ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENYEK ELŐADÁSAI BÉKÉSCSABA, 1985

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENYEK ELŐADÁSAI 1965-1985 BÉKÉSCSABA, 1985"

Átírás

1 ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENYEK ELŐADÁSAI BÉKÉSCSABA, 1985

2 KÖSZÖNTŐ A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Országos Elnöksége szeretettel köszönti a huszadik jubiláris Rozsnyay Mátyás" Emlékversenyt, annak résztvevőit, sze1vezőit.. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a fiatalok e nemes vetélked~jének. Ambicionálja a pályakezdőket első éveikben egy-egy tudományos munka kidolgozásában.. Fórumot biztosít az előadások megtartására.. Ezek a szárnypróbálgatások sokszor további, értékes munkákat indítottak el Így a mozgalom nagyban szolgálja Társaságunk egyik fontos célkitűzését: a tudomány iránt érdeklődő, szakmaszerető utánpótlás nevelését Személy szerint magam is voltam gyakornok koromban versenyző, ill az elmúlt két évtizedben fiatalok patrónusa. Ezért is köszöntöm őszinte szívvel a két évtized versenyzőit s mindazokat, akik e nemes mozgalom fennmaradásáért fáradoztak. Dr. Nikolics Károly e.. egyetemi tanár a Magyar Gyógysze1észeti Tá1saság elnöke

3 ELŐSZÓ 1886-ban - közel roo esztendeje, - hogy Rozsnyay Mátyás gyógyszerész roo aranyfrankos alapítványt létesített pályakezdő fiatalok részére. Az alapítvány kamataiból azokat a - gyógyszerész gyakornokok által készített- pályamunkákat djjazták, amelyek a legkiemelkedőbbek voltak Az L világháború következményeként az alapítvány elértéktelenedett és feledésbe merült A Gyógyszerész Egyesület 1931-ben - Rozsnyayra emlékezve - folytatta a pályázatok kiírását, azonban a IL világháború végével- különböző okoknál fogva- ez is megszűnt. A nagynevű előd nyomdokain haladva merült fel a Rozsnyay Mátyás emlékverseny gondolata ezelőtt 20 évvel Célunk- Rozsnyayval azonosan az volt-, hogy olyan fiatal gyógyszerészeket fedezzünk fel, akik vonzalmat éreznek a szakmai tudományok fejlesztése, a meglátott problémák megoldásának kutatása iránt - azzal az eltéréssel -, hogy ugyanakkor előadókészséggel is rendelkezzenek. A kitűzött cél elérésére Békés, Baranya, Győr-Sopron megye Központjainak igazgatói 1965-ben előadói versenyt indítottak Az itt szerzett tapasztalatok alapján - a Gyógyszerész Szakcsoportok vezetőivel együtt - kidolgozták a verseny alapszabályzatát. Ez biztosította a tudományos kutatáson alapuló verseny lehetőségét valamennyi fiatal gyógyszerész előtt. A versenyhez évről évre többen csatlakoztak, mely rövid idő alatt országos mozgalommá vált Ma már - a Magyar Gyógyszerészeti Társaság védnöksége alatt - 20 Gyógyszertári Központ fiatal gyógyszerészeinek nagyszabású tudományos megmozdulása.. Külön érdeme a versenyeknek, hogy bennük sikerült megvalósítani a tudományos ismeretek felhasználását a gyakorlati problémák megoldására.. 7

4 ! 1 i~ "' m 1! :11 :~! " ~~ :~ "jjj Az elmúlt 20 év leforgása során 19 alkalommal megtartott emlékverseny 504 előadásának helyét, címét, az előadások kidolgozásában résztvevő 455 gyógyszerész nevét, kiküldő szervezetének megnevezését, valamint a Rozsnyay Mátyás emlékérmet elnyert versenyzők nevét tartalmazza e kiadvány. Talán nem szerénytelenség megemlíteni, hogy a Rozsnyay Mátyás emlékversenyek évekkel megelőzték a később - nagyobb nyilvánosságot kapott - Alkotó Értelmiség" versenyeket. Az emlékversenyen elhangzott előadások publikációja gazdagnak mondható 50 előadás teljes terjedelemben, míg 266 előadás bő referátum form~jában került publikálásra a szaksajtóban és egyéb kiadványokban.. A többi előadásoknak is nyoma van az ismertetőkben és az összefoglalókban. E kiadvány a publikációk és referátumok, ismertetők és összefoglalók lelőhelyeiről pontos tájékoztatást nyújt Az előadások bemutatják, hogy a fiatal gyógyszerészek érdeklődése - a szorosan vett szakmai tudományok mellett - a határtudományokra is kiterjed. A pálya sokszínűségét, a megoldott és megoldásra váró problémák sokaságát is bizonyítja e kiadvány. A témaválasztásnál ma már egyetlen kikötés, hogy az a gyógyszerészi tudományok területéről származzon, - mégis szeretnénk-, ha minél több a gyakorlatból, a táraasztalról" eredne.. Egy-egy előadás megszámlálhatatlan, sok munkaórát takar, különösen akkor, ha erre csak munkaidőn túl, pihenőidő, esetleg szabadság feláldozásával volt lehetőség.. Az előadások kidolgozásába fektetett kutató munka eredményei, - bár a gyógyszerészi tudományok részterületére szorítkoznak -, mégsem lebecsülendők Nem egy előadásnak országos visszhangja is volt, és lett doktori értekezés magja, vagy további tudományos tevékenység elindítója. Köszönet illeti a témavezetőket és a segítőket, mert az előadásokban benne van az Ő szakmaszeretetük is Az előadások színvonalának folyamatos emelkedése, egyidfljűleg tükrözi az Egyetemekkel és Intézetekkel való együttműködést és a sokoldalú, segítőkész, gyümölcsöző kapcsolatot is. 8 Az erkölcsi elismerés mellett a verseny-előadások díjazása sem lebecsülendő A Gyógyszertári Központok igazgatói által vállalt kötelezettségek olyan jutalmazási összegek kiadására nyújtottak lehetőséget, melyet csak milliós nagyságrendű alapítvány kamataiból lehetne biztosítani E tevékenységükkel a fiatalok szakmai ffljlődésének felkarolásával nem kis mértékben járultak hozzá az emlékversenyek sikeréhez.. Az emlékverseny Bíráló Bizottságában kiváló szakembereink vettek részt, fiirasztó munkájukat legjobb tudásuk szerint végezték és választották ki a sok jó előadás közül is a legjobbakat Lelkiismeretes tevékenységükért elismerést érdemelnek Végezetül - de nem utolsó sorban -, köszönet illeti Dr.. Ragettli János c. egyetemi docenst, aki a mozgalom névadója, egyik elindftója, 20 év óta szervezője, Ielkesít~je, önzetlen támogatója és e kiadvány összeállítója. Összességében a mozgalom elérte célját, alapszabályzatának időnkénti módosítása az emlékversenyt a változó élet feltételeihez igazí~ja. A 20 év emlékére száj:\juk e kiadványt azzal a reménnyel, hogy hasznos segítség lesz a jövőben is. Kívánom, hogy a jövő évtizedek is igazolják a Rozsnyay Mátyás emlékverseny életrevalóságát Gyula, május 14 9 Dr. Palovits Gyula igazgató

5 Előadói Az előadások címei ROZSNYAY EMLÉKVERSENYEK Publikációk: Pub!. = nyomtatásban megjelent teljes közlés Ref. = kivonatos közlés Ism = előzetes ismertetés Összefoglaló = sokszorosítva a zsüritagok részére Dőlt szedés = emlékérmet, nyert versenyzők 1965 GYULA r Antal Júlia Baranya megye Adatok az infravörös lámpa technológiai felhasználásának gazdaságosságához. 2 Dócs Jánosné Békés megye A polioxetén-1500, mint szintetikus kenőcsalapanyag és a vele felmerülő inkompatibilitások 3 Hartai Istvánné - ifj. Szeberényi Andorné Békés megye Munkaegészségügyi vizsgálatok egy nagyforgalmú gyógyszertárban.. 4 Papy Lajos Győr-Sopron megye Guanetidin típusú szemcsepp készítése 5 Weltler János Győr-Sopron megye A kolloid sziliciumdioxid, mint receptorai segédanyag. Pubi. : Gyógyszerészet ?.. 3 IO II

6 1966 GYŐR 6 Csajtai Miklós Békés megye Kísérletek a Rheum és Rumex fajok termesztésével, kémiai és biológiai vizsgálatával. Ref.: Gyógyszerészet Darida Erzsébet Békés megye A dextrán, mint pilula kötőanyag. Ref.: Gyógyszerészet PubL: Gyógyszerészet Erődi Judit - Harza Tibor Komárom megye Adatok a spontán ingerképző aktivitás ionális elméletéhez Ref: Gyógyszerészet Gáspár Ilona Győr-Sopron megye Papaveriniumklorid és amidazophen oldat inkompatibilitásának tanulmányozása Ref.: Gyógyszerészet Róna Mária-Vödrös Csilla Komárom megye A Fo-No-ban szereplő ipekakuana tartalmú készítmények emetin és caphaelin tartalmának kromatográfiás meghatározása és ezen módszer felhasználása az emetinben kifejezett összalkaloida tartalom gyors meghatározására. Ref: Gyógyszerészet Szerdahelyi Erzsébet Vas megye Javaslat az állatorvosi Fo-No-hoz és a receptek technológiai megoldásához. Ref: Gyógyszerészet Dr. Sz\jártó Tibor Baranya megye Kísérlet a gyógyszertári gyógyszerkészítés technológiai ellenőrzésére Ref : Gyógyszerészet Zacher Sándorné-Nagykáldi Attila Vas megye Aszkorbinsav hatáscsökkenése étvágyjavító folyadékban. Ref : Gyógyszerészet IO Lukács János Baranya megye Hogyan nyújthat segítséget a gyógyszerész a nagyüzemi mezőgazdaságnak. Ref.: Gyógyszerészet l l Papy L.\jos Győr-Sopron megye Adatok a guanetidin tartalmú szemcsepp (Sanotensin) stabilitási vizsgálatokhoz.. Ref: Gyógyszerészet

7 1967 PÉCS 16 Benyhe Kálmán-Benyhe Kálmánné Komárom megye A IV és V Formulae Normales néhány készítményének papírkiomatográfiás és vékonyrétegkiomatográfiás vizsgálata.. Ret:: Gyógyszerészet PubL: MGYI Békés m Értesítője Gyarmathy Miklós Fejér megye Adatok a Massa polyoxaetheni új kúpalapanyag technológiájához.. Ret:.: Gyógyszerészet Ref.: MGYT Békés m Értesíté* 1967 l 8 Hikisch Miklós Győr-Soprnn megye Emulsiós kenőcsök diszperzitásfokának vizsgálata.. Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 Ref.: Gyógyszerészet és 9 19 Horváth Márta-Gerencsér Tihamérné Vas megye Egyes kaliumjodid tartalmú gyógyszerformáknál tapasztalt inkompatibilitások technológiai megoldása.. Ref..: MGYT Békés m. Értesítője Ref.: Gyógyszerészet Huszár Gáborné-Farkas Mária Vas megye Szolubilizálás a gyógyszertári gyakorlatban. Ref.: Gyógyszerészet Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 PubL: Gyógyszerészet Opálény Endre Komárom megye Fázis és laminárisan difform fiízis koncentráció változása Ret:: MGYI Békés m É1tesítője 1967 Ref.: Gyógyszerészet Rácz Éva Baranya megye Recepturai kenőcsök a diszpe1zitásfok tükrében. Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 Ref.. : Gyógyszerészet l Simán József Zala megye A szulfonamidok kémiája, különös tekintettel a réz-piridin komplexeire.. Ref.: MGYT Békés m Értesítője 1967 Ref:: Gyógysze1észet Soós Sándor Békés megye Pilulák mihobiológiai szennyezettségének vizsgálata. Ref.: MGYT Békés m.. Értesítője 1967 Ret: : Gyógyszerészet l Südy György Békés megye Pilulák bevonása cellulozacetilftaláttal. Ref : Gyógyszerészet PubL: MGYT Békés m Értesítője Szalay Ilona Veszprém megye A magnézium te1ápia és a magnéziumcitrát gyógysze1tári előállítására vonatkozó vizsgálatok. PubL: MGYI Békés m. Értesítője Ref.: Gyógyszerészet

8 27 Tóth Zsófia Fejér megye Szorboxetén származékok hidrolízisének kinetikai vizsgálata szalicilsav jelenlétében PubL: MGYT Békés m. Értesítője Ref.: Gyógyszerészet Tuzson Judit Heves megye Gyógyszertári belső elle~őrzés komplexometria segítségével Ref: MGYI Békés m Ertesítője 1967 Ref: Gyógyszerészet Ütő Zsolt Baranya megye Adatok a Fo-No-ban szereplő belsőleges oldatok ph-vátozásaihoz. Pubi: MGYT Békés m.. Értesítője Ref : Gyógyszerészet Weltler János Győr-Sopron megye Szuszpensiók szemcseméret és ülepedés vizsgálata, különös tekintettel a Fo-No V. előirataira PubL: Gyógyszerészet Ref: MGYT Békés m. Értesítője SZOMBATHELY 31 Bartal Zoltán Hajdu-Bihar megye Gyógyszertári belső el~enőrzés kézi refraktométer segítségével. Ref: MGYT Vas m. Ertesít~je Bodor Ferenc Zala megye Alkálifémek meghatározása piridinben fotometriásan. Ref. : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője Bodor Ferencné Somogyi Marianna Zala megye,, Szuszpenziós, emulziós és oldatos kúpok batóanyagleadokepességének vizsgálata. Ref.: Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője Csuka Ferenc Tolna megye Vemhességi detoxikáció elősegítése Methioninnal. Ref: MGYT Vas m Értesítője Fábián Ferenc Békés megye Magnéziumkarbonát és magnéziumoxid elválasztása ioncserélő gyanta alkalmazásával. Ref.. : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesít~je Gombos Margit Békés megye Szemészeti emulsiok alkalmazása. Ref.: MGYT Vas m Értesítője

9 3 7 Heim László Baranya megye Extrakciokinetikai vizsgálatok felhasználása a gyógyszer tári gyakorlatban Ref.: Gyógyszerészet Ref: MGYT Vas m Értesítője Horváth Margit Győr-Sopron megye Az egyszerű kenőcsök vízfelvevő és vízmegtartó képességének vizsgálata Ref..: MGYT Vas m Értesíté:)je Kiss Leona Veszprém megye Növényvédőszerek szerves foszforsavésztereinek azonosítása gyógyszertári körülmények között Ref : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője Kovács István Hajdu-Bihar megye Belsőleges porkészítmények alkotórészeinek azonosítása.. Ref..: Gyógyszerészet PubL: MGYT Vas m Értesítője Köhler Gyula Komárom megye Rezorcin-tartalmű szemcseppek papírkromatográfiás vizsgálata. Ref: MGYT Vas m. Értesítője Nendtvich Mária Baranya megye Hatóanyagok oldódása polyoxaethenekben Ref : Gyógyszerészet Pubi : MGYT Vas m Értesítője 'i Pelle Pál-Pelléné Elek Auguszta Vas megye Mikrobiológiai vizsgálatok lehetősége gyógyszertárban. Ref: Gyógyszerészet l Pubi : MGYT Vas m. Értesíté:)je Pötör di István Vas megye Emulziós kenőcsök vizsgálata mikroszkópos felvételek segítségével Ref. : MGYT Vas m Értesítője Skalitzky Zoltán-Skalitzky Zoltánné Fejér megye Hársfa szirup készítése és tartósítása.. Ref.: MGYT Vas m Értesíté:)je Székely Magdolna Komárom megye A tbl ccídeini c.. stibio galenusi előállítására alkalmas módszer kidolgozása és vizsgálata. Ref: MGYI Vas m. Értesítője Tóth Zsófia F~jér megye Tubusok alkalmazása a receptűrai gyakorlatban. Ref.: MGYT Vas m. Értesítője Varga Lajosné Szolnok megye A resorcin bomlásának megakadályozása kenőcsökben különböző antioxydánsok alkalmazásával. Ref.: MGYT Vas m. Értesítője Végh Miklós Szolnok megye A hexametiléntetramin amrnonia és formaldehyd tartalmának együttes meghatározása Ref.. : Gyógyszerészet Pubi. : MGYT Vas m Értesítője

10 50 Weltler Jánosné Győr-Sopron megye Adatok egyes kúpok cseppenéspontjának meghatározására. Ref.: Gyógyszerészet Pub! : MGYT Vas m. Értesítője SZEKSZÁRD 51 Balassa József Tolna megye Alumínium aceticum-tartaricum solutum előállítása során bekövetkező kémiai folyamatok tanulmányozása.. Ref.: MGYT Békés m. Híradója 1970 r. 52 Berzsenyi Márta Hajdú-Bihar megye Kenőcsök vizsgálatának újabb szempontjai. Ref..: MGYT Békés m. Híradója 1970 L 53 Boldizsár Ferenc Győr-Sopron megye Karboximetilcellulóz-nátrium receptúrai alkalmazása Ref. : Gyógyszerészet ro.. 54 Cseh János Veszprém megye Szor boxeténlaurát és -stearát meghatározása gyógyszerkészítményekben. Ref: Gyógyszerészet 1969 ro. 55 Csóka István Békés megye Porok gördülékenységének vizsgálata. Pub!. : MGYT Békés m Híradója 1970 l 56 Csuka Ferenc-Gerber Szilvia Tolna megye Szulfonamidok felszívódási viszonyainak vizsgálata polioxaethenes alapanyagból. Ref : MGYT Békés m Híradója L 20 21

11 57 Dala Ágnes Fejér megye A káliumcitrát eltarthatóságának vizsgálata.. Ref : MGYT Békés m. Híradója 1970 L 58 Egyed Miklós Vas megye Per os alkalmazott szalicilátok felszívódásának vizsgálata Tween 80 jelenlétében. ReL: MGYI Békés m. Híradója 1970 L 59 Fazekas Mária Heves megye Mikrobiológiai következtetések a szemészeti oldatok területén végzett vizsgálatok alapján. Ref: MGYT Békés m. Híradója l. 60 Kiséry Csaba Borsod megye Novamidazophen kvantitativ maghatározása Supp. spasmolyticum és Pulvis antispasmodoloricus készítményekben. Ref: MGYI Békés m Híradója 1970 r. 61 Koczka Géza Borsod megye Pulvis asthmalyticus azonosítása. Ref.: MGYT Békés m.. Híradója l 62 Kódor Rózsa Szolnok megye Tapasztalataim a bromid-, jodid-, rodanid- és nitráttartalmú pilulák kötőanyagának helyes megválasztása céljából. Ref: MGYT Békés m. Híradója 1970 r. 63 Korbély Ildikó Budapest Illóolajok és illóolaj kombinációk antiszeptikus hatásának vizsgálata és gyakorlati alkalmazása.. Pnbl: Gyógyszerészet 197!. 12 Ref : MGYT Békés m. Híradója 1970 l 64 Köhler Gyula Komátom megye Néhány szemcsepp mikrobiológiai vizsgálata Ref.: MGYT Békés m. Híradója 1970 L 65 Körmöczi Magdolna Bács-Kiskun megye InL ipec. pro inf bakteriológiai vizsgálata.. Ref : MGYT Békés m. Híradója l. 66 Lippai József-Lippai Józseföé Fejér megye Hivatalos barbiturátkészítmények azonossági reakciói. Ref. : MGYT Békés m.. Híradója 1970 l. 67 Magó Ágnes Veszprém megye Organoleptikus és gyors azonossági vizsgálatok felhasználása gyógyszertári belső ellenőrzéseknél Ref: MGYT Békés m Híradója 1970 L 68 Mándy Izabella Baranya megye Előírásos szuszpensios szemkenőcsök készítése és vizsgálata.. Ref: Gyógyszerészet ro. PubL: Gyógyszerészet Örsy Attila Hajdú-Bihar megye Aszeptikus munka feltételeinek biztosítása egyszerű módszerekkel Ref: MGYT Békés m Híradója r. 70 Pelléné Elek Auguszta-Pelle Pál Vas megye A szorbinsav miktobiológiai tartósítószerként való alkalmazhatóságának vizsgálata a magisztrális gyógyszer készítésben. Ref: Gyógyszerészet 1969 ro. Publ Gyógysze1észet l97l

12 71 Peterdi Béláné Győr-Sopron megye Kúpalapanyagok összehasonlító vizsgálata Ref.: MGYT Békés m. Híradója 1970 L 72 Südy György Békés megye Segédanyagok hatása a pilulák készítésére. Pubi.: MGYT Békés m Hírndója 1970 r. 73 Székely Magdolna Komárom megye Néhány öntéses módszerrel készítendő kúp technológiájának kidolgozása. Ref: MGYT Békés m. Híradója r. 74 Toma László Szolnok megye Chlornmphenicolum bomlásának vizsgálata Ung. zinci oxydatiban.. Ref : MGYI Békés m Híradqja 1970 r. 75 Vajda Róbertné Budapest Kísérletek polietilén és poliprnpilén műanyagból készült gyógyszertári expediáló edényekkel.. Ref : MGYT Békés m Híradója 1970 l 1970 ESZTERGOM 76 Boros Éva Tolna megye Gyógyszeres és infüziós oldatok hatóanyagtartalmának és törésmutatójának meghatározása refraktometriás módszerrel. Ref : MGYT Békés m Híradója Dr. Czirok Ernőné Borsod megye Suppositorium brnncholyticum készletben tarthatóságának vizsgálata. Ref.: MGYT Békés m. Híradója Csajbok Andrásné Hajdú-Bihar megye A vazelinek minőségi problémái a gyakorlatban. Ref: MGYI Békés m. Híradqja Cseh János Veszprém megye Módszer gyógyszeres oldatok gyors ph beállítására. Ref. : MGYT Békés m. Híradója Csordás Éva Komárom megye Különféle technológiával előállított dextran anyagok molekulasúly eloszlásának összehasonlítása. Ref: MGYI Békés m. Híradója Gelei Erzsébet Szolnok megye Ichtyol tartalmú hintőporok előállítása. Ref..: MGYT Békés m.. Híradqja

13 82 Iliás Gizella Budapest Összefüggés az emulsios kenőcsök stabilitása és az alkalmazott emulgens között Ref : MGYT Békés m Híradója Károlyi Jánosné Abaffy Má1ia Pest megye Kakukkfű tartalmú készítmények vékonyrétegkromatogiáfiás vizsgálata Ref : Gyógyszerészet Ref: MGYT Békés m Híradója Pub!. : Gyógyszerészet Kiss Elza Hajdú-Bihar megye Stabilitási vizsgálatok Ref: MGYT Békés m Híradója Korbély Ildikó Budapest Különböző kivonási módok hatékonyságának vizsgálata néhány illóolaj tartalmú drognál Ref.: MGYT Békés m Híradqja Kovács Irén Bács-Kiskun megye A Salvia sclarea illóoli\i kiválasztó rendszere és illóoli\i összetételének alakulása az egyedf~jlődés során Ref: MGYT Békés m Híradója Körmöczi Magdolna Bács-Kiskun megye Magisztrálisan készített gyógyszerkészítmények mikrobiológiai vizsgálata Ref: MGYI Békés m Híradója Légr ádi Sándorné Pest megye Vékonyréteg-kromatográfiás módszer a polietilenglicolok öszszetételének vizsgálatára Ref: MGYT Békés m Híradqja Lippai József F~jér megye Aerosil alkalmazása szuszpenziók stabilizálására Ref : MGYI Békés m Híradója Dr Magyar Leventéné Csongrád megye Pilulakészítés az V Fo-No előiratainak módosításával Ref: MGYI Békés m Híradója Nagy Örs László-Nagy örs Lászlóné Tolna megye O/V típusú emulsios rendszerek stabilitását irányító néhány fizikai tulajdonság vizsgálata Ref.: MGYT Békés m Híradója Ref : Gyógyszerészet r Dr Papy Lajosné Győr-Sopron megye Szalicilamidot és szalicilsavszármazékokat ta1talmazó kúpok hatóanyagleadó képességének vizsgálata Ref: MGYT Békés m.. Híradója Perenyei Máté Komárom megye Nem ionos hydrophyl kenőcsök inkompatibilitása szalicilsav jelenlétében Ref : MGYT Békés m Híradója Peterdi Béla Győr-Sopron megye A VL Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos néhány gyógyszer kiszorítási faktora Ref.: MGYT Békés m.. Híradója Bajkai Erzsébet Szolnok megye Méhlepény leválasztás elősegítése szarvasmarhák és lovak esetében gyógyszeres kezeléssel. Ref: MGYT Békés m Híradqja

14 96 Scholtz Endre Békés megye Kísérletek kolloid szilíciumdioxid (aerosil) sebhintőpornkban való felhasználására Ref:: Gyógysze1észet Pubi : Gyógyszerészet l97i 7 97 Szabó Attila-Szabó Attiláné Borsod megye Polivinilalkohollal készített szemcseppek fizikai stabilitási vizsgálata ph és viszkozitás alapján. Ref. : Gyógyszerészet Ref: MGYT Békés m Híradója Szabó József Békés megye Rheológiai tö1vényszerűség vizsgálata szuszpenziós kúpokban. Pubi.: MGYT Békés m Híradqja Zádeczky Sándm Vas megye Összetett gyógyszerek komponenseinek azonosítása vékonyrétegkromatog1áfia alkalmazásával. Ref: MGYT Békés m Híradója MISKOLC 100 Benkő Zsolt Bács-Kiskun megye Sulfaquinoxalin inj.. készítése és alkalmazása Összefoglaló: 1971 lol Blazsó Ernőné Tolna megye Antibiotikum-tartalmú habok biofarmáciai összefüggései Összefoglaló: Bornnkai Piroska Budapest Magisztrális készítésű teakeverékek növénykémiai analízise. Összefoglaló: Brezo Magdolna Veszprém megye Adatok a Satureja he1ba hatóanyagaihoz és a kivonás móc\jától függő változásokhoz Összefoglaló: Dr. Czirók Ernőné Borsod megye C-vitaminos effervescens granulatum készítése és stabilitása. Ref: Gyógyszerészet Fazekas Mária Heves megye Az V. Fo-No-ban hivatalos Pilulae roborantes tablettázása Összefoglaló: Gerencsér Tihamérné-Horváth Márta Vas megye Egyes vízben rnsszul oldódó receptúrai anyagok szolubilizálása Tween 80-al. Pub!. : Gyógyszerészet 1973 l L 29

15 107 Horváth Mária Veszprém megye A méz gyakorlati felhasználásának galenusi és receptúrai vonatkozása. Összefoglaló: 197 l rn8 ifj.. Horváth Zoltán Hajdú-Biha1 megye Az etilmmfin-hidroklorid és az acetilszalicilsav kombinációkkal tapasztalt gyógyszerabuzusok biofa1máciai megvilágítása. Összefoglaló: 1971 rn9 Ignácz Sándor Bács-Kiskun megye Parafadugók és parafakorongok penészgombás szennyezettségének megfigyelése.. Összefoglaló: 1971 l rn Jagicza Alajos Baranya megye Javaslatok az alumíniumacetát-tartarát oldat készítésének technológiájához. Összefoglaló: 1971 lii Kánitz Józseföé-Dr. Nacsa And1ásné Szabolcs-Szatmár megye Cacisal inkompatibilitásal Összefoglaló: 1971 rr2 Kiss Józsefné Békés megye Vízmegkötő segédanyagok alkalmazása víztartalmú o/v típusú kenőcsökben. PubL: MGYT Békés m Híradója L rr3 Dr.. Könyvesné Szapomy Sarolta Csongrád megye Krónikus nőgyógyászati gyulladások 1'\j lokális terápiás lehetősége: az antipain lemez. Összefoglaló: 1971 l 14 Lénárt Gyula Szabolcs-Szatmár megye Kolloid szilíciumdioxid alkalmazása kenőcsalapanyagként. Összefoglaló: l 971 rr5 Dr.. Lévai Sándorné-I óth Józsefné Békés megye Kalciumte1ápia elősegítése segédanyagok alkalmazásával. Pubi.: MGYT Békés m. Híradója 1972 l 116 Lőrincz Géza Nógrád megye A So1bitolum mesterséges édesítőszerként való receptúrai alkalmazása Összefoglaló: 1971 rr7 Mer~ich Gáborné Győr-Sopron megye Szemcseméret-változások a szuszpenziós gyógyszerformákban.. PubL: Gyógyszerészet 1972 rr Ref.: MGYT Győr-Sopron m. Híradója rr8 Miklya Jánosné Csongrád megye Kenőcsalapanyagok rétegkromatográfiás vizsgálata. Összefoglaló: 1971 rr9 Mizser Nagy Hedvig Komárom megye Oxitetraciklines bacilli vizsgálata. Összefoglaló: Mozsgai Katalin Baranya megye Előírásos szuszpenziós szemkenőcs-koncentrátumok stabilitási vizsgálata. PubL: Gyógyszerészet Ref. : Gyógyszerészet l

16 121 Murányi Ágnes Pest megye Szalicilamid szuszpenziók hatóanyag leadási sebességének vizsgálata.. PubL: Gyógyszerészet Nyestye Mária Budapest Laxatív hatású összetett gyógyszerkészítmények vizsgálata Összefoglaló: Orosz Erika Borsod megye Nagy diszperzitásfokú porok stabilitásának vizsgálata az idő függvényében. Ref : Gyógyszerészet Perenyei Máté Komárom megye Az Ung hydrophyl non-ionicum inkompatibilitása fenolokkal Összefoglaló: l 97 r 125 Tüske Margit-Molnár Lajosné Hajdú-Bihar megye Nystatin tartalmú globulusok készítése a 16/54-es gyógyszertárban Összefoglaló: Váczi József Győr-Sopron megye Néhány fontosabb gyógyszercsoport mikroanalítikai vizsgálata. Összefoglaló: Zádeczky Sándor Vas megye Kúpok és kenőcsök komponenseinek azonosítása vékony1étegkr oma tográfiával Összefoglaló: KECSKEMÉT 128 Bozóky Zoltán Budapest.... A télizöld meténg (Vinca minor L.) vinkamrn es vmcm ta1talmának aránya a te1mőhely függvényében. Ref: Gyógyszerészet { Brezo Magdolna Veszprém megye Kúpok színezése. Ref: Gyógyszerészet Ifj.. Burián Zoltán Békés megye. Z~írsavésztereket tartalmazó készítmények avasodása és ta1tosításának problémái. Pubi : MGYT Békés m. Híradója Ref : Gyógyszerészet l.31 Csajbók Andrásné _Hajdú-Bi~ar 1'.1-~gye. Gyári corticoste101dok mag1sztrahs feldolgozasa bőrgyógyászati felhasználás céljára Ref : Gyógyszerészet Dr Dobos Dénesné Könye Zsuzsann.a Fej~~?1~gye.. Antacid gyógyszer készitmények savkozombos1tes1 sebessegenek összehasonlító vizsgálata. Ref: Gyógysze1észet IO. 133 Farkas Margit Veszp1ém megye.. Néhány kenőcsalapanyagban alkalmazott hatoanyag oldekonyságának vizsgálata. Ref : Gyógyszerészet

17 134 Ferincz Mária-Ernhardt Judit Vas megye Javaslat a gyógyszerkönyvi kakaószirup előiratának módosítására. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro Fitos Lászlóné-Szabad János Szabolcs-Szatmár megye Hydrargyrum amidochloratum tartahnú kenőcsök vizsgálata.. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro 136 Gáspár Ferencné-Hahnai Lászlóné Baranya megye A gyógyszertárban gyakran készített Fo-No előiratú kúpok vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet 1972 ro 13 7 Gombkötő Judit Heves megye Szempontok az analitikai munka gyógyszertáron belüli szervezéséhez.. Ref.: Gyógyszerészet ro. q8 Grabarits István Vas megye A magyar gyógyszerkincs lt73-ban egy patikai leltár alapján. Ref : Gyógyszerészet ro Herczeg Zoltán Tolna megye Formulae Normales V barbitalta1talmú gyógyszerkészítményeinek vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálata. Ret: Gyógyszerészet 1972 ro. 140 Ifj.. Hetényi Ferenc Budapest A Cetylium phtalicum receptúrai alkalmazása. Ref.: Gyógyszerészet lo. l4i Hettyei Judit Győr-Sopron megye Oldódási sebesség mérése gyógyszeralapanyagoknál és készítményeknél. Ref.: Gyógyszerészet 1972 IO 142 Dr Kovács Béláné Petrovits Éva-Acsádi Istvánné-Rákóczi Anna Budapest Adatok néhány Fo-No szuszpenzió receptúrai előállításához. Ref.: Gyógyszerészet l 972. ro. 143 Lippai Józsefné Fejér megye Aerosil gélek, mint kenőcs alapanyagok tanulmányozása. Ref: Gyógyszerészet Dr.. Magyar Leventéné Csongrád megye Inhalasolumok készítése és vizsgálata.. Ref..: Gyógyszerészet 1972 ro. 145 Marx Bálint Komárom megye Technológiai fogás az ulcus duodeni gyógyításában Ref: Gyógyszerészet 1972 ro. 146 Mester Lajos-Mester Lajosné Szolnok megye A jódchloroxychinolin (továbbiakban: Vioform) és a Bmow oldat inkompatibi!itásának vizsgálata a receptúrai gyakorlatban. Ref: Gyógyszerészet 1972 IO 147 Mezőfi Józseföé Borsod megye Új gyógyszerforma alkalmazása fiatalkori caries megelőzésében.. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro

18 148 Nagy Sándorné Szolnok megye Gombás eredetű hüvelygyulladások kezelésére szolgáló bórsav és bórax, valamint K" vitamin tartalmú hüvelyhengerek készítésének technológiai megoldása Ref: Gyógyszerészet 1972 ro. 149 Örsy Attila Hajdú-Bihar megye Oriza gyógytápszer és néhány drazsé készítmény mikrobiológiai szennyezettségének vizsgálata. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro. 150 Polánkai Valéria Borsod megye Új szempontok érvényesítése a gyógyszertári munkában.. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro. 155 Szrága László Pest megye Pulvis alcalinus cum belladonna Fo-No V minősítését befolyásoló tényezők. Ref.: Gyógyszerészet 1972 lo r56 Tóth Tiborné Nógrád megye Lithium car bonicum tabletta előállítása. Ref.: Gyógyszerészet l 9 72 ro. 157 Zoltai Ákosné Baranya megye Galenikumok, receptúrai oldatok haloidtartalmának meghatározása dichlorfluorescein adszorbciós indikátor segítségével. Ref : Gyógyszerészet r 972 ro. 151 Révai Gábor Komárom megye Extractum hyperici előállítása és a hyper icin izolálása.. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro Stumpf Tamásné Bács-Kiskun megye Termoplasztikus pilulakötőanyag és felhasználása. PubL: Gyógyszerészet 1972 lo. Ref: Gyógyszerészet 1972 ro Szabó Aranka Szabolcs-Szatmár megye Nátrium-bromid tartalmú pilulák készítése. Ref : Gyógyszerészet 1972 ro. 154 Szilágyi Erzsébet-Kersmayer Ibolya Békés megye A Pulvis combinatus Fo-No V. vizsgálata, különös tekintettel az acetilszalicilsav bomlására. Ref: Gyógyszerészt 1972 lo. Pubi : MGYT Békés m. Híradója

19 164 Hettyei Judit Győr-Sopron megye Optikai stabilitás vizsgálatok szilárd gyógyszerformáknál. Ref. : Gyógyszerészet VISEGRÁD 158 Blum Ferencné Békés megye Öntéshez használt kúp alapanyagok néhány gyakorlati vonatkozása PubL: MGYT Békés m Híradója 1973 r. Ref : Gyógyszerészet Bolyky László Veszprém megye Chinacisalis cum vitamino C Fo-No V tabletta új technológiája és összehasonlító stabilitás vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet l Csáky Júlia Pest megye Rétegkromatográfiás kísérletek Ret:: Gyógyszerészet Csejtei Erzsébet Hajdú-Bihar megye Kísérletek az Ung. emolliensben előforduló kiválások megszüntetésére Ref..: Gyógyszerészet Dobos Ferenc Veszprém megye Szemészeti alapoldatok és a Solvens viscosa stabilitásának és eltarthatóságának fizikokémiai, mikrobiológiai vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet György László Nógrád megye Szemészeti oldatok készítése membrán szűrővel. Ref : Gyógyszerészet Hlavacsek Tihamér~Hlavacsek Tihamérné Bmsod megye Száraz növényi kivonatot tartalmazó kúpok készítése öntéses eljárással, gyógyszertári körülmények között. Ref.: Gyógyszerészet Józsa Tibm Bács-Kiskun megye Tinctura capsici kapszaicin tartalmának meghatározása.. Ref..: Gyógyszerészet Kiss József Komárom megye Sterilezéssel készített szemcseppek tanulmányozása.. Ref.: Gyógyszerészet Klinda Mária Somogy megye Burow oldatot külső fázisban tartalmazó o/v típusú kenőcs készítése Ref..: Gyógyszerészet Kánja Gizella Heves megye Gyógyszeres szuszpensiók technológiájának vizsgálata különös tekintettel a hatóanyag és az alkalmazott segédanyagok kölcsönhatására.. Ref.: Gyógyszerészet l 70 Kovács Sándor Vas megye Gyógyszertári munkafolyamatok értékelése hálódiagrammal Ref. : Gyógyszerészet

20 171 Körmöndi Zsuzsanna Hajdú-Bihar megye Az acidum dehydrocholicum felületi feszültség csökkentő hatác sának vizsgálata. Ref : Gyógyszerészet Körösi János Heves megye Új összetételű antacid hatású tabletta előállítása és vizsgálata. Ref..: Gyógyszerészet Makai Zsuzsanna Bács-Kiskun megye A VL Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos szaponintartalmú drogok kromatográfiás vizsgálata Ref : Gyógyszerészet Mizser Nagy Hedvig Komárom megye Spasmosedativum pro infante. Ref.: Gyógyszerészet Murányi Ágnes Pest megye Száraz szuszpenziók. Ref.: Gyógyszerészet Pubi : Gyógyszerészet Németh Imre Vas megye Az inhalasolumok előállításának és mikrobiológiai stabilitásának egyes kérdései. Ref : Gyógyszerészet Novák Imréné Szönyegi Zsuzsa Csongrád megye Ung hydrosum vízmegtartó képességének elősegítése lipofil emulgenssel Ref.: Gyógyszerészet Petro Katalin Borsod megye Egyes gyógyszerek Adeps solidus"-ra és Massa polioxetheni" -re vonatkoztatott kiszorítási faktora. Ref.: Gyógyszerészet Polevka Piroska Budapest Forgalomelemzés és munkaszervezés a '70.3 sz. gyógyszertárban. Ref..: Gyógyszerészet I97.l 8 l 80 Szabó Erzsébet Budapest A caries pathológiája és prophylaxisa gyógyszerészi szenunel Ref : Gyógyszerészet kolloid szilícium r8r Szabó Józsefné Békés megye Porkeverékek diszperzitásának elősegítése dioxiddal. PubL: MGYT Békés m. Híradqja 1973 r. Ref : Gyógyszerészet Dr.. Szegfü Anna Csongrád megye Jódchloroxychinolininkompatibilitásareceptúraigyakorlatban, Ref : Gyógyszerészet r 97.l Szellő András-Erdélyi Anna Győr-Sopron megye Újabb ipari védőkenőcsök kidolgozása és vizsgálata. Ref: Gyógyszerészet Takács Gáborné-Kalmár Istvánné Somogy megye Xantakridint tartalmazó per lingvalis pilula és tabletta készítése és vizsgálata Ref.: Gyógyszerészet

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli feladatai

2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli feladatai 1. feladat: Gyermek szakrendelő védőnői arra kérik, hogy ismertesse számukra a gyógyszerek eltartására, házi tárolásra, gyermekadagolásra vonatkozó ismereteket, különös tekintettel az antibiotikum tartalmú

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama:45 perc (felkészülési idő:30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat

Részletesebben

Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai

Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai Egészségügyi szakmacsoport Gyógyszertári asszisztens Modulszám: 2400-06 Csontné Náray Szilvia Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK.

Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Rectalia 07/2006:1145 A rektális gyógyszerkészítményeket szisztémás vagy helyi hatás elérésére,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése.

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat szövege: Az elnökség a 2014. évi tagdíjbefizetések alapján megerősíti az itt felsorolt személyek egyesületi tagi jogviszonyát.

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

Gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatások

Gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatások Gyógyszer-élelmiszer kölcsönhatások Dietetikus MSc. képzés Dr. Horváth Péter Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet TEMATIKA Bevezetés Alapfogalmak Gyógyszerhatás kialakulása Gyógyszerek tulajdonságait

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2014 Az 5. osztályosok eredményei. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2014 Az 5. osztályosok eredményei. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Az 5. osztályosok eredményei I. Egyházi Hanna 99 Kossuth Lajos Általános Hatvan Heves megye Sánta László II III. Csimma Viktor 98 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr Győr-Moson- Sopron megye Gecsei

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10)

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) INGYENES I. évfolyam 2. szám SPORTSZERÛEN ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 2004. február TARTALOM 1-12. oldal 2003. évi ranglista (Top 10) 2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) Szül. Kor- zés 50 m férfi pillangó 1 Szkladányi

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97.

Versenyző neve. Évfolyam. Pótári Cintia 8 78. Korpás Kristóf 8. 96. Beszédes Mónika. Nagy Petra 8 96. Nagy Anna 7. 97. Sorszám Megye megnevezése Versenyző neve Évfolyam Elért pontszám 1 Bács-Kiskun megye Pótári Cintia 8 78 2 Baranya megye Kőhegyi Virág 7 82 3 Békés megye Kari Zsófia 8. 87 4 Borsodí-Abaúj- Zemplén megye

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Sorszám Név 1. Varga Gábor 2. Gebonné Lintner Erzsébet 3. Varga János 4. Tenke Ferencné 5. Nagy Szonja 6. Lovasné Szabó Ildikó Szilvia 7. Losonczi Béláné 8. Dukát Anikó

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI Frissítve: 2013.07.16 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Cím: 2800 Tatabánya, F tér 4. Postacím: 2800 Tatabánya Pf.:

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia Orrüregben alkalmazott (nazális) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.4-1 ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Nasalia 04/2006:0676 Az orrüregben alkalmazott (nazális) szisztémás vagy helyi hatás elérésére

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben