Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet módosítása... 2 Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosítása... 6 A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 51/1995.(12.13.) Kgy. rendelet módosítása A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendelet módosítása Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről Felhatalmazás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város címerének felülvizsgálatához Az Emlékpont középtávú szakmai koncepciója Hódmezővásárhely-Szikáncs fejlesztési terve közötti időszakra, különös tekintettel, a belvízhelyzet rendezésére A j. Rárós bekötő út Önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele Tájékoztató a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ pályázat keretében történő felújítási munkáinak állásáról Hozzájárulás kérése a városi mentálhigiénés, egészségfejlesztési állapotfelmérés és beavatkozási terv első kettő üteméhez szükséges anyagi forrás biztosításához Felterjesztési jog gyakorlása a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló jogszabály felülvizsgálata tárgyában A évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása... 84

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2011 (1 db rendelet tervezet) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2011. Tárgy: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A vagyonkezelésre vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet (továbbiakban Vagyongazdálkodási rendelet) tartalmaz rendelkezéseket. A rendeletet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény alapján módosítjuk, amelyek tartalmazzák a felszámolási, végelszámolási és csődeljárások során szükséges intézkedéseket és pénzügyi terheket. A módosítás szükségessé vált, hiszen a gazdasági válság és a pénzügyi helyzet romlása miatt egyre több cég kerül megszűntetésre. Amint a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata értesül a felszámolási, végelszámolási és csődeljárások megkezdéséről, leltárt készít a megszűnő cég tartozásairól. Amennyiben tartozása áll fenn a cégnek, a felszámoló, végelszámoló, illetve vagyonfelügyelő felé bejelenti 40 napon belül a hitelezői igényt. Az igény regisztrálásához be kell fizetni a nyilvántartásba vételi díjat, amely a tartozás 1%-át jelenti, de minimum Ft, maximum Ft csődeljárásonként, maximum Ft díjat jelent felszámolásonként. Az eljárások során az Önkormányzatot a különböző kategóriákba sorolják a nyilvántartási sorrendbe, így a lezárás esetén nem minden alkalommal jut 100% kielégítéshez, mint hitelező. A módosítás azt a célt szolgálja, hogy feleslegesen ne fizessen az Önkormányzat regisztrációs díjat Ft alatti tartozás miatt, hiszen nagy valószínűséggel nem lesz fedezete a követelésnek. A rendelet meghatározza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét. Indokolt a rendelet oly módon történő módosítása, hogy korlátozottan forgalomképes vagyontárgy esetén a Magyar Állam részére lehetőség legyen a tulajdonba adásra. Emellett a módosítás értelmében lehetőség nyílna arra, hogy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat valamely állami szerv elhelyezése érdekében ingyenes használatba lehessen adni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, április 07. Tisztelettel: Lázár János polgármester

4 I/B kötet 4. oldal RENDELET-TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2011. (..) önkormányzati rendelete Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban : rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 4. (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy a Magyar Állam részére tulajdonba adható, állami szerv elhelyezése érdekében ingyenesen használatba adható. A rendelet 16/A. -sal egészül ki: 2. 16/A. (1) A Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala csak forint feletti követelést jelent be a vagyonfelügyelőnek és a felszámolónak költséghatékonyság, illetve a fedezet kérdésessége miatt. (2) A rendelet által nem szabályozott kérdésekben - ide értve a csődeljárás és felszámolási eljárás megindítása tárgyában - csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (továbbiakban: Csődtv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Egyéb esetekben a végelszámolás szabályairól a évi V. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Hódmezővásárhely, április 07. Lázár János Polgármester Dr. Korsós Ágnes Címzetes Főjegyző

5 I/B kötet 5. oldal INDOKOLÁS A vagyonkezelésre vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (02.12.) Kgy. rendelet (továbbiakban Vagyongazdálkodási rendelet) tartalmaz rendelkezéseket. A rendeletet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény alapján módosítjuk, amelyek tartalmazzák a felszámolási, végelszámolási és csődeljárások során szükséges intézkedéseket és pénzügyi terheket. A módosítás szükségessé vált, hiszen a gazdasági válság és a pénzügyi helyzet romlása miatt egyre több cég kerül megszűntetésre. Amint a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata értesül a felszámolási, végelszámolási és csődeljárások megkezdéséről, leltárt készít a megszűnő cég tartozásairól. Amennyiben tartozása áll fenn a cégnek, a felszámoló, végelszámoló, illetve vagyonfelügyelő felé bejelenti 40 napon belül a hitelezői igényt. Az igény regisztrálásához be kell fizetni a nyilvántartásba vételi díjat, amely a tartozás 1%-át jelenti, de minimum Ft, maximum Ft csődeljárásonként, maximum Ft díjat jelent felszámolásonként. Az eljárások során az Önkormányzatot a különböző kategóriákba sorolják a nyilvántartási sorrendbe, így a lezárás esetén nem minden alkalommal jut 100% kielégítéshez, mint hitelező. A módosítás azt a célt szolgálja, hogy feleslegesen ne fizessen az Önkormányzat regisztrációs díjat Ft alatti tartozás miatt, hiszen nagy valószínűséggel nem lesz fedezete a követelésnek. A rendelet meghatározza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét. Indokolt a rendelet oly módon történő módosítása, hogy korlátozottan forgalomképes vagyontárgy esetén a Magyar Állam részére lehetőség legyen a tulajdonba adásra. Emellett a módosítás értelmében lehetőség nyílik arra, hogy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat valamely állami szerv elhelyezése érdekében ingyenes használatba lehessen adni.

6 I/B kötet 6. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Adócsoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Antal István csoportvezető Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

7 I/B kötet 7. oldal Száma: /2011. Tárgy: Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A helyi adókról szóló évi C. törvény 6. c.) pontjában meghatározottak alapján, a helyi adók mértékét a helyi közösségek képviselői, a helyi sajátosságokhoz, az Önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan határozhatják meg. A március 03-i Közgyűlésen Fekete Ferenc Települési Képviselő Úr kezdeményezte, hogy a Szent László, Mester, Rárósi utcákkal határolt területen található lakóingatlanok tulajdonosainak is ugyan olyan mértékű építményadót állapítson meg a Tisztelt Közgyűlés, mint a Mester utca másik oldalán lévő lakásokért. Valóságban a kért építményadó mérték csökkentési kérelem a Rét utca, az Eke utca, a Búza utca, a Gregus utca, a Felhő utca, a Gerle utca Mester utcától északra elhelyezkedő szakaszait, és a Mester utca Szent László és Rárósi utca közötti szakaszát érinti. A tényállást teljes körűen megvizsgáltuk. Megállapítást nyert, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével ezen ingatlanok építményadó körzet besorolását visszamenőleg január 01-től módosíthatja a Tisztelt Közgyűlés, így az eddigi 140.-Ft/m2 helyett130.-ft/m2 kellene fizetniük az érintett adóalanyoknak. Ez azt jelentené, hogy a hármas körzet adómértéke vonatkozna ezen adózókra is. Az évközi adómérték csökkentést a helyi adókról szóló évi C. törvény 6.. a). pontja szabályozza, mely szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, a helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, április 07. Tisztelettel: Lázár János polgármester

8 I/B kötet 8. oldal Rendelet tervezet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2011. ( ) Kgy. rendelete Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 6. a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) Az építményadóról szóló 68/2007. (12.18.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Építményadó-rendelet) 1. számú melléklete 3.2. pontjában a táblázat II. körzetre vonatkozó sora helyébe a következő szöveg lép: II. körzet Új-Kishomok; valamint a következő vonal által bezárt terület: Lőrinc pap utca (Szántó Kovács János utca Váci Mihály utca között) Váci Mihály utca Mester utca (Szent László utcáig) Szent László utca (a belterület határáig) a belterület határa (Szántó Kovács János utcáig) Szántó Kovács János utca (Lőrinc pap utcáig). (2) Az Építményadó-rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja a következő 3.9. ponttal egészül ki: 3.9. A 3.2. pontban a táblázat II. körzetre vonatkozó sorának Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése /2011. ( ) önkormányzati rendeletével módosított rendelkezéseit kell alkalmazni visszamenőleg a évi építményadó teljes összegére. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet 1. -a a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

9 I/B kötet 9. oldal INDOKOLÁS Havránek Ferenc Települési Képviselő Úr javaslatára január 01-től a magánszemélyek építményadó mértéke Hódmezővásárhelyen körzetesítve lett megállapítva. Ez azt jelenti, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe öt körzetre lett felosztva, minden körzetre vonatkozóan más-más adómérték lett megállapítva. A körzethatárok felülvizsgálata során Fekete Ferenc Települési Képviselő Úr javaslatára, a körzethatárok módosra kerültek, melyre az alábbi jogszabályhely ad felhatalmazást. Az évközi adómérték csökkentést a helyi adókról szóló évi C. törvény 6.. a). pontja szabályozza, mely szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, a helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.

10 I/B kötet 10. oldal MAGÁNSZEMÉLYEK ÉPÍTMÉNYADÓJA II. KÖRZET Új-Kishomok; valamint a következő vonal által bezárt terület: Lőrinc pap utca (Szántó Kovács János utca Váci Mihály utca között) Váci Mihály utca Mester utca (Szent László utcáig) Szent László utca (a belterület határáig) a belterület határa (Szántó Kovács János utcáig) Szántó Kovács János utca (Lőrinc pap utcáig). II. KÖRZET III. KÖRZET

11 I/B kötet 11. oldal Iktatószám: /2011 (1 db rendelet tervezet) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítésiés tandíjakról szóló 51/1995.(12.13.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

12 I/B kötet 12. oldal Száma:./2011. Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 51/1995.(12.13.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) b) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a fenntartó határozza meg a közoktatási intézményben kérhető költségtérítés és tandíj megállapítás szabályait. Önkormányzatunk esetében az erre vonatkozó szabályokat a többször módosított 51/1995. (12.13.) Kgy. rendelet tartalmazza. A nevelési-oktatási intézményekben, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő térítési- és tandíjak, illetve azok kedvezményeiről szóló rendelet módosítása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelést szolgálja A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet, valamint az eszközölt módosításokat megvitatni, illetve döntését meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, április 07. Tisztelettel: Lázár János polgármester

13 I/B kötet 13. oldal RENDELET-TERVEZET../2011.(...) Kgy. rendelet A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 51/1995.(12.13.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról szóló 51/1995. (12.13.) Kgy. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Térítési díj-fizetés A Rendelet 1. (1) a) bekezdése a következők szerint módosul: A tizennyolc éven aluli tanulók esetében valamennyi művészeti ágon a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 13%-ában, A Rendelet 1. (1) b) bekezdése a következők szerint módosul: 2. A tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál valamennyi művészeti ágon a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20%-ában állapítja meg. 3. A Rendelet 1.. (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. A Rendelet 2. -a a következők szerint módosul: 4. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a mellékletekben fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, valamint iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és a tanulószobai foglalkozáson való részvétel esetén a térítési díj mértékét tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15%-ában állapítja meg. A Rendelet 3. -a következők szerint módosul: 5. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a szakközépiskolában vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfolyamokon az R.1. számú melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt foglalkozásokon való részvétel

14 I/B kötet 14. oldal esetén a térítési díj mértékét tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20 %-ában állapítja meg. 6. A Rendelet 4. (1) bekezdése a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az 1. számú melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott foglalkozásokon való részvétel esetében a térítési díj mértékét tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25%-ában állapítja meg. A Rendelet 4/A. (1) bekezdése a következők szerint módosul: 7. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott szakközépiskolákban és szakiskolákban, a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre való felkészüléskor az 1. számú melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt foglalkozásokon való részvétel térítési díját tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25%-ában határozza meg. 8. A Rendelet 4/A.. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 9. Tandíjfizetési kötelezettség A Rendelet 5. -a a következők szerint módosul: A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményekben az 1. -ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, továbbá annak, aki betöltötte huszonkettedik életévét, a tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 75%-ában határozza meg. A Rendelet 6. -a a következők szerint módosul: 10. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési oktatási intézményekben: gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakközépiskolában vagy szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor az 1. számú melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt foglalkozásokon való részvétel esetén a tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100 %-ában határozza meg.

15 I/B kötet 15. oldal 11. A Rendelet 7/A. -a a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben a harmadik, valamint további szakképesítés megszerzésekor az R. 1. számú melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt foglalkozásokon való részvétel tandíját tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100 %-ában határozza meg a Kt ban meghatározott kivétellel. A Rendelet 8. -a a következők szerint módosul: 12. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban, iskolákban, kollégiumokban a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás keretében folyó foglalkozásokon való részvétel esetén a tandíj mértékét a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 50 %-ában határozza meg. A Rendelet 9. -a a következők szerint módosul: 13. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi és szakmai vizsga beleértve a javító-és pótlóvizsga is továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga díját a vizsgáztatás egy főre jutó költségének 100%-ában határozza meg. 14. A Rendelet 9/A. -a a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony megszűnése után rendes, kiegészítő, ismétlő érettségi vizsga, pótló vizsga valamint javítóvizsga esetén, a középszintű érettségi vizsgadíjait az Oktatási Hivatal által szervezett érettségi vizsgák vizsgadíjai szerint kell meghatározni. A Rendelet 10. -a a következők szerint módosul: 15. A 6.., 7/A.., 9. és a 9/A. -ban foglalt rendelkezéseket a felnőttoktatásban résztvevők tekintetében is alkalmazni kell. 16. A nem magyar állampolgárok tandíjfizetési kötelezettsége A Rendelet 10/A. (1) bekezdése a következők szerint módosul:

16 I/B kötet 16. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézmény(ek)ben a nem magyar állampolgár (külföldi) tanuló a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának megfelelő összegű tandíjat köteles fizetni, amennyiben nem tartozik a Kt (1)-(7) bekezdésekben foglaltak hatálya alá. 17. Térítési-és tandíjkedvezmények A Rendelet 11.. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, az adott intézmény vezetője a tanuló tanulmányi eredményétől függően a térítési-és tandíj összegét az alábbiak szerint csökkenti: 18. A Rendelet 11. (1) a) bekezdése a következők szerint módosul: 80%-os kedvezményt állapít meg 4,75-5,00 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. 19. A Rendelet 11. (1) b) bekezdése a következők szerint módosul: 60%-os kedvezményt állapít meg a 4,51-4,74 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. 20. A Rendelet 11. (1) c) bekezdése a következők szerint módosul: 50%-os kedvezményt állapít meg a 4,00-4,50 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. 21. A Rendelet 11. (1) d) bekezdése a következők szerint módosul: 30%-os kedvezményt állapít meg 3,51-3,99 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. A Rendelet 11. (1) e) bekezdéssel egészül ki: 22. A térítési-és tandíj összege 3,50 illetve az alatti tanulmányi eredményt elért tanulók esetében nem csökkenthető. 23. A Rendelet 11. (2) a) bekezdése a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény(ek)ben fizetendő térítési díj összegéből valamennyi művészeti ágon beiratkozott 18 év alatti tanulók esetében - 30%-os kedvezményt állapít meg az 5,00 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében, valamint előképző évfolyamokon, illetve az I. osztály I. félévében. - 20%-os kedvezményt állapít meg a 4,50-4,99 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében.

17 I/B kötet 17. oldal -10%-os kedvezményt állapít meg a 4,00-4,49 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. - a térítési-és tandíj összege a 3,99 illetve az alatti tanulmányi eredményt elért tanulók esetében nem csökkenthető. 24. A Rendelet 11. (2) b) bekezdése a következők szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény(ek)ben fizetendő térítési díj összegéből valamennyi művészeti ágon a év közötti tanulók esetében, valamint a tandíj összegéből valamennyi művészeti ágon -50%-os kedvezményt állapít meg az 5,00 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében, -40%-os kedvezményt állapít meg a 4,50-4,99 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében, -30%-os kedvezményt állapít meg a 4,00-4,49 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében, -20%-os kedvezményt állapít meg a 3,50-3,99 tanulmányi eredményt elért tanulók esetében. - a térítési-és tandíj összege a 3,49 illetve az alatti tanulmányi eredményt elért tanulók esetében nem csökkenthető. 25. A Rendelet 11.. (4) bekezdését hatályon kívül helyezi. 26. A Rendelet 11. (3) bekezdése a következők szerint módosul: A térítési-és tandíj kedvezmény megállapítás tekintetében figyelembe vehető tanulmányi eredményt a tanuló adott intézményben elért előző félévi bizonyítványa (értesítője) az alapfokú művészetoktatásban tanszakváltás esetén az első évfolyamos tanulók esetén az előző záróvizsga alapján kell megállapítani. A Rendelet 12. -a a következők szerint módosul: 27. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, az adott intézmény vezetője szociális helyzet alapján, a tanulónak a térítési-és tandíj összegét 20%-kal csökkenti, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a Jegyző megállapította. A Rendelet 12/A -al egészül ki: 28. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, az adott intézmény vezetője kérelemre a tanuló szociális helyzetére való tekintettel a térítési vagy tandíj összegének havi egyenlő részletekben történő megfizetését engedélyezheti. 29. Fizetési határidők:

18 I/B kötet 18. oldal 30. A Rendelet 14.. (1) a) bekezdése a következők szerint módosul: Általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában nappali tagozatos képzés esetén évente két alkalommal, szeptember 20-ig, illetve március 1-ig, míg az alapfokú művészetoktatásban való részvétel esetén évente két alkalommal, október 30-ig, illetve március 1-ig 31. A Rendelet 14.. (1) b) bekezdése a következők szerint módosul: Általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, a felnőttoktatásban résztvevőknek évente két alkalommal, szeptember 20-ig, illetve március 1-ig, míg az alapfokú művészetoktatásban való részvétel esetén évente két alkalommal, október 30-ig, illetve március 1-ig kell befizetni az intézmény számlájára. 32. A Rendelet 14. (2) bekezdése a következők szerint módosul: Általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, a nappali tagozatos tanulóknak és a felnőttoktatásban résztvevőknek az e rendeletben meghatározott tandíjat évente két alkalommal, szeptember 20-ig, illetve március 1-ig, míg az alapfokú művészetoktatásban való részvétel esetén évente két alkalommal, október 30-ig, illetve március 1-ig kell befizetni az intézmény számlájára. 33. A Rendelet a 2.sz.mellékletét hatályon kívül helyezi. 34. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépést követő második napon hatályát veszti. Hódmezővásárhely, április 07. Lázár János Polgármester Dr. Korsós Ágnes Címzetes Főjegyző

19 I/B kötet 19. oldal INDOKOLÁS A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) b) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a fenntartó határozza meg a közoktatási intézményben kérhető költségtérítés és tandíj megállapítás szabályait. Önkormányzatunk esetében az erre vonatkozó szabályokat a többször módosított 51/1995. (12.13.) Kgy. rendelet tartalmazza. A nevelési-oktatási intézményekben, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő térítési- és tandíjak, illetve azok kedvezményeiről szóló rendelet módosítása a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelést szolgálja.

20 I/B kötet 20. oldal Iktatószám: /2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db rendelet tervezet Tárgy: A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: a napirend kapcsán nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

21 I/B kötet 21. oldal Száma: /2011 Tárgy: A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ában, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló rendeletet. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. tvr. (At.) január 1-i hatállyal történő módosítása értelmében a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. A módosítással érintett rendelkezések közé tartozik azon fordulat is, mely szerint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A jogszabály módosítás egyidejűleg felhatalmazza a települési önkormányzatot a tárgyban történő rendelet alkotására. Ezen felhatalmazással élve az Önkormányzat helyi rendeletbe foglalja a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításával kapcsolatos szabályokat. A települési önkormányzat biztosítja az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiséget, tekintettel arra, hogy az At. rendelkezései értelmében a házasságkötés nyilvános és ünnepélyes. Ettől eltérő helyszínen történő esemény létesítését a jegyző engedélyezi, az eseményhez méltó körülményeket azonban a hivatali helyiségen kívül is biztosítani kell, ennek meglétéről az anyakönyvvezető győződik meg. Az eltérő helyszín indoka lehet valamely rendkívüli körülmény fennforgása, ilyen körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartott, vagy mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, életkora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés. A külső helyszín választása az esetek túlnyomó többségében azonban más szempontok szerint történik. Az utóbbi évek statisztikai adatai alapján évente átlagosan 170 esküvő lebonyolítására kerül sor városunkban, s az arány folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az esküvők megközelítőleg fele hét közben, másik fele hétvégén kerül lebonyolításra. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a polgárok házasságkötési szándékát oly módon támogatja, hogy a szolgáltatás igénybevételét számukra térítésmentesen biztosítja, tekintet nélkül, hogy az belső, vagy külső

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 32/2013.(XII.03.) számú önkormányzati rendelettel) A házasságkötések,

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége A Szarvasi Önkormányzat 22/2008. (VIII.29) rendeletével módosított 34/2006. (XI. 24.) rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról *

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 12754/2011. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY r e n d e l e t e a nevelési-oktatási és az alapfokú művészetoktatási intézményekben a tanulók által fizetendő költségtérítésről és tandíjról,

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 37.903/2012. Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Javaslat az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 18/2005.(III. 31.) Ör.sz rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 27-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Egyes anyakönyvi eseményekkel összefüggő díjazásról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete engedélyezésének szabályairól és díjairól Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére 9537-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló új önkormányzati

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2013. (..) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről,

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének február 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének február 15-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. -a biztosít

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-i ülésének... napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének az anyakönyvi

Részletesebben

Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről A 2010. évi CXLVIII. törvénnyel 2011. január 1-jei hatállyal módosított, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2009. (06.23.) rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és megfizetésének

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: 24/2011. (XI. 21.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról

Részletesebben

Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. ( III. 16. ) rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. ( III. 16. ) rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. ( III. 16. ) rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő:

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő: 1 Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testületének a 2/2007. /I. 26./ számú, 29/2007. /IX. 20./ számú és a 14/2010. /V. 21./ számú önkormányzati rendeletével módosított, az általa fenntartott oktatási-nevelési

Részletesebben

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 3-21-33/2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, jóléti, kulturális és

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyző A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bekezdés) ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: egyes anyakönyvi események

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/ (III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/ (III.30.) SZÁMÚ RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.. (III.30.) SZÁMÚ RENDELETE Őr Község Önkormányzata Képviselő- Testületének a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a Paks Város Önkormányzata és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott nevelési-oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához

ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. Tel/fax:32/364-002 Szám: /2012./III. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához A 2010. évi CXLVIII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. november 10-én tartandó ülésére. Tárgy: A házasságkötés engedélyezésének szabályozásáról és díjairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36425:24-586 EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:44227/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai

A rendelet hatálya. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.) Önkormányzati rendelete anyakönyvi szertartások engedélyezésének szabályairól és díjairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2011. április 7-i ülésére Tárgy: A hivatali helyiségen

Részletesebben

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP E-szám: 125/2015 Tárgy: Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos

Részletesebben

51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben

51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben 51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

Tárgy: A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól Melléklet: 2 db rendelettervezet

Tárgy: A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól Melléklet: 2 db rendelettervezet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Pf. 58. Telefon: 63/510-339 H-6174/2011. Tárgy: A házasságkötés és a bejegyzett élettársi

Részletesebben

Újhartyán Község területén, nem a hivatalban történő esküvői helyszínt kérelem alapján jelöl ki, melyről a jegyző külön határozatot hoz.

Újhartyán Község területén, nem a hivatalban történő esküvői helyszínt kérelem alapján jelöl ki, melyről a jegyző külön határozatot hoz. Újhartyán Község Önkormányzatának 9/ 2011. (06.27.) számú önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről Gátér Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2013.(XI.29.) önkormányzati r e n d e l e t e az egyes anyakönyvi, családi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

A 3. -ban szereplő szabályoktól az 5. (5) bekezdésében foglalt esetben lehet csak eltérni.

A 3. -ban szereplő szabályoktól az 5. (5) bekezdésében foglalt esetben lehet csak eltérni. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2012. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj és a tandíj megállapításához

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 3624/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 8-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Iktatószám: 31-15/2015. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötések

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E BUDAPEST CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 23/2006. (IX. 19.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, fizetésének módjáról és az adható fizetési kedvezményekről

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

RENDELET. Törvényi előírások. Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből

RENDELET. Törvényi előírások. Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből RENDELET Törvényi előírások Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből A térítési díj-fizetési kötelezettség 35. (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés Előterjesztés 2017. május 11. Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pont - Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról 31/2012. (IX. 08.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Az önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 117/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az alkalmazott szolgáltatási díjakról, valamint a családi események

Részletesebben