Kisebbségi Hírlevél s z á m. JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisebbségi Hírlevél. 2 0 0 8. 2. s z á m. JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása..."

Átírás

1 JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása...4 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 7 Kisebbségi Hírlevél s z á m Miniszterelnöki Hivatal BELFÖLDI HÍREK 8 A kisebbségek kidolgozták parlamenti képviseletükre vonatkozó javaslataikat... 8 Már Európa előtt is kínos... 8 Gémesi: több támogatást kaphatnak a kisebbségi önkormányzatok... 9 Az esélyegyenlőségi hálózaton keresztül is megkereshető a kisebbségi ombudsman Hiller István: Az oktatásban és a kultúrában nem lesz több megszorítás Pontosította törvényalkotási tervét a kormány Két év is járhat gyűlöletbeszédért Közös, román-magyar állami költségvetésből finanszírozható a kisebbségkutatás...hiba! A könyvjelző nem létezik. OVB jelentés a területi és országos kisebbségi képviselők választásáról Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Magyarország a visegrádi országokkal közösen állítana jelöltet a Bölcsek Tanácsába Kistérségi tanoda Pázmándfalu központjában...hiba! A könyvjelző nem létezik. Sólyom örül, hogy a szlovén elnök hozzánk jött először.hiba! A könyvjelző nem létezik. A határon átnyúló együttműködés mind hazánknak, mind Romániának elemi érdeke, hiszen mindkét fél profitál belőle...hiba! A könyvjelző nem létezik. Közös ellenőrzéseket végez a magyar és a román közlekedési hatóság...hiba! A könyvjelző nem létezik. Kulturális menedzserek kerestetnek Közép-, Kelet-Európában Hátrányos helyzetű fiataloknak indul szakiskola...hiba! A könyvjelző nem létezik. A Nyelvek Nemzetközi Évének megnyitója Reneszánsz Év 2008: elindulnak az első pályázatok Regionális turisztikai pályázatok 2008-ban KÜLFÖLDI HÍREK Nem kisebbségbarátok az EU-intézmények Belga elnöke lett az uniós Régiók Bizottságának...Hiba! A könyvjelző nem létezik. A kohéziós pénzek ellenére csak a központi régió lett fejlettebb az EU-átlaghoz képest Leszakadóban a magyar vidék Hiba! A könyvjelző nem létezik. Uniós költségvetés: reform és stabilitás...hiba! A könyvjelző nem létezik. A Bizottság értékelte a magyar konvergenciaprogramot. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Az Európai Parlament jóváhagyta a lisszaboni szerződést Hiba! A könyvjelző nem létezik. Ötpárti megállapodás az EU-elnökségi munkacsoportról Hiba! A könyvjelző nem létezik. Erősíteni kívánja az ellenőrzést az unió külső határain a brüsszeli bizottság...hiba! A könyvjelző nem létezik. Indulnak a határon átnyúló európai uniós programok Lesz szlovák-magyar határ menti katasztrófavédelmi rendszer...hiba! A könyvjelző nem létezik. Az EU vizsgálja az osztrák-magyar határvitát...hiba! A könyvjelző nem létezik. Ingyenes EU-s jogi tanácsadó szolgálatot indított a Bizottság...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Új vállalkozásfejlesztési hálózat indult.hiba! A könyvjelző nem létezik. Országjáró EU-s rendezvénysorozat indul egyetemistáknak...hiba! A könyvjelző nem létezik. Romániában és Bulgáriában élnek Európa legszegényebbjei...hiba! A könyvjelző nem létezik. ROMA HÍREK...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Konferencia a szegregáció felszámolásáról.hiba! A könyvjelző nem létezik. Esélyteremtő összefogás Visszaintegrálnák a romákathiba! A könyvjelző nem létezik. Országos konferencia a cigány identitásról, kultúráról, történelemről...hiba! A könyvjelző nem létezik. Anti-szegregációs szakértőket biztosítása...hiba! A könyvjelző nem létezik. Három H...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Roma Integráció Évtizede Program - Nemzetközi Irányító Bizottság XII. ülése (2008. február )..Hiba! A könyvjelző nem létezik. Elutasította az EP a romák megbélyegzéséthiba! A könyvjelző nem létezik. Romaügyi biztost javasol az Európai Parlament...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Kampány a hátrányos megkülönböztetés ellen...hiba! A könyvjelző nem létezik. Az Európai Roma Stratégia kidolgozásának előkészítése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2 Az OCÖ üdvözli az EP romastratégiáról szóló állásfoglalását... Hiba! A könyvjelző nem létezik. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Hazai pályázatok...20 A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány évi célpályázati felhívásai a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, önazonosságának megőrzéséért, fejlesztéséért végzett tevékenységek támogatására...26 Új gazdaságfejlesztési pályázatok hátrányos helyzetűek előnyben... Hiba! A könyvjelző nem létezik. PÁLYÁZATI KIÍRÁS...27 Közösségi pályázatok...29 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK... Hiba! A könyvjelző nem létezik. ESEMÉNYEK, KÉPZÉSEK

3 K I V O N A T O S K Ö Z L É S JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások Kistérségi Koordinációs Hálózatról A jogszabály száma és címe: A Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló 344/2007 (XII.19.) Korm. rendelet módosításáról A jogszabály lényege: A rendelet az előzőekhez képest kiterjeszti hatályát, így a Hálózat központi, regionális és kistérségi szintű feladatait ellátó Szervezetekre és személyekre valamint ezek közeli hozzátartozóira terjed ki. Amennyiben a hálózat munkatársának közeli hozzátartozója fejlesztési források elnyerése érdekében pályázó szervezettel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, köteles kezdeményezni e körülménynek az NFÜ honlapján történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az érintett személy köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni a honlapon történő közzétételt. Hatálybalépés: a kihirdetését követő napon lép hatályba Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 19. szám (2008. február 7.) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály száma és címe: 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról A jogszabály lényege: A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény végrehajtására íródott kormányrendelet az előzőekhez képest további kikötéseket ír elő a támogatási kérelem esetén. Így a kérelemhez csatolni kell az előző üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a közhasznúsági jelentés egyszerű másolatát. Ezen túlmenően iránymutatásokat tartalmaz az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül történő kérelembenyújtásról. A jogszabály feltételeket ír elő az Alapprogramból való kizárás valamint arra az esetre, ha az Alapprogram támogatására nem jogosult a civil szervezet. Hatálybalépés: a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 19. szám (2008. február 7.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatásáról A rendelet száma és címe: Az oktatási és kulturális miniszter 4/2008. (II. 19.) OKM rendelete a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről. A rendelet lényege: A megjelölt célokra adható támogatás öt részből áll.

4 Az első a nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás; ezt az intézmények fenntartói igényelhetik az intézmény, többcélú kistérségi társulás, ill. intézményi társulás esetén a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító székhely település intézménye, tagintézménye működési feladatainak megvalósítása céljából, amennyiben a nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani. A második a kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése ebben az esetben a támogatás tankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez adható. A harmadik a nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása amennyiben a szolgáltatást az országos szakértői névjegyzékben szereplő, vagy az országos kisebbségi önkormányzat által javasolt szakember végzi. A negyedik a kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása az oktató-nevelő munkához szükséges elemi tárgyi feltételek biztosításával. Az ötödik terület az anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatása; ez az anyaországban, anyaországi partnerintézménnyel, testvériskolával kötött megállapodás alapján megvalósuló anyanyelvi, népismereti, művészeti, hagyományőrző stb. táborok utazási, szállás- és étkezési költségeinek kiegészítésére vonatkozik. Hatálybalépés: február 27. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 26. szám (2008. február 19.) Az általános működési támogatás összegéről A jogszabály száma és címe: A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye a települési és területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összegéről A jogszabály lényege: a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007 (XII.23.) Korm. rendelet 2. -ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az általános működési támogatás éves összege 1. települési kisebbségi önkormányzat esetén évi forint, 2. területi kisebbségi önkormányzat esetén évi forint. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 14. szám (2008. január 30.) 4

5 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása Koncepció a kisebbségek parlamenti képviseletéről Dr. Kállai Ernőt a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosát, mint a kisebbségi közösségek szószólóját, felkérték az Országos Kisebbségi Önkormányzatok Elnökei, hogy a velük közösen kidolgozott, a kisebbségek parlamenti képviseletéről szóló koncepciót, adja át a kormány képviselőjének. A kisebbségi ombudsman az idén első alkalommal hívta össze a II. Kisebbségi Kerekasztalt, amelynek ez alkalomból volt meghívott vendége Gémesi Ferenc a MEH kisebbségpolitikáért felelős szakállamtitkára. A kisebbségi közösségek ezúton kérik a kormányt, hogy kezdje el, a több mint másfél évtizede fennálló mulasztásos alkotmánysértést orvosló törvényjavaslat kidolgozásához szükséges egyeztető tárgyalásokat. A koncepció szövege A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletét szabályozó törvény koncepciója A magyarországi kisebbségpolitika legnagyobb adóssága, hogy nem sikerült megvalósítani a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletét. E mulasztás következtében a kisebbségi közösségek nem tudnak intézményesített módon részt venni a törvényhozás munkájában. A kisebbségek parlamenti képviseletének biztosítása nem a részükre juttatott kiváltság, hanem az egy alkotmányos jog érvényre juttatását szolgálja. Annak érdekében, hogy az Országgyűlés még ebben a választási ciklusban eleget tudjon tenni jogalkotási kötelezettségének, az alábbiakban ismertetem a kisebbségek parlamenti képviseletének biztosítására vonatkozó - a 13 országos kisebbségi önkormányzat vezetőjével egyeztetett - javaslataimat. A törvényi szabályozást akkor tartom alkotmányossági és kisebbségi jogi szempontból elfogadhatónak, ha eleget tesz az alábbi követelményeknek: - az alkotmányos keretek figyelembe vétele mellett mind a 13 kisebbségi közösség számára reális esélyt kínál az országgyűlési képviselői mandátum megszerzésére; - a kisebbségi országgyűlési képviselőket a kisebbségi választópolgárok választják a törvényben meghatározott kedvezmények igénybevételével; - a kisebbségi országgyűlési képviselőket ugyanazok a jogok illetik meg, mint az általános szabályos szabályok szerint megválasztott országgyűlési képviselőket, azzal az eltéréssel, hogy csak a kisebbségi jelölő szervezetek (pártok) által létrehozott képviselőcsoporthoz csatlakozhatnak. E követelmények érvényesítése érdekében szükségesnek tartom az Alkotmány rendelkezéseinek módosítását. Az Alaptörvényben ki kell mondani, hogy: A kisebbségek képviselethez való jogának érvényesülése érdekében a Magyar Köztársaság törvényei az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők választása során kedvezményeket biztosítanak. A kisebbségi országgyűlési képviselőket a kisebbségi választópolgárok választják. 1. A választójogosultak köre

6 A választás és a választhatóság jogával a kisebbségi közösségek azon tagjai rendelkeznek, akiknek - az általános szabályok szerint - az országgyűlési képviselők választásán választójoga van. Abban az esetben, ha a kisebbségi képviselők választásában a többségi társadalom tagjai is részt vehetnek, létszámukból adódóan döntően befolyásolhatják a választás eredményét. Amennyiben egy kisebbségi párt az általános szabályok szerint vesz részt a választásokon, ez nem érinti a kisebbségek kedvezményes országgyűlési képviseletének kérdését. Ezzel szemben a kisebbségi párt mandátumszerzésének megkönnyítését szolgáló kedvezményeket csak a többségi állam asszimilációs nyomásának ellensúlyozása érdekében előnyben részesíteni kívánt kisebbségi közösségek tagjai vehetik igénybe. Ebből következően alkotmányossági követelmény, hogy a kedvezményes szabályok szerint megválasztott kisebbségi képviselők ne a választópolgárok teljes körétől kapják a mandátumszerzéshez szükséges legitimációt, hanem e felhatalmazásnak a nemzeti vagy etnikai kisebbségi választóktól kell származnia. A kisebbségi választópolgárok nyilvántartása érdekében kisebbségi választói jegyzéket kell létrehozni. Ezt célszerű valamilyen módon összekapcsolni a kisebbségi önkormányzati választásokra készített jegyzékkel. A jegyzékbe a kisebbségi választópolgárokat kérelmükre veszik fel. A kisebbségi közösség által választott bizottság kontrollt gyakorol a jegyzék összeállítása fölött. A bizottságot fel kell ruházni azzal a jogosultsággal, hogy megítélje: a kérelmező az adott kisebbség tagjai közé tartozik-e. Törvényben szabályozott eljárási rendben elutasítható a jegyzékbe vétel, ha az egyén nyilatkozata nem valós identitáson alapul, hanem a választási visszaélés szándékával történik. A bizottság minél megalapozottabb döntése érdekében meg kell határozni a kisebbségi közösséghez tartozás objektív kritériumait, és a jegyzékbe vételi eljárás során ezeket kell alkalmazni. A kisebbségi választói jegyzékbe felvettek névsorát nyilvánosságra kell hozni. A kisebbségi választói jegyzék titkossága" megakadályozza, hogy a közösségek fel tudjanak lépni az önkormányzáshoz, illetve az önazonossághoz való kollektív jogot sértő cselekményekkel szemben. A jegyzékbe vétel ügyében hozott döntés kapcsán biztosítani kell a bírói jogorvoslat lehetőségét. 2. A jelöltállítás A választáson a kisebbségi jelölő szervezetek (pártok) listát állítanak. A listára történő szavazás indoka, hogy jobban koncentrálja a választópolgárok szavazatait, mintha egyéni jelöltek indulnának. A mandátum megüresedése esetén nincs szükség időközi választásra, a kiesett képviselő helyébe a listán soron következő jelölt lép. A kisebbségi szervezet (párt) listaállításához a kisebbségi választói jegyzékbe felvett választópolgárok 10 %-ának, de legalább 500 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. A jelöltállítás jogát - mivel a kedvezményes képviselet közösségi jog - kizárólag azon kisebbségi szervezetek (pártok) számára indokolt biztosítani, amelyek valós közösségi támogatottsággal rendelkeznek. Ennek hiányában fennáll annak a lehetősége, hogy szétforgácsolódnak" a kisebbségi szavazatok, ami ellehetetleníti a mandátumszerzést. 3. A választási eljárás A Magyar Köztársaság területe kisebbségenként egy-egy választókerületet alkot. 6

7 A nemzeti és etnikai kisebbségek szórványban élnek, ezért egyetlen egyéni vagy területi választókerületben sincsenek többségben. Ennek a hátránynak a kiegyenlítését szolgálja a 13 kisebbségi választókerület. 4. A szavazás A kisebbségi választói jegyzékbe felvett választópolgárok az egyéni képviselőjelölt mellett vagy a kisebbségi listára vagy a területi párlistára szavazhatnak. A kisebbségi választópolgárok két szavazattal rendelkeznek, vagyis el kell dönteniük, hogy a kisebbségi listán vagy a pártok által állított területi listán szereplő jelölt mandátumszerzését kívánják támogatni. A kisebbségi listára csak a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár szavazhat. A kisebbségi választópolgár azonban dönthet úgy is, hogy nem a kisebbségi listára adja le a szavazatát, hanem a területi listára. Ennek megfelelően vagy a kisebbségi lista vagy a területi választókerületi lista szavazólapját veheti át. A kisebbségi választópolgár az egyéni választókerületi jelöltre leadott szavazatával kifejezheti politikai preferenciáját. A politikai meggyőződésének szabad kinyilvánításához való joga tehát akkor sem sérül, ha a kisebbségi listára szavaz, és így nem támogathatja a területi lista mandátumszerzését. 5. A választás eredményének megállapítása A kisebbségek számára biztosított választójogi kedvezmények célja a számarányukból adódó esélyegyenlőtlenség kiküszöbölése. Ennek hiányában a kisebbségi közösségeknek nincs reális esélyük a képviselethez szükséges szavazatszám elérésére. A hatályos szabályozás értelmében a politikai pártok az országos listáról arányosan, egy törvényben meghatározott számítási mód alapján jutnak képviselői mandátumhoz. A kisebbségi képviselet biztosítása érdekében az alábbi kedvezményeket javaslom: A isebbségi lista ugyanolyan szavazatszámmal szerezhessen mandátumot az országos listáról, mint a nem kisebbségi pártok listája, azzal az eltéréssel, hogy ennek ne legyen feltétele az 5 %-os választási küszöb átlépése. Ez a megoldás azonban csak a nagyobb létszámú kisebbségek esetében tenné lehetővé a mandátumszerzést. Kiegészítő szabályként ezért javaslom: amennyiben a fenti módon nincs lehetőség a mandátumszerzésre, kisebbségenként egy kedvezményes mandátumra legyen jogosult a legtöbb, de legalább 1000 szavazatot elérő jelölő szervezet. Az országos kisebbségi önkormányzatok többsége a választópolgáraik létszámára figyelemmel 1000 szavazathoz szeretné kötni a mandátumszerzést. Ez a szavazatszám lényegesen alacsonyabb, mint amennyi az általános szabályok szerint a mandátumszerzéshez szükséges. Ennek ellenére azért tartom mégis elfogadhatónak, mert a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 61. (2) bekezdése értelmében egy közösség akkor ismerhető el nemzeti vagy etnikai kisebbségként, ha legalább 1000, magát e kisebbséghez tartozónak valló személy azt az Országgyűléstől népi kezdeményezésben kéri, vagyis legalább 1000 választópolgárral rendelkezik. Forrás: 7

8 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI Megjelentek a Kisebbségekért Közalapítvány évi pályázatai Az idei célpályázatok kiírásáról döntött a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Kuratóriuma (MNEKK) január 31-én, Budapesten tartott ülésén. A testület ülését Németh Erika kuratóriumi elnök, a MeH főigazgatója vezette. Az MNEKK az idei évben 500 millió forinttal támogatja a kisebbségi kulturális programokat. A Közalapítvány pályázataival kapcsolatos részletes információk a honlapon érhetők el. Az MNEKK a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, önazonosságának megőrzéséért, fejlesztéséért végzett tevékenység támogatására hét célpályázatot hirdetett meg. Az anyanyelvű kulturális és hitéleti programok és a népismereti ifjúsági táborok támogatására kiírt pályázatok beadási határideje: március 10. A kisebbségek tudományos rendezvényei szervezéséhez, a közgyűjtemények gyarapítására, a regionális, vagy helyi anyanyelvű elektronikus média, és a nemzetiségi színházi és kiadói tevékenységek anyagi támogatása érdekében április 18-ig nyújtható be pályázat. A Közalapítvány megjelentette a kisebbségek országos terjesztésű írott sajtója évi támogatására kiírt pályázatát is. A pályázat postára adásának határideje: február 29-e óra (1387 Bp. 62., Pf. 25), míg a személyes benyújtás határideje: március 3-a óra (Budapest, V. Október 6. u. 17. I. emelet) volt. 8

9 BELFÖLDI HÍREK A kisebbségek kidolgozták parlamenti képviseletükre vonatkozó javaslataikat Kidolgozták a nemzetiségek parlamenti képviseletük megteremtésére vonatkozó egységes álláspontjukat, amit Kállai Ernő ombudsman átadott a kormánynak; a javaslat a jelöltállítás, a választási eljárás és a szavazás menetét is szabályozza. A nemzeti és etnikai jogok országgyűlési biztosa még tavaly szeptemberben hívta életre a 13 nemzeti és etnikai kisebbség képviselői között a II. Kisebbségi Kerekasztalt, hogy kidolgozzák a parlamenti képviseletük megteremtésére vonatkozó egységes javaslataikat. A javaslatot azzal a céllal dolgozták ki, hogy az Országgyűlés még ebben a választási ciklusban eleget tudjon tenni jogalkotási kötelezettségének. A parlament több mint másfél évtizede fennálló mulasztásos alkotmánysértést követ el, így a kisebbségi közösségek nem tudnak intézményesített módon részt venni a törvényhozás munkájában - mondta Kállai Ernő kisebbségi ombudsman az MTI-nek. A kidolgozott koncepció szerint a választás és a választhatóság jogával a kisebbségi közösségek azon tagjai rendelkezhetnének, akiknek választójoga van, és szerepelnek az e célra készített kisebbségi választói jegyzékben. A névsort nyilvánosságra hoznák, a névjegyzéket összeállító bizottság rendelkezne azzal a jogosultsággal, hogy megítélje: a kérelmező az adott kisebbség tagjai közé tartozik-e, így kizárható lenne a nem valós identitáson alapul, hanem a választási visszaélés szándékával történő regisztráció. Az országgyűlési biztos közlése szerint a választáson a kisebbségi jelölő szervezetek (pártok) állíthatnának listát, és ehhez a választói jegyzékbe felvett választópolgárok 10 százalékának, de legalább 500 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. Az ország területe kisebbségenként egy-egy választókerületet alkotna, tekintettel arra, hogy a 13 nemzeti és etnikai kisebbség szórványban él. Az ombudsman tájékoztatása szerint a kisebbségi választói jegyzékbe felvett választópolgárok az egyéni képviselőjelölt mellett vagy a kisebbségi listára, vagy a területi párlistára szavazhatnak. A kisebbségi választópolgárok két szavazattal rendelkeznek, vagyis el kell dönteniük, hogy a kisebbségi listán vagy a pártok által állított területi listán szereplő jelölt mandátumszerzését kívánják támogatni. A kisebbségi listára csak a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár szavazhat. A kisebbségi választópolgár azonban dönthet úgy is, hogy nem a kisebbségi listára adja le a szavazatát, hanem a területi listára. Ennek megfelelően vagy a kisebbségi lista vagy a területi választókerületi lista szavazólapját veheti át. A kisebbségi választópolgár az egyéni választókerületi jelöltre leadott szavazatával kifejezheti politikai preferenciáját. A politikai meggyőződésének szabad kinyilvánításához való joga tehát akkor sem sérül, ha a kisebbségi listára szavaz, és így nem támogathatja a területi lista mandátumszerzését - magyarázta Kállai Ernő. A kisebbségi önkormányzatokkal egyeztetett javaslatot Kállai Ernő ombudsman átadta Gémesi Ferencnek, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségpolitikáért felelős szakállamtitkárának, hogy a koncepciót terjessze a kormány elé. Forrás: MTI Már Európa előtt is kínos Lehet, hogy külföldi nyomásra sikerül kimozdítani a holtpontról a kisebbségek országgyűlési képviseletének ügyét. Koncepció már van. A magyar parlament tizenöt éve kötelezettséget vállalt, hogy törvényt alkot a kisebbségek parlamenti képviseletéről. Eddig ez nem történt meg. A félretolt akták között porosodó ügyről lefújták a port. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman - miután egyeztetett a tizenhárom magyarországi kisebbség vezetőivel - koncepciót készített a képviselet megvalósításáról. Fontos kérdések még tisztázásra várnak, így az is, hogy a kisebbségi választók külön névjegyzékben szerepeljenek-e, de a legfontosabb alapelvekben sikerült megegyezni. Többek 9

10 egybehangzó közlése szerint a kisebbségek egyetértenek abban, hogy csak a teljes értékű, szavazati joggal felruházott mandátum elfogadható számukra, és nincs vita arról sem, hogy a kisebbségi képviselők választás útján kerüljenek a parlamentbe. A Miniszterelnöki Hivatalban létrehozott közjogi munkacsoport is hasonló következtetésre jutott, mint a kisebbségi ombudsman - nyilatkozta Gémesi Ferenc államtitkár. Pillanatnyilag a koncepciók összecsiszolása zajlik. A forgatókönyv szerint a végleges indítvány rövidesen a kormány asztalára kerül, és kedvező döntés esetén indulhat az ötpárti egyeztetés a szövegszerű törvényjavaslatról. Ha minden jól megy, akkor a kisebbségek 2010-ben már saját képviselőket küldhetnek az Országgyűlésbe - bizakodott Gémesi Ferenc, hozzátéve: nehéz megjósolni, valóban így lesz-e. Tényleg nehéz. Az új törvényhez kétharmados parlamenti többség kell - a kisebbségi ombudsman szerint az alkotmány módosítására is szükség lenne -, miközben a Fidesz a jelenlegi 386-ról kétszázra szeretné csökkenteni az országgyűlési képviselők számát. Gémesi államtitkár óvatos optimizmusát szondázandó, nevének mellőzését ígérve megkérdeztünk egy "kormányhoz közeli szakértőt", aki kijelentette: semmi realitása nincs annak, hogy a pártok elfogadják a jogszabályt. Kállai Ernő nem ennyire borúlátó. A közelmúltban sorra látogatta a frakcióvezetőket, és úgy látja, arra mindenképpen van esély, hogy politikai vita kezdődjön. Bár a politikusok egy része fenntartásokkal fogadja azt a lehetőséget, hogy 13 kisebbségi képviselővel növekedjen a parlament létszáma, mindenki érzi, hogy "valamit végre mondani kell" - összegezte a konzultációk tapasztalatait. A pártok hozzáállását erősen befolyásolhatja, hogy "Európa előtt is kínos" a törvényhozói mulasztás. Ennek igazolására Kállai Ernő egy négyszemközti beszélgetés idevágó részletét idézte: az egyik közjogi méltóság elmesélte, hogy külföldi útjai során az első kérdés mindig a kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozik. Forrás: Népszabadság Gémesi: több támogatást kaphatnak a kisebbségi önkormányzatok Gémei Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint az új támogatási rendszerben az eddig feldolgozott pályázatok és az első modellszámítások alapján a kisebbségi önkormányzatok több állami támogatást kapnak feladataik ellátásához, mint a korábbi években. Emlékeztetett arra, a kormány év elejétől az elvégzett feladatok alapján, differenciáltan támogatja a kisebbségi önkormányzatokat. A feladatokhoz kötött szubvenció elnyeréséhez február 1-jéig kellett benyújtaniuk pályázataikat. Gémesi hangsúlyozta: az általános működési támogatást ezentúl is automatikusan megkapják a kisebbségi önkormányzatok, ezen felül pályázhatnak a kiegészítő támogatásra, ha kisebbségi közösségi érdekvédelmi, oktatási, kulturális, illetve esélyegyenlőségi feladatokat vállalnak és teljesítnek. A pályázatok pontozásánál is ezeket a szempontokat vettük figyelembe tette hozzá. Tájékoztatása szerint a kisebbségi önkormányzatok háromnegyede nyújtott be pályázatot, amelyek feldolgozása folyamatosan zajlik. Mint mondta, a korábbi aggályok ellenére nincs aránytalanság, a beadott pályázatok tükrözik a kisebbségi arányokat. Darabszámra a legtöbb pályázatot cigány kisebbségi önkormányzatok adták be közölte. A szakállamtitkár kitért arra: az eddig elvégzett modellszámítások alapján egy átlagosnál jobb színvonalú pályázattal a korábbi 640 ezer helyett 940 ezer forintnyi támogatást lehet elnyerni. A támogatás összegéről az öt tagból álló kisebbségi költségvetési bizottság április 15-ig dönt, az elnyert összeget két egyenlő részletben május 15-ig, illetve augusztus 15-ig kapják meg az érintettek. Forrás: MTI 10

11 Az esélyegyenlőségi hálózaton keresztül is megkereshető a kisebbségi ombudsman Dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter és dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa együttműködési megállapodást írt alá január 24-én. A megállapodás lehetővé teszi, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által működtetett Országos Esélyegyenlőségi Hálózaton keresztül a vidéken, kistelepüléseken élő valamelyik kisebbségi közösséghez tartozó emberek sérelmeikkel bátran és közvetlenül fordulhassanak a kisebbségi biztoshoz. A megállapodás értelmében az Országos Esélyegyenlőségi Hálózatot alkotó megyei Esélyek Házai, hetente legalább két alkalommal ügyfélfogadást biztosítanak a kisebbségi biztos hatáskörébe tartozó ügykörben. A panaszokat továbbítják az ombudsman felé. Az új szolgáltatásról, valamint az ombudsmanok tevékenységéről a helyi civil szervezetek részletes tájékoztatást nyújtanak. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat célja a hátrányos helyzetű csoportok (romák, fogyatékossággal élők, gyermekek, idősek, nők, hátrányos helyzetű térségben élők) társadalmi integrációjának elősegítése, az esélyteremtő programok támogatása. Az együttműködés azért is fontos előrelépés, mert a kisebbségi biztoshoz beérkező panaszügyek területi megoszlása szembetűnő egyenlőtlenségeket mutat. A panaszok általában csak városokból, főként Budapestről érkeznek. Nagy valószínűséggel sok (potenciális) panaszos számára a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, és annak hivatala - részben az utazás nehézségei és költségei, részben a hivatal ismertségének hiányosságai miatt - nem elérhető. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok védelme érdekében bárki fordulhat az országgyűlési biztoshoz, ha megítélése szerint valamely hatóság (közszolgáltató) eljárása, ennek során hozott határozata, intézkedése vagy azok elmulasztása következtében nemzeti és etnikai kisebbségi jogaival összefüggésben sérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn. Ezért is fontos, hogy a panaszosok számára megteremtsük azt a lehetőséget, hogy lakóhelyük, munkahelyük közelében valóban élhessenek ezzel a jogukkal. Kapcsolódó dokumentum: OEH-OBH megállapodás (pdf) Forrás: SZMM Hiller István: Az oktatásban és a kultúrában nem lesz több megszorítás Az oktatásban és a kultúrában nem lesz több megszorítás. (...) Mostantól a legfontosabb cél a közművelődés, a magyar közkultúra megerősítése" - hangsúlyozta Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Kultúra Napján, a Néprajzi Múzeumban megtartott ünnepségen, a kitüntetések átadásakor. Az OKM 2008-ban - a már korábban közzétett kulturális modernizációs programja alapján - a sikeres költségvetési tárgyalásoknak köszönhetően hozzáfog a közművelődés forrásbővítéséhez. A kultúra - Magyarország névjegye" A kultúra - Magyarország névjegye" - kezdte Hiller István a Magyar Kultúra Napján tartott beszédét. Ahogy fogalmazott: az Oktatási és Kulturális Minisztérium megerősítette, és új rendszerbe foglalta a magyar kultúra külföldi megjelenítését. Tavaly befejeződött a Római Magyar Akadémia rekonstrukciója, kibővült a Párizsi Magyar Intézet, új és korszerű környezetbe került a Varsói Magyar Kulturális Központ, év végén pedig megnyílt az új Collegium Hungaricum Berlinben. Sikeres volt a németországi magyar kulturális évad (Ungarischer Akzent), együttműködések terén is eredményt hozott a kulturális évad Kínában, és nemrég Magyar Masala" címmel Indiában is bemutatkozott a magyar kultúra. Továbbá létrejött a magyar kulturális diplomácia központi intézete, a Balassi Intézetet, és a kulturális szakdiplomata hálózat. Ennek részeként az OKM kulturális és oktatási szakdiplomatákat delegált Pekingbe, Sanghajba, Tel-Aviv-ba, Belgrádba és Zágrábba. 11

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 11 Etnikai adatokat is rögzíthetnek a 2011. évi népszámláláson...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L Miniszterelnöki Hivatal 2 0 1 0. j a n u á r JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 Konferencia a kisebbségi intézmények működési

Részletesebben

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei...

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FÕOSZTÁLY HÍREI A Magyar Televízió Nemzetiségi Szerkesztõségének köszöntése...

Részletesebben

Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL 2008 Beszámoló A nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának tevékenységéről 2008

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 1 0. á p r i l i s Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31. J/2099 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata XIV. évfolyam, 10. szám 2004. október Ára: 197 forint A kormányprogram önkormányzati vonatkozásairól a 4 5. oldalon írunk. Az iskolapélda valamely

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG KORMÁNYA ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2011 OKT Q 7. J/4456. számú BESZÁMOL Ó a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

Részletesebben

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC S t i g m a S z e g r e g á l t R o m a O k t a t á s K ö z é p - é s K e l e t e u r ó p á b a n Ez a könyv az Európai Roma Jogok Központjának a Stigmata: Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Amíg nem érint személyesen Visszatérô téma az Európai Unióban az állampolgári részvétel és aktivitás növelése. A legutóbbi nagyszabású uniós kommunikációs kampány a D-terv

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben