A bornál nincs kellemesebb, nincs jobb ital, bajûzõ, búfeledtetõ orvosszerünk, vidámság magvetõje, édes iskola, a társaságot összeforrasztó erõ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bornál nincs kellemesebb, nincs jobb ital, bajûzõ, búfeledtetõ orvosszerünk, vidámság magvetõje, édes iskola, a társaságot összeforrasztó erõ."

Átírás

1 Fejér megyében, a Vértes és a Bakony hegység közt húzódó Móri-árok Vértes közeli oldalán fekszik Magyarország egyik legkisebb történelmi borvidéke. A vidéken valószínû már a római korban is folyt szõlõtermesztés, de a magyar állam megalakulása utáni, XI. századi adománylevelek már egyértelmû bizonyítékai a helyi szõlõkultúrának. A hosszú évszázadok hol virágzó, hol hányattatott idõszakai alatt és fõként a XVII. század végén, mikor a török kiûzetett a vidékrõl, a Mórra települõ kapucinus rend és a sváb családok vették szárnyaik alá a szõlõ- és borkultúrát. A borvidék hamarosan gyors fejlõdésnek és virágzásnak indult, mely egészen a XIX. század végi filoxéravészig tartott. Ezt követõen a helyiek kitartó munkája meghozta gyümölcsét. Az ültetvények újratelepítése életben tartotta a szõlõterületeket. A kis, családi tulajdonban lévõ ültetvények egy része és a minõségi borok még a XX. század második felében is megmaradtak, mikor a fõ irány a tömegtermelés volt. Az 1980-as évek közepére a szõlõtermõ terület elérte a korábbi századok béli legnagyobb kiterjedését. Ismét nehéz idõk jöttek: a borvidék szõlõtermõ területe jelenlegi méretére, 685 hektárra csökkent, 6 település határolja: Csákberény, Csókakõ, Mór, Pusztavám, Söréd, Zámoly. A területeket, melyek közt találunk idõsebb és új telepítésû; nagyüzemi és kis családi ültetvényeket is, mintegy 880 termelõ mûveli. A hajdanán egyeduralkodó, és a borvidék védjegyévé vált Ezerjó fajtát mára több, túlnyomórészt fehér szõlõfajta egészíti ki. Ilyenek például: Zöldveltelini, Rizlingszilváni, Rajnai rizling, Chardonnay, Leányka, Királyleányka, Sauvignon blanc, Szürkebarát, Tramini. A gazdaság szerkezete napjainkban megváltozott. Több családnak vált hivatásává a borászat, így mostanra mintegy fejlõdõ pincészet mûködik Móron és környékén. Ahogy a technológia egyre modernebbé válik, és a gazdák tapasztalatai és szakértelme elmélyül, boraik is úgy válnak egyre színesebbé és ez által népszerûbbé a fogyasztók körében. A Móri Borvidékre látogatva kívánom, hogy a római író, Marcus Terentius Reatinus Varro szavai kísérjék Önt az Ezerjó hazájában: A bornál nincs kellemesebb, nincs jobb ital, bajûzõ, búfeledtetõ orvosszerünk, vidámság magvetõje, édes iskola, a társaságot összeforrasztó erõ. Varga Máté a Móri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke

2 MÓRI BORVIDÉK AZ EZERJÓ HAZÁJA MAz elsõ írásos emlék a honfoglalás után, a középkorból származik, Csák Miklós nagyúr örökhagyó levelében 1231-ben említik elõször a vajali (móri) szõlõket. A török uralom e vidéken a szõlõmûvelést is rendkívül hátrányosan érintette, mivel a csókakõi várban állomásozó török helyõrség kivonulás közben felgyújtotta a településeket és ekkor elpusztultak a szõlõültetvények is. Az ezt követõ fellendülésben jelentõs szerepe volt a Hochburgok, majd a Lambergek által a környékre telepített kapucinus rendnek és német telepeseknek. A móri kapucinusok szoros kapcsolatban álltak tokaji rendtársaikkal, akik a hagyomány szerint Ezerjó szõlõvesszõk küldésével segítették a szõlõk újratelepítését. Mór évi mezõvárossá válásában a szõlészet-borászat fellendülése is nagy szerepet játszott. A században betelepült sváb családok fejlett szõlõmûvelési kultúrájuk mellett sajátos présházépítési stílusukat is magukkal hozták. Ennek jellegzetessége a pince hossztengelyére merõleges présház, középen díszes, nagy ajtóval, kétoldalt szimmetrikusan elhelyezkedõ egy-egy ablakkal. A présházon belül pedig a pihenõszoba és a kõsúlyos faprés adja meg e présházak sajátos jellegét. A hagyományos mûvelésû szõlõkben még ma is alkalmazzák a borvidékre jellemzõ kopaszmetszéses, karós fejmûvelést, melynek lényege, hogy a tõkéken a fürtök közelebb kerülnek a nappal átmelegedõ talajhoz, mely kedvezõ beérést és jobb minõséget biztosít. A történelmi feljegyzések tanúsága szerint 1834-ben szüreteltek elõször a borvidéken aszúbor minõségû szõlõt. A 19. században a borvidék borai jó szállíthatóságuknak köszönhetõen egyre nagyobb mennyiségben kerültek az osztrák kimérésekbe. Az évi kérelmezését követõen 1928-ban rendeletbe iktatták az önálló Móri Borvidék létrejöttét, majd 1934-ben a móri borok népszerûsítése céljából megtartották az elsõ Móri Bornapot. A II. világháborút követõen az 1980-as évek végéig a borvidéken a szõlõmûvelés, feldolgozás technológiai hátterét, a szükséges tárolókapacitásokat és az értékesítési lehetõségek jelentõs részét a Móri Állami Gazdaság biztosította. Az évi rendszerváltást követõen az Állami Gazdaságot felszámolták, borászati kapacitásait megszüntették, a privatizációval a borvidék sorsa így újra a helyi döntéshozók és az egyéni gazdák és pincészetek kezébe került. A borvidék geológiája, talaja, éghajlata A borvidék mikroklímájára, uralkodó szélirányára rányomja bélyegét a Vértes és a Bakony között húzódó északnyugati-délkeleti csapású Móri-árok, mely egy tektonikai törésvonal. Az árok északkeleti oldalát képezõ Vértes déli-délnyugati lejtésû hegylábai adnak otthont az ültetvényeknek. A Vértes alacsony, sasbérces-árkos szerkezetû, karsztos középhegység. Döntõ többségben löszön, mészkõtörmelékkel kevert löszön, oligocén homokon alakult ki az agyagbemosódásos barna erdõtalaj, illetve barnaföld; a dolomiton és mészkövön rendzinatalajok találhatók. Klímája kedvezõ, bár kissé hûvösebb az átlagnál. Enyhe tél, sok légmozgás jellemzi, mely a szõlõbetegségeknek nem kedvez. A nap sugarai nyáron a szõlõk nagy részét egész nap érik. Az éves középhõmérséklet 10 o C. A tájat közepes fényviszonyok és mm lehullott csapadék jellemzi. A legtöbb esõ nyáron, míg a legkevesebb februárban és márciusban esik. Az uralkodó szélirány északnyugati. Mindazonáltal, a hegyek, dombok déli-délnyugati oldalain a kedvezõ mezo- és mikroklíma jó termõhelyi viszonyokat alakít ki. A móri bor alatt ma is mindenütt a Móri Ezerjó -t értik, a jó termõhely és a kiváló fajta szerencsés találkozásának eredményét. A szõlõfajtát hazánkban több helyen termesztik, de igazi otthonra a Vértes dûlõin talált. 2 3

3 SZÕLÕFAJTÁK SA Móri Borvidék borai jellemzõen fehérborok, melyek a borvidék termõterületének 99%-át teszik ki. Fõbb fajták a következõk: Chardonnay Kiváló, kemény karakterû, finom savú, testes, széles körben felhasználható borfajta, amely akár természetes borkülönlegességek készítésére is alkalmas. Beérési cukorfoka MM o. Közepes termõképességû. Jó fagytûrõ, rothadásra hajlamos. A termõterület mintegy 9%- án termesztik. Cserszegi fûszeres Magyar borszõlõ. Bakonyi Károly állította elõ az Irsai Olivér és a Piros tramini keresztezésével. Bora illatos, jellegzetesen fûszeres zamatú. Az új telepítések egyik kedvelt fajtája. Ezerjó Az Ezerjó amely ma már a hungaricumok közé tartozik a 19. századi filoxéravészt követõ újratelepítések során lett a fõ szõlõfajta a borvidéken. Ritka lombozatot nevel. Bõtermõ, de fagy- és rothadásérzékeny. Termése közepesen nagy, tömött. Bogyói gömbölyûek, a napos oldalon rozsdásodnak. Kedvezõ idõjárás esetén a szõlõfürtök aranysárgára érnek és csodálatos zamattal rendelkeznek. Különösen jó idõ esetén a botrytises szõlõszemekbõl aszúbor készíthetõ. Bora zamatos, magas alkohol- és savtartalmú, kellemes hatású, általában száraz. Tüzes, testes karaktere és a savak harmóniája magas fokú élvezetet garantál. A borvidék ma is legnagyobb súllyal elõforduló fajtája, a terület 32%-án termesztik. Királyleányka A Kövérszõlõ és a Leányka természetes keresztezõdésébõl keletkezett. Erõs tõkéjû, nagy lombozatot nevel. Kiváló termõtájra talált Mór környékén. Leányka A helyi éghajlati és domborzati viszonyok az elegáns italú leánykát az ezerjó mellett a borvidék egyik legismertebb fajtává emelték. Erdélyi eredetû fajta, tõkéje erõteljes fejlõdésû. Fürtje kicsi, tömött. Bora fajtajelleges illatú és zamatú, alkoholban gazdag, tüzes, de lágy. Sokéves érlelést csak kivételesen jó évjáratból visel el, ilyenkor a ki nem erjedt cukor segít a szép érésben. Olaszrizling Francia fajta. Tõkéje középerõs vagy gyenge, sûrû vesszejû, sok gondozást igényel. Október második felében szüretelhetõ. Bora tüzes karakterû, fajtajelleges. Ottonel muskotály A szõlõ speciális illat- és zamatanyaga tökéletesen érvényesül e borfajtában. Minõségi, finom muskotályos jellegének köszönhetõen kitûnõ házasítási alapanyag. Rajnai rizling A Rajna mellõl származó szõlõfajta tõkéje erõs növekedésû, közepes számú, mereven álló vesszõt nevel. Kiegyenlítetten jó minõséget ad, ezért kedvelt a borvidéken. Rizlingszilváni A Rajnai rizling és a Zöldszilváni keresztezõdésébõl jött létre. Tõkéje erõs növekedésû, ritka lombú. Korán érik. Közepesen fagytûrõ, rothadásra hajlamos. Bora illatos, gyors fejlõdésû, kellemes zamatú. Sauvignon blanc A móri borvidéken tartalmasságával és rendkívül finom zamatával tûnik ki a száraz borok közül. Francia, Loire-völgyi eredete ellenére jól beilleszkedett a környék hagyományos fajtái közé. Szürkebarát A francia eredetû fajta középerõs tõkével rendelkezik, amelyen viszonylag vékony, ritkás vesszõzet fejlõdik. Tramini A legkésõbbi szüretelésû fajták egyike, amely rendkívül fûszeres illatával és zamatával népszerû boraink közé tartozik. Különleges minõségû, intenzív fajtajellegû, fûszeres zamatú, gyakran lágy karakterû. Szõlõje sûrû lombozatot nevel, ezért sok zöldmunkát igényel. A borvidéken mintegy 20%-os arányban van jelen. Zöldveltelini Szõlõje közepesen nagy, vállas, tömött fürtû, megnyúlt, gömbölyû, éretten is zöld színû bogyókkal. Igen bõtermõ fajta. Bora harmonikus ízeket kínál, fajtajelleges illatú és zamatú, többnyire kellemes savakkal. Fõleg a nagyüzemi telepítéseknek köszönhetõen a tájegységen részesedése 8%. A Móri Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borturizmus által fõleg a borkóstolók során támasztott keresletet figyelembe véve 2007-tõl választékbõvítési céllal engedélyezi néhány kékszõlõfajta telepítését is. 4 5

4 A BORVIDÉK TELEPÜLÉSEI Csákberény A Vértesi Tájvédelmi Körzet határán fekvõ falu a Csák nemzetség birtoka volt. Határa régészeti emlékekben gazdag. A Csókakõ felé vezetõ kék négyszög turistaút az Orondi szõlõhegyen vezet át. Az 1300 lakosú település a falusi turizmus szempontjából kitûnõ adottságokkal rendelkezik. Csókakõ Az 1400 lelkes falu Fejér megye egyetlen középkori várának tövében fekszik. A vár 1543-tól kisebb megszakításokkal egészen 1686-ig maradt török kézen. Védelmi szerepe a török kiûzése után megszûnt. A táj szépségének köszönhetõen a csókakõi hegyoldal borospincékkel, nyaralókkal épült be és kedvelt kirándulóhellyé vált. Mór A 81-es fõút mentén, Székesfehérvártól 27, Gyõrtõl 65 km-re fekvõ, lakosú Mór lakóinak történelme a mai napig szorosan összefonódik a szõlõvel. A belvárosban fellelhetõ mûemlékek, a meghitt hangulatú táj, valamint a móri emberek hagyományos vendégszeretete sok hívet szerzett a kisvárosnak. A borászati és német nemzetiségi hagyományok, a képzõmûvészeti, valamint a zenei kultúra ápolása, a város folyamatosan szépülõ, emberközeli arculata egyre vonzóbbá teszi Mórt. Pusztavám A lélekszámú községet tõl említik írásos emlékek. A török idõket követõen elõször evangélikus, majd a móri kapucinus kolostor segítségével katolikusok vallású németek települtek a kihalt településre, kiknek megélhetését a szõlõ- és az erdõmûvelés biztosította. Söréd A ma kb. 500 lelkes falut 1152-ben már említik az írásos emlékek. A XV. században a Sörédi nemesi család a birtokos, a török kiûzése után a csókakõi uradalommal együtt adták a Hochburg család birtokába. Látnivalót a település régi házai és szõlõhegyi pincesora kínálnak. Zámoly lakosú, szalagtelkes település. Területén kéttucatnyi lelõhelyet tártak fel az õskortól a török idõk végéig. Bortermelése hosszú idõkre vezethetõ vissza, már a korabeli krónikák is számon tartják, hány kapás szõlõterületek adtak megélhetést az itt élõknek. BORVIDÉKI SZERVEZETEK Brindisi Szent Lõrinc Borrend Tálos Tamás elnök-nagymester 8060 Mór, Zrínyi Miklós u. 36. Tel./fax: , tel: Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete Bozóky Mónika elnök 8060 Mór, Pince u. 22. Tel.: , , fax: Móri Borvidék Hegyközségi Tanácsa Frey Szabolcs titkár 8060 Mór, Zrínyi Miklós u. 36. Tel./fax: , tel.: Móri Borvidék Turisztikai Egyesület (TDM) Möllmann Günterné elnök 8060 Mór, Táncsics Mihály u. 1. Tel.: Móri Ezerjó Borút Egyesület Takács József elnök 8081 Zámoly, Harmat u. 4. Tel.: , Mór és Pusztavám Közös Hegyközség Frey Szabolcs hegybíró 8060 Mór, Zrínyi Miklós u. 36. Tel./fax: , tel.: Sörédi Szõlõhegyért Alapítvány Szabó Imre kapcsolattartó 8072 Söréd, Rákóczi u. 27. Tel.: Szent Donát Borrend Veress István elnök 8074 Csókakõ, Pf. 4. Tel.: , Vértesalja Közös Hegyközség Horváth Csaba hegybíró 8074 Csókakõ, Kossuth u. 1. Tel.: , Részletesebb információ: 6 7

5 AVAR PINCÉSZET ASzõlõültetvényeink zömmel a Móri Borvidék egyik legõsibb termõhelyén, a Kecskehegyen, a Szent Orbán-kápolna környezetében, valamint a Vértes hegység lábánál, a Csóka-dûlõben terülnek el. Középmagas kordonmûvelést alkalmazunk. Ezáltal ötvözzük a hagyományos mûvelésbõl adódó magas minõséget és a modern szõlõmûveléssel megvalósítható kiváló terméshozamot. Pincénk Mór központjától 200 m-re található, 1907-ben épült. Különlegessége, hogy domboldalba építették. Vízszintesen, lépcsõ nélkül juthatunk a présházon keresztül a hagyományos ászokhordós berendezésû pincébe. Itt nagyméretû, akár 3 méter magas tölgyfa hordókat is láthatunk. Klímája kiváló a bornak, hõmérséklete állandónak mondható, télen-nyáron o C. Mûemlék jellegû épület, a pinceajtó osztrák mintára készült, a száz évvel ezelõtti mesteremberek szakértelmét hirdeti. Büszkék vagyunk a szõlõfeldolgozás és borkészítés során használatos, mára már veteránná váló gépeinkre. A pinceudvaron található, 1892-ben készült bálványprés ma is mûködõképes. Családunk az 1800-as évek óta foglalkozik szõlõvel. Szakértelmünket, odaadó munkánkat, a szõlõ és a bor szeretetét a magas rangú borversenyeken elért számos oklevél bizonyítja. Ezerjó, Királyleányka, Rizlingszilváni, Kékfrankos Termõterület: 2 ha Folyóborként: Ezerjó, Királyleányka, Rizlingszilváni, Kékfrankos Borárusítás helye: Mór, Zrínyi Miklós u. 13. Vendégfogadás, borkóstolás: 40 fõ Mór, Zrínyi Miklós u. 13. Avar András, , Avar Ferenc, Avar Borkereskedelmi Bt., 8060 Mór, Zrínyi Miklós u. 13. telefon: ,

6 BELECZ PINCE A Belecz Pince Fejér megyében, a Vértes hegység déli oldalán, a Zámolyt, Csákberényt, Csókakõt, Mórt összekötõ borút mentén, Csákberény központjától 800 m-re, Mór várostól 8 km-re helyezkedik el. A terület szõlõtermesztéshez kedvezõ adottságokkal rendelkezik. Az Orondi-dûlõ déli fekvése és jó klímája miatt kitûnõ minõségû szõlõ, jó zamatú és illatos borok termõhelye. Családunk 1995 óta fektet nagyobb hangsúlyt a szakszerû szõlõtermesztésre és borkészítésre, amit a borversenyeken elért kiváló eredményeink is alátámasztanak. A több napra érkezõ turisták részére 6 fõig szálláslehetõség is rendelkezésre áll. Ezerjó, Tramini, Csabagyöngye Termõterület: 0,2 ha Folyóborként: Ezerjó, Tramini, Csabagyöngye Borárusítás helye: Csákberény, Orondi-dûlõ 1506 hrsz. Vendégfogadás, borkóstolás: télen 15 fõ, nyáron 40 fõ Csákberény, Orondi-dûlõ 1506 hrsz. Belecz József, , , Belecz József õstermelõ, 8073 Csákberény, Rigóköz 7. telefon: , honlap:

7 BÍRÓ PINCE BSzõlõterületeink, borászatunk a Csákberény Csókakõ községek között, a Vértes hegység déli lejtõin elterülõ ún. Orondi szõlõhegyen, a Móri Ezerjó Borút mentén található. A Borút Egyesületnek alapító tagja vagyunk. A szõlõtermelést családi mûvelésben végezzük, igyekszünk a lehetõségeket a termelésben a minõség javára fordítani, megfelelõ alapanyagból minél értékesebb borokat készíteni. A jó környezeti adottságok által biztosított szõlõbeltartalmi paraméterek megõrzésére törekszünk. Hogy mindez kistermelõi viszonyok mellett is lehetséges, mi sem bizonyítja jobban, mint a különbözõ borversenyeken elért jó eredményeink. Falusi turizmus tevékenységünk keretében pincénknél 6-8 fõ részére szállást is tudunk biztosítani. Ezerjó, Rizlingszilváni, Tramini, Zöldveltelini, Királyleányka Termõterület: 2,7 ha Folyóborként: Ezerjó, Rizlingszilváni, Tramini, Zöldveltelini, Királyleányka Borárusítás helye: Csákberény, Orondi-dûlõ 1729 hrsz. Vendégfogadás, borkóstolás: télen 30 fõ, nyáron 50 fõ Csákberény, Orondi-dûlõ 1729 hrsz. Bíró István, , Bíró Istvánné, Bíró István õstermelõ, 8073 Csákberény, Dózsa György u. 36. telefon: ,

8 BOGI-PINCE Borászatunk kis családi gazdaságként mûködik, a csókakõi vár alatt meghúzódó kis falunkban. Boraink hagyományos technológiával készülnek. Jellemzõ ránk az egyszerû falusi, vidéki vendégszeretet. Borospincénk tetõterében 10 fõig megszállhatnak borkóstolóban megfáradt vendégeink. Lehetõség van arra is, hogy családok, munkahelyi csoportok, esetleg nagyobb baráti társaságok önálló programot szervezzenek maguknak. A gazdaság udvarán háziállatok (tehén, ló) is találhatók, a vendégekkel érkezõ gyermekek nem kis örömére. Tramini, Ezerjó, Rizlingszilváni, Cserszegi fûszeres, Vegyes fehér, Rozé, Zweigelt Termõterület: 2,5 ha Folyóborként: Tramini, Ezerjó, Rizlingszilváni, Cserszegi fûszeres, Vegyes fehér, Rozé, Zweigelt Borárusítás helye: Csókakõ, Kossuth Lajos u. 64. Vendégfogadás, borkóstolás: 50 fõ Csókakõ, Kossuth Lajos u. 64. Bognár Gábor, , Bognár Gábor egyéni vállalkozó, 8074 Csókakõ, Kossuth Lajos u. 64. telefon: , honlap:

9 BOZÓKY PINCÉSZET ÉS BORMÚZEUM Borkészítési stílusunk a régi borászati hagyományokra épül, igazodva korunk borfogyasztási igényeihez. Vendégeink bormúzeumunkban, a közel 300 éves pincékben idilli környezetben ismerkedhetnek meg a szõlõ- és borkultúra hagyományaival, munkaeszközeivel, a borvidék nevezetes boraival. Pincelabirintusunk a friss-üde, az érett-testes és múzeális borok izgalmas birodalma. Itt megtudhatja, megtapasztalhatja, miért Ezer jó az Ezerjó: például pont azért, mert lehet Ezerjó száraz, félszáraz Ezerjó töppedt szõlõbõl (6 puttonyos édes), Ezerjó aszú (6 puttonyos édes), Ezerjó jégbor, Ezerjó eszencia... és akkor még nem beszéltünk a különbözõ évjáratokról! No persze, akad itt más is! Errõl azonban gyõzõdjön meg személyesen! Vendégfogadás, borkóstolás étkezési lehetõséggel. Ezerjó, Sauvignon blanc, Tramini, Chardonnay, Ottonel muskotály Termõterület: 35 ha Palackozott: Ezerjó, Sauvignon blanc, Tramini, Chardonnay, Ottonel muskotály, Cuvée, Ezerjó töppedt szõlõbõl és botrytises szõlõbõl, több évtizedre visszanyúló muzeális borkészlet Borárusítás helye: Mór, Pince u Vendégfogadás, borkóstolás: 70, illetve 50 fõ Mór, Pince u , Mór, Zrínyi Miklós u. 21. Bozóky Mónika, , , fax: , Bozóky Kft Mór, Pince u. 22. telefon: , , honlap:

10 ERTL CSALÁDI PINCÉSZET ESzõlõterületünk Móron, a Kecskehegy délkeleti oldalán került eltelepítésre. Négy szõlõfajtából készülnek boraink: a hagyományos Móri Ezerjó, Rajnai rizling, Királyleányka és Cserszegi fûszeres. Pincénk a Csókakõi út mellett, a szõlõültetvénynél található, szép kilátással a Vértes hegyvonulatára. Ikertõkés telepítéseink kis hozamra vannak késztetve a jobb minõség elérése érdekében. A szõlõ feldolgozásával már a modern technológia követelményeinek igyekszünk megfelelni, amit követünk a borkészítésben is. A jó minõséget a visszajáró vendégek igazolják. Borkóstolás keretében kisebb baráti társaságok fogadása lehetséges. Ezerjó, Rajnai rizling, Királyleányka, Cserszegi fûszeres Termõterület: 0,5 ha Folyóborként: Ezerjó, Rajnai rizling, Királyleányka, Cserszegi fûszeres Borárusítás helye: Mór, Kecskehegy-dûlõ 5542 hrsz. Vendégfogadás, borkóstolás: 15 fõ Mór, Kecskehegy-dûlõ 5542 hrsz. Trosztmir Márton, Trosztmir Márton, 8060 Mór, Kossuth Lajos u. 46. telefon: , honlap:

11 FREY PINCE FMóri sváb család vagyunk, szõlõtermelõ hagyományokkal. Visszatekintve a múltba, az õsök tisztelete kötelez bennünket a tradíciók ápolására. Tipikus családi vállalkozásunk 3,5 ha saját tulajdonú szõlõterületen mûködik, melynek zöme a Móri Borvidék legjobb fekvésû, ún. Csóka-dûlõjében, illetve a Márkus hegyen található. Az egyedülálló talajviszonyok és mikroklíma különleges körülményeket biztosítanak az itt termett boroknak, melyek gondos zöldmunkával elõállított, minõségi szõlõalapanyagból, kíméletes feldolgozás mellett készülnek. Fõ profilunk a borturizmus, a történelmi móri pincesoron található mûemléki pincénkben szeretettel várjuk kedves vendégeinket. Zöldveltelini, Ezerjó, Zenit, Chardonnay, Királyleányka, Tramini, Irsai Olivér, Kékfrankos Termõterület: 3,5 ha Palackozott: Zöldveltelini, Ezerjó, Zenit, Chardonnay, Királyleányka, Tramini, MISEBOR, AZ ÉV MÓRI EZERJÓ BORA 2009 Folyóborként: Zöldveltelini, Ezerjó, Zenit, Chardonnay, Királyleányka, Tramini, Irsai Olivér, Kékfrankos Borárusítás helye: Mór, Ezerjó u. 11. Vendégfogadás, borkóstolás: 45 fõ Mór, Ezerjó u. 11. Frey József, , Frey Szabolcs egyéni vállalkozó, 8066 Pusztavám, Táncsics Mihály u. 1. telefon: , honlap:

12 FRIEDL CSALÁDI PINCE FA szõlõtermesztés és borkészítés szeretetét a szülõi házból szereztem, amit szakmai tanulmányaim során bõvítettem. Intenzíven 1994-ben kezdtük el a családi gazdálkodást. Szõlõterületeink nagy része a Vértes hegység déli lankáin, Csákberényben, másik része a móri kedvezõ adottságú domboldalakon helyezkedik el. Kezdetben nagyobb szõlõterületen fõleg szõlõtermést értékesítettünk. Jelenleg kisebb területen igyekszünk megtermelni a saját termelésû minõségi bor elõállításához szükséges alapanyagot. Borászatunk fõként hagyományos technológiára épül, de készítünk reduktív, gyümölcsös jellegû borokat is. Sok szeretettel várjuk a bor értékeit kedvelõ és keresõ fogyasztókat. Rizlingszilváni, Irsai Olivér, Ezerjó, Chardonnay, Zöldveltelini, Tramini Termõterület: 5 ha Palackozott: Ezerjó, Chardonnay Folyóborként: Rizlingszilváni, Irsai Olivér, Ezerjó, Chardonnay Borárusítás helye: Mór, Pincesor u. 39. Vendégfogadás, borkóstolás: 12 fõ Mór, Pincesor u. 39. Friedl Károly, Friedl Károly õstermelõ, 8060 Mór, Pincesor u. 39. telefon: ,

13 GESZLER CSALÁDI PINCÉSZET GSváb hagyomány, tüzes Ezerjó, családias hangulat... A Móri Borvidéken családunk immár négy generáción keresztül foglalkozik szõlõmûveléssel és borkészítéssel. Nálunk fontos a sváb hagyományok megõrzése és a modern technológia bevezetése, ötvözése a régivel. Ez a vidék az Ezerjó hazája, errõl lett híres, mi is kiemelten foglalkozunk a fajtával. Büszkék vagyunk eredményeinkre: 2005-ben az Év Móri Ezerjó Bora díj; ben és 2010-ben Mór Város Polgármesterének Vándordíja (a legtöbb arany minõsítésû borért); 2009-ben pedig a XXXI. Országos Borverseny ezüstérme Ezerjó borunkkal. Pincészetünk tagja a Móri Borvidék TDM Egyesületnek, kedvezményt adunk a Magyar Turizmus, Magyar Borturizmus és HVG kártyákra. Ha maradandó móri élményt szeretne szerezni vendégeinek, akkor vegyenek részt borkóstoló programunkon 200 éves autentikus sváb pincénkben. Térjen be hozzánk és vigye magával a móri borok jó hírét! Chardonnay, Ezerjó, Királyleányka, Zöldveltelini, Zenit Termõterület: 27 ha Palackozott: Chardonnay, Ezerjó, Királyleányka, Tramini, Zenit Folyóborként: Chardonnay, Ezerjó, Királyleányka, Tramini, Zenit Borárusítás helye: Mór, Zrínyi Miklós u. 25. Vendégfogadás, borkóstolás: fõig ültetett vendégfogadás a fûthetõ présházban, jó idõ esetén plusz 20 hely a pince udvarán a nagy diófa árnyékában, valamint 70 fõig álló borkóstolás is lehetséges Mór, Zrínyi Miklós u. 25. Geszler József, , Geszler Imre, Geszler Kft., 8060 Mór, Pince u. 39. telefon: , honlap:

14 HORVÁTH CSABA PINCÉJE HA présház-pince amely családi tulajdon, illetve örökség útján 1902-ben került a család tulajdonába építése az es évekre tehetõ. A szõlõhöz, illetve borhoz való kapcsolatom gyermekkorom óta folyamatos. A Vértes hegy lankáin, a csókakõi vártól alig méterre található a családi pincénk. Jelentõs átalakítások után 20 fõ kóstoltatását tudom biztosítani. Kellemes környezete révén a nyári idõszakban nagyobb társaságok kiszolgálása is lehetséges. Szürkebarát, Cserszegi fûszeres, Ezerjó Termõterület: 0,5 ha Folyóborként: Szürkebarát, Cserszegi fûszeres, Ezerjó Borárusítás helye: Csókakõ, Aranyhegy 1020 hrsz. Vendégfogadás, borkóstolás: 20 fõ Csókakõ, Aranyhegy 1020 hrsz. Horváth Csaba, , Horváth Csaba õstermelõ, 8074 Csókakõ, Kossuth Lajos u. 1. telefon: ,

15 JAKAB CSALÁDI PINCÉSZET JA Móri Borvidék kiváló adottságú termõterületein termesztünk több fajta szõlõt. Többségében száraz a borvidékre jellemzõ borokat termelünk, de emellett más jellegû (vörös, rozé) borokkal is igyekszünk az aktuális piaci igényeket kielégíteni. Kérjük, látogasson el pincénkbe, ahol nyugodt, barátságos környezetben, egy kellemes borkóstoló keretén belül ismerkedhet meg az általunk készített borok íz és zamatvilágával. Ezerjó, Rajnai rizling, Leányka, Chardonnay, Zweigelt Termõterület: 2,5 ha Palackozott: Ezerjó, Rajnai rizling, Zweigelt Folyóborként: Ezerjó, Rajnai rizling, Leányka, Chardonnay, Zweigelt Borárusítás helye: Mór, Hársfa u. 13. Vendégfogadás, borkóstolás: 30 fõ Mór, Hársfa u. 13. Jakab Róbert, , Jakab Róbert õstermelõ, 8060 Mór, Hársfa u. 13. telefon: ,

16 LINCZ PINCÉSZET LGazdálkodásunkat a domborzati viszonyok sajátosságait figyelembe vevõ, korszerû gépi szõlõmûvelési technológia jellemzi. A gépi szüretnek köszönhetõen a betakarítás rendkívül gyors, így az adott fajta mindig a legmegfelelõbb pillanatban kerülhet a présházba, ahol a szõlõfeldolgozás pneumatikus préssel, rendkívül kíméletesen történik. A további korszerû borkészítési eljárások eredményeként a szõlõ íz- és zamatvilága a kész borban sem vész el. Sok szeretettel várjuk pincészetünkben. Ezerjó, Rajnai rizling, Sauvignon blanc, Leányka, Királyleányka, Szürkebarát, Cserszegi fûszeres, Merlot Termõterület: 12,7 ha Palackozott és folyóborként: Ezerjó, Rajnai rizling, Sauvignon blanc, Leányka, Királyleányka, Szürkebarát, Cserszegi fûszeres, Házasítás, Merlot Borárusítás helye: Mór, Zrínyi Miklós u. 21. Vendégfogadás, borkóstolás: 80 fõ Mór, Zrínyi Miklós u. 21. Lincz István, Lincz István õstermelõ, 8060 Mór, Vásártér 25. telefon: , ,

17 MANNER JÓZSEF PINCÉJE MAManner család Móron 1735 óta foglalkozik bortermeléssel. Anem bérmunkára, hanem saját munkára alapozott és feljövõben lévõ szõlészetünkben jelenleg három Mórra jellemzõ szõlõt termelünk, az Ezerjót, a Traminit és a Rizlingszilvánit. Ezekbõl készítjük a globalista ízvilágtól távoli, kézmûves, egyedi jegyekkel bíró válogatás borainkat. Présházas pincénk Mór belvárosához közel, Kecskehegyen található. Présházunkból festõi szépségû panoráma tárul Mór történelmi belvárosára. Itt fogadjuk borainkkal a borértõ, borszeretõ és borkedvelõ baráti társaságokat egy autentikus móri borkóstolóra, melyen kellemes kikapcsolódást és jó hangulatot személyes jelenlétünkkel biztosítunk. Hobbink a vendéglátás, mely során kizárólag díjnyertes borokat kínálunk. Érdeklõdésüket szeretettel várjuk! Természet, hagyomány, minõség. Ezerjó, Tramini, Rizlingszilváni Termõterület: 0,6 ha Folyóborként: Ezerjó, Tramini, Rizlingszilváni Borárusítás helye: Mór, Kecskehegy-dûlõ 5868 hrsz. Vendégfogadás, borkóstolás: 30 fõ Mór, Kecskehegy-dûlõ 5868 hrsz. Manner József, , , Manner József õstermelõ, 8060 Mór, Ifjúság u. 14. telefon: ,

18 MANNER MÁRTON PINCÉJE MSzõlõterületeink a jól bevált Lenz Moser mûvelésmódban kerültek eltelepítésre. A termés feldolgozása egy 600 literes pneumatikus, saválló-lemezes préssel történik. A feldolgozást követõen alapvetõen a hagyományos technológiát alkalmazzuk. A must ülepítése után az erjesztés mûanyag tartályokban történik. Az erjedés befejeztével pedig boraink fahordókban érlelõdnek. A pince a 81. számú fõútról, a os km-szelvény között, a tévétorony felé nyíló út mellett található. Leányka, Chardonnay, Ezerjó, Zweigelt Termõterület: 1,7 ha Folyóborként: Leányka, Chardonnay, Ezerjó, Zweigelt Borárusítás helye: Mór, Cserhát-dûlõ 6794 hrsz. Vendégfogadás, borkóstolás: 25 fõ Mór, Cserhát-dûlõ 6794 hrsz. Manner Márton, , Manner Márton õstermelõ, 8060 Mór, Bartók Béla u. 3. telefon: ,

19 MAURUS PINCE MA Maurus Pincében ötvözzük a hagyományos borkészítést a mai modern ismeretekkel. A borok hosszú érlelést kapnak, hogy a híres móri savakat barátságosabbá tegyük. Komoly, érett, nagy fehérborok készülnek, folyamatosan szem elõtt tartva a kompromisszumok nélküli magas minõséget. A móri születésû fiatal borászt, ifj. Kamocsay Ákost már gyermekkori élményei fûzik a szõlõmunkához és a bortermeléshez. Az újvilági borászatokban szerzett tapasztalata és a Móri Borvidék iránti elkötelezettsége vezeti azon az úton, hogy olyan kézmûves, nagy borokat készítsen, amely a borvidéket méltó rangjára emeli vissza. A lehetõség adott, az elsõ borok már palackban várják a megmérettetést. Királyleányka, Sauvignon blanc, Zöldveltelini, Rajnai rizling, Tramini, Pinot gris, Ezerjó, Chardonnay Termõterület: saját terület 0,7 ha, mûveltetett terület 8 ha Palackozott: Maurus Királyleányka, Sauvignon blanc, Zöldveltelini, Pinot gris, Rajnai rizling, Tramini. Hordó válogatás Rajnai rizling, Tramini, Ezerjó. Rejtelem Chardonnay Borárusítás helye: Mór, Hársfa u. 10. Vendégfogadás: 20 fõig ültetett vendégfogadás lehetséges, jó idõ esetén a 40 fõs grillterasz is rendelkezésre áll Borkóstolás: 20 fõig ültetetett, 100 fõig álló kóstolás is lehetséges Mór, Hársfa u. 10. ifj. Kamocsay Ákos, , Art of Wine Kft., 8060 Mór, Hársfa u. 10. telefon: honlap:

20 MIKLÓS CSABI PINCÉJE Miklóscsabi itt és mór. Élményborászat, élményekkel. Csekkold le! :) Ezerjó, Királyleányka, Leányka, Tramini, Chardonnay, Zöldveltelini Termõterület: 3,5 ha Palackozott: Utazóbõrönd, Füligér, Tündérkert, Punktum, Nem férünk a bõröndbe, Csakazízéért, Moorer, Csoda, Roger Mór, Ezredes, Nirvána, John Paul Csabi Ringó starr George, Haramia, Ez a beszéd Borárusítás helye: Mór, Ezerjó u. 3. Vendégfogadás, borkóstolás: 40 fõ Mór, Ezerjó u. 3. Miklós Csabi , Miklós Pince Kft., 8060 Mór, Ezerjó u. 3. telefon: honlap:

MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN

MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN A KEDVES OLVASÓ! A Pécs-Mecseki Borút kiadványát tartja a kezében. A prospektusunk célja borútunk minősített szolgáltatóinak a bemutatása és annak elérése, hogy

Részletesebben

A Királyi Régió borászati és turisztikai kalauza

A Királyi Régió borászati és turisztikai kalauza A Királyi Régió borászati és turisztikai kalauza Írta és szerkesztette: Veér Károly Fotók: Regio Regia archív Fordítás: Taizs Gergő Asszisztens: Anga Attiláné, Anga Sándorné Tervező: Mazán Sándor Tördelés:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Szigeti Andrea Judit 2008

SZAKDOLGOZAT Szigeti Andrea Judit 2008 SZAKDOLGOZAT Szigeti Andrea Judit 2008 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A Velencei tó-vértes borturizmusának

Részletesebben

Kedves Olvasó! A tapasztalatszerzéshez sok sikert kívánnak. A szerzők

Kedves Olvasó! A tapasztalatszerzéshez sok sikert kívánnak. A szerzők Kedves Olvasó! A bor napjainkra divatos termékké, a kulturált és mérsékletes borfogyasztás a gasztrokultúra szerves részévé vált. Egyre többen vannak az olyan igényes fogyasztók, akik ismerik a neves borászatok

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

BORKURÍR. II. évfolyam I. szám 2011. TAVASZ

BORKURÍR. II. évfolyam I. szám 2011. TAVASZ B A L A T O N B O R K U L T Ú R A BORKURÍR II. évfolyam I. szám 2011. TAVASZ 2011. tavasz 2-3 beköszöntő A balatoni borok kis- és nagykereskedése a Balaton Borrégió borászatainak legszélesebb álasztéká

Részletesebben

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009.

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009. TDK dolgozat Magyarország borhelyzete Soproni borvidék jellemzése Bejczi László Horváth András 2009. Borban az igazság A kőszegi borvidék helyzetelemzése Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG

Részletesebben

AZ ÉV PINCÉSZETE. Pályázat

AZ ÉV PINCÉSZETE. Pályázat AZ ÉV PINCÉSZETE Pályázat 2014 Tartalomjegyzék Gyökereink... 4 A susogó szőlő szerelme... 4 A terroir... 4 Alapok... 5 Helyünk a borvidéken... 6 A csapat... 8 Technológia... 9 A borotai pincészet... 10

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány VERSENYKÉPESSÉG ÉS ÉRDEKKÉPVISELET A MAGYAR BOR PIACÁN Budapest, 2006

Részletesebben

A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája

A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája 1 Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony 2009 Molnár E. Májer J. Lakatos A. Poór J. Brazsil

Részletesebben

Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014

Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014 Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014 Balatonfüred, 2014. 1 Megjelent: 1000 példányban a Balatonvin Borlovagrend kiadásában Felelős kiadó: Koczor Kálmán elnök-nagymester

Részletesebben

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség székhely: 2836, Baj, Petőfi S. u. 50. iroda: 2890, Tata, Erzsébet tér 13. telefon: 34/589-849 - fax: 34/589-850 e-mail: munkaszervezet@vercse.hu

Részletesebben

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola Szakdolgozat Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában Kodolányi János Főiskola Készítette Nagy Attila IFO/2 1 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés (turizmus és vendéglátás helyzete, helyi 3 marketing)

Részletesebben

ÉLMÉNY KATALÓGUS. A Bor Világa

ÉLMÉNY KATALÓGUS. A Bor Világa ÉLMÉNY KATALÓGUS A Bor Világa Üdvözöljük a feldobó élmények világában! Egyedi ajándékának sokszínű programajánlatából saját maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik. Kiváló feltételeket

Részletesebben

A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfelvidéki Borvidék

A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfelvidéki Borvidék A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása Balatonfelvidéki Borvidék Badacsony, 2004 2 Bevezetés A magyar szőlő-bor ágazat csak akkor tud sikeresen megfelelni az alapvetően megváltozott

Részletesebben

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009.

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009. FÖVENYESI SALÁTA Bakancsban vasparipával 2009. Balatononudvari-Fövenyes A Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re keletre, a Tihanyi-félsziget szomszédságában fekszik Balatonudvari település.

Részletesebben

Kóstolás feltételei Megfelelő környezet Borospohár: alakja, tartása Megfelelő hőmérséklet: a borok ideális fogyasztási hőmérséklete:

Kóstolás feltételei Megfelelő környezet Borospohár: alakja, tartása Megfelelő hőmérséklet: a borok ideális fogyasztási hőmérséklete: Debreceni Egyetem 2014/15. tavaszi félév Kurzusvezető: dr. Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Andragógia Tanszék Borkóstolás szabályai a száraztól haladjunk

Részletesebben

A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége Vasi Falvak Kincsestára - Helyi Örökségünk c. projektjének

A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége Vasi Falvak Kincsestára - Helyi Örökségünk c. projektjének Legyen Vendégünk Vas megyében! A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége Vasi Falvak Kincsestára - Helyi Örökségünk c. projektjének keretében készítettük kiadványunkat mindazok számára, akik ennek a rendkívüli

Részletesebben

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30.

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 I. HELYZETELEMZÉS...7 I.1. Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Minden élménnyel több leszel 2014. NOVEMBER FÓKUSZBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

Minden élménnyel több leszel 2014. NOVEMBER FÓKUSZBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁG Minden élménnyel több leszel 2014. NOVEMBER Ingyenes turisztikai programajánló magazin FÓKUSZBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁG Tartalom 2014. NOVEMBER 24 6 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 6 Bor, pincék, szórakozás Tokaj-hegyalján

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BORA 2015 BORVERSENY DÍJAZOTTJAI

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BORA 2015 BORVERSENY DÍJAZOTTJAI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BORA 2015 BORVERSENY DÍJAZOTTJAI KÖZÉPKATEGÓRIA száraz/félszáraz fehérborok első három helyezettje 1. helyezett és Az MTA Bora 2015 cím nyertese Petrányi Pince Csopaki Olaszrizling

Részletesebben

tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25

tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25 tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25 településeink BADACSONYTOMAJ, BADACSONYÖRS, BADACSONY BADACSONYTÖRDEMIC, BADACSONYLÁBDIHEGY

Részletesebben

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Köszöntõ Tisztelt Barátaink, Kedves Vendégeink! Balatonalmádi egyedülálló, amfiteátrumszerû fekvése különleges klímát biztosít a városnak. Aki igazán ismeri ezt a vidéket, tudja, hogy nemcsak a nyár szép,

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 > A Balaton és környéke b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 Hat borvidék ezernyi íze / 23 A múlt nyomában / 28 A régió követei / 33 Programajánló

Részletesebben

Tartalom. Feldobox. 01 Borkollégium - budapest

Tartalom. Feldobox. 01 Borkollégium - budapest Üdvözöljük a feldobó élmények világában! Egyedi ajándékának sokszínû programajánlatából saját maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik. Kiváló feltételeket és minôségi szolgáltatásokat

Részletesebben

Helyi Termékeink. Hévíz és Zalaszentgrót térsége. www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu

Helyi Termékeink. Hévíz és Zalaszentgrót térsége. www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu Helyi Termékeink Hévíz és Zalaszentgrót térsége 2014 Vásároljon helyi terméket! Találkozzon a helyi termék előállítókkal 7 napon! 2014. év során 3 térségünkbeli nagyrendezvényen települünk ki helyi termék

Részletesebben

Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk!

Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk! Ez a kiadvány az EURÓPAI VIDÉKFEJLESZTÉSI MEZŐGAZDASÁGI ALAP: A VIDÉKBE BERUHÁZÓ EURÓPA anyagi hozzájárulásával jött létre. SZK VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007-1013 Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk!

Részletesebben

Pincelista. Szívedhez legközelebb

Pincelista. Szívedhez legközelebb Szívedhez legközelebb Hétvége a bor jegyében A május 26-28-i hétvége igazi ünnepnek ígérkezik a borbarátok számára, hiszen országszerte közel száz pincészet tárja szélesre kapuit az érdeklődők előtt. A

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya A királynék városa / 8 A Bakony / 12 Egy ugrásra a Balaton / 15 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 17

b e s z á l l ó k á r t ya A királynék városa / 8 A Bakony / 12 Egy ugrásra a Balaton / 15 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 17 > Veszprém és a Bakony b e s z á l l ó k á r t ya A királynék városa / 8 A Bakony / 12 Egy ugrásra a Balaton / 15 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 17 Bor hegy és víz között / 21 A régió követei / 24

Részletesebben