HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE február 3., hétfő Tartalomjegyzék IV. Egyéb közlemények Az emberi erőforrások miniszterének közleménye civil szervezet kijelöléséről 576 Az emberi erőforrások miniszterének közleménye a Nemzetiségekért Díj évi díjazottjairól 576 A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról 2014 a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban 577 A közigazgatási és igazságügyi miniszter pályázati felhívása az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Miskolci Intézet igazgatói állásának betöltésére 584 A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói állások betöltésére 585 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről 587 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a temetkezési helyek nemzeti sírkertbe sorolásáról szóló módszertanról 683 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről 686 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 689 Pályázati felhívás Göd városban a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására 691

2 576 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám IV. Egyéb közlemények Az emberi erőforrások miniszterének közleménye civil szervezet kijelöléséről A es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (3) bekezdése alapján a következőket teszem közzé: A es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt civil szervezet a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a Bűnözés Áldozatainak Támogatására (1055 Budapest, Szent István krt. 1.; telefonszám: , ; fax: ; Az emberi erőforrások miniszterének közleménye a Nemzetiségekért Díj évi díjazottjairól december 18-a, a Nemzetiségek Napja alkalmából Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az alábbi személyeket és szervezeteket tüntette ki Nemzetiségekért Díjjal: Alternatív Művészeti Alapítvány Malko Teatro dr. Csotye János Győrfi Mihály Kedves Tibor Kovács Józsefné Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára Ruszin Világ c. folyóirat szerkesztősége Somos László Tarnóczi Istvánné Kaszap Mária Váradi Géza Véméndi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 577 A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról 2014 a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. -a alapján Az államháztartásért felelős miniszter látja el az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével az államháztartás belső kontrollrendszerének amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat. Az Áht (1) bekezdés 17. pontjában a kormány felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben állapítsa meg a belső kontrollrendszerrel és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos kötelező továbbképzésekkel kapcsolatos részletes szabályokat. A fent hivatkozott felhatalmazás alapján a kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) írja elő, a belső ellenőrök tekintetében a 24. (7) bekezdésben, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a 12. (1) bekezdésben, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a 12. (2) bekezdésében. Az Áht (3) bekezdés 2. pont alapján felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői továbbképzésének részletes szabályait, valamint a 4. pont alapján a belső ellenőrzési tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a kötelező szakmai továbbképzés és a kapcsolódó vizsgáztatás szabályait rendeletben szabályozza. A kötelező továbbképzés teljesítésének szabályairól az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) rendelkezik. A belső ellenőrnek első alkalommal a belső ellenőri tevékenység végzésére jogosító engedély kiadását követő évben az ÁBPE-továbbképzés I. elnevezésű képzést el kell végeznie, mely vizsgával zárul. A sikeres ÁBPE-továbbképzés I. vizsgát követően naptári évben számolva kétévente egy választható ÁBPE-továbbképzés II. képzést is kell teljesítenie. Az ÁBPE-továbbképzés II. képzésekhez nem kapcsolódik vizsga, azonban 2014-es képzési évtől a képzés elektronikus önértékelő teszt sikeres teljesítésével zárul. A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője, mivel neki is továbbképzési kötelezettsége van, továbbá a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. Azok a költségvetési szerv vezetők, illetve gazdasági vezetők, akiknek megbízására vagy kinevezésére tárgyév július 1-je után kerül sor, a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a képzési kötelezettségüket teljesíteni. A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői a belső kontrollrendszer témakörben előírt képzési kötelezettségüket az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére szakmai továbbképzésen való részvétellel teljesítik első ízben. Ezt követően az ÁBPE-továbbképzés II. képzés valamely választott moduljának elvégzése a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli. Az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére képzéshez, valamint az ÁBPE-továbbképzés II. képzésekhez vizsga nem kapcsolódik. Kötelező szakmai továbbképzések lebonyolítása A Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) rendelkezik az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK) létesítésével és működtetésével

4 578 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám összefüggő feladatok szervezeten belüli ellátásáról, valamint a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet kijelöléséről (Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály, elérhetőség: A belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő Nemzetgazdasági Miniszter által kijelölt szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete). A képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről, továbbá a évre meghirdetett továbbképzésekről a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete az ÁBPE MKK honlapján (https://abpe.nav.gov.hu) keresztül ad ki részletes tájékoztatót. A képzésre jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapján keresztül történik. A jelentkező a jelentkezés során dönt arról, hogy a képzést e-learning képzési formában, vagy az éves képzési tervben rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig kontaktképzési forma keretében kívánja elvégezni. A költségvetési szervnél foglalkoztatott munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam ingyenesen vehető igénybe, egyéb esetben díjköteles évben az alábbi szabadon választható ÁBPE-továbbképzés II. modulok kerülnek meghirdetésre (Az ÁBPEtovábbképzések II. modulokból a 2014-es változásokból következően, külön belső ellenőri képzések kerülnek indításra a továbbképzések célcsoportjainak szétválasztása érdekében): ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási számvitel, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Államháztartási számvitel, ÁBPE-továbbképzés II. Informatikai ellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Informatikai ellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. Közbeszerzések ellenőrzése, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Közbeszerzések ellenőrzése, ÁBPE-továbbképzés II. Rendszerellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Rendszerellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Teljesítményellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. Uniós támogatások ellenőrzése, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Uniós támogatások ellenőrzése, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Kockázatelemzésen alapuló tervezés (pilot jelleggel kizárólag kontakt formában és budapesti helyszínnel kerül meghirdetésre), ÁBPE-továbbképzés II. költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére Kockázatmenedzsment (pilot jelleggel kizárólag kontakt formában és budapesti helyszínnel kerül meghirdetésre). A évre meghirdetett ÁBPE-továbbképzések részvételi díjai: Képzés megnevezése Célcsoport Képzés típusa ÁBPE továbbképzés I. belső ellenőrök Kontaktórás képzés Képzés részvételi díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak** Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE továbbképzés I. belső ellenőrök E-learning képzés térítésmentes ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői Kontaktórás képzés E-learning képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft térítésmentes Képzés részvételi díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak** Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 7010 Ft Ft ÁFA bruttó: 8903 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 579 Képzés megnevezése Célcsoport Képzés típusa ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási számvitel/ Kontaktórás képzés ( belső ellenőrök részére)* ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási számvitel/ E-learning képzés ( belső ellenőrök részére)* ÁBPE-továbbképzés II. Informatikai ellenőrzés/ Kontaktórás képzés ( belső ellenőrök részére)* belső ellenőrök, költségvetési ÁBPE-továbbképzés II. szervek vezetői és Informatikai ellenőrzés/ gazdasági vezetői E-learning képzés ( belső ellenőrök részére)* Képzés részvételi díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak** 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft térítésmentes 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft térítésmentes Képzés részvételi díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak** Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Közbeszerzések ellenőrzése/ ( belső ellenőrök részére)* Kontaktórás képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE-továbbképzés II. Közbeszerzések ellenőrzése/ ( belső ellenőrök részére)* E-learning képzés térítésmentes 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Rendszerellenőrzés/ ( belső ellenőrök részére)* Kontaktórás képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE-továbbképzés II. Rendszerellenőrzés/ ( belső ellenőrök részére)* E-learning képzés térítésmentes 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés/ ( belső ellenőrök részére)* ÁBPE-továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés/ ( belső ellenőrök részére)* belső ellenőrök, költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői Kontaktórás képzés E-learning képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft térítésmentes Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Uniós támogatások ellenőrzése/ ( belső ellenőrök részére)* Kontaktórás képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE-továbbképzés II. Uniós támogatások ellenőrzése/ ( belső ellenőrök részére)* E-learning képzés térítésmentes 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Kockázatelemzésen alapuló tervezés belső ellenőrök részére belső ellenőrök Kontaktórás képzés Ft Ft ÁFA bruttó: Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE-továbbképzés II. Kockázatmenedzsment költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői Kontaktórás képzés Ft Ft ÁFA bruttó: Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft * ÁBPE-továbbképzések II. modulok esetén a belső ellenőrök részére, illetve a költségvetési szervek vezetői és a költségvetési szervek gazdasági vezetői részére szervezett tanfolyamok képzési díja megegyezik, ezért nem került külön feltüntetésre a kétféle képzés megnevezése. ** A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél foglalkoztatott, munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettet illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.

6 580 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó vizsga sikertelen teljesítése esetén a pótvizsga díja: 4000 Ft Ft ÁFA, bruttó: 5080 Ft/alkalom. A munkáltatói nyilatkozat foglalkoztatási jogviszonya alatt az alábbi jogszabályok keretében foglalkoztatottakat kell érteni: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény, legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény. Az NGM rendelet által nevesített munkáltatói és adatkezelői nyilatkozatokat, valamint szükség esetén a Bkr. 12. (1) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv vezetője által történő kijelöléshez kapcsolódó dokumentumot a tájékoztató mellékletében található formanyomtatványokon kell benyújtani. Mellékletek: 1 2. sz. melléklet: Munkáltatói nyilatkozat/adatkezelői nyilatkozat 3. sz. melléklet: Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen részvételre A nyilatkozatokat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete címére 1139 Budapest, Teve utca kérjük megküldeni. Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági miniszter

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI! 1. sz. melléklet 1. Munkáltató adatai 1.1. Költségvetési szerv neve: 1.2. Költségvetési szerv székhelye: 1.3. Költségvetési szerv államháztartási egyedi azonosítója: 1.4. Költségvetési szerv képviselőjének neve, beosztása: 2. Foglalkoztatott adatai 2.1. Neve: 2.2. Születési neve: 2.3. Születési helye, ideje: 2.4. Anyja neve: 2.5. Lakcíme: 2.6. Belső ellenőri regisztrációs száma*: * Csak regisztrált belső ellenőrök esetében kell kitölteni! Igazolom, hogy fent nevezett foglalkoztatott A megfelelőt kérjük X-szel jelölni! az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. -a alapján belső ellenőrzést végző személy. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében foglaltak értelmében gazdasági vezető. az Áht. 10. (1) bekezdésében meghatározott vezetői feladatokat ellátó személy (költségvetési szerv vezetője). a Bkr. 12. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője által írásban kijelölt vezető állású személy. Igazolom továbbá, hogy fent nevezett tevékenységét foglalkoztatási jogviszony keretében látja el. Igazolom, hogy fent nevezett továbbképzésre kötelezett személy foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése, megszüntetése nincs folyamatban. Jelen igazolást fent nevezett személy kérelmére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (NAV KEKI) által szervezett ÁBPE-továbbképzésre történő jelentkezés, és az ÁBPE-továbbképzés részvételi díj központi költségvetési finanszírozásból történő jogosultságának igazolása céljából adtam ki, a fent nevezett személy részére. Kelt:... (hely),... év... hó... napján. P. H.... Munkáltató cégszerű aláírása... Aláíró neve nyomtatott betűvel

8 582 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám 2. sz. melléklet 2. ADATKEZELŐI NYILATKOZAT KÉPZÉSRE KÖTELEZETT TÖLTI KI! Alulírott, születési hely, idő: anyja neve: személyi igazolvány száma: belső ellenőri regisztrációs száma*: * Csak regisztrált belső ellenőrök esetében kell kitölteni! kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti munkáltatói nyilatkozatban közölt, foglalkoztatási jogviszonyomra vonatkozó személyes adataimat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (NAV KEKI) a nyilatkozat kiadásának tárgyévét követő 10 évig az ÁBPE-továbbképzés részvételi díj központi költségvetési finanszírozásból történő jogosultságának ellenőrzése céljából kezelje. Választott ÁBPE-továbbképzés intézményi azonosítója: ** ** Kitöltése kötelező! Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet alapján tárgyévben képzésre kötelezettnek minősülök/nem minősülök.*** *** A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni! Kelt:... (hely),... év... hó... napján... Képzésre kötelezett aláírása

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám sz. melléklet Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen részvételre Alulírott... (név/titulus), a... (költségvetési szerv) vezetője kijelölöm (név, beosztás)-t, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. -ának (1) bekezdésében meghatározott belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt vegyen. Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelező továbbképzésen való részvételre kijelölt személy nem a... (költségvetési szerv) gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője. Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelező továbbképzésen való részvételre kijelölt személy vezető kinevezésének/ megbízásának visszavonása, foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése, megszüntetése nincs folyamatban. Kelt:... (hely),... év... hó... napján. P. H.... Költségvetési szerv vezetőjének cégszerű aláírása... Aláíró neve nyomtatott betűvel

10 584 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter pályázati felhívása az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Miskolci Intézet igazgatói állásának betöltésére A vezetői megbízás március 1-jétől határozatlan időre szól. Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázatot az az igazságügyi szakértő nyújthat be, aki: szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, legalább 10 éves szakmai és legalább 10 éves igazságügyi szakértői gyakorlattal rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: idegen nyelv ismerete, vezetői gyakorlat megléte. A pályázat benyújtásának határideje: február 14. A pályázat elbírálásának határideje: február 28. A pályázattal kapcsolatos további információk az ISZKI Hivatalában beszerezhetők. Tel.: A bíráló bizottság a pályázókat meghallgatja. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A pályázat eredményéről a pályázati anyag egyidejű visszaküldésével valamennyi pályázót írásban tájékoztatjuk. A pályázathoz mellékelni kell: az iskolai, szakmai végzettséget igazoló okmányok közjegyzővel hitelesített másolatát, részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek felsorolásával, az igazságügyi szakértői tevékenység igazolását, igazságügyi szakértői igazolványának másolatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt, amelyben igazolja, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény 11. (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény a pályázóval szemben nem áll fenn, a pályázónak az intézet működtetésével kapcsolatos elgondolásait tartalmazó szakmai programot, a pályázó nyilatkozatát, amely szerint hozzájárul, hogy a pályázathoz csatolt és azzal kapcsolatos adatait az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a pályázat elbírálásának érdekében kezelje. A pályázatokat egy példányban az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Hivatalához (1027 Budapest, Fő u fszt. 10.), Miskolci igazgató jelige feltüntetésével, zárt borítékban kell benyújtani.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 585 A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói állások betöltésére A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara pályázatot ír ki a Bajai Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Fonyódi Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Keszthelyi Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Kőszegi Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Mezőtúri Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő 1 fő, a Pécsi Járásbíróság mellett működő 1 fő és a Siklósi Járásbíróság mellett működő 1 fő önálló bírósági végrehajtói állás betöltésére. A pályázatot a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökéhez (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) kell a pályamunka elektronikus változatát kivéve a kamarához postai úton megküldve vagy a kamara titkárságára leadva benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap. Az állás betöltéséhez szükséges törvényi feltételek: magyar állampolgárság, a 24. életév betöltése, választójog, egyetemi jogi végzettség, végrehajtói szakvizsga, kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat. Nem nevezhető ki végrehajtóvá az, akivel szemben a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 233. (2) bekezdés a) h) pontok szerinti kizáró ok áll fenn. Jogi szakvizsgával rendelkező személynek a kinevezéséhez csak magyar állampolgárságát, 24. életéve betöltését és választójoga meglétét, továbbá azt kell igazolnia, hogy vele szemben a Vht (2) bekezdés a) h) pontjaiban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. A pályázathoz mellékelni kell: a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát, a pályázat elbírálása során a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát, a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefaxszám) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, a miniszter által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályamunkát a 8002/2001. sz. IM tájékoztató szerinti valamelyik témakör alapján elkészítve (és a kamara címére elektronikus formában is megküldve), a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot, a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló okiratot. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal (a továbbiakban: hatósági erkölcsi bizonyítvány) igazolnia kell, hogy vele szemben a Vht (2) bekezdés a) d) pontjaiban meghatározott körülmény nem áll fenn, vagy ha a pályázó a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelmét a kamara elnöksége adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a pályázathoz csatolni kell a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 6. (3) bekezdésében meghatározott kérelmet és a 9. (1) bekezdés c) pontjára, a 11. (4) bekezdésére tekintettel megfizetésre került díj teljesítésének igazolását. A pályamunkák témaköreinek jegyzéke a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarától munkaidőben beszerezhető és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján is megtekinthető.

12 586 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám Nem kell csatolni a pályázathoz a kamara nyilvántartásában kezelt adatot igazoló okiratot, a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának a pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és a választójogát igazoló iratot. A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye. Dr. Krejniker Miklós s. k., elnök

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 587 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye A 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet alapján nyilvántartott nemesfém készítők, javítók, árverezők, valamint kereskedők jegyzéke A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről A 35/2011. (IX. szóló 14.) NGM 35/2011. rendelet alapján (IX. nyilvántartott 14.) NGM nemesfém rendelet készítők, (a javítók, továbbiakban: árverezők, valamint rendelet) kereskedők jegyzéke előírásai alapján, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság által nyilvántartott nemesfém készítők, javítók, árverezők, valamint kereskedők december 31. napján hatályos jegyzéke a következő. A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) előírásai alapján, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság által nyilvántartott nemesfém készítők, javítók, árverezők, valamint kereskedők, december 31. napján hatályos jegyzéke a következő. A jegyzék közzétételére a rendelet 2. (5) bekezdésének előírása alapján került sor. A jegyzék közzétételére a rendelet 2. (5) bekezdésének előírása alapján került sor. Ügyfélkód Megnevezés Nyivántartásba vétel időpontja Cím Cégbejegyzés száma Váll.ig. nyivántartási száma Adatmódosítás a nyilvántartásban PR6542 ACHAT- DUÓ KFT Székhely címe: 5600 Békéscsaba Nagyrét Kereskedelem Telephely címe: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1412 Kereskedelem PR7221 K+P KFT Székhely címe: 1121 Budapest Melinda u Kereskedelem Telephely címe: 1075 Budapest Károly krt. 7. II/7. Kereskedelem PR6831 MAGYAR INDOKINA TÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI KFT Székhely címe: 1126 Budapest Dolgos u. 2. V. ép. II/ Kereskedelem Telephely címe: 1062 Budapest Andrássy út 110. Kereskedelem PR7146 MILEX- PLUSZ KFT Székhely címe: 4400 Nyíregyháza Bercsényi u Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Bercsényi u. 3. Kereskedelem PR A PLUSZ KFT Székhely címe: 1203 Budapest Kossuth L. u. 37/A Kereskedelem Telephely címe: 1203 Budapest Kossuth L. u. 37/A. Kereskedelem PR ÉKSZERDOBOZ ZÁLOG ÉS TANÁCSADÓ KFT Székhely címe: 2051 Biatorbágy Jázmin u Kereskedelem Telephely címe: 2234 Maglód Fő u /A. üzlet Kereskedelem PR APRÓCIKK BT Székhely címe: 1143 Budapest Hungária krt Kereskedelem Telephely címe: 1146 Budapest Thököly út 91. Kereskedelem PR GA- SI KFT Székhely címe: 1143 Budapest Hungári krt f.em Kereskedelem Telephely címe: 1146 Budapest Thököly út 91. Kereskedelem PR K SCHMUCK KFT Székhely címe: 1094 Budapest Ferenc krt Kereskedelem OMI OMI Telephely címe: 6000 Kecskemét, Malom Bevásárló Korona Központ u. 2. Kereskedelem Telephely címe: 1087 Budapest Telephely címe: 1024 Budapest Telephely címe: 1024 Budapest Engedélyezett tevékenység Kerepesi út F 105 sz.üzlet "Arena Plaza" Kereskedelem Lövőház u. 1-5.Mammut II. Bev.Közp. K.125- ös üzlet Kereskedelem Lövőház u Mammut Üzletház R 010a üzlet Kereskedelem PR KARÁT 96 BT Székhely címe: 6722 Szeged Bartók Béla tér Kereskedelem Készítés Javítás PK BPK Telephely címe: 6722 Szeged Bartók B. tér 3. Kereskedelem Készítés Javítás PR2574 3J96 KFT Székhely címe: 1016 Budapest Márvány u Kereskedelem Készítés Javítás 3J JJJ Telephely címe: 1062 Budapest Váci út 1-3. Kereskedelem PR GOLD KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u Kereskedelem Készítés Javítás 4GO FGO Telephely címe: 7025 Bölcske Paksi u. 9. Kereskedelem PR SZ.IPARI SZAKMUNKÁSK.INTÉZET Székhely címe: 1082 Budapest Práter u / Kereskedelem Készítés Javítás TM Telephely címe: 1082 Budapest Práter u. 31. Kereskedelem PR SZELENCE BT Székhely címe: 1126 Budapest Ugocsa u Kereskedelem Készítés Javítás FM Telephely címe: 1126 Budapest Márvány u. 28. Kereskedelem PR MINDENKIÉRT KFT Székhely címe: 4028 Debrecen Hadházi u Kereskedelem Telephely címe: 4028 Debrecen Hadházi u. 12. Kereskedelem PR KT KFT Székhely címe: 1121 Budapest Hegyhát út B. ép. III/ Kereskedelem MAI Telephely címe: 1062 Budapest Váci út 1-3 Westend City Center 1.C. 080 Kereskedelem Telephely címe: 2040 Budaörs Sport u. 2-4 Kereskedelem PR5491 A & A BELVÁROSI ENTERIŐR KFT Székhely címe: 9021 Győr Kazinczy Ferenc u Kereskedelem A Telephely címe: 9021 Győr Kazinczy Ferenc u. 21. Kereskedelem Névjel PR5396 A & B GOLD MAGIC KFT Székhely címe: 1181 Budapest Margó Tivadar u sz. üzlet Kereskedelem Készítés Javítás A&B Telephely címe: 1181 Budapest Margó Tivadar u sz. üzlet Kereskedelem Készítés Javítás PR6726 A & V STÚDIÓ BT Székhely címe: 1125 Budapest Zirzen Janka u. 42/C Kereskedelem Készítés Javítás VRO Telephely címe: 1125 Budapest Istenhegyi út 50-52/C. 7. em. 31. Kereskedelem Készítés Javítás PR4279 A&Z KINCSTÁR KFT Székhely címe: 7622 Pécs Bajcsy- Zs. u Kereskedelem Telephely címe: 7622 Pécs Bajcsy- Zs. u. 23. Kereskedelem Rákóczy u.39/d /2/A/4 Telephely címe: 7622 Pécs hrsz. Kereskedelem Telephely címe: 7622 Pécs Bajcsy- Zs. u. 2. Kereskedelem Telephely címe: 7622 Pécs Rákóczy u.39/d /2/A/5 hrsz. Kereskedelem 1/96

14 588 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám Rákóczy u.39/d /2/A/6 Telephely címe: 7622 Pécs hrsz. Kereskedelem PR5590 A.S.K. CREDIT ZÁLOGHÁZ KFT Székhely címe: 1042 Budapest Árpád út Kereskedelem Készítés Javítás K*A Telephely címe: 1042 Budapest Árpád út 86. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2360 Gyál Kőrösi u.82. Kereskedelem Készítés Javítás PR4255 AB DESIGN STÚDIÓ IPARMŰV.BT Székhely címe: 1124 Budapest Sirály u Készítés Javítás tulipán Telephely címe: 1124 Budapest Sirály u.9. PR4629 ABASÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖV Székhely címe: 3261 Abasár Fő út 179/A Kereskedelem Telephely címe: 3200 Gyöngyös Rózsa út 9. Telephely címe: 3000 Hatvan Madách út 11. PR6879 ABERDIN BT Székhely címe: 9028 Győr Serföződombi dűlő Kereskedelem Telephely címe: 9028 Győr Serfőződombi dűlő 3. Kereskedelem PR3887 ABM HUNGÁRIA- KUPRÁL KFT Székhely címe: 1037 Budapest Törökkő u Kereskedelem Telephely címe: 1037 Budapest Törökkő u Kereskedelem PR1663 ABONYINÉ STRINGOVICS ANDREA Székhely címe: 1073 Budapest Dob u Kereskedelem Készítés Javítás SA Telephely címe: 1073 Budapest Dob u.66. Kereskedelem PR6925 ABSOLOOT ART & DESIGN KFT Székhely címe: 1118 Budapest Mányoki u Kereskedelem Telephely címe: 1118 Budapest Mányoki u. 14. Kereskedelem PR2940 ACZÉL 2 KFT Székhely címe: 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor Kereskedelem Készítés Javítás ACZ Telephely címe: 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 1. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1024 Budapest Retek u.5. Kereskedelem Készítés Javítás PR3764 ACZÉL 3 KFT Székhely címe: 1085 Budapest József krt Kereskedelem ZVK Telephely címe: 1085 Budapest József krt. 71. Kereskedelem PR2818 ACZÉL KFT Székhely címe: 1093 Budapest Lónyay u. 36/II. VI.em Kereskedelem Telephely címe: 1087 Budapest Baross tér 9. Kereskedelem PR5996 ACZÉLNÉ DUDÁS JUDIT Székhely címe: 3530 Miskolc Pesti út Kereskedelem Telephely címe: 3530 Miskolc Széchenyi István út 8. Kereskedelem PR4947 ÁDÁM KRISZTIÁN Székhely címe: 1074 Budapest Hársfa u. 25.II/ Készítés ÁDÁM/FIGURÁLIS/ Telephely címe: 1074 Budapest Hársfa u. 25.II/22. PR3917 ADAMAS 2001 KFT Székhely címe: 1042 Budapest Kemény Gusztáv u. 6. fszt Kereskedelem Készítés Javítás ADM Telephely címe: 1191 Budapest Kossuth téri piac üzletház Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1046 Budapest Kemény Gusztáv u. 6. fszt. 2. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2200 Monor Piac tér 10. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1201 Budapest Vörösmarty u. 3. A. lph. fsz. 1/2. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2100 Gödöllő Remsey krt. 25. Kereskedelem Készítés Javítás PR5422 ADAMAS TRADE KFT Székhely címe: 1089 Budapest Vajda Péter u ép Kereskedelem Készítés Javítás NEVETŐ ARC IAT Telephely címe: 1089 Budapest Vajda Péter u ép. Kereskedelem PR5248 ADAMAS KFT Székhely címe: 8229 Csopak Kossuth u Kereskedelem ADS Telephely címe: 1137 Budapest Pozsonyi út 22. V/3. Kereskedelem PR4778 ADAMKÓ BALÁZS ATTILA Székhely címe: 1048 Budapest Óceán- Árok u. 9. II/ MAT Telephely címe: 1048 Budapest Óceán- Árok u. 9. II/4. PR7100 ADAMO KER BT Székhely címe: 2151 Fót Vörösmarty tér Kereskedelem Telephely címe: 2151 Fót Vörösmarty tér 2. Kereskedelem PR7074 ADONY- BAU KFT Székhely címe: 2457 Adony József köz Kereskedelem Telephely címe: 2431 Perkáta Tanácsháza u. 11/2. Kereskedelem PR3948 ADOR- GOLD KFT Székhely címe: 2133 Sződliget Bocskay u Készítés AG Telephely címe: 2133 Sződliget Bocskay u 19 PR6464 ADORIA INFORMATIKA KFT Székhely címe: 1143 Budapest Gizella út Kereskedelem Telephely címe: 1143 Budapest Gizella út Kereskedelem PR6606 AD- RE- DO KFT Székhely címe: 4461 Nyírtelek Rákóczi u Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Dózsa György u. 5. Kereskedelem PR7107 AFFIANCED ÉKSZERÉSZET EGYÉNI CÉG Székhely címe: 1097 Budapest Drégely u. 6-8/A. VI. em. 3.a Kereskedelem Készítés NG Telephely címe: 1096 Budapest Lenhossék u. 31. Kereskedelem Készítés PR6974 AFM SILVER KFT Székhely címe: 1224 Budapest Barackos út Kereskedelem Telephely címe: 1224 Budapest Barackos út 153. Kereskedelem PR7177 AG ÉS AJ BT Székhely címe: 2192 Hévízgyörk Deák F. u Kereskedelem Telephely címe: 1191 Budapest Ady E. út 108. Kereskedelem Telephely címe: 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Pólus Center Tesco Way 105. Kereskedelem PR4309 AG GLOBE BT Székhely címe: 2040 Budaörs Kovács u Kereskedelem *AG Telephely címe: 2045 Törökbálint Károlyi M. u. 60. Kereskedelem PR6983 AG NETPONT KFT Székhely címe: 2800 Tatabánya Fő tér 6. A. épület Kereskedelem AGN Telephely címe: 2800 Tatabánya Fő tér 6. A. épület Kereskedelem PR4863 AG SHOP KFT Székhely címe: 2040 Budaőrs Kovács u Kereskedelem AGS Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u I. em Kereskedelem PR5116 AGAREV KFT Székhely címe: 7585 Háromfa 013 hrsz Kereskedelem Telephely címe: 7500 Nagyatád Kossuth u.13. Kereskedelem PR5497 AGA'S KFT Székhely címe: 1065 Budapest Hajós u. 1. fszt Kereskedelem AGA Telephely címe: 1065 Budapest Hajós u. 1. fszt. Kereskedelem PR7043 ÁGM INSIDE WORD KFT Székhely címe: 2840 Oroszlány Rákóczi F. u Kereskedelem AGM Telephely címe: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u fsz. 24. Kereskedelem Telephely címe: 2400 Dunaújváros Dózsa Gy. u. 4/D. Kereskedelem Telephely címe: 2840 Oroszlány Rákóczi F. u. 76. Kereskedelem PR6960 AGORA GOLD KFT Székhely címe: 3300 Eger Bajcsy Zs. u Kereskedelem Telephely címe: 3300 Eger Bajcsy- Zsilinszky u Kereskedelem PR7009 AGORA TRANSZ- F AIR KFT Székhely címe: 4556 Magy Kossuth út Kereskedelem 2/96

15 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 589 Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Kossuth Lajos tér 1. Kereskedelem PR3459 AJÁNDÉKHÁZ KFT Székhely címe: 9022 Győr Árpád u Kereskedelem AHZ Telephely címe: 2800 Tatabánya Fő tér 18/d. Kereskedelem Telephely címe: 2800 Tatabánya Győri út 25. Kereskedelem Telephely címe: 9022 Győr Fehérvári út 3. Kereskedelem Telephely címe: 2800 Tatabánya Győri u Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Október huszonharmadika u Kereskedelem PR4249 AJÁNDÉKTÁRGY BT Székhely címe: 1039 Budapest Koltói Anna u Készítés Javítás A Telephely címe: 1039 Budapest Koltói Anna u.2. PR2827 AJKA KRISTÁLY KFT Székhely címe: 8400 Ajka Alkotmány u Kereskedelem AKA Telephely címe: 1137 Budapest Szent István krt.18. Kereskedelem PR5298 AJOUR KFT Székhely címe: 6726 Szeged Szent- Györgyi Albert u Kereskedelem Készítés Javítás AE Telephely címe: 6726 Szeged Szent- Györgyi Albert u. 29. Kereskedelem PR7149 AJSA- KÜHNE KFT Székhely címe: 8380 Hévíz Vajda Ákos u. 1. D. lház. I/ Kereskedelem Telephely címe: 8380 Hévíz Flavius üzlatház (nagy parkoló) Kereskedelem PR4471 AKITA- GOLD KFT Székhely címe: 2141 Csömör Szőlő u Kereskedelem Készítés Javítás AKI Telephely címe: 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. Kereskedelem Készítés Javítás PR4439 AKIYO KFT Székhely címe: 2049 Diósd Rigó u Kereskedelem AKY Telephely címe: 2049 Diósd Rigó u. 1. Kereskedelem PR5242 ALAKSZA- FAMILY KFT Székhely címe: 2220 Vecsés Kinizsi u Kereskedelem Készítés Javítás AC Telephely címe: 2220 Vecsés Károly u.4. Kereskedelem PR4570 ALASKA S GOLD KFT Székhely címe: 1054 Budapest Steindl Imre u. 11. V/ Kereskedelem Készítés Javítás ASG AGK Telephely címe: 1222 Budapest Telephely címe: 1026 Budapest Telephely címe: 1222 Budapest Nagytétényi út "CAMPONA" 121. üzlet Kereskedelem Készítés Javítás Pázsit u. 2. " Budagyöngye " üzlet Kereskedelem Készítés Javítás Nagytétényi úu "Campona" 151. üzlet Kereskedelem Készítés Javítás PR4307 ALASZKA ÉKSZER KFT Székhely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u Kereskedelem DTM Telephely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u Kereskedelem PR5180 ALASZKA MMV KFT Székhely címe: 2144 Kerepes Szőlő u Kereskedelem Készítés Javítás AM, MMV MMV Telephely címe: 1117 Budapest Hunyadi János u. 19. Savoya Park fsz. 52/b. Kereskedelem PR6299 ALASZKA ZÁLOG KFT Székhely címe: 1162 Budapest Szent Korona u Kereskedelem Telephely címe: 8800 Nagykanizsa Boszorkány u. 2. Kereskedelem PR6794 ALBA AURUM KFT Székhely címe: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 12. fsz Kereskedelem Készítés Javítás S*I Telephely címe: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 12. fsz. 5. Kereskedelem Készítés Javítás PR4702 ALBA- ÉKSZER KFT Székhely címe: 8000 Székesfehérvár Nagyszebeni út Kereskedelem Készítés Javítás SI SI* Telephely címe: 8000 Székesfehérvár Távirda u Kereskedelem PR5548 ALBERT LÁSZLÓ Székhely címe: 3348 Szilvásvárad Aradi vértanuk út Kereskedelem Telephely címe: 3348 Szilvásvárad Miskolci út 3. Kereskedelem Telephely címe: 3348 Szilvásvárad Szalajka- völgy Kereskedelem PR6678 ALBERT- KOLTAI IMRI Székhely címe: 1021 Budapest Széher út Kereskedelem Készítés Javítás KI* Telephely címe: 1021 Budapest Széher út 88. Kereskedelem Készítés Javítás PR4785 ALBRECHT JUDIT Székhely címe: 2800 Tatabánya Mártírok útja 43. Kereskedelem AJT Telephely címe: 2800 Tatabánya Ságvári E. u. 4/A. 3.lh.fsz.(2088/9/A/21) Kereskedelem PR7220 ALEXANDRA ANTIKVÁR KÖNYVKERESKEDELMI KFT Székhely címe: 1036 Budapest Lajos u Kereskedelem Telephely címe: 1061 Budapest Andrássy út 39. Kereskedelem PR5898 ALFA ÉKSZER KFT Székhely címe: 7627 Pécs Hajnal u Kereskedelem AFR Telephely címe: 7624 Pécs Irgalmasok utcája 1. Kereskedelem PR3361 ALFAGOLD KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 37. PR6337 ALFRÉD GOLD 2010 KFT Székhely címe: 2370 Dabas Táncsics u Kereskedelem AG2 Telephely címe: 9700 Szombathely Fő tér 16. Kereskedelem PR5986 ALIA ÉKSZER KFT Székhely címe: 1118 Budapest Csiki- hegyek u Kereskedelem Készítés Javítás ALA Telephely címe: 2040 Budaörs Kinizsi u.1-3. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1118 Budapest Csiki- Hegyek u Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1117 Budapest Október huszonharmadika u Kereskedelem Készítés Javítás PR5331 ALINÉ BRADA ANDREA Székhely címe: 1042 Budapest Árpád út 56. fszt Kereskedelem Készítés Javítás BA Telephely címe: 1042 Budapest Árpád út 56. fszt.21. Kereskedelem PR5610 ALÍZIA BT Székhely címe: 3700 Kazincbarcika Mikszáth K. út Kereskedelem AL1 Telephely címe: 3700 Kazincbarcika Babits M. út 5. Kereskedelem PR4500 ALKIM KFT Székhely címe: 1072 Budapest Klauzál tér Kereskedelem Telephely címe: 1072 Budapest Klauzál tér 13. Kereskedelem PR3245 ALLIANZE- VESZPRÉM KFT Székhely címe: 8200 Veszprém Jutasi u Kereskedelem SZV Telephely címe: 8200 Veszprém Munkácsy u. 3/a. Kereskedelem Telephely címe: 8200 Veszprém Kossuth L. u.8. Kereskedelem Telephely címe: 9012 Győr Királyszék u. 33. Kereskedelem Telephely címe: 1191 Budapest Kossuth tér 4-5 Kereskedelem Telephely címe: 1182 Budapest Üllői út 515 Kereskedelem Telephely címe: 8200 Veszprém Budapest út Kereskedelem Telephely címe: 8200 Veszprém Külső- Kádártai u. 3. Tesco Kereskedelem Telephely címe: 2220 Vecsés Fő u Kereskedelem Telephely címe: 8000 Székesfehérvár Palotai u. 1. Kereskedelem 3/96

16 590 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám PR2548 ALMADIN KKT Székhely címe: 7200 dombóvár Hunyadi tér Kereskedelem Telephely címe: 7200 Dombóvár Hunyadi tér 34. Kereskedelem PR4296 ALMÁRIUM KFT Székhely címe: 1055 Budapest Balaton u Kereskedelem Telephely címe: 1055 Budapest Falk Miksa u Kereskedelem PR6604 ALMOND ÉKSZER KFT Székhely címe: 3518 Miskolc Dalárda u Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 3860 Encs Petőfi S. u. 40. Kereskedelem Készítés Javítás PR4802 ALNUS BT Székhely címe: 9400 Sopron Fehér D.u Kereskedelem Telephely címe: 9400 Sopron Várkerület Kereskedelem PR3090 ALTAM KFT Székhely címe: 6725 Szeged Móra u Kereskedelem Készítés Javítás AT Telephely címe: 6725 Szeged Móra u. 25. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u fszt. 29. Kereskedelem Készítés Javítás PR7124 ALTERNATIVE ENERGY TEAM KFT Székhely címe: 3525 Miskolc Szentpáli u Kereskedelem Telephely címe: 3525 Miskolc Szentpáli u Kereskedelem PR5727 A- MANDRA KKT Székhely címe: 1161 Budapest Petőfi u Kereskedelem AMA Telephely címe: 1131 Budapest Keszkenő u. 38. II/9. Kereskedelem PR3673 AMANITA GOLD BT Székhely címe: 2314 Halásztelek Kisgyár u. 3/3. f.em Kereskedelem Készítés Javítás A Telephely címe: 2314 Halásztelek Óvoda u. 1/A. Kereskedelem Telephely címe: 1203 Budapest Szent Imre herceg u. 12/2. Kereskedelem PR3346 ÁMBRA IPARCIKK KER. KFT Székhely címe: 5130 Jászapáti Kossuth u Kereskedelem Telephely címe: 5130 Jászapáti István király u.5. Kereskedelem PR3155 AMETISZ - Hungary BT Székhely címe: 6729 Szeged Adai u Kereskedelem Készítés Javítás HE Telephely címe: 6729 Szeged Adai u. 17. Kereskedelem Készítés Javítás PR3186 AMETISZT TROPI KFT Székhely címe: 6721 Szeged Lechner tér Kereskedelem Telephely címe: 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 5-7. Kereskedelem PR5507 AMETRIN KFT Székhely címe: 1191 Budapest Hamvas u Kereskedelem ATR ATR Telephely címe: 2400 Dunaújváros Béke krt.1. Kereskedelem PR5690 AMILI KFT Székhely címe: 2600 Vác Kandó K. u. 24/b Kereskedelem Telephely címe: 2600 Vác Zrínyi u. 2/a. Kereskedelem PR6497 ANCONA ZÁLOGHÁZ KFT Székhely címe: 2040 Budaörs Erdélyi u Kereskedelem Telephely címe: 7300 Komló Városház tér 18/J. Kereskedelem PR7065 ÁNCSÁN SÁNDORNÉ Székhely címe: 4244 Újfehértó Farkasnyári u Kereskedelem Telephely címe: 4244 Újfehértó Szent István u. 18/a. Kereskedelem PR7239 ANDREA BOROSTYÁN ÉS EZÜSTÉKSZER BT Székhely címe: 3433 NYÉKLÁDHÁZA Toldi u Kereskedelem AB Telephely címe: 3530 Miskolc Arany J. u I/101. Kereskedelem PR4835 ANELLO- ORO KFT Székhely címe: 1222 Budapest Cankó tér Készítés AO Telephely címe: 1089 Budapest Györffy István u. 1/H. PR3233 ANGEL GOLD KFT Székhely címe: 1112 Budapest Törökbálinti út 20. II/ Kereskedelem *A* Telephely címe: 1054 Budapest Szabadság tér 7. Kereskedelem PR5533 ANGELS' GOLD KFT Székhely címe: 2120 Dunakeszi Határ u Kereskedelem Készítés Javítás VJ Telephely címe: 1065 Budapest Bajcsy- Zs. út 63. Kereskedelem Készítés Javítás PR3773 ANKER- M BT Székhely címe: 2484 Agárd Botond u. 2/B Kereskedelem Készítés BM Telephely címe: 2483 Gárdony Szabadság út 1. Kereskedelem PR4926 ANNA 1899 KFT Székhely címe: 1042 Budapest Petőfi u Kereskedelem Telephely címe: 1071 Budapest Damjanich u Kereskedelem Telephely címe: 1106 Budapest Kerepesi út 73. Kereskedelem PR6997 ANNET GROUP KFT Székhely címe: 1060 Budapest Szinyei Merse u. 1. fsz Kereskedelem Telephely címe: 1068 Budapest Király u. 98/B. Kereskedelem Telephely címe: 1077 Budapest Bethlen Gábor u. 14. Kereskedelem Telephely címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 37/A. Kereskedelem PR5726 ANNO GOLD KFT Székhely címe: 1138 Budapest Váci út 134/a Kereskedelem Készítés Javítás AGO Telephely címe: 1138 Budapest Váci út 134/a. Kereskedelem PR5163 ANTAL GYÖRGY Székhely címe: 6900 Makó Széchenyi tér fszt Kereskedelem Készítés Javítás AGY Telephely címe: 6900 Makó Széchenyi tér fszt.2. Kereskedelem PR6731 ANTAL MÁRTA Székhely címe: 1055 Budapest Szalay u. 5/B Kereskedelem Készítés Javítás A M Telephely címe: 1055 Budapest Szalay u. 5/B. Kereskedelem Készítés Javítás PR2248 ANTAL SÁRA Székhely címe: 6900 Makó Petőfi u Kereskedelem Készítés Javítás AS AS* Telephely címe: 6900 Makó Petőfi S. u. 1. Kereskedelem PR4275 ANTAL ZOLTÁN Székhely címe: 1117 Budapest Bogdánfy u.5/a IX/ Kereskedelem Telephely címe: 1212 Budapest II.Rákóczi Ferenc út Kereskedelem PR3698 ANTALFINÉ ÉS TÁRSA BT Székhely címe: 2200 Monor Kistói u Kereskedelem Telephely címe: 2200 Monor Forrás u Kereskedelem PR6652 ANTIK 2000 STÚDIÓ BT Székhely címe: 1077 Budapest Wesselényi u Kereskedelem Telephely címe: 1077 Budapest Wesselényi u. 9. Kereskedelem PR5632 ANTIK UDVAR BT Székhely címe: 1055 Budapest Szt. István krt Kereskedelem Telephely címe: 1055 Budapest Szt. István krt.1. Kereskedelem PR5854 ANTIKVÁRIUM KFT Székhely címe: 6720 Szeged Kárász u Kereskedelem Készítés TOP Telephely címe: 6720 Szeged Kárász u.16 Kereskedelem PR5735 ANTONIO- 78 KFT Székhely címe: 9400 Sopron Hegy u. 4/A Kereskedelem Telephely címe: 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 48/A.(STADION üzletház 01.sz.) Kereskedelem PR5444 ANTRIA KFT Székhely címe: 1119 Budapest Nándorfehérvári út Készítés Javítás AN Telephely címe: 1116 Budapest Fehérvári út 130. PR7083 ANZO- DESIGN KFT Székhely címe: 4024 Debrecen Kossuth u. 38. I/ Kereskedelem AZO Telephely címe: 4028 Debrecen Hadházi u. 7. fsz. 1. Kereskedelem PR6536 APLI DESIGN KFT Székhely címe: 1051 Budapest Nádor u. 14. III/ Készítés Javítás L&A Telephely címe: 1051 Budapest Nádor u. 14. III/9. Készítés Javítás PR6963 APPLY TODAY ZRT Székhely címe: 1075 Budapest Dohány u. 94.1/ Kereskedelem Készítés 4/96

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 591 Telephely címe: 1075 Budapest Dohány u /6. Kereskedelem Készítés PR7050 APPORT VAGYONÉRTÉKELŐ KFT Székhely címe: 9700 Szombathely Engels u Kereskedelem Telephely címe: 9700 Szombathely Engels u. 34. Kereskedelem PR2804 AQUILA KFT Székhely címe: 2081 Piliscsaba Radnóti Miklós u Kereskedelem Készítés Javítás Q Telephely címe: 2081 Piliscsaba Templom tér 11. Kereskedelem PR4302 ARABU BT Székhely címe: 1039 Budapest Gulácsi Lajos u. 10. fsz Kereskedelem Telephely címe: 1152 Budapest Szentmihályi út 131./Humanic Kereskedelem PR5721 ÁRAMKÖRVONAL BT Székhely címe: 1039 Budapest Madzsar J. u. 1. 4/ Készítés KÖR Telephely címe: 1039 Budapest Madzsar J. u. 1. 4/34 PR4671 ARAMTEX KFT Székhely címe: 1055 Budapest Szt.István krt Kereskedelem ARA Telephely címe: 1055 Budapest Szt. István krt.29. Kereskedelem PR3162 ARANY ÁLOM BT Székhely címe: 3100 Salgótarján Rákóczi út Kereskedelem Telephely címe: 3100 Salgótarján Rákóczi út 1-9. Kereskedelem PR4119 ARANY BAK KFT Székhely címe: 9022 Győr Liszt Ferenc u Kereskedelem Telephely címe: 9022 Győr Pálffy u. 1. Kereskedelem PR1300 ARANY ÉKSZER KFT Székhely címe: 6760 Kistelek Kossuth u Kereskedelem Készítés Javítás KS Telephely címe: 6760 Kistelek Kossuth u.9. Kereskedelem PR1646 ARANY ÉKSZER KKT Székhely címe: 8960 Lenti Kossuth L u Kereskedelem Készítés Javítás A Telephely címe: 8960 Lenti Kossuth u. 3/C. Kereskedelem Készítés Javítás PR5362 ARANY GLÓRIA KFT Székhely címe: 3525 Miskolc Patak u Kereskedelem Készítés Javítás BH Telephely címe: 3527 Miskolc Bajcsy- Zs. út 2-4."Szinvapark"Bevásárlók. 018/3. Kereskedelem PR5250 ARANY JÁZMIN KFT Székhely címe: 6722 Szeged Mikszáth Kálmán u Kereskedelem Készítés Javítás AJ Telephely címe: 6722 Szeged Mikszáth Kálmán u.12. Kereskedelem PR6809 ARANY JOHN KFT Székhely címe: 3100 Salgótarján Fő tér Kereskedelem Telephely címe: 3100 Salgótarján Fő tér 1. Kereskedelem Telephely címe: 2100 Gödöllő Dózsa György út 38. Kereskedelem PR6369 ARANY KIRÁLY KFT Székhely címe: 4440 Tiszavasvári Hétvezér u Kereskedelem PAP Telephely címe: 3450 Mezőcsát Bacsó Béla u. 15/6. Kereskedelem PR3652 ARANY LAGUNA KFT Székhely címe: 6722 Szeged Mikszáth K. u Kereskedelem Telephely címe: 6722 Szeged Mikszáth K. u. 21. Kereskedelem PR3839 ARANY LÓHERE 2000 KFT Székhely címe: 1193 Budapest Szigligeti u Kereskedelem KVA Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u II. em Kereskedelem PR6158 ARANY PORCICA KFT Székhely címe: 2051 Biatorbágy Szabadság út Kereskedelem Készítés Javítás APO Telephely címe: 2051 Biatorbágy Szabadság út 96. Kereskedelem PR4110 ARANY TOLL BT Székhely címe: 2230 Gyömrő Rózsa u Kereskedelem Készítés Javítás toll Telephely címe: 2230 Gyömrő Rózsa u. 6. Kereskedelem Készítés Javítás PR6727 ARANY- ALAP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Székhely címe: 2094 Nagykovácsi Nyúl utca Kereskedelem Telephely címe: 2094 Nagykovácsi Nyúl utca 35. Kereskedelem PR4012 ARANYÁR ÉKSZERKER.KFT Székhely címe: 1154 Budapest Pöltenberg u Kereskedelem *TK Telephely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u.5-7. Kereskedelem PR5156 ARANY- ART ÉKSZER KFT Székhely címe: 1123 Budapest Alkotás u. 39/a Kereskedelem Készítés Javítás AA Telephely címe: 2030 Érd Diósdi u Kereskedelem Telephely címe: 2030 Érd Budai út 13. TOPD37 üzlet Kereskedelem PR7180 ARANYAS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET Székhely címe: 8600 Siófok Fő út Kereskedelem Készítés Javítás Árverés T*L Telephely címe: 8600 Siófok Fő út 83. Kereskedelem Készítés Javítás Árverés PR3036 ARANYÁSZ EGYÉNI CÉG Székhely címe: 9400 Sopron Lackner Kristóf u Kereskedelem Készítés Javítás ARLÉ 1A7 Telephely címe: 1123 Budapest Csörsz u. 1. Kereskedelem Telephely címe: 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 2. Kereskedelem Telephely címe: 9400 Sopron Várkerület 25.fszt.2. Kereskedelem PR6259 ARANYBATKA KFT Székhely címe: 1031 Budapest Lőpormalom u Kereskedelem Telephely címe: 1039 Budapest Madzsar József u. 1. Kereskedelem Telephely címe: 1035 Budapest Szentendrei út 10. Kereskedelem PR7136 ARANYBÁZIS KFT Székhely címe: 1036 Budapest Szépvölgyi út 1/B. fszt Kereskedelem Telephely címe: 1036 Budapest Árpád fejedelem útja 49. fsz. 1. Kereskedelem PR3018 ARANYBERILL KFT Székhely címe: 1204 Budapest Damjanich u Kereskedelem Javítás Telephely címe: 1211 Budapest II. Rákóczi F. út "Csepel Plaza" Kereskedelem PR5623 ARANYBOA KFT Székhely címe: 1211 Budapest Kossuth Lajos u Kereskedelem Készítés Javítás ABA Telephely címe: 1211 Budapest Kossuth Lajos u. 67. Kereskedelem Telephely címe: 1214 Budapest Telephely címe: 1138 Budapest II.Rákóczi F. út Csepel Plaza 015.sz.üzl. Kereskedelem Váci út 178. Duna Plaza II. em. 205/A. Kereskedelem PR2182 ARANYBROSS BT Székhely címe: 1134 Budapest Vváci út Kereskedelem Készítés Javítás RK Telephely címe: 1089 Budapest Elnök u. 1. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1134 Budapest Váci út 9-15 Kereskedelem Készítés Javítás PR6232 ARANYBUDDHA KFT Székhely címe: 1126 Budapest Ugocsa u Készítés Javítás ABH Telephely címe: 1089 Budapest Györffy István u. 10. Készítés Javítás PR3002 ARANYCENTRUM KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u Kereskedelem ACE ACE Telephely címe: 1089 Budapest Blathy Ottó u.3-5. Kereskedelem PR6100 ARANYCSIGAHÁZ KFT Székhely címe: 2049 Diósd Bem J. u Kereskedelem Készítés Javítás ACS Telephely címe: 2049 Diósd Bem J. u.15. Kereskedelem Készítés Javítás PR6529 ARANYDISZKONT KFT Székhely címe: 1053 Budapest Kálvin tér Kereskedelem Telephely címe: 6726 Szeged Fő fasor Kereskedelem 5/96

18 592 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám PR6391 ARANYDOLLÁR KFT Székhely címe: 1126 Budapest Kiss János altábornagy u. 45. I/ Kereskedelem AU$ Telephely címe: 3527 Miskolc Zsolcai kapu 1. Kereskedelem Telephely címe: 3526 Miskolc Búza tér 12. Kereskedelem PR6450 ARANYÉKSZER VILÁGA KFT Székhely címe: 2030 Érd Budafoki u. 9/b Kereskedelem Telephely címe: 1085 Budapest József krt. 41. Kereskedelem PR6674 ARANYÉKSZEREK.COM KFT Székhely címe: 2120 Dunakeszi Faludi János u. 5. I/ Kereskedelem Telephely címe: 2120 Dunakeszi Faludi János u. 5. I/9. Kereskedelem PR5335 ARANYESŐ ÉKSZER KFT Székhely címe: 1111 Budapest Budafoki út 10/C. I/ Kereskedelem Készítés Javítás TS LAZ Telephely címe: 2120 Dunakeszi Nádas u.6. Auchan 44. sz. üzlet Kereskedelem Telephely címe: 2234 Maglód Esterházy János u. 1. AUCHAN 12. sz. üzlet Kereskedelem Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u fsz.14. Kereskedelem PR6835 ARANY- EZÜST KFT Székhely címe: 1117 Budapest Fehérvári út 21/A Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Fehérvári út 21/A. Kereskedelem PR6816 ARANY- EZÜST PÉNZ KFT Székhely címe: 1061 Budapest Király u. 48. fsz Kereskedelem Telephely címe: 1073 Budapest Erzsébet krt. 52. Kereskedelem PR3880 ARANY- EZÜST- ÉKSZER BT Székhely címe: 8000 Székesfehérvár Oskola u Kereskedelem Készítés Javítás AEÉ Telephely címe: 8000 Székesfehérvár Oskola u. 8. Kereskedelem PR5300 ARANYFARKAS BT Székhely címe: 1125 Budapest Istenhegyi út 33/b. II/ Készítés FA Telephely címe: 1089 Budapest Györffy István u. 1/a. PR6817 ARANYFEJ ÉKSZERÉSZ KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u fsz Kereskedelem Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u fsz. 1. Kereskedelem PR5699 ARANYFÉNY 2006 KFT Székhely címe: 8400 Ajka Szabadság tér Kereskedelem Készítés Javítás AF6 Telephely címe: 8400 Ajka Szabadság tér 11. Kereskedelem Készítés Javítás PR1595 ARANYFONAL KFT Székhely címe: 1119 Budapest Fehérvári u Készítés Javítás AF Telephely címe: 1119 Budapest Fehérvári u.44. PR4246 ARANYFÜGGŐ KFT Székhely címe: 1221 Budapest Tanító u. 17/a Kereskedelem Készítés Javítás AF AUF Telephely címe: 2310 Szigetszentmiklós Háros u.120. (Auchan 7.üzlet) Kereskedelem Készítés Javítás PR5817 ARANYFŰRÉSZ BT Székhely címe: 5600 Békéscsaba Lipták u Kereskedelem Készítés Javítás AF# Telephely címe: 5600 Békéscsaba Lipták u. 30. Kereskedelem Készítés Javítás PR3080 ARANYGÖMB KFT Székhely címe: 1196 Budapest Nagysándor József u Kereskedelem Készítés Javítás AB AB* Telephely címe: 1102 Budapest Liget tér 3-5. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1062 Budapest Váci út 1-3. Kereskedelem Készítés Javítás PR2285 ARANY- HUND BT Székhely címe: 7000 Sárbogárd Semmelweis u Kereskedelem Készítés Javítás IP Telephely címe: 7000 Sárbogárd Ady E. u. 160/A. Kereskedelem PR4430 ARANYKAPOCS KFT Székhely címe: 1202 Budapest Mártírok útja 122/a Készítés Javítás kapocs Telephely címe: 1089 Budapest Györffy István u. 1/a. PR5963 ARANYKAVICS KFT Székhely címe: 1069 Budapest Kinizsi u Kereskedelem MS* Berzsenyi u ( Kaposvár Telephely címe: 7400 Kaposvár Plaza 26. sz. üzlet ) Kereskedelem Telephely címe: 2400 Dunaújváros Aranyvölgyi út 6. Kereskedelem Telephely címe: 2730 Albertirsa Vasút u. 4/13 Tesco Kereskedelem PR6619 ARANYKERESKEDŐ KFT Székhely címe: 1119 Budapest Hadak Útja Kereskedelem Telephely címe: 1085 Budapest József krt. 40. Kereskedelem PR6649 ARANYKERESKEDŐ.HU KFT Székhely címe: 1117 Budapest Szerémi út 7/B. fsz Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Szerémi út 7/B. fsz.6. Kereskedelem PR4690 ARANYKÉZ- ART KKT Székhely címe: 9024 Győr Géry Tibor u Kereskedelem Készítés Javítás S.Z Telephely címe: 9024 Győr Déry Tibor u.12. Kereskedelem PR1428 ARANYKORONA KFT Székhely címe: 2370 Dabas Bartók B. u Kereskedelem Telephely címe: 2370 Dabas Bartók B. u. 63. Kereskedelem PR6979 ARANYKÖLCSÖN KFT Székhely címe: 1162 Budapest Párta u Kereskedelem Javítás Telephely címe: 1078 Budapest Hernád u. 8. Kereskedelem Javítás PR4520 ARANYMALOM BT Székhely címe: 1047 Budapest Fóti út 56/c Készítés Javítás AMP Telephely címe: 1089 Budapest Villám u. 21. PR5510 ARANYMEDÁL 2006 KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u Készítés AME Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u PR7246 ARANYMEDALION 2003 KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u ép Kereskedelem Készítés Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u ép. Kereskedelem Készítés PR4292 ARANYÓRA KFT Székhely címe: 1183 Budapest Gyömrői út Kereskedelem Készítés Javítás A Telephely címe: 1073 Budapest Erzsébet krt.15. Kereskedelem Telephely címe: 1074 Budapest Rákóczi út sz.üzlet Kereskedelem PR3618 ARANYOS MARCSI BT Székhely címe: 2092 Budakeszi Jókai u Kereskedelem 1N7 Telephely címe: 2092 Budakeszi Jókai u. 29. Kereskedelem PR2535 ARANYOS TAMÁS Székhely címe: 4440 Tiszavasvári Kossuth L. u Kereskedelem Telephely címe: 4440 Tiszavasvári Kossuth L. u.13. Kereskedelem PR2642 ARANYOSI KÁROLYNÉ Székhely címe: 2900 Komárom Igmándi u Kereskedelem Telephely címe: 2900 Komárom Igmándi u. 15. Kereskedelem PR6400 ARANYPALOTA KFT Székhely címe: 3950 Sárospatak Pécsi S. u Kereskedelem Telephely címe: 3950 Sárospatak Rákóczi u. 34. Kereskedelem PR5837 ARANY- PARÁZS KKT Székhely címe: 1086 Budapest Györffy István u. 1/A Telephely címe: 1086 Budapest Györffy István u. 1/A. PR7187 ARANYPARK ZÁLOGHÁZ KFT Székhely címe: 2870 Kisbér Kossuth u Kereskedelem Telephely címe: 2870 Kisbér Kossuth u. 35. Kereskedelem PR5685 ARANYPIKKELY- ÉKSZER BT Székhely címe: 1188 Budapest István u Kereskedelem Telephely címe: 1204 Budapest Szivacs u. 5. Kereskedelem PR7245 ARANYPONT MAGYARORSZÁG KFT Székhely címe: 1075 Budapest Síp u Kereskedelem 6/96

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 593 Telephely címe: 1075 Budapest Síp u. 12. Kereskedelem PR5030 ARANYRÚD KFT Székhely címe: 2700 Cegléd Reggel u Kereskedelem RÚD Telephely címe: 5000 Szolnok Sütő u. 11. Kereskedelem PR2855 ARANYSZABÓ BT Székhely címe: 1033 Budapest Vihar u Készítés Javítás ME Telephely címe: 1033 Budapest Vihar u PR2510 ARANY- SZELENCE BT Székhely címe: 4551 Nyíregyháza- Oros Kezdő u Kereskedelem Készítés Javítás M&B Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Zrínyi Ilona u. 4. Kereskedelem Telephely címe: 4551 Nyiregyháza Kezdő u. 10. Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyiregyháza Bethlen G. u. 6. Kereskedelem PR5641 ARANYSZIGET ÉKSZERKÉSZÍTŐ ÉS JAVÍTÓ KFT Székhely címe: 1065 Budapest Podmaniczky u Kereskedelem Készítés Javítás ASZ Telephely címe: 1114 Budapest Bocskai u. 7. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1065 Budapest Podmaniczky u. 11. Kereskedelem Készítés Javítás PR5416 ARANYTARTALÉK KFT Székhely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u fsz Kereskedelem Telephely címe: 3000 Hatvan Bibó István u. 1.(S- 8. jelű üzlet) Kereskedelem Telephely címe: 2400 Dunaújváros Aranyvölgy út 6. Tesco S- 8. Kereskedelem PR2771 ARANY- TOP KFT Székhely címe: 6725 Szeged Hajnal u. 11/b Kereskedelem Készítés Javítás AY Telephely címe: 6725 Szeged Hajnal u. 11/b. Kereskedelem Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u II/213. Kereskedelem PR6141 ARANYTÖMB KFT Székhely címe: 1117 Budapest Budafoki út Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Budafoki út Buda Plaza irodaház B ép I/105 Kereskedelem Telephely címe: 1181 Budapest Üllői út 425. Kereskedelem PR3705 ARANYUDVAR KKT Székhely címe: 1048 Budapest Dunakeszi u Kereskedelem Készítés Javítás AU Telephely címe: 1048 Budapest Dunakeszi u Kereskedelem PR4738 ARANYÚT 2003 KFT Székhely címe: 5300 Karcag Varró út Kereskedelem Telephely címe: 5350 Tiszafüred Eper út 8. Kereskedelem PR2711 ARANYÚT KFT Székhely címe: 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István kir.u Kereskedelem Telephely címe: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István kir. u. 28. Kereskedelem PR6463 ARANYÜZLET ZÁLOG KFT Székhely címe: 2132 Göd Turista u Kereskedelem Telephely címe: 1113 Budapest Bartók Béla út 80. Kereskedelem Telephely címe: 1123 Budapest Alkotás út 1. Alagsor 3. Kereskedelem PR6767 ARANYVONAL ÉRTED KFT Székhely címe: 1107 Budapest Fogadó u Kereskedelem Telephely címe: 1107 Budapest Fogadó u. 4. Kereskedelem PR5326 ARANY- ZÁLOG KFT Székhely címe: 4533 Sényő Béke u Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Rákóczi u Kereskedelem Telephely címe: 4440 Tiszavasvári Kossuth u. 14. Kereskedelem PR6713 ARDI GOLD KFT Székhely címe: 8380 Hévíz Nagyparkoló tér 931/ Kereskedelem AR1 Telephely címe: 8380 Hévíz Nagyparkoló tér 931/8. Kereskedelem PR3139 AREZOR KFT Székhely címe: 2085 Pilisvörösvár Piliscsabai út Kereskedelem Készítés Javítás A Telephely címe: 2085 Pilisvörösvár Hősök tere 2. Kereskedelem PR4847 ARGENTIMO KFT Székhely címe: 6900 Makó Barcsay u Kereskedelem IMO IMO Telephely címe: 6900 Makó Barcsay u.20. Kereskedelem PR3822 ARGENTO 2000 BT Székhely címe: 3530 Miskolc Széchenyi u Kereskedelem Készítés Javítás AZ Telephely címe: 3530 Miskolc Széchenyi u sz.üzlet. Kereskedelem PR5011 ARIKI- AMBER HUNGARY KFT Székhely címe: 1063 Budapest Szív u. 44. IV/ Kereskedelem AAH Telephely címe: 1074 Budapest Rákóczi út 82 Kereskedelem PR2004 ARIZONA KFT Székhely címe: 6720 Szeged Kígyó u Kereskedelem ARI Telephely címe: 6720 Szeged Kígyó u. 1 Kereskedelem Kerepesi út Arena Plaza Telephely címe: 1087 Budapest (E049) Kereskedelem PR4258 ARKY KFT Székhely címe: 1056 Budapest Szerb u Kereskedelem ARK ARK Telephely címe: 1203 Budapest Rákóczi út 29. Kereskedelem Telephely címe: 1136 Budapest Tátra u. 32. Kereskedelem Telephely címe: 2822 Szomor Szabadság tér 4/2. Kereskedelem PR6327 ARLÉ ÉKSZER MANUFAKTÚRA KFT Székhely címe: 1123 Budapest Csörsz u Kereskedelem Készítés Javítás ARL Telephely címe: 1123 Budapest Csörsz u. 1. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 9400 Sopron Várkerület 25. Kereskedelem Készítés Javítás PR2009 ÁRMÓS ATTILÁNÉ Székhely címe: 3000 Hatvan Ifjuság út 2/A. Kereskedelem Telephely címe: 3000 Hatvan Ifjuság út 2/A Kereskedelem PR2561 ARNOLD BÉLA Székhely címe: 2890 Tata Tanoda tér Kereskedelem ABM Telephely címe: 2870 Kisbér Butik sor 3. Kereskedelem Telephely címe: 9024 Győr Vasvári Pál u.1/a.plaza 72.sz. üzlet Kereskedelem Telephely címe: 2800 Tatabánya Fő tér 16/a. Kereskedelem PR5037 ARNOLD MÓNIKA Székhely címe: 6300 Kalocsa Hunyadi János u Kereskedelem Telephely címe: 6300 Kalocsa Hunyadi u. 57/2. Kereskedelem PR6013 ARON STORE KFT Székhely címe: 1052 Budapest Deák tér Kereskedelem Telephely címe: 1052 Budapest Deák tér 4. Kereskedelem Telephely címe: 1123 Budapest Alkotás u.53. ( Mom Park, - 1 ) Kereskedelem PR6632 ARONI NARVAEZ SERGIO GIOVANNI Székhely címe: 1082 Budapest Üllői út Kereskedelem Javítás Telephely címe: 1082 Budapest Üllői út Kereskedelem Javítás PR6973 ART GOLD CAPITAL KFT Székhely címe: 7400 Kaposvár Zrínyi u Kereskedelem Árverés Telephely címe: 7400 Kaposvár Zrínyi u. 27. Kereskedelem Árverés Telephely címe: 7400 Kaposvár Ady Endre u. 2. Kereskedelem Árverés PR5387 ART NOVO ANTIKVITÁS KFT Székhely címe: 2000 Szentendre Péter Pál u Kereskedelem Telephely címe: 2000 Szentendre Péter Pál u.4. Kereskedelem PR6795 ART PLEIN AIR 001 KFT Székhely címe: 1055 Budapest Falk Miksa u. 24. fsz Kereskedelem 7/96

20 594 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám Telephely címe: 1055 Budapest Falk Miksa u. 24. fsz. 4. Kereskedelem PR5777 ART- CASH KFT Székhely címe: 7100 Szekszárd Széchenyi u Kereskedelem TRA Telephely címe: 7100 Szekszárd Széchenyi u. 23. Kereskedelem Telephely címe: 7621 Pécs Rákóczi u.49.6.sz.üzlet Kereskedelem Telephely címe: 7633 Pécs Ybl M.u.9.fsz.103. Kereskedelem Telephely címe: 6501 Baja Szegedi út sz. üzlet Kereskedelem Telephely címe: 7400 Kaposvár Ady Endre u Kereskedelem Telephely címe: 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 6. 14/10.sz.üzlet Kereskedelem Telephely címe: 6722 Szeged Kígyó u. 2. Kereskedelem Telephely címe: 7201 Dombóvár Hunyadi tér 15. Kereskedelem Telephely címe: 5600 Békéscsaba Andrássy út Kereskedelem Telephely címe: 7300 Komló Városház tér 14. Kereskedelem PR6155 ARTE COLLECTION KFT Székhely címe: 1144 Budapest Gvadányi u Kereskedelem AEG Telephely címe: 1137 Budapest Pozsonyi út 49. Kereskedelem PR6834 ARTEUS GOLD & MONEY KFT Székhely címe: 1134 Budapest Róbert Károly krt Kereskedelem Telephely címe: 1134 Budapest Róbert Károly krt. 59. Kereskedelem PR5908 ART- EXPORT BOVA KFT Székhely címe: 1089 Budapest Benyovszky Móric u Kereskedelem AEB Telephely címe: 1065 Budapest Nagymező u. 45. Kereskedelem Telephely címe: 1024 Budapest Lövőház u Mammut I. III em. P 204. Kereskedelem Telephely címe: 1085 Budapest Üllői u. 32. Kereskedelem Telephely címe: 1106 Budapest Maglódi út 25. Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Hunyadi János út 19.Savoya Park 71/a Kereskedelem Telephely címe: 1114 Budapest Bartók Béla út 61. Kereskedelem PR7173 ARTGEM KFT Székhely címe: 2011 Budakalász Harcsa u Kereskedelem RTG Telephely címe: 2011 Budakalász Harcsa u. 23. Kereskedelem PR5657 ARTHA PLUSZ KFT Székhely címe: 6000 Kecskemét Csányi János krt Kereskedelem Telephely címe: 6000 Kecskemét Klapka u. 29. Kereskedelem PR5047 ARTIC KFT Székhely címe: 1124 Budapest Kiss János altábornagy u Telephely címe: 1124 Budapest Kiss János altábornagy u. 70. PR7031 ARTINIT GOLD 2010 KFT Székhely címe: 1183 Budapest Gyömrői út Kereskedelem J A Telephely címe: 1073 Budapest Erzsébet krt. 15. Kereskedelem PR6821 ARTIST GROUP KFT Székhely címe: 8881 Sormás Arany J. u Kereskedelem ARG Telephely címe: 8800 Nagykanizsa Europa Tanács u. 2. Kanizsa Pláza Kereskedelem PR6540 ARTISTAS KERESKEDŐHÁZ KFT Székhely címe: 1021 Budapest Furulya u. 5. I/ Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Egyház u. 2. Kereskedelem PR6557 ART- LM BT Székhely címe: 1014 Budapest Fortuna u. 8. fszt Készítés LMK Telephely címe: 1014 Budapest Fortuna u. 8. fszt. 4. Készítés PR4155 ÁRVA PETÁK 2001 KFT Székhely címe: 1062 Budapest Teréz krt Kereskedelem Telephely címe: 1062 Budapest Teréz krt 55. Kereskedelem PR4337 ASITA CULT KFT Székhely címe: 1093 Budapest Bakáts u Kereskedelem MDL MDL Telephely címe: 1093 Budapest Bakáts u. 6. Kereskedelem PR3965 ASPAN KFT Székhely címe: 1063 Budapest Szív u. 38.fszt Kereskedelem Készítés Javítás AS ASP Telephely címe: 1063 Budapest Szív u. 38. fszt. 5. Kereskedelem PR6279 ASTRAL VENDOR KFT Székhely címe: 6720 Szeged Tisza Lajos krt Kereskedelem Telephely címe: 6720 Szeged Tisza Lajos krt 40. Kereskedelem PR3704 ASTRON KFT Székhely címe: 6237 Kecel Császártöltési u Kereskedelem Javítás AST Telephely címe: 6237 Kecel Császártöltési u. 7. Kereskedelem Javítás Telephely címe: 6230 Soltvadkert Kossuth Lajos u. 18. Kereskedelem Javítás Telephely címe: 1089 Budapest Könyves Kálmán krt. 38. Kereskedelem Javítás PR2979 ASZÓDI TIBORNÉ Székhely címe: 5400 Mezőtúr Dózsa György út Kereskedelem Telephely címe: 5400 Mezőtúr Dózsa György út 10. Kereskedelem PR5228 ASZÚSZEM KFT Székhely címe: 2000 Szentendre Törökvölgyi út Készítés RR Telephely címe: 1025 Budapest Gomba u. 7. PR7243 ATINA- KER KFT Székhely címe: 3630 Putnok Dózsa Gy. út Kereskedelem Telephely címe: 3630 Putnok Kossuth út 14. Kereskedelem PR3761 ATLANTISZ ÉKSZER KFT Székhely címe: 6900 Makó Rákóczi u. 38. I.em Kereskedelem Készítés Javítás NS Telephely címe: 6900 Makó Széchenyi tér 10. Kereskedelem PR6207 AU LÁZIN KFT Székhely címe: 2220 Vecsés Bem u Kereskedelem Készítés Javítás LGP Telephely címe: 1089 Budapest Györfi István u. 1/A. Kereskedelem Készítés Javítás PR6024 AU LINE KFT Székhely címe: 2030 Érd Balatoni út 103/B Kereskedelem AUL Telephely címe: 2030 Érd Balatoni út 103/B. Kereskedelem PR6622 AU- AG TRADE KFT Székhely címe: 8960 Lenti Kossuth út Kereskedelem Készítés Javítás AAG Telephely címe: 8960 Lenti Kossuth út 6. Kereskedelem Készítés Javítás PR2859 AULICH 33 BT Székhely címe: 1162 Budapest Aulich u Készítés Javítás MK Telephely címe: 1162 Budapest Aulich u. 33. PR6075 AU- PANTER KFT Székhely címe: 2049 Diósd Muskátli u. 9. F. ép Kereskedelem AUP Telephely címe: 2440 Százhalombatta Piac tér C/16 Kereskedelem Telephely címe: 9200 Mosonmagyaróvár Magyar u.29. Kereskedelem Telephely címe: 2400 Dunaújváros Dózsa György u. 28. fsz.2. Kereskedelem PR5810 AU- RA ÉKSZER KFT Székhely címe: 2013 Pomáz József Attila u Kereskedelem Készítés Javítás SZ Telephely címe: 2500 Esztergom Telegdy Csanád u. 6. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2013 Pomáz József Attila u. 17. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2600 Vác Széchenyi u. 26. Kereskedelem Készítés Javítás 8/96

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 22., péntek XI. évfolyam, 2008/34. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32. Cg. 01-10-043804)

Részletesebben

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére... 281 Pályázati felhívás nevelési-oktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012.

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/2012 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/1/2012 Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/107

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira LII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. JÚNIUS 9. oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira... 1609 Pályázati felhívások nevelési-oktatási és egyéb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 124. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 124. szám MAGYAR KÖZLÖNY 124. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 10., szerda Tartalomjegyzék 232/2014. (I. 10.) Korm. rendelet A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési

Részletesebben

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A tervezet tovább folytatja a 2011-ben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2006. NOVEMBER 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 987 FORINT FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben