Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat"

Átírás

1 -~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő bizottsági határozatokról szóló tájékoztatóról A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án megtartott alakuló ülésén-a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 43. (3) bekezdése alapján- felülvizsgálta és módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). A módosítás érintette az SZMSZ VII. fejezetében meghatározott állandó bizottságokat, valamint azok átruházott hatásköreit A Képviselő-testület a korábbi öt helyett három állandó bizottságat hozott létre, amely magába foglalta a szociális, oktatási, kulturális, sport, valamint egyházi és civil kapcsolatokat érintő feladatköröket ellátó Népjóléti Bizottságot, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságat is novemberétől az SZMSZ 72. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörrel Humánszolgáltatási Bizottság működik. A bizottságok átruházott hatáskörben meghozott határozataik végrehajtásáról félévente tájékoztatást adnak. A legutolsó tájékoztató 2014 szeptemberében készült ezután a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságnak nem volt saját hatáskörben hozott döntése. A Népjóléti Bizottság októberig, a Humánszolgáltatási Bizottság novembertől meghozott döntéseinek folyamatos nyomon követése érdekében a határozatok felülvizsgálatáról elkészült a szakfelelősök jelentése. Az előterjesztés l. melléklete a Népjóléti Bizottság végrehajtott és további intézkedést nem igénylő döntéseit, a 2. melléklete a Humánszolgáltatási Bizottság végrehajtott döntéseit, a 3. melléklet a további intézkedést igénylő lejárt határidejű bizottsági határozatokat tartalmazza. Kérem a tisztelt Bizottságat a tájékoztató megtárgyalására. Budapest, február" lrs.

2 l. melléklet az előterjesztéshez I. A NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG VÉGREHAJTOTT HATÁROZATAI 14/20ll. (I. 4.) Népjóléti Bizottság határozata (7 igen, egyhangú szavazattal) A Népjóléti Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen cselekvési intézkedési tervet - határidők és felelősök megjelölésével - az EL TE Társadalomtudományi Kar Városi és Regionális Kutatások Központja által a kerületről készített tanulmányban (Szociális Térkép) megfogalmazottjavaslatok alapj án. Intézkedés: A Szociális Térképben megfogalmazott javaslatok alapján a cselekvési intézkedési terv 2014 szeptemberében elkészült. 27/2014. (II. ll.) NB határozat az ll05 Budapest, Halom u. 40.2/15. szám alatti lakás bérbeadásáról (5 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Halom u szám alatti kettő szoba, 56m 2 alapterületű, komfortos lakást László József számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre augusztus 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. A helyreállítási időtartama alatt a bérlő a lakásba nem költözhet be, ott életvitelszerűen nem tartózkodhat. A helyreállítási munkák idejére a bérlőt lakbérfizetési kötelezettség nem terheli március 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés december 12-én megkötésre 28/2014. (II. ll.) NB határozata az ll02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út /38. szám alatti lakás bérbeadásáról l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út /38. szám alatti kettő szoba, 57m 2 alapterületű, összkomfortos lakást Bacsa Ferenc számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 2

3 2. A Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlő részére kisebb méretű cserelakást keressen és ajánljon fel március 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés szeptember 24-én megkötésre 82/2014. (IV. 8.) NB határozat gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottsága Csaplár Ildikó részére gyermeke szemüvegének (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Népjóléti Bizottság Németh György Miklós részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Népjóléti Bizottság Kovács Mihályné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 4. A Népjóléti Bizottság Nagy Istvánné részére gyógyharisnya megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb Ft. 5. A Népjóléti Bizottság Nagy Márton részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb 18 OOO Ft. 6. A Népjóléti Bizottság Szabó Józsefné részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 7. A Népjóléti Bizottság Nagyné Wimmer Éva részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft azonnal a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént. A támogatások- egy kivétellel- kifizetésre kerültek. A határozat 5. pontjában szereplő pályázó többszöri értesítés ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részére a támogatás kifizetésére nem került sor. 93/2014. (IV. 8.) NB határozat az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti lakás bérbeadásáról A Népjóléti Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 3

4 Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti egy szoba, 41 m 2 alapterületű, komfortos lakást Pintérné Gulyás Bernadett és Pintér Imre Csaba számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja május 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés október 8-án megkötésre 98/2014. (IV. 17.) NB határozat az 1108 Budapest, Maglódi út II. ép. 1/59. szám alatti lakás_bérbeadásáról (4 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út II. ép. 1/59. szám alatti egy szoba, 58m 2 alapterületű, összkomfortos lakást Horváth Gábor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés szeptember l-jén megkötésre 100/2014. (IV. 17.) NB határozat az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép. lll. szám alatti lakás bérbeadásáról (4 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép. lll. szám alatti egy szoba, 58m 2 alapterületű, komfortos lakást Bodnár Gábor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. 4

5 a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés január 28-án megkötésre 101/2014. (IV. 17.) NB határozat az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép. 1/4. szám alatti lakás bérbeadásáról (4 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út 38. IL ép. 1/4. szám alatti egy szoba, 54m 2 alapterületű, komfortos lakást Juhász Gabriella számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés október 8-án megkötésre 102/2014. (IV. 17.) NB határozat az 1105 Budapest, Vaspálya u. ll. fszt. l. szám alatti lakás_bérbeadásáról (4 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Vaspálya u. ll. fszt. l. szám alatti egy szoba, 31 m 2 alapterületű, komfortos lakást Borbély Tibor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés október 15-én megkötésre 5

6 109/2014. (V. 13.) NB határozat gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Népjóléti Bizottság ScheibertAntal részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Népjóléti Bizottság Oldal István részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Népjóléti Bizottság Rapesán Anasztázia részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 4. A Népjóléti Bizottság Baranyai Béla Zsolt részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveg vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 5. A Népjóléti Bizottság Varga Tamásné részére olvasó, távollátó szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveg vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 6. A Népjóléti Bizottság Szente Károlyné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 7. A Népjóléti Bizottság Tasnádi Kálmán Csabáné részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 72 OOO Ft. 8. A Népjóléti Bizottság megállapítja, hogy Szabó Imréné a kifizetett szemüveg (lencse) vásárlásához kértea támogatást, ezért a pályázata érvénytelen. 9. A Népjóléti Bizottság Dávid Mária Erzsébet részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb!8 290Ft. 10. A Népjóléti Bizottság Mandovits László részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb l O 800 Ft. ll. A Népjóléti Bizottság Simonné Makkai Ilona részére olvasó, távollátó szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 12. A Népjóléti Bizottság Lőrincz Gabriella részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 13. A Népjóléti Bizottság German Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. A támogatás közvetlenül az ajánlatot adó szaküzlet részére kerül átutalásra. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént. A határozat 1-10., 12. és 13. pályázó részére a kifizetés megtörtént. A határozat ll. pontjában szereplő pályázó a többszöri értesítés ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részére támogatás kifizetésére nem került sor. 6

7 113/2014. (V. 13.) NB határozat az 1105 Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 3. szám alatti egy szoba, 48 m 2 alapterületű, komfortos lakást Mércse Gyuláné sz.: Jónás Amália, ifj. Mércse Gyula, Mércse János és Mércse Pál számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a vízdíjtartozásukat megfizetik június 15. a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés november 3-án megkötésre 119/2014. (V. 13.) NB határozat az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, komfortos lakást Lakatos Viktória és Purezel József Roland számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű bérleti szerződés november 14-én megkötésre 120/2014. (V. 13.) NB határozat az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 27 m 2 alapterületű, komfortos lakást Tóth Glaser Andrea számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. 7

8 Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű bérleti szerződés október 17-én megkötésre 121/2014. (V. 13.) NB határozat az 1105 Budapest, Halom utca 40. 2/11. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Halom utca szám alatti kettő szoba, 81 m 2 alapterületű, komfortos lakást Borsos Leventéné sz.: Binder Anita és Borsos Levente számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű bérleti szerződés szeptember 22-én megkötésre 122/2014. (V. 13.) NB határozat az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. fszt. ll. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. fszt. ll. szám alatti egy szoba, 33 m 2 alapterületű, komfortos lakást Streit Siegfried számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés január 23-án megkötésre 8

9 123/2014. (V. 13.) NB határozat az 1104 Budapest, Mádi utca 139. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Mádi utca 139. fszt. 2. szám alatti egy szoba, 42 m 2 alapterületű, komfortos lakást Szíjártó Enikő számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a január 31-éig meghosszabbított helyreállítási kötelezettségének eleget tettek, a műszaki átadás január 22-én megtörtént. 129/2014. (VI. 17.) NB határozat gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázat elbírálásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) A Népjóléti Bizottság Bányai Catoca Zoltán részére gyermeke szemüvegének (lencse+ keret) elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb l O 430 Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: Az ügyfél részére a támogatás kiíizetése megtörtént. 130/2014. (VI. 17.) NB határozat gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Népjóléti Bizottság Rajnoha Szilvia részére gyermekének szobakerékpár megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szobakerékpár vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Bizottság Csabáné Prikkel Ilona részére gyermekének fogszabályzó készülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Bizottság Csuja Éva részére vérnyomásmérő, vércukormérő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszközök vételárának 90%-a - vérnyomásmérő: l O 340 Ft, vércukormérő: 7 190Ft-, összesen legfeljebb: Ft. 4. A Bizottság Soproni Zsuzsanna részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszközök vételárának 90%-a, legfeljebb 126 OOO Ft. 9

10 5. A Bizottság Rédei Dénes Istvánné részére kiskorú Rédei Antónia szemüvegének (lencse + munkadíj) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 6. A Bizottság Rédei Dénes Istvánné részére kiskorú Rédei Vivien szemüveg (lencse + munkadíj) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 7. A Bizottság Rostás Gábor részére elektromos moped megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft, amelyet az Önkormányzat átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 8. A Bizottság Csaplár Ildikó részére gyermeke szemüvegének (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 9. A Bizottság megállapítja, hogy Szabó Ildikó Orsolya a korábban kifizetett szemüveg (lencse) vásárlásához kérte a támogatást, ezért a pályázata érvénytelen. l O. A Bizottság megállapítja, hogy Kovács Lajos a korábban kifizetett műfogsor vásárlásához kérte a támogatást, ezért a pályázata érvénytelen. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént. Az 2-4. és pályázók részére a támogatások kiiizetésre kerültek. A határozat 1., 5. és 6. pontjában szereplő pályázók a többszöri felszólítás ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részükre kiiizetés nem történt. 147/2014. (VI. 17.) NB határozat az 1102 Budapest, Bánya utca 10. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 23. (3) bekezdése alapján Rostás Gábornak az 1107 Budapest, Fokos utca l. as. 3. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az J 102 Budapest, Bánya utca 10. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 29m 2 alapterületű, komfortos lakást Rostás Gábor számára határozott időre, december 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 07 Budapest, Fokos utca l. as. 3. szám alatti lakást jelenlegi állapotában, a lakásbérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja július 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés november 7-én megkötésre került, a lakás leadása november 21-én megtörtént. 10

11 154/2014. (VIII. 27.) NB határozat a tanévkezdési támogatás nyújtásáról A Népjóléti Bizottság az általános iskolás korú, augusztus l. napjan kőbányai lakcímmel rendelkező tanulóknak Erzsébet-utalvány formájában 5 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében az ellátottak pénzbeli juttatásai terhére. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A tanévkezdési támogatást az általános iskolás korú gyermekek szülei az iskolákban átvehették. A nem kerületi általános iskolába járó általános iskolás korú gyermekek szülei október 31-éig a Humán Iroda titkárságán vehették át az utalványokat A fel nem használt Erzsébetutalványok visszaküldésre kerültek. 155/2014. (VIII. 27.) NB határozat az Utcáról Lakásba Egyesület részére kiadandó együttműködési szándéknyilatkozatról l. A Népjóléti Bizottság az Utcáról Lakásba Egyesület részére kiadandó együttműködési szándéknyilatkozatot az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. azonnal Intézkedés: A határozat alapján az együttműködési postázásra szándéknyilatkozat aláírásra és 156/2014. (VIII. 27.) NB határozat a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottság Csombók Gézáné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Bizottság Nagy József részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Bizottság Tasnádi Zsombor részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 72 OOO Ft. 4. A Bizottság Adamcsók Istvánné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszközök vételárának 90%-a, legfeljebb: Ft. 5. A Bizottság Baranyai János részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszközök vételárának 90%-a, legfeljebb 180 OOO Ft. ll

12 6. A Bizottság Szécsi Lajos részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 7. A Bizottság Galambos Elemérné részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfeleket értesítettük. Az 1-6. pályázók részére a támogatás kifizetése megtörtént. A határozat 7. pontjában szereplő pályázó a többszöri értesítés ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részére a támogatás kifizetésére nem került sor. 157/2014. (VIII. 27.) NB határozat az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottság Kovács Zsuzsanna részére ápolási támogatást állapít meg szeptember l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 2. A BizottságBabári Piroska részére ápolási támogatást állapít meg szeptember l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: Az ápolási támogatások folyósítása a határozatban foglaltak szerint történik. 158/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1106 Budapest, Maglódi út lll/b szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Maglódi út /B szám alatti kettő szoba, 51 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást Kutiné Ádám Szilvia és Kuti Tamás számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 8-án megkötésre 12

13 159/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1105 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról (5 igen szavazattal, l tartózkodással) l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti három szoba, 100 m 2 alapterületű, komfortos lakást Szlavkovics Lászlóné számára határozott időre, február 28-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos közüzemidíj-tartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti. 2. A Bizottság a bérlő részére a fennálló lakáshasználati díj tartozására 36 havi részletfizetést engedélyez. Egy részlet elmulasztása esetén a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik, amit a késedelmi kamatával együtt kell megfizetni, továbbá ez olyan szerződésszegésnek minősül, ami a lakásbérleti szerződés felmondását eredményezi szeptember 30. Intézkedés: A közüzemi-díjtartozással kapcsolatban a Hálózat Alapítvánnyal a szerződés, valamint a lakáshasználati díj tartozására vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötésre A határozott idejű bérleti szerződéskötés január 24-én megtörtént 162/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1101 Budapest, Csilla u. 2/B 1/792. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. ~2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Csilla u. 2/B 1/792. szám alatti egy+fél szoba, 38 m alapterületű, komfortos lakást Mergl Ferenc Lászlóné sz.: Simondán Mária számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 6-án megkötésre 163/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt szám alatti kettő+fél szoba, 74 m 2 alapterületű, komfortos lakást Garáné Paár Magdolna számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja szeptember

14 Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 10-én megkötésre 164/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1101 Budapest, Hős u. 15/A 1/31. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hős u. 15/ A 1/31. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, komfort nélküli lakást Makkai György és Makkainé Dobor Szilvia számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 15-én megkötésre 165/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1101 Budapest, Hős u. 15/A mfszt. 78. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hős u. 15/A mfszt. 78. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, félkomfortos lakást Glonczi Zsuzsanna számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 22-én megkötésre 166/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/45. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/45. szám alatti egy szoba, 51 m 2 alapterületű, komfort nélküli lakást Dávid Károly és Dávid Károlyné számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakbér- és közüzemidíj-tartozásukat a Hálózat Alapítvány megfizeti, illetve arra részletfizetési megállapodást kötnek szeptember

15 Intézkedés: A lakbér- és a közüzemi-díjtartozással kapcsolatban a Hálózat Alapítvánnyal a megállapodás megkötésre került, a határozott idejű bérleti szerződés október 31-én megkötésre 167/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 2/9. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 219. szám alatti kettő szoba, 74 m 2 alapterületű, komfortos lakást Balatoni Lászlóné sz.: Kuklis Judit számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 13-án megkötésre 168/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1101 Budapest, Noszlopy út D ép. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről A Népjóléti Bizottság Nyíri Etelka 1103 Budapest, Noszlopy út D ép. fszt. 4. szám alatti egy+fél szoba, 43 m 2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja. és szeptember /2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1103 Budapest, Alkér u. 5. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről A Népjóléti Bizottság Jónás Ödönné sz.: Csercsa Julianna és Jónás Ödön 1103 Budapest, Alkér u. 5. fszt. l. szám alatti egy szoba, 40 m 2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja szeptember

16 és 170/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1106 Budapest, Hatház u. 3. 2/215. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről A Népjóléti Bizottság Markó László az 1106 Budapest, Hatház u. 3. 2/215. szám alatti egy szoba, 34m 2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja szeptember 30. és (VIII. 27.) NB határozat az 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről (5 igen, szavazattal, l tartózkodással) A Népjóléti Bizottság Horváth Zsófia Olga 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 28 m 2 alapterületű, félkomfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja szeptember 30. Intézkedés: A bérbeadási kérelmek elbírálásáról szóló bizottsági döntésekről az ügyfelek értesítése megtörtént. 172/2014. (VIII. 27.) NB határozat Petra József, Petra Józsefné sz.: Simon Zsuzsanna és Németh Rita lakáscsere iránti kérelméről l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint hozzájárul, hogy Petra József és Petra Józsefné sz.: Simon Zsuzsanna a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Halom utca 40/A 1/2. szám alatti egy szoba, 77m 2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát Németh Rita bérlőnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 02 Budapest, Hölgy u fszt. 15. szám alatt található egy szoba, 32m 2 alapterületű, komfortos lakáson fennálló bérleti jogára elcserélje. 2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint az 1102 Budapest, Halom utca 40/A 1/2. szám alatti egy szoba, 77 m 2 alapterületű, komfortos lakást Németh Rita számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint az ll 02 Budapest, Hölgy u fszt. 15. szám alatt található egy szoba, 32 m 2 alapterületű, komfortos lakást Petra József és Petra Józsefné sz.: Simon Zsuzsanna számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 16

17 Intézkedés: A szerződés szeptember 24-én megkötésre 173/2014. (VIII. 27.) NB határozat Czentnár Józsefné és Palócz Zita Katalin lakáscsere iránti kérelméről l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint hozzájárul, hogy Czentnár Józsefné sz.: Komlósi Ilona a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A fszt. l. szám alatti egy szoba, 28 m 2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát Palócz Zita Katalin bérlőnek a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat tulajdonában álló, 1138 Budapest, Madarász V. u /42. szám alatt található egy+kettő fél szoba, 58 m 2 alapterületű, összkomfortos lakáson fennálló bérleti jogára elcserélje. 2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A fszt. l. szám alatti egy szoba, 28 m 2 alapterületű, komfortos lakást Palócz Zita Katalin számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A szerződés január 14-én megkötésre 181/2014. (IX. 9.) NB határozat a Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottság Osztrovszky Klára részére szemüveglencse megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Bizottság Varga Olivér részére kk. Varga Szedő Rebeka hallókészüléke megvásárlásához támogatást biztosít, amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Bizottság Unger Dávid részére gyermeke szemüveglencséjének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 4. A Bizottság Hargitai Melinda részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént. A 2-4. pályázók részére a kifizetés megtörtént. A határozat l. pontjában szereplő pályázó többszöri értesítés ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részére a támogatás kifizetésére nem került sor. 17

18 182/2014. (IX. 9.) NB határozat az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottság Varga Miklós részére ápolási támogatást állapít meg október l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 2. A Bizottság megállapítja, hogy Szklár Attila önmaga ellátására képes, ezért a pályázata érvénytelen. 3. A Bizottság Kökény Ilona részére ápolási támogatást állapít meg október l-jétől 12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént A határozat l. és 3. pontjában szereplő pályázó támogatásának folyósítása megkezdődött. 183/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1103 Budapest, Cserkesz u. 45/B fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Cserkesz u. 45/B fszt. l. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, komfortos lakást Gergely Károly és Fényes Klaudia számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja október 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 29-én megkötésre 184/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C szám alatti lakás bérbeadásáról l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C szám alatti egy szoba, 27m 2 alapterületű, komfortos lakást Horváthné Oláh Edina Mária számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti október

19 Intézkedés: A bérlővel a lakbértartozásának rendezését követően a határozott idejű bérleti szerződés október 17-én megkötésre 185/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1102 Budapest, Állomás u. l. 6/28. szám alatti lakás bérbeadásáról l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Állomás u. l. 6/28. szám alatti kettő szoba, 51 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást Csala Sándor Károlyné sz.: Faragó Katalin számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti október 15. Intézkedés: A bérlővel - a lakbértartozásának rendezése érdekében a Hálózat Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján - a határozott idejű bérleti szerződés október 13-án megkötésre 186/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1101 Budapest, Gép u lh. 1/9. szám alatti lakás bérbeadásáról l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Gép u lh. 1/9. szám alatti kettő szoba, 45 m 2 alapterületű, komfortos lakást Nép Sándorné sz.: Fehér Emília számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti október 15. Intézkedés: A bérlővel a lakbértartozásának rendezését követően a határozott idejű bérleti szerződés október 8-án megkötésre 187/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3/137. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hős u. 19

20 15/B 3/137. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, komfort nélküli lakást Szabó Erika számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal, hogy a közjegyzői díjat az Önkormányzat viseli október 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés november 12-én megkötésre 188/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1102 Budapest, Hölgy u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Hölgy u. 19. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 50m 2 alapterületű, komfortos lakást Boruzs Éva számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja október 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 15-én megkötésre 189/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1101 Budapest, Doba u lh. fszt. 37. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Doba u lh. fszt. 37. szám alatti kettő szoba, 49m 2 alapterületű, komfortos lakást Németh József és Németh Józsefné sz.: Iván Erzsébet számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozásukat a Hálózat Alapítvány megfizeti október 15. Intézkedés: A bérlővel a lakbértartozásának rendezését követően a határozott idejű bérleti szerződés október 8-án megkötésre 20

. K(~g ~~!li() p;;vj!;::"i

. K(~g ~~!li() p;;vj!;::i IKTAT ÁSRA ÁTVÉVE: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20'\4 SIEPT 1 B. NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Népjóléti Bizottság 2014. szeptember 9-én a Bárka

Részletesebben

~~."- ó:;:*~ii/!sfq~;{jl~~

~~.- ó:;:*~ii/!sfq~;{jl~~ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. augusztus 25-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Népjóléti Bizottság 2013. június 18-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Az alábbiakban felsorolt Elidegenítési tilalmi listán nem szereplő önkormányzati bérlakásokra bérlők jelezték vételi szándékukat:

Az alábbiakban felsorolt Elidegenítési tilalmi listán nem szereplő önkormányzati bérlakásokra bérlők jelezték vételi szándékukat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. / Budapest, 20D9.ÁP.L16 Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

~'a ' 'f/59211~/20)5/rx... ~~

~'a ' 'f/59211~/20)5/rx... ~~ ,.5t-- ~ll{lot/-- IKTATASRA ÁTVÉVE:,.,.. ",.., NOV 3 O. BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Humánszolgáltatási

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f2j~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;61. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Részletesebben

C11_. számú előterjesztés

C11_. számú előterjesztés ------------------ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C11_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Népjóléti Bizottság 2010. június 08-án (kedden) 13,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ll ).f. szám ú előterjesztés

ll ).f. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ll ).f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az Utcáról Lakásba Egyesület részére kiadandó együttműködési szándéknyilatkozatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORJfk\J'f:t~{, 5 ' KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉP JÓLÉTI BIZOTTSÁG

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORJfk\J'f:t~{, 5 ' KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉP JÓLÉTI BIZOTTSÁG BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORJfk\J'f:t~{, 5 ' KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉP JÓLÉTI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV,.st ~ n> j)-dr!j. llj\rr:. Készült a Népjóléti Bizottság 2014. május 13-án a Budapest Főváros

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. J. egyző

JEGYZŐKÖNYV. J. egyző BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMMY~AJ:. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Népjóléti Bizottság 2013. december 3-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.;,,, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.;,,, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.;,,, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV. GadJ Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. június 23-án a Budapest Főváros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2013. február 20.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

~- számú előterjesztés

~- számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~- számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról,

Részletesebben

BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT, ' ", 1' 1 T'\Tf (' KEPVISELO-TESTULETENEK ;\ h,,"' J HUMANSZOLGALTATASI BIZOTTSAGA JEGYZOKONYV

BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT, ' , 1' 1 T'\Tf (' KEPVISELO-TESTULETENEK ;\ h,,' J HUMANSZOLGALTATASI BIZOTTSAGA JEGYZOKONYV BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT, ' ", 1' 1 T'\Tf (' KEPVISELO-TESTULETENEK ;\ h,,"' J HUMANSZOLGALTATASI BIZOTTSAGA JEGYZOKONYV Keszult a Humanszolgaltatasi Bizottsag 2014, november

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének könyvéből 385/2010. (VI. 03.) határozata: 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2010. (III.25.) sz. határozatát visszavonja. 2. Balatonkenese

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-215/2010. 11/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. augusztus 12-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 386/2010. (VIII.12.) B-L.Ö.h. 20 igen szavazattal, egyhangúlag úgy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Készült a 2014. szeptember 10-i képviselő-testületi ülésre Készítette: Kincses Csilla kulturális, ifjúsági és társadalmi kapcsolatok

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

J E G Y ZOKO N Y..\L... -... " --

J E G Y ZOKO N Y..\L... -...  -- BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐ*NYAÍc,ÓQkoR~ÁNYZAT KÉ~VIS~L~-TESTÜL:$T~NE~;c,; 1,... NEPJOLETI BIZOT'JfSAGA~ '"'t,,'" -... :! ;'" -- ".. ~ J E G Y ZOKO N Y..\L... -... " -- Készült a Népjóléti Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

1) Egyezségi tárgyalás előkészítése Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

1) Egyezségi tárgyalás előkészítése Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 23. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. december 04. napján 19 óra 50 perces kezdettel megtartott Képviselőtestületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Szájbely Ernő levezető elnök Girasek Károly képviselő Jávorka

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára hívom össze. A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben