ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENYEK ELŐADÁSAI BÉKÉSCSABA, 1985

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENYEK ELŐADÁSAI 1965-1985 BÉKÉSCSABA, 1985"

Átírás

1 ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENYEK ELŐADÁSAI BÉKÉSCSABA, 1985

2 KÖSZÖNTŐ A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Országos Elnöksége szeretettel köszönti a huszadik jubiláris Rozsnyay Mátyás" Emlékversenyt, annak résztvevőit, sze1vezőit.. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a fiatalok e nemes vetélked~jének. Ambicionálja a pályakezdőket első éveikben egy-egy tudományos munka kidolgozásában.. Fórumot biztosít az előadások megtartására.. Ezek a szárnypróbálgatások sokszor további, értékes munkákat indítottak el Így a mozgalom nagyban szolgálja Társaságunk egyik fontos célkitűzését: a tudomány iránt érdeklődő, szakmaszerető utánpótlás nevelését Személy szerint magam is voltam gyakornok koromban versenyző, ill az elmúlt két évtizedben fiatalok patrónusa. Ezért is köszöntöm őszinte szívvel a két évtized versenyzőit s mindazokat, akik e nemes mozgalom fennmaradásáért fáradoztak. Dr. Nikolics Károly e.. egyetemi tanár a Magyar Gyógysze1észeti Tá1saság elnöke

3 ELŐSZÓ 1886-ban - közel roo esztendeje, - hogy Rozsnyay Mátyás gyógyszerész roo aranyfrankos alapítványt létesített pályakezdő fiatalok részére. Az alapítvány kamataiból azokat a - gyógyszerész gyakornokok által készített- pályamunkákat djjazták, amelyek a legkiemelkedőbbek voltak Az L világháború következményeként az alapítvány elértéktelenedett és feledésbe merült A Gyógyszerész Egyesület 1931-ben - Rozsnyayra emlékezve - folytatta a pályázatok kiírását, azonban a IL világháború végével- különböző okoknál fogva- ez is megszűnt. A nagynevű előd nyomdokain haladva merült fel a Rozsnyay Mátyás emlékverseny gondolata ezelőtt 20 évvel Célunk- Rozsnyayval azonosan az volt-, hogy olyan fiatal gyógyszerészeket fedezzünk fel, akik vonzalmat éreznek a szakmai tudományok fejlesztése, a meglátott problémák megoldásának kutatása iránt - azzal az eltéréssel -, hogy ugyanakkor előadókészséggel is rendelkezzenek. A kitűzött cél elérésére Békés, Baranya, Győr-Sopron megye Központjainak igazgatói 1965-ben előadói versenyt indítottak Az itt szerzett tapasztalatok alapján - a Gyógyszerész Szakcsoportok vezetőivel együtt - kidolgozták a verseny alapszabályzatát. Ez biztosította a tudományos kutatáson alapuló verseny lehetőségét valamennyi fiatal gyógyszerész előtt. A versenyhez évről évre többen csatlakoztak, mely rövid idő alatt országos mozgalommá vált Ma már - a Magyar Gyógyszerészeti Társaság védnöksége alatt - 20 Gyógyszertári Központ fiatal gyógyszerészeinek nagyszabású tudományos megmozdulása.. Külön érdeme a versenyeknek, hogy bennük sikerült megvalósítani a tudományos ismeretek felhasználását a gyakorlati problémák megoldására.. 7

4 ! 1 i~ "' m 1! :11 :~! " ~~ :~ "jjj Az elmúlt 20 év leforgása során 19 alkalommal megtartott emlékverseny 504 előadásának helyét, címét, az előadások kidolgozásában résztvevő 455 gyógyszerész nevét, kiküldő szervezetének megnevezését, valamint a Rozsnyay Mátyás emlékérmet elnyert versenyzők nevét tartalmazza e kiadvány. Talán nem szerénytelenség megemlíteni, hogy a Rozsnyay Mátyás emlékversenyek évekkel megelőzték a később - nagyobb nyilvánosságot kapott - Alkotó Értelmiség" versenyeket. Az emlékversenyen elhangzott előadások publikációja gazdagnak mondható 50 előadás teljes terjedelemben, míg 266 előadás bő referátum form~jában került publikálásra a szaksajtóban és egyéb kiadványokban.. A többi előadásoknak is nyoma van az ismertetőkben és az összefoglalókban. E kiadvány a publikációk és referátumok, ismertetők és összefoglalók lelőhelyeiről pontos tájékoztatást nyújt Az előadások bemutatják, hogy a fiatal gyógyszerészek érdeklődése - a szorosan vett szakmai tudományok mellett - a határtudományokra is kiterjed. A pálya sokszínűségét, a megoldott és megoldásra váró problémák sokaságát is bizonyítja e kiadvány. A témaválasztásnál ma már egyetlen kikötés, hogy az a gyógyszerészi tudományok területéről származzon, - mégis szeretnénk-, ha minél több a gyakorlatból, a táraasztalról" eredne.. Egy-egy előadás megszámlálhatatlan, sok munkaórát takar, különösen akkor, ha erre csak munkaidőn túl, pihenőidő, esetleg szabadság feláldozásával volt lehetőség.. Az előadások kidolgozásába fektetett kutató munka eredményei, - bár a gyógyszerészi tudományok részterületére szorítkoznak -, mégsem lebecsülendők Nem egy előadásnak országos visszhangja is volt, és lett doktori értekezés magja, vagy további tudományos tevékenység elindítója. Köszönet illeti a témavezetőket és a segítőket, mert az előadásokban benne van az Ő szakmaszeretetük is Az előadások színvonalának folyamatos emelkedése, egyidfljűleg tükrözi az Egyetemekkel és Intézetekkel való együttműködést és a sokoldalú, segítőkész, gyümölcsöző kapcsolatot is. 8 Az erkölcsi elismerés mellett a verseny-előadások díjazása sem lebecsülendő A Gyógyszertári Központok igazgatói által vállalt kötelezettségek olyan jutalmazási összegek kiadására nyújtottak lehetőséget, melyet csak milliós nagyságrendű alapítvány kamataiból lehetne biztosítani E tevékenységükkel a fiatalok szakmai ffljlődésének felkarolásával nem kis mértékben járultak hozzá az emlékversenyek sikeréhez.. Az emlékverseny Bíráló Bizottságában kiváló szakembereink vettek részt, fiirasztó munkájukat legjobb tudásuk szerint végezték és választották ki a sok jó előadás közül is a legjobbakat Lelkiismeretes tevékenységükért elismerést érdemelnek Végezetül - de nem utolsó sorban -, köszönet illeti Dr.. Ragettli János c. egyetemi docenst, aki a mozgalom névadója, egyik elindftója, 20 év óta szervezője, Ielkesít~je, önzetlen támogatója és e kiadvány összeállítója. Összességében a mozgalom elérte célját, alapszabályzatának időnkénti módosítása az emlékversenyt a változó élet feltételeihez igazí~ja. A 20 év emlékére száj:\juk e kiadványt azzal a reménnyel, hogy hasznos segítség lesz a jövőben is. Kívánom, hogy a jövő évtizedek is igazolják a Rozsnyay Mátyás emlékverseny életrevalóságát Gyula, május 14 9 Dr. Palovits Gyula igazgató

5 Előadói Az előadások címei ROZSNYAY EMLÉKVERSENYEK Publikációk: Pub!. = nyomtatásban megjelent teljes közlés Ref. = kivonatos közlés Ism = előzetes ismertetés Összefoglaló = sokszorosítva a zsüritagok részére Dőlt szedés = emlékérmet, nyert versenyzők 1965 GYULA r Antal Júlia Baranya megye Adatok az infravörös lámpa technológiai felhasználásának gazdaságosságához. 2 Dócs Jánosné Békés megye A polioxetén-1500, mint szintetikus kenőcsalapanyag és a vele felmerülő inkompatibilitások 3 Hartai Istvánné - ifj. Szeberényi Andorné Békés megye Munkaegészségügyi vizsgálatok egy nagyforgalmú gyógyszertárban.. 4 Papy Lajos Győr-Sopron megye Guanetidin típusú szemcsepp készítése 5 Weltler János Győr-Sopron megye A kolloid sziliciumdioxid, mint receptorai segédanyag. Pubi. : Gyógyszerészet ?.. 3 IO II

6 1966 GYŐR 6 Csajtai Miklós Békés megye Kísérletek a Rheum és Rumex fajok termesztésével, kémiai és biológiai vizsgálatával. Ref.: Gyógyszerészet Darida Erzsébet Békés megye A dextrán, mint pilula kötőanyag. Ref.: Gyógyszerészet PubL: Gyógyszerészet Erődi Judit - Harza Tibor Komárom megye Adatok a spontán ingerképző aktivitás ionális elméletéhez Ref: Gyógyszerészet Gáspár Ilona Győr-Sopron megye Papaveriniumklorid és amidazophen oldat inkompatibilitásának tanulmányozása Ref.: Gyógyszerészet Róna Mária-Vödrös Csilla Komárom megye A Fo-No-ban szereplő ipekakuana tartalmú készítmények emetin és caphaelin tartalmának kromatográfiás meghatározása és ezen módszer felhasználása az emetinben kifejezett összalkaloida tartalom gyors meghatározására. Ref: Gyógyszerészet Szerdahelyi Erzsébet Vas megye Javaslat az állatorvosi Fo-No-hoz és a receptek technológiai megoldásához. Ref: Gyógyszerészet Dr. Sz\jártó Tibor Baranya megye Kísérlet a gyógyszertári gyógyszerkészítés technológiai ellenőrzésére Ref : Gyógyszerészet Zacher Sándorné-Nagykáldi Attila Vas megye Aszkorbinsav hatáscsökkenése étvágyjavító folyadékban. Ref : Gyógyszerészet IO Lukács János Baranya megye Hogyan nyújthat segítséget a gyógyszerész a nagyüzemi mezőgazdaságnak. Ref.: Gyógyszerészet l l Papy L.\jos Győr-Sopron megye Adatok a guanetidin tartalmú szemcsepp (Sanotensin) stabilitási vizsgálatokhoz.. Ref: Gyógyszerészet

7 1967 PÉCS 16 Benyhe Kálmán-Benyhe Kálmánné Komárom megye A IV és V Formulae Normales néhány készítményének papírkiomatográfiás és vékonyrétegkiomatográfiás vizsgálata.. Ret:: Gyógyszerészet PubL: MGYI Békés m Értesítője Gyarmathy Miklós Fejér megye Adatok a Massa polyoxaetheni új kúpalapanyag technológiájához.. Ret:.: Gyógyszerészet Ref.: MGYT Békés m Értesíté* 1967 l 8 Hikisch Miklós Győr-Soprnn megye Emulsiós kenőcsök diszperzitásfokának vizsgálata.. Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 Ref.: Gyógyszerészet és 9 19 Horváth Márta-Gerencsér Tihamérné Vas megye Egyes kaliumjodid tartalmú gyógyszerformáknál tapasztalt inkompatibilitások technológiai megoldása.. Ref..: MGYT Békés m. Értesítője Ref.: Gyógyszerészet Huszár Gáborné-Farkas Mária Vas megye Szolubilizálás a gyógyszertári gyakorlatban. Ref.: Gyógyszerészet Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 PubL: Gyógyszerészet Opálény Endre Komárom megye Fázis és laminárisan difform fiízis koncentráció változása Ret:: MGYI Békés m É1tesítője 1967 Ref.: Gyógyszerészet Rácz Éva Baranya megye Recepturai kenőcsök a diszpe1zitásfok tükrében. Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 Ref.. : Gyógyszerészet l Simán József Zala megye A szulfonamidok kémiája, különös tekintettel a réz-piridin komplexeire.. Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 Ref:: Gyógysze1észet Soós Sándor Békés megye Pilulák mihobiológiai szennyezettségének vizsgálata. Ref.: MGYT Békés m.. Értesítője 1967 Ret: : Gyógyszerészet l Südy György Békés megye Pilulák bevonása cellulozacetilftaláttal. Ref : Gyógyszerészet PubL: MGYT Békés m Értesítője Szalay Ilona Veszprém megye A magnézium te1ápia és a magnéziumcitrát gyógysze1tári előállítására vonatkozó vizsgálatok. PubL: MGYI Békés m. Értesítője Ref.: Gyógyszerészet

8 27 Tóth Zsófia Fejér megye Szorboxetén származékok hidrolízisének kinetikai vizsgálata szalicilsav jelenlétében PubL: MGYT Békés m. Értesítője Ref.: Gyógyszerészet Tuzson Judit Heves megye Gyógyszertári belső elle~őrzés komplexometria segítségével Ref: MGYI Békés m Ertesítője 1967 Ref: Gyógyszerészet Ütő Zsolt Baranya megye Adatok a Fo-No-ban szereplő belsőleges oldatok ph-vátozásaihoz. Pubi: MGYT Békés m.. Értesítője Ref : Gyógyszerészet Weltler János Győr-Sopron megye Szuszpensiók szemcseméret és ülepedés vizsgálata, különös tekintettel a Fo-No V. előirataira PubL: Gyógyszerészet Ref: MGYT Békés m. Értesítője SZOMBATHELY 31 Bartal Zoltán Hajdu-Bihar megye Gyógyszertári belső el~enőrzés kézi refraktométer segítségével. Ref: MGYT Vas m. Ertesít~je Bodor Ferenc Zala megye Alkálifémek meghatározása piridinben fotometriásan. Ref. : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője Bodor Ferencné Somogyi Marianna Zala megye,, Szuszpenziós, emulziós és oldatos kúpok batóanyagleadokepességének vizsgálata. Ref.: Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője Csuka Ferenc Tolna megye Vemhességi detoxikáció elősegítése Methioninnal. Ref: MGYT Vas m Értesítője Fábián Ferenc Békés megye Magnéziumkarbonát és magnéziumoxid elválasztása ioncserélő gyanta alkalmazásával. Ref.. : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesít~je Gombos Margit Békés megye Szemészeti emulsiok alkalmazása. Ref.: MGYT Vas m Értesítője

9 3 7 Heim László Baranya megye Extrakciokinetikai vizsgálatok felhasználása a gyógyszer tári gyakorlatban Ref.: Gyógyszerészet Ref: MGYT Vas m Értesítője Horváth Margit Győr-Sopron megye Az egyszerű kenőcsök vízfelvevő és vízmegtartó képességének vizsgálata Ref..: MGYT Vas m Értesíté:)je Kiss Leona Veszprém megye Növényvédőszerek szerves foszforsavésztereinek azonosítása gyógyszertári körülmények között Ref : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője Kovács István Hajdu-Bihar megye Belsőleges porkészítmények alkotórészeinek azonosítása.. Ref..: Gyógyszerészet PubL: MGYT Vas m Értesítője Köhler Gyula Komárom megye Rezorcin-tartalmű szemcseppek papírkromatográfiás vizsgálata. Ref: MGYT Vas m. Értesítője Nendtvich Mária Baranya megye Hatóanyagok oldódása polyoxaethenekben Ref : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője 'i Pelle Pál-Pelléné Elek Auguszta Vas megye Mikrobiológiai vizsgálatok lehetősége gyógyszertárban. Ref: Gyógyszerészet l Pubi : MGYT Vas m. Értesíté:)je Pötör di István Vas megye Emulziós kenőcsök vizsgálata mikroszkópos felvételek segítségével Ref. : MGYT Vas m Értesítője Skalitzky Zoltán-Skalitzky Zoltánné Fejér megye Hársfa szirup készítése és tartósítása.. Ref.: MGYT Vas m Értesíté:)je Székely Magdolna Komárom megye A tbl ccídeini c.. stibio galenusi előállítására alkalmas módszer kidolgozása és vizsgálata. Ref: MGYI Vas m. Értesítője Tóth Zsófia F~jér megye Tubusok alkalmazása a receptűrai gyakorlatban. Ref.: MGYT Vas m. Értesítője Varga Lajosné Szolnok megye A resorcin bomlásának megakadályozása kenőcsökben különböző antioxydánsok alkalmazásával. Ref.: MGYT Vas m. Értesítője Végh Miklós Szolnok megye A hexametiléntetramin amrnonia és formaldehyd tartalmának együttes meghatározása Ref.. : Gyógyszerészet Pubi. : MGYT Vas m Értesítője

10 50 Weltler Jánosné Győr-Sopron megye Adatok egyes kúpok cseppenéspontjának meghatározására. Ref.: Gyógyszerészet Pub! : MGYT Vas m. Értesítője SZEKSZÁRD 51 Balassa József Tolna megye Alumínium aceticum-tartaricum solutum előállítása során bekövetkező kémiai folyamatok tanulmányozása.. Ref.: MGYT Békés m. Híradója 1970 r. 52 Berzsenyi Márta Hajdú-Bihar megye Kenőcsök vizsgálatának újabb szempontjai. Ref..: MGYT Békés m. Híradója 1970 L 53 Boldizsár Ferenc Győr-Sopron megye Karboximetilcellulóz-nátrium receptúrai alkalmazása Ref. : Gyógyszerészet ro.. 54 Cseh János Veszprém megye Szor boxeténlaurát és -stearát meghatározása gyógyszerkészítményekben. Ref: Gyógyszerészet 1969 ro. 55 Csóka István Békés megye Porok gördülékenységének vizsgálata. Pub!. : MGYT Békés m Híradója 1970 l 56 Csuka Ferenc-Gerber Szilvia Tolna megye Szulfonamidok felszívódási viszonyainak vizsgálata polioxaethenes alapanyagból. Ref : MGYT Békés m Híradója L 20 21

11 57 Dala Ágnes Fejér megye A káliumcitrát eltarthatóságának vizsgálata.. Ref : MGYT Békés m. Híradója 1970 L 58 Egyed Miklós Vas megye Per os alkalmazott szalicilátok felszívódásának vizsgálata Tween 80 jelenlétében. ReL: MGYI Békés m. Híradója 1970 L 59 Fazekas Mária Heves megye Mikrobiológiai következtetések a szemészeti oldatok területén végzett vizsgálatok alapján. Ref: MGYT Békés m. Híradója l. 60 Kiséry Csaba Borsod megye Novamidazophen kvantitativ maghatározása Supp. spasmolyticum és Pulvis antispasmodoloricus készítményekben. Ref: MGYI Békés m Híradója 1970 r. 61 Koczka Géza Borsod megye Pulvis asthmalyticus azonosítása. Ref.: MGYT Békés m.. Híradója l 62 Kódor Rózsa Szolnok megye Tapasztalataim a bromid-, jodid-, rodanid- és nitráttartalmú pilulák kötőanyagának helyes megválasztása céljából. Ref: MGYT Békés m. Híradója 1970 r. 63 Korbély Ildikó Budapest Illóolajok és illóolaj kombinációk antiszeptikus hatásának vizsgálata és gyakorlati alkalmazása.. Pnbl: Gyógyszerészet 197!. 12 Ref : MGYT Békés m. Híradója 1970 l 64 Köhler Gyula Komátom megye Néhány szemcsepp mikrobiológiai vizsgálata Ref.: MGYT Békés m. Híradója 1970 L 65 Körmöczi Magdolna Bács-Kiskun megye InL ipec. pro inf bakteriológiai vizsgálata.. Ref : MGYT Békés m. Híradója l. 66 Lippai József-Lippai Józseföé Fejér megye Hivatalos barbiturátkészítmények azonossági reakciói. Ref. : MGYT Békés m.. Híradója 1970 l. 67 Magó Ágnes Veszprém megye Organoleptikus és gyors azonossági vizsgálatok felhasználása gyógyszertári belső ellenőrzéseknél Ref: MGYT Békés m Híradója 1970 L 68 Mándy Izabella Baranya megye Előírásos szuszpensios szemkenőcsök készítése és vizsgálata.. Ref: Gyógyszerészet ro. PubL: Gyógyszerészet Örsy Attila Hajdú-Bihar megye Aszeptikus munka feltételeinek biztosítása egyszerű módszerekkel Ref: MGYT Békés m Híradója r. 70 Pelléné Elek Auguszta-Pelle Pál Vas megye A szorbinsav miktobiológiai tartósítószerként való alkalmazhatóságának vizsgálata a magisztrális gyógyszer készítésben. Ref: Gyógyszerészet 1969 ro. Publ Gyógysze1észet l97l

12 71 Peterdi Béláné Győr-Sopron megye Kúpalapanyagok összehasonlító vizsgálata Ref.: MGYT Békés m. Híradója 1970 L 72 Südy György Békés megye Segédanyagok hatása a pilulák készítésére. Pubi.: MGYT Békés m Hírndója 1970 r. 73 Székely Magdolna Komárom megye Néhány öntéses módszerrel készítendő kúp technológiájának kidolgozása. Ref: MGYT Békés m. Híradója r. 74 Toma László Szolnok megye Chlornmphenicolum bomlásának vizsgálata Ung. zinci oxydatiban.. Ref : MGYI Békés m Híradqja 1970 r. 75 Vajda Róbertné Budapest Kísérletek polietilén és poliprnpilén műanyagból készült gyógyszertári expediáló edényekkel.. Ref : MGYT Békés m Híradója 1970 l 1970 ESZTERGOM 76 Boros Éva Tolna megye Gyógyszeres és infüziós oldatok hatóanyagtartalmának és törésmutatójának meghatározása refraktometriás módszerrel. Ref : MGYT Békés m Híradója Dr. Czirok Ernőné Borsod megye Suppositorium brnncholyticum készletben tarthatóságának vizsgálata. Ref.: MGYT Békés m. Híradója Csajbok Andrásné Hajdú-Bihar megye A vazelinek minőségi problémái a gyakorlatban. Ref: MGYI Békés m. Híradqja Cseh János Veszprém megye Módszer gyógyszeres oldatok gyors ph beállítására. Ref. : MGYT Békés m. Híradója Csordás Éva Komárom megye Különféle technológiával előállított dextran anyagok molekulasúly eloszlásának összehasonlítása. Ref: MGYI Békés m. Híradója Gelei Erzsébet Szolnok megye Ichtyol tartalmú hintőporok előállítása. Ref..: MGYT Békés m.. Híradqja

13 82 Iliás Gizella Budapest Összefüggés az emulsios kenőcsök stabilitása és az alkalmazott emulgens között Ref : MGYT Békés m Híradója Károlyi Jánosné Abaffy Má1ia Pest megye Kakukkfű tartalmú készítmények vékonyrétegkromatogiáfiás vizsgálata Ref : Gyógyszerészet Ref: MGYT Békés m Híradója Pub!. : Gyógyszerészet Kiss Elza Hajdú-Bihar megye Stabilitási vizsgálatok Ref: MGYT Békés m Híradója Korbély Ildikó Budapest Különböző kivonási módok hatékonyságának vizsgálata néhány illóolaj tartalmú drognál Ref.: MGYT Békés m Híradqja Kovács Irén Bács-Kiskun megye A Salvia sclarea illóoli\i kiválasztó rendszere és illóoli\i összetételének alakulása az egyedf~jlődés során Ref: MGYT Békés m Híradója Körmöczi Magdolna Bács-Kiskun megye Magisztrálisan készített gyógyszerkészítmények mikrobiológiai vizsgálata Ref: MGYI Békés m Híradója Légr ádi Sándorné Pest megye Vékonyréteg-kromatográfiás módszer a polietilenglicolok öszszetételének vizsgálatára Ref: MGYT Békés m Híradqja Lippai József F~jér megye Aerosil alkalmazása szuszpenziók stabilizálására Ref : MGYI Békés m Híradója Dr Magyar Leventéné Csongrád megye Pilulakészítés az V Fo-No előiratainak módosításával Ref: MGYI Békés m Híradója Nagy Örs László-Nagy örs Lászlóné Tolna megye O/V típusú emulsios rendszerek stabilitását irányító néhány fizikai tulajdonság vizsgálata Ref.: MGYT Békés m Híradója Ref : Gyógyszerészet r Dr Papy Lajosné Győr-Sopron megye Szalicilamidot és szalicilsavszármazékokat ta1talmazó kúpok hatóanyagleadó képességének vizsgálata Ref: MGYT Békés m.. Híradója Perenyei Máté Komárom megye Nem ionos hydrophyl kenőcsök inkompatibilitása szalicilsav jelenlétében Ref : MGYT Békés m Híradója Peterdi Béla Győr-Sopron megye A VL Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos néhány gyógyszer kiszorítási faktora Ref.: MGYT Békés m.. Híradója Bajkai Erzsébet Szolnok megye Méhlepény leválasztás elősegítése szarvasmarhák és lovak esetében gyógyszeres kezeléssel. Ref: MGYT Békés m Híradqja

14 96 Scholtz Endre Békés megye Kísérletek kolloid szilíciumdioxid (aerosil) sebhintőpornkban való felhasználására Ref:: Gyógysze1észet Pubi : Gyógyszerészet l97i 7 97 Szabó Attila-Szabó Attiláné Borsod megye Polivinilalkohollal készített szemcseppek fizikai stabilitási vizsgálata ph és viszkozitás alapján. Ref. : Gyógyszerészet Ref: MGYT Békés m Híradója Szabó József Békés megye Rheológiai tö1vényszerűség vizsgálata szuszpenziós kúpokban. Pubi.: MGYT Békés m Híradqja Zádeczky Sándm Vas megye Összetett gyógyszerek komponenseinek azonosítása vékonyrétegkromatog1áfia alkalmazásával. Ref: MGYT Békés m Híradója MISKOLC 100 Benkő Zsolt Bács-Kiskun megye Sulfaquinoxalin inj.. készítése és alkalmazása Összefoglaló: 1971 lol Blazsó Ernőné Tolna megye Antibiotikum-tartalmú habok biofarmáciai összefüggései Összefoglaló: Bornnkai Piroska Budapest Magisztrális készítésű teakeverékek növénykémiai analízise. Összefoglaló: Brezo Magdolna Veszprém megye Adatok a Satureja he1ba hatóanyagaihoz és a kivonás móc\jától függő változásokhoz Összefoglaló: Dr. Czirók Ernőné Borsod megye C-vitaminos effervescens granulatum készítése és stabilitása. Ref: Gyógyszerészet Fazekas Mária Heves megye Az V. Fo-No-ban hivatalos Pilulae roborantes tablettázása Összefoglaló: Gerencsér Tihamérné-Horváth Márta Vas megye Egyes vízben rnsszul oldódó receptúrai anyagok szolubilizálása Tween 80-al. Pub!. : Gyógyszerészet 1973 l L 29

15 107 Horváth Mária Veszprém megye A méz gyakorlati felhasználásának galenusi és receptúrai vonatkozása. Összefoglaló: 197 l rn8 ifj.. Horváth Zoltán Hajdú-Biha1 megye Az etilmmfin-hidroklorid és az acetilszalicilsav kombinációkkal tapasztalt gyógyszerabuzusok biofa1máciai megvilágítása. Összefoglaló: 1971 rn9 Ignácz Sándor Bács-Kiskun megye Parafadugók és parafakorongok penészgombás szennyezettségének megfigyelése.. Összefoglaló: 1971 l rn Jagicza Alajos Baranya megye Javaslatok az alumíniumacetát-tartarát oldat készítésének technológiájához. Összefoglaló: 1971 lii Kánitz Józseföé-Dr. Nacsa And1ásné Szabolcs-Szatmár megye Cacisal inkompatibilitásal Összefoglaló: 1971 rr2 Kiss Józsefné Békés megye Vízmegkötő segédanyagok alkalmazása víztartalmú o/v típusú kenőcsökben. PubL: MGYT Békés m Híradója L rr3 Dr.. Könyvesné Szapomy Sarolta Csongrád megye Krónikus nőgyógyászati gyulladások 1'\j lokális terápiás lehetősége: az antipain lemez. Összefoglaló: 1971 l 14 Lénárt Gyula Szabolcs-Szatmár megye Kolloid szilíciumdioxid alkalmazása kenőcsalapanyagként. Összefoglaló: l 971 rr5 Dr.. Lévai Sándorné-I óth Józsefné Békés megye Kalciumte1ápia elősegítése segédanyagok alkalmazásával. Pubi.: MGYT Békés m. Híradója 1972 l 116 Lőrincz Géza Nógrád megye A So1bitolum mesterséges édesítőszerként való receptúrai alkalmazása Összefoglaló: 1971 rr7 Mer~ich Gáborné Győr-Sopron megye Szemcseméret-változások a szuszpenziós gyógyszerformákban.. PubL: Gyógyszerészet 1972 rr Ref.: MGYT Győr-Sopron m. Híradója rr8 Miklya Jánosné Csongrád megye Kenőcsalapanyagok rétegkromatográfiás vizsgálata. Összefoglaló: 1971 rr9 Mizser Nagy Hedvig Komárom megye Oxitetraciklines bacilli vizsgálata. Összefoglaló: Mozsgai Katalin Baranya megye Előírásos szuszpenziós szemkenőcs-koncentrátumok stabilitási vizsgálata. PubL: Gyógyszerészet Ref. : Gyógyszerészet l

16 121 Murányi Ágnes Pest megye Szalicilamid szuszpenziók hatóanyag leadási sebességének vizsgálata.. PubL: Gyógyszerészet Nyestye Mária Budapest Laxatív hatású összetett gyógyszerkészítmények vizsgálata Összefoglaló: Orosz Erika Borsod megye Nagy diszperzitásfokú porok stabilitásának vizsgálata az idő függvényében. Ref : Gyógyszerészet Perenyei Máté Komárom megye Az Ung hydrophyl non-ionicum inkompatibilitása fenolokkal Összefoglaló: l 97 r 125 Tüske Margit-Molnár Lajosné Hajdú-Bihar megye Nystatin tartalmú globulusok készítése a 16/54-es gyógyszertárban Összefoglaló: Váczi József Győr-Sopron megye Néhány fontosabb gyógyszercsoport mikroanalítikai vizsgálata. Összefoglaló: Zádeczky Sándor Vas megye Kúpok és kenőcsök komponenseinek azonosítása vékony1étegkr oma tográfiával Összefoglaló: KECSKEMÉT 128 Bozóky Zoltán Budapest.... A télizöld meténg (Vinca minor L.) vinkamrn es vmcm ta1talmának aránya a te1mőhely függvényében. Ref: Gyógyszerészet { Brezo Magdolna Veszprém megye Kúpok színezése. Ref: Gyógyszerészet Ifj.. Burián Zoltán Békés megye. Z~írsavésztereket tartalmazó készítmények avasodása és ta1tosításának problémái. Pubi : MGYT Békés m. Híradója Ref : Gyógyszerészet l.31 Csajbók Andrásné _Hajdú-Bi~ar 1'.1-~gye. Gyári corticoste101dok mag1sztrahs feldolgozasa bőrgyógyászati felhasználás céljára Ref : Gyógyszerészet Dr Dobos Dénesné Könye Zsuzsann.a Fej~~?1~gye.. Antacid gyógyszer készitmények savkozombos1tes1 sebessegenek összehasonlító vizsgálata. Ref: Gyógysze1észet IO. 133 Farkas Margit Veszp1ém megye.. Néhány kenőcsalapanyagban alkalmazott hatoanyag oldekonyságának vizsgálata. Ref : Gyógyszerészet

17 134 Ferincz Mária-Ernhardt Judit Vas megye Javaslat a gyógyszerkönyvi kakaószirup előiratának módosítására. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro Fitos Lászlóné-Szabad János Szabolcs-Szatmár megye Hydrargyrum amidochloratum tartahnú kenőcsök vizsgálata.. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro 136 Gáspár Ferencné-Hahnai Lászlóné Baranya megye A gyógyszertárban gyakran készített Fo-No előiratú kúpok vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet 1972 ro 13 7 Gombkötő Judit Heves megye Szempontok az analitikai munka gyógyszertáron belüli szervezéséhez.. Ref.: Gyógyszerészet ro. q8 Grabarits István Vas megye A magyar gyógyszerkincs lt73-ban egy patikai leltár alapján. Ref : Gyógyszerészet ro Herczeg Zoltán Tolna megye Formulae Normales V barbitalta1talmú gyógyszerkészítményeinek vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálata. Ret: Gyógyszerészet 1972 ro. 140 Ifj.. Hetényi Ferenc Budapest A Cetylium phtalicum receptúrai alkalmazása. Ref.: Gyógyszerészet lo. l4i Hettyei Judit Győr-Sopron megye Oldódási sebesség mérése gyógyszeralapanyagoknál és készítményeknél. Ref.: Gyógyszerészet 1972 IO 142 Dr Kovács Béláné Petrovits Éva-Acsádi Istvánné-Rákóczi Anna Budapest Adatok néhány Fo-No szuszpenzió receptúrai előállításához. Ref.: Gyógyszerészet l 972. ro. 143 Lippai Józsefné Fejér megye Aerosil gélek, mint kenőcs alapanyagok tanulmányozása. Ref: Gyógyszerészet Dr.. Magyar Leventéné Csongrád megye Inhalasolumok készítése és vizsgálata.. Ref..: Gyógyszerészet 1972 ro. 145 Marx Bálint Komárom megye Technológiai fogás az ulcus duodeni gyógyításában Ref: Gyógyszerészet 1972 ro. 146 Mester Lajos-Mester Lajosné Szolnok megye A jódchloroxychinolin (továbbiakban: Vioform) és a Bmow oldat inkompatibi!itásának vizsgálata a receptúrai gyakorlatban. Ref: Gyógyszerészet 1972 IO 147 Mezőfi Józseföé Borsod megye Új gyógyszerforma alkalmazása fiatalkori caries megelőzésében.. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro

18 148 Nagy Sándorné Szolnok megye Gombás eredetű hüvelygyulladások kezelésére szolgáló bórsav és bórax, valamint K" vitamin tartalmú hüvelyhengerek készítésének technológiai megoldása Ref: Gyógyszerészet 1972 ro. 149 Örsy Attila Hajdú-Bihar megye Oriza gyógytápszer és néhány drazsé készítmény mikrobiológiai szennyezettségének vizsgálata. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro. 150 Polánkai Valéria Borsod megye Új szempontok érvényesítése a gyógyszertári munkában.. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro. 155 Szrága László Pest megye Pulvis alcalinus cum belladonna Fo-No V minősítését befolyásoló tényezők. Ref.: Gyógyszerészet 1972 lo r56 Tóth Tiborné Nógrád megye Lithium car bonicum tabletta előállítása. Ref.: Gyógyszerészet l 9 72 ro. 157 Zoltai Ákosné Baranya megye Galenikumok, receptúrai oldatok haloidtartalmának meghatározása dichlorfluorescein adszorbciós indikátor segítségével. Ref : Gyógyszerészet r 972 ro. 151 Révai Gábor Komárom megye Extractum hyperici előállítása és a hyper icin izolálása.. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro Stumpf Tamásné Bács-Kiskun megye Termoplasztikus pilulakötőanyag és felhasználása. PubL: Gyógyszerészet 1972 lo. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro Szabó Aranka Szabolcs-Szatmár megye Nátrium-bromid tartalmú pilulák készítése. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro. 154 Szilágyi Erzsébet-Kersmayer Ibolya Békés megye A Pulvis combinatus Fo-No V. vizsgálata, különös tekintettel az acetilszalicilsav bomlására. Ref: Gyógyszerészt 1972 lo. Pubi : MGYT Békés m. Híradója

19 164 Hettyei Judit Győr-Sopron megye Optikai stabilitás vizsgálatok szilárd gyógyszerformáknál. Ref. : Gyógyszerészet VISEGRÁD 158 Blum Ferencné Békés megye Öntéshez használt kúp alapanyagok néhány gyakorlati vonatkozása PubL: MGYT Békés m Híradója 1973 r. Ref : Gyógyszerészet Bolyky László Veszprém megye Chinacisalis cum vitamino C Fo-No V tabletta új technológiája és összehasonlító stabilitás vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet l Csáky Júlia Pest megye Rétegkromatográfiás kísérletek Ret:: Gyógyszerészet Csejtei Erzsébet Hajdú-Bihar megye Kísérletek az Ung. emolliensben előforduló kiválások megszüntetésére Ref..: Gyógyszerészet Dobos Ferenc Veszprém megye Szemészeti alapoldatok és a Solvens viscosa stabilitásának és eltarthatóságának fizikokémiai, mikrobiológiai vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet György László Nógrád megye Szemészeti oldatok készítése membrán szűrővel. Ref : Gyógyszerészet Hlavacsek Tihamér~Hlavacsek Tihamérné Bmsod megye Száraz növényi kivonatot tartalmazó kúpok készítése öntéses eljárással, gyógyszertári körülmények között. Ref.: Gyógyszerészet Józsa Tibm Bács-Kiskun megye Tinctura capsici kapszaicin tartalmának meghatározása.. Ref..: Gyógyszerészet Kiss József Komárom megye Sterilezéssel készített szemcseppek tanulmányozása.. Ref.: Gyógyszerészet Klinda Mária Somogy megye Burow oldatot külső fázisban tartalmazó o/v típusú kenőcs készítése Ref..: Gyógyszerészet Kánja Gizella Heves megye Gyógyszeres szuszpensiók technológiájának vizsgálata különös tekintettel a hatóanyag és az alkalmazott segédanyagok kölcsönhatására.. Ref.: Gyógyszerészet l 70 Kovács Sándor Vas megye Gyógyszertári munkafolyamatok értékelése hálódiagrammal Ref. : Gyógyszerészet

20 171 Körmöndi Zsuzsanna Hajdú-Bihar megye Az acidum dehydrocholicum felületi feszültség csökkentő hatác sának vizsgálata. Ref : Gyógyszerészet Körösi János Heves megye Új összetételű antacid hatású tabletta előállítása és vizsgálata. Ref..: Gyógyszerészet Makai Zsuzsanna Bács-Kiskun megye A VL Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos szaponintartalmú drogok kromatográfiás vizsgálata Ref : Gyógyszerészet Mizser Nagy Hedvig Komárom megye Spasmosedativum pro infante. Ref.: Gyógyszerészet Murányi Ágnes Pest megye Száraz szuszpenziók. Ref.: Gyógyszerészet Pubi : Gyógyszerészet Németh Imre Vas megye Az inhalasolumok előállításának és mikrobiológiai stabilitásának egyes kérdései. Ref : Gyógyszerészet Novák Imréné Szönyegi Zsuzsa Csongrád megye Ung hydrosum vízmegtartó képességének elősegítése lipofil emulgenssel Ref.: Gyógyszerészet Petro Katalin Borsod megye Egyes gyógyszerek Adeps solidus"-ra és Massa polioxetheni" -re vonatkoztatott kiszorítási faktora. Ref.: Gyógyszerészet Polevka Piroska Budapest Forgalomelemzés és munkaszervezés a '70.3 sz. gyógyszertárban. Ref..: Gyógyszerészet I97.l 8 l 80 Szabó Erzsébet Budapest A caries pathológiája és prophylaxisa gyógyszerészi szenunel Ref : Gyógyszerészet kolloid szilícium r8r Szabó Józsefné Békés megye Porkeverékek diszperzitásának elősegítése dioxiddal. PubL: MGYT Békés m. Híradqja 1973 r. Ref : Gyógyszerészet Dr.. Szegfü Anna Csongrád megye Jódchloroxychinolininkompatibilitásareceptúraigyakorlatban, Ref : Gyógyszerészet r 97.l Szellő András-Erdélyi Anna Győr-Sopron megye Újabb ipari védőkenőcsök kidolgozása és vizsgálata. Ref: Gyógyszerészet Takács Gáborné-Kalmár Istvánné Somogy megye Xantakridint tartalmazó per lingvalis pilula és tabletta készítése és vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet

Az ötvenedik Rozsnyay Mátyás Emlékversenyről

Az ötvenedik Rozsnyay Mátyás Emlékversenyről 2015. április GYÓGYSZERÉSZET 1 Gyógyszerészet 59. 1-9. 2015. Az ötvenedik Rozsnyay Mátyás Emlékversenyről Idén ötvenedik alkalommal kerül megrendezésre a fiatal gyógyszerészek Rozsnyay Mátyás Emlékversenye,

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai

Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai Egészségügyi szakmacsoport Gyógyszertári asszisztens Modulszám: 2400-06 Csontné Náray Szilvia Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai Tanulói jegyzet A Humán TISZK rendszerének

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE Pécs 2008. október 2-4. PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi u. 14. Szerkeszti

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 2012 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar A szekcióülések

Részletesebben

FIATAL HIGIÉNIKUSOK X. FÓRUMA, 2014. MÁJUS 14-16. PÉCS. Program. Dr.Paller Judit mb. országos tisztifőorvos, Országos Tisztifőorvosi Hivatal

FIATAL HIGIÉNIKUSOK X. FÓRUMA, 2014. MÁJUS 14-16. PÉCS. Program. Dr.Paller Judit mb. országos tisztifőorvos, Országos Tisztifőorvosi Hivatal FIATAL HIGIÉNIKUSOK X. FÓRUMA, 2014. MÁJUS 14-16. PÉCS Program A Fórum fővédnöke: Dr.Paller Judit mb. országos tisztifőorvos, Országos Tisztifőorvosi Hivatal A Fórum védnökei: Dr. Pinczkerné Dr. Kassay

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 9 Ábrahám Sándorné Ábrahám Tibor Aczél Henriette Ács Andrea Ács Sándor Acsády Árpád Márk Ácsi Marianna Ádám Árpád Adamek Ferenc Agócs László Ágoston Tamás Ajkayné Zólyomi

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika

I. sz. Gyermekklinika A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e 2 0 0 6 2007 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA VI. Kiemelt Támogatóink:

Részletesebben

január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT.

január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT. MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT. ARTISTRY TIME DEFIANCE BŐRFESZESÍTŐ

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA 2011. április 7-9. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága Magyar Növénynemesítők Egyesülete MAE Genetikai Szakosztálya XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok Összefoglalók Szerkesztette

Részletesebben

X I. Program és összefoglalók. 2015. május 20-22. Eger

X I. Program és összefoglalók. 2015. május 20-22. Eger F i a t a l H i g i é n i k u s o k F ó r u m a X I. Program és összefoglalók 2015. május 20-22. Eger 1 2 KÖSZÖNTŐ Hol vettem oly fiatal létemre az erélyt ahhoz, hogy ily következetesen ellent álljak az

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK. EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT (2005. május 19-20.) ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI

V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK. EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT (2005. május 19-20.) ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI V. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT (2005. május 19-20.) ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

2014 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247

2014 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247 Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával! Bankszámlaszámunk:

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXII. Vándorgyűlése

Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXII. Vándorgyűlése Magyar Táplálkozástudományi Társaság Program Előadások és poszterek összefoglalói Kecskemét Szerkesztők Kovács Ildikó Lelovics Zsuzsanna Felelős szerkesztő a elnöke Kiadó ISBN 978-963-06-3242-3 KECSKEMÉT

Részletesebben

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVI. VÁNDORGYŰLÉSE

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVI. VÁNDORGYŰLÉSE 1 A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVI. VÁNDORGYŰLÉSE PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Balatonőszöd 2011. október 6 - október 8. Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

GAK 2004. pályázat (kivonat)

GAK 2004. pályázat (kivonat) GAK 2004. pályázat (kivonat) A projektvezető szervezet neve: VIRECO Gyártó, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A projektvezető neve: Dr.Radnai György A projekt címe: Szójamentes, új növényi alapú

Részletesebben

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6.

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. Bortó 2 Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért! 2 Tisztelt Kongresszus Résztvevők! A rendezvény Szervező-

Részletesebben

E L Ő A D Á S É S P O S Z T E R Ö S S Z E F O G L A L Ó K

E L Ő A D Á S É S P O S Z T E R Ö S S Z E F O G L A L Ó K E L Ő A D Á S É S P O S Z T E R Ö S S Z E F O G L A L Ó K PAH-típusú aromás DNS adduktok spanyol, dán és krétai kohorszokból származó anyaújszülött mintapárokból európai kohorszokból Eredményeink egy folyamatban

Részletesebben

Oszteoporózis Betegek Magyarországi Egyesületének Értesítôje

Oszteoporózis Betegek Magyarországi Egyesületének Értesítôje 4. szám 2004. október Oszteoporózis Betegek Magyarországi Egyesületének Értesítôje In memoriam Dr. Bossányi Ada Kapcsolatom az oszteoporózissal Zalatnai Klári Elindult a Csontvonal Beszámoló a 2003. évi

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS RENDEZVÉNYNAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS TÁRSINTÉZETI RENDEZVÉNYEK ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK XLVI. Hidrobiológus Napok Tihanyban TÁRSEGYESÜLETI

Részletesebben