül zajlik. Békés megyében ezek a tanfolyamok a békéscsabai Türr István Oktató Központ szervezésében valósulnak meg. A tanfolyam keretében 1,5 éves időtartam alatt 2034 órát adnak, ebből 306 óra elméleti óra és 1728 óra a gyakorlati foglakozás. Az elméleti órák hetente egy alkalommal szombati napokon lesznek megtartva a Komlós Településszolgáltatási Kft. épületének ebédlőjében, melyen 15 fő fog résztvenni. A gyakorlati oktatás pedig külső munkaterületen fog zajlani, ahova a pályázatban tervezett növényeket fogjuk majd termeszteni. Úgy kell ennek megvalósulnia, ahogy az a pályázatban havi bontásban le van írva. K.J.: A növénytermesztési program végén a résztvevők kapnak majd valamilyen bizonyítványt a tanfolyamról? B.P.: A résztvevők egy segéd-mezőgazdász végzettséget igazoló bizonyítványt fognak majd kapni, ami a szakmunkás bizonyítvánnyal nem egyenértékű, de azért az oktatás hossza és a 306 elméleti óraszám bizonyítja, hogy elég széles ismeretekkel fognak gyarapodni a programban résztvevők. Magát az elméleti anyag tartalmát a Gödöllői Egyetem végezte. A foglalkoztatásnak van egy menedzsere és egy mentora is, akik felügyelni fogják az oktatás színvonalát, illetve a zökkenőmentes lebonyolítását. Az is elhangzott, hogy nagyon szigorúan fogják venni a részvételt. A 1,5 éves tanfolyam alatt összesen 3 nap hiányzást fogadnak el. Akinek a hiányzásai meghaladják a 3 napot az kizárják és vissza kell fizetnie a támogatást. K.J. A programban résztvevők gyakorlati munkavégzése hol fog zajlani? B.P.: A pályázatnak tartalmaznia kellett azt a földterületet, ahol ezt a programot meg kívánjuk valósítani. Az önkormányzat saját földterülettel is rendelkezik, de a program keretén belül igényelni lehetett a Földalapkezelő Szervezettől állami földterületet, aminek lehetőségével éltünk is. Volt egy 3 hektáros terület, ami közel volt a településhez, de olyan információkat kaptunk, hogy hosszabb távú haszonbérleti szerződés van erre a földterületre, így újabb területekről kaptunk információt. A megtekintés után egyeztettünk a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Békés Megyei Kirendeltségének vezetőjével és találtunk egy 4 hektáros területet, ami a makói úton található. A haszonbér szerződést a polgármester asszonynak kell a napokban megkötnie a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel, legalább is benyújtani az igényünket, hogy a megfelelő eljárás után az állami földterületet biztosítani tudják az önkormányzat részére. Ha ez valamilyen oknál fogva meghiúsulna, még mindig rendelkezésünkre állnak a saját földterületeink, ahol zökkenőmentesen meg tudjuk valósítani a programot. K.J.: Milyen bérezésben fognak részesülni a programban résztvevők? B.P.: A napi 8 órás munkavégzésért heti kifizetésben szakmunkások havonta bruttó Ft-tal, a segédmunkások pedig bruttó Ft bérezés mellett vannak alkalmazva. K.J.: Ennek köszönhetően városunkban is csökkenni fog a munkanélküliség. Előre láthatólag meddig lesz ez így? B.P.: Mivel sok embernek biztosítanak kereseti lehetőséget a programokból is látszik, hogy a kormányzatnak az a célja, hogy ez ne rövid távú legyen. A növénytermesztési program és a képzés is azt szeretné megalapozni, hogy a programba bevont résztvevők akár 2-3 évig is végezhessék ezt a tevékenységet az önkormányzat szervezésében. Ez település szinten összesen 84 főt érint és azt hiszem, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor nagyon nehéz munkahelyet találni, kiemelkedő értékű, hogy 84 embernek biztosít megélhetést településünkön. Ezt komolyan kell venni, és itt látszik, hogy ez az önkormányzatnak is komoly szándéka a foglalkoztatás terén és nem csak ígéretek voltak, hanem most már meg is valósítják ezeket az elképzeléseket. Bízunk benne, hogy az emberek is komolyan veszik és élni fognak a lehetőséggel, ahogyan az önkormányzat is tette, mert lehetne akár olyan városvezetés is, akik nem használnak ki minden lehetőséget a problémák megoldására. A programban résztvevőknek sok kitartást kívánok, és bízom benne, hogy hosszabb távon visszakerülnek a munka világába. K.J.: Köszönöm a tájékoztatást! Visszaköltözik az orvosi rendelő Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Tótkomlós város központi orvosi rendelője pályázat útján való sikeres felújításának befejeztével a megújult központi orvosi rendelőben március 19-től ismét megkezdődnek a rendelések.

5 2012. március 5 Útfelújítás MEGHÍVÓ A Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Intéző Bizottsága március 29-én (csütörtökön) 13,00 órakor Közgyűlést hív össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívunk minden érintettet A küldöttgyűlés helye: 5940, Tótkomlós, Fő út 1 Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal Díszterme A küldöttgyűlés napirendi pontjai: 1. Tájékoztató a Társulat két közgyűlés közötti tevékenységéről előterjesztő: A Társulat elnöke. 2. Beszámoló a Társulat évi munkájáról (Szabó és Vécsei Kft.) 3. Beszámoló a Társulat évi gazdálkodásáról a könyvviteli adatok tükrében, a mérlegbeszámoló ismertetése (Szabó és Vécsei Kft.) 4. A Társulat évi mérlegbeszámolójának elfogadása 5. Egyebek Az ügy fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok Tótkomlós, március 12. Juhász Pál, Intéző Bizottság Elnöke Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Állampolgársági eskü Ismét honosítási eskütételre került sor városunkban. A honosítási eljárás letételében bekövetkezett egyszerűsített eljárásnak köszönhetően a tavalyi esztendőtől Tótkomlóson is lehetőség nyílik arra, hogy a kérvényezők magyar állampolgárságot kapjanak. Februárban két eddig szerb állampolgár nyújtott be ezirányú kérelmet. Bodor Veronika és Balogh Zsolt azért éppen Tótkomlóson kívántak esküt tenni, mivel Zsolt korábban néhány évig városunkban dolgozott, így személyesen is kötődnek városunkhoz. A napokban dr. Garay Rita polgármester előtt tehették le a honosítási esküt, miután ők is magyar állampolgárokká váltak. Banta ÉRTESÍTÉS Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a március 15-ei nemzeti ünnepünk körüli hivatali ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul: március 15. (csütörtök) pihenőnap, nincs ügyfélfogadás március 16. (péntek) pihenőnap, nincs ügyfélfogadás március 24. (szombat) ügyfélfogadás 08:00-12:00 Megértésüket köszönjük! Polgármesteri Hivatal Évek óta húzódik két útszakasz felújítása, most egy kormányhatározat kell és indulhat is a beruházás. - jelent meg az Orosházi Élet elnevezésű közéleti lapban. Komoly előrelépés történt az Orosháza- Tótkomlós és az Orosháza-Mezőkovácsháza közötti útszakasz megépítésében, lezárult a közbeszerzés második fordulója, és eredményt hirdetett a közreműködő szervezet. A megbízást a Duna Aszfalt Kft. nyerte el 3,56 milliárd forint értékben. Azonban a 2008-as kiírás óta eltelt évek alatt az árak némileg változtak, ezért egy kormányhatározatra lesz szükség márciusban. Ez arról szól, hogy a beruházáshoz hiányzó összeget a kormány biztosítja átcsoportosítással, erre az én információm szerint komoly esély van. Ezt követően megtörténhet a szerződéskötés, és májusban, júniusban elindulhat az építkezés mind a két útszakaszon, az ősz folyamán pedig be is fejeződhet. A felújítás rendkívül fontos és időszerű, két elhasználódott, nagyon rossz állapotban lévő útszakaszról van szó. nyilatkozta dr. Dancsó József úr, az orosházi kistérségi társulás elnöke az orosházi hetilapnak. Forrás: Orosházi Élet hetilap XVII. évfolyamának 9. lapszámából Dancsó József országgyűlési képviselő úr a Komlósi Hírmondó számára kiegészítette a fenti cikket azzal, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a március 9-i orosházi látogatása alkalmával ígéretet tett arra, hogy a március 14-i kormányülésen e témában is döntést hoznak. Banta A Rózsa Fürdő ünnepi nyitvatartása Fürdő március 15. (csütörtök) 8:00 20: március 16. (péntek) 10:00 20: március 17. (szombat) 8:00 20: március 18. (vasárnap) 8:00 20:00 Szauna március 15. (csütörtök) 13:00 20: március 16. (péntek) 13:00 20: március 17. (szombat) 9:00 20: március 18. (vasárnap) 9:00 20:00 Masszázs március 15. (csütörtök) 13:00 19: március 16. (péntek) 13:00 19: március 17. (szombat) 15:30 19: március 18. (vasárnap) 13:00 19:00

6 március Ellesett pillanatok a Száraz-ér mentén Március hava többszörösen is jelentős a környezetvédelmi jeles napok tekintetében, hiszen március 1-je a Tisza élővilágának emléknapja, március 22-e pedig a Víz világnapja. E két zöld nap apropóján a Természet Háza a Száraz-ér Társasággal összefogva, a mai naptól egy rendezvénysorozatot indít, melynek célja a természet és környezetünk védelme, Tótkomlós természeti környezetének megismerése és megismertetése, annak népszerűsítése. A Száraz-ér Társaság hosszú évek óta foglalkozik ezzel a tevékenységgel, hatalmas fotó- és dokumentum gyűjteménnyel rendelkezik, melyeket kiadványaiban népszerűsít. A most kiállított fotók képezik a Marosháton, Száraz-ér vidékén című kiadványuk fotóanyagát. Ez a kiadvány 2011-ben a Víz világnapja alkalmából került kiadásra azzal a céllal, hogy a 2010-ben átadott Gyalogtúra útvonalak használóinak, és a természetet kedvelő túrázóknak segítséget nyújtson. A növény és állatvilág ritkaságai, - a csak itt, ezen a vidéken fellelhető, - évszakonként változó természeti képződmények, igazi csemegét jelentenek a természetjárók, a barangolást kedvelők számára. A fotósok által ellesett pillanatok remélhetőleg mindannyiunkat arra késztetnek, hogy a közelgő tavasz idején kedvet kap február 10-én egy vándorsólyom (Falco peregrinus) került szemünk elé városunkban. Az öreg tojó madár valószínűleg kóborlása közben pihent meg az adótornyon. A torony csúcsáról indított vadászatát is sikerült megfigyelni. A zsákmányolt balkáni gerlét szintén a magasban fogyasztotta el. A vándorsólyom mely zuhanórepülésben egyes források szerint a 300 km/h sebességet is meghaladhatja a 20. század közepén kipusztult Magyarországról a DDT nevű rovarirtó szer hatásainak köszönhetően. A toxikus anyag a zsákmányállatok szervezetében dúsult fel és így jutott a sólymokba. A bevezetett korlátozásoknak köszönhetően a faj 33 év után, 1997-ben újra költött hazánkban. Azóta állománya folyamatos gyarapodást mutat, ma kb. 30 pár költ Magyarországon. A téli kóborlásuk idején a ván- junk egy kis természetjárásra. Március 22-ét, a Víz világnapját, hagyományosan minden évben megünnepeljük. A korábbi években rajzversenyekkel, esszé- és versíró versenyekkel, használati tárgyak készítésével tettük emlékezetessé ezt a napot. Ebben az évben egy kicsit más módon - környezetismereti órák keretében szeretnénk a gyerekeket játékos formában olyan ismeretekhez juttatni, mellyel bővítjük közvetlen környezetükkel kapcsolatos ismereteiket. Március 22-én, csütörtökön délután feladatlapot tölthetnek ki a gyerekek itt a helyszínen, melynek kérdései a Száraz-érről, annak növény és állatvilágáról szólnak. S mivel reméljük hamarosan beköszönt a tavasz, a tavaszi madárvonulás kapcsán Tavaszi madárlesen! címmel kerékpártúrát szervezünk a Száraz-ér társaság tagjaival összefogva. Reméljük, hogy e programsorozat segítségével népszerűsíthetjük kisvárosunk környezeti értékeit, s ha csak egy kicsit is, de hozzájárulunk a környezettudatosabb neveléshez. Ezúton szeretnénk megköszönni Rokolya Imre Kornélnak és Balogh Gábornak a remek fotókat, akik munkájukkal nemcsak a Száraz-ér Társaság, hanem intézményünk munkáját is segítik. Tekintsék meg a kiállított fotókat, jó szórakozást, hasznos ismeretszerzést kívánok! Baginé Szincsok Ilona A világ leggyorsabb állata Tótkomlóson Foto: Balogh Gábor dorsólymok gyakran kerülnek szem elé lakott területeken, mely elsősorban a bőséges zsákmánykínálatnak köszönhető. A régió több városában is telel egy-egy madár a magasabb épületeken (víztornyon, templomtornyokon, vagy épp az algyői Mol gázüzem tornyain). Érdemes tehát nyitott szemmel járnunk! Balogh Gábor, Száraz-ér Társaság HIRDETMÉNY Tótkomlós Város Önkormányzata várja a javaslatokat a évi Pro Urbe kitüntető díj, valamint a Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj adományozására vonatkozóan. A beérkezett javaslatokról a Képviselő-testület zárt ülésen dönt. A díjak átadására a Város Napján, április 27-én kerül sor. A díjak odaítélését az alábbi helyi rendeletek szabályozzák: - a városi kitüntető díj alapításáról és adományozásáról a 3/1994. (II.26.) számú - a Tótkomlós ifjú tehetsége díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló a 21/2003.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet az irányadó. Javaslataikat, írásos indokolással kérjük leadni a Polgármesteri Hivatalba, március 21-ig beérkezőleg! dr. Garay Rita sk. Tótkomlós Város Polgármestere Tűzoltóbál Ebben az évben február 25-én volt a tűzoltóbál. Immár hagyomány, hogy közösen kerül megrendezésre a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlése, valamint a Tűzoltóbál. A közgyűlésen elhangzott a 2011-es esztendő tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a közhasznúsági beszámoló. Ezt követően a 2012-es év munkatervét valamint az idei költségvetési tervezetet ismertették a tagsággal. Döntés született tagok kizárásáról, valamint egy új tag Karkus Erika felvételéről. A közgyűlés elismerések átnyújtásával zárult. 30 éves szolgálata alkalmából Nagy Sándor parancsnok vehetett át jubileumi díjat. Arató Endre pedig abból az alkalomból, hogy tíz éve kezdte meg szolgálatát. Többen vehettek át elismerést a vonulásaik után is, a legtöbb vonuláson, 450 alkalommal, Arató Endre vett részt. A közgyűlést követően ünnepi vacsora volt, majd pedig megkezdődött a hajnalig tartó szórakozás. Banta

7 2012. március 7 Jótékonysági bál Az újságos pavilon kínálatából Nyitva tartás: Hétfő - péntek: 07:00-12:00 15:00-17:00 Szombaton: 07:00-12:00 Vasárnap: 08:00-10:00 KREATÍV - Formatex - Barkácsfüzet - Sandra - Amelia - Barkácsvilág - Kreatív Gyermek - Dekorációs Ötletek - Magyar Burda - Diana Ünnepi Ötletek - Papírvirágok - Diana Horgolási Ötletek - Diana Filéhorgolás - Diana Special - Diana keresztszemes - Praktika A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Szülői Közössége szervezésében március 3-án Jótékonysági bálat rendeztek a Kisbirtokosban. A bálon az idén sokadik alkalommal gyűltek össze a szülők, nagyszülők, pedagógusok, a város Képviselő-testületének tagjai, hogy egy szép, családias, vidám estén kikapcsolódjanak a napi munkából és tehetségük, jó szándékuk szerint hozzájáruljanak az iskola tanulóinak támogatásához. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire képes. Ilyenek azok a szülők, vendégek, az est támogatói, akik nem a világ megváltását tűzték ki célul, hanem az iskola jobb működéséhez kívánnak ezzel az estéjükkel hozzájárulni. Kétségtelenül igaz az a mondás, hogy nem az ad, akinek van, hanem az, aki akar. Hiszen nemcsak pénzt, anyagi javakat lehet adni, hanem jó szót, munkát, szeretetet, odafigyelést, együttérzést. Az est 19 órakor az igazgatónő, Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna köszöntő szavaival kezdődött. A vacsoravendégek között üdvözölhette Dr. Garay Ritát városunk polgármesterét, Takács Ferenc urat Békés Megye Önkormányzatának képviselőjét, városunk alpolgármesterét, Tuska Pálnét, az Oktatási Bizottság elnökét, Hovorka István és Varga András képviselő urakat. Külön megköszönte a Szülői Közösség vezetőjének, Orbánné Morauszki Erikának a fáradhatatlan szervező munkáját, aki meggyőzte a közösség tagjait is az ügy fontosságáról. Elmondta, hogy az est bevételéből egy tanteremnyi mobil padot és széket kívánnak vásárolni a gyermekek részére a korszerű oktatási módszerek hatékonyabb megvalósítása érdekében. Wass Albert szavait idézte: nincs jó világ és nincs rossz világ, csak egyetlen világ van, mely sok kis jóból és sok kis rosszból tevődik össze, s aszerint billen, ahogy súlyát húzza, semmi más nem képes jóra változtatni az emberi világot, csupán az egyes emberek cselekedetei. A Jótékonysági bálat is szerénytelenség nélkül is bátran besorolhatjuk a rengeteg kicsi jó közé, amivel mindannyian hozzájárulhatunk a nagybetűs JÓ felülkerekedéséhez. A vacsora előtt a színpadon az iskola tanulóinak apraja-nagyja bemutatkozott szórakoztató, zenés, táncos műsorával. Az alsó tagozatos nebulók a tanító nénijük segítségével készültek föl a produkciójukkal, míg a felsősök és a gimnazisták már önálló koreográfiával mutatták be a táncukat. A színes, zenés bemutatkozást a 12. osztály által előadott keringő zárta. A szemet gyönyörködtető színpadi táncelőadások méltó bevezetői voltak a bálnak. A finom vacsorát is a 12.-es diákok tálalták a vendégeknek, amiért külön köszönet és dicséret illeti őket. Az este folyamán a zenét Lapos szolgáltatta. Jó hangulatot teremtett a változatos, minden generációt táncra késztető nótáival. A mulatság hajnalig tartott, ami azt bizonyítja, hogy jól szórakoztak, remekül érezték magukat a résztvevők. Köszönet illet mindenkit, akinek munkája lehetővé tette, hogy az est folyamán öszszegyűljenek és megtalálják a résztvevők az egymáshoz és a többi emberhez vezető utat. Hiszen mindenki tudhatja, hogy az a közösség képes nagy tettekre, kivételes időkben különleges cselekedetekre, ahol a jó ügyek mindig megtalálják a maguk jó embereit, ahol a vágyak nem maradnak mindig vágyak, mert vannak, akik merik vállalni azok valóra váltását. Ilyen vállalkozás volt a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Jótékonysági bálja is. Lehoczki Katalin LAKBERENDEZÉS BARKÁCS KERT - Atrium - Ezermester - Kertbarát - A mi otthonunk - Gerenda házak - Otthon magazin - Szép Lak - Polgári Otthon - Ötlet Mozaik -Blikk Nők Otthon&Kert Kérés egy anyukától... Szekeres Szabina vagyok. 32 éves ben életet adtam kislányomnak. Lányom születése után nyolc hónappal rosszindulatú gyomordaganatot diagnosztizáltak nálam. A szegedi klinikán kaptam onkologiai kezelést, a sebészeti beavatkozást is ott végezték. A második ellenőrző ct vizsgálatom kiújulást mutatott, hashártya áttétet. Az interneten találtunk rá a HIPEC kezelésre, de sajnos csak külföldön volt elérhető. Kiutaztunk Németországba, ahol sor került a műtétre. A HIPEC eljárást nem lehetett végrehajtani, az áttétek miatt. További kezeléseket tanácsoltak, ezek a kezelések legközelebb Bécsben érhetőek el, egy magánklinikán. Felvettük a kapcsolatot a klinikával, megbeszéltünk egy időpontot és kiutaztunk. Az ottani orvosok egy 4-6 hetes kezelést javasoltak. Egy hivatalos árajánlatot kértünk ami a 4 hétre euro. Az anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy ezt ki tudjuk fizetni. Ebben szeretném az Ön/Önök anyagi segítségét kérni. Magánemberként aki szeretne segíteni: Szekeres Szabina K&H -s bankszámlaszámra lehet utalni/tenni bármilyen összeget. Előre is köszönöm! Céges felajánlás esetében az összeg az adózás előtti eredményből leírható, ugyanis az orosházi Rotary Club közhasznúsági igazolást ad ki róla. A folyamat első részeként egy szándéknyilatkozatot kell kitölteni a felajánlott összeggel és ha Szabina úgy dönt, hogy a felajánlásokat igénybe veszi, ha megfelelő összeg gyűlt össze, utána kellene utalni csak az összeget a Rotarynak. A beavatkozásról minden esetben számla készül. Az ügy nagyon sürgős! Ha módukban/ szándékukban van segíteni, kérem tegyék meg! Segítségüket előre is köszönjük! HORGÁSZ/VADÁSZ/AGRÁR - Magyar Horgász - Sikeres sporthorgász - Pontyvilág - Magasles - Nimród -Magyar vadászlap - Vadászélmény - Gépmax - Mezőhír - Őstermelő Gazdálkodók Lapja - Kistermelők lapja - Méhészet

8 március A megújult vadászházról A tótkomlósi Száraz-ér menti Vadásztársaság több évtizede óvja és felügyeli a várost körül határoló területein élő vadállományt. A téli időszakban fokozottan nagy szükség van az állatok etetésére, a takarmány biztosítására. Tevékenységük Pusztaföldvártól Ambrózfalváig terjed ki. Szorgos munka, elhivatottság és kitartás kellett ahhoz, hogy eddigi sikereiket elérjék és megragadják a pályázati lehetőségeket, melyek segítségével az elmúlt évben valósíthatták meg a társaság vadászházának felújítását. A részletekről Karkus Györgyöt, a vadásztársaság elnökét kérdeztük. A felújítás előtt B.M.M.: Mi tette szükségessé a felújítást? K.Gy.: Tótkomlóson már nagyon régóta, 1925 óta vannak írásos emlékek arra vonatkozólag, hogy Tótkomlóson vadásztársaságok működtek. A mi jelenlegi vadásztársaságunk jogelődje az MHSZ vadásztársaság építtette ezt a vadászházat a 70-es évek elején. Később a 80-as évek folyamán bővítették az épületet, de azóta, ha végeztek is felújításokat az épületen, azok csakis állag megóvási munkálatok voltak, tehát nagyobb volumenű felújítás, korszerűsítés, átalakítás ezidáig nem történt rajta, ez tette szükségessé, hogy a vadászházat valamilyen formában megújítsuk. Ez a folyamat két ütemben valósult meg. Arról is szó esett, hogy egy új épületet építtetünk, de mivel erre anyagi lehetőségeink nem voltak, így csak egy felújításra került sor. B.M.M.: Mire terjedt ki most ez a felújítás? K.Gy.: A felújítás az épület régi és új részének a teljes felújítását eredményezte. Mivel a társaságunk civil és nonprofit szervezet, tehát nem nyereségorientáltak vagyunk és az éves költségvetésünkből év végére szinte semmi nem marad, hiszen magasak a fenntartási költségeink, ezért 2008 óta próbálkoztunk pályázati úton pénzt nyerni a munkálatokra. Az első pályázatunkat a LEADER program keretén belül adtuk be, de sajnos csak 60 %-os támogatást nyertünk el, így a fennmaradó 40 %-ot, valamint az áfa értékét a társaságnak kellett volna hozzátenni, de ennyi pénzzel nem rendelkezünk, így ezt nem fogadtuk el. A második pályázatunkat több, határon átnyúló magyar és román vadásztársaságokkal nyújtottunk be közösen, melyet szintén elutasításra került. Végül a harmadik benyújtott pályázatunkkal januárjában a Nemzeti Diverzifikációs Program Turisztikai tevékenységek ösztönzése elnevezésű program keretén belül sikerült elnyerni a beruházás megvalósításához szükséges anyagi forrásokat. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege nettó Ft. Ezt az összeget csak olyan tevékenységekre lehetett fordítani, ami nem építési engedély köteles, tehát nem lehetett válaszfalakat lebontani, alapterületeket megváltoztatni, csakis felújítási munkálatokat engedélyeztek. Ennek keretén belül megvalósult a külső-belső hőszigetelés, a tető cseréje, az új fürdőszobák és új konyharész kialakítása, új szoba kialakítása, az alsó rész komplett felújítása. B.M.M.: Mennyi időt vettek igénybe ezek a munkálatok? K.Gy.: Mivel 100 %-ot nyertünk el ezzel a pályázattal, ezért közbeszerzési eljárást kellett indítani, ami a tavalyi év elején indult el. A konkrét munkálatok júliusában kezdődtek és novemberében fejeződtek be. A közbeszerzési eljárás után a tótkomlósi székhelyű Olajgép-tec Kft. nyerte el a pályázatot és ők voltak a kivitelezői az épület felújításának. B.M.M.: Nagyon szépen megszépült az épület. Hogyan fogadták ezt a változást a társulat tagjai? K.Gy.: Vegyes érzelmekkel fogadták. Volt olyan, aki nem értette mi szükség van erre a felújításra, miért kellene nekik erre pénzt áldozniuk. Mint ahogy említettem, a pályázattal elnyert összeg nettó összeg volt, így az áfa értékét a vadásztársaságnak kellett hozzátenni. Attól függetlenül, hogy az áfa értéket mi később visszaigényelhetjük, a számla A felújítás után teljesítésekor ki kellett fizetni. Aminek én nagyon örülök, hogy a többség viszont jó néven fogadta a felújítást, hiszen majdnem minden közgyűlésünkön felmerült ennek megvitatása. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a vadásztársaság tagjainak hozzáállását és segítségét, amivel az áfa értékének kifizetését meg tudtuk oldani. Ezen kívül a jelentős társadalmi munkát, hiszen az épület felújításra való felkészítését, kipakolását, berendezését, a felújítással járó környezeti károk helyreállítását a vadásztársaság tagjai végezték, ami nem kis munka volt. Valamint az sem, hogy néhány munkálatot, pl. az épület körüli járdát, a parkosítást, ami nem tartozott a pályázat keretébe, azokat szintén a tagok végezték el. B.M.M.: Azt hiszem, hogy a látvány magáért beszél és egy nagyon szép szálláshelyet hoztak létre. De vajon ez az épület csak a vadásztársaság céljait szolgálja vagy pedig rendelkezésére áll a civil lakosság számára is? A tótkomlósra érkező turisták, vendégek is igénybe vehetik-e? K.Gy.: Természetesen igen. A felújítás előtt is igénybe vehették magánemberek, civil szervezetek családi rendezvényre, baráti összejövetelekre a vadászházunk nagytermét, illetve az épületben található szobákat szálláshelyként. Ezután is állunk rendelkezésére az érdeklődőknek ballagási ebédek, lakodalmak, kisebb rendezvények helyszínéül. A vadászház nagyterme légkondicionált, 60 fő befogadására képes, komplett szervíz szolgáltatással, étkészlettel, evőeszközzel felszerelt. A szobák és a nagyterem külön- külön is igényelhetők, de akár az egész vadászház is kibérelhető. Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket az év bármely időszakában. Foglalással és egyéb információkkal kapcsolatos kérdéseikre Takács Tibortól kaphatnak választ a +3630/ as telefonszámon. B.M.M.: Köszönjük a tájékoztatást

9 A farsang hossza évről- évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. A farsang a tavaszvárás pogány kori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom időszaka. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült bennük. A néphagyományok szoros kapcsolatban állnak a tél elmúlta felett érzett örömmel, a tavasz beköszöntét siettetni szándékozó rítusokkal. Február 20-án délután ünnepelték a Jankó János Általános Iskolában az alsó tagozatosok a farsangot. Már hetekkel a maszkabál előtt lázasan készülődtek a gyerekek. A tanító nénik vezetésével zenét választottak és tánclépéseket gyakoroltak, verseket tanultak. A szülők is gondos szervezésbe kezdtek, hiszen a jókedvű mulatozás elképzelhetetlen finom étel és ital nélkül. Ízlésesen tálalt szendvicsek és sütemények várták a gyerekeket a különböző helyen felállított büfékben. Az osztályok bemutatkozására a tornateremben került sor. Mint már évek óta most is a speciális tagozat felsős diákjai öltöztették farsangi pompába a tornatermet. A szülők, a vendégek 14 órára elfoglalták helyüket és úgy gyönyörködtek a zenére bevonuló gyermekeikben. Az első évfolyamosok kezdték a bemutatkozást, majd sorban minden osztály szerepelt a vidám, táncos produkciójával. Az 1.a osztályosok kis örökmozgó gumimacikként pörögtek, forogtak, akrobatikus mutatványaikkal szórakoztatták a hálás március Farsangi mulatság a Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumban Télűzés a Diófa utcai és a Ligeti Óvodában A vidám nagy havas játékok után az óvodásaink egyre lelkesebben készültek a Télűzésre. Az érdekes szemüvegek és álarcok készítése során különböző ábrázolási technikákkal ismerkedtek meg a gyerekek, az elkészült munkákkal farsangi díszbe öltöztek óvodáink. Sok szorgalmas kéz dagasztgatta, pofozgatta a farsangi fánkot. A Diófa utcai óvodások illatos farsangi fánkkal várták a Dínom dánom délutánra a modern táncos lányokat, akik szép esztétikus mozgásukkal különböző táncokat mutattak be az érdeklődő szemmel figyelő óvodásoknak. A bemutató végén közös vidám tánccal hangolódtak a gyerekek a farsangi bálra. Másnap csörgő - zörgö hangszerekkel, álarcokkal Jöjjön a tavasz, Fusson a tél kiáltással űzték el a telet a Diófa utcai óvodások. Az óvodáink farsangi projektjét a jelmezbál zárta. Az ovisok jelmezbe bújtak, és énekekkel, versekkel, dalokkal és produkciókkal szórakoztatták a megjelent vendégeket, akik sok tapssal jutalmazták a jelmezeseket. A szülőknek köszönhetően a büfében mindenféle finomságot lehetett vásárolni, a tombola nyeremények fokozták a délutánok hangulatát. Ezúton is köszönjük a szülők segítségét, és a felajánlásaikat, amivel támogatták óvodáinkat. Mitnyan Jánosné közönséget. Az 1.b osztály üzenete mindannyiunk számára: víg a kedvünk, jár a lábunk ezt mutatja orosz táncunk. A 2.a osztály a tűz erejével igyekezett elűzni a tél fagyosságát. A NOX együttes Tűztánc zenéjére ropták a táncot. A 2.b osztály csúfolódóval készült. Ezzel a csúfolódással ők is a hideg telet, nem pedig egymást szerették volna elűzni. A tanító nénijük, mint minden évben most is jelmezbe öltözött és így ropták a táncot, a néptánc ördögei. A 3.a tanulói vidám táncos egyvelegükkel lopták be magukat a szívünkbe. A klasszikus páros tánc folytatásaként berobbant a modern fiatalos zene, a dinamikus koreográfiával. Ma már a jódli-módi a sztár, áll a bál a buli fejre áll választották mottóul a 3.b-s gyerekek Szandi nótájának a szövegét és bajor táncukkal egyforma népi uniformisukkal mosolyt varázsoltak mindenki arcára. A 4.a osztály tanulói banyatánccal kergették el a telet, majd a szebbnél szebb jelmezbe öltözött tanulók egy fergeteges karnevál hangulatát teremtették meg a terem közepén. A 4.b osztályos gyerekek a 70-es évek farmernadrágos korszakát idézték föl. Abba a világba utaztattak vissza mindenkit a zene szárnyán, amikor a diszkókban az ABBA uralkodott és sokszor énekelték azt MAMMA, MAMMA MIA!. A jelmezes bemutatkozások után következett a játék, a tánc az önfeledt szórakozás. Igazi kikapcsolódás volt ez a délután a kisiskolások számára. Pénteken este a felső tagozatos és a gimnazista diákok farsangi diszkója került megrendezésre az Új épület aulájában. A nagyoknál is a jelmezes bemutatkozással kezdődött a szórakozás. Az osztályok csoportosan öltöztek be a Rendőrségi hírek 1./ A Tótkomlósi Rendőrőrs járőrei február 01-én az éjszakai órákban közúti ellenőrzés során vontak intézkedés alá egy tótkomlósi férfit, aki Tótkomlós belterületén a felesége tulajdonát képező személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy a gépjárművezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. Az ellenőrzés során a férfi tagadta a járművezetés tényét, de később a személygépkocsiból történő DNS mintavételt követően beismerte cselekményét. Az ügyben ittas járművezetés bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyorsított eljárással, bíróság elé állítással folyik a büntetőeljárás. 2./ Egy kaszaperi lakos tett feljelentést szermélyesen a rendőrőrsön ismeretlen tettes ellen, aki a Tótkomlós, Szabadság téren lévő autóbusz-megállóból eltulajdonította bőr pénztárcáját, a benne lévő személyes irataival együtt. A nyomozás során a rendőrőrs körzeti megbízottja egy tótkomlósi fiatalember személyében felderítette az elkövetőt, aki kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az ügyben a Tótkomlósi Rendőrőrs Visszaélés okirattal vétség megalapozott gyanúja miatt folytatja a büntetőeljárást. Dunai József r. hadnagy mb. őrsparancsnok 9 farsang tiszteletére. Voltak diákok, akik egyénileg öltöttek magukra ötletes és szép jelmezt. A Diákönkormányzat díjazta is a maskarába öltözött tanulókat. A 6.b leánykái közül Pokorádi Panna,mint Harisnyás Pippi a leghumorosabb jelmez díját, Gyivicsán Anett a hóesés jelmezével a legszebb és Farkas Bernadett befőtt jelmezével a legötletesebb díjat nyerte el. A csoportosan maskarába öltözött diákok közül 3. helyezett az 5.b osztály Luxushajó nevezetű jelmeze, 2. helyezett a 11. osztály Csókkirály és az 1. helyezett a 9. osztály Modern Hófehérke című jelmeze lett. A 9.-es diákok humoros jelenetet adtak elő a jelenlévők mulattatására. A nagysikerű műsor után Kisze bábot égettek az udvaron a diákok, ezzel is jelképezve azt, hogy mindenkinek elege van a hideg télből és szeretnék azt a diákok mihamarabb elűzni. Úgy látszik, hogy sikeres is volt ez a néphagyományokra épülő megmozdulás, hiszen azóta tavasziasra fordult az idő. A diszkó zenéjéről az iskola stúdiós lányai gondoskodtak, és a diákok 21 óráig ropták a táncot, jól érezve magukat, így ünnepelték a tél búcsúztatását. Lehoczki Katalin TAVASZI HIRDETÉSI AKCIÓ Új hirdetőink számára most még kedvezőbb ajánlatok! 3 havi hirdetés a Komlósi Hírmondóban 1 havi képújság a Komlós Tv Info TV rovatában INGYEN 6 havi hirdetés a Komlósi Hírmondóban 2 havi képújság a Komlós Tv Info TV rovatában INGYEN 1 éves hirdetés a Komlósi Hírmondóban 4 havi képújság a Komlós Tv Info TV rovatában INGYEN További információk és hirdetés leadás: KOMLÓSI MÉDIA csoportnál: 06-30/ ÚJSÁGOS PAVILONBAN: H - P: 07,00-12,00 és 15,00-17,00

10 március Új kezdeményezés indult a Jankóban Szülő-tanár-diák klub Negyedik alkalommal látogatott el iskolánkba Lovász Károly tanár úr Szegedről, hogy folytassa azt az előadás-sorozatot, melynek csütörtök esti programja, témája is sok meglepetéssel és élménynyel gazdagította az érdeklődőket. Nem csoda, hiszen a Tanár úr élménypedagógus. Öt évvel ezelőtt ismerkedhettem meg különleges és igen hatékony nevelési módszerével. Arról kérdezem Károlyt, mi a módszerének a lényege? Képesnek kell lennünk felkelteni és fenntartani a tanulóink érdeklődését tantárgyaink iránt, hogy a természetes kisgyerekkori nyitottságukat, lelkesedésüket ne veszítsék el később sem a világunk megismerése iránt. - Milyen tényezők veszélyeztetik ezt a koruknak és nemüknek megfelelő érdeklődést? kérdezem, hogy azonnal a közepébe vágjunk. Először említem a családot, ahol már nem kapják meg gyermekeink az egészséges fejlődésükhöz szükséges elismerést, dicséretet és megbecsülést, hiszen a társadalmi változások negatív hatásai átlépték az otthonok küszöbét. - Tanár úr, miben nyilvánulnak meg ezek a hátrányos, torzító hatások? Sajnos folyamatosan növekszik az általános figyelemzavar, mert a tanulóink saját, labilis, meg nem húzott én-határaik foltozgatásaival A komlósi Viaszváros A méhekkel gyermekkoromban ismerkedtem meg. Anno gyümölcsöskertünk végén állt két ütött kopott méhkaptár - apám egykori szerzeményei. Hobbi kertészként a nagyobb termés reményében kezdett hozzá a méhek tartásához, az egykori tótkomlósi kertészet területén. A viaszvárosban, ahogy ő hívta, mindig nagy volt a sürgés-forgás. Szorgalmuk, állhatatosságuk kezdetektől fogva rabul ejtett. Elvarázsolt titkos életük és a zsongás mely azóta is minden tavasz alkalmával beköszönt évezredek óta. Gyermekkori élményeim a méhekkel és persze a friss lépes méz ellenállhatatlan aromája meghatározta későbbi pályaválasztásomat is. Állattenyésztési technikusként végeztem az orosházi mezőgazdasági szakközépben. A tanulóévek során elsajátított elméleti tudásanyagot manapság saját méhészetemben hasznosítom. Fiatal mezőgazdasági vállalkozóként EU-s pályázaton is részt vettem, ahol a kedvezményezettek közé kerültem, ami hozzásegített, hogy felépítsem az én viaszvárosomat. A sok millió kis dolgozó munkája a mai napig csodálattal tölt el. Igyekezetükkel a méz mellett még számos terméket előállítanak -propolisz, virágpor, méhpempő, stb.-, melyek egytől egyik segítenek egészségünk megőrzésében. Mézből sem egyetlen félét készítenek, jellemzően két fő csoportot különböztetünk meg. A virágmézet és a nagyobb jelentőséggel bíró fajtamézet. Fajtamézekről azokban az esetekben tudunk beszélni, amikor a méhek a méz készítéséhez felhasznált nektár túlnyomó részét a megnevezés szerinti növényekről gyűjtik. A méhészek a megfelelő termelési módszerekkel tudják biztosítani a fajtamézek tisztaságát. Ennek elengedhetetlen követelménye, alapfeltétele a lépek üresre pergetése a fajtaméz gyűjtése előtt, valamint az adott növény virágzásának időpontjában a méhállomány megfelelő helyre történő vándoroltatása. A méz a természet természetes kincse. A tiszta méz olyan természetes antibiotikum, amelyben nem képesek az élesztőgombák és a mikroorganizmusok sem elszaporodni, ezért nem tévedünk, amikor azt mondjuk,hogy a méz nem romlik meg. A méz az egyik legmegfelelőbb táplálék a világon, mert nem csak egészséges, illetve gyógyhatású, hanem nagyon jó ízű is. A méhek munkájának a haszna, a méz, amely az emberek számára egy ideális táplálék és természetes immunerősítő. Viszont itt nem szabad elfelejteni, azt hogy a növények túlnyomó részének a megporzásához is elengedhetetlenül fontos a méhek jelenléte. Ezért mondhatjuk azt, hogy a méhek biztosítják az életet a földön. Méhek nélkül nincs termés, nincs élelem és nincs élet sem. HÁRSMÉZ: A torokgyógyítás bajnoka. A hideg beköszöntével lassan mindenkit utolérnek a náthás, torokfájós napok. Ilyenkor lesz segítségedre a hársfatea hársmézzel, amely meghűléses betegségek gyógyítására és köhögéscsillapításra is kiválóan alkalmas. A sárgás, sárgásbarna árnyalatú hársméz jellegzetes erős illatú és rendkívül zamatos; tulajdonképpen a majdnem legfűszeresebb ízű mézfajtánk. Jelentős hárserdők a dél-dunántúlon találhatóak. Farnezol tartalma miatt idegnyugtató hatású, különösen ajánlott vannak elfoglalva, ahelyett, hogy az iskolai feladatokra koncentrálnának. - Ez vezethet a fegyelmezési gondok szaporodásához is? teszem fel a kérdést megerősítésre várva, hiszen magam is tapasztalom a magatartási és tanulási zavarok terjedését. Igen, ezek a diákok provokációikkal zavarják az órák rendjét, menetét, és egymást is a haladásban. - Hogyan lehetne ezt a tendenciát csökkenteni, illetve megállítani? Csak együtt érünk el eredményt ezen a területen is. Pedagógusok, szülők, és diákok közös, együttműködő és aktív mondhatnám: produktív részvételével, az alapvető pedagógiai elvek egyeztetésével, az intézmény vezetőinek hozzáértő támogatásával. - Mi van meg ezekből iskolánkban? provokálom most én is a Tanár urat, hátha olyasmit vett észre óralátogatásai közben, ami elkerülte a figyelmünket. Minden! feleli ő határozottan, meglepetésemre. - Akkor mi hiányzik? faggatom csökönyösen, hogy kiderüljenek a takarásban lévő dolgok. Lehet, hogy újat mondok: létre kell hoznunk a fős osztályokat (az ismert nehezítő körülmények ellenére, minden megoldást és forrást, támogatást felkutatva) azért, hogy az egy tanulóra eső figyelemzavart esélyünk legyen kezelni. Minden emberi, pedagógiai erőtartalékot összegyűjteni, fókuszálni a nevelésre, mint árvízveszélykor a gátakra! Kiigazítani a tantestületben dolgozó nemek arányát, hogy a 6-12 éves korú fiúknak férfimodell állhasson rendelkezésükre! Csökkenne az agreszszív ösztönök, destruktív szenvedélyek és az egoisztikus indítékok szerepe a szociálistársas, kapcsolódási késztetéseknél. Erről, a nemrég indított és sikeres szülő-tanár-diák klub tevékenységről nagyobb propagandamunkát végezni, hasonló színvonalú előadásokkal színesíteni a választékot. - Milyennek látod Tanár úr a mostani diákságot, milyen viszonyt tudtál kialakítani a gyerekekkel, osztályfőnökökkel, szülőkkel? Őszintén megkedveltük egymást, és mindent elkövetek én is, hogy tovább közeledjenek az iskola szereplői a kitűzött célhoz: az összes tehetséges gyereknek akik most meglepően sokan vannak, minden lehetőségük meglegyen képességeik kibontakoztatásához. - Mikor találkozunk legközelebb, hogy ezúton is tájékoztassuk az érdeklődőket? Biztosra veszem, hogy Igazgató Asszony rendszeressé teszi ezeket az összejöveteleket, és amint értesít, örömmel jövök megint. Köszönöm az interjút, jó utat hazafelé! Dr. Kancsóné Tóth Horgosi Judit alvászavar estén, valamint a lázas betegségek enyhítésére. Kolin tartalma miatt gátolja az érelmeszesedést és a zsírlerakódást is. Kiváló hörghurut estén és görcsoldóként is használhatjuk. A következő hónapban egy sokak által jól ismert fajtamézet fogok bemutatni. Lehoczki Zsolt

11 2012. március 11 KOMLÓšSKA MOZAIKA SLOVENSKÝ BÁL Slovenská samospráva a Organizácia komlóšskych Slovákov v Slovenskom Komlóši usporiadali Slovenský ples, ktorý sa uskutočnil 18. februára 2012 v telocvični Slovenskej základnej školy. Na úvod všetkých srdečne privítala Zuzana Lauková, predsedníčka Slovenskej samosprávy, osobitne pozdravila vzácnych hostí, medzi ktorých patrili primátorka mesta Dr. Rita Garayová, viceprimátor Takács Ferencz, predsedníčka školského výboru Anna Tušková a ďalší. Moderátorka večera Marianna Melegová Bajczerová uviedla kultúrny program. Pod taktovkou Jána Krcsmériho mládežnícka dychovka zahrala výber zo svojho širokého repertoára, čím opäť potvrdila svoju profesionalitu. Potom sa začala zábava ako sa patrí. K dobrej nálade patrí aj dobré jedlo. Na vkusne upravených stoloch sa začala podávať večera, ktorú Fašiangy a čajový večierok v Slovenskej základnej škole v Slovenskom Komlóši Združenie rodičov Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši pripravilo pre deti čajový večierok. Už druhý rok bol spojený s fašiangami a konal sa 10. februára 2012 v telocvični slovenskej školy. Kedysi sa čajové večierky konali častejšie, v súčasnosti je ich pomenej. Aj fašiangy boli kedysi časom priadok, zakáľačiek, svadieb, dedinských zábav so sprievodom maškár. Dnes fašiangy sprevádzajú veselice, karnevaly, bály či plesy, ktoré trvajú od Troch kráľov až do Popolcovej stredy. Potom nasleduje 40-dňový pôst až do Veľkého piatku, keď začína Veľká noc. Celý týždeň sa chystal každý žiak, rodič či pedagóg na toto obľúbené podujatie. Zo dňa na deň rástli kopy všelijakých darčekov do tomboly. Konečne prišiel dlho očakávaný piatok. Mnohí rodičia už od rána zdobili sálu, varili čaj, chystali obložené chlebíčky, stoly sa zapĺňali šiškami, zákuskami a inými sladkými aj slanými dobrotami. Po celodennej práci si preobliekli slávnostné šaty a už aj zabudli na únavu a starosti. Vystriedala ju dobrá nálada, tanec, zábava a hlavne úsmevy na tvárach všetkých prítomných v sále, ktorých bolo vyše dvesto. Všade bolo počuť smiech, radosť, vravu. Všetkým do tanca vyhrával Zsolt Bartoš. A aké by to bolo bez karnevalových masiek? No nijaké. Mnohí žiaci sa preobliekli pripravili šikovné ruky komlóšskych gazdiniek. Podávala sa domáca slepačia polievka, druhým chodom boli slovenské halušky s kuracím a bravčovým mäsom v chutnej hubovej omáčke. O zábavu sa postaralo hudobné duo: Michal Láda a Vilmos Pintér. Na parkete sa objavili prví tanečníci a zábava začala naberať obrátky. Nálada bola výborná, všetci si prišli na svoje. O jedenástej prišla na rad tombola. Každý netrpezlivo očakával, či nevyberú práve jeho číslo, či sa mu nepošťastí vyhrať nejaký darček. A tých bolo v tombole neúrekom. Dobrá nálada do karnevalových kostýmov, predstavovali sa publiku a všetkých prítomných pobavili veselým programom. V sále bolo vidieť okrem tradičných princezien, šašov, rôznych zvieratiek aj kostými pirátov, mímov, pekárov, čarodejníkov, bezdomovcov, tanečníc ap. Zábava pokračovala skoro do polnoci. Prerušila ju len bohatá tombola, na ktorú už všetci netrpezlivo čakali. Deti aj dospelí sústredene hľadeli na svoje čísla tomboly a čakali, kedy vytiahnu práve jeho číslo. Najväčším lákadlom bol digitálny fotoaparát a veľká čokoládová torta. Na večierok zavítali aj bývalí žiaci našej školy, ktorí sa tu tiež dobre cítili a svojim tancom poriadne rozprúdili zábavu. Kedysi zmyslom radovánok bolo zábaviť sa a tešiť sa z odchádzajúcej zimy a pomaly prichádzajúcej jari. Zmyslom nášho večierka bolo hlavne to, aby sme sa tiež všetci dobre zabavili a odpútali sa od každodenného zhonu. Predsedníčka združenia rodičov Zita Sódarová Zsingorová a riaditeľka školy Zuzana Lauková boli spokojné s priebehom ďalšieho príjemne stráveného večierka, dúfajúc, že o rok si ho zas zopakujeme. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto podujatia: učiteľom, rodičom a žiakom. Ľubomíra Rollová pokračovala aj po polnoci.170 účastníkov slovenského bálu svedčí o tom, že plesy v Komlóši sú na dobrej úrovni. Ľubomíra Rollová Programajánló Márc.14.: 8 óra - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola március 15-i megemlékezése márc.14.: 11 óra, 12 óra - Jankó János Általános Iskola és Gimnázium felső tagozatának március 15-i megemlékezése márc.15.: 11:30 - Városi megemlékezés márc : 08:00-10:00 Nyílt nap a Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumban az iskola minden tagozatán. Az iskolaotthonos osztályokban a foglalkozások délután is látogathatók 13,30-tól 15,15-ig, a napközi otthonban 14,00-tól 15,00-ig márc. 28.: Nyílt Nap a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában márc. 29.: 10 óra megemlékezés és koszorúzás Jankó János szülőházánál április 4.: Jankó Nap a Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumban Természet Háza programjai: márc.1-23.: Ellesett pillanatok a Száraz-ér mentén c. kiállítás márc.17.:- Vadászbál (Nagykopáncs) márc. 22.: A víz világnapja alkalmából Tesztek márc : - A víz világnapja alkalmából szervezett rendhagyó környezetismereti órák márc. 25.: - Nyugdíjas farsang márc. 29.: 15 óra - Jankó János Általános Iskola által szervezett Országos Középiskolai Karikatúra Kiállítás megnyitója Ne pazarolj! címmel

12 március Rozmárok a II. Rövidpályás Országos Bajnokságon Budaörs kapta meg a II. Rövidpályás Országos Szenior Úszóbajnokság és Nyílt Nemzetközi Verseny rendezési jogát a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségétől. A versenyt február 4-5 én bonyolították le. A viadalon 48 klub 350 férfi és női versenyzője állhatott fel a rajtkőre. A hazai egyesületeken kívül érkeztek versenyzők Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából és Romániából is. Békés megyét a Tótkomlósi Rozmárok, a gyulai Dr. Regele Klub és a Trinon Sport Egyesület versenyzői képviselték. A Rozmárok az öszszesített pontversenyben a 13. helyen végeztek az résztvevő 48 egyesület között. A legeredményesebb versenyzőnk öt első helyével Gombkötőné Tóth Ilona volt. Rozmárok egyéni eredményei: Gombkötőné Tóth Ilona VIII.kcs. 1. hely: 50 m. gyors, 100 m. hát, 200 m. gyors, 100 m. gyors, 50 m. hát. Horváth Józsefné VIII.kcs. 3. hely: 50 m. hát, 4. hely: 100 m. mell, 5. hely: 50 m. mell. Fodor László VIII.kcs. 4. hely: 100 m. vegyes, 50 m. pille. Dr. Sümeghy László IX. kcs. 2. hely: 100 m. hát, 100 m. mell, 50 m. hát, 3. hely: 100 m. vegyes, 50 m. mell. Kancsó János X. kcs. 2. hely: 100 m. mell, 3. hely: 100 m. hát, 100 m..vegyes, 4. hely: 50 m. hát, 100 m. gyors, 5.hely: 50 m. mell, 6. hely: 50 m. gyors. Egy hónapban a második rövidpályás bajnokságon Ezúttal külföldön álltak rajtkőre a Tótkomlósi Rozmárok. A szerbiai Vajdaság (Sombor) Zombor városában rendezték meg a Szerbia Téli Nyílt Anyakönyvi események (az összefoglaló azon személyek adatait tartalmazza, akik hozzátartozói azok közléséhez hozzájárultak) Született: - Barna Lili és Lakatos Pál tótkomlósi lakosoknak Egon utónevű gyermeke - Czvalinga Nikoletta és Nagy Zsolt tótkomlósi lakosoknak Máté utónevű gyermeke - Faddi Katalin és Faddi Zsolt tótkomlósi lakosoknak Zsolt Máté utónevű gyermeke Elhunyt: - Malya Márton (sz.: 1927) volt tótkomlósi lakos - Szabó János (sz.: 1941.) volt tótkomlósi lakos - Varga Pál (sz.: 1944.) volt tótkomlósi lakos - Vass Ignácné (sz.: Vágány Julianna, 1938) volt tótkomlósi lakos Összeállította Takács Ágnes Katalin a Védőnői Szolgálat és az Anyakönyvvezető közreműködésével. Rövidpályás Szeniorúszó Bajnokságot február 25-én. A versenyen a hazai egyesületeken kívül rajköre álltak a Román, Bolgár és a magyar egyesületek szenior versenyzői, békés megyét a Tótkomlósi Rozmárok képviselték. Egyesületünk az egyesületek pontversenyében a LEN hivatalos pontszámítása alapján a második helyezést ért el, ami megtisztelő számunkra. Abszolút pontversenyben versenyzőink hét első, három második és kettő harmadik helyezést értek el. Egyéni eredmények: Dr. Sümeghy László IX. kcs. 1. hely: 50 m. hát, mell, pille, 100 m. vegyes, hát, mell. Kancsó János X.kcs. 1.hely: 50 m. hát, mell, gyors, 100 m. gyors, vegyes, hát, mell. Gombkötőné Tóth Ilona VIII.kcs. 1. hely: 50 m. hát, gyors, 100 m. hát, gyors. Csanádiné Tóth Magdolna VIII.kcs. 1. hely: 50 m. mell, pille, 100 m. vegyes, 100 m. mell. Horváth Józsefné VIII.kcs. 2.hely: 50 m. hát, mell, 100 m. hát, mell. Meleg Jánosné VII.kcs. 1.hely: 50 m. hát, 2.hely: 100 m. mell, hát. Váltó eredmények: 4 x 50 m. NŐI vegyes váltó V.kcs. ( év) 1. hely. Tagjai: Csanádiné Tóth Magdolna, Gombkötőné Tóth Ilona, Horváth Józsefné, Meleg Jánosné 4 x 50 m. MIX vegyes váltó V.kcs. ( év) 1.hely. Tagjai: Csanádiné Tóth Magdolna, Gombkötőné Tóth Ilona, Dr.Sümeghy László, Kancsó János 4 x 50 m. MIX gyorsváltó V.kcs. ( év) 1.hely. Tagjai: Csanádiné Tóth Magdolna, Gombkötőné Tóth Ilona, Dr.Sümeghy László, Kancsó János Kancsó János elnök apróhirdetés Földet bérelnék hosszú távra Tótkomlós és környékén 5-10 éves időtartamra - Területtől, bérleti időtől függően akár a teljes bérleti időre előre fizetve. - Bérleti díjat előre fizetjük, nagyságrendje: Ft /ha/év akár azonnal aktuális, érdeklődni: Tel.: Reggel 08,00-tól este 19,00 óráig A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Várjuk hasznos és megvalósítható ötleteiket az újsággal és a Komlós Tv műsorával kapcsolatban. Miről szeretnének olvasni, milyen riportokat néznének szívesen. CALLANETICS TORNA A RÓZSA FÜRDŐBEN Életkorra való tekintet nélkül mindenkinek! Azoknak, akik nem szeretik Vagy bármilyen ok miatt nem bírják a dinamikus mozgást. - Gyakorlatai kímélik a gerincet és az izületeket. - Azok is végezhetik a tornát, akiknek gyakran fáj a hátuk, derekuk vagy térdük. - A torna során nem tapasztalunk nagyfokú izzadást, heves szívdobogást és a szapora légzés sem jellemző. Hatásai: - feszesebbé teszi a hasat és a combot - emeli, kerekíti a feneket - formálja a csípőt - csökkenthető, illetve meg is előzhető a narancsbőr kialakulása - erősíti a kar- és mellizmokat, ezáltal szép dekoltázst és formás vállakat eredményez - javítja az ülőmunka során kialakult rossz testtartást - feloldja a napi stresszhatásokat - a felsőtest izmainak erősítésével enyhí ti, illetve meg is szüntetheti a derékés hátfájást KEZDÉSI IDŐPONTOK: Hétfő: 19:00 Fürdő-Fitness terem Szerda: 18:00 Gyógyászat-Gyógytorna terem Péntek: 18:00 Gyógyászat-Gyógytorna terem AZ ÓRÁK ÁRA 600,-Ft. RÓZSA FÜRDŐ Tótkomlós, Kossuth u. 2. Tel.: 68/ Tótkomlós Város Önkormányzatának Lapja Megjelenik havonta Cím: 5940 Tótkomlós, Fő u Főszerkesztő: Péter Blanka Szerkesztőség tagjai: Motyovszki Róbert, Lubomíra Rollová, Kothencz János Lektor: Tuska Pálné Kiadja: Tótkomlós Város Önkormányzata Felelős kiadó:komlós Településszolgáltatási Kft. Nyomdai munka: Yes-Press Bt., Tótkomlós ISSN

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása beruházáshoz kapcsolódó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti tulajdonában lévő Korányi F. út 1. sz. alatt lévő Óbester étteremként üzemelő helyiségét. Pályázni a Nagykálló

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-i rendkívüli üléséről 34-37/2009. (04. 16.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol: - Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol: - Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 23-án de 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester Mikáczó László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Korányi Frigyes út 1. szám alatt található ingatlanát. Pályázni a Nagykálló Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Balogh Tibor Bodnár János Cseh Béla Dargó

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben