Készült : május 27-én órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült : 2014. május 27-én 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén."

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült : május 27-én órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. Közgyűlés helye: 1038 Bp. Csobánka tér Veres Péter Gimnázium aulája. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerintiek. Karácsony Istvánné elnök: Tisztelt közgyűlés! Szeretettel köszöntöm a megjelent Tulajdonostársakat. szövetkezetünk vezetőségét, a felügyelő bizottságot. Megállapítom, hogy a jelenlevők létszáma 35 fő + 12 meghatalmazás. A közgyűlés nem határozatképes. A jelenlegi jogszabályok szerint a közgyűlést 15 perc múlva összehívom, és akkor a megjelentek létszámától függetlenül a közgyűlés határozatképesnek tekintendő óra megismételt közgyűlés Karácsony Istvánné: Tisztelt Közgyűlés! Megállapítom, hogy a megismételt közgyűlésünkön a jelenlevők létszáma 45 fő és 12 meghatalmazás. A lakásszövetkezetekről szóló évi al módosított szabályzat alapján a megismételt közgyűlés határozatképes. Javaslatot teszek a levezető elnök személyére. Levezető elnöknek javaslom Rozdolszky Károly ügyvezető igazgató urat. Kérném szavazni. A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 45 fő + 12 meghatalmazás igen szavazattal Rozdolszky Károlyt levezető elnöknek megválasztja. Felkérem ügyvezető igazgató urat, hogy vezesse le a közgyűlést. Rozdolszky Károly: Köszönöm a közgyűlés bizalmát. Mielőtt a napirendi pontokra térnénk, szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy a termet óráig kaptuk meg. Akkor a székeket helyükre rakva, a termet kiürítve vissza kell adnunk. Megkérem a kedves Tulajdonostársakat, hogy a hozzászólásaikat csak a napirendi pontokhoz tegyék meg. Ha egyéb észrevétel van, az Egyéb napirendi pontban tegyék meg. Kérem szavazzanak a napirendi pontokra. A közgyűlés a Napirendi pontokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül 45 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal elfogadja. Rozdolszky Károly: Javaslatot teszek a jegyzőkönyvvezető személyére. Javaslom Farkas Jánosnét. A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül Farkas Jánosnét 45 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal jkv. vezetőnek megválasztja. Rozdolszky Károly: Kérek jkv. hitelesítőnek jelentkezőket a közgyűléstől.

2 2 Jelentkezik: Hetey Barna és Fürjes Lajos. A közgyűlés Hetey Barnát ellenszavazat és tartózkodás nélkül 45 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal jkv. hitelesítőnek megválasztja. A közgyűlés Fürjes Lajost ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással 44 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal jkv. hitelesítőnek megválasztja. Rozdolszky Károly: Kérem elnök asszonyt, hogy a évről szóló beszámolóját tartsa meg. Karácsony Istvánné: Szeretném megkérdezni, hogy ülve is elmondhatnám-e a beszámolómat. Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Ismételten köszöntöm a megjelent tulajdonostársakat. Tájékoztatom Önöket, hogy szövetkezetünk működésének elengedhetetlen feltétele a közös ktg. és a bérleti díjak előírtak szerinti bevétele, hisz nonprofit szervezet révén, ebből kell gazdálkodnunk és a házaink üzemeltetését biztosítani. A kiküldött anyagokból is jól látszik, hogy sajnos nem csak a közös ktg. kintlévőség összege, de a bérleti díj kintlévősége is emelkedett. A bérleti díjak bevétele is nagyban elmaradt a tervezett összegtől. Ennek egyik oka, hogy a vállalkozások, akik ezeket bérelték a nagyfokú bevételcsökkenés miatt visszaadták a helyiséget, vagy az igen magas bérleti díj tartozás miatt szövetkezetünk mondta fel a szerződést, és peres úton próbálja behajtani a tartozást. Jelenleg egy per esetén volt már elsőfokú ítélet, ami nekünk kedvezett, de fellebbezés miatt tovább húzódik. Volt olyan időszak is 2013-ban, hogy 4 üzlethelyiség is üresen állt. Több hirdetést is feladtunk, bérlőt keresve is sikerült elérnünk, hogy idén már csak l db /sajnos a legnagyobb / üzlethelyiségünk kiadó. Az egyéb bevételi lehetőséget, mint pl. antenna használati díj, amely biztos bevételt biztosít szövetkezetünk gazdálkodásában, is veszélybe kerül, mert egyes tulajdonosok feljelentették a szövetkezetet, azon hivatkozással, hogy egészségre káros hatást fejt ki a mobil telefonok működéséhez elengedhetetlen antenna rendszer. Akik erre panaszkodva az antennák leszerelését követelik, minden esetben a mobil készüléket szorongatva teszik ezt. Felteszem a kérdést Önöknek, hogy ha az antenna ennyire zavarja Önöket, a mobil telefon, mikrohullámú sütő, tv sugárzása miért nem. Megnyugtatva Önöket tájékoztatású közlöm,hogy minden egyes antenna rendszer a sugárbiológiai intézettel bemérésre került. Természetesen ennek költségeit a szolgáltató viselte, hisz enélkül nem is üzemeltethetné a rendszerét. Vezetőségünk a látszat ellenére is minden törvényileg lehetséges eszközt bevetett, hogy a kintlévőség csökkenjen. Folytattuk az évek során már bevált részletfizetési szerződések kötését azon tulajdonosokkal, akik rendelkeznek jövedelemmel, és szerették volna tartozásukat rendezni, de egy összegben ezt nem tudják megfizetni. Ezt a lehetőséget minden tulajdonosnak emlékeztető és felszólító levélben is felajánljuk, hisz nem az a célunk, hogy a lakásokat elárverezzék, és az sem, hogy a behajtásban résztvevőknek /közjegyzők, bíróság, végrehajtók/ kelljen plusz nagy összegeket kifizetni, de akik a felajánlott segítséget nem akarják elfogadni, megkezdtük a fizetési meghagyások kibocsájtásának kérését. Majd

3 3 az ezeket sem teljesítők esetében a bírósági, végrehajtási eljárás megindítását kezdeményeztük. Ezekkel egy időben a lakás tulajdoni lapjára kérvényeztük a jelzálog, végrehajtási jog bejegyzését. Egy pár adatot elmondanék a teljesség igénye nélkül, hogy jobban szemléltessem, hogy a kinnlevőség csökkenése érdekében milyen intézkedéseket tettünk. Minden két hónapot meghaladó tartozásról a postaládába emlékeztető levelet dobattunk be a diszpécser szolgálattal. Az erre nem reagáló tulajdonosokat tértivevényes levélben szólítottuk fel a tartozás összegéről, és a részletfizetés lehetőségéről. Azon tulajdonosok esetében, akik ebben az esetben sem keresték fel szövetkezetünket, valamilyen megoldást keresve, elindítottuk a közjegyzői fizetési feladást. Ez 240 tulajdonos esetében történt meg. Akik ezek után sem rendezték tartozásukat, értesítettük a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséről, mely után már a bírósághoz, legvégül a végrehajtóhoz kerül az ügy. Sok tulajdonos munkabéréből, nyugdíjából vonják a tartozás összegét ban 15 lakást írtak ki árverésre, ebből 5 db lakást többször is megpróbáltak árverezni sikertelenül. 2 db lakást sikerült elárvereztetni, de az árverezéskor befolyt összegből szövetkezetünk egy fillért sem kapott, mert a pénzt elvitte a bank, mert hitel terhelte a lakást. Így nem csak a tartozás összegét kell leírnunk, de az eljárások megindítására, lefolytatására kifizetett összeg is elveszett, ebben a két esetben ez meghaladt a Ft-ot. Az általunk kért végrehajtás során 4 db személygépkocsit foglaltak le. A Magyar Nemzeti Eszközkezelő 3 db nagy összegű tartozással rendelkező tulajdonos esetében vásárolta meg a lakást. Ebben az esetben a volt tulajdonos által felhalmozott közös költség tartozásokat szövetkezetünknek le kell írnia. Ez az összeg ebben az esetben meghaladta az 1 mft-ot A Nemzeti Eszközkezelő lesz a tulajdonos és bérlőként maradhat tovább a lakásban a volt tulajdonos és a szerződés alapján továbbra is a régi nem fizető tulajdonos/most már bérlő/ kell hogy fizesse a közös költséget, amit jó szokásához képest nem is fizet. Ezek után az állam ellen kell elindítanunk a fizetési eljárást. Szövetkezetünk ügyvédje meg is indított egy próbapert, mert nem lehet az a cél, hogy szövetkezetünkről még több bőrt húzzanak le. A kinnlevőség további emelkedésének másik előidézője, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Főv.Vízművek 14 lakás tulajdonosát kizárt a számlázási rendszeréből 3 hónapot meghaladó tartozás miatt, és ezek után szövetkezetünknek vízóra nélküliként kell hogy nyilvántartsa a lakásokat. Ezzel a jogszabállyal a szövetkezetünket még nehezebb helyzetbe hozzák, mert nem hogy nem fizetik ezek a tulajdonosok a közös költséget, még a víz- és csatornadíjat is szövetkezetünknek kell kifizetni. A tulajdonosok kérésének és a jogszabályi lehetőségek ismeretében a tömbönkénti elszámolás utolsó lapján név és lakásszám feltüntetésével kiküldtük a három hónapot meghaladó tartozók névsorát, akik nem éltek a részletfizetés lehetőségével, felszólítások ellenére sem rendezték tartozásukat. Ennek hatása az volt, hogy a postaládába bedobást követő napon egy ezen a listán szereplő tulajdonos apja életveszélyesen az utcán megfenyegetett,és obszcén szavakat ordítva fenyegetett, követett és szidalmazott, hogy hogyan mertem az Ő lánya nevét kiírni, hadd ne részletezzem, hogy milyen szavakkal. Ez után félóra elteltével szó szerint berontott az irodámba egy tárgyalás közepébe és magából kikelve ordítozta, hogy most fizette ki a teljes tartozás összegét a tárgyhó végéig.

4 4 Mondhatnánk, hogy igen, ez volt a cél a tartozók nevesítésével, hogy azok, akik nem azért nem fizetnek, mert nincs pénzük, azok a többi tulajdonos előtti szégyenükben fizessék meg tartozásukat. De azt kikérem magamnak, hogy ilyet megengedjenek maguknak, még akkor is, ha a beosztásunk miatt tűrési kötelezettségünk van. Ez is bizonyítja, hogy vannak, akik sportot űznek a nem fizetésből, ezzel a többi rendesen fizető tulajdonost nézik le. Az igazgatóság azon döntése, hogy a biztosítási kárösszegek kifizetése pénztáron keresztül történjen, nagyon jó lépésnek bizonyult. Így a tartozók nem vehetik fel a kiutalt összeget, hanem a tartozásuk törlesztésére könyveljük el. Hiszen évekig egyes tulajdonosok nem fizették a közös költséget ebben van a biztosítási összeg is - de a biztosítási kárösszeget minden gond nélkül felvették. Természetesen a rendesen fizetőknek a pénztár kifizeti a nekik kiutalt összeget. A kiküldött költségvetésből is kitűnik Önöknek, hogy 2013-ban is takarékos gazdálkodást folytattunk, és csak azokra a dolgokra költöttünk, mely az épületek állagának megőrzése érdekében feltétlenül szükséges volt. Nagyon sokat kellett költeni azon tulajdonosok, lakók miatt, akik még mindig azt hiszik, hogy büntetlenül lehet mindenfajta lomot, megunt dolgokat a ház elé, liftek mellé kipakolni, és természetesnek veszik, hogy helyettük a közösség fizesse az elszállítás költségét. Ezeknek is lehet köszönhető, hogy nagyon sok pénzt kellett költenünk a legkülönbféle rovarok, csótányok és még egér írtására is. Sokan azt sem tudják, hogy nagyon sok lakásban elterjedt az ágyi poloska, mely több házat is majdnem egészében elfertőzött. Ennek a kiírtása is nagyon sok pénzt emésztett fel. Ezért is felhívom mindenki figyelmét, hogy bármennyire is majdnem újnak néz ki, egy ház elé kitett fotel, vagy bármilyen kárpitozott bútorféleség, semmi esetre se vigyék fel lakásukra, mert nagyon könnyen lehet így bevinni a lakásba az ágyi poloskát. És akinek már volt dolga ezzel, az tudja csak igazán mennyire nehezen lehet kiírtani. Most felsorolnék a teljesség igénye nélkül pár dolgot. Annak ellenére, hogy igen magas a kinnlevőség összege, sikerült elvégezni: Folytattuk a felvonók közép- és nagyjavításait, két felvonó esetében az Önkormányzattól nyert felújítási pályázat keretében. Két háznál tetőszigetelés keretén belül elvégeztük a hőszigetelő lapok cseréjét. Elvégeztük több lépcsőház tisztasági festését. Folytattuk a szellőzőmotorok energiatakarékos motorra való cseréjét. A sérült PVC szegélyeket, él védőket lecseréltük, kijavítottuk. Folytattuk a hézagszigetelések pótlását, ahol a denevérek kikaparták, illetőleg több helyen az új ablakok cseréje miatt volt rá szükség. Elvégeztük több üresen álló lakás erkélyének, a galambok által felhalmozott ürülékektől való megtisztítását, galambok elleni védelemmel való ellátását, melyet alpinista végzett el.

5 5 Folytattuk az elektromos hálózat /gerincvezeték/ felülvizsgálatát és energiatakarékos izzók alkalmazásának bevezetését az energia takarékosság jegyében. Természetesen folytattuk a csatornahálózat, esőelvezetők cseréjét. A évben elfogadott új szövetkezeti törvény előírja, hogy a rezsicsökkentésről külön fejezetben kell beszámolni a közgyűlésen, és több olyan jogszabályt tartalmaz, melyek a szövetkezeteknek nem csak több munkát, de igen sok plusz pénzügyi kiadást is előír. Az előírt törvény alapján minden hónap 15-ig a lépcsőházak hirdető táblájára kihelyezzük az adott épület előző időszaki rezsicsökkenés kimutatását. Ezen felül minden év február 15-ig lakásonként tételesen kimutatott m2-re eső rezsicsökkenés összegét kell kiszámolni és minden tulajdonosnak /nálunk 1780 db/ eljuttatni ban szövetkezetünk lakásainál a rezsicsökkenés összege 1.- Ft/m2, és 7.- Ft/m2 között mozgott. Egy háznál volt ennél magasabb a Zsirai M.u. 1-ben ahol 11,40 Ft/m2 volt. Külön kimutatást kell beadni, ha nem természetes személy a felhasználó, mert annak nem jár a rezsicsökkentés pl: a szövetkezet irodája, bérlemények ill. azon lakásokra, melyeket KFT, BT ill. a Vagyonkezelő tulajdona. Érzékelhető tehát, hogy nem kevés munka ezeknek az összegeknek a kimutatása, elkészítése és dokumentálása. Nem beszélve arról, hogy míg ki kell mutatni a rezsicsökkenés összegét, addig az ezekkel kapcsolatos plusz költségek mint a papír ktg. nyomtató patron ktg. és különféle nyomtatványok költségei senkit sem érdekel. Mivel a szövetkezeti törvény azt is előírja, hogy a kimutatott rezsicsökkenésről döntést kell hozni, így az előzőekben elmondottak alapján a kinnlevőség alapján a házak üzemeltetésére, a kimutatások elkészítésének költségeire használjuk fel, illetőleg a közös ktg. összegét nem emeljük. A legvégén szeretném bejelenteni, hogy szövetkezetünknek tartozása sem a közművekkel, sem a szolgáltatókkal, sem az adóhatósággal szemben nincs. A havi számláinkat folyamatosan teljesítjük. Az Önkormányzatnál pályázat útján elnyert kamatmentes hitelt az ütemezés szerint mindig időben teljesítjük. Tehát biztosan állíthatom, hogy az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet működéséhez minden feltétel biztosítva van, és a év számai alapján biztos alapokon működő évet kezdünk el és folytatunk szövetkezetünknél. Köszönöm figyelmüket.

6 6 Rozdolszky Károly: Megköszönöm az elnök asszony beszámolóját. Megkérem a közgyűlést, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatban hozzászólása van, most tegye meg. Benedekné Timári Erzsébet Zsirai M.u. 3. 9/81.: Minden lakótömbnél kiírják, hogy kinek van tartozása 3 hónapon túl. Összeget lehet hozzá írni, vagy sem? Mert az szerintem sokkal hathatósabb. Karácsony Istvánné: Ez így sokkal hathatósabb. Előfordulhat az is, hogy ha valakinek van Ft tartozása ami szintén sok és valakinek meg Ft tartozása van, berohan, és azt mondja: mit akarunk mi, amikor másnak meg Ft van. Benedekné Timári Erzsébet: A 3 hónappal tartozó ugyan olyan kalap alá van véve, mint aki 3 évvel tartozik? Mondták hogy nagyon sok a papírmunka. Lehetne en írni a lakásszövetkezetnek? Karácsony Istvánné: A 3 hónapi tartozást meghaladó és részletfizetést nem kérő tulajdonosok vannak felsorolva. Nagyon sokaknak van tartozása, de vannak akik élnek a részletfizetési lehetőséggel. Kötelezően elő van írva, hogy ki kell írni a tartozók nevét, és lakásonként el kell juttatni, illetve be kell dobni a postaládákba. Takács Lászlóné Lukács Gy.u /96.: Elhangzott, hogy sok szemetet leraknak, amit el kell szállítani, ami sok költség. De fel vannak rakva a kamerák, amire nem is kevés költséget fizetünk. Azon miért nem lehet megnézni, hogy ki rakja le a szemetet. A mi házunkban is 4 kamera van a földszinten. Azon látni kellene, hogy ki pakolja le a szemetet. Karácsony Istvánné: Te is tudod, hogy a kamerákat nem lehet folyamatosan nézni, erre is van egy törvény. Ha bejelenti, hogy mikor volt letéve, arról felvételt készíttetünk. Folyamatosan nem nézzük a kamerát. Volt olyan, akit megtaláltunk. Takács Lászlóné: Folyamatosan kellene nézni. Elég sok költség megy ki a kamerákra, most még fejlesztjük is. Volt olyan alkalom, amikor a 10.em 97-ben betörés történt, a rendőrök lementek, és használhatatlan, sötét volt a felvétel. Semmi nem látszott a kamerán. Azóta az szegény férfi már meg is halt, és kirabolták őket. Szerintem nem tökéletes a kamera-rendszerünk. Nem tudom, hogy nálunk beválna-e, de a TV-ben is elhangzott, hogy pl. Miskolcon is a nem fizetőkkel szemben úgy léptek fel, hogy a liftet kártya-rendszerűvé tették. Aki nem fizet, annak nincs kártyája. Idővel rákényszerült arra, hogy fizessen. Karácsony Istvánné: Egy ilyen készülék milliós összegbe kerül. Takács Lászlóné: Nem olyan vészes összeg, még mindig jobb, mint hogy a közös költséget nem tudjuk beszedni. Máshol megéri, nálunk nem? Miskolcon is egy 10 emelet panelházban szerelték be, mert nagyon el voltak szegényedve. Én ezt javaslatnak szántam. Karácsony Istvánné: Nagyon drága, de megnézzük. Annak ellenére, hogy mint a kapunyitónál is, kinyitják és beengedik. Takács Lászlóné: Vannak az ügyvédeink, és vagy egy hátralékos ügyintézőnk. Összegszerűen lehet-e tudni, hogy egyáltalán mit sikerült behajtani?

7 7 Karácsony Istvánné: Azt, hogy mennyit tudnak, azt igen. Én azt tudom mondani, hogy folyamatosan újabb ügyek születnek. Hiába mondom, hogy mennyit sikerült, újabb ügyek jönnek. Jobban szeretnénk, ha ez nem növekedne. Ha elárvereznek egy lakást, jön egy újabb és újabb ügy. Dékán Olga Lukács Gy.u. 7.: Mekkora az az összeg, aminél kiadják végrehajtásra? Karácsony Istvánné: 3 havi tartozás után elkezdődik az eljárás. Feladjuk közjegyzőnek. Meg kell várni, míg visszajön. Utána lehet továbbküldeni. Folyamatosan megy. Valakihez nagyon hamar el lehet jutni. Attól függ, hogy milyen közjegyzőhöz kerül. Van amikor csak másfél hónap múlva jön vissza az ügy. A közjegyző a tulajdonosnak adhat részletfizetést. Ha nem fizetnek, kezdhetjük elölről. Újra fel kell adnunk, újabb másfél hónap. A végrehajtók nagyon leterheltek. Dékán Olga: Akkor hogy lehet, hogy milliókkal tartoznak? Hogy 8-10 évig nem fizet valaki, és semmi következménye nincs. Kb. mennyit sikerült végrehajtani? Tavaly 51 mft, most 59 mft a kinnlevőség. Karácsony Istvánné: Mi betartunk minden jogszabályt. Nem tudunk kimenni személyesen. Ilyen a jogszabály. Bárki elmehet bírósághoz, végrehajtóhoz mindenkinek adnak részletfizetési lehetőséget. Van aki 12 hónapot kap a végrehajtótól, és ha nem fizet, akkor kezdhetjük elölről. Nagyon sokat sikerült végrehajtani. Mondhatnánk az árverezéseket is. Kb mft-ot sikerült. Úgy, hogy megszűnt a tartozás. Sajnos le kellett írnunk. Csak mindig újabb tartozások keletkeznek. Rozdolszky Károly: Amennyiben nincs több hozzászólás, megkérem a közgyűlést, szavazzon az elnök asszony évi beszámolójával kapcsolatban, melynek lajstromszáma: 1/27/05/2014. A megjelentek létszáma 1 fővel növekedett. A közgyűlés az elnök asszony évi beszámolóját ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 46 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal elfogadja. Lajstromszám: 1/27/05/2014. Megkérem szövetkezetünk főkönyvelőjét Piller Ferencnét, hogy ismertesse szövetkezetünk évi mérlegét. Piller Ferencné: Tisztelt Közgyűlés! Szeretném Önöknek részletesebben ismertetni az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet évi gazdasági és pénzügyi mutatóit a megküldött évi egyszerűsített éves beszámoló alapján. A megküldött tömbönkénti kimutatás a szövetkezet gazdálkodását az árbevétel és költség alakulását tükrözi. A hátralékosok kimutatásaiból tömbönként megállapítható a közös költség, víz-csatorna és egyéb kinnlevőségek, melyek pénzügyi teljesítése nem történt meg az adott időszakban, vagyis évben. A mérlegben szereplő adatokról soronként végigmenve az alábbi szíves tájékoztatást adom. A mérlegbeszámoló eszköz oldalán a befektetett eszközök közül a tárgyi eszközök értéke évhez képest a évi értékcsökkenés elszámolása után 4 millió 416 ezer Ft-tal kevesebb. A forgóeszközök közül a követeléseknél a közös költség kinnlevősége miatt 7 millió 647 eft-tal tovább növekedett az állomány, valamint az egyéb követelés összege is jelentősen növekedett, ez a vissza igényelhető ÁFA-ból tevődik, mely az éves zárást követően kerül az adóhatósággal rendezésre.

8 8 A követelések között szerepel az ablakosok havi törlesztéseinek befizetése is. A közös költségek behajtása érdekében a szövetkezet minden lehetőséget megragad, ugyanis folyamatosan a tulajdonostársak felszólítást kapnak a tartozásaikról. A szövetkezet kezdeményezi a részletfizetési megállapodásokat is a tárgyhavi közös költségek rendezése mellett. Majd amikor ezek az intézkedések sikertelenek, jogi úton bírósági végrehajtásra kerül sor, azonban ez a folyamat hosszú időt vesz igénybe, és sok esetben nem is jár eredménnyel, mert a lakások árverezése után az igen sok egyéb pénzintézet, közüzemek, adóhatóság tartozásai után a szövetkezet nem kapja meg a közös költség tartozást, így mint behajthatatlan követelés leírásra került, Ez évben is Ft került könyvelésre bírósági végzés alapján, és mint behajthatatlan követelés szerepel a mérlegben. Az aktív időbeli elhatárolásnál a évi Önadózó előfizetésének Ft befizetése szerepel. Az eszköz oldal összesen sora: 202 millió 472 ezer Ft. A forrás oldalon a saját tőke a évi eredmény következtében 6 millió 729 ezer Ft-tal növekedett. Ez a tárgyévi eredmény az alaptevékenységnél 5 millió 887 ezer Ft, valamint a vállalkozási tevékenységnél 842 ezer Ft. Az ablaktörlesztés évben Ft volt, mely a közös költség előírásánál jelentkezik, mint közös költség és ablak előírás és természetesen befizetési kötelezettség is egyben. Azonban ez az ablak befizetés nem marad meg a szövetkezetnél mint pénzeszköz, hanem havonta a tulajdonostársak szerződésében rögzítettek szerint a pénzintézetnek átutalásra kerül. Tehát amennyiben az ablaktörlesztések véglegesen meg fognak szűnni, úgy a bevétel is csökkenni fog, ezzel egyidejűleg az árbevétel jelentősen csökkenni fog, amit már korábban az elmúlt évi közgyűléseken is jeleztem. Az ablaktörlesztés részletei évhez képest Ft-tal csökkent. A kötelezettségek közül a hosszú lejáratú kötelezettségek a bérletesek kaució összegeiből a Békásmegyer hosszú lejáratú kamatmentes hiteleiből valamint az ablakosok fennálló hitel tartozásaiból tevődik évben a hosszú lejáratú hitelben nem történt nagy mérvű változás, mivel ebben az évben az ablak korszerűsítésének hitel állománya nem változott, csak a tárgyhavi befizetések mutatkoztak amit már a követelésnél megemlítettem mint befizetések ill. tovább utalások a pénzintézet felé. Rövid lejáratú kötelezettségekben a szállítói tartozások mutatkoznak, valamint a NAV felé jelentkező december havi bér utáni járulékok, melyek teljesítése mindig a tárgyhót követő 12 nap. Az esedékes járulékok pénzügyi kiegyenlítése január 12. volt, ez határidőben meg is történt. A forrás oldalon a mérlegsor utolsó sora az átmenő passzíva. Nevesítve a szállítókat az ELMŰ Nyrt áramszámlái Ft, a Díjbeszedő Zrt. vízdíj számlái Ft, valamint a Főv. Csatornázási Művek csatornadíj számlái Ft, egyéb Főtáv Ft. A passzív időbeli elszámolásra azért kerül sor, mert a évi költségek kiszámlázása az említett cégek vonatkozásában január és február hónapokban történik. Azonban, hogy a mérleg valódisága érvényesüljön, a szállítók költségeit elszámoljuk. Az árbevétel vonatkozásában a Vodafone felé a I. negyedévi számlát már december végén kell megküldeni a szerződés szerint, így azonban árbevétel szempontjából évi árbevétel ennek összege Ft. Így összességében az átmenő passzíva Ft.

9 9 A forrás oldal összesen sora: Ft. Az árbevétel és költségek alakulásáról is néhány szót ejtenék. Az árbevétel évhez képest Ft-tal növekedett, ez a vállalkozási tevékenységnél Ft csökkenést, míg az alaptevékenységnél Ft növekedést jelent. Az alaptevékenység árbevétele az említett Ft ablak törlesztés befizetése következtében Ft tárgyévi alap tevékenység eredményt jelent, míg a vállalkozásnál a költségek csökkenése következtében Ft eredményt tükröz. Az adófizetési kötelezettség Ft megfizetés után így a mérlegben Ft a tárgyévi vállalkozási eredmény. Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet tárgyévi eredménye ami a évi egyszerűsített éves beszámolóban szerepel vállalkozási tevékenységből Ft az adófizetési kötelezettség Ft levonása után, valamint az alaptevékenységnél jelentkező Ft, ami pénzügyi szempontból nem realizálható, valamint ha figyelembe vesszük az igen magas közös költség tartozást, a közgyűlésnek javaslom hogy az adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön. Összegezve: a szövetkezetnek tovább kell folytatni a szigorú gazdasági és pénzügyi munkát, hogy az eredmények javulhassanak. Itt gondolok elsősorban a pénzügyi fegyelem további szigorítására, a közös költségek kinnlevőségek csökkenésére tett további intézkedésekre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Rozdolszky Károly: Mielőtt a hozzászólásokra kerülne sor, megkérem Ludasiné Vizy Saroltát,hogy a mérleggel kapcsolatban észrevételeit tegye meg. Ludasiné Vizy Sarolta könyvvizsgáló: Köszöntök mindenkit. Mai témánk a évi beszámoló. Ez tulajdonképpen 3 részből tevődik össze. A mérlegből, az eredmény kimutatásból és a kiegészítő mellékletből. A kimutatáshoz annyit szeretnék hozzáfűzni hogy mint láthattuk és hallhattuk is, az alapfeladatok ellátása volt jellemző évben a szövetkezetre. Különösebben felújításokat, beruházásokat nem végeztek. Illetve újfajta tevékenység megkezdése sem történt meg. Az össz árbevétel 3.3 %-os emelkedést mutat, az össz ráfordítás pedig 3 %-os emelkedést mutat. Ezek alapján meglepő lenne, ha az eredmény nem hasonló nagyságrendű lenne mint az előző évben volt. Mint az előbb hallottuk, hogy ez a Ft eredmény képződött 2013-ban. A vállalkozási tevékenység eredménye után természetesen társasági adót kell fizetni a szövetkezetnek is. Ez Ft volt az előző évben. A mérleg eszköz és forrás oldala: Ezekhez én annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy az eszköz oldalon a követelések az a mérleg sor, ami felkelti mindenkinek az érdeklődését. Az majdnem 30 %-os növekedést mutat. A problémát igazán a hátralékos sor jelenti. A törvény adta lehetőségekkel azt hiszem a szövetkezet maximálisan él. Amint az elnök asszony beszámolójából hallottuk, kicsit lassú, és az eredménye sem mindig az, amit a szövetkezet szeretne. Abban a pillanatban, amikor a saját követeléséhez hozzá szeretne jutni, az első lépés minden esetben az, hogy rögtön valamilyen

10 10 költséget ki kell fizetni. Amíg ez nem történik meg, addig sem a közjegyző, sem a végrehajtó egy lépést sem tesz meg. A befektetett eszközöknél nagy változás nem történt, hiszen beruházás nem volt. Az értéke a mérlegben az elszámolt értékcsökkenés értékével csökken. Forrás oldalról a kötelezettségek összege, amit kiemelnék. Idegen forrásra oszthatjuk fel. A saját forrás a saját tőkét jelenti. Ez évben Ft-tal növekedett. A kötelezettségek 3 %-os növekedést mutatnak. Ezeket a kötelezettségeket hosszú és rövidlejáratú kötelezettségekre osztjuk. A hosszú lejáratúakat talán úgy jellemezném, hogy ezek azok a kötelezettségek, amivel 2014-ben fizikailag nem kell foglalkozni. Egy kicsit félretehetjük 2014-ben, mert nem évi kötelezettségek lesznek, hanem majd éviek. Teljes mértékben természetesen nem felejtkezhetünk meg róluk, mert a jövőben ezek jelentkezni fognak. Ilyen mértékben kell rájuk gondolni. Igazából a rövid lejáratú kötelezettségek azok, amiket 2014-ben mindenképpen ki kellene egyenlíteni. Idegen forrásnak nevezzük ezeket a kötelezettségeket. Ezek a kapott kölcsönök, hitelek, visszafizetendő támogatások. Természetesen a szállítókat is ide soroljuk. Ők is természetesen meghitelezik a szolgáltatásaikat, amíg azt ki nem egyenlítjük. A mérleg főösszegünk egy 5 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Ez lenne a mérleg. A beszámoló 3. tétele a kiegészítő melléklet. A számok csak számok, a kiegészítő melléklet szöveges információkat tartalmaz a tulajdonosok és a hitelezők részére is, bizonyos megjegyzéseket és újabb információkat szolgáltat a évi beszámolóval kapcsolatosan. A beszámolóról azt mondhatom, hogy a számviteli törvényi és egyéb törvényi előírásoknak megfelelően készült. Ezért kérem a közgyűlést, hogy a megismert számokkal ezt a évi beszámolót fogadják el. Rozdolszky Károly: Köszönöm a könyvvizsgáló beszámolóját. Megkérem a közgyűlést, hogy akinek észrevétele van ezzel kapcsolatban, tegye meg. Benedekné Timári Erzsébet: Azt szeretném megkérdezni, hogy felújítási alap -ra milyen összeget határoltak el. Milyen összegből tudnánk gazdálkodni. Én nem értettem ki ezekből a sorokból. Rozdolszky Károly: 12.- Ft/m2 Benedekné Timári Erzsébet: Én az összegre lennék kíváncsi. Ludasiné Vizy Sarolta: Nincs elkülönítve. Benedekné Tímári Erzsébet: Tehát nincs felújítási alapunk. A Zsirai M.u. 3-ban rendszeresen tönkremegy a lift. Karácsony Istvánné: Azonnal megjavítják. Piller Ferencné: Ahhoz nem kell felújítási alap. Benedekné Timári Erzsébet: Az Alapszabály nem is írja elő, hogy erre legyen kimondottan elkülönített felújítási alap? Tehát beruházás azért nincs, mert nincs miből, mivel nincs felújítási alap.

11 11 Sok lakótól hallottam, hogy ott laknak 34 éve én nem akarok helyettük beszélni de a közös költségükért nem kapnak semmit. Karácsony Istvánné: A közös költségben szereplő felújítási alapból végezzük a felújításokat. Minden évben csak úgy tudunk indulni pályázatokon az Önkormányzatnál is, ha van felújítási alapunk. Abból fizetjük a lift és tető felújításokat, az energia takarékos motorokat is csak abból tudjuk felújítani. Mindnyájan tudjuk, hogy a közös költségből az üzemeltetést kell biztosítani. Nagyon jó lenne, ha minden tulajdonos fizetné a közös költséget, akkor sokkal egyszerűbb lenne az élet. Én úgy érzem, ismerve sok szövetkezetet és társasházat, hogy a mi lakásszövetkezetünk még mindig olyan helyzetben van, hogy még semmi olyan dolgot nem kellett tennünk, mint sok más helyen korlátozni bárminek a használatát, fogyasztását. Mindent, ami elromlott, megjavítottuk. Mindenki tudja, hogy a házaink, a liftjeink évesek. Ami elromlik, az elromolhat. Minden egyes alkalommal meg lett javítva, ahogy érkezik a pénz. A pályázatnál nem teljes összeget fizetnek, hanem a felét. A másik felét a szövetkezet fizeti a felújítási alapból. A liftjeinket sorban javítjuk, újítjuk fel, 50 db liftünk van. Mire a végére érünk, kezdhetjük elölről. Hogy beruházás nem történt? Igen, nem történt. Én is itt lakok 33 éve. Nem történt, mert a szövetkezet vezetősége bármit kidolgozott, kiszámolt, megszervezett a tulajdonosok egy egyszerű tollvonással áthúzták. Nem engedték, hogy legalább 1 tömbben, 1 házban bármilyen felújítást, beruházást elvégezzünk. Az itt levő tulajdonosok nagy része tudja, hogy nagyon sok energiát fordítottunk, nagyon sok kivitelező, vállalkozó itt állt sorban, hogy bólintsanak már rá a tulajdonosok. Nem tették. Nem azért nincs beruházás mert nem akartuk. A beruházások véghezviteléhez a tulajdonosoknak a hozzájárulásukat kell adni. Mindenki tudja, hogy a nagyobb beruházáshoz anyagi hozzáadás kell bárhol felújítják a házakat. Illetve nem csak az anyagi hozzáadás volt gond, hanem a tulajdonosok többsége a lakásukba nem engedte be az illetőt, hogy egyáltalán elvégezzük a felmérést. Én úgy érzem, hogy csak közös erővel lehet, és igenis kell tenni valamit, hogy házaink igen is lakhatóak legyenek. Ezért az a kérésem, hogy bármilyen felújítást, modernizálást szeretnénk, akkor ne rögtön az legyen, hogy ne. És nincs indok, hogy miért. Csak Benedekné Timári Erzsébet: A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban nekem azt mondták a lakók, hogy nem értik. Egyszerűbben kellene elmondani, nyilván Önök tudják, hogy ennek mi a módja. Nem engedik be a lakásba, kapnak egy papírt, aminek alapján nem tudnak dönteni. Egyszerűbb tájékoztatás kellene. Én hozzám úgy mentek be a lakásba, hogy nem voltam otthon. A gyerek engedte be. Amikor megkérdeztem a lakásszövetkezetet, hogy tájékoztassanak, hogy mi ez a felújítás, azt mondták, hogy ők nem tudják. Kértem, hogy mégis mondjanak valamit, mert amit én elolvastam, annál bővebbet. És mondom, úgy mentek b e, hogy én nem is voltam otthon. Gondoltam,hogy megkérdeztem volna,hogy mit mérnek fel. Amikor bementem a szövetkezetbe, Nagy Andrástól kaptam tájékoztatást. Akkor már széleskörűbben láttam. De előtte, mint a többi lakó, én is tudatlanul álltam a kis papírral. Karácsony Istvánné: Papír nélkül nem lehet tájékoztatni. A szövetkezethez több százan bejöttek. Egy papírban nem lehet mindent leírni, hogy mindenki megértse. Ezt azt hiszem, hogy mindenki tudja. Aki akart bejött. Napi szinten tulajdonosnak mindent elmondtunk. Aki felhívott bennünket ezzel kapcsolatban, annak is elmondtuk. Leírhatunk 40 oldalt, akkor sem biztos, hogy mindenki szája íze szerint lesz.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2015. május 26-án 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2015. május 26-án 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. május 26-án 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. Közgyűlés helye: 1038 Bp. Csobánka tér 7. Veres Péter Gimnázium

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Zárszámadó küldöttgyűlés

Zárszámadó küldöttgyűlés Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4.

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének -én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. február 28-án, kedden, 9 óra 41 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő Ikt.sz.:I/128-29/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-én tartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme Jelenlévő

Részletesebben