A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt"

Átírás

1 ÁFA változások tételes áfa ügyek A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1

2 ÁFA szint: 27% : őrültség? A kulcs az adóversennyel szembe megy A lemorzsolódás továbbra is 100 MdFt Közel 300 MdFt ÁFA megállapítás egy évben Mahagében ügy százmilliárdos probléma Egyszerűbb adórendszer? Felülről 21,26% Következtetés: TÉTELES ÁFA bevallás a megoldás (nem 2mFt-os értékhatárral ) 2

3 Bérbevett autók továbbra is adózási előnyben A törvény megszűnteti a személygépkocsi és egyéb jármű bérbevétele kapcsán felmerülő előzetesen felszámított adóra vonatkozó tételes levonási tilalmat a 2012-től kezdődő bérleti időszakra. (+reg. adó kedvezmény!) 3

4 Bérbevett autók - útnyilvántartással Adólevonási jog annyiban jár, amilyen mértékben a bérbevett járművet adóköteles gazdasági tevékenysége érdekében használja fel. Így az adólevonási jog alátámasztása érdekében javasolt lehet útnyilvántartást vezetni a jármű használatáról, az egyes utak üzleti céljáról. 4

5 További bérbevett járművek 125 cm3-nél nagyobb motorkerékpár, jacht és más vizijármű bérlés áfája érvényesíthetővé (levonhatóvá) válik, ha bizonyított az üzleti használat. Itt mi lesz útnyilvántartás helyett? 5

6 Problémás bérbevett járművek A HÉA Irányelv nem tette lehetővé a levonási jog szigorítását, vagyis a személygépkocsi bérleti díja levonható volt végig, attól függetlenül, hogy azt az ÁFA tv. tiltotta. Ki lesz a kísérleti nyúl? 6

7 Bérbevett autók ismét előnyben Az üzemeltetési költség áfájának 50%-a levonható. Az üzemeltetésbe maga a bérleti díj nem tartozik bele! (2013-tól) 7

8 Bérbevett személygépkocsi 90 napon túl magánszemély felé A 90 napot meghaladó bérlésnél a teljesítés helye a lakóhely. Vagyis nem lehet német áfával autót bérelni, hosszútávon. 8

9 Átvihető követelés elévülése A törvény rögzíti, hogy az adólevonási jog gyakorlására, a vissza nem igényelt áfa továbbgörgetésére az általános szabályok szerinti elévülési időn (vagyis az év végétől számított 5 éven át) van lehetőség. A 1465-ös bevallásban lesz ilyen rovat? 9

10 Az ÁFA választás a honlapon Az adózók hatékonyabb tájékoztatása érdekében a jövőben az adóhatóság a honlapján minden adózóról közzéteszi, hogy választott-e ingatlanok értékesítése, bérbeadása kapcsán adómentesség helyett adókötelezettséget (eddig erről csak egyedi kérésre adott tájékoztatást az adóhivatal). 10

11 Gyakoriságok, bevallások Ha be kell vallani, akkor havi bevallással tesz annak eleget az alanyi adómentes és az adómentes tevékenységű adózó. Az áfabevallás gyakoriságával kapcsolatos kérelem elbírálása kapcsán új elutasítást eredményező feltételek kerültek megnevezésre. (pl. költözés, adószám felfügg.) 11

12 75 napos ÁFA visszaigénylés et követő időszakra az ÁFA visszaigénylés kiutalási határideje 75 nap. Megfizetettségi nyilatkozat esetén 1 mft-ig 30 afelett 45 nap a kiutalás határideje. A hamis nyilatkozat bírsága 5%, de min. 500 eft (magánszemélynél 200 eft) 12

13 Lényege: fordított áfa Termények fordított áfája + mennyiségi nyilvántartás Problémás előző időszaki előlegek Problémás júniusi számlázás 13

14 Hatása: Termények fordított áfája Megszűnik a láncolatokba szerveződés és azokon belüli többszöri export, illetve a belföldi értékesítés esetén a felszámított adó bevallásának szándékos elmulasztása (költségvetési csalás) 14

15 Alanyi adómentesség 2013-tól Határa: 6 mft 15

16 Alanyi adómentesség 2013-tól Áttérési szabályok: Akkor választható, ha az éves adóalap a)sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, b)sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg a 6 mft-os felső értékhatárt. 16

17 Alanyi adómentesség 2013-tól Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be: a) az adóalany vállalkozásában aa) ab) tárgyi eszközként használt termék értékesítése, immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése, b) az aa) alpont alá nem tartozó új közlekedési eszköz 89. (1) és (2) bekezdés szerinti értékesítése, c) az aa) alpont alá nem tartozó beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó föld értékesítése, amelynek ca) cb) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év, d) az aa) alpont alá nem tartozó építési telek (telekrész) értékesítése, e) az adómentes (tárgyi adómentes) termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, (85. ) f) a 86. (1) bekezdésének a)-g) pontjai szerinti adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás, g) a mezőgazdasági tevékenysége körébe tartozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték. 17

18 Tételes ÁFA bevallás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai bonyolult idézési és iratbekérési eljárás alapján, általában mintavételes módon tárják fel az egyes bizonylatok mögöttes tartalmát és csak elvétve jut idő annak tételes leellenőrzésére, hogy az adót valójában áthárították-e. 18

19 Tételes ÁFA bevallás Egy ilyen adóellenőrzés tipikusan az alábbi esetekben tesz megállapítást (kivonat a 7006/2008 (AEÉ.12) APEH irányelvből): A számlakibocsátó nem adóalany A számlában feltüntetett gazdasági esemény fiktív A gazdasági esemény nem a számlában feltüntetett felek között jött létre 19

20 Tételes ÁFA bevallás Miért? A év során tett 283 MdFt általános forgalmi adó adókülönbözetként való megállapítása, ami az összes megállapítás több, mint 83%-a volt, olyan körülmény, ami jelzi, hogy a jelenlegi áfa rendszer a törvényesen működő cégeket fojtogatja. Világos a helyzet tarthatatlansága. Tippeljenek mennyi volt a többi adóhiány? 20

21 Tételes ÁFA bevallás MKOE? A tételes áfa bevallást nem az MKOE találta ki, nem is az MKOE-hoz fűződik a legkorábban megismert megvalósítási szándék, csupán a kormányzati és hivatali körökből származó értesülések és a "hallgatólagos szándék" ismerete kapcsán akart az egyesület egy, a könyvelők érdekeit is szem előtt tartó koncepcióval a folyamat élére állni. 21

22 Tételes ÁFA bevallás lényege A számlakibocsátó esetén kizárólag a 2 mft feletti áfa tartalmú számlákat kötelező feltüntetni tételesen! Az ilyen számlán kötelező lesz a vevő adószáma! (első 8 számjegy kell) 22

23 Tételes ÁFA bevallás lényege A számlabefogadó az időszakon belül legalább, összesen 2 mftnyi, azonos adózótól történt beszerzés számláit tünteti fel tételesen! ANALITIKA! PARTNERENKÉNT!!! 23

24 Tételes ÁFA bevallás lényege Az EVA alany először a 1343-as bevallásában nyilatkozik a legalább, összesen 2 mft-nyi, azonos adózótól történt értékesítés számláit tünteti fel tételesen! 24

25 Minden ellen tiltakozzunk? Nyilvánvaló, hogy vannak kérdések és tisztázandó gyakorlati teendők, azonban 2005-ben ugyanez a hangulat uralkodott a tételes bérbevallással kapcsolatosan, ami ma már képes kiváltani a NYENYI-t és a hamarosan egyes statisztikák és a táppénz adatszolgáltatását. Célszerű átnézni a bevallás-tervezetet!

26 A 1365 struktúrája M lapokon, partnerenként kell tételesen részletezni a tételes ÁFA alá eső tételeket. Az M lapokat már a 1365-ös bevallás összesíti. XML fordítókat célszerű készíttetni XLS-ből, olyna szoftverek esetében, ahol az ÁFA analitika erre nem képes. A többi (magyar) szoftver az ÁFA bevallást várhatóan saját maga összeállítja. 26

27 A NAV várható intézkedései A tételes áfa adta lehetőségekről a NAV egyelőre nem nyilatkozik, a várható intézkedések köre igencsak tág, szinte azonnali fellépést tesz lehetővé a felszámított adó bevallási kötelezettségét elmulasztóknál a költségvetési csalás, mint bűncselekmény megállapítása kapcsán, ahol az ügyvezető személyes vagyonának terhére is intézkedhet az adóhatóság. 27

28 Adószám a számlán mindig? Az ilyen gyakorlat nemcsak felesleges, de nemzetgazdasági szempontból káros is. Még az alakilag hiányos számlát se lenne szabad visszautasítani azzal, hogy adózási aggodalmunk okán azt visszaküldjük. Lásd: 368/09 EUB ítélet amely szerint a számla formai hiányosságai miatt nem lehet megfosztani az adólevonási jogtól a számlabefogadót 28

29 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól Lényege a pénzforgalmi áfát választó adóalanyra: nem fizet és nem helyez levonásba áfát, csak a kiegyenlítés időpontjával. A választást előre, az adóév előtt teszi, a számlán feltünteti: pénzforgalmi elszámolás (kötelező szöveg) 29

30 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól A lényege többi adóalanyra: (119. ) a befizetéshez igazítani a levonási jogot: A levonási jog ilyen korlátozása nem ütközik a HÉA Irányelvvel! (2010 óta) 30

31 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól INDOKLÁS Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a 10. -hoz: Pénzforgalmi elszámolás választása esetén a Javaslat összhangban a vonatkozó közösségi irányelvvel a számla kötelező tartalmi eleméve teszi az ügylet pénzforgalmi elszámolás alá tartozására történő egyértelmű utalást. Ezen rendelkezés szerepe, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanytól terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany tudomással bírjon arról, hogy a levonási joga mely időponttal nyílik meg. 31

32 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól INDOKLÁS Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a 10. -hoz: Pénzforgalmi elszámolás választása esetén a Javaslat összhangban a vonatkozó közösségi irányelvvel a számla kötelező tartalmi eleméve teszi az ügylet pénzforgalmi elszámolás alá tartozására történő egyértelmű utalást. Ezen rendelkezés szerepe, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanytól terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany tudomással bírjon arról, hogy a levonási joga mely időponttal nyílik meg. 32

33 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól Részkiegyenlítés esete: A részletfizetés esetén az adófizetési kötelezettség is a megfizetett részlethez igazodik. (részlet az indoklásból) 33

34 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól Akkor választható, ha az adóalap (ideértve az előleget is, de csökkentve néhány kivétellel) nem több, mint 125 mft. Kivételek: tárgyi eszköz, immateriális javak, közösségi (89. ) és az adómentes értékesítés 34

35 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól A választás már alakuláskor elvégezhető! Megszűnik: Kilépéskor Értékhatár átlépésénél (évente) Ha már nem kisvállalkozás (összes eszköz 10mEUR, létszám 50 fő) Felszámolás, csőd, kényszertörlés Szüneteltetéskor A pénzforgalmi szemléletből való kilépéskor fennmarad a megfizetéskori levonási jog. 35

36 Pénzforgalmi ÁFA tételesen A pénzforgalmi elszámolást választó áfa alany által kibocsátott számla esetében csak akkor kell vallani tételesen, ha a pénzforgalmi teljesítés is megtörténik. 36

37 Üzletágátruházás Üzletágátruházás Adómentessé vált 2013-tól az üzletág-átruházást, másrészt ehhez kapcsolódóan bevezetésre került az üzletág fogalma. Üzletág alatt a vállalkozás olyan működő egységét kellene érteni, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására. 37

38 Üzletágátruházás Üzletágátruházás Az üzletág-átruházás adómentességének feltételei a következők: Az apportra és a jogutódlásra vonatkozó szabályokkal megegyező feltételek (azaz a szerző fél: (i) belföldön nyilvántartásba vett adóalany, (ii) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzést követően a szerzett vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek jogutódként őt illetik és terhelik, valamint (iii) sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan az Áfa törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyezhetetlen lenne az említett kötelezettségek teljesítésével). Az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Amennyiben a szerzett vagyon olyan ingatlant (ingatlanrészt) tartalmaz, (i) mely ingatlan (ingatlanrész) értékesítésével, (haszon)bérbeadásával kapcsolatban az átruházó az adókötelessé tételt választotta, vagy (ii) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és ahhoz tartozó földrészlet első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy a használatbavételtől nem telt el még 2 év az üzletág-átruházás időpontjában, akkor az üzletágat megszerző adóalanynak is az ingatlan (ingatlanrész) értékesítésének, (haszon)bérbeadásának adókötelessé tételét kell választania (az adókötelessé tételről az adóalanynak az ügylet teljesítésének az időpontjáig kell bejelentést tennie). Az apportra és a jogutódlásra vonatkozó szabályokhoz hasonlóan az üzletág-átruházás esetében is egyetemleges felelősség terhelné az átruházó felet a szerző féllel együtt az elévülési időn belül a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, valamint ha a fenti feltételek bármelyike nem teljesülne, a feltétel nem teljesülésekor az ügylethez fűződő joghatás haladéktalanul beállna. 38

39 EKB árfolyam 2013: ÁFA Amennyiben az adott külföldi pénznemnek nincs jegyzése, akkor az adó alapjának forintban történő megállapítását nem csak az MNB által, hanem az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam alapján is meg lehet tenni. Az adóalany nem csak az MNB által, hanem az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot is alkalmazhatja az adó alapjának forintra történő átszámítására, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett. A választásról az MNB által közzétett árfolyamra vonatkozó választással azonos módon előzetesen az állami adóhatóság részére bejelentést kellene tenni, melytől az adóalany a választás évét követő naptári év végéig nem térhet el. 39

40 Fordított adózás 2013: ÁFA A fordított adózás alá tartoznának nem csak az adós és a hitelező, hanem az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személyek közötti olyan értékesítések is, melyek dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányulnak. 40

41 2013: ÁFA A különbözeti választás 2 éves ciklusa A lejáró 2 évet követően a választás automatikusan meghosszabbodik, ismételt bejelentés nélkül is. 41

42 2013: ÁFA Számlázási szabályok alkalmazása Egyszerűen: mindig a saját szabályaink szerint számlázunk, kivéve, ha be kell (kellett volna) jelentkeznünk a másik tagországba. Ugyanez igaz harmadik ország érintettsége kapcsán is. 42

43 Közösségi értékesítés havonta Számlázás 15 napon belül Fordított adózás keretében az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kötelező kibocsátani és vallani. 15 nap 43

44 Közösségi értékesítés előlege A60 csak teljesítéskor! Közösségi beszerzés esetén az előleget már nem kell bevallani! 44

45 Közösségen belüli gyűjtőszámla Gyűjtőszámlázás max. 1 hónapra! Kizárólag akkor lehet egy hónapnál hosszabb időszakról gyűjtőszámlát kibocsátani, ha abban az adóalany adómentes Közösségen belüli értékesítést, valamint olyan határon átnyúló szolgáltatásnyújtást nem tüntet fel, mely után az igénybevevő adóalany az adófizetésre kötelezett. 45

46 Számlakiállítás Adózási elnevezések egységesítése Nem Magyarország miatt kell az elnevezéseket megregulázni. Az idegen nyelvű számlák esetén a közösségi tagország nyelvére kialakított elnevezéseket kötelező követni. 46

47 Számlakiállítás Adózási mód a számlákon Az adózási módokra a kifejezések kötelezők: pénzforgalmi elszámolás önszámlázás fordított adózás különbözet szerinti adózás utazási irodák különbözet szerinti adózás használt cikkek (A 2012-ben kiállított, de 2013-as teljesítésű számlánál ez biztosan nem jelent majd akadályt adólevonási jogra) 47

48 Számlakiállítás idegen nyelven Fordított adózás Reverse charge Autoliquidation Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (angolul, franciául és németül) 48

49 2013: ÁFA Számlázás EDI-ben időbélyegző nélkül Amennyiben az adóalany az elektronikus számlát nem az EDI-ben hozza létre és nem ebben a rendszerben továbbítja elektronikus adatként, akkor a jelenlegi szabályozással ellentétben ami a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző használatát írja elő a minősített elektronikus aláírás elhelyezése is elegendő lett (időbélyegző nem kell). 49

50 2013: ÁFA Számlázás kötegelve Ha ugyanannak a számlabefogadónak több elektronikus számlát tartalmazó számlaköteget küldenek, vagy ilyet bocsátanak a rendelkezésére, akkor a különböző számlák azonos adatait elegendő csak egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ hozzáférhető. 50

51 2013: ÁFA Elektronikus = papíralapú számla A törvény biztosítja a papír és az elektronikus számlák egységes kezelését azáltal, hogy mindkét típusú számlára kimondja, hogy azokra a kibocsátásuktól kezdve a megőrzésükre vonatkozó időszak végéig biztosítani kell az eredet hitelességét, az adattartalom sértetlenségét és az olvashatóságot. A törvény nem írja elő kötelezően, hogy ennek a feltételnek hogyan lehet eleget tenni. 51

52 2013: ÁFA Egyszerűsített (akár nem készpénzes) számla bocsátható ki Egyszerűsített számlának megfelelő adattartalommal is ki lehetne bocsátani abban az esetben, számlát ha a számla végösszege nem haladja meg a 100 eurónak (25 eft) megfelelő végösszeget, feltéve, hogy az ügylet nem távértékesítés vagy Közösségen belüli értékesítés. 52

53 2013: ÁFA Egyszerűsített (akár nem készpénzes) számla bocsátható ki Tévhit, hogy ne lehetne 25 ezer forint alatt, vagy felett egyszerűsített számlát kibocsátani, egyetlen korlát létezik, a magánszemély 900 ezer forintot meghaladó vásárlása, amiről számlát kell kiállítani. 53

54 2013: ÁFA A tévhitekkel szemben fel kell lépni! Az egyszerűsített számla és az adószám feltüntetése országos kapcsán szinten folyik a rémhírkeltés és terjednek a tévhitek Tipikus karikatúra a magyar tévhitek jellegéről 54

55 2013: ÁFA Szállodaszerű bérbeadás ÁFA köteles 18% ÁFA alá esik az olyan ingatlan bérbeadás, amelyik tartartalmilag kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás.. 55

56 2013: ÁFA A pénztárgépeket bekötik a NAV-hoz Az adatszolgáltatási mód még nem tisztázott, de a rendszeres adatszolgáltatást már a törvényben rögzítették. A részletes előírásokat NGM rendelet fogja megállapítani. 56

57 2013: ÁFA A pénztárgépeket bekötik a NAV-hoz Várható társasági adóra vonatkozó adó, vagy adóalapkedvezmény, várható pénztárgép adatszolgáltatás, várható sok minden egyéb A 24/1995-ös PM rendelet korábbi pénztárgépre vonatkozó előírásai megszűnnek. 57

58 2013: ÁFA A pénztárgépeket bekötik a NAV-hoz A legfontosabb elem az AEE, az adózási ellenőrző egység, amely mobil-kommunikációs hálózatot használva SIM kártya alapján kommunikálna. 16 Gb memória kapacitással működne. 58

59 2013: ÁFA A pénztárgépeket cseréje kapcsán Mit tegyek, ha most kell pénztárgépet vásárolnom? Amíg nem vásárolhatók online pénztárgépek, addig vásárlás helyett a bérlés javasolható. Így elkerülhető annak kockázata, hogy olyan pénztárgép kerül megvásárlásra, amit esetleg nem lehet átalakítani majd az új pénztárgép követelményeknek megfelelően vagy az átalakítás jelentős összeget jelent. 59

60 2013: pénztárgépek cseréje Mi van, ha nincs mobil-internet? A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól akkor kérheti az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést, ha székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelentene az adóalany számára. 60

61 2013: pénztárgépek cseréje Lényegében nem lehet mentesülni? A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása azonban nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtát online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgéppel állítson ki. Az egyedi mentesítést, amely 1 évre szól, de újra igényelhető az állami adóhatóság a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján adja meg. 61

62 2013: pénztárgépek cseréje A mentesítés ideje alatt: CD/DVD? Az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője az adatokat CD/DVD lemezre, illetve más, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta megküldi a az illetékes állami adóhatóságnak. Az adóalany az adatszolgáltatási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy pénztárgépét a napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat elérhető legyen. 62

63 2013: pénztárgépek cseréje Mindezt mikorra kell teljesíteni? A március 20-át megelőzően engedélyezett, de a rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek június 30-ig, az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek pedig december 31-éig üzemeltethetőek. 63

64 2013: pénztárgépek cseréje Mindezt mikorra kell teljesíteni? A március 20-át megelőzően engedélyezett, de a rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek június 30-ig, az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek pedig december 31-éig üzemeltethetőek. 64

65 2013: pénztárgépek cseréje Támogatás, lesz? Az új pénztárgépek alkalmazására május 1-jéig kell átállni, és korábbi információk szerint a meglévő pénztárgépek átalakításához, a régiek lecseréléséhez az állam támogatást nyújt, ennek összege az NGM szerint összességében akár a 10 milliárd forintot is elérheti. 65

66 2013: pénztárgépek cseréje Az első vélemények szerint kisebb csoda lesz, ha az első pénztárgépek a határidőig le lesznek gyártva, illetve, ha rendszer működni is fog. Persze ez nekünk menni fog, meg is lesz érte az elismerés Az első vélemények? 66

67 MAGYAR KÖZLÖNY M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A február 15., péntek Tartalomjegyzék 24. szám 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról /2013. (II. 15.) NGM rendelet A pénztárgépek és taxaméterek mûszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történõ szolgáltatásáról 1884

68 1878 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 24. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, a 2. tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, a 3. tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (4) bekezdés a) pont af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM FVM KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 32. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Ez a rendelet a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvénnyel együtt a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK, 2007/47/EK, 2007/69/EK, 2007/70/EK, 2008/15/EK, 2008/16/EK, 2008/75/EK, 2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK, 2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK, 2009/84/EK, 2009/85/EK, 2009/86/EK, 2009/87/EK, 2009/88/EK, 2009/89/EK, 2009/91/EK, 2009/92/EK, 2009/93/EK, 2009/94/EK, 2009/95/EK, 2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU, 2010/7/EU, 2010/8/EU, 2010/9/EU, 2010/10/EU, 2010/11/EU, 2010/50/EU, 2010/51/EU, 2010/71/EU, 2010/72/EU, 2010/74/EU, 2011/10/EU, 2011/11/EU, 2011/12/EU, 2011/13/EU, 2011/66/EU, 2011/67/EU, 2011/69/EU, 2011/71/EU, 2011/78/EU, 2011/79/EU, 2011/80/EU, 2011/81/EU, 2012/2/EU és 2012/3/EU, 2012/14/EU, 2012/15/EU, 2012/16/EU, 2012/20/EU, 2012/22/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet 1. pontja szerint módosul. (3) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet 2. pontja szerint módosul. (4) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet 3 5. pontja szerint módosul. 2. (1) Az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerrõl szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 15. (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésrõl az OÉTI az Országos Tisztifõorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH) értesíti. Az OTH felkérésére az elõállító, illetve forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, amennyiben felmerül a gyanúja annak, hogy a kifogásolt anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszer egészségkárosodást okozhat, a gyártási tétel forgalmazását átmenetileg megtilthatja az egészségkárosító hatás megállapítására irányuló vizsgálat lezárásáig. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kifogásolt tétel egészségkárosodást okozhat, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv elrendeli a termék forgalomból történõ kivonását. (4) Amennyiben megállapítást nyer, hogy az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszer, illetve a gyártási tétel nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a forgalmazót határidõ tûzésével felszólítja a hiányosságok megszüntetésére, illetve a szükséges intézkedések végrehajtására. Amennyiben a forgalmazó a felszólításnak határidõben nem tesz eleget, a megyei népegészségügyi

69 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 24. szám 1879 szakigazgatási szerv elrendeli a termék forgalomból történõ kivonását, és errõl a bejelentõt és az OTH-t haladéktalanul értesíti. (2) Az R2. a következõ 16/A. -sal egészül ki: 16/A. (1) Az Európai Gazdasági Térségen kívülre kivitelre szánt tápszernek meg kell felelnie a) a 3. (2) bekezdésében és a 12. (8) bekezdésében foglalt rendelkezésnek és b) az importáló országban irányadó eltérõ rendelkezések hiányában a ban, a 10. és 11. -ban, a 12. (1) (7) bekezdésében, valamint az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM ESZCSM GKM együttes rendelet 18. -ában foglalt követelményeknek. (2) A címkeszöveget az importáló országban használt nyelv(ek)en kell megadni. (3) A kivitelre szánt tápszer tekintetében a 12. (3) (8) bekezdésében foglalt követelményeket, tilalmakat és korlátozásokat a termék külsõ megjelenésére, alakjára valamint az alkalmazott csomagolóanyagra is alkalmazni kell. (3) Az R (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (10) Ez a rendelet a) a harmadik országokba való kivitelre szánt anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl szóló június 18-i 92/52/EGK tanácsi irányelvnek és b) az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról szóló december 22-i 2006/141/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. 3. Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a) 8. (5) bekezdésében a valamint papír alapon az egészségügyi szolgáltató érintett telephelye szerint illetékes kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervének, szövegrész, b) 8. (8) bekezdése. 4. (1) Ez a rendelet a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Az 1. (3) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontja február 1-jén lép hatályba. (3) Az 1. (4) bekezdése és az 1. melléklet 3 5. pontja május 1-jén lép hatályba. 5. Ez a rendelet a) a harmadik országokba való kivitelre szánt anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl szóló június 18-i 92/52/EGK tanácsi irányelvnek, b) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a metil-nonil-keton hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló május 8-i 2012/14/EU bizottsági irányelvnek, c) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a margózakivonat hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló május 8-i 2012/15/EU bizottsági irányelvnek, d) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a sósav hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló május 10-i 2012/16/EU bizottsági irányelvnek, e) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a flufenoxuronnak a 8. terméktípus tekintetében hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló június 6-i 2012/20/EU bizottsági irányelvnek és f) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a DDA-karbonát hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló augusztus 22-i 2012/22/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. Balog Zoltán s. k., emberi erõforrások minisztere

70 1. melléklet a 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 55. sorral egészül ki: [Sorszám Közhasználatú név IUPAC-név, azonosító számok 55. DDA-karbonát Az N,N-didecil-N,N-dimetilammónium-karbonát és az N,N-didecil-N,N-dimetilammónium-bikarbonát reakcióelegye EK-szám: CAS-szám: A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben Száraz tömeg: 740 g/kg A felvétel napja A 16. (3) bekezdésének való megfelelés határideje( 1 ) A felvétel lejárta Terméktípus Különös rendelkezések( 2 )] február 1. Tárgytalan január Az uniós szintû kockázatértékelés nem vizsgált minden lehetséges felhasználási módot: egyes felhasználásokra, például a nem foglalkozásszerû felhasználók általi használatra nem terjedt ki. A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. -sal és a 6. számú melléklettel összhangban történõ elbírálása során amennyiben ez az adott termék esetében releváns el kell végezni azon felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint a környezeti elemeket és népességcsoportokat érintõ azon kockázatok értékelését, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintû kockázatértékelésben. Az engedély a következõ feltételekkel adható ki: 1. Az ipari felhasználók vonatkozásában biztonságos munkafolyamatokat kell meghatározni, és a termékeket megfelelõ egyéni védõeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy a kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetõk. 2. Az engedélyezett termékek címkéin és ha van biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy az ipari felhasználásnak zárt helyen vagy folyadékot át nem eresztõ, szilárd aljzatú, gáttal védett helyen kell történnie, továbbá a frissen kezelt faanyagot a kezelést követõen fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztõ, szilárd aljzatú helyen illetve mindkét feltételnek megfelelõ helyen kell tárolni a talajba vagy vízbe történõ közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében, valamint hogy a termék felhasználása során kiszivárgott minden szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyûjteni. 3. A termékek nem engedélyezhetõk édesvízzel érintkezõ, illetve víz közeli vagy víz feletti, kültéri építményekhez felhasznált faanyagok kezelésére, illetve az idõjárási viszonyoknak állandóan kitett vagy nedvességnek gyakran kitett faanyagok merítéssel történõ kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék szükség esetén a megfelelõ kockázatcsökkentõ intézkedések megtételével megfelel az 5. és a 6. számú melléklet követelményeinek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 24. szám

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Átállás ütemezése

Közlemény I. Bevezetés II. Átállás ütemezése Közlemény a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 3. szám 2015. április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

Áfa témák. A FairConto Zrt összefoglalója, előadó Ruszin Zsolt

Áfa témák. A FairConto Zrt összefoglalója, előadó Ruszin Zsolt Áfa témák A FairConto Zrt összefoglalója, előadó Ruszin Zsolt 1 Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő A FairConto Zrt. vezérigazgatója Az MKOE Alelnöke, az Országos Számviteli

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

23/2014. (VI. 30.) NGM

23/2014. (VI. 30.) NGM 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2015.1.1. és 2015.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! Nyíregyházi Főiskola Rektorától ADÓVÁLTOZÁSOK-2008 Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! A 2008-as év beköszönte jelentős változást hozott a Magyarországon érvényes adótörvényekben és a gazdasági társaságok

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben