Allianz Global Investors Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Allianz Global Investors Fund"

Átírás

1 2012. augusztusi tájékoztató Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

2 Fontos figyelmeztetések Az igazgatótanács felelősséget vállal a tájékoztatóban szereplő információkért. Az igazgatótanács minden elvárható lépést megtett annak érdekében, hogy a legjobb tudomása és meggyőződése szerint a jelen dokumentumban foglalt információk valósághűek legyenek, és nem hallgat el semmit, ami befolyásolhatja ezen információk megszerzését. Az igazgatótanács ennek megfelelően vállalja a felelősséget. Ez a tájékoztató 2012 augusztusában kelt. Amennyiben a tájékoztató tartalmával kapcsolatban kétségei vannak, forduljon alkuszához, bankja ügyfélszolgálati munkatársához, ügyvédjéhez, adótanácsadójához, könyvvizsgálójához vagy más pénzügyi tanácsadójához. A függelékek és a tájékoztató esetleges további mellékletei a tájékoztató részét képezik, és ennek megfelelően célszerű elolvasni őket. A Társaság a december 17-i luxemburgi törvény (a törvény ) I. része alapján került bejegyzésre. A bejegyzés nem teszi szükségessé, hogy a CSSF jóváhagyja vagy elutasítsa a tájékoztatóban szereplő információk megfelelőségét vagy fontosságát, vagy a Részalapokban lévő eszközöket vagy portfóliókat. A törvénnyel ellentétes állítások jogosulatlanok és nem engedélyezettek. A Társaság az ÁÉKBV-irányelv jelentése értelmében átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (ÁÉKBV) minősül, és az igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság részvényeit az ÁÉKBVirányelvnek megfelelően jegyeztessék be értékesítésre az Európai Unió bizonyos tagállamaiban. Részvények értékesítésre bejegyeztethetők az Európai Unión kívüli más országokban is. A részvények értéke és azok hozama nemcsak emelkedhet, hanem eshet is, és így az is elképzelhető, hogy nem térül meg az az összeg, amelyet Ön eredetileg befektetett. Ezért egy Részalapba való befektetés előtt fel kell mérni a befektetéssel kapcsolatos kockázatokat (lásd: Általános kockázati tényezők és a vonatkozó Részalap kockázati profilját). A befektetőknek a részvények megvásárlása, átváltása vagy visszaváltása előtt ajánlatos tájékozódni az állampolgárságuk, székhelyük vagy lakóhelyük szerinti ország vonatkozó törvényi előírásokról, az esetleges devizakorlátozásokról és adózási következményeiről. A Társaság éves és féléves jelentései, alapító okirata, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információk, valamint a kibocsátási, visszaváltási és átváltási árak ingyenesek beszerezhetők a Társaság székhelyén vagy az Alapkezelő Társaságtól, a forgalmazóktól és az információs ügynököktől. Senki sem jogosult a Társaságról eltérő tájékoztatást adni, mint ami a tájékoztatóban vagy az itt hivatkozott egyéb dokumentumban szerepel, és ilyen információ adása esetén ezekre az állításokra vagy kijelentésekre nem lehet oly módon támaszkodni, mintha a Társaság engedélyezte volna őket. Ez a tájékoztató nem minősül ajánlatnak vagy részvény jegyzésére vonatkozó felhívásnak bármely olyan joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat vagy jegyzési felhívás törvénybe ütközik, ahol az ilyen ajánlatot vagy felhívást tevő személy nem rendelkezik megfelelő képesítéssel vagy pedig, ahol az ilyen vételi ajánlattal megkeresett személy nem felel meg a vásárlási követelményeknek. A Társaságot a törvény 181. cikkének megfelelően több Részalapból álló átfogó (umbrella) alapként hozták létre. Minden egyes Részalap számára különálló eszközportfóliót tartanak fenn, amelyet a meghatározott befektetési célkitűzésének megfelelően kezelnek. A befektetőknek lehetősége nyílik az általuk kívánatosnak ítélt befektetési politikának, konkrét kockázattűrésnek és a befektetés diverzifikálására vonatkozó igényeiknek megfelelő Részalapok kiválasztására. A jelen tájékoztatónak megfelelően kibocsátott részvények a Társaság minden egyes Részalapjára és a Társaság minden egyes Részalapjának minden egyes részvényosztályára vonatkoznak. A részvényeket a részvényenkénti nettó eszközérték alapján számított áron bocsátják ki, váltják vissza és váltják át, figyelembe véve a vonatkozó költségeket és a felmerülő díjakat.

3 Az igazgatótanács bármikor indíthat további részvényosztályokat Részalapokban, vagy bármikor újabb Részalapokat indíthat, amelyek befektetési célkitűzései hasonlóak lehetnek a meglevő Részalapokéhoz vagy eltérhetnek tőlük. Új Részalapok indítása esetén a tájékoztatót ennek megfelelően kiegészítjük. Ez a tájékoztató más nyelvekre is lefordítható. A fordítás szövegében esetlegesen előforduló ellentmondások vagy homályos megfogalmazások esetén az eredeti angol verzió az irányadó, feltéve, hogy az a helyi törvényeknek nem mond ellent. Amerikai személyekre vonatkozó befektetési korlátozások A Társaság nem tartozott és nem fog az amerikai befektetési vállalatokról szóló évi törvény (Investment Company Act) jogi szabályozásának hatálya alá tartozni. A Társaság részvényei nem tartoztak és nem tartoznak az amerikai átruházható értékpapírokról szóló évi törvény (Securities Act), vagy bármely egyesült államokbeli tagállam hasonló jogi szabályozásának hatálya alá, és így a Társaság részvényei csak az évi törvény, az amerikai tagállamok vagy az egyéb értékpapír jogszabályok rendelkezéseivel összhangban ajánlhatók fel értékesítésre, adhatók el vagy ruházhatók át más módon. A Társaság részvényei nem ajánlhatók fel értékesítésre és nem adhatók el az Amerikai Egyesült Államokban, továbbá nem ruházhatóak át az 1933-as értékpapírtörvény alapján hozott Regulation S (S rendelet) 902. szabálya által meghatározott amerikai személyek részére vagy számlájára. Az igénylőktől kérhetnek arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ők maguk nem amerikai állampolgárok, valamint, hogy a részvényeket nem amerikai állampolgárok nevében, illetve nem amerikai állampolgárok számára történő eladás céljából vásárolják. Az alapító okirat 10. cikke felsorolja azokat a feltételeket, amelyek alapján a Társaság kötelezhető a korlátozott személyek körébe tartozók részvényeinek visszaváltására.

4 Tartalomjegyzék Meghatározások rész: Vállalati adatok A Társaság Általános információ a Társaságról Egyedi információ a Társaságról Részvénytulajdonosok közgyűlése és beszámolás a részvénytulajdonosoknak A Társaság megszüntetése és felszámolása Részalapok/részvényosztályok felszámolása és összevonása A Társaság irányítása A Társaság igazgatósága Az Alapkezelő Társaság Alapkezelő Társaság és központi adminisztráció Felügyeleti hatóság Letétkezelő Kiszervezés Forgalmazók Befektetéskezelők és befektetési tanácsadók Kifizető és információs ügynökök A részvények Jegyzések Jegyzési kérelem törlésére vonatkozó jogosultság sikertelen elszámolás esetén Visszaváltások Részvények kötelező visszaváltása Átváltások Jövedelem-kiegyenlítési eljárás Részvényenkénti nettó eszközérték kiszámítása A nettó eszközérték számításának átmeneti felfüggesztése és a kereskedés ebből eredő felfüggesztése A jegyzési, visszaváltási és átváltási árak meghatározása A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése Tőzsdei jegyzés A Társaság, a Részalapok és a részvényosztályok által viselt költségek (költségek és kiadások) Kezelési és központi adminisztrációs ügynöki díjak Teljesítményalapú díj Értékpapírügyleti díj Adminisztrációs díj Kiegészítő költségek Forgalmazási díjak Alkuszi jutalékok Jutalékmegosztásra vonatkozó megállapodások Jutalékok Igazgatók és tisztségviselők kártalanítása Folyamatos díjak Átalakítási díj A technikák és eszközök használata és e használat sajátos kockázatai Adózás függelék: Befektetési lehetőségek és korlátozások függelék: Technikák és eszközök használata / kockázatkezelési eljárás függelék: Részvényosztályok függelék: Az aktuális díjak és költségek kivonata függelék: Az Alapkezelő Társaság által kezelt egyéb befektetési alapok függelék: Tőzsdék, amelyeken a Részalapok részvényeivel a Társaság jóváhagyása nélkül szabad kereskedni rész: Általános kockázati tényezők rész: Részalapok rész: Fontos információk befektetők számára Szaknévsor Megjegyzés: Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, eltérések esetén, kérjük, hivatkozzanak az utóbbi változatra.

5 Meghatározások A Társaság székhelye: 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg ÁÉKBV irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, valamint ennek módosításai. ÁÉKBV vagy más KBV: Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) vagy a törvényben meghatározott más kollektív befektetési vállalkozás (KBV) (beleértve, de nem kizárólag a Társaság Részalapjait). Alapító okirat: A Társaságnak a legutóbb a január 31-i hatállyal módosított augusztus 9-i alapító okirata. Alapkezelő Társaság: Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trčves L-2633 Senningerberg Amerikai személyek: Az amerikai személy kifejezés (amint az értékpapírtörvény Regulation S (S rendelet) 902. szabálya meghatározza) többek között az alábbiakat foglalja magában: (1) az Egyesült Államokban lakhellyel rendelkező bármely természetes személyt; (2) az USA vagy bármely államának törvényei alapján szervezett vagy bejegyzett vállalatot vagy társaságot; (3) olyan vagyonkezelő alapot (a) amelyek vagyonkezelője amerikai személy, kivéve ha ez a személy professzionális vagyonkezelő, és sem a vagyonkezelő társ, aki kizárólagos vagy közös befektetési döntéseket hoz a vagyonkezelési alap eszközeit illetően, sem a vagyonkezelési alap kedvezményese (visszavonható alap esetében pedig a létesítője is) nem amerikai személy, vagy (b) ahol bírósági úton érvényesíthető elsőfokú eljárás van folyamatban a vagyonkezelési alappal szemben, illetve ha egy vagy több amerikai vagyonkezelő ellenőrzési jogot gyakorol a vagyonkezelési alap lényeges döntéseiben; továbbá (4) olyan hagyatékot (a) amely az amerikai adótörvények hatálya alá tartozik a világ bármely pontján keletkező jövedelemforrásokat terhelő adófizetés szempontjából, vagy (b) amely hagyatéki gondnoka vagy végrendeleti végrehajtója amerikai személy, kivéve, ha sem hagyatéki gondnok, sem a végrendeleti végrehajtó, aki kizárólagos vagy közös befektetési döntéseket hoz a hagyatéki eszközöket illetően, nem amerikai személy és ezen eszközök külföldi jogszabályok hatálya alá tartoznak. Az amerikai személyek fogalom azokra az egységekre is vonatkozik, amelyek passzív befektetési célok megvalósítása érdekében (többek között határidős tőzsdei kereskedésre szervezett alapok, befektetési társaságok vagy egyéb hasonló egységek) jöttek létre: (a) azzal a céllal, hogy megkönnyítsék az amerikai személy általi befektetéseket az határidős tőzsdei kereskedésre szervezett alapban, amely CPO-kezelője az amerikai Commodity Futures Trading Commission (a határidős kereskedést szabályozó amerikai szövetségi ügynökség) által életbe léptetett szabályok 4. fejezetében foglalt bizonyos követelmények alóli mentességet élvez az alap résztvevői nem amerikai illetőségű személyeknek minősülő oka folytán, vagy (b) amerikai személy által került alapításra az amerikai évi értékpapírtörvény (Securities Act) hatálya alá nem tartozó értékpapírokba való elsődleges befektetések céljából, kivéve ha az alapot az évi törvény 501. szabályának (a) bekezdése alapján értelmezett, és természetes személynek, hagyatéki vagyonnak vagy vagyonkezelési alapnak nem minősülő akkreditált befektetők hozták létre. 5

6 AUD vagy ausztrál dollár: Az AUD vagy ausztrál dollár Ausztrália hivatalos valutáját jelenti. Átváltási díj: Egy Részalap részvényeinek átváltásakor felszámított díj a 4. függeléknek megfelelően. Bázisvaluta: A vonatkozó Részalap pénzneme. Befektetéskezelő: A Társaság által kinevezett és a tájékoztató végén, a Szaknévsorban felsorolt minden befektetéskezelő. BRL vagy brazil reál: A BRL vagy brazil reál Brazília hivatalos pénznemét jelenti. Ezt a devizanemet csak fedezeti devizaként lehet figyelembe venni. CAD vagy kanadai dollár: A CAD vagy kanadai dollár Kanada hivatalos valutáját jelenti. CEST: Közép-európai nyári időszámítás. CET: Közép-európai időszámítás. CHF vagy svájci frank: A CHF vagy svájci frank Svájc hivatalos valutáját jelenti. CSCR: Kínai Értékpapír-szabályozási Bizottság. CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier (lásd: Felügyeleti Hatóság ) CZK vagy cseh korona: A CZK vagy cseh korona a Cseh Köztársaság hivatalos pénznemét jelenti. DKK vagy dán korona: A DKK vagy dán korona Dánia hivatalos pénznemét jelenti. Egyesült Államok: Az Amerikai Egyesült Államok (ide értve annak államait, valamint a Washington szövetségi fővárosban található kormányzati negyedet), annak területeit és a joghatósága alá tartozó összes egyéb térséget jelenti. Értékelési nap: Értékelési nap minden munkanap, kivéve, ha a vonatkozó Részalap tájékoztatója másként határozza meg. Értékesítési díj: A 4. függelékben ismertetett díj, amelyet egy Részalap részvényeinek jegyzésekor vetnek ki. Értékorientált részvények: Az értékorientált részvények olyan részvényeket foglalnak magukban, amelyeket a befektetéskezelő alulértékeltnek ítél. 6

7 Értékpapír letéti bank: Clearstream, Euroclear, National Securities Clearing Corporation (NSCC) és más olyan elszámolási rendszer, amelyen keresztül a részvényeket kibocsátják. Az értékpapír letéti bankoknál megőrzés céljából elhelyezett részvényeket globális letéti igazolás formájában tartják. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az Euroclear csak teljes részvényeket bocsát ki. EUR vagy euró: Az EUR vagy euró az Európai Monetáris Unió tagállamainak hivatalos pénznemét jelenti. Fedezeti deviza: A vonatkozó részvényosztály referencia-pénznemétől különböző deviza, amellyel szemben a részvényosztály eszközeinek nagymértékű fedezetet kell biztosítani. Fedezeti devizaként az alábbi pénznemek használhatóak: AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, KRW, NOK, NZD, PLN, RMB, SEK, SGD és USD. Fejlett ország/országok: Fejlett ország az, amelyet a Világbank az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem alapján magas jövedelmű országként sorol be. Fejlődő piac/piacok: Fejlődő piac olyan ország, amelyet a Világbank az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem alapján nem magas jövedelmű országként sorol be. Felügyeleti hatóság: A Pénzügyi Szektor Luxemburgi Felügyeleti Hatósága (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Forgalmazók: A Társaság által kinevezett összes forgalmazó. Független könyvvizsgáló: PricewaterhouseCoopers S.ŕ r.l. 400, route d Esch L-1014 Luxemburg Futamidő: A futamidő az egyes kifizetésekig hátralévő időtartam súlyozott átlaga szerint értendő. GBP vagy font sterling: A GBP vagy font sterling az Egyesült Királyság hivatalos pénznemét jelenti. HKD vagy hongkongi dollár: HKD vagy hongkongi dollár Hongkong hivatalos fizetőeszközét jelenti. Hozamfizető részvények: A hozamfizető részvények olyan részvények, amelyekre általában nettó jövedelmet, vagy adott esetben értékesítésből és más összetevőkből származó jövedelmet fizetnek. Hozamfelhalmozó részvények: A hozamfelhalmozó részvények olyan részvények, amelyek hozamát általában nem fizetik ki a részvénytulajdonosoknak. Ehelyett a jövedelem a Részalapban vagy a vonatkozó részvényosztályban marad, és a hozamfelhalmozó részvények értékében tükröződik. HUF vagy magyar forint: A HUF vagy magyar forint Magyarország hivatalos pénznemét jelenti. 7

8 Igazgatótanács: A tájékoztató Társaság vezetése részében felsorolt igazgatók. Információs ügynök: A Társaság által kinevezett összes információs ügynök. Jegyzési ár: Egy Részalap adott részvényosztályához tartozó részvények jegyzési ára megegyezik a vonatkozó részvényosztály részvényenkénti nettó eszközértékének és az esetleges értékesítési díjnak a különbségével. Jelentési devizanem: A Társaság jelentési devizaneme. Jogosult külföldi intézményi befektető vagy QFII ( Qualified Foreign Institutional Investor ): Olyan befektető, amelyet a CSRC jogosult külföldi intézményi befektetőként jóváhagyott a QFII intézkedések alapján. JPY vagy japán jen: A JPY vagy japán jen Japán hivatalos pénznemét jelenti. Kamatozó értékpapír/értékpapírok: A kamatozó értékpapír az összes olyan értékpapír, amely után kamatot fizetnek, többek között a kamatszelvény nélküli kötvények, különösen az államkötvények, a jelzálogalapú értékpapírok és a pénzintézetek által kibocsátott, hasonló külföldi eszközalapú értékpapírok, állami támogatással kibocsátott kötvények, változó kamatozású kötvények, átváltható kötvények, opciós kötvények, vállalati kötvények, jelzálogalapú és eszközalapú értékpapírok és más, biztosítékokkal fedezett kötvények. Képviselő: A Társaság által kinevezett összes képviselő. Kiemelt befektetői információk: A befektetőknek szóló fő információkat a törvény szerint összesítő, rövid, szabványosított dokumentum. Kifizető és információs ügynök: A Társaság által kinevezett összes kifizető és információs ügynök. Kínai A részvény: A Kínai Népköztársaságban bejegyzett társaságok által kibocsátott és a Kínai Népköztársaság tőzsdéin jegyzett értékpapírok, amelyeket CNY pénznemben forgalmaznak, és hazai (kínai) befektetők és a QFII engedély birtokosai számára állnak rendelkezésre befektetés céljára. Kínai B részvény: A Kínai Népköztársaságban bejegyzett társaságok által kibocsátott és a Kínai Népköztársaság tőzsdéin jegyzett értékpapírok, amelyeket USD vagy HKD pénznemben forgalmaznak. Központi adminisztrációs ügynök: Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg KRW vagy dél-koreai won: A KRW vagy dél-koreai won a Koreai Köztársaság hivatalos pénznemét jelenti. Ez a deviza csak fedezeti devizaként vehető figyelembe. 8

9 Letétkezelő: State Street Bank Luxembourg S. A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Magas hozamú befektetések: A magas hozamú befektetések azon eszközökben való befektetéseket jelentik, amelyek nem rendelkeznek egy elismert minősítő ügynökség befektetési fokozatú minősítésével (úgynevezett nem befektetési fokozatú minősítés), vagy amelyeknek egyáltalán nincs minősítésük, de a befektetéskezelő megítélése szerint feltételezhető, hogy minősítés esetében nem befektetés fokozatú minősítést kapnának. Munkanap: Minden olyan nap, amikor a bankok és a tőzsdék Luxemburgban üzletkötés céljából nyitva tartanak. Nettó eszközérték/nav: A Részvényenkénti nettó eszközérték kiszámítása című rész alapján meghatározott eszközérték. NOK vagy norvég korona: A NOK vagy norvég korona Norvégia hivatalos pénznemét jelenti. Növekedésorientált részvények: A növekedésorientált részvények azon részvényeket foglalják magukban, amelyekről a befektetéskezelő úgy véli, hogy növekedési potenciállal bírnak, és ez nem tükröződik megfelelően a jelenlegi árukban. NZD vagy új-zélandi dollár: Az NZD vagy új-zélandi dollár Új-Zéland hivatalos fizetőeszközét jelenti. PLN vagy lengyel zloty: A PLN vagy lengyel zloty Lengyelország hivatalos pénznemét jelenti. PRC: A Kínai Népköztársaság. QFII intézkedések: A CSRC, a Kínai Népköztársaság és a SAFE által augusztus 24-én kihirdetett és szeptember 1-jén hatályba lépett Intézkedések a jogosult külföldi intézményi befektetők által hazai értékpapírokba történő befektetés igazgatására című dokumentum, annak mindenkori módosításai szerint. REIT (ingatlanbefektetési tröszt): Az ingatlanbefektetési tröszt ( REIT ) olyan jogi személy, amelynek üzleti célja ingatlanok tulajdonlása és/vagy ingatlan tulajdonlásához kapcsolódó tevékenységek felé irányul. Eltérő állítás hiányában a REIT ilyen, társaság vagy alap jogi formában létrehozott személyt jelöl. Az utóbbi esetében a zártvégű REIT alapok megszerezhetők, míg a nyíltvégű REIT alapok a Törvény 41. cikkének 2. bekezdésében meghatározott feltételek szerint szerezhetők meg. Zártvégű REIT alap esetében a REIT alap vagy a REIT alapot kibocsátó társaság nem köteles visszaváltani a REIT alap befektetési jegyeit; ennek eredményeképp a REIT alap befektetési jegyeinek értékesítése kizárólag a másodlagos piacon megy végbe. A nyíltvégű REIT alap ezzel ellentétben jogilag köteles elfogadni a REIT alap befektetési jegyeinek visszaváltását, miközben a másodlagos piacon történő értékesítés szintén lehetséges; a befektetési jegyeket maga a REIT alap vagy a REIT alapot kibocsátó társaság is visszaválthatja. Referencia-pénznem: Az a pénznem amelyben egy részvényosztály részvényenkénti nettó eszközértékét kiszámítják. 9

10 Részalap: A Társasághoz tartozó összes Részalap. Részvény: A Társaság által egy részvényosztály vagy egy Részalap vonatkozásában kibocsátott részvény. Részvényosztály: Egy Részalap részvényosztálya, amely más részvényosztályoktól eltérő tulajdonságokkal rendelkezhet (beleértve többek között a költségeket, díjstruktúrákat, a bevétel felhasználását, a befektetésre feljogosított személyeket, a minimális befektetési összeget, a referencia-pénznemet, a fedezeti devizát, a devizafedezési, jegyzési és visszaváltási eljárásokat). Részvénytulajdonos: A Társaság részvényeinek tulajdonosa. RMB vagy kínai renminbi: Az RMB vagy kínai renminbi a Kínai Népköztársaság hivatalos pénznemét jelenti. Ha a szövegkörnyezetből más nem következik, az RMB kifejezés az offshore kínai renminbire ( CNH ) és nem az onshore kínai renminbire ( CNY ) vonatkozik. A CNH jelenti azon kínai renminbi árfolyamát, amellyel offshore területeken, azaz Hongkongban vagy a Kínai Népköztársaságon kívül található piacokon kereskednek. SAFE: Állami Devizahatóság. SEK vagy svéd korona: A SEK vagy svéd korona Svédország hivatalos pénznemét jelenti. SGD vagy szingapúri dollár: Az SGD vagy szingapúri dollár Szingapúr hivatalos valutáját jelenti. SICAV: Société d Investissement ŕ Capital Variable (változó tőkéjű befektetési társaság). Szabályozott piac: Bármely ország minden olyan szabályozott piaca, amely a törvény 41 (1) cikke szerint rendszeresen működik, elismert és a nyilvánosság számára elérhető. Szárazföldi Kína: Szárazföldi Kína a Kínai Népköztársaságot jelenti Hongkong és Makaó Különleges Közigazgatási Területek kivételével. Tájékoztató: A mindenkori módosításokat és kiegészítéseket tartalmazó 2012 augusztusi tájékoztató jelenlegi változata. Társaság: Az Allianz Global Investors Fund, beleértve az összes jelenlegi és jövőbeni Részalapot is. Törvény: A mindenkori módosításokat magába foglaló, a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló december 17-i luxemburgi törvény. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír/értékpapírok: A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír/értékpapírok fogalmába beletartozik az összes olyan részvényfajta vagy hasonló értékpapír, amelyet a Részalap érvényes befektetési politikájában foglalt meghatározások szerint alkalmaznak. 10

11 USD vagy amerikai dollár: Az USD vagy amerikai dollár az Amerikai Egyesült Államok hivatalos pénznemét jelenti. Vagyonátruházási nyilvántartó: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Visszaváltási ár: Egy Részalap adott részvényosztályához tartozó részvények visszaváltási ára megegyezik a vonatkozó részvényosztály részvényenkénti nettó eszközértékének és az esetleges visszaváltási díjnak és/vagy a befektetés-kivonási díjnak a különbségével. 11

12 1. rész: Vállalati adatok A Társaság 1. Általános információ a Társaságról A Társaság átfogó (umbrella) alap, amely lehetőséget biztosít a befektetőknek, hogy különböző Részalapokba fektessenek be. Minden Részalapnak saját egyedi befektetési célja és önálló eszközportfóliója van. A Társaságot változó törzstőkéjű nyíltvégű befektetési társaságként (Société d Investissement ŕ Capital Variable SICAVként hoztak létre Luxemburgban, amely a kereskedelmi vállalatokra vonatkozó augusztus 10-i luxemburgi törvény és a törvény rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. A Társaság eredeti neve DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND volt december 9-én Allianz Dresdner Global Strategies Fundnak és december 8-án Allianz Global Investors Fundnak nevezték át. Székhelye 6A, route de Trčves, L-2633 Senningerberg. Az alapító okiratot a Luxemburgi Nagyhercegség hivatalos közlönye (a Mémorial ) szeptember 16-i számában tették közzé; a Luxemburgi Cégbírósághoz a részvények kibocsátásáról és visszaváltásáról szóló Notice Légale-lal együtt nyújtották be. Az azóta eszközölt összes módosítást szintén a Mémorialban tették közzé. Ezen dokumentumok, valamennyi módosításukkal együtt, a Luxemburgi Cégbíróságon tekinthetők meg. Másolat kérésre a Társaság székhelyén szerezhető be. A Társaság befizetett minimális törzstőkéje euró. Befizetett részvények folyamatosan jegyezhetők és visszaválthatók. Az alapító okirat feljogosítja a részvénytulajdonosokat, hogy bármikor visszaváltsák a részvényeiket az alapító okiratnak és a tájékoztatónak megfelelően. Az igazgatótanács saját belátása szerint bármikor új Részalapokat vezethet be és további részvényosztályokat hozhat létre. Ebben az esetben a tájékoztatót módosítani kell, és meg kell szövegezni a kiemelt befektetői információkat. A Társaság egyetlen jogi személyt alkot. A részvénytulajdonosok szempontjából minden egyes Részalap különálló entitásnak minősül. A Luxemburgi Polgári Törvénykönyv cikkétől eltérően egy adott Részalap eszközei kizárólag az adott Részalap adósságai és kötelezettségei erejéig tartoznak felelősséggel, ide értve a harmadik felek tekintetében fennálló kötelezettségeket is. A törzstőkét euróban adják meg, és ez mindenkor megfelel a Részalapok egyesített összevont értékének. 2. Egyedi információ a Társaságról Minden Részalaphoz több részvényosztály tartozhat, amelyek eltérő tulajdonságokkal rendelkezhetnek (beleértve többek között a költségeket, díjstruktúrákat, a bevétel felhasználását, a befektetésre feljogosított személyeket, a minimális befektetési összeget, a referencia-pénznemet, a devizafedezési, jegyzési és visszaváltási eljárásokat). Az egyes részvényosztályok tulajdonságait részletesen a vonatkozó Részalap tájékoztatója, valamint a 3. és 4. függelék ismerteti. A részvényeket névre vagy bemutatóra szóló formában bocsátják ki, és az igazolások kibocsáthatók vagy nem bocsáthatók ki globális formában vagy letéti igazolás formájában, bármely Részalap vonatkozásában, ahogy azt az illető Részalap tájékoztatója tartalmazza. A részvények kibocsátását vagy visszaváltását nyilvántartott formában végző befektetők tudomásul veszik, hogy a vagyonátruházási nyilvántartónak szolgáltatott személyes adataikat és a tranzakcióik adatait (együttesen az Adatok) a 12

13 vagyonátruházási nyilvántartó tárolja és kezeli, és ha szükséges, átadja az Allianz Global Investors Group más vállalatainak, az ügyfelek kapcsolatainak kezelése és feldolgozása vagy a befektetők által megkívánt szolgáltatások nyújtása céljából. A Befektetők hozzáférhetnek a hibás vagy hiányos adatokhoz, és módosíthatják azokat. A névre szóló részvény jellegéből adódóan a Társaság fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a részvények kiadását olyan befektetőknek, akik nem nyújtanak megfelelő információt a vagyonátruházási nyilvántartó számára. Az adatokat összegyűjtik, megőrzik, kezelik, felhasználják és lehetőség szerint továbbadják a augusztus 2-i személyiségvédelemre vonatkozó luxemburgi törvény személyes adatok kezelésére vonatkozó részének megfelelően. A Társaság felhívja a befektetők figyelmét arra a tényre, hogy bármely befektető közvetlenül a Társasággal szemben csak akkor gyakorolhatja teljes mértékben befektetői jogait, nevezetesen a részvénytulajdonosok közgyűlésén való részvételre vonatkozó jogát, ha a befektető saját maga és saját nevében be van jegyezve a Társaság befektetői jegyzékébe. Azon esetekben, amikor egy befektető olyan közvetítő útján fektet be a Társaságba, amely a befektetést a saját nevében, de a befektető javára tartja, a befektető számára nem mindig lesz lehetséges bizonyos részvénytulajdonosi jogok közvetlen gyakorlása a Társasággal szemben. Javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot jogaikkal kapcsolatban. A részvények megszerzésére vonatkozóan létezik egy minimális befektetési összeg, amint ez a 3. függelékben és a tájékoztatókban is szerepel. Egyedi esetekben az Alapkezelő Társaság saját belátása szerint engedélyezhet alacsonyabb minimális befektetést. További, kisebb összegű befektetéseket abban az esetben szabad végrehajtani, ha a további befektetés idején már a befektető tulajdonában levő ugyanazon részvényosztályba tartozó részvények összevont értéke, valamint a további befektetés összege (az értékesítési díj levonása után) megfelel az adott részvényosztályra meghatározott minimum befektetési összegnek. Ez a számítás csak a befektetők olyan vagyonrészeire vonatkozik, amelyeket ugyanannál az intézménynél helyeztek letétbe, amelynél a további befektetést végre akarják hajtani. Amennyiben a befektető harmadik fél végső kedvezményezettek számára jár el közvetítőként, akkor az alacsonyabb összegre szóló további befektetések csak akkor engedélyezettek, ha a fenti feltételek külön-külön, minden egyes harmadik végső fél kedvezményezett tekintetében teljesülnek. A befektetés előtt erre vonatkozó írásos megerősítés írható elő. Amint a 3. függelék előírja, bizonyos részvényeket csak jogi személyek jegyezhetnek, és nem jegyezhetik közvetítők olyan harmadik személyek megbízásából, akik magánszemélyek. A befektetés előtt erre vonatkozó írásos megerősítés írható elő. A 3. függelékben meghatározott részvényosztály részvényeit tulajdonló részvénytulajdonosoknak nem kell kezelési díjat, központi adminisztrációs ügynöki díjat, vagy teljesítményalapú díjat fizetniük a részvényosztály szintjén, ehelyett az ilyen részvénytulajdonosoknak közvetlenül az Alapkezelő Társaság számít fel egy díjat. Az ilyen részvények csak az Alapkezelő Társaság jóváhagyásával bocsáthatók ki, és a részvénytulajdonosok és az Alapkezelő Társaság közötti külön megállapodás vonatkozik rájuk. Az Alapkezelő Társaság teljesen saját belátása szerint döntheti el, hogy kibocsát-e ilyen részvényeket, hozzájárul-e egyedi feltételekhez, vagy egyeztet-e ilyenekről. A Társaság kibocsáthat részvényeket a Részalap bázisvalutájától eltérő referencia-pénznemű részvényosztályban. A Társaság a referencia-pénznem árfolyam-ingadozásával szembeni nagymértékű fedezetre törekedhet bizonyos részvényosztályok esetén. Az ilyen, egy vagy több részvényosztállyal kapcsolatban végzett devizafedezeti ügyletekkel kapcsolatos minden nyereséget, veszteséget és költséget kizárólag a vonatkozó részvényosztály vagy -osztályok viselik. Nem szavatolható, hogy a devizakockázat lefedezésére irányuló kísérletek sikeresek lesznek, illetve, hogy bármely fedezeti stratégia teljes mértékben kiküszöböli a devizakockázatot. Egy részvényosztály vonatkozó referencia-pénzneme a részvényosztály típusa után zárójelben található [pl. az A-típusú részvényosztályra és az USD referencia-pénznemre: A (USD)]. Ha egy adott részvényosztály a referencia-pénznem árfolyam-ingadozásával szemben devizafedezet biztosítására szolgál, akkor H jelzés kerül a referencia-pénznem elnevezése elé [pl. az A részvényosztály-típus, USD referencia-pénznem, valamint e referencia-pénznem árfolyam-ingadozásával szembeni devizafedezet esetén: A (H-USD)]. A Társaság kibocsáthat részvényeket a Részalap bázisvalutájától eltérő referencia-pénznemű részvényosztályban. Ilyen esetekben a Társaság arra törekedhet, hogy nagy mértékben fedezze a bázisvalutát a referencia-pénznemmel szemben bizonyos részvényosztályok vonatkozásában. Egy vagy több részvényosztállyal kapcsolatban végzett ilyen devizafedezeti ügyletekkel kapcsolatos minden nyereséget, veszteséget és költséget kizárólag a vonatkozó részvényosztály vagy -osztályok viselik. Nincs garancia arra, hogy a bázisvaluta referencia-pénznemmel szemben történő fedezésére tett kísérletek sikeresek lesznek. Egy részvényosztály vonatkozó referencia-pénzneme a részvényosztály típusa után zárójelben található 13

14 [pl. az A-típusú részvényosztályra és USD referencia-pénznemre: A (USD)]. Ha egy adott részvényosztály fedezni kívánja a bázisvalutát a referencia-pénznemmel szemben, akkor H2 jelzés kerül a referencia-pénznem elnevezése elé [pl. egy EUR bázisvalutával rendelkező olyan Részalap A részvényosztály-típusa esetén, amely az USD referencia-pénznemmel szemben fedez: A (H2-USD)]. A Társaság kibocsáthat részvényeket a Részalap referencia-pénznemétől eltérő fedezeti devizával rendelkező részvényosztályban. A Társaság a fedezeti deviza árfolyam-ingadozásával szembeni nagymértékű fedezetre törekedhet bizonyos részvényosztályok esetén. Az ilyen, egy vagy több részvényosztállyal kapcsolatban végzett devizafedezeti ügyletekkel kapcsolatos minden nyereséget, veszteséget és költséget kizárólag a vonatkozó részvényosztály vagy -osztályok viselik. Nem szavatolható, hogy a devizakockázat lefedezésére irányuló kísérletek sikeresek lesznek, illetve, hogy bármely fedezeti stratégia teljes mértékben kiküszöböli a devizakockázatot. Ha egy adott részvényosztály a fedezeti devizával szemben devizafedezet biztosítására szolgál, akkor H jelzés és az adott fedezeti deviza kerül a referencia-pénznem elnevezése mögé [pl. az A részvényosztály-típus, USD referencia-pénznem, valamint JPY fedezeti deviza esetén: A (USD H-JPY)]. A Társaság kibocsáthat részvényeket a Részalap bázisvalutájától eltérő referencia-pénznemű részvényosztályban. Ilyen esetekben a Társaság arra törekedhet, hogy nagy mértékben fedezze a bázisvalutát a fedezeti valutával szemben bizonyos részvényosztályok vonatkozásában. Egy vagy több részvényosztállyal kapcsolatban végzett ilyen devizafedezeti ügyletekkel kapcsolatos minden nyereséget, veszteséget és költséget kizárólag a vonatkozó részvényosztály vagy -osztályok viselik. Nincs garancia arra, hogy a bázisvaluta fedezeti valutával szemben történő fedezésére tett kísérletek sikeresek lesznek. Egy részvényosztály vonatkozó referencia-pénzneme a részvényosztály típusa után zárójelben található [pl. az A-típusú részvényosztályra és USD referencia-pénznemre: A (USD)]. Ha egy adott részvényosztály fedezni kívánja a bázisvalutát a fedezeti valutával szemben, akkor H2 jelzés kerül a referencia-pénznem elnevezése közé [pl. egy EUR bázisvalutával, USD referencia-pénznemmel rendelkező olyan Részalap A részvényosztály-típusa esetén, amely a JPY fedezeti valutával szemben fedez: A (USD H2-JPY)]. A Társaság kibocsáthat részvényeket a Részalap bázisvalutájától eltérő referencia-pénznemű részvényosztályban. Ilyen esetekben a Társaság arra törekedhet, hogy nagy mértékben fedezze a referencia-pénznemet a fedezeti valutával szemben bizonyos részvényosztályok vonatkozásában. Egy vagy több részvényosztállyal kapcsolatban végzett ilyen devizafedezeti ügyletekkel kapcsolatos minden nyereséget, veszteséget és költséget kizárólag a vonatkozó részvényosztály vagy -osztályok viselik. Nincs garancia arra, hogy a referencia-pénznem fedezeti valutával szemben történő fedezésére tett kísérletek sikeresek lesznek. Egy részvényosztály vonatkozó referencia-pénzneme a részvényosztály típusa után zárójelben található [pl. az A-típusúrészvényosztályra és USD referencia-pénznemre: A (USD)]. Ha egy adott részvényosztály fedezni kívánja a referencia-pénznemet a fedezeti valutával szemben, akkor H3 jelzés kerül a referencia-pénznem elnevezése közé [pl. egy EUR bázisvalutával, USD referencia-pénznemmel rendelkező olyan Részalap A részvényosztály-típusa esetén, amely a JPY fedezeti valutával szemben fedez: A (USD H3-JPY)]. A Társaság egy előre meghatározott időtartam árfolyam-ingadozásaival szemben nagymértékű fedezetet biztosíthat bizonyos részvényosztályoknak, míg másoknak nem. Az ilyen fedezeti ügyletekkel kapcsolatos minden nyereséget, veszteséget és költséget kizárólag a vonatkozó részvényosztály vagy -osztályokviselik. Ha egy részvényosztály egy előre meghatározott időtartammal szemben kíván fedezetet nyújtani, akkor az egyes részvényosztály céllejárata és a referenciapénznem megnevezése elé D jelzés kerül [pl. az A-típusú részvényosztályhoz, az USD referencia-pénznemhez és 2 éves célidőtartamhoz: A (D 2-USD)]. Minden részvény egyenlő arányban részesül a saját részvényosztálya jövedelméből és a felszámolásból befolyó összegből. Ugyanakkor a részvényosztályok forgalmazásának és tőkésítésének részleteivel kapcsolatban lásd a 3. függeléket. A nettó eszközérték kiszámítása minden egyes részvényosztály esetében úgy történik, hogy az adott részvényosztályhoz rendelendő eszközök értékét elosztják a részvényosztály az adott értékelési napon forgalomban lévő részvényeinek számával. A részesedés kifizetése után az adott részvényosztály részvényeinek nettó eszközértéke a kifizetett részesedés összegével csökken. 14

15 Amennyiben egy Részalap egy részvényosztályban részvényeket bocsát ki, az adott Részalap illető részvényosztályainak nettó eszközértéke a felszámított értékesítési díjjal csökkentett kibocsátásból befolyó ellenértékkel nő. Ha egy Részalap részvényeket vált vissza, akkor a szóban forgó Részalap vonatkozó részvényosztályának tulajdonítható nettó eszközértéke a visszaváltott részvények nettó eszközértékével csökken. Minden részvényt teljesen be kell fizetni. A Társaságban való minden egyes részvény minden közgyűlésen egy szavazatra jogosítja fel a részvénytulajdonost. A korlátozás alatt álló személyek által birtokolt részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlását e részvények tekintetében a Társaság a közgyűlésen megtagadhatja (alapító okirat 10. cikk). A részvényeknek nincs névleges értékük és nincsenek elsőbbségi jogaik. Töredék részvények egy részvény egyezredéig bocsáthatók ki, az ennél kisebb törtszámok kerekítésével. A töredék részvények nem járnak szavazati joggal, de felhatalmazzák a részvénytulajdonost, hogy arányosan részesüljön a nettó bevétel kifizetéséből vagy az adott Részalap vagy részvényosztály felszámolásának hozamából. 3. Részvénytulajdonosok közgyűlése és beszámolás a részvénytulajdonosoknak A részvénytulajdonosok közgyűléseit az alapító okiratnak és a luxemburgi törvényeknek megfelelően hívják össze. Az alapító okirat módosítása esetén a módosítást a Luxemburgi Kerületi Bíróságnál helyezik letétbe, és a Mémorialban teszik közzé. A Társaság pénzügyi éve minden év október 1-től a következő év szeptember 30-áig tart. A Társaság minden év szeptember 30-ával részletes, könyvvizsgálók által ellenőrzött jelentést közöl üzleti és alapkezelői tevékenységéről. Ez a jelentés egyebek között tartalmazza az összes Részalap összevont jelentését, az egyes Részalapok eszközeinek részletes bemutatását és a független könyvvizsgálói jelentést. A Társaság minden év március 31-ével könyvvizsgálók által nem ellenőrzött féléves jelentéseket is közzétesz, amelyek többek között az egyes Részalapok befektetési portfóliójának leírását és az utolsó kiadvány óta kibocsátott és visszaváltott részvények számát is tartalmazzák. Kérésre az éves jelentéseket a jelentés dátumától számított négy (4), a féléves jelentéseket pedig két (2) hónapon belül eljuttatják a bejegyzett részvénytulajdonosoknak. További példányok a kiadásuk időpontja után a Társaság székhelyén, a forgalmazóknál vagy a kifizető és információs ügynököknél ingyenesen szerezhetők be. Az éves közgyűlésre a Társaság Luxemburgban bejegyzett székhelyén, a luxemburgi jog szerint, január hónap harmadik péntekén, délelőtt 11 órakor kerül sor. Ha ez a nap Luxemburgban munkaszüneti vagy ünnepnap, akkor az éves közgyűlésre a következő munkanapon kerül sor. A Társaság alapító okiratának megfelelően, egy Részalap vagy egy részvényosztály részvénytulajdonosai bármikor összehívhatják az illető Részalap vagy részvényosztály közgyűlését, amelyen csak az illető Részalappal vagy részvényosztállyal kapcsolatban hozhatnak döntést. Az igazgatótanács a közgyűlést összehívó értesítésben meghatározhat egy, a közgyűlést 5 nappal megelőző dátumot (a továbbiakban: rögzített dátum ), ameddig a határozatképességre és a többségre vonatkozó követelményeket meg kell határozni az adott dátumon forgalomban lévő részvényeknek megfelelően. A részvénytulajdonosok szavazati jogát a rögzített dátumon a tulajdonukban lévő részvények alapján kell meghatározni. A Társaság konszolidált pénzügyi kimutatását euróban készítik el. A Részalapok pénzügyi kimutatásait a Részalapok bázisvalutájában mutatják be. 4. A Társaság megszüntetése és felszámolása A Társaság a befektetők közgyűlésének határozatával bármely időpontban megszüntethető a jelen alapító okiratban hivatkozott határozatképességi és többségi követelmények szerint. 15

16 Az igazgatótanács a Társaság feloszlatását fogja javasolni a közgyűlésen (amelyre nem vonatkozik határozatképességi követelmény), ha a Társaság törzstőkéje az alapító okiratban előírt minimális tőke kétharmada alá csökken és ismét, ha a törzstőke a minimális tőkéje egynegyede alá esik. Ha a törzstőke az alapító okiratban előírt minimális tőke kétharmada alá esik, akkor a közgyűlésen képviselt részvényvolumen egyszerű többségével hozható határozat. Abban az esetben, ha a törzstőke a minimális tőke egynegyede alá esik, akkor a Társaság feloszlatására vonatkozó határozatot a közgyűlésen a részvények egynegyedével rendelkező részvénytulajdonosok hozhatják meg. A Társaság feloszlatására irányuló közgyűlést annak bebizonyosodásától számított negyven napon belül kell összehívni, hogy a Társaság nettó eszközei a minimális tőke kétharmada vagy egynegyede alá estek. A felszámolást egy vagy több felszámoló hajtja végre, akik magánszemélyek vagy jogi személyek lehetnek, és akiket a részvénytulajdonosok közgyűlése nevez ki. Kinevezésük hatályát és díjazásukat ennek a közgyűlésnek kell meghatároznia. Egy részvényosztályhoz tartozó felszámolási bevételt az illető részvényosztályban lévő részvénytulajdonosoknak az illetőrészvényosztályban való részesedésük arányában fizetik ki. Ha a Társaságot (bármilyen okból) felszámolják, akkor a felszámolás és a felszámolási bevétel megfelelő kifizetése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A fel nem vett felszámolási bevételeket a Caisse de Consignationnál helyezik letétbe, és ha az előírt időn belül nem veszik fel őket, akkor elvesznek. 5. Részalapok/részvényosztályok felszámolása és összevonása Felszámolás Amennyiben egy Részalap eszközeinek értéke az igazgatótanács által a Részalap gazdasági szempontból hatékony kezeléséhez szükségesnek ítélt minimum alá csökken, vagy a Részalap nem éri el ezt a minimumösszeget, vagy a politikai, gazdasági vagy monetáris helyzet számottevő változása esetén, akkor az igazgatótanács kötelezővé teheti az érintett Részalap összes részvényének visszaváltását azon az értékelési napi részvényenkénti nettó eszközértéken, amelyen az igazgatótanács erre vonatkozó döntése hatályba lép (figyelembe véve a tényleges árakat és az eszközök eladásával kapcsolatban felmerülő szükséges költségeket). A törvény szerint a Társaság a kötelező visszaváltás életbelépése előtt köteles írásban tájékozatni a befektetőket az indokokról és a visszaváltás menetéről. A Részalap megszűnése esetén az erről szóló tájékoztatót a Mémorialban és szükség esetén legalább két (a közzététel időpontjában kijelölendő) napilapban kell közzétenni, amelyek legalább egyikének luxemburgi kiadásúnak kell lennie. Amennyiben a részvénytulajdonosokkal való egyenlő bánásmód érdekében vagy céljából más döntés nem születik, az érintett Részalap befektetői a kötelező visszaváltás időpontját megelőzően kérhetik részvényeik külön díj felszámítása nélkül történő visszaváltását vagy átváltását (figyelembe véve a ténylegesen elért árakat és az eszközök eladásának szükséges költségeit). A törvény szerint a részvények kibocsátását felfüggesztik, amint döntés született a Részalap felszámolásáról. A fenti bekezdésben az igazgatótanácsra ruházott jogok ellenére egy Részalapban kibocsátott egy vagy valamennyi részvényosztály tulajdonosainak közgyűlése az igazgatótanács javaslata alapján dönthet az adott részvényosztály összes részvényének visszaváltásáról, és kifizetheti a részvénytulajdonosoknak a részvények azon az értékelési napon érvényes nettó eszközértékét, amelyen az adott döntés hatályba lép (figyelembe véve a ténylegesen elért árakat és az eszközök eladásával kapcsolatban felmerülő szükséges költségeket). Ezen a közgyűlésen nincs minimális létszámelőírás a határozatképességhez. A határozathozatalhoz az ilyen üléseken közvetlenül vagy közvetve képviselt részvények egyszerű többsége szükséges. Azon eszközöket, amelyek kifizetését a visszaváltást követően nem tudták teljesíteni a megfelelő felhatalmazott személyeknek, a felszámolási időszak tartamára letétbe helyezik a letétkezelőnél. Ezt követően a fel nem vett bevételt a felhatalmazott személyek nevében átutalják a Caisse de Consignationba, és ha egy meghatározott időn belül nem veszik fel, akkor elvesznek. A visszaváltott részvényeket be kell vonni. 16

17 Összevonás A felszámolásnál meghatározottal azonos körülmények között az igazgatótanács hozhat olyan döntést, amelynek értelmében összevonja egy Részalap vagy részvényosztály eszközeit (a továbbiakban: összeolvadó Részalap ) (1) a Társaság egy másik Részalapjával, (2) egy másik ÁÉKBV-vel, vagy (3) ilyen ÁÉKBV másik részalapjával vagy részvényosztályával (a továbbiakban: befogadó alap ), és az összeolvadó Részalap részvényeit átnevezheti a befogadó alap részvényeivel azonos névre (szükség esetén a szétválást vagy fúziót követően, azután, hogy a töredék részvények esetleges különbözeteit a befektetőknek kifizették). Az összeolvadó Részalap és a befogadó alap részvénytulajdonosait a törvényben és a vonatkozó luxemburgi rendeletekben foglaltak szerint tájékoztatni kell az összevonásról hozott döntésről legalább harminc nappal a visszaváltási kérelem, vagy a körülményektől függően, a részvények ingyenes átváltásának utolsó napja előtt. Amennyiben a részvénytulajdonosok egyenlő bánásmódja érdekében vagy annak céljából egyéb döntés nem születik, akkor az átváltási arány kiszámolásának dátumát megelőző öt munkanappal fel kell függeszteni az összeolvadó Részalap vagy a befogadó alap részvénytulajdonosainak jogait arra, hogy ingyenesen visszaváltsák vagy átváltsák részvényeiket. Az igazgatótanács fent leírt jogkörétől függetlenül egy Részalap vagy az adott Részalap érintett részvényosztálya(i) részvénytulajdonosainak közgyűlése határozhat úgy, hogy ezen Részalap eszközeit és forrásait (vagy a vonatkozó részvényosztály(ok)ét, az esettől függően) (1) a Társaság egy másik Részalapjába, vagy (2) ugyanazon Részalap egy másik részvényosztályába, vagy (3) másik ÁÉKBV-be, vagy (4) egy ilyen ÁÉKBV másik Részalapjába vagy részvényosztályába olvasztja be. Ezen a közgyűlésen nincs minimális létszámelőírás a határozatképességhez. A határozathozatalhoz az ilyen gyűlésen jelen lévő vagy képviselt részvények egyszerű többsége szükséges. A részvénytulajdonosok közgyűlésének fenti határozata kötelező érvényű az összes olyan részvénytulajdonosra, aki nem él a részvények visszaváltására vagy átváltására vonatkozó jogával a fent említett harminc napos időszakon belül. 17

18 A Társaság irányítása 1. A Társaság igazgatósága Elnök Dr. Thomas Wiesemann Chief Executive Officer Global Solutions Allianz Global Investors Holding GmbH München További igazgatók Jean-Christoph Arntz Chief Executive Officer Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Senningerberg Daniel Lehmann Managing Director Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt/Main George McKay Global Chief Operating Officer Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH München Markus Nilles Member of the Board of Management Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Senningerberg Az igazgatótanács felel a Társaság napi üzletmenetének nyomon követéséért. 2. Az Alapkezelő Társaság A Társaság az Allianz Global Investors Luxembourg S.A.-t nevezte ki a napi üzletvitelért és a Társaság eszközeiért felelős Alapkezelő Társaságnak. Igazgatótanács: Elnök Dr. Thomas Wiesemann Chief Executive Officer Global Solutions Allianz Global Investors Holding GmbH, München További igazgatók Daniel Lehmann Managing Director Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt/Main 18

19 George McKay Global Chief Operating Officer Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH München Michael Peters Managing Director Allianz Global Investors Europe GmbH Frankfurt/Main Wolfgang Pütz Chief Financial Officer Allianz Global Investors Holding GmbH, München Vezetőségi tanács: Jean-Christoph Arntz Chief Executive Officer Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Senningerberg Markus Nilles Member of the Board of Management Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Senningerberg 3. Alapkezelő Társaság és központi adminisztráció Az Alapkezelő Társaság április 21-én részvénytársaságként (société anonyme) került bejegyzésre a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei szerint. Székhelye 6A, route de Trčves, L-2633 Senningerberg. A Társaság december 31-i állapot szerint teljesen befizetett jegyzett tőkéje ,00 eurót tett ki. Az Alapkezelő Társaság jogait és kötelességeit olyan megállapodás szabályozza, amelyet a Társaság vagy az Alapkezelő Társaság három hónapos felmondással felbonthat. A Társaság az Alapkezelő Társaságot nevezte ki központi adminisztrációs ügynökének. Ebben a minőségében az Alapkezelő Társaság felelős a luxemburgi törvények által előírt összes adminisztratív feladatért, különösen a Társaság bejegyzéséért, a dokumentáció elkészítéséért, a részesedésfizetési értesítések megfogalmazásáért, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információk, a pénzügyi beszámolók és a befektetőknek szánt más dokumentációk feldolgozásáért és szállításáért, a közigazgatási hatóságokkal, a befektetőkkel és minden más érintett féllel való kapcsolattartásért. Az Alapkezelő Társaság feladatai közé tartozik még a könyvelés, a részvények nettó eszközértékének kiszámítása, a részvényekkel kapcsolatos jegyzési, visszaváltási és átváltási igények feldolgozása, a fizetések fogadása, a Társaság befektetői jegyzékének őrzése, a nyilatkozatok, jelentések, értesítések és a részvénytulajdonosoknak szóló egyéb dokumentációk elkészítése és elküldésének ellenőrzése. A központi adminisztrációs ügynök jogait és kötelességeit olyan megállapodás szabályozza, amelyet a Társaság vagy a központi adminisztrációs ügynök három hónapos felmondással felbonthat. Az Alapkezelő Társaság Alapkezelő társasági és központi adminisztrációs ügynöki minőségében minden egyes Részalap eszközeiből díjra jogosult (lásd (1) A Társaság, a Részalapok és a részvényosztályok által viselt díjak és költségek című részt, (2) a 4. függelék nyilatkozatait és (3) a vonatkozó Részalapok tájékoztatóit), amely havonta utólag fizetendő. Emellett az Alapkezelő Társaság jogosult ésszerű költségeinek a Társaság általi megtérítésére is. 19

20 Az Alapkezelő Társaság a hatályos törvények, szabályok és rendeletek értelmében saját felelősségére, valamint saját felügyelete és irányítása mellett kezelési és adminisztratív feladatait átadhatja az ilyen szolgáltatásokra szakosodott szervezeteknek, a vonatkozó törvényben, szabályban vagy rendeletben meghatározott korlátozások betartásával. Ennek keretében a központi adminisztráció bizonyos feladatai átkerültek a letétkezelőhöz és a vagyonátruházási nyilvántartóhoz, akik harmadik felek szolgáltatásait is igénybe vehetik (erről bővebb információ a Letétkezelő, a Kiszervezés és A Társaság, a Részalapok és a részvényosztályok által viselt költségek (költségek és kiadások) című fejezetekben olvasható). Az Alapkezelő Társaság a devizák és futamidők figyelemmel kísérésével kapcsolatban egyes szolgáltatásokat harmadik feleknek adhat át. 4. Felügyeleti hatóság A Társaság és az Alapkezelő Társaság felügyeletét a CSSF, 110, route d Arlon, L-2991 Luxemburg látja el. 5. Letétkezelő A Társaság a State Street Bank Luxembourg S.A.-t nevezte ki eszközei letétkezelőjeként, melynek üzleti tevékenységébe a globális letéti és alapkezelői szolgáltatások is beletartoznak. A letétkezelő január 19-én részvénytársaságként (société anonyme) került bejegyzésre a Luxemburg törvényei szerint. Székhelye 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Saját tőkéje december 31-én 65,0 millió eurót tett ki. A letétkezelő korlátlan felelősséget vállal a Társaság eszközeinek letéti őrzéséért. Ezen belül is elsősorban elvégzi a Társaság utasítására az összes pénzügyi tranzakciót, és gondoskodik az alábbiakról: a) a részvények a Társaság által vagy nevében történő eladása, kibocsátása, visszaváltása vagy visszavonása a törvénynek és az alapító okiratnak megfelelően történjen, b) a Társaság eszközeivel kapcsolatos ügyletek tekintetében az ellenérték számára történő átutalására a szokásos időhatáron belül kerüljön sor, c) a Társaság jövedelme az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően kerüljön felhasználásra. A letétkezelő a Társaság néhány vagy összes eszközét különösen a tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott, vagy egy klíringrendszerbe felvett értékpapírokat saját belátása szerint rábízhatja egy ilyen klíringrendszerre vagy megfelelő levelezőbankokra. A letétkezelő felelősségét nem korlátozza, amennyiben néhány vagy az összes rábízott eszközt harmadik felek letéti kezelésébe adja át. A letétkezelő jogait és kötelességeit olyan megállapodás szabályozza, amelyet a Társaság vagy a letétkezelő három hónapos felmondással felbonthat. A felmondás ellenére azonban a letétkezelő kötelességei teljesítését mindaddig köteles folytatni, amíg másik letétkezelőt nem neveznek ki a helyére, és a Társaság összes eszközét át nem adta az új letétkezelő részére. E feladatok ellátásáért a letétkezelő minden egyes Részalap eszközeiből díjra jogosult lehet (lásd a A Társaság, a Részalapok és a részvényosztályok által viselt költségek (költségek és kiadások) fejezetet). 6. Kiszervezés Az Alapkezelő Társaság a kockázati adatok, a teljesítményadatok és a Részalapok szerkezeti adatainak meghatározását saját költségére a müncheni IDS GmbH elemzői és jelentési szolgáltatásokhoz szervezte ki, amely e feladatokhoz harmadik felek segítségét is igénybe veheti. A State Street Bank Luxembourg S.A., letétkezelői feladatai mellett az Alapkezelő Társaság által hozzá kiszervezett lényeges központi adminisztrációs és egyéb feladatokat is ellát, különösen az alapok számvitelét, a nettó eszközérték számítását, valamint a befektetési limitek és korlátozások utólagos nyomon követését. A Bank igénybe veheti harmadik felek szolgáltatásait. 20

Allianz Global Investors Fund január 1-i tájékoztató. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund január 1-i tájékoztató. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. A teljes értékesítési tájékoztató kiegészül az alábbi dokumentumokkal, és kizárólag ezekkel együtt érvényes és értelmezhető: A melléklet a 2010. február 1-én kiadott teljes értékesítési tájékoztatóhoz

Részletesebben

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund 2014. februári tájékoztató Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Fontos figyelmeztetések Az igazgatótanács felelsséget vállal

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Vállalati ügyfelek betétei után fizetett kamatok mértékéről Érvényes: 2016.

Részletesebben

HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Vállalati ügyfelek betétei után fizetett kamatok mértékéről Érvényes: 2017.

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. április

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig 1. Értékpapír letéti számlavezetés 2 2. Alapkezelő befektetési jegyei 4 2.1 Nyiltvégű, határozatlan futamidejű, forint

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Ezt az összefoglalást úgy kell olvasni, mint ennek a Jegyzési Felhívásnak a bevezetőjét, és a RAAM EUROPE kötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntésnek a teljes

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 41 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 18. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/9 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/9 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kamat kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja Felügyeleti

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. augusztus 8-tól A PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS Az MKB Bank Zrt. ( Bank ) a Prémium Szolgáltatás keretében mintaportfólió alapú befektetési tanácsadást nyújt Ügyfelei

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben