Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet módosítása... 2 Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosítása... 6 A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 51/1995.(12.13.) Kgy. rendelet módosítása A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendelet módosítása Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről Felhatalmazás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város címerének felülvizsgálatához Az Emlékpont középtávú szakmai koncepciója Hódmezővásárhely-Szikáncs fejlesztési terve közötti időszakra, különös tekintettel, a belvízhelyzet rendezésére A j. Rárós bekötő út Önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele Tájékoztató a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ pályázat keretében történő felújítási munkáinak állásáról Hozzájárulás kérése a városi mentálhigiénés, egészségfejlesztési állapotfelmérés és beavatkozási terv első kettő üteméhez szükséges anyagi forrás biztosításához Felterjesztési jog gyakorlása a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló jogszabály felülvizsgálata tárgyában A évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása... 84

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2011 (1 db rendelet tervezet) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2011. Tárgy: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A vagyonkezelésre vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet (továbbiakban Vagyongazdálkodási rendelet) tartalmaz rendelkezéseket. A rendeletet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény alapján módosítjuk, amelyek tartalmazzák a felszámolási, végelszámolási és csődeljárások során szükséges intézkedéseket és pénzügyi terheket. A módosítás szükségessé vált, hiszen a gazdasági válság és a pénzügyi helyzet romlása miatt egyre több cég kerül megszűntetésre. Amint a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata értesül a felszámolási, végelszámolási és csődeljárások megkezdéséről, leltárt készít a megszűnő cég tartozásairól. Amennyiben tartozása áll fenn a cégnek, a felszámoló, végelszámoló, illetve vagyonfelügyelő felé bejelenti 40 napon belül a hitelezői igényt. Az igény regisztrálásához be kell fizetni a nyilvántartásba vételi díjat, amely a tartozás 1%-át jelenti, de minimum Ft, maximum Ft csődeljárásonként, maximum Ft díjat jelent felszámolásonként. Az eljárások során az Önkormányzatot a különböző kategóriákba sorolják a nyilvántartási sorrendbe, így a lezárás esetén nem minden alkalommal jut 100% kielégítéshez, mint hitelező. A módosítás azt a célt szolgálja, hogy feleslegesen ne fizessen az Önkormányzat regisztrációs díjat Ft alatti tartozás miatt, hiszen nagy valószínűséggel nem lesz fedezete a követelésnek. A rendelet meghatározza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét. Indokolt a rendelet oly módon történő módosítása, hogy korlátozottan forgalomképes vagyontárgy esetén a Magyar Állam részére lehetőség legyen a tulajdonba adásra. Emellett a módosítás értelmében lehetőség nyílna arra, hogy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat valamely állami szerv elhelyezése érdekében ingyenes használatba lehessen adni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, április 07. Tisztelettel: Lázár János polgármester

4 I/B kötet 4. oldal RENDELET-TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2011. (..) önkormányzati rendelete Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban : rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 4. (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy a Magyar Állam részére tulajdonba adható, állami szerv elhelyezése érdekében ingyenesen használatba adható. A rendelet 16/A. -sal egészül ki: 2. 16/A. (1) A Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala csak forint feletti követelést jelent be a vagyonfelügyelőnek és a felszámolónak költséghatékonyság, illetve a fedezet kérdésessége miatt. (2) A rendelet által nem szabályozott kérdésekben - ide értve a csődeljárás és felszámolási eljárás megindítása tárgyában - csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (továbbiakban: Csődtv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Egyéb esetekben a végelszámolás szabályairól a évi V. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Hódmezővásárhely, április 07. Lázár János Polgármester Dr. Korsós Ágnes Címzetes Főjegyző

5 I/B kötet 5. oldal INDOKOLÁS A vagyonkezelésre vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet (továbbiakban Vagyongazdálkodási rendelet) tartalmaz rendelkezéseket. A rendeletet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény alapján módosítjuk, amelyek tartalmazzák a felszámolási, végelszámolási és csődeljárások során szükséges intézkedéseket és pénzügyi terheket. A módosítás szükségessé vált, hiszen a gazdasági válság és a pénzügyi helyzet romlása miatt egyre több cég kerül megszűntetésre. Amint a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata értesül a felszámolási, végelszámolási és csődeljárások megkezdéséről, leltárt készít a megszűnő cég tartozásairól. Amennyiben tartozása áll fenn a cégnek, a felszámoló, végelszámoló, illetve vagyonfelügyelő felé bejelenti 40 napon belül a hitelezői igényt. Az igény regisztrálásához be kell fizetni a nyilvántartásba vételi díjat, amely a tartozás 1%-át jelenti, de minimum Ft, maximum Ft csődeljárásonként, maximum Ft díjat jelent felszámolásonként. Az eljárások során az Önkormányzatot a különböző kategóriákba sorolják a nyilvántartási sorrendbe, így a lezárás esetén nem minden alkalommal jut 100% kielégítéshez, mint hitelező. A módosítás azt a célt szolgálja, hogy feleslegesen ne fizessen az Önkormányzat regisztrációs díjat Ft alatti tartozás miatt, hiszen nagy valószínűséggel nem lesz fedezete a követelésnek. A rendelet meghatározza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét. Indokolt a rendelet oly módon történő módosítása, hogy korlátozottan forgalomképes vagyontárgy esetén a Magyar Állam részére lehetőség legyen a tulajdonba adásra. Emellett a módosítás értelmében lehetőség nyílik arra, hogy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat valamely állami szerv elhelyezése érdekében ingyenes használatba lehessen adni.

6 I/B kötet 6. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Adócsoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Antal István csoportvezető Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

7 I/B kötet 7. oldal Száma: /2011. Tárgy: Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A helyi adókról szóló évi C. törvény 6. c.) pontjában meghatározottak alapján, a helyi adók mértékét a helyi közösségek képviselői, a helyi sajátosságokhoz, az Önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan határozhatják meg. A március 03-i Közgyűlésen Fekete Ferenc Települési Képviselő Úr kezdeményezte, hogy a Szent László, Mester, Rárósi utcákkal határolt területen található lakóingatlanok tulajdonosainak is ugyan olyan mértékű építményadót állapítson meg a Tisztelt Közgyűlés, mint a Mester utca másik oldalán lévő lakásokért. Valóságban a kért építményadó mérték csökkentési kérelem a Rét utca, az Eke utca, a Búza utca, a Gregus utca, a Felhő utca, a Gerle utca Mester utcától északra elhelyezkedő szakaszait, és a Mester utca Szent László és Rárósi utca közötti szakaszát érinti. A tényállást teljes körűen megvizsgáltuk. Megállapítást nyert, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével ezen ingatlanok építményadó körzet besorolását visszamenőleg január 01-től módosíthatja a Tisztelt Közgyűlés, így az eddigi 140.-Ft/m2 helyett130.-ft/m2 kellene fizetniük az érintett adóalanyoknak. Ez azt jelentené, hogy a hármas körzet adómértéke vonatkozna ezen adózókra is. Az évközi adómérték csökkentést a helyi adókról szóló évi C. törvény 6.. a). pontja szabályozza, mely szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, a helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, április 07. Tisztelettel: Lázár János polgármester

8 I/B kötet 8. oldal Rendelet tervezet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2011. ( ) Kgy. rendelete Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 6. a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Építményadó-rendelet) 1. számú melléklete 3.2. pontjában a táblázat II. körzetre vonatkozó sora helyébe a következő szöveg lép: II. körzet Új-Kishomok; valamint a következő vonal által bezárt terület: Lőrinc pap utca (Szántó Kovács János utca Váci Mihály utca között) Váci Mihály utca Mester utca (Szent László utcáig) Szent László utca (a belterület határáig) a belterület határa (Szántó Kovács János utcáig) Szántó Kovács János utca (Lőrinc pap utcáig). (2) Az Építményadó-rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja a következő 3.9. ponttal egészül ki: 3.9. A 3.2. pontban a táblázat II. körzetre vonatkozó sorának Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése /2011. ( ) önkormányzati rendeletével módosított rendelkezéseit kell alkalmazni visszamenőleg a évi építményadó teljes összegére. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet 1. -a a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

9 I/B kötet 9. oldal INDOKOLÁS Havránek Ferenc Települési Képviselő Úr javaslatára január 01-től a magánszemélyek építményadó mértéke Hódmezővásárhelyen körzetesítve lett megállapítva. Ez azt jelenti, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe öt körzetre lett felosztva, minden körzetre vonatkozóan más-más adómérték lett megállapítva. A körzethatárok felülvizsgálata során Fekete Ferenc Települési Képviselő Úr javaslatára, a körzethatárok módosra kerültek, melyre az alábbi jogszabályhely ad felhatalmazást. Az évközi adómérték csökkentést a helyi adókról szóló évi C. törvény 6.. a). pontja szabályozza, mely szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, a helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.

10 I/B kötet 10. oldal MAGÁNSZEMÉLYEK ÉPÍTMÉNYADÓJA II. KÖRZET Új-Kishomok; valamint a következő vonal által bezárt terület: Lőrinc pap utca (Szántó Kovács János utca Váci Mihály utca között) Váci Mihály utca Mester utca (Szent László utcáig) Szent László utca (a belterület határáig) a belterület határa (Szántó Kovács János utcáig) Szántó Kovács János utca (Lőrinc pap utcáig). II. KÖRZET III. KÖRZET

11 I/B kötet 11. oldal Iktatószám: /2011 (1 db rendelet tervezet) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítésiés tandíjakról szóló 51/1995.(12.13.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

12 I/B kötet 12. oldal Száma:./2011. Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 51/1995.(12.13.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) b) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a fenntartó határozza meg a közoktatási intézményben kérhető költségtérítés és tandíj megállapítás szabályait. Önkormányzatunk esetében az erre vonatkozó szabályokat a többször módosított 51/1995. (12.13.) Kgy. rendelet tartalmazza. A nevelési-oktatási intézményekben, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő térítési- és tandíjak, illetve azok kedvezményeiről szóló rendelet módosítása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelést szolgálja A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet, valamint az eszközölt módosításokat megvitatni, illetve döntését meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, április 07. Tisztelettel: Lázár János polgármester

13 I/B kötet 13. oldal RENDELET-TERVEZET../2011.(...) Kgy. rendelet A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 51/1995.(12.13.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 51/1995. (12.13.) Kgy. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Térítési díj-fizetés A Rendelet 1. (1) a) bekezdése a következők szerint módosul: A tizennyolc éven aluli tanulók esetében valamennyi művészeti ágon a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 13%-ában, A Rendelet 1. (1) b) bekezdése a következők szerint módosul: 2. A tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál valamennyi művészeti ágon a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20%-ában állapítja meg. 3. A Rendelet 1.. (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. A Rendelet 2. -a a következők szerint módosul: 4. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a mellékletekben fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, valamint iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és a tanulószobai foglalkozáson való részvétel esetén a térítési díj mértékét tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15%-ában állapítja meg. A Rendelet 3. -a következők szerint módosul: 5. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a szakközépiskolában vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfolyamokon az R.1. számú melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt foglalkozásokon való részvétel

14 I/B kötet 14. oldal esetén a térítési díj mértékét tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20 %-ában állapítja meg. 6. A Rendelet 4. (1) bekezdése a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az 1. számú melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott foglalkozásokon való részvétel esetében a térítési díj mértékét tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25%-ában állapítja meg. A Rendelet 4/A. (1) bekezdése a következők szerint módosul: 7. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott szakközépiskolákban és szakiskolákban, a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre való felkészüléskor az 1. számú melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt foglalkozásokon való részvétel térítési díját tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25%-ában határozza meg. 8. A Rendelet 4/A.. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 9. Tandíjfizetési kötelezettség A Rendelet 5. -a a következők szerint módosul: A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményekben az 1. -ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, továbbá annak, aki betöltötte huszonkettedik életévét, a tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 75%-ában határozza meg. A Rendelet 6. -a a következők szerint módosul: 10. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési oktatási intézményekben: gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakközépiskolában vagy szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor az 1. számú melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt foglalkozásokon való részvétel esetén a tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100 %-ában határozza meg.

15 I/B kötet 15. oldal 11. A Rendelet 7/A. -a a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben a harmadik, valamint további szakképesítés megszerzésekor az R. 1. számú melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt foglalkozásokon való részvétel tandíját tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100 %-ában határozza meg a Kt ban meghatározott kivétellel. A Rendelet 8. -a a következők szerint módosul: 12. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban, iskolákban, kollégiumokban a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás keretében folyó foglalkozásokon való részvétel esetén a tandíj mértékét a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 50 %-ában határozza meg. A Rendelet 9. -a a következők szerint módosul: 13. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi és szakmai vizsga beleértve a javító-és pótlóvizsga is továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga díját a vizsgáztatás egy főre jutó költségének 100%-ában határozza meg. 14. A Rendelet 9/A. -a a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony megszűnése után rendes, kiegészítő, ismétlő érettségi vizsga, pótló vizsga valamint javítóvizsga esetén, a középszintű érettségi vizsgadíjait az Oktatási Hivatal által szervezett érettségi vizsgák vizsgadíjai szerint kell meghatározni. A Rendelet 10. -a a következők szerint módosul: 15. A 6.., 7/A.., 9. és a 9/A. -ban foglalt rendelkezéseket a felnőttoktatásban résztvevők tekintetében is alkalmazni kell. 16. A nem magyar állampolgárok tandíjfizetési kötelezettsége A Rendelet 10/A. (1) bekezdése a következők szerint módosul:

16 I/B kötet 16. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézmény(ek)ben a nem magyar állampolgár (külföldi) tanuló a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának megfelelő összegű tandíjat köteles fizetni, amennyiben nem tartozik a Kt (1)-(7) bekezdésekben foglaltak hatálya alá. 17. Térítési-és tandíjkedvezmények A Rendelet 11.. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, az adott intézmény vezetője a tanuló tanulmányi eredményétől függően a térítési-és tandíj összegét az alábbiak szerint csökkenti: 18. A Rendelet 11. (1) a) bekezdése a következők szerint módosul: 80%-os kedvezményt állapít meg 4,75-5,00 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. 19. A Rendelet 11. (1) b) bekezdése a következők szerint módosul: 60%-os kedvezményt állapít meg a 4,51-4,74 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. 20. A Rendelet 11. (1) c) bekezdése a következők szerint módosul: 50%-os kedvezményt állapít meg a 4,00-4,50 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. 21. A Rendelet 11. (1) d) bekezdése a következők szerint módosul: 30%-os kedvezményt állapít meg 3,51-3,99 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. A Rendelet 11. (1) e) bekezdéssel egészül ki: 22. A térítési-és tandíj összege 3,50 illetve az alatti tanulmányi eredményt elért tanulók esetében nem csökkenthető. 23. A Rendelet 11. (2) a) bekezdése a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény(ek)ben fizetendő térítési díj összegéből valamennyi művészeti ágon beiratkozott 18 év alatti tanulók esetében - 30%-os kedvezményt állapít meg az 5,00 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében, valamint előképző évfolyamokon, illetve az I. osztály I. félévében. - 20%-os kedvezményt állapít meg a 4,50-4,99 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében.

17 I/B kötet 17. oldal -10%-os kedvezményt állapít meg a 4,00-4,49 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. - a térítési-és tandíj összege a 3,99 illetve az alatti tanulmányi eredményt elért tanulók esetében nem csökkenthető. 24. A Rendelet 11. (2) b) bekezdése a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény(ek)ben fizetendő térítési díj összegéből valamennyi művészeti ágon a év közötti tanulók esetében, valamint a tandíj összegéből valamennyi művészeti ágon -50%-os kedvezményt állapít meg az 5,00 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében, -40%-os kedvezményt állapít meg a 4,50-4,99 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében, -30%-os kedvezményt állapít meg a 4,00-4,49 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében, -20%-os kedvezményt állapít meg a 3,50-3,99 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. - a térítési-és tandíj összege a 3,49 illetve az alatti tanulmányi eredményt elért tanulók esetében nem csökkenthető. 25. A Rendelet 11.. (4) bekezdését hatályon kívül helyezi. 26. A Rendelet 11. (3) bekezdése a következők szerint módosul: A térítési-és tandíj kedvezmény megállapítás tekintetében figyelembe vehető tanulmányi eredményt a tanuló adott intézményben elért előző félévi bizonyítványa (értesítője) az alapfokú művészetoktatásban tanszakváltás esetén az első évfolyamos tanulók esetén az előző záróvizsga alapján kell megállapítani. A Rendelet 12. -a a következők szerint módosul: 27. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, az adott intézmény vezetője szociális helyzet alapján, a tanulónak a térítési-és tandíj összegét 20%-kal csökkenti, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a Jegyző megállapította. A Rendelet 12/A -al egészül ki: 28. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, az adott intézmény vezetője kérelemre a tanuló szociális helyzetére való tekintettel a térítési vagy tandíj összegének havi egyenlő részletekben történő megfizetését engedélyezheti. 29. Fizetési határidők:

18 I/B kötet 18. oldal 30. A Rendelet 14.. (1) a) bekezdése a következők szerint módosul: Általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában nappali tagozatos képzés esetén évente két alkalommal, szeptember 20-ig, illetve március 1-ig, míg az alapfokú művészetoktatásban való részvétel esetén évente két alkalommal, október 30-ig, illetve március 1-ig 31. A Rendelet 14.. (1) b) bekezdése a következők szerint módosul: Általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, a felnőttoktatásban résztvevőknek évente két alkalommal, szeptember 20-ig, illetve március 1-ig, míg az alapfokú művészetoktatásban való részvétel esetén évente két alkalommal, október 30-ig, illetve március 1-ig kell befizetni az intézmény számlájára. 32. A Rendelet 14. (2) bekezdése a következők szerint módosul: Általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, a nappali tagozatos tanulóknak és a felnőttoktatásban résztvevőknek az e rendeletben meghatározott tandíjat évente két alkalommal, szeptember 20-ig, illetve március 1-ig, míg az alapfokú művészetoktatásban való részvétel esetén évente két alkalommal, október 30-ig, illetve március 1-ig kell befizetni az intézmény számlájára. 33. A Rendelet a 2.sz.mellékletét hatályon kívül helyezi. 34. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépést követő második napon hatályát veszti. Hódmezővásárhely, április 07. Lázár János Polgármester Dr. Korsós Ágnes Címzetes Főjegyző

19 I/B kötet 19. oldal INDOKOLÁS A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) b) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a fenntartó határozza meg a közoktatási intézményben kérhető költségtérítés és tandíj megállapítás szabályait. Önkormányzatunk esetében az erre vonatkozó szabályokat a többször módosított 51/1995. (12.13.) Kgy. rendelet tartalmazza. A nevelési-oktatási intézményekben, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő térítési- és tandíjak, illetve azok kedvezményeiről szóló rendelet módosítása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelést szolgálja.

20 I/B kötet 20. oldal Iktatószám: /2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db rendelet tervezet Tárgy: A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: a napirend kapcsán nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

21 I/B kötet 21. oldal Száma: /2011 Tárgy: A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ában, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló rendeletet. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. tvr. (At.) január 1-i hatállyal történő módosítása értelmében a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. A módosítással érintett rendelkezések közé tartozik azon fordulat is, mely szerint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A jogszabály módosítás egyidejűleg felhatalmazza a települési önkormányzatot a tárgyban történő rendelet alkotására. Ezen felhatalmazással élve az Önkormányzat helyi rendeletbe foglalja a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításával kapcsolatos szabályokat. A települési önkormányzat biztosítja az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiséget, tekintettel arra, hogy az At. rendelkezései értelmében a házasságkötés nyilvános és ünnepélyes. Ettől eltérő helyszínen történő esemény létesítését a jegyző engedélyezi, az eseményhez méltó körülményeket azonban a hivatali helyiségen kívül is biztosítani kell, ennek meglétéről az anyakönyvvezető győződik meg. Az eltérő helyszín indoka lehet valamely rendkívüli körülmény fennforgása, ilyen körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartott, vagy mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, életkora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés. A külső helyszín választása az esetek túlnyomó többségében azonban más szempontok szerint történik. Az utóbbi évek statisztikai adatai alapján évente átlagosan 170 esküvő lebonyolítására kerül sor városunkban, s az arány folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az esküvők megközelítőleg fele hét közben, másik fele hétvégén kerül lebonyolításra. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a polgárok házasságkötési szándékát oly módon támogatja, hogy a szolgáltatás igénybevételét számukra térítésmentesen biztosítja, tekintet nélkül, hogy az belső, vagy külső

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok I/B kötet Tartalomjegyzék: A Közművelődésről szóló 11/2002. (02.26.) Kgy. rendelet módosítása...2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1425/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben