A október 12-én megtartott helyhatósági választásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014. október 12-én megtartott helyhatósági választásról"

Átírás

1 Alapítva 1927-ben XXI. (XXXVI.) évfolyam 10. szám Beköszöntő Jövő áprilisában lesz 88 éve annak, hogy hetilapként ben útjára indították a Devecseri Ujság -ot (rövid U-val írva továbbra is, ahogy még eleink tették). A háború után megszűnt lapot 1994-ben támasztotta fel az önkormányzat, s csak úgy, szívszerelemből írták az akkoriak hosszú évekig A volt kiadó-tulajdonos, Huss Ferenc bizonyára örül ott fenn, hogy idén már ennek is 20. (!) éve! Az idő sasszárnyakon repült! S ez az újság, most ismét egy mérföldkőhöz ért Nem megosztani szeretnénk, nem újabb csomót kötni, hanem kibogozni, nem lelkeket bántani, hanem megérteni, elfogadni. Nem egyszerű, mert bog van elég! No, meg jelen van a megosztottság az egész világban, Európában, hazánkban, s településünk sem mentes ettől. Nehéz a bogokkal mindenkinek! Csak türelmes kitartással közös erővel, lassan lehet meglazítani. E számmal kezdődően közös munkára, újságírásra vállalkoztak a fiatalítás égető gondja mellett régi-újak együtt: Bol bos Gábor, Czeidli József, ifj. Kozma György, M. Mester Katalin, Váti Ferenc. Tekintsünk vissza a néhány évvel Trianon után indított Devecseri Ujság ars poe ti kájára. Igaz, mára a köznyelvi kifejezéseink mellett életünk fókusza is változott. Városunk és a térségi szerep, hazánk Európában való helye is más vetületű, de a kijelölt célok/vágyak mintha tegnap íródtak volna: Nem tömjénezünk senkit érdemtelenül, legyen bármilyen hatalom, ( ) A régi magyar erények, a hazaszeretet, önzetlenség, áldozatkészség, családi szeretet, a szülők és hatóságok tisztelete, s a felebaráti szeretet ujból való meghonosodását munkáljuk. ezek Schandl Károly államtitkár sorai voltak. (Folytatás a 2. oldalon.) A Helyi Választási Bizottság elnöke Kiss József az alábbiak szerint ismertette a választás végleges eredményét. Az önkormányzati választáson Devecserben két fő jelölt indult polgármesternek Toldi Tamás és Ferenczi Gábor. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3726 fő volt. Szavazóként megjelent 1990 fő (53,4%). Urnában lévő, bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 2 db, urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 1987 db. Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 48 db. Érvényes szavazólapok száma 1939 db. Az érvényes szavazatok alapján Devecser város polgármestere Ferenczi Gábor (Jobbik) 1051 szavazatot kapott, a szavazatok 54,2%-át. Toldi Tamás (Fidesz KDNP) 888 szavazatot kapott, a szavazatok 45,8%-át. Devecser város egyéni listás választásán 19 képviselő jelölt indult. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3726 fő, A település közéleti lapja Devecser, november A október 12-én megtartott helyhatósági választásról szavazóként megjelent választópolgárok száma 1990 fő. Érvényes szavazólapok száma 1960 db. Választás eredményeként a jelöltek közül Holczinger László (Független) 707 szavazattal, Óvári Márton Árpád (Jobbik) 914 szavazattal, Bognár Ferencné (Jobbik) 828 szavazattal, Kozma György István (Jobbik) 711 szavazattal, Boldizsár Zsolt (Fidesz KDNP) 698 szavazattal, Mayer Gábor (Fidesz KDNP) 674 szavazattal került be Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testületébe. A megbízó levelek átadására október 16-án került sor. A Helyi Választási Bizottság elnöke gratulált a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők megválasztásához. A képviselők és a polgármester eskütételi szövege a következő: Én, (saját név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri (képviselői) tisztségemből eredő feladataimat Devecser fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint mondja) Isten engem úgy segéljen! Az eskü letételét követően a Képviselők és Ferenczi Gábor polgármester az eskütételi okmányt aláírták. A tisztségviselők 5 évre kaptak megbízást. A polgármester illetménye havi: bruttó Ft és Ft költségtérítés Az alpolgármester, a törvényi minimum összeg (bruttó Ft + 15% költségtérítés) azon részéről írásban lemondott, amely meghaladta a bizottsági elnöki posztot ellátó képviselők tiszteltdíját. Így a munkájáért az alpolgármester is bruttó Ft/hó díjazásban részesül. (Folytatás a 2. oldalon.)

2 2. oldal A október 12-én megtartott helyhatósági választásról (Folytatás az 1. oldalról) Ferenczi Gábor polgármester az eskütétel után dióhéjban öszszefoglalta azt a programot, Cselekvési tervet, melyet a választások előtt eljuttattak minden háztartás postaládájába. Elsőként tisztességgel, alázattal, és szorgalommal végzett munkát ígért a lakosságnak. Kiemelte a munkahelyteremtés fontosságát, a fiatalok itthon tartását. A költségvetés részletes áttekintése után, ha a pénzügyi feltételek megfelelőek lesznek, megkeresik az iparűzési adó eltörlésének lehetőségét, az építményadó eltörlését. A rend és biztonság megteremtésére a helyi polgárőrség megerősítését tervezik, mezőőrség felállítását, valamint a közterület felügyelet megszervezését. A Polgármester hangsúlyozta, hogy a társas együttélés szabályai mindenkire kell, hogy vonatkozzanak. Szólt még az oktatás és az egészségügy színvonalának emeléséről is. Céljuk továbbá, hogy a más településre eljáró iskolás gyermekeket kedvező alternatívák felkínálásával visszahozzák városunkba, az óvodások megtartása mellett. A Cselekvési tervünk a zsinórmérték, s az intézkedések emellett történnek majd, emelte ki a Polgármester. Devecser érdekeiért fogok dolgozni, s támaszkodom minden devecseri ember javaslatára, zárta beköszöntőjét a már esküt tett Ferenczi Gábor Polgármester. A Helyhatósági választáson induló további képviselő-jelöltek a következő szavazatokat kapták: Kovács László (FIDESZ KDNP) 667, Lenner András (FI- DESZ KDNP) 617, Kertész László (Független) 581, Kovács István Gyuláné (FIDESZ KDNP) 579, Járóka Attila (FI- DESZ KDNP) 540, Rosta Zoltán (Független) 499, Szente István (MSZP) 276, Egressy-Nagy Péter (Független) 275, Lipka Péter (Független) 198, Szövérfi Gellért (Független) 133, Gyurán Lászlóné (DK) 80, Szabó Tibor (MSZP) 74 szavazat. Roma nemzetiségi választás A Roma települési nemzetiségi önkormányzat összetétele a választás eredményeként: Töreky Tímea Zsuzsanna (LUNGO DROM) 105, Orsós Ervin (LUNGO DROM) 93, Orsós Bernadett Éva (LUNGO DROM) 80, Katona Tímea Julianna (LUNGO DROM) 75 szavazat. A többi képviselő-jelölt az alábbi szavazatszámot kapta: Piczinger Zsoltné (RPM) 70, Horváth Rozália (RPM) 60, Horváthné Piczinger Mónika (RPM) 58, Marcziné Horváth Éva Henrietta (RPM) 55 szavazat. A nemzetiségi önkormányzati képviselők az alábbi esküt tették le: Én (saját név), mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi közösség tagja, esküszöm/fogadom, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzeti közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segéljen! (Az esküt tevő meggyőződése szerint mondja, avagy nem. Ezzel elindult az önkormányzati munka a lakosság által öt évre megválasztott Ferenczi Gábor polgármesterrel és a mandátumot kapott képviselőkkel. (A következő lapszámban az újság interjúra felkeresi a Polgármestert.) MMk Beköszöntő (Folytatás az 1. oldalról) A felelős szerkesztő Somogyi Károly ezt írta: Szólaljon meg e keretek között mindenki, akinek valami jó gondolata, eszméje van, lapunkban szívesen helyet adunk neki. Foglalkozni fogunk e körben az élet szép oldalaival, örömeivel is Végül az Isten nevében fohásszal indultak a lapszerkesztés rögös útján (jóllehet, most sincs másként). Szeretnénk feléleszteni az Életmesék rovatot, valamint az Olvasók fórumá -t is, amelyben megjelentetjük a közérdeklődésre számot tartó alkalmi írásokat. DEVECSERI UJSÁG S a lap folyamatosan formálódik, változik is, meg helyet ad minden előrevivő gondolatnak, akár kritikának is, ha azt kulturáltan, a jobbítás szándékával íródott. Ezen gondolatok, tervek jegyében kezdünk dolgozni nagy igyekezettel a tisztelt érdeklődők hiteles tájékoztatására. Olvassák lapunkat józan kritikával, jószándékú elfogadással. Tisztelettel köszönti régi-új olvasóit: a Devecseri Ujság szerkesztőbizottsága, nevükben M. Mester Katalin főszerkesztő Vöröskeresztes bál A Magyar Vöröskereszt a jótékonysági bálját november 15-én, szombat este tartotta. A bevételből majd a devecseriek mellett a térségi gyermekek meghívásával rendezendő Mikulás-napi ünnepség ajándékainak költségeit tervezik kipótolni. Adománynak tekintik az iskolától, hogy bérleti díj nélkül kapták meg a tornateremet. A pedagógusok pedig szervező segítségükkel támogatták a rendezvényt. E napon jelentették be, hogy már a devecseri iskola is létrehozta vöröskeresztes alapszervezetét és bázisiskola lett. Ez azt jelenti, hogy a diákok is beléptek a humanitárius szervezetbe. Az esten emléklappal, kis ajándékkal köszöntötték a többszörös véradókat. Az önzetlenség szép példájáért álljon itt a nevük: Szövérfi Zoltán, Molnár

3 DEVECSERI UJSÁG 3. oldal László, Cseh Ferenc, Tomor Attila, Hóbor József, Kövér Róbert, Németh István, az ötvenszeres (50) véradó Szövérfi Gellért, és a százkétszer (102) karját nyújtó Kupovics Sándor. Volt tombola, szép, értékes nyereményekkel, a helyiek és a térség felajánlott kézműves alkotásaival, üzletek ajándékaival, több somlói pincészet kitűnő palackozott borával. Aztán meg zene, tánc és kacagás! Ferenczi Gábor polgármester és az alpolgármester is megtisztelte jelenlétével a báli megnyitót, a Vöröskereszt jótékonysági rendezvényét. M. Mester K. Az Önkormányzat hírei: Amiről a devecserieknek tudniuk kell! november 6-án nyilvános ülést tartott a képviselő-testület. Napirend előtt Ferenczi Gábor Polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy október 13-án vették fel a munkát. Röviden ismertette a cselekvési terv legfőbb pontjait. Többek közt elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a megyei, az ajkai, a helyi rendőri szervek vezetőivel, mely eredményeként radikálisan javult a közbiztonság. A Roma Kisebbségi Önkormányzattal szóbeli megállapodást kötöttek. Fő feladatként a helyben tanulás biztosítását, a deviancia kezelését, a drogfogyasztás, terjesztés- megszüntetését jelölték meg. Bőven van tennivaló! A napirendi pontok tárgyalásánál: 1. Elfogadták a helyi szociális tűzifa rendeletet. 2. Bizottsági külsős tagoknak választották Séfer Hajnalkát, Rosta Zoltánt, Vörös Tibort. Október 2-án a devecseri Villkász Kft. telephelyén került sor arra a sajtótájékoztatóra, amelyen a cég munkacsarnok bővítését, dolgozói létszámnövelését jelentették be a sajtó képviselőinek. A sajtótájékoztatón megjelent Geosits Tibor A Villkász Kft. tulajdonos igazgatója, Polgárdy Imre a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke, Ékes József országgyűlési képviselő, Toldi Tamás Devecser polgármestere, és Modori Attila a Villkasz Kft. devecseri telephelyvezetője. Geosits Tibor köszöntőjében ismertette azt a munkát, amit telephelyük nyitása óta elvégeztek. Elmondta, hogy világhírű autóipari cégekkel állnak kapcsolatban, s az a fejlődés, amely a magyarországi autógyártásban 3. Módosították a helyi újság Alapító Okiratát (a lap visszakapta az elődök tiszteletére a régi fejlécét). A település közéleti lapja lesz, amely kiegyensúlyozott, pártatlan, objektív tájékoztatást ad. Nem szolgálhat öncélú politikát! Nagyobb teret kap a lakosság tájékoztatása a helyi oktatás, kultúra, közélet, sport, önkormányzat híreiről. 4. Egyet értettek az iskola körzethatárainak megállapításáról. Csak a körzetközpontba járók kapnak útiköltség-térítést. 4. Egyeztetések folynak a nem közműbe csatlakoztatott szennyvíz összegyűjtéséről. 5. Megállapították, hogy Devecser környezeti állapota nem kielégítő, hogy hiba volt a szűrőállomás megszüntetése. Ha mód és lehetőség lesz rá, újra működtetni fogják. A vegyes ügyeket Ferenczi Gábor Polgármester terjesztette elő. A labdarúgók (SE) 35 millió Ft-ot nyert pályázata mellé az önkormányzat biztosítja a 9 millió Ft-os önrészt Megállapítást nyert, hogy a jelenlegi költségvetés aggasztó. A nagy hiányon egy nyerő ÖNHIKI-s pályázat enyhíthetne. Az összes önkormányzati szerződést felül fogják vizsgálni. Ki a felelős a felhalmozott hiányért? Hová lett több millió? hangzott el a kérdés Bognárné Anikó képviselőtől. Bendes István jegyző felhívta a figyelmet, hogy legelőbb 2015 tavaszán lehet majd pályázni az önkormányzatnak. Tavaly megkéstek ezzel. A Járási Hivatal vezetője Berczky Nóra a kormányablak kialakításáról adott tájékoztatást. A polgármester a közeljövő feladatait ismertette: Tenni kell azért, hogy vállalkozók, üzemek települjenek az ipari parkba. Telephelyet bővít, létszámot növel a Villkasz Kft. A lomis piac üzemeltetésére pályázatot írnak ki. A Roma Kisebbségi Önk.- tal együttműködési megállapodás készül. Közös érdek a jó kapcsolat, a kölcsönös bizalom erősítése. A városi Közrend és Közbiztonsági Bizottság mellett a Polgármester három munkacsoport felállítását javasolta: a.) Az iszapkárosultak képviselete önkormányzati szinten minden iszappal kapcsolatos gond vizsgálata. b.) Az általános iskola és óvoda működésének vizsgálata, segítése. c.) Az idősek gondozása, ellátása, a lehetőségek vizsgálata. A három munkacsoport felállításáról szóló javaslat egyhangú támogatást kapott. A KÖZMEGHALLGATÁST november 24-én 17 órára tűzték ki. Váti Ferenc az utóbbi időszakban végbement, kedvezően hatott a cég életére. A megnövekedett kereslet, bővítésre ad okot. Megköszönte a pozitív hozzáállást, segítséget, amelyet a vállalat devecseri telephelyének indításakor a kormányzattól és az önkormányzattól kapott. Modori Attila beszámolt az 1500 négyzetméteres üzembővítésről, valamint a gyártó és a logisztikai egység növekedéséről, új munkahelyekkel a dolgozói létszám emelkedéséről. Ékes József kiemelt fontosságúnak tartja, hogy minél több munkahely települjön Devecserbe. Büszke rá, hogy a cég ideköltözésében szerepet vállalhatott, és örömmel látja, hogy nem sokkal az üzem megnyitása után, máris bővíteni kell a telephelyet. Toldi Tamás kiemelte, hogy a Villkasz volt az első fecske, aki a katasztrófa után a városba költözött. Beszélt azokról a kedvezményekről, amelyeket az új ipartelepen, a szabad vállalkozói zóna rang elnyerésével kapnak a Devecserbe települők. Polgárdy Imre a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta, hogy nagy öröm minden olyan fejlesztés, amely a város gyarapodását szolgálja. Beszélt azokról a pályázati lehetőségekről, amelyek a jövőben 20 milliárd Forint értékben állnak rendelkezésre a megyében. A jelenlévők abban a reményben búcsúztak, hogy a közeljövőben még számos hasonló fejlesztésről tudunk hírt adni. (Devecser város honlapjáról átvéve.) Polgármesteri tájékoztató: Ferenczi Gábor polgármester lapunknak elmondta, hogy bemutatkozó látogatást tett október végén több devecseri cégnél. A Villkasz Kft-nél október 30-án találkozott Modori Attila telepvezetővel. A látogatás eredményeként november 3-án aláírták azt az adás-vételi szerződést, amelyben a Villkasz Kft bőviti ipari parkját a mellette lévő földterület megvásárlásával két új csarnok felépítésére. A Kft. újabb 42 fő foglalkoztatását, új munkahelyek létrehozását tervezi, az eddig végzett munka, - az autóipari alkatrészek felületkezelése mennyiségi növelésével. Modori Attila, mint el mondta, szeretne hosszú távon tervezni és továbbra is együttműködő, jó viszonyt tartani a helyi önkormányzattal.

4 4. oldal Új burkolatot kapott a Brunner-parkoló DEVECSERI UJSÁG Az elmúlt másfél év során sorra újultak meg a városban a járdaburkolatok, szebbé váltak közparkjaink, szépültek köztereink. Miközben tovább folytatódik az utcák sajátgyártású térkővel való burkolása, most az egyik legrosszabb állapotban lévő közterület burkolata újult meg. A Szabadság téren lévő parkoló a közeli buszmegálló, a Művelődési Ház és az Óvoda miatt nagy forgalmat bonyolít le. A parkoló bitumenje az évek során feltöredezett, kátyúk szabdalták. Most ez, a devecseriek által a szomszédos üzletház okán csak Brunner-parkolónak nevezett tér, kapott egybefüggő bitumenes burkolatot. (Devecser város honlapjáról) Múltunk talaján élünk kiállítás megnyitó október 3-án a kastélygalériában városunk kézműveseinek, képzőművészeinek kiállítására került sor. A teltházas megnyitó rendhagyó módon vette kezdetét. A kiállítók közül a hölgyek egy szál rózsát, az urak egy üveg bor vehettek át Kovács László alpolgármestertől. A rendezvény nyitányaként a Devecseri Zeneiskola műsorát hallhattuk, melyet Kovács László beszéde követett, amelyben köszöntötte Polgárdy Imrét, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökét, Bereczky Nórát, a Devecseri Járási Hivatal vezetőjét, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóit, a kiállítókat és a megjelenteket..kedves Kiállítók! A csoda Önökben van, és köszönjük, hogy e csoda egy kis darabját elhozták nekünk, fogalmazott köszöntő beszédében Kovács László. A hagyományőrző szándékkal megrendezett kiállításon szebbnél-szebb alkotásokat láthattak a látogatók. Álljon itt a kiállítók névsora, hiszen méltán büszkék lehetünk rájuk: Balogh Péter, Bobayné Iker Rita, Bodnár Mihályné, Bognár Sándorné, Boldizsár Zsolt, Farkas Róbertné, Ferencziné Katona Erika, Gárdonyi Ágnes Szabó István, Ifj. Kozma György, Jeczuska Éva, Kövér Melinda, Marton Sándorné, Martonné Májer Mária, Németh Mária, Németh Péter, Papp Lászlóné, Pintér Gyuláné, Rózsavölgyi Éva, Somogyi Zoltánné Schwarzbacher Anikó, Soós Anita, Tánczos György, Vasáros Erika, Zabó Anett és Zabó Istvánné, Zubor Ágnes. (Devecser város honlapjáról, szerkesztett formában.) Vackor Óvoda szüreti felvonulása Október 9-én népzenével, nótaszóval indult az óvodások szüreti felvonulása. A hagyományok szerint a kicsik színpompás, vidám menetben vonulnak végig a városon. Az előző évekhez hasonlóan, egy-egy palackban kóstolót vittek a város vezetőinek az előző napi oviszüret terméséből, a mézédes mustból. A díszesen felszalagozott kistraktort követve vonult az óvodapedagógusokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel együtt a gyermeksereg. A menetben részt vettek a legújabb devecseri intézmény, az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos tanárai. A szépen felszalagozott, feldíszített szüreti koszorút több száz főből álló vidám tömeg kísérte. A helyi óvodásokon kívül a menetben vonultak a noszlopi óvoda apró lakói, óvónőik és Felső Sándor noszlopi polgármester is. Az elsős devecseri diákok, a Családsegítő Szolgálat, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Biztos Kezdet Gyerekház, a Szakképző Iskola és a Nyugdíjas Klub tagjai is részt vettek a vidám felvonuláson. Az Önkormányzat Hivatala előtt a város vezetői, a hivatal dolgozói várták a menet érkezését. Lennerné Pál Szilvia óvodavezető köszöntötte őket az óvoda nevében, s mint mondta az édes must mellett, még a szüreti vidámságot hozták ajándékba. A gyermekek műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek, mosolyt csalva az arcokra. Toldi Tamás polgármester fogadta a küldöttséget, megköszönte, hogy az idén is örömet hoztak a hivatalba. Mindenki meglepetésére a hivatal dolgozói rögtönzött női kart alakítva, Bendes István jegyző úr vezetésével, vidám dallal köszöntötték a gyermekeket. Azután Toldi Tamás polgármester, Kovács László alpolgármester, Bendes István jegyző, Dukán Gabriella aljegyző, Lenner András, Mayer Gábor önkormányzati képviselők és Felső Sándor noszlopi polgármester adták át az ajándékokat az óvodásoknak.. A gyermekeken kívül, egy-egy palack bor formájában, ajándékot kapott az Őszi Fény Nyugdíjas Klubot képviselő Havasi Sándorné Margit néni és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület vezetője Kovács Norbert Cimbi is. Majd a néptáncos vezetésével rögtönzött táncház vette kezdetét. A gyermekek együtt ropták a csárdást a táncosokkal. Ezután ismét összeállt a jókedvű menet és a városközpont utcáin, zeneszó mellett a Járási Hivatalhoz vonultak. Itt Némethné Kovács Szilvia hivatalvezető-helyettessel fogadták a gyermekeket, hallgatták meg előadásukat. A program a művészeti iskola táncosainak előadásával zárult, majd a menet viszszasétált az óvodába. (A cikk Devecser város honlapjáról, szerkesztett formában került a lapba.)

5 DEVECSERI UJSÁG Az 1956-os forradalom- és szabadságharcra emlékeztek Október 22-én az általános iskola tanulói megemlékezésével kezdődött az ünnepségsorozat. Nagy Andrea 8. a osztályos diáklány mondta el gondolatait az 58 évvel ezelőtti eseményekről. A 6. c és 8. a osztályok Szabadnak születtél című irodalmi műsorral idézték fel a rozsda ősz történéseit. (Felkészítők Bajók Józsefné és Soós Anita tanárnők voltak.) Másnap a város Önkormányzata tartott ünnepséget a várkastély udvarán. Ferenczi Gábor polgármester beszédét vitéz Tóth Károly és Murányi Levente 56 -os szabadságharcosok visszaemlékezései követték. A felső tagozatosok irodalmi műsora után a város vezetői, a vendég szónokok és az iskola tanulói koszorút helyeztek el a könyvtár falán lévő Járási Forradalmi Tanács megalakulására emlékeztető táblánál. Innen indult a hosszú menet a Deák-térre, az 56 -os szoborhoz. Tir nován Ari Vid alkotásánál koszorúztak, s fő hajtással emlékeztek a devecseri 56 -os eseményekre. Czeidli József A FIDESZ KDNP részéről nem a központi ünnepségen, október 23-án együttesen, hanem aznap, a délelőtti órákban, szűk körben, külön koszorúzással rótták le kegyeletüket a Deák téri 56-os emlékműnél. Sajnálatos, hogy nem hallhatták a város iskolásainak színvonalas, 56-ot megidéző, kitűnően betanított műsorát. Ellenforradalomnak nevezték október 23-ig az 1956-os forradalmat. Napjainkban NEMZETI ÜNNEP októberében Magyarország népe fellázadt a sztálini diktatúra, a szovjet megszállás ellen. Akkor és azóta is, a XX. század meghatározó történelmi eseményeként tartja számon nemcsak a magyar, hanem az egyetemes történelem is. Nem tartott sokáig, csak október 23-tól november 11-ig. Kivégezték Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst. A forradalommal kapcsolatos titkosításokat 1993-ban oldották fel, s ekkor kerültek napvilágra az alábbi, tán nem is végleges adatok: 2652 magyar és 720 szovjet katona esett el. Civilek is meghaltak a fővárosi súlyos harcokban, a nagyobb városokban. Kb magyar ember nyugatra menekült. Többeket a várható megtorlástól való félelem űzte el e hazából. Megtorlásul a következő 3 évben mintegy 400 embert végeztek ki a forradalomban való részvételért embert bebörtönöztek ezer embert internáltak. Az évi 4. törvény lehetővé tette, hogy 16 éven felettiekre is lehet halálbüntetést kiszabni. E törvény áldozata lett a halálra ítélt Mansfeld Péter is, akit két év raboskodás után a 18. életévét éppen betöltve, forradalmi tevékenysége miatt kivégeztek. Az első amnesztia 1959-ben, majd 1963-ban volt. De még 63-ban is végeztek ki rabot az 56-os szerepléséért. Kb. 600 fő az 1970-es években került csak ki a börtönökből. M. Mester K. 5. oldal Búcsú Bukovicsné Esztertől Nagy résztvét mellett vettek végső búcsút Bukovics Lászlónétól a devecseri óteme tőben. Az általános iskola nyugalmazott technikai munkatársa hosszú évtizedeken át dolgozott a konyhán. Fiatal, kezdő pedagógusként az akkori osztályom mellett mindenes feladatot látott el, takarított, tízórait, ebédet, uzsonnát osztott a gyerekeknek. Kedvessége, barátsága pél daértékű. Családja körében is igen dolgos volt, féltő szeretettel nevelte fiát, nyugdíjasként pedig örömét kis unokájában lelte. Sokszor hívott, hogy látogassak el hozzájuk. Férje, Laci bácsi is jó barátként várta érkezésem, a kiváló somlai boruk társaságában való jóízű beszélgetésünket. A novemberi napsütésben, a sárguló falevélszőnyegen lépkedve, sírja felé könnyeimmel küszködve Kosztolányi Dezső szép gondolatával köszöntem el: Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla: Hol volt, majd rázuhant a mázsás mennybolt, s mi ezt meséljül róla sírva: Nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. Isten veled Eszter! Czeidli József Jótékonysági koncert Nagy sikerű koncertet adott Tar Lajos devecseri születésű, Németországban élő gitárművész, zenetanár a Kastélykönyvtárban. A zsúfolásig megtelt olvasóterem közönségét az intézmény igazgatója, Cseh Tiborné Kodály Zoltán szép gondolatával köszöntötte: Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. Majd Rosta Zoltán képviselő régi ismerősként szólította a pódiumra Tar Lajost, akinek megköszönte, hogy vállalta a jótékonysági fellépést. A művészt, akinek édesanyja és nővére itt helyben él, örömmel töltötte el, hogy ilyen módon járulhatott hozzá a készülő világháborús emlékmű költségeihez. A mintegy, hatvanpercnyi klasszikus gitárzene most is lenyűgözte a hallgatóságot. A művész, saját komponálta, Minták a csend-függönyön című darabjával, koronázta meg a felemelő élményt nyújtó estet. A záró vastaps újabb dallamokat követelt, s így került elő még a lant, melyen szívesen játszott a több évtizede elszármazott művész a lelkes közönségnek. Az Elindultam szép hazámból c. népdal-motívumok pedig meg győzően igazolták Tar Lajos szűkebb közösséghez való kötődését, szülőhelye iránt érzett szeretetét. Czeidli József

6 6. oldal Embermesék Malmok közt egy élet DEVECSERI UJSÁG A régi ismeretség jogán egy kis segítséget kértem ORBÁN MÁRTON-tól. Amikor a fizetséget firtattam meglepetten nézett rám. Rokonoktól, barátoktól, jó ismerősöktől hogy fogadhatna el pénzt! Aztán hogy Marci megnyerte a fogadást, én fizetni akartam, ő nem fogadta el lementünk a kicsike pincéjébe és áldomást ittunk a barátságunkra. nagyszerű szakember és kitűnő ismerője a Torna-patakra épült malmoknak. Ma is gondolkodás nélkül sorolja: Heffler, Horváth, Angermeyer, Kövesdi(Liter), Barabás, Ruszki, Kenyeres (Csóta-pusztán), Kiss (a mai Hat hold hat gyerek Orbán Mihály 6 holdon gazdálkodott. Az istállóban két tehén, négy borjú állt, körülöttük néhány disznó és sok baromfi. A családban hat gyerek kérte a kenyeret. A kis gazdaság élelmet adott, de némi pénzt csak a másoknál végzett napszám hozott. Ebbe a környezetbe született bele Orbán Márton augusztus 13-án. Nem dúskáltak anyagi javakban, játékot leginkább a toll- és kukoricafosztás, morzsolás, az állatok és a növények körüli tevékenység és a közös pásztorkodás Hóbor Jóskával, Baráth Pistával, Orbán Lajossal jelentett. Márton és a ludak Mint egykor a híres püspöknek, Marcinak is meggyűlt a baja a libákkal. Mert huncut állat a liba. A gúnár egy óvatlan pillanatban felgágog: Gyertek lányok a búzasásba, a pásztor nem figyel! Marci is így járt. Amíg a könyvet bújta, a negyven liba Orbán Viktor bácsi búzáját csipkedte le. A dühös gazda a saját udvarába hajtotta az egész libasereget és 10 fillérért adta ki darabját. Molnárinastól a molnármesterig Orbán Márton a 6 osztály elvégzése után két évig otthon segítette a szüleit. Közben a malmokról szerzett könyvet tanulmányozta. 14 éves volt, amikor Ajkán a Liter-Kövesdi malomban inasnak állt. A bérezés: koszt, kvártély. Marci a nehéz inasévek alatt folyamatosan tanult a szakkönyvekből, amelynek eredményeképpen mestervizsgát tett Győrben. Így lett Húsüzem helyén), Sütő (Devecser, 2 kerekes), Vaczkó (Somlóvásárhely). 15 év után aztán Devecserbe jött. Az egykori gőzmalmot ekkora már átalakították, amely 6 molnárt és 4 segédmolnárt foglalkoztatott. Közben Márton 3 hónapig Tapolcán élvezte a katonaság vendégszeretetét. Leszerelés után Lőrintén vezette a malmot, de hamarosan hazatért és a helyi malomban volt molnár mesternyugdíjazásáig, 1988-ig. Gyémánt-esküvő Rózsa Magdolna a vasútállomáson volt pénztáros, Márton a közeli malomban volt molnár. A találkozás sorsszerű volt. Először csak titokban nézegették egymást, majd egy csók és más semmi énekli ma is Marci ben örökre összekötötték az életüket. E hónapban ünnepelték nagy boldogságban a gyémánt esküvőjüket. Egyetlen fájdalmuk, hogy nem lehetett gyermekük. De ők ketten így is egymást segítve, gyámolítva nagy szeretetben élik mindennapjaikat. Váti Ferenc

7 DEVECSERI UJSÁG Diabétesz Világnap A Diabétesz Világnapot minden évben november 14-én tartják. Ezen a napon született Frederick Banting, akinek Charles Besttel közös gondolata vezetett az inzulin 1922-es felfedezéséhez. A Világnapot a Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) és tagszervezetei rendezik meg világszerte. Diabétesz Világnapot első alkalommal 1991-ben szervezett a Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO), látva a cukorbetegség világszerte növekvő terjedését. Azóta népszerűsége folyamatosan nő, ma már több mint 350 millió embert kapcsol össze a világon. A cukorbetegség tehát globális probléma, káros emberi, szociális és gazdasági hatásokkal. Ma már több mint 250 millió cukorbeteg él világszerte, számuk évente 7 millióval növekszik. Hazánkban minden 4. ember veszélyeztetett! Amenynyiben most elkezdik népszerűsíteni az egészséges életmód, diéta, rendszeres fizikai aktivitás és életmód változtatás szükségességét a kór terjedése alacsony költséggel visszafordítható. Írja a világsajtó. De az egyéni gyógyulás vagy éppen a diabetes kialakulásának elkerülése nem csak a világ kezében van legtöbb esetben, hanem az egyén, az ember saját kezében, döntésében. Mert a diétát akkor is be kell tartani, ha nem látja senki mit kapunk be gyorsan, magunk előtt is titokban (!?) még akkor, amikor csak a betegség gyanúja merül fel. A fizikai aktivitást pedig akkor 7. oldal is erőltetni kell, ha úgy véljük jobb a fotel háttámlája a derekunknak, mint a mozgás, a hoszszabb, erőteljes séta, netán a kapával, gereblyével útnak indulni az udvaron, kertben. Szinte hihetetlen, de néhány kilogramm fogyás is javulást tud hozni az emberek életében. Aztán az okos, gondolkodva összeállított ételek fogyasztása is odafigyelést igényel a bajt megelőzni akaróktól. Ha a cukorbetegség orvosilag igazolt, akkor ez többé-kevésbé végleges állapot is lehet. Akkor kezdődik az igazi megpróbáltatás, mondta egy idősebb beteg, amikor a kórházból hazatérve a gyógyszer- vagy inzulinbeállítás után kezelnie kellett az otthoni körülmények, (a munka, a ház körüli teendők, az unokák fogadása, meg még a nyaralás) közepette is önmagát. Meg kellett értenie, el kellett fogadnia, hogy teljes életmódváltásra volt szüksége. Napi ötszöri étkezés, a cukorbeteg-diéta szerint. Az sem mindegy, hogy az igen kedvelt krumplit milyen formában fogyasztja. Aprónak tűnő, de fontos információ, hogy pürésített alakban nem előnyös fogyasztani, mert az apróra őrléssel azonnal felszívódik, meglökve ezzel a vércukorszintet. Számtalan szempontot kell mérlegelni az étkezéseink során, kiváltképp a diabétesszel küzdőknek. Sajnálatos prognózis, hogy a közeljövőben 1 millióra is nőhet a cukorbetegek száma hazánkban, Tegyünk ellene! M. Mester K. Egészségdélután a Világnapon Ferenczi Gábor Polgármester a Műv. Ház előtti életfánál szólt a Diabétesz Világnap tartalmi fontosságáról, a tudatos életvitelről, az egészség megőrzéséről. Ha már megvan a baj, akkor pedig még fontosabb a beteg odafigyelése, hangsúlyozta. Ármai Károly, a Devecser és Térsége Cukorbeteg Egyesület elnöke is hazalátogatott Ercsiből a rendezvényre. Az elnök megnyitó mondataiban, a mai napon fókuszban lévő cukorbetegség mellett visszautalt a vörösiszap-ömlés okozta (esetleges, hosszú távú) hatásokra is. Kiemelte a szűrések és a prevenció fontosságát. A rendezvény tényleges kivitelezése jórészt a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Egészségfejlesztési Irodáját, az e keretek közt dolgozókat dicséri. A felújí-

8 8. oldal tás alatt álló Műv. Házban a rendezvény előtti napokon minden dolgozó takarított, hogy e hasznos programra kulturált helyet tudjanak biztosítani. Az érdeklődők több szponzor (Méry szaküzlet, Di-Care Zrt., Mediq Direkt Kft.,) támogatásával a következő szűréseken, méréseken vehettek részt: vércukor-, testzsír-, vérnyomás-, karboka-index mérés, ill. étrendi tanácsadás kóstolóval. A fekélyes betegek tanácsadás mellett, kötszer-ellátást is kaptak. Sokak, a jó eredményeik láttán elégedettséggel, mások, egyéb, javasolt vizsgálatokon való további részvétel szándékával/kötelezettségével távoztak, illetve másnap át is mehettek a somlóvásárhelyi egészségfejlesztési rendelőbe vérvételre, EKG-ra stb. Minden megjelent igen örült a vizsgálati lehetőségnek! Somlóvásárhelyen - a programon belüli - további vizsgálatra, vérvételre megjelentek kérték, legalább egy nejlonba bújtatott kartontáblával- javasolják megjelölni a rendelő bejáratát, a kaput, s nyilakkal az útirányt, mert többször körbejárták az épületet, majd az udvart, mire megtalálták a megfelelő ajtót. E sorok írója is csak alátámasztani tudja a fentieket. De az egészségügyi ellátó-személyzet főorvossal, asszisztenciával kifogástalan!! Munkájukon mindvégig érződött a derűs, segítő, betegközpontú szemlélet. M. Mester K. DEVECSERI UJSÁG Koncert punya-eszegetéssel A Veszprém megyei Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Flare Beás együttes lépett fel a devecseri általános iskolában. A beás és a lovári cigány népzenét játszó együttes saját dalait is sikerrel mutatta be. Gyerekek közül sokan táncra perdültek. A kiállított tárgyakból megismerhették a régi cigánymesterségek szerszámait, eszközeit, s megkóstolhatták a cigány kenyeret, az ízletes punyát. Az intézet további iskolákban szervez hasonló programot. Fotók: Bakosné Horváth Éva, Czeidli József

9 DEVECSERI UJSÁG 9. oldal

10 10. oldal DEVECSERI UJSÁG Hitélet A Reformáció emléknapja október 31-ike Nemsokára 500 éve lesz, hogy október 31-én Luther Márton kifüggesztette a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 pontba foglalt téziseit. Martin Luther a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német, ágostonrendi szerzetes. Téziseit a római katolikus egyház megreformálása érdekében fogalmazta meg, s pontokban tette közzé. Téziseiben kiemelte és egyben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, az azzal való visszaéléseket. Mindennek lényege volt, hogy a bűnöket pénzzel meg lehetett váltani. Luthert e kritikai nézetéért a pápa kiátkozta és kiközösítette. Talán ez volt a legnyomatékosabb a bírálatok sorában, de a hitvitában felvetették a szentek imádását, a szobrok, ereklyék jelenlétét a templomokban, kétségbe vonták a jelenéseket, csodákat is. Még a katolikus egyház gazdagsága, a templomok és a miseruhák pompája is a kritika kereszttüzébe került. Ezután Luther III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt a németországi Wartburg várában kapott menedéket. Itt sem tétlenkedett, mert 1522-ben már lefordította németre az Újszövetséget. Luther vallási nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus vallás, akiknek tagjait lutheránusoknak is nevezik. Míg a nála is radikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja lett, s e hit képviselőit pedig kálvinistáknak nevezik. Köztudott, s nem is hallgathatjuk el, hogy a római katolikusokat, mivel a római pápa a legmagasabb rangú helytartójuk a népnyelv pápistáknak is nevezi. (a szó pejoratív értelme is mintha elhalványodna) A következő század lett aztán a hitviták aranykora, mert számos hitszónok született, s forrta ki magát a lángoló viták hevében minden felekezet részéről, hogy magyarázza vagy éppen elvesse a téziseket. A protestáns templomok sokkal puritánabbak, mint a katolikusoké szerte a világban. A reformátusoknál úgy két évszázadig orgona sem volt - ugyancsak a pompa megvetése miatt, csak emberi hang zengett énekével az istentiszteleteken. A katolikusoknál az egyházi zene a szentmise jellemzője maradt mindig a lelki felemelkedést szolgálva. Az orgonát az evangélikusok megtartották templomaikban, s több azonos dallamú, szövegű szentének is fellelhető a két felekezetnél. A történelemi protestáns felekezetek A REFORMÁCIÓ EM- LÉKNAPJÁN emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról. M. Mester Katalin Élők a holtakért Jó néhány éve lapunkban adtam hírt egyik közeli település temetőjében tapasztalt okos, mélyen emberi, követendő példáról. A kidőlt, elárvult sírköveket összegyűjtötték és felállították a temető szélén a kerítés mentén,. Így bármikor rokon, ismerős, bárki letehet egy szál virágot, gyertyát gyújthat az elhunyt emlékére. Az akkori illetékes jónak találta az ötletet, de a megvalósítás két ember ostoba konfliktusa miatt elmaradt. Helyette jött a szakemberek által betegnek ítélt fák kivágása. A kidöntött fák némelyike tökéletesen egészséges volt. De az uralkodó akarata érvényesült. Aztán az iszap megállította a folyamatot. Gondoltam én! De a közelmúltban ismét elkezdődött a temető átalakítása Mindez Mindenszentek napján tudatosult bennem. Elszomorító és megrázó képet láttam : néhány tenyérnyi földön egy fehér virágcsokor feküdt és egy mécses pislákolt. Ugyanitt tavaly egy kereszten emlékeztek az elhunytra egy kuruspánbokor mellett. S míg utait a temetőnek / Tűnődve csöndesen rovom / Lassankint megvigasztalódom / Halottak napja volt Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása. (Fekete István) A novemberi sírlátogatás sok A domboruló hantokon / Csak járjuk békén, magadással / Utunkat, ami hátra van / Egyszer mi is, kik itt bolyongunk / Megboldogúlunk biztosan figyelmeztet a költő, Szép Ernő. Mindezt az élőknek okosan a jövőre gondolva kell tudomásul venni. M. Mester Katalin ember számára puszta konvenció, vasárnapi program, mint ahogy az ünnepek tartalma, úgy a gyász tartalma is gyakran formasággá csupaszul. De legalább annyian vannak, akik az egész évben bennük rezgő, szelencébe zárt emlékezést engedik ezekben a napokban fájdalmassá áradni - hogy azután fegyelemmel viselhessék tovább. (Jókai Anna)

11 DEVECSERI UJSÁG Advent kezdete jön a karácsony 11. oldal Gyermekeknek Advent-váró nyelvgyakorló: Az este kedve Suttog az Este, vajon, mi lelte? Hópihe kedve tegnap belepte, izgul a lelke Karácsony szentje elközeledve, felé tart egyre, ünnepelve Adventus latin eredetű szó (adventus Domini Úrjövet), jelentése tehát eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az V VI. századra nyúlik vissza, Jézus Krisztus, a Kisjézus születésének ünnepére, a karácsonyra való felkészülés időszaka. Tágabb értelemben a megváltásra, a Megváltóra való várakozás, a lelki készülődés időszaka. Az advent négy hétig tart, mert karácsony napjának, december 25-ét megelőző negyedik vasárnapjával kezdődik. Eredetileg 40 napig tartott, emlékére annak, hogy Jézus is negyven napig böjtölt a pusztában. Később a Gergely pápa-féle naptárreform négy hétre rövidítette. A régmúlt emlékét megtartva a keleti keresztények ma is január 6-án ünneplik karácsonyt. A keresztények régen advent idején szigorú böjtöt tartottak, Fejes Ádám: Ádventi örvendezés Utaidat vágyva kerestem, S utaid megtaláltak engem. Csodáidat látni akartam, S ámulok rajtuk szakadatlan. Titkaidat bogoztam egyre, S most, mint gyermek az egyszeregyre, úgy nézek rájuk, dicsekedvén, ujjong szívem kegyelmed kedvén; mert szereteted egyszerűség, irgalmasságod csupa hűség, s egy értelme van a keresztnek: hogy megkerestek és szeretnek! Hát hirdetem, hogy útja száz van minden szívhez a nagyvilágban, keresni kell és rátalálni ma, akinek Ő a vágya álma; kinek batyuja az a nincsen, megtalálja a gazdag Isten. hasonlót/azonosat, mint a húsvétot megelőző nagyböjt időszakában, hiszen az ünnepre készülődés tartalma azonos: a lelki megtisztulás, a terhek letétele, elfogadása, aszerint, hogy mit diktál az egyén felelőssége, őszinte önvizsgálata. Hajnalonként az emberek, a napfelkelte előtti szent misére, hajnali-misére, a rorátékra jártak, hogy lélekben megtisztuljanak, megerősödjenek feladataik elvégzésére. Advent első napjától a vízkeresztig (január 6.) terjedő időszakban tiltották a zajos összejöveteleket, bálokat, lakodalmakat. Az 1945 előtti időkben ilyen elképzelhetetlen is volt hivatalosan. (ha csak néhány, bortól jókedvre derült férfiember, elfelejtkezve az adventról nem nótázott halkan a borospince mélyén mesélték mosolyogva eleink.) Idén Advent első vasárnapja november 30-ára esik, amikor meggyújtják a templomban az első gyertyát. Sokan megteszik ezt az otthonukban is, hogy adventi koszorút készítenek, s a vasárnapi ebédnél, a gyertya tisztító fényénél étkeznek. Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány gyökerei a pogány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel kidíszítve a templomot, ünnepelték a téli napéjegyenlőség megérkezését. Ma hagyományosan fenyőgallyakból, szalmakoszorúból készül az alap, négy gyertyával, melyek advent négy vasárnapját, a négy hetet jelképezik. A katolikusok három lila (viola) színű és egy rózsaszín gyertyát tesznek a koszorúra. A gyertyák meggyújtási sorrendje is rituális és liturgikus. Első vasárnap csak egy lila gyertyát gyújtunk, s így tovább: harmadik vasárnap a rózsaszínűt, s az utolsó lilát a negyedik vasárnapon. Az első gyertya a hitet, a második a reményt, a harmadik, a rózsaszín a Szűz Máriát, a Fiú eljövetelét, a negyedik, a szeretetet, a karácsony megérkeztét jelképezi. A protestánsok piros és fehér gyertyákat tettek a koszorúra. Napjainkban pedig nem ismerve a klasszikus adventi koszorú hagyományos szokásait - egyéni ízléssel, számtalan variációban készítenek koszorút az asszonyok a családi asztalra. Legtöbben már nem liturgikus vallási jelképként, hanem dísztárgyként kezelik a koszorút, de eredetének megismerése elmélyítheti, emelheti az adventi koszorú rangját, érzelmi hátterét a családok otthonaiban. A bejárati ajtóra erősített, sokféle anyagból és technikával készített gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást reprezentálja, az adventi készülődés jelenlétét a lélekben, hogy nyitott szívvel várhassuk a karácsonyt. M. Mester Katalin Felhívás! A Karácsony illata és íze összefonódik a szegfűszeg és a fahéj kellemes aromájával. Téli süteményeinket gyakran készítjük e két keleties jellegű, melegítő hatású fűszer felhasználásával. December 5-ig várjuk a tapasztalt háziasszonyok fahéjjal és szegfűszeggel készített, karácsonyi süteményreceptjeit. Két sikeres süti receptet közreadunk.

12 12. oldal A szomszédos község: Noszlop Az idei Hagyományőrző Somló Környéki Napok alkalmával, a szellemi, ügyességi és Járási hírek A Somló Bajnoka főzőverseny vetélkedőiben, Nosz lop csapata nyerte meg a Somló Bajnoka címet, az öszszesített eredmények alapján. A győztesnek járó díjak mellé, a csapat ajándékba kapta a lehetőséget, hogy települését bemutassa a Devecseri Ujságban. A község mindennapjairól Felső Sándorral, Noszlop régi-új polgármesterével beszélgettünk. Noszlop már közel két éve csatlakozott a Devecseri önkormányzathoz, közös hivatalt tartva fenn. A döntés egyhangú volt az akkori testülettől, az eltelt idő pedig igazolta, hogy a csatlakozás előnyére szolgált a településnek. A közös hivatalból adódóan egyértelmű volt, hogy részt vesznek minden rendezvényen, jelenléttel és aktív szerepléssel. Kiváló rendezvény, kiváló szervezés, csak gratulálni tud a szervezőknek. Örültek a sikerüknek. Noszlop bölcs település, mondta a polgármester. A választások után csupán egy fő változás van a testület összetételében, ami számára visszaigazolás a munkájukat illetően. Sikerült a települést egy folyamatosan fejlődő pályára állítani. Megnyerték a beadott pályázatokat, a következőkhöz pedig már az önrész is rendelkezésre áll. Nem csupán terveik vannak, meg is valósítják azokat. Egyik legfontosabb beruházásként a szennyvízelvezetést említette, mellyel párhuzamosan a régi ivóvíz hálózatot is teljesen kicserélték, egy utca kivételével. De az sem marad el. Nagyszabású járdafelújítást sikerült megvalósítani, ezzel egy időben a faluközpont felújítása és átalakítása is megtörtént. Gyalogátkelő -helyeket alakítottak ki a közlekedésbiztonság javításának érdekében. A terveik szerint szeretnének pályázni egy új sportöltözőre, hogy jobb adottságokkal a helyi labdarúgás újra tudjon szerveződni. Az iskola udvarán kézilabda és atlétikai pálya kiépítése szerepel még a tervekben. A faluház beltere és tetőzetének felújítása is ott lapul a tervek doszsziéjában. A közbiztonságot a kamerarendszer kiépítésével szeretnék erősíteni. A Dózsa Gy. utca felújítása sem maradhat el és fontos feladatként még a felszíni vízelvezetés is megoldásra vár. A közvilágítás korszerűsítését, amely a modern ledes technológiát jelenti, pályázat útján kívánják kivitelezni. Jelenleg egy energetikai és korszerűsítési pályázat megvalósítása folyik. A közösségi ház fejlesztése is lényeges, hiszen a programoknak megfelelő helyszínt kell biztosítani. Sikerként könyvelhető el a háziorvosi szolgálat visszakerülése az önkormányzathoz. Bár a rendelő kialakításának költségeit, a felújítást, az eszközök beszerzését saját erőből kellett megoldani. Jelenleg helyettesítéssel két háziorvos látja el a szolgálatot. A szolgálati lakás kialakítása csak pályázati erővel DEVECSERI UJSÁG sikerülhet, mivel a költségek a több milliót is elérik. Falunapon belül minden évben megrendezzük a 7 diófás főzőversenyt, kulturális és sportrendezvényekkel párhuzamosan. Évről-évre emelkedik a résztvevők száma. Februárban kocsonya és tésztaparádé volt Szabó Péter gondozásában, a helyi Lucullus Fogadóban. Jótékonysági rendezvényeik is vannak, s még az Őszikék nyugdíjas klub, valamint a civil szervezetek által szervezett különböző programok is szerepelnek. A település csatlakozott a s megyefejlesztési tervhez, melynek kapcsán, kerékpárút épül a Győr-Pápa- Devecser-Tapolca vonalon. Fontos a helyi vállalkozók szerepe, a Bock Hungária nagyvállalattal együtt, melyek jelentősen hozzájárulnak a község anyagi helyzetének javításához, valamint a munkanélküliség csökkentéséhez. Beszélgetésünk során kiderült, hogy a polgármester, helyi születésű. Kértem mondja el, mit jelent Noszlopinak lenni. Idézem: Noszlop egy csodálatos falu, amely mindent megérdemel és meg is fogok tenni mindent fejlesztése érdekében. Büszke vagyok, hogy ilyen település tagja és vezetője lehetek Mi hagyományt teremtünk, hogy később hagyományt ápolhassunk. Köszönjük! BG

13 DEVECSERI UJSÁG Projektzáró rendezvények a Biztos Kezdet Gyerekházban 13. oldal Szeptember 29-én délelőtt a Gyerekházban a szakmai megvalósító partnerek találkozóját tartották, a jövőbeni szorosabb együttműködés érdekében. Ezután került sor a Kastélykönyvtárban a projektzáró rendezvényre. A projekt első két évéről Preininger-Horváth Edina tartott beszámolót. Rengeteg fotóval és történettel mutatta be a Gyerekház életét és a betervezett, majd sikeresen megvalósított programokat. Mindez nem jelenti foglalkozások megszűnését, a szakmai munka és a fejlesztés folytatódik. A szakmaiságot erősítve Dr. Scheiber Dóra volt szeptember 30-án a Gyerekház vendége, aki az Országos Gyermekegészségügyi Intézmény tudományos munkatársa, csecsemő és gyermekgyógyász, mediátor, valamint a Gyerekházak országos szakértője. A gyermekekkel, édesanyákkal és a Ház munkatársaival találkozott, a három alkalomból álló látogatás sorozat első foglalkozásán. Lehetőség volt beszélgetésre, szakmai tanácsok kérésére. Délután a munkatársak egy szakmai műhelyen vettek részt. Az EMET részéről Sulyok Gabriella országos szakértő adott elő, majd őt Rieger Valéria, a Gyerekház mentora követte. A műhely témája a másfél és kétéves korosztállyal való foglalkozás. A Veszprémi székhelyű Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület munkatársai látogattak szakmai megbeszélésre. Ennek kapcsán indult útjára egy programsorozat, interaktív prevenciós előadásokkal. A szenvedélybetegségek megelőzéséről, a gyógyulás lehetőségeiről szóló beszélgetéseket, Hubainé Lipp Katalin terápiás munkatárs koordinálta. Ennek a sorozatnak a csúcspontja, a november 4-i projektzáró rendezvény, amely sajtótájékoztató is volt egyben. E programnak is a Gyerekház adott otthont. A megjelenteket, - a városi intézmények vezetőit, valamint a szakmai partnerek képviselőit dr. Virányi Judit, az Egyesület elnök-igazgatója köszöntötte. A sajtótájékoztató a már megvalósított pályázat beszámolójával kezdődött, majd Preininger-Horváth Edina néhány gondolatban értékelte a lezárult projekt folyamatát és eredményeit. Elmondta, hogy örömmel fogadták az Egyesület kezdeményezéseit, mivel a szakemberek segítsége kiemelkedő szerepet töltött be. A Gyerekházak projekt egy hiánypótló munka a kisgyermekes korosztályban, ezért hasznos, hogy a szülők ebben a környezetben találkozhatnak a segítséget nyújtó szakemberekkel. Itt a légkör meghitt és családias. Edina emlékeztetett az első, kevésbé sikeres alkalomra, amikor az előadás-jellegű foglalkozás, vetítés sel sem hozta a várt eredményt. Az ambuláns kollégák azonban a helyzethez alakították a témák feldolgozását, a beszélgetős találkozások pedig sikerhez vezettek, amit a nyitottság és a felvetett kérdések súlya, sokfélesége is alátámasztott. A második rész a már megnyert, két korosztályt megcélzó pályázat bemutatásával folytatódott. A Devecseri Kistérségben élő roma szenvedélybetegek feltérképezése és segítése a program célja. A gyermek és serdülőkorúak, akikkel a Gyermekek iskolájában foglalkoznak, interaktív, játékos formában segítve a helyes értékrend kialakítást, az agresszió és konfliktus kezelését. A kommunikáció, a drog-prevenció, az egészséges életmód témái szintén helyet kapnak a projektben. A felnőtt korosztályt a Szülők iskolája berkein belül, kerekasztalos foglalkozásokkal, addiktológiai megközelítésből, szakpszichológusok támogatásával a gyermeknevelés és családi életvitel témáival várják. A harmadik rész pedig az ötletbörze, melyen Dr. Virányi Judit a meghívott intézményvezetőkhöz és szakmai partnerekhez szólt. Az ötletelés célja a program további fejlesztése, járási és helyi szinten. Az önkormányzat részéről Bendes István jegyző is üdvözölte a kezdeményezést. A helyi általános iskola nevében Mayer Gábor igazgató osztotta meg gondolatait. A szakképző iskola vezetése kiemelte a programok folytatásának jelentőségét. A lehetőségek megbeszélése folytatódott a Járási Hivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Rendőrség képviselőivel. Zárógondolataiban Virányi Judit, megköszönte a Gyerekház munkatársainak munkáját, akik jelentős szerepet vállaltak abban, hogy a feltérképezés, a fogadtatás és az előadások sikeresek legyenek. Hatékonynak értékelte a pályázatot, amely odatalált, ahol szükség volt rá. Megköszönve a figyelmet, a sajtótájékoztatót lezárta. BG Egy jobb életért Két esztendős munkát zárt le a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás és konzorciumi partnere, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (továbbiakban: Szeretetszolgálat). Az Egy jobb életért című TÁMOP /1/B azonosítószámú projekt keretében közel 150 millió forintot fordíthattak a hátrányos helyzetű családok, emberek, társadalmi- és munkaerő-piaci integrációját segítő komplex szolgáltatási rendszer kialakítására és fejlesztésére, a munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit javító képzésekre, valamint három településen Biztos Kezdet Gyerekház létrehozására és működtetésére. (Folytatás a 14. oldalon.)

14 14. oldal Egy jobb életért (Folytatás a 13. oldalról) A projekt keretében 28 település hátrányos helyzetű lakossága számára mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő, építő- és anyagmozgató gép kezelője-targoncavezető szakirány, valamint mezőgazdasági munkás (befejezett iskolai végzettség nélküliek számára is) OKJ képzések, továbbá B+E kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló képzés zajlott. Az oktatást, az abban részt venni kívánók számára alapkompetencia felmérés és képzési igényfelmérés előzte meg. Az OKJ-s képzések elméleti és gyakorlati oktatása Devecserben történt, a projekt biztosította a résztvevők utaztatását, a tananyagot és az ebédet is. A képzéseket követően elhelyezkedési tanácsadást is biztosított a projekt. A hátrányos helyzetű lakosság köréből 70 fő vett részt a képzéseken, közülük 53 fő végzett eredményesen (s még 3 fő szeptember 30-án vizsgázik). A hátrányos helyzetűek mellett a főpályázó másik célcsoportja a térségben foglalkoztatási-, szociális- és oktatási területen dolgozó szakemberek kép zése. A programokon és képzéseken 45 szakember vett részt, közülük 33-an tettek sikeres vizsgát. A Szeretetszolgálat három Biztos Kezdet Gyerekházat létesített és üzemeltetett a program során. A devecseri, iszkázi és somlószőlősi gyerekházak lehetővé tették, hogy a Devecseri Járás összes településén élő célcsoportbeli család igénybe vehesse szolgáltatásaikat. A cél, hogy az 5 év alatti, óvodába még nem járó gyermeket nevelő családokat, a gyermekek szocializációját megsegítse, korai fejlesztéssel az egészséges fejlődés irányába terelje. A gyerekházas kollégák munkáját külső szakemberek segítették tanácsadásaikkal. A programban közel 90, célcsoporthoz tartozó gyermeket vontak be, szemben a projektben vállalat 50 fővel. A projektelemhez kapcsolódva a Szeretetszolgálat a települések közösségi rendezvényein több száz családot vont be a tevékenységébe. Két alkalommal tartott szakmai napot illetve szakmai műhelyt, többek között a dunántúli gyerekházak munkatársai számára. A projektben résztvevő munkatársak 120 órás biztos kezdet képzésben részesültek. A pályázatban vállaltakon túl pedig az egyesület közös nyaralást szervezett Balatonfüreden 60 gyermek és édesanyjuk részvételével. (sajtóközlemény) A két szervezet már évek óta aktív együttműködést folytat a térségi programok tekintetében, több ízben szerveztek már együtt véradó- és egészségnapokat is. A legfontosabb feladatok közé tartozik a környék lakóinak egészséges életmódra való nevelése, a vöröskeresztes bázisovi, és bázisiskola program, de a Vöröskereszt további tevékenységeinek népszerűsítése is. Burján Ernő, a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke és Baráth Gábor a Magyar Vöröskereszt Veszprém DEVECSERI UJSÁG Ovisuli Somlóvásárhelyen október 3-án került sor az első ovisuli foglalkozásra, amin a környező falvak óvodásai vettek részt. Pedagógusaink lelkesen, nagy szeretettel várták a jövő nemzedékét. Az iskolai foglalkozássorozat célja, hogy megkönnyítsük a gyerekeknek és szüleiknek az iskolakezdést és betekintést nyerhessenek az intézményben folyó oktató-nevelő munkába. Délelőtt 9 órától 11 óráig különféle foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek Pátkainé Mészáros Reginával, Regina nénivel és Forintos Márta nénivel, akik a leendő elsősök tanítói lesznek. 9 órától egy közös reggelivel ismerkedhettek meg az iskolai étkeztetés menetével, az ebédlő rendjével. Ezután egy rövid sétát tettek az iskolában, bemutatva annak különösen szép és igényes környezetét. Majd útjuk az intézmény könyvtárába vezetett, ahol mindenki az ovisuli logójával díszített, névre szóló jelvényt kapott, ami a jövőben végigkíséri a programsorozatot. A tanító nénikkel a mesék birodalmába kalandoztak, aminek köszönhetően egy vidám, barátságos, egymást elfogadó légkör alakult ki. Innen útjuk az iskola udvarára vezetett, ahol mozgásos játékokkal szórakoztatták a gyerekeket. Megnézték mit rejt az iskola új szárnya, ahol három osztályterem tárult a gyerekek elé. Betekinthettek az éppen akkor folyó tanórákba, ahol ismerősökre, egykori óvodai pajtásokra lelhettek. Megismerkedhettek a leendő osztálytermükkel, ahol zenés, kézműves foglalkozáson vehettek részt. A munka után pár percig birtokba vehették a játszósarkot, amely minden alsós teremben megtalálható. Búcsúzóul a kis csapattal készült egy közös fotó, majd fájó búcsút vettünk egymástól. A 2015/2016-os tanévet sok lelkes kisdiákkal karöltve szeretnénk megkezdeni. A tanulók előtt számos lehetőség nyílik meg, hogy fejlesszék képességeiket, készségeiket, hasznosan töltsék idejüket különféle szakkörökben. A következő ovisuli november 14-én lesz. Az intézmény tavasszal nyílt napot is tart, ahol egy- egy tanórát tudnak látogatni szülők és gyerekek. Bízunk benne, hogy ezekkel a változatos programokkal sikereket érhetünk el a gyermek iskolára való felkészítésében. A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a jövendőt írják fel a tanítók. (Juhász Gyula) Nemes Dorina, Pátkainé Mészáros Regina Magyar Vöröskereszt a Somló térség lakóiért Megyei Szervezetének igazgatója írta alá a megállapodást, amely attól különleges, hogy a már működő együttműködést erősíti meg. Forrás: Magyar Vöröskereszt Együttműködési megállapodást írt alá november 13-án a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete és a Somlókörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás. A megállapodás aláírásának célja a már meglévő jó kapcsolat és közös munka még szorosabbra fűzése.

15 DEVECSERI UJSÁG Szolgálunk és védünk Rendőrségi hírek Új drogprevenciós program: A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. Az Önök drogprevenciós tanácsadója: Név: Molnárné Bodor Ida r. őrnagy, Szolgálati hely: Ajkai Rendőrkapitányság, Telefonszám: +3670/ , cím: drogprevencio. Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első szerda Ajkai Rendőrkapitányságon. Telefonos ügyelet ideje: páros héten hétfőnként óra között. Terménylopás Kisszőlősön: vádemelési javaslattal küldte meg az Ajkai Rendőrkapitányság annak a két férfinak az ügyét, akik június 23-án Kisszőlősön található bekerített gyümölcsösbe bemásztak és ellopták a terményt. A sikeres nyomozómunkának köszönhetően a cselekmény elkövetésével két kisszőlősi férfi gyanúsítható, akik gya nú sí tottkén ti kihallgatásuk során teljeskörű beismerő vallomást tettek, megbánták tettüket. A két férfival szemben szabálysértési értékre elkövetett lopás vétség miatt eljárás indult. Tel.: (88) Fax: (88) Szemestermény-felvásárlás, -szárítás, -tisztítás, -tárolás Növényvédőszer-, műtrágya-, vetőmag-értékesítés Termeltetés 8460 DEVECSER, Vasút u oldal

16 16. oldal DEVECSERI UJSÁG A HÁROMSZÉK Táncegyüttes fellépése Mindannyiunk lelkében egy igaz mese szól. A napokban Ajka látja vendégül az erdélyi Sepsiszentgyörgyről érkezett a Háromszék Táncegyüttest. S a környéken töltött idejükből kitelt, hogy nálunk is, jó színpadi, hang- és világítás technika mellett előadják Az én mesém c. zenés, táncos darabjukat, melynek mottója: Mindannyiunk lelkében egy igaz mese szól. Az előadásban egy színes csokorrá gyúrták össze a közmondások népi bölcsességét, népdalaink megigéző szépségét, házasítókat, népi játékokat, s Magyar Ilona kezét elnyerni szándékozó Igaz Legény próbatételekkel teli útját. A darabban betartották a népmesék szigorú szabályait: győzött az erős, az ügyes, a kitartó, aki nem restell tanulni másoktól, aki igaz erejével legyőzi a rosszat. A mozgalmas koreográfia, a kellemes, tiszta énekhangok, a szebbnél szebb női népviseletek, a férfiak/fiúk erőteljes, virtuóz virtus tánca egy csepp unatkozni való időt sem hagyott a nézőnek. Nem lehetett más a vége, mint az, hogy a legény elnyeri Magyar Ilona szerelmét. A boldogságuk örökkön örökké tartott. Legalábbis, ezt mondták a darabban. Meg gyerekeik születnek majd. Az örvendő lakodalmi násznép aztán leszaladt a lépcsőn és táncra hívta a nézőket. A közönségből sokak örömmel ropták együtt a szentgyörgyi táncosokkal. Ferenczi Gábor polgármester miután megtáncoltatták az erdélyi lányok, dicsérő szavakkal illette a kitűnő produkciót, s könyv ajándékkal kedveskedett Deák Gyula Levente igazgatónak. S még Dr. Tolnai Pál is küldött néhány könyvet a szentgyör gyieknek. A közönség, hosszú, ritmikus tapssal díjazta az előadást. A Táncegyüttes meghívása az önkormányzatnak nem került költségébe, mert az alábbi devecseri támogatók adományaiból fizették ki a fellépést: Bella József magánszemély, Bognár Ferencné önk. képviselő, Boldizsár Zsolt önk. képviselő, Csernyi Pál magánszemély, Holczinger László önk. képviselő, Ferenczi Gábor polgármester, Kocsy Miklós, Resti étterem, Kozma György alpolgármester, Mayer Gábor önk. képviselő, Orbán János, Meggyeserdei Önkéntes Tűzoltó Egyesület (hasz náltcikk piac), Óvári Márton önk. képviselő, Rosta Zoltán, Rosta és Társa Bt, ifj. Rosta Zoltán, Húsos Fazék, Temesvári Zoltán árufuvarozó, Vörös Tibor magánszemély. Köszöni a közönség! M. Mester K. Fotók: Kovács Zsolt DVTV

17 DEVECSERI UJSÁG Sport Devecseri Szczecinben (Lengyelország) került megrendezésre az év legnagyobb karate versenye. Harminchat ország 57 szövetsége, és 1300 versenyzője mérte össze a tudását ezen a nagyon magas színvonalú rendezvényen. A világbajnokságra 1800 nevezés érkezett, 126 kategóriában. Az ajkai Sun-Dome SE 14 fővel képviselte magát a válogatottban. Négy arany, négy ezüst és 12 bronzéremmel járultak hozzá az eddigi legsikeresebb utánpótlás versenyhez. Az országok öszszesítésében Magyarország a hetedik helyen végzett. Marcell négy versenyszámban indult: egyéni kumite (küzdelem), csapat kumite, rotációs csapat kumite és csapat kata (formagyakorlat). Mindegyikben sikerült érmes helyen végeznie, sőt egyéni kumitében 28 induló közül a döntőbe egy lengyelt legyőzve sikerült a évesek között ippon egyéni küzdelemben világbajnoki címet szereznie. Csapat kumtiben a 2., rotációs csapat kumitében, és csapat formagyakorlatban a 3. helyet sikerült megszereznie. A csapat tagjai: Loránd Attila (Sun-Dome 17. oldal Shotokán karate világbajnok Kovács Marcell Attila SE) Vasas Bendegúz (VSKC ) További hír, hogy a Pakson megrendezett évi Ippon Shobu Magyar Bajnokságon 35 klub 264 versenyzője közül kumi teben szintén aranyérmet szerzett városunk fiatal karate tehetsége. (ifj. Kozma György) Farnadi Ágiék füstbe szállt hétvégéi Jól kezdődött, de némi balszerencsével végződött Farnadi Ágiék hétvégéje a Mecsekben. Pénteken három gyorsasági szakasszal indult a futam, amelyből kettő egy reptéri, mesterségesen kialakított pálya volt. Kisebb csúszkálásokkal azonban viszonylag jól sikerült leérniük, és második helyről várhatták a szombati napot. Két megnyert gyorsot követően sikerült az élre állniuk, viszont egy eltörött olajcső okozott a verseny végéig folyamatos izgalmakat. A szivárgó olaj, elégve a motortér forró alkatrészein, hatalmas füstöt és ijedelmet okozott. Sajnos az utolsó gyorsaságin már anynyira kevés olajat kapott a motor, hogy csapágyas lett, de sikerült bevonszolni magukat a célig. Második helyen végeztek a futam végére. Igaz, az eredeti cél nem ez volt, de legalább megmaradt az autó, amire nem sok esélyt láttak egy esetleges tűz miatt. Az elmaradt Budapest Rally pótlásaként megrendezésre kerülő osztrák Waldviertel Rally egyben az Országos Rally Bajnokság utolsó futama volt. Mindjárt az első gyorsasági előtt defektet kaptak egy hibás szelepnek köszönhetően. A második gyorsaságin elrajtolva viszont megint füst terjengett az autóban. Ez a legutóbbi versenyük miatt cseppet sem volt megnyugtató, hiszen akkor is ezzel a gonddal küzdöttek. Szerencsére úgy tűnt ez a probléma megoldódott a következő gyorsaságira, az autó elektronikája adta meg magát. Elment az áram, hosszú ideig nem bírták újraindítani a motort, nagyon sok időt vesztve ezzel. Ennek ellenére sikerült jobb időket jönniük. Végül a kategória 3. helyén és az abszolút értékelés 6. pozíciójában zárták a futamot. Így sajnos az év végi első hely nem sikerült, de a második helyet meg tudták tartani. Idén tétfutam már nincs, de szokásukhoz híven a december 7-én Veszprém és környékén megrendezésre kerülő Mikulás Rally-n most is rajthoz állnak. Várnak szeretettel minden kedves érdeklődőt és egyben köszönetet mondanak mindazoknak, aki egész éves munkájukat segítették! K. Gy.

18 18. oldal Futball Devecser SE Sümeg VSE 3:0 (2:0) A 11. fordulóban hazai pályán megérdemelten győzte le a Szpari az erőtlenül futballozó Sümegieket. Gólszerzők: Fábián Richárd 19, Illés Mihály 45, Hauser Roland 73. Úrkút SK Devecser SE 5:1 (2:1) Hiába szerezte meg a vezetést Szpari, már az első félidőben eldőlt a mérkőzés. A szünet utáni két gyors gól és gyenge vendégjáték is bebizonyította, hogy a devecseri fiúk az öltözőben maradtak. Gólszerzők: Pávlicz Péter 34, Tróbert Attila 44, Korpos Tibor 56, 59, 74, illetve Király L. Zoltán 18. Devecser SE-Balatonalmádi SE 2:0 (0:0) Az első félidő tapogatózó játéka után, egy újabb következett, amiből végül a helyzeteit szerencsésebben kihasználó hazai csapat jött ki jobban. Gólszerzők: Tisonyai Richárd 64, Burucs Károly 89. K. Gy. Ez igen! Iskolánk felső tagozatos tanulói találkoztak Hidvégi-Üstös Pállal. Soós Anita tanárnő felkérésére érkezett el hozzánk a hosszútáv-sportoló, világjáró, túlélési- és navigációs-specialista a gyerekek örömére. Több filmet is levetítettek, köztük a Hét tapasztalt férfi címűt is, amely a sportoló afrikai expediciós útját mutatta be. Tíz országot érintve km-t tett meg ekkor futva, evezve, hegyet mászva, kerékpározva. Az érdekes előadáson megismerték többek között a túlélési eszközöket, s egy-egy önként vállalkozó ki is próbálhatta a velocipédet, a mai kerékpár előfutárát. Volt, aki afrikai, sivatagi ruhába öltözhetett. Nagy élményt jelentett az a beszámoló is, amely a Tisza teljes úszható távjának (852 km) teljesítéséről szólt. Ezzel a teljesítménnyel, a ciánnal szennyezett folyó védelmére hívta fel a figyelmet még 2006-ban. A sportoló legutóbb 2013-ban, a Közép-ázsiai expedíciója során 14 országba jutott el. A gyerekek egy bátor, rendkívüli embert ismerhettek meg a sportoló személyében, s jó például szolgálhatott nekik a kitartást követelő erőpróba megismerése. Czeidli József Szépreményű női foci Hol, s hogy kezdted ezt a sportot? 8 éves korom óta járok rendszeresen edzésre a SUN DOME Sport Egyesület Ajkán működő edzőtermébe. Dojonak hívják azt a helyet, ahol az edzések zajlanak. Eleinte ajkai iskolák tornatermeiben voltunk, de mostanra már saját dojóban edzünk Ajkán a Diófa utcában. Edzőnk Takács Miklós, aki 5 danos mester. Az ő a nevéhez fűződik a shotokán karate magas színvonalon való művelése. Az egészséges testmozgás, az akarat fejlesztése és a tradíciók őrzése egyaránt jelen van edzéseinken. Nagyon sok tehetséges és sportot szerető felnőtt, gyerek járt a klubba, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a versenyeztetésre is..jelentős eredményekkel büszkélkedhetnek országos és nemzetközi szinten. Több európaés világbajnok is kikerült már innen. Ajka és Miki sensei érdemeit jelzi az is, hogy szövetségünk elnöknek választotta őt, s az ő irányításával itt zajlanak a magyar válogatott edzései is. Munkáját ifjú Takács Miklós és Takács Helga edzők segítik. Jó csapatot kovácsoltak belőlünk. Mi ennek a szokatlan nevű sportnak a lényege? Devecser SE Női futballistái megkezdték és már le is zárták az őszi szezont. Az első hazai Balatonfüred elleni meccsükön az ellenfél végig irányítva, 1:11- re győzött, a kicsit megszeppenve focizó hazaiak ellen. A szépítő gólt Madar Éva rúgta. A gólszerző beszámolója szerint a következő fordulóban a Csabrendek elleni mérkőzésen ugyan sikerült megszerezniük a vezetést Gönczné Nagy Barbara góljával, a szünetre azonban egyenlített a hazai csapat, majd hatot rúgva beállította a végeredményt (7:1). A csapatnál a küzdeni akarással nincs gond, csak az erőnlét hiányzik a jobb eredmény eléréséhez, de ettől függetlenül így is büszke a csapatára a csatár poszton játszó hölgy. A harmadik fordulóban Balatonfűzfőn sikerült kiharcolni egy 1:1-es döntetlent, megszerezve első pontjukat a bajnokságban. Majd Gyulafirátót csapatát legyőzve az őszi bajnokság kilencedik helyén végeztek. A női csapatunk létszáma közben tizenhat főre gyarapodott, és a DEVECSERI UJSÁG beszámoló szerint már csak az összeszokás holtpontján kell átesniük. Hajrá Lányok! K. Gy. Beszélgetés a bajnokkal

19 DEVECSERI UJSÁG A shotokan karate a japán szabadkezes harcművészetek egyike. A XIX XX. század fordulóján alakult ki Okinava szigetén. Alapítójának Funakoshi Gichint tekintjük. A Shotokan elnevezés két szóból áll: Shoto jelentése a fenyves zúgása, a Kan jelentése épület, hely. A shotokan tehát az a hely, ahol a fenyves zúgása hallható. A Shoto egyben Funakoshi költőneve is. Funakoshi dojojára is utal, aminek a neve a Hajladozó fenyő csarnoka. A Shotokan karate egy hagyományos oki nawai küzdősport. Alapvetően nagy küzdőtávolságot használ, gyakorlói elsöprő erejű támadásokat, illetve védésből azonnali visszatámadást gyakorolnak. Egyetlen megsemmisítő akcióban hisznek, mint az ellenfél ledarálásában. Az edzés három részre bontható: Kihon: partner nélküli edzés (árnyék-boxolás). Az alaptechnikák: dachi (állás), zuki (ütés), uke (védekezés), uchi (csapás) és geri (rúgás). Kata: (formagyakorlat): támadó és védekező mozdulatok meghatározott sorozata. A Katák egymásra épülnek, minden övfokozathoz adott kata tartozik. Kumite: küzdelem a távolság (maha) és az időzítés technikája. Különböző nehézségi fokai vannak. A Sanbon kumite például 3 lépéses küzdelem. Az Ippon kumite 1 lépéses. A Jiuippon kumite félig szabad küzdelem. A sima Kumite szabad küzdelmet jelent, általában barna és fekete övesek között. Nincs full contact, minden technikát kontrollal kell végrehajtani. Nagy hangsúly van a gyors és egyszerű technikákon. Egy ellenfél egy technika. Nem elég tudni a technikát és felismerni annak szükségességét akarni kell. Nem elég megütni az ellenfelet akarni kell megütni. De nem elég csak akarni ismerni kell a megfelelő technikát. Milyen életvitelt, magatartást kíván meg ez a küzdősport a normál napokhoz képest? Minden sportoló tudja, hogy csak a rendszeres edzés vezet eredményre. Nálunk hetente három alkalommal szükséges edzeni a sportban való fejlődés miatt. Verseny szezonban ez kevés. Olyankor hétfőtől szombatig minden este 90 perces tréningek vannak, amik este 7-kor kezdődnek. Ez nagy leterhelés, ezért az életmódomat is ehhez igazítom. Nyári edzőtáborokban, napi kétszer nagyon erős edzéseket tartottak mestereink. Mit szólnak a sikereidhez? Kit emelnél ki támogatóid közül? Családom tagjai édesanyám, testvéreim, nagymamáim, nagybátyáim és a többi rokonom is - igen boldogok voltak, amikor meghallották, hogy világbajnok lettem. Barátaim, tanáraim, ismerőseink is mindmind gratuláltak. Volt ki személyesen, ki facebookon. Nagyon jó érzés volt! Tudom, nagy felelősség nekem ez az eredmény, mert akaratlanul is példának tekintenek a fiatalok. Igyekszem megfelelni, nem vagyok hivalkodó típus és azt gondolom, tudom a helyén kezelni ezt az eredményt. Szeretném, ha sok gyereket tudnék a példámmal inspirálni és ráirányítani a figyelmet e sport jótékony hatásaira. A testedzésen túl, formálja a jellemet és a lelki egyensúly megtartását szolgálja. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, akik mindig lehetővé tették, hogy Ajkára átjárjak, versenyekre, táborokba eljussak és a nehezebb időszakokon átlendítettek, átsegítettek. Mert nem volt kedvem mindig minden edzésre elmenni. Sajnos apukám már nem lehet velünk, de tudom, hogy most nagyon büszke lenne rám. 19. oldal Nekem Devecserben is voltak támogatóim. Szeretném megemlíteni Kákonyi Tibort, aki apukám barátjaként sokszor segített nemzetközi versenyekre eljutni. No meg, Tornai Kati néni, aki anya munkatársaként szintén támogatott és bíztatott minket. Köszönöm Nekik!! Nagyon sokan kísértek engem ezen az úton, míg ide eljutottam. Nem akarok megbántani senkit, aki segített, meg netán kihagyni a felsorolásból. ezért név nélkül, ezúton szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Bí zom benne, hogy ezek után is hasonló élményekkel tudok mindenkinek szolgálni. Remélem, hogy városom hírnevét is öregbítettem. Mert devecseriként is büszke vagyok, a világbajnoki címemre. Utoljára, de nem utolsó sorban köszönöm Miki senseinek, Mityának, Helgának és az egész csapatomnak, kicsiknek és nagyoknak, hogy ennek a közösségnek a része lehetek és megtanítottak küzdeni. A szó nemes értelmében is. Nélkülük nem állhattam volna fel a világbajnoki dobogó legfelsőbb fokára. KÖSZÖNÖM! Edzője, Takács Miklós mit fűz hozzá a sikerhez: Már egy éve nagyon kiegyensúlyozott, jó formát mutatott. A jövő nagy reménysége ha lesz akarata, ereje és tehetsége edzeni. Szóval nincs megállás! A fentiek, Miki sensei kitartásra buzdító szavai. Gratulálunk! MMK

20 20. oldal DEVECSERI UJSÁG Nagy László: Krizantém VÍZSZINTES: 1./ A megfejtendő rejtvény első része (Zárt betűk: F, É, G, T, H, M) 11./ Gallium vegyjele 12./ Spanyolország, Olaszország, Németország autójele 13./ Zamat, íz 14./ USA 36. tagállama neve a spanyol hóval borított kifejezésből ered 16./ Fabatkát sem.. 17./ Keletkező 18./ Pagony 20./ Kicsinyítő képző 21./ Fába vés 22./ Van ilyen szerződés is! 24./ Létezik 26./ Humoros mondás 27./ Retesz 29./ Ilyen a levél erezete! 30./ Asztácium vegyjele 32./... György (A bírói etika és tisztességes eljárás című könyv társszerzője) 33./ Székesfehérvár latin neve (... Regia) 35./ Egyiptomi Napisten 36./ Torzszülött 37./ Norvégia fővárosa 39./ Európa legnagyobb macskaféléje 42./ Ez a nap 44./... Lajos ( Devecseri születésű gitárművész ) 45./... József (a devecseri Coerver iskola vezetője) 49./ Van ilyen hal is! FÜGGŐLEGES: 2./ Várát Dobó István védte 3./ Barát 4./ Ránc 49 5./... Appia (Az ókori Római Birodalom legfontosabb útja volt) 6./ Juttat 7./ 36 hüvelykkel egyenlő 8./ Mér szélei! 9./... felkelés (ie között) 10./ Némó egynemű betűi! 14./ A megfejtendő rejtvény második része (Zárt betűk: H, V, Y, I, T, N) 15./ Pénzzel tartozik 16./ Vércsatorna 19./ Szelíd erdei állat 20. A... népe (Gróf Széchenyi István) 23./ Bántás 25. / Szolmizációshang 28./ Fosztogat 29./ Egyik földrész 31./ Kettőzve: dob 34./ Len szélei 38./ Falevelek összessége 39./ Tajték 40./ Irány végnélkül! 41./ Kettőzve: nőinév 43./ Hang közepe! 44./ Kettőzve: Vár, amely fénykorát Luxemburg Zsigmond uralkodása alatt élte 46./ Zárt szélei! 47./ Igekötő 48./ Ausztria, OLaszország autójele A megfejtéseket december 5-ig várjuk a szerkesztőség címére: Devecser Városi Könyvtár és Művelődési Ház 8460 Devecser, Jókai utca 3. Élőhal vásár karácsonyra december 15-én hétfőn, óráig a Brunner parkolóban. Ponty: 850 Ft/kg Amúr: 850 Ft/kg Busa: 550 Ft/kg Kárász: 550 Ft/kg Harcsa: 1900 Ft/kg Érd.: 70/ telefonszámon Népi meteorológia Ha Mindenszentek napja nedves, enyhe lesz a tél, ha száraz, zord idő várható. + Ha Márton napján, 11-én a lúd jégre áll, karácsonykor sárban botorkál. + Szent Erzsébet napja a tél erejét szabja. Vagyis, amilyen az idő 19-én olyan lesz a december. Erzsébet rendszerint megrázza a pendelyét, havazik. + Katalin (25.) locsog, karácsony kopog. S fordítva: ha Katalin kopog, karácsony locsog. Mosolyper cek Anyúú! Nagyon fáj a torkom, hányingerem van. Nézd, talán lázas is vagyok! Óh te szegény! Miből is írtok ma felmérőt? * * * A bíró az ítélethirdetés után odaszól a visszaeső vádlotthoz, akinek ügyét már több ízben tárgyalta: Remélem ez volt az utolsó alkalom, hogy itt találkozunk! Miért, nyugdíjba készül a bíró úr? Hirdessen nálunk! Hirdetések, köszönetnyilvánítások, jókívánságok díjai: Teljes oldal (1/1): Ft, Fél oldal (1/2): Ft, Negyed oldal (1/4): 9500 Ft, Nyolcad oldal (1/8): 5000 Ft, Tizenhatod oldal (1/16): 2600 Ft, 4 x 4-es területű: 1400 Ft, Apróhirdetés (20 szóig): 600 Ft A hirdetési szöveget a könyvtár információs pultjánál lehet leadni. Új Devecseri Újság A település közéleti lapja, Kiadja: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Megjelenik: 2000 példányban, ISSN , Hirdetésfelvétel: a könyvtárban nyitvatartási idő alatt, Levélcím: Devecser Városi Könyvtár és Művelődési Ház, 8460 Devecser, Jókai u. 3., Tel.: 88/ , Felelős szerkesztő: M. Mester Katalin, Szerkesztő-bizottság: Czeidli József, Váti Ferenc, ifj. Kozma György, Bolbos Gábor

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015.

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015. Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 2. szám A település közéleti lapja Lakossági fórum a közlekedésről Ferenczi Gábor polgármester a fórum három fő témájának jelölte a közútfejlesztéseket, amelyek

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június. Megyei tűzoltóverseny Devecserben

XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június. Megyei tűzoltóverseny Devecserben A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június Megyei tűzoltóverseny Devecserben 2013. május 25-én Devecserben az Emlék-tavak mellett került sor a Veszprém Megyei

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember

XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2013. szeptember Tanévnyitó 2013/2014 Devecserben a tanévnyitó ünnepélyek az utóbbi években valami miatt rendhagyóak voltak. Idén

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám Márciusi közgyűlés Több önkormányzati adórendelet is megváltozik a jogszabály-szerkesztési követelmények módosulása

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

A tartalomból: Településünkön járt a köztársasági elnök. Mikulásjárás december 6-án! Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Településünkön járt a köztársasági elnök. Mikulásjárás december 6-án! Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Településünkön járt a köztársasági elnök XIII. évf. 10. szám, 2013. október Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete december 4-én, szerdán

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 12. szám 2013. december. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 12. szám 2013. december. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 12. szám 2013. december Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Kegyeleti emlékhely

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap Köszönet a tanárok áldozatos munkájáért Az Óbudai Társaskörben tartotta az önkormányzat a pedagógusnapi ünnepséget, melyen kitüntetéseket adtak át. 3 XX. évfolyam 11. szám Megjelenik kéthetente 40 oldalon

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük,

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük, Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót A márciusi képviselõ-testületi ülésén a város önkormányzata elõször a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg tájékoztatót szó esett a belterületi belvízrendezési

Részletesebben