MÁRIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK SZÖVETSÉGE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1941. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK SZÖVETSÉGE."

Átírás

1 3S <>o cikj ejo cfro cfro cjo cí>0 & C5K3 <WJ c^o <{K> <K> <5-0 <K> <X> <=C-o <K> Oo cr>o MÁRIAPÓCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ KÖZÖNSÉGES ÉVRE. oo oo oo o-o oo oo oo oo o-o oö> oo <X> oo CH> tx> OO <X> o-o» > <X> c>0 TIZENHARMADIK É V F O L Y A M c>0 o<0 o4=» o-ö> OO oo o4> 0<> (>Á> og» oö C>Ö oö oó o-ö o > cxf> OO Oft. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK SZÖVETSÉGE. ORSZÁGOS Ára 50 fillér.

2 dicsőség neked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! IARIAPOCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ KÖZÖNSÉGES ÉVRE. Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök Hiszek Magyarország igazságban, feltámadásában. T I Z E N H A R M A D I K É V F O L Y A M BUDAPEST DJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK SZÖVETSÉGE. ORSZÁGOS

3

4 Elüljáró beszéd Újra lehullott egy levél az idő vén fájáról, amelyre az 1940 ikí év és eseményei íródtak, hogy egy fiatal hajtásnak adjon helye amelyre Clio az 1941-íki esztendőnek történetét rója majd. Ilyenkor az új esztendő küszöbén a jelen életnek rohanó ái jában, robotos zsivajában s könnybe, vérbe gázoló zakatolásában jó eső érzés lelkünknek legalább egy rövid időre megpihenni s ünnept lyes csendben elmélkedni. Az új esztendő küszöbén imádkozunk, emlékezünk és fakad reménységet, édes vigaszt szövögetünk a jövőre. Hő fohászt küldünk az Egek Urához, hogy a távozó esztend< ben kegyes volt hozzánk s megengedte, hogy Szent István, első magy«apostoli királyunk ezeréves koronájának idegen kezek által elrabc drágaköve újra ott ragyogjon régi helyén. Visszatért a kies Erdély egy része, újra ott leng bércei esi csán a magyar nemzeti zászló és felcsendül a magyar himnusz. Szívünk melegével köszöntjük és öleljük keblünkre visszaté véreinket s kérjük őket, hogy olyan szeretet és megértés töltse szívüket velünk szemben, mint amilyent mi érzünk visszatérésük kalmával.. A szeretet, összetartás és egyetértés szelleme és kapcsa fű zön össze minket, hogy közös erővel munkálkodjunk és harcoljunk Nagymagyarországért. Az új esztendő küszöbén azonban megemlékezünk azon te! véreinkről is, akik még mindig Trianon átkos jármát nyögik s megpróbáltatások és szenvedések golgotaútját járják s várják a fi szabadulás boldog óráját. Az új év hajnalán lelkünk hozzájuk száll s elviszi köszöntésíi ket szívünk ama jókívánságával, hogy a jövő újévet már együtt íi nepelhessük. Mi pedig, akik Trianon gyalázatos bilincsét nem viseltük s sj bad és független hazában éltünk és élünk, az új esztendő küszöb tegyünk fogadalmat, hogy szeretetben, megértésben összetartva gunk ernyedetlen kitartással munkálkodni édes magyar Hazánk, E{ házunk és a magyar görögkatolikus társadalom javára és üdvére. Úgy legyen! Dr. Dorogi Farkas Ák

5 Január 31 nap N.-Bold.-Assz. hava Nap Új görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns Szerda Újév Űjév Csütörtök Szilveszt. Makár Péntek Szombat Maiak. pr. Genovéva sz. 70 aposto 1 Titusz pk. Vasárnap Teop. Jézus sz. n, 19 Bonifácvt, 20 Ignác vt. 21 Julianna 22 Anaszt. 23 Szlaty Űjév Abel Benjamin Leona Simon Vízkereszt előtti vas. Apostol Szt. Pál Thimotheushoz írt r. 298 szak. Evangélium; Márk I. r. I, szak. János a pusztában keresztel. 6Hétíő 7 Kedd 8 Szerda 9 Csütörtök 10 Péntek 11 Szombat 12 Vasárnap Epiíania Ker. J. sz. Dominika Polyeukt Nissz. G. Teodózap. Vk.u.l.v. Vízkereszt Lucián vt. Szörény Julián vt. Vilmos pk. Higin p. vt. Szt. család 24 Kar. előb. 25 Nagykar. 26 I. sz. M. 27 István fő. 28 Többez 29 Aprósz. 30 Aniz. sz. Vízker. Atilla Szörény Marcell Melánia Ágota Ernő Vízker. utáni vas. Apostol Szt. Pál az effezusiakhoz írt lev. 4 r vers. Evangélium Máté IV. r. 8. szak. Jézus Galileában. 18 Hétfő 14 Kedd 15 Szerda 16 Csütörtök 17 Péntek 18 Szombat 19 Vasárnap Hermil Szinai vtk, János Sz. P. lánc N. Ant. ap. N. Atanáz Vk. u. 2. v. Veronika Hilár pk. ea. Remete Sz.P. Marcell p. vt. Antal ap. Piroska sz.vt. B. Margit 31 Melánia 1 Jan Szilv. p. 3 Maiak apóst 5 Teopem. 6 Epifamis Vidor Bódog Lóránt Gusztáv Antal Piroska Sára Pünk. u. 31. vas. Apostol Szt Pál Timotheushoz írt lev. I. r szak. Evangélium Lukács XVIII. 93. Jézus meggyógyítja a jerikói vakot. 20 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 26 Vasárnap Eutim ap. Maxim hv. Timót Kel. vt. Xene Naz. Ger. Fábián, Seb. Ágnes sz. vt. Vince vt. Raimund Timót pk. Pál megt. Vk. u. 3. v. Polikárp 7 Iván 8 György 9 Polyeukt 10 N. Gerg. 11 Teod ap. 12 Taciána 13 Vizk.u.v. Fáb., Seb. Ágnes Artúr Zelma Tádé Pál ford. Vanda Pünk. u. 32 vas. Zacheus vas. Apostol Szt Pál Timoth. írt 1.1 IV Evangélium: Lukács XIX. r. 94. Jézus Zacheus házában. 27 Hétfő 28 Kedd 29 Szerda 30 Csütörtök 31 Péntek Krizoszt. A. Sz. János Efrém N. Sz. Péter Ignác er. Sz. Sz. Fer. Martina sz. Cir.és Ján. B. Sz. János 14 R. sz. vtk. Lothár 15 Kalib J. Károly 16 Pét. lánc. Adél 17 N. A. ap. Mártonka 18 N. Atanáz Virgilia A nap kelte: 5.-én 7 óra 32 perc 12.-én 7 óra 30 perc 19.-én 7 óra 25 perc 26.-án 7 óra 19 perc A nap nyugta: 5.-én 4 óra 07 perc 12.-én 4 óra 16perc IP. én 4 óra 25perc 26.-án 4 óra 36perc Hold fény változásai: Első negyed: 5-én 14 ó, 40p Holdtölte: 13-án 12 Ó4 p Utolsó negy.: 20-án 11 ólp. «Újhold: 27-én 12 ó 3 p. Mit Jövendöl a 100 éves naptár? Január 1 12-ig mérsékelt hideg, 16-tól az idő enyhül, hó és eső. Az utolsó hét enyhébb

6 Nap Megnevezés összeg P 1 f Gazdasági tudnivalók Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni. Január hóban, A háznál. A konyhaveteményeket, melyek még a kertben vannak, ha még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s» föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincében, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyhaveteményeknek. Az Isiállóban különösen az elles előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen ha már kis borjú is Az apró jószágnál az ólakat ki kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk, A fészekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetr.i. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesbea, ha a képtárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorra! etessük, A gyíaülcsísben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A sziliben megkezdhetjük a trá gyázást, s ha jó időjárás van, a hő vége felé nyithatunk is. A Miieken még ilyenkor nem ok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A plscébin a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókai kitakarítani, kikénezni.

7 Február 28 nap Bőjtelő hava Nap Űj görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns 1 Szombat 2 Vasárnap Trifón Ignác pk. vt.119 Makár Triodium Gysz. B. A. [20 Eut. ap. Ignác Karolin Triódkezdő. Vámos és Farizeus vas. Apostol: Szt. Pál thimotheusokhoz írt lev. 2. III Jézus találkozása Simeonnal. Evangélium: Lukács XVIII A vámos és farizeus imádsága. 3 Hétfő Sim. és A. Balázs pk. 21 Max. hv. Balázs 4 Kedd Izidor K. András 22 Timót Rachel 5 Szerda Teodula Ágota ss. vt. 23 Kelemen Ágota 6 Csütörtök Bukol Dorottya sz. 24 Xene Dorottya 7 Péntek Partén pk. Romuald ap. 25 Naz. Ger. Tódor 8 Szombat Tódor vt. M. Sz. J nos 26 Xenoph. Aranka 9 Vasárnap Hetven, v. Hetv. vas. 27 Triód Abigail Tékozló fiúról nev. vas. Apostol: Szt. Pál a kor. I. VI Evangélium: Lukács XV. 79. A tékozló fiú megtérése. 10 Hétfő 11 Kedd 12 Szerda 13 Csütörtök 14 Péntek 15 Szombat 16 Vasárnap Karalamp Balázs vt. Melét pk. Martinián Auxent Onezim Hush. Skolasztika Lurdi Mária 7 szervita al. R. Sz. Katalin Bálint vt. Kol. Kolos Hatv. vas. 28 Efrém Elvira 29 Ignác er. Bertold 30 Három p. Lídia 31 Cir. és J. Ella 1 Febr. Trif Bálint 2 Simeon Fausztin 3 Hetv. v. Juliánná Húshagyó vas. Apostol: Szt. Pál a kor. I. 8 r. 140 szak. Evangélium: Máté XXV. r Az utolsó ítélet. 17 Hétfő 18 Kedd.19 Szerda 20 Csütörtök 21 Péntek 22 Szombat 23 Vasárnap Tódor Leó p. Appia Leó pk. Timót Eug. sz. vt. Vajhagyó Donát pk. vt. Simon pk. vt. Konrád hv. Aladár pk. Eleonóra Péter székf. Fars. vas. 4 Izidor Donát 5 Ágota 6 Bukol 7 Part. pk. 8 Tódor vt. 9 Nicef. vt. 10 Húsh. v. Vajhagyó vas. Apostol: Szt. Pál a róm. XIII. r szak. Evangélium: Máté VI. r Az igazi böjtről. 24 Hétfő 25 Kedd 26 Szerda 27 Csütörtök 28 Péntek Nb. kezd. Taráz Porfir Prokop Vazul Mátyás aps. Géza vt. Hamvazó K. Sz. Margit Román ap. 11 Teodora 12 Melét pk. 13 Martin 14 Auxent 15 Onezima Konrád Zsuzsanna Álmos Eleonóra Gerzson Alfréd Mátyás Géza Sándor Ákos Elemér A nap kelte: 2.-án 7 óra loperc 9-én 7 óra 16-án 6 óra 49 perc 23. án 6 óra 37 perc A nap nyugta: 2.-án 4 óra 46 perc 9.-án 4 óra 57 perc 16.-én 5 óra OSperc 23.-án 5 óra 19perc Hold fényváltozásai: Első negyed: 4-én 12 ó 42 p. Holdtölte: 12-én 1 ó 26 p. C Utolsó negy.: 18-án 19 ó 7 p. m, t Újhold: W 26-án 4 ó 2 p. Mit jövendöl a 100 éves naptár? Február négy borús nap után 5. ba rátságosan derült hó, nagy hideg, mely 11-én megtörik, 13- án enyhe eső. A hó második fele szeles és zord.

8 Nap Megnevezés Összeg P 1 f Gazdasági tudnivalók Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. 1 Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!. Február A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon iekvő kertekben az ágyakat ásni lehet és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet. murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, karalábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyákat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoplató állatok és kicsiryeik, de már az igás jószágot s jobban kell gondos ni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára ió erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is; melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a seriéinél ügvelünk, hogv az emse a malacokat ne falj*-. Az apró jószágnál rendesen tar lott tyúkok m; r javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg: ha keltőgépnel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, 'egfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukat, hogy a méhek tisz lulási röpülésüket elvégezhessék kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne Isgyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukor A gyün ölesösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzést is. A konyhakertben is megkezdődik a rrunka : előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeset is elültethetjük. A sziliben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap vígén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. 1 Célszerű a pincét egyszer alaposan kiképezni. A íöldi ken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező idő- árás esetében azonban már vetni Vbe!.

9 Március 31 nap Böjtmás hava Nap Új görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns 1 Szombat Eudocia Albin pk. 16 Pamfil Albin 2 Vasárnap Nb. 1. vas. Invocabit 17 Vajh. v. Lujza Nagyböjt I. vas. Apostol: Szt. Pál a zsid. írt levelei XI. r szak. Evangélium: János I. r. 5. sz. Jézus Fülöppel és Nathanellel. 3 Hétfő 4 Kedd Eutrop Gerazim Kunigunda Kázmér 18 Leó p. 19 Arkipp Kornélia Kázmér 5 Szerda Konon Özséb 20 Leó pk. Adorján 6 Csütörtök Amorii vtk Perpetua 21 Timót Gottlieb 7 Péntek Vazul vt. A. Sz. Tamás 22 E. sz. vtk. Tamás 8 Szombat Teofilakt Istenes János 23 Polikárp Zoltán 9 Vasárnap Nb. 2. vas Reminia 24 Nb. 1. v. Rebeka Nagyböjt 2 vas. Apostol: Szt. Pál a zsid. I. r az. Evangélium: Márk 11. r. 7. sz. A kafarnaumi inaszakadt meggyógyítása. 10 Hétfő Kodrát 40 vértanú 25 Taráz Olimpia 11 Kedd Szofron pk Szilárd 26 Porfir Aladár 12 Szerda Teofánesz I. Gergely p. 27 Prokóp Gergely 13 Csütörtök Nicefor pk Szabin 28 Vazul Krisztián 14 Péntek Benedek Matild 1 Márc.Eud Matild 15 Szombat Nemz. ü. Nemzeti ün. 2 Nemz. ü. Nemz. ü. 16 Vasárnap Nb. 3. vas. Ocun 3 Nb. 2. v. Henrie. Nagyböjt 3. vas. Apostol: Szt. Pál a zsid. IV. r szak. Evangélium: Márk VIII. r. 37. sz. Aki engem akar követni,tagadja meg magát Hétfő 18 Kedd Elek Cirill pk. Patrik pk. Sándor pk. 4 Gerazim 5 Konon Gertrud Sánd., Ede 19 Szerda Krizsánt József 6 Amor. vtk. József 20 Csütörtök Szabb. vtk B. Csák M. 7 Vazul vt. Hubert 21 Péntek Ifj. Jakab Benedek ap. 8 Teofilakt Benedek 22 Szombat Vazul vt. Gen. Katalin 9 Szeb. vtk. Oktávián 23 Vasárnap Nb. 4. vas. Laetare 10 Nb.3. vas. Ottó Nagyböjt 4 vas. Apostol: Szt. Pál a zsid. VI szak. Evangélium: Márk IX. r. 40. sz. A néma gyermek meggyógyítása. 24 Hétfő Zakariás Gábor főa. 11 Szófr. pk. Gábor 25 Kedd Gyüo.BA. Gyo. B. A. 12 Teofan. Irén 26 Szerda Gábor Emánuel 13 Nicef. pk. Manó 27 Csütörtök Matrona D. János 14 Benedek Hajnalka 28 Péntek István Kap. János 15 Agáp vt. Gedeon 29 Szombat Márk pk. Auguszta 16 Szab. vt. Cirill 30 Vasárnap Nb.5. vas. Fekete vas. 17 Nb. 4. v. Izidor Nagyböjt 5. vas. Apostol: Szt. Pál a csod. X. r szak. Evangélium: Márk X. r. 47. sz. Jézus szenvedéseiről jövendöl. 31 Hétfő Hipác Guidó ap. 18 Cirill pk.,*rpád A nap kelte: 2.-án 6 óra 25 perc 9.-én 6 óra 10 perc 16.-án 5 óra 58perc 23.-án 5 óra 44 perc 30.-án 5 óra 28 perc A nap nyugta: 2.-án 5 óra 30 perc 9.-én 5 óra 40 perc 16.-án 5 óra 51 perc 23.-án 6 óra 00 perc 30.-án 6 óra 10 perc Hold fény változásai: Első negyed 6-án 8 ó 43 p..holdtölte: 1 13 án 12 ó 47 p Utolsó negy. 20-án 3 ó51p. Újhold: 27-én 21 ó 14 p. Mit Jövendöl a 100 éves naptár? Március. A zord idő 14-ig tart, utána borús enyhébb idő, Az utolsó hét esős.

10 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. / Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak. m Március A háznál. Konyhakertben vetni Kel! nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvet, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. Továbbá el kell ültetni a kitelelt s nyári ha'tisra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedett veteményekről a takarót le kell venni s a gyomot körülkapálni. Az istállóban legnagyobb gonddal a kis csikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószá got jól kell tartani, tekintettel a rehéz munkára,amit végez. A szopíató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk' be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje. Az «pró jószágnál most un a kotlóültelés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszán tott és meüőrlött vagy porrátört csontot, főleg pedig oltott meszel A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repüés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki min den hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé!.okak szerint, ajánlatos egy ki^ búzalisztet keverni. A fiasitásra! eli6 helyet kell engedni mozgó- ' aptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje. A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a v«tés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a rab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások íöbbnyire a jövő hónapra maradnak.

11 r Április 30 nap Szent György hava Nap Üj görög Rom. kat. Ó-görög Protestáns 1 Kedd 2 Szerda 3 Csütörtök 4 Péntek 5 Szombat 6 Vasárnap E. Mária Titusz Nikéta György Diodor Virágv. Hugó pk. Paulai Fer. Rikárd pk. Fáj dal. Szűz Ferr. Vince Virágvas. 19 Krizsánt 20 Szab. vtk. 21 Ifj. Jak. 22 Vazul vt. 23 Nikon 24 Nb. 5. v. Hugó Áron Kereszt. Izidor Vince Cölesztin Virág vas. Apostol: Szt Pál a filippiekhez IV. r sz. Evangélium: János XII r. 41. Jézus bevonul Jeruzsálembe. 7 Hétfő 8 Kedd 9 Szerda 10 Csütörtök 11 Péntek 12 Szombat 13 Vasárnap Kallióp vt. Herodion Eupszik Terenc Nagyp. Vazul pk. Husv.vas. Herm. József Dénes pk. Konrád Nagycsütört. Nagypéntek Nagyszomb. Husvétvas. 25 Gyo. B. A. 26 Gábor 27 Matr. vt. 28 István 29 Márk pk. 30 Klim. J. 31 Virágv. Hermann Lídia Erhardt Zsolt Nagyp. Gyula Húsv. v. Húsvét vas. Apostol: Az apostolok cselekedetei I. r. 1. szak. Evangélium: János I. r. 1. szak. Kezdetben vala az Ige Hétfő 15 Kedd H. hétfő Husv. hétfő H. kedd Aaasztázia 16 Szerda Irén L. B. József 17 Csütörtök Agapit Anicét 18 Péntek János sz. Apollonius 19 Szombat Pafnuc Emma 20 Vasárnap H. u. 2. v. Fehérvas. 1 Apr. E. M. 2 Titusz 3 Nikéta ap. 4 György 5 Nagyp. 6 Eutik 7 Husv. v. Húsv. h. Atala Lambert Anicét Ilma Kocsárd Tivadar Húsvét u. 2. vas. Tamás vas. Apostol: Az apostolok cselekedetei V. r. 14. szak. Evangélium: János XX r 65. A hitetlen Tamásról. 21 Hétfő Január 22 Kedd 23 Szerda 24 Csütörtök 25 Péntek 26 Szombat 27 Vasárnap Syc. Teod. György Szaba vt. Márk ev. Vazul pk. H. u. 3 v. Parz. Konrád Szót., Kájusz Béla pk. vt. György vt. Márk ev. Kilit, Maráéi. Miserit 8 Husv. h. Anzelm 9 H. kedd. Szótér 10 Ferenc Béla 11 Antipa György 12 Vazul pk. Márk 13 Márton p. Ervin 14 Ariszt. Arisztid Húsvét u. 3. vas Apostol: Az apóst. csel. VI. r. 16. és 12. r verssz Evang.: Márk XV. r. 69. és Ján. XV. r. 52 sz. A kenethozó asszonyról és a világ gyűlöletéről. 28 Hétfő 29 Kedd 30 Szerda 9 vértanú Ker. Pál 15 Kreszc. Szozipater Péter vt. 16 Irén Jakab ap. Sz. Józs. olt. 17 Agapit Valéria Albertina Katalin A nap kelte: 6.-án 5 óra 14perc 13.-án 5 óra 00 perc 20. án 4 óra 47 perc 27.-én 4 óra 34 perc A nap nyugta: 6.-án 6 óra 20perc 13 -án 6 óra 30perc 20. án 6 óra 40 perc 27.-én 6 óra 50 perc Hold fényváltozásai: ^ Első negyed: Jg) 5-én 1 ó, 12 p Holdtölte: 11-én 22ó 15p. (T- Utolsó negy.: \L 18-án 14 ó 3 p. Újhold: w 26-án 14 ó 23 p. Mit jövendöl a 100 éves naptár? Április 12-ig változóan szeles és esős feltűnően enyhébb ig ismét borongós, majd lehűl és szeles, esős idő következik A hó végén többször hó és dér is mutatkozik.

12 Nap Megnevezés összeg Gazdasági tudnivalók Nap Megnevezés P f Gazdasági tudnivalók Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. - Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára. Április béban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és a burgonya előkészítése, ucernamag beszerzése ; a gazdaasszonyra a kender vetőmig előkészítése és a tavaszi nagytakarítís, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a fogóid; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kiván az erős munka mellett. S7áraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg me betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, mesztlni kell, hamus homokiürdőről, tiszta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskediunk, főleg pedig mészről az ele- égbe, mert tojás ideién a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó < sontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszteni. A méhesben javál an folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani ís elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás utá» pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje A szólókén nyitás, metszés, síénkénegezé-s az e hónapban elvégzendő munkák. A fíldeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, ae elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát, Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, tab elültetése várnak a gazdára.

13 Május 31 nap Pünkösd hava Nap Új görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns 1 Csütörtök 9 Péntek 3 Szombat 4 Vasárnap Jeremiás N. Atanáz Teodor lt. u. 4. v. Fülöp, Jakab Atanáz Sz. f feltal. Jubilate 18 Ján. szer. 19 Pafumc 20 Teod hv. 21 János. Fülöp Zsigmond Irma Flórián Húsvét u 4. vas. Apostol: Az apóst. csel. IX. r. 23 szak. Evangélium János V. 14. Jézus a betszaidai tónál egy inaszakadtat meggyógyít. 5 Hétfő 6 Kedd 7 Szerda 8 Csütörtök TPéntek lo.szombat 11 Vasárnap Iréné vt. Jób Sz. f megj. János ev. Izaiás Zel. Simon H. u. 5. v. V. Pius p. 22 Syc. Teod. Gothárd János aps. ev. 23 György Frida B. Gizella 24 Szaba vt. Napoleon Mihály fa. m. 25 Márk ev. Gizella Naz. Gergely 26 Vazul pk Gergely Antonin 27 Sim. J. r. Ármin Cantate 28 9 vért. Adolf Húsvét u. 5. vas Apostol: Az apostolok csel. XI. r. 28 sz. Evangélium János IV. r. 12. sz. Jézus Szamáriában. 12 Hétfő Germán 13 Kedd Glicéria 14 Szerda Izidor vt. 15 Csütörtök Akill 16 Péntek Teodor 17 Szombat Andronik m Vasárnap H. u. 6. v. Pongrác] Bell. Róbert Bonifác Szál. Sz. Ján. Nep. János Paskál hv. Rogate 29 Szozi pat. 30 Jak. aps. 1 Máj. Jer. 2 N. Atan. 3 Teodor 4 Peláz. sz. 5 Iréné. vt. Pongrác Szervác Bonifác Zsófia Mózes Hajnalka Erik Húsvét u. 6. vas Apostol Az apostolok csel. XVI. r. 38. sz. Evangélium János IX r sz. Jézus meggyógyítja a vakon született embert. 10 Hétfő 20 Kedd 21 Szerda 22 Csütört. 23 Péntek 24 Szombat 25 Vasárnap Patr. és ts. Talalé Konst. ésl. Jéz. m. Mih. pk. Sim. styl. H. u. 7. v. Cölesztin Bernardin Bob. András Áldozócsüt. Dezső pk. Ker. segítség Exaudi 6 Jób 7 Sz. f mj- 8 János ev. 9 Izaiás 10 Zel. Sim. 11 Móc 12 Germán Ivó Bernát Konstant. Áld. cs. Dezső Eszter Orbán Húsvét u. 7. vas. Apostol Az apostolok csel. XX. r. 44 szak. Evangélium János XVII r. 56. sz Jézus tanítványaiért imádkozik. 2o Hétfő 27 Kedd 28 Szerda 29 Csütörtök 30 Péntek 31 Szombat Kárpusz Hellád Nicét Teodózia Izác Herma vt. Nérei Fülöp Béda et. Ágoston pk. Pazzi Magd. Árki Janka Kegy. o. B. A 13 Glicéria 14 Izidor vt. 15 Akill 16 Jéz. m. 17 Andronik 18 Pét. és D. Fülöp Béda Emil Maxim Nándor Petron. A nap kelte: 4.-én 4 óra 23perc 11.-én 4 óra 12 perc 18.-án 4 óra 04perc 25.-én 3 óra 56perc A nap nyugta: 4.-én 6 óra 59perc 11.-én 7 óra 09 perc 18.-án 7 óra 17 perc 25.-én 7 óra 26perc Hold lényváltozásai: Első negyed: 4-én 13 ó 49 p Holdtölte: 11-én 6 ó 15 p, Utolsó negy.: 18-án 2 ó 17 p, Újhold: 26-án 6 ó 18 p Mit jövendöl a 100 éves naptár? Május meleg, derült napokkal köszönt be. 8-án zivatar, 9 14-ig dzeles, változó, esős A harmadik hét derült, de szeles 24. őszi jellegű, de azután ismét na gyon szép és kellemes idő.

14 Nap Megnevezés összeg P f Gazdasági tudnivalók M&Jos A híznál lassan elő kell lifrj;. leni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már ló «lőre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle mueka. Az istállóban a növendékmar!: t, ha legelőre jár, száraz takaiirányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, járatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatcsr.n használhassuk. A többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakcrmányra való átmenetnél. A kerai csikókat elválasztva, zabra legük. Juhnvirásnak is ideje van A méhesben is meggyűlik a muc k. Kezdődik a rajzás ideje s ha rcm műrajokkai és anyaneveléssel dolgozunk. elő kell készülni beírge'.- sukra és főként csendes, meleg napokon szemmeltartjuk a kasokat. A gyengébb családokat, ba nem sikerült felerősíteni, doboljuk vagy öntsük össze, kifogva az öregebb anyát; ha mozgó keptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszcnk be egy-két fiasításos keretet. Az akácmézet kipergetjük A gynmölesösbea már csak tisztogatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. A konyhákéi tben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. A szslóbcn az első ideje permetezi a A piacében csak a netán e'rraradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. A földeken a tavaszi vetés tisztogatása, muhar és köles vtltse s a kukorica és krumpli me l;npálása a hónap teendői. "1

15 Június 30 nap Szent Iván hava Nap Új görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns l Vasárnap Pünk. v. [Ptinkösdv. 19 P. és tsi. [Pünk. v. Pünkösd vas. Apostol: Az apostolok csel. II. r. 3. szak. Evangélium: János VII. r. 27. sz. Én vagyok a világ világossága. 2 Hétfő í Kedd Szerda Csütörtök! Péntek 7 Szombat 8 Vasárnap P. hétfő Paula sz. Metrofán Tiri Dorót Thekla Teodót vt. Mindsz. Pünkösdh. Klotild Kar. Fer. Bonifác pk. Norbert pk. Róbert hv. Szthároms. 20 Talalé 21 K. és II 22 Baziliszk 23 Mih. pk. 24 Sim. styl 25 Iván f. DÍ. 26 Pünk. v. Pünk. h. Klotild Kerény Bonifác Norbert Róbert Szenth. v, Pünkösd u 1. vas. Apostol: Szt. Pál a csod. XI 330. Evangélium: Máté X. r. 38. sz. Minden, aki megvall, én is megvallom őt. 9'Hétfő lokedd llszerda 12 Csütört. 13Péntek 14Szombat Metód 15Vasárnap Ámosz Cirill és A. Sándor Barnabás Onufrius Aquilina Primusz F. 27 Pünk. h. Margit kir-né 28 Nicit Barnabás ap. 29 Teodózia Űrnapja 30 Izác Páduai Antal 31 Herma vt. N. Sz. Vazul 1 Jún. Ju. Jolán 2 Mindsz. Félix Margit Barnabás Klaudiusz Tóbiás Karolina Vid Pünkösd u 2. vas. Apostol: Szent Pál a róm. JJ. 82. Evangélium: Máté IV. r. 9. sz. Jézus tanítványokat választ. 16 Hétfő 17 Kedd 18 Szerda Tikon Szábel Leone R. Ferenc Rainer hv. Efrém ea. 19 Csütörtök Júdás ap. Gyárf. Prot. 20 Péntek Metód pk. Jézus Szive 21 Szombat Julián vt. Gonz. Alajos 22 Vasárnap Özséb pk. Paulin pk. 3 Paula sz. Jusztin 4 Metrofán Töhötöm 5 Tiri D'Oró t Arnold 6 Thekla Flóra 7 Teodót vt. Rafael 8 Theodor Alajos 9 Cir. At. Paulina Pünkösd u. 3. vas. Apostol: Szt. Pál a róm. V. 88. Evangélium: Máté VI. r. 18. sz. Az isteni gondviselésről. 23Hétfő 24 Kedd 25 Szerda 26! Csütörtök 27 Péntek 28jSzombat 29Vasárnap Agrippina Ediltrud 10 Sándor Ker. J. sz. K. János sz. 11 Barn. aps. Febrónia Vilmos hv. 12 Onufrius Dávid János és Pál 13 Aquilina Sámson László kir. 14 Metód Cirus és J. Ireneus 15 Amosz Péter Pál Péter és Pál 16 Tik. pk. Zoltán Iván Vilmos János, Pál László Arszlán Pét. Pál Pünkösd u. 4. vas Apostol: Szt Pál a róm. VI. 9P. Evangélium: Máté VIII. r. 25. A kafarnauini százados hite. 30 Hétfő \12 apc»stol Pál emlékez. 17 Szabel [Pál A nap kelte: 1.-én 3 óra 51 perc 8-án 3 óra 48 perc 15.-én 3 óra 46perc 22.-én 3 óra 47 perc 29.-én 3 óra öoperc A nap nyugta: 1.-én 7 óra 33perc 8.-án 7 óra 39perc 15.-én 7 óra 42 perc 22 én 7 óra 45perc 29.-én 7 óra 45 perc Hold fény változásai: Első negyed: 2-án 22 ó 56 p. Holdtölte: 9 én 13 ó 34 p. Utolsó négy 16-án 16 ó 45 p Újhold: 24 én20ó 22p. Mit jövendöl a 100 éves naptár? Június 18-ig pompás napos, meleg idő ig gya kori zivatarok és helyenként nagy záporok

16 Nap Megnevezés összeg Gazdasági tudnivalók Június A háznál. Előkészülünk az aratásra, befejezve udvar, pajta, csűr stb. rendbehozására. Az istállóban a jószág csak éjeire Nappal vagy a munkában vagy a legelőn, mindenképpen azonban főleg zö'dtakarmá nyon él. Csak a fejőstehenek etetésére legyen különös gond, ha ó fejési eredményeket akarunk látni. Kívülük még a növendék ószágra kell ügyelni. A méhesben ugyanaz a teendő, mint az előző hónapban. Gyenge rajokat serkentő etetésre foghatunk, mozgó kaptárak mellett azonban a fíasításos keretekkel anílkül is hamar erőre kspathatjuk őket. A mézteret aratásig felesleges szűkíteni. A pergetést folytatjuk. Az apró jószágnál a fiatal liba piacravitelére legyen gond: most van a legjobb ára. Mellette azonban a fiatal csirke, sőt a fiatal jérce is keresett cikk. A gyümölcsösben a nagyon rakott ágakat alátámasztani, a korai gyümölcsöt leszedni és piacra juttatni, ha a gyümölcsös füves, a füveket lekaszálni s utána feltisztogatni. Különösen a lehullott gyümölcsöt nem szabad heverni hagyníl A fákat is meg leh?t tisztogatni nagyiából. A konyhakertben a téli vetemények: retek, saláta, stb. ültetése folyik. A beérett növények magvait is szedni kell. A sislőben virágzás után másodszor kell permetezni, kapálni és kötözni, valamint a zöldoltást elvégezni. A földeken végződik a kukori a ís krumpli második kapálása, a fű, lucerna, here kaszálása, kivéve a magnak hagyott darabokat, Mire ennek a gyűjtése, hordása vígét érne, a hó végével a két apostelfejedejera ünnepe meghozza az aratás izzadságos ideiét, amikor a gazda a nap' előtt kél és jóval a nap után nyugszik le. Ember, állat a végsőkil? meg fe-izített erővel szorposl iditc az Isten áldása: az l«t körül.

17 Július 31 nap Szent Jakab hava Nap Új görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns 1 Kedd Kozma Jézussz. vére 18 Leone Tibold 2 Szerda B. A meze Sarlós B. A. 19 Júd. ap. Ottokár 3 Csütörtök Anatól Minden sz. p. 20 Metód pk. Soma 4 Péntek 5 Szombat Krét. Andr Ulrik pk. Márta özv. Zak. Antal 21 Júlián vt. Ulrik 22 Özséb vt. Enese 6 Vasárnap Lucia Izaiás pr. 23 Agripp. Ézsaiás Pünk. u. 5. vas. Apostol Szt Pál a róm. X Evangélium: Máté Vili. r. 28. Jézus meggyógyít két ördögtől megszálltat. 7 Hétfő Tamás 8 Kedd Szerda is Csütörtök 11 Péntek 12 Szombat 13 Vasárnap Prokóp vt. Pankrác Leone vt. Eufémia Hilarión Gáb. főa. Cirill és Met. 24 Iván sz. Erzs. kir.-né 25 Febrónia Veronika 26 Dávid Amália 27 Sámson I. Pius p. 28 Cir. és J. Gual. János 29 PétésPál Anaklét p apóst. Cirill Teréz Lukrétia Amália Lili Izabella Jenő Pünk. u. 6. vas. Apostol Szt. Pál a róm. Xll. 10. Evangélium Máté IX. r. 29. Jézus meggyógyítja a kaíarnaumi beteget. 14 Hétfő 15 Kedd 16 Szerda 17 Csütörtök 18 Péntek 19 Szombat 20 Vasárnap Aquila Pr. Quirik Atenogén Marina Jácint Makrina Illés pr. Bonaventura Henrik cs. Kárm. B. A. Elek hv. Kamill hv. Páli Sz. Vince Jerom hv. 1 Július 2 B. A. m. 3 Anatól 4 Kr. Andr. 5 Márta özv. 6 Lucia 7 Tamás Eörs Henrik Valter Elek Frigyes Emilia Illés Pünk. u. 7. vas. Apostol Szt. Pál a róm. XV Evangélium Máté XI. r. 33. Jézus meggyógyít két vakot. 21 Hétfő 22 Kedd 23 Szerda 24 Csütörtök 25 Péntek 26 Szombat 27 Vasárnap Simeon r M. Magd. Ezekielpr. Krisztina Eufrázia Hermol. Pantelem Praxedes M. Magdolna Apollinár pk. B. Kinga Jakab aps. Anna assz. Kamilla 8 Prokóp 9 Pankrác 10 Leone vt. 11 Eufémia 12 Hilarion 13 Gáb. főa. 14 A. és Pr. Dániel M. Magd. Lenke Krisztina Jakab Anna Olga Pünk. u. 8, vas. Apostol Szt. Pál a korint Evangélium Máté XIV. 58. A csodálatos kenyérszaporítás. 28 Hétfő 29 Kedd 30 Szerda 31 Csütörtök Nikánor Teodota Szila Eudocim Ince p. Márta sz. Judit vt. L. Sz. Ignác 15 Quirik 16 Atenogén 17 Marina 18 Jácint Ince Márta Judit Oszkár A nap kelte: 6.-án 3 óra 53perc 12-én 4 óra Ooperc 20 án 4 óra 07 perc 27.-én 4 óra 15 perc A nap nyugta: 6 -án7óra 43 perc 12.-én 7 óra 39perc 20.-án 7 óra 32 perc 27.-én 7 óra 24 perc Hold fény változásai: ^ Első negyed Jg> 2-án, 5 ó 24 p Holdtölte W) 8-án, 21 ó 17 p Utolsó negy. VL 16-án 9 ó 7 p 1, Újhold W 24-én 8 ó 39 p Első negyed 31-én 10 Ó19p Mit Jövendöl a 100 éves naptár? Július eleje borús, 5 10-ig meleg, verőfényes napok, hirtelen zivatarokkal, ig esős. Végre ismét meleg, egy-két zivatarral.

18 Nap Megnevezés összeg p i f Gazdasági tudnivalók Július A háznál minden álijon készen a betakarításhoz. A gazdaasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolá». Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa Az itatásnál vigyázzunk: a ví/ ne 'egyen nagyon hideg. Az a-sió jószág körül ha kései Cfirkét' nem ültetünk vagy nem keltetünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az t." jcsr'i a baromfikolerát. A aéhísbsn v.ge felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha Síilárd kaptárban vannak a míhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de ji anyás családot hozzádobolun!,. fogva a terméketlen régi anyái Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit, Ne eresszük azonban addig az anyát a család közé, míg meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az éréit fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig ss maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen br romfi- vagy sertésetetésre A konyhakertben a nyári ve te ményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szőlőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szükíége mutatkozik. A piacében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. / A lömekcn most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta.

19 Augusztus 31 nap Kisasszony hava Nap Új görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns 1 Péntek 2 Szombat 3 Vasárnap 4 Hétfő 5 Kedd 6 Szerda 7 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Sz.f körm. István vt. Fauszt V. Sz. Péter Lig. Alfonz István er. 19 Makrina 20 Illés pr. 21 Simeon Pünk. u. 9. Apostol Szt. Pál a korint. III. r Evangélium Máté XIV. 59 Jézus a tengeren jár Ef. gy. vt. Domonkos Fábiusz Havas B. A. Űrszinev. Ur szinvált. Pulkkeria Kajetán hv. Emilián Cirjék vt. Mátyás ap. Vian. János Lőrinc vt. Lőrinc vt. 22 M. Magd. 23 Ezekiel 24 Krisztina 25 Eufrázia 26 Hermol. 27 Pantal. 28 Nikánor V. Péter Lehel Hermina Domonkos Oszvald Berta Ibolya László Emőd Lőrinc Pünk u. 10. vas. Apostol Szt. Pál a korint. IV. 31 Evang Máté XVII 72. Jézus meggyógyítja a holdkóios gyermeket Euplusz d. Zsuzsanna 29 Teodota Tibor Anicét Klára sz. 30 Szila Klára Maxim hv. I oly, Kassz. 31 Eudocim Ipoly Marell vt. Özséb vt. 1 Aug. Szf k Özséb Nbold. A. Nbold. assz. 2 Ist. vt. er. Mária Dioméd Joakim 3 Fauszt. Miron. p. Jácint 4 El. gy. Pünk. u. 11. vas. Apostol Szt Pál a horint. IX Evangélium Máté XV11I. 77 Az adósságot elengedő királyról lljhétfő 12 Kedd 13 Szerda 14 Csütörtök 15 Péntek 16 Szombat 17, Vasárnap 18 Hétfő 19 Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 25 Hétfő 26 Kedd 27 Szerda 28 Csütörtök 19 Péntek 20 Szombat 31 Vasárnap Laurusz András vt. Sz. Isv. k. Tádé Zotik és ts. Kaltinik Eutik Ilona cs. Lajos pk. Szt. István S. Franciska Timót Beniti Fülöp Bert. ap. Ábrahám Anaszt. 5 Fábiusz Ilona 6 Ur szinv. Huba 7 Sz.Istv.k. Istv. kir. 8 Emilián Sámuel 9 Máty. ap. Menyhért 10 Lőrinc vt. Farkas 11 Euplusz Bertalan Pünk u. 12. vas. Apostol Sztnt Pál a koridt. XV Evangélium Máté XIX. 70. A gazdag iijuról. Bertalan Natália Libér Mózes r. Ker. J. fv. Sándorpk. B A. ö. Lajos kir. Zefirin p. Kai. József Ágoston pk. 12 Fotin 13 Max hv. 14 Marc vt. 15 Nbold. A. 16 Dioméd 17 Mir. pap Lajos Izsó Gebhaid Ágoston Erneszt Róza Erika Ker. Ján. fv. Limai Róza Rajmund 18 Laur. P ál a filjppiekhez II i /n A nap kelte: 3.-án 4 óra 23 perc 10. én 4 óra 33 perc 17.-én 4 óra 42 perc 24.-en4óra51perc 31.-én 5 óra Olperc A nap nyugta: 3.-án 7 óra 16 perc 10.-én 7 óra 05 perc 17.-én 6 óra 53 perc 24.-én 6 óra 40 perc 31-én 6 óra 27 perc Hold fény változásai: C Utolsó Holdtölte: 7-én, 6 ó 38 p. negy : 15-én, 2 ó 40 p. Üjhold: ' 22-én 19 ó 34 p Első negyed: 29-én 15 Ó4p Mit jövendöl a 100 éves naptár? Augusztus kezdetén esős napok, azután meleg, szép idő, ig tartó esőzés, majd a hó végéig derűs napok.

20 Gazdasági tudnivalók Auguutai A házsál a cséplés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdaasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát. Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes -r- száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést. Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a aagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Eeért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem tehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. «A gyümölcsösben különösebb terndönk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van- A sziliben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje t> fürtöket, permetezés, kapálás, fattyúhajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pincében szinté» csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik a kukorica ritkítása sem késett még el egészen.

21 Szeptember 30 nap Szent Mihály hava Nap Új görög Róm kat. Ó-görög Protestáns Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Simon styl Mamánt Teoktiszt Babil, érs. Zakariás Egyed 19 Andr. vt. István kir. 20 Sám. pr. Manszvét pk. 21 Tádé Viterb. Róza 22 Zotik Juszt. Lőrinc 23 Kallinik 24 Eutik 25 Bert. Mih. csod Ida Szocont Kassai vért. Egyed Rebeka Hilda Rozália Viktor Zakariás Régin. Pünk u. 14 vas. Apostol: Szent Pál a korint. I Evangélium: Máté XXII. r. 89 sz. A menyegzőt szerző királyi emberről. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 14 Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 21 Vasárnap 22 Hétfő 23 Kedd 24 Szerda 25 Csütörtök 26 Péntek 27 Szombat 28 Vasárnap 29 Hétfő QniTTeHii Kisassz. Szeverián Menodóra Teodóra Antonóm Kornél Ker. fel. Kbold. assz Kláver Péter Tol. Miklós Prot., Jácint Mária neve Notburga Sz. t felm. 26 Natália Mária 27 Libér 'Ádám 28 Móz. rem. Erik 29 Iván fejv. 30 Sánd. pk. 31 B. A. öve 1 Szept. Punk. u 15. vas. Apostol Szent Pál a korint IV Evangélium: Máté XXII 92 A két főparancsolat. Filoteusz Jozaf. érs. Zsófia Áriad. vt. Trofim Teopiszta Jónás pr. Fájd. Szűz Kornél p. Sz. Fer. sh. Kup. József Január vt. Euszták Máté aps. 2 Mamánt 3 Teoktiszt 4 Babil, érs. 5 Zakariás 6 Mih. csod. 7 Szocont 8 Kisassz. Punk u. 16 vas Apostol Szt. Pál a kor. VI. 181 Evangélium: Máté XXV r 105 sz. A talentumokról Fóka pk. KJán.fog. Tekla Eufrozina Nilusz Kallistrát. Baruck Móric vt. Tekla sz. vt. Fogolyk. M. Gellért vt. Cipr., Juszt. Kozma, D. Vencel klr. Teodóra Guidó Ludovika Szerén Nikodém Edit Ludmilla Titusz Vilhelm. Friderika Máté 9 Szeverián Móric 10 Menodóra Tekla 11 Teodóra Gellért 12 Antonóm Kleofás 13 Kornél Jusztina 14 Ker. lel. Adalbert 15 Filoteusz Vencel Pünk. u. 17. vas. Apostol; Szt. Pál a kor. VI 182 Evengélium: Máté XV. r. 62. sz A kananei asszonyról. Kiriak r. Gerg. pk. Mihály főa. Jeromos ea. 16 Jozaf. érs. 17 Zsófia Mihály Jeromos A nap kelte: 7.-én 5 óra 10 perc 14.-én 5 óra 19 perc 21-én 5 óra 29 perc 28.-án 5 óra 39 perc A nap nyugta: 7.-én 6 óra 13 perc 14 -én 5 óra F>9 perc 21.-én 5 óra 45 perc 28 -án 5 óra?,0 perc Hold fény változásai: ^ Holdtölte: Vs/ 5 én 18 ó 36 p Utolsó negy.: 13-án20ó31p. «Újhold: 2 l-én 5 ó 38 p. 3Első negyed; 27-én, 2169 p Mit Jövendöl a 100 éves naptár? Szeptember elején tíz igen kellemes őszi nap ig szeles, barátságtalan. A hó vége kellemesen enyhe, helyenként esős.

22 Nap Megnevezés összeg F 1 f Gazdasági tudnivalók St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. 9 St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen. St eplember A háznál az őszi vetőmagot készítjük eiő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjek. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a szára '-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor mellesztení szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igari ideje csak később lesz. A méhesbea még a vándor-méliészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a bettleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyion, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e munka közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A sz5l4ben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A fsijs'ien magkezdődött mir az ősíiek elvetése, a kukorica törése s a krum kiszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigy 'izva, hogy iól védjen a a^y ellen.

23 Október 31 nap Mindszent hava Nap Űj görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns 1 Szerda 2 Csütörtök 3 Péntek 4 Szombat i 5 Vasárnap 6 Hétfő 7 Kedd 8 Szerda 9 Csütörtök 10 Péntek 11 Szombat 12 Vasárnap B. A. véd. Ciprián Areop. D. Hierót Mamelta Rémig pk. Őrangyalok Liziői Teréz A. Sz. Ferenc Piacid vt. 18 Áriad. vt. 19 Trofim 20 Teopiszt. 21 Jónás pr. 22 Fók. p. Pünk. u 18. vas. Apostol Szt. Pál a kor. IX Evangélium Lukács V. 17. A csodálatos halfogás. Tamás ap. Szergiusz Pelágia Jakab ap. Eulamp Fülöp d. Andron. Bruno hv. 23 Iván fog. Rózsafüzér 24 Tekla M. Nagyassz. 25 Eufroz Dénes pk. 26 Nilusz Borg. Ferenc 27 Kalliszt. Piacidia 28 Bar. pr. Miksa 29 Kir. r. Malvin Pera Helga Ferenc Aurél Brúnó Amália Etelka Dénes Gedeon Brigitta Miksa Pünk. u. 19. vas. Apostol Szent Pál a korint. XI Evangélium Lukács VI 26. Szeressétek ellenségeiteket is. 13 Hétfő Papil Ede kir. 30 Gerg. pk. Kálmán 14 Kedd Nazár Kalliszt. p. 1 Okt. Ger. Helén 15 Szerda Lucián vt. Teréz sz. 2 Ciprián Teréz ' 16 Csütörtök Longin vt. Gál ap. 3 A. Dénes Gál 17 Péntek Ozeás Alac. Margit 4 Hierót Hedvig 18 Szombat Lukács ev. Lukács ev. 5 Mamelta Lukács 19 Vasárnap Kleop. Alk. Péter 6 Tam. a. Nándor Pünk. u. 20. vas. Apostol Szent Pál a gal. I Evangélium Lukács VII. 30. A naimi ifjú feltámasztása. 20 Hétfő 21 Kedd 22 Szerda 23 Csütörtök 24 Péntek 25 Szombat 26 Vasárnap Artém. Hilárion Aberc pk. Jakab ap. Proklusz Marcián Dem. vt. Vendel Orsolya vt. Kordula sz. Ignác pátr. Rafael főa. Mór pécsi p. Krisztus kir 7 Szerg. 8 Pelágia 9 Jak. aps. 10 Eulamp 11 Fül. diak. 12 Andron 13 Papil Iréné Orsolya Előd Pünk. u. 21. Yas. Apostol Szt. Pál a gal. II Evangélium Lukács VIII. 35. Példabeszéd a magvetőről. 27 Hétfő 28 Kedd 29 Szerda 30 Csütörtök 31 Péntek Nesztor Terenc Anasztáz. Zenób Epimak Szabina vt. 14 Nazár Simon, Júdás 15 Luc. vt. Nárcisz pk. 16 Long. vt. R. Sz. Alfonz 17 Ozeás Farkas pk. 18 Lukács Gyöngyi Salamon Blanka Dömötör Szabina Simon Zeno Kolos Ref. eml. A nap kelte: 5.-én 5 óra 48 perc 12.-én 5 óra 58 perc 19 -én 6 óra 08 perc 26.-án 6 óra 18 perc A nap nyugta: 5.-én 5 óra 17 perc 12.-én 5 óra 03 perc 19.-én 4 óra 50 perc 26.-án 4 óra 37 perc Hold fény változásai: SS* Holdtölte: Vg/ 5-én 9 ó 32 p ^ Utolsó negy.: VL 13-án 13 ó 52 p. W Újhold: 20-ánl5ó20p. Első negyed: Jü> 27-én, 6 ó 4 p. Mit jövendöl a 100 éves naptár? A szép idő tovább azután háromnapos eső. Azután mindvégig változó őszi idő, 26-án erősen lehűl, éjjel fagy, reggel dér.

24 Nap Megnevezés összeg P f Gazdasági tudnivalók Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október A háznál. Érett spárgaágyakat fő lehet forgatni s a magvakat e hó vége fele már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincé ben oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a siárt s a hosszú gyökereket le Iahet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Cellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. Az istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a té! elé. Juhok felüzetésének, sertések felbúgatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb do- 05 nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss evegőt adjon a baromfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fí.talabbal kell kicserélni. A méhedben a mézteret kitömjük, a köitőteret megszükítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szfillfiben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeket az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünr. volna, most végezhetjük és jó! megti ztííva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk.

25 November 30 nap Szent András hava Nap Űj görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns 1 Szombat Dámján Mindensz. 19 Kleopatra Elemér 2 Vasárnap Acindin Halottak n. 20 Artém Achilles Pünk. u. 22. vas. Apostol: Szent Pál a gal. VI. 215 Evangélium: Lukács XVI. 83. A dúsgazdag és a nyomorult Lázár. 3 Hétfő 4 Kedd Acepsz Nikandor Hubert pk. B. Károly 5 Szerda Galaktion Imre herceg 6 Csütörtök Pál pk. Lénárd hv. 7 Péntek Hieron Engelberthv. 8 Szombat Mlh.főan. Gottfried 9 Vasárnap Matróna Tivadar Pünk. u. 23. vas 21 Hilárion 22 Ábere 23 Jak. Aps. 24 Proklusz 25 Marcián 26 Demet vt. Ida Károly Imre Lénárd Rezső Gottfried Tivadar 27 Neszt. Apostol: Szent Pál az eiézusbeliekhez II szak. Evangélium: Lukács VIII r. 38 sz. Jézus a gadazénusok földjén. 10 Hétfő 11 Kedd 12 Szerda 13 Csütörtök 14 Péntek 15 Szombat 16 Vasárnap Olimpa Géza Alm. Ján. Arsz. Ján. Fülöp Szamónas Máté ev. A. András Márton pk. Márton p. K. Szaniszló Jozafát vt. N. Aibert et. Ödön pk. 28 Terenc 29 Anaszt. 30 Zenób 31 Epimak 1 Nov. Dom 2 Acindin 3 Acep Luther Márton Jónás Szaniszló Klement. Lipót Ottroár Pünk. u. 24. vas. Apostol: Szt. Pál az efézusbeliekhez II 22. szak. Evang.: Lukács VIII. r. 39. sz. Jairus leányának meggyógyítása. 17 Hétfő Cs. Gerg. Cs. Gergely 4 Nikander Hortense 18 Kedd Román vt. Péter-Pál b. 5 Galakt. Ödön 19 Szerda Abdiasz Erzsébet a. 6 Pál pk. Erzsébet 20 Csütörtök Dek. Gerg. Val. Félix 7 Hieron Jolán 21 Péntek B.A.felaj. Sz. M. bem. 8 Mihály f. Olivér 22 Szombat Filémon jcecilia vt. 9 Matróna Cecilia 23 Vasárnap Amfilok Kelem pk. 10 Olimp. Klem. Pünk. u. 25. vas. Apostol: Szent Pál az efézusbeliekhez IV. r. 224 szak. Evangélium: Lukács X. r. 50. sz Az irgalmas szamaritánus. 24 Hétfő Kelem, p Keresztes J. 11, Géza Emma 25 Kedd Katalin vt Katalin vt. 12 Alm. Ján Katalin 26 Szerda Nikon B. Sz. János 13 Arsz. Ján Milos 27 Csütörtök Perzs.Jak Érmes Mária 14 Fülöp Virgil 28 Péntek Irenark Pjgnatelli hv 15 Szamón. Stefánia 29 Szombat Párámon Szaturnin 16 Máté ev. Noé 3C Vasárnap András Adv. 1. vas 17 Gerg. András Pünk. u. 26. vas. Apostol: Szent Pál az efézusbeliekhez V. r szak. Evangélium: János XII. 66. A gondtalan gazdagról. A nap kelte: 2.-án 6 óra 29 perc 9.-én b óra 40 perc 16 -án 6 óra ^Operc 23.-án 7 óra 30.-án 7 óra 09 perc A nap nyugta: 2.-án 4 óra 26 perc 9.-én 4 óra 17 perc l6.-án4óra07perc 23.-án 4 óraol perc 30 -án 3 óra 57 perc Hold fényváltozásai: j^sk Holdtölte: Vs/ 4-én, 3 ó 1 p. Utolsó negy : 12-én, 5 ó 53 p. Újhold: 19-én, 1 ó 4 p Első negyed: 25-én 18 ó 52 p Mit jövendöl a 100 éves naptár? November. Nyirkos, borús napok után 6-9 ig derült. Majd 20-ig esős, változó, hűvös igszeles, de enyhe, végre ig hideg.

26 Nap Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók Nap Megnevezés P f Gazdasági tudnivalók November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon. November A háznál e hó elején történik az utolsó ültetés salátábó. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal ke 1 betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni műlépkezdé^sel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük el a f szítödrótozást, különösen nagy (országos méretű) kereteknél. A gyümölcsösben a fak alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrüket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrákban legalább tíznaponkint átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni Trágyázni. A szőlőben ugvancsak trágyázni és esetleg takarni kell A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon.

27 December 31 nap Karácsony hava Nap Új görög Róm. kat. Ó-görög Protestáns 1 Hétfő Nahum Elegy pk. 18 Plátó vt. Oszkár 2 Kedd Habakuk Bibiána vt. 19 Abdiasz Aranka 3 S'<,erda Szofoniás X. Ferenc 20 Dek. Ger. Olivia 4 Csütörtök Borbála Borbála 21 B. A. fela. Borbála Péntek Szabbasz Szabbasz ap. 22 Filemon Vilma Szombat Miklós Miklós pk. 23 Amfilok Miklós Vasárnap Ambr. ea. Ambrus p. 24 Kel. p. Ambrus 1 Pünk. u. 27. vas Apostol Szent Pál az efézusbeliekhez VI. r 233. szak. Evangélium Lukács VIII. 71. Jézus szombaton gyógyít. 8'Hétfő 9 Kedd 10 Szerda 11 Csütörtök 12 Pénték 13 Szombat 14 Vasárnap Patáp B. A. fog. Menna Dániel st. Szpiridion Eusztrát Ősatyák Szepl. fog. Furier Péter Melkiades p. Damáz p. Ottilia Luca sz. Nikáz pk. 25 Katalin 26 Nikon 27 Perzs. J. 28 Irenack 29 Párámon 30 Andr. ap. 1 Decem. Mária Natália Judit Árpád Gabriella Luca Szilárd Ősatyák vas Apostol Szent Pál a kolossz. III Evangélium Lukács XVI 58. A tíz bélpoklos meggyógyítása. 15 Hétfő 16 Kedd 17 Szerda 18 Csütörtök 19 Péntek 20 Szombat 21 Vasárnap Eleutér Aggeusz Dániel pr. Sebestyén Bonifác vt. Ignác vt. Szentaty. Valér Etelka cs. Lázár Grácián Pelágia Timót vt. Tamás aps. 2 Habakuk 3 Szofon. 4 Borbála 5 Szabbasz 6 Miklós 7 Ambr. ea. 8 Patáp Johanna Etelka Lázár Auguszta Viola Teofii Tamás Szent Atyák vas. Apostol Szent Pál a zsid XI 328. Evangélium Máté I. 1. Jézus Krisztus nemzetségkönyve. 22jHétfő 23Kedd 24 Szerda 25 Csütört. 26 Péntek 27 Szombat 28 Vasárnap Anasztáz. Zénó Krétai vtk. Viktória Kar. előb. Ádám, Éva Nagykar. Nagykarács Isz. Mária Sz. Istv.l.vt. Istv. I. vt. Kar. ut. János aps. Aprószent 9 B. A. fog. 'Zénó 10 Menna Viktória 11 Dán. styl. Ád., Éva 12 Szpirid. Karács. 13 Eusztrát Istv. 1. vt. 14 Tirzusz János 15 Ősaty. Kamilla Karácsony utáni vas és Pünk. u 28. vas. Apostol Szent Pál a kolossz. I. r. 250 Evangélium Lukács XIV 76. A nagy vacsoraszerző királyról. 29 Hétfő 30Kedd 31iSzerda Aprósz. Atiizia Melánia Tamás pk. Dávid Szilveszter 16 Aggeusz 17 Dán. pr. 18 Sebes. vt. Dávid Zoárd Szilveszt. * A nap kelte: 7.-én 7 óra 18perc 14.-én 7 óra 24 perc 21.-én 7 óra?9perc 28.-án 7 óra 31 perc A nap nyugta: 7 -én 3 óra 53 perc 14.-én 3 óra 53perc 21.-én 3 óra 55perc 28.-án 4 óra Hold lényváltozásai: Holdtölte: Xsf 3-án 21 ó 51 p tét* Utolsó negy : ^ 21-én 19 ó 48 p. Újhold: W> 18 ánllól8p. ^ Első negyed: Jg) 25-énlló43p. Mit jövendöl a 100 éves naptár? December eleje hideg, 4 8-ig többször havazik, utána a hó közepéig enyhül, 20-ig változó, ig derült, 25-től egyre hidegebb, én helyenként nagy hó.

28 JUM1 Nap Megnevezés Ossz p eg f Gazdasági tudnivalók December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása.. December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. "1 December A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakba lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarmasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat Ha a korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és Nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükítéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem szabad, hogy maradjon Csemetéket nyulrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg.,a simsben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető..a pincében a megderült új bort fejtjük. A iildeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása.

29 íö Tudnivalók az ünnepekről az év folyamán A görög szeri, egyház állandó ünnepei Január 1. Urunk köriilmetéltetése. Január 6. Az Istenség megjelenése. Január 30. Három szent püspök. Február 2. Urunk találkozása Simeonnal. Március 25. Legszentebb Istenszülők örvendetes hírvétele. Április 23. Szent György nagyvértanu. Jún. 24. Ker. Szt. János születése. Június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek. Július 20. Szent Illés próféta. Augusztus 6. Urunk színváltozása, Augusztus 15. Legszentebb Istensrnilő elszunnyadása, /augusztus 20. Szent István első magyar király. Augusztus 29- Keresztelő Szent János fejvétele. Szept. 8. Legsz. Istenszülő születése. Szeptember 14. Szent Keleszt felmagasztalása. Október 1. Legsz. Istenszülő születése. November 8. Szent Mihály arkangyal. November 21. Legsz. Istenszülő bevezetése a templomba. December 6. Csodatévő Szent Miklós püspök. December 25. Urunk születése. December 26. Legszentebb Istenszülő synaxisa. December 27. Szent István első vértanú. A görög szert, egyház változó ünnepei Február 2. Triódion kezdete. (Vámos és farizeusokról nevezett vasárnap.) Április 6. Urunk bevonulása Jeruzsálembe. Április 11. Urunk kereszthalála. Április 13. Urunk dicsőséges feltámadása. Május 22. Urunk mennybemenetele. Jún.us 1. A Szentlélek leszállása. Június 8. Mindenszentek vasárnapja. Böjti fegyelem a görög szert, egyházban Ünnepi böjtök: Január 5. Vízkereszt előnapja. Április 11. Nagypéntek. Aug. 29. Ker. Szt. János fejvétele. Szept. 14. A Szent Kereszt felmagasztalása. December 24. Karácsony előnapja. Évi böjtök: Vajas hét február 16 tói 23 ig. Húsvét előtti nagyböjt febr. 24-től április 12-ig. Nagyszombaton, ápr. 13 án Szt. Péter és Pál apostolok böjtje, május 19-től június 28 ig. Legszentebb Istenszülő böjtje augusztus Karácsony előtti böjt november 15-től dec. 23 ig. Heti böjtök: Minden szerda és péntek a szabad hetek kivételével. Szabad hetek a következők: Vámos és farizeus vasárnapja utáni hét (február 2 tői 9-ig). Húsvét utáni hét (ápr. 13-tól 20-ig). Pünkösd utáni hét (június 1-től 8-ig). Karácsonytól Vízkereszt előnapjáig (december 26 tói január 4 ig). A görög egyház fegyelme szerint akinek elegendő oka van, a fenti böjtök alól saját lelkésze útján felmentést kérhet. Minden kérelem nélkül fel vannak mentve a böjt alól: a hét éven aluli gyermekek; a fekvő betegek, vagy akiknek az orvos húsos eledeleket ír elő; a nehézkes és szoptató anyák; akik utazás közben bőjtös eledelekhez nem juthatnak; akik oly családnál étkeznek, akár mint vendégek is, amely felmentéssel bir. A róm. kai. egyház ünnepeiről Az új kánonjog szerint karácsony, húsvét és pünkösd másnapján, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Kisasszony napján, Szt. István király ünnepén nem kötelező szentmisét hallgatni, vagy a szolgai munkától tartózkodni; az utóbbi ünnepen azonban a hazai törvények szerint munkaszünet Változó ünnepek a róm. kat. egyházban Február 9. Hetvened vasárnap. Április 13. Húsvét. Május 19, 20, 21. Keresztjáró napok. Május 22. Áldozócsütörtök. Június 1. Pünkösd. Június 8. Szentháromság vasárnapja. Június 12. Űrnapja. December 1. Űrjövet (Advent) első vasárnapja.

30 Csak egyházilag megült ünnepek: Január 5. Jézus szent neve. Február 26. Hamvazószerda. Április 4, Fájdalmas szűz. Április 30. Szent József oltalma. Május 19, 20, 21. Keresztjáró napok. Június 20. Jézus szentséges szive. A róm. kat. egyház böjti fegyelme az évre A magyar egyházmegyék területén a következőképpen kell böjtölni. 1. Szigorú böjti napokon. Tilos a húsnak élvezése és csak egyszer szabad jóllakni. E napok a következők: hamvazószerda (február 26), nagyböjt minden péntekje, kántorbőjtök péntekjei, karácsony, pünkösd és Nagyboldogaszszony előtti napokon (december 24, május 11 és augusztus 14). 2. Enyhített böjti napokon délben és este szabad ugyan húst enni, de köte lező az egyszeri jóllakás. Ezek a napok a nagyböjt többi napjai (vasárnap soha sincs böjt), kántorbőjtök szerdái és szombatjai, nagyszombat, de csak délig, és mindenszentek vigiliája (október 31). 3. Megtartóztatási napokon szabad a ÜV többszöri jóllakás, csak a hűsevés tilos. Ilyen napok az év minden péntekje, a fentiek kivételével. 4. Kivételes felmentvényben részesülnek a tilalom alól: a) az összes hívek, valahányszor valamely parancsolt ünnepnap megtartóztatási napra esik a nagyböjti időn kívül; b) egyes községek, midőn a búcsú napja,' vagy ha országos vásár megtartóztatási napra esik; c) egyes személyek: A) Minden böjti napon kivéve a nagypénteket, karácsony és pünkösd vigiliáját a hústilalom alól felmentetnek: 1. gyári munkások és bányászok, 2, akik vendéglőben kénytelenek étkezni, vagy az ételeket vendéglőből hozatni, amenynyíben böjti eledelt nehezen kapnak. B) Minden hústilalom alól kivéve a nagypénteket felmentetnek: 1. a vasútakon szolgálatot tevő személyek, 2. mindazon utasok, kik vasúti vendéglőben vagy gőzhajókon kénytelenek étkezni, 3. kik egészségük helyreállítása végett fürdőhelyeken tartózkodnak kiséretükicel együtt, 4. az alamizsnából élő szegények és cselédek, ha uraik böjti eledelt nem adnak nekik, 5. katonák stb. és családjaik. A hajdudorogi Szent Bazil-rendi magyar noviciusok zárdarésze.

31 30 Az év 7672 a Septuaginta korszámítás szerint a zsidó korszámítás szerint az első olimpiád óta Róma alapítása óta a Néró féle első keresztényüldözés óta Szent Péter és Pál halála óta Jeruzsálem pusztulása óta Nagy Szent Konstantin császár és a keresztényüldözés megszűnése óta Szent Miklós halála óta Nagy Szent Bazil halála óta Atilla uralkodása óta a török évszámítás szerint a hedzsra óta aranyszájú Szt. János halála óta a magyar honfoglalás óta. 941 a magyar királyság megalapítása óta. 887 a görögkeleti egyház elszakadása (schizma) óta. 849 a szabolcsi zsinat óta Szent László idejében. 842 az első keresztes hadjárat óta. 719 az Arany Bulla óta. 671 a tatárjárás óta. 581 a munkács csernekhegyi bazilita rendház alapítása óta. 502 a könyvnyomtatás feltalálása óta (Gutenberg). 502 a görög római egyház egyesülése óta a florencei zsinaton. 485 Hunyadi János nándorfehérvári győzelme s a déli harangozás elrendelése óta. 483 Mátyás király trónralépte óta. 447 Amerika felfedezése óta (új kor). 424 Luther Márton fellépte s a reformáció óta. 414 a mohácsi vész óta. 413 a Habsburgok uralma óta Magyarországon. 397 Erdély különválása óta. 375 Zrínyi Miklós halála óta Szigetvárnai. 359 a Gergely-féle naptárhelyesbbítés óta. 347 a breszti unió óta. 295 a ruszinok uniója óta. 245 a máriapócsi első kegykép könynyezése óta. 244 a törökök kiűzetése óta. 242 a gőzgép feltalálása óta (James Watt). 241 a magyarországi oláhok uniója óta. 238 Rákóczi Ferenc szabadságharca óta. 226 a máriapócsi második kegykép (a jelenlegi) első könnyezése óta. 218 a Pragmatica sanctio óta. 206 II. Rákóczi Ferenc halála óta. 192 & Szent Bazil rend megtelepedése óta. 185 a máriapócsi templom felépítése óta. 169 a munkácsi görögkatolikus püspökség törvényesülése óta..164 a munkácsi püspökségnek Ungvárra helyezése óta. 164 a körösi görögkatolikus püspökség alapítása óta. 152 a francia forradalom óta (legújabb kor). 139 Kossuth Lajos születése óta, 134 a mozdony és a gőzhajó feltalálása óta (Stephenson és Fulton), 115 Vasvári Pál születése óta. 105 az eperjesi püspökség alapítása óta. 104 a táviró feltalálása óta (Morse). 93 a magyar szabadságharc óta. 64 a telefon feltalálása óta (G. Bell). 36 a máriapócsi kegykép második könnyezése óta. 33 a repülőgép feltalálása óta (Orviile és Wilbur Wright). 29 a hajdudorogi görögkatolikus püspökség alapítása óta. 29 a hajdudorogi püspökség székhelyének Nyiregyhazára helyezése óta. 28 Miklósy István első görögkatoiikus magyar püspök trónralépése óta. 26 a világháború óta. 24 a rádió feltalálása óta (Marconi). 23 a Károlyi forradalom óta. 21 Trianon óta. 20 a MAGOSz megalakulása óta. 13 a MAGOSz újjáalakulása óta. 3 a magyar Felvidék visszacsatolása óta. 2 Kárpátalja dicsőséges hazatérése óta. 1 Erdély egy részének visszatérése óta.

32 Csillagászati és korfani tudnivalók az évről. 31 Az állatkor (zodiakus) jegyei Kos Rak Mérleg 1*1 Bika Oroszlános Bögöly Ikrek tt Szűz 4> Nyilas * Bak Vízöntő Halak 35 Az első három jegy tavaszi, a második három nyári, a harmadik bárom ős/i, a negyedik három jegy téli. Kortani ismertető jellegek Új modorú O-modorú Aranyszám Epakta, vagy hold kulcsa Napkör Római adószám Vasárnapi betű.... G.. A A beid fényváltozásának jegyei Holdtölte 3 Első negyed Utolsó negyed Természeti évszakok a mi égaljunk alatt Tél: dec. 24-tői febr. 24 ig tart. 62 nap Télutó: febr, 24 márc Tavasz: márc. 19 maj." Nyárelő: máj. 16 jún Nyár: június 8 aug Nyáiutó: aug. 20 szept O'sz: szept. 21 nov Télelő: nov. 11 dec Csillagászati évszakok Tavasz kezdete: márc. 20-án 19 óra 24 perckor. Ezen időben a nappal egyenlé az éjjel, tavaszi napéjegyenlőség. Nyár kezdete: június 21-en 11 óra 37 perckor. A mi földrészünkön leghosszabb ezidőtájt a nappal, nyári napfordulás. Ősz kezdete: szeptember 24 én 0 óra 46 perckor. A nappal ezidőtájt ismét egyenlő az éjjel, őszi napéjegyenlőség. Tél kezdete: december 22-én 18 óra 55 perckor. Most a mi földrészünkön leghosszabb az éj, téli napfordulás. A Nap rendszerének csoportja 1. Központi test a Nap 2. Főbolygók: Merkúr, közel 8 millió mérföldnyire a Naptól, 88 napból áll az éve. Vénusz, 15 millió mérföldnyire a Naptól, mintegy 225 napból áll az éve. Föld, 20 millió mérföldnyire a Naptól. Mars, 32 millió mérföldnyi távolságra a Naptól, esztendeje 687 napból áll. Jupiter, 107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem 12 év alatt teszi - meg útját a Nap körül. Szaturnusz, 494 millió mérföldnyire a Naptói, 29 év és 116 nap alatt teszi meg körútját. Uránusz, 396 és fél millió mérföldnyire a Naptól, a Nap körüli útját 84 év alatt teszi meg. Neptun, 621 millió mérföldnyire a Naptól, körútját 164 év és 216 nap alatt teszi meg. Pluto, 797 millió mérföldnyire a Nap tói, a Nap körüli útját 249 év alatt teszi meg. Mellékbolygók, vagyis holdak: a Föld nek van 1, Marsnak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10, Uranusznak 4, Neptiinnah 1 holdja 1091 kis bolygó, de mindig úiakat fedeznek löl. Törvénykezési szünnapok Törvényszünetek iránt az 1868 : LÍV. t.-c. elrendeli, hogy sürgős eseteket kivéve, senki sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elrendelése, vagy elhalasztása miatt helye van perorvoslatnak. (V. t.-c. I. fej.' 225..) 1840: XV. t.-c. 2. r nak intézkedése egyelőre itt is alkalmaztatván, a határidők, tekintet nélkül a közbeeső ünnepekre, az ott megállapított szünnapok alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi köznapig terjed. (VIII. t.-c. I. fej ). A marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók. Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni: Az összes szombati napokon, Purimnapon, a Peszach (húsvéti) ünnepek, Sabouth (pünkösd) ünnepen, Jeruzsálem elpusztulása napján, Újév 1. és 2- napján, Engesztelés napján, Sátoros-ünnepen, Törvényöröm napján.

33 Édesanyám Ma a szivem a gyermeki boldogságtól megremeg... s szememből az örömkönnyek harmatcsevpje lepereg... Mért van az, hogy a léleknek lángja lobban boldogan? Velem együtt ünnepelünk: Édesanyám, oly sokan... Kincs vagy te, a szeretetnek drága kincse... aranya... a te lelked melegére, épít mindent a Haza! A te neved minden szívben, napsugár és kikelet, szeretni is úgy tudsz, hogy ennél jobban nem lehet! már Mért van az, hogy szívrepesve, könnyünk csak hozzád talál és örömben és bánatban, csak egy nevet muzsikál. Áldott vagy te mindörökkön, drága kincsünk, jó anyánk... aki féltő gonddal nevelt, s éber szemmel ügyelt ránk! Áldott a kéz... áldó kezed, mi annyi jót juttatott... s áldott a könny, mi ériünk hullt s lassan talán elfogyott... Legyen áldott minden perced, örömkönnyünk felszakad, ha mindenki elhagyna is, a te szived hű marad! Ezen a szent ünnepségen, könnyem lassan lepereg... Ugy-e ti is könnyeztek most, az örömtől gyerekek... Ez a nap az anyák napja, a szivünk is dalt fogan... Jertek, hulljunk térdre mostan anyánk előtt boldogan! Radványi Sándor

34 A haj dudor ogi egyházmegye A hajdudorogi püspökség létesítésének története szoros összefüggésben van azokkal a küzdelmekkel, melyeket a magyar gürögkatolikusok több, mint fél évszázadon át a magyar nyelvnek liturgikus nyelvül való elismertetése érdekében folytattak. Hallgatólagosan már régóta megtűrték az egyházi hatóságok a magyar nyelv használatát a magyarlakosságú vidékeken, támaszkodva arra a körülményre, hogy a görög egyház szertartási nyelvül mindenkor a lakosság nyelvét használja. így biztosíttatott a római egyházzal való unió, illetőleg a megfelelő egyházmegyék létesítése alkalmával a románok részére a román, a rutének részére a közel rokon ószláv nyelv használata a fogarasi, illetőleg a munkácsi stb. egyházmegyékben. Ezt az engedményt megállapítván Papp- Szilágyi József nagyváradi püspök is egy 1862 ben kiadott könyvében a hajdudorogi egyház 1863 május 2-án tartott ülésében elhatározta, hogy a magyar nyelvnek hasonló rangra emeltetése érdekében az összes illetékes helyekre kérelemmel fordul. Ennek a váratlan hatása lett, hogy ugyanaz a Papp-Szilágyi püspök a makói egyházban a régóta használatban lev.ő magyar nyelv további használatát betiltotta. Ez az intézkedés nagy feltűnést és visszahatást keltett a magyar közvéleményben és Hajdudorogon, 1868 április 16 án a görögkatolikusok állandó végrehajtó bizottságának megalakulására vezetett, Farkas Lajos elnöklete alatt. Az említett napon megtartott kongresszuson ugyanis az ott képviselt 58 magyar lakosságú görögkatolikus község elhatározta, hogy egy magyarnyelvű görögkatolikus püspökség létesítése érdekében megkezdi a szükséges munkálatokat és ennek érdekében Őfelségéhez, a hercegprímáshoz, az országgyűléshez és valamennyi törvényhatósághoz memorandumot, illetőleg kérvényt intéz. A fáradozásoknak egyelőre annyi eredménye lett, hogy 1873 szeptember 17-én a magyarnyelvű görögkatolikus hívek részére Hajdudorogon a munkácsi püspökség kebelében püspöki külhelynökség létesült, melyre Danilovics János kanonok neveztetett ki. Bár ez az eredmény is nagy örömöt keltett, a végrehajtóbizottság nem szüntette be munkáját. Fordulatot jelentett az ev, a milleneumi ünnepségek éve, amikor a végrehajtó bizottság újból alkalmasnak itélté az időt az eredményes fellépésre s, elnökének, Farkas Pálnak vezetése alatt küldöttséget vezetett a munkácsi püspökhöz, a hercegprímáshoz, a kormány tagjaihoz s az országgyűlés két házának elnökéhez. E lépés eredménye azonban ismét csalódás lett, mert a Szentszék szeptember 2-án a magyar egyházi nyelvet határozottan megtiltotta s egyben a magyar kormányt is értésítette diplomáciai úton, hogy azt engedélyezni nem hajlandó. Válaszul báró Bánffy Dezső a Ház ülésén kijelen-

35 34 tette, hogy a magyar görögkatolikus püspökség felállításának kérdését meg kell előznie az egyházi nyelv ügyében való döntésnek". A kérdés tehát végleg zsákutcába látszott kerülni. Közben az ország fővárosában a nagyszámú görögkatolikus magyar hívő körében felmerült az önálló egyházközség létesítésének kérdése. A görögkatolikus közvélemény reménye most e mozgalom felé fordult, az itt összetömörült intelligencia befolyásától és súlyától várván kedvező fordulat kieszközlését. Ennek következtében Budapesten Szabó Jenő főrendiházi tag elnöklete alatt megalakult a Görögkatolikusok Országos Bizottsága azzal a kimondott céllal, hogy a magyar nyelvnek eddig tűrt helyzetéből elismert egyházi nyelvvé nyilvánítása érdekében dolgozzék. Az országos bizottság programmjához 111 magyar egyházközség jelentette be csatlakozását és vett részt ezer főt meghaladó képviselettel az jubiláris évben az. országos bizottság kezdeményezésére Rómába vezetett zarándoklaton, hogy ott Öszentségétől óhajainak teljesítését kérje. Az eredmény azonban ismét éppen az ellenkező lett, amennyiben az 1905 ben megalakult budapesti egyházközségből a Propaganda Fidei kivette a románnyelvű híveket ezeknek tiltakozására, még pedig azon az okon, hogy mint románok nem lehetnek a budapesti rutén nyelvű egyházközség tagjai. Ez a határozat ismét nem talált méltánylásra nemcsak a görögkatolikus magyar híveknél, hanem a fővárosnál, az új egyház kegyúránál, sőt az egész ország közvéleményénél se. A kérdés megoldása kompromisszumra vezetett, amennyiben a budapesti egyház nyelvéül az ógörög fogadtatott el, a magyar nyelvnek oly használata mellett, mint aminő az a magyar lakosságú egyházakban tényleg volt. Egyúttal az országos Bizottság mindezekből azt a következtetést vonta le, hogy addig, míg egy kizárólag magyar hívőkre kiterjedő egyházmegye nem létesül s így az egész kérdésnek nemzetiségi vonatkozásai el nem vétetnek, a magyar egyházi nyelv megvalósítása súlyos akadályokba fog ütközni. Ezért a hajdudorogi egyházmegye létesítésére helyezte fáradozásaiban a túlsúlyt s ez alapon sikerült is végre 1912-ben elérni, hogy a június 8-án kelt Cristifideles graeci" bulla, illetőleg az évi XXXV. t.-c. alapján létesült a hajdudorogi magyar görögkatolikus egyházmegye, melynek nyelvéül ugyan a bulla még mindig az ógörög nyelvet teszi meg, de amelyről egyúttal kimondottan megállapítja, hogy az összes magyar görögkatolikusok részére alakíttatik, beleértve a románság közé ékelten még megmaradt magyarnyelvű görögkatolikus szigeteket is. Áz új egyházmegye első püspökéül 1913 április 21-én Miklósi István sátoraljaújhelyi lelkész, zempléni főesperes neveztetett ki, aki székhelyét Debrecenbe helyezte. A túlnyomóan református városi képviselettel fölnmült nehézségek miatt azonban, másrészt a túlzó oláhok által ellene intézett merénylet folytán, melynek Jacnkovics Mihály püspöki vikárius, Slepkovszky János titkár és Csatth Sándor dr. e,-m. ügyész estek áldozatául valamint Nyíregyháza város és a hívek nagy részének kívánságára, az utóbb nevezett városba helyezte át r 1914 szeptember 23 án. A püspöki megye védőszentje: Szent István protomartir. Püspöki székhely: Nyíregyháza. Plébániák száma: 89. Hívek száma: Papok száma: 127. Katolikus népiskolák száma: 110. Megyéspüspök. Dr. Dudás Miklós.

36 DR. DUDÁS MIKLÓS hajdudorogi megyéspüspök

37 A Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetségének tisztikara az évre. A Szövetség védnökei: Bányay Jenő, Nyíregyháza. Dr. Dudás Miklós, Nyíregyháza. Ilniczky Sándor, Ungvár. Papp Antal, Miskolc. Dr. Szántay-Szémán István, Miskolc. Sztojka Sándor, Ungvár. Tiszteletbeli elnök: Dr. Illés József, Budapest. Elnök: Dr. Doroghi Farkas Ákos, Budapest. Társelnökök: Dr. Gróh István, Budapest. Dr. Krajnyák Gábor, Budapest. Dr. Markos Olivér, Budapest. Dávidházi Medvigy István, Budapest. Papp János, Hajdudorog. Dr. Schirilla Achill, Budapest. Dr. Simon László, Budapest. Alelnökök: Danilovits Pál, Budapest. Dr. Hodobay Sándor, Miskolc. Dr. Marina Gyula, Ungvár. Melles Géza, Nyíregyháza. Dr. Mihalovich Sándor, Nyíregyháza. Mikulich Károly. Budapest. Dr. Papp Emil, Budapest. Prodán János, Budapest. Sereghy László, Nyíregyháza. Dr. Szabó Jenő, Budapest. Dr. Szaplonczay Ödön, Budapest. Dr. Újhelyi Andor, Budapest. Zapotoczky J. Konstantin, Abaujszántó. Ügyvezető igazgató: Dr. Grigássy Béla, Budapest. Főtitkárok: Dr. Doroghi Farkas László, Budapest. Dr. Kardkovács Tivadar, Kispest. Titkárok: Falesz Emil, Budapest. Dr. ifj. Papp Emil, Budapest. Tölgyessy Lajos, Remetekertváros. Pénztárnok: Tamás László, Budapest. Ellenőrök: Dr. Gálfi Ferenc, Budapest. Dr. Lengyel Mihály, Budapest. Ügyész: Dr. Tóth István, Hajdudorog. Számvizsgáló bizottság : Dr. Bonkáló Ervin, Budapest. Dr. Fejéregyházy Sándor, Budapest. Dr. Répássy László, Budapest. Póttagok: Dr. Béres István, Budapest. Dr. Rejtő Lajos, Budapest. Igazgatóság: Álmos Zoltán, Nyiregyháza. Dr. Baulovich Zoltán, Budapest. Dr. Bonkáló Sándor, Budapest. Bortnyák István, Budapest. Dr. Bubnó Andor, Homrogd. Budaváry László, Budapest. Csopev Dénes, Budapest. Dr. Csornyenszky Sándor, Budapest. Dr. Gorondy-Novák Sándor, Budapest. Ilonczai Vilmos, Rákoshegy. Dr. Juhász István, Budapest. Kacsanovszky József, Budapest. Kerek György, Makó. Kerényi József, Budapest. Dr. Kiss Andor, Budapest. Kobulniczky Cyrill, Garadna. Kovács István, Budapest. Dr.. László Vladimír, Ungvár. Lengyel János, Hajdudorog.

38 Dr. Dávidházi Medvigy Gábor, Bpest. Melles E. Tivadar, Budapest. Oláh Kornél, Hajdudorog. Orosz István, Pestszénterzsébet. Dr. Papp György, Nyíregyháza. Papp Gyula, Debrecen. Pásziélyi András, Budapest. Radvánszky László, Kispest. Reskó János, Sárospatak. Schirilla Sz. Andor, Miskolc. Dr. ifj. Sereghy Mihály, Budapest. Dr. Spiry Elek, Budapest. Szalontay Elek, Budapest. Dr. Sztankay István, Budapest. Dr. Sztankay András, Budapest. Sztripszky Aladár, Kispest. Szuchy Elek, Szerencs. B. Veress Endre, Szárazkék. Véghseő Dániel, Hajdúböszörmény. Weszelovszky Vilmos, Budapest. Zapotoczky Miron, Budapest. Választmány: Bellovics Gyula, Buj. Bencze István, Hajdudorog. Bicsánszky György, Takcsány. Bicsánszky János, Biri. Bobák János, Rakaca. Bodor Kornél, Zebegény. Vitéz Boksay Antal, Budapest. Borsi József, Budapest. Dr. Bud Kornél, Budapest. Dr. Bujda Zoltán, Budapest. Csarnoy Pál, Ungvár. Dr. Csonka Gyula, Nyíregyháza. Dr. ifj. Csopey Dénes, Berlin. Csopey Jenő, Zemplénagárd. Dr. Csócsán László, Budapest. Id. Csurgovits György, Ungvár. Dr. Csurgovics Ernő, Budapest. Czifra János, Budapest. Dr. Czmór Győző, Beregszász. Czmór Zoltán, Budapest. Ifj. Damjanovich Ágoston, Sátoraljaújhely Damjanovich József, Nyirgyulaj. Dr. Damjanovich Miklós, Budapest. Dr. Dankó József, Pestszentlőrinc. Duli László, Kántorjánosi. Dr. Farkas Aladár, Nyíregyháza. Fehér József, Nyíregyháza. Fodor István, Nyirgelse. Garbera István, Budapest. Gebri jános, Beregszász. (J^mboi József, Kisvárda. Dr. ifj. Gorondy-Novák Sándor, Bpest. 37 Görög Péter, Cséke. Dr. Grigássy Pál, Munkács. Gróhmann Gyuláné, Budapest, Dr. Gulovics Titusz Péter, Budapest. Hallerkövi Haluskay-Sándor, Bpest. Dr. Hasskó Miklós, Beregszász. Hegedűs József, Tornyospálca. Dr. vitéz Hegedűs József, Nyíregyháza. Hubán Gyula, Budapest. Hudáky Gyula, Nagykálló. Dr. ifj. Jánosfi-Jaczkovits Iván, Bpest. Kaminszky László, Budapest. Kemény Gusztáv, Baskó. Dr. Kemény Péter, Budapest. Kiskun Ernő, Budapest. Dr. Zsolcai Kiss István, Budapest. Kohut István, Kenézlő. Kozák István, Mátyásföld. Koválitzky Elek, Felsővadász. Kricsfalussy Ferenc, Budapest. Kozoia Ferene, Miskolc. Dr. Kurucz László, Kispest. Ladányi László, Sátoraljaújhely. Dr. Ladomérszky Béla, Szeged. Dr. Ladomérszky Lajos, Budapest. Lakatos István, Budapest. Lázár Lajos, Hajdudorog. Legeza József, Oros. Legeza Ödön, Nyiradony. Lengyel Elek, Budapest. Lengyel Gyula, Mikóháza. Lyachovits László, Budapest. Dr. Lyachovits Tibor, Budapest. Dr. Maczkó Sándor, Kisvárda Dr. Mankovich Antal, Budapest. Dr. Markos Béla, Budapest. Dr. bedői Markos Sándor, Budapest. Dr. Markovich Béla, Budapest. Marina Győző, Nyíregyháza. Mátyás József, Debrecen. Dr. Melles Ernő, Budapest. Mincsuk Emil, Csobád.. Mondy Miklós, Beregszász. Murvai Miklós, Nyirbéltek. Dr. Nagy Béla, Hajdudorog. B. Papp György, Hajdudorog. Papp Sándor, Hajdudorog. Petrássevich Béla, Gadna. Pogácsás György, Hajdudorog. Puskás János, Debrecen. Puskás Lajos, Budapest. Rektor Mihály, Miskolc. Dr. Répássy György, Budapest. Dr. Rohály Ferenc, Makó. Dr. Ruszinkó Béla, Budapest. Dr. Ruttkay Miklós, Budapest.

39 38 Dr. Rohály Ferenc, Makó. Dr. Ruszinkó Béla, Budapest. Dr. Ruttkay Miklós, Budapest. Dr. Sebella István, Nyirbéltek. Sereghy Jenő, NyiFkárász. Simon György, Baktalórántháza. Dr. Szabó Endre, Budapest. P. Szabó Izidor, 0. S. B., Máriapócs. Dr. Szász László, Bodrogolaszi. Szemerszky János ifj., Budapest. Szemerszky Myron, Budapest. B. Szilassy Gyula, Budapest. Szilvássy József, Nyíregyháza. Szuvák József, Bökötiy. Dr. Tamási Gyula, Kispest. Tarján Szidor, Pécel. Tatorján Dezső, Budapest. Dr. Tóbiás Kornél, Budapest. Tóth János, Kisvárda. Ifj. Tóth Pál, Budapest. Tótin István, Budapest. Tótin László, Budapest. Dr. Tótin József, Budapest. Tótin Pál, Budapest. Dr. Újhelyi Adorján, Budapest. Újhelyi J. József, Budapest. Dr. Varga Lajos, Nyíregyháza. Ifj. Vaskovich Antal, Mucsony. Ifj. Véghseő Dániel, Révaranyos. Dr. Zékány Gyula. Zékány Zoltán, Ungvár. Zombori Péter, Nyirgyulaj Dr. Zsombor János, Budapest. Dr. Zsombor Jenő, Budapest. BB000000BB00BB BBB0B Karácsony Szent karácsony vágya, álma, Minden ember boldogsága. Örül néki kicsi és nagy, mind azt várja, ugyan mit kap. Kisfiú szól: Alvó babát, tudja szólni apát, mamát!" Mama, papa, ti mit kértek? Együtt mondják: Békességet!" Babilya Margit

40 Erdély ősi hite Irta: Dr. Krajnyák Gábor. Amikor még repülőgépek nem szántották a levegő mérhetetlen tengerét, a kontinensen nem száguldott a Keleti Express, a termőföldet füsttelen faekének éle hasította, a hölgyek ruháit nem csinálták műselymekből és a modern technikai vívmányok sem ejtették a világot bámulatba, akkor ott messze Erdélyország bércei tövében élt egy nagy magyar család, a legmagyarabb család. Magyarságát szűz magyar földből hozta magával, messze keleti hazájából. Ősei nem keveredtek sem pénzarisztokratákkal, sem hatalmi nagyságokkal, hanem megőrizték magyarságuk tiszta vérét évezredeken keresztül. így hozták át azt erkölcseikkel együtt az új hazába, az új magyar földbe. És ez az új föld még szebbé, még erőteljesebbé varázsolta ezt az új törzset.. Arcába több nyíltságot, belsejébe harciassága mellett több bátorságot, jövőbe vetett látást öntött. Az erdélyi fényes nap beragyogta lelke minden zegét-zugát, jó kenyere és kristály vize megacéloeta tagjait s a felkelő nappal megcsókolta lelkét a krisztusi szeretet lehellete. Gyula, Erdély fejedelme, nagy úr a maga házában, bölcs és atyai vezére népének. Gyönyörű két leánya Karold és Sarolta ékessége a fejedelmi háznak és büszkesége a magyar népnek. Különösen Saroltáért rajong mindenki. El is nevezték fehér menyétkének, mert szép és bársonyos az arcocskája, mint a fehér menyétkének a bundája, ragyogó fekete a szeme, okos és bájos a tekintete, és karcsú, nyúlánk, fejedelmi tartású az alakja. Még a legügyesebb vitézzel is tud nyilat versenyt lőni, lovagolni és a lovon a vadat futtában elfogni. De amellett a háziasságban, a házi munkában, csipkekötésben és drága ruha-varrásban is utolérhetetlen. Amerre elhalad, mindenütt világosságot és melegséget áraszt maga körül. Történt, hogy a nagy úr házában valami szokatlan sürgés-forgásra lett figyelmes mindenki. A nagy úrral történt valami. Nem új ellenséget kell legyőznie, hiszen egy kis háború, vendégjárás, vitézavatás az udvar megszokott eseményei. De most egészen másról van szó. Nem fenik élesre a kardokat s mégis nagy előkészületek történnek a fejedelmi házban. A nagy úr jobban készül valamire, mintha messze országok népeit menne a magyarság előtti meghódolásra kényszeríteni. Látszik rajta, hogy nagy elhatározások előtt áll. Szeme egészen másképen szórja fényét. A hatalmas Isten üzent Gyulának, Erdély fejedelmének. Az Isten szavára megnyílt lelke, mint a nap éltető sugarára a virág kelyhe, de a pogánysághoz szokott test még nehezen érti meg az üzenetet. Azért viharzik, szór lángokat szemén keresztül a lelke. Az Isten üzenete pedig imigyen szólott: Ha azt akarod, hogy családod, néped, nemzeted: a magyarság fennmaradjon, tudd meg, hogy a pogányság sötétségének fiából a világosság fiává kell lenned! Kövesd tőlem kapott ihlettségedett és azonnal cselekedjél!" Gyula az isteni ihlettségtől indíttatva azonnal Konstantinápolyba, a világ fővárosába ment, hogy az úr parancsának eleget tegyen. Mintha szárnya nőtt Yolna a paripáknak, úgy száguldottak

41 pwr - Gyula fejedelemmel és kíséretével Bizánc felé. Még alig éheztek meg s máris ott ragyogott előttük a nagy város aranyos kupoláival, palotáival, világvárosi kultúrájával és bűneivel. Jobbról és balról dombokon épült városrészek, középen, mint egy nagy folyam, a tengerszoros a Bosporus, az Aranyszarvöböl. Elragadó szép kép. A városban jobbra hatalmas kupolás templom, félkupolák tartják, hogy össze ne roppanjon rettenetes súlya alatt. Ilyen építészeti remeket még nem látott a világ. A kupola tetején az a jelvény ékeskedik, amelynek jegyében Nagy Konstantin legyőzte legnagyobb ellenségét, Maxentiust és benne a pogányságot és ezért hálából a keresztréfeszített Krisztusnak építette e nagyszerű templomot, elnevezvén az isteni Bölcseségről Aja Szófiának. Gyula fejedelem és vitézei megbámulják a gyönyörű szép templomot, ilyet még nem láttak sehol. A templomból kihallatszó ének azonban húzza őket a templomba. Gyula és Bulcsu belépnek. Nagy fényes misét mond maga a pátriárka, kit Istenszeretőnek hívnak. Látomása volt. Angyal jelent meg álmában és figyelmeztette őt, hogy két nagy úr fog jgnni messze földről, Magyarországról. Imádkozzék értük és tegye meg, amit az Űr parancsolt. Éppen a Szentlélekhez szóló könyörgést into nálja a jövendő magyar vezérekért. Gyula fejedelem, aki úgy ért Bizánc nyelvén, akár magyarul, egyre jobban kezdi megérteni a nagy titkot. A főpap a könyörgésben nevén szólítja és a megtérés kegyelmét kéri számára az Istentől. Könyörgésébe belefoglalja Bulcsu vezért, a kíséretei és az egész magyar nemzetet. Kint a templomtéren türelmetlenkednek a paripák és a vitézek, nem győzik várni urukat. A templom oldalkupoláiban elhelyezett kórusok egymásnak adják az akkordokat és a templom megtelik áhítattal, mely a felséges melódiák szárnyain a magas kupo Ián keresztül fel a magasságos mennyországba viszi a lelkeket. Az ünnepélyes nagy misének vége és a déli nap mintha még ragyogóbban simogatná az Aja Szófia hatalmas kupoláját. Üj termése ígérkezik a Szentlélek kegyelmének az újjászületés országában. Megtudja az egész város a nagy újságot és nagy szeretettel fogadja nagy vendégeit. A császár vendégei ők. Az egész város dédelgetettjei. Mindenki suttogja : magyar fejedelmek jöttek, hog^ felvegyék a szent keresztséget. Maga a pátriárka keresztelte meg őket a császár és az egész udvar, valamint a külképviseletek jelenlétében. Es ezzel megoldódott a nagy titok. A fejedelmek a vitézekkel együtt boldogan tértek hazájukba. Magukkal hoztak egy szentéletű szerzetest, aki majd az itthoniakat részesítse a szent keresztség kegyelmében. A szerzetesnek Isten papja a neve, mert valóban az Isten papjaként részesíti Gyula fejedelem egész házanépét a szent keresztségben. Nincs nagy szükség a rábeszélésre, a nagy úr elbeszélése elég ahhoz, hogz neje, szép két leánya, és házanépével együtt a vitézek kitárják lelküket az isteni kegyelem előtt és belépjenek az üdvösség, a civilizáció országába, az Anyaszentegyházba, a szent keresztség felvétele által. Az emberi szív azonban, ha boldog, másokat is boldogítani akar. A romantika Gyula fejedelem udvarában is talajra talált. Ahol világhíres fejedelmi kisasszonyok lobogtatták a szivekben a lángot, ott a romantikát kiküszöbölni hiábavaló kísérlet lett volna. A szép Sarolta gyönyörű leányzóvá serdült. Varázsának híre elment a messze országok király úrfiaihoz és mi tagadás benne, mindenki csak a szép Saroltát szerette volna magának feleségül megszerezni. De hiába volt minden. Még nagyhatalmi fenyegetés sem használt itt, Sarolta ura volt szívének. A házasságot szentségnek tekintette és lelke mélyén érezte, hogy házasságával nagy kötelezettségeket vállal magyar nemzetével szemben, akkor, amikor Géza fejedelmet választotta élete párjául. Sarolta, ki nemzetének rajongásig szeretett fejedelemasszonya, vagy ahogyan a szláv népek nevezték, Bjelakneginya-ja, szép fejedelemasszonya volt, nevét a magyar történelem első aranylapjára írta fel. Megírták róla, hogy lovagolni, vadászni és ha kellett a vendégek kedvéért, bort is tudott inni, de azt is feljegyezték, hogy ő kezdte a keresztény vallást elsőnek terjeszteni a

42 pogány magyarok között. Elsőnek férjét, Gézát térítette meg. Mélyen vallásos lelkének legragyogóbb kisugárzása az a világra szóló tény, hogy fiából a magyarok első szent és apostoli királyát nevelte, mert ő volt Szent Istvánnak édesanyja. Sarolta az első keresztény nagyaszszonya a magyarságnak, aki a szent ke- 41 resztséget a keleti egyház szertartása szerint vette fel, tehát görögkatolikusvolt. Tekintse benne a g.örögkatolikus magyar női társadalom azt az erőforrást, amelyből hitet, erőt, lelkesedést, a nagy célok szolgálatának készségét merítheti és emlékét ne felejtse el soha. Erdély ősi hite, a görögkatolikus hit fűződik Gyula és Sarolta nevéhez. Apostolkodj unk Krisztus Urunk harminc éves korában kezdett tanítani. Faluról falura, városról városra ment s hirdette, mit kell tenni és cselekedni az örök élet megszerzéséért. Ezt tették később appostolai is, hirdették tanítását. Ezt teszik ma is az apostolok utódai, a püspökök és a papok. Igen, ezt teszik s én mégis azt írom szerény kis cikkemnek a címéül, hogy apostolkodjunk. Igen, apostolkodjunk mi civilek is, mert erre szükség Az apostolkodás nemcsak szorosan a papok dolga, de a mienk is. Az apostolkodás nemcsak tanításokból áll, de jó példaadásokból is. Az Úr Jézus már gyermekkorába n példás viselkedésével, vallásosságával, szülői iránti szeretetével csendben tanított, apostoloskodott. Ma különösen szükség van az apostoloskodásra, hogy el ne tántorodjunk az igaz útról, fel ne üljünk a hangzatos jelszavaknak, de hithű, vallásunkat szerető, jó görögkatolikus, nem névleges, de tényleges keresztények legyünk. Irta: Gehri János. Nekünk nem kell faluról-falura, városról városra járni, hiszen ezt a munkakörünk, körülményünk sem engedi meg s mégis apostolkodhatunk. Hogyan? A mi kis körünkben, környezetünkben, községünkben, vagy városunkban, ahová hivatásunk teljesítése köt. Kezdjük meg az apostolkodást mi szülők elsősotban a családban. Neveljük, gyermekeinket vallásosságra, isteni félelemre, hazaszeretetre. Itt, mint mindenütt, a jó példa a legjobb nevelési eszköz. Imádkozzunk gyermekeinkkel együtt, menjünk el velük a vasár- és ünnepnapi szentmisékre, szent szertartásokra. Erénygyakcrlásokban, bőjtölésben, jócselekedetek végzésében járjunk elől jó példával. Ha minden szülő nagyobb gondot fordítana a gyermeknevelésre, jobb lenne a világ, telve volnának a templomok imádkozó emberekkel, megváltozna a társadalom képe, nem pusztítana a gyilkos háború. Csak a szülők apostolkodhatnak? Nem. A gyermekek, az ifjak is. A gyermekek buzdítsák egymást a szépre, jóra, erényességre. Ügyeljenek egymás viselt dolgaira s szeretettel javítsák egymás hibáit. Mutassanak egymásnak jó példát az imádkozásban, viselkedésbea, engedelmességben. Ha valamelyik gyerek édesatyja talán az italnak a rabja, vagy a templomkerülésnek, tegye össze kis kezecskéjét, imádkozzék érte, kérje meg szeretettel, hogy kísérje el őt a templomba. Harangoznak. Vedd le a kalapod kis gyermekem, tedd össze kezecskédet s mondj el egy fohászt. Kereszt előtt mégy, vess keresztet, térdepelj is le! Apostolkodol. Mutasson a nagyobb jó példát a kisebbnek mindenben. Apostolkodhatunk az iskolában, a templomban, az utcán mindenütt és mindenhol, kicsinyek és nagyok egyaránt. Kis barátod templomkerülő. Beszéld rá, hogy menjen veled a templomba. Csen getnek. Atlényegülés Sokan nem térdepelnek, sajnos különösen a legények, nagy leányok a kóruson. Te térdepelj. Látni fogják ezt, talán először, másodszor már követni fognak ebben a köteles lélekemelő áhítatban. Apostolkodjunk minél többen, mindenki! A szent áldozáshoz járulok minél gyakrabban, talán naponkint. Követőm lesz. Ez az apostolkodás. Oh mily szép, mily magasztos dolog az erények útján haladni, Krisztust követni, Krisztusnak követőket szerezni. Száz és száz módja van az apostolkodásnak : keresztény sajtó terjesz-

M ARI AP OC SI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1940, SZÖKŐ ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ

M ARI AP OC SI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1940, SZÖKŐ ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ cfro < 0 «Xî (Xi> M ARI AP OC SI V w 5S coo =»0 0 «ôo C^O Oo 0 coo cik> 0 «9o c>0 Oo coo e!k> c!>o =!>o Oo 0 Oo c!>o MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR

Részletesebben

M ARIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS 1 SZÖVETSÉGE

M ARIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS 1 SZÖVETSÉGE a oo c8o «SM» Oo Oo M ARIAPÓCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. vry» st 00 oo œ> oft» oo oo oo oo c*fc. oo oo 00 $ Sg

Részletesebben

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Oo M HA WlAZ Ä HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTAR/ NYÍREGYHAZA MARIAPOCSI Oo OO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE Oo Oo ^ Oo Oo Oo Oo Oo civo

Részletesebben

MARIAPÓCSI MAGOSZ NAPTAR GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE HETEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST

MARIAPÓCSI MAGOSZ NAPTAR GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE HETEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST OO c»0 o oo cyo oo C^O cí>o OO c^o COKJ OO Öo oo CK> 0*D c>o O-I MRIPÓCSI m MGOSZ NPTR GÖRÖG-KTOLIKUS MGYR HÍVŐK RÉSZÉRE Z 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE.K HETEDIK ÉVFOLYM BUDPEST KIDJ MGYR GÖRÖG-KTOLIKUSOK

Részletesebben

MARIAPOCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE.

MARIAPOCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. «frv fro 5S «fro 3S fro «fro «fr«fr «fro fr«-fro «fro fro «fro «fro «fro «fro «fro «fro «fro fro MARIAPOCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1942. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. «fro «fro «fr«fro

Részletesebben

NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE. l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE. l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE I G G I I! I I I! NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE í Cira 7 T 20 fitt. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk,

Részletesebben

NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Ol I I I NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE / RÉSZÉRE I I HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE I S> (S) g)

Részletesebben

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

Horgásznaptár - részletes szolunáris naptár 2015

Horgásznaptár - részletes szolunáris naptár 2015 215 Január Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus yenge 1 Csütörtök 7:32 16:3 13:31 3:33 8:5 2:31 1:52 14:18 Jó 2 Péntek 7:32 16:4 14:13 4:35 8:57 21:23 2:44 15:1

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

2017 Naptárkatalógus

2017 Naptárkatalógus Naptárkatalógus Papírméretek A4, 5 x 25 B5, 5 x 2 A5, 0 x 0 Haránt zsebnaptár, 2 x 5 B6, 0 x 2 A, 66 x 2-napos, -napos zsebnaptár, 0 x Jelmagyarázat Személyi adatok. évi naptár Szombat-vasárnap Magyarország

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1936. // r S Z O K O E V R E BUDAPEST

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1936. // r S Z O K O E V R E BUDAPEST »SSI«*? Oo OO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo cfko Oo Oo Oo Oo Oo Oo eivo Oo Oo Oo Oo Oo Oo «AO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V 2 0 1 6 2016 J A N U Á R 2016 FEBRUÁR 2016 M Á R C IU S 2016 Á P R ILIS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2 Ernő

Részletesebben

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió.

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió. 208 208 JANUÁR / 208 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 5 6 7 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz Simon Boldizsár Attila Ramóna 0 Melánia Ágota

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével!

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével! 205 205 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia Ágota

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 Hétfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina 52 Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

F21. Nógrád Nagydíj 2011 Korcsoportonkénti eredmények. Hely Rajtsz Váltó

F21. Nógrád Nagydíj 2011 Korcsoportonkénti eredmények. Hely Rajtsz Váltó Nógrád Nagydíj 2011 Korcsoportonkénti eredmények Hely Rajtsz Váltó Név Idő Idő F21 1 40 F21 SPA-8 SPA-6 82:56 Bakó Áron 8:31 Gyalog Zoltán 8:57 Zai Bálint 10:14 Bakó Áron 9:01 Gyalog Zoltán 8:56 Zai Bálint

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

Készítette: Szegedi Fanni Regina. 1. osztály

Készítette: Szegedi Fanni Regina. 1. osztály Készítette: Szegedi Fanni Regina 1. osztály 2014 A kezdetek: 2013. októberében vásároltuk meg a családi házunkat. Az udvart parkosítottuk és játszóteret építettünk a gyerekeknek. A család új tagja is hamarosan

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Veszprémi XCO - Olimpiai cross utánpótlás magyar kupa

Veszprémi XCO - Olimpiai cross utánpótlás magyar kupa U9 lány A 1 u13 LICHTL Liána Focus Team Hungary 00:09:51 00:00:00 00:04:16 00:05:34 2 u14 SZÜCS Borbála Femat-ZKSE 00:10:12 00:00:21 00:04:37 00:05:35 3 u15 KÁLMÁN Luca Femat-ZKSE 00:11:30 00:01:38 00:05:30

Részletesebben

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS I. KORCSOPORT 2012. június 02.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS I. KORCSOPORT 2012. június 02. 1. Telegdy Zsófia ELTE 17,32 2. Elek Boglárka Pannonia 18,80 3. Mussinger Maja Németvölgyi 19,24 4. Kónya Hanna Kós 20,72 5. Thomay Vera ELTE 20,99 6. Apáthy Anna ELTE 22,23 7. Szín Adrienn Arany 22,97

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

Őszi átváltozás a Feng Shui erejével!

Őszi átváltozás a Feng Shui erejével! Őszi átváltozás a Feng Shui erejével! "Egyedül csak a változás állandó, a jelen az erő helye." (Jeanne Ruland) Az őszbe forduló természet, sziporkázó színeivel emlékeztet bennünket arra, hogy eljött, illetve

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. Fruzsina; 2. Ábel; 3. Benjámin, Genovéva; 4. Leóna, Titusz; 5. Simon; 6. Boldizsár; 7. A la, Ramóna; 8. Gyöngyvér;

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

Túlmunkaidő óra Összesen: Egyéb óra Összesen: Éjszakai pótlékos óra Összesen: 100 % pótlékos óra Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen:

Túlmunkaidő óra Összesen: Egyéb óra Összesen: Éjszakai pótlékos óra Összesen: 100 % pótlékos óra Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Jelenléti ív 2013 01 Január munkanap-ünnepnap száma: 23-1 kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd 184 ## Csuzstatás: 16 17 18 19 20

Részletesebben

Fogorvosi ügyelet 2009-2010. évre

Fogorvosi ügyelet 2009-2010. évre Fogorvosi ügyelet 2009-2010. évre 2009-11-01 vasárnap 2009-11-08 vasárnap 2009-11-07 szombat 2009-12-12 szombat 2009-12-13 vasárnap 2009-12-20 vasárnap 2010-03-13 szombat 2010-01-16 szombat 2010-02-20

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

2002 fiú 60m síkfutás. Hely. Név Egyesület Időfutam Döntő

2002 fiú 60m síkfutás. Hely. Név Egyesület Időfutam Döntő 2002 fiú 60m síkfutás Hely. Név Egyesület Időfutam Döntő 1. Szép Attila SAC 8,6 II. i.f. 8,6 2. Lukács Gergő Váci R. 8,7 I. i.f. 9 3. Tajti Balázs SAC 9,2 II. i.f. 9,1 4. Kajtár Gergő MVSI 8,9 I. i.f.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Petőfi-héten megrendezésre került iskolai versenyek eredményei. Szépkiejtési- és olvasó verseny

A Petőfi-héten megrendezésre került iskolai versenyek eredményei. Szépkiejtési- és olvasó verseny A Petőfi-héten megrendezésre került iskolai versenyek eredményei Szépkiejtési- és olvasó verseny 3. évfolyam I.helyezett Bogya Ada 3.b Schneider Ákos 3.a Ruff Petra 3.a I El Badaoui Nimród 3.a Kovács Eleonóra

Részletesebben

Hely. Atléta Sz. év Nevező Eredmény Rekord Futam

Hely. Atléta Sz. év Nevező Eredmény Rekord Futam EREDMÉNYEK Fiú 100 méter Időfutam SERDÜLŐ Hely. Atléta Sz. év Nevező Eredmény Rekord Futam 1 Mitru Máté 2001 VEDAC 11.9h PB 1 2 Galántai Bence 2002 TSC-Geotech 12.5h PB 1 2 Kertész Levente 2001 Reménység

Részletesebben

25 m. leány hát láb 2. versenyszám

25 m. leány hát láb 2. versenyszám 25 m. leány hát láb 2. versenyszám F 1. Horváth Eszter 2006 Lenti Gyógyfürdő 0:54,07 1/14 25 m. fiú hátúszás 3. versenyszám B 1. Szirtes Botond 2002 Délzalai Vízmű 0:20,72 2. Dobri Lajos 2002 Délzalai

Részletesebben

Szállodaipari technikus Órarend 2013. június 17.-november 29. Cservákné Radó Ibolya

Szállodaipari technikus Órarend 2013. június 17.-november 29. Cservákné Radó Ibolya Dátum Nap Időpont Tantárgy Oktató Helyszín 17.jún Hétfő Szerződéskötés, követelmények ismertetése Megnyitó Front office Nyelv Back (gyakol office Barista at) 1.jún Kedd :00-15:00 Front office 19.jún Szerda

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

ö í Ü ö Ö ö ű ö ű ö í ű ó ö ó ö Ö ó ü í ó ó ó ö ö ö ó ó ó ö í ó ó ó ö ö ö ö ö í ö ó ö í ö ö ű ö ű ö í í í í ü ü í ó ö ö ü ú ü ö ö ö ó ü ö ű ö ö ü ó ö ú ö ű ö í ú í ó ö í ó ö í ö ű ö ű ö í í í ó ö ö Ö Ö

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

Á Á Á Á Ü ű Ü ö ű Ö ó ó ó ó Í ö Í ö ű ö ó ó ó Ö Í ó ó ó ó ó ó ó ö ó ö ö ó ö ó ö Ú Ö ó Í ö Í Íó Í ó Á Á ö ű ű ö É ü ű ó É ó ű ó ű ü É ó ó ó Ü É ó ó ö ó Í ü ö ö ö ü ó Ü ö ó ó É ü ö ö ó ü ű ó ü ö ó ó ö É

Részletesebben

ö Ő É ú Ú Í ü ÉÁ Í Í Í ú Ü ü ö ű ü Í Ü ű ü ű ö ű ü ö ű Í ö Í Í ű ú Í Í ű Ú ű ü ü Í ö Á ü ú Í Í Á ö Á ö Á Á ö Ü ö ű ö Ü Ú Í ü ű Ü ú ü ű ö Í Í ú ű ö Ú Á Á É Í ü ú ú É ü Íö ö ö ö ö ú ö ö ü Í ö ö ö ö Á ö ö

Részletesebben

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola MINI LEÁNY KATEGÓRIA 1 1 16,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola GYEREK I. LEÁNY KATEGÓRIA 11 1 15,13 Boros Szonja 2008 Gyerek I. Pasaréti Síiskola 13 2 18,80 Kovács Ilka Anna 2008 Gyerek

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia SPORTEREDMÉNYEK 2014/15 Varga Katalin Gimnázium Atlétika Megyei Csapatbajnokság szeptember 25. Atlétika október 8. Megyei mezei futóverseny október 21. gerely lány távolugrás lány 1. Veres Bettina 12.

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Audiológiai szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés I.

Audiológiai szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés I. Rendelőintézet Cím: Cegléd, Rákóczi út 17. Telefonközpont, információ (53) 505-650 munkanapokon: 07.00-17.00 A földszinten lévő Kartonozó munkanapokon 06.00-18.00 között működik. Tel: 505-651 Audiológiai

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

Nyárasd km Összesített Nők Hely idő Rajtsz Versenyző neve Klub szület.évszám kat 1 1:01:44 72 Pollák Mária Ekecs

Nyárasd km Összesített Nők Hely idő Rajtsz Versenyző neve Klub szület.évszám kat 1 1:01:44 72 Pollák Mária Ekecs Nyárasd 2016.05.07 futónaptár.hu 10 km Összesített Férfiak Hely Idő Rajtsz Versenyző neve Klub szület.évszám kat 1 0:50:56 24 Dorák Fábián Nyárasd 2003.07.07 A 1 2 0:52:02 62 Szabó Patrik Felsővámosi F

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

104 VII. 130 II. 116 IV. 27 IX.

104 VII. 130 II. 116 IV. 27 IX. Verseny időja: 2014. október 5. (Vasárnap) Csapatok Gátváltó Lökés Rúd Távolugrás Hajítás Spintváltó helyezési Végső helyezés eredmény 02:58,3 01:32,4 03:23,4 DSC-SI (MÓKUS) szám 6 19 19 39 30 7 5 eredmény

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

2016. április 23. szombat Hungaria Classic 2016 VÉGEREDMÉNY

2016. április 23. szombat Hungaria Classic 2016 VÉGEREDMÉNY Osztály: Oldtimer Kategória: Abszolút 1 1 Tóth Gábor Gerges Gábor Dr. Mercedes-Benz 450 SL 1973 Extra 1 50 0 223 173 Szakaszeredmények: 1: 17(7.) 2: 0(1.) T1: 9(10.) 3: 6(10.) 4: 20(16.) 5: 18(2.) 6: 23(16.)

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

VERGA Kab-hegyi időfutam eredménylista

VERGA Kab-hegyi időfutam eredménylista VERGA Kab-hegyi időfutam eredménylista 2013. szeptember 8. Férfi abszolút 1. Varga Péter Jabil-Sárvár-Szoese 91 0:27:44 2. Makács Gábor C12.hu 84 0:28:40 3. Horváth Zoltán PJKE 41 0:29:26 4. Márkus János

Részletesebben

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T 2014. február Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T Beled Város Önkormányzata pályázatot ír ki 2014. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő Pünkösdi Fesztivál és Vásár szórakoztató és vendéglátó

Részletesebben

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS RÉSZÉRE a 2014/2015. egyházi évre Kiadó: Hajdúdorogi Egyházmegye Felelős kiadó: Kocsis Fülöp megyéspüspök

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 2010 2009 2007 1. pálya Ludvig Laura Benedek Virág Bagaméri Panni Mezősi Panni Njus Kriszti Veiszer Kata Csenge 2. pálya Kovács Rafaéla Katona Viktória

Részletesebben

Felvételi vizsgarend a 2014/15-ös tanévre

Felvételi vizsgarend a 2014/15-ös tanévre 2014 Felvételi rend a 2014/15-ös tanévre A napja Időpontja Tanszék Szakirány Képzés Tantárgy A helyszíne Vizsgáztató Regisztráció ideje, helye Megjegyzés június 23 hétfő 9.00 Egyházzene Kóruskarnagy, Orgonaművész

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13 Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK 2014. SZEPTEMBER 1-13 DÁTUM SZAK TANÁR NEVE ÓRA TEREM Megjegyzés Szeptember 1 hétfő Szeptember 2 kedd Német nyelv és irodalom, dr. Nagy Ágota dr.jános Szabolcs

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben