Tájékoztató KÜLÖNKIADÁS JÚNIUS. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL ÉVBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató KÜLÖNKIADÁS 2011. JÚNIUS. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 2011. ÉVBEN"

Átírás

1 KÜLÖNKIADÁS JÚNIUS. Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete február március április hónapokban megtartott soron következõ és rendkívüli ülésein hozott határozatokról, illetve rendeletekrõl. A Képviselõ-testület rendeleteket alkotott: A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSRÓL a) lakóegység részére január 1. - december 31. között heti 1 alkalommal (évente 52 alkalom), b) üdülõegységek részére április 2. november 2. között heti 1 alkalommal (évente 30 alkalommal) Balatonkenesén a vasútvonaltól északra esõ területeken keddi napokon, Balatonkenesén a vasútvonaltól nyugatra esõ területeken és Balatonakarattyán vasárnapi napokon történik. A közszolgáltató szállítási napokon reggel 7 órától végzi a gyûjtést. A települési szilárd hulladék kezelésének egyszeri ürítési díja január 1. napjától: a) 60 literes gyûjtõedényzet esetében 257,34 Ft + ÁFA x ürítések száma, b) 110 literes gyûjtõedényzet esetében 471,79 Ft + ÁFA x ürítések száma, c) 240 literes gyûjtõedényzet esetében 1029,36 Ft + ÁFA x ürítések száma. Az ürítések számát egy idõszak vonatkozásában az 1. pont alapján az adott idõszakra meghatározott heti ürítési gyakoriság és az idõszak teljes hetei számának szorzata adja. Az ürítési díj magában foglalja az ártalmatlanítás költségeit is. Az AVE Zöldfok Zrt. mint közszolgáltató felirattal ellátott és az alapszolgáltatáson felüli mennyiségû települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott mûanyag zsák ára január 1-jétõl 340,- Ft/db + ÁFA. A mûanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja. A mûanyagzsák beszerezhetõ: a) Városgondokság (Balatonkenese, Fõ utca 43.) b) Vegyeske Papírbolt (Balatonkenese, Széchenyi u. 2. ), c) VILLKER (Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.) d) Háztartási Kuckó (Balatonkenese, Széchenyi u. 1.) e) FOCUS COOP ABC (Balatonakarattya, Árpád u. 22.) f) HANÁK ABC (Balatonakarattya, Hársfa u. sarok), g) LILA ABC (Balatonakarattya, Rákóczi u. 95.) Tájékoztató A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL ÉVBEN 1. Szociális étkeztetésnél amennyiben az egy fõre esõ jövedelem 1.1 nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át: 450 Ft/fõ/nap 1.2 a nyugdíjminimum 200 %-a fölött van: 520 Ft/fõ/nap 1.3 Kiszállítás esetén megemelkedik a kiszállítás díjával, kiszállítás díja: 150 Ft/fõ/nap 1.4 A kiszállítás összege 80 év feletti, egyedülálló esetén, amennyiben a nyugdíja nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át: 0 Ft/fõ/nap amennyiben a nyugdíjminimum 300%-a felett van 150 Ft/fõ/nap 2. Nappali ellátásnál 2.1 csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevõk esetén 20 Ft/fõ/nap 2.2 napközbeni tartózkodást és étkezést is igénybe vevõk esetében amennyiben az egy fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum 200%-a alatt van 450 Ft/fõ/nap amennyiben a nyugdíjminimum 200%-a fölött van 520 Ft/fõ/nap 3. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó költség 115 Ft/fõ/óra 3.1 személyi térítési díj amely az óradíjnak és a gondozásra fordított idõnek a szorzata legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 20%-a, év felett a térítési díj kedvezményének mértéke 100%, éves korig a térítési díj kedvezményének mértéke 50%, éves korig a személyi térítési díj amely az óradíjnak és a gondozásra fordított idõnek a szorzata - legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 20%-a.

2 2 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás A Képviselõ-testület határozatokat hozott az alábbi ügyekben: A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vonatkozásában: A Rády Sportcsarnok bérleti díját évben Ft/óra összegben állapította meg, évben is biztosítja a gyermekek/tanulók nyári táboroztatásának lehetõségét, és a táborozás díját Ft/fõ/éj összegben határozta meg. Informatikai termének bérleti díját évben 500 Ft/számítógép/óra összegben állapította meg. Strandok, illetve a Városgondnokság vonatkozásában: évben a strandbelépõk mértékét az elõzõ évihez képest nem változtatja, azonban a helyi állandó lakosoknak 50%-os kedvezményt biztosít a napi felnõtt jegy árából. A kedvezmény igénybevételéhez a lakcímkártya felmutatása szükséges. A 6 éves korig ingyenes belépést és a Pilinszky János Általános Iskola tanulóinak ingyenes belépését (diákigazolvány felmutatása mellett) továbbra is biztosítja. A strandok nyitva tartási idejét az elõterjesztés szerint jóváhagyja és utasítja a városgondnokot, hogy üzemeltetési idõ után a strand bejáratokat zárják le. A június 1. napjától a strandszezon idejére egy vendégéjszaka tartózkodás utáni idegenforgalmi adó befizetés ellenében 1 db turista strandjegyet biztosít június 1-je és augusztus 31-e közötti beváltással a közvetlen vízparti területtel nem rendelkezõ szállásadók részére. A kedvezmény az önkormányzati tulajdonban lévõ strandokra vonatkozik. A fentiek szerint biztosított turista strandjegyek kizárólag a Tourinform Irodában vehetõk át. A nyilvántartásért a Tourinform iroda vezetõje felelõs. Városgondnokság által üzemeltetett strandokon a Vízi mentõk Magyarországi Szakszolgálata Egyesület árajánlatát elfogadta Ft összegben. A tulajdonában lévõ strandokra új szeméttárolók elhelyezéséhez járult hozzá, melyek beszerzésével és kihelyezésével megbízta a Városgondnokság vezetõjét. Megbízta továbbá a városgondnokot, hogy 8 db információs KRESZ-tábla beszerzésérõl és azok Balatonakarattya és Balatonkenese területén kihelyezésérõl gondoskodjon az alábbi helyeken: Balatonakarattya körforgalom, Balatonakarattya Rákóczi Park, Honvéd Üdülõ, Bercsényi Strand, Bezerédj Strand, Vak Bottyán Strand, Balatonkenese Széchenyi Park. Továbbá, hogy 3 db nagyméretû, kb. 6 m x 2 m nagyságú hirdetõtábla meggyártására készüljön fel és értesítse a Képviselõ-testületet mind a kihelyezési lehetõségekrõl, mind az elkészítés anyagi szükségletérõl. Keresse továbbiakban annak a koncepcióját, esetlegesen más reklámozással foglalkozó cégekkel milyen anyagi lehetõségek adódnának az önkormányzat számára, illetve a táblák kitelepítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülõ jogi problémákat is terjessze a Képviselõ-testület elé. A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy évben a településre vonatkozó lomtalanítási akciót az õszi idõszakban kívánja meghirdetni. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület mûködésével kapcsolatban: Az önkormányzat tagként belépett a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületbe (Balatonkenese) annak érdekében, hogy a helyi TDM szervezet létrejöjjön és a szervezet fejlesztésére kiírt pályázaton lehetõsége legyen indulni. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület tagjaként az önkormányzat által évente beszedett idegenforgalmi adó állami támogatás nélküli összegének 8 %-át fizeti meg az egyesület felé tagdíjként. Jelenleg az önkormányzat által mûködtetett tourinform irodát a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületnek átadja a TDM szervezet fennállása idejére az önkormányzat költségvetésében szereplõ összeggel és személyzettel együtt mûködtetésre. A szervezet felbomlása esetén az önkormányzat a tourinform irodát visszaveszi és mûködteti. Egyetértett azzal, hogy a helyi TDM szervezet, - melybe az önkormányzat tagként belépett - a Balatonfûzfõ Litér TDM szervezettel közösen induljon a szervezet fejlesztésére kiírt pályázaton. A két egyesület által kötött megállapodásban rögzített összegek arányában a két szervezet minden további költségbõl részesedést vállal. Hozzájárul, hogy a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület, melynek Balatonkenese város Önkormányzata teljes jogú tagja, induljon a évi térségi TDM pályázaton, a következõ formában: A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület és még 11 egy térségi szereplõ, melyek Önkormányzatok vagy már meglévõ TDM szervezetek közösen alapítanak egy térségi, TDM non-profit kft.-t, melynek a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület 12 % -os rész erejéig a tulajdonosa. Balatonkenese város Önkormányzatának képviselõ testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén 2012-tõl az alábbi összeggel támogatja a térségi, TDM non-profit kft.-t a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületen keresztül: Forint Forint Forint Forint Forint Balatonkenese város Önkormányzatának képviselõ testülete vállalta, hogy forinttal támogatja a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület törzstõke befizetését, az összeg másik felét az egyesület vállalja. Hozzájárult, hogy a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület, melynek Balatonkenese város Önkormányzata teljes jogú tagja, induljon a évi helyi TDM pályázaton. Balatonkenese város Önkormányzata vállalta, hogy a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére biztosítja a pályázaton való részvételhez szükséges Ft-os önrészt. Továbbá nyertes pályázat esetén 2012-tõl 2018-ig évente minimum Ft, maximum Ft öszszeggel támogatja a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítását a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületen keresztül. A támogatási összeg tartalmazza az önkormányzat által megfizetett 8%-os tagdíj összegét is.

3 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 3 A támogatási elszámolás további részleteit külön megállapodásban szabályozzák. Az önkormányzat tulajdonában lévõ épületben, a jelenleg használt helyiségen kívül még egy irodát (a korábban már egyszer Tourinform irodaként mûködtetett helyiséget) átad a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére hosszú távú használatra január 1. napjától. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére átadott Tourinform irodák felújításához tulajdonosi hozzájárulását adja nyertes pályázat esetén. A Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár vonatkozásában: A testület úgy határozott, hogy az elõzõ évhez hasonlóan - a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évben is mûködtesse a Balatonkenesén, illetve Balatonakarattyán lévõ 2 db turisztikai információs pontot, melyre Ft pénzeszközt biztosít. Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által mûködtetett Tourinform iroda feladatai ellátásának érdekében július, augusztus hónapokban alkalmaz plusz egy fõ 8 órás munkavállalót, mely vonatkozásában az intézmény bér- és járulék elõirányzatait megemeli Ft összeggel. A könyvtári beiratkozási és szolgáltatási díjak összegének módosítását az alábbi tartalommal elfogadta: Könyvtári tagsági díjak Egy évre (a beiratkozás napjától) 18 éven felüli, önálló jövedelemmel rendelkezõknek: 1000 Ft Nyugdíjasoknak, diákoknak, munkanélkülieknek, GYES-en lévõknek: 500 Ft Fél évre szóló beiratkozási díj (a beiratkozás napjától számítva): a fenti díjak fele Ingyenes tagság 16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, pedagógusoknak, fogyatékkal élõknek Szolgáltatások: Könyvtárközi kölcsönzés: 200 Ft / dok. Internet használat: 300 Ft/óra (Min. 15 perc fizetendõ) Számítógép használat: 500 Ft/óra Nyomtatás: fekete-fehér A/4: 25 Ft színes: A/4: Ft Másolás: Fekete-fehér A/4: 20 Ft/ oldal (30 oldal fölött 15 Ft/oldal) Késedelmi díjak: A kölcsönzési idõ lejárta utáni késedelmi díj: Ft (dokumentumtól függõen) A Képviselõ-testület a civil szervezetek által benyújtott pályázatok alapján az alábbi vissza nem térítendõ támogatási öszszegeket nyújtotta: Civil szervezet neve Képviselõ-testület Támogatás célja által nyújtott vissza nem térítendõ támogatás összege Fürdõtelep Egyesület Ft diktafon, irodaszer PJ Ált.Isk. Diákönkormányzat Ft belépõdíjak Irodalmi színpad Ft meghívók, plakátok, aug. 20., vagy okt. 23. ünnepi mûsor Tipegõ Klub Ft játék Református Nõszövetség Ft táborozás étkezési költség Karitász B.k-i csoportja Ft étkezési költség Cukorzacskó-gyûjtõk Társ Ft rendezvény lebonyolításának költségei Kreatív Kenese Egyesület Ft Red Bull Láda Derbi lebonyolítása Nyugdíjas Klub B.akarattya Ft belépõdíjak Szivárvány Népdalkör Ft ruha Tátorján Nyugdíjasklub Ft belépõdíjak Állatvédõ Egyesület Ft állatorvosi költség, állateledel Szülõi munkaközösség iskola Ft könyvjutalmazás A Képviselõ-testület tudomásul vette Balatonakarattya Fürdõtelep Egyesületnek nyújtott Ft összegû támogatásáról való lemondását. A támogatás összegét Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat tartalék keretébe vezeti át. Sport tevékenységgel kapcsolatos pályázatok támogatása: Civil szervezet neve KuB-Szoc Bizottság Támogatás célja által javasolt tám. összeg Rády DSE Ft kirándulás, szállás, díjazás, belépõdíjak Nordic Walking Akadémia Ft egy túra lebonyolítása valamelyik rendezvényen Töreky Balázs kalapácsvetõ Ft sportszer, sportruházat Kari-Ka Lada Team Ft nevezési díj, alkatrész Tánczos Gábor Ft sportszer KID Rock and Roll Csoport Ft ruhaanyag Utak felújításával kapcsolatban, illetve pályázatok vonatkozásában: A Balatonkenese, Berek utca és Balatonakarattya Állomás utca, Fácános utca, Pusztaszeri utca, Kodolányi utca, Hársfa utca, Szép utca, Veres Péter utca útépítési és csapadékvíz-elvezetési engedélyezési tervek elkészítésére, a megküldött árajánlatok alapján Demény Zoltán (Veszprém) vállalkozóval köt tervezési szerzõdést, nettó vállalási ár: Ft Ft ÁFA, bruttó vállalási ár: Ft értékben. (Amennyiben Demény Zoltán (Veszprém) tervezõ szerzõi jogáról lemond.) A Balatonakarattya, Ady Endre utca útépítési és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek elkészítésére, a megküldött árajánlatok alapján Rajki Tamás (8200 Veszprém, Kádártai út 31.) közlekedésépítõ üzemmérnökkel köt tervezési szerzõdést. Vállalási ár: Ft + önkormányzatot terhelõ járulékfizetési kötelezettség 27%: Ft, összesen: Ft. (A szerzõdéskötés csak abban az esetben lehetséges, ha a tervezõ szerzõi jogáról lemond). A Balatonkenese Széchenyi utca gépkocsibejárók kivitelezési munkái tárgyában bekért árajánlatokat megvizsgálta és megtárgyalta, tárgyi munkákat a benyújtott árajánlat alapján és szerint Ft + Áfa, azaz mindösszesen bruttó Ft összegben a Mór és Társa Kft (8174 Balatonkenese, Fõ u. 36.) -tól rendeli meg; A Balatonkenese Széchenyi utca járda-összeköttetés, parkoló építés, folyóka- valamint járdaépítés kivitelezési munkái tárgyában bekért árajánlatokat megtárgyalta;

4 4 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás tárgyi munkákat a benyújtott árajánlat alapján és szerint Ft + Áfa, azaz mindösszesen bruttó Ft összegben a Mór és Társa Kft. (8174 Balatonkenese, Fõ u. 36.) -tól rendelte meg. Balatonkenese, Jókai utca Vasút utca felújítása vonatkozásában a Polgármesteri Hivatallal árajánlat becslést készíttet, amelyet az érintett utca lakóinak megküld véleményezés céljára és tõlük írásbeli nyilatkozatot kér be arra vonatkozóan, hogy az árajánlat összegébõl saját erõbõl hány százalékot kívánnak megtéríteni. Megtárgyalta a Nefelejcs utca lakóinak írásos megkeresését és az alábbiak szerint határozott: Kinyilvánítja szándékát, hogy a Nefelejcs utca harmadik szakaszának út burkolatának cserélésére megoldást találjon 2011 év õszéig. Megbízta Vargha Tamásné Balatonkenese, Nefelejcs u. 19. szám alatti lakost, hogy az általa ismert kivitelezõktõl kérjen ajánlatot az utca felújítására vonatkozóan és azt bocsássa a Képviselõ-testület részére. A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján a Társult formában mûködtetett, kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása címû pályázat beadásához hozzájárult két tanterem felújítására, a szükséges Ft önrész költségvetésben történõ biztosításával, továbbá hozzájárul az iskolai és utánpótlás sport, infrastruktúra-fejlesztés, felújítás címû pályázat benyújtására a sportcsarnok felújítására, a szükséges Ft önrész költségvetés terhére történõ biztosításával. Az Új Széchenyi Terv KEOP kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címû pályázati felhívásra mind a Polgármesteri Hivatal épületének, mind pedig a Pilinszky János Általános Iskola és a hozzá tartozó sportcentrum energetikai hatékonyságának fejlesztése céljából a pályázat késõbbi benyújtásához szükséges felméréseket elvégzi. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete május - június hónapokban megtartott soron következõ és rendkívüli ülésein az alábbi ügyekben hozott határozatokat: TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRÕL 259/2011. (V. 26.) és 260/2011. (V. 26.) számú határozataival Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a közrend és közbiztonság helyzetérõl szóló, a Balatonalmádi Rendõrkapitányság által készített 19080/2011-ált. számú, a Balatonalmádi Rendõrkapitányság évi tevékenysége, valamint Balatonkenese Polgárõrség által készített, Balatonkenese Polgárõrség évi tevékenysége tárgyában készített beszámolókat megtárgyalta és azokat az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MÛKÖDÉSÉRÕL 261/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonkenese Városért Közalapítvány mûködésérõl szóló tájékoztatót megtárgyalta és az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETRÕL BESZÁMOLÓ Jelenlévõ képviselõk száma: 5 fõ, igennel szavazók száma: 4 fõ, nem szavazott: 1 fõ 262/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a háziorvosok és fogorvos által készített beszámolókat a jegyzõkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. TÁTORJÁN KFT - PAPKESZI MÓKUSKA BÖLCSÕDE LÉTSZÁMCSÖKKENÉSÉNEK HATÁSA 266/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Papkeszi Mókuska Bölcsõde létszámcsökkenésének a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft mûködésére gyakorolt hatásáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a HEFOP pályázat irányító szervének tegyen javaslatot a pályázat módosítása céljából, mivel az intézmény férõhelyeire az igény lecsökkent és nem is várható változás e tárgyban, illetve vizsgálja meg, hogy a pályázat esetleges módosítása az önkormányzat vonatkozásában milyen kötelezettségekkel járna. Továbbá keresse meg Papkeszi Község Önkormányzatát a szándékával és tájékozódjon arról, hogy Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete milyen anyagi terheket vállalna a mûködtetésbõl. SZÉCHENYI UTCA PROJEKT SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA 267/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás lezárásáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás lezárásáról szóló döntés ellen nem él a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 92. (1) bekezdése szerint egy alkalommal biztosított jogorvoslattal.

5 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 5 BALATONKENESE, MÁRKÓ U. ÉS SCHÉDL A. U. BELTERÜLETI SZAKASZAIHOZ CSATLAKOZÓ KÜLTERÜLETEN TERVEZETT FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK VIZSGÁLATA 277/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elviekben támogatta Sellei Krisztián kezdeményezését, mely szerint Balatonkenese külterületének a Márkó utca és Schédl Alajos utcákhoz csatlakozó szakaszán a tervezett sportterület és a jelenlegi belterület közötti területen egészség megõrzést, helyreállítást szolgáló terápiás funkciókkal is rendelkezõ wellness centrumot kíván létesíteni csatlakozó lakó, sport és zöldterületekkel. A Képviselõ-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy Településrendezési szerzõdésben rögzítse, miszerint az elõkészítés (településrendezési eszközök módosítása, elvi engedélyezési, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, stb.) és a kialakítás (telekalakítások, mûvelési ág váltás, belterületbe vonás, út és parképítés, közmûvesítés és a beruházás teljes körû megvalósítása, stb.) során valamennyi felmerülõ közvetlen és járulékos költséget beruházó vállal és visel, az ebbõl fakadó önkormányzati anyagi kötelezettségeket is átvállalja. Megkötött településrendezési szerzõdés birtokában az önkormányzat vállalja, hogy a Településrendezési eszközök folyamatban lévõ módosításának jóváhagyását követõen megindítja a településrendezési eszközeinek a program megvalósíthatóságát célzó újabb felülvizsgálatát és módosítását. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket értesítse és a Településrendezési szerzõdés elõkészítését kezdje meg. BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN ALJEGYZÕI STÁTUSZ VISSZAÁLLÍTÁSA, PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 269/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján mely kötelezõvé teszi számára aljegyzõ kinevezését visszaállítja az aljegyzõi álláshelyet. Megbízta a jegyzõt az aljegyzõi álláshely pályázat kiírására, valamint a polgármestert a költségvetési rendelet 9. számú mellékletének aljegyzõi státusszal történõ módosításának elõterjesztésével, mely alapján 28 fõrõl 29 fõre nõ a Polgármesteri Hivatal létszámkerete. TÉRMEGFIGYELÕ RENDSZER KIÉPÍTÉSE HULLADÉKUDVARBAN, ESETLEGESEN A STRANDOKRA. 271/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a Városgondnokság által benyújtott árajánlatok alapján az Alarm-Direct Kft. (1147 Budapest, Öv u. 198.)-tól kívánja megrendelni a térmegfigyelõ rendszert - 2 db éjjellátó kamerával Ft/ egység +ÁFA áron. A Városgondnokság évi költségvetésében szereplõ dologi kiadásokat Ft összeggel módosítja a hitelkeret terhére, valamint felkéri Tömör István polgármestert, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítását augusztusban tartandó Képviselõ-testületi ülésére terjessze elõ. HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYZET BESZERZÉSE 272/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a Városgondnokság által benyújtott árajánlatok alapján a Schafer International Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 20/B.)-tõl kíván 50 db fém, kosár anyagú, 600 x 500 mm nagyságú kerek hulladéktároló edényzetet beszerezni bruttó Ft áron. A Városgondnokság évi költségvetésében szereplõ dologi kiadásokat összeggel módosítja a hitelkeret terhére, továbbá felkéri Tömör István polgármestert, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítását augusztusban terjessze elõ. POLGÁRMESTERI HIVATALBAN PÉNZÜGYI VIZSGÁLAT ELRENDELÉSE Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 292/2011. (VI. 02.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonkenese Polgármesteri Hivatalban év február közötti célzott területeken történõ pénzügyi vizsgálat elvégzésével kapcsolatos elõterjesztést, és az elõterjesztéshez csatolt árajánlatok alapján az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonkenese Polgármesteri Hivatalban év február közötti célzott területeken történõ pénzügyi vizsgálat elvégzésével Horváth György ajánlattevõt Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft értékben megbízza. Az ellenõrzés költségeit Balatonkenese város évi költségvetésébõl a hitelkeret terhére biztosítja. A Képviselõ-testület megbízta Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl az érdekelteket tájékoztassa. A VINDEX IRODA TANÁCSADÓ KFT-VEL KÖTÖTT MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS FELBONTÁSA Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 297/2011. (VI. 02.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta Polgármesteri Hivatal Körjegyzõsége és a Vindex Iroda Tanácsadó Kft. között év 05. hó 02. napján kelt Megbízási Szerzõdés létrejöttére vonatkozó elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzat képviselõ-testülete a polgármester által a Vindex Iroda Tanácsadó Kft.-vel az önkormányzattal szemben jogellenesen, a képviselõ-testület bármilyen

6 6 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás felhatalmazása, tudta vagy jóváhagyása és így jogalap nélkül, indokolatlanul év 05. hó 02. napján kötött Megbízási Szerzõdést felbontja. A polgármester haladéktalanul adjon meghatalmazást és megbízást dr. Koczkás Sándor ügyvéd részére a jelen testületi határozat Vindex Iroda Tanácsadó Kft., mint megbízottal történõ közlésre és a szerzõdés felbontás okirat szerkesztésére, ellenjegyzésére. A képviselõ-testület megbízza a polgármestert a Vindex Iroda Tanácsadó Kft.-vel, mint megbízottal év 05. hó 02. napján kelt Megbízási Szerzõdést felbontó szerzõdés aláírására. BALATONKENESEI HÍRLAPPAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 6 fõ, tartózkodók száma: 1 fõ 298/2011. (VI. 02.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Balatonkenesei Hírlap, mint a Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja tartalmának, megjelenésének megfelelõségi követelményét a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény szabályaira vonatkozóan elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A képviselõ-testület megállapítja azt, hogy a Balatonkenesei Hírlap, mint a Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja tartalmában az elmúlt hónapokban jelentõsen, alapelveiben és konkrét ügyekben is sértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény szabályait. Különösen sérelmes a törvény alapelvei közül a sajtóterméket kiadókra vonatkozó azon szabály megsértése, mely szerint a jóhiszemûség és a tisztesség követelményének megfelelõen, a törvényben meghatározottak szerint kötelesek eljárni a kiadók. A Balatonkenesei Hírlapban folyamatosan olyan rágalmazó, alaptalan, kifejezetten rosszhiszemû politikai megfontolásból íródott cikkek jelentek meg, ismeretlenség mögé zárkózott személyek által sugalmazva is, mely írások tartalma méltatlan Balatonkenese Városához, a város polgárainak közösségéhez, az itt élõ vagy ide utazó nyaralni, pihenni, szórakozni vágyó helybeliekhez és vendégekhez, szégyenletes arculatot adva az önkormányzatnak, az önkormányzati képviselõket megválasztó polgároknak, a Polgármesteri Hivatal dolgozónak. Ez a jogellenes és szégyenletes magatartás nem tartható fenn. A fenti okok alapján év június hónaptól a Balatonkenesei Hírlapban csak szakmai írások jelenhetnek meg szakemberek írásai alapján, így különösen a kultúra, az oktatás, a vallás, a közigazgatás területérõl. Egyéb, politikai vagy bizonytalan tartalmú, nem szakmai alapokon álló (nem szakembertõl származó) írások a Balatonkenesei Hírlapban nem jelentethetõk meg. Mindezeken túl indokolt a Balatonkenesei Hírlap szerkesztését a függetlenség és pártatlanság érdekében szerkesztõbizottságra bízni. A szerkesztõbizottság 4 fõ, tagjai: Gyõrfy Károlyné, Márkus Zoltán, Balázsné Tóth Etelka, Donászy Judit. SZÉCHENYI UTCA SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁSÁNAK LEZÁRÁSA Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 308/2011. (VI. 14.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a KDOP /B azonosító számú, Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése projektjével kapcsolatban a programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 84. (4) bekezdése alapján indult szabálytalansági eljárás június 8-án történõ lezárásával kapcsolatos döntés ellen nem kíván jogorvoslati kérelemmel élni januártól májusig zárt ülések keretében hozott határozatok: Lakásbérleti szerzõdés felmondása Jelen levõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 40/2011. (I. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonakarattya, Szent I. u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó lakásbérleti szerzõdését a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) 23. (1) bekezdés c) pontja alapján, - figyelemmel a 24. (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 25. (4) és (5) bekezdése alapján február 28. határnappal felmondja. A kulcsleadási határideje: február 15., a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében, kivéve: rendelõ, váró, illetve szociális helyiség. Ingatlan felajánlás vételre Jelenlevõ képviselõk száma: 7 fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 41/2011. (I. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a 3230 m2 nagyságú, Balatonkenese 1163/3 hrsz-ú ingatlant a megjelölt Ft/m2 vételáron nem kívánja megvásárolni. Állami tulajdonú telekrész önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése Jelen levõ képviselõk száma: 7fõ, igennel szavazók száma: 7 fõ 42/2011. (I. 27.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatta a Balatonakarattya, Aligai úti 1213/5. hrsz-ú közpark területre vonatkozó kezdeményezését a közparkba illeszkedõ állami tulajdonú telekrész önkormányzati tulajdonba vételét illetõen. Vidámpark üzemeltetéshez hozzájárulás 170/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Vidámpark

7 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 7 (dodzsem, gyermek körhinta, felfújható csúszda) üzemeltetés iránti kérelméhez hozzájárult a balatonkenesei Vak Botytyán strand melletti keskeny nyúlványterületen az alábbi feltételekkel: - lakókocsit, sátrat szállító eszközöket és egyéb gépjármûveket nem parkolhat a területen, - a vállalkozó köteles Ft kauciót az Önkormányzat részére elõre befizetni, - a bérleti szerzõdés lejártával a bérlõ a területet az eredeti állapotnak megfelelõen köteles helyreállítani. A Képviselõ-testület felkérte Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket a döntésrõl értesítse. Volt röplabda pálya 177/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese hogy a Balatonkenese, Vak Bottyán strand végén elhelyezkedõ volt röplabda pályát 10 éves használatra nem engedi át kérelmezõknek. Rágalmazó és becsületsértõ levelek Jelen levõ képviselõk száma: 6 fõ, igennel szavazók száma: 4 fõ, tartózkodók száma: 2 fõ 180/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta Balatonkenese Polgármesteri Hivatalába képviselõ-testületi tagok személyét érintõ, rossz hírét keltõ rágalmazó és becsületsértõ megjegyzéseket tartalmazó levelekkel kapcsolatos elõterjesztés és az alábbi határozatot hozta. Utasítja a polgármestert, hogy mérlegelés nélkül minden ilyen jellegû levelet 3 napon belül adjon át a város ügyeit képviselõ dr. Koczkás Sándor ügyvédnek azzal, hogy a levelek tartalmának megfelelõ fórumhoz fordulhasson és ellenlépéseket kezdeményezhessen a Képviselõ-testülte nevében vagy képviselõ-testületi tag nevében a vele történt egyeztetést követõen. Az átadott levelekhez a polgármester adja meg az esetre szóló ügyvédi meghatalmazást is dr. Koczkás Sándor ügyvéd részére. Széchenyi utca szabálytalansági eljárás ideiglenes vizsgáló bizottság megválasztása 181/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta az Ideiglenes (ad hoc) vizsgáló bizottság megválasztása a Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése projekt szabálytalansági eljárás megindítása ügyének kivizsgálására elõterjesztés és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzat képviselõ-testülete a Balatonkenese Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról rendelkezõ 8/2007. (IV. 16.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 32. (1) bekezdése alapján figyelemmel a (2) bekezdésre is ideiglenes (ad hoc) vizsgáló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) választ. A Bizottság alakításának célja és konkrét feladata: Annak megállapítása, hogy a Balatonkenese Város Önkormányzata KDOP-4.2.1/B azonosító számú, Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerûsítése elnevezésû projektjében a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési ügynökség Év 03. Hó 24. Napján kelt és Polgármesteri Hivatalhoz Év 03. Hó 28. Napján érkezett értesítésében közölt, Év Napján elrendelt szabálytalansági eljárás megindítása és az ezzel együtt járó, az eljárás lezártáig történõ kifizetések felfüggesztéséhez milyen okok és körülmények vezettek, azok milyen módon orvosolhatóak leginkább eredményesen, továbbá kiket és milyen mértékben terhel személyi és anyagi felelõsség a szabálytalansági eljárás megindulásáért. A Bizottság elnöke: Vatics Erzsébet tanácsnok, képviselõ A bizottsági tagok neve: - Az állandó bizottságok elnöke: Miklós Péter képviselõ, Lengyel János képviselõ, Kurucz Henrietta képviselõ, - Dr. Koczkás Sándor ügyvéd A feladat elvégzésére megállapított határidõ, illetve feltétel: A Bizottság feladatát legkésõbb a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett szabálytalansági eljárás jogerõs befejezését követõ 45. Napig köteles elvégezni. Az ideiglenes bizottság mûködésének belsõ szabályait figyelemmel az Ötv-ben és az SZMSZ-ben foglalt rendelkezésekre elsõ (alakuló) ülésén állapítja meg. Az ideiglenes bizottság feladatának elvégzése után munkájáról köteles a képviselõ-testületnek írásban beszámolni. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a beszámoló elfogadásával szûnik meg. Polgármesteri Hivatal ügyirat kezelése határozatok végrehajtása 183/2011. (III. 31.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta Balatonkenese Polgármesteri Hivatal ügyirat kezelésével, a képviselõ-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos képviselõi észrevételeket és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Képviselõ-testülete felkérjük a polgármester urat, hogy a hivatal köztisztviselõinek, mint a hivatal vezetõ tisztségviselõje körlevélben hívja fel a figyelmét arra, hogy a képviselõ-testület által hozott döntéseket tartsák tiszteletben mindenki saját munkaköréhez kapcsolódóan hajtsa végre és az önkormányzat ügyeivel kapcsolatos ügyirat kezelésénél a törvényi elõírásoknak, adatvédelmi szabályoknak, ügyiratkezelés szabályzatban és közérdekû adatkezelésérõl szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelõen járjanak el. Hívja fel a figyelmüket, hogy a nem kellõen átgondolt ügyirat kezelések és képviselõ-testületi határozatok nem végrehajtásából adódó önkormányzatnak okozható anyagi kárra és kárral kapcsolatos peres és fegyelmi eljárások következményeire.

8 8 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás Kertmozi bérbeadás 243/2011. (IV. 28.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Balatonakarattya, Rákóczi u. 2274/1 hrsz-ú, kertmozi megnevezésû ingatlant június 15. napjától június 14. napjáig bérbe adja azzal a feltétellel, hogy bérlõ a területet május 15. napjától június 14-ig karbantartja a kertmozi elõtti közterülettel együtt. A bérleti díjat a nettó jegybevétel 3. %-ának megfelelõ összegében határozza meg. A közüzemi díjak fizetése a bérlõt terhelik. A Képviselõ-testület felhatalmazta Tömör István polgármestert a bérleti szerzõdés aláírására. Felépítmény bérbeadása 244/2011. (IV. 28.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévõ Balatonakarattya, 2361 hrsz-ú ingatlanon lévõ 64 m2-es felépítményt 5 évre bérbe adja vendéglátóipari célra és bérleti díját Ft összegben határozza meg. A bérleti díj összege évente az infláció mértékével emelkedik. A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl az érintettet értesítse, és felhatalmazza a bérleti szerzõdés aláírására. Ingatlanrész felajánlása megvételre 245/2011. (IV. 28.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Balatonkenese 1317 hrsz-ú ingatlan 720/7911 tulajdoni arányú ingatlanrészt Ft-ért nem kívánja megvásárolni. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a felajánlott ingatlan helyett csereingatlant nem tud biztosítani. Raktárhelyiség bérbeadása 246/2011. (IV. 28.) számú határozatával Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a Balatonkenese, Vak Bottyán strand épületében található 8 m2-es raktárhelyiséget bérbe adja raktározás céljára. A bérlet idõtartama: június 1. napjától május 31. napjáig. A Képviselõ-testület a bérleti díj összegét Ft-ban határozza meg. A közüzemi díjak fizetése a bérlõt terhelik. Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítása 247/2011. (IV. 28.) számú határozatával Balatonkenese hogy a Balatonkenese, Révész u. 23/6. lakásbérleti szerzõdését április 15. napjáig meghosszabbítja. Fürdõhely kijelöléshez hozzájárulás 279/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese hogy a Balatonkenese 3614 hrsz-ú partszakaszra hozzájárul a fürdõhely kijelölési eljárás lefolytatásához azzal a feltétellel, hogy a fürdõhely kijelölés költségei kérelmezõt terhelik. Gyermeküdülõ elõtti területrész bérbeadása 280/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese hogy a Balatonkenese, 3614 hrsz-ú ingatlan elõtti területrészt október 15. határidõig bérbe adja. A terület bérleti díját az IFA-bevallásuk alapján, év május 15. és szeptember 15. közötti idõszakban minden IFAköteles vendégéjszaka után 30.-Ft-ban állapítja meg, minimum 6500 vendégéjszaka meghatározásával. (Minimum fizetendõ bérleti díj összege Ft.) Fizetési határidõ: minden év szeptember 30. A bérleti díj összértékének éves felülvizsgálatát az önkormányzat saját jogaként fenntartja az idegenforgalmi adó változásának százalékos arányában. A partszakasz tereprendezési munkáinak elvégzése, a terület folyamatos karbantartása (fûnyírás, gallyazás, stb.) a bérlõ feladata. A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket a döntésrõl értesítse, és felhatalmazza a szerzõdés megkötésére. Lakbérhátralékok behajtása 281/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese hogy a lakbérhátralékkal rendelkezõk névsorát átadja az önkormányzat jogi képviselõjének, és megbízza a végrehajtási eljárás megindítására. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy a meghatalmazást dr. Koczkás Sándor ügyvéd részére aláírja. Önkormányzati lakás bérbeadása 282/2011. (V. 26.) számú határozatával Balatonkenese hogy a Balatonkenese, Révész u. 23/5. sz. lakást június 1. napjától május 31. napjáig bérbe adja. A Képviselõ-testület soron következõ ülését június 30-án 16 órai kezdettel tartja Balatonakarattyán a Közösségi Házban. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja Polgármester: Sörédi Györgyné Alapító szerkesztõk: Czakó Gyula Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./fax: ; Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 170/2011. (III. 31.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Frizolia Mihály (7086 Ozora, Táncsics Mihály u.2.) Vidámpark (dodzsem, gyermek körhinta, felfújható csúszda) üzemeltetés

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének könyvéből 279/2011. (V. 26.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balatonkenese 3614 hrsz-ú partszakaszra

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének könyvéből 119/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állás betöltésére az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének könyvéből 385/2010. (VI. 03.) határozata: 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2010. (III.25.) sz. határozatát visszavonja. 2. Balatonkenese

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 1-jén megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 1-jén megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2011. szeptember 1-jén megtartott rendkívüli zárt ülésének könyvéből 435/2011.(IX.01.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bagi Zoltán (Szolnok, Szolnok Ispán

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő Nemmel szavazók száma: 0 fő Tartózkodók száma: 0 fő 367/2012. (VII. 25.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 5-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 5-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2011. október 5-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből Igennel szavazók száma: 5 fő Tartózkodók száma: 1 fő 477/2011. (X. 05.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 292/2013. (VI. 27.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 27. napján megtartott rendkívüli ülése könyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

2014. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 472/2014. (XI. 13.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 13. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2012. február 23-án megtartott ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 51/2012. (II. 23.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 346/2012. (VII. 19.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 19. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 285/2012. (VI. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 04. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Lengyel János

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzokönyvébol 2010. június 30-án megtartott ülésének könyvébol 395/2010. (VI. 30.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a Balatonkenesén és Balatonakarattyán 2010. augusztus 20-ára tervezett

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 98/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 25-én megtartott ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 25-én megtartott ülésének jegyzokönyvébol 2010. március 25-én megtartott ülésének könyvébol 170/2010. (III. 25.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. március 25. napján megtartott Képviselo-testületi ülése

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 26-án megtartott ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 145/2012. (IV. 26.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 586/2011. (XII. 19.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata: KIVONAT amely készült 2008. december 16. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve alapján: 152/2008.(XII.16.) számú határozata: a 2009. évre víz-és szennyvíz támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

221/2015. (09.15.) Kt. határozat

221/2015. (09.15.) Kt. határozat 221/2015. (09.15.) Kt. határozat SAL-X Kft. gazdasági helyzetének áttekintése című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. A zárt ülés indoka: Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés; Az önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községek Körjegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület március 28-i nyílt üléséről 1. 22/ (III. 28.) Kt. határozat

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete július 17-i ülésén hozott határozatokról

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete július 17-i ülésén hozott határozatokról Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. július 17-i ülésén hozott határozatokról Hat. száma Tartalom Nyílt: 225/2012 Forgalmi rend változás ügyében döntés (Üdülő sor) 226/2012

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (113-117/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor polgármester

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő testületi ülésére Tárgy: A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040 azonosító jelű, Kerékpáros turisztikai

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. február 6- i, illetve a Képviselő-testület 2014. február 11. napján tartandó ülésére Tárgy: A Biatorbágy-Tata

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. B E S Z Á M O L Ó Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 27. napján tartandó együttes testületi ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Csanádpalota

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: A település tisztaságáról és a települési szilárd

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben