ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENYEK ELŐADÁSAI BÉKÉSCSABA, 1985

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENYEK ELŐADÁSAI 1965-1985 BÉKÉSCSABA, 1985"

Átírás

1 ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENYEK ELŐADÁSAI BÉKÉSCSABA, 1985

2 KÖSZÖNTŐ A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Országos Elnöksége szeretettel köszönti a huszadik jubiláris Rozsnyay Mátyás" Emlékversenyt, annak résztvevőit, sze1vezőit.. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a fiatalok e nemes vetélked~jének. Ambicionálja a pályakezdőket első éveikben egy-egy tudományos munka kidolgozásában.. Fórumot biztosít az előadások megtartására.. Ezek a szárnypróbálgatások sokszor további, értékes munkákat indítottak el Így a mozgalom nagyban szolgálja Társaságunk egyik fontos célkitűzését: a tudomány iránt érdeklődő, szakmaszerető utánpótlás nevelését Személy szerint magam is voltam gyakornok koromban versenyző, ill az elmúlt két évtizedben fiatalok patrónusa. Ezért is köszöntöm őszinte szívvel a két évtized versenyzőit s mindazokat, akik e nemes mozgalom fennmaradásáért fáradoztak. Dr. Nikolics Károly e.. egyetemi tanár a Magyar Gyógysze1észeti Tá1saság elnöke

3 ELŐSZÓ 1886-ban - közel roo esztendeje, - hogy Rozsnyay Mátyás gyógyszerész roo aranyfrankos alapítványt létesített pályakezdő fiatalok részére. Az alapítvány kamataiból azokat a - gyógyszerész gyakornokok által készített- pályamunkákat djjazták, amelyek a legkiemelkedőbbek voltak Az L világháború következményeként az alapítvány elértéktelenedett és feledésbe merült A Gyógyszerész Egyesület 1931-ben - Rozsnyayra emlékezve - folytatta a pályázatok kiírását, azonban a IL világháború végével- különböző okoknál fogva- ez is megszűnt. A nagynevű előd nyomdokain haladva merült fel a Rozsnyay Mátyás emlékverseny gondolata ezelőtt 20 évvel Célunk- Rozsnyayval azonosan az volt-, hogy olyan fiatal gyógyszerészeket fedezzünk fel, akik vonzalmat éreznek a szakmai tudományok fejlesztése, a meglátott problémák megoldásának kutatása iránt - azzal az eltéréssel -, hogy ugyanakkor előadókészséggel is rendelkezzenek. A kitűzött cél elérésére Békés, Baranya, Győr-Sopron megye Központjainak igazgatói 1965-ben előadói versenyt indítottak Az itt szerzett tapasztalatok alapján - a Gyógyszerész Szakcsoportok vezetőivel együtt - kidolgozták a verseny alapszabályzatát. Ez biztosította a tudományos kutatáson alapuló verseny lehetőségét valamennyi fiatal gyógyszerész előtt. A versenyhez évről évre többen csatlakoztak, mely rövid idő alatt országos mozgalommá vált Ma már - a Magyar Gyógyszerészeti Társaság védnöksége alatt - 20 Gyógyszertári Központ fiatal gyógyszerészeinek nagyszabású tudományos megmozdulása.. Külön érdeme a versenyeknek, hogy bennük sikerült megvalósítani a tudományos ismeretek felhasználását a gyakorlati problémák megoldására.. 7

4 ! 1 i~ "' m 1! :11 :~! " ~~ :~ "jjj Az elmúlt 20 év leforgása során 19 alkalommal megtartott emlékverseny 504 előadásának helyét, címét, az előadások kidolgozásában résztvevő 455 gyógyszerész nevét, kiküldő szervezetének megnevezését, valamint a Rozsnyay Mátyás emlékérmet elnyert versenyzők nevét tartalmazza e kiadvány. Talán nem szerénytelenség megemlíteni, hogy a Rozsnyay Mátyás emlékversenyek évekkel megelőzték a később - nagyobb nyilvánosságot kapott - Alkotó Értelmiség" versenyeket. Az emlékversenyen elhangzott előadások publikációja gazdagnak mondható 50 előadás teljes terjedelemben, míg 266 előadás bő referátum form~jában került publikálásra a szaksajtóban és egyéb kiadványokban.. A többi előadásoknak is nyoma van az ismertetőkben és az összefoglalókban. E kiadvány a publikációk és referátumok, ismertetők és összefoglalók lelőhelyeiről pontos tájékoztatást nyújt Az előadások bemutatják, hogy a fiatal gyógyszerészek érdeklődése - a szorosan vett szakmai tudományok mellett - a határtudományokra is kiterjed. A pálya sokszínűségét, a megoldott és megoldásra váró problémák sokaságát is bizonyítja e kiadvány. A témaválasztásnál ma már egyetlen kikötés, hogy az a gyógyszerészi tudományok területéről származzon, - mégis szeretnénk-, ha minél több a gyakorlatból, a táraasztalról" eredne.. Egy-egy előadás megszámlálhatatlan, sok munkaórát takar, különösen akkor, ha erre csak munkaidőn túl, pihenőidő, esetleg szabadság feláldozásával volt lehetőség.. Az előadások kidolgozásába fektetett kutató munka eredményei, - bár a gyógyszerészi tudományok részterületére szorítkoznak -, mégsem lebecsülendők Nem egy előadásnak országos visszhangja is volt, és lett doktori értekezés magja, vagy további tudományos tevékenység elindítója. Köszönet illeti a témavezetőket és a segítőket, mert az előadásokban benne van az Ő szakmaszeretetük is Az előadások színvonalának folyamatos emelkedése, egyidfljűleg tükrözi az Egyetemekkel és Intézetekkel való együttműködést és a sokoldalú, segítőkész, gyümölcsöző kapcsolatot is. 8 Az erkölcsi elismerés mellett a verseny-előadások díjazása sem lebecsülendő A Gyógyszertári Központok igazgatói által vállalt kötelezettségek olyan jutalmazási összegek kiadására nyújtottak lehetőséget, melyet csak milliós nagyságrendű alapítvány kamataiból lehetne biztosítani E tevékenységükkel a fiatalok szakmai ffljlődésének felkarolásával nem kis mértékben járultak hozzá az emlékversenyek sikeréhez.. Az emlékverseny Bíráló Bizottságában kiváló szakembereink vettek részt, fiirasztó munkájukat legjobb tudásuk szerint végezték és választották ki a sok jó előadás közül is a legjobbakat Lelkiismeretes tevékenységükért elismerést érdemelnek Végezetül - de nem utolsó sorban -, köszönet illeti Dr.. Ragettli János c. egyetemi docenst, aki a mozgalom névadója, egyik elindftója, 20 év óta szervezője, Ielkesít~je, önzetlen támogatója és e kiadvány összeállítója. Összességében a mozgalom elérte célját, alapszabályzatának időnkénti módosítása az emlékversenyt a változó élet feltételeihez igazí~ja. A 20 év emlékére száj:\juk e kiadványt azzal a reménnyel, hogy hasznos segítség lesz a jövőben is. Kívánom, hogy a jövő évtizedek is igazolják a Rozsnyay Mátyás emlékverseny életrevalóságát Gyula, május 14 9 Dr. Palovits Gyula igazgató

5 Előadói Az előadások címei ROZSNYAY EMLÉKVERSENYEK Publikációk: Pub!. = nyomtatásban megjelent teljes közlés Ref. = kivonatos közlés Ism = előzetes ismertetés Összefoglaló = sokszorosítva a zsüritagok részére Dőlt szedés = emlékérmet, nyert versenyzők 1965 GYULA r Antal Júlia Baranya megye Adatok az infravörös lámpa technológiai felhasználásának gazdaságosságához. 2 Dócs Jánosné Békés megye A polioxetén-1500, mint szintetikus kenőcsalapanyag és a vele felmerülő inkompatibilitások 3 Hartai Istvánné - ifj. Szeberényi Andorné Békés megye Munkaegészségügyi vizsgálatok egy nagyforgalmú gyógyszertárban.. 4 Papy Lajos Győr-Sopron megye Guanetidin típusú szemcsepp készítése 5 Weltler János Győr-Sopron megye A kolloid sziliciumdioxid, mint receptorai segédanyag. Pubi. : Gyógyszerészet ?.. 3 IO II

6 1966 GYŐR 6 Csajtai Miklós Békés megye Kísérletek a Rheum és Rumex fajok termesztésével, kémiai és biológiai vizsgálatával. Ref.: Gyógyszerészet Darida Erzsébet Békés megye A dextrán, mint pilula kötőanyag. Ref.: Gyógyszerészet PubL: Gyógyszerészet Erődi Judit - Harza Tibor Komárom megye Adatok a spontán ingerképző aktivitás ionális elméletéhez Ref: Gyógyszerészet Gáspár Ilona Győr-Sopron megye Papaveriniumklorid és amidazophen oldat inkompatibilitásának tanulmányozása Ref.: Gyógyszerészet Róna Mária-Vödrös Csilla Komárom megye A Fo-No-ban szereplő ipekakuana tartalmú készítmények emetin és caphaelin tartalmának kromatográfiás meghatározása és ezen módszer felhasználása az emetinben kifejezett összalkaloida tartalom gyors meghatározására. Ref: Gyógyszerészet Szerdahelyi Erzsébet Vas megye Javaslat az állatorvosi Fo-No-hoz és a receptek technológiai megoldásához. Ref: Gyógyszerészet Dr. Sz\jártó Tibor Baranya megye Kísérlet a gyógyszertári gyógyszerkészítés technológiai ellenőrzésére Ref : Gyógyszerészet Zacher Sándorné-Nagykáldi Attila Vas megye Aszkorbinsav hatáscsökkenése étvágyjavító folyadékban. Ref : Gyógyszerészet IO Lukács János Baranya megye Hogyan nyújthat segítséget a gyógyszerész a nagyüzemi mezőgazdaságnak. Ref.: Gyógyszerészet l l Papy L.\jos Győr-Sopron megye Adatok a guanetidin tartalmú szemcsepp (Sanotensin) stabilitási vizsgálatokhoz.. Ref: Gyógyszerészet

7 1967 PÉCS 16 Benyhe Kálmán-Benyhe Kálmánné Komárom megye A IV és V Formulae Normales néhány készítményének papírkiomatográfiás és vékonyrétegkiomatográfiás vizsgálata.. Ret:: Gyógyszerészet PubL: MGYI Békés m Értesítője Gyarmathy Miklós Fejér megye Adatok a Massa polyoxaetheni új kúpalapanyag technológiájához.. Ret:.: Gyógyszerészet Ref.: MGYT Békés m Értesíté* 1967 l 8 Hikisch Miklós Győr-Soprnn megye Emulsiós kenőcsök diszperzitásfokának vizsgálata.. Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 Ref.: Gyógyszerészet és 9 19 Horváth Márta-Gerencsér Tihamérné Vas megye Egyes kaliumjodid tartalmú gyógyszerformáknál tapasztalt inkompatibilitások technológiai megoldása.. Ref..: MGYT Békés m. Értesítője Ref.: Gyógyszerészet Huszár Gáborné-Farkas Mária Vas megye Szolubilizálás a gyógyszertári gyakorlatban. Ref.: Gyógyszerészet Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 PubL: Gyógyszerészet Opálény Endre Komárom megye Fázis és laminárisan difform fiízis koncentráció változása Ret:: MGYI Békés m É1tesítője 1967 Ref.: Gyógyszerészet Rácz Éva Baranya megye Recepturai kenőcsök a diszpe1zitásfok tükrében. Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 Ref.. : Gyógyszerészet l Simán József Zala megye A szulfonamidok kémiája, különös tekintettel a réz-piridin komplexeire.. Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 Ref:: Gyógysze1észet Soós Sándor Békés megye Pilulák mihobiológiai szennyezettségének vizsgálata. Ref.: MGYT Békés m.. Értesítője 1967 Ret: : Gyógyszerészet l Südy György Békés megye Pilulák bevonása cellulozacetilftaláttal. Ref : Gyógyszerészet PubL: MGYT Békés m Értesítője Szalay Ilona Veszprém megye A magnézium te1ápia és a magnéziumcitrát gyógysze1tári előállítására vonatkozó vizsgálatok. PubL: MGYI Békés m. Értesítője Ref.: Gyógyszerészet

8 27 Tóth Zsófia Fejér megye Szorboxetén származékok hidrolízisének kinetikai vizsgálata szalicilsav jelenlétében PubL: MGYT Békés m. Értesítője Ref.: Gyógyszerészet Tuzson Judit Heves megye Gyógyszertári belső elle~őrzés komplexometria segítségével Ref: MGYI Békés m Ertesítője 1967 Ref: Gyógyszerészet Ütő Zsolt Baranya megye Adatok a Fo-No-ban szereplő belsőleges oldatok ph-vátozásaihoz. Pubi: MGYT Békés m.. Értesítője Ref : Gyógyszerészet Weltler János Győr-Sopron megye Szuszpensiók szemcseméret és ülepedés vizsgálata, különös tekintettel a Fo-No V. előirataira PubL: Gyógyszerészet Ref: MGYT Békés m. Értesítője SZOMBATHELY 31 Bartal Zoltán Hajdu-Bihar megye Gyógyszertári belső el~enőrzés kézi refraktométer segítségével. Ref: MGYT Vas m. Ertesít~je Bodor Ferenc Zala megye Alkálifémek meghatározása piridinben fotometriásan. Ref. : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője Bodor Ferencné Somogyi Marianna Zala megye,, Szuszpenziós, emulziós és oldatos kúpok batóanyagleadokepességének vizsgálata. Ref.: Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője Csuka Ferenc Tolna megye Vemhességi detoxikáció elősegítése Methioninnal. Ref: MGYT Vas m Értesítője Fábián Ferenc Békés megye Magnéziumkarbonát és magnéziumoxid elválasztása ioncserélő gyanta alkalmazásával. Ref.. : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesít~je Gombos Margit Békés megye Szemészeti emulsiok alkalmazása. Ref.: MGYT Vas m Értesítője

9 3 7 Heim László Baranya megye Extrakciokinetikai vizsgálatok felhasználása a gyógyszer tári gyakorlatban Ref.: Gyógyszerészet Ref: MGYT Vas m Értesítője Horváth Margit Győr-Sopron megye Az egyszerű kenőcsök vízfelvevő és vízmegtartó képességének vizsgálata Ref..: MGYT Vas m Értesíté:)je Kiss Leona Veszprém megye Növényvédőszerek szerves foszforsavésztereinek azonosítása gyógyszertári körülmények között Ref : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője Kovács István Hajdu-Bihar megye Belsőleges porkészítmények alkotórészeinek azonosítása.. Ref..: Gyógyszerészet PubL: MGYT Vas m Értesítője Köhler Gyula Komárom megye Rezorcin-tartalmű szemcseppek papírkromatográfiás vizsgálata. Ref: MGYT Vas m. Értesítője Nendtvich Mária Baranya megye Hatóanyagok oldódása polyoxaethenekben Ref : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője 'i Pelle Pál-Pelléné Elek Auguszta Vas megye Mikrobiológiai vizsgálatok lehetősége gyógyszertárban. Ref: Gyógyszerészet l Pubi : MGYT Vas m. Értesíté:)je Pötör di István Vas megye Emulziós kenőcsök vizsgálata mikroszkópos felvételek segítségével Ref. : MGYT Vas m Értesítője Skalitzky Zoltán-Skalitzky Zoltánné Fejér megye Hársfa szirup készítése és tartósítása.. Ref.: MGYT Vas m Értesíté:)je Székely Magdolna Komárom megye A tbl ccídeini c.. stibio galenusi előállítására alkalmas módszer kidolgozása és vizsgálata. Ref: MGYI Vas m. Értesítője Tóth Zsófia F~jér megye Tubusok alkalmazása a receptűrai gyakorlatban. Ref.: MGYT Vas m. Értesítője Varga Lajosné Szolnok megye A resorcin bomlásának megakadályozása kenőcsökben különböző antioxydánsok alkalmazásával. Ref.: MGYT Vas m. Értesítője Végh Miklós Szolnok megye A hexametiléntetramin amrnonia és formaldehyd tartalmának együttes meghatározása Ref.. : Gyógyszerészet Pubi. : MGYT Vas m Értesítője

10 50 Weltler Jánosné Győr-Sopron megye Adatok egyes kúpok cseppenéspontjának meghatározására. Ref.: Gyógyszerészet Pub! : MGYT Vas m. Értesítője SZEKSZÁRD 51 Balassa József Tolna megye Alumínium aceticum-tartaricum solutum előállítása során bekövetkező kémiai folyamatok tanulmányozása.. Ref.: MGYT Békés m. Híradója 1970 r. 52 Berzsenyi Márta Hajdú-Bihar megye Kenőcsök vizsgálatának újabb szempontjai. Ref..: MGYT Békés m. Híradója 1970 L 53 Boldizsár Ferenc Győr-Sopron megye Karboximetilcellulóz-nátrium receptúrai alkalmazása Ref. : Gyógyszerészet ro.. 54 Cseh János Veszprém megye Szor boxeténlaurát és -stearát meghatározása gyógyszerkészítményekben. Ref: Gyógyszerészet 1969 ro. 55 Csóka István Békés megye Porok gördülékenységének vizsgálata. Pub!. : MGYT Békés m Híradója 1970 l 56 Csuka Ferenc-Gerber Szilvia Tolna megye Szulfonamidok felszívódási viszonyainak vizsgálata polioxaethenes alapanyagból. Ref : MGYT Békés m Híradója L 20 21

11 57 Dala Ágnes Fejér megye A káliumcitrát eltarthatóságának vizsgálata.. Ref : MGYT Békés m. Híradója 1970 L 58 Egyed Miklós Vas megye Per os alkalmazott szalicilátok felszívódásának vizsgálata Tween 80 jelenlétében. ReL: MGYI Békés m. Híradója 1970 L 59 Fazekas Mária Heves megye Mikrobiológiai következtetések a szemészeti oldatok területén végzett vizsgálatok alapján. Ref: MGYT Békés m. Híradója l. 60 Kiséry Csaba Borsod megye Novamidazophen kvantitativ maghatározása Supp. spasmolyticum és Pulvis antispasmodoloricus készítményekben. Ref: MGYI Békés m Híradója 1970 r. 61 Koczka Géza Borsod megye Pulvis asthmalyticus azonosítása. Ref.: MGYT Békés m.. Híradója l 62 Kódor Rózsa Szolnok megye Tapasztalataim a bromid-, jodid-, rodanid- és nitráttartalmú pilulák kötőanyagának helyes megválasztása céljából. Ref: MGYT Békés m. Híradója 1970 r. 63 Korbély Ildikó Budapest Illóolajok és illóolaj kombinációk antiszeptikus hatásának vizsgálata és gyakorlati alkalmazása.. Pnbl: Gyógyszerészet 197!. 12 Ref : MGYT Békés m. Híradója 1970 l 64 Köhler Gyula Komátom megye Néhány szemcsepp mikrobiológiai vizsgálata Ref.: MGYT Békés m. Híradója 1970 L 65 Körmöczi Magdolna Bács-Kiskun megye InL ipec. pro inf bakteriológiai vizsgálata.. Ref : MGYT Békés m. Híradója l. 66 Lippai József-Lippai Józseföé Fejér megye Hivatalos barbiturátkészítmények azonossági reakciói. Ref. : MGYT Békés m.. Híradója 1970 l. 67 Magó Ágnes Veszprém megye Organoleptikus és gyors azonossági vizsgálatok felhasználása gyógyszertári belső ellenőrzéseknél Ref: MGYT Békés m Híradója 1970 L 68 Mándy Izabella Baranya megye Előírásos szuszpensios szemkenőcsök készítése és vizsgálata.. Ref: Gyógyszerészet ro. PubL: Gyógyszerészet Örsy Attila Hajdú-Bihar megye Aszeptikus munka feltételeinek biztosítása egyszerű módszerekkel Ref: MGYT Békés m Híradója r. 70 Pelléné Elek Auguszta-Pelle Pál Vas megye A szorbinsav miktobiológiai tartósítószerként való alkalmazhatóságának vizsgálata a magisztrális gyógyszer készítésben. Ref: Gyógyszerészet 1969 ro. Publ Gyógysze1észet l97l

12 71 Peterdi Béláné Győr-Sopron megye Kúpalapanyagok összehasonlító vizsgálata Ref.: MGYT Békés m. Híradója 1970 L 72 Südy György Békés megye Segédanyagok hatása a pilulák készítésére. Pubi.: MGYT Békés m Hírndója 1970 r. 73 Székely Magdolna Komárom megye Néhány öntéses módszerrel készítendő kúp technológiájának kidolgozása. Ref: MGYT Békés m. Híradója r. 74 Toma László Szolnok megye Chlornmphenicolum bomlásának vizsgálata Ung. zinci oxydatiban.. Ref : MGYI Békés m Híradqja 1970 r. 75 Vajda Róbertné Budapest Kísérletek polietilén és poliprnpilén műanyagból készült gyógyszertári expediáló edényekkel.. Ref : MGYT Békés m Híradója 1970 l 1970 ESZTERGOM 76 Boros Éva Tolna megye Gyógyszeres és infüziós oldatok hatóanyagtartalmának és törésmutatójának meghatározása refraktometriás módszerrel. Ref : MGYT Békés m Híradója Dr. Czirok Ernőné Borsod megye Suppositorium brnncholyticum készletben tarthatóságának vizsgálata. Ref.: MGYT Békés m. Híradója Csajbok Andrásné Hajdú-Bihar megye A vazelinek minőségi problémái a gyakorlatban. Ref: MGYI Békés m. Híradqja Cseh János Veszprém megye Módszer gyógyszeres oldatok gyors ph beállítására. Ref. : MGYT Békés m. Híradója Csordás Éva Komárom megye Különféle technológiával előállított dextran anyagok molekulasúly eloszlásának összehasonlítása. Ref: MGYI Békés m. Híradója Gelei Erzsébet Szolnok megye Ichtyol tartalmú hintőporok előállítása. Ref..: MGYT Békés m.. Híradqja

13 82 Iliás Gizella Budapest Összefüggés az emulsios kenőcsök stabilitása és az alkalmazott emulgens között Ref : MGYT Békés m Híradója Károlyi Jánosné Abaffy Má1ia Pest megye Kakukkfű tartalmú készítmények vékonyrétegkromatogiáfiás vizsgálata Ref : Gyógyszerészet Ref: MGYT Békés m Híradója Pub!. : Gyógyszerészet Kiss Elza Hajdú-Bihar megye Stabilitási vizsgálatok Ref: MGYT Békés m Híradója Korbély Ildikó Budapest Különböző kivonási módok hatékonyságának vizsgálata néhány illóolaj tartalmú drognál Ref.: MGYT Békés m Híradqja Kovács Irén Bács-Kiskun megye A Salvia sclarea illóoli\i kiválasztó rendszere és illóoli\i összetételének alakulása az egyedf~jlődés során Ref: MGYT Békés m Híradója Körmöczi Magdolna Bács-Kiskun megye Magisztrálisan készített gyógyszerkészítmények mikrobiológiai vizsgálata Ref: MGYI Békés m Híradója Légr ádi Sándorné Pest megye Vékonyréteg-kromatográfiás módszer a polietilenglicolok öszszetételének vizsgálatára Ref: MGYT Békés m Híradqja Lippai József F~jér megye Aerosil alkalmazása szuszpenziók stabilizálására Ref : MGYI Békés m Híradója Dr Magyar Leventéné Csongrád megye Pilulakészítés az V Fo-No előiratainak módosításával Ref: MGYI Békés m Híradója Nagy Örs László-Nagy örs Lászlóné Tolna megye O/V típusú emulsios rendszerek stabilitását irányító néhány fizikai tulajdonság vizsgálata Ref.: MGYT Békés m Híradója Ref : Gyógyszerészet r Dr Papy Lajosné Győr-Sopron megye Szalicilamidot és szalicilsavszármazékokat ta1talmazó kúpok hatóanyagleadó képességének vizsgálata Ref: MGYT Békés m.. Híradója Perenyei Máté Komárom megye Nem ionos hydrophyl kenőcsök inkompatibilitása szalicilsav jelenlétében Ref : MGYT Békés m Híradója Peterdi Béla Győr-Sopron megye A VL Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos néhány gyógyszer kiszorítási faktora Ref.: MGYT Békés m.. Híradója Bajkai Erzsébet Szolnok megye Méhlepény leválasztás elősegítése szarvasmarhák és lovak esetében gyógyszeres kezeléssel. Ref: MGYT Békés m Híradqja

14 96 Scholtz Endre Békés megye Kísérletek kolloid szilíciumdioxid (aerosil) sebhintőpornkban való felhasználására Ref:: Gyógysze1észet Pubi : Gyógyszerészet l97i 7 97 Szabó Attila-Szabó Attiláné Borsod megye Polivinilalkohollal készített szemcseppek fizikai stabilitási vizsgálata ph és viszkozitás alapján. Ref. : Gyógyszerészet Ref: MGYT Békés m Híradója Szabó József Békés megye Rheológiai tö1vényszerűség vizsgálata szuszpenziós kúpokban. Pubi.: MGYT Békés m Híradqja Zádeczky Sándm Vas megye Összetett gyógyszerek komponenseinek azonosítása vékonyrétegkromatog1áfia alkalmazásával. Ref: MGYT Békés m Híradója MISKOLC 100 Benkő Zsolt Bács-Kiskun megye Sulfaquinoxalin inj.. készítése és alkalmazása Összefoglaló: 1971 lol Blazsó Ernőné Tolna megye Antibiotikum-tartalmú habok biofarmáciai összefüggései Összefoglaló: Bornnkai Piroska Budapest Magisztrális készítésű teakeverékek növénykémiai analízise. Összefoglaló: Brezo Magdolna Veszprém megye Adatok a Satureja he1ba hatóanyagaihoz és a kivonás móc\jától függő változásokhoz Összefoglaló: Dr. Czirók Ernőné Borsod megye C-vitaminos effervescens granulatum készítése és stabilitása. Ref: Gyógyszerészet Fazekas Mária Heves megye Az V. Fo-No-ban hivatalos Pilulae roborantes tablettázása Összefoglaló: Gerencsér Tihamérné-Horváth Márta Vas megye Egyes vízben rnsszul oldódó receptúrai anyagok szolubilizálása Tween 80-al. Pub!. : Gyógyszerészet 1973 l L 29

15 107 Horváth Mária Veszprém megye A méz gyakorlati felhasználásának galenusi és receptúrai vonatkozása. Összefoglaló: 197 l rn8 ifj.. Horváth Zoltán Hajdú-Biha1 megye Az etilmmfin-hidroklorid és az acetilszalicilsav kombinációkkal tapasztalt gyógyszerabuzusok biofa1máciai megvilágítása. Összefoglaló: 1971 rn9 Ignácz Sándor Bács-Kiskun megye Parafadugók és parafakorongok penészgombás szennyezettségének megfigyelése.. Összefoglaló: 1971 l rn Jagicza Alajos Baranya megye Javaslatok az alumíniumacetát-tartarát oldat készítésének technológiájához. Összefoglaló: 1971 lii Kánitz Józseföé-Dr. Nacsa And1ásné Szabolcs-Szatmár megye Cacisal inkompatibilitásal Összefoglaló: 1971 rr2 Kiss Józsefné Békés megye Vízmegkötő segédanyagok alkalmazása víztartalmú o/v típusú kenőcsökben. PubL: MGYT Békés m Híradója L rr3 Dr.. Könyvesné Szapomy Sarolta Csongrád megye Krónikus nőgyógyászati gyulladások 1'\j lokális terápiás lehetősége: az antipain lemez. Összefoglaló: 1971 l 14 Lénárt Gyula Szabolcs-Szatmár megye Kolloid szilíciumdioxid alkalmazása kenőcsalapanyagként. Összefoglaló: l 971 rr5 Dr.. Lévai Sándorné-I óth Józsefné Békés megye Kalciumte1ápia elősegítése segédanyagok alkalmazásával. Pubi.: MGYT Békés m. Híradója 1972 l 116 Lőrincz Géza Nógrád megye A So1bitolum mesterséges édesítőszerként való receptúrai alkalmazása Összefoglaló: 1971 rr7 Mer~ich Gáborné Győr-Sopron megye Szemcseméret-változások a szuszpenziós gyógyszerformákban.. PubL: Gyógyszerészet 1972 rr Ref.: MGYT Győr-Sopron m. Híradója rr8 Miklya Jánosné Csongrád megye Kenőcsalapanyagok rétegkromatográfiás vizsgálata. Összefoglaló: 1971 rr9 Mizser Nagy Hedvig Komárom megye Oxitetraciklines bacilli vizsgálata. Összefoglaló: Mozsgai Katalin Baranya megye Előírásos szuszpenziós szemkenőcs-koncentrátumok stabilitási vizsgálata. PubL: Gyógyszerészet Ref. : Gyógyszerészet l

16 121 Murányi Ágnes Pest megye Szalicilamid szuszpenziók hatóanyag leadási sebességének vizsgálata.. PubL: Gyógyszerészet Nyestye Mária Budapest Laxatív hatású összetett gyógyszerkészítmények vizsgálata Összefoglaló: Orosz Erika Borsod megye Nagy diszperzitásfokú porok stabilitásának vizsgálata az idő függvényében. Ref : Gyógyszerészet Perenyei Máté Komárom megye Az Ung hydrophyl non-ionicum inkompatibilitása fenolokkal Összefoglaló: l 97 r 125 Tüske Margit-Molnár Lajosné Hajdú-Bihar megye Nystatin tartalmú globulusok készítése a 16/54-es gyógyszertárban Összefoglaló: Váczi József Győr-Sopron megye Néhány fontosabb gyógyszercsoport mikroanalítikai vizsgálata. Összefoglaló: Zádeczky Sándor Vas megye Kúpok és kenőcsök komponenseinek azonosítása vékony1étegkr oma tográfiával Összefoglaló: KECSKEMÉT 128 Bozóky Zoltán Budapest.... A télizöld meténg (Vinca minor L.) vinkamrn es vmcm ta1talmának aránya a te1mőhely függvényében. Ref: Gyógyszerészet { Brezo Magdolna Veszprém megye Kúpok színezése. Ref: Gyógyszerészet Ifj.. Burián Zoltán Békés megye. Z~írsavésztereket tartalmazó készítmények avasodása és ta1tosításának problémái. Pubi : MGYT Békés m. Híradója Ref : Gyógyszerészet l.31 Csajbók Andrásné _Hajdú-Bi~ar 1'.1-~gye. Gyári corticoste101dok mag1sztrahs feldolgozasa bőrgyógyászati felhasználás céljára Ref : Gyógyszerészet Dr Dobos Dénesné Könye Zsuzsann.a Fej~~?1~gye.. Antacid gyógyszer készitmények savkozombos1tes1 sebessegenek összehasonlító vizsgálata. Ref: Gyógysze1észet IO. 133 Farkas Margit Veszp1ém megye.. Néhány kenőcsalapanyagban alkalmazott hatoanyag oldekonyságának vizsgálata. Ref : Gyógyszerészet

17 134 Ferincz Mária-Ernhardt Judit Vas megye Javaslat a gyógyszerkönyvi kakaószirup előiratának módosítására. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro Fitos Lászlóné-Szabad János Szabolcs-Szatmár megye Hydrargyrum amidochloratum tartahnú kenőcsök vizsgálata.. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro 136 Gáspár Ferencné-Hahnai Lászlóné Baranya megye A gyógyszertárban gyakran készített Fo-No előiratú kúpok vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet 1972 ro 13 7 Gombkötő Judit Heves megye Szempontok az analitikai munka gyógyszertáron belüli szervezéséhez.. Ref.: Gyógyszerészet ro. q8 Grabarits István Vas megye A magyar gyógyszerkincs lt73-ban egy patikai leltár alapján. Ref : Gyógyszerészet ro Herczeg Zoltán Tolna megye Formulae Normales V barbitalta1talmú gyógyszerkészítményeinek vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálata. Ret: Gyógyszerészet 1972 ro. 140 Ifj.. Hetényi Ferenc Budapest A Cetylium phtalicum receptúrai alkalmazása. Ref.: Gyógyszerészet lo. l4i Hettyei Judit Győr-Sopron megye Oldódási sebesség mérése gyógyszeralapanyagoknál és készítményeknél. Ref.: Gyógyszerészet 1972 IO 142 Dr Kovács Béláné Petrovits Éva-Acsádi Istvánné-Rákóczi Anna Budapest Adatok néhány Fo-No szuszpenzió receptúrai előállításához. Ref.: Gyógyszerészet l 972. ro. 143 Lippai Józsefné Fejér megye Aerosil gélek, mint kenőcs alapanyagok tanulmányozása. Ref: Gyógyszerészet Dr.. Magyar Leventéné Csongrád megye Inhalasolumok készítése és vizsgálata.. Ref..: Gyógyszerészet 1972 ro. 145 Marx Bálint Komárom megye Technológiai fogás az ulcus duodeni gyógyításában Ref: Gyógyszerészet 1972 ro. 146 Mester Lajos-Mester Lajosné Szolnok megye A jódchloroxychinolin (továbbiakban: Vioform) és a Bmow oldat inkompatibi!itásának vizsgálata a receptúrai gyakorlatban. Ref: Gyógyszerészet 1972 IO 147 Mezőfi Józseföé Borsod megye Új gyógyszerforma alkalmazása fiatalkori caries megelőzésében.. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro

18 148 Nagy Sándorné Szolnok megye Gombás eredetű hüvelygyulladások kezelésére szolgáló bórsav és bórax, valamint K" vitamin tartalmú hüvelyhengerek készítésének technológiai megoldása Ref: Gyógyszerészet 1972 ro. 149 Örsy Attila Hajdú-Bihar megye Oriza gyógytápszer és néhány drazsé készítmény mikrobiológiai szennyezettségének vizsgálata. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro. 150 Polánkai Valéria Borsod megye Új szempontok érvényesítése a gyógyszertári munkában.. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro. 155 Szrága László Pest megye Pulvis alcalinus cum belladonna Fo-No V minősítését befolyásoló tényezők. Ref.: Gyógyszerészet 1972 lo r56 Tóth Tiborné Nógrád megye Lithium car bonicum tabletta előállítása. Ref.: Gyógyszerészet l 9 72 ro. 157 Zoltai Ákosné Baranya megye Galenikumok, receptúrai oldatok haloidtartalmának meghatározása dichlorfluorescein adszorbciós indikátor segítségével. Ref : Gyógyszerészet r 972 ro. 151 Révai Gábor Komárom megye Extractum hyperici előállítása és a hyper icin izolálása.. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro Stumpf Tamásné Bács-Kiskun megye Termoplasztikus pilulakötőanyag és felhasználása. PubL: Gyógyszerészet 1972 lo. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro Szabó Aranka Szabolcs-Szatmár megye Nátrium-bromid tartalmú pilulák készítése. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro. 154 Szilágyi Erzsébet-Kersmayer Ibolya Békés megye A Pulvis combinatus Fo-No V. vizsgálata, különös tekintettel az acetilszalicilsav bomlására. Ref: Gyógyszerészt 1972 lo. Pubi : MGYT Békés m. Híradója

19 164 Hettyei Judit Győr-Sopron megye Optikai stabilitás vizsgálatok szilárd gyógyszerformáknál. Ref. : Gyógyszerészet VISEGRÁD 158 Blum Ferencné Békés megye Öntéshez használt kúp alapanyagok néhány gyakorlati vonatkozása PubL: MGYT Békés m Híradója 1973 r. Ref : Gyógyszerészet Bolyky László Veszprém megye Chinacisalis cum vitamino C Fo-No V tabletta új technológiája és összehasonlító stabilitás vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet l Csáky Júlia Pest megye Rétegkromatográfiás kísérletek Ret:: Gyógyszerészet Csejtei Erzsébet Hajdú-Bihar megye Kísérletek az Ung. emolliensben előforduló kiválások megszüntetésére Ref..: Gyógyszerészet Dobos Ferenc Veszprém megye Szemészeti alapoldatok és a Solvens viscosa stabilitásának és eltarthatóságának fizikokémiai, mikrobiológiai vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet György László Nógrád megye Szemészeti oldatok készítése membrán szűrővel. Ref : Gyógyszerészet Hlavacsek Tihamér~Hlavacsek Tihamérné Bmsod megye Száraz növényi kivonatot tartalmazó kúpok készítése öntéses eljárással, gyógyszertári körülmények között. Ref.: Gyógyszerészet Józsa Tibm Bács-Kiskun megye Tinctura capsici kapszaicin tartalmának meghatározása.. Ref..: Gyógyszerészet Kiss József Komárom megye Sterilezéssel készített szemcseppek tanulmányozása.. Ref.: Gyógyszerészet Klinda Mária Somogy megye Burow oldatot külső fázisban tartalmazó o/v típusú kenőcs készítése Ref..: Gyógyszerészet Kánja Gizella Heves megye Gyógyszeres szuszpensiók technológiájának vizsgálata különös tekintettel a hatóanyag és az alkalmazott segédanyagok kölcsönhatására.. Ref.: Gyógyszerészet l 70 Kovács Sándor Vas megye Gyógyszertári munkafolyamatok értékelése hálódiagrammal Ref. : Gyógyszerészet

20 171 Körmöndi Zsuzsanna Hajdú-Bihar megye Az acidum dehydrocholicum felületi feszültség csökkentő hatác sának vizsgálata. Ref : Gyógyszerészet Körösi János Heves megye Új összetételű antacid hatású tabletta előállítása és vizsgálata. Ref..: Gyógyszerészet Makai Zsuzsanna Bács-Kiskun megye A VL Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos szaponintartalmú drogok kromatográfiás vizsgálata Ref : Gyógyszerészet Mizser Nagy Hedvig Komárom megye Spasmosedativum pro infante. Ref.: Gyógyszerészet Murányi Ágnes Pest megye Száraz szuszpenziók. Ref.: Gyógyszerészet Pubi : Gyógyszerészet Németh Imre Vas megye Az inhalasolumok előállításának és mikrobiológiai stabilitásának egyes kérdései. Ref : Gyógyszerészet Novák Imréné Szönyegi Zsuzsa Csongrád megye Ung hydrosum vízmegtartó képességének elősegítése lipofil emulgenssel Ref.: Gyógyszerészet Petro Katalin Borsod megye Egyes gyógyszerek Adeps solidus"-ra és Massa polioxetheni" -re vonatkoztatott kiszorítási faktora. Ref.: Gyógyszerészet Polevka Piroska Budapest Forgalomelemzés és munkaszervezés a '70.3 sz. gyógyszertárban. Ref..: Gyógyszerészet I97.l 8 l 80 Szabó Erzsébet Budapest A caries pathológiája és prophylaxisa gyógyszerészi szenunel Ref : Gyógyszerészet kolloid szilícium r8r Szabó Józsefné Békés megye Porkeverékek diszperzitásának elősegítése dioxiddal. PubL: MGYT Békés m. Híradqja 1973 r. Ref : Gyógyszerészet Dr.. Szegfü Anna Csongrád megye Jódchloroxychinolininkompatibilitásareceptúraigyakorlatban, Ref : Gyógyszerészet r 97.l Szellő András-Erdélyi Anna Győr-Sopron megye Újabb ipari védőkenőcsök kidolgozása és vizsgálata. Ref: Gyógyszerészet Takács Gáborné-Kalmár Istvánné Somogy megye Xantakridint tartalmazó per lingvalis pilula és tabletta készítése és vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli feladatai

2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli feladatai 1. feladat: Gyermek szakrendelő védőnői arra kérik, hogy ismertesse számukra a gyógyszerek eltartására, házi tárolásra, gyermekadagolásra vonatkozó ismereteket, különös tekintettel az antibiotikum tartalmú

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák

Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák I. folyékony készítmények /oldat, emulzió, szuszpenzió, cseppek, helyi alkalmazású cseppek - nevezéktan 2016 Propedeutika Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20.

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20. Sudoku1 Név lakhely összesített XI.kerület nem XI. Merényiné Szászhalmi Kamilla XI 1. Merényiné Szászhalmi Kamilla 1. Horváth Ferencné 1. Bakó Dezső Sándorné XI 2. Bakó Dezső Sándorné 2. Michnay Lászlóné

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama:45 perc (felkészülési idő:30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai

Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai Egészségügyi szakmacsoport Gyógyszertári asszisztens Modulszám: 2400-06 Csontné Náray Szilvia Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Nagy Adrienn TITÁSZ Rt. 176 60 162 66 338 126 464 2. Kelemen Gáborné

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Hirt Szilvia Bakonyi Erımő 159 47 175 57 334 104 438 2. Balogh Mária

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

50 m férfi gyorsúszás

50 m férfi gyorsúszás 50 m férfi gyorsúszás 1. Mátyás György 1989 Kiskunfélegyháza 0:27,22 2. Gyenge Attila Csaba 1974 Mezőkövesd 0:27,88 3. Makra Zsolt 1986 Szeged 0:28,03 4. Fodor György 1981 Debreceni Egyetem 0:28,22 5.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK.

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Rectalia 07/2006:1145 A rektális gyógyszerkészítményeket szisztémás vagy helyi hatás elérésére,

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

V. Rábapatonai Futó Körverseny

V. Rábapatonai Futó Körverseny 16 km abszolút eredménylista Hely Rsz Név Szév Nettó idő Tempó Város Nem Nem. hely Kategória Kat. hely Hátrány 1 1602 HEGEDÜS Tamás 1987 01:04:52 4:07 min/km Rábapordány Férfi 1 1976-1997 1 +00:00:00 2

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Kelemen Gáborné Budapesti Erımő Rt. I. 169 54 160 54 329 108 437 2 Rózsavölgyi

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012 Páros eredmény serdülő ifi Egyesület: Név: Név Teli Tarol Össz. Teli Tarol Össz. Totál Össz. Össz név fa fa össz. teli tar. 1 Szombathely Horváth Rozália Polgár Károly 360 148 508 378 202 580 1088 738

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése.

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat szövege: Az elnökség a 2014. évi tagdíjbefizetések alapján megerősíti az itt felsorolt személyek egyesületi tagi jogviszonyát.

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2014 Az 5. osztályosok eredményei. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2014 Az 5. osztályosok eredményei. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Az 5. osztályosok eredményei I. Egyházi Hanna 99 Kossuth Lajos Általános Hatvan Heves megye Sánta László II III. Csimma Viktor 98 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr Győr-Moson- Sopron megye Gecsei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatások

Gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatások Gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatások Dietetikus MSc. képzés Dr. Horváth Péter Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet TEMATIKA Bevezetés Alapfogalmak Gyógyszerhatás kialakulása Gyógyszerek tulajdonságait

Részletesebben

Milyen magisztrális gyógyszerkészítésnek lehet helye a XXI. században?

Milyen magisztrális gyógyszerkészítésnek lehet helye a XXI. században? Milyen magisztrális gyógyszerkészítésnek lehet helye a XXI. században? Vida Róbert György PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet XLVIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Miskolc 2013. május 10-12. Az előadás tartalma

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati Sorszám Titulus Név Munkakör Szervezeti egység Helyszín 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó 2. Antal Mátyás adatrögzítő Egyetemi Kiadó 3. Bacskai Ferenc könyvtáros asszisztens 4. Balogh Éva Katalin

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Sorszám Név 1. Varga Gábor 2. Gebonné Lintner Erzsébet 3. Varga János 4. Tenke Ferencné 5. Nagy Szonja 6. Lovasné Szabó Ildikó Szilvia 7. Losonczi Béláné 8. Dukát Anikó

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10)

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) INGYENES I. évfolyam 2. szám SPORTSZERÛEN ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 2004. február TARTALOM 1-12. oldal 2003. évi ranglista (Top 10) 2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) Szül. Kor- zés 50 m férfi pillangó 1 Szkladányi

Részletesebben

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97.

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97. Sorszám Megye megnevezése Versenyző neve Évfolyam Elért pontszám 1 Bács-Kiskun megye Pótári Cintia 8 78 2 Baranya megye Kőhegyi Virág 7 82 3 Békés megye Kari Zsófia 8. 87 4 Borsodí-Abaúj- Zemplén megye

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Cím: 8200 Veszprém, Jókai Mór u. 5. Telefon: 88/593-220 Fax: 88/593-221

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben