Készült : május 27-én órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült : 2014. május 27-én 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén."

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült : május 27-én órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. Közgyűlés helye: 1038 Bp. Csobánka tér Veres Péter Gimnázium aulája. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerintiek. Karácsony Istvánné elnök: Tisztelt közgyűlés! Szeretettel köszöntöm a megjelent Tulajdonostársakat. szövetkezetünk vezetőségét, a felügyelő bizottságot. Megállapítom, hogy a jelenlevők létszáma 35 fő + 12 meghatalmazás. A közgyűlés nem határozatképes. A jelenlegi jogszabályok szerint a közgyűlést 15 perc múlva összehívom, és akkor a megjelentek létszámától függetlenül a közgyűlés határozatképesnek tekintendő óra megismételt közgyűlés Karácsony Istvánné: Tisztelt Közgyűlés! Megállapítom, hogy a megismételt közgyűlésünkön a jelenlevők létszáma 45 fő és 12 meghatalmazás. A lakásszövetkezetekről szóló évi al módosított szabályzat alapján a megismételt közgyűlés határozatképes. Javaslatot teszek a levezető elnök személyére. Levezető elnöknek javaslom Rozdolszky Károly ügyvezető igazgató urat. Kérném szavazni. A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 45 fő + 12 meghatalmazás igen szavazattal Rozdolszky Károlyt levezető elnöknek megválasztja. Felkérem ügyvezető igazgató urat, hogy vezesse le a közgyűlést. Rozdolszky Károly: Köszönöm a közgyűlés bizalmát. Mielőtt a napirendi pontokra térnénk, szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy a termet óráig kaptuk meg. Akkor a székeket helyükre rakva, a termet kiürítve vissza kell adnunk. Megkérem a kedves Tulajdonostársakat, hogy a hozzászólásaikat csak a napirendi pontokhoz tegyék meg. Ha egyéb észrevétel van, az Egyéb napirendi pontban tegyék meg. Kérem szavazzanak a napirendi pontokra. A közgyűlés a Napirendi pontokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül 45 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal elfogadja. Rozdolszky Károly: Javaslatot teszek a jegyzőkönyvvezető személyére. Javaslom Farkas Jánosnét. A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül Farkas Jánosnét 45 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal jkv. vezetőnek megválasztja. Rozdolszky Károly: Kérek jkv. hitelesítőnek jelentkezőket a közgyűléstől.

2 2 Jelentkezik: Hetey Barna és Fürjes Lajos. A közgyűlés Hetey Barnát ellenszavazat és tartózkodás nélkül 45 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal jkv. hitelesítőnek megválasztja. A közgyűlés Fürjes Lajost ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással 44 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal jkv. hitelesítőnek megválasztja. Rozdolszky Károly: Kérem elnök asszonyt, hogy a évről szóló beszámolóját tartsa meg. Karácsony Istvánné: Szeretném megkérdezni, hogy ülve is elmondhatnám-e a beszámolómat. Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Ismételten köszöntöm a megjelent tulajdonostársakat. Tájékoztatom Önöket, hogy szövetkezetünk működésének elengedhetetlen feltétele a közös ktg. és a bérleti díjak előírtak szerinti bevétele, hisz nonprofit szervezet révén, ebből kell gazdálkodnunk és a házaink üzemeltetését biztosítani. A kiküldött anyagokból is jól látszik, hogy sajnos nem csak a közös ktg. kintlévőség összege, de a bérleti díj kintlévősége is emelkedett. A bérleti díjak bevétele is nagyban elmaradt a tervezett összegtől. Ennek egyik oka, hogy a vállalkozások, akik ezeket bérelték a nagyfokú bevételcsökkenés miatt visszaadták a helyiséget, vagy az igen magas bérleti díj tartozás miatt szövetkezetünk mondta fel a szerződést, és peres úton próbálja behajtani a tartozást. Jelenleg egy per esetén volt már elsőfokú ítélet, ami nekünk kedvezett, de fellebbezés miatt tovább húzódik. Volt olyan időszak is 2013-ban, hogy 4 üzlethelyiség is üresen állt. Több hirdetést is feladtunk, bérlőt keresve is sikerült elérnünk, hogy idén már csak l db /sajnos a legnagyobb / üzlethelyiségünk kiadó. Az egyéb bevételi lehetőséget, mint pl. antenna használati díj, amely biztos bevételt biztosít szövetkezetünk gazdálkodásában, is veszélybe kerül, mert egyes tulajdonosok feljelentették a szövetkezetet, azon hivatkozással, hogy egészségre káros hatást fejt ki a mobil telefonok működéséhez elengedhetetlen antenna rendszer. Akik erre panaszkodva az antennák leszerelését követelik, minden esetben a mobil készüléket szorongatva teszik ezt. Felteszem a kérdést Önöknek, hogy ha az antenna ennyire zavarja Önöket, a mobil telefon, mikrohullámú sütő, tv sugárzása miért nem. Megnyugtatva Önöket tájékoztatású közlöm,hogy minden egyes antenna rendszer a sugárbiológiai intézettel bemérésre került. Természetesen ennek költségeit a szolgáltató viselte, hisz enélkül nem is üzemeltethetné a rendszerét. Vezetőségünk a látszat ellenére is minden törvényileg lehetséges eszközt bevetett, hogy a kintlévőség csökkenjen. Folytattuk az évek során már bevált részletfizetési szerződések kötését azon tulajdonosokkal, akik rendelkeznek jövedelemmel, és szerették volna tartozásukat rendezni, de egy összegben ezt nem tudják megfizetni. Ezt a lehetőséget minden tulajdonosnak emlékeztető és felszólító levélben is felajánljuk, hisz nem az a célunk, hogy a lakásokat elárverezzék, és az sem, hogy a behajtásban résztvevőknek /közjegyzők, bíróság, végrehajtók/ kelljen plusz nagy összegeket kifizetni, de akik a felajánlott segítséget nem akarják elfogadni, megkezdtük a fizetési meghagyások kibocsájtásának kérését. Majd

3 3 az ezeket sem teljesítők esetében a bírósági, végrehajtási eljárás megindítását kezdeményeztük. Ezekkel egy időben a lakás tulajdoni lapjára kérvényeztük a jelzálog, végrehajtási jog bejegyzését. Egy pár adatot elmondanék a teljesség igénye nélkül, hogy jobban szemléltessem, hogy a kinnlevőség csökkenése érdekében milyen intézkedéseket tettünk. Minden két hónapot meghaladó tartozásról a postaládába emlékeztető levelet dobattunk be a diszpécser szolgálattal. Az erre nem reagáló tulajdonosokat tértivevényes levélben szólítottuk fel a tartozás összegéről, és a részletfizetés lehetőségéről. Azon tulajdonosok esetében, akik ebben az esetben sem keresték fel szövetkezetünket, valamilyen megoldást keresve, elindítottuk a közjegyzői fizetési feladást. Ez 240 tulajdonos esetében történt meg. Akik ezek után sem rendezték tartozásukat, értesítettük a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséről, mely után már a bírósághoz, legvégül a végrehajtóhoz kerül az ügy. Sok tulajdonos munkabéréből, nyugdíjából vonják a tartozás összegét ban 15 lakást írtak ki árverésre, ebből 5 db lakást többször is megpróbáltak árverezni sikertelenül. 2 db lakást sikerült elárvereztetni, de az árverezéskor befolyt összegből szövetkezetünk egy fillért sem kapott, mert a pénzt elvitte a bank, mert hitel terhelte a lakást. Így nem csak a tartozás összegét kell leírnunk, de az eljárások megindítására, lefolytatására kifizetett összeg is elveszett, ebben a két esetben ez meghaladt a Ft-ot. Az általunk kért végrehajtás során 4 db személygépkocsit foglaltak le. A Magyar Nemzeti Eszközkezelő 3 db nagy összegű tartozással rendelkező tulajdonos esetében vásárolta meg a lakást. Ebben az esetben a volt tulajdonos által felhalmozott közös költség tartozásokat szövetkezetünknek le kell írnia. Ez az összeg ebben az esetben meghaladta az 1 mft-ot A Nemzeti Eszközkezelő lesz a tulajdonos és bérlőként maradhat tovább a lakásban a volt tulajdonos és a szerződés alapján továbbra is a régi nem fizető tulajdonos/most már bérlő/ kell hogy fizesse a közös költséget, amit jó szokásához képest nem is fizet. Ezek után az állam ellen kell elindítanunk a fizetési eljárást. Szövetkezetünk ügyvédje meg is indított egy próbapert, mert nem lehet az a cél, hogy szövetkezetünkről még több bőrt húzzanak le. A kinnlevőség további emelkedésének másik előidézője, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Főv.Vízművek 14 lakás tulajdonosát kizárt a számlázási rendszeréből 3 hónapot meghaladó tartozás miatt, és ezek után szövetkezetünknek vízóra nélküliként kell hogy nyilvántartsa a lakásokat. Ezzel a jogszabállyal a szövetkezetünket még nehezebb helyzetbe hozzák, mert nem hogy nem fizetik ezek a tulajdonosok a közös költséget, még a víz- és csatornadíjat is szövetkezetünknek kell kifizetni. A tulajdonosok kérésének és a jogszabályi lehetőségek ismeretében a tömbönkénti elszámolás utolsó lapján név és lakásszám feltüntetésével kiküldtük a három hónapot meghaladó tartozók névsorát, akik nem éltek a részletfizetés lehetőségével, felszólítások ellenére sem rendezték tartozásukat. Ennek hatása az volt, hogy a postaládába bedobást követő napon egy ezen a listán szereplő tulajdonos apja életveszélyesen az utcán megfenyegetett,és obszcén szavakat ordítva fenyegetett, követett és szidalmazott, hogy hogyan mertem az Ő lánya nevét kiírni, hadd ne részletezzem, hogy milyen szavakkal. Ez után félóra elteltével szó szerint berontott az irodámba egy tárgyalás közepébe és magából kikelve ordítozta, hogy most fizette ki a teljes tartozás összegét a tárgyhó végéig.

4 4 Mondhatnánk, hogy igen, ez volt a cél a tartozók nevesítésével, hogy azok, akik nem azért nem fizetnek, mert nincs pénzük, azok a többi tulajdonos előtti szégyenükben fizessék meg tartozásukat. De azt kikérem magamnak, hogy ilyet megengedjenek maguknak, még akkor is, ha a beosztásunk miatt tűrési kötelezettségünk van. Ez is bizonyítja, hogy vannak, akik sportot űznek a nem fizetésből, ezzel a többi rendesen fizető tulajdonost nézik le. Az igazgatóság azon döntése, hogy a biztosítási kárösszegek kifizetése pénztáron keresztül történjen, nagyon jó lépésnek bizonyult. Így a tartozók nem vehetik fel a kiutalt összeget, hanem a tartozásuk törlesztésére könyveljük el. Hiszen évekig egyes tulajdonosok nem fizették a közös költséget ebben van a biztosítási összeg is - de a biztosítási kárösszeget minden gond nélkül felvették. Természetesen a rendesen fizetőknek a pénztár kifizeti a nekik kiutalt összeget. A kiküldött költségvetésből is kitűnik Önöknek, hogy 2013-ban is takarékos gazdálkodást folytattunk, és csak azokra a dolgokra költöttünk, mely az épületek állagának megőrzése érdekében feltétlenül szükséges volt. Nagyon sokat kellett költeni azon tulajdonosok, lakók miatt, akik még mindig azt hiszik, hogy büntetlenül lehet mindenfajta lomot, megunt dolgokat a ház elé, liftek mellé kipakolni, és természetesnek veszik, hogy helyettük a közösség fizesse az elszállítás költségét. Ezeknek is lehet köszönhető, hogy nagyon sok pénzt kellett költenünk a legkülönbféle rovarok, csótányok és még egér írtására is. Sokan azt sem tudják, hogy nagyon sok lakásban elterjedt az ágyi poloska, mely több házat is majdnem egészében elfertőzött. Ennek a kiírtása is nagyon sok pénzt emésztett fel. Ezért is felhívom mindenki figyelmét, hogy bármennyire is majdnem újnak néz ki, egy ház elé kitett fotel, vagy bármilyen kárpitozott bútorféleség, semmi esetre se vigyék fel lakásukra, mert nagyon könnyen lehet így bevinni a lakásba az ágyi poloskát. És akinek már volt dolga ezzel, az tudja csak igazán mennyire nehezen lehet kiírtani. Most felsorolnék a teljesség igénye nélkül pár dolgot. Annak ellenére, hogy igen magas a kinnlevőség összege, sikerült elvégezni: Folytattuk a felvonók közép- és nagyjavításait, két felvonó esetében az Önkormányzattól nyert felújítási pályázat keretében. Két háznál tetőszigetelés keretén belül elvégeztük a hőszigetelő lapok cseréjét. Elvégeztük több lépcsőház tisztasági festését. Folytattuk a szellőzőmotorok energiatakarékos motorra való cseréjét. A sérült PVC szegélyeket, él védőket lecseréltük, kijavítottuk. Folytattuk a hézagszigetelések pótlását, ahol a denevérek kikaparták, illetőleg több helyen az új ablakok cseréje miatt volt rá szükség. Elvégeztük több üresen álló lakás erkélyének, a galambok által felhalmozott ürülékektől való megtisztítását, galambok elleni védelemmel való ellátását, melyet alpinista végzett el.

5 5 Folytattuk az elektromos hálózat /gerincvezeték/ felülvizsgálatát és energiatakarékos izzók alkalmazásának bevezetését az energia takarékosság jegyében. Természetesen folytattuk a csatornahálózat, esőelvezetők cseréjét. A évben elfogadott új szövetkezeti törvény előírja, hogy a rezsicsökkentésről külön fejezetben kell beszámolni a közgyűlésen, és több olyan jogszabályt tartalmaz, melyek a szövetkezeteknek nem csak több munkát, de igen sok plusz pénzügyi kiadást is előír. Az előírt törvény alapján minden hónap 15-ig a lépcsőházak hirdető táblájára kihelyezzük az adott épület előző időszaki rezsicsökkenés kimutatását. Ezen felül minden év február 15-ig lakásonként tételesen kimutatott m2-re eső rezsicsökkenés összegét kell kiszámolni és minden tulajdonosnak /nálunk 1780 db/ eljuttatni ban szövetkezetünk lakásainál a rezsicsökkenés összege 1.- Ft/m2, és 7.- Ft/m2 között mozgott. Egy háznál volt ennél magasabb a Zsirai M.u. 1-ben ahol 11,40 Ft/m2 volt. Külön kimutatást kell beadni, ha nem természetes személy a felhasználó, mert annak nem jár a rezsicsökkentés pl: a szövetkezet irodája, bérlemények ill. azon lakásokra, melyeket KFT, BT ill. a Vagyonkezelő tulajdona. Érzékelhető tehát, hogy nem kevés munka ezeknek az összegeknek a kimutatása, elkészítése és dokumentálása. Nem beszélve arról, hogy míg ki kell mutatni a rezsicsökkenés összegét, addig az ezekkel kapcsolatos plusz költségek mint a papír ktg. nyomtató patron ktg. és különféle nyomtatványok költségei senkit sem érdekel. Mivel a szövetkezeti törvény azt is előírja, hogy a kimutatott rezsicsökkenésről döntést kell hozni, így az előzőekben elmondottak alapján a kinnlevőség alapján a házak üzemeltetésére, a kimutatások elkészítésének költségeire használjuk fel, illetőleg a közös ktg. összegét nem emeljük. A legvégén szeretném bejelenteni, hogy szövetkezetünknek tartozása sem a közművekkel, sem a szolgáltatókkal, sem az adóhatósággal szemben nincs. A havi számláinkat folyamatosan teljesítjük. Az Önkormányzatnál pályázat útján elnyert kamatmentes hitelt az ütemezés szerint mindig időben teljesítjük. Tehát biztosan állíthatom, hogy az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet működéséhez minden feltétel biztosítva van, és a év számai alapján biztos alapokon működő évet kezdünk el és folytatunk szövetkezetünknél. Köszönöm figyelmüket.

6 6 Rozdolszky Károly: Megköszönöm az elnök asszony beszámolóját. Megkérem a közgyűlést, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatban hozzászólása van, most tegye meg. Benedekné Timári Erzsébet Zsirai M.u. 3. 9/81.: Minden lakótömbnél kiírják, hogy kinek van tartozása 3 hónapon túl. Összeget lehet hozzá írni, vagy sem? Mert az szerintem sokkal hathatósabb. Karácsony Istvánné: Ez így sokkal hathatósabb. Előfordulhat az is, hogy ha valakinek van Ft tartozása ami szintén sok és valakinek meg Ft tartozása van, berohan, és azt mondja: mit akarunk mi, amikor másnak meg Ft van. Benedekné Timári Erzsébet: A 3 hónappal tartozó ugyan olyan kalap alá van véve, mint aki 3 évvel tartozik? Mondták hogy nagyon sok a papírmunka. Lehetne en írni a lakásszövetkezetnek? Karácsony Istvánné: A 3 hónapi tartozást meghaladó és részletfizetést nem kérő tulajdonosok vannak felsorolva. Nagyon sokaknak van tartozása, de vannak akik élnek a részletfizetési lehetőséggel. Kötelezően elő van írva, hogy ki kell írni a tartozók nevét, és lakásonként el kell juttatni, illetve be kell dobni a postaládákba. Takács Lászlóné Lukács Gy.u /96.: Elhangzott, hogy sok szemetet leraknak, amit el kell szállítani, ami sok költség. De fel vannak rakva a kamerák, amire nem is kevés költséget fizetünk. Azon miért nem lehet megnézni, hogy ki rakja le a szemetet. A mi házunkban is 4 kamera van a földszinten. Azon látni kellene, hogy ki pakolja le a szemetet. Karácsony Istvánné: Te is tudod, hogy a kamerákat nem lehet folyamatosan nézni, erre is van egy törvény. Ha bejelenti, hogy mikor volt letéve, arról felvételt készíttetünk. Folyamatosan nem nézzük a kamerát. Volt olyan, akit megtaláltunk. Takács Lászlóné: Folyamatosan kellene nézni. Elég sok költség megy ki a kamerákra, most még fejlesztjük is. Volt olyan alkalom, amikor a 10.em 97-ben betörés történt, a rendőrök lementek, és használhatatlan, sötét volt a felvétel. Semmi nem látszott a kamerán. Azóta az szegény férfi már meg is halt, és kirabolták őket. Szerintem nem tökéletes a kamera-rendszerünk. Nem tudom, hogy nálunk beválna-e, de a TV-ben is elhangzott, hogy pl. Miskolcon is a nem fizetőkkel szemben úgy léptek fel, hogy a liftet kártya-rendszerűvé tették. Aki nem fizet, annak nincs kártyája. Idővel rákényszerült arra, hogy fizessen. Karácsony Istvánné: Egy ilyen készülék milliós összegbe kerül. Takács Lászlóné: Nem olyan vészes összeg, még mindig jobb, mint hogy a közös költséget nem tudjuk beszedni. Máshol megéri, nálunk nem? Miskolcon is egy 10 emelet panelházban szerelték be, mert nagyon el voltak szegényedve. Én ezt javaslatnak szántam. Karácsony Istvánné: Nagyon drága, de megnézzük. Annak ellenére, hogy mint a kapunyitónál is, kinyitják és beengedik. Takács Lászlóné: Vannak az ügyvédeink, és vagy egy hátralékos ügyintézőnk. Összegszerűen lehet-e tudni, hogy egyáltalán mit sikerült behajtani?

7 7 Karácsony Istvánné: Azt, hogy mennyit tudnak, azt igen. Én azt tudom mondani, hogy folyamatosan újabb ügyek születnek. Hiába mondom, hogy mennyit sikerült, újabb ügyek jönnek. Jobban szeretnénk, ha ez nem növekedne. Ha elárvereznek egy lakást, jön egy újabb és újabb ügy. Dékán Olga Lukács Gy.u. 7.: Mekkora az az összeg, aminél kiadják végrehajtásra? Karácsony Istvánné: 3 havi tartozás után elkezdődik az eljárás. Feladjuk közjegyzőnek. Meg kell várni, míg visszajön. Utána lehet továbbküldeni. Folyamatosan megy. Valakihez nagyon hamar el lehet jutni. Attól függ, hogy milyen közjegyzőhöz kerül. Van amikor csak másfél hónap múlva jön vissza az ügy. A közjegyző a tulajdonosnak adhat részletfizetést. Ha nem fizetnek, kezdhetjük elölről. Újra fel kell adnunk, újabb másfél hónap. A végrehajtók nagyon leterheltek. Dékán Olga: Akkor hogy lehet, hogy milliókkal tartoznak? Hogy 8-10 évig nem fizet valaki, és semmi következménye nincs. Kb. mennyit sikerült végrehajtani? Tavaly 51 mft, most 59 mft a kinnlevőség. Karácsony Istvánné: Mi betartunk minden jogszabályt. Nem tudunk kimenni személyesen. Ilyen a jogszabály. Bárki elmehet bírósághoz, végrehajtóhoz mindenkinek adnak részletfizetési lehetőséget. Van aki 12 hónapot kap a végrehajtótól, és ha nem fizet, akkor kezdhetjük elölről. Nagyon sokat sikerült végrehajtani. Mondhatnánk az árverezéseket is. Kb mft-ot sikerült. Úgy, hogy megszűnt a tartozás. Sajnos le kellett írnunk. Csak mindig újabb tartozások keletkeznek. Rozdolszky Károly: Amennyiben nincs több hozzászólás, megkérem a közgyűlést, szavazzon az elnök asszony évi beszámolójával kapcsolatban, melynek lajstromszáma: 1/27/05/2014. A megjelentek létszáma 1 fővel növekedett. A közgyűlés az elnök asszony évi beszámolóját ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 46 fő+12 meghatalmazás igen szavazattal elfogadja. Lajstromszám: 1/27/05/2014. Megkérem szövetkezetünk főkönyvelőjét Piller Ferencnét, hogy ismertesse szövetkezetünk évi mérlegét. Piller Ferencné: Tisztelt Közgyűlés! Szeretném Önöknek részletesebben ismertetni az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet évi gazdasági és pénzügyi mutatóit a megküldött évi egyszerűsített éves beszámoló alapján. A megküldött tömbönkénti kimutatás a szövetkezet gazdálkodását az árbevétel és költség alakulását tükrözi. A hátralékosok kimutatásaiból tömbönként megállapítható a közös költség, víz-csatorna és egyéb kinnlevőségek, melyek pénzügyi teljesítése nem történt meg az adott időszakban, vagyis évben. A mérlegben szereplő adatokról soronként végigmenve az alábbi szíves tájékoztatást adom. A mérlegbeszámoló eszköz oldalán a befektetett eszközök közül a tárgyi eszközök értéke évhez képest a évi értékcsökkenés elszámolása után 4 millió 416 ezer Ft-tal kevesebb. A forgóeszközök közül a követeléseknél a közös költség kinnlevősége miatt 7 millió 647 eft-tal tovább növekedett az állomány, valamint az egyéb követelés összege is jelentősen növekedett, ez a vissza igényelhető ÁFA-ból tevődik, mely az éves zárást követően kerül az adóhatósággal rendezésre.

8 8 A követelések között szerepel az ablakosok havi törlesztéseinek befizetése is. A közös költségek behajtása érdekében a szövetkezet minden lehetőséget megragad, ugyanis folyamatosan a tulajdonostársak felszólítást kapnak a tartozásaikról. A szövetkezet kezdeményezi a részletfizetési megállapodásokat is a tárgyhavi közös költségek rendezése mellett. Majd amikor ezek az intézkedések sikertelenek, jogi úton bírósági végrehajtásra kerül sor, azonban ez a folyamat hosszú időt vesz igénybe, és sok esetben nem is jár eredménnyel, mert a lakások árverezése után az igen sok egyéb pénzintézet, közüzemek, adóhatóság tartozásai után a szövetkezet nem kapja meg a közös költség tartozást, így mint behajthatatlan követelés leírásra került, Ez évben is Ft került könyvelésre bírósági végzés alapján, és mint behajthatatlan követelés szerepel a mérlegben. Az aktív időbeli elhatárolásnál a évi Önadózó előfizetésének Ft befizetése szerepel. Az eszköz oldal összesen sora: 202 millió 472 ezer Ft. A forrás oldalon a saját tőke a évi eredmény következtében 6 millió 729 ezer Ft-tal növekedett. Ez a tárgyévi eredmény az alaptevékenységnél 5 millió 887 ezer Ft, valamint a vállalkozási tevékenységnél 842 ezer Ft. Az ablaktörlesztés évben Ft volt, mely a közös költség előírásánál jelentkezik, mint közös költség és ablak előírás és természetesen befizetési kötelezettség is egyben. Azonban ez az ablak befizetés nem marad meg a szövetkezetnél mint pénzeszköz, hanem havonta a tulajdonostársak szerződésében rögzítettek szerint a pénzintézetnek átutalásra kerül. Tehát amennyiben az ablaktörlesztések véglegesen meg fognak szűnni, úgy a bevétel is csökkenni fog, ezzel egyidejűleg az árbevétel jelentősen csökkenni fog, amit már korábban az elmúlt évi közgyűléseken is jeleztem. Az ablaktörlesztés részletei évhez képest Ft-tal csökkent. A kötelezettségek közül a hosszú lejáratú kötelezettségek a bérletesek kaució összegeiből a Békásmegyer hosszú lejáratú kamatmentes hiteleiből valamint az ablakosok fennálló hitel tartozásaiból tevődik évben a hosszú lejáratú hitelben nem történt nagy mérvű változás, mivel ebben az évben az ablak korszerűsítésének hitel állománya nem változott, csak a tárgyhavi befizetések mutatkoztak amit már a követelésnél megemlítettem mint befizetések ill. tovább utalások a pénzintézet felé. Rövid lejáratú kötelezettségekben a szállítói tartozások mutatkoznak, valamint a NAV felé jelentkező december havi bér utáni járulékok, melyek teljesítése mindig a tárgyhót követő 12 nap. Az esedékes járulékok pénzügyi kiegyenlítése január 12. volt, ez határidőben meg is történt. A forrás oldalon a mérlegsor utolsó sora az átmenő passzíva. Nevesítve a szállítókat az ELMŰ Nyrt áramszámlái Ft, a Díjbeszedő Zrt. vízdíj számlái Ft, valamint a Főv. Csatornázási Művek csatornadíj számlái Ft, egyéb Főtáv Ft. A passzív időbeli elszámolásra azért kerül sor, mert a évi költségek kiszámlázása az említett cégek vonatkozásában január és február hónapokban történik. Azonban, hogy a mérleg valódisága érvényesüljön, a szállítók költségeit elszámoljuk. Az árbevétel vonatkozásában a Vodafone felé a I. negyedévi számlát már december végén kell megküldeni a szerződés szerint, így azonban árbevétel szempontjából évi árbevétel ennek összege Ft. Így összességében az átmenő passzíva Ft.

9 9 A forrás oldal összesen sora: Ft. Az árbevétel és költségek alakulásáról is néhány szót ejtenék. Az árbevétel évhez képest Ft-tal növekedett, ez a vállalkozási tevékenységnél Ft csökkenést, míg az alaptevékenységnél Ft növekedést jelent. Az alaptevékenység árbevétele az említett Ft ablak törlesztés befizetése következtében Ft tárgyévi alap tevékenység eredményt jelent, míg a vállalkozásnál a költségek csökkenése következtében Ft eredményt tükröz. Az adófizetési kötelezettség Ft megfizetés után így a mérlegben Ft a tárgyévi vállalkozási eredmény. Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet tárgyévi eredménye ami a évi egyszerűsített éves beszámolóban szerepel vállalkozási tevékenységből Ft az adófizetési kötelezettség Ft levonása után, valamint az alaptevékenységnél jelentkező Ft, ami pénzügyi szempontból nem realizálható, valamint ha figyelembe vesszük az igen magas közös költség tartozást, a közgyűlésnek javaslom hogy az adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön. Összegezve: a szövetkezetnek tovább kell folytatni a szigorú gazdasági és pénzügyi munkát, hogy az eredmények javulhassanak. Itt gondolok elsősorban a pénzügyi fegyelem további szigorítására, a közös költségek kinnlevőségek csökkenésére tett további intézkedésekre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Rozdolszky Károly: Mielőtt a hozzászólásokra kerülne sor, megkérem Ludasiné Vizy Saroltát,hogy a mérleggel kapcsolatban észrevételeit tegye meg. Ludasiné Vizy Sarolta könyvvizsgáló: Köszöntök mindenkit. Mai témánk a évi beszámoló. Ez tulajdonképpen 3 részből tevődik össze. A mérlegből, az eredmény kimutatásból és a kiegészítő mellékletből. A kimutatáshoz annyit szeretnék hozzáfűzni hogy mint láthattuk és hallhattuk is, az alapfeladatok ellátása volt jellemző évben a szövetkezetre. Különösebben felújításokat, beruházásokat nem végeztek. Illetve újfajta tevékenység megkezdése sem történt meg. Az össz árbevétel 3.3 %-os emelkedést mutat, az össz ráfordítás pedig 3 %-os emelkedést mutat. Ezek alapján meglepő lenne, ha az eredmény nem hasonló nagyságrendű lenne mint az előző évben volt. Mint az előbb hallottuk, hogy ez a Ft eredmény képződött 2013-ban. A vállalkozási tevékenység eredménye után természetesen társasági adót kell fizetni a szövetkezetnek is. Ez Ft volt az előző évben. A mérleg eszköz és forrás oldala: Ezekhez én annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy az eszköz oldalon a követelések az a mérleg sor, ami felkelti mindenkinek az érdeklődését. Az majdnem 30 %-os növekedést mutat. A problémát igazán a hátralékos sor jelenti. A törvény adta lehetőségekkel azt hiszem a szövetkezet maximálisan él. Amint az elnök asszony beszámolójából hallottuk, kicsit lassú, és az eredménye sem mindig az, amit a szövetkezet szeretne. Abban a pillanatban, amikor a saját követeléséhez hozzá szeretne jutni, az első lépés minden esetben az, hogy rögtön valamilyen

10 10 költséget ki kell fizetni. Amíg ez nem történik meg, addig sem a közjegyző, sem a végrehajtó egy lépést sem tesz meg. A befektetett eszközöknél nagy változás nem történt, hiszen beruházás nem volt. Az értéke a mérlegben az elszámolt értékcsökkenés értékével csökken. Forrás oldalról a kötelezettségek összege, amit kiemelnék. Idegen forrásra oszthatjuk fel. A saját forrás a saját tőkét jelenti. Ez évben Ft-tal növekedett. A kötelezettségek 3 %-os növekedést mutatnak. Ezeket a kötelezettségeket hosszú és rövidlejáratú kötelezettségekre osztjuk. A hosszú lejáratúakat talán úgy jellemezném, hogy ezek azok a kötelezettségek, amivel 2014-ben fizikailag nem kell foglalkozni. Egy kicsit félretehetjük 2014-ben, mert nem évi kötelezettségek lesznek, hanem majd éviek. Teljes mértékben természetesen nem felejtkezhetünk meg róluk, mert a jövőben ezek jelentkezni fognak. Ilyen mértékben kell rájuk gondolni. Igazából a rövid lejáratú kötelezettségek azok, amiket 2014-ben mindenképpen ki kellene egyenlíteni. Idegen forrásnak nevezzük ezeket a kötelezettségeket. Ezek a kapott kölcsönök, hitelek, visszafizetendő támogatások. Természetesen a szállítókat is ide soroljuk. Ők is természetesen meghitelezik a szolgáltatásaikat, amíg azt ki nem egyenlítjük. A mérleg főösszegünk egy 5 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Ez lenne a mérleg. A beszámoló 3. tétele a kiegészítő melléklet. A számok csak számok, a kiegészítő melléklet szöveges információkat tartalmaz a tulajdonosok és a hitelezők részére is, bizonyos megjegyzéseket és újabb információkat szolgáltat a évi beszámolóval kapcsolatosan. A beszámolóról azt mondhatom, hogy a számviteli törvényi és egyéb törvényi előírásoknak megfelelően készült. Ezért kérem a közgyűlést, hogy a megismert számokkal ezt a évi beszámolót fogadják el. Rozdolszky Károly: Köszönöm a könyvvizsgáló beszámolóját. Megkérem a közgyűlést, hogy akinek észrevétele van ezzel kapcsolatban, tegye meg. Benedekné Timári Erzsébet: Azt szeretném megkérdezni, hogy felújítási alap -ra milyen összeget határoltak el. Milyen összegből tudnánk gazdálkodni. Én nem értettem ki ezekből a sorokból. Rozdolszky Károly: 12.- Ft/m2 Benedekné Timári Erzsébet: Én az összegre lennék kíváncsi. Ludasiné Vizy Sarolta: Nincs elkülönítve. Benedekné Tímári Erzsébet: Tehát nincs felújítási alapunk. A Zsirai M.u. 3-ban rendszeresen tönkremegy a lift. Karácsony Istvánné: Azonnal megjavítják. Piller Ferencné: Ahhoz nem kell felújítási alap. Benedekné Timári Erzsébet: Az Alapszabály nem is írja elő, hogy erre legyen kimondottan elkülönített felújítási alap? Tehát beruházás azért nincs, mert nincs miből, mivel nincs felújítási alap.

11 11 Sok lakótól hallottam, hogy ott laknak 34 éve én nem akarok helyettük beszélni de a közös költségükért nem kapnak semmit. Karácsony Istvánné: A közös költségben szereplő felújítási alapból végezzük a felújításokat. Minden évben csak úgy tudunk indulni pályázatokon az Önkormányzatnál is, ha van felújítási alapunk. Abból fizetjük a lift és tető felújításokat, az energia takarékos motorokat is csak abból tudjuk felújítani. Mindnyájan tudjuk, hogy a közös költségből az üzemeltetést kell biztosítani. Nagyon jó lenne, ha minden tulajdonos fizetné a közös költséget, akkor sokkal egyszerűbb lenne az élet. Én úgy érzem, ismerve sok szövetkezetet és társasházat, hogy a mi lakásszövetkezetünk még mindig olyan helyzetben van, hogy még semmi olyan dolgot nem kellett tennünk, mint sok más helyen korlátozni bárminek a használatát, fogyasztását. Mindent, ami elromlott, megjavítottuk. Mindenki tudja, hogy a házaink, a liftjeink évesek. Ami elromlik, az elromolhat. Minden egyes alkalommal meg lett javítva, ahogy érkezik a pénz. A pályázatnál nem teljes összeget fizetnek, hanem a felét. A másik felét a szövetkezet fizeti a felújítási alapból. A liftjeinket sorban javítjuk, újítjuk fel, 50 db liftünk van. Mire a végére érünk, kezdhetjük elölről. Hogy beruházás nem történt? Igen, nem történt. Én is itt lakok 33 éve. Nem történt, mert a szövetkezet vezetősége bármit kidolgozott, kiszámolt, megszervezett a tulajdonosok egy egyszerű tollvonással áthúzták. Nem engedték, hogy legalább 1 tömbben, 1 házban bármilyen felújítást, beruházást elvégezzünk. Az itt levő tulajdonosok nagy része tudja, hogy nagyon sok energiát fordítottunk, nagyon sok kivitelező, vállalkozó itt állt sorban, hogy bólintsanak már rá a tulajdonosok. Nem tették. Nem azért nincs beruházás mert nem akartuk. A beruházások véghezviteléhez a tulajdonosoknak a hozzájárulásukat kell adni. Mindenki tudja, hogy a nagyobb beruházáshoz anyagi hozzáadás kell bárhol felújítják a házakat. Illetve nem csak az anyagi hozzáadás volt gond, hanem a tulajdonosok többsége a lakásukba nem engedte be az illetőt, hogy egyáltalán elvégezzük a felmérést. Én úgy érzem, hogy csak közös erővel lehet, és igenis kell tenni valamit, hogy házaink igen is lakhatóak legyenek. Ezért az a kérésem, hogy bármilyen felújítást, modernizálást szeretnénk, akkor ne rögtön az legyen, hogy ne. És nincs indok, hogy miért. Csak Benedekné Timári Erzsébet: A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban nekem azt mondták a lakók, hogy nem értik. Egyszerűbben kellene elmondani, nyilván Önök tudják, hogy ennek mi a módja. Nem engedik be a lakásba, kapnak egy papírt, aminek alapján nem tudnak dönteni. Egyszerűbb tájékoztatás kellene. Én hozzám úgy mentek be a lakásba, hogy nem voltam otthon. A gyerek engedte be. Amikor megkérdeztem a lakásszövetkezetet, hogy tájékoztassanak, hogy mi ez a felújítás, azt mondták, hogy ők nem tudják. Kértem, hogy mégis mondjanak valamit, mert amit én elolvastam, annál bővebbet. És mondom, úgy mentek b e, hogy én nem is voltam otthon. Gondoltam,hogy megkérdeztem volna,hogy mit mérnek fel. Amikor bementem a szövetkezetbe, Nagy Andrástól kaptam tájékoztatást. Akkor már széleskörűbben láttam. De előtte, mint a többi lakó, én is tudatlanul álltam a kis papírral. Karácsony Istvánné: Papír nélkül nem lehet tájékoztatni. A szövetkezethez több százan bejöttek. Egy papírban nem lehet mindent leírni, hogy mindenki megértse. Ezt azt hiszem, hogy mindenki tudja. Aki akart bejött. Napi szinten tulajdonosnak mindent elmondtunk. Aki felhívott bennünket ezzel kapcsolatban, annak is elmondtuk. Leírhatunk 40 oldalt, akkor sem biztos, hogy mindenki szája íze szerint lesz.

12 12 Elnézést, de ez az Egyebek pontban lesz, hogy tudjunk haladni. Rozdolszky Károly: A mérleggel kapcsolatban kinek van észrevétele? Benedek Zsolt Zsirai M.u. 3.: Azt szeretném megkérdezni, hogy a szerződésen kívüli munkák bruttó vagy nettó összegek? Pl. kutyapiszok eltávolítás, dugulás, fertőtlenítés egyebek Ft. Piller Ferencné: Ezek nettó összegek. Takács Lászlóné: Kutyapiszok, festékkel rongálás van a szerződésen kívüli tételnél, ugyanakkor a 4. oldalon a 4/7-ben szerepel a rongálás utáni festés. Ott Ft. Rozdolszky Károly: Ez a költségvetési terv, most kérem a mérleghez szóljanak hozzá. Benedek Zsolt: A munkabéreknél is nettó összegek szerepelnek, vagy azok bruttó bérek? A munkabér bruttó, a kiadás nettó? Piller Ferencné: A munkabér bruttó, ami tartalmazza a 10 % nyugdíjjárulékot, 3 vagy 4 % egészségbiztosítást. Benedek Zsolt: Az ezek után kifizetett ÁFA fel van tüntetve a kiadások között? Ha a bérek bruttó összege van feltüntetve, a kiadások között a nettó összeg, akkor az ÁFA-t valahol szerepeltetni kéne, úgy gondolom. Piller Ferencné: A kimenő számláknál az ÁFA-t felszámítjuk. Az be lett fizetve az adóhivatalnak. A visszaigényelhető ÁFA pedig van egyszer a költség, és utána jön az ÁFA. Benedek Zsolt: Vagy egy ÁFA-többletnek vagy egy befizetendő ÁFA-nak szerepelni kell valahol a mérlegben. Mert abból vagy többlete vagy ÁFA-kiadása van a szövetkezetnek. Piller Ferencné: Az ÁFA azért nem szerepelt a korábbi években sem, mert az tulajdonképpen nem a mienké. Az befizetés. Benedek Zsolt: ÁFA bevétele lehet a szövetkezetnek, ha visszaigényel. Piller Ferencné: Nem visszaigénylés van, hanem tulajdonképpen befizetés. A munkabér a szociális hozzájárulások nem tartalmaznak ÁFA-t. Benedek Zsolt: Tudom, hogy nem tartalmaznak, de akkor az ÁFA-befizetési kötelezettséget is szerepeltetni kéne a mérlegben. Piller Ferencné: A rövidlejárat kötelezettségek között szerepel. A tervszámokban nem lett kimunkálva. A kötelezettségekben igen. Rozdolszky Károly: Kérem a közgyűlést, a évi mérleg elfogadását szavazza meg, a 2/27/05/ sz. határozatra. A közgyűlés a évi mérleget 6 fő+3 meghatalmazás nem szavazattal, tartózkodás nélkül, 40 fő+9 meghatalmazott igen szavazattal elfogadta. Lajstromszáma: 2/27/05/20014.

13 13 Rozdolszky Károly: évi költségvetési terv Bizonyára mindenki megkapta a évi költségvetési tervet. Akit érdekelt, és aki nem volt tisztában, az bejött, és beszámoltunk, hogy mi az, ami érdekli. Kérem, hogy a tulajdonostársak szóljanak hozzá. Hermann János Lukács Gy- u.17.: Szeretném kérdezni, hogy a mi lépcsőházunk milyen kategóriába tartozik rossz, nagyon rossz vagy közepesen rossz. Elég gyakran rossz. Karácsony Istvánné:A közepes kategóriába tartozik. Be van sorolva a felújításba. Takács Lászlóné: A lift nálunk is problémás. Kérdésem az, ami az úrnál. Az előbb azt a választ kaptam, hogy ez a terv nem igaz, mert a tény mondtam az előbb, de akkor mondjuk a következőt. A rongálás, festés szerepel a 4/2-nél is, és ugyanez a rongálás festés szerepel a 4/7-nél is. Rongálás utáni festés, festékkeli rongálás. Egyik így, a másik úgy. Az egy és ugyanaz? Az egyik helyen ez 1 mftra van betervezve, a másik helynél le van bontva lépcsőházakra. Ez egy és ugyanaz, vagy külön dolog? Az összegszerűséggel akkor probléma van. Karácsony Istvánné: Van a takarítókkal való szerződés, amit mindig el kell végezniük. Amikor a kedves tulajdonosok kedvenceik időben elfelejtenek lemenni nem az ő hibájukból - ezt hívják szerződésen kívülinek. Mindenki észrevette, hogy amikor ilyen történik, akkor a takarítók azonnal mennek és elhárítják. Ez nincs benne a napi munkájukban. Takács Lászlóné: A rongálás utáni az, ha csinálnak valamit? Karácsony Istvánné: Igen a festés utáni. A lifttel kapcsolatban pedig már mint mondtam, pályázaton indulunk, hogy fel tudjuk újítani. Takács Lászlóné: Visszatérve a kamerákra nekem ez a gyenge pontom, mivel nem sikerült eredményt elérni. Miért fejlesztjük a kamerákat, ha alapból nem jó. Karácsony Istvánné: Nem tudom melyik felvételről van szó, mert a rendőrség kétnaponta jön a felvételekért és elviszi őket. Nagyon sok a rongálást, betörést elfogtak a mi felvételeink alapján. Biztos előfordulhat probléma, mert 3 nap után letöröljük a felvételt. Azért kell bővíteni, mert az egyik fő probléma volt, hogy eddig csak belülről voltak kamerák, és sok háznál kívülről rúgták be az üveget. Ezt nem lehetett látni. Most már kívül is van kamera. Most már az is látszik, ha valaki odamegy a nyomógombhoz. Természetesen folyamatosan nem figyeljük és nem is figyelhetjük. Ha időben szólnak a tulajdonosok, durván 3 napig őrizzük meg a felvételt. A rendőrséget meg lehet kérdezni, hogy milyen sokat segítettünk nekik. Bicikli tolvajokat, önbetörőt fogtak el. Nem is nézzük meg a felvételeket, hanem átadjuk a rendőrségnek. A pénztárnál is bővíteni kellett a kamera-rendszert, mert volt olyan tulajdonos, aki biztos csak véletlenül elfelejtette, hogy milyen pénzzel fizetett. Visszajött, hogy ő Ft-tal fizetett, és hol a pénze. Hiába csináltunk azonnal rovancsot, nem tudtuk meggyőzni. Most már olyan kamera-rendszer van, hogy az is látszik, hogy milyen pénzzel fizet valaki. Ez a mi és a tulajdonosok megnyugtatására. Ezt a tulajdonost akinek a problémája volt, bevittük és megmutattuk neki, hogy valóban 500 Ft-ot kapott vissza nem pedig 100 Ft-ot. Ekkor megnyugodott.

14 14 Takács Lászlóné: Ez rendben van. De én egy példát tudok felhozni, ami az én szomszédomban megtörtént az elmúlt évben. Surranó lopással, mindegy milyen szöveggel felmentek az idős nénihez, aki már túl volt a 80. évén. A srác mozgásképtelen volt, ágyban feküdt, azóta már meg is halt. A rendőrök ki lettek hívva. Lementek, és azt mondták, hogy értékelhetetlen a felvétel. Karácsony Istvánné: Igen, értékelhetetlen. Jó hogy mondtad most ezt a példát. Nagyon sok besurranásos lopás történt. Természetesen azt az intervallumot lementettük. De ha egy házba 2 óra alatt bemegy 25 ember, akkor a felvétel értékelhetetlen, mert nem tudjuk a 25-ből ki volt a tettes. Takács Lászlóné:Hát mi nagyon gyorsan reagáltunk rá. Karácsony Istvánné: A Zsirai M.u. 3-ban is volt ilyen eset. Amikor kérték, azonnal lementettük a felvételt. A rendőrség már nem is oda megy ki először, hanem nekünk szól. Lementettük, átadjuk a felvételt. Az már az ő dolguk, hogy felismernek valakit vagy nem. Kápolnási Róbertné Lukács Gy.u. 7.: Az elmúlt közgyűlésen szó volt az energiatakarékos fűtésről. Rozdolszky Károly: Erről majd az Egyebek napirendi pontnál tessék hozzászólni. Benedek Zsolt: Látom, hogy a évi költségvetési tervet nem volt annyira bonyolult elkészíteni, mert a 2.4 %-kal megszorozták a évit. Ha jól látom, akkor ez azt jelenti, 2.4%-os inflációval számolt az, aki elkészítette a jövő évi költségvetési tervet. A évi infláció a KSH adatai szerint 1,7 % volt. Az MNB becslése szerint az idei infláció 0.7 %. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan jött ki a 2.4 %. Rozdolszky Károly: A Statisztikai Hivatal adata. Benedek Zsolt: A Statisztikai Hivatalnál 1.7 % a 2013.évi infláció. Meg lehet nézni a KSH.hu-n. Bárki hozzáférhet. Rozdolszky Károly: Meg fogjuk nézni. Benedek Zsolt: Nem a költségvetés elkészítése előtt kellett volna megnézni? Januárban adta ki a KSH a tavaly évi infláció adatait. Rozdolszky Károly: Kikértük, ezt kaptuk. Nem kell ragaszkodni a KSH adataihoz. Ez a rész nem kötelező. Nem kell ragaszkodni a KSH adatihoz. Benedek Zsolt: Egy ilyennél kell ragaszkodni. Önök azt írnak be, amit akarnak? Most mondta, hogy nem kell ragaszkodni. A 2. oldalon található 3/1, 3/2, 3/3. pont áramköltség, gázköltség, fűtés átalány rezsicsökkentés volt. Akkor milyen alapon szorozták be azokat az összegeket 2.4 %-kal a évi tervben? Mert arra akkor végképp nem vonatkozik az infláció. Karácsony Istvánné: Attól még áremelés lehet. Azt senki nem mondta, hogy nem lehet. Benedek Zsolt: Bocsánatot kérek! Áramköltség, gázköltség, fűtési átalány. Karácsony Istvánné: Attól még lehet áremelés. Hiába van rezsicsökkentést, azt Ön is tudja, hogy ezeknél a házaknál nehéz kiszámolni a rezsit, mert az áramfelhasználás nagyon ingadozó. Van

15 15 ugyanolyan ház, ami sokkal többet használ, és havonta is eltérhetnek a felhasználások. Természetesen a tervszám nem olyan, ami kőbevésett. A tény lesz az igazi. Tervezni bármilyen %-kal lehet. A tény fogja bebizonyítani hogy mi lesz. Benedek Zsolt: Azt Önök meg is teszik. Bármilyen %-kal terveznek. Ad hoc %-kal terveznek. Karácsony Istvánné: A tervezésnél bármilyen %-ot igénybe lehet venni. Tavaly annyi volt az infláció. A Tervhivatallal is beszéltünk. Benedek Zsolt: Nincs Tervhivatal. Az MNB adja ki a becsült inflációt. Karácsony Istvánné: Ön sem tudja, hogy mennyi lesz az infláció, csak a tavalyit tudjuk. Mi sem tudjuk, csak el tudjuk képzelni. A tervszám ilyen szempontból szabadon használható. A tényszám az igazi. Benedek Zsolt: És milyen jól fog mutatni jövőre, ha a tényszám kisebb lesz mint a tervszám. Akkor beszorozhatták volna akár 24 %-kal is. Akkor még jobb lenne a évi tény. Karácsony Istvánné: Lehet, hogy a tény mégis magasabb lesz, mert az energia felhasználás sokkal magasabb lesz. Benedek Zsolt: Lehet, de ha Önök túltervezik a költségeket, akkor Önök jól fognak kijönni ebből jövőre, ha jól érzem. Karácsony Istvánné: Nagyon jó lenne, ha jól jönnénk ki. Benedek Zsolt: Így mindenesetre könnyebb lesz kijönni. Köszönöm szépen. Harrer Rezső Zsirai M.u. 6. Legyen szíves megnézni, hogy hol mennyivel emelkedett az Áfa, a különböző kiadások, és akkor rá fog jönni, hogy a 2.4 % tökéletes. Benedek Zsolt: Had utaljak vissza arra, hogy itt a nettó összegek szerepelnek. Az ÁFA-ra nem kéne akkor itt hivatkozni, kedves uram. Rozdolszky Károly: Ha nincs több kérdés, akkor kérem szavazzunk a évi költségvetésről. Lajstromszáma: 3/27/05/2014. A közgyűlés 5 fő+3 meghatalmazás ellenszavazattal, 0 tartózkodással, 41 fő+9 meghatalmazás igen szavazattal a évi költségvetési tervet elfogadja. Lajstromszáma: 3/27/05/2014.

16 16 Megkérem Szlávik Jánosnét a felügyelő bizottság elnökét, tartsa meg beszámolóját. Szlávik Jánosné: Tisztelt Közgyűlés! Szeretettel köszöntöm a Tulajdonostársakat. Tevékenységünk célkitűzéseit az alábbiak szerint összegezhetjük. Az igazgatóság munkájának aktív segítése és ellenőrzése során a törvények és szabályok figyelembevételével a tulajdonosok érdekeinek képviseletét igyekeztünk érvényesíteni. Ennek a gondolatnak a jegyében vettünk részt az igazgatóság valamennyi ülésén, fejtettük ki véleményünket. Ismertettük a banki folyamatokra, a pénzgazdálkodásra és az igazgatóság egyéb tevékenységére kiterjedő ellenőrzéseink tapasztalatait és észrevételeit. Minden hónap utolsó hétfőjén a honlapunkon meghirdetett fogadóórát megtartottuk. Folyamatosan ellenőriztünk minden házat melyet bejártunk a pincétől a tetőig. Az észlelt hiányosságokat a felügyelői naplóba bejegyeztük. Minden esetben az ügyvezető igazgató úrral láttamoztattuk, és a szövetkezet elnökével megbeszéltük a hibák megoldásának módját, lehetőségeit. Állandó problémát jelent, hogy a tulajdonosok még mindig a házak elé pakolják kidobott bútoraikat, megunt eszközeiket, és mihelyt a szövetkezet elszállíttatja, másnap újból kezdődik a kipakolás. Sokan kérdezték, hogy miért mi vitetjük el ezeket a lomokat. De ha nem tennénk, a Közterület Felügyelet által kiszabott bírság az elszállítás költségénél sokkal nagyobb lenne. Példa a nemtörődömségre az is, hogy a lomtalanítást követő napon már elkezdődött az újbóli kipakolás. Pedig egy kis odafigyeléssel a kellően meghirdetett lomtalanítás alkalmával ingyen elszállították volna. Bizonyára Önök is észrevették hogy jelentősen megemelkedett a költségvetésben megjelölt tervezett összeghez képest a hulladékszállítási költség. Ez is a fent említetteket támasztja alá. Figyelemmel kísértük a kinnlevőségek behajtását. Megállapítottuk, hogy ezen a téren az igazgatóság a tulajdonosokkal szemben emberközpontú intézkedéseket alkalmaz. Miszerint nem azonnali bírósági eljárást kezdeményez, hanem megpróbál a szorult helyzetben levő tulajdonosoknak segíteni segélyek, támogatások felkutatásában. Illetve megállapodás formájában kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítva. Egyúttal azt is észleltük, hogy megnőtt a bírósági végrehajtások és árverezések száma. Részt vettünk a Szövetkezeti Törvényben előírt rezsicsökkentés kimutatásának a lépcsőházakban történő kifüggesztésében. Annak tartalmának ellenőrzésében. Fényképen rögzítettük a minden hónap 15. időpont betartását. A felügyelő bizottság közvetlenül kísérhette figyelemmel az igazgatóság munkáját. Betekintést nyertünk a napi munkafolyamatokba is. Egyöntetű megállapításunk az, hogy mind a műszaki, mind az adminisztratív munkák elvégzése jónak mondható. Az elvégzett munkák tartalma megfelel a ráfordítások költségének. Természetesen ha több közös költség folyna be, sokkal több munkát tudnának elvégezni. Szövetkezetünk vezetésének munkája a korábbi évek gyakorlatának megfelelően pozitív. Alapszabályunk értelmében javaslatot teszek a tisztségviselők évre érvényes a közgyűlés által már korábban elfogadott keretösszegéből az alábbi tiszteletdíjak felosztására: Igazgatóság elnökének az éves keretből Ft a felügyelő bizottság elnökének Ft kifizetését javaslom.

17 17 A beszámolóm végén szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket és támogatásukat. Egyben kérném beszámolóm és előterjesztésem elfogadását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Rozdolszky Károly: Köszönöm a felügyelő bizottság elnökének beszámolóját. Megkérem a tulajdonosokat, hogy akinek észrevétele van, tegye meg. Takács Lászlóné: Szeretném azt mondani, hogy ami itt elhangzott az nem igaz, hogy a maga észrevétele az, hogy az évekkel ezelőttihez jobb lett a vezetőség munkája. Nem. Ennek a vezetőségnek évek óta nagyon jó a munkája, még ha eltérések is vannak. Ne azt mondja, hogy az előzőekhez képest javult, mert hozzáteszem mindent megtesznek. Most nem akarom szembe dicsérni, mert konfliktusaink vannak, azért is vagyunk most itt. Jegyezzük meg, egymásért vagyunk Önök miértünk, mi Önökért. Ez a vezetőség évek óta nagyon jó. Hozzáteszem, bárkihez bemegyek. Van még egy kérdésem mi az, amit Önök konkrétan megnéztek. Hozzon fel egy példát. Én voltam ugyanis felügyelő bizottsági tag. Pl. ki volt adva, hogy a bérleti helyiségeknek a szerződésen túl a kifizetésig végig kellett ellenőrizni mindent. Önöknél ilyen konkrétum - pl. a Lukács Gy. u. 4-ben ezt és ezt néztük meg. Ezt hiányolom a felügyelő bizottság munkájában. Nekünk muszáj volt ezt csinálni, pedig én csak tag voltam és nem vezető. Ne haragudjon a mi házunkban is elvégeztek olyan munkát, amit én csak Mekk Elek munkának hívok, mert nem volt értelme. Megrongált PVC-re ráragasztották az újabbat. Hólyagos, puklis lett. Én azt mondom, fel kellett volna venni, letisztítani és úgy ráragasztani,hogy sima legyen. Most ha megyünk a szemétledobóba, csetlik-botlik az ember, jobb lett volna a beton. Erre kérek választ. Szlávik Jánosné: Nagyon szívesen. Ezért van minden hónapban összejövetelünk. Szeretettel várjuk, és tájékoztatjuk. Napló készül. Takács Lászlóné: Most a közgyűlésre nincs konkrétummal felkészülve? Hogy a Lukács Gy. utcában, vagy a Zsirai M. utcában, a Hollós K. L. utcában mi volt. Tisztában vagyok vele, hogy van napló, de ahogy a vezetőségnek konkrétumokat kell mondani, úgy a felügyelő bizottságnak is. Nem csak azért van, hogy ott üljön az igazgatósági ülésen. Mondja meg, hogy ezt és ezt a munkát végeztük. Én ezt hiányolom. Köszönöm szépen. Harrer Rezső: Szeretnék a hölgynek válaszolni. Annak idején ez a napló be lett vezetve. Bárki be tud menni a szövetkezethez és el tudja olvasni. Ha ide behozná a hölgy egy stóc lenne, és külön-külön kellene keresgélni, mert minden lépcsőház fel van írva. A javítás és az ellenőrzés is. Én ezt a múltkor megnéztem. Bent a szövetkezetnél meg lehet nézni. Ladányi Sándor: Már a korábbi ciklusban is a hölggyel együtt dolgoztam. A napló valóban létezik, ebbe jegyzünk be mindent. Minden műszaki jellegű ellenőrzésünk, vizsgálatunk eredménye után 1-2 napon belül igazgató úr piros tollal jelzi, hogy melyik problémát kinek kell megoldani. Visszaellenőrizhető, hogy ez meg is történik. Hogy a PVC javítás nem sikerült, akkor azt az egy helyet most soron kívül megnézzük. A pincétől a tetőig, sőt a tető levő kis fákat is ellenőrizzük, és azt is, hogy ezek eltűnnek-e annak hatására, hogy beírtuk a naplóba. Ha ezt fel akarnám olvasni, az olyan lenne, mintha a tanító néni az osztályban az összes osztályzatot fel akarná olvasni a szülői értekezleten.

18 18 Én azt kifogásolom, hogy a fogadóórákon ami kb. 2 éve van nagyon gyér a látogatottság. Rozdolszky Károly: Köszönöm szépen. A felügyelő bizottság beszámolóját, melynek lajstromszáma 4/27/05/2014 és a benne levő tiszteletdíjak felosztását felteszem szavazásra a közgyűlésnek. A közgyűlés a felügyelő bizottság beszámolóját és a tiszteletdíjak felosztását 4 fő+3 meghatalmazás, 1 tartózkodással, 41 fő+9 meghatalmazás igen szavazattal elfogadja. Lajstromszám: 4/27/05/2014. Egyebek napirendi pont Kápolnásiné Lukács Gy.u. 7.: A múltkori közgyűlésen szó volt a fűtéskorszerűsítésről, illetve az energiatakarékosságról. Azóta sem tudunk semmit. Azért merült most fel, mert ma a Lukács Gy.u.6- ban elkezdtek ilyen lapokat feltenni. Amikor megkérdeztem az urat, azt mondta, hogy ez a fűtéskorszerűsítéshez lesz. Ugyanakkor a múltkori közgyűlésen arról volt szó, hogy a ház kívülről nem lesz, mert az már külön anyagi vonzat. Akkor ez most mi? Karácsony Istvánné: A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban elkezdődtek a felmérések. Ez ahhoz szükséges, hogy a tulajdonosok a számok ismeretében tudják megszavazni tömbönként, hogy megvalósulhat-e ez a beruházás vagy nem. A Zsirai M. u. 1-3, a Lukács Gy.u a Jendrassik Gy.u. felmérték. A Hollós K.L. utcát most kezdik. Folyamatosan kapjuk meg a számokat. Utána minden tulajdonosnak oda fogjuk adni az összeget, mert mindenkit az érdekel. Utána lehet majd tömbönként szavazni. Amit a Lukács Gy.u. 6-ban lát,az egy próba nem azt mondtuk, hogy nem lesznek bepucolva a házak, csak egy időrendi sorrendet mondtunk. Egyik lesz ez a beruházás a fűtéskorszerűsítés. Ehhez a beruházó biztosítja a saját tőkéjét. Amennyiben kiírják a pályázatot, akkor pályázunk, és akkor lesz a ház beburkolva. Jelentkezett egy cég, aki mintaként egy bizonyos részt beburkol, de csak egy minta panelt. Azért, hogy nézzük meg, hogy ha őt választjuk, illetve valójában hogy kell beburkolni egy ilyen részt. Erre adtunk lehetőséget. Ezt az ő költségén, az ő munkásaival végzi. Ez csak egy minta. Ha kiírják a pályázatot február óta várjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiírja a pályázatot akkor indulunk a pályázaton a bepucolás miatt is. És akkor lesz egy minta, hogy hogyan lehet, mert most már előírás a kőzetgyapotos felhasználás. A többi háznál amit lát, teljesen másképp csinálják ezeket beruházásokat. Minden ember szeretné megnézni, megfogdosni, hogy egyáltalán hogy fog ez kinézni. Ez azért van, hogy a tulajdonosok nézhessék, hogy ha kiírják a pályázatot, akkor tudjunk dönteni. Ez így fog menni sorrendben. Tulajdonos: Novemberben tetszett mondani, és akkor volt is un. negyedéves nagytakarítás a házban. Ennek már 6 hónapja. Azóta nem volt. A takarításról jobb nem beszélni. Azért megkérdezem, hogy a negyedéves takarítás mikor van? Karácsony Istvánné: A takarításokat most kezdték és csinálják. Az volt a kérésünk, hogy ha a takarítással bármilyen probléma van, szóljanak be. A diszpécsereknek egyébként is le kell ellenőrizni. Nem védve a takarítókat akik egyébként vállalkozók a Hollós soron ahol probléma volt, lecseréltük a takarítókat, és azóta az új vállalkozó teljesen másképp végzi a munkáját. Ha bármi probléma van, azonnal szólni kell, és akkor kiküldjük a diszpécsert. Vagy visszaküldjük a takarítót, vagy ha nagyon sok a probléma, akkor lecseréljük a vállalkozót. Ma már nagyon sokan jelentkeznek.

19 19 Kápolnásiné: Csak azért jutott eszembe, mert ma nem volt lift szerencsére hamar megcsinálták. Fel kellett mennem a 9. emeletre, és nem akarom mondani, hogy milyen lett a kezem, mert a korlátot le kellett volna takarítani. Legalább egy héten egyszer. Karácsony Istvánné: Köszönöm, hogy szólt. Egy héten egyszer le kell takarítani a korlátot. A lakásban is látjuk, hogy hiába portalanítunk, nagyon hamar beporosodik. Káponásiné: Ezt én megértem, de ez kosz volt, nem por. Feszler Gizella Zsirai M.u. 6.: A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban egy kérdésem van. Tömbönként lesz a szavazás, és ha egy tömb elfogadja, akkor rögtön elkezdik, vagy az összes háznál ha összejön a létszám akkor kezdik el? Felvetődött bennem lehet hogy én nem jól értettem, az előző közgyűlésen nem voltam, mert kórházba kerültem a FŐTÁV-tól veszi a beruházó a gázt, olcsóbban ha jól értem. Rozdolszky Károly: A fűtési energiát veszi. Feszler Gizella: Mi van akkor, ha az ukránok elzárják a gázt erre is gondolni kell és azt mondják, hogy egy állami vállalat előnyben van. Tehát a FŐTÁV lesz előnyben, az jobban megkapja a gázt, mint egy kisebb vállalkozó. Erre gondoltak? Jó, hogy lesz benne garancia, de mindig az van,hogy a kicsik maradnak hátul, ez csak felvetődött bennem. Másik kérdés az, hogy van-e valami jelzés vagy tudomás arról, hogy a lakásszövetkezetek többen esetleg próbálkoznak összefogni olyan értelemben, hogy igenis akár a törvényhozókat vagy bárkit ostromolni, hogy ez nekünk így nem jó. Ha mondjuk van 10 vagy 100 mft adósság, annak behajtásához nekünk fizetni kell perköltséget, egyebet. A végén pedig nekünk semmi nem marad. Van-e erről valami visszajelzés. Tudom, hogy ez külön pluszmunka, de ha összefognának a többi lakásszövetkezettel. Rögtön nem megy, de van-e erre valami precedens? Karácsony Istvánné: Természetesen szövetkezetünk tagja a LÉTÉSZ-nek, a Lakásszövetkezetek Egyesületének. Abban én is munkát végzek. Onnan is tudom a munkáját, illetőleg a LOSZ-ban, ami az országos szervezet. Ott mint küldött szerepelek, segítem a munkát. Sajnos a szövetkezetek összefogása most sokkal-sokkal nehezebb, illetőleg hogy bármit elérjünk. A törvényhozás és most politikamentesen fogom mondani sajnos nem igazán hallgatja meg a különböző érdekképviseleti szervezeteknek a mondását. Döntéshozás előtt nem küldik ki tanulmányozásra, illetőleg ha ki is küldik, mire mi tanulmányozzuk és visszaküldjük a válaszunkat, már meg is szavazták a törvényt. Ezután kezdődik, hogy újra írunk egy beadványt, hogy szeretnénk ezt a törvényt megsemmisíteni és újból kérni. Igenis összefogás van a szövetkezetek és társasházak képviselői között. Mindenkit egyaránt sújt egy-két olyan törvény. Nagyon sok saláta-törvény jelenik meg, amit csak utána tudunk, ha a jogászok jobban átnézik a dolgokat. Minden esetben, minden olyan törvény ellen, ami sújtja a szövetkezeteket, a szavunkat hallatjuk. Sajnos kevés médialehetőséget adnak. Biztos többen látták már a LOSZ elnökét egy-két dologban beszélni. Engem is felkerestek. Ez nem szereplési vágy, de amikor megkeresnek lehetőséget adnak, ugyanúgy nyilatkoztam én is. A TV-nek is elmondtam az észrevételeinket. Azt sem önmagamtól, hanem a szövetség kérésére. Tehát van összefogás. A budapesti szövetkezetek és országos szinten is dolgozunk, és mindenféle törvényjavaslatot miután megszavaznak, csak utána tudunk észrevételt

20 20 tenni. Nagyon-nagyon hamar szavazzák meg a dolgokat. Nincs idő átbeszélni, és nem hallgatják meg a hangunkat. Ez politikamentes volt, de ez a tény sajnos. Másik kérdésre a válaszom: Tömbönként szavazunk, mindig is tömbönként szavaztunk. Ahogy elkészül a felmérés tömbönként fognak szavazni. S mihelyt bármelyik egy tömb is megszavazza és az a kérésem, hogy legalább egy tömb szavazza meg. Hát nem tudjuk bebizonyítani, hogy valamit is tudunk csinálni. Ezzel a befektetővel is beszéltem, az alap-tervdokumentációk már készen vannak. Itt volt a közgyűlés, amikor felhatalmazást adtak a szövetkezet vezetésének, hogy elindulhatunk ebben a lépésben. Elkészült, a pénz félre van téve. Ez az energia, csak erről tudunk beszélni, mert a pályázatot nem írták ki. Tömbönként kell szavazni, eddig is volt. Ha a tömbből egy ház 100 %-osan megszavazza volt már ilyen de a mellette levő ház nem, akkor nem érte el az átlagot. Nagyon kérném azokat a tulajdonosokat, akik eljöttek, hogy intenzíven próbálják meg elérni, hogy egy vagy két tömbnél elkészüljenek ezek a beruházások. Akkor az lesz a referencia, és végre tudjuk mondani, hogy emberek, ha megszavazzátok, lesz valami. Egyedül mi nem dönthetünk. 1 tulajdonosnak 1 szavazata van. 1 szavazatom van nekem is. 80 % kell, mert a 20 %-kal még így is probléma van, hogy tűrésre kötelezett. Tehát egy ilyen fűtési rendszernél, ha nem jutunk be akár 10 lakásba is, akkor megállt az egész. Ez egy nagyon kényes kérdés. Bepucolni kívülről lehet, de a fűtési rendszert nem lehet modernizálni, ha nem jutunk be a lakásba. Tulajdonos: Kérdésem, hogy ebben a korszerűsítésben az ablakcsere benne lesz? Karácsony Istvánné: Igen, lakás ablakcsere, és a ház ablakcseréje, mert így energia-hatékony. A beruházónak így jobb a megtérülése. Neki is nekünk is jobb. Tehát a cél, hogy nagyobb legyen az energia-megtakarítás. Tulajdonos: Akkor mit tehetünk ennek az ügynek az érdekében? Ugyan kaptunk egy papírost. Karácsony Istvánné: Mindig mindenről küldünk papírt. Lesz egy hét mert szerencsére dolgozó emberek is vannak amikor le lehet jönni a szövetkezethez. Odaadjuk, hogy mennyi lesz az az összeg, amit Önnek fűtési átalányként fizetnie kell. Még senki nem kapott papírt, mert most érkeznek meg az első számítások. Amikor Ön bejön, aláírja hogy hozzájárul, vagy nem járul hozzá, vagy tartózkodik. Akkor kell összejönnie a 80 %-nak. Tulajdonos: Ha nem lesznek meg a lakásfelmérések, akkor teljesen felesleges a kérdés, szavazásra terjeszteni. Ha csak 79 %-hoz jutnak be akkor is ki fogják küldeni a papírt, mert akkor semmi értelme. Én ismerek olyan lakót, aki azt mondta, hogy senkit nem fog beengedni a lakásba. Karácsony Istvánné: Mivel ezek nagyon egyforma lakások, ha nem is jutnak be mindenhova, attól még a számításokat el tudják végezni. Tulajdonos: Amikor Nagy úrral beszéltem, ő azt a tájékoztatást adta, hogy nem lesz ablakcsere. Jól értettem, vagy félreértettem? Karácsony Istvánné: Lesz ablakcsere. Mindenki annak függvényében fizet, hogy mit kell csinálni a lakásában. Lesz egy maximált összeg, hogy mennyibe kerül annak a fűtési átalánya, akinek ki kell

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről WESSELÉNYI U. 40. TÁRSASHÁZ 2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről RUSTLER KFT. Tisztelt Tulajdonos!

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat év I. n.évi gazdálkodásáról

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat év I. n.évi gazdálkodásáról PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2014. év I. n.évi gazdálkodásáról A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2014.I n. évi gazdálkodásának feladatai 1. Az Ujtelepi

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2015. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2013. IV. Negyedévi gazdálkodásáról. Tisztelt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08 OM-azonosító: 101503 9027 Győr, Madách u. 10. tel.: 96/322-469 2009. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Győr, 2010. május 31. Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről. 2013. augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről. 2013. augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdoná lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről I.kategóriás lakások: Egyek, Fő u. 59. sz. Egyek, Fő u. 4. sz. Egyek, Deák F. u. 4. sz. Egyek, Víg u. 1/a sz.

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Beszámoló 2012. I. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása. A beszámoló formája, könyvvezetés módja, beszámoló tartalma

Beszámoló 2012. I. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása. A beszámoló formája, könyvvezetés módja, beszámoló tartalma İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet 1112 Budapest, Igmándi u.11 Beszámoló 2012 I. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet tevékenységét

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26.

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26. ZÁRSZÁMADÁS 2015. IntercisaLakásszövetkezet BESZÁMOLÓ 2.-7. oldal: Az igazgatóság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról, valamint a 2016. évi pénzügyi és műszaki tervekről Határozati javaslatok Egyszerűsített

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet E G Y E S Ü L T L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 3600 Ózd, Malom út 6. Tel.: 48/471-311 Fax: 48/472-617 B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg.: 05-02-0000219. sz. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Székesfehérvári Repülésért Alapítvány Közhasznúsági jelentés. Készítette: Ládás Károly

Székesfehérvári Repülésért Alapítvány Közhasznúsági jelentés. Készítette: Ládás Károly Székesfehérvári Repülésért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Ládás Károly. 2013-05-25. Székesfehérvári Repülésért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 2/A. 2013. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól Ó z d, 2011. május 30. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e A nem lakáscélú

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 2008.01.01. 2008.12.31. -1- Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben