Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat"

Átírás

1 -~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő bizottsági határozatokról szóló tájékoztatóról A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án megtartott alakuló ülésén-a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 43. (3) bekezdése alapján- felülvizsgálta és módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). A módosítás érintette az SZMSZ VII. fejezetében meghatározott állandó bizottságokat, valamint azok átruházott hatásköreit A Képviselő-testület a korábbi öt helyett három állandó bizottságat hozott létre, amely magába foglalta a szociális, oktatási, kulturális, sport, valamint egyházi és civil kapcsolatokat érintő feladatköröket ellátó Népjóléti Bizottságot, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságat is novemberétől az SZMSZ 72. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörrel Humánszolgáltatási Bizottság működik. A bizottságok átruházott hatáskörben meghozott határozataik végrehajtásáról félévente tájékoztatást adnak. A legutolsó tájékoztató 2014 szeptemberében készült ezután a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságnak nem volt saját hatáskörben hozott döntése. A Népjóléti Bizottság októberig, a Humánszolgáltatási Bizottság novembertől meghozott döntéseinek folyamatos nyomon követése érdekében a határozatok felülvizsgálatáról elkészült a szakfelelősök jelentése. Az előterjesztés l. melléklete a Népjóléti Bizottság végrehajtott és további intézkedést nem igénylő döntéseit, a 2. melléklete a Humánszolgáltatási Bizottság végrehajtott döntéseit, a 3. melléklet a további intézkedést igénylő lejárt határidejű bizottsági határozatokat tartalmazza. Kérem a tisztelt Bizottságat a tájékoztató megtárgyalására. Budapest, február" lrs.

2 l. melléklet az előterjesztéshez I. A NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG VÉGREHAJTOTT HATÁROZATAI 14/20ll. (I. 4.) Népjóléti Bizottság határozata (7 igen, egyhangú szavazattal) A Népjóléti Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen cselekvési intézkedési tervet - határidők és felelősök megjelölésével - az EL TE Társadalomtudományi Kar Városi és Regionális Kutatások Központja által a kerületről készített tanulmányban (Szociális Térkép) megfogalmazottjavaslatok alapj án. Intézkedés: A Szociális Térképben megfogalmazott javaslatok alapján a cselekvési intézkedési terv 2014 szeptemberében elkészült. 27/2014. (II. ll.) NB határozat az ll05 Budapest, Halom u. 40.2/15. szám alatti lakás bérbeadásáról (5 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Halom u szám alatti kettő szoba, 56m 2 alapterületű, komfortos lakást László József számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre augusztus 31-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja. A helyreállítási időtartama alatt a bérlő a lakásba nem költözhet be, ott életvitelszerűen nem tartózkodhat. A helyreállítási munkák idejére a bérlőt lakbérfizetési kötelezettség nem terheli március 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés december 12-én megkötésre 28/2014. (II. ll.) NB határozata az ll02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út /38. szám alatti lakás bérbeadásáról l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út /38. szám alatti kettő szoba, 57m 2 alapterületű, összkomfortos lakást Bacsa Ferenc számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja. 2

3 2. A Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlő részére kisebb méretű cserelakást keressen és ajánljon fel március 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés szeptember 24-én megkötésre 82/2014. (IV. 8.) NB határozat gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottsága Csaplár Ildikó részére gyermeke szemüvegének (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Népjóléti Bizottság Németh György Miklós részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Népjóléti Bizottság Kovács Mihályné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 4. A Népjóléti Bizottság Nagy Istvánné részére gyógyharisnya megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb Ft. 5. A Népjóléti Bizottság Nagy Márton részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb 18 OOO Ft. 6. A Népjóléti Bizottság Szabó Józsefné részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 7. A Népjóléti Bizottság Nagyné Wimmer Éva részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft azonnal a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént. A támogatások- egy kivétellel- kifizetésre kerültek. A határozat 5. pontjában szereplő pályázó többszöri értesítés ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részére a támogatás kifizetésére nem került sor. 93/2014. (IV. 8.) NB határozat az 1103 Budapest, Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti lakás bérbeadásáról A Népjóléti Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, 3

4 Gyömrői út 66. fszt. 18. szám alatti egy szoba, 41 m 2 alapterületű, komfortos lakást Pintérné Gulyás Bernadett és Pintér Imre Csaba számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja május 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés október 8-án megkötésre 98/2014. (IV. 17.) NB határozat az 1108 Budapest, Maglódi út II. ép. 1/59. szám alatti lakás_bérbeadásáról (4 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út II. ép. 1/59. szám alatti egy szoba, 58m 2 alapterületű, összkomfortos lakást Horváth Gábor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés szeptember l-jén megkötésre 100/2014. (IV. 17.) NB határozat az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép. lll. szám alatti lakás bérbeadásáról (4 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép. lll. szám alatti egy szoba, 58m 2 alapterületű, komfortos lakást Bodnár Gábor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. 4

5 a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés január 28-án megkötésre 101/2014. (IV. 17.) NB határozat az 1108 Budapest, Maglódi út 38. II. ép. 1/4. szám alatti lakás bérbeadásáról (4 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Maglódi út 38. IL ép. 1/4. szám alatti egy szoba, 54m 2 alapterületű, komfortos lakást Juhász Gabriella számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés október 8-án megkötésre 102/2014. (IV. 17.) NB határozat az 1105 Budapest, Vaspálya u. ll. fszt. l. szám alatti lakás_bérbeadásáról (4 igen szavazattal, l tartózkodással) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Vaspálya u. ll. fszt. l. szám alatti egy szoba, 31 m 2 alapterületű, komfortos lakást Borbély Tibor számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb szeptember 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés október 15-én megkötésre 5

6 109/2014. (V. 13.) NB határozat gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Népjóléti Bizottság ScheibertAntal részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Népjóléti Bizottság Oldal István részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Népjóléti Bizottság Rapesán Anasztázia részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 4. A Népjóléti Bizottság Baranyai Béla Zsolt részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveg vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 5. A Népjóléti Bizottság Varga Tamásné részére olvasó, távollátó szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveg vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 6. A Népjóléti Bizottság Szente Károlyné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 7. A Népjóléti Bizottság Tasnádi Kálmán Csabáné részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 72 OOO Ft. 8. A Népjóléti Bizottság megállapítja, hogy Szabó Imréné a kifizetett szemüveg (lencse) vásárlásához kértea támogatást, ezért a pályázata érvénytelen. 9. A Népjóléti Bizottság Dávid Mária Erzsébet részére ortopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb!8 290Ft. 10. A Népjóléti Bizottság Mandovits László részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb l O 800 Ft. ll. A Népjóléti Bizottság Simonné Makkai Ilona részére olvasó, távollátó szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 12. A Népjóléti Bizottság Lőrincz Gabriella részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 13. A Népjóléti Bizottság German Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. A támogatás közvetlenül az ajánlatot adó szaküzlet részére kerül átutalásra. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént. A határozat 1-10., 12. és 13. pályázó részére a kifizetés megtörtént. A határozat ll. pontjában szereplő pályázó a többszöri értesítés ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részére támogatás kifizetésére nem került sor. 6

7 113/2014. (V. 13.) NB határozat az 1105 Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Harmat u. 23/B fszt. 3. szám alatti egy szoba, 48 m 2 alapterületű, komfortos lakást Mércse Gyuláné sz.: Jónás Amália, ifj. Mércse Gyula, Mércse János és Mércse Pál számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a vízdíjtartozásukat megfizetik június 15. a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés november 3-án megkötésre 119/2014. (V. 13.) NB határozat az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 6. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 6. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, komfortos lakást Lakatos Viktória és Purezel József Roland számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű bérleti szerződés november 14-én megkötésre 120/2014. (V. 13.) NB határozat az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 7. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gergely utca 31. fszt. 7. szám alatti egy szoba, 27 m 2 alapterületű, komfortos lakást Tóth Glaser Andrea számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. 7

8 Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű bérleti szerződés október 17-én megkötésre 121/2014. (V. 13.) NB határozat az 1105 Budapest, Halom utca 40. 2/11. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Halom utca szám alatti kettő szoba, 81 m 2 alapterületű, komfortos lakást Borsos Leventéné sz.: Binder Anita és Borsos Levente számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű bérleti szerződés szeptember 22-én megkötésre 122/2014. (V. 13.) NB határozat az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. fszt. ll. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1108 Budapest, Korányi Frigyes erdősor l. fszt. ll. szám alatti egy szoba, 33 m 2 alapterületű, komfortos lakást Streit Siegfried számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a helyreállítási kötelezettségének eleget tett, ezért a határozott idejű lakásbérleti szerződés január 23-án megkötésre 8

9 123/2014. (V. 13.) NB határozat az 1104 Budapest, Mádi utca 139. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. (l) bekezdése alapján az 1104 Budapest, Mádi utca 139. fszt. 2. szám alatti egy szoba, 42 m 2 alapterületű, komfortos lakást Szíjártó Enikő számára helyreállítási kötelezettséggel határozott időre, a helyreállítás időtartamára, legfeljebb november 30-ig, továbbá ha a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által ellenőrzött módon a helyreállítási kötelezettségnek eleget tesz, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb határozott időre, két évre szociális alapon bérbe adja június 15. Intézkedés: A bérlő a január 31-éig meghosszabbított helyreállítási kötelezettségének eleget tettek, a műszaki átadás január 22-én megtörtént. 129/2014. (VI. 17.) NB határozat gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázat elbírálásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) A Népjóléti Bizottság Bányai Catoca Zoltán részére gyermeke szemüvegének (lencse+ keret) elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb l O 430 Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: Az ügyfél részére a támogatás kiíizetése megtörtént. 130/2014. (VI. 17.) NB határozat gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Népjóléti Bizottság Rajnoha Szilvia részére gyermekének szobakerékpár megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szobakerékpár vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Bizottság Csabáné Prikkel Ilona részére gyermekének fogszabályzó készülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Bizottság Csuja Éva részére vérnyomásmérő, vércukormérő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszközök vételárának 90%-a - vérnyomásmérő: l O 340 Ft, vércukormérő: 7 190Ft-, összesen legfeljebb: Ft. 4. A Bizottság Soproni Zsuzsanna részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszközök vételárának 90%-a, legfeljebb 126 OOO Ft. 9

10 5. A Bizottság Rédei Dénes Istvánné részére kiskorú Rédei Antónia szemüvegének (lencse + munkadíj) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 6. A Bizottság Rédei Dénes Istvánné részére kiskorú Rédei Vivien szemüveg (lencse + munkadíj) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 7. A Bizottság Rostás Gábor részére elektromos moped megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft, amelyet az Önkormányzat átutalással fizet ki a forgalmazó részére. 8. A Bizottság Csaplár Ildikó részére gyermeke szemüvegének (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 9. A Bizottság megállapítja, hogy Szabó Ildikó Orsolya a korábban kifizetett szemüveg (lencse) vásárlásához kérte a támogatást, ezért a pályázata érvénytelen. l O. A Bizottság megállapítja, hogy Kovács Lajos a korábban kifizetett műfogsor vásárlásához kérte a támogatást, ezért a pályázata érvénytelen. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént. Az 2-4. és pályázók részére a támogatások kiiizetésre kerültek. A határozat 1., 5. és 6. pontjában szereplő pályázók a többszöri felszólítás ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részükre kiiizetés nem történt. 147/2014. (VI. 17.) NB határozat az 1102 Budapest, Bánya utca 10. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 23. (3) bekezdése alapján Rostás Gábornak az 1107 Budapest, Fokos utca l. as. 3. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 2. A Bizottság a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az J 102 Budapest, Bánya utca 10. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 29m 2 alapterületű, komfortos lakást Rostás Gábor számára határozott időre, december 31-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az ll 07 Budapest, Fokos utca l. as. 3. szám alatti lakást jelenlegi állapotában, a lakásbérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja július 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés november 7-én megkötésre került, a lakás leadása november 21-én megtörtént. 10

11 154/2014. (VIII. 27.) NB határozat a tanévkezdési támogatás nyújtásáról A Népjóléti Bizottság az általános iskolás korú, augusztus l. napjan kőbányai lakcímmel rendelkező tanulóknak Erzsébet-utalvány formájában 5 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében az ellátottak pénzbeli juttatásai terhére. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A tanévkezdési támogatást az általános iskolás korú gyermekek szülei az iskolákban átvehették. A nem kerületi általános iskolába járó általános iskolás korú gyermekek szülei október 31-éig a Humán Iroda titkárságán vehették át az utalványokat A fel nem használt Erzsébetutalványok visszaküldésre kerültek. 155/2014. (VIII. 27.) NB határozat az Utcáról Lakásba Egyesület részére kiadandó együttműködési szándéknyilatkozatról l. A Népjóléti Bizottság az Utcáról Lakásba Egyesület részére kiadandó együttműködési szándéknyilatkozatot az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. azonnal Intézkedés: A határozat alapján az együttműködési postázásra szándéknyilatkozat aláírásra és 156/2014. (VIII. 27.) NB határozat a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottság Csombók Gézáné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Bizottság Nagy József részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Bizottság Tasnádi Zsombor részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb 72 OOO Ft. 4. A Bizottság Adamcsók Istvánné részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszközök vételárának 90%-a, legfeljebb: Ft. 5. A Bizottság Baranyai János részére fogpótlás elkészítéséhez támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszközök vételárának 90%-a, legfeljebb 180 OOO Ft. ll

12 6. A Bizottság Szécsi Lajos részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 7. A Bizottság Galambos Elemérné részére szemüveg (lencse) megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfeleket értesítettük. Az 1-6. pályázók részére a támogatás kifizetése megtörtént. A határozat 7. pontjában szereplő pályázó a többszöri értesítés ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részére a támogatás kifizetésére nem került sor. 157/2014. (VIII. 27.) NB határozat az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottság Kovács Zsuzsanna részére ápolási támogatást állapít meg szeptember l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 2. A BizottságBabári Piroska részére ápolási támogatást állapít meg szeptember l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: Az ápolási támogatások folyósítása a határozatban foglaltak szerint történik. 158/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1106 Budapest, Maglódi út lll/b szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Maglódi út /B szám alatti kettő szoba, 51 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást Kutiné Ádám Szilvia és Kuti Tamás számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 8-án megkötésre 12

13 159/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1105 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról (5 igen szavazattal, l tartózkodással) l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Kelemen u. 14. fszt. 2. szám alatti három szoba, 100 m 2 alapterületű, komfortos lakást Szlavkovics Lászlóné számára határozott időre, február 28-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos közüzemidíj-tartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti. 2. A Bizottság a bérlő részére a fennálló lakáshasználati díj tartozására 36 havi részletfizetést engedélyez. Egy részlet elmulasztása esetén a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik, amit a késedelmi kamatával együtt kell megfizetni, továbbá ez olyan szerződésszegésnek minősül, ami a lakásbérleti szerződés felmondását eredményezi szeptember 30. Intézkedés: A közüzemi-díjtartozással kapcsolatban a Hálózat Alapítvánnyal a szerződés, valamint a lakáshasználati díj tartozására vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötésre A határozott idejű bérleti szerződéskötés január 24-én megtörtént 162/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1101 Budapest, Csilla u. 2/B 1/792. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. ~2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Csilla u. 2/B 1/792. szám alatti egy+fél szoba, 38 m alapterületű, komfortos lakást Mergl Ferenc Lászlóné sz.: Simondán Mária számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 6-án megkötésre 163/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Alkér u. 19. fszt szám alatti kettő+fél szoba, 74 m 2 alapterületű, komfortos lakást Garáné Paár Magdolna számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja szeptember

14 Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 10-én megkötésre 164/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1101 Budapest, Hős u. 15/A 1/31. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hős u. 15/ A 1/31. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, komfort nélküli lakást Makkai György és Makkainé Dobor Szilvia számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 15-én megkötésre 165/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1101 Budapest, Hős u. 15/A mfszt. 78. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hős u. 15/A mfszt. 78. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, félkomfortos lakást Glonczi Zsuzsanna számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 22-én megkötésre 166/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/45. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C 2/45. szám alatti egy szoba, 51 m 2 alapterületű, komfort nélküli lakást Dávid Károly és Dávid Károlyné számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakbér- és közüzemidíj-tartozásukat a Hálózat Alapítvány megfizeti, illetve arra részletfizetési megállapodást kötnek szeptember

15 Intézkedés: A lakbér- és a közüzemi-díjtartozással kapcsolatban a Hálózat Alapítvánnyal a megállapodás megkötésre került, a határozott idejű bérleti szerződés október 31-én megkötésre 167/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 2/9. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A 219. szám alatti kettő szoba, 74 m 2 alapterületű, komfortos lakást Balatoni Lászlóné sz.: Kuklis Judit számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 13-án megkötésre 168/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1101 Budapest, Noszlopy út D ép. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről A Népjóléti Bizottság Nyíri Etelka 1103 Budapest, Noszlopy út D ép. fszt. 4. szám alatti egy+fél szoba, 43 m 2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja. és szeptember /2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1103 Budapest, Alkér u. 5. fszt. l. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről A Népjóléti Bizottság Jónás Ödönné sz.: Csercsa Julianna és Jónás Ödön 1103 Budapest, Alkér u. 5. fszt. l. szám alatti egy szoba, 40 m 2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja szeptember

16 és 170/2014. (VIII. 27.) NB határozat az 1106 Budapest, Hatház u. 3. 2/215. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről A Népjóléti Bizottság Markó László az 1106 Budapest, Hatház u. 3. 2/215. szám alatti egy szoba, 34m 2 alapterületű, komfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja szeptember 30. és (VIII. 27.) NB határozat az 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása iránti kérelemről (5 igen, szavazattal, l tartózkodással) A Népjóléti Bizottság Horváth Zsófia Olga 1102 Budapest, Bánya u. 20. fszt. 5. szám alatti egy szoba, 28 m 2 alapterületű, félkomfortos lakás bérbevételére irányuló kérelmét elutasítja szeptember 30. Intézkedés: A bérbeadási kérelmek elbírálásáról szóló bizottsági döntésekről az ügyfelek értesítése megtörtént. 172/2014. (VIII. 27.) NB határozat Petra József, Petra Józsefné sz.: Simon Zsuzsanna és Németh Rita lakáscsere iránti kérelméről l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint hozzájárul, hogy Petra József és Petra Józsefné sz.: Simon Zsuzsanna a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, Halom utca 40/A 1/2. szám alatti egy szoba, 77m 2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát Németh Rita bérlőnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, ll 02 Budapest, Hölgy u fszt. 15. szám alatt található egy szoba, 32m 2 alapterületű, komfortos lakáson fennálló bérleti jogára elcserélje. 2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint az 1102 Budapest, Halom utca 40/A 1/2. szám alatti egy szoba, 77 m 2 alapterületű, komfortos lakást Németh Rita számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 3. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint az ll 02 Budapest, Hölgy u fszt. 15. szám alatt található egy szoba, 32 m 2 alapterületű, komfortos lakást Petra József és Petra Józsefné sz.: Simon Zsuzsanna számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja. 16

17 Intézkedés: A szerződés szeptember 24-én megkötésre 173/2014. (VIII. 27.) NB határozat Czentnár Józsefné és Palócz Zita Katalin lakáscsere iránti kérelméről l. A Népjóléti Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint hozzájárul, hogy Czentnár Józsefné sz.: Komlósi Ilona a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1103 Budapest, Gyömrői út 88/A fszt. l. szám alatti egy szoba, 28 m 2 alapterületű, komfortos lakás bérleti jogát Palócz Zita Katalin bérlőnek a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat tulajdonában álló, 1138 Budapest, Madarász V. u /42. szám alatt található egy+kettő fél szoba, 58 m 2 alapterületű, összkomfortos lakáson fennálló bérleti jogára elcserélje. 2. A Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. -ában foglaltak szerint az 1103 Budapest, Gyömrői út 88/ A fszt. l. szám alatti egy szoba, 28 m 2 alapterületű, komfortos lakást Palócz Zita Katalin számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adja szeptember 30. Intézkedés: A szerződés január 14-én megkötésre 181/2014. (IX. 9.) NB határozat a Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottság Osztrovszky Klára részére szemüveglencse megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 2. A Bizottság Varga Olivér részére kk. Varga Szedő Rebeka hallókészüléke megvásárlásához támogatást biztosít, amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 3. A Bizottság Unger Dávid részére gyermeke szemüveglencséjének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. 4. A Bizottság Hargitai Melinda részére hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a hallókészülék vételárának 90%-a, legfeljebb Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént. A 2-4. pályázók részére a kifizetés megtörtént. A határozat l. pontjában szereplő pályázó többszöri értesítés ellenére sem nyújtott be számlát, ezért részére a támogatás kifizetésére nem került sor. 17

18 182/2014. (IX. 9.) NB határozat az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról l. A Népjóléti Bizottság Varga Miklós részére ápolási támogatást állapít meg október l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. 2. A Bizottság megállapítja, hogy Szklár Attila önmaga ellátására képes, ezért a pályázata érvénytelen. 3. A Bizottság Kökény Ilona részére ápolási támogatást állapít meg október l-jétől 12 hónapos időtartamra havi l O OOO Ft összegben. A támogatás összege összesen 120 OOO Ft. azonnal a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Intézkedés: A pályázati elbírálás eredményéről az ügyfelek értesítése megtörtént A határozat l. és 3. pontjában szereplő pályázó támogatásának folyósítása megkezdődött. 183/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1103 Budapest, Cserkesz u. 45/B fszt. l. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Cserkesz u. 45/B fszt. l. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, komfortos lakást Gergely Károly és Fényes Klaudia számára határozott időre, augusztus 31-ig szociális alapon bérbe adja október 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 29-én megkötésre 184/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C szám alatti lakás bérbeadásáról l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1107 Budapest, Bihari u. 8/C szám alatti egy szoba, 27m 2 alapterületű, komfortos lakást Horváthné Oláh Edina Mária számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti október

19 Intézkedés: A bérlővel a lakbértartozásának rendezését követően a határozott idejű bérleti szerződés október 17-én megkötésre 185/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1102 Budapest, Állomás u. l. 6/28. szám alatti lakás bérbeadásáról l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Állomás u. l. 6/28. szám alatti kettő szoba, 51 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást Csala Sándor Károlyné sz.: Faragó Katalin számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti október 15. Intézkedés: A bérlővel - a lakbértartozásának rendezése érdekében a Hálózat Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján - a határozott idejű bérleti szerződés október 13-án megkötésre 186/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1101 Budapest, Gép u lh. 1/9. szám alatti lakás bérbeadásáról l. 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Gép u lh. 1/9. szám alatti kettő szoba, 45 m 2 alapterületű, komfortos lakást Nép Sándorné sz.: Fehér Emília számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozását a Hálózat Alapítvány megfizeti október 15. Intézkedés: A bérlővel a lakbértartozásának rendezését követően a határozott idejű bérleti szerződés október 8-án megkötésre 187/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1101 Budapest, Hős u. 15/B 3/137. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hős u. 19

20 15/B 3/137. szám alatti egy szoba, 25 m 2 alapterületű, komfort nélküli lakást Szabó Erika számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal, hogy a közjegyzői díjat az Önkormányzat viseli október 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés november 12-én megkötésre 188/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1102 Budapest, Hölgy u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Hölgy u. 19. fszt. 3. szám alatti egy szoba, 50m 2 alapterületű, komfortos lakást Boruzs Éva számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja október 15. Intézkedés: A határozott idejű bérleti szerződés október 15-én megkötésre 189/2014. (IX. 9.) NB határozat az 1101 Budapest, Doba u lh. fszt. 37. szám alatti lakás bérbeadásáról 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Doba u lh. fszt. 37. szám alatti kettő szoba, 49m 2 alapterületű, komfortos lakást Németh József és Németh Józsefné sz.: Iván Erzsébet számára határozott időre, szeptember 30-ig szociális alapon bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a lakással kapcsolatos lakbértartozásukat a Hálózat Alapítvány megfizeti október 15. Intézkedés: A bérlővel a lakbértartozásának rendezését követően a határozott idejű bérleti szerződés október 8-án megkötésre 20

JEGYZŐKÖNYV. J. egyző

JEGYZŐKÖNYV. J. egyző BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMMY~AJ:. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Népjóléti Bizottság 2013. december 3-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. március

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Egységes szerkezet 2 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (04.29.) számú rendelet

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-21 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....22-57

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport Általános tájékoztatás Rendszeres Ellátási Csoport cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. telefon: 215-1077 / 307, 312, 313, 354; fax: 217-7105 e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu - Ferencvárosi jövedelempótló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben