Nonprofit Zrt. Fax: cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII"

Átírás

1

2

3 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: Cégjegyzékszám: Honlap: Adószám: statisztikai számjel Cg cégjegyzékszám V VÁROSGAZ ZDA XVIII I. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 201 ÜZLETI JELENTÉS 12. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ Budapest, május 22. 1

4 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés TARTALOMJEGYZÉK 1. A ÉVI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ ELEMEK évben született fontosabb tulajdonosi döntések A tulajdonossal kötött szerződések, megállapodások A Társaság vagyoni helyzete A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és évi teljesítményük A 2012-es év további fontosabb eseményei A TÁRSASÁG SZERVEZETE Szervezeti struktúra Létszámadatok A TÁRSASÁG ÉVES TEVÉKENYSÉGE KÖZPONTI FELADATOK Közfoglalkoztatás szervezés VAGYONGAZDÁLKODÁS MŰSZAKI FELADATOK MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK SPORT ÉS RENDEZVÉNY-SZERVEZÉSI FELADATOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÖVETELÉS KEZELÉS CÉLTARTALÉK KÉPZÉS KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS A TÁRSASÁG TELEPHELYEI A TÁRSASÁG ÁLTAL FOLYTATOTT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSA KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA

5 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés BEVEZETÉS Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a októberi választásokat követően célul tűzte ki a tulajdonában lévő, közfeladatokat ellátó gazdasági társaságok egységes szervezetbe való integrálását. Ezen folyamat végeredményeként augusztus 31-ével jött létre a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. zárt, egyszemélyes részvénytársaságként működik, amelynek megfelelően a közgyűlés jogosítványait közvetlenül az alapító, tehát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A létrehozott új szerkezetű gazdálkodó egység első teljes üzleti éve a 2012-es év. A évre vonatkozó tervszámok kidolgozásakor nem csupán a Városgazda évi eredményét vettük alapul (hiszen az más szerkezetben valósult meg, mint ami az előző évben volt), hanem számolnunk kellett a beolvadt cégeknek a év első hónapjaiban realizált eredményével is. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évre vonatkozó üzleti tervét a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 374/2012.(VII.05.) számú határozatával fogadta el, mely iránymutatóként szolgál a Társaság évi gazdálkodásához. A Társaság az üzleti tervben foglalt, naturáliákban kifejezett és azok pénzügyi vonzataként megfogalmazott eredmény célkitűzéseit teljesítette. 1. A ÉVI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ ELEMEK 1.1. A évben született fontosabb tulajdonosi döntések Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete május 30-i ülésén a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését 236/2012.(V.31.), és 237/2012.(V.31.) számú határozataival elfogadta. Szintén ezen az ülésen a Képviselő-testület 224/2012. (V.31.) határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójává választja TM Audit Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6-8.; Cégjegyzék szám: , kamarai engedélyszám , a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Jankó Zoltán, lakcím: 1125 Bp., Tusnádi u. 42., kamarai engedélyszáma: ) június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló éves díjazása ,-Ft+ÁFA. A Képviselő-testület 231/2012. (V. 31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. közötti számú módosított hitelszerződés legfeljebb december 31. napjáig történő meghosszabbításához előzetesen hozzájárul és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját a módosított hitelszerződés és mellékletei aláírására, valamint a szerződéskötéshez szükséges egyéb intézkedések megtételére. A szerződés technikai meghosszabbítását követőn a szerződésmódosítás október 05. napján került aláírásra. 3

6 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A Képviselő-testület július 05-i ülésén 374/2012. (VII.05.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évre szóló üzleti tervét elfogadja. Szintén ezen az ülésen a Képviselő-testület 378/2012. (VII.05.) számú határozatával döntött arról, hogy szeptember 1-i hatállyal a Rózsa Művelődési Ház (1181 Bp., Városház u. 1-3.) vagyonkezelési jogát a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei részére adja át. A Képviselő-testület október 24-i ülésén 538/2012. (X.24.) és 539/2012.(X.24.) számú határozataiban rendkívüli eljárással döntött, és az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyta a Városgazdával kötendő feladat-ellátási és támogatási szerződéseket. A szerződések október 25-i dátummal kerültek aláírásra. A Képviselő-testület október 24-i ülésén /2012. (X.24.) számú határozataiban döntött arról is, hogy a Városgazda és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között számmal létrejött hitelszerződés hitelkeret összegének 100 millió Ft összeggel történő megemeléséhez hozzájárul. Ehhez kapcsolódóan hozzájárult a hitelszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességi szerződésben vállalt kötelezettség vonatkozó módosításához, illetve jóváhagyta az említett két szerződés augusztus 10. napjáig történő meghosszabbítását. A Képviselő-testület november 29-ülésén, 609/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy január 1-től az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetése érdekében az intézményekben dolgozó fűtők, karbantartók, kertészek, pályakarbantartók a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra A tulajdonossal kötött szerződések, megállapodások A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. feladatait jelenleg a tulajdonos Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal október 25-én kötött Feladatellátási Szerződés keretei között végzi. A Szerződés a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével, a helyi közszolgáltatások keretében végzendő közhasznú tevékenység ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket szabályozza: - az alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása; - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása; - a Havanna piac működtetése és a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók folyamatos üzemeltelése; - a TV18 néven a XVIII. kerületi helyi televízió műsor gyártása, szolgáltatása; - a Városkép című időszaki lap kiadásának biztosítása; - a gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása; - közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása; - az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása. 4

7 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A október 25-én kötött Feladat-ellátási Szerződést megelőzően a Városgazda működését évben az alábbi szerződések szabályozták: az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek fenntartására, a vegyes tulajdonú társasházak közös költségének és egyéb szolgáltatási díjainak elszámolása, a bérlemények elidegenítésekor az Önkormányzatot megillető jogok érvényesítése és a rá háruló kötelezettségek teljesítése, a Lakásért életjáradék rendszer kezelői tevékenységének ellátása, a Havanna piac működtetése, és a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók üzemeletetése tárgyában december 23. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás ( alapszerződés ), az önkormányzati fenntartású intézmények műszaki feladatainak ellátására december 23. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés, TV 18 néven kerületi tv műsor szolgáltatására szeptember 12. napján létrejött megállapodás, Városkép c. időszaki lap kiadására szóló augusztus 19. napján létrejött megállapodás, szabadidős és közművelődési sport tevékenység szervezésével, lebonyolításával, valamint az ezen szolgáltatások feltételeinek biztosításával a helyi közszolgáltatások keretében közhasznú feladatok ellátása tárgyában november 15. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés, az Önkormányzat által ellátandó feladatként a város lakossága számára egyes szabadidős, kulturális, közösségi, oktatási- és információs kötelezettségek teljesítésének, illetőleg az Önkormányzatot megillető egyes jogok érvényesítésének hatékonyabbá tétele érdekében, valamint az érintett önkormányzati vagyon gazdaságosabb hasznosításának reményében létrejött és november 15. napján módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés, közfoglalkoztatásban érintett álláskeresők foglalkoztatása tárgyában április 7. napján létrejött közszolgáltatási szerződés, közfoglalkoztatás szervezési feladatainak ellátása tárgyában a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel február 18. napján létrejött közszolgáltatási szerződés, az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és fejlesztése tárgyában december 23. napján létrejött közszolgáltatási szerződés, intézményi felújítási projektek projektmenedzseri feladatai tárgyában létrejött megbízási szerződések, intézményi felújítási projektek műszaki ellenőri feladatai tárgyában létrejött megbízási szerződések, 5

8 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés intézményi felújítási projektek nyilvánosságának biztosítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződések. A Feladat-ellátási Szerződésből fakadó feladatok ellátásához kapcsolódó közvetett költségek általános működési költségei (személyi jellegű költségek és általános működést biztosító dologi kiadások) ellentételezésének rendezésére a Városgazda és a tulajdonos Önkormányzat október 25-én eft összegű Támogatási Szerződést kötött. Az említett támogatási szerződés december 21-én kiegészült azzal, hogy az Önkormányzat évben további eft támogatást biztosított a Társaság részére A Társaság tőkehelyzete A Társaság jegyzett tőkéje eft. A részvénycsomag összetétele: 30 db, ,- Ft névértékű, dematerializált, névre szóló részvény; A saját tőke összege eFt, mely megfelel a Gt. által támasztott követelménynek A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és évi teljesítményük A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tulajdonában öt gazdasági társaság van, amelyek közül négy társaság végez gazdasági tevékenységet, az alábbiak szerint: Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Létesítő okirat kelte: március 26. Cégbírósági bejegyzés: április 10. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ügyvezető: Banyár László A Projekt18 Kft ben eft árbevételt és eft adózás előtti eredményt ért el, szemben az előző év eft-os bevételével és eft-os nyereséggel. A eft összegű adózott eredmény 50 eft híján osztalékként került kifizetésre az anyavállalat részére. A évben tőkéjét vesztett Kft.-t a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ázsiós tőkeemeléssel tőkésítette fel, amelynek során a jegyzett tőkét 100 eft-tal, a tőketartalékot pedig eft-tal növeltük, legnagyobb részben ( eft erejéig) a Sport és Ifjúsági Szállóval szemben fennálló követelésünk apportjával. A tőkeemelést január 3-án jegyezte be a Cégbíróság. Sportprojekt18 Korlátolt Felelősségű Társaság Létesítő okirat kelte: december 15. Cégbírósági bejegyzés: január 05. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ügyvezető: Banyár László 6

9 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A Sportprojekt18 Kft.-t tevékenységét év elején kezdte, az első ingatlanbérleti szerződések március 1-i dátummal születtek. A Társaság a évet eft árbevétellel és eft adózás előtti eredménnyel zárta. A eft összegű adózott eredmény osztalékként került kifizetésre a tulajdonos részére. TH18 Létesítménygazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Létesítő okirat kelte: október 1. Cégbírósági bejegyzés: október 29. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlankezelés, társasházi közös képviselet Ügyvezető: dr. Tóth Tibor József A TH18 Kft ben eft árbevételt és eft adózás előtti veszteséget ért el. A Társaság 2012-évben jelentős szervezeti átalakításon ment át, mely érintette a kezelt társasházak összetételét is. A változástól a Társaság működésének stabilizálását, és a kötelezettségek csökkenését várjuk. Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Létesítő okirat kelte: december 16. Cégbírósági bejegyzés: február 24. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: városfejlesztési, városrehabilitációs tevékenység szervezése Vezérigazgató: Banyár László A Városrehabilitáció18 Zrt ben eft árbevételt és 103 eft adózás előtti eredményt ért el, szemben az előző eft-os árbevételével és eft-os adózás előtti eredményével. A Zrt. a évi eredménye után osztalékot nem fizetett. Hotel Szarvascsárda Korlátolt Felelősségű Társaság v.a. Létesítő okirat kelte: augusztus 26. Cégbejegyzés: szeptember 29. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele Végelszámolás kezdete: szeptember 01. Végelszámoló: Banyár László A Kft. üzleti tevékenységet nem végez A 2012-es év további fontosabb eseményei Uszodai visszaélések nyarán több állampolgár jelezte a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán illetve közvetlenül a vezetés részére, hogy az uszoda-, illetve a strandbelépőkről nem kaptak nyugtát. Ennek hatására a cég vezetése belső vizsgálatot indított, amelynek eredményeképpen október 30-án feljelentést tett sikkasztás és más bűncselekmények gyanújával a kerületi rendőrkapitányságon. Az uszoda fenntartója valamennyi, az ügyben gyanúsítottként érintett munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette. 7

10 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A társaság emellett rendkívüli felmondással megszüntette az uszoda őrzésével megbízott cég szerződését is, amely társasággal, valamint a vétkes munkavállalókkal szemben kártérítési igényt kíván érvényesíteni. Biztonságtechnikai átvilágítás Az uszodai visszaélések nyomán őszén lefolytattuk a telephelyek biztonsági auditját, melynek célja az volt, hogy feltárjuk a telephelyeink műszaki és vagyonbiztonsági hiányosságait, és orvosolva azt, az őrzés-védés hatékonyságát növelni tudjuk. Az audit elvégzésével külső szakértőt bíztunk meg, amelynek nyomán egy biztonsági koncepció került kidolgozásra. A koncepció főbb területei: - vagyonvédelmi riasztórendszerek, - kamerarendszerek, - élőerős őrzés, és - belső szabályozás. A célunk megtalálni és bevezetni a legjobb biztonságtechnikai megoldásokat, mely: - költséghatékony, - megbízható megoldás hosszútávon, - bővíthető és integrálható. 2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2.1. Szervezeti struktúra A Városgazda a gazdasági évben hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a következő divíziókkal működött: Ssz Divízió 1. Központi Igazgatási Divízió 2. Pénzügyi és Számviteli Divízió 3. Műszaki Divízió 4. Vagyongazdálkodási Divízió 5. Média és Kommunikációs Divízió 6. Sport és Rendezvény Divízió 7. Városüzemeltető Divízió A Társaság szervezetében megvalósuló feladatellátáson túl a Városgazda több elsősorban nyereségérdekelt tevékenységet lát el 100%-os tulajdonú leánytársaságain keresztül. A leánytársaságok adminisztrációs teendőit az anyacég végzi, amely emellett számos szolgáltatást nyújt központilag (könyvelés, pénzügy, bérszámfejtés, jogi képviselet, HR, informatika telephely és iroda biztosítása). A feladatkör bővülése A Képviselő-testület 609/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy január 1-től az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetése érdekében az intézményekben dolgozó fűtők, karbantartók, kertészek, pályakarbantartók a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 8

11 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés Az új feladat egy új divízió létrehozását tette szükségessé a Társaság szervezetén belül, mely változás a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását is szükségessé tette. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat A Társaság menedzsmentje a 2012-es év utolsó negyedévében látta elérkezettnek az időt, - tekintettel arra, hogy addigra vált véglegessé, hogy az iskolák állami kézbe kerülése kapcsán milyen plusz feladatok hárulnak majd a Társaságra - hogy a szervezeti felépítését átvizsgálja, és ennek alapján egy hatékonyabb szervezet kialakításába fogjon, mely folyamat záró eleme egy új SZMSZ megalkotása lett. A fenti feladat átfogó jellegére tekintettel az új SZMSZ megalkotásának folyamatában első lépésként kialakításra került a Társaság új szervezeti felépítése, mely a következő egységeket tartalmazza: Ssz Divízió 1. Központi Igazgatási Divízió 2. Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió 3. Számviteli Divízió 4. Műszaki és Városüzemeltetési Divízió 5. Vagyongazdálkodási Divízió 6. Intézmény-üzemeltetési Divízió 7. Sport, Rendezvény és Média Divízió A Városgazda új Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatóság 21/2013 (IV.04.) számú határozatával fogadta el, mely április 05. napjától hatályos Divíziószintű létszámadatok december 31-én Divízió Munkaviszonybatatott összesen Közfoglalkoz- Foglalkozatott Központi Igazgatási Divízió 35 fő 6 fő 41 fő Média és Kommunikációs Divízió 2 fő - 2 fő Pénzügyi és Számviteli Divízió 16 fő 2 fő 18 fő Vagyongazdálkodási Divízió 14 fő 1 fő 15 fő Műszaki Divízió 77 fő 12 fő 89 fő Sport és Rendezvény Divízió 43 fő 8 fő 51 fő Városüzemeltető Divízió 97 fő 75 fő 172 fő Foglalkoztatottak összesen 284 fő 104 fő 388 fő 3. TÁRSASÁG ÉVES TEVÉKENYSÉGE A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság működését a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvény, az Alapító Okirat, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat együttesen szabályozzák. A Társaság gazdasági tevékenységét a Képviselő-testület 374/2012.(VII.05.) számú határozatával elfogadott évi Üzleti terv szabja meg. 9

12 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A Feladat-ellátási Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. számára az Önkormányzat biztosítja. A támogatási összegekkel történő elszámolás a évi Közhasznúsági Jelentés részét képezi KÖZPONTI FELADATOK A Társaság központi feladatait évben a Központi Igazgatási Divízió, és a Pénzügyi és Számviteli Divízió látta el. A Központi Igazgatási Divízió végzi a Társaság központi irányításával kapcsolatos feladatokat, a vezető testületekkel való kapcsolattartást, az üzleti tervezés és a rendszeres beszámolás, ellenőrzés feladatait. Emellett számos központi szolgáltatást nyújt a Társaság többi divíziója és a leánytársaságok számára (humánpolitika, minőségügy, jogi szolgáltatások, stb.). A Központi Igazgatási Divízió létszámadatai december 31-én Létszámadatok Munkaviszonkoztatott Közfoglal- Összesen Divízióközpont 3 fő - 3 fő Titkárság 5 fő - 5 fő Jogi csoport 3 fő 1 fő 4 fő Humánpolitika 9 fő 2 fő 11 fő Kontrolling 1 fő - 1 fő Belső ellenőrzés 1 fő - 1 fő Informatika 3 fő 1 fő 4 fő Energetika 1 fő - 1 fő Délegyházi üdülő 1 fő - 1 fő Központi ügyfélszolgálat 6 fő 2 fő 8 fő Vállalkozásfejlesztési iroda 1 fő - 1 fő Egyéb projektek 1 fő - 1 fő Összesen 35 fő 6 fő 41 fő Közfoglalkoztatás szervezés A Közfoglalkoztatás szervezés szervezeti egységének feladata a közfeladatok ellátásának ösztönzésével, a jogszabályban meghatározott munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével a munkanélküliség csökkentésére irányul, melyet a kerületi Önkormányzat az állam együttműködésével önkormányzati forrásokból és állami támogatásból valósít meg a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közreműködésével évi közfoglalkoztatási Létszám Időtartam programok (fő) I. Kérelem (20 fős) II. Kérelem (50 fős) III. Kérelem (9 fős) IV. Kérelem (6 fős) V. Kérelem (38 fős) VI. Kérelem (70 fős) VII. Kérelem (30 fős) Állami támogatás mértéke 70 % 100 % 10

13 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés VIII. Téli közfoglalkoztatás (40 fős) Országos Közfoglalkoztatási Program Parlagfű elleni védelem A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet értelmében a közfoglalkoztatotti minimálbér Ft, illetve szakképzettséghez kötött munkakörök esetén a közfoglalkoztatotti bérminimum Ft volt. Az alacsony közfoglalkoztatotti bérek kompenzálására a évtől kezdve teljesítményösztönző rendszert vezettünk be, mellyel akár 40%-os jövedelemnövekedés érhető el a közfoglalkoztatotti bérekben. Célunk ezzel az ösztönző rendszerrel az, hogy a határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatársainkhoz hasonló teljesítményt érjünk el, jóval alacsonyabb költségek mellett gazdasági évben a közfoglalkoztatás szervezés kapcsán Társaságunk 64,5 millió Ft állami támogatásban részesült. A közfoglalkoztatás szervezés a Városüzemeltető divíziótól a Központi divízióba került október 1-től. Pénzügyi és számviteli feladatok A Pénzügyi és Számviteli Divízió feladata a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatok ellátása. A Divízió által működtetett új ügyviteli rendszer képes a gazdasági események szervezeti összegzésben és divíziónként történő bemutatására, valamint szervezeti egységenként utókalkulációs kódok segítségével teljes körű információt biztosít az elvégzett feladatokról, azok bevételeinek és költségeinek alakulásáról. A Pénzügyi és Számviteli Divízió létszámadatai december 31-én Létszámadatok Munkaviszony Közfoglalkoztatott Összesen Divízióközpont (divízióvezető) 1 fő - 1 fő Könyvelés 6 fő - 6 fő Pénzügy 5 fő 2 fő 7 fő Raktáros 4 fő - 4 fő Összesen 16 fő 2 fő 18 fő A Társaság számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásán túl a Divízió megbízási szerződés keretében végzi a Társaság által alapított 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok, valamint az Önkormányzat által alapított M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft., továbbá a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. pénzügyi és számviteli feladatait is. Követelés-kezelés Követelés-kezelésünk a korábbi években a Vagyongazdálkodási Divízió szervezetétén beül végezte munkáját, januárjától azonban a Központi Igazgatási Divízión belül látja el feladatait. Jelenleg 48 darab ügy van folyamatban, melynek túlnyomó többsége ( eft) a július 1. napját megelőzően keletkezett bérleti, valamint használati díjtartozásokból ered. 11

14 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A követelés-kezelés folyamatban lévő ügyei Felszámolás alatt lévő cégekkel szembeni eljárások 9 db Ft Cégnyilvántartásból törölt cégekkel szembeni eljárások 4 db Ft Függőben lévő eljárások 6 db Ft Peres ügyek 3 db Ft Végrehajtás alatt lévő ügyek 26 db Ft Összesen 48 db Ft A kintlévőségek behajtását a csoport folyamatosan végzi, a 15 napon túl lejárt tartozással rendelkező partnereket fizetési felszólítással figyelmeztetjük a tartozásuk megfizetésére, majd a 30 napon túli tartozóknak újabb fizetési felszólítást küldünk. Az új partnerek esetében az első, vagy esetenként második fizetési felszólítások kiküldésével többségében sikerrel járunk VAGYONGAZDÁLKODÁS A Vagyongazdálkodási Divízió a Társaság szervezetén belül a következő feladatokat látja el: - ingatlanforgalmazás, Havanna piac üzemeltetése, életjáradéki rendszer működtetése, gépjárműparkolók üzemeltetése; - önkormányzati tulajdonú lakások és a Projekt18 Kft. részére haszonbérbe adott ingatlanok kezelése; - a Sportprojekt18 Kft-n keresztül bérbe adandó ingatlanok bérbeadásának lebonyolítása; - gondnoki feladatok ellátása a 100%-os önkormányzati tulajdonú házakban; - saját tulajdonú és vagyonkezelésbe kapott ingatlanok bérbeadása. A Vagyongazdálkodási Divízió létszámadatai december 31-én Létszámadatok Munkaviszonkoztatott Közfoglal- Összesen Divízióközpont 2 fő 1 fő 3 fő Elidegenítés 1 fő - 1 fő Nem lakás bérbeadás 4 fő - 4 fő Lakás bérbeadás 4 fő - 4 fő Egyéb projektek 3 fő - 3 fő Összesen 14 fő 1 fő 15 fő Vállalkozási tevékenység Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása A saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek között szerepelnek a Bókay Kert Közhasznú Nonprofit Kft-től átvett, a Városüzemeltető Nonprofit Kft. beolvadásával a Városgazdához került, valamint a már korábban is a Városgazda tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díj bevételei. Az ingatlanok bérbeadásából évre eft bevételt tervezünk, melyből eft teljesült Értékbecslés 12

15 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés Az Önkormányzat megbízásából a Divízió végzi a kerületi ingatlanvagyon értékbecslését évtől kezdődően az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése jelentősen csökkent, ezért az értékbecslésre vonatkozó lakossági megrendelések szinte teljesen elmaradtak évben a tulajdonos Önkormányzat megbízásából db lakás és 632 db egyéb ingatlan értékbecslését végeztük, melyből eft bevétel származott Közhasznú tevékenység Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése A divízió egyik fő feladata az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése. Ebbe beletartoznak: - az önkormányzati tulajdonú lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési feladatai, az illetékes testületek döntéseinek végrehajtása, szerződéskötés, módosítás, megszűnés, birtokbaadás, egyes üzemeltetési, bérleményellenőrzési feladatok; - az ún. házhoz beosztott állomány (gondnokok, takarítók) közvetlen irányítása; - a kezelt ingatlanok energetikai feladatai; - lakossági ügyfélfogadás évben 161 db lakásbérleti szerződést kötöttünk. Ebből 13 db új szerződést, a többi esetben szerződés módosítás, vagy hosszabbítás pedig szerződés hosszabbítást jelent Továbbszámlázott költségek Lakossági közüzemi díjak A Vagyongazdálkodási Divízió bevételei között mutatjuk ki a Városgazda által az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok után fizetett, a lakosság, valamint az Önkormányzat részére továbbszámlázott lakossági közüzemi díjakat. Ez a tétel a költségek között szintén megjelenik, azaz az eredménye nullszaldós. Havanna Piac A Havanna Piac bevételei közvetlenül az Önkormányzatot illetik, a Városgazda a feladat ellátása során felmerült számlával igazolt költségekről számlát állít ki az Önkormányzat felé május 1. és december 31. között a Társaság a Havanna piac üzemeltetésével kapcsolatos számlával igazolt költségeit nem számlázta tovább az Önkormányzat részére, ez évben történt meg, mellyel eft nettó költség került továbbszámlázásra. A tulajdonos a számla összegét részletfizetéssel kívánja rendezni a következő 3 évben, három egyenlő részletben. Gépjárműparkolók A évtől a parkolók bevételei az Önkormányzatnál jelennek meg, számlával igazolt költségeit pedig közvetített szolgáltatásként kiszámlázzuk az Önkormányzat felé Lakásértékesítések 13

16 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az önkormányzati lakások elidegenítését. Az Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséből származó adott évi bevételek két részből tevődnek össze: - a lakások egyösszegű vagy részletre történő értékesítéséből, valamint - a korábban részletre megvásárolt lakások törlesztő részleteiből és a hátralékok egyösszegű befizetéséből. Az Önkormányzat módosította az elidegenítésre kerülő lakások rendeletét, évben nem kerültek értékesítésre önkormányzati lakások. A bevétel csupán a korábban részletfizetéses konstrukcióban értékesített lakások havi törlesztő részleteiből, és az egyösszegű hátralék kifizetésekből származott évben 26 db egyösszegű hátralék kifizetés volt, Ft értékben. Az elidegenítésből származó havi bevételeket és a tárgyhó utolsó napján fennálló hátralékokat a következő táblázat mutatja: adatok eft-ban jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Bevétel Hátralék Lakásbérlemények bevételeinek beszedése évben a bérleti díjak nem változtak. 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házak évi adatai (adatok Ft-ban) Megnevezés Hátralék Hátralékos Előírás Befizetés én befizetések Lakbér Lift Víz-csatorna díj Víz-csatorna díj ÁFA Fűtés Fűtés ÁFA Melegvíz Melegvíz ÁFA Szemét Szemét ÁFA Összesen A nem 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házak évi adatai (adatok Ft-ban) Megnevezés Hátralék Hátralékos Előírás Befizetés én befizetések Lakbér Lift Víz-csatorna díj Víz-csatorna díj ÁFA

17 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés Fűtés Fűtés ÁFA Melegvíz Melegvíz ÁFA Szemét Szemét ÁFA Összesen Lakossági hátralékok kezelése A Társaság beszedi és nyilvántartja az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető lakbéreket és egyéb közüzemi díjakat, azok kamataival együtt. A behajtási tevékenységet évtől az Önkormányzat végzi. Az Önkormányzathoz befolyt lakbérhátralékról Társaságunk értesítést kap Havanna Piac üzemeltetése Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen Havanna Piac néven heti vásár működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében, Társaságunk végzi. A heti vásár területén jelenleg 204 db felfestett árusító hellyel rendelkezünk, amelyekért az azt igénybe vevő kereskedők helypénzt fizetnek. A Havanna Piac bevételének tervezésénél 5%-os bevétel növekedéssel számoltunk, amely teljesült is. A piac bevételei évben (adatok eft-ban) Megnevezés Tény Terv Tény Havanna heti vásár (nettó) Ezen a területen nem képződik hátralék, hiszen nemfizetés esetén az árusítás azonnal megszüntethető Gépjárműparkolók üzemeltetése Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen a Vörösmarty úton (Vörösmarty I. és II.), valamint a Barcsay u szám alatt 24 órás őrzött parkoló működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében, Társaságunk végzi. A évtől a parkolók bevételei az Önkormányzatnál jelennek meg, költségeit pedig közvetített szolgáltatásként kiszámlázzuk az Önkormányzat felé. A parkolók üzemeltetése kezdettől fogva veszteséges volt. A veszteség felszámolása érdekében október 1-jével a Vörösmarty I. számú parkolót bezártuk, az igénylőket pedig a többi parkolóba irányítottuk át. Ennek hatására a parkolók üzemeltetése 2012-ben már pozitív eredménnyel történt. A parkolók üzemeltetésének évi eredménye (adatok eft-ban) Megnevezés Tény Terv Tény Bevétel

18 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés Költség Eredmény A Lakásért életjáradék rendszer működtetése Az Önkormányzat 1999-ben Társaságunkat bízta meg a Lakásért életjáradék rendszer kezelői tevékenységével. A jelenleg is érvényes szabályozás szerint az életjáradékosokkal elvileg a főváros egész területéről, valamint Gyálról, és Vecsésről is köthetünk szerződést. Az Önkormányzat 2011-ben felfüggesztette az életjáradéki rendszer keretében történő szerződéskötéseket annak ellenére, hogy az érdeklődés igen nagy. Ezen döntését a mai napig sem módosította, ezért évre nem terveztünk újabb szerződéskötést. A 2010-ig megkötött életjáradéki szerződések száma 85 db. Járadék kifizetések (adatok eft-ban) Megnevezés Tény Terv Tény A kifizetett járadékok éves összege MŰSZAKI FELADATOK A Műszaki Divízió látja el az önkormányzati intézmények, lakások és üzlethelyiségek karbantartási, hibaelhárítási, felújítási feladatait, a felújítások bonyolítását, valamint a Társaság épületeinek üzemeltetését. A Divízió január 1-jével átvette az M18 Kft. dolgozóit, összesen 11 főt, majd július 1-jétől a Sport és Rendezvény Divízió intézményeinek létesítmény-fenntartói állományát (karbantartók, takarítók, kertészek). A Műszaki Divízió létszámadatai december 31-én Létszámadatok 16 Munkaviszony Közfoglalkoztatott Összesen Divízióközpont (adminisztratív dolgozók) 13 fő 1 fő 14 fő Karbantartó csoport 33 fő 4 fő 37 fő ebből: villanyszerelő 5 fő - 5 fő festő-mázoló 4 fő - 4 fő asztalos 3 fő - 3 fő kőműves 3 fő - 3 fő lakatos 3 fő - 3 fő segédmunkás 7 fő 4 fő 11 fő tetőfedő 2 fő - 2 fő vezeték és csőhálózat-szerelő 5 fő - 5 fő burkoló 1 fő - 1 fő Kertészeti csoport 12 fő 1 fő 13 fő Takarító csoport 19 fő 6 fő 25 fő Összesen 77 fő 12 fő 89 fő A Műszaki Divízió elsődleges feladatai: - azonnali hibaelhárítás, - terv szerint végzett karbantartás,

19 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok (szabványossági vizsgálat, udvari játszóeszközök felülvizsgálata), - intézményi felújítások - egészségügyi szolgáltató épületeinek műszaki és üzemeltetési feladatai - üzletek karbantartása a Projekt18 Kft. megrendelésére. A évben elvégzett munkák darabszáma, helyszínenként Megnevezés Elvégzett munkák darabszáma Ráfordított óra Anyagköltség Intézmények: db óra eft Lakások: 973 db óra eft Üzletek: 191 db óra eft Egészségügyi szolgáltató: 474 db óra eft A saját üzemeltetésű intézmények, telephelyek : 308 db óra eft Egyéb projektek: 7 db 197 óra eft Összesen: db óra eft A vállalkozói és közhasznú feladatok adatai Megnevezés Közvetlen ráfordított óra Közvetlen anyagköltség Vállalkozói óra eft Közhasznú óra eft Összesen: óra eft Közhasznú feladatok Azonnali hibahárítás A Divízió elsődleges feladata a hibaelhárítási tevékenység, mely az azonnal felmerülő hibákat hárítja el, a kezelt intézmények működőképességének folyamatos biztosítása érdekében. Az önkormányzati bérlakások esetében ebbe a kategóriába a 120 eft-ot meg nem haladó értékű karbantartási munkák tartoznak. Az egészségügyi szolgáltató épületeinek karbantartási feladatai október 25-től bekerültek az Önkormányzattal kötött Feladat-ellátási Szerződésünkbe, ezért ezeket a feladatokat is közszolgáltatás keretén belül látjuk el. A Divízió által évben elvégzett db munkából db munka volt azonnali hibaelhárítást igénylő, eseti jellegű Tervszerű karbantartási munkák A XVIII. kerületi önkormányzati intézmények műszaki feladatainak ellátására (karbantartására, felújítására) a Budapest XVIII. kerület Önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között december 23. napján, december 31-éig hatályos szerződés született, mely hatályát vesztette a október 25. napján aláírt Feladatellátási Szerződés aláírásával. A Műszaki Divízió évi tevékenységének jelentős részét a szerződésben foglaltak szerint összeállított, tervszerű 500 eft/intézmény/feladat értékhatárt meg nem haladó karbantartási és felújítási munkákat tartalmazó terv teljesítése jelenti. 17

20 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A évben terv szerint elvégzett karbantartási munkák Megnevezés Elvégzett munkák Ráfordított óra Anyagköltség Iskolák: 112 db óra eft Óvodák: 118 db óra eft Bölcsődék: 50 db óra eft Szociális intézmények: 37 db óra eft Saját intézmények, telephelyek: 50 db óra eft Összesen: 367 db óra eft A évi karbantartási tervben szereplő 390 db munkából 367 db elkészült, ami 95 %-os teljesülés Meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok Szabványossági vizsgálatok Társaságunk végzi a kerület oktatási intézményeinek szabványossági felülvizsgálatát (villámvédelmi-, tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, stb. szabványossági vizsgálatok). A szabványossági vizsgálatok végrehajtásához jelenleg három munkavállalónk rendelkezik megfelelő képzettséggel, szakértelemmel és jogosultsággal, akik előre láthatóan el tudják végezni a tervezett feladatokat, külső vállalkozó bevonására nincs szükség. A kéziszerszám felülvizsgálatból 54 db-ot, az egyéb vizsgálatból pedig 25 munkát végeztünk el a év végéig. Ezzel minden intézményben elkészültek a évre tervezett elektromos felülvizsgálatok. Udvari játszóeszközök felülvizsgálata Ugyancsak a Társaságunk feladata a kerület intézményeiben lévő játszóterek kétévenkénti felülvizsgálata. A felülvizsgálat 2012-ben minden intézményre kiterjedően (15 iskola, 29 óvoda, 9 bölcsőde, valamint a Bókay-kert és a Park Uszoda) megtörtént. A megvizsgált 672 db játszóeszköz közül 374 db-ot minősítettek részben megfelelőnek, amelyek javításáról 2013-ban gondoskodni kell Vállalkozói feladatok Egészségügyi szolgáltató Az egészségügyi szolgáltató épületek műszaki és üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződésben foglalt feladatokat június 03-tól, október 25-ig láttuk el, eft megbízási díj fejében Üzletek karbantartása Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek karbantartását a Projekt18 Kft. megrendelésére szintén a Műszaki Divízió végzi évben összesen 125 üzlet karbantartását végeztük el, melyből eft bevételünk származott. 18

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Ózd, 2014. május 28. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 299/2013.(XII.19.)

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben