J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés június 12-én tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről."

Átírás

1 203 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 01/60-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés június 12-én tartott üléséről. Az ülés kezdődött: 9 órakor, véget ért, 13,30 órakor Jelen vannak: Aller Imre, Baranyai Tamás, Bogdán Piroska, Fenyőházi Tibor, Firtl Mátyás, dr. Gulyás Zoltán, Gyopáros Alpár, Hámori György, Hordós István, dr. Horváth Ferenc, Horváth Tibor, dr. Iváncsics János, Kara Ákos, Kóczán Zoltán, Kövecses Tímea, Kránitz László, dr. Krisch Róbert, Magyar Attila, Majthényi Tamás, Mecséri Lajos, dr. Medgyasszay László, Méri Attila, dr. Molnár Csaba, Molnár Rita, Nagy István, Némethné Fülöp Terézia, dr. Pap János, Stinner Sándor, Stipkovits Pál, Szabó Miklós, dr. Szakács Imre, Szalainé Glázer Tímea, Szalay Imre, Széles Sándor, Széplaki Tamás, Tamás Lőrincné. Részt vesznek még a közgyűlésen: Dr. Kovács Béla megyei főjegyző, dr. Kovács Krisztián aljegyző, dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, a Győr-Moson-Sopron megyében lévő városok rendőrkapitányságainak vezetői, Wellner Andrea jelölt, Perger Gyula jelölt, Lacza János intézményvezető, Tóthné Hajmási Izabella, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Varga Gábor, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató-főorvosa, Harnisch Róbert, a KÉTÜSZ társaságok képviselője, Makk Gyula, az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményének igazgatója, dr. Balogh László, a Szervezési és Jogi Osztály vezető-helyettese, Feketéné Murányi Lívia, a Pénzügyi Osztály vezetője, S. Encsyné Dr. Nánási Ágnes, a Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, dr. Lakatosné dr. Novák Éva, az Európai Integrációs és Külkapcsolati Osztály vezető-helyettese, Koczkásné Sipőcz Katalin, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője, dr. Horváth István, a Humánerő Szervező Csoport vezetője, a Szervezési és Jogi Osztály dolgozói, az intézmények vezetői, a sajtó képviselői és érdeklődők. AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA Köszöntötte a közgyűlés tagjait, a meghívottakat és minden résztvevőt. Megállapította, hogy a közgyűlés megnyitásakor a 41 fő képviselőből 32 fő képviselő van jelen, tehát a közgyűlés határozatképes. Az egyszerű szótöbbséghez 17, a minősített többséghez 21 szavazat szükséges.

2 204 NAPIREND ELŐTT Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: a bizottságok elnökei A képviselők az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a bizottsági öszszefoglalóval kapták meg. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta a beszámolót. A szavazáskor 33 fő képviselő van jelen. Az egyszerű szótöbbségi szavazáshoz 17 szavazat, a minősített többséghez 21 szavazat szükséges. A közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 88/2009.(VI. 12.)KH Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 18/2009.(III.6.) KH, a 49/2009.(IV.24.) KH, az 50/2009.(IV.24.) KH az 52/2009.(IV.24.) KH, a 60 83/2009.(IV.24.) KH, valamint a 84/2009.(IV.24.) KH számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta. A 21/2009.(III.6.) KH számú határozat végrehajtási határidejét szeptember 30-ra módosítja. Az ülésre javasolt napirendi pontokat tartalmazó meghívót a képviselők megkapták. Javasolta, hogy a közgyűlés vegye fel a napirendi javaslatok közé: - A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Főigazgató Főorvosának beszámolója a 178/2008. (XI.21.) KH-val elfogadott intézkedési terv első féléves időszaki végrehajtásáról. c. előterjesztést 17. napirendi pontként, - A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 11/1995. (XII.28.) rendelet módosítása c. előterjesztést 22. napirendi pontként, - A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv módosítása céljából a 85/2009. (IV.10.) számú kormányrendelet II. fejezete alapján az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) előirányzatra benyújtott pályázat c. előterjesztést 23. napirendi pontként. Javasolta továbbá, hogy a közgyűlés vegye le a napirendi javaslatok közül: - A Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása c. előterjesztést.

3 205 Kérdezte, hogy van-e valakinek még napirendet módosító javaslata? További napirendet módosító javaslat nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Főigazgató Főorvosának beszámolója a 178/2008. (XI.21.) KH-val elfogadott intézkedési terv első féléves időszaki végrehajtásáról. c. előterjesztés 17. napirendi pontként történő felvételét. A közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal felvette a napirendi javaslatok közé 17. napirendi pontként A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Főigazgató Főorvosának beszámolója a 178/2008. (XI.21.) KH-val elfogadott intézkedési terv első féléves időszaki végrehajtásáról. c. előterjesztést. Szavazásra bocsátotta A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 11/1995. (XII.28.) rendelet módosítása c. előterjesztés 22. napirendi pontként történő felvételét. A közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal felvette a napirendi javaslatok közé 22. napirendi pontként A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 11/1995. (XII.28.) rendelet módosítása c. előterjesztést. Szavazásra bocsátotta A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv módosítása céljából a 85/2009. (IV.10.) számú kormányrendelet II. fejezete alapján az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) előirányzatra benyújtott pályázat c. előterjesztés 23. napirendi pontként történő felvételét. A közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal felvette a napirendi javaslatok közé 23. napirendi pontként A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv módosítása céljából a 85/2009. (IV.10.) számú kormányrendelet II. fejezete alapján az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) előirányzatra benyújtott pályázat c. előterjesztést. Szavazásra bocsátotta A Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása c. előterjesztés napirendi javaslatok közül történő levételét. A közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal levette a napirendről A Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása c. előterjesztést. Javasolta, hogy a közgyűlés 5. napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 10. napirendi pontként szereplő A Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgókép, Művészeti, Oktatási, Ifjúsági Közalapítvány (Rómer Ház Közalapítvány) alapító okiratának módosítása c. előterjesztést.

4 206 Szavazásra bocsátotta a meghívóban 10. napirendi pontként szereplő A Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgókép, Művészeti, Oktatási, Ifjúsági Közalapítvány (Rómer Ház Közalapítvány) alapító okiratának módosítása c. előterjesztés 5. napirendi pontként történő tárgyalását. A közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal döntött A Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgókép, Művészeti, Oktatási, Ifjúsági Közalapítvány (Rómer Ház Közalapítvány) alapító okiratának módosítása c. előterjesztés 5. napirendi pontként történő tárgyalásáról. Az Ötv. 12. (4) bekezdés b. pontja, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat 18. (2) bekezdés b. pontja alapján a közgyűlés zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Javasolta, hogy a közgyűlés zárt ülésen tárgyalja: - A Beszámoló a megyei önkormányzat résztulajdonában lévő gazdasági társaságok és a tulajdonában lévő nonprofit társaság évi működéséről és eredményességéről c. előterjesztést. - A Csorna, Szent István tér 20. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 14/2005.(III.4.)KH módosítása c. előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a Beszámoló a megyei önkormányzat résztulajdonában lévő gazdasági társaságok és a tulajdonában lévő nonprofit társaság évi működéséről és eredményességéről c. előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. A közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, hogy zárt ülésen tárgyalja a Beszámoló a megyei önkormányzat résztulajdonában lévő gazdasági társaságok és a tulajdonában lévő nonprofit társaság évi működéséről és eredményességéről c. előterjesztést. Szavazásra bocsátotta A Csorna, Szent István tér 20. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 14/2005.(III.4.)KH módosítása c. előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. A közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, hogy zárt ülésen tárgyalja A Csorna, Szent István tér 20. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 14/2005.(III.4.)KH módosítása c. előterjesztést. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy zárt ülésen tárgyalja még a testület a A évi megyei kitüntető cím és kitüntető díjak odaítélése, valamint A Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgókép, Művészeti, Oktatási, Ifjúsági Közalapítvány (Rómer Ház Közalapítvány) alapító okiratának módosítása c. előterjesztéseket. Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot az elfogadott módosításokkal együtt. A közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal a következő napirendet fogadta el: 1. Beszámoló a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről, és a megye határrendészeti helyzetéről.

5 207 Előadó: dr. Szabadfi Árpád, r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítása. Előadó: 3. Tájékoztató az évközi központi pótelőirányzatokról és a megyei intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól. Előadó: 4. A évi megyei kitüntető cím és kitüntető díjak odaítélése. Előadó: 5. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgókép, Művészeti, Oktatási, Ifjúsági Közalapítvány (Rómer Ház Közalapítvány) alapító okiratának módosítása. Előadó: 6. Beszámoló a megyei önkormányzat résztulajdonában lévő gazdasági társaságok és a tulajdonában lévő nonprofit társaság évi működéséről és eredményességéről. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke 7. A Csorna, Szent István tér 20. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 14/2005.(III.4.)KH módosítása. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke 8. A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása, valamint ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának választása. Előadó: Kara Ákos, a közgyűlés alelnöke 9. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatói munkakörének betöltése. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke 10. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja igazgatói munkakörének betöltése. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke 11. A Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése Közbeszerzési Bizottsága új tagjának megválasztása. Előadó: 12. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 10/1995.(XII.15.) rendelet módosítása. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke

6 A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, Győr, Munkácsy M. u. 4. szám alatti tulajdonrész és a Magyar Állam tulajdonában lévő Győr, Szent Imre út 60. szám alatti nővérszálló tulajdonjogának cseréje. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke 14. A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületével, valamint a Siketek és Nagyothallók Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetével kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása. Előadó: 15. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának fenntartásában működő Petz Aladár Megyei Oktató Kórház létszámcsökkentésével kapcsolatos 175/2008.(XI.21.)KH kiegészítése. Előadó: 16. Az Infrastruktúra-fejlesztés a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint egészségpólusban c. TIOP pályázat onkológiai gép-műszer beszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalás. Előadó: 17. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Főigazgató Főorvosának beszámolója a 178/2008. (XI.21.) KH-val elfogadott intézkedési terv első féléves időszaki végrehajtásáról. Előadó: dr. Varga Gábor főigazgató-főorvos 18. A Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. részére történő CT TVK átadása. Előadó: 19. A megye állami közúthálózatának műszaki állapotával, valamint tervezett felújításával és fejlesztésével kapcsolatos közgyűlési nyilatkozat. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke 20. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központjának 2009/2010. tanévi beiskolázási terve. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke 21. Alapítványok támogatása. Előadó: 22. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 11/1995. (XII.28.) rendelet módosítása. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke 23. A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv módosítása céljából a 85/2009. (IV.10.) számú kormányrendelet II. fejezete alapján az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) előirányzatra benyújtott pályázat. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke

7 Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye igazgatójának beszámolója az intézmény tevékenységéről. Tájékoztató az intézmény érdekvédelmi helyzetéről. Előadó: Makk Gyula intézményvezető 25. Interpellációk, kérdések 26. Tájékoztatók A NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. napirendi pont Beszámoló a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről, és a megye határrendészeti helyzetéről. Előadó: dr. Szabadfi Árpád, r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány Köszöntötte dr. Bencze József r. altábornagyot, országos rendőrfőkapitányt, és dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornokot, megyei rendőrfőkapitányt, valamint a megye városi rendőrkapitányait. Az előterjesztést a közgyűlés bizottságai nem tárgyalták. dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány Köszönetét fejezte ki dr. Bencze József r. altábornagynak, országos rendőrfőkapitánynak, hogy megtisztelte a megyei rendőr-főkapitányságot a közgyűlési beszámolón való részvétellel. Elmondta, hogy Győr-Moson-Sopron megyében jó főkapitánynak lenni. A megyében ugyanis olyan közgyűlés dolgozik, ahol lehet közbiztonsági kérdésekről nyugodtan, higgadtan, indulatmentesen beszélni és bármilyen problémát felvetni. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy a rendőrség az objektív valóság alapján tényszerűen mondja el és elemzi, hogy miként alakul a megye közbiztonsága, milyen lépéseket tett a rendőrség, továbbá milyen intézkedéseket szeretne tenni. Megköszönte a megyei közgyűlésnek, az általuk képviselt lakosságnak, valamint a települési önkormányzatoknak, hogy támogatták a rendőrséget. E támogatás nélkül a rendőrség nem tudott volna előre lépni. A év mindenképpen egyfajta vízválasztó volt a megyei rendőr-főkapitányság életében, ugyanis ez volt az első olyan év, amikor egy megújult és soha nem próbált szervezeti formában kellet dolgoznia. Megtörtént december 31-el az integráció a határőrség és a rendőrség összevonásával. Ez egy teljesen új feladatstruktúrát, és új feladatrendszert jelentett, amelyben rendkívüli módon megnövekedett a szerepe az osztrák és a szlovák rendőri szervekkel való együttműködésnek. Különféle félelmek voltak az integráció során, melyek részben megalapozottak voltak, részben nem. A megyei rendőri szervek, valamint a megyei rendőr-főkapitányság keményen dolgozott azért együttműködve az osztrák és szlovák rendőri szervekkel hogy a félelmeket eloszlassák. A 2008-as évben több fontos cél került kitűzésre. A legfontosabb a közterületek biztonságának megőrzése, valamint az, hogy az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények ne növekedjenek. Törekedtek a felderítési mutatók javítására is, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos bűncselekmények ne növekedhessenek. Ha egy sorozat-bűncselekmény elkövetőit a rendőrség elfogja, vagy figyeli ezeket a csoportokat, akkor van lehetőség arra, hogy más egyéb módszereket is alkalmazva csökkenjenek a bűncselekmények, de legalábbis ne növekedjenek. A 2008-as év fontos volt abban a tekintetben is, hogy a rendőrség a közlekedés biztonságához hozzájáruljon. Ez nem egyszerű feladat.

8 210 Egyik évről a másikra nehéz eredményeket elérni és még nehezebb az elért eredményeket megtartani. A megye létszámhelyzetéről elmondta, hogy december 31-én 869 fő hivatásos állományú dolgozója volt a rendőrségnek, míg a határőrségnek 826 fő. Természetesen ez nem volt mind feltöltve, de lényegében ennyi volt a rendszeresített létszám. Az integrációt követően a megyei rendőr-főkapitányság rendszeresített létszáma 1113 főről 1223 főre nőtt. 158 fő hivatásos állományúval növekedett a megyei rendőr-főkapitányság létszáma. A rendőrség vett át feladatokat a határőrségtől, így például átvételre kerültek a határőrség illetőségébe tartozó nyomozási feladatok, a megyei autópálya szakasz közlekedésrendészeti, bűnügyi feladatai. Új tevékenységek is megjelentek, mint az idegenrendészeti, határrendészeti tevékenység, a mélységi ellenőrzés, közös járőrözés, nemzetközi toloncolási feladatok. A Dunántúlon a megyében működik az egyetlen őrzött szállás, mely gyakorlatilag egy idegenrendészeti, de őrzött szállás, továbbá működik a Központi Ügyeleti és Schengen-kapcsolati Osztály. Magyarország első Ausztria más állam területén működő rendőri együttműködési pontját két hónapon belül sikerült felállítani. Ez ma Magyarország legjobban működő kontaktpontja és egyben a legaktívabb is. Nyugat-Európa más kontaktpontjairól ezer számmal érkeznek ide a megkeresések. Hasonlóan megnőtt a jelentősége a szlovák kontaktpontnak, mely Rajka területén van. A rendszeresített létszámra a megyei rendőr-főkapitányságnak év végére kell beállnia. Azt lehet mondani, hogy idegen státuszon 250 fő van foglakoztatva. Ebből 181 fő hivatásos, valamint 29 fő tisztként dolgozik. A jelenlegi állás szerint, mindegyik városi kapitányságon egytől-egyig növekedett a létszám, természetesen lakosságszám arányosan és bűnügyi fertőzöttség alapján. A legnagyobb növekménye Győr Megyei Jogú Városnak van, de van növekménye Sopron Megyei Jogú Városnak és Mosonmagyaróvárnak és a többi városnak is. A 2008-as évet jól jellemezte, hogy jelentősen nőtt a közterületi szolgálaton dolgozók száma. Soha annyi rendőr nem dolgozott a megyében, mint jelenleg. Nagy a felelősség atekintetben, hogy a járőrök milyen aktivitással és milyen kulturáltsággal dolgoznak. Ez egyrészt rajtuk is múlik, de a vezetőkön is. Ez az ő és egyben a kapitányok felelőssége is. Rendszeresen kielemzi a kapitányokkal, hogy egyes események hogy és hogy történtek. Örül, ha kap észrevételeket, hogy hol kellene módosítani, hiszen ezek olyan információk, melyhez a rendőrség pozitívan hozzá tud állni. Fontos rendőri kérdés, hogy legyen olyan rendőrség, amely reagál a felvetett problémákra. Mai napon 19 gépkocsi teljesít szolgálatot Győr illetékességi területén, mely összesen 37 rendőrt jelent. A második napszakban 11 gépkocsi és 22 rendőr fog szolgálatot teljesíteni. Sopronban 9 gépkocsi és 28 rendőr, este pedig 17 gépkocsi 15 rendőrrel, Mosonmagyaróváron 6 gépkocsi 14 fővel és éjszaka is 6 gépkocsi 12 fővel fog szolgálatot teljesíteni. Ez nagy előrelépés, hiszen 2000-ben előfordult olyan eset Győrben, hogy csak egy gépkocsi járőrözött, és azt elvezényelték máshová; ezt követően nem tudtak mit kezdeni a felmerülő problémákkal től folyamatosan van egy komoly csökkenés az ismerté vált bűncselekmények számában. A lakosra vetített bűncselekmények számában a megye az enyhén fertőzött megyék közé tartozik. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában a megye szintén az enyhén fertőzött megyék közé verekedte fel magát és ez vonatkozik a vagyon elleni, de nem erőszakos bűncselekményekre is. Ezzel párhuzamosan, illetve ezzel együtt 2000-től folyamatosan sikerült emelni a felderítési eredményességet, mely 56,7 %-ra emelkedett, mely nagyon komoly munkát takar. Országosan az elmúlt években a megye mindig bent volt az első 5-ben a felderítési eredményesség tekintetében, jelenleg a 3. helyen áll, úgy hogy közben megnyílt a határ. Kiválóan teljesítettek a rendőrkapitányságok, mert Kapuvár országos 1. helyet ért el felderítési eredményességben, míg Csorna 12., Sopron 26., Győr 41. helyen ál, utóbbi úgy, hogy a megyeszékhely városok közül csak Salgótarján előzi meg. Mosonmagyaróvár is bent van az első 50-ben, mely szintén jónak mondható, hiszen jelenleg Magyarországon 154 kapitányság működik. A megye az összes bűnügyi, közbiztonsági határrendészeti helyzetével

9 211 együtt kiválóan teljesít, mely a városi kapitányok és kapitányságok érdeme. A nyomozások eredményességét nézve megállapítható, hogy 2000-től folyamatos emelkedés van. Magyarországon 1985-ig volt szigorú határőrizet. Ezt követően lebontották az elektromos jelzőrendszert. A megyének akkor két komoly rendészeti szerve volt, a határőrség és a megyei rendőrfőkapitányság, mely utóbbinak akkor 850 fős létszáma volt. 1985/86-ig a megyében az ismerté vált bűncselekmények száma a két komoly szervezet és elektromos jelzőrendszer mellett 7500 volt. A felderítési eredményesség tekintetében a megye általában az első három között volt. A jelzőrendszer lebontását követően a bűncselekmények száma hihetetlen mértékben megemelkedett ben már volt az ismerté vált bűncselekmények száma. A felderítési eredményesség tekintetében pedig a megye Fejér megyével váltva volt az utolsó helyen az országban. Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények (emberölés, személy ellen elkövetett bűncselekmények, rablás, garázdaság, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, gépkocsi feltörés, stb.) száma is jelentősen csökken. Ez nagy munkát igényelt, melyet a megyei önkormányzat által nyújtott háttértámogatás nélkül nem lehetett volna kivitelezni. A rendőrség csak akkor tud magabiztos lenni, ha érzi a háta mögött a támogatást. Úgy gondolja, hogyha nincs a Schengeni határnyitás, akkor talán még pozitívabbak is lehetnének a mutatók, azonban az eddig elért eredmények előreláthatóan tarthatóak lesznek ban az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények számában kisebb emelkedés tapasztalható, azonban ez még belefér abba a sávba, ami egy 6000 és 7000 között mozgó szám. A megyében a felderítési eredményesség 36 %-ra nőtt ez 6 %-os emelkedés -, ami jelentős eredmény, figyelembe véve az országos 29,2 %-os átlagot. A személy elleni bűncselekményeknél a felderítési arány 100 %, garázdaság esetében 10 %- kal nőtt a felderítési arány, míg a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények esetében is egyre kevesebb marad látenciában. A lopások esetén 24 %, zseblopásban % (országosan ez 6,5 %) gépkocsi lopásban 17 % (országos arány itt 5,9 %), betöréses lopásban 37 %, és lakásbetöréseknél is hasonló a felderítési arány. A kármegtérülési mutatóját a rendőrség a évben 47, 1 %-ra emelte, mely duplája, mint az előző évben, emellett a bűncselekményekkel okozott kár 38 %-kal csökkent a megyei főkapitányságon. Gondot okoz a megye közútjain történt balesetek száma. A megyei rendőr-főkapitányság közúti ellenőrzéseket rendelt el, melynek eredményeként sikerült csökkenti a halálos balesetek, a súlyos sérüléssel járó balesetek, valamint a könnyűsérüléses balesetek számát. Ez a folyamat jelenleg is tart. A sérüléses balesetek száma 13 %-kal kevesebb 2009 májusában az előző évihez képest, míg a halálos balesetek száma majdnem 67 %-kal csökkent. Ez utóbbi adat országosan is kiemelendő és értékelendő. Egy negatív szám van a évben, ez pedig a személyi sérüléses baleseteken belül az ittas állapotban történt személyi sérülések, viszont nem történt ittasan okozott halálos baleset. A megyei főkapitányság nagyon komoly erővel dolgozik az autópályán ben 269 személyt adtak át Ausztriából, mint illegális migránst, 2008-ban 132 személyt. Ez a szám nem abból adódik, hogy Ausztriában ennyivel romlott volna a felderítés, hiszen ott a rendőrség mellett megjelenik a honvédség is, továbbá más egyéb szervek. Elmondta, hogy a bűncselekmények száma 2008-ban Burgenlandban 9052-re csökkent, amely majdnem 10 %-os csökkenés. Ez jól mutatja, hogy nem igaz az az állítás, miszerint a tartományban a múlt évben nőtt a bűnözés. A külföldi elkövetők száma 36 %-kal csökkent, a magyar elkövetők száma pedig közel 40 %-kal. A kábítószerrel visszaélés bűncselekmények száma 31,5 %-kal csökkent, ezen belül a magyar elkövetők száma 29, 4 %-kal. A lopások száma 4 %-kal csökkent. Utóbbi esetében az elfogott magyar elkövetők száma 4,3 %-os csökkenést mutat. A gépjárműfeltörések száma emelkedett, azonban az esetek száma, figyelembe véve a tartomány nagyságát nem nagy. A magyar elkövetők száma e bűncselekmények eseté-

10 212 ben 76 %-kal kevesebb. A színesfémlopások száma nőtt, melyhez hozzátartozik a magyar elkövető számának növekedése is. A betöréses lopások száma 6,8 %-kal emelkedett, de ez az emelkedés még elfogadható. A magyar elkövetők száma azonban itt is csökkent. A fenti adatok jól mutatják, hogy az osztrák és magyar rendőrség összefogása eredményes és jól működő. Megköszönte a megye települési önkormányzatainak az anyagi támogatását a nehéz gazdasági helyzet ellenére is. Végül a 2009-es évhez kapcsolódóan elmondta, hogy az ismerté vált bűncselekmények, illetve a nyomozáselrendelések száma nem emelkedett olyan mértékben, hogy komoly intézkedéseket kellene bevezetni. Van néhány olyan bűncselekmény, melyekre oda kell figyelni ugyanis ezek tekintetében némi növekedés tapasztalható. Fontos, hogy az önkormányzatoktól megkapja a rendőrség azokat a jelzéseket, hogy hova koncentráljon a rendőrség. Nagy szerepük van a körzeti megbízottaknak, melyeknek ott kell a településen szolgálatot teljesíteni, és akiket nem is kíván elvezényelni máshová a rendőrség, főszabály szerint ugyanis a körzeti megbízottat átvezényelni nem lehet. A rendőrség a jövőben is arra fog törekedni, hogy a bűncselekmények számát még lejjebb szorítsa. dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány Megköszönte dr. Szabadfi Árpád beszámolóját. Elmondta, hogy más megyékben is szép eredményeket ért el a rendőrség, csak az a probléma, hogy ott az emberek szubjektív biztonságérzete nem támasztja alá azokat az eredményeket, melyeket a rendőrség produkál. Győr- Moson-Sopron megyében kisebb a szakadék az objektív számok és a szubjektív biztonságérzet között. A megyei rendőrfőkapitány által ismertetett statisztika valóban a valóságot mutatja. Voltak félelmek az integrációval kapcsolatban, főleg azért mert 1100 km-en megszűnt a határ, és ez a nyugati országrészt is jelentősen érintette. A statisztikában szereplő számok mindenkit egyértelműen megnyugtathatnak. Bebizonyosodott, hogy egyes választási kampányok során gerjesztett félelmeket a szomszédos országban - elsősorban csak politikai érdekek generálták és nincs mögötte szakmai valóság. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nagyon komoly teljesítményt nyújtott és ez azért is fontos, mert a belső migrációs felderítések 80 %-a ezen a főkapun keresztül próbál meg a határon átmenni és Európa más országaiba eljutni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság esetében pozitív diszkrimináció került alkalmazásra, hiszen itt voltak azok a volt határőrök, akiket nem akartak elmozdítani, így létszámfelettiként itt maradtak. Egy bevetési szolgálat létrehozásával megpróbált a rendőrség lehetőséget biztosítani arra, hogy a plusz létszámból minél többen a megyében tudjanak maradni, bár nem a főkapitányság állományában, de a magyar rendőrség állományában. A 148 fős bevetési szolgálat győri székhelyű, ami azért többlet biztonságot is adhat a megyének. Fő feladatuk a közterületi szolgálat támogatása, vagy éppen egy nagyobb futballmeccs biztosítása, annak érdekében, hogy valóban ne a körzeti megbízottakat kellejen odavezényelni. Természetesen ők a szomszédos megyékben is segítséget tudnak nyújtani. Egy négypilléres program keretében a bevetési szolgálat létrehozása az egyik pillér volt. A második a körzeti megbízotti szolgálat erősítése, melynek eredményeként mintegy 600 fővel több körzeti megbízott van Magyarországon. Ezt a folyamatot még tovább szeretné növelni a rendőrség és a 2009-es év végére még fővel emelni szeretné a körzeti megbízottak számát. Amikor a megyei közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság munkáját értékeli, akkor egy olyan főkapitányságot értékel, amelyre odafigyel Európa. Itt dől el, hogy milyen véleményt alakítanak ki az országról az európai államok, elsősorban az illegális migráció tekintetében. Fontos eredményeket ért el országos szinten a megyei főkapitányság. Az egész rendőrség tekintélyét már kezdte kikezdeni az Eva Rhodes ügy. Megtettek mindent Európa különböző nemzetközi sajtó orgánumaiban azért, hogy azt a látszatot keltsék, miszerint a

11 213 magyar rendőrség tehetetlen. Mégis megoldották az ügyet. Trükkös lopásokból az autópályán eddig 5 volt összesen a 2009-es évben. Ez már a tűrhető kategórián belül van. Emellett országos nagyságrendű gépkocsi lopást is felderített a megyei rendőrség. Nagyon fontos és jó eredmény, hogy nincs felderítetlen emberölés a megyében. A év első 5 hónapjában 40 %-kal csökkent az ismerté vált bűncselekmények száma. Gépkocsi lopásokban, önkényes elvételben, rablásokban emelkedés mutatkozik, ezért itt mindenképpen van teendő. Szép eredmény volt az ellopott kismegyeri emlékmű elkövetőinek felderítése is. A megye bűnügyi helyzete stabil, javuló. Több azonban az ittasan okozott balesetek száma, mint az országos átlag. A rendőrség 500 új elektromos alkoholmérő berendezést helyezett forgalomba, valamint a következő két évben 600 új sebességmérőt fog szintén munkába állítani. A rendőrség biztonság, bizalom, becsület programja végrehajtásában azok az eredmények, melyeket a megye felmutatott mindenképpen hasznosak voltak. A védőbástya programban szintén fontos szerepet tölt be a megyei rendőrség. A tiszta fejjel kampány keretében Győrbe is eljutott az a kiállítás, melyet mindenki megszemlélhetett. Az ittas vezetésben sokáig rossz helyen állt az ország. Jelenleg ez 12 % alatt van, míg Európa nyugati felében 5-6 % körül mozog az arány. Az ittas vezetés elleni kartát, melyet a rendőrség indított útra, már kb. 400 ezren írták alá. Ennek lényege, hogy aki aláírja, az vállalja, hogy nem fog ittasan volán mögé ülni és másokat sem enged vezetni ilyen állapotban. Nagyon szeretné, ha egyszer lenne egy olyan pillanat, amikor a megyei közgyűlés valamennyi képviselője egy kézfeltartással csatlakozna ehhez a kartához. A rendőrség célja, hogy egyre több rendőrt tudjon a közterületre tenni, továbbá, hogy láthatóbb legyen és gyorsabban reagáljon. 61 pontban kerültek összefoglalásra azok a célok, melyeket a rendőrség meg akar az év végéig valósítani. Ehhez 2 milliárd forintot kapott a rendőrség, a túlórák kifizetésére, továbbá 12 milliárd forintot címkézve az előirányzott feladatokra. A közbiztonsági egyeztető fórumok rendkívül fontosak, hiszen az önkormányzatokkal, valamint a helyi rendészeti erőkkel való összefogás nélkül a rendőrség nem képes a közösségi rendfenntartásra. A rendőrség a közösségi rendfenntartás irányába szeretne elindulni, ez nem azonos az önkormányzati rendőrséggel, azonban mindenkit, akit az önkormányzat támogatásával, és meghatározott közigazgatási területen rendészeti feladatok irányába be lehet vonni azt be is vonják. További cél a reagálás gyorsabbá tétele, a bevetés irányítási rendszer korszerűsítése. Erre az uniós pályázat benyújtásra került. Felhívta a figyelmet, hogy elsősorban az önkormányzatok számára egy olyan térfigyelő rendszert korszerűsítő program kerül elindításra 1,5 milliárd forint összegben, melyben nagyon fontos, hogy a rendőrség által használható egységes platform alakuljon ki. Megköszönte a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzat, valamint a polgárőrség támogatását, valamint a megye rendőri állományának munkáját, hiszen az ő érdemük a megyében lévő stabil biztonsági helyzet. Megköszönte az országos rendőrfőkapitány szóbeli kiegészítését. A felvetést, miszerint a megyei közgyűlés tagjai csatlakozzanak az ittas vezetés elleni kartához jó ötletnek tartja. Erről a frakciók előreláthatóan a következő közgyűlés előtt tárgyalni fognak és így akár már a soron következő ülésen sor kerülhet a döntés meghozatalára. Úgy tudja, hogy a jelen ciklus közgyűlésének a tagjai mindig gondosan ügyeltek arra, hogy jó példával járjanak elő, így gépkocsit alkoholos befolyásoltság alatt nem vezettek. A térfigyelő kamerarendszerrel már van élő együttműködése a megyei önkormányzatnak. Ennek kiépítése a Szigetközben több településsel, valamint a Megyei Területfejlesztési Tanáccsal közösen egy nyertes pályázatnak köszönhetően már el is kezdődött.

12 214 Baranyai Tamás képviselő A megyei főkapitányhoz intézett kérdést az elmúlt hetek, hónapok eseményei kapcsán. Itt gondolt egyrészt az osztrák területről magyar területre történő határon átnyúló elfogásra, valamint a Rajkáról Pozsony irányába történő ellentétes irányú elfogásra. Úgy gondolja, hogy a magyar szervek szakszerűségét nem lehet kétségbe vonni, így kellett volna az osztrák rendőröknek is eljárni. Vélhetően a schengeni csatlakozás miatt ezek az események többször és nagyobb számban elő fognak fordulni. Kérdezte, hogy az osztrák rendőrök kudarcba fulladt, szóban forgó tevékenységének volt-e valamiféle kielemzése. A rendőri intézkedések során a járőröket az elmúlt időszakban többször érte atrocitás. Az országos főkapitány említette, hogy nagyon fontos az a tény, hogy ne legyen túl nagy szakadék az állampolgárok biztonságérzete és a statisztikák között. Éppen ezért nagyon fontosnak és egyben aggasztónak tartja az egyébként nem nagy számban előforduló cselekményeket. Az állampolgárok biztonságérzete alapjaiban ugyanis akkor rendül meg, amikor úgy érzi, hogy az őt védő szervezet, illetve személy is támadható. Ezek a jelenségek sajnos egyre gyakrabban megismétlődnek. Kérdezte, hogy kellő súllyal foglalkoztak-e ezzel a dologgal, továbbá, hogy a módszertanba, illetve a felkészítésekbe tervezik-e beépíteni a szakszerű intézkedéseknek a tematikáját. Ijesztő dolog ugyanis, hogy egy szakszerűen intézkedő rendőr ellen akár ittasan, akár nem ittasan tettleg lép fel az állampolgár. Miként oldható meg e helyzet lekezelése, anélkül, hogy liberális, vagy ál-liberális támadások érjék a rendőrséget. Úgy gondolja, hogy a társadalomban vannak szabályok, aminek ha eleget tesz a rendőrség, akkor nem érheti támadás. Fontos, hogy a megyei főkapitányság munkája abban is megerősítést nyert, hogy azt a megyei közgyűlés és az általa képviseltek irányából semmiféle politikai támadás nem érte az elmúlt időszakban. Az autópályákon egyre nagyobb számmal épülnek ki a kamerarendszerek, melyek ellenőrzik a rendszám révén az autópálya matrica érvényességét, illetve jogosságát. Van-e lehetőség arra, hogy a rendőrség mivel egyre több a gépkocsi lopás valamilyen úton felhasználja ezeket az információs csatornákat. Hámori György képviselő Gratulált a megyei főkapitánynak az elért eredményekhez. Elmondta, hogy 2007-ben a megyei rendőrség egy nagyon szép épülettel gyarapodott Kapuváron, azonban a régi épület még mindig ott áll kihasználatlanul. Az új épület átadásával egyidejűleg jelezte a kapuvári önkormányzat, hogy a régi épületet szeretné átvenni, természetesen annak fenntartásával együtt. Sajnos még az óta sem kapott erről érdemi választ. Véleménye szerint nem szabadna hagyni, hogy az állami vagyonban egy ilyen szép épület tönkremenjen. Kérte az országos főkapitányt, valamint dr. Molnár Csaba kancellárminisztert, hogy amennyiben ebben az ügyben közben tudnak járni, úgy azt, ha lehet, tegyék meg. dr. Krisch Róbert képviselő Dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok november 23-i megyei közgyűlésen elmondta, mit tart a legfontosabbnak a megyében. A mostani beszámolója mellyel kapcsolatban, ha egy gazdasági társaságról lenne szó, akkor azt lehetne mondani, hogy az első igazi üzleti évet értékelte azt mutatja, hogy a fontos feladatokat jelölték ki és ezeket igazán jól meg is oldották. Ez vezetett oda, hogy a megye helyzete olyan, melyről pozitívan lehet beszélni. Sopronban az eredmények nagyon jók. Csökkent a bűncselekmények száma, a felderítési eredmények javulnak, mely dicséri az ottani rendőrök és Farkas Gábor rendőrkapitány munkáját. A as évben a soproni emberek aktív rendőri jelenlétet láttak a városban, amely majdnem mindenkinek tetszett. E tény is oda vezetett, hogy jók az eredmények a városban. Kérte a megyei rendőrfőkapitányt, hogy ez a jelenlét továbbra is maradjon és szolgálja az emberek biztonság-

13 215 érzetét, hiszen így az állampolgárok is nyugodtabbak lesznek és a rendőrségnek is kevesebb lesz a munkája. Stipkovits Pál képviselő Elmondta, hogy amikor a szocialista frakció értékelése összeállításra került, akkor az elmúlt évi feladatokat vették alapul, továbbá figyelembevételre került, hogy az azóta bekövetkezett világgazdasági válság eredményeképpen történt társadalmi, gazdasági változásokat, valamint ezeknek a bűnügyekre vonatkozó hatásait hogyan tudta a megyei főkapitányság lekezelni. Az értékelésből egyértelműen kiderült, hogy a fő feladat a jó pozíció megőrzése, mármint ami a bűnügyi statisztikákra vonatkozik, valamint az emberek szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekményeknél a felderítési mutatóknak a javítása. Egyértelműen megállapítható, hogy a megyei főkapitányság stabilizálta a helyét az országos bűnügyi statisztikákban, mely már 2003 óta jelenség. Ez egy nagyon fontos dolog, mert egyik évről a másikra lehet jó eredményt elérni, de ezeket az eredményeket megfogni és megtartani, az a nagy szakmai kihívás. A jó eredményeket olyan állapotok között érte el a megyei főkapitányság, melyet szervezeti átalakítás jellemzett, továbbá új feladatok jelentek meg ebben az időszakban, valamint a gazdálkodásban is a regionalitás új kihívásokat jelentett. A beszámolóban kimutatott számok egyértelműen jelzik a jó eredményeket. Leglátványosabb az, hogy 17 %-kal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. Kapuvár, ahol közel 50 %-kal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, most már szinte a béke szigetének mondható a megyében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy korábban olyan nagy elődök dolgoztak ott, mint Stipkovits Mihály vagy dr. Gorgosilits Fábián. A legnagyobb szakmai bravúr a mosonmagyaróvári 25,4 %-os csökkenés. Örül annak, hogy a városban folytatódik az a szakmai munka, melyet az elődök megalapoztak. Az országos rendőrfőkapitány említette, hogy a jó eredmények az emberek szubjektív biztonságérzetében bizonyos helyeken nem mutatkoznak meg. Ennek az az oka, hogy egyes felelőtlen politikusok azzal riogatják az embereket, miszerint növekszik a bűncselekmények száma, és ha ezt sokszor mondják, akkor ezt az emberek el is hiszik. Szeretné, ha országosan is sugallva lenne az emberek felé az, hogy a tények mást mutatnak, mint amit el akarnak velük hitetni, hiszen ezzel is lehet az emberek szubjektív biztonságérzetét növelni. Fontos, hogy a szakmai szempontból nem könnyű integrálódási folyamat közepette is látványos eredményeket ért el a rendőrség a mélységi ellenőrzések révén a nyitott határokon áthúzódó bűncselekmények megakadályozásában. Ez is igazolja, hogy a schengeni csatlakozás nem jelent veszélyt a szomszédos Ausztriára, mint ahogy ezt a burgenlandi adatok is alátámasztják. Az osztrákok is már jóval nagyobb bizalommal vannak, melynek révén már megnyitottak néhány határátkelőt, melyért egyébként Firtl Mátyás alelnök vezetésévek keményen harcoltak. A bizalom megteremtődött, ehhez pedig a rendőri munka is nagymértékben hozzájárult. Ahhoz, hogy ezt a fajta színvonalú munkát el lehessen érni, ahhoz a bűnügyi munka hatékonyságát valóban növelni kellett, a tartalékokat jól hasznosítani és az erőforrásokat megfelelő módon csoportosítani azokra a területekre, melyek a társadalmi változások eredményeképpen fókuszba kerültek. A 2010-es év feladatainak meghatározásnál továbbra is az a legfontosabb dolog, hogy az elért eredményeket stabilizálni kell, hisz várható az, hogy a recesszió eredményeképpen bizonyos területeken emelkedni fog a bűncselekmények száma. Fontos figyelembe venni a 2009-es uniós választások eredményeit. Azokon a területeken, ahol a lakosságnak a szubjektív biztonságérzete nem javult, hanem romlott, ott az az illúzió keletkezett, hogy ha rendőri eszközökkel nem lehet bizonyos problémákat kezelni, akkor majd különböző felvonulásokkal és masírozásokkal lehet. A felelős politikusoknak mindent meg kell tenni azért, hogy erősítsék a rendőrséget abban, hogy megtegyen mindent a törvények határain belül, és e jelenségek ellen határozottan fellépjen. Ezt az illúziót csak a határozott rendőri fellépés tudja eloszlatni, ezeket nem felvonulásokkal, hanem rendőrszakmai eszközökkel kell vég-

14 216 rehajtani és ehhez mind a jogszabályi, mind egyéb feltételeket biztosítani kell. A beszámoló említi, hogy az integráció első éveiben a határőrségnél gondot jelentett, hogy az állományt fel kellett készíteni rendőrszakmai szempontból. Ez a folyamat véleménye szerint befejeződött. A beszámoló szerint a várható gazdasági megszorításokkal járó elvonások miatt ismét létszámhiány várható. Úgy tudja, hogy nem terveznek elvonásokat a rendőrség finanszírozásában. Sőt a szűkös gazdasági helyzet adta lehetőségek ellenére is gyors intézkedések történtek annak érdekében, hogy a legfontosabb területekre források teremtődjenek. Véleménye szerint ezt a veszélyt nem érdemes felvázolni. A rendőrség a szocialista frakció teljes bizalmát élvezi. A szükséges jogszabályi környezet megteremtésért pedig mindent meg fognak tenni, annak érdekében, hogy a rendőrség a feladatát ugyanilyen színvonalon teljesíteni tudja. Méri Attila képviselő A szóbeli kiegészítések során elhangzott a szervezeti integráció, mint a közelmúlt egyik legnagyobb kihívása a rendőrség számára. Személyes tapasztalata, hogy az integrációt megelőzően részt vett egy közös ellenőrzésen, ahol határőrök és rendőrök közösen posztoltak az út mellett és a polgárőrökkel együtt egy lopott gépjárműkereső akciót valósítottak meg. Volt alkalma beszélni rendőrökkel és határőrökkel és számára akkor kissé sokkoló volt, hogy ha a rendőrrel beszélt, akkor a második mondat után panaszkodott a határőrre, mutatta, hogy a saját felszereléséből mit kellett saját pénzéből megvennie, miközben a határőr egy 70 ezer forintos kabátban posztolt mellette, míg amikor a határőrrel maradt kettesben, akkor meg a határőr panaszkodott, hogy nekik van egy jól kialakult számítógépparkjuk, gépkocsiparkjuk, melyeket a rendőrség át fog venni és most meg belekerülnek egy alapvetően rosszabbul ellátott közösségbe. Ilyen komoly félelmek között, - amikor nem csak a szervezetek ellenállását kellett legyőzni, hanem a végrehajtó állomány minden egyes tagjában nagyon komoly feszültség volt a másikkal szemben egzisztenciális és egyéb szempontból - egy nagyon komoly előkészítő munkára volt szükség az integrációt megelőzően, míg utána egy nagyon komoly finomhangolásra. Minden egyes egyénnek meg kellett találnia a helyét az újonnan felálló szervezeti egységben. Az, hogy ezt ilyen zökkenőmentesen és kívülálló szemmel látva is nagyon hatékonyan, gyorsan és minden probléma nélkül sikerült megvalósítani, az köszönhető a megye főkapitányságnak, illetve a városi kapitányságoknak január 1-jét követően egyéb változások is megjelentek a rendőrség életében, hiszen megalakultak a regionális ellátó szervezetek. Kérdezte, hogy mi a tapasztalat erről az első időkben. Egy 1400 fős szervezeti egység vezetőjeként ő személy szerint elég szerencsétlen konstrukciónak tartaná azt, hogy elveszik tőle az önálló gazdálkodást és ezt egy regionális szervezetbe szerveznék be - amelynek a felügyeleti szerve az illetékes minisztérium úgy, hogy közben mégis a szervezet vezetője felelős a gazdálkodásért. Természetesen a megyei főkapitánynak a mindennapi működést tapasztalva ettől lehet eltérő véleménye. Győr-Moson-Sopron megyei lakosként akkor találkozhat az ember a regionális ellátó szervezettel, amikor az objektív felelősség elve alapján kiszabnak egy büntetési tételt. Az erről szóló levet egy szombathelyi levelezési címről kapja meg az állampolgár. Ez még nem is lenne probléma, de ha egy októberi szabálysértés után a büntetésről szóló értesítés következő áprilisban érkezik meg, az már probléma. Egyetért minden olyan törekvéssel, amelyek a büntetési tételeket szigorítaná, és ezzel próbálna meg gátat szabni a közlekedés területén elkövetett jogsértéseknek, viszont lehetséges, hogy a hosszú időre elnyújtott eljárás eredményeként kiszabott bírságnak már nincs igazán erős büntető hatása. Az állományon felüli létszámmal kapcsolatosan elmondta, hogy a múlt évben Samu tábornok volt a vendége a megyei közgyűlésnek és a téma akkor is szóba került. Talán akkor találkozott a megyei közgyűlés először azzal a felvetéssel, hogy egy mobil bevetési egységet szerveznének és az állományon felüli létszámot oda

15 217 szerveznék be. Láthatóan most is van egy állományon felüli létszám, tehát ezek szerint ezt nem sikerült teljes mértékben feltölteni. Kérdezte, hogy a 2009-es évben mire számíthat ezzel kapcsolatban a megye. Számíthat-e a megye további elvezénylésekre, akár a körzeti megbízotti rendszer kárára is. Polgármesteri visszajelzések alapján előfordult korábban, hogy körzeti megbízottakat vezényeltek át más helyre. Belátható, hogy ha egy városi kapitányságról elvezényelnek egy meghatározott létszámot, akkor ott csupán csökken a rendőri jelenlét, azonban ha egy kistérségről, kistelepülésről vezénylik el a körzeti megbízottat, akkor ott a rendőri jelenlét, mint olyan megszűnik. Megköszönte a megye rendőri állományának a évi munkáját és jó szívvel ajánlotta a beszámoló elfogadását a megyei közgyűlésnek. Szabó Miklós képviselő Az elért eredményekhez gratulált a megyei főkapitányságnak. Elmondható, hogy az integráció a megyében zajlott le a legkisebb problémával. A szubjektív biztonságérzetről több szó eset. Aki már volt valamilyen bűncselekmény áldozata azt valószínűleg a statisztikák nem érdeklik. Ami mindenkit érdekel az a közterületen elkövetett vandalizmus, mely rendkívül negatív hatást vált ki az emberekben, hiszen az ő adó forintjukból épül meg valami, amit aztán felelőtlen egyének egyik pillanatról a másikra tönkretesznek. Ennek érdekében fokozni kellene a gyalogos járőrök számát, hosszabbtávú megoldást egyébként a kamerás térfigyelő rendszerek fejlesztése jelenthet. Ehhez az önkormányzatoknak is nyilván a zsebükbe kell nyúlniuk és támogatást kell adniuk. Mosonmagyaróváron már elindult ez a folyamat. Az, hogy Mosonmagyaróvár a megyei városok között az utolsó helyen áll, az elsősorban annak tudható be, hogy ez az egyetlen olyan kapitányság, amely két országhatárral is rendelkezik. Mosonmagyaróváron rendkívül problematikus bár országosan is az a nem megfelelő életvitelt folytatók és a lakásokban, udvarokon, randalírozók elleni fellépés. Sajnos ehhez a törvényi háttér is hiányzik, valamint a rendőrség kezében sincsenek megfelelő eszközök. Példa erre, hogy egy hatlakásos társasházban egyetlen családnak az agresszív viselkedése tönkre teszi a másik öt család életét. Ennek a problémakörnek a megoldására mindenképpen találni kellene valamiféle megoldást. Megköszönte a megyei rendőrség munkáját. Széles Sándor képviselő A Fidesz-KDNP frakció nevében megköszönte a megyei rendőr-főkapitányság munkáját és a beszámolót elfogadásra javasolta. A rendőri jelenléttel kapcsolatosan elmondta, hogy annak - ahogyan azt Máriakálnok, Mosonszolnok és Mosonmagyaróvár esete is mutatja - óriási jelentősége van. Köszönetet mondott Mosonmagyaróvár rendőrkapitányának és kollégáinak, mivel a márciusi hídlezárás előtt több alkalommal próbáltak egyeztetni és kértek dolgokat a rendőrségtől, annak érdekében, hogy megelőzzék a közlekedési konfliktushelyzeteket, melyek kialakulhattak volna. Ilyen közlekedési konfliktusokra nem is került sor, mert az érintett önkormányzat által megfogalmazott kéréseket a rendőrség napról napra teljesíti és ezzel a biztonságos közlekedés feltételrendszerét folyamatosan biztosítja, fenntartja. Ez bizonyítja, hogy milyen fontos a szubjektív biztonságérzetnek a kialakítása a rendőri jelenlét mellett, mert azok a problémák, melyeket Szabó Miklós képviselő említett, továbbá az illegális hulladékelhagyás, a vízi közlekedési szabályok be nem tartásának a problémája, a quadosok, a krosszmotorosok által okozott problémák megoldhatósága attól függ, hogy a jogalkotó milyen helyzetbe hozza a jogalkalmazót. Amíg a jog rendszere nem tisztázott és nem erős, addig nincs miről beszélni, nincs mit számon kérni. A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egy rendeletének módosításában jelent meg a közelmúltban a quadosokkal kapcsolatban az, hogy az 50 cm 3 alatti quadokat rendszámmal kell ellátni, e fölött pedig nem ezerre teszik azoknak a qudoknak a számát, amelyek a környezeti kárt okozzák. Ezeket azon-

16 218 ban nem tudják megfogni. A jogalkotó hiába írja elő a rendőrnek, hogy 150 ezer forintos bírsággal lehet sújtani azt, akit tetten érnek, azonban éppen az a probléma, hogy hogyan érik tetten az elkövetőt. Ugyanez a helyzet az illegális szemételhagyással, valamint a vízi közlekedéssel. Évről évre felhívják a jogalkotó figyelmét, hogy ezeket a problémákat oldják meg, mert amíg ezek nem lesznek konzekvensen megoldva, addig a szubjektív biztonságérzetről hiába beszélnek, nem fog semmi változni. Kérte az országos rendőrfőkapitányt, valamint a megyei rendőrfőkapitányt, mint jogalkalmazót, hogy járjanak közbe annak érdekében, hogy ezekben a kérdésekben minél pontosabb, korrektebb betartható intézkedések születhessenek, melyekkel az emberek biztonságérzete javulni fog. dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány A felvetésekben olyan kérdésekről volt szó, amiknek a révén jól érezhetővé válik, hogy a rendőrségnek milyen irányba kell természetesen az általános közbiztonsági, bűnüldözési feladatain túlmenően intézkedni. A felvetett problémák valóban olyan dolgok, melyek a lakosságot zavarják. Arra tud ígéretet tenni, hogy amiket a képviselők felvetettek, azokat szívügyüknek fogják tekinteni és azokra a saját belső megbeszéléseiken vissza fognak térni és ezeket a végrehajtási munkába bele fogják építeni. A megyei rendőr-főkapitányság létszáma a hivatásos állomány tekintetében 158 fővel magasabb, mint az integráció előtti létszám. Amikor az integráció elkezdődött, illetve megtörtént, akkor nem csak ezzel a 158 fővel voltak kevesebben, hanem volt még pluszban 119 fő hiánya is a megyei főkapitányságnak. Jelenleg a 158 fő plusszal a megyei főkapitányság létszáma fel is van töltve. Az a különbözet, ami úgymond idegen státuson van, azok év végéig részben beintegrálódnak, egy részük pedig sajnos nyugállományba kerül, illetőleg át fognak kerülni a szomszédos megyékbe. Ennek ki van dolgozva a rendszere. Az elvonás tehát az elvezénylésekre vonatkozik. Egyes területeken a közbiztonsági helyzet alakulása miatt központilag dönteni kellett arról, hogy megerősítik az adott területen a rendőri szolgálatokat és ezt az előbb említett plusz létszámokból ahol plusz idegen státusok voltak oldották meg. Nyilvánvaló, hogy az ott élők érezhették, hogy a rendőrség nincsen éppen ott, de ennek ellenére a rendőrség tudta biztosítani a stabil létszámot. A rendőrség olyan, mint a költségvetés, nincs az a rendőri létszám, amit ne lehetne hatékonyan alkalmazni. Az országos főkapitány is megerősítheti, hogy megszűntek az elvezénylések. Megtörtént a szakközépiskolásoknak a kibocsátása, és így gyakorlatilag a megyei főkapitányságon már nincsenek elvezénylések. Arra tett ígéretet, hogy körzeti megbízott csak rendkívüli esetben kerülhet el a szolgálati helyéről. Bármikor lehet jelezni felé, ha valami nem egészen így történik. Központi vezénylésbe pedig nem kerülhetnek bele. Az integrációval kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon sikeresek voltak az állománnyal történt elbeszélgetések, aki dolgozni akart és szeretett volna az ott tudott maradni a rendszerben év végéig legfeljebb egy 30 fő számára a szomszédos megyében tudja a rendőrség biztosítani a munkát. A megyei főkapitányságon belül törekednek arra, hogy az az átmenet, mely a határőrség és a rendőrség között lezajlott, megyén belül úgymond finomabb legyen. Lehet, hogy egyes kapitányságok pillanatnyilag érzik majd a hátrányát, de azt tervezik, hogy lehetőleg minden volt határőr a lakhelye közelében tudjon dolgozni. Az integrációval kapcsolatos szervezeti átalakulás és az ezzel kapcsolatos állománytábla módosítások, valamint személyzeti elbeszélgetések jogszabályi alapon sikeresen megtörténtek. A rendőrséget megtámadta munkaügyi bíróságon egy rendőrszakszervezet, hogy az eljárás nem volt szabályos. Az elsőfokú munkaügyi bíróság azonban kimondta, hogy nem történt jogsértés. Reméli, hogy majd ezt az ítéletet az másodfokú bíróság is jóvá fogja hagyni. A vandalizmussal kapcsolatosan jogos a felvetés. Örül annak, hogy a kamerarendszer egy nagyon biztos alapot szolgál arra, hogy megelőző jellegű legyen, illetve ennek alkalmazásával a rendőrség jóval gyorsabban tud reagálni. A rendszer Mosonmagyaróváron is kiválóan műkö-

17 219 dik. Győrben a Kálóczi tér bekamerázásával több bűncselekményt sikerült megelőzni, ugyanis a rendőrség épületén belül van egy figyelő szolgálat, akik ezt folyamatosan figyelemmel kísérik. A kamerarendszer folyamatosan bővül. A Baross úton a teljes kamerarendszer lecserélésre kerül, mert a régiek már elavultak. Az autópálya kamerarendszerével kapcsolatosan kifejtette, hogy a jelenleg meglévő rendszer nem képes a körözött gépjárművek kiszűrésére. Ez irányú egyeztetések már folynak, azonban ennek technikai, pénzügyi és egyéb háttere van. Azok a sebességmérő kamerák melyek elhelyezésre kerültek az autópályán, már valószínűleg alkalmasak lesznek erre. Az átüldözések esetében volt olyan, hogy a magyar járőr Bécsig üldözte a gyanúsítottat, majd ott az osztrák rendőrökkel közösen történt az elfogás. Tény és való, hogy volt az osztrákoknak néhány olyan átüldözése, mely nem az államközi egyezménynek megfelelően történt, de védendő őket, meg kell említeni, hogy ez akár a magyar rendőrökkel is előfordulhat. Az átüldözések után minden esetben megbeszéléseket tartanak, és átbeszélik, hogy mi az, ami nem úgy sikerült, mint ahogy le van írva. Jelen pillanatban mind a magyar, mind az osztrák rendőrségnek problémája van a rádió térerősséggel. Néha van térerő, néha nincs. Az államközi egyezmény értelmében az átüldözés megkezdése előtt a kontakt ponton keresztül értesíteni kell a külföldi szerveket. A probléma általában itt jelentkezik, mivel ez technikai okok miatt nem minden esetben tud megtörténni. A megyei főkapitányság módszertani felkészítéseket tart az átüldözésekhez. Ez azért fontos, mert ha a rendőr külföldön hibázik, az nemzetközi bonyodalomhoz vezethet. Ez olyan pszichikai tényező, mely nehezíti az átüldözést. Az együttműködés azonban nagyon jó mind az osztrák, mind a szlovák kollégákkal. dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány A hivatalos személy elleni erőszakkal kapcsolatosan elmondta, hogy sajnos az elmúlt évhez képest az idén még nagyobb arányban fordultak elő ilyen esetek. Elsősorban a csoportosan, felfegyverkezve elkövetett erőszaknál látható nagyon veszélyes emelkedés. A rendőrség elkezdett egy új módszertani, taktikai képzést, részben az iskolákban, részben pedig az állomány körében. Úgy gondolja, hogy a most beterjesztett törvénycsomagban két nagyon fontos dolog van. Az egyik, hogy aki fegyveresen, felfegyverkezve követi el a bűncselekményt azt sokkal súlyosabban kívánja megbüntetni a törvény. A másik, pedig ha rendőrt hivatalos intézkedése közben éri a támadás azt szintén, a korábbinál sokkal súlyosabban rendeli büntetni a jogszabály. Ez azért fontos, mert ha ez a büntetési tétel öt év, vagy annál súlyosabb, akkor a rendőr nem fog azon gondolkodni, hogy őrizetbe vegye-e például a hétvégén éjszaka a rendőrre támadó háromfős csoportot, vagy majd csak hét elején tegye meg a feljelentést és akkor bírálja el. Ez utóbbi ugyanis nem működik. A rendőrség intézkedési rendszerében egy új filozófia bevezetésére van szükség, melynek az a lényege, hogy a rendőri intézkedésnek törvényesnek, arányosnak, szükségesnek kell lennie, valamint a fokozatosság betartásával kell, hogy megtörténjen. Mindezek mellet fontos a politikamentesség. Megjelenik a zéró-tolerancia elve. A rendőr nem mehet el a legenyhébb jogsértés mellett sem anélkül, hogy ne tegye szóvá. Ez nem lesz könnyű és szokatlan lesz, de ebben el kell indulni. Az intézkedés módszere is meg fog változni a rendőr biztonsága érdekében. Fontos a civil kontrol fokozása, mely a panasztestület létrehozásával elkezdődött. A kapuvári üres rendőrségi épület a MNV Zrt. kezelésében van. Az országos főkapitányság már ezzel az ingatlannal kapcsolatban is jelezte, hogy azt vegyék el tőle, hasznosítsák, de ezt a jelzést most ismét meg fogják tenni. Azt hogy az épületet az önkormányzat fogja megkapni, nem tudja garantálni, ebben elsősorban majd az önkormányzatnak kell lépéseket tennie. Gyakran a rendőrség képe nem jelenik meg a külső szemlélők számára túl pozitívan. Ennek ellenére, eddig majdnem mindegyik megyei főkapitánynak elismeréssel szólt a munkájáról az

18 220 illetékes megyei közgyűlés, egy kivétellel, aminek azonban, inkább politikai üzenete volt. Ez kissé ellenmondásos. A rendőrségről sajnos több esetben rossz képet akarnak festeni. Az EP választással kapcsolatosan elmondta, hogy azokban a megyékben ahol a szubjektív biztonságérzet valamiért rosszabb, mint az objektív bűnügyi statisztikák azt indokolnák, ott valóban igaz, hogy van egy fajta politikai átrendeződés. Bár ez legyen a politikusok dolga. A miértre a rendőrségnek más oldalról kell választ adnia. A biztonságérzet nem csak közbiztonságérzetből fakad. Ebben szerepet játszik például a szociális biztonság, továbbá felvetődhetnek együttélési és egyéb problémák, amiket rendezni kell. Ezekben a kérdésekben a rendőrség végső eszköz. Gumibottal ezekben a esetekben a rendőrség nem tud rendet tenni, addig amíg többek között a munkahelyek biztonsága nem teremtődik meg. A szabálysértési értékhatár alatt elkövetett tulajdon elleni jogsértésekben van egy nagy űr. Ez a jegyzők hatáskörébe tartozik, a rendőrség előkészítő hatásköre megszűnt. Ezt a hatáskört most vissza fogja kapni a rendőrség, míg a jegyzők hatáskörében marad továbbra is a bírság kiszabása. Hangsúlyozta, hogy 1,5 milliárdos pályázati pénzeszköz fog megnyílni a térfigyelő rendszerek kiépítésére, amire fel kell készülni az érdekelteknek. dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány Elmondta, hogy az utóbbi időben sms-ben és -ben terjednek el különféle üzenetek, melyek arról szólnak, hogy Győr városában fekete autók mennek az utcán és ezekből kiszálló emberek fiataloktól útbaigazítást kérnek, majd ezt követően elrabolják őket. Ezek nagyon komoly bűncselekmények, és ezeknek egyike sem marad látenciában, hiszen a szülőnek kötelessége bejelentést tennie. Az üggyel kapcsolatban folyik a nyomozás, azonban kijelenthető, hogy egyetlen egy ilyen bejelentés sem volt. Ha lett volna, azt a rendőrség már nagy erőkkel felderítette volna, és ez adott esetben a jövőbeni eseménye kre is igaz. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A szavazáskor 35 fő képviselő van jelen. Az egyszerű szótöbbségi szavazáshoz 18 szavazat, a minősített többséghez 21 szavazat szükséges. A közgyűlés 35 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 89/2009.(VI. 12.)KH Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről és a megye határrendészeti helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 2. napirendi pont A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítása. Előadó: Az előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták és javasolták a közgyűlés elé terjesztését. Az előterjesztéshez kapcsolódó írásos módosító javaslatot a képviselők a bizottsági öszszefoglalóval kapták meg.

19 221 A Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság az előterjesztéshez benyújtott írásos módosító javaslatot is megtárgyalta és javasolja elfogadásra a közgyűlésnek. A folyamatos napi likviditási adatok ismertek. Elmondta, hogy 2009 június első hetében, átlagban mínusz 420 millió forintos egyenleggel zár a megyei önkormányzat, de volt ebben 437 millió forintos, és 403 forintos egyenleg is. Az aktuális adatok szerint a megyei önkormányzat pénzügyi egyenlege negatív. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta a módosító indítványt. A közgyűlés a módosító indítványt 35 igen, egyhangú szavazattal elfogadta. Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az elfogadott módosítással együtt, A közgyűlés 26 igen szavazattal és 9 tartózkodással megalkotta a 8/2009.(VI. 16.) rendeletét. (A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 3. napirendi pont Tájékoztató az évközi központi pótelőirányzatokról és a megyei intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól. Előadó: Az előterjesztést a közgyűlés bizottsági megtárgyalták, és változtatás nélkül javasolták a közgyűlés elé terjesztését. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A közgyűlés 35 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 90/2009.(VI. 12.)KH Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése az évközi központi pótelőirányzatokról szóló tájékoztatót az 1. számú mellékletben foglaltak alapján a megyei intézmények saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásairól szóló tájékoztatót a 2. számú melléklet szerint tudomásul veszi. Határidő: június 12. Felelős :

20 napirendi pont A évi megyei kitüntető cím és kitüntető díjak odaítélése. Előadó: ZÁRT ÜLÉS 5. napirendi pont A Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgókép, Művészeti, Oktatási, Ifjúsági Közalapítvány (Rómer Ház Közalapítvány) alapító okiratának módosítása. Előadó: ZÁRT ÜLÉS 6. napirendi pont Beszámoló a megyei önkormányzat résztulajdonában lévő gazdasági társaságok és a tulajdonában lévő nonprofit társaság évi működéséről és eredményességéről. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke ZÁRT ÜLÉS 7. napirendi pont A Csorna, Szent István tér 20. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 14/2005.(III.4.)KH módosítása. Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke ZÁRT ÜLÉS Szünetet rendelt el. SZÜNET UTÁN. Nyilvános ülésen kihirdette, hogy a közgyűlés - a Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Címet Ittzés János evangélikus elnök-püspöknek, a Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatásáért Péterfy Sándor-díjat dr. Magas Lászlónénak, a soproni Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatójának, a Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért Dr. Kovács Pál-díjat Bak Jolánnak, a fertődi Esterházy-kastély nyugalmazott igazgatójának, a Győr-Moson-Sopron Megye Művészetéért Kormos István-díjat Sarmaság László festőművésznek, a Győr- Moson-Sopron Megye Sportjáért Bauer Rudolf-díjat Tamási Gábornak, a Győr-Moson- Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség főtitkárának, a Győr-Moson-Sopron Megye Egészségügyéért Dr. Petz Aladár-díjat dr. Paller Judit regionális tisztifőorvosnak, a Győr- Moson-Sopron Megye Szociális ellátásáért és gyermekvédelméért Dr. Batthyány- Strattmann László-díjat Makra Ottó intézményvezetőnek, a Győr-Moson-Sopron Megye

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-64/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09már30a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.márc.30-i üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. november hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. április 11-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Csutor

Részletesebben