Tájékoztató KÜLÖNKIADÁS JÚNIUS. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL ÉVBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató KÜLÖNKIADÁS 2011. JÚNIUS. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 2011. ÉVBEN"

Átírás

1 KÜLÖNKIADÁS JÚNIUS. Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete február március április hónapokban megtartott soron következõ és rendkívüli ülésein hozott határozatokról, illetve rendeletekrõl. A Képviselõ-testület rendeleteket alkotott: A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSRÓL a) lakóegység részére január 1. - december 31. között heti 1 alkalommal (évente 52 alkalom), b) üdülõegységek részére április 2. november 2. között heti 1 alkalommal (évente 30 alkalommal) Balatonkenesén a vasútvonaltól északra esõ területeken keddi napokon, Balatonkenesén a vasútvonaltól nyugatra esõ területeken és Balatonakarattyán vasárnapi napokon történik. A közszolgáltató szállítási napokon reggel 7 órától végzi a gyûjtést. A települési szilárd hulladék kezelésének egyszeri ürítési díja január 1. napjától: a) 60 literes gyûjtõedényzet esetében 257,34 Ft + ÁFA x ürítések száma, b) 110 literes gyûjtõedényzet esetében 471,79 Ft + ÁFA x ürítések száma, c) 240 literes gyûjtõedényzet esetében 1029,36 Ft + ÁFA x ürítések száma. Az ürítések számát egy idõszak vonatkozásában az 1. pont alapján az adott idõszakra meghatározott heti ürítési gyakoriság és az idõszak teljes hetei számának szorzata adja. Az ürítési díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is. Az AVE Zöldfok Zrt. mint közszolgáltató felirattal ellátott és az alapszolgáltatáson felüli mennyiségû települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott mûanyag zsák ára január 1-jétõl 340,- Ft/db + ÁFA. A mûanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja. A mûanyagzsák beszerezhetõ: a) Városgondokság (Balatonkenese, Fõ utca 43.) b) Vegyeske Papírbolt (Balatonkenese, Széchenyi u. 2. ), c) VILLKER (Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.) d) Háztartási Kuckó (Balatonkenese, Széchenyi u. 1.) e) FOCUS COOP ABC (Balatonakarattya, Árpád u. 22.) f) HANÁK ABC (Balatonakarattya, Hársfa u. sarok), g) LILA ABC (Balatonakarattya, Rákóczi u. 95.) Tájékoztató A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL ÉVBEN 1. Szociális étkeztetésnél amennyiben az egy fõre esõ jövedelem 1.1 nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át: 450 Ft/fõ/nap 1.2 a nyugdíjminimum 200 %-a fölött van: 520 Ft/fõ/nap 1.3 Kiszállítás esetén megemelkedik a kiszállítás díjával, kiszállítás díja: 150 Ft/fõ/nap 1.4 A kiszállítás összege 80 év feletti, egyedülálló esetén, amennyiben a nyugdíja nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át: 0 Ft/fõ/nap amennyiben a nyugdíjminimum 300%-a felett van 150 Ft/fõ/nap 2. Nappali ellátásnál 2.1 csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevõk esetén 20 Ft/fõ/nap 2.2 napközbeni tartózkodást és étkezést is igénybe vevõk esetében amennyiben az egy fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum 200%-a alatt van 450 Ft/fõ/nap amennyiben a nyugdíjminimum 200%-a fölött van 520 Ft/fõ/nap 3. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó költség 115 Ft/fõ/óra 3.1 személyi térítési díj amely az óradíjnak és a gondozásra fordított idõnek a szorzata legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 20%-a, év felett a térítési díj kedvezményének mértéke 100%, éves korig a térítési díj kedvezményének mértéke 50%, éves korig a személyi térítési díj amely az óradíjnak és a gondozásra fordított idõnek a szorzata - legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 20%-a.

2 2 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás A Képviselõ-testület határozatokat hozott az alábbi ügyekben: A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vonatkozásában: A Rády Sportcsarnok bérleti díját évben Ft/óra összegben állapította meg, évben is biztosítja a gyermekek/tanulók nyári táboroztatásának lehetõségét, és a táborozás díját Ft/fõ/éj összegben határozta meg. Informatikai termének bérleti díját évben 500 Ft/számítógép/óra összegben állapította meg. Strandok, illetve a Városgondnokság vonatkozásában: évben a strandbelépõk mértékét az elõzõ évihez képest nem változtatja, azonban a helyi állandó lakosoknak 50%-os kedvezményt biztosít a napi felnõtt jegy árából. A kedvezmény igénybevételéhez a lakcímkártya felmutatása szükséges. A 6 éves korig ingyenes belépést és a Pilinszky János Általános Iskola tanulóinak ingyenes belépését (diákigazolvány felmutatása mellett) továbbra is biztosítja. A strandok nyitva tartási idejét az elõterjesztés szerint jóváhagyja és utasítja a városgondnokot, hogy üzemeltetési idõ után a strand bejáratokat zárják le. A június 1. napjától a strandszezon idejére egy vendégéjszaka tartózkodás utáni idegenforgalmi adó befizetés ellenében 1 db turista strandjegyet biztosít június 1-je és augusztus 31-e közötti beváltással a közvetlen vízparti területtel nem rendelkezõ szállásadók részére. A kedvezmény az önkormányzati tulajdonban lévõ strandokra vonatkozik. A fentiek szerint biztosított turista strandjegyek kizárólag a Tourinform Irodában vehetõk át. A nyilvántartásért a Tourinform iroda vezetõje felelõs. Városgondnokság által üzemeltetett strandokon a Vízi mentõk Magyarországi Szakszolgálata Egyesület árajánlatát elfogadta Ft összegben. A tulajdonában lévõ strandokra új szeméttárolók elhelyezéséhez járult hozzá, melyek beszerzésével és kihelyezésével megbízta a Városgondnokság vezetõjét. Megbízta továbbá a városgondnokot, hogy 8 db információs KRESZ-tábla beszerzésérõl és azok Balatonakarattya és Balatonkenese területén kihelyezésérõl gondoskodjon az alábbi helyeken: Balatonakarattya körforgalom, Balatonakarattya Rákóczi Park, Honvéd Üdülõ, Bercsényi Strand, Bezerédj Strand, Vak Bottyán Strand, Balatonkenese Széchenyi Park. Továbbá, hogy 3 db nagyméretû, kb. 6 m x 2 m nagyságú hirdetõtábla meggyártására készüljön fel és értesítse a Képviselõ-testületet mind a kihelyezési lehetõségekrõl, mind az elkészítés anyagi szükségletérõl. Keresse továbbiakban annak a koncepcióját, esetlegesen más reklámozással foglalkozó cégekkel milyen anyagi lehetõségek adódnának az önkormányzat számára, illetve a táblák kitelepítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülõ jogi problémákat is terjessze a Képviselõ-testület elé. A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy évben a településre vonatkozó lomtalanítási akciót az õszi idõszakban kívánja meghirdetni. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület mûködésével kapcsolatban: Az önkormányzat tagként belépett a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületbe (Balatonkenese) annak érdekében, hogy a helyi TDM szervezet létrejöjjön és a szervezet fejlesztésére kiírt pályázaton lehetõsége legyen indulni. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület tagjaként az önkormányzat által évente beszedett idegenforgalmi adó állami támogatás nélküli összegének 8 %-át fizeti meg az egyesület felé tagdíjként. Jelenleg az önkormányzat által mûködtetett tourinform irodát a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületnek átadja a TDM szervezet fennállása idejére az önkormányzat költségvetésében szereplõ összeggel és személyzettel együtt mûködtetésre. A szervezet felbomlása esetén az önkormányzat a tourinform irodát visszaveszi és mûködteti. Egyetértett azzal, hogy a helyi TDM szervezet, - melybe az önkormányzat tagként belépett - a Balatonfûzfõ Litér TDM szervezettel közösen induljon a szervezet fejlesztésére kiírt pályázaton. A két egyesület által kötött megállapodásban rögzített összegek arányában a két szervezet minden további költségbõl részesedést vállal. Hozzájárul, hogy a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület, melynek Balatonkenese város Önkormányzata teljes jogú tagja, induljon a évi térségi TDM pályázaton, a következõ formában: A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület és még 11 egy térségi szereplõ, melyek Önkormányzatok vagy már meglévõ TDM szervezetek közösen alapítanak egy térségi, TDM non-profit kft.-t, melynek a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület 12 % -os rész erejéig a tulajdonosa. Balatonkenese város Önkormányzatának képviselõ testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén 2012-tõl az alábbi összeggel támogatja a térségi, TDM non-profit kft.-t a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületen keresztül: Forint Forint Forint Forint Forint Balatonkenese város Önkormányzatának képviselõ testülete vállalta, hogy forinttal támogatja a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület törzstõke befizetését, az összeg másik felét az egyesület vállalja. Hozzájárult, hogy a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület, melynek Balatonkenese város Önkormányzata teljes jogú tagja, induljon a évi helyi TDM pályázaton. Balatonkenese város Önkormányzata vállalta, hogy a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére biztosítja a pályázaton való részvételhez szükséges Ft-os önrészt. Továbbá nyertes pályázat esetén 2012-tõl 2018-ig évente minimum Ft, maximum Ft öszszeggel támogatja a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítását a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületen keresztül. A támogatási összeg tartalmazza az önkormányzat által megfizetett 8%-os tagdíj összegét is.

3 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 3 A támogatási elszámolás további részleteit külön megállapodásban szabályozzák. Az önkormányzat tulajdonában lévõ épületben, a jelenleg használt helyiségen kívül még egy irodát (a korábban már egyszer Tourinform irodaként mûködtetett helyiséget) átad a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére hosszú távú használatra január 1. napjától. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére átadott Tourinform irodák felújításához tulajdonosi hozzájárulását adja nyertes pályázat esetén. A Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár vonatkozásában: A testület úgy határozott, hogy az elõzõ évhez hasonlóan - a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évben is mûködtesse a Balatonkenesén, illetve Balatonakarattyán lévõ 2 db turisztikai információs pontot, melyre Ft pénzeszközt biztosít. Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által mûködtetett Tourinform iroda feladatai ellátásának érdekében július, augusztus hónapokban alkalmaz plusz egy fõ 8 órás munkavállalót, mely vonatkozásában az intézmény bér- és járulék elõirányzatait megemeli Ft összeggel. A könyvtári beiratkozási és szolgáltatási díjak összegének módosítását az alábbi tartalommal elfogadta: Könyvtári tagsági díjak Egy évre (a beiratkozás napjától) 18 éven felüli, önálló jövedelemmel rendelkezõknek: 1000 Ft Nyugdíjasoknak, diákoknak, munkanélkülieknek, GYES-en lévõknek: 500 Ft Fél évre szóló beiratkozási díj (a beiratkozás napjától számítva): a fenti díjak fele Ingyenes tagság 16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, pedagógusoknak, fogyatékkal élõknek Szolgáltatások: Könyvtárközi kölcsönzés: 200 Ft / dok. Internet használat: 300 Ft/óra (Min. 15 perc fizetendõ) Számítógép használat: 500 Ft/óra Nyomtatás: fekete-fehér A/4: 25 Ft színes: A/4: Ft Másolás: Fekete-fehér A/4: 20 Ft/ oldal (30 oldal fölött 15 Ft/oldal) Késedelmi díjak: A kölcsönzési idõ lejárta utáni késedelmi díj: Ft (dokumentumtól függõen) A Képviselõ-testület a civil szervezetek által benyújtott pályázatok alapján az alábbi vissza nem térítendõ támogatási öszszegeket nyújtotta: Civil szervezet neve Képviselõ-testület Támogatás célja által nyújtott vissza nem térítendõ támogatás összege Fürdõtelep Egyesület Ft diktafon, irodaszer PJ Ált.Isk. Diákönkormányzat Ft belépõdíjak Irodalmi színpad Ft meghívók, plakátok, aug. 20., vagy okt. 23. ünnepi mûsor Tipegõ Klub Ft játék Református Nõszövetség Ft táborozás étkezési költség Karitász B.k-i csoportja Ft étkezési költség Cukorzacskó-gyûjtõk Társ Ft rendezvény lebonyolításának költségei Kreatív Kenese Egyesület Ft Red Bull Láda Derbi lebonyolítása Nyugdíjas Klub B.akarattya Ft belépõdíjak Szivárvány Népdalkör Ft ruha Tátorján Nyugdíjasklub Ft belépõdíjak Állatvédõ Egyesület Ft állatorvosi költség, állateledel Szülõi munkaközösség iskola Ft könyvjutalmazás A Képviselõ-testület tudomásul vette Balatonakarattya Fürdõtelep Egyesületnek nyújtott Ft összegû támogatásáról való lemondását. A támogatás összegét Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat tartalék keretébe vezeti át. Sport tevékenységgel kapcsolatos pályázatok támogatása: Civil szervezet neve KuB-Szoc Bizottság Támogatás célja által javasolt tám. összeg Rády DSE Ft kirándulás, szállás, díjazás, belépõdíjak Nordic Walking Akadémia Ft egy túra lebonyolítása valamelyik rendezvényen Töreky Balázs kalapácsvetõ Ft sportszer, sportruházat Kari-Ka Lada Team Ft nevezési díj, alkatrész Tánczos Gábor Ft sportszer KID Rock and Roll Csoport Ft ruhaanyag Utak felújításával kapcsolatban, illetve pályázatok vonatkozásában: A Balatonkenese, Berek utca és Balatonakarattya Állomás utca, Fácános utca, Pusztaszeri utca, Kodolányi utca, Hársfa utca, Szép utca, Veres Péter utca útépítési és csapadékvíz-elvezetési engedélyezési tervek elkészítésére, a megküldött árajánlatok alapján Demény Zoltán (Veszprém) vállalkozóval köt tervezési szerzõdést, nettó vállalási ár: Ft Ft ÁFA, bruttó vállalási ár: Ft értékben. (Amennyiben Demény Zoltán (Veszprém) tervezõ szerzõi jogáról lemond.) A Balatonakarattya, Ady Endre utca útépítési és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek elkészítésére, a megküldött árajánlatok alapján Rajki Tamás (8200 Veszprém, Kádártai út 31.) közlekedésépítõ üzemmérnökkel köt tervezési szerzõdést. Vállalási ár: Ft + önkormányzatot terhelõ járulékfizetési kötelezettség 27%: Ft, összesen: Ft. (A szerzõdéskötés csak abban az esetben lehetséges, ha a tervezõ szerzõi jogáról lemond). A Balatonkenese Széchenyi utca gépkocsibejárók kivitelezési munkái tárgyában bekért árajánlatokat megvizsgálta és megtárgyalta, tárgyi munkákat a benyújtott árajánlat alapján és szerint Ft + Áfa, azaz mindösszesen bruttó Ft összegben a Mór és Társa Kft (8174 Balatonkenese, Fõ u. 36.) -tól rendeli meg; A Balatonkenese Széchenyi utca járda-összeköttetés, parkoló építés, folyóka- valamint járdaépítés kivitelezési munkái tárgyában bekért árajánlatokat megtárgyalta;

4 4 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás tárgyi munkákat a benyújtott árajánlat alapján és szerint Ft + Áfa, azaz mindösszesen bruttó Ft összegben a Mór és Társa Kft. (8174 Balatonkenese, Fõ u. 36.) -tól rendelte meg. Balatonkenese, Jókai utca Vasút utca felújítása vonatkozásában a Polgármesteri Hivatallal árajánlat becslést készíttet, amelyet az érintett utca lakóinak megküld véleményezés céljára és tõlük írásbeli nyilatkozatot kér be arra vonatkozóan, hogy az árajánlat összegébõl saját erõbõl hány százalékot kívánnak megtéríteni. Megtárgyalta a Nefelejcs utca lakóinak írásos megkeresését és az alábbiak szerint határozott: Kinyilvánítja szándékát, hogy a Nefelejcs utca harmadik szakaszának út burkolatának cserélésére megoldást találjon 2011 év õszéig. Megbízta Vargha Tamásné Balatonkenese, Nefelejcs u. 19. szám alatti lakost, hogy az általa ismert kivitelezõktõl kérjen ajánlatot az utca felújítására vonatkozóan és azt bocsássa a Képviselõ-testület részére. A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján a Társult formában mûködtetett, kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása címû pályázat beadásához hozzájárult két tanterem felújítására, a szükséges Ft önrész költségvetésben történõ biztosításával, továbbá hozzájárul az iskolai és utánpótlás sport, infrastruktúra-fejlesztés, felújítás címû pályázat benyújtására a sportcsarnok felújítására, a szükséges Ft önrész költségvetés terhére történõ biztosításával. Az Új Széchenyi Terv KEOP kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címû pályázati felhívásra mind a Polgármesteri Hivatal épületének, mind pedig a Pilinszky János Általános Iskola és a hozzá tartozó sportcentrum energetikai hatékonyságának fejlesztése céljából a pályázat késõbbi benyújtásához szükséges felméréseket elvégzi. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete május - június hónapokban megtartott soron következõ és rendkívüli ülésein az alábbi ügyekben hozott határozatokat: TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRÕL 259/2011. (V. 26.) és 260/2011. (V. 26.) számú határozataival Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közrend és közbiztonság helyzetérõl szóló, a Balatonalmádi Rendõrkapitányság által készített 19080/2011-ált. számú, a Balatonalmádi Rendõrkapitányság évi tevékenysége, valamint Balatonkenese Polgárõrség által készített, Balatonkenese Polgárõrség évi tevékenysége tárgyában készített beszámolókat megtárgyalta és azokat az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MÛKÖDÉSÉRÕL 261/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonkenese Városért Közalapítvány mûködésérõl szóló tájékoztatót megtárgyalta és az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETRÕL BESZÁMOLÓ Jelenlévõ képviselõk száma: 5 fõ, igennel szavazók száma: 4 fõ, nem szavazott: 1 fõ 262/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a háziorvosok és fogorvos által készített beszámolókat a jegyzõkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. TÁTORJÁN KFT - PAPKESZI MÓKUSKA BÖLCSÕDE LÉTSZÁMCSÖKKENÉSÉNEK HATÁSA 266/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Papkeszi Mókuska Bölcsõde létszámcsökkenésének a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft mûködésére gyakorolt hatásáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a HEFOP pályázat irányító szervének tegyen javaslatot a pályázat módosítása céljából, mivel az intézmény férõhelyeire az igény lecsökkent és nem is várható változás e tárgyban, illetve vizsgálja meg, hogy a pályázat esetleges módosítása az önkormányzat vonatkozásában milyen kötelezettségekkel járna. Továbbá keresse meg Papkeszi Község Önkormányzatát a szándékával és tájékozódjon arról, hogy Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete milyen anyagi terheket vállalna a mûködtetésbõl. SZÉCHENYI UTCA PROJEKT SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA 267/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás lezárásáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás lezárásáról szóló döntés ellen nem él a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 92. (1) bekezdése szerint egy alkalommal biztosított jogorvoslattal.

5 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 5 BALATONKENESE, MÁRKÓ U. ÉS SCHÉDL A. U. BELTERÜLETI SZAKASZAIHOZ CSATLAKOZÓ KÜLTERÜLETEN TERVEZETT FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK VIZSGÁLATA 277/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elviekben támogatta Sellei Krisztián kezdeményezését, mely szerint Balatonkenese külterületének a Márkó utca és Schédl Alajos utcákhoz csatlakozó szakaszán a tervezett sportterület és a jelenlegi belterület közötti területen egészség megõrzést, helyreállítást szolgáló terápiás funkciókkal is rendelkezõ wellness centrumot kíván létesíteni csatlakozó lakó, sport és zöldterületekkel. A Képviselõ-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy Településrendezési szerzõdésben rögzítse, miszerint az elõkészítés (településrendezési eszközök módosítása, elvi engedélyezési, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, stb.) és a kialakítás (telekalakítások, mûvelési ág váltás, belterületbe vonás, út és parképítés, közmûvesítés és a beruházás teljes körû megvalósítása, stb.) során valamennyi felmerülõ közvetlen és járulékos költséget beruházó vállal és visel, az ebbõl fakadó önkormányzati anyagi kötelezettségeket is átvállalja. Megkötött településrendezési szerzõdés birtokában az önkormányzat vállalja, hogy a Településrendezési eszközök folyamatban lévõ módosításának jóváhagyását követõen megindítja a településrendezési eszközeinek a program megvalósíthatóságát célzó újabb felülvizsgálatát és módosítását. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket értesítse és a Településrendezési szerzõdés elõkészítését kezdje meg. BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN ALJEGYZÕI STÁTUSZ VISSZAÁLLÍTÁSA, PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 269/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján mely kötelezõvé teszi számára aljegyzõ kinevezését visszaállítja az aljegyzõi álláshelyet. Megbízta a jegyzõt az aljegyzõi álláshely pályázat kiírására, valamint a polgármestert a költségvetési rendelet 9. számú mellékletének aljegyzõi státusszal történõ módosításának elõterjesztésével, mely alapján 28 fõrõl 29 fõre nõ a Polgármesteri Hivatal létszámkerete. TÉRMEGFIGYELÕ RENDSZER KIÉPÍTÉSE HULLADÉKUDVARBAN, ESETLEGESEN A STRANDOKRA. 271/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a Városgondnokság által benyújtott árajánlatok alapján az Alarm-Direct Kft. (1147 Budapest, Öv u. 198.)-tól kívánja megrendelni a térmegfigyelõ rendszert - 2 db éjjellátó kamerával Ft/ egység +ÁFA áron. A Városgondnokság évi költségvetésében szereplõ dologi kiadásokat Ft összeggel módosítja a hitelkeret terhére, valamint felkéri Tömör István polgármestert, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítását augusztusban tartandó Képviselõ-testületi ülésére terjessze elõ. HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYZET BESZERZÉSE 272/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a Városgondnokság által benyújtott árajánlatok alapján a Schafer International Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 20/B.)-tõl kíván 50 db fém, kosár anyagú, 600 x 500 mm nagyságú kerek hulladéktároló edényzetet beszerezni bruttó Ft áron. A Városgondnokság évi költségvetésében szereplõ dologi kiadásokat összeggel módosítja a hitelkeret terhére, továbbá felkéri Tömör István polgármestert, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítását augusztusban terjessze elõ. POLGÁRMESTERI HIVATALBAN PÉNZÜGYI VIZSGÁLAT ELRENDELÉSE Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 292/2011. (VI. 02.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonkenese Polgármesteri Hivatalban év február közötti célzott területeken történõ pénzügyi vizsgálat elvégzésével kapcsolatos elõterjesztést, és az elõterjesztéshez csatolt árajánlatok alapján az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonkenese Polgármesteri Hivatalban év február közötti célzott területeken történõ pénzügyi vizsgálat elvégzésével Horváth György ajánlattevõt Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft értékben megbízza. Az ellenõrzés költségeit Balatonkenese város évi költségvetésébõl a hitelkeret terhére biztosítja. A Képviselõ-testület megbízta Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl az érdekelteket tájékoztassa. A VINDEX IRODA TANÁCSADÓ KFT-VEL KÖTÖTT MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS FELBONTÁSA Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 297/2011. (VI. 02.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta Polgármesteri Hivatal Körjegyzõsége és a Vindex Iroda Tanácsadó Kft. között év 05. hó 02. napján kelt Megbízási Szerzõdés létrejöttére vonatkozó elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzat képviselõ-testülete a polgármester által a Vindex Iroda Tanácsadó Kft.-vel az önkormányzattal szemben jogellenesen, a képviselõ-testület bármilyen

6 6 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás felhatalmazása, tudta vagy jóváhagyása és így jogalap nélkül, indokolatlanul év 05. hó 02. napján kötött Megbízási Szerzõdést felbontja. A polgármester haladéktalanul adjon meghatalmazást és megbízást dr. Koczkás Sándor ügyvéd részére a jelen testületi határozat Vindex Iroda Tanácsadó Kft., mint megbízottal történõ közlésre és a szerzõdés felbontás okirat szerkesztésére, ellenjegyzésére. A képviselõ-testület megbízza a polgármestert a Vindex Iroda Tanácsadó Kft.-vel, mint megbízottal év 05. hó 02. napján kelt Megbízási Szerzõdést felbontó szerzõdés aláírására. BALATONKENESEI HÍRLAPPAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 6 fõ, tartózkodók száma: 1 fõ 298/2011. (VI. 02.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonkenesei Hírlap, mint a Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja tartalmának, megjelenésének megfelelõségi követelményét a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény szabályaira vonatkozóan elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A képviselõ-testület megállapítja azt, hogy a Balatonkenesei Hírlap, mint a Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja tartalmában az elmúlt hónapokban jelentõsen, alapelveiben és konkrét ügyekben is sértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény szabályait. Különösen sérelmes a törvény alapelvei közül a sajtóterméket kiadókra vonatkozó azon szabály megsértése, mely szerint a jóhiszemûség és a tisztesség követelményének megfelelõen, a törvényben meghatározottak szerint kötelesek eljárni a kiadók. A Balatonkenesei Hírlapban folyamatosan olyan rágalmazó, alaptalan, kifejezetten rosszhiszemû politikai megfontolásból íródott cikkek jelentek meg, ismeretlenség mögé zárkózott személyek által sugalmazva is, mely írások tartalma méltatlan Balatonkenese Városához, a város polgárainak közösségéhez, az itt élõ vagy ide utazó nyaralni, pihenni, szórakozni vágyó helybeliekhez és vendégekhez, szégyenletes arculatot adva az önkormányzatnak, az önkormányzati képviselõket megválasztó polgároknak, a Polgármesteri Hivatal dolgozónak. Ez a jogellenes és szégyenletes magatartás nem tartható fenn. A fenti okok alapján év június hónaptól a Balatonkenesei Hírlapban csak szakmai írások jelenhetnek meg szakemberek írásai alapján, így különösen a kultúra, az oktatás, a vallás, a közigazgatás területérõl. Egyéb, politikai vagy bizonytalan tartalmú, nem szakmai alapokon álló (nem szakembertõl származó) írások a Balatonkenesei Hírlapban nem jelentethetõk meg. Mindezeken túl indokolt a Balatonkenesei Hírlap szerkesztését a függetlenség és pártatlanság érdekében szerkesztõbizottságra bízni. A szerkesztõbizottság 4 fõ, tagjai: Gyõrfy Károlyné, Márkus Zoltán, Balázsné Tóth Etelka, Donászy Judit. SZÉCHENYI UTCA SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSÁNAK LEZÁRÁSA Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 308/2011. (VI. 14.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a KDOP /B azonosító számú, Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése projektjével kapcsolatban a programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 84. (4) bekezdése alapján indult szabálytalansági eljárás június 8-án történõ lezárásával kapcsolatos döntés ellen nem kíván jogorvoslati kérelemmel élni januártól májusig zárt ülések keretében hozott határozatok: Lakásbérleti szerzõdés felmondása Jelen levõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 40/2011. (I. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonakarattya, Szent I. u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó lakásbérleti szerzõdését a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) 23. (1) bekezdés c) pontja alapján, - figyelemmel a 24. (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 25. (4) és (5) bekezdése alapján február 28. határnappal felmondja. A kulcsleadási határideje: február 15., a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében, kivéve: rendelõ, váró, illetve szociális helyiség. Ingatlan felajánlás vételre Jelenlevõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 41/2011. (I. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a 3230 m2 nagyságú, Balatonkenese 1163/3 hrsz-ú ingatlant a megjelölt Ft/m2 vételáron nem kívánja megvásárolni. Állami tulajdonú telekrész önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése Jelen levõ képviselõk száma: 7fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 42/2011. (I. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatta a Balatonakarattya, Aligai úti 1213/5. hrsz-ú közpark területre vonatkozó kezdeményezését a közparkba illeszkedõ állami tulajdonú telekrész önkormányzati tulajdonba vételét illetõen. Vidámpark üzemeltetéshez hozzájárulás 170/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Vidámpark

7 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 7 (dodzsem, gyermek körhinta, felfújható csúszda) üzemeltetés iránti kérelméhez hozzájárult a balatonkenesei Vak Botytyán strand melletti keskeny nyúlványterületen az alábbi feltételekkel: - lakókocsit, sátrat szállító eszközöket és egyéb gépjármûveket nem parkolhat a területen, - a vállalkozó köteles Ft kauciót az Önkormányzat részére elõre befizetni, - a bérleti szerzõdés lejártával a bérlõ a területet az eredeti állapotnak megfelelõen köteles helyreállítani. A Képviselõ-testület felkérte Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket a döntésrõl értesítse. Volt röplabda pálya 177/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese hogy a Balatonkenese, Vak Bottyán strand végén elhelyezkedõ volt röplabda pályát 10 éves használatra nem engedi át kérelmezõknek. Rágalmazó és becsületsértõ levelek Jelen levõ képviselõk száma: 6 fõ, igennel szavazók száma: 4 fõ, tartózkodók száma: 2 fõ 180/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta Balatonkenese Polgármesteri Hivatalába képviselõ-testületi tagok személyét érintõ, rossz hírét keltõ rágalmazó és becsületsértõ megjegyzéseket tartalmazó levelekkel kapcsolatos elõterjesztés és az alábbi határozatot hozta. Utasítja a polgármestert, hogy mérlegelés nélkül minden ilyen jellegû levelet 3 napon belül adjon át a város ügyeit képviselõ dr. Koczkás Sándor ügyvédnek azzal, hogy a levelek tartalmának megfelelõ fórumhoz fordulhasson és ellenlépéseket kezdeményezhessen a Képviselõ-testülte nevében vagy képviselõ-testületi tag nevében a vele történt egyeztetést követõen. Az átadott levelekhez a polgármester adja meg az esetre szóló ügyvédi meghatalmazást is dr. Koczkás Sándor ügyvéd részére. Széchenyi utca szabálytalansági eljárás ideiglenes vizsgáló bizottság megválasztása 181/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta az Ideiglenes (ad hoc) vizsgáló bizottság megválasztása a Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése projekt szabálytalansági eljárás megindítása ügyének kivizsgálására elõterjesztés és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzat képviselõ-testülete a Balatonkenese Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról rendelkezõ 8/2007. (IV. 16.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 32. (1) bekezdése alapján figyelemmel a (2) bekezdésre is ideiglenes (ad hoc) vizsgáló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) választ. A Bizottság alakításának célja és konkrét feladata: Annak megállapítása, hogy a Balatonkenese Város Önkormányzata KDOP-4.2.1/B azonosító számú, Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése elnevezésû projektjében a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési ügynökség Év 03. Hó 24. Napján kelt és Polgármesteri Hivatalhoz Év 03. Hó 28. Napján érkezett értesítésében közölt, Év Napján elrendelt szabálytalansági eljárás megindítása és az ezzel együtt járó, az eljárás lezártáig történõ kifizetések felfüggesztéséhez milyen okok és körülmények vezettek, azok milyen módon orvosolhatóak leginkább eredményesen, továbbá kiket és milyen mértékben terhel személyi és anyagi felelõsség a szabálytalansági eljárás megindulásáért. A Bizottság elnöke: Vatics Erzsébet tanácsnok, képviselõ A bizottsági tagok neve: - Az állandó bizottságok elnöke: Miklós Péter képviselõ, Lengyel János képviselõ, Kurucz Henrietta képviselõ, - Dr. Koczkás Sándor ügyvéd A feladat elvégzésére megállapított határidõ, illetve feltétel: A Bizottság feladatát legkésõbb a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett szabálytalansági eljárás jogerõs befejezését követõ 45. Napig köteles elvégezni. Az ideiglenes bizottság mûködésének belsõ szabályait figyelemmel az Ötv-ben és az SZMSZ-ben foglalt rendelkezésekre elsõ (alakuló) ülésén állapítja meg. Az ideiglenes bizottság feladatának elvégzése után munkájáról köteles a képviselõ-testületnek írásban beszámolni. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a beszámoló elfogadásával szûnik meg. Polgármesteri Hivatal ügyirat kezelése határozatok végrehajtása 183/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta Balatonkenese Polgármesteri Hivatal ügyirat kezelésével, a képviselõ-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos képviselõi észrevételeket és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Képviselõ-testülete felkérjük a polgármester urat, hogy a hivatal köztisztviselõinek, mint a hivatal vezetõ tisztségviselõje körlevélben hívja fel a figyelmét arra, hogy a képviselõ-testület által hozott döntéseket tartsák tiszteletben mindenki saját munkaköréhez kapcsolódóan hajtsa végre és az önkormányzat ügyeivel kapcsolatos ügyirat kezelésénél a törvényi elõírásoknak, adatvédelmi szabályoknak, ügyiratkezelés szabályzatban és közérdekû adatkezelésérõl szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelõen járjanak el. Hívja fel a figyelmüket, hogy a nem kellõen átgondolt ügyirat kezelések és képviselõ-testületi határozatok nem végrehajtásából adódó önkormányzatnak okozható anyagi kárra és kárral kapcsolatos peres és fegyelmi eljárások következményeire.

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 29/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben