A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt"

Átírás

1 ÁFA változások tételes áfa ügyek A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1

2 ÁFA szint: 27% : őrültség? A kulcs az adóversennyel szembe megy A lemorzsolódás továbbra is 100 MdFt Közel 300 MdFt ÁFA megállapítás egy évben Mahagében ügy százmilliárdos probléma Egyszerűbb adórendszer? Felülről 21,26% Következtetés: TÉTELES ÁFA bevallás a megoldás (nem 2mFt-os értékhatárral ) 2

3 Bérbevett autók továbbra is adózási előnyben A törvény megszűnteti a személygépkocsi és egyéb jármű bérbevétele kapcsán felmerülő előzetesen felszámított adóra vonatkozó tételes levonási tilalmat a 2012-től kezdődő bérleti időszakra. (+reg. adó kedvezmény!) 3

4 Bérbevett autók - útnyilvántartással Adólevonási jog annyiban jár, amilyen mértékben a bérbevett járművet adóköteles gazdasági tevékenysége érdekében használja fel. Így az adólevonási jog alátámasztása érdekében javasolt lehet útnyilvántartást vezetni a jármű használatáról, az egyes utak üzleti céljáról. 4

5 További bérbevett járművek 125 cm3-nél nagyobb motorkerékpár, jacht és más vizijármű bérlés áfája érvényesíthetővé (levonhatóvá) válik, ha bizonyított az üzleti használat. Itt mi lesz útnyilvántartás helyett? 5

6 Problémás bérbevett járművek A HÉA Irányelv nem tette lehetővé a levonási jog szigorítását, vagyis a személygépkocsi bérleti díja levonható volt végig, attól függetlenül, hogy azt az ÁFA tv. tiltotta. Ki lesz a kísérleti nyúl? 6

7 Bérbevett autók ismét előnyben Az üzemeltetési költség áfájának 50%-a levonható. Az üzemeltetésbe maga a bérleti díj nem tartozik bele! (2013-tól) 7

8 Bérbevett személygépkocsi 90 napon túl magánszemély felé A 90 napot meghaladó bérlésnél a teljesítés helye a lakóhely. Vagyis nem lehet német áfával autót bérelni, hosszútávon. 8

9 Átvihető követelés elévülése A törvény rögzíti, hogy az adólevonási jog gyakorlására, a vissza nem igényelt áfa továbbgörgetésére az általános szabályok szerinti elévülési időn (vagyis az év végétől számított 5 éven át) van lehetőség. A 1465-ös bevallásban lesz ilyen rovat? 9

10 Az ÁFA választás a honlapon Az adózók hatékonyabb tájékoztatása érdekében a jövőben az adóhatóság a honlapján minden adózóról közzéteszi, hogy választott-e ingatlanok értékesítése, bérbeadása kapcsán adómentesség helyett adókötelezettséget (eddig erről csak egyedi kérésre adott tájékoztatást az adóhivatal). 10

11 Gyakoriságok, bevallások Ha be kell vallani, akkor havi bevallással tesz annak eleget az alanyi adómentes és az adómentes tevékenységű adózó. Az áfabevallás gyakoriságával kapcsolatos kérelem elbírálása kapcsán új elutasítást eredményező feltételek kerültek megnevezésre. (pl. költözés, adószám felfügg.) 11

12 75 napos ÁFA visszaigénylés et követő időszakra az ÁFA visszaigénylés kiutalási határideje 75 nap. Megfizetettségi nyilatkozat esetén 1 mft-ig 30 afelett 45 nap a kiutalás határideje. A hamis nyilatkozat bírsága 5%, de min. 500 eft (magánszemélynél 200 eft) 12

13 Lényege: fordított áfa Termények fordított áfája + mennyiségi nyilvántartás Problémás előző időszaki előlegek Problémás júniusi számlázás 13

14 Hatása: Termények fordított áfája Megszűnik a láncolatokba szerveződés és azokon belüli többszöri export, illetve a belföldi értékesítés esetén a felszámított adó bevallásának szándékos elmulasztása (költségvetési csalás) 14

15 Alanyi adómentesség 2013-tól Határa: 6 mft 15

16 Alanyi adómentesség 2013-tól Áttérési szabályok: Akkor választható, ha az éves adóalap a)sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, b)sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg a 6 mft-os felső értékhatárt. 16

17 Alanyi adómentesség 2013-tól Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be: a) az adóalany vállalkozásában aa) ab) tárgyi eszközként használt termék értékesítése, immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése, b) az aa) alpont alá nem tartozó új közlekedési eszköz 89. (1) és (2) bekezdés szerinti értékesítése, c) az aa) alpont alá nem tartozó beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó föld értékesítése, amelynek ca) cb) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év, d) az aa) alpont alá nem tartozó építési telek (telekrész) értékesítése, e) az adómentes (tárgyi adómentes) termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, (85. ) f) a 86. (1) bekezdésének a)-g) pontjai szerinti adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás, g) a mezőgazdasági tevékenysége körébe tartozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték. 17

18 Tételes ÁFA bevallás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai bonyolult idézési és iratbekérési eljárás alapján, általában mintavételes módon tárják fel az egyes bizonylatok mögöttes tartalmát és csak elvétve jut idő annak tételes leellenőrzésére, hogy az adót valójában áthárították-e. 18

19 Tételes ÁFA bevallás Egy ilyen adóellenőrzés tipikusan az alábbi esetekben tesz megállapítást (kivonat a 7006/2008 (AEÉ.12) APEH irányelvből): A számlakibocsátó nem adóalany A számlában feltüntetett gazdasági esemény fiktív A gazdasági esemény nem a számlában feltüntetett felek között jött létre 19

20 Tételes ÁFA bevallás Miért? A év során tett 283 MdFt általános forgalmi adó adókülönbözetként való megállapítása, ami az összes megállapítás több, mint 83%-a volt, olyan körülmény, ami jelzi, hogy a jelenlegi áfa rendszer a törvényesen működő cégeket fojtogatja. Világos a helyzet tarthatatlansága. Tippeljenek mennyi volt a többi adóhiány? 20

21 Tételes ÁFA bevallás MKOE? A tételes áfa bevallást nem az MKOE találta ki, nem is az MKOE-hoz fűződik a legkorábban megismert megvalósítási szándék, csupán a kormányzati és hivatali körökből származó értesülések és a "hallgatólagos szándék" ismerete kapcsán akart az egyesület egy, a könyvelők érdekeit is szem előtt tartó koncepcióval a folyamat élére állni. 21

22 Tételes ÁFA bevallás lényege A számlakibocsátó esetén kizárólag a 2 mft feletti áfa tartalmú számlákat kötelező feltüntetni tételesen! Az ilyen számlán kötelező lesz a vevő adószáma! (első 8 számjegy kell) 22

23 Tételes ÁFA bevallás lényege A számlabefogadó az időszakon belül legalább, összesen 2 mftnyi, azonos adózótól történt beszerzés számláit tünteti fel tételesen! ANALITIKA! PARTNERENKÉNT!!! 23

24 Tételes ÁFA bevallás lényege Az EVA alany először a 1343-as bevallásában nyilatkozik a legalább, összesen 2 mft-nyi, azonos adózótól történt értékesítés számláit tünteti fel tételesen! 24

25 Minden ellen tiltakozzunk? Nyilvánvaló, hogy vannak kérdések és tisztázandó gyakorlati teendők, azonban 2005-ben ugyanez a hangulat uralkodott a tételes bérbevallással kapcsolatosan, ami ma már képes kiváltani a NYENYI-t és a hamarosan egyes statisztikák és a táppénz adatszolgáltatását. Célszerű átnézni a bevallás-tervezetet!

26 A 1365 struktúrája M lapokon, partnerenként kell tételesen részletezni a tételes ÁFA alá eső tételeket. Az M lapokat már a 1365-ös bevallás összesíti. XML fordítókat célszerű készíttetni XLS-ből, olyna szoftverek esetében, ahol az ÁFA analitika erre nem képes. A többi (magyar) szoftver az ÁFA bevallást várhatóan saját maga összeállítja. 26

27 A NAV várható intézkedései A tételes áfa adta lehetőségekről a NAV egyelőre nem nyilatkozik, a várható intézkedések köre igencsak tág, szinte azonnali fellépést tesz lehetővé a felszámított adó bevallási kötelezettségét elmulasztóknál a költségvetési csalás, mint bűncselekmény megállapítása kapcsán, ahol az ügyvezető személyes vagyonának terhére is intézkedhet az adóhatóság. 27

28 Adószám a számlán mindig? Az ilyen gyakorlat nemcsak felesleges, de nemzetgazdasági szempontból káros is. Még az alakilag hiányos számlát se lenne szabad visszautasítani azzal, hogy adózási aggodalmunk okán azt visszaküldjük. Lásd: 368/09 EUB ítélet amely szerint a számla formai hiányosságai miatt nem lehet megfosztani az adólevonási jogtól a számlabefogadót 28

29 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól Lényege a pénzforgalmi áfát választó adóalanyra: nem fizet és nem helyez levonásba áfát, csak a kiegyenlítés időpontjával. A választást előre, az adóév előtt teszi, a számlán feltünteti: pénzforgalmi elszámolás (kötelező szöveg) 29

30 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól A lényege többi adóalanyra: (119. ) a befizetéshez igazítani a levonási jogot: A levonási jog ilyen korlátozása nem ütközik a HÉA Irányelvvel! (2010 óta) 30

31 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól INDOKLÁS Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a 10. -hoz: Pénzforgalmi elszámolás választása esetén a Javaslat összhangban a vonatkozó közösségi irányelvvel a számla kötelező tartalmi eleméve teszi az ügylet pénzforgalmi elszámolás alá tartozására történő egyértelmű utalást. Ezen rendelkezés szerepe, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanytól terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany tudomással bírjon arról, hogy a levonási joga mely időponttal nyílik meg. 31

32 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól INDOKLÁS Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a 10. -hoz: Pénzforgalmi elszámolás választása esetén a Javaslat összhangban a vonatkozó közösségi irányelvvel a számla kötelező tartalmi eleméve teszi az ügylet pénzforgalmi elszámolás alá tartozására történő egyértelmű utalást. Ezen rendelkezés szerepe, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanytól terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany tudomással bírjon arról, hogy a levonási joga mely időponttal nyílik meg. 32

33 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól Részkiegyenlítés esete: A részletfizetés esetén az adófizetési kötelezettség is a megfizetett részlethez igazodik. (részlet az indoklásból) 33

34 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól Akkor választható, ha az adóalap (ideértve az előleget is, de csökkentve néhány kivétellel) nem több, mint 125 mft. Kivételek: tárgyi eszköz, immateriális javak, közösségi (89. ) és az adómentes értékesítés 34

35 Pénzforgalmi ÁFA 2013-tól A választás már alakuláskor elvégezhető! Megszűnik: Kilépéskor Értékhatár átlépésénél (évente) Ha már nem kisvállalkozás (összes eszköz 10mEUR, létszám 50 fő) Felszámolás, csőd, kényszertörlés Szüneteltetéskor A pénzforgalmi szemléletből való kilépéskor fennmarad a megfizetéskori levonási jog. 35

36 Pénzforgalmi ÁFA tételesen A pénzforgalmi elszámolást választó áfa alany által kibocsátott számla esetében csak akkor kell vallani tételesen, ha a pénzforgalmi teljesítés is megtörténik. 36

37 Üzletágátruházás Üzletágátruházás Adómentessé vált 2013-tól az üzletág-átruházást, másrészt ehhez kapcsolódóan bevezetésre került az üzletág fogalma. Üzletág alatt a vállalkozás olyan működő egységét kellene érteni, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására. 37

38 Üzletágátruházás Üzletágátruházás Az üzletág-átruházás adómentességének feltételei a következők: Az apportra és a jogutódlásra vonatkozó szabályokkal megegyező feltételek (azaz a szerző fél: (i) belföldön nyilvántartásba vett adóalany, (ii) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzést követően a szerzett vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek jogutódként őt illetik és terhelik, valamint (iii) sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan az Áfa törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyezhetetlen lenne az említett kötelezettségek teljesítésével). Az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Amennyiben a szerzett vagyon olyan ingatlant (ingatlanrészt) tartalmaz, (i) mely ingatlan (ingatlanrész) értékesítésével, (haszon)bérbeadásával kapcsolatban az átruházó az adókötelessé tételt választotta, vagy (ii) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és ahhoz tartozó földrészlet első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy a használatbavételtől nem telt el még 2 év az üzletág-átruházás időpontjában, akkor az üzletágat megszerző adóalanynak is az ingatlan (ingatlanrész) értékesítésének, (haszon)bérbeadásának adókötelessé tételét kell választania (az adókötelessé tételről az adóalanynak az ügylet teljesítésének az időpontjáig kell bejelentést tennie). Az apportra és a jogutódlásra vonatkozó szabályokhoz hasonlóan az üzletág-átruházás esetében is egyetemleges felelősség terhelné az átruházó felet a szerző féllel együtt az elévülési időn belül a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, valamint ha a fenti feltételek bármelyike nem teljesülne, a feltétel nem teljesülésekor az ügylethez fűződő joghatás haladéktalanul beállna. 38

39 EKB árfolyam 2013: ÁFA Amennyiben az adott külföldi pénznemnek nincs jegyzése, akkor az adó alapjának forintban történő megállapítását nem csak az MNB által, hanem az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam alapján is meg lehet tenni. Az adóalany nem csak az MNB által, hanem az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot is alkalmazhatja az adó alapjának forintra történő átszámítására, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett. A választásról az MNB által közzétett árfolyamra vonatkozó választással azonos módon előzetesen az állami adóhatóság részére bejelentést kellene tenni, melytől az adóalany a választás évét követő naptári év végéig nem térhet el. 39

40 Fordított adózás 2013: ÁFA A fordított adózás alá tartoznának nem csak az adós és a hitelező, hanem az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személyek közötti olyan értékesítések is, melyek dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányulnak. 40

41 2013: ÁFA A különbözeti választás 2 éves ciklusa A lejáró 2 évet követően a választás automatikusan meghosszabbodik, ismételt bejelentés nélkül is. 41

42 2013: ÁFA Számlázási szabályok alkalmazása Egyszerűen: mindig a saját szabályaink szerint számlázunk, kivéve, ha be kell (kellett volna) jelentkeznünk a másik tagországba. Ugyanez igaz harmadik ország érintettsége kapcsán is. 42

43 Közösségi értékesítés havonta Számlázás 15 napon belül Fordított adózás keretében az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kötelező kibocsátani és vallani. 15 nap 43

44 Közösségi értékesítés előlege A60 csak teljesítéskor! Közösségi beszerzés esetén az előleget már nem kell bevallani! 44

45 Közösségen belüli gyűjtőszámla Gyűjtőszámlázás max. 1 hónapra! Kizárólag akkor lehet egy hónapnál hosszabb időszakról gyűjtőszámlát kibocsátani, ha abban az adóalany adómentes Közösségen belüli értékesítést, valamint olyan határon átnyúló szolgáltatásnyújtást nem tüntet fel, mely után az igénybevevő adóalany az adófizetésre kötelezett. 45

46 Számlakiállítás Adózási elnevezések egységesítése Nem Magyarország miatt kell az elnevezéseket megregulázni. Az idegen nyelvű számlák esetén a közösségi tagország nyelvére kialakított elnevezéseket kötelező követni. 46

47 Számlakiállítás Adózási mód a számlákon Az adózási módokra a kifejezések kötelezők: pénzforgalmi elszámolás önszámlázás fordított adózás különbözet szerinti adózás utazási irodák különbözet szerinti adózás használt cikkek (A 2012-ben kiállított, de 2013-as teljesítésű számlánál ez biztosan nem jelent majd akadályt adólevonási jogra) 47

48 Számlakiállítás idegen nyelven Fordított adózás Reverse charge Autoliquidation Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (angolul, franciául és németül) 48

49 2013: ÁFA Számlázás EDI-ben időbélyegző nélkül Amennyiben az adóalany az elektronikus számlát nem az EDI-ben hozza létre és nem ebben a rendszerben továbbítja elektronikus adatként, akkor a jelenlegi szabályozással ellentétben ami a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző használatát írja elő a minősített elektronikus aláírás elhelyezése is elegendő lett (időbélyegző nem kell). 49

50 2013: ÁFA Számlázás kötegelve Ha ugyanannak a számlabefogadónak több elektronikus számlát tartalmazó számlaköteget küldenek, vagy ilyet bocsátanak a rendelkezésére, akkor a különböző számlák azonos adatait elegendő csak egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ hozzáférhető. 50

51 2013: ÁFA Elektronikus = papíralapú számla A törvény biztosítja a papír és az elektronikus számlák egységes kezelését azáltal, hogy mindkét típusú számlára kimondja, hogy azokra a kibocsátásuktól kezdve a megőrzésükre vonatkozó időszak végéig biztosítani kell az eredet hitelességét, az adattartalom sértetlenségét és az olvashatóságot. A törvény nem írja elő kötelezően, hogy ennek a feltételnek hogyan lehet eleget tenni. 51

52 2013: ÁFA Egyszerűsített (akár nem készpénzes) számla bocsátható ki Egyszerűsített számlának megfelelő adattartalommal is ki lehetne bocsátani abban az esetben, számlát ha a számla végösszege nem haladja meg a 100 eurónak (25 eft) megfelelő végösszeget, feltéve, hogy az ügylet nem távértékesítés vagy Közösségen belüli értékesítés. 52

53 2013: ÁFA Egyszerűsített (akár nem készpénzes) számla bocsátható ki Tévhit, hogy ne lehetne 25 ezer forint alatt, vagy felett egyszerűsített számlát kibocsátani, egyetlen korlát létezik, a magánszemély 900 ezer forintot meghaladó vásárlása, amiről számlát kell kiállítani. 53

54 2013: ÁFA A tévhitekkel szemben fel kell lépni! Az egyszerűsített számla és az adószám feltüntetése országos kapcsán szinten folyik a rémhírkeltés és terjednek a tévhitek Tipikus karikatúra a magyar tévhitek jellegéről 54

55 2013: ÁFA Szállodaszerű bérbeadás ÁFA köteles 18% ÁFA alá esik az olyan ingatlan bérbeadás, amelyik tartartalmilag kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás.. 55

56 2013: ÁFA A pénztárgépeket bekötik a NAV-hoz Az adatszolgáltatási mód még nem tisztázott, de a rendszeres adatszolgáltatást már a törvényben rögzítették. A részletes előírásokat NGM rendelet fogja megállapítani. 56

57 2013: ÁFA A pénztárgépeket bekötik a NAV-hoz Várható társasági adóra vonatkozó adó, vagy adóalapkedvezmény, várható pénztárgép adatszolgáltatás, várható sok minden egyéb A 24/1995-ös PM rendelet korábbi pénztárgépre vonatkozó előírásai megszűnnek. 57

58 2013: ÁFA A pénztárgépeket bekötik a NAV-hoz A legfontosabb elem az AEE, az adózási ellenőrző egység, amely mobil-kommunikációs hálózatot használva SIM kártya alapján kommunikálna. 16 Gb memória kapacitással működne. 58

59 2013: ÁFA A pénztárgépeket cseréje kapcsán Mit tegyek, ha most kell pénztárgépet vásárolnom? Amíg nem vásárolhatók online pénztárgépek, addig vásárlás helyett a bérlés javasolható. Így elkerülhető annak kockázata, hogy olyan pénztárgép kerül megvásárlásra, amit esetleg nem lehet átalakítani majd az új pénztárgép követelményeknek megfelelően vagy az átalakítás jelentős összeget jelent. 59

60 2013: pénztárgépek cseréje Mi van, ha nincs mobil-internet? A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól akkor kérheti az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést, ha székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelentene az adóalany számára. 60

61 2013: pénztárgépek cseréje Lényegében nem lehet mentesülni? A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása azonban nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtát online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgéppel állítson ki. Az egyedi mentesítést, amely 1 évre szól, de újra igényelhető az állami adóhatóság a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján adja meg. 61

62 2013: pénztárgépek cseréje A mentesítés ideje alatt: CD/DVD? Az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője az adatokat CD/DVD lemezre, illetve más, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta megküldi a az illetékes állami adóhatóságnak. Az adóalany az adatszolgáltatási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy pénztárgépét a napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat elérhető legyen. 62

63 2013: pénztárgépek cseréje Mindezt mikorra kell teljesíteni? A március 20-át megelőzően engedélyezett, de a rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek június 30-ig, az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek pedig december 31-éig üzemeltethetőek. 63

64 2013: pénztárgépek cseréje Mindezt mikorra kell teljesíteni? A március 20-át megelőzően engedélyezett, de a rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek június 30-ig, az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek pedig december 31-éig üzemeltethetőek. 64

65 2013: pénztárgépek cseréje Támogatás, lesz? Az új pénztárgépek alkalmazására május 1-jéig kell átállni, és korábbi információk szerint a meglévő pénztárgépek átalakításához, a régiek lecseréléséhez az állam támogatást nyújt, ennek összege az NGM szerint összességében akár a 10 milliárd forintot is elérheti. 65

66 2013: pénztárgépek cseréje Az első vélemények szerint kisebb csoda lesz, ha az első pénztárgépek a határidőig le lesznek gyártva, illetve, ha rendszer működni is fog. Persze ez nekünk menni fog, meg is lesz érte az elismerés Az első vélemények? 66

67 MAGYAR KÖZLÖNY M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A február 15., péntek Tartalomjegyzék 24. szám 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról /2013. (II. 15.) NGM rendelet A pénztárgépek és taxaméterek mûszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történõ szolgáltatásáról 1884

68 1878 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 24. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, a 2. tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, a 3. tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (4) bekezdés a) pont af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM FVM KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 32. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Ez a rendelet a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvénnyel együtt a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK, 2007/47/EK, 2007/69/EK, 2007/70/EK, 2008/15/EK, 2008/16/EK, 2008/75/EK, 2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK, 2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK, 2009/84/EK, 2009/85/EK, 2009/86/EK, 2009/87/EK, 2009/88/EK, 2009/89/EK, 2009/91/EK, 2009/92/EK, 2009/93/EK, 2009/94/EK, 2009/95/EK, 2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU, 2010/7/EU, 2010/8/EU, 2010/9/EU, 2010/10/EU, 2010/11/EU, 2010/50/EU, 2010/51/EU, 2010/71/EU, 2010/72/EU, 2010/74/EU, 2011/10/EU, 2011/11/EU, 2011/12/EU, 2011/13/EU, 2011/66/EU, 2011/67/EU, 2011/69/EU, 2011/71/EU, 2011/78/EU, 2011/79/EU, 2011/80/EU, 2011/81/EU, 2012/2/EU és 2012/3/EU, 2012/14/EU, 2012/15/EU, 2012/16/EU, 2012/20/EU, 2012/22/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet 1. pontja szerint módosul. (3) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet 2. pontja szerint módosul. (4) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet 3 5. pontja szerint módosul. 2. (1) Az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerrõl szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 15. (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésrõl az OÉTI az Országos Tisztifõorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH) értesíti. Az OTH felkérésére az elõállító, illetve forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, amennyiben felmerül a gyanúja annak, hogy a kifogásolt anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszer egészségkárosodást okozhat, a gyártási tétel forgalmazását átmenetileg megtilthatja az egészségkárosító hatás megállapítására irányuló vizsgálat lezárásáig. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kifogásolt tétel egészségkárosodást okozhat, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv elrendeli a termék forgalomból történõ kivonását. (4) Amennyiben megállapítást nyer, hogy az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszer, illetve a gyártási tétel nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a forgalmazót határidõ tûzésével felszólítja a hiányosságok megszüntetésére, illetve a szükséges intézkedések végrehajtására. Amennyiben a forgalmazó a felszólításnak határidõben nem tesz eleget, a megyei népegészségügyi

69 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 24. szám 1879 szakigazgatási szerv elrendeli a termék forgalomból történõ kivonását, és errõl a bejelentõt és az OTH-t haladéktalanul értesíti. (2) Az R2. a következõ 16/A. -sal egészül ki: 16/A. (1) Az Európai Gazdasági Térségen kívülre kivitelre szánt tápszernek meg kell felelnie a) a 3. (2) bekezdésében és a 12. (8) bekezdésében foglalt rendelkezésnek és b) az importáló országban irányadó eltérõ rendelkezések hiányában a ban, a 10. és 11. -ban, a 12. (1) (7) bekezdésében, valamint az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM ESZCSM GKM együttes rendelet 18. -ában foglalt követelményeknek. (2) A címkeszöveget az importáló országban használt nyelv(ek)en kell megadni. (3) A kivitelre szánt tápszer tekintetében a 12. (3) (8) bekezdésében foglalt követelményeket, tilalmakat és korlátozásokat a termék külsõ megjelenésére, alakjára valamint az alkalmazott csomagolóanyagra is alkalmazni kell. (3) Az R (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (10) Ez a rendelet a) a harmadik országokba való kivitelre szánt anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl szóló június 18-i 92/52/EGK tanácsi irányelvnek és b) az anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról szóló december 22-i 2006/141/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. 3. Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a) 8. (5) bekezdésében a valamint papír alapon az egészségügyi szolgáltató érintett telephelye szerint illetékes kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervének, szövegrész, b) 8. (8) bekezdése. 4. (1) Ez a rendelet a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Az 1. (3) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontja február 1-jén lép hatályba. (3) Az 1. (4) bekezdése és az 1. melléklet 3 5. pontja május 1-jén lép hatályba. 5. Ez a rendelet a) a harmadik országokba való kivitelre szánt anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerekrõl szóló június 18-i 92/52/EGK tanácsi irányelvnek, b) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a metil-nonil-keton hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló május 8-i 2012/14/EU bizottsági irányelvnek, c) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a margózakivonat hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló május 8-i 2012/15/EU bizottsági irányelvnek, d) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a sósav hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló május 10-i 2012/16/EU bizottsági irányelvnek, e) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a flufenoxuronnak a 8. terméktípus tekintetében hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló június 6-i 2012/20/EU bizottsági irányelvnek és f) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a DDA-karbonát hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló augusztus 22-i 2012/22/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. Balog Zoltán s. k., emberi erõforrások minisztere

70 1. melléklet a 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 55. sorral egészül ki: [Sorszám Közhasználatú név IUPAC-név, azonosító számok 55. DDA-karbonát Az N,N-didecil-N,N-dimetilammónium-karbonát és az N,N-didecil-N,N-dimetilammónium-bikarbonát reakcióelegye EK-szám: CAS-szám: A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben Száraz tömeg: 740 g/kg A felvétel napja A 16. (3) bekezdésének való megfelelés határideje( 1 ) A felvétel lejárta Terméktípus Különös rendelkezések( 2 )] február 1. Tárgytalan január Az uniós szintû kockázatértékelés nem vizsgált minden lehetséges felhasználási módot: egyes felhasználásokra, például a nem foglalkozásszerû felhasználók általi használatra nem terjedt ki. A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. -sal és a 6. számú melléklettel összhangban történõ elbírálása során amennyiben ez az adott termék esetében releváns el kell végezni azon felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint a környezeti elemeket és népességcsoportokat érintõ azon kockázatok értékelését, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintû kockázatértékelésben. Az engedély a következõ feltételekkel adható ki: 1. Az ipari felhasználók vonatkozásában biztonságos munkafolyamatokat kell meghatározni, és a termékeket megfelelõ egyéni védõeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy a kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetõk. 2. Az engedélyezett termékek címkéin és ha van biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy az ipari felhasználásnak zárt helyen vagy folyadékot át nem eresztõ, szilárd aljzatú, gáttal védett helyen kell történnie, továbbá a frissen kezelt faanyagot a kezelést követõen fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztõ, szilárd aljzatú helyen illetve mindkét feltételnek megfelelõ helyen kell tárolni a talajba vagy vízbe történõ közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében, valamint hogy a termék felhasználása során kiszivárgott minden szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyûjteni. 3. A termékek nem engedélyezhetõk édesvízzel érintkezõ, illetve víz közeli vagy víz feletti, kültéri építményekhez felhasznált faanyagok kezelésére, illetve az idõjárási viszonyoknak állandóan kitett vagy nedvességnek gyakran kitett faanyagok merítéssel történõ kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék szükség esetén a megfelelõ kockázatcsökkentõ intézkedések megtételével megfelel az 5. és a 6. számú melléklet követelményeinek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 24. szám

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 24. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 15., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 24. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 15., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 15., péntek Tartalomjegyzék 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Részletesebben

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai dr. Rusznák Ildikó Az informatikai háttérrendszerek kihasználása Előzmények Magyarországon a pénztárgépek használata 1990-re nyúlik vissza

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

This content is only available in Hungarian. Pénztárgép. TÁJÉKOZTATÓ a pénztárgépek forgalmazási engedélyének kérelmezéséhez és a típusvizsgálathoz

This content is only available in Hungarian. Pénztárgép. TÁJÉKOZTATÓ a pénztárgépek forgalmazási engedélyének kérelmezéséhez és a típusvizsgálathoz This content is only available in Hungarian. Pénztárgép TÁJÉKOZTATÓ a pénztárgépek forgalmazási engedélyének kérelmezéséhez és a típusvizsgálathoz A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra

Részletesebben

(2) Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól

(2) Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1.

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1. ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot 2014.December 1. Helyszíni ellenőrzések során vizsgált adókötelezettségek. Telephely bejelentési, változás bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről

Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről Jogi háttér A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Pénztárgép, taxaméter kötelező használata

TERVEZET. I. Fejezet Pénztárgép, taxaméter kötelező használata / ( ) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel

Részletesebben

Online pénztárgépek. (technikai információk)

Online pénztárgépek. (technikai információk) Online pénztárgépek (technikai információk) Az online adatkapcsolat bevezetésének indoka Zárt rendszer: AEE NAV SZERVER tranzakciók, állapot adatok megszemélyesítés, frissítés Az adómemória manipulálása

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban:

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban: REZON IRODA HÍRLEVÉL 2013. MÁRCIUS KEDVES ÜGYFELÜNK! Márciusi híreink címszavakban: A pénztárgépek bekötése a NAV-hoz mi a teendő? Éves kamarai tagdíjfizetés ahhoz képest, hogy csak regisztrációról volt

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi évközi változások

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi évközi változások ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2013. évi évközi változások INGATLANÉRTÉKESÍTÉS (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) változása miatt változott

Részletesebben

Pénztárgép. Tájékoztató pénztárgép forgalmazók részére

Pénztárgép. Tájékoztató pénztárgép forgalmazók részére Pénztárgép Tájékoztató pénztárgép forgalmazók részére A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) VI. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) Az Áfa-tv. módosítása részben a jogalkalmazást segítő, adminisztrációt egyszerűsítő módosításokat

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014.

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. 1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja A 2014. július 1-jétől továbbra is a korábbi szabály van érvényben, mely szerint a számla

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

(E rendelet alkalmazásában

(E rendelet alkalmazásában A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2014. (. ) MNB rendelete a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1977 2128. OLDAL 2010. május 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1990. évi C. törvény 1. -ának /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben