Nonprofit Zrt. Fax: cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII"

Átírás

1

2

3 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: Cégjegyzékszám: Honlap: Adószám: statisztikai számjel Cg cégjegyzékszám V VÁROSGAZ ZDA XVIII I. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 201 ÜZLETI JELENTÉS 12. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ Budapest, május 22. 1

4 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés TARTALOMJEGYZÉK 1. A ÉVI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ ELEMEK évben született fontosabb tulajdonosi döntések A tulajdonossal kötött szerződések, megállapodások A Társaság vagyoni helyzete A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és évi teljesítményük A 2012-es év további fontosabb eseményei A TÁRSASÁG SZERVEZETE Szervezeti struktúra Létszámadatok A TÁRSASÁG ÉVES TEVÉKENYSÉGE KÖZPONTI FELADATOK Közfoglalkoztatás szervezés VAGYONGAZDÁLKODÁS MŰSZAKI FELADATOK MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK SPORT ÉS RENDEZVÉNY-SZERVEZÉSI FELADATOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KÖVETELÉS KEZELÉS CÉLTARTALÉK KÉPZÉS KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS A TÁRSASÁG TELEPHELYEI A TÁRSASÁG ÁLTAL FOLYTATOTT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSA KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA

5 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés BEVEZETÉS Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a októberi választásokat követően célul tűzte ki a tulajdonában lévő, közfeladatokat ellátó gazdasági társaságok egységes szervezetbe való integrálását. Ezen folyamat végeredményeként augusztus 31-ével jött létre a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. zárt, egyszemélyes részvénytársaságként működik, amelynek megfelelően a közgyűlés jogosítványait közvetlenül az alapító, tehát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A létrehozott új szerkezetű gazdálkodó egység első teljes üzleti éve a 2012-es év. A évre vonatkozó tervszámok kidolgozásakor nem csupán a Városgazda évi eredményét vettük alapul (hiszen az más szerkezetben valósult meg, mint ami az előző évben volt), hanem számolnunk kellett a beolvadt cégeknek a év első hónapjaiban realizált eredményével is. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évre vonatkozó üzleti tervét a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 374/2012.(VII.05.) számú határozatával fogadta el, mely iránymutatóként szolgál a Társaság évi gazdálkodásához. A Társaság az üzleti tervben foglalt, naturáliákban kifejezett és azok pénzügyi vonzataként megfogalmazott eredmény célkitűzéseit teljesítette. 1. A ÉVI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ ELEMEK 1.1. A évben született fontosabb tulajdonosi döntések Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete május 30-i ülésén a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését 236/2012.(V.31.), és 237/2012.(V.31.) számú határozataival elfogadta. Szintén ezen az ülésen a Képviselő-testület 224/2012. (V.31.) határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójává választja TM Audit Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6-8.; Cégjegyzék szám: , kamarai engedélyszám , a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Jankó Zoltán, lakcím: 1125 Bp., Tusnádi u. 42., kamarai engedélyszáma: ) június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló éves díjazása ,-Ft+ÁFA. A Képviselő-testület 231/2012. (V. 31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. közötti számú módosított hitelszerződés legfeljebb december 31. napjáig történő meghosszabbításához előzetesen hozzájárul és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját a módosított hitelszerződés és mellékletei aláírására, valamint a szerződéskötéshez szükséges egyéb intézkedések megtételére. A szerződés technikai meghosszabbítását követőn a szerződésmódosítás október 05. napján került aláírásra. 3

6 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A Képviselő-testület július 05-i ülésén 374/2012. (VII.05.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt évre szóló üzleti tervét elfogadja. Szintén ezen az ülésen a Képviselő-testület 378/2012. (VII.05.) számú határozatával döntött arról, hogy szeptember 1-i hatállyal a Rózsa Művelődési Ház (1181 Bp., Városház u. 1-3.) vagyonkezelési jogát a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei részére adja át. A Képviselő-testület október 24-i ülésén 538/2012. (X.24.) és 539/2012.(X.24.) számú határozataiban rendkívüli eljárással döntött, és az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyta a Városgazdával kötendő feladat-ellátási és támogatási szerződéseket. A szerződések október 25-i dátummal kerültek aláírásra. A Képviselő-testület október 24-i ülésén /2012. (X.24.) számú határozataiban döntött arról is, hogy a Városgazda és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között számmal létrejött hitelszerződés hitelkeret összegének 100 millió Ft összeggel történő megemeléséhez hozzájárul. Ehhez kapcsolódóan hozzájárult a hitelszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességi szerződésben vállalt kötelezettség vonatkozó módosításához, illetve jóváhagyta az említett két szerződés augusztus 10. napjáig történő meghosszabbítását. A Képviselő-testület november 29-ülésén, 609/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy január 1-től az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetése érdekében az intézményekben dolgozó fűtők, karbantartók, kertészek, pályakarbantartók a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra A tulajdonossal kötött szerződések, megállapodások A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. feladatait jelenleg a tulajdonos Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal október 25-én kötött Feladatellátási Szerződés keretei között végzi. A Szerződés a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével, a helyi közszolgáltatások keretében végzendő közhasznú tevékenység ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket szabályozza: - az alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása; - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása; - a Havanna piac működtetése és a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók folyamatos üzemeltelése; - a TV18 néven a XVIII. kerületi helyi televízió műsor gyártása, szolgáltatása; - a Városkép című időszaki lap kiadásának biztosítása; - a gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása; - közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása; - az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása. 4

7 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A október 25-én kötött Feladat-ellátási Szerződést megelőzően a Városgazda működését évben az alábbi szerződések szabályozták: az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek fenntartására, a vegyes tulajdonú társasházak közös költségének és egyéb szolgáltatási díjainak elszámolása, a bérlemények elidegenítésekor az Önkormányzatot megillető jogok érvényesítése és a rá háruló kötelezettségek teljesítése, a Lakásért életjáradék rendszer kezelői tevékenységének ellátása, a Havanna piac működtetése, és a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók üzemeletetése tárgyában december 23. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás ( alapszerződés ), az önkormányzati fenntartású intézmények műszaki feladatainak ellátására december 23. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés, TV 18 néven kerületi tv műsor szolgáltatására szeptember 12. napján létrejött megállapodás, Városkép c. időszaki lap kiadására szóló augusztus 19. napján létrejött megállapodás, szabadidős és közművelődési sport tevékenység szervezésével, lebonyolításával, valamint az ezen szolgáltatások feltételeinek biztosításával a helyi közszolgáltatások keretében közhasznú feladatok ellátása tárgyában november 15. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés, az Önkormányzat által ellátandó feladatként a város lakossága számára egyes szabadidős, kulturális, közösségi, oktatási- és információs kötelezettségek teljesítésének, illetőleg az Önkormányzatot megillető egyes jogok érvényesítésének hatékonyabbá tétele érdekében, valamint az érintett önkormányzati vagyon gazdaságosabb hasznosításának reményében létrejött és november 15. napján módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés, közfoglalkoztatásban érintett álláskeresők foglalkoztatása tárgyában április 7. napján létrejött közszolgáltatási szerződés, közfoglalkoztatás szervezési feladatainak ellátása tárgyában a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel február 18. napján létrejött közszolgáltatási szerződés, az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és fejlesztése tárgyában december 23. napján létrejött közszolgáltatási szerződés, intézményi felújítási projektek projektmenedzseri feladatai tárgyában létrejött megbízási szerződések, intézményi felújítási projektek műszaki ellenőri feladatai tárgyában létrejött megbízási szerződések, 5

8 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés intézményi felújítási projektek nyilvánosságának biztosítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződések. A Feladat-ellátási Szerződésből fakadó feladatok ellátásához kapcsolódó közvetett költségek általános működési költségei (személyi jellegű költségek és általános működést biztosító dologi kiadások) ellentételezésének rendezésére a Városgazda és a tulajdonos Önkormányzat október 25-én eft összegű Támogatási Szerződést kötött. Az említett támogatási szerződés december 21-én kiegészült azzal, hogy az Önkormányzat évben további eft támogatást biztosított a Társaság részére A Társaság tőkehelyzete A Társaság jegyzett tőkéje eft. A részvénycsomag összetétele: 30 db, ,- Ft névértékű, dematerializált, névre szóló részvény; A saját tőke összege eFt, mely megfelel a Gt. által támasztott követelménynek A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és évi teljesítményük A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tulajdonában öt gazdasági társaság van, amelyek közül négy társaság végez gazdasági tevékenységet, az alábbiak szerint: Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Létesítő okirat kelte: március 26. Cégbírósági bejegyzés: április 10. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ügyvezető: Banyár László A Projekt18 Kft ben eft árbevételt és eft adózás előtti eredményt ért el, szemben az előző év eft-os bevételével és eft-os nyereséggel. A eft összegű adózott eredmény 50 eft híján osztalékként került kifizetésre az anyavállalat részére. A évben tőkéjét vesztett Kft.-t a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ázsiós tőkeemeléssel tőkésítette fel, amelynek során a jegyzett tőkét 100 eft-tal, a tőketartalékot pedig eft-tal növeltük, legnagyobb részben ( eft erejéig) a Sport és Ifjúsági Szállóval szemben fennálló követelésünk apportjával. A tőkeemelést január 3-án jegyezte be a Cégbíróság. Sportprojekt18 Korlátolt Felelősségű Társaság Létesítő okirat kelte: december 15. Cégbírósági bejegyzés: január 05. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ügyvezető: Banyár László 6

9 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A Sportprojekt18 Kft.-t tevékenységét év elején kezdte, az első ingatlanbérleti szerződések március 1-i dátummal születtek. A Társaság a évet eft árbevétellel és eft adózás előtti eredménnyel zárta. A eft összegű adózott eredmény osztalékként került kifizetésre a tulajdonos részére. TH18 Létesítménygazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Létesítő okirat kelte: október 1. Cégbírósági bejegyzés: október 29. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlankezelés, társasházi közös képviselet Ügyvezető: dr. Tóth Tibor József A TH18 Kft ben eft árbevételt és eft adózás előtti veszteséget ért el. A Társaság 2012-évben jelentős szervezeti átalakításon ment át, mely érintette a kezelt társasházak összetételét is. A változástól a Társaság működésének stabilizálását, és a kötelezettségek csökkenését várjuk. Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Létesítő okirat kelte: december 16. Cégbírósági bejegyzés: február 24. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: városfejlesztési, városrehabilitációs tevékenység szervezése Vezérigazgató: Banyár László A Városrehabilitáció18 Zrt ben eft árbevételt és 103 eft adózás előtti eredményt ért el, szemben az előző eft-os árbevételével és eft-os adózás előtti eredményével. A Zrt. a évi eredménye után osztalékot nem fizetett. Hotel Szarvascsárda Korlátolt Felelősségű Társaság v.a. Létesítő okirat kelte: augusztus 26. Cégbejegyzés: szeptember 29. Jegyzett tőke: ,-Ft készpénz Fő tevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele Végelszámolás kezdete: szeptember 01. Végelszámoló: Banyár László A Kft. üzleti tevékenységet nem végez A 2012-es év további fontosabb eseményei Uszodai visszaélések nyarán több állampolgár jelezte a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán illetve közvetlenül a vezetés részére, hogy az uszoda-, illetve a strandbelépőkről nem kaptak nyugtát. Ennek hatására a cég vezetése belső vizsgálatot indított, amelynek eredményeképpen október 30-án feljelentést tett sikkasztás és más bűncselekmények gyanújával a kerületi rendőrkapitányságon. Az uszoda fenntartója valamennyi, az ügyben gyanúsítottként érintett munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette. 7

10 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A társaság emellett rendkívüli felmondással megszüntette az uszoda őrzésével megbízott cég szerződését is, amely társasággal, valamint a vétkes munkavállalókkal szemben kártérítési igényt kíván érvényesíteni. Biztonságtechnikai átvilágítás Az uszodai visszaélések nyomán őszén lefolytattuk a telephelyek biztonsági auditját, melynek célja az volt, hogy feltárjuk a telephelyeink műszaki és vagyonbiztonsági hiányosságait, és orvosolva azt, az őrzés-védés hatékonyságát növelni tudjuk. Az audit elvégzésével külső szakértőt bíztunk meg, amelynek nyomán egy biztonsági koncepció került kidolgozásra. A koncepció főbb területei: - vagyonvédelmi riasztórendszerek, - kamerarendszerek, - élőerős őrzés, és - belső szabályozás. A célunk megtalálni és bevezetni a legjobb biztonságtechnikai megoldásokat, mely: - költséghatékony, - megbízható megoldás hosszútávon, - bővíthető és integrálható. 2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2.1. Szervezeti struktúra A Városgazda a gazdasági évben hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a következő divíziókkal működött: Ssz Divízió 1. Központi Igazgatási Divízió 2. Pénzügyi és Számviteli Divízió 3. Műszaki Divízió 4. Vagyongazdálkodási Divízió 5. Média és Kommunikációs Divízió 6. Sport és Rendezvény Divízió 7. Városüzemeltető Divízió A Társaság szervezetében megvalósuló feladatellátáson túl a Városgazda több elsősorban nyereségérdekelt tevékenységet lát el 100%-os tulajdonú leánytársaságain keresztül. A leánytársaságok adminisztrációs teendőit az anyacég végzi, amely emellett számos szolgáltatást nyújt központilag (könyvelés, pénzügy, bérszámfejtés, jogi képviselet, HR, informatika telephely és iroda biztosítása). A feladatkör bővülése A Képviselő-testület 609/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy január 1-től az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetése érdekében az intézményekben dolgozó fűtők, karbantartók, kertészek, pályakarbantartók a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 8

11 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés Az új feladat egy új divízió létrehozását tette szükségessé a Társaság szervezetén belül, mely változás a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását is szükségessé tette. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat A Társaság menedzsmentje a 2012-es év utolsó negyedévében látta elérkezettnek az időt, - tekintettel arra, hogy addigra vált véglegessé, hogy az iskolák állami kézbe kerülése kapcsán milyen plusz feladatok hárulnak majd a Társaságra - hogy a szervezeti felépítését átvizsgálja, és ennek alapján egy hatékonyabb szervezet kialakításába fogjon, mely folyamat záró eleme egy új SZMSZ megalkotása lett. A fenti feladat átfogó jellegére tekintettel az új SZMSZ megalkotásának folyamatában első lépésként kialakításra került a Társaság új szervezeti felépítése, mely a következő egységeket tartalmazza: Ssz Divízió 1. Központi Igazgatási Divízió 2. Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió 3. Számviteli Divízió 4. Műszaki és Városüzemeltetési Divízió 5. Vagyongazdálkodási Divízió 6. Intézmény-üzemeltetési Divízió 7. Sport, Rendezvény és Média Divízió A Városgazda új Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatóság 21/2013 (IV.04.) számú határozatával fogadta el, mely április 05. napjától hatályos Divíziószintű létszámadatok december 31-én Divízió Munkaviszonybatatott összesen Közfoglalkoz- Foglalkozatott Központi Igazgatási Divízió 35 fő 6 fő 41 fő Média és Kommunikációs Divízió 2 fő - 2 fő Pénzügyi és Számviteli Divízió 16 fő 2 fő 18 fő Vagyongazdálkodási Divízió 14 fő 1 fő 15 fő Műszaki Divízió 77 fő 12 fő 89 fő Sport és Rendezvény Divízió 43 fő 8 fő 51 fő Városüzemeltető Divízió 97 fő 75 fő 172 fő Foglalkoztatottak összesen 284 fő 104 fő 388 fő 3. TÁRSASÁG ÉVES TEVÉKENYSÉGE A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság működését a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvény, az Alapító Okirat, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat együttesen szabályozzák. A Társaság gazdasági tevékenységét a Képviselő-testület 374/2012.(VII.05.) számú határozatával elfogadott évi Üzleti terv szabja meg. 9

12 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A Feladat-ellátási Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. számára az Önkormányzat biztosítja. A támogatási összegekkel történő elszámolás a évi Közhasznúsági Jelentés részét képezi KÖZPONTI FELADATOK A Társaság központi feladatait évben a Központi Igazgatási Divízió, és a Pénzügyi és Számviteli Divízió látta el. A Központi Igazgatási Divízió végzi a Társaság központi irányításával kapcsolatos feladatokat, a vezető testületekkel való kapcsolattartást, az üzleti tervezés és a rendszeres beszámolás, ellenőrzés feladatait. Emellett számos központi szolgáltatást nyújt a Társaság többi divíziója és a leánytársaságok számára (humánpolitika, minőségügy, jogi szolgáltatások, stb.). A Központi Igazgatási Divízió létszámadatai december 31-én Létszámadatok Munkaviszonkoztatott Közfoglal- Összesen Divízióközpont 3 fő - 3 fő Titkárság 5 fő - 5 fő Jogi csoport 3 fő 1 fő 4 fő Humánpolitika 9 fő 2 fő 11 fő Kontrolling 1 fő - 1 fő Belső ellenőrzés 1 fő - 1 fő Informatika 3 fő 1 fő 4 fő Energetika 1 fő - 1 fő Délegyházi üdülő 1 fő - 1 fő Központi ügyfélszolgálat 6 fő 2 fő 8 fő Vállalkozásfejlesztési iroda 1 fő - 1 fő Egyéb projektek 1 fő - 1 fő Összesen 35 fő 6 fő 41 fő Közfoglalkoztatás szervezés A Közfoglalkoztatás szervezés szervezeti egységének feladata a közfeladatok ellátásának ösztönzésével, a jogszabályban meghatározott munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével a munkanélküliség csökkentésére irányul, melyet a kerületi Önkormányzat az állam együttműködésével önkormányzati forrásokból és állami támogatásból valósít meg a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közreműködésével évi közfoglalkoztatási Létszám Időtartam programok (fő) I. Kérelem (20 fős) II. Kérelem (50 fős) III. Kérelem (9 fős) IV. Kérelem (6 fős) V. Kérelem (38 fős) VI. Kérelem (70 fős) VII. Kérelem (30 fős) Állami támogatás mértéke 70 % 100 % 10

13 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés VIII. Téli közfoglalkoztatás (40 fős) Országos Közfoglalkoztatási Program Parlagfű elleni védelem A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet értelmében a közfoglalkoztatotti minimálbér Ft, illetve szakképzettséghez kötött munkakörök esetén a közfoglalkoztatotti bérminimum Ft volt. Az alacsony közfoglalkoztatotti bérek kompenzálására a évtől kezdve teljesítményösztönző rendszert vezettünk be, mellyel akár 40%-os jövedelemnövekedés érhető el a közfoglalkoztatotti bérekben. Célunk ezzel az ösztönző rendszerrel az, hogy a határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatársainkhoz hasonló teljesítményt érjünk el, jóval alacsonyabb költségek mellett gazdasági évben a közfoglalkoztatás szervezés kapcsán Társaságunk 64,5 millió Ft állami támogatásban részesült. A közfoglalkoztatás szervezés a Városüzemeltető divíziótól a Központi divízióba került október 1-től. Pénzügyi és számviteli feladatok A Pénzügyi és Számviteli Divízió feladata a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatok ellátása. A Divízió által működtetett új ügyviteli rendszer képes a gazdasági események szervezeti összegzésben és divíziónként történő bemutatására, valamint szervezeti egységenként utókalkulációs kódok segítségével teljes körű információt biztosít az elvégzett feladatokról, azok bevételeinek és költségeinek alakulásáról. A Pénzügyi és Számviteli Divízió létszámadatai december 31-én Létszámadatok Munkaviszony Közfoglalkoztatott Összesen Divízióközpont (divízióvezető) 1 fő - 1 fő Könyvelés 6 fő - 6 fő Pénzügy 5 fő 2 fő 7 fő Raktáros 4 fő - 4 fő Összesen 16 fő 2 fő 18 fő A Társaság számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásán túl a Divízió megbízási szerződés keretében végzi a Társaság által alapított 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok, valamint az Önkormányzat által alapított M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft., továbbá a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. pénzügyi és számviteli feladatait is. Követelés-kezelés Követelés-kezelésünk a korábbi években a Vagyongazdálkodási Divízió szervezetétén beül végezte munkáját, januárjától azonban a Központi Igazgatási Divízión belül látja el feladatait. Jelenleg 48 darab ügy van folyamatban, melynek túlnyomó többsége ( eft) a július 1. napját megelőzően keletkezett bérleti, valamint használati díjtartozásokból ered. 11

14 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A követelés-kezelés folyamatban lévő ügyei Felszámolás alatt lévő cégekkel szembeni eljárások 9 db Ft Cégnyilvántartásból törölt cégekkel szembeni eljárások 4 db Ft Függőben lévő eljárások 6 db Ft Peres ügyek 3 db Ft Végrehajtás alatt lévő ügyek 26 db Ft Összesen 48 db Ft A kintlévőségek behajtását a csoport folyamatosan végzi, a 15 napon túl lejárt tartozással rendelkező partnereket fizetési felszólítással figyelmeztetjük a tartozásuk megfizetésére, majd a 30 napon túli tartozóknak újabb fizetési felszólítást küldünk. Az új partnerek esetében az első, vagy esetenként második fizetési felszólítások kiküldésével többségében sikerrel járunk VAGYONGAZDÁLKODÁS A Vagyongazdálkodási Divízió a Társaság szervezetén belül a következő feladatokat látja el: - ingatlanforgalmazás, Havanna piac üzemeltetése, életjáradéki rendszer működtetése, gépjárműparkolók üzemeltetése; - önkormányzati tulajdonú lakások és a Projekt18 Kft. részére haszonbérbe adott ingatlanok kezelése; - a Sportprojekt18 Kft-n keresztül bérbe adandó ingatlanok bérbeadásának lebonyolítása; - gondnoki feladatok ellátása a 100%-os önkormányzati tulajdonú házakban; - saját tulajdonú és vagyonkezelésbe kapott ingatlanok bérbeadása. A Vagyongazdálkodási Divízió létszámadatai december 31-én Létszámadatok Munkaviszonkoztatott Közfoglal- Összesen Divízióközpont 2 fő 1 fő 3 fő Elidegenítés 1 fő - 1 fő Nem lakás bérbeadás 4 fő - 4 fő Lakás bérbeadás 4 fő - 4 fő Egyéb projektek 3 fő - 3 fő Összesen 14 fő 1 fő 15 fő Vállalkozási tevékenység Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása A saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek között szerepelnek a Bókay Kert Közhasznú Nonprofit Kft-től átvett, a Városüzemeltető Nonprofit Kft. beolvadásával a Városgazdához került, valamint a már korábban is a Városgazda tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díj bevételei. Az ingatlanok bérbeadásából évre eft bevételt tervezünk, melyből eft teljesült Értékbecslés 12

15 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés Az Önkormányzat megbízásából a Divízió végzi a kerületi ingatlanvagyon értékbecslését évtől kezdődően az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése jelentősen csökkent, ezért az értékbecslésre vonatkozó lakossági megrendelések szinte teljesen elmaradtak évben a tulajdonos Önkormányzat megbízásából db lakás és 632 db egyéb ingatlan értékbecslését végeztük, melyből eft bevétel származott Közhasznú tevékenység Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése A divízió egyik fő feladata az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése. Ebbe beletartoznak: - az önkormányzati tulajdonú lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési feladatai, az illetékes testületek döntéseinek végrehajtása, szerződéskötés, módosítás, megszűnés, birtokbaadás, egyes üzemeltetési, bérleményellenőrzési feladatok; - az ún. házhoz beosztott állomány (gondnokok, takarítók) közvetlen irányítása; - a kezelt ingatlanok energetikai feladatai; - lakossági ügyfélfogadás évben 161 db lakásbérleti szerződést kötöttünk. Ebből 13 db új szerződést, a többi esetben szerződés módosítás, vagy hosszabbítás pedig szerződés hosszabbítást jelent Továbbszámlázott költségek Lakossági közüzemi díjak A Vagyongazdálkodási Divízió bevételei között mutatjuk ki a Városgazda által az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok után fizetett, a lakosság, valamint az Önkormányzat részére továbbszámlázott lakossági közüzemi díjakat. Ez a tétel a költségek között szintén megjelenik, azaz az eredménye nullszaldós. Havanna Piac A Havanna Piac bevételei közvetlenül az Önkormányzatot illetik, a Városgazda a feladat ellátása során felmerült számlával igazolt költségekről számlát állít ki az Önkormányzat felé május 1. és december 31. között a Társaság a Havanna piac üzemeltetésével kapcsolatos számlával igazolt költségeit nem számlázta tovább az Önkormányzat részére, ez évben történt meg, mellyel eft nettó költség került továbbszámlázásra. A tulajdonos a számla összegét részletfizetéssel kívánja rendezni a következő 3 évben, három egyenlő részletben. Gépjárműparkolók A évtől a parkolók bevételei az Önkormányzatnál jelennek meg, számlával igazolt költségeit pedig közvetített szolgáltatásként kiszámlázzuk az Önkormányzat felé Lakásértékesítések 13

16 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az önkormányzati lakások elidegenítését. Az Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséből származó adott évi bevételek két részből tevődnek össze: - a lakások egyösszegű vagy részletre történő értékesítéséből, valamint - a korábban részletre megvásárolt lakások törlesztő részleteiből és a hátralékok egyösszegű befizetéséből. Az Önkormányzat módosította az elidegenítésre kerülő lakások rendeletét, évben nem kerültek értékesítésre önkormányzati lakások. A bevétel csupán a korábban részletfizetéses konstrukcióban értékesített lakások havi törlesztő részleteiből, és az egyösszegű hátralék kifizetésekből származott évben 26 db egyösszegű hátralék kifizetés volt, Ft értékben. Az elidegenítésből származó havi bevételeket és a tárgyhó utolsó napján fennálló hátralékokat a következő táblázat mutatja: adatok eft-ban jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Bevétel Hátralék Lakásbérlemények bevételeinek beszedése évben a bérleti díjak nem változtak. 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házak évi adatai (adatok Ft-ban) Megnevezés Hátralék Hátralékos Előírás Befizetés én befizetések Lakbér Lift Víz-csatorna díj Víz-csatorna díj ÁFA Fűtés Fűtés ÁFA Melegvíz Melegvíz ÁFA Szemét Szemét ÁFA Összesen A nem 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házak évi adatai (adatok Ft-ban) Megnevezés Hátralék Hátralékos Előírás Befizetés én befizetések Lakbér Lift Víz-csatorna díj Víz-csatorna díj ÁFA

17 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés Fűtés Fűtés ÁFA Melegvíz Melegvíz ÁFA Szemét Szemét ÁFA Összesen Lakossági hátralékok kezelése A Társaság beszedi és nyilvántartja az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető lakbéreket és egyéb közüzemi díjakat, azok kamataival együtt. A behajtási tevékenységet évtől az Önkormányzat végzi. Az Önkormányzathoz befolyt lakbérhátralékról Társaságunk értesítést kap Havanna Piac üzemeltetése Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen Havanna Piac néven heti vásár működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében, Társaságunk végzi. A heti vásár területén jelenleg 204 db felfestett árusító hellyel rendelkezünk, amelyekért az azt igénybe vevő kereskedők helypénzt fizetnek. A Havanna Piac bevételének tervezésénél 5%-os bevétel növekedéssel számoltunk, amely teljesült is. A piac bevételei évben (adatok eft-ban) Megnevezés Tény Terv Tény Havanna heti vásár (nettó) Ezen a területen nem képződik hátralék, hiszen nemfizetés esetén az árusítás azonnal megszüntethető Gépjárműparkolók üzemeltetése Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen a Vörösmarty úton (Vörösmarty I. és II.), valamint a Barcsay u szám alatt 24 órás őrzött parkoló működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében, Társaságunk végzi. A évtől a parkolók bevételei az Önkormányzatnál jelennek meg, költségeit pedig közvetített szolgáltatásként kiszámlázzuk az Önkormányzat felé. A parkolók üzemeltetése kezdettől fogva veszteséges volt. A veszteség felszámolása érdekében október 1-jével a Vörösmarty I. számú parkolót bezártuk, az igénylőket pedig a többi parkolóba irányítottuk át. Ennek hatására a parkolók üzemeltetése 2012-ben már pozitív eredménnyel történt. A parkolók üzemeltetésének évi eredménye (adatok eft-ban) Megnevezés Tény Terv Tény Bevétel

18 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés Költség Eredmény A Lakásért életjáradék rendszer működtetése Az Önkormányzat 1999-ben Társaságunkat bízta meg a Lakásért életjáradék rendszer kezelői tevékenységével. A jelenleg is érvényes szabályozás szerint az életjáradékosokkal elvileg a főváros egész területéről, valamint Gyálról, és Vecsésről is köthetünk szerződést. Az Önkormányzat 2011-ben felfüggesztette az életjáradéki rendszer keretében történő szerződéskötéseket annak ellenére, hogy az érdeklődés igen nagy. Ezen döntését a mai napig sem módosította, ezért évre nem terveztünk újabb szerződéskötést. A 2010-ig megkötött életjáradéki szerződések száma 85 db. Járadék kifizetések (adatok eft-ban) Megnevezés Tény Terv Tény A kifizetett járadékok éves összege MŰSZAKI FELADATOK A Műszaki Divízió látja el az önkormányzati intézmények, lakások és üzlethelyiségek karbantartási, hibaelhárítási, felújítási feladatait, a felújítások bonyolítását, valamint a Társaság épületeinek üzemeltetését. A Divízió január 1-jével átvette az M18 Kft. dolgozóit, összesen 11 főt, majd július 1-jétől a Sport és Rendezvény Divízió intézményeinek létesítmény-fenntartói állományát (karbantartók, takarítók, kertészek). A Műszaki Divízió létszámadatai december 31-én Létszámadatok 16 Munkaviszony Közfoglalkoztatott Összesen Divízióközpont (adminisztratív dolgozók) 13 fő 1 fő 14 fő Karbantartó csoport 33 fő 4 fő 37 fő ebből: villanyszerelő 5 fő - 5 fő festő-mázoló 4 fő - 4 fő asztalos 3 fő - 3 fő kőműves 3 fő - 3 fő lakatos 3 fő - 3 fő segédmunkás 7 fő 4 fő 11 fő tetőfedő 2 fő - 2 fő vezeték és csőhálózat-szerelő 5 fő - 5 fő burkoló 1 fő - 1 fő Kertészeti csoport 12 fő 1 fő 13 fő Takarító csoport 19 fő 6 fő 25 fő Összesen 77 fő 12 fő 89 fő A Műszaki Divízió elsődleges feladatai: - azonnali hibaelhárítás, - terv szerint végzett karbantartás,

19 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok (szabványossági vizsgálat, udvari játszóeszközök felülvizsgálata), - intézményi felújítások - egészségügyi szolgáltató épületeinek műszaki és üzemeltetési feladatai - üzletek karbantartása a Projekt18 Kft. megrendelésére. A évben elvégzett munkák darabszáma, helyszínenként Megnevezés Elvégzett munkák darabszáma Ráfordított óra Anyagköltség Intézmények: db óra eft Lakások: 973 db óra eft Üzletek: 191 db óra eft Egészségügyi szolgáltató: 474 db óra eft A saját üzemeltetésű intézmények, telephelyek : 308 db óra eft Egyéb projektek: 7 db 197 óra eft Összesen: db óra eft A vállalkozói és közhasznú feladatok adatai Megnevezés Közvetlen ráfordított óra Közvetlen anyagköltség Vállalkozói óra eft Közhasznú óra eft Összesen: óra eft Közhasznú feladatok Azonnali hibahárítás A Divízió elsődleges feladata a hibaelhárítási tevékenység, mely az azonnal felmerülő hibákat hárítja el, a kezelt intézmények működőképességének folyamatos biztosítása érdekében. Az önkormányzati bérlakások esetében ebbe a kategóriába a 120 eft-ot meg nem haladó értékű karbantartási munkák tartoznak. Az egészségügyi szolgáltató épületeinek karbantartási feladatai október 25-től bekerültek az Önkormányzattal kötött Feladat-ellátási Szerződésünkbe, ezért ezeket a feladatokat is közszolgáltatás keretén belül látjuk el. A Divízió által évben elvégzett db munkából db munka volt azonnali hibaelhárítást igénylő, eseti jellegű Tervszerű karbantartási munkák A XVIII. kerületi önkormányzati intézmények műszaki feladatainak ellátására (karbantartására, felújítására) a Budapest XVIII. kerület Önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között december 23. napján, december 31-éig hatályos szerződés született, mely hatályát vesztette a október 25. napján aláírt Feladatellátási Szerződés aláírásával. A Műszaki Divízió évi tevékenységének jelentős részét a szerződésben foglaltak szerint összeállított, tervszerű 500 eft/intézmény/feladat értékhatárt meg nem haladó karbantartási és felújítási munkákat tartalmazó terv teljesítése jelenti. 17

20 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Üzleti jelentés A évben terv szerint elvégzett karbantartási munkák Megnevezés Elvégzett munkák Ráfordított óra Anyagköltség Iskolák: 112 db óra eft Óvodák: 118 db óra eft Bölcsődék: 50 db óra eft Szociális intézmények: 37 db óra eft Saját intézmények, telephelyek: 50 db óra eft Összesen: 367 db óra eft A évi karbantartási tervben szereplő 390 db munkából 367 db elkészült, ami 95 %-os teljesülés Meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok Szabványossági vizsgálatok Társaságunk végzi a kerület oktatási intézményeinek szabványossági felülvizsgálatát (villámvédelmi-, tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, stb. szabványossági vizsgálatok). A szabványossági vizsgálatok végrehajtásához jelenleg három munkavállalónk rendelkezik megfelelő képzettséggel, szakértelemmel és jogosultsággal, akik előre láthatóan el tudják végezni a tervezett feladatokat, külső vállalkozó bevonására nincs szükség. A kéziszerszám felülvizsgálatból 54 db-ot, az egyéb vizsgálatból pedig 25 munkát végeztünk el a év végéig. Ezzel minden intézményben elkészültek a évre tervezett elektromos felülvizsgálatok. Udvari játszóeszközök felülvizsgálata Ugyancsak a Társaságunk feladata a kerület intézményeiben lévő játszóterek kétévenkénti felülvizsgálata. A felülvizsgálat 2012-ben minden intézményre kiterjedően (15 iskola, 29 óvoda, 9 bölcsőde, valamint a Bókay-kert és a Park Uszoda) megtörtént. A megvizsgált 672 db játszóeszköz közül 374 db-ot minősítettek részben megfelelőnek, amelyek javításáról 2013-ban gondoskodni kell Vállalkozói feladatok Egészségügyi szolgáltató Az egészségügyi szolgáltató épületek műszaki és üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződésben foglalt feladatokat június 03-tól, október 25-ig láttuk el, eft megbízási díj fejében Üzletek karbantartása Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek karbantartását a Projekt18 Kft. megrendelésére szintén a Műszaki Divízió végzi évben összesen 125 üzlet karbantartását végeztük el, melyből eft bevételünk származott. 18

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: 292-0258 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: 292-3233 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-8/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-8/2012. 65/2012.(III.20.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Integrált Szociális Intézmény - Szervezeti és Működési Szabályzatát, - Szakmai Programját és - Házirendjét (Idősek

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft évi mérlegbeszámolójáról

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft évi mérlegbeszámolójáról E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a PROGÁDOR Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójáról Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Érvényes: 2015. július 15-től Rendezvény helyszíneink PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY a korszerű rendezvénycsarnok A 2006-ban átadott modern rendezvénycsarnok

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. -

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 686/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városi Sportiskola Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

(1021 Budapest, Labanc u 51.) Adószám:

(1021 Budapest, Labanc u 51.) Adószám: HO-ME 2000 Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1021 Budapest, Labanc u 51.) Adószám: 11946621-2-41 Cégtörténet 1999.12.10. és 2014.01.27. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 09 684645

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV EGYESÜLÉSI TERV Amely létrejött egyrészről a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: Miskolc Holding Zrt.) Székhely: 3530 Miskolc Petőfi u.

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól Ó z d, 2011. május 30. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e A nem lakáscélú

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2016. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. május 26-ai üléséről. elfogadta a május 26-ai ülés meghívó szerinti napirendi pontjait.

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. május 26-ai üléséről. elfogadta a május 26-ai ülés meghívó szerinti napirendi pontjait. Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága HATÁROZAT KIVONAT a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. május 26-ai üléséről 104/2010. (05.26.) JÜB határozat elfogadta

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27.

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27. Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására Készítette: Tóth

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. tel.: 06-29/410-409, 413-212, 610-380 fax.: 06-29/410-409 e-mail: vigado@vigadokft.

székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. tel.: 06-29/410-409, 413-212, 610-380 fax.: 06-29/410-409 e-mail: vigado@vigadokft. 1.3. Gazdálkodó szervezetek Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Adat megnevezése Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS

5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére 5. napirend Tárgya: Előadó: A Maglódi Projekt Kft. 2016. évi üzleti terve. Nagyné Teiner Ilona ügyvezető Az előterjesztés

Részletesebben

Kiegészitő melléklet 2011.

Kiegészitő melléklet 2011. Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Kiegészitő

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-38 /2014. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez 1 Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes Sisa Krisztina - Veress Attila Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez Budapest, 2007 2 Szerzők: Baloghné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2015. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-14-000389 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. -

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben