Honlap: Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honlap: www.zsambek.hu. Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek július Közösségi összefogással elkészült a régen várt játszótér Zsámbékon. Zárt udvaron, a Magyar utca 5. szám alatt várja szeretettel a játszani vágyó gyermekeket az új közösségi tér. Az ünnepélyes átadásra június 10-én került sor. Az egykori A Óvoda udvara újra gyermek zsivajjal telt meg. A szokatlanul nagy számú megjelent gyermek és szülő azt mutatta, hogy ahogy korábban is gondoltuk, nagyon nagy igény van erre a szolgáltatásra. Aki arra jár erről személyesen is meggyőződhet, hiszen szinte reggeltől estig találkozhat önfeledten játszó gyermekekkel és ott pihenő, olvasgató, beszélgető szüleikkel. Az új játszótéri eszközök, minden szempontból megfelelnek a különböző előírásoknak, aminek köszönhetően mindenki a lehető legnagyobb biztonságban tudhatja gyermekeit. Csenger-Zalán Zsolt megnyitó beszédében elmondta, hogy ez az első lépés ebben az önkormányzati ciklusban játszóterek terén, de a testület szándékai szerint ezeket további lépések követik. Ilyen az új játszótér bővítésének illetve a Gagarin utcai játszótér felújításának szándéka. Lassan belakjuk a teljes ingatlant, hiszen a könyvtár és játszótér már elkészült és még ezen a Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Elkészült a Bóbita játszótér nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági ház is. Szeretnénk köszönetet mondani mind azoknak, akik anyagilag támogatták a játszótéri eszközök megvásárlását. Zsámbéki polgárok anyagi hozzájárulásából, a Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány 180 ezer forinttal, a Védőnői szolgálat által szervezett gyűjtésből pedig 60 ezer forinttal tudtuk kibővíteni az Önkormányzat költségvetésében erre a célra megjelölt keretet. Így összesen mintegy 900 ezer forintot fordíthattunk erre a célra. Külön köszönet Jakosáné Palkó Petrának képviselő asszonynak, aki nagy odafigyeléssel, határozottsággal és sok személyes utána járással, munkával terelgette a megvalósulás felé a Bóbita Játszótér ügyét. Végezetül pedig engedjék meg, hogy mindenki nevét aki bármilyen módon hozzájárult a játszótér megvalósulásához, egy véletlenszerűen kialakult névsorban megjelentessük, ezzel kifejezve köszönetünket minden zsámbéki polgár nevében. Vajer Eszter, Erni Tamás, Szabó Veronika, Mayer Péter, Kovács Kálmánné, Dinnyés Józsefné, Kursawe Jürgen, Fekete Zsolt, Király Katalin, Kelemen Anita, Jakosáné Palkó Petra, Sulyok Attila, Szatai Annamária, Karai Csaba, Izeli József, Fürjes Ferenc, Szklenár Istvánné, Ziegler Ostyagyár, Ikea, Chio Chips, Zsámbék Városért Közalapítvány, Keresztelő Szent János Iskola tanulói Horváth Ildikó vezénylétével megfestették a tanösvény tábláit, a Premontrei Szakközép- és Szakiskola tanulói Kerekes tanár úr felügyelete alatt lecsiszolták a játszótéri elemeket, padokat, a Védőnői Szolgálat dolgozói, Zsámbékvíz Nonprofit Kft. dolgozói. Horváth László alpolgármester

2 Önkormányzati döntések Zsámbék Város Képviselő-testülete május 31-én rendkívüli ülésen fogadta el a Zsámbékvíz Nonprofit Kft évi egyszerűsített beszámolóját (124/2011.(V.31.) és a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyta az ügyvezető által benyújtott csatornahálózat rekonstrukció előkészítésére (125/2011.(V.31.)), kivitelezési munkák elvégzésére (126/2011. (V.31.) és perbeli jogi képviseletre (127/2011.(V.31.)) vonatkozó szerződéstervezeteket. A munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülését június 9-én tartotta a Képviselő-testület amelyen az alábbi döntések születtek meg: A 128/2011. (VI.09.) számú határozatával a főépítész évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el a testület, majd azt követően döntött a HÉSZ és a Szabályozási Terv módosítások elkészítésére vonatkozó előterjesztészről (129/2011.(VI.09.)), melynek lényege, hogy a tervmódosítás tervezésével kapcsolatos ,- Ft + ÁFA költségek 1/2-1/2- ed arányban oszlanak meg az önkormányzat és a HÉSZ módosításokat kérelmező magánszemélyek között. A 130/2011.(VI.09.) számú határozattal a Képviselő-testület a HÉSZ módosításra elfogadott egyedi határozatokat visszavonta és egy határozatban foglalta össze a módosításokra vonatkozó kérelmeket. Döntött a Testület a Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2011/2012-tanévére vonatkozó létszámadatokról (131/2011.(VI.9.)), a Bogáncs Bt. gyepmesteri tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról (123/2011.(VI.9.), a Kulturális Kerekasztal alakuló ülésének időpontjáról, és az önkormányzat részéről delegált tagok személyéről (133/2011.VI.9.)), valamint az Apróka Bölcsőde (134/2011.(VI.9.) és a Közművelődési Intézet és Könyvtár (135/2011.(VI.9.) alapító okiratának módosításáról. A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás által felajánlott, gyepmesteri tevékenységre vonatkozó közös feladatellátásban való részvételt elutasította a Képviselőtestület (136/2011.(VI.9.)). Döntés született a 0109/1.hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötésének időpontjáról (137/2011. (VI.9.)). A 138/2011.(VI.9.) számú határozat a laktanya területének anyagtárolására történő használatát, a 139/2011.(VI.9.) számú határozat a Szent István tér 3. szám alatti ingatlan használati céljának módosítását, a 140/2011.(VI.9.) és a 141/2011.(VI.9.) számú határozatok pedig a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó pályázathoz szükséges nyilatkozatok elfogatását tartalmazza. A 142/2011.(VI.9.) számú határozattal az Etyeki u. 4. szám alatti ingatlan bérlő általi felújításához járult hozzá a testület. Elfogadásra került a május 31-ig lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló (143/2011.VI.9.)), majd a Tücsi Büfé előtti parkolási lehetőségről született határozat (144/2011. (VI.9.)). Zárt ülésen több személyi kérdést is tárgyalt a Képviselő-testület: július 1-től a Közművelődési Intézet és Könyvtár vezetője Balázs Mónika Csilla (145/2011.(VI.9.), az Apróka Bölcsőde vezetője Maráczi Istvánné (146/2011.(VI.9.)) lett. A Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé Nagy Istvánt (147/2011. (VI.9.)) választotta meg a testület, amellyel egy időben Nagy Károlyt visszahívta az ügyvezetői tisztségéből (148/201.(VI.9.). Elfogadásra került a Kft. Felügyelő Bizottsági elnökének lemondása (149/2011. (VI.9.) és új FB elnök megválasztása (150/2011.(VI.9.)). A 151/2011. (VI.9.) és a 152/2011.(VI.9.) számú határozatokkal a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról, a 153/2011.(VI.9.) határozattal pedig a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról döntött a Képviselő-testület. dr. Malik Dean jegyző Felhívás parlagfű irtásra Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról, és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI törvény 17..(4) bekezdése és az 50. -a szerint: A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Az a földhasználó, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető és el kell rendelni a közérdekű védekezést, melynek költségét az ügyfél viseli. E szerint kötelező mindenkinek a maga által használt ingatlanát megtisztítani a parlagfűtől, és más gyomoktól! Kérem, hogy ezen kötelezettségének haladéktalanul mindenki tegyen eleget, a hátrányos jogkövetkezmények megelőzése, valamint az allergiás megbetegedések visszaszorítása érdekében! dr. Malik Dean jegyző A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon teljes terjedelmében megtekinthető. Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Zách Álmos Dániel május 29. Vlad Milán május Zsámbéki Hírek július

3 Önkormányzati rendeletek A Képviselő-testület a június 9-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta meg: A 13/2011. (VI.10.) számú rendelet Zsámbék Város címeréről, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról szóló 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú rendeletet módosította, melynek lényege, hogy a rendelet hatályba lépését követően a város címerének használatát a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi és állapítja meg a használati díj mértékét. A kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 18/2008.(VI.18.) számú rendelet módosításáról megalkotott 14/2011. (VI.10.) számú rendelet az évente adható kitüntető díjat mennyiségét módosította. A rendelet alapján adható kitüntető díjakból évente 1-1 db, illetve díszpolgári címből kétévente 1 db adható a rendelet hatályba lépését követően. A Díszpolgári Cím díjazottja a jövőben a rendeletben meghatározott minőségű arany pecsétgyűrűt kap. Szintén ebben a rendeletben született döntés egy új adományozható díj, a Zsámbék Kultúrájáért Díj alapításáról. E díj a város kulturális és közművelődési életéhez kiemelkedő tevékenységükkel, teljesítményükkel, vagy életművükkel hozzájáruló személyeknek vagy közösségeknek adható. Változott a díjazottakra történő javaslattétel módja is. A továbbiakban kitüntetésre érdemes személyeket a képviselőtestület tagjai és a jegyző javasolhatnak, az adományozásról a javaslatok előzetes véleményezését követően a Képviselő-testület zárt ülésen dönt. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 15/2011.(VI.10.) számú rendelet megalkotására vonatkozó javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal jelzése alapján került előterjesztésre. A változás a korábbi rendeletben foglaltakhoz képest annyi, hogy pontosításra kerültek a rendeletben használt fogalmak, továbbá a díjak mértékének csökkentésére az ügyvezető tájékoztatása alapján polgármester részére állapít meg jogosultságot és a rendelet hatályba léptető rendelkezése is pontosításra került. Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1900 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. Tájékoztató ebek mikrochippel való ellátásával kapcsolatos akcióról Tisztelt Állattartó! Önkormányzatunk állattartásról szóló rendeletében előírta Zsámbék településen az ebek mikrochippel való kötelező ellátását, mellyel kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom. A mikrochip beszerzésének költségeihez Zsámbék Város Önkormányzata augusztus 31-ig támogatást nyújt a Zsámbékon bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező ebtulajdonosoknak. A mikrochip behelyezésének és regisztrációjának költsége Ft, azaz Háromezer forint, melyet az állattartó térít meg az állatorvos részére. Ez a költség az akció ideje alatt érvényes, azaz május 16. napjától augusztus 31. napjáig. Az akcióban résztvevő állatorvosok: Dr. Fekete Csongor 2072 Zsámbék, Piac köz 3. Rendelési idő: hétfő-péntek: óra és óra szombat: óra között Tel.: / Dr. Ozvald István 2072 Zsámbék, Dózsa Gy. u. 28. Rendelési idő: telefonos egyeztetés alapján Tel.: / Az állatorvosok a fenti címeken és időpontokban végzik a mikrochip behelyezését szeptember 1. napjától a chippel nem rendelkező ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárás indulhat, mely Ft pénzbírság kiszabását vonhatja maga után. Polgármesteri Hivatal Tájékoztatjuk a civil szervezetek képviselőit, hogy lapzártánk minden hónap 20-án van. Az ezt követően érkezett kéziratokat csak következő számunkban tudjuk közölni Újra virágzanak a muskátlik Zsámbékon! Karai Csabának az Alex Fémbútor Kft. tulajdonosának köszönhetően úgy, mint az előző években újra gyönyörűen virágzanak Zsámbék közterületein az általa vásárolt muskátlik. A virágok gondozása is szívügye, hiszen naponta 3-4 alkalmazottja gondozza, ápolja a gyönyörű muskátlikat. Köszönjük Karai Csabának, hogy hozzájárult városunk szebbé tételéhez! Zsámbék Város Önkormányzata Zsámbéki Hírek július 3

4 Bokréta avató az Apróka bölcsődében Azok a zsámbéki polgárok, akik jártukban-keltükben megfordulnak az egykori Kantin épület, majd sok éven át Kantin rom környékén, meglepődve tapasztalják, hogy egy új modern épület emelkedett ki a helyén szinte egyik napról a másikra. A képviselő testület tagjai, akik különböző döntéseknél találkoznak az épülő új bölcsőde ügyével, hitetlenkedve tapasztalják az épület kivitelezésének gyorsaságát. Miközben folyamatos értekezletek folynak a hivatalban, az ott dolgozók, a kivitelező, a m ű szaki ellenő r, a projekt m e n e - dzser és a képviselő testület tagjainak bevonásával, azért, hogy minden lépés felügyelet alatt, rendben történjen, a kivitelező szélsebes munkát végez. Nemrégiben még az alapkőletételen vettünk részt, most május végén már,a jelenleg működő bölcsőde dolgozóival bensőséges bokrétaavató ünnepségen vettek részt a testület tagjai, amelyet hagyományosan az épülő házak szerkezet kész állapotának elérésekor és tető alá kerülésekor rendeznek. A munka folytatódik és hamarosan, július végén, eljutunk az épület műszaki átadásához, augusztusban az ünnepélyes átadáshoz Wettenberg, örök barátság és ősztől pedig birtokba veheti 40 bölcsődés korú zsámbéki kisgyermek. Horváth László alpolgármester Köszönjük a támogatást Az APRÓKA Alapítvány a Zsámbéki bölcsődéért kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a évi jövedelemadójuk egy százalékát szervezetünknek ajánlotta fel. A felajánlott összeg Ft, melyet az oktató nevelő munka színvonalának emelésére fordítunk. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy jövedelemadójuk 1%-val továbbra is támogassák szervezetünket az alábbi adószámon: Köszönettel: Zsengellér Zsuzsanna a kuratórium elnöke Ebben az évben sem maradhatott el a hagyományos wettenbergi hagyományos vásár, a Kramer Ebben az évben sem maradhatott el a hagyományos wettenbergi hagyományos vásár, a Kramer Markt, melyre meghívták településünk önkormányzatát is. A zsámbéki és wettenbergi családok, civil szervezetek is felvették egymással a kapcsolatot, és megszervezték a vásárra való látogatásukat, így végül közel 50 zsámbéki utazott idén a testvérvárosba. Önkormányzatunkat Csenger-Zalán Zsolt polgármester, Bittó Róbert, Horgos Zsolt dr. Legerszki Tamás, Sulyok Attila, képviselők, valamint jómagam képviseltük. A hivatalos delegáció tagjaiként velünk volt még: Kovács Mária, az általános iskola igazgatója, és kolleganője, valamint Hauck Piroska bölcsődevezető is. Ebben az évben a Höcögő zsámbéki néptáncegyüttes képviselte a magyar folklórt, a június 1.-i hagyományos est fellépőiként az együttes tagjai hatalmas sikert arattak néptánc előadásukkal, és önfeledt jókedvükkel. Az említett esten felléptek még helyi civil szervezetek csoportjai tánc, dal, és egyéb kiselőadással. Itt került sor a Polgármesterek köszöntőinek előadására, ahol Thomas Brunner az Európai Unió előtt álló, elsősorban az euro övezet fenntartásának szükségességéből kiindulva fogalmazta meg; a nemzetek összefogása nélkül nincs erős és stabil Európa. Polgármesterünk németül elmondott beszédében kiemelte: csak a fiatalok lehetnek zálogai a testvérkapcsolatok jövőjének. A csütörtöki vásár egyébként sikeres volt, és eseményeiben, kínálatában pazar: számtalan vásári csodát árultak, és nagyon színes programokkal gazdagították a piacozást. Számtalan zenész és előadó szórakoztatta a nagyszámú látogatót. A látogatás záróakkordjaként, június 4.-én partnerkapcsolati megbeszélésekre került sor a wettenbergi famúzeumban, ahol a jelenlévő önkormányzati és civil vezetők, élükön a két a Polgármesterrel áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, értékelték a programsorozat eseményeit, és meghatározták a két testvértelepülés közös jövőjének lehetséges irányait. Összességében elmondható, hogy a települések közötti kulturális kapcsolatok erősítése és fejlesztése ma a fiatalok legfontosabb feladata: iskoláink közötti csereprogramok, és a civil szervezetek közötti barátságok még hosszú időre biztosítani tudják a kapcsolatok fenntartását. Dr. Malik Dean jegyző 4 Zsámbéki Hírek július

5 Bemutatjuk a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét Zsámbék Város Képviselő-testülete június 9-i ülésén új ügyvezetőt választott a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. élére Nagy István úr személyében, akit rövid bemutatkozásra kértünk. Nagy István: Marosvásárhelyen születtem, 1990-ben költöztünk Zsámbékra. Feleségem fodrászként dolgozik, három fiunk van. A Zsámbéki Református Egyházközség Presbitériumának tagja vagyok. A Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként célom az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási, valamint a napi településüzemeltetési feladatok zökkenőmentes ellátása, koordinálása a Kft. szakembereinek segítségével. Az alternatív ivóvízbeszerzési lehetőségek felkutatásával, az esetleges hibák, szabálytalanságok feltárásával szeretnénk a lakosság számára is érzékelhetően gazdaságosabbá tenni a szolgáltatásokat. Praktikus tanácsok hőség idejére A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadékbevitelre, szükség szerint a szokásos menynyiség többszörösére is szükség lehet. Fontos a só pótlása is! Kerüljük a tűző napon való tartózkodást 11 és 15 óra között, mivel ilyenkor fokozódik a napszúrás veszélye. A káros UV-B sugárzás ellen védjük bőrünket napvédő krémmel és megfelelő, világos színű, természetes alapanyagú ruházattal, széles karimájú vagy ellenzős sapkát, kalapot viseljünk a szemünk védelmére. Lehetőleg éjjel szellőztessen! Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után! A szabadban végzett sportolást is korlátozzuk a reggeli vagy kora esti órákra! (antsz.hu) Állatok tartása, kímélete Mint ismert, a kedvtelésből tartott állatok (eb,macska stb.) tartásának különösen fontos előfeltétele a megfelelő tartási körülmények biztosítása. E körben fontos megjegyezni, hogy a 41/2010. (II. 26.) korm. rendelet szerint: 14. ( ) (2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. (3)( )Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad. (4) A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását. (5) Tilos a) ebet tartósan 10 m 2 -nél kisebb területen, b) ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve, c) gerinces állatot kör alapú kalitkában, d) gerinces állatot gömb alakú akváriumban tartani. ( ) 16. (1) A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad. A fent leírtak minden állattartóra kötelező szabályok, melyek alól senki nem rendelkezik mentességgel, függetlenül attól, hogy mióta tart állatot. Az előírások megtartása bármikor ellenőrizhető. Az állatok tartására, kíméletére vonatkozó előírások megszegése állatvédelmi bírság kiszabásával jár. Az állatok nem megfelelő tartásának súlyos esetei bűncselekménynek minősülhetnek. (Btk. 266./B.. ) Felhívom ezért az állattartókat, hogy az állatok tartására vonatkozó szabályok betartásáról minden körülmény között gondoskodjanak! Dr. Malik Dean jegyző Zsámbéki Hírek július 5

6 Tanév végi képes hírek a Zichyből Diákönkormányzat napja Akadályverseny Diákönkormányzat napja Akadályverseny Diákönkormányzat napja Eredményhirdetés Elkészült a játszóterünk Tanévzáró ünnepély Ballagás Ballagás Ballagás 6 Zsámbéki Hírek július

7 Zsámbék Kupa Tánciskolás Táncverseny A Zsámbéki Tánc Sport Egyesület június 4-én a Zsámbék Kupa elnevezéssel először rendezett Tánciskolás Táncversenyt a Zichy Miklós Általános Iskola tornacsarnokában. Az egyesület meghívására az ország 26 részéből (Győr, Zalaegerszeg, Szolnok, Szekszárd, Isaszeg, Pécel, Budapest, Vác, Piliscsév, stb.) 38 táncegyesület, gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt és senior korosztályt képviselő versenytáncos (118 pár) érkezett a versenyre. Az eleganciát képviselő standard táncokat (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Quickstep) és pezsgő ritmusú latin-amerikai táncokat (Rumba, Cha-cha-cha, Samba, Jive) délelőtt 10 órától késő délutánig élvezhették a versenyzők és a rendezvényre érkező közönség március 28-tól az egyesület valamennyi tagja az egyesület táncoktatói Várhegyi István és Várhegyiné Nagy Rózsa szakmai iránymutatása mellett lelkesen munkálkodott a rendezvény feltételeinek megteremtésén. Kitartó és lelkes munkájuk meghozta az eredményt, hisz a versenyen résztvevő táncosok és kísérőik, a verseny bizottság tagjai és a nézők elismerően nyilatkoztak a rendezvény színvonaláról, sikeréről és eredményességéről. Egyesületünk, fennállása óta először rendezett tánciskolás táncversenyt, azonban Zsámbékon nem a Zsámbék Kupa volt az első tánciskolás táncverseny. 18 évvel ezelőtt május 2-án harmadik alkalommal szervezett Zsámbéki Tavasz táncfesztivált a zsámbéki Művelődési ház akkori igazgatója Mátyás Irén és 1986 óta Zsámbékon tevékenykedő táncpedagógus házaspár Várhegyi István és Várhegyiné Nagy Rózsa. Az eltelt időszak alatt Zsámbékon az általuk végzett társastánc oktatásban voltak kiemelkedő sikerek, így a Sziluett Társastánc Csoport megalakítása és éveken át tartó sikeres fellépéseik. Az őket váltó táncos generációban már nem volt olyan tűz és szenvedély, így a társastánc oktatás kissé háttérbe szorult, de a lehetősége sosem veszett el. Zsámbéki Hírek július Így történhetett meg, hogy májusában egy 14 fős kis csapat megalakította a Zsámbéki Tánc Sport Egyesületet, hogy megtarthassa ezt az igényes, szórakoztató szabadidő elfoglaltságot, a társastáncot. Az eltelt évek alatt egyesületünk folyamatosan fejlődött, jelenleg három (junior, felnőtt és senior) korcsoporttal folyik a táncoktatás. A hazai és nemzetközi szaktekintéllyel rendelkező táncpedagógus házaspár Zsámbékon végzett 25 év oktatói munkájának méltó sikere volt a Zsámbék Kupa Tánciskolás Táncverseny. Ők tanították meg nekünk a standard táncok eleganciáját, igényességét, a latin táncok szenvedélyét, pezsgő vidámságát. Megtanították azt is, hogy e táncok versenyének megrendezéséhez elegancia és színvonalas környezet illik. A táncversennyel szerettünk volna mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtani. Úgy hiszem, akik részt vettek a rendezvényen, azok ezt az élményt sokáig emlegetik, és nem felejtik. Akik pedig nem látták csak sajnálhatják. A versenyen elért eredményeink: Berényi Gábor és Kökényes Melinda Junior II Standard Kezdő kategóriában első, Latin Haladó kategóriában harmadik, Iványi Martin és Eőry Lilla Junior I Latin Kezdő kategóriában negyedik, Kemény Imre és Csuri Laura Junior II Latin Kezdő kategóriában ötödik, Kelemen András és Simon Bettina Gyermek II Latin Kezdő kategóriában hatodik, Pál Gábor és Pál Márta Senior II Standard Kezdő kategóriában harmadik helyezést ért el. A versenyről a Vértes Fotó készített fényképeket, melyek megtekinthetők az és későbbi időpontban egyesületünk honlapján zsatanc. A sikeres rendezvényhez nélkülözhetetlen volt Zsámbék város és a környező települések cégeinek anyagi támogatása. Köszönjük a cégek, magánszemélyek támogatását és reméljük, hogy a közösen elért siker a kialakított támogatói kapcsolatot a későbbiekre is megerősíti. A rendezvény támogatói voltak: Alex Fémbútor Kft, B Rent Kft. Perbál, Bali Éva, Barack-Virág Kft. Szomor, Bárándi Zoltán, Bellis Virágüzlet, Benedekék Falodája, Cserepeskert Bt., DAF Trucks Hungary Kft., Espa Bio & Art Hotel., FO-Vill Kft., Ga-Bri-Ele Asztala Kft, HO-GO Team Kft, Horváth Margit, K + F Bowling Kft, Dr. Kocsis Tamás orvos, Kontakt Busz Kft, Kovács Sütöde Bt, Molnár Dénes Mentős Szakápoló, Nyakaspince Zrt. Tök, Panton Bt. Budapest, Prec-Forg Kft. Perbál,, Premontrei Szakközép Iskola, Schuller Eh klar Kft. Pécs, Schwarz 2000 Kft, Szabari Andrea, Tesco Logisztikai park Herceghalom, WAVIN Hungary Kft, Zichy Miklós Ált Iskola, Ziegler Kft, Zsámbék Város Önkormányzata, Zsámbéki MG. Szövetkezet, Zsámbéki Polgárőrség, Zirkelbach Éva a Zsámbéki Tánc Sport Egyesület elnöke 7

8 Zsámbék anno és ma: Európát bejárta a szenzációs hír év februárjában, Hármas ikrek születtek Zsámbékon! I. rész Hármas ikrek születése napjainkban is rendkívüli esemény. Évekig nyomon követi a közvélemény az ikrek életét, fejlődését. A gyermekek születésükkel családjukat és településüket egyfajta rangra emelik. Életük reflektorfényben zajlik, a környezet kíváncsi érdeklődéssel kezeli őket mindaddig, amíg megszokott nem lesz a jelenlétük. Zsámbékon február 5-én (pénteken), a Romtemplom alatti Régitemplom utca 560 számú házban hármas ikrek születtek. A szenzációs esemény híre bejárta Magyarországot, és idővel Európa több országában is beszámoltak a ritkaságról. Rövid hír jelent meg a hazai napilapokban: A Budapest közelében fekvő Zsámbékon, február elején hármas ikrek születtek. A házi szülést bábaasszony és a falu orvosa vezette le. Több európai országban, az orvosi szaklapok is méltatták az orvosi szempontból is rendkívüli eseményt. Orvosi körökben több éven keresztül foglalkoztak a ZSÁMBÉKI CSODÁVAL, továbbképző előadásokon gyakran volt téma a zsámbéki hármas ikrek szülésének levezetése házi körülmények között, hagyományos módszerrel. Idővel Zsámbék ismertségét a társasági beszélgetésekben a következők szerint fogalmazták meg: - Zsámbék ahol a Rom-templom, az apácazárda van, és ahol a hármas-ikrek születtek! A Régitemplom utca 560-ban élő Zirkelbach Lőrinc ( ) és Komlós Anna ( ) 1921-ben házasodtak össze. A család mindkét ágon a földműves tradíciót követte. A jó Isten már öt gyermekkel ajándékozta meg a szorgalmas családot: Antal ( ), Mária ( ), Anna (1926), Teréz (1929) és Lőrinc ( ) várták újabb testvérük születését. A XX. század első felében országszerte gyakori volt a sokgyermekes család, így Zsámbékon is, ahol 19 családban neveltek öt vagy több gyermeket. A Zirkelbach - családban hat év szünet után várták hatodik gyermekük születését, és váratlanul érkezett három fiú: KÁL- MÁN, MIKLÓS, JÓZSEF február elején nagy havazás volt a térségben. Közlekedni jóformán csak gyalogosan lehetett a községben. A járatos autóbuszok ilyenkor, a nagy havazások idején nem közlekedtek. Rendszeres autóbuszjárat: Zsámbék Herceghalom vasútállomás, Zsámbék Páty Budapest és Zsámbék Tök Piliscsaba vasútállomás között volt kialakítva. A faluban élők szervezetten felkészültek arra, hogy télen napokig elzárja a havazás Zsámbékot a külvilágtól. A nagyközség életében már tudatosan kialakult az önellátó életviteli forma. Szinte minden létező foglalkozásnak van szakértő művelője. Az élelmiszerellátás színvonala messze meghaladja a hazai átlagot. A villamos energia ellátás és a telefonkapcsolat rendszere potenciálisan ugyan ki van építve, de működésükben gyakori a nem kívánatos üzemszünet. Ilyen napra ébredt a falu február 5.-én pénteken is, a külvilágtól a magas hó miatt el van zárva a község és a reggeli órákban telefonálni sem lehet. Annus néni, a fi úk nővére a szülői ház előtt A Rom-templomtól kőhajításnyira lévő családi házban a hatodik gyermekét váró édesanyánál, február 5-én a kora reggeli órákban enyhe jelzések utalnak arra, hogy a mai napon megjöhet a hatodik gyermek. Az édesapa, Lőrinc bácsi, ébredés után megkérdezte feleségét, Annus nénit, hogy elmehet-e a Nyakas oldali pincébe bort hozni. Elmehetsz, de dolgod végeztével gyere minél hamarabb haza, mert hamarosan meg fog születni a gyerek. Lőrinc bácsi elment a pincébe, Annus néni nekiállt felmosni a fapadlós szobát. A munka közben érezte, hogy hamarosan megindulhat a szülés. Lőrinc bácsi úgy indult a pince felé, hogy láncreakció szerűen összegyűjtötte munkatársait, baráti körét tartsanak vele a pincéjébe, hiszen hatodik gyermekének megszületésére kell áldomást inni. Íratlan szabály volt ez a koccintás a gyermek születésekor, és ezt a szabályt rendre be is tartották. Aki már munkában volt, az bejelentette, hogy neki áldomásra kell mennie. A közvetlen munkatársak a kőbányában dolgoztak, ők főnököstül hiánytalanul indultak az áldomásra. Fél óra elteltével megtelt férfiakkal a Zirkelbach - pince. Lőrinc bácsi biztos volt abban, hogy nyugodtan lehet koccintani, rá még órákig nem lesz otthon szükség. Az első körön lehettek túl a pincében, amikor Annus néni úgy gondolta, biztos, ami biztos, üzen a bábának, Breinninger néninek. Meggyes Gábor Folytatjuk 8 Zsámbéki Hírek július

9 Képességek próbája vetélkedőn a zsámbéki gyerekek Az Ability Park egyesület által megrendezésre kerülő, 3 napos országos viadalon vett részt 7 zsámbékon tanuló 4. osztályos gyermek Dunaújvárosban. A vetélkedő célja, hogy a nagyközönség számára is testközelbe hozza, a fogyatékossággal kapcsolatos élethelyzeteket. Első körben egy kisfilmet forgattak a gyerekek, amivel bejutottak az országos versenybe. A film megtekinthető: watch?v=fkabqodhpc4 linken. Az országos versenyen a feladatok első ránézésre egyszerűnek tűntek. Viszont, mikor beleültek a gyerekek a kerekesszékbe és a meredek emelkedőn kellett a célba elérni, bizony akkor megjelentek a verejtékcseppek a lányok-fiúk homlokán. A szakmai zsűri a vetélkedőre 8 csapatot választott az országból, akik 5+2 fővel képviselhették településüket, iskolájukat. Zsámbékot Áprily Gergő, Banga Borbála, Bittó Anna, Homoki Máté, Horváth Anna, Kúti Margit és Répássy Zsuzsanna képviselte. A csapattársak első megpillantásánál már látható volt, hogy mind termetben, mind életkorban a zsámbéki csapat a legkisebb. De a kis törékeny zsámbéki Zsámbéki Hírek július A nagy megmérettetés lányok szívósan helytálltak. Sőt bekötött szemmel hibátlanul megtalálták a csörgőlabdát is a labdatengerben. A verseny tempója nagyon feszített volt, nagyon sok volt a versenyző diák, így a lányok nagyon elfáradtak. A harmadik napon már szinte mindenki minden lehetőséget megragadott, hogy egy pillanatra lehunyhassa a szemét és megpihenjen. Az utolsó versenyszám előtt részeredményt hirdettek. Az első két nyertes jut tovább. Zsámbék holtversenyben állt a második helyen Pécs város 6 osztályos fiúival. Ez feltüzelte a kislányokat. Gyors csere a tartalékként a versenyben résztvevő fiúk beálltak az 5 fős csapatba és mikor elhangzott a rajtsíp szinte repültek. Az eszük élesen vágott, a lábuk hihetetlenül szapora volt. A hangulat olyan volt, mint amit a tv-ben a nagy olimpiai vetélkedőn látunk. Utoljára Áprily Gergő ért célba. A sípszó után a nézőtérről a pillantásokból látható volt, az eredmény. 7 másodperc. Ennyivel maradt le a csapat. Innen nehéz volt lelkileg felállni, annak ellenére is, hogy diákok és tanárok együtt gratuláltak a csodálatos teljesítményért. Az elméleti felkészülés során megismerkedtek a braille abc-vel és a daktil abc-vel. Ezeknek a gyerekeknek nem ismeretlen kifejezés a Down szindróma, az autizmus és a farkasvakság sem. Tudják, mit kell tenni, ha egy mozgáskorlátozott, vagy vak emberrel találkoznak és mit nem. Büszkén és lelkesen mesélik élményeiket, így talán ezt az érzést és szellemiséget tovább is tudják adni. Cél, hogy legyen mindenki nyitott a világra és abban levő különbözőségeinkre! Természetismereti tábor a zsámbéki Nyakas-Tetőn A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület és a Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület közös összefogással sátortábort szerevezett a zsámbéki Nyakas-tetőn a zsámbéki általános iskolák diákjainak 2011 június ig. Köszönet az önkormányzatnak, hogy a táborban a gyermekek ingyen vehettek részt, s köszönet t. Köszönet a Zsámbéki Tűzoltó Egyesületnek, akik biztosították a vízellátást, köszönet a Peridot-Line Kft.-nek, akik a pusztazámori természetes ásványvizet biztosították szomjoltásra. Köszönet a Zsámbéki Idegenforgalmi Egyesületnek, akik a helyszínt biztosították számunkra a Zsámbéki színház és Művészeti Bázison. A tábor célja volt, hogy a gyermekek testközelből ismerkedjenek meg a természet értékeivel, szépségeivel és néhány kellemes, élmény dús napot töltsenek a természetben. A tábor ideje alatt a gyermekek számos különböző természetismereti és környezetvédelmi foglalkozáson vehettek részt. A táborlakók sok izgalmas élménnyel gazdagodhattak és a természettel kapcsolatos ismereteiket. A résztvevők átélhették a szabadban éjszakázás élményét, volt részünk éjszakai és nappali lepkészetben. Bóklászhattunk éjszaka a Nyakastetőn és megfigyelhettük a lappantyúk éjszakai vadászatát, hallhattuk hangjukat, követhettük röptüket, átélhettük az éjjeli természetjárás élményeit (esti neszek, csillagképek, érzékszerveink csiszolása). Napközben is megfigyelhettük a Nyakas-hegy kincseit, izgalmas élővilágát. Szakember segítségével ismerkedhettünk meg a növényvilággal. A közös játékok sem maradhattak el, rajzolás, kézműveskedés és számháborús csaták. Szeretnénk hagyományt teremteni és minden évben lehetőséget biztosítani az itt lakó gyermekeknek a táborozáshoz. A következő táborunk időpontjával kapcsolatban figyeljék a felhívásunkat. A tábor szervezői: Simon Anikó, Polonyi Vilmos, Bőhm András, Dobos János és Banga Zsolt 9

10 Az Aranykor és az Anyácsatavi Horgász Egyesület közösen tartotta meg Jó ebédhez szól a nóta rendezvénysorozata első összejövetelét! A jó hangulathoz semmi nem hiányozott. A Művelődési Ház frissen felújított nagytermébe alig fértünk. Második alkalommal bizonyosodott be, hogy kell a nóta az embereknek. A nótás ajkúak tudták miért jöttek. Voltak azonban, igaz kisebb számmal, akik csak kóstolgatták a műfajt. Itt most történt valami, nevezetesen az, hogy utóbbiak is megéljék, belássák, hogy ez egy speciális közösség! Igen, a nótaszeretők ismerik egymást, értik gondolataikat akkor is, ha először ülnek egy asztalnál, egy társaságban. Az új hívek mondták: meghitt, emelkedett, szeretetteljes volt az atmoszféra. Simogatta a lelkemet elismerem. A jelenlévő települési képviselők is jól érezték magukat, jól esett az ebéd nekik is. Ismét megmozdult a környék is. Itt voltak Budajenőről, Perbálon át Tök, Szomor, Mány, Bicske és a távoli Gerstetten képviselői a zsámbékiakon túl. Nincs igazán szükség reklámozásra, mégis ezt teszem. Jelesül, hogy Sándor Dezső, Józsi és Gabi mivel hódította meg újra és újra szívünket-lelkünket és fülünket! Ekkora embersereg minden kívánságát teljesítették 12 órától 19 óráig. A legbúsabb nótától a legvidámabb csárdásig, a Sosztakovics keringőtől a Pacsirtáig minden elhangzott ezen a csodálatos délutánon. Már majdnem magasztalom a zenészeket, de rászolgálnak. Igaz? Említést teszek az étkekről is, hiszen a jelmondat első fele erről szól. Az étel-ital szolgálta a gasztronómiai élvezetet. A halászlé és a túrós csusza kielégített minden igényt. Az őszinte dicséretek kárpótolták az elfáradt asszonyokat. Megilleti őket az elismerés, hiszen a tészta gyúrása-nyújtása-főzése, zökkenőmentes felszolgálása mind, mind az ő érdemük. Köszönet érte! Végül, de az ételek sorában az első szó essék a halászléről. Sajnos a pecások nem jártak sok szerencsével, mert nem haraptak a halak. Nem ismernek lehetetlent így üzletből pecázták ki a jó fajta Ez volt az első Pünkösdölő volt a Művelődési Házban Nem a szó hagyományos értelmében, hanem Pünkösdi Bált tartottunk vasárnap a Művelődési Házban. A tömeg igazán nem tolongott, de nagyon jó hangulatban töltöttük az estét és az éjszakát. Ehhez nagyban hozzájárult a Balázs Duo. Batyus bál volt a kiírás, de a Zigler Kft. jóvoltából apró süteményekkel várhattuk az érkezőket és Horváth László alpolgármester út támogatásának köszönhetően torok öblítő is került az asztalokra. Megszámlálhatatlan mennyiségű értékes tombola tárgyat sorsoltunk ki, amiket ezúton is köszönünk a felajánlóknak. Sok-sok örömet okoztak a szerencsés nyerteseknek. Nagy sikere volt minden adománynak, mégis ki kell emelnem Bali Jánosné és lánya Évi művészi alkotását, ami a csodás grillázs torta, legújabb csipke mintával. Az egészet koronázta tetején egy Pünkösdi rózsa cukorból, amely az igazi mása. Hajnal fél 3-ig koptattuk a cipőinket a családias rendezvényünkön. Aranykor Nyugdíjas Egyesület: Bordezné Éva pontyokat. Ami ebből kerekedett az lett a halászlevek gyöngye. Megkoronázta még a friss ropogós kenyér a KIFLI Bt. kenyere, amit ezúton is köszönünk! Arról, hogy a jól lakott társaság úsztathassa a halat a Nyakas pincészet gondoskodott finom BIRTOK cuvéjével! Nekik is köszönjük! Eddig a vasárnapi eseményekről. Remélem, hogy azok, akik távol maradtak most kedvet kaptak arra, hogy kíváncsiak legyenek a következőre, amit szeptember 11 én szintén vasárnap délelőtt tartunk! Ezt azonban még megelőz egy koncert, ami már szervezés alatt van. Vigyázzanak, le ne maradjanak! Edit Piaf dala a címadója Rózsaszín az élet ennek a Romtemplomnál rendezendő koncertnek. Muzsikusaink ott ismét bizonyíthatnak majd. És mi? Elképzeléseim szerint sok csodát fognak látni és hallani. A gyönyörű dalok és a romi együttes hatása, ugye tudja a kedves olvasó mi fog ebből kisülni?! Este kor kezdődik majd július 16-án szombaton főműsoridőben! Nem tartozik szorosan a témához, de mégis szeretném mások tudtára is adni, hogy mi, akik megfertőződünk a nóta szeretetétől Sándor Gábor segítségével létrehoztunk a Nóta szeretők baráti társaságát. Kifejezetten a saját örömünkre tanulunk nótákat és énekelgetünk együtt. Tesszük mindezt a Művelődési Házban, ahova Balázs Csilla jóvoltából mindig beférünk. Általában 2 hetente találkozunk, szép estéket töltünk együtt. Ezt hívhatnánk örömzenélésnek. Bordez Karlné Gyalog Éva 10 Zsámbéki Hírek július

11 Nyári élet az óvodában Óvodai nevelési évünk szorgalmi időszaka véget ért. Ezen időszak lezárásaként minden csoportunk évzáró műsort adott, amiből a szülők képet kaphattak gyermekük óvodai fejlődéséről. Az évzáró ünnepségeket és a ballagást a tágas tornaszobában tartottuk, nem csak akusztikája, de nagy befogadóképessége miatt is. Ennek hatására senki sem maradt le az élményről, mert ilyenkor nemcsak a szülők, hanem a nagyszülők és más közeli hozzátartozók is szívesen megnézik a kicsik előadását. Az életkori sajátosságokból adódóan a kiscsoportosok rövidebb, a nagyobbak hosszabb műsorral zárták az évet. Az év folyamán tanult verseket, meséket, körjátékokat adták elő és német nyelvű mondókákat, dalokat is hallhattunk. A gyerekek nagy szorgalommal és kitartással készültek, próbáltak az előadásokra. Év végén nem csak az évtől, hanem a szeptemberben iskolát kezdő nagycsoportos óvodásoktól is búcsúzunk. Ilyenkor megható pillanatokat élnek át szülők, pedagógusok egyaránt. Reméljük, jó szívvel gondolnak majd ránk, és később is visszalátogatnak majd hozzánk az új kisiskolások. Szeretettel várjuk őket! Kellemes az időjárás, ezért egyre több időt igyekszünk a szabadban, az óvoda udvarán tölteni. Ebben az időszakban a gyermekeknek jól erősödik a fizikai erőnlétük, mivel sok mozgásos és ügyességi játék jellemzi napjaikat. Ennek során fokozatosan fejlődik mozgásügyességük, egyensúlyérzékük. Az együttjátszások során szorosabb kapcsolat alakul ki az óvoda többi, más csoportba járó kisgyerekével. Több új játékkal is gazdagodott az udvar. Többek között egy mókuskerékkel és egy falovacskával, és beszereztünk nyolc nagyméretű napernyőt is. A szabad levegőn való több idő eltöltése más jellegű munkafeladatokat is ad számukra. Az udvar rendjének megőrzése, a kertünk ápolása lehetővé teszi számunkra a mindennapi tevékenykedést az udvaron: gereblyézés, virágmagvak elültetése, veteményes kert gondozása, gyomirtás, locsolás. Minden csoport szépen gondozza kiskertjét. Van, aki fűszernövényeket, virágokat, zöldségeket, de akad, aki epret is termeszt. A hűvös teraszokon a gyermekeknek egész nap rendelkezésükre állnak az asztali társas-, kirakójátékok, rajzolhatnak, gyurmázhatnak. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a kötetlen nyári időtöltéseket. Rendszeresen barkácsolunk is: ékszereket, szélforgót, repülőt stb. készítünk. Ezúton kívánunk a nyári szünet idején mindenkinek kellemes pihenést és jó nyaralást! Könyvelés Biatorbágyon Vállaljuk társaságok és egyéni vállalkozók teljes körű könyvelését, bérszámfejtését. Ügyfeleink részére havi rendszerességgel gazdálkodási tanácsadást nyújtunk. Válasszon minket, hogy Ön minden energiájával csakis vállalkozása szakmai sikerére koncentrálhasson. Pink Profi t Kft. Tel: t.hu 11

12 12

Honlap: www.zsambek.hu

Honlap: www.zsambek.hu Zsámbéki Hírek 2011. szeptember Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Augusztus 20-i ünnepek Városunk kiemelt ünnepe augusztus 20-a, mely napon az államalapítás mellett településünk

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS

PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS A jordán király vendége voltam Cikkünk az 5. oldalon Fotó: Bánkuti Ákos Húszéves a Prohászka Gomnázium 4. oldal Állami kitüntetést kaptak 5. oldal Oberfrank Pál 9. oldal Fotó: hirado.hu Fotó: Bertrand

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Biatorbágyi A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. lapja Körkép Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Merénylet a viadukt ellen Szemét ügy: sokkoló számlák A Biatorbágyi Körképben és a város honlapján is

Részletesebben

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június Város- és Gyermeknap Pedagógusnap Reggeltől éjszakába nyúló program keretében került megrendezésre a Város- és Gyermeknap

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS s i l á n e j k z s e D a A rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak. Addig is beszéljenek a fotók. M 2 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1. 2012. július Cserépfalu Önkormányzatának lapja. Beharangozó

CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1. 2012. július Cserépfalu Önkormányzatának lapja. Beharangozó CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1 Nem elég olvasni, újraolvasni fontosabb. 2012. július Cserépfalu Önkormányzatának lapja Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. (Tamási Áron) Itt lakom, s nagyon

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Tartalom Újabb ritka orchidea faj megkerülése Alsónémedi

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben