Nyugat-Völgység Akciócsoport Sikeres együttmûködési projektek Európában Tapasztalatszerzés Portugáliában Elsõ LEADER Szeminárium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Völgység Akciócsoport Sikeres együttmûködési projektek Európában Tapasztalatszerzés Portugáliában Elsõ LEADER Szeminárium"

Átírás

1 2006. július-augusztus Nyugat-Völgység Akciócsoport Sikeres együttmûködési projektek Európában Tapasztalatszerzés Portugáliában Elsõ LEADER Szeminárium Vidékfejlesztés és a komplex programok

2 LEADER a Mûvészetek Völgyében Köszönjük támogatóink segítségét: Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Károly Róbert Fõiskola A Mûvészetek Völgye rendezvényrõl bõvebben a magazin belsõ oldalain.

3 Sikeres LEADER+ program = Civilek aktív részvétele Sikeres LEADER+ program = Civilek aktív részvétele Mit jelent a LEADER+ program számára a civilség? Tervezéssel kezdõdik a munka Mit jelent a civilek számára a LEADER+ program? Mit jelent a LEADER+ program számára a civil részvétel? Rövid helyzetértékelés: Sikeres vidékfejlesztés non profit szervezetek (formális és informális) nélkül nem képzelhetõ el, mivel annak alapfeltétele az alulról való építkezés, a helyi adottságok hasznosítása, a közös gondolkodás, a kölcsönös érdekeken alapuló együttmûködések kialakítása. Mindezek a sajátosságok a LEADER+ program alappillérei is. Sikeres vidékfejlesztési programok születtek az elmúlt években már Magyarországon is, de a módszer nem tudott elterjedni. A civilek számára többségében a másodlagos, a végrehajtó, a reprezentáló szerep jutott, tényleges javaslattevõ, kezdeményezõ, menedzselõ feladat nélkül. Ebben a folyamatban gyökeres változást indított el a LEADER+ program, amely kimondta, hogy civil részvétel nélkül a program nem kaphat támogatást. Milyen lehetõséget jelent a civilek számára a LEADER+ program? - A folyamat alakításának lehetõségét - az adott térség fejlesztését befolyásoló ötlet megfogalmazásától kezdõdõen a tervezésig és a megvalósításig. Vagyis a civil szféra ebben a programban érvényesítheti a véleményezési-, döntéselõkészítési-, és a döntésben való részvételi jogait. - Az alkotó részvétel lehetõségét - az akciócsoport civil tagjai részt vettek a helyi vidékfejlesztési terv megfogalmazásában, a pályázatok kiírásában, és részt fognak venni azok elbírálásában is. - A helyi legitimizáció megerõsítését - elõször vesznek részt legitim módon a helyi civil szervezetek a térség fejlõdésének alakításában, amely erõsítheti az õ elfogadottságukat és megfelelõ szerepük megtalálását. - A társadalmasítást - a civilek biztosítják a széleskörû társadalmi részvételt, õk képesek bevonni a lakosságot a vidékfejlesztési programokba, és aktivizálni a helyi tudást. - Az alulról építkezést - a helyi szükségletekre és tudásra való építést. - Partnerséget, együttmûködést, hálózati rendszert - a szektorok közötti érdekeltségi pontok megtalálását, a civilség alapját jelentõ együttmûködési tudás átadását. - Az újszerûséget - olyan új, innovatív megoldások megtalálását, amelyek közösségi alapon keresik a megoldásokat. - A közös tanulás lehetõségét - az EU-s tapasztalatok átadását, a partnerségben való közös gondolkodást és menedzselést. Az együttmûködés olyan lecke, amely mindenkinek szól: a közszférának, a vállalkozói rétegnek és a civil szférának egyaránt. A LEADER+ program sikere azon is múlik, hogy megtanultuk-e (megtanuljuk-e) ezt a leckét?! Guitprechtné Molnár Erzsébet A Magyarországi LEADER Központ szakértõje 1

4 Önálló, komplex vidékfejlesztési program kell Önálló, komplex vidékfejlesztési program kell Magyarország számára január 1-tõl nyílik lehetõség arra, hogy az Európai Unió 22,4 milliárd eurós fejlesztési forrásait felhasználva megerõsítse azokat a fejlesztési irányokat, amelyek a rendszerváltás óta sikeresnek bizonyultak. E tény ismeretében bátran kijelenthetõ, hogy soha nem látott fejlõdés indulhat meg hazánkban. Az európai támogatások célszerû és hatékony felhasználását megalapozó átfogó ágazati, ún. komplex programok megalkotásáról döntött a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) tárca nélküli minisztere a 29/2005. (VIII. 22.) 4. a) TNM rendeletében. Ezen rendeletben a komplex programok definíciója a következõ: a as fejlesztési idõszakra vonatkozó, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) stratégiai irányaihoz illeszkedõ, és az országstratégia (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) tartalmát, támogatási területeit, hosszú távú eredményességét meghatározó stratégiai jelentõségû fejlesztések komplex, integrált programja. Kijelenthetõ, hogy az egyes tárcáknak, hivataloknak as évekre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, üzleti terveit komplex programok keretében kell megfogalmazniuk. A tárcák és hivatalok által május végéig elkészített 37 db komplex program-terv igen széles körben mutatja be a fejlesztési elképzeléseket. Az egyes programok részletesen kifejtik a gazdaságfejlesztési-, foglalkoztatás-bõvítési-, és a társadalom széles körét érintõ szociális elképzeléseket. A vidéki térségek gazdasági felzárkóztatására, a vidéken élõ lakosság életszínvonal-növelésére irányuló közvetlen komplex program-terv azonban nem készült. Igaz ugyan, hogy számos terv - többek között a kiemelt területi programok koncepciói (mint pl. a Duna, Tisza, Balaton komplex program-tervek) - jelentõs mértékben érinti a vidéki társadalmat, de az érintett tárcák nem kezelik súlyának megfelelõen a vidékfejlesztést. Az FVM által koordinált Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Terv egyrészt az országos koncepciókra (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció -OFK, Országos Területfejlesztési Koncepció - OTK), másrészt a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokban megfogalmazott irányelvekre és az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) rendelkezéseire épül. Ennek megfelelõen látszik, hogy a tágabb értelmû vidékfejlesztést a szaktárca egyedül az EMVA-ból kívánja megvalósítani, és ebben kap helyet a LEADER+ is. Azonban a komplex program-készítés metodikáját követve számos fejlesztéspolitikai koncepció más forrásból (strukturális alapokból) is megvalósítható lenne a megfelelõ Operatív Programokba történõ beillesztés után. A komplex programok közül némely terv (Logisztika-agrárlogisztika, Zöldenergia) csak közvetett módon szolgálja az agrár- és vidékfejlesztési célok megvalósítását. A fent említett tények ismeretében mindenképpen javasolt a vidék fejlesztését célzó komplex program megalkotása, amelynek programgazdája - a megfelelõ kompetenciája miatt - az FVM kell, hogy legyen. 2

5 Önálló, komplex vidékfejlesztési program kell A komplex programprogramozás sajátos metodikájának alkalmazása mellett a programfelelõsöknek törekednie kell a megfelelõ szintû ágazati együttmûködésre. Olyan több lábon álló, diverzifikált gazdaság kialakítását kell megcélozni, amely nem terheli a környezetet, és amely az alacsonyabb képzettségûeknek is munkalehetõséget kínál. A program kidolgozásakor törekedni kell a fejlesztési támogatások konkrét megjelölésére. A komplex program mutasson be egy életképes koncepciót, amely a mikro-vállalkozások indítását folyamatos tanácsadással is segítõ inkubációs vállalkozásfejlesztési rendszerekre, kiegészítõ szolgáltatásokra, a humán feltételek és az innovációs képesség javítására, valamint a térségi integrációk erõsítésére irányul. Igény mutatkozik a helyi közösségek iránt, továbbépítésük megalapozhatja a különbözõ, fõként településeken átnyúló fejlesztéseket, különösképp a táji-természeti adottságok, a belsõ erõforrások hasznosítását. A vidéki települések társadalmigazdasági fejlesztésének kulcseleme a helyi fejlesztési kezdeményezések ösztönzése, intézményesítése, az önszervezõdés elõsegítése, a helyi partnerség bõvítése, a jellemzõen helyi megoldások kialakításának segítése. Ennek ismeretében nélkülözhetetlen a LEADER+ folytatása és az általa kínált lehetõségek megjelenítése a létrejövõ komplex programban. Kijelenthetõ, hogy a program csak akkor tekinthetõ teljesnek, ha abban a LEADER kiemelt szerephez jut. Cservári Gábor EU agrárszakértõ 3

6 Tapasztalatszerzés Portugáliában Tapasztalatszerzés Portugáliában A Közép-Tiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport a vezetõ szervezet, Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata segítségével lépett együttmûködésre a portugál Pinhal Maior szervezettel. A második pályázati fordulóban a portugáloktól kapott támogató nyilatkozat jelentette az együttmûködés kezdetét. A Pinhal Maior meghívására az akciócsoport két tagja utazhatott idén júniusban Portugáliába, Sertã-ba, hogy hasznos információkat gyûjtsön a program gyakorlati megvalósításáról, menetérõl, az ottani tapasztalatokról. A Közép-Tiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport helyi vidékfejlesztési terve alapvetõen öt intézkedésre épül, melyek közül a Tisza folyóra és a hagyományokra alapozott fejlesztések ösztönzése képviseli a terv fõ irányvonalát. A portugál partner hasonló jellegû projekteket mutatott be, melyek legtöbbje hazánkban is megvalósítható lenne. A portugál akciócsoport mára már 150 projektet valósított meg, a támogatásra jogosult, de meghiúsult projektek száma elhanyagolható. A Portugál Akciócsoport programja során különféle helyi termékek születtek, melyek összekapcsolódtak a kivitelezésükhöz szükséges képzettség megszerzésének lehetõségével is. Többféle képzést is indítottak a LEADER segítségével: például kosárfonást, vagy különbözõ fémmegmunkálási technikákat tanulhatott a helyi lakosság. Utóbbi végeredményeként hulladék fémbõl különbözõ funkcionális tárgyakat - pl. szék, pad, állványok - készítettek a képzésen résztvevõk. Portugália 1986 óta tagja az Európai Uniónak, így náluk a LEADER+ programot megelõzte a LEADER I. és a LEADER II. Helyi termékek 4

7 Tapasztalatszerzés Portugáliában Sertã község õsi hídja Ez utóbbi keretén belül valósult meg például Sertã község önkormányzatának projektjeként az alábbi képen látható impozáns õsi kõhíd felújítása is. A községben és a tagtelepüléseken számtalan emlékplakett jelzi a LEADER segítségével megvalósult fejlesztéseket. A program keretében bemutatták a vállalkozók által megvalósított elképzeléseket is, többek között egy borászatot, ahol ugyanazon a területen, de egyegy különálló projekt keretén belül valósították meg a palackozóüzem technológiai fejlesztését és a falusi szálláshelyek kialakítását. Az így létrejött komplexum igen látványos egységet alkot a közigazgatásilag Sertã-hoz tartozó kis településen. Említést érdemel az istállóból kialakított étterem, melynél a meglévõ épületszerkezetet hasznosították úgy, hogy eközben az istállóépületek jellemzõ formai sajátosságát, jellegét megõrizték. A LEADER program keretén belül a portugál partner a Zézere folyón szabadstrandot alakított ki, amely a megfelelõ karbantartás mellett ellenáll az idõjárás és a vízállás szeszélyeinek. Szintén figyelemre méltó beruházás az egy civil szervezet által kialakított közösségi ház, amely egy mindössze 17 lelket számláló település lakóiért készült a szervezet 130 támogató tagja és a LEADER együttes segítségével. A Portugáliában eltöltött néhány nap intenzív tapasztalatai átfogó képet nyújtottak a LEADER programról, mások sikerét látva kirajzolódott bennünk a LEADER által elérhetõ jövõ. Természetesen meg kell jegyezni, hogy a program bonyolítása Portugáliában sok szempontból más, mint Magyarországon. A húsz éves Uniós tagságból kifolyólag a portugál akciócsoportok sok tapasztalattal és nagyfokú önállósággal rendelkeznek. A megtekintett projektek bizonyítják, hogy a LEADER-be fektetett munka hosszú távon meghozza a gyümölcsét, mert olyan fejlesztések valósultak meg, amelyekre ma Magyarországon még nem is gondolunk. Galsiné Szikszai Ágnes Közép-Tiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport Szabad strand a Zézere folyón 5

8 Bemutatkozunk Nyugat-Völgység Akciócsoport Tolna megyei Akciócsoportunk 43 tag konzorciuma, amely három kistérségbõl 15 települési önkormányzat (bonyhádi kistérségbõl: Bonyhádvarasd, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mucsfa, Tevel, Závod, dombóvári kistérségbõl: Csibrák, Döbrököz, Gyulaj, Kurd, tamási kistérségbõl: Hõgyész, Dúzs, Szakály, Mucsi), 1 kisebbségi önkormányzat, 16 civil szervezet, 5 egyéni vállalkozó, 6 gazdasági társaság együttmûködésével alakult július 6-án. Akciócsoportunk Lendületben a Nyugat-Völgység elnevezésû Helyi Vidékfejlesztési Terve lakost érint a három kistérségbõl. Az Akciócsoportunk területe: 386,87 km 2. A Lendületben a Nyugat- Völgység Helyi Vidékfejlesztési Terv célkitûzései: A vidéki életminõség javítása, a vidéki jólét növelése a Nyugat- Völgységi Akciócsoport 15 településén, életképes vidéki közösségek kialakításával, az együttmûködés szervezettségének javításával. A vidékfejlesztési terv a gyermekek és a fiatalok egészséges életmódra nevelését célozza meg Závod elsõdlegesen, a helyi rurális tõke felhasználásával és az egyes ágazatok egymásra hangolásával. Az akciócsoport területe rendelkezik olyan természeti erõforrásokkal, természeti kincsekkel, kulturális és régre visszatekintõ mezõgazdasági hagyományokkal, amelyek összekapcsolása ennek a programnak a keretén belül a térségben összehangolt és látványos fejlõdést eredményez. A helyi pályázatok során az alábbi célterületekre koncentráltunk: I. Táboroztatás feltételeinek kialakítása, marketing tevékenységének támogatása, térségi hagyományok megismertetésén alapuló rendezvények támogatása. II. Helyi gasztronómiai specialitások népszerûsítése. III.Fesztiválok, rendezvények, programok szervezése a vidék összetartásának jegyében. IV. A foglalkoztatás eszköz-, és Apponyi Kastély anyag-igénye megteremtésének támogatása. V. A kézmûves termékek piacra jutásának elõsegítése marketing-eszközökkel. VI. Egységes hagyományõrzõ falukép kialakítása, marketing tevékenység támogatása. VII. Nemzetközi együttmûködés, kapcsolattartás külföldi partnerekkel. Munkaszervezet: A LEADER + Program munkaszervezetének (gesztor) feladatait a három kistérség terület- és vidékfejlesztési szakembereibõl álló, teveli székhelyû, Lendület Térségi Partnerség Egyesület végzi (7181 Tevel, Fõ u. 396.), egy fõ fõállású munkatársat alkalmazva. Kusai Csilla Nyugat-Völgység Akciócsoport 6

9 Bemutatkoznak Estuaire de la Gironde Akciócsoport A Nyugat-Franciaországi Estuaire Gironde Akciócsoport az Atlanti Óceán partján, Aquitaine és Poitou-Charente megyék területén található. Az Akciócsoport területe 1740 km 2. Lakossága fõ, amely 1990 és 1999 között 2,53%-kal növekedett. Az Akciócsoporthoz 94 település tartozik. A munkanélküliek aránya eléri a 14,8%-ot, ám ez az arány a nõk 19,1 és a fiatalok 20%-át érinti. Az Akciócsoport területe különleges természeti adottságokkal rendelkezik. Az európai torkolatok közül a Gironde torkolata lett a legjobban megóvva. Az összes torkolat közül ennek a legnagyobb a területe: 75 km hosszú, a legszélesebb részén 12 km széles. A torkolat Bordeaux és Royan között terül el. A táj rendkívül sokszínû és érintetlen, a tájhoz egyformán hozzátartoznak a vadregényes szigetek és mocsarak, a szõlõvel beültetett domboldalak, sópárlók és sziklafalak. A különleges növény- és állatvilága mellett, rendkívüli mikroklímájának és az ásványi anyagokban gazdag hordaléknak köszönhetõen, kiváló minõségû és változatos a vidék termékskálája, úgy, mint például a világhírû bor, hal, vad, bárány, marha, spárga, sárgadinnye. A LEADER+ Program keretein belül megvalósuló projekt célja az Akciócsoport kulturális és természeti értékeinek kiaknázása. A terület rendkívül gazdag kulturális és természeti értékekben, de ezeket jobban ki lehetne használni. A régió gazdasági fellendítésének egyik lehetséges módja ezeknek az elõtérbe helyezése, megõrizve a térség szociális és természeti egyensúlyát. Az elmúlt évek támogatásainak összértéke 1,9 millió euró. A LEADER+ program négy fõ iránya: - Az álláskeresõket a természeti és kulturális értékek megõrzésével foglalkozó munkák felé irányítani, képzések biztosításával; - Mintaprojektek támogatása az Estuaire természeti és kulturális értékeinek megõrzéséért; - A helyi lakosság felelõsségérzetének növelése; - Mintaprojektek támogatása a térség turisztikai vonzerejének növeléséért. A program júniusi indítása óta 102 projekt kapott támogatást, amelyek összértéke elérte az eurót (a rendelkezésre álló keret 63%-át). Carrelet - Port Le Bernu Saint Genes A LEADER Program keretében támogatott projektek az alábbiak: - Estuaire vitorlásai c. vízi rendezvény; - A tengeri kajakozás elterjesztése a torkolatvidéken; - A térség turisztikai pontjainak összekapcsolása egy egységes belépõ kialakításával; - Két interaktív helyszín megtervezése és megvalósítása a térség turisztikai bemutatására; - A hagyományos, a régióra jellemzõ foglalkozások elterjesztése a fiatalok és a helyiek körében; - Louvre tárlatából állandó kiállítást nyitni az Estuaire térségében; - Folyamatos kulturális események szervezése a torkolat vidékén. Kapcsolattartó: Anne-Cécile Roussel .: 7

10 LEADER a Mûvészetek Völgyében LEADER a Mûvészetek Völgyében Európában még nem létezett a LEADER program, amikor Magyarországon néhány polgármester, civil szervezet és egy-két vállalkozó Kapolcson kiútlehetõségeket keresett a vidéki falvak jellemzõ problémáiból. Ebbõl az összefogásból, ebbõl az együttmûködésbõl jött létre a Mûvészetek Völgye Fesztivál. Eleinte néhány ezer ember részvételével, késõbb tízezrekével. Ma már kétszázezer fõ felett van a látogatók száma. Idén elõször mutatkoztak be az Élhetõbb Falu program társaságában LEADER akciócsoportok a rendezvényen. A taliándörögdi klastrom színpadon 12 akciócsoport területérõl érkezõ tánccsoport, zenekar és énekkar mutatkozott be, és 15 akciócsoport képviselõi állították ki térségük jellegzetes termékeit, kulturális értékeit, ismertetõ kiadványait. A Baranyai- Hegyhát Akciócsoport területérõl érkezõ neves fafaragó mûvész, Milkovics Jenõ alkotását, a LEADER életfát Gõgös Zoltán államtitkár úr avatta fel. Az eseményen az ötven-hatvan fõs LEADER közösség mellett Thomas TangstrOm, a Norvég Nagykövetség diplomatája is részt vett. Ünnepi beszédet Gõgös Zoltán államtitkár úr mellett Márta István a Mûvészetek Völgye Fesztivál fõszervezõje, Hoffner Tibor Taliándörögd polgármestere, valamint Simon László a LEADER Központ vezetõje mondott. A rendezvény kiváló lehetõséget biztosított a program népszerûsítésére, bemutatására, valamint a résztvevõk közötti kapcsolatok és együttmûködõ partnerség kialakítására. A helyszínen lévõ LEADER akciócsoportokat és a LEADER Központot megismerve Márta István és a Hoffner Tibor ígéretet tett, hogy a jövõben, a Központtal közösen õk is részt vesznek a Mûvészetek Völgye Fesztivál LEADER bemutatkozó programjának szervezésében. Vendégeink voltak Szekeres Imre, Honvédelmi Miniszter Gõgös Zoltán államtitkár (Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) és felesége Dr. Németh Márta Thomas Tangstrom, a Norvég Nagykövetség vezetõ munkatársa 8

11 LEADER a Mûvészetek Völgyében A résztvevõk mondták: Milkovics Jenõ (LEADER+ Baranyai- Hegyhát Akciócsoport) A Magyarországi LEADER Központ meghívására kiállítóként vehettünk részt az idei Mûvészetek Völgye rendezvényen. Úgy döntöttünk, a LEADER+ programunk egyik fejezetét az életfát visszük a helyszínre. Több ezer ember láthatta az életfa alakulását a helyszínen, napról - napra, és szép számmal megjelentek annak avatásán is. Az életfa méltó környezetbe került, hiszen a klastrom romjai a múltat, az életfa a jövõt szimbolizálja. Podhorszki Judit (GERJE-SZTÕK LEADER CSOPORT) Taliándörögdön várakozáson felül mutatkozott meg a LEADER közösségformáló ereje. A többi LEADER Csoporttal sikerült baráti kapcsolatot kialakítani. Az összefogás és aktivitás, amit itt tapasztaltunk, azt hiszem mindenki számára példaértékû lehet. A felmerülõ szervezési gondot LEADER-es barátaink LEADER-szerûen megoldott helyzetekkel azonnal orvosolták. Berényi Regina, Csók Eszter, Gyenes Krisztiánné, Fehér Ibolya, Kiss József (Népmesevidék Helyi Akciócsoport) A standok kialakításában, berendezésében és õrzésében a LEADER Központ munkatársai kiemelkedõ munkát végeztek. Ez a fiatal, lelkes csapat rendezetten, összeszedetten dolgozott a rendezvény sikere érdekében. Általuk alkalom nyílt a közösségépítésére, a társaság összekovácsolódására is. Minden segítségért és a jó együttmûködésért utólag is köszönetet mondunk! Gali Mónika (Körös-Sárréti Akciócsoport) Július 28-án, pénteken megérkeztünk Taliándörögdre. Késõ délutánra kikerültek a különbözõ tárgyak, térségbemutató prospektusok, és elkezdtünk ismerkedni a többiekkel is. Ennek megalapozására a csurgóiakkal közösen készítettünk mézes pálinkát. Mi adtuk a pálinkát, õk a mézet, a Gerjesztõk akciócsoport pedig a hûtést biztosította. Az ide látogató kormánytagok õszinte érdeklõdést tanúsítottak és elismerték azt az összefogást, ami a LEADER Központ szervezõ munkájának eredményeként létrejöhetett. Remélem, a következõ rendezvényen újra találkozhatunk! Szabadi János (Gerence-Marcal-Rába Akciócsoport) A Mûvészetek Völgyében rendezett LEADER bemutatkozáson a Kemenesszentpéteri Asszonykórus és Tánccsoport vett részt. Ezen kívül a Gyógyító munka Kft. dolgozói által készített kézi szövésû szõnyegek kerültek kiállításra. A rendezvényen résztvevõkkel megállapítottuk, hogy a LEADER Központnak hagyományt kell teremtenie, mivel ez kiválló bemutatkozási lehetõség az akciócsoportoknak. Kocsisné Rátkai Melinda (Völgység-Hegyhát Akciócsoport) A Tolna megyeiek két nyertes akciócsoportja is meghívást kapott a Mûvészetek Völgyébe augusztus 31-re. A Sárköz-Dunavölgye akciócsoportot a sárpilisi Gerlice Madár Hagyományõrzõ Egyesület, míg a Völgység- Hegyhát akciócsoportot a döbröközi Gyöngykoszorú Hagyományõrzõ Egyesület képviselte. Mikor megérkeztünk, csak sátorerdõt láttunk, nézõ szinte sehol. Este hét órára megérkezett a közönség is, akik nagy tapssal hálálták meg a színvonalas mûsort. Természetesen várjuk a jó kezdeményezés folytatását, és ha felkérést kapunk jövõre is szívesen részt veszünk a fesztiválon. Az életfa állítása 9

12 Sikeres együttmûködési projektek Európában 1. Mocsárvidéki örökség megõrzése, Lomond és Vidéki Stirling LEADER+ A Lomond és Vidéki Stirling LEADER+ projekt Nagy- Britannia legnagyobb sértetlen mocsárvidékére, a Flanders Moss tõzegmocsaras területre terjed ki. Az ezeken a területeken található kiemelt jelentõségû mocsaras vidékek fejlesztésének szándéka jó alapot teremtett a nemzetközi együttmûködésre. A projekt lappföldi (Finnország), offaly-i (Írország) és bretagne-i (Franciaország) szakértõk bevonásával valósul meg. Az együttmûködési projekt támogatja a természetes mocsaras területek jobb elérését, valamint hozzájárul a helyi lakosok más országokkal való tapasztalatcseréjéhez és az ún. jó gyakorlatok átadásához. A projekt megvalósítása során kiderült, hogy a területek között nincs annyi hasonlóság, mint amennyit korábban feltételeztek. Ezt a felismerést azonban sikerült elõnnyé kovácsolni a közös tanuláson és a különbözõ tapasztalatok átadásán keresztül. A projekt megoldást kínál a különbözõ területek eltérõ problémáira. Skóciában például egy új sétánynak köszönhetõen (amelyet újrahasznosított mûanyagból készítenek) megközelíthetõ lesz a mocsár. Ezzel azt a másodlagos célt is elérik, hogy új piacot teremtenek a mûanyag újrafeldolgozásának. Kontakt személyek: David Pickett Tel: Anna-Michelle Ketteridge Tel: Partnerek: GAL Nyugat-Bretagne Center, Offally Helyi Akció Csoport, Perahophjolan Kehitysry Helyi Akció Csoport Költségkeret: (Lomond and Rural Stirling-rõl átváltva), Nemzetközi LEADER+ Projekt a Vízisportokért, Észak-Nyugat Devon A szörfözésnek ez a Észak- Devon-ra (Egyesült Királyság), Donegal-ra (Ír Köztársaság) és Nyugat-Cornouaille-re (Franciaország, Britanny) kiterjedõ, széleskörû vizsgálata, elõsegíti a résztvevõ térségek mind társadalmi, mind környezetvédelmi, mind gazdasági fejlõdését folyamán az észak-nyugati Devonban mûködõ LEADER+ program a vízisportok témakörén belül keresett lehetõségeket a nemzetközi együttmûködésre, és ennek érdekében felvette a kapcsolatot ÉNY-írországi és ÉNY-franciaországi LEADER+ szervezetekkel. A szörfözés mindhárom területen nagyon népszerû szórakozási lehetõség, valamint fontos gazdasági iparág ben a LEADER+ képviselõi létrehoztak egy tréningprogramot a fiatal sportolók számára. Ennek célja, hogy a szörfösök egy válogatott csoportjának lehetõséget biztosítsanak az iparág alaposabb megismerésére, szörf-tudásuk fejlesztésére, egyúttal teret adva a különbözõ kultúrák találkozásának. Mindemellett a program nagy hangsúlyt fektet a vízi környezet védelmére és biztonságára. Az elsõ találkozót 2005 augusztusának végén tartották az írországi Donegalban, a következõ esemény idén októberben kerül megrendezésre Észak-Devonban. A nemzetközi együttmûködési projekt kiváló lehetõséget kínál a szörfiskolák, szörfklubok hosszú távú kapcsolatainak kiépítésére és fejlesztésére, illetve például szolgálhat akár más tavi- és folyami sportágak (kajak, kenu, vízi túra) népszerûsítésére is. Kapcsolattartó: Chris Farris, LEADER+ Transznacionális Vízisportok Projekt Koordinátor, Tel: , Partnerek: Donegal (Írország), Nyugat-Cornouaille (Bretagne, Franciaország) 10

13 Sikeres együttmûködési projektek Európában 3. Határokon átnyúló, nemzetközi kezdeményezések a vidéki területek kreatív iparágainak megalapozásához Ez a projekt egy különösen eredeti LEADER+ kezdeményezés, amelyet az északírországi Enniskillenben hoztak létre. A projekt az ír Sligo LEADER Partnerség (vezetõ partner), Leitrim & North Roscommonban található Arigna LEADER csoport, a Fermanagh Helyi Akciócsoport (FLAG), valamint svédországi partnerek és szakértõk együttmûködésével jött létre. A projekt keretében nemzetközi kiállításokat és a médián alapuló képzéseket szerveznek a két országban, valamint tanácsadást biztosítanak a kereskedelem és az internetes elektronikus kereskedelem témájában. A projekt elsõdleges célja a vidéken élõk kreativitásának fejlesztése a tapasztalatés szaktudáscserén keresztül, valamint együttmûködési hálózat kialakítása az érintett területeken. A projekt az online értékesítés minél szélesebb körben való elterjedését segíti. A kezdeményezés atyja, Gerry McWhinney (DARD - Mezõgazdasági és Vidékfejleszetési Osztály) így nyilatkozott: Ez a projekt minden vonatkozásában nemzetközi. Minden egyes partner képes volt nemzetközi elektronikus kereskedelemi hálózatot kiépíteni és olyan innovatív marketing eszközöket használni, amelyek közelebb hozzák a távoli európai térségeket és a kistermelõk javát szolgálják. A projekt tökéletes példája annak, hogy mire is képes a LEADER program. Bõvebb információkat a weboldalon találhatnak, amelyet a Sligo, a Leitrim, és a Roscommon közösen hoznak létre svéd kreatív alkotókkal, mûvészekkel együttmûködve. Kontakt személy: Catherine Ryan igazgató FLAG, Tel: , 11

14 Elsõ LEADER Szeminárium Elsõ LEADER Szeminárium Ötvenöt akciócsoport részvételével, a Magyarországi LEADER Központ szervezésében július 4-6. között lezajlott az elsõ LEADER szeminárium. A rendezvény három napja alatt változatos szakmai és szórakoztató/szabadidõs programok várták az akciócsoportok képviselõit. Neves hazai szakemberek tolmácsolásában hallhattak elõadásokat a vidék fenntartható fejlõdésének alternatíváiról és kritériumairól, értékteremtésrõl. Az elméleti elõadások után természetesen a gyakorlat következett: a LEADER programmal kapcsolatos aktuális kérdésekre az MVH illetékes kollégái adtak választ a résztvevõknek. A LEADER Központ egyik kollégája mintaprojektek bemutatásával világított rá a helyi pályáztatás során felmerülõ problémákra. A második napon nemzetközi témák következtek: a Magyarországi LEADER Központ vezetõje tartott tájékoztató elõadást a hazai akciócsoportok nemzetközi együttmûködési lehetõségeirõl, majd az Egyesült Királyság LEADER Központjának vezetõje, David Jepson beszélt saját országa, és más uniós tagállamok LEADER tapasztalatiról. Ezt követõen képekkel illusztrált projektbemutató következett, majd nemzetközi együttmûködések lehetõségeirõl hallhattak a jelenlévõk. A nap szakmai része akciócsoportok bemutatkozásával zárult: a Dél-Mátrai 11, az Érmelléki, valamint a Körös Sárréti Akciócsoportot ismerhették meg a szeminárium résztvevõi. A harmadik nap a Dél-Mátra 11 Akciócsoport szíves meghívására helyszíni látogatás során kaptak ízelítõt az akciócsoport sajátosságairól, fejlesztési elképzeléseirõl. De ne feledkezzünk meg a kulturális és szabadidõs programokról sem. Az atkári hagyományõrzõ együttes, a gyöngyöshalászi, domoszlói népi együttesek fellépése szórakoztatta a LEADER-es csapatot. Bõséges lakomával és a konferencia helyszínéhez - a Mátra déli lankáihoz - stílusosan borkóstolóval kedveskedtek a vendéglátók a társaságnak. A jó hangulatú vacsorák során szakmai és baráti kapcsolatok szövõdtek, igazi csapatépítés volt ez a három nap. A szervezõk nevében köszönöm az akciócsoportok képviselõinek a részvételt. Reméljük, hogy következõ szemináriumunkon is részt vesznek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az október 11-én megrendezésre kerülõ sümegi szemináriumon színvonalas és hasznos programokkal várjunk minden kedves LEADER-es barátot. Mátrai Balázs Magyarországi LEADER Központ 12

15 Mit tervezünk még ebben az évben? Mit tervezünk még ebben az évben? Október 2-3. HBMB tagok felkészítése 2-án Püspökladány 3-án Pénzesgyõr Október háromnapos LEADER Szeminárium Sümegen November Nemzetközi LEADER Konferencia Tihanyban November vége-december eleje: 3. háromnapos LEADER Szeminárium

16 Elõzetes a következõ számból: Mintaértékû nemzetközi projektek bemutatása A LEADER program szerepe az idegenforgalomban Bemutatkozások: Magyar és külföldi akciócsoportok A pályázatok általános jellemzése / GKI elemzés / Elérhetõségek: Magyarországi LEADER Központ 1051 Budapest, Szent István tér 11. Tel.: Fax: Internet: IMPRESSZUM Kiadja: Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület Felelõs szerkesztõ: Simon László Szerkesztõség címe: 1051 Budapest, Szent István tér 11.

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER alapelvek: 1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 2. a helyi fejlesztési

Részletesebben

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER-szerűség vizsgálatának kritérium rendszere a projekt javaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület A natúrpark múltja - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése Enyingi

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Egészséges, környezet-harmonikus életre és környezet-tudatos termelésre való szoktatást és nevelést

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Előzmények 2009. évben a NATURAMA SZÖVETSÉG tagjaként FICODER szakkiállításon vettünk részt Sevillában, ahol felkérést kaptunk egy nemzetközi

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye A 135/2008 (X. 18.), 136/2008 (X. 18.), 160/2009 (XI. 19.) és a 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól?

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól? A LEADER programról - Hogyan csináljuk jól? Nemes Gusztáv, hd. MTA Közgazdaságtudományi Intézet nemes@econ.core.hu KÁRÁT-MEDENCEI TÉR-SÉG 2008 MÁJUS 14. A vidékfejlesztés célja: A modernizáció és a globalizációs

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! 2013. december V. évf. 12. szám ünnepi kiadás Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! Egyesületi hírek Döntés a 2013-ban benyújtott

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a 2015. december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2014-2020 2015.12.15. TÁMOGATÁSI FORRÁS 2014-2020 Darányi Ignác Terv EMVA

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

BESZÁMOLÓ LEADER 2014

BESZÁMOLÓ LEADER 2014 BESZÁMOLÓ LEADER 2014 Célterület megnevezése: rendezvények Életminőség javítása helyi és térségi szolgáltatások minőségi fejlesztésével, valamint civil szervezetek megerősítésével Pályázó neve: Községi

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24.

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat Döntés a projektötletekről Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat I. szakasz Tervezői csoport megválasztása Stratégia általános felülvizsgálat (helyzetelemzés, eredmények áttekintése,

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben