HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE február 3., hétfő Tartalomjegyzék IV. Egyéb közlemények Az emberi erőforrások miniszterének közleménye civil szervezet kijelöléséről 576 Az emberi erőforrások miniszterének közleménye a Nemzetiségekért Díj évi díjazottjairól 576 A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról 2014 a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban 577 A közigazgatási és igazságügyi miniszter pályázati felhívása az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Miskolci Intézet igazgatói állásának betöltésére 584 A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói állások betöltésére 585 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről 587 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a temetkezési helyek nemzeti sírkertbe sorolásáról szóló módszertanról 683 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről 686 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 689 Pályázati felhívás Göd városban a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására 691

2 576 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám IV. Egyéb közlemények Az emberi erőforrások miniszterének közleménye civil szervezet kijelöléséről A es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (3) bekezdése alapján a következőket teszem közzé: A es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt civil szervezet a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a Bűnözés Áldozatainak Támogatására (1055 Budapest, Szent István krt. 1.; telefonszám: , ; fax: ; Az emberi erőforrások miniszterének közleménye a Nemzetiségekért Díj évi díjazottjairól december 18-a, a Nemzetiségek Napja alkalmából Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az alábbi személyeket és szervezeteket tüntette ki Nemzetiségekért Díjjal: Alternatív Művészeti Alapítvány Malko Teatro dr. Csotye János Győrfi Mihály Kedves Tibor Kovács Józsefné Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára Ruszin Világ c. folyóirat szerkesztősége Somos László Tarnóczi Istvánné Kaszap Mária Váradi Géza Véméndi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 577 A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról 2014 a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. -a alapján Az államháztartásért felelős miniszter látja el az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével az államháztartás belső kontrollrendszerének amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat. Az Áht (1) bekezdés 17. pontjában a kormány felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben állapítsa meg a belső kontrollrendszerrel és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos kötelező továbbképzésekkel kapcsolatos részletes szabályokat. A fent hivatkozott felhatalmazás alapján a kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) írja elő, a belső ellenőrök tekintetében a 24. (7) bekezdésben, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a 12. (1) bekezdésben, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a 12. (2) bekezdésében. Az Áht (3) bekezdés 2. pont alapján felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői továbbképzésének részletes szabályait, valamint a 4. pont alapján a belső ellenőrzési tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a kötelező szakmai továbbképzés és a kapcsolódó vizsgáztatás szabályait rendeletben szabályozza. A kötelező továbbképzés teljesítésének szabályairól az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) rendelkezik. A belső ellenőrnek első alkalommal a belső ellenőri tevékenység végzésére jogosító engedély kiadását követő évben az ÁBPE-továbbképzés I. elnevezésű képzést el kell végeznie, mely vizsgával zárul. A sikeres ÁBPE-továbbképzés I. vizsgát követően naptári évben számolva kétévente egy választható ÁBPE-továbbképzés II. képzést is kell teljesítenie. Az ÁBPE-továbbképzés II. képzésekhez nem kapcsolódik vizsga, azonban 2014-es képzési évtől a képzés elektronikus önértékelő teszt sikeres teljesítésével zárul. A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője, mivel neki is továbbképzési kötelezettsége van, továbbá a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. Azok a költségvetési szerv vezetők, illetve gazdasági vezetők, akiknek megbízására vagy kinevezésére tárgyév július 1-je után kerül sor, a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a képzési kötelezettségüket teljesíteni. A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői a belső kontrollrendszer témakörben előírt képzési kötelezettségüket az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére szakmai továbbképzésen való részvétellel teljesítik első ízben. Ezt követően az ÁBPE-továbbképzés II. képzés valamely választott moduljának elvégzése a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli. Az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére képzéshez, valamint az ÁBPE-továbbképzés II. képzésekhez vizsga nem kapcsolódik. Kötelező szakmai továbbképzések lebonyolítása A Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) rendelkezik az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: ÁBPE MKK) létesítésével és működtetésével

4 578 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám összefüggő feladatok szervezeten belüli ellátásáról, valamint a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet kijelöléséről (Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály, elérhetőség: A belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő Nemzetgazdasági Miniszter által kijelölt szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete). A képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről, továbbá a évre meghirdetett továbbképzésekről a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete az ÁBPE MKK honlapján (https://abpe.nav.gov.hu) keresztül ad ki részletes tájékoztatót. A képzésre jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapján keresztül történik. A jelentkező a jelentkezés során dönt arról, hogy a képzést e-learning képzési formában, vagy az éves képzési tervben rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig kontaktképzési forma keretében kívánja elvégezni. A költségvetési szervnél foglalkoztatott munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam ingyenesen vehető igénybe, egyéb esetben díjköteles évben az alábbi szabadon választható ÁBPE-továbbképzés II. modulok kerülnek meghirdetésre (Az ÁBPEtovábbképzések II. modulokból a 2014-es változásokból következően, külön belső ellenőri képzések kerülnek indításra a továbbképzések célcsoportjainak szétválasztása érdekében): ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási számvitel, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Államháztartási számvitel, ÁBPE-továbbképzés II. Informatikai ellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Informatikai ellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. Közbeszerzések ellenőrzése, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Közbeszerzések ellenőrzése, ÁBPE-továbbképzés II. Rendszerellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Rendszerellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Teljesítményellenőrzés, ÁBPE-továbbképzés II. Uniós támogatások ellenőrzése, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Uniós támogatások ellenőrzése, ÁBPE-továbbképzés II. belső ellenőrök részére Kockázatelemzésen alapuló tervezés (pilot jelleggel kizárólag kontakt formában és budapesti helyszínnel kerül meghirdetésre), ÁBPE-továbbképzés II. költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére Kockázatmenedzsment (pilot jelleggel kizárólag kontakt formában és budapesti helyszínnel kerül meghirdetésre). A évre meghirdetett ÁBPE-továbbképzések részvételi díjai: Képzés megnevezése Célcsoport Képzés típusa ÁBPE továbbképzés I. belső ellenőrök Kontaktórás képzés Képzés részvételi díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak** Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE továbbképzés I. belső ellenőrök E-learning képzés térítésmentes ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői Kontaktórás képzés E-learning képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft térítésmentes Képzés részvételi díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak** Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 7010 Ft Ft ÁFA bruttó: 8903 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 579 Képzés megnevezése Célcsoport Képzés típusa ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási számvitel/ Kontaktórás képzés ( belső ellenőrök részére)* ÁBPE-továbbképzés II. Államháztartási számvitel/ E-learning képzés ( belső ellenőrök részére)* ÁBPE-továbbképzés II. Informatikai ellenőrzés/ Kontaktórás képzés ( belső ellenőrök részére)* belső ellenőrök, költségvetési ÁBPE-továbbképzés II. szervek vezetői és Informatikai ellenőrzés/ gazdasági vezetői E-learning képzés ( belső ellenőrök részére)* Képzés részvételi díja központi költségvetésből történő támogatásra jogosultaknak** 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft térítésmentes 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft térítésmentes Képzés részvételi díja központi költségvetésből történő támogatásra nem jogosultaknak** Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Közbeszerzések ellenőrzése/ ( belső ellenőrök részére)* Kontaktórás képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE-továbbképzés II. Közbeszerzések ellenőrzése/ ( belső ellenőrök részére)* E-learning képzés térítésmentes 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Rendszerellenőrzés/ ( belső ellenőrök részére)* Kontaktórás képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE-továbbképzés II. Rendszerellenőrzés/ ( belső ellenőrök részére)* E-learning képzés térítésmentes 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés/ ( belső ellenőrök részére)* ÁBPE-továbbképzés II. Teljesítményellenőrzés/ ( belső ellenőrök részére)* belső ellenőrök, költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői Kontaktórás képzés E-learning képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft térítésmentes Ft Ft ÁFA bruttó: Ft 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Uniós támogatások ellenőrzése/ ( belső ellenőrök részére)* Kontaktórás képzés 7210 Ft Ft ÁFA bruttó: 9157 Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE-továbbképzés II. Uniós támogatások ellenőrzése/ ( belső ellenőrök részére)* E-learning képzés térítésmentes 3010 Ft Ft ÁFA bruttó: 3823 Ft ÁBPE-továbbképzés II. Kockázatelemzésen alapuló tervezés belső ellenőrök részére belső ellenőrök Kontaktórás képzés Ft Ft ÁFA bruttó: Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft ÁBPE-továbbképzés II. Kockázatmenedzsment költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői Kontaktórás képzés Ft Ft ÁFA bruttó: Ft Ft Ft ÁFA bruttó: Ft * ÁBPE-továbbképzések II. modulok esetén a belső ellenőrök részére, illetve a költségvetési szervek vezetői és a költségvetési szervek gazdasági vezetői részére szervezett tanfolyamok képzési díja megegyezik, ezért nem került külön feltüntetésre a kétféle képzés megnevezése. ** A központi költségvetésből történő támogatásra való jogosultság a költségvetési szervnél foglalkoztatott, munkajogi vagy közszolgálati jogviszonyban álló továbbképzésre kötelezettet illeti meg, amit a munkáltató a képzésre történő jelentkezés során a munkáltatói nyilatkozaton igazol.

6 580 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám A belső ellenőrök részére szervezett ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez kapcsolódó vizsga sikertelen teljesítése esetén a pótvizsga díja: 4000 Ft Ft ÁFA, bruttó: 5080 Ft/alkalom. A munkáltatói nyilatkozat foglalkoztatási jogviszonya alatt az alábbi jogszabályok keretében foglalkoztatottakat kell érteni: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény, legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény. Az NGM rendelet által nevesített munkáltatói és adatkezelői nyilatkozatokat, valamint szükség esetén a Bkr. 12. (1) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv vezetője által történő kijelöléshez kapcsolódó dokumentumot a tájékoztató mellékletében található formanyomtatványokon kell benyújtani. Mellékletek: 1 2. sz. melléklet: Munkáltatói nyilatkozat/adatkezelői nyilatkozat 3. sz. melléklet: Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen részvételre A nyilatkozatokat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete címére 1139 Budapest, Teve utca kérjük megküldeni. Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági miniszter

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI! 1. sz. melléklet 1. Munkáltató adatai 1.1. Költségvetési szerv neve: 1.2. Költségvetési szerv székhelye: 1.3. Költségvetési szerv államháztartási egyedi azonosítója: 1.4. Költségvetési szerv képviselőjének neve, beosztása: 2. Foglalkoztatott adatai 2.1. Neve: 2.2. Születési neve: 2.3. Születési helye, ideje: 2.4. Anyja neve: 2.5. Lakcíme: 2.6. Belső ellenőri regisztrációs száma*: * Csak regisztrált belső ellenőrök esetében kell kitölteni! Igazolom, hogy fent nevezett foglalkoztatott A megfelelőt kérjük X-szel jelölni! az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. -a alapján belső ellenőrzést végző személy. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében foglaltak értelmében gazdasági vezető. az Áht. 10. (1) bekezdésében meghatározott vezetői feladatokat ellátó személy (költségvetési szerv vezetője). a Bkr. 12. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője által írásban kijelölt vezető állású személy. Igazolom továbbá, hogy fent nevezett tevékenységét foglalkoztatási jogviszony keretében látja el. Igazolom, hogy fent nevezett továbbképzésre kötelezett személy foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése, megszüntetése nincs folyamatban. Jelen igazolást fent nevezett személy kérelmére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (NAV KEKI) által szervezett ÁBPE-továbbképzésre történő jelentkezés, és az ÁBPE-továbbképzés részvételi díj központi költségvetési finanszírozásból történő jogosultságának igazolása céljából adtam ki, a fent nevezett személy részére. Kelt:... (hely),... év... hó... napján. P. H.... Munkáltató cégszerű aláírása... Aláíró neve nyomtatott betűvel

8 582 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám 2. sz. melléklet 2. ADATKEZELŐI NYILATKOZAT KÉPZÉSRE KÖTELEZETT TÖLTI KI! Alulírott, születési hely, idő: anyja neve: személyi igazolvány száma: belső ellenőri regisztrációs száma*: * Csak regisztrált belső ellenőrök esetében kell kitölteni! kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti munkáltatói nyilatkozatban közölt, foglalkoztatási jogviszonyomra vonatkozó személyes adataimat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (NAV KEKI) a nyilatkozat kiadásának tárgyévét követő 10 évig az ÁBPE-továbbképzés részvételi díj központi költségvetési finanszírozásból történő jogosultságának ellenőrzése céljából kezelje. Választott ÁBPE-továbbképzés intézményi azonosítója: ** ** Kitöltése kötelező! Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet alapján tárgyévben képzésre kötelezettnek minősülök/nem minősülök.*** *** A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni! Kelt:... (hely),... év... hó... napján... Képzésre kötelezett aláírása

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám sz. melléklet Kijelölés a költségvetési szerv vezetője helyett a képzésen részvételre Alulírott... (név/titulus), a... (költségvetési szerv) vezetője kijelölöm (név, beosztás)-t, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. -ának (1) bekezdésében meghatározott belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt vegyen. Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelező továbbképzésen való részvételre kijelölt személy nem a... (költségvetési szerv) gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője. Igazolom, hogy fent nevezett, a kötelező továbbképzésen való részvételre kijelölt személy vezető kinevezésének/ megbízásának visszavonása, foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése, megszüntetése nincs folyamatban. Kelt:... (hely),... év... hó... napján. P. H.... Költségvetési szerv vezetőjének cégszerű aláírása... Aláíró neve nyomtatott betűvel

10 584 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter pályázati felhívása az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Miskolci Intézet igazgatói állásának betöltésére A vezetői megbízás március 1-jétől határozatlan időre szól. Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázatot az az igazságügyi szakértő nyújthat be, aki: szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, legalább 10 éves szakmai és legalább 10 éves igazságügyi szakértői gyakorlattal rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: idegen nyelv ismerete, vezetői gyakorlat megléte. A pályázat benyújtásának határideje: február 14. A pályázat elbírálásának határideje: február 28. A pályázattal kapcsolatos további információk az ISZKI Hivatalában beszerezhetők. Tel.: A bíráló bizottság a pályázókat meghallgatja. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A pályázat eredményéről a pályázati anyag egyidejű visszaküldésével valamennyi pályázót írásban tájékoztatjuk. A pályázathoz mellékelni kell: az iskolai, szakmai végzettséget igazoló okmányok közjegyzővel hitelesített másolatát, részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek felsorolásával, az igazságügyi szakértői tevékenység igazolását, igazságügyi szakértői igazolványának másolatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt, amelyben igazolja, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény 11. (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény a pályázóval szemben nem áll fenn, a pályázónak az intézet működtetésével kapcsolatos elgondolásait tartalmazó szakmai programot, a pályázó nyilatkozatát, amely szerint hozzájárul, hogy a pályázathoz csatolt és azzal kapcsolatos adatait az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a pályázat elbírálásának érdekében kezelje. A pályázatokat egy példányban az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Hivatalához (1027 Budapest, Fő u fszt. 10.), Miskolci igazgató jelige feltüntetésével, zárt borítékban kell benyújtani.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 585 A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói állások betöltésére A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara pályázatot ír ki a Bajai Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Fonyódi Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Keszthelyi Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Kőszegi Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Mezőtúri Járásbíróság mellett működő 1 fő, a Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő 1 fő, a Pécsi Járásbíróság mellett működő 1 fő és a Siklósi Járásbíróság mellett működő 1 fő önálló bírósági végrehajtói állás betöltésére. A pályázatot a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökéhez (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) kell a pályamunka elektronikus változatát kivéve a kamarához postai úton megküldve vagy a kamara titkárságára leadva benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap. Az állás betöltéséhez szükséges törvényi feltételek: magyar állampolgárság, a 24. életév betöltése, választójog, egyetemi jogi végzettség, végrehajtói szakvizsga, kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat. Nem nevezhető ki végrehajtóvá az, akivel szemben a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 233. (2) bekezdés a) h) pontok szerinti kizáró ok áll fenn. Jogi szakvizsgával rendelkező személynek a kinevezéséhez csak magyar állampolgárságát, 24. életéve betöltését és választójoga meglétét, továbbá azt kell igazolnia, hogy vele szemben a Vht (2) bekezdés a) h) pontjaiban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. A pályázathoz mellékelni kell: a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát, a pályázat elbírálása során a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát, a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefaxszám) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, a miniszter által közzétett tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályamunkát a 8002/2001. sz. IM tájékoztató szerinti valamelyik témakör alapján elkészítve (és a kamara címére elektronikus formában is megküldve), a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot, a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló okiratot. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal (a továbbiakban: hatósági erkölcsi bizonyítvány) igazolnia kell, hogy vele szemben a Vht (2) bekezdés a) d) pontjaiban meghatározott körülmény nem áll fenn, vagy ha a pályázó a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelmét a kamara elnöksége adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a pályázathoz csatolni kell a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 6. (3) bekezdésében meghatározott kérelmet és a 9. (1) bekezdés c) pontjára, a 11. (4) bekezdésére tekintettel megfizetésre került díj teljesítésének igazolását. A pályamunkák témaköreinek jegyzéke a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarától munkaidőben beszerezhető és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján is megtekinthető.

12 586 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám Nem kell csatolni a pályázathoz a kamara nyilvántartásában kezelt adatot igazoló okiratot, a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának a pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és a választójogát igazoló iratot. A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye. Dr. Krejniker Miklós s. k., elnök

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 587 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye A 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet alapján nyilvántartott nemesfém készítők, javítók, árverezők, valamint kereskedők jegyzéke A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről A 35/2011. (IX. szóló 14.) NGM 35/2011. rendelet alapján (IX. nyilvántartott 14.) NGM nemesfém rendelet készítők, (a javítók, továbbiakban: árverezők, valamint rendelet) kereskedők jegyzéke előírásai alapján, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság által nyilvántartott nemesfém készítők, javítók, árverezők, valamint kereskedők december 31. napján hatályos jegyzéke a következő. A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) előírásai alapján, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság által nyilvántartott nemesfém készítők, javítók, árverezők, valamint kereskedők, december 31. napján hatályos jegyzéke a következő. A jegyzék közzétételére a rendelet 2. (5) bekezdésének előírása alapján került sor. A jegyzék közzétételére a rendelet 2. (5) bekezdésének előírása alapján került sor. Ügyfélkód Megnevezés Nyivántartásba vétel időpontja Cím Cégbejegyzés száma Váll.ig. nyivántartási száma Adatmódosítás a nyilvántartásban PR6542 ACHAT- DUÓ KFT Székhely címe: 5600 Békéscsaba Nagyrét Kereskedelem Telephely címe: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1412 Kereskedelem PR7221 K+P KFT Székhely címe: 1121 Budapest Melinda u Kereskedelem Telephely címe: 1075 Budapest Károly krt. 7. II/7. Kereskedelem PR6831 MAGYAR INDOKINA TÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI KFT Székhely címe: 1126 Budapest Dolgos u. 2. V. ép. II/ Kereskedelem Telephely címe: 1062 Budapest Andrássy út 110. Kereskedelem PR7146 MILEX- PLUSZ KFT Székhely címe: 4400 Nyíregyháza Bercsényi u Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Bercsényi u. 3. Kereskedelem PR A PLUSZ KFT Székhely címe: 1203 Budapest Kossuth L. u. 37/A Kereskedelem Telephely címe: 1203 Budapest Kossuth L. u. 37/A. Kereskedelem PR ÉKSZERDOBOZ ZÁLOG ÉS TANÁCSADÓ KFT Székhely címe: 2051 Biatorbágy Jázmin u Kereskedelem Telephely címe: 2234 Maglód Fő u /A. üzlet Kereskedelem PR APRÓCIKK BT Székhely címe: 1143 Budapest Hungária krt Kereskedelem Telephely címe: 1146 Budapest Thököly út 91. Kereskedelem PR GA- SI KFT Székhely címe: 1143 Budapest Hungári krt f.em Kereskedelem Telephely címe: 1146 Budapest Thököly út 91. Kereskedelem PR K SCHMUCK KFT Székhely címe: 1094 Budapest Ferenc krt Kereskedelem OMI OMI Telephely címe: 6000 Kecskemét, Malom Bevásárló Korona Központ u. 2. Kereskedelem Telephely címe: 1087 Budapest Telephely címe: 1024 Budapest Telephely címe: 1024 Budapest Engedélyezett tevékenység Kerepesi út F 105 sz.üzlet "Arena Plaza" Kereskedelem Lövőház u. 1-5.Mammut II. Bev.Közp. K.125- ös üzlet Kereskedelem Lövőház u Mammut Üzletház R 010a üzlet Kereskedelem PR KARÁT 96 BT Székhely címe: 6722 Szeged Bartók Béla tér Kereskedelem Készítés Javítás PK BPK Telephely címe: 6722 Szeged Bartók B. tér 3. Kereskedelem Készítés Javítás PR2574 3J96 KFT Székhely címe: 1016 Budapest Márvány u Kereskedelem Készítés Javítás 3J JJJ Telephely címe: 1062 Budapest Váci út 1-3. Kereskedelem PR GOLD KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u Kereskedelem Készítés Javítás 4GO FGO Telephely címe: 7025 Bölcske Paksi u. 9. Kereskedelem PR SZ.IPARI SZAKMUNKÁSK.INTÉZET Székhely címe: 1082 Budapest Práter u / Kereskedelem Készítés Javítás TM Telephely címe: 1082 Budapest Práter u. 31. Kereskedelem PR SZELENCE BT Székhely címe: 1126 Budapest Ugocsa u Kereskedelem Készítés Javítás FM Telephely címe: 1126 Budapest Márvány u. 28. Kereskedelem PR MINDENKIÉRT KFT Székhely címe: 4028 Debrecen Hadházi u Kereskedelem Telephely címe: 4028 Debrecen Hadházi u. 12. Kereskedelem PR KT KFT Székhely címe: 1121 Budapest Hegyhát út B. ép. III/ Kereskedelem MAI Telephely címe: 1062 Budapest Váci út 1-3 Westend City Center 1.C. 080 Kereskedelem Telephely címe: 2040 Budaörs Sport u. 2-4 Kereskedelem PR5491 A & A BELVÁROSI ENTERIŐR KFT Székhely címe: 9021 Győr Kazinczy Ferenc u Kereskedelem A Telephely címe: 9021 Győr Kazinczy Ferenc u. 21. Kereskedelem Névjel PR5396 A & B GOLD MAGIC KFT Székhely címe: 1181 Budapest Margó Tivadar u sz. üzlet Kereskedelem Készítés Javítás A&B Telephely címe: 1181 Budapest Margó Tivadar u sz. üzlet Kereskedelem Készítés Javítás PR6726 A & V STÚDIÓ BT Székhely címe: 1125 Budapest Zirzen Janka u. 42/C Kereskedelem Készítés Javítás VRO Telephely címe: 1125 Budapest Istenhegyi út 50-52/C. 7. em. 31. Kereskedelem Készítés Javítás PR4279 A&Z KINCSTÁR KFT Székhely címe: 7622 Pécs Bajcsy- Zs. u Kereskedelem Telephely címe: 7622 Pécs Bajcsy- Zs. u. 23. Kereskedelem Rákóczy u.39/d /2/A/4 Telephely címe: 7622 Pécs hrsz. Kereskedelem Telephely címe: 7622 Pécs Bajcsy- Zs. u. 2. Kereskedelem Telephely címe: 7622 Pécs Rákóczy u.39/d /2/A/5 hrsz. Kereskedelem 1/96

14 588 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám Rákóczy u.39/d /2/A/6 Telephely címe: 7622 Pécs hrsz. Kereskedelem PR5590 A.S.K. CREDIT ZÁLOGHÁZ KFT Székhely címe: 1042 Budapest Árpád út Kereskedelem Készítés Javítás K*A Telephely címe: 1042 Budapest Árpád út 86. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2360 Gyál Kőrösi u.82. Kereskedelem Készítés Javítás PR4255 AB DESIGN STÚDIÓ IPARMŰV.BT Székhely címe: 1124 Budapest Sirály u Készítés Javítás tulipán Telephely címe: 1124 Budapest Sirály u.9. PR4629 ABASÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖV Székhely címe: 3261 Abasár Fő út 179/A Kereskedelem Telephely címe: 3200 Gyöngyös Rózsa út 9. Telephely címe: 3000 Hatvan Madách út 11. PR6879 ABERDIN BT Székhely címe: 9028 Győr Serföződombi dűlő Kereskedelem Telephely címe: 9028 Győr Serfőződombi dűlő 3. Kereskedelem PR3887 ABM HUNGÁRIA- KUPRÁL KFT Székhely címe: 1037 Budapest Törökkő u Kereskedelem Telephely címe: 1037 Budapest Törökkő u Kereskedelem PR1663 ABONYINÉ STRINGOVICS ANDREA Székhely címe: 1073 Budapest Dob u Kereskedelem Készítés Javítás SA Telephely címe: 1073 Budapest Dob u.66. Kereskedelem PR6925 ABSOLOOT ART & DESIGN KFT Székhely címe: 1118 Budapest Mányoki u Kereskedelem Telephely címe: 1118 Budapest Mányoki u. 14. Kereskedelem PR2940 ACZÉL 2 KFT Székhely címe: 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor Kereskedelem Készítés Javítás ACZ Telephely címe: 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 1. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1024 Budapest Retek u.5. Kereskedelem Készítés Javítás PR3764 ACZÉL 3 KFT Székhely címe: 1085 Budapest József krt Kereskedelem ZVK Telephely címe: 1085 Budapest József krt. 71. Kereskedelem PR2818 ACZÉL KFT Székhely címe: 1093 Budapest Lónyay u. 36/II. VI.em Kereskedelem Telephely címe: 1087 Budapest Baross tér 9. Kereskedelem PR5996 ACZÉLNÉ DUDÁS JUDIT Székhely címe: 3530 Miskolc Pesti út Kereskedelem Telephely címe: 3530 Miskolc Széchenyi István út 8. Kereskedelem PR4947 ÁDÁM KRISZTIÁN Székhely címe: 1074 Budapest Hársfa u. 25.II/ Készítés ÁDÁM/FIGURÁLIS/ Telephely címe: 1074 Budapest Hársfa u. 25.II/22. PR3917 ADAMAS 2001 KFT Székhely címe: 1042 Budapest Kemény Gusztáv u. 6. fszt Kereskedelem Készítés Javítás ADM Telephely címe: 1191 Budapest Kossuth téri piac üzletház Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1046 Budapest Kemény Gusztáv u. 6. fszt. 2. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2200 Monor Piac tér 10. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1201 Budapest Vörösmarty u. 3. A. lph. fsz. 1/2. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2100 Gödöllő Remsey krt. 25. Kereskedelem Készítés Javítás PR5422 ADAMAS TRADE KFT Székhely címe: 1089 Budapest Vajda Péter u ép Kereskedelem Készítés Javítás NEVETŐ ARC IAT Telephely címe: 1089 Budapest Vajda Péter u ép. Kereskedelem PR5248 ADAMAS KFT Székhely címe: 8229 Csopak Kossuth u Kereskedelem ADS Telephely címe: 1137 Budapest Pozsonyi út 22. V/3. Kereskedelem PR4778 ADAMKÓ BALÁZS ATTILA Székhely címe: 1048 Budapest Óceán- Árok u. 9. II/ MAT Telephely címe: 1048 Budapest Óceán- Árok u. 9. II/4. PR7100 ADAMO KER BT Székhely címe: 2151 Fót Vörösmarty tér Kereskedelem Telephely címe: 2151 Fót Vörösmarty tér 2. Kereskedelem PR7074 ADONY- BAU KFT Székhely címe: 2457 Adony József köz Kereskedelem Telephely címe: 2431 Perkáta Tanácsháza u. 11/2. Kereskedelem PR3948 ADOR- GOLD KFT Székhely címe: 2133 Sződliget Bocskay u Készítés AG Telephely címe: 2133 Sződliget Bocskay u 19 PR6464 ADORIA INFORMATIKA KFT Székhely címe: 1143 Budapest Gizella út Kereskedelem Telephely címe: 1143 Budapest Gizella út Kereskedelem PR6606 AD- RE- DO KFT Székhely címe: 4461 Nyírtelek Rákóczi u Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Dózsa György u. 5. Kereskedelem PR7107 AFFIANCED ÉKSZERÉSZET EGYÉNI CÉG Székhely címe: 1097 Budapest Drégely u. 6-8/A. VI. em. 3.a Kereskedelem Készítés NG Telephely címe: 1096 Budapest Lenhossék u. 31. Kereskedelem Készítés PR6974 AFM SILVER KFT Székhely címe: 1224 Budapest Barackos út Kereskedelem Telephely címe: 1224 Budapest Barackos út 153. Kereskedelem PR7177 AG ÉS AJ BT Székhely címe: 2192 Hévízgyörk Deák F. u Kereskedelem Telephely címe: 1191 Budapest Ady E. út 108. Kereskedelem Telephely címe: 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Pólus Center Tesco Way 105. Kereskedelem PR4309 AG GLOBE BT Székhely címe: 2040 Budaörs Kovács u Kereskedelem *AG Telephely címe: 2045 Törökbálint Károlyi M. u. 60. Kereskedelem PR6983 AG NETPONT KFT Székhely címe: 2800 Tatabánya Fő tér 6. A. épület Kereskedelem AGN Telephely címe: 2800 Tatabánya Fő tér 6. A. épület Kereskedelem PR4863 AG SHOP KFT Székhely címe: 2040 Budaőrs Kovács u Kereskedelem AGS Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u I. em Kereskedelem PR5116 AGAREV KFT Székhely címe: 7585 Háromfa 013 hrsz Kereskedelem Telephely címe: 7500 Nagyatád Kossuth u.13. Kereskedelem PR5497 AGA'S KFT Székhely címe: 1065 Budapest Hajós u. 1. fszt Kereskedelem AGA Telephely címe: 1065 Budapest Hajós u. 1. fszt. Kereskedelem PR7043 ÁGM INSIDE WORD KFT Székhely címe: 2840 Oroszlány Rákóczi F. u Kereskedelem AGM Telephely címe: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u fsz. 24. Kereskedelem Telephely címe: 2400 Dunaújváros Dózsa Gy. u. 4/D. Kereskedelem Telephely címe: 2840 Oroszlány Rákóczi F. u. 76. Kereskedelem PR6960 AGORA GOLD KFT Székhely címe: 3300 Eger Bajcsy Zs. u Kereskedelem Telephely címe: 3300 Eger Bajcsy- Zsilinszky u Kereskedelem PR7009 AGORA TRANSZ- F AIR KFT Székhely címe: 4556 Magy Kossuth út Kereskedelem 2/96

15 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 589 Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Kossuth Lajos tér 1. Kereskedelem PR3459 AJÁNDÉKHÁZ KFT Székhely címe: 9022 Győr Árpád u Kereskedelem AHZ Telephely címe: 2800 Tatabánya Fő tér 18/d. Kereskedelem Telephely címe: 2800 Tatabánya Győri út 25. Kereskedelem Telephely címe: 9022 Győr Fehérvári út 3. Kereskedelem Telephely címe: 2800 Tatabánya Győri u Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Október huszonharmadika u Kereskedelem PR4249 AJÁNDÉKTÁRGY BT Székhely címe: 1039 Budapest Koltói Anna u Készítés Javítás A Telephely címe: 1039 Budapest Koltói Anna u.2. PR2827 AJKA KRISTÁLY KFT Székhely címe: 8400 Ajka Alkotmány u Kereskedelem AKA Telephely címe: 1137 Budapest Szent István krt.18. Kereskedelem PR5298 AJOUR KFT Székhely címe: 6726 Szeged Szent- Györgyi Albert u Kereskedelem Készítés Javítás AE Telephely címe: 6726 Szeged Szent- Györgyi Albert u. 29. Kereskedelem PR7149 AJSA- KÜHNE KFT Székhely címe: 8380 Hévíz Vajda Ákos u. 1. D. lház. I/ Kereskedelem Telephely címe: 8380 Hévíz Flavius üzlatház (nagy parkoló) Kereskedelem PR4471 AKITA- GOLD KFT Székhely címe: 2141 Csömör Szőlő u Kereskedelem Készítés Javítás AKI Telephely címe: 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. Kereskedelem Készítés Javítás PR4439 AKIYO KFT Székhely címe: 2049 Diósd Rigó u Kereskedelem AKY Telephely címe: 2049 Diósd Rigó u. 1. Kereskedelem PR5242 ALAKSZA- FAMILY KFT Székhely címe: 2220 Vecsés Kinizsi u Kereskedelem Készítés Javítás AC Telephely címe: 2220 Vecsés Károly u.4. Kereskedelem PR4570 ALASKA S GOLD KFT Székhely címe: 1054 Budapest Steindl Imre u. 11. V/ Kereskedelem Készítés Javítás ASG AGK Telephely címe: 1222 Budapest Telephely címe: 1026 Budapest Telephely címe: 1222 Budapest Nagytétényi út "CAMPONA" 121. üzlet Kereskedelem Készítés Javítás Pázsit u. 2. " Budagyöngye " üzlet Kereskedelem Készítés Javítás Nagytétényi úu "Campona" 151. üzlet Kereskedelem Készítés Javítás PR4307 ALASZKA ÉKSZER KFT Székhely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u Kereskedelem DTM Telephely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u Kereskedelem PR5180 ALASZKA MMV KFT Székhely címe: 2144 Kerepes Szőlő u Kereskedelem Készítés Javítás AM, MMV MMV Telephely címe: 1117 Budapest Hunyadi János u. 19. Savoya Park fsz. 52/b. Kereskedelem PR6299 ALASZKA ZÁLOG KFT Székhely címe: 1162 Budapest Szent Korona u Kereskedelem Telephely címe: 8800 Nagykanizsa Boszorkány u. 2. Kereskedelem PR6794 ALBA AURUM KFT Székhely címe: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 12. fsz Kereskedelem Készítés Javítás S*I Telephely címe: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 12. fsz. 5. Kereskedelem Készítés Javítás PR4702 ALBA- ÉKSZER KFT Székhely címe: 8000 Székesfehérvár Nagyszebeni út Kereskedelem Készítés Javítás SI SI* Telephely címe: 8000 Székesfehérvár Távirda u Kereskedelem PR5548 ALBERT LÁSZLÓ Székhely címe: 3348 Szilvásvárad Aradi vértanuk út Kereskedelem Telephely címe: 3348 Szilvásvárad Miskolci út 3. Kereskedelem Telephely címe: 3348 Szilvásvárad Szalajka- völgy Kereskedelem PR6678 ALBERT- KOLTAI IMRI Székhely címe: 1021 Budapest Széher út Kereskedelem Készítés Javítás KI* Telephely címe: 1021 Budapest Széher út 88. Kereskedelem Készítés Javítás PR4785 ALBRECHT JUDIT Székhely címe: 2800 Tatabánya Mártírok útja 43. Kereskedelem AJT Telephely címe: 2800 Tatabánya Ságvári E. u. 4/A. 3.lh.fsz.(2088/9/A/21) Kereskedelem PR7220 ALEXANDRA ANTIKVÁR KÖNYVKERESKEDELMI KFT Székhely címe: 1036 Budapest Lajos u Kereskedelem Telephely címe: 1061 Budapest Andrássy út 39. Kereskedelem PR5898 ALFA ÉKSZER KFT Székhely címe: 7627 Pécs Hajnal u Kereskedelem AFR Telephely címe: 7624 Pécs Irgalmasok utcája 1. Kereskedelem PR3361 ALFAGOLD KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 37. PR6337 ALFRÉD GOLD 2010 KFT Székhely címe: 2370 Dabas Táncsics u Kereskedelem AG2 Telephely címe: 9700 Szombathely Fő tér 16. Kereskedelem PR5986 ALIA ÉKSZER KFT Székhely címe: 1118 Budapest Csiki- hegyek u Kereskedelem Készítés Javítás ALA Telephely címe: 2040 Budaörs Kinizsi u.1-3. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1118 Budapest Csiki- Hegyek u Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1117 Budapest Október huszonharmadika u Kereskedelem Készítés Javítás PR5331 ALINÉ BRADA ANDREA Székhely címe: 1042 Budapest Árpád út 56. fszt Kereskedelem Készítés Javítás BA Telephely címe: 1042 Budapest Árpád út 56. fszt.21. Kereskedelem PR5610 ALÍZIA BT Székhely címe: 3700 Kazincbarcika Mikszáth K. út Kereskedelem AL1 Telephely címe: 3700 Kazincbarcika Babits M. út 5. Kereskedelem PR4500 ALKIM KFT Székhely címe: 1072 Budapest Klauzál tér Kereskedelem Telephely címe: 1072 Budapest Klauzál tér 13. Kereskedelem PR3245 ALLIANZE- VESZPRÉM KFT Székhely címe: 8200 Veszprém Jutasi u Kereskedelem SZV Telephely címe: 8200 Veszprém Munkácsy u. 3/a. Kereskedelem Telephely címe: 8200 Veszprém Kossuth L. u.8. Kereskedelem Telephely címe: 9012 Győr Királyszék u. 33. Kereskedelem Telephely címe: 1191 Budapest Kossuth tér 4-5 Kereskedelem Telephely címe: 1182 Budapest Üllői út 515 Kereskedelem Telephely címe: 8200 Veszprém Budapest út Kereskedelem Telephely címe: 8200 Veszprém Külső- Kádártai u. 3. Tesco Kereskedelem Telephely címe: 2220 Vecsés Fő u Kereskedelem Telephely címe: 8000 Székesfehérvár Palotai u. 1. Kereskedelem 3/96

16 590 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám PR2548 ALMADIN KKT Székhely címe: 7200 dombóvár Hunyadi tér Kereskedelem Telephely címe: 7200 Dombóvár Hunyadi tér 34. Kereskedelem PR4296 ALMÁRIUM KFT Székhely címe: 1055 Budapest Balaton u Kereskedelem Telephely címe: 1055 Budapest Falk Miksa u Kereskedelem PR6604 ALMOND ÉKSZER KFT Székhely címe: 3518 Miskolc Dalárda u Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 3860 Encs Petőfi S. u. 40. Kereskedelem Készítés Javítás PR4802 ALNUS BT Székhely címe: 9400 Sopron Fehér D.u Kereskedelem Telephely címe: 9400 Sopron Várkerület Kereskedelem PR3090 ALTAM KFT Székhely címe: 6725 Szeged Móra u Kereskedelem Készítés Javítás AT Telephely címe: 6725 Szeged Móra u. 25. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u fszt. 29. Kereskedelem Készítés Javítás PR7124 ALTERNATIVE ENERGY TEAM KFT Székhely címe: 3525 Miskolc Szentpáli u Kereskedelem Telephely címe: 3525 Miskolc Szentpáli u Kereskedelem PR5727 A- MANDRA KKT Székhely címe: 1161 Budapest Petőfi u Kereskedelem AMA Telephely címe: 1131 Budapest Keszkenő u. 38. II/9. Kereskedelem PR3673 AMANITA GOLD BT Székhely címe: 2314 Halásztelek Kisgyár u. 3/3. f.em Kereskedelem Készítés Javítás A Telephely címe: 2314 Halásztelek Óvoda u. 1/A. Kereskedelem Telephely címe: 1203 Budapest Szent Imre herceg u. 12/2. Kereskedelem PR3346 ÁMBRA IPARCIKK KER. KFT Székhely címe: 5130 Jászapáti Kossuth u Kereskedelem Telephely címe: 5130 Jászapáti István király u.5. Kereskedelem PR3155 AMETISZ - Hungary BT Székhely címe: 6729 Szeged Adai u Kereskedelem Készítés Javítás HE Telephely címe: 6729 Szeged Adai u. 17. Kereskedelem Készítés Javítás PR3186 AMETISZT TROPI KFT Székhely címe: 6721 Szeged Lechner tér Kereskedelem Telephely címe: 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 5-7. Kereskedelem PR5507 AMETRIN KFT Székhely címe: 1191 Budapest Hamvas u Kereskedelem ATR ATR Telephely címe: 2400 Dunaújváros Béke krt.1. Kereskedelem PR5690 AMILI KFT Székhely címe: 2600 Vác Kandó K. u. 24/b Kereskedelem Telephely címe: 2600 Vác Zrínyi u. 2/a. Kereskedelem PR6497 ANCONA ZÁLOGHÁZ KFT Székhely címe: 2040 Budaörs Erdélyi u Kereskedelem Telephely címe: 7300 Komló Városház tér 18/J. Kereskedelem PR7065 ÁNCSÁN SÁNDORNÉ Székhely címe: 4244 Újfehértó Farkasnyári u Kereskedelem Telephely címe: 4244 Újfehértó Szent István u. 18/a. Kereskedelem PR7239 ANDREA BOROSTYÁN ÉS EZÜSTÉKSZER BT Székhely címe: 3433 NYÉKLÁDHÁZA Toldi u Kereskedelem AB Telephely címe: 3530 Miskolc Arany J. u I/101. Kereskedelem PR4835 ANELLO- ORO KFT Székhely címe: 1222 Budapest Cankó tér Készítés AO Telephely címe: 1089 Budapest Györffy István u. 1/H. PR3233 ANGEL GOLD KFT Székhely címe: 1112 Budapest Törökbálinti út 20. II/ Kereskedelem *A* Telephely címe: 1054 Budapest Szabadság tér 7. Kereskedelem PR5533 ANGELS' GOLD KFT Székhely címe: 2120 Dunakeszi Határ u Kereskedelem Készítés Javítás VJ Telephely címe: 1065 Budapest Bajcsy- Zs. út 63. Kereskedelem Készítés Javítás PR3773 ANKER- M BT Székhely címe: 2484 Agárd Botond u. 2/B Kereskedelem Készítés BM Telephely címe: 2483 Gárdony Szabadság út 1. Kereskedelem PR4926 ANNA 1899 KFT Székhely címe: 1042 Budapest Petőfi u Kereskedelem Telephely címe: 1071 Budapest Damjanich u Kereskedelem Telephely címe: 1106 Budapest Kerepesi út 73. Kereskedelem PR6997 ANNET GROUP KFT Székhely címe: 1060 Budapest Szinyei Merse u. 1. fsz Kereskedelem Telephely címe: 1068 Budapest Király u. 98/B. Kereskedelem Telephely címe: 1077 Budapest Bethlen Gábor u. 14. Kereskedelem Telephely címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 37/A. Kereskedelem PR5726 ANNO GOLD KFT Székhely címe: 1138 Budapest Váci út 134/a Kereskedelem Készítés Javítás AGO Telephely címe: 1138 Budapest Váci út 134/a. Kereskedelem PR5163 ANTAL GYÖRGY Székhely címe: 6900 Makó Széchenyi tér fszt Kereskedelem Készítés Javítás AGY Telephely címe: 6900 Makó Széchenyi tér fszt.2. Kereskedelem PR6731 ANTAL MÁRTA Székhely címe: 1055 Budapest Szalay u. 5/B Kereskedelem Készítés Javítás A M Telephely címe: 1055 Budapest Szalay u. 5/B. Kereskedelem Készítés Javítás PR2248 ANTAL SÁRA Székhely címe: 6900 Makó Petőfi u Kereskedelem Készítés Javítás AS AS* Telephely címe: 6900 Makó Petőfi S. u. 1. Kereskedelem PR4275 ANTAL ZOLTÁN Székhely címe: 1117 Budapest Bogdánfy u.5/a IX/ Kereskedelem Telephely címe: 1212 Budapest II.Rákóczi Ferenc út Kereskedelem PR3698 ANTALFINÉ ÉS TÁRSA BT Székhely címe: 2200 Monor Kistói u Kereskedelem Telephely címe: 2200 Monor Forrás u Kereskedelem PR6652 ANTIK 2000 STÚDIÓ BT Székhely címe: 1077 Budapest Wesselényi u Kereskedelem Telephely címe: 1077 Budapest Wesselényi u. 9. Kereskedelem PR5632 ANTIK UDVAR BT Székhely címe: 1055 Budapest Szt. István krt Kereskedelem Telephely címe: 1055 Budapest Szt. István krt.1. Kereskedelem PR5854 ANTIKVÁRIUM KFT Székhely címe: 6720 Szeged Kárász u Kereskedelem Készítés TOP Telephely címe: 6720 Szeged Kárász u.16 Kereskedelem PR5735 ANTONIO- 78 KFT Székhely címe: 9400 Sopron Hegy u. 4/A Kereskedelem Telephely címe: 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 48/A.(STADION üzletház 01.sz.) Kereskedelem PR5444 ANTRIA KFT Székhely címe: 1119 Budapest Nándorfehérvári út Készítés Javítás AN Telephely címe: 1116 Budapest Fehérvári út 130. PR7083 ANZO- DESIGN KFT Székhely címe: 4024 Debrecen Kossuth u. 38. I/ Kereskedelem AZO Telephely címe: 4028 Debrecen Hadházi u. 7. fsz. 1. Kereskedelem PR6536 APLI DESIGN KFT Székhely címe: 1051 Budapest Nádor u. 14. III/ Készítés Javítás L&A Telephely címe: 1051 Budapest Nádor u. 14. III/9. Készítés Javítás PR6963 APPLY TODAY ZRT Székhely címe: 1075 Budapest Dohány u. 94.1/ Kereskedelem Készítés 4/96

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 591 Telephely címe: 1075 Budapest Dohány u /6. Kereskedelem Készítés PR7050 APPORT VAGYONÉRTÉKELŐ KFT Székhely címe: 9700 Szombathely Engels u Kereskedelem Telephely címe: 9700 Szombathely Engels u. 34. Kereskedelem PR2804 AQUILA KFT Székhely címe: 2081 Piliscsaba Radnóti Miklós u Kereskedelem Készítés Javítás Q Telephely címe: 2081 Piliscsaba Templom tér 11. Kereskedelem PR4302 ARABU BT Székhely címe: 1039 Budapest Gulácsi Lajos u. 10. fsz Kereskedelem Telephely címe: 1152 Budapest Szentmihályi út 131./Humanic Kereskedelem PR5721 ÁRAMKÖRVONAL BT Székhely címe: 1039 Budapest Madzsar J. u. 1. 4/ Készítés KÖR Telephely címe: 1039 Budapest Madzsar J. u. 1. 4/34 PR4671 ARAMTEX KFT Székhely címe: 1055 Budapest Szt.István krt Kereskedelem ARA Telephely címe: 1055 Budapest Szt. István krt.29. Kereskedelem PR3162 ARANY ÁLOM BT Székhely címe: 3100 Salgótarján Rákóczi út Kereskedelem Telephely címe: 3100 Salgótarján Rákóczi út 1-9. Kereskedelem PR4119 ARANY BAK KFT Székhely címe: 9022 Győr Liszt Ferenc u Kereskedelem Telephely címe: 9022 Győr Pálffy u. 1. Kereskedelem PR1300 ARANY ÉKSZER KFT Székhely címe: 6760 Kistelek Kossuth u Kereskedelem Készítés Javítás KS Telephely címe: 6760 Kistelek Kossuth u.9. Kereskedelem PR1646 ARANY ÉKSZER KKT Székhely címe: 8960 Lenti Kossuth L u Kereskedelem Készítés Javítás A Telephely címe: 8960 Lenti Kossuth u. 3/C. Kereskedelem Készítés Javítás PR5362 ARANY GLÓRIA KFT Székhely címe: 3525 Miskolc Patak u Kereskedelem Készítés Javítás BH Telephely címe: 3527 Miskolc Bajcsy- Zs. út 2-4."Szinvapark"Bevásárlók. 018/3. Kereskedelem PR5250 ARANY JÁZMIN KFT Székhely címe: 6722 Szeged Mikszáth Kálmán u Kereskedelem Készítés Javítás AJ Telephely címe: 6722 Szeged Mikszáth Kálmán u.12. Kereskedelem PR6809 ARANY JOHN KFT Székhely címe: 3100 Salgótarján Fő tér Kereskedelem Telephely címe: 3100 Salgótarján Fő tér 1. Kereskedelem Telephely címe: 2100 Gödöllő Dózsa György út 38. Kereskedelem PR6369 ARANY KIRÁLY KFT Székhely címe: 4440 Tiszavasvári Hétvezér u Kereskedelem PAP Telephely címe: 3450 Mezőcsát Bacsó Béla u. 15/6. Kereskedelem PR3652 ARANY LAGUNA KFT Székhely címe: 6722 Szeged Mikszáth K. u Kereskedelem Telephely címe: 6722 Szeged Mikszáth K. u. 21. Kereskedelem PR3839 ARANY LÓHERE 2000 KFT Székhely címe: 1193 Budapest Szigligeti u Kereskedelem KVA Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u II. em Kereskedelem PR6158 ARANY PORCICA KFT Székhely címe: 2051 Biatorbágy Szabadság út Kereskedelem Készítés Javítás APO Telephely címe: 2051 Biatorbágy Szabadság út 96. Kereskedelem PR4110 ARANY TOLL BT Székhely címe: 2230 Gyömrő Rózsa u Kereskedelem Készítés Javítás toll Telephely címe: 2230 Gyömrő Rózsa u. 6. Kereskedelem Készítés Javítás PR6727 ARANY- ALAP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Székhely címe: 2094 Nagykovácsi Nyúl utca Kereskedelem Telephely címe: 2094 Nagykovácsi Nyúl utca 35. Kereskedelem PR4012 ARANYÁR ÉKSZERKER.KFT Székhely címe: 1154 Budapest Pöltenberg u Kereskedelem *TK Telephely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u.5-7. Kereskedelem PR5156 ARANY- ART ÉKSZER KFT Székhely címe: 1123 Budapest Alkotás u. 39/a Kereskedelem Készítés Javítás AA Telephely címe: 2030 Érd Diósdi u Kereskedelem Telephely címe: 2030 Érd Budai út 13. TOPD37 üzlet Kereskedelem PR7180 ARANYAS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET Székhely címe: 8600 Siófok Fő út Kereskedelem Készítés Javítás Árverés T*L Telephely címe: 8600 Siófok Fő út 83. Kereskedelem Készítés Javítás Árverés PR3036 ARANYÁSZ EGYÉNI CÉG Székhely címe: 9400 Sopron Lackner Kristóf u Kereskedelem Készítés Javítás ARLÉ 1A7 Telephely címe: 1123 Budapest Csörsz u. 1. Kereskedelem Telephely címe: 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 2. Kereskedelem Telephely címe: 9400 Sopron Várkerület 25.fszt.2. Kereskedelem PR6259 ARANYBATKA KFT Székhely címe: 1031 Budapest Lőpormalom u Kereskedelem Telephely címe: 1039 Budapest Madzsar József u. 1. Kereskedelem Telephely címe: 1035 Budapest Szentendrei út 10. Kereskedelem PR7136 ARANYBÁZIS KFT Székhely címe: 1036 Budapest Szépvölgyi út 1/B. fszt Kereskedelem Telephely címe: 1036 Budapest Árpád fejedelem útja 49. fsz. 1. Kereskedelem PR3018 ARANYBERILL KFT Székhely címe: 1204 Budapest Damjanich u Kereskedelem Javítás Telephely címe: 1211 Budapest II. Rákóczi F. út "Csepel Plaza" Kereskedelem PR5623 ARANYBOA KFT Székhely címe: 1211 Budapest Kossuth Lajos u Kereskedelem Készítés Javítás ABA Telephely címe: 1211 Budapest Kossuth Lajos u. 67. Kereskedelem Telephely címe: 1214 Budapest Telephely címe: 1138 Budapest II.Rákóczi F. út Csepel Plaza 015.sz.üzl. Kereskedelem Váci út 178. Duna Plaza II. em. 205/A. Kereskedelem PR2182 ARANYBROSS BT Székhely címe: 1134 Budapest Vváci út Kereskedelem Készítés Javítás RK Telephely címe: 1089 Budapest Elnök u. 1. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1134 Budapest Váci út 9-15 Kereskedelem Készítés Javítás PR6232 ARANYBUDDHA KFT Székhely címe: 1126 Budapest Ugocsa u Készítés Javítás ABH Telephely címe: 1089 Budapest Györffy István u. 10. Készítés Javítás PR3002 ARANYCENTRUM KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u Kereskedelem ACE ACE Telephely címe: 1089 Budapest Blathy Ottó u.3-5. Kereskedelem PR6100 ARANYCSIGAHÁZ KFT Székhely címe: 2049 Diósd Bem J. u Kereskedelem Készítés Javítás ACS Telephely címe: 2049 Diósd Bem J. u.15. Kereskedelem Készítés Javítás PR6529 ARANYDISZKONT KFT Székhely címe: 1053 Budapest Kálvin tér Kereskedelem Telephely címe: 6726 Szeged Fő fasor Kereskedelem 5/96

18 592 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám PR6391 ARANYDOLLÁR KFT Székhely címe: 1126 Budapest Kiss János altábornagy u. 45. I/ Kereskedelem AU$ Telephely címe: 3527 Miskolc Zsolcai kapu 1. Kereskedelem Telephely címe: 3526 Miskolc Búza tér 12. Kereskedelem PR6450 ARANYÉKSZER VILÁGA KFT Székhely címe: 2030 Érd Budafoki u. 9/b Kereskedelem Telephely címe: 1085 Budapest József krt. 41. Kereskedelem PR6674 ARANYÉKSZEREK.COM KFT Székhely címe: 2120 Dunakeszi Faludi János u. 5. I/ Kereskedelem Telephely címe: 2120 Dunakeszi Faludi János u. 5. I/9. Kereskedelem PR5335 ARANYESŐ ÉKSZER KFT Székhely címe: 1111 Budapest Budafoki út 10/C. I/ Kereskedelem Készítés Javítás TS LAZ Telephely címe: 2120 Dunakeszi Nádas u.6. Auchan 44. sz. üzlet Kereskedelem Telephely címe: 2234 Maglód Esterházy János u. 1. AUCHAN 12. sz. üzlet Kereskedelem Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u fsz.14. Kereskedelem PR6835 ARANY- EZÜST KFT Székhely címe: 1117 Budapest Fehérvári út 21/A Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Fehérvári út 21/A. Kereskedelem PR6816 ARANY- EZÜST PÉNZ KFT Székhely címe: 1061 Budapest Király u. 48. fsz Kereskedelem Telephely címe: 1073 Budapest Erzsébet krt. 52. Kereskedelem PR3880 ARANY- EZÜST- ÉKSZER BT Székhely címe: 8000 Székesfehérvár Oskola u Kereskedelem Készítés Javítás AEÉ Telephely címe: 8000 Székesfehérvár Oskola u. 8. Kereskedelem PR5300 ARANYFARKAS BT Székhely címe: 1125 Budapest Istenhegyi út 33/b. II/ Készítés FA Telephely címe: 1089 Budapest Györffy István u. 1/a. PR6817 ARANYFEJ ÉKSZERÉSZ KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u fsz Kereskedelem Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u fsz. 1. Kereskedelem PR5699 ARANYFÉNY 2006 KFT Székhely címe: 8400 Ajka Szabadság tér Kereskedelem Készítés Javítás AF6 Telephely címe: 8400 Ajka Szabadság tér 11. Kereskedelem Készítés Javítás PR1595 ARANYFONAL KFT Székhely címe: 1119 Budapest Fehérvári u Készítés Javítás AF Telephely címe: 1119 Budapest Fehérvári u.44. PR4246 ARANYFÜGGŐ KFT Székhely címe: 1221 Budapest Tanító u. 17/a Kereskedelem Készítés Javítás AF AUF Telephely címe: 2310 Szigetszentmiklós Háros u.120. (Auchan 7.üzlet) Kereskedelem Készítés Javítás PR5817 ARANYFŰRÉSZ BT Székhely címe: 5600 Békéscsaba Lipták u Kereskedelem Készítés Javítás AF# Telephely címe: 5600 Békéscsaba Lipták u. 30. Kereskedelem Készítés Javítás PR3080 ARANYGÖMB KFT Székhely címe: 1196 Budapest Nagysándor József u Kereskedelem Készítés Javítás AB AB* Telephely címe: 1102 Budapest Liget tér 3-5. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1062 Budapest Váci út 1-3. Kereskedelem Készítés Javítás PR2285 ARANY- HUND BT Székhely címe: 7000 Sárbogárd Semmelweis u Kereskedelem Készítés Javítás IP Telephely címe: 7000 Sárbogárd Ady E. u. 160/A. Kereskedelem PR4430 ARANYKAPOCS KFT Székhely címe: 1202 Budapest Mártírok útja 122/a Készítés Javítás kapocs Telephely címe: 1089 Budapest Györffy István u. 1/a. PR5963 ARANYKAVICS KFT Székhely címe: 1069 Budapest Kinizsi u Kereskedelem MS* Berzsenyi u ( Kaposvár Telephely címe: 7400 Kaposvár Plaza 26. sz. üzlet ) Kereskedelem Telephely címe: 2400 Dunaújváros Aranyvölgyi út 6. Kereskedelem Telephely címe: 2730 Albertirsa Vasút u. 4/13 Tesco Kereskedelem PR6619 ARANYKERESKEDŐ KFT Székhely címe: 1119 Budapest Hadak Útja Kereskedelem Telephely címe: 1085 Budapest József krt. 40. Kereskedelem PR6649 ARANYKERESKEDŐ.HU KFT Székhely címe: 1117 Budapest Szerémi út 7/B. fsz Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Szerémi út 7/B. fsz.6. Kereskedelem PR4690 ARANYKÉZ- ART KKT Székhely címe: 9024 Győr Géry Tibor u Kereskedelem Készítés Javítás S.Z Telephely címe: 9024 Győr Déry Tibor u.12. Kereskedelem PR1428 ARANYKORONA KFT Székhely címe: 2370 Dabas Bartók B. u Kereskedelem Telephely címe: 2370 Dabas Bartók B. u. 63. Kereskedelem PR6979 ARANYKÖLCSÖN KFT Székhely címe: 1162 Budapest Párta u Kereskedelem Javítás Telephely címe: 1078 Budapest Hernád u. 8. Kereskedelem Javítás PR4520 ARANYMALOM BT Székhely címe: 1047 Budapest Fóti út 56/c Készítés Javítás AMP Telephely címe: 1089 Budapest Villám u. 21. PR5510 ARANYMEDÁL 2006 KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u Készítés AME Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u PR7246 ARANYMEDALION 2003 KFT Székhely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u ép Kereskedelem Készítés Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u ép. Kereskedelem Készítés PR4292 ARANYÓRA KFT Székhely címe: 1183 Budapest Gyömrői út Kereskedelem Készítés Javítás A Telephely címe: 1073 Budapest Erzsébet krt.15. Kereskedelem Telephely címe: 1074 Budapest Rákóczi út sz.üzlet Kereskedelem PR3618 ARANYOS MARCSI BT Székhely címe: 2092 Budakeszi Jókai u Kereskedelem 1N7 Telephely címe: 2092 Budakeszi Jókai u. 29. Kereskedelem PR2535 ARANYOS TAMÁS Székhely címe: 4440 Tiszavasvári Kossuth L. u Kereskedelem Telephely címe: 4440 Tiszavasvári Kossuth L. u.13. Kereskedelem PR2642 ARANYOSI KÁROLYNÉ Székhely címe: 2900 Komárom Igmándi u Kereskedelem Telephely címe: 2900 Komárom Igmándi u. 15. Kereskedelem PR6400 ARANYPALOTA KFT Székhely címe: 3950 Sárospatak Pécsi S. u Kereskedelem Telephely címe: 3950 Sárospatak Rákóczi u. 34. Kereskedelem PR5837 ARANY- PARÁZS KKT Székhely címe: 1086 Budapest Györffy István u. 1/A Telephely címe: 1086 Budapest Györffy István u. 1/A. PR7187 ARANYPARK ZÁLOGHÁZ KFT Székhely címe: 2870 Kisbér Kossuth u Kereskedelem Telephely címe: 2870 Kisbér Kossuth u. 35. Kereskedelem PR5685 ARANYPIKKELY- ÉKSZER BT Székhely címe: 1188 Budapest István u Kereskedelem Telephely címe: 1204 Budapest Szivacs u. 5. Kereskedelem PR7245 ARANYPONT MAGYARORSZÁG KFT Székhely címe: 1075 Budapest Síp u Kereskedelem 6/96

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 8. szám 593 Telephely címe: 1075 Budapest Síp u. 12. Kereskedelem PR5030 ARANYRÚD KFT Székhely címe: 2700 Cegléd Reggel u Kereskedelem RÚD Telephely címe: 5000 Szolnok Sütő u. 11. Kereskedelem PR2855 ARANYSZABÓ BT Székhely címe: 1033 Budapest Vihar u Készítés Javítás ME Telephely címe: 1033 Budapest Vihar u PR2510 ARANY- SZELENCE BT Székhely címe: 4551 Nyíregyháza- Oros Kezdő u Kereskedelem Készítés Javítás M&B Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Zrínyi Ilona u. 4. Kereskedelem Telephely címe: 4551 Nyiregyháza Kezdő u. 10. Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyiregyháza Bethlen G. u. 6. Kereskedelem PR5641 ARANYSZIGET ÉKSZERKÉSZÍTŐ ÉS JAVÍTÓ KFT Székhely címe: 1065 Budapest Podmaniczky u Kereskedelem Készítés Javítás ASZ Telephely címe: 1114 Budapest Bocskai u. 7. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 1065 Budapest Podmaniczky u. 11. Kereskedelem Készítés Javítás PR5416 ARANYTARTALÉK KFT Székhely címe: 1089 Budapest Gaál Mózes u fsz Kereskedelem Telephely címe: 3000 Hatvan Bibó István u. 1.(S- 8. jelű üzlet) Kereskedelem Telephely címe: 2400 Dunaújváros Aranyvölgy út 6. Tesco S- 8. Kereskedelem PR2771 ARANY- TOP KFT Székhely címe: 6725 Szeged Hajnal u. 11/b Kereskedelem Készítés Javítás AY Telephely címe: 6725 Szeged Hajnal u. 11/b. Kereskedelem Telephely címe: 1089 Budapest Bláthy Ottó u II/213. Kereskedelem PR6141 ARANYTÖMB KFT Székhely címe: 1117 Budapest Budafoki út Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Budafoki út Buda Plaza irodaház B ép I/105 Kereskedelem Telephely címe: 1181 Budapest Üllői út 425. Kereskedelem PR3705 ARANYUDVAR KKT Székhely címe: 1048 Budapest Dunakeszi u Kereskedelem Készítés Javítás AU Telephely címe: 1048 Budapest Dunakeszi u Kereskedelem PR4738 ARANYÚT 2003 KFT Székhely címe: 5300 Karcag Varró út Kereskedelem Telephely címe: 5350 Tiszafüred Eper út 8. Kereskedelem PR2711 ARANYÚT KFT Székhely címe: 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István kir.u Kereskedelem Telephely címe: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István kir. u. 28. Kereskedelem PR6463 ARANYÜZLET ZÁLOG KFT Székhely címe: 2132 Göd Turista u Kereskedelem Telephely címe: 1113 Budapest Bartók Béla út 80. Kereskedelem Telephely címe: 1123 Budapest Alkotás út 1. Alagsor 3. Kereskedelem PR6767 ARANYVONAL ÉRTED KFT Székhely címe: 1107 Budapest Fogadó u Kereskedelem Telephely címe: 1107 Budapest Fogadó u. 4. Kereskedelem PR5326 ARANY- ZÁLOG KFT Székhely címe: 4533 Sényő Béke u Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Rákóczi u Kereskedelem Telephely címe: 4440 Tiszavasvári Kossuth u. 14. Kereskedelem PR6713 ARDI GOLD KFT Székhely címe: 8380 Hévíz Nagyparkoló tér 931/ Kereskedelem AR1 Telephely címe: 8380 Hévíz Nagyparkoló tér 931/8. Kereskedelem PR3139 AREZOR KFT Székhely címe: 2085 Pilisvörösvár Piliscsabai út Kereskedelem Készítés Javítás A Telephely címe: 2085 Pilisvörösvár Hősök tere 2. Kereskedelem PR4847 ARGENTIMO KFT Székhely címe: 6900 Makó Barcsay u Kereskedelem IMO IMO Telephely címe: 6900 Makó Barcsay u.20. Kereskedelem PR3822 ARGENTO 2000 BT Székhely címe: 3530 Miskolc Széchenyi u Kereskedelem Készítés Javítás AZ Telephely címe: 3530 Miskolc Széchenyi u sz.üzlet. Kereskedelem PR5011 ARIKI- AMBER HUNGARY KFT Székhely címe: 1063 Budapest Szív u. 44. IV/ Kereskedelem AAH Telephely címe: 1074 Budapest Rákóczi út 82 Kereskedelem PR2004 ARIZONA KFT Székhely címe: 6720 Szeged Kígyó u Kereskedelem ARI Telephely címe: 6720 Szeged Kígyó u. 1 Kereskedelem Kerepesi út Arena Plaza Telephely címe: 1087 Budapest (E049) Kereskedelem PR4258 ARKY KFT Székhely címe: 1056 Budapest Szerb u Kereskedelem ARK ARK Telephely címe: 1203 Budapest Rákóczi út 29. Kereskedelem Telephely címe: 1136 Budapest Tátra u. 32. Kereskedelem Telephely címe: 2822 Szomor Szabadság tér 4/2. Kereskedelem PR6327 ARLÉ ÉKSZER MANUFAKTÚRA KFT Székhely címe: 1123 Budapest Csörsz u Kereskedelem Készítés Javítás ARL Telephely címe: 1123 Budapest Csörsz u. 1. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 9400 Sopron Várkerület 25. Kereskedelem Készítés Javítás PR2009 ÁRMÓS ATTILÁNÉ Székhely címe: 3000 Hatvan Ifjuság út 2/A. Kereskedelem Telephely címe: 3000 Hatvan Ifjuság út 2/A Kereskedelem PR2561 ARNOLD BÉLA Székhely címe: 2890 Tata Tanoda tér Kereskedelem ABM Telephely címe: 2870 Kisbér Butik sor 3. Kereskedelem Telephely címe: 9024 Győr Vasvári Pál u.1/a.plaza 72.sz. üzlet Kereskedelem Telephely címe: 2800 Tatabánya Fő tér 16/a. Kereskedelem PR5037 ARNOLD MÓNIKA Székhely címe: 6300 Kalocsa Hunyadi János u Kereskedelem Telephely címe: 6300 Kalocsa Hunyadi u. 57/2. Kereskedelem PR6013 ARON STORE KFT Székhely címe: 1052 Budapest Deák tér Kereskedelem Telephely címe: 1052 Budapest Deák tér 4. Kereskedelem Telephely címe: 1123 Budapest Alkotás u.53. ( Mom Park, - 1 ) Kereskedelem PR6632 ARONI NARVAEZ SERGIO GIOVANNI Székhely címe: 1082 Budapest Üllői út Kereskedelem Javítás Telephely címe: 1082 Budapest Üllői út Kereskedelem Javítás PR6973 ART GOLD CAPITAL KFT Székhely címe: 7400 Kaposvár Zrínyi u Kereskedelem Árverés Telephely címe: 7400 Kaposvár Zrínyi u. 27. Kereskedelem Árverés Telephely címe: 7400 Kaposvár Ady Endre u. 2. Kereskedelem Árverés PR5387 ART NOVO ANTIKVITÁS KFT Székhely címe: 2000 Szentendre Péter Pál u Kereskedelem Telephely címe: 2000 Szentendre Péter Pál u.4. Kereskedelem PR6795 ART PLEIN AIR 001 KFT Székhely címe: 1055 Budapest Falk Miksa u. 24. fsz Kereskedelem 7/96

20 594 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 8. szám Telephely címe: 1055 Budapest Falk Miksa u. 24. fsz. 4. Kereskedelem PR5777 ART- CASH KFT Székhely címe: 7100 Szekszárd Széchenyi u Kereskedelem TRA Telephely címe: 7100 Szekszárd Széchenyi u. 23. Kereskedelem Telephely címe: 7621 Pécs Rákóczi u.49.6.sz.üzlet Kereskedelem Telephely címe: 7633 Pécs Ybl M.u.9.fsz.103. Kereskedelem Telephely címe: 6501 Baja Szegedi út sz. üzlet Kereskedelem Telephely címe: 7400 Kaposvár Ady Endre u Kereskedelem Telephely címe: 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 6. 14/10.sz.üzlet Kereskedelem Telephely címe: 6722 Szeged Kígyó u. 2. Kereskedelem Telephely címe: 7201 Dombóvár Hunyadi tér 15. Kereskedelem Telephely címe: 5600 Békéscsaba Andrássy út Kereskedelem Telephely címe: 7300 Komló Városház tér 14. Kereskedelem PR6155 ARTE COLLECTION KFT Székhely címe: 1144 Budapest Gvadányi u Kereskedelem AEG Telephely címe: 1137 Budapest Pozsonyi út 49. Kereskedelem PR6834 ARTEUS GOLD & MONEY KFT Székhely címe: 1134 Budapest Róbert Károly krt Kereskedelem Telephely címe: 1134 Budapest Róbert Károly krt. 59. Kereskedelem PR5908 ART- EXPORT BOVA KFT Székhely címe: 1089 Budapest Benyovszky Móric u Kereskedelem AEB Telephely címe: 1065 Budapest Nagymező u. 45. Kereskedelem Telephely címe: 1024 Budapest Lövőház u Mammut I. III em. P 204. Kereskedelem Telephely címe: 1085 Budapest Üllői u. 32. Kereskedelem Telephely címe: 1106 Budapest Maglódi út 25. Kereskedelem Telephely címe: 1117 Budapest Hunyadi János út 19.Savoya Park 71/a Kereskedelem Telephely címe: 1114 Budapest Bartók Béla út 61. Kereskedelem PR7173 ARTGEM KFT Székhely címe: 2011 Budakalász Harcsa u Kereskedelem RTG Telephely címe: 2011 Budakalász Harcsa u. 23. Kereskedelem PR5657 ARTHA PLUSZ KFT Székhely címe: 6000 Kecskemét Csányi János krt Kereskedelem Telephely címe: 6000 Kecskemét Klapka u. 29. Kereskedelem PR5047 ARTIC KFT Székhely címe: 1124 Budapest Kiss János altábornagy u Telephely címe: 1124 Budapest Kiss János altábornagy u. 70. PR7031 ARTINIT GOLD 2010 KFT Székhely címe: 1183 Budapest Gyömrői út Kereskedelem J A Telephely címe: 1073 Budapest Erzsébet krt. 15. Kereskedelem PR6821 ARTIST GROUP KFT Székhely címe: 8881 Sormás Arany J. u Kereskedelem ARG Telephely címe: 8800 Nagykanizsa Europa Tanács u. 2. Kanizsa Pláza Kereskedelem PR6540 ARTISTAS KERESKEDŐHÁZ KFT Székhely címe: 1021 Budapest Furulya u. 5. I/ Kereskedelem Telephely címe: 4400 Nyíregyháza Egyház u. 2. Kereskedelem PR6557 ART- LM BT Székhely címe: 1014 Budapest Fortuna u. 8. fszt Készítés LMK Telephely címe: 1014 Budapest Fortuna u. 8. fszt. 4. Készítés PR4155 ÁRVA PETÁK 2001 KFT Székhely címe: 1062 Budapest Teréz krt Kereskedelem Telephely címe: 1062 Budapest Teréz krt 55. Kereskedelem PR4337 ASITA CULT KFT Székhely címe: 1093 Budapest Bakáts u Kereskedelem MDL MDL Telephely címe: 1093 Budapest Bakáts u. 6. Kereskedelem PR3965 ASPAN KFT Székhely címe: 1063 Budapest Szív u. 38.fszt Kereskedelem Készítés Javítás AS ASP Telephely címe: 1063 Budapest Szív u. 38. fszt. 5. Kereskedelem PR6279 ASTRAL VENDOR KFT Székhely címe: 6720 Szeged Tisza Lajos krt Kereskedelem Telephely címe: 6720 Szeged Tisza Lajos krt 40. Kereskedelem PR3704 ASTRON KFT Székhely címe: 6237 Kecel Császártöltési u Kereskedelem Javítás AST Telephely címe: 6237 Kecel Császártöltési u. 7. Kereskedelem Javítás Telephely címe: 6230 Soltvadkert Kossuth Lajos u. 18. Kereskedelem Javítás Telephely címe: 1089 Budapest Könyves Kálmán krt. 38. Kereskedelem Javítás PR2979 ASZÓDI TIBORNÉ Székhely címe: 5400 Mezőtúr Dózsa György út Kereskedelem Telephely címe: 5400 Mezőtúr Dózsa György út 10. Kereskedelem PR5228 ASZÚSZEM KFT Székhely címe: 2000 Szentendre Törökvölgyi út Készítés RR Telephely címe: 1025 Budapest Gomba u. 7. PR7243 ATINA- KER KFT Székhely címe: 3630 Putnok Dózsa Gy. út Kereskedelem Telephely címe: 3630 Putnok Kossuth út 14. Kereskedelem PR3761 ATLANTISZ ÉKSZER KFT Székhely címe: 6900 Makó Rákóczi u. 38. I.em Kereskedelem Készítés Javítás NS Telephely címe: 6900 Makó Széchenyi tér 10. Kereskedelem PR6207 AU LÁZIN KFT Székhely címe: 2220 Vecsés Bem u Kereskedelem Készítés Javítás LGP Telephely címe: 1089 Budapest Györfi István u. 1/A. Kereskedelem Készítés Javítás PR6024 AU LINE KFT Székhely címe: 2030 Érd Balatoni út 103/B Kereskedelem AUL Telephely címe: 2030 Érd Balatoni út 103/B. Kereskedelem PR6622 AU- AG TRADE KFT Székhely címe: 8960 Lenti Kossuth út Kereskedelem Készítés Javítás AAG Telephely címe: 8960 Lenti Kossuth út 6. Kereskedelem Készítés Javítás PR2859 AULICH 33 BT Székhely címe: 1162 Budapest Aulich u Készítés Javítás MK Telephely címe: 1162 Budapest Aulich u. 33. PR6075 AU- PANTER KFT Székhely címe: 2049 Diósd Muskátli u. 9. F. ép Kereskedelem AUP Telephely címe: 2440 Százhalombatta Piac tér C/16 Kereskedelem Telephely címe: 9200 Mosonmagyaróvár Magyar u.29. Kereskedelem Telephely címe: 2400 Dunaújváros Dózsa György u. 28. fsz.2. Kereskedelem PR5810 AU- RA ÉKSZER KFT Székhely címe: 2013 Pomáz József Attila u Kereskedelem Készítés Javítás SZ Telephely címe: 2500 Esztergom Telegdy Csanád u. 6. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2013 Pomáz József Attila u. 17. Kereskedelem Készítés Javítás Telephely címe: 2600 Vác Széchenyi u. 26. Kereskedelem Készítés Javítás 8/96

Nemesfémes vállalkozások közhiteles nyilvántartása Frissítve: 2015.11.27.

Nemesfémes vállalkozások közhiteles nyilvántartása Frissítve: 2015.11.27. helye 4555/1/2003 "95" Mindenkiért Kft. 2003.04.22. Székhely: 4028 Debrecen Hadházi utca 12. 09-09-003732 visszavonásig Telephely: 4028 Debrecen Hadházi utca 12. Kereskedelem visszavonásig 6542/1/2011

Részletesebben

Nemesfémes vállalkozások nyilvántartása

Nemesfémes vállalkozások nyilvántartása ásban PR6542 "ACHAT-DUÓ" KFT 2011.01.05 Székhely címe: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1412 04-09-009787 2011.03.24 Telephely címe: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1412 2011.03.24 Kereskedelem Telephely címe: 3400 Mezőkövesd

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz.

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz. 1. sz. Melléklet A Hitelezési Üzletág Általános Szerződési Feltételeiről szóló Üzletszabályzat első számú kiegészítése kézizálogkölcsön nyújtásához elnevezésű szabályzathoz Zálogházak és befogadható zálogtárgyak

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

2009. május 3-tól az Alapkezelő (www.bpalap.hu) és a Vezető Forgalmazó (www.budapestbank.hu)

2009. május 3-tól az Alapkezelő (www.bpalap.hu) és a Vezető Forgalmazó (www.budapestbank.hu) Nyilvános ajánlattétel A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2009. április 30-án kelt E-III/110.762/2009. számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.), mint

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Nyári kiegészítő termékekkel rendelkező dm üzletek

Nyári kiegészítő termékekkel rendelkező dm üzletek B 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 2060 Bicske, Kossuth tér 1. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné Eucerin hetek akcióban résztvevő gyógyszertárak listája Az akció időtartama: 2014.09.06.-09.21. Az akcióban minden Eucerin termék 20% árkedvezménnyel vásárolható meg (kivéve az ajándékcsomagok) Gyógyszertár

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Max Factor termékeket forgalmazó dm üzletek listája

Max Factor termékeket forgalmazó dm üzletek listája 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 6500 Baja, Eötvös u. 5 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 5630 Békés, Kossuth utca 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Nyitva tartás. Elérhetőségek (kút,fax,mobil)

Nyitva tartás. Elérhetőségek (kút,fax,mobil) ceg irszam varos utca OMV Ajka 8400 Ajka Petőfi út 6-22 (88) 311-354 (88) 311-354 OMV Alsónémedi 2351 Alsónémedi 5. sz. főút 2553 hrsz. 0-24 (29) 337-164 (30) 298-43-33 OMV Bag 2191 Bag Dózsa György u.

Részletesebben

Cover Your Grey termékeket forgalmazó dm üzletek listája

Cover Your Grey termékeket forgalmazó dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 1045 Budapest, Rózsa u. 16-18. 1051 Budapest, Arany J. u. 30. 1052 Budapest, Károly krt. 26. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39/B 1021 Budapest,

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Profissimo limitált szériás termékeivel rendelkező dm üzletek

Profissimo limitált szériás termékeivel rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 1042 Budapest, Árpád út 183-185 Stop Shop 1045 Budapest, Rózsa u. 16-18. 1051 Budapest, Arany J. u. 30. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39/B

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma BEMAFOR

Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma BEMAFOR Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma BEMAFOR 2015/1. Hírlevél. A Hírlevél témakörei: 1.) Szervezeti változások bemutatása 2.) Aktuális jogszabályi változások bemutatása 3.) Tájékoztató a belső ellenőri

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér Árus neve Irszám Helység Relay 1426 Batthyány 2. 1011 Budapest Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár 1011 Budapest Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza 1081 Budapest Inmedio 2409 Bp Budagyöngye 1026 Budapest Inmedio

Részletesebben

Az UniCredit Bank ATM hálózata

Az UniCredit Bank ATM hálózata Az UniCredit Bank ATM hálózata Budapesti ATM-ek Készpénz be/kifizetés Cím Hely Nyitva tartás Ki 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. volt UniCredit Bank fiók 0-24 óra Ki 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 UniCredit

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015 A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. 1032 Budapest Bécsi út 33-35, Bécsi Corner 1061 Budapest, Andrássy út 35. B 6500

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Max Factor termékeket forgalmazó dm üzletek listája

Max Factor termékeket forgalmazó dm üzletek listája A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 5630 Békés, Kossuth utca 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Bellinda termékeket forgalmazó dm üzletek listája

Bellinda termékeket forgalmazó dm üzletek listája A 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 68/2

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Profissimo állvánnyal rendelkező dm üzletek listája

Profissimo állvánnyal rendelkező dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39/B 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u.2 B 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth u. 3. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2. Stop-Shop 4100 Berettyóújfalú,

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

A B C D E Márkaképivselet Irányítószám Város Cím 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1024 Budapest Lövőház u. 2-6. Zárva ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1117

A B C D E Márkaképivselet Irányítószám Város Cím 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1024 Budapest Lövőház u. 2-6. Zárva ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1117 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 E 01.jan MAMMUT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Budapest Lövőház u. -. ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 1 Budapest Október Huszonharmadika utca - DUNA PLAZA MÁRKAKÉPVISELET Budapest Váci út 1. WEST END CITY

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja Rókus Inmedio 6500 Baja Inmedio 5630 Békés 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Inmedio 2708.

Részletesebben

Útmutató az EPER-ben már regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez

Útmutató az EPER-ben már regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez Útmutató az EPER-ben már regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez A Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) civil jelöltállítási rendszerébe jelentkezhetnek azok a civil szervezetek (a

Részletesebben

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben